28 Side 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28 www.intexnordic.com. Side 28"

Transkript

1 28 Side 28

2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. Manual Krystal Clean Poolwater -system Model V, 50 Hz, 60 W, IPX5 Kun beregnet til illustration Husk også at prøve disse andre fremragende Intex-produkter: Pools, pooltilbehør, oppustelige pools og indendørs legetøj, luftmadrasser og både, der kan købes hos vores forhandlere og via vores hjemmeside. GEM DENNE BRUGSANVISNING Fremstillet i Kina 2006 Intex Recreation Corp. Intex Trading Ltd. C/O Intex (Hongkong) Ltd.

3 Advarsler... 3 Oversigt over reservedele Sådan dannes steriliseringsmiddel... 7 Installationsvejledning Mulighed for fastmontering... Mængden af salt og vand i poolen Betjeningsvejledning... 4 Driftstidstabel over Intex-pools Driftstidstabel over pools af andre mærker... 6 Beregning af poolens volumen... 7 Alarmer Vedligeholdelse Vinteropbevaring INTEX 3-vejs-teststrimler Vedligeholdelse af poolen og definition af kemikalier Fejlfindingsvejledning Generelle sikkerhedsretningslinjer i forbindelse med vandsport Begrænset garanti Kontaktoplysninger til Intex Servicecentre Side 2

4 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGERNE. ADVARSEL For at undgå personskade må børn ikke anvende produktet. Hold altid opsyn med børn og handicappede personer. Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er beskyttet med en jordfejlsafbryder (HFI) eller fejlstrømsafbryder. Kontakt en elektriker, hvis du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med HFI. Få en elektriker til at installere HFI, som udløses ved maks. 30 ma. Undlad at bruge en transportabel fejlstrømsafbryder. Undgå at nedgrave ledningen. Placer ledningen et sted, hvor den ikke bliver beskadiget af plæneklippere, hækkesakse og andet udstyr. Hvis ledningen er defekt, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en elektriker, så der ikke opstår farlige situationer. For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere for at slutte enheden til strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt. Samling og demontering må kun foretages af voksne. Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde hænder. Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på pumpen for at komme i poolen. Hold produktet og ledningen/ledningerne utilgængelige for børn. Undgå at bruge dette produkt, mens poolen er i brug. Undlad at bruge poolen, hvis klorkoncentrationen er højere end 3 ppm. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører service på det eller foretager justeringer af det. Dette produkt er kun beregnet til brug til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen! Hvis dette produkt anvendes, uden at der løber vand gennem systemet, kan der opstå brændbare gasser, der kan medføre BRAND ELLER EKSPLOSION. Dette produkt er kun beregnet til brug med pools, der kan gemmes væk efter brug. Det må ikke bruges til pools, der er fast installeret. En flytbar pool, der kan gemmes væk for vinteren, er konstrueret, så den er nem at skille ad og samle igen. Dette produkt skal som minimum placeres 2 m fra poolen. Stikket til produktet skal som minimum placeres 3,5 m fra poolen. Der skal være adgang til stikket, efter at produktet er blevet installeret. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN MEDFØRE TINGSSKADE, ELEKTRISK STØD, SAMMENFILTRING, ANDEN ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD. Disse produktadvarsler, anvisninger og sikkerhedsregler, der følger med produktet, dækker nogle almindeligt forekommende risici ved vandsportsudstyr og omfatter ikke alle fare- og risicimomenter. Brug din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med vandaktiviteter. 3 Side 3

5 DELLISTE Ekstraudstyr. Ekstraudstyr Ekstraudstyr. Ekstraudstyr. Ekstraudstyr. 9 BEMÆRK! Tegningerne er kun beregnet til illustration. De ligner ikke nødvendigvis det faktiske produkt. Ikke virkelig størrelse. 4 Side 4

6 OVERSIGT OVER DELENE Før du samler produktet, skal du bruge et par minutter på at kontrollere indholdet og gøre dig fortrolig med delene BEMÆRK! Tegningerne er kun beregnet til illustration. De ligner ikke nødvendigvis det faktiske produkt. Ikke virkelig størrelse. 5 Side 5

7 OVERSIGT OVER DELENE (forts.) Før du samler produktet, skal du bruge et par minutter på at kontrollere indholdet og gøre dig fortrolig med delene. ALLE TIL FRIT- STÅENDE POOLS, DER ER MIN. 22 MM HØJE 4 REF.-NR TIL FILTER- PUMPER MED EN SLANGE PÅ 32 MM TIL FILTER- PUMPER MED EN SLANGE PÅ 38 MM 8 BESKRIVELSE ANTAL RESERVE- DELS-NR. ØSE TIL MÅLING AF SALT INDIKATOR FOR VANDSTAND DÆKSEL TIL BEHOLDER (CLIPS & SKRUER MEDFØLGER) CLIP TIL DÆKSEL SKRUE FILTER TIL SALTBEHOLDER SALTBEHOLDER FILTER TIL SALTVANDSBEHOLDER SALTVANDSBEHOLDER PROP TIL AFTAPNINGSVENTIL HÆTTE TIL AFTAPNINGSVENTIL VANDFILTER O-RING VANDSKVULPEADAPTER A (EKSTRAUDSTYR) ADAPTER A MED GEVINDSKÅRET KRAVE (EKSTRAUDSTYR) SLANGEKLEMME (EKSTRAUDSTYR) SLANGE (EKSTRAUDSTYR) TILSLUTNINGSSLANGE MED GEVINDSKÅRNE FITTINGS (EKSTRAUDSTYR) TØMNINGSSAMLESTYKKE Side 6

8 SÅDAN DANNES STERILISERINGSMIDDEL Almindeligt salt (natriumklorid) består af to grundstoffer: natrium og klor. Under installationen af saltvandssystemet opløses en afmålt mængde salt i saltvandsbeholderen i poolens vand for at gøre det lettere salt. Dette salte vand ledes gennem saltvandssystemets elektrolysecelle, hvor der produceres klor, som straks opløses i vandet. Kloren nedbryder bakterier, vira, alger og ilter andet organisk materiale. De vigtigste dele i saltvandssystemet: Strømforsyning Strømforsyningen omdanner den elektriske vekselstrøm til jævnstrøm med lav spænding. Det sker, for at der kan ske en elektrolyse i cellen, hvorved der produceres klor. Elektrolysecelle (med titaniumplader) Elektrolysecellen indeholder bipolære titaniumelektroder, som skaber elektrolysen og producerer flydende steriliseringsmiddel (klor), når der sendes jævnstrøm igennem dem. Steriliseringsmidlet dannes, når poolvandet, som indeholder salt, passerer igennem cellen. Produktionen af steriliseringsmiddel kan varieres ved at regulere det antal timer, saltvandssystemet kører pr. dag. Saltvandssystemet har en indbygget selvrensningscyklus, som kører hver tyvende time, uden at produktionen af steriliseringsmiddel afbrydes. Gennemstrømningsføler Gennemstrømningsføleren beskytter elektrolysecellen og sikrer en passende vandgennemstrømning gennem cellen. Når vandgennemstrømningen falder til under den minimale gennemstrømningshastighed, lukkes cellen automatisk for at beskytte titaniumpladerne. Der lyder en sikkerhedsalarm, og den røde lysdiode til højre lyser, så det angives, at der er et problem. Elektronisk betjeningsenhed Den elektroniske betjeningsenhed indeholder to lysdioder og en tidsstyringsknap, der kan programmere saltvandssystemets driftstider. Den overvåger også forskellige parametre såsom saltkoncentration, vandgennemstrømning og aktivitet i elektrolysecellen. Hvis der registreres afvigelser fra normalværdierne, lyder der en sikkerhedsalarm, og den røde lysdiode på højre side lyser, så der gøres opmærksom på problemet. PRODUKTSPECIFIKATIONER Strømkilde: Effekt: Maksimal produktion/time af steriliseringsmiddel: Minimal gennemstrømningshastighed: Begrænset garanti: volt 60 W 8 gram/time.893 liter/time år (se Begrænset garanti ) 7 Side 7

9 INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT: Saltvandssystemet skal installeres som den sidste del af poolens udstyr, og det skal sluttes til returløbsslangen til poolen som vist i fig. 5. Denne placering sikrer, at titaniumpladerne holder længst muligt.. Saml den fritstående pool og dens filterpumpe som beskrevet i installationsvejledningen. 2. Tag saltvandssystemet og dets tilbehør ud af emballagen. 3. Løft saltvandsbeholderen op af basisenheden. Se fig Fig () 4. Vend saltvandsbeholderen på hovedet, og tryk den ned på basisenheden som vist. Sørg for, at beholderen er monteret korrekt på basisenheden. Se fig Fig (2) 5. Drej saltbeholderen (7) med uret, idet du skruer den på undersiden af dækslet til beholderen. Se fig Fig (3) 6. Fastgør dækslet på saltvandsbeholderen. Lås clipsene til dækslet (4) fast på beholderens håndtag. Se fig Forbind slangen til indgangen på saltvandspoolsystemet. Du kan få oplysninger om montering af slangetilslutninger på henholdsvis side 9, hvad angår slanger på 32 mm, og på side 0, hvad angår slanger på 38 mm. 9 2 Fig (4) 8 Side 8

10 INSTALLATIONSVEJLEDNING (fortsat) Til filterpumper med en slange på 32 mm:. Hvis den fritstående pool er fyldt med vand, skal du skrue sinettet af siforbindelsesstykkerne og indsætte de sorte hattelignende propper i siforbindelsesstykkerne for at forhindre, at vandet løber ud af poolen. Gå direkte til trin 2, hvis poolen er tom. 2. Hvis den fritstående pool er min. 22 cm høj, skal du sætte vandskvulpeadapter A (4) i udgangen på saltvandssystemet som vist i fig. 5. Gå direkte til trin 3, hvis poolen er lavere end 22 cm. 3. Forbind adapter A (5) til saltvandssystemet som vist i fig. 6. Stram den godt. 4 Fig (5) BEMÆRK! Sørg for, at lysdioderne på saltvandssystemet vender væk fra poolen under installationen som vist i fig Fjern returløbsslangen (til poolen) fra filterpumpens tilslutningsstuds, og slut den til adapter A (5) på udgangen på saltvandssystemet med en slangeklemme. Se fig Forbind tilslutningsslangen (8) til filterpumpens udgang (nederste studs) og saltvandssystemets indgang med slangespænder. Stram den godt. 6. Sæt sinettene tilbage i siforbindelsesstykkerne i poolen, når du har fjernet de sorte hattelignende propper, som forhindrede vandet i at løbe ud af poolen. SWIMMINGPOOL 6 5 FILTER- PUMPE Fig (6) 9 Side 9

11 INSTALLATIONSVEJLEDNING (fortsat) Til filterpumper med en slange på 38 mm: Undlad at anvende adapter A (5). Hvis den fritstående pool er fyldt med vand, skal du lukke for stempelventilerne, før du installerer saltvandssystemet. Gå direkte til trin 2, hvis poolen er tom. 2. Hvis den fritstående pool er min. 22 cm høj, skal du sætte vandskvulpeadapter A (4) i udgangen på saltvandssystemet som vist i fig. 5. Gå direkte til trin 3, hvis poolen er lavere end 22 cm Fjern returløbsslangen (til poolen) fra filterpumpens tilslutningsstuds, og sæt den på saltvandssystemets udgangsstuds. Se fig. 7. BEMÆRK! Sørg for, at lysdioderne på saltvandssystemet vender væk fra poolen under installationen som vist i fig. 7. Fig (5) 4. Forbind tilslutningsslangen (8) til filterpumpens udgang (nederste studs) og saltvandssystemets indgang. Stram den godt. Se fig Åbn stempelventilerne, så vandet kan flyde frit. SWIMMINGPOOL FILTER- PUMPE Fig (7) 0 Side 0

12 FASTMONTERINGSMULIGHED FOR SALTVANDSSYSTEM Nogle lande, især EU-landene, kræver, at produktet fastgøres til jorden eller til et underlag i fast opret position. Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af, om der findes lovgivning i dit område vedrørende filterpumper til fritstående swimmingpools. Hvis det er tilfældet, kan produktet monteres på en platform ved hjælp af de to (2) huller i bunden. Se den nedenstående tegning. Produktet kan monteres på et cementunderlag eller på et underlag af træ for at undgå, at det vælter ved et uheld. Den samlede konstruktion skal veje over 8 kg. 80 mm. Monteringshullerne har en diameter på 8,2 mm og sidder 80 mm fra hinanden. 2. Brug to bolte og låsemøtrikker med en diameter på maks. 8,2 mm. Side

13 MÆNGDEN AF SALT OG VAND I POOLEN Anvend kun fint natriumkloridsalt (bordsalt) Brug kun fin natriumklorid (NaCl) med en renhed på mindst 99,8 %. Undlad at anvende salttabletter eller krystaller. Brug ikke jodbehandlet salt eller gult salt (natriumferrocyanid). Saltet tilsættes poolvandet, og elektrolysecellen anvender dette salt til at danne steriliseringsmidlet. Jo renere saltet er, desto bedre er elektrolysecellens ydeevne. Optimale saltkoncentrationer Den ideelle saltkoncentration i saltvandsbeholderen er mellem og ppm (dele pr. million). Hvis saltkoncentrationen er for lav, falder saltvandssystemets effektivitet, hvilket medfører en lav produktion af steriliseringsmiddel. Hvis saltkoncentrationen er for høj, kan det medføre skader på strømforsyningen og rustdannelse på poolens metaldele og tilbehør. Du sikrer bedst en korrekt saltkoncentration ved at følge nedenstående anvisninger. Sådan tilsætter du salt BEMÆRK: Tilsæt kun salt til indledende brug, og hver gang der fyldes op med vand i saltvandsbeholderen.. Tryk på knappen On på filterpumpen for at få poolvandet til at cirkulere. 2. Lad saltvandssystemet være slukket. 3. Skru øsen til måling af salt () af mod uret, og løft den op. 4. Brug denne øse til at afmåle fire øser, der er fyldt helt op med salt (i alt kg), og hæld dem i saltbeholderen (7). Se fig Fastgør øsen til måling af salt til dækslet, drej den med uret, og sørg for, at den bliver siddende. Fig (8) VIGTIGT! UNDLAD at tilsætte poolkemikalier direkte i saltvandsbeholderen. Det kan skade cellen. 2 Side 2

14 MÆNGDEN AF SALT OG VAND I POOLEN (fortsat) 6. Drej vandfyldningsventilen mod uret for at åbne ventilen. Poolvandet løber derefter ind i beholderen. Se fig. 9. Fig (9) 7. Når den røde indikator på dækslet lyser, skal du dreje vandfyldningsventilen med uret for at lukke ventilen. Beholderen fyldes op på 3-4 minutter. Se fig Fig (0) 3 Side 3

15 BETJENINGSVEJLEDNING ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er beskyttet med en jordfejlsafbryder (GFCI) eller fejlstrømsafbryder (RCD). Kontakt en elektriker, hvis du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med GFCI/RCD. Få en elektriker til at installere GFCI/RCD, som udløses ved maks. 30 ma. Undlad at bruge en transportabel fejlstrømsafbryder (PRCD). For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere for at slutte enheden til strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt. Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde hænder. Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på pumpen for at komme i poolen. Undgå at bruge dette produkt, mens poolen er i brug. Hvis dette produkt anvendes, uden at der løber vand gennem systemet, kan der opstå brændbare gasser, der kan medføre BRAND ELLER EKSPLOSION. Før du starter saltvandssystemet, skal du sørge for: At hele filtrerings- og saltvandssystemet er sluttet til et jordstik, der er beskyttet med en jordfejlsafbryder (GFCI) eller fejlstrømsafbryder (RCD). At filterpumpen har kørt i nogle minutter, før du starter saltvandssystemet (på den måde fjernes luftlommer og smuds fra vandslangerne). At der ikke sidder luft i slangerne (følg anvisningerne i brugervejledningen til filterpumpen for at frigøre indkapslet luft).. Juster tidsstyringsknappen, som er placeret bag på den elektroniske styrestation til et niveau, der passer til din poolstørrelse. Se driftstidstabellen. Se side 5. Bemærk! Driftstidsniveauet er allerede indstillet på fabrikken, når du køber et poolsæt. 2. Tænd for enheden. Den grønne lysdiode på venstre side af betjeningspanelet lyser. 3. Den grønne lysdiode på højre side af betjeningspanelet lyser op i ca. 0 minutter, når saltet er blevet opløst grundigt og blandet med vand, hvilket indikerer, at saltvandssystemet har påbegyndt klorproduktionen. Den indbyggede timer kører nu i det valgte antal timer på samme tidspunkt hver dag. 2 Fig () BEMÆRK! Saltvandssystemet kan ikke køre, hvis filterpumpen ikke kører. 4. Antallet af driftstimer kan genjusteres om nødvendigt. Sluk enheden, og juster tidsstyringsknappen. 5. Den grønne lysdiode på højre side af betjeningspanelet slukker, når cyklussen er gennemført. Systemet skifter automatisk til strømsparefunktion og tænder automatisk igen efter 24 timer, hvor den daglige klorproduktion genoptages. 4 Side 4

16 DRIFTSTIDSTABEL OVER INTEX-POOLS Denne tabel viser den nødvendige driftstid ved normal brug af saltvandssystemet i forbindelse med fritstående pools. Poolstørrelse Vandkapacitet (Beregnet til 90 % for pools med metalramme og 80 % for Easy Set-pools og ovale pools) Niveau Driftstid Antal Number dage, of før days can be der skal fyldes op used before salt med and salt og water vand replenishment (gallons) (liter) (timer) (dage) INTEX FRITSTÅENDE POOLS 8' x 30" (244cm x 76cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 5' x 33" (457cm x 84cm) 5' x 36" (457cm x 9cm) EASY SET 5' x 42" (457cm x 07cm) POOL 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 42" (488cm x 07cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 6' x 52" (488cm x 32cm) 8' x 42" (549cm x 07cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 2' x 42" (366cm x 07cm) POOL MED 5' x 36" (457cm x 9cm) RUND 5' x 42" (457cm x 07cm) METALRAMME 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 24' x 52" (732cm x 32cm) ULTRA FRAME 6' x 48" (488cm x 22cm) POOL 8' x 52" (549cm x 32cm) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 5 Side 5

17 DRIFTSTIDSTABEL OVER INTEX-POOLS (fortsat) Denne tabel viser den nødvendige driftstid ved normal brug af saltvandssystemet i forbindelse med fritstående pools. Poolstørrelse Vandkapacitet (Beregnet til 90 % for pools med metalramme og 80 % for Easy Set-pools og ovale pools) Niveau Driftstid Antal dage, før der skal fyldes op med salt og vand (gallons) (liter) (timer) (dage) INTEX FRITSTÅENDE POOLS REKTANGULÆR POOL 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) MED METALRAMME 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) REKTANGULÆR ULTRA 24' x 2' x 52" (732cm x 366cm x32cm) FRAME - POOL 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 6' x 8' x 42" (488cm x 244cm x07cm) 8' x 0' x 42" (549cm x 305cm x07cm) OVAL POOL MED 20' x 2' x 48" (60cm x 366cm x22cm) METALRAMME 24' x 2' x 48" (732cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 48" (853cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 52" (853cm x 366cm x32cm) 86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 50cm x 60cm) 02-/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 60cm x 65cm) LILLE REKTANGULÆR POOL MED 8" x 78-3/4" x 29-/2" (300cm x 200cm x 75cm) METALRAMME 49-5/8" x 78-3/4" x 3-/2" (380cm x 220cm x 80cm) 77-/4" x 86-5/8" x 33-/2" (450cm x 220cm x 85cm) > > > > > > > > > > > > > > > >3 POOLS AF ANDRE MÆRKER END INTEX Driftstidstabel over pools af andre mærker Poolvandkapacitet Driftstid Niveau (gallons) (liter) Timer Til Til Til Til Til Side 6

18 BEREGNING AF POOLENS VOLUMEN Pooltype Rektangulær Rund Oval Gallons (poolens størrelse i fod) Længde x bredde x gnsntl. dybde x 7,5 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 5,9 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 6,0 Kubikmeter (poolens størrelse i meter) Længde x bredde x gnsntl. dybde Længde x bredde x gnsntl. dybde x 0,79 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 0,80 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER Brug altid en teststrimmel til at teste koncentrationen af steriliseringsmiddel, før du går i eller bruger poolen. Standardklorteststrimler måler koncentrationen af aktivt steriliseringsmiddel i poolvandet. Hvis teststrimlen angiver, at klorkoncentrationen er for høj, skal du vente, indtil klorkoncentrationen falder til under 3 ppm, før du kan anvende poolen eller saltvandssystemet igen. ADVARSEL UNDLAD at bruge poolen, hvis klorkoncentrationen er højere end 3 ppm. Undlad at betjene saltvandssystemet, mens poolen er i brug, eller der befinder sig nogen i poolen. Hvis poolen ofte anvendes og der er høje temperaturer, kan det kræve en højere klorproduktion (længere driftstid) at opretholde det korrekte indhold af frie klorrester. I tilfælde af strømafbrydelse eller hvis netledningen trækkes ud, skal saltvandssystemets driftstid indstilles på ny. 7 Side 7

19 ALARMER Automatiske alarmer Der produceres ingen steriliseringsmiddel, hvis der registreres Low Water Flow (lav vandgennemstrømning), Low Salt Water Level in the saltwater tank (Lav saltvandskoncentration i saltvandsbeholderen) eller High Salt Concentration (Høj saltkoncentration). Hvis en af ovenstående tilstande registreres, udsender saltvandssystemet en alarm, som angiver, at produktionen af desinficeringsmiddel er stoppet. Alarmen lyder i en time, og den røde lysdiode i højre side på betjeningspanelet lyser op. Saltvandssystemet går i strømsparefunktion. Sluk for strømmen til enheden, og følg nedenstående fejlfindingsanvisninger for at løse problemet. Tænd for enheden igen ved at følge anvisningerne i afsnittet Betjeningsvejledning. KONTROLLÉR ÅRSAG AFHJÆLPNING RØD LYSDIODE ALARM. Lav vandgennemstrømning eller ingen gennemstrømning. Cirkulationsrør blokeret. Kontrollér, at stempelventilerne er åbne (hvis monterede). Kontrollér, at filterindsatsen er fri for snavs. Se vejledningen til filterpumpen. Luk indesluttet luft ud af cirkulationsrøret. Se vejledningen til filterpumpen. Ja Ja 2. Indgangs- og udgangsslangen vender forkert. Kontrollér, at vandindgangs- og vandudgangsslangen vender rigtigt. Vend i modsat fald slangerne. Se Klargøringsanvisninger. 3. Defekt gennemstrømningsføler. Kontakt Intex Servicecenter for udskiftning. 2. Lav saltkoncentration eller ingen saltvand. Saltvandet er løbet ud i saltvandsbeholderen. Tøm alt vandet i saltvandsbeholderen. Fyld op med vand igen, og tilsæt salt i saltvandsbeholderen. Se Sådan tilsætter eller fjerner du salt. Ja Ja 3. Høj saltkoncentration. Der er tilsat for meget salt eller for lidt vand. Tøm alt vandet i saltvandsbeholderen. Fyld op med vand igen, og tilsæt salt i saltvandsbeholderen. Se Sådan tilsætter eller fjerner du salt. Ja Ja 2. Mulig defekt i motoren eller elektrolysecellen. Kontakt Intex Servicecenter. Udskift om nødvendigt cellen. 8 Side 8

20 ALARMER (fortsat) Fjernelse af salt Hvis der er tilsat for meget salt, lyder en alarm i en time, og den røde lysdiode på højre side af betjeningspanelet lyser (se Alarmhåndtering ). Vandet i saltvandsbeholderen skal udskiftes på følgende måde: ADVARSEL Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører service på det eller foretager justeringer af det. VIGTIGT! Luk stempelventilerne, eller indsæt de sorte hattelignende propper i siernes åbninger for at undgå spild af vand. Åbn stempelventilerne, eller fjern propperne, når du er færdig med vedligeholdelsen.. Kontrollér de lokale bestemmelser for retningslinjer vedrørende bortskaffelse af vand fra swimmingpools. Bemærk, at saltvand kan beskadige græs, planter mv. 2. Åbn dækslet til beholderen (3). Se fig Fig (2) 3. Kontrollér, at proppen til aftapningsventilen (0) i saltvandsbeholderen sidder på plads. Se fig Afmonter hætten til aftapningsventilen () fra aftapningsventilen uden på saltvandsbeholderen. 0 Fig (3) 9 Side 9

21 ALARMER (fortsat) 5. Fastgør hunstikket på haveslangen til tømningssamlestykket (9). Se fig Anbring den anden ende af slangen i et område, hvor vandet kan løbe sikkert væk fra huset, planter osv. Fig (4) 7. Sæt tømningssamlestykket (9) i aftapningsventilen. Se fig. 5. BEMÆRK! Tømningssamlestykket skubber proppen til aftapningsventilen (0) op inde i beholderen, og vandet begynder at løbe ud med det samme. 8. Fjern slangen fra tømningssamlestykket (9), når du er færdig. 9. Sæt proppen til aftapningsventilen (0) på aftapningsventilen på indersiden af saltvandsbeholderen igen Sæt hætten til aftapningsventilen () på ydersiden af saltvandsbeholderen igen.. Følg proceduren for Tilsætning af salt. Fig (5) 20 side 20

22 RENGØRING AF SALTVANDSBEHOLDER, SALTBEHOLDER OG VANDFILTER Rengør saltvandsbeholderen, saltbeholderen og vandfiltrene hver anden uge.. Tøm alt vand fra saltvandsbeholderen. Se Fjernelse af salt. 2. Fjern dækslet til beholderen (3), og løft saltvandsbeholderen (9) af basisenheden. 3. Vend saltvandsbeholderen på hovedet, så saltvandsfilteret (8) vender opad. Se fig Skyl eventuelt snavs ud med en haveslange. Fig (6) 5. Afmonter saltbeholderen (7) ved at skrue den af som vist. Se fig. 7. Fig (7) 6. Rengør filteret til saltbeholderen (6) og saltbeholderen (7) for at fjerne snavs og saltklumper. Se fig Fastgør filteret og beholderen. 7 Fig (8) 8. Skru vandfilteret (2) af mod uret, og fjern det fra basisenheden. Se fig Vend vrangen ud på filteret, og skyl snavset ud med en haveslange. 0. Monter vandfilteret.. Monter beholderen på basisenheden, og tryk den nedad. Sørg for, at beholderen er monteret korrekt på basisenheden. 2. Monter dækslet til beholderen. Fig (9) 2 side 2

23 VINTEROPBEVARING. Tag ledningen ud af stikkontakten. 2. Når du har tømt al vandet ud af poolen, skal du afmontere saltvandssystemet/filterpumpen fra poolslangen ved at følge installationsanvisningerne i omvendt rækkefølge. 3. Lufttør enheden, før du stiller den væk. 4. Opbevar enheden og tilbehøret på et tørt, temperaturkontrolleret sted, hvor der er mellem 5 grader Celsius og 38 grader Celsius. 5. Den originale emballage kan anvendes til opbevaring. INTEX 3-VEJS-TESTSTRIMLER (LEVERES SAMMEN MED PRODUKTET) Ved hjælp af 3-vejs-teststrimlerne kan du teste værdierne for fri klor, ph og samlet alkaliindhold på en gang. Brugsvejledning:. Dyp hele strimlen i vand, og tag den straks op. 2. Hold strimlen vandret i 5 sekunder (undlad at ryste overskydende vand af den). 3. Sammenlign delene med fri klor, ph og samlet alkaliindhold på strimlen med farveskemaet på pakkens mærkat. Reguler poolvandet efter behov. Det er vigtigt at anvende den korrekte teknik til test af vandet. Læs og følg anvisningerne til brug af strimlerne. 22 Side 22

24 VEDLIGEHOLDELSE AF POOLEN OG DEFINITION AF KEMIKALIER Fri klor Klorforbindelser Ph Samlet alkaliindhold Vandets hårdhed (kalk) Stabilisator (cyanursyre) Foretrukne stofkoncentrationer i poolvandet Minimum Ideel Maksimum ppm 3.0 ppm ppm ppm ppm 40 ppm 50 ppm ppm ppm 0 ppm ppm 50 ppm HOCL: det meget effektive bakterie- og algedræbende middel kendt som hypochlorsyrling. Klorforbindelser Samlet alkaliindhold Fri klor det steriliseringsmiddel (HOCL), som er tilbage i poolvandet dannes, når fri klor reagerer med ammoniakrester. Hvis værdien er for høj, kan der forekomme skarp klorlugt, øjenirritation. ph en værdi, som angiver, hvor sur eller basisk en opløsning er. Hvis værdien er for lav, kan der forekomme rust på metaldele, øjen- og hudirritation, ødelæggelse af det samlede alkaliindhold. Hvis værdien er for høj, kan der forekomme kalkaflejringer, grumset vand, kortere filtercyklusser, øjen- og hudirritation, lav virkningsgrad af kloren. angiver vandets modstandsdygtighed over for ændringer i ph-værdien. Værdien angiver, hvor hurtigt og hvor let ph-værdien ændres, så det samlede alkaliindhold skal altid reguleres, før ph-værdien reguleres. Hvis værdien er for lav- kan der forekomme rust på metaldele, øjen- og hudirritation. Et lavt alkaliindhold gør ph-værdien ustabil. Ethvert kemikalie, som tilsættes vandet, har indvirkning på phværdien. Hvis værdien er for høj- kan der forekomme kalkaflejringer, grumset vand, øjen- og hudirritation, lav virkningsgrad af kloren. Vandets hårdhed (kalk) angiver mængden af kalcium og magnesium, som er opløst i vandet. Hvis værdien er for høj, kan der forekomme kalkaflejringer og grumset vand. Stabilisatorer forlænger klorens levetid i swimmingpools. (cyanursyre) Hvis der opretholdes høje koncentrationer af salt- og steriliseringsmiddel, som ligger over det anbefalede niveau, kan det medføre, at pooludstyret ruster. Kontrollér udløbsdatoen på testsættet, da testresultaterne kan være unøjagtige, hvis de anvendes efter denne dato. Hvis det er nødvendigt at anvende ekstra steriliseringsmiddel pga. at poolen anvendes meget, skal du anvende et steriliseringsmiddel til swimming pools, der er baseret på trichlor-s-triazintrion eller natriumdichlor-s-triazintriondihydrat. 23 Side 23

25 FEJLFINDINGSVEJLEDNING PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING FOR LIDT STERILISERINGS- MIDDEL Saltvandssystemet kører i for få timer. Der er for lille saltkoncentration i saltvandsbeholderen. Steriliseringsmiddelsvind som følge af kraftig solstråling. Belastningen fra badende er øget. Øg saltvandssystemets daglige driftstid. Se Betjeningsvejledning. Tøm alt vandet i saltvandsbeholderen. Fyld op med vand igen, og tilsæt salt i saltvandsbeholderen. Se Sådan tilsætter eller fjerner du salt. Overdæk poolen, når den ikke er i brug, og/eller når enheden kører. Øg saltvandssystemets daglige driftstid. Se Betjeningsvejledning. HVIDE FLAGER I VANDET Vandets hårdhed (kalk) i poolvandet er for høj. Aftap omkring % af poolvandet, og fyld op med frisk vand for at nedsætte vandets hårdhed. VIGTIGT! Hvis du fortsat oplever problemer, skal du kontakte vores kundeservice for at få hjælp. Se kontaktoplysningerne på bagsiden. 24 Side 24

26 GENERELLE SIKKERHEDSRETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED VANDSPORT Vandsport er både sjovt og sundt, men det kan medføre risiko for personskade og dødsfald. For at mindske risikoen for personskade skal du overholde alle advarsler og anvisninger på produktet, på emballagen og på sedlen. Husk dog, at produktadvarslerne, instruktionerne og sikkerhedsanvisningerne dækker nogle almindelige risici ved vandsport, men at ikke alle situationer eller risici og/eller farer dækkes. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning skal du også sætte dig ind i følgende generelle retningslinjer samt retningslinjer fra nationalt anerkendte sikkerhedsorganisationer: Forlang konstant opsyn. Lær at svømme. Sørg for at lære hjertemassage og førstehjælp. Fortæl alle, der har opsyn med dine børn, om de potentielle farer ved brug af en pool, og gør opmærksom på brug af beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. aflåste døre, afspærringer osv. Lær børnene, hvad de skal gøre i nødstilfælde. Brug altid din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med vandaktiviteter. Nøgleordet er opsyn! Opbevar altid en bådshage eller en stang med reb i nærheden af svømmebassinet til nødstilfælde. Opbevar altid telefonnummeret til alamcentralen (2) ved siden af svømmebassinet. 25 Side 25

27 BEGRÆNSET GARANTI PARTS LIST Dit Krystal Clean Poolwater -system er fremstillet af materialer og i udførelse af højeste kvalitet. Alle Intex-produkter er blevet kontrolleret og er fri for defekter ved deres afsendelse fra fabrikken. Denne begrænsede garanti gælder kun for Krystal Clean Poolwater -systemet. Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Denne begrænsede garanti gælder i en periode på ét () år fra købsdatoen. Gem den originale kvittering sammen med denne brugsanvisning som dokumentation for køb af produktet ved fremsættelse af krav under garantien; i modsat fald bortfalder den begrænsede garanti. Hvis du finder en fabrikationsfejl i denne garantiperiode på ét () år, skal du kontakte det lokale Intex servicecenter, der er anført i denne brugsanvisning. Servicecenteret afgør, om garantikravet kan gøres gældende. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSET TIL VILKÅRENE I DENNE GARANTI, OG INTEX, VIRKSOMHEDENS AUTORISEREDE AGENTER ELLER MEDARBEJDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR KØBEREN ELLER NOGEN ANDEN PART FOR DIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER IFALDE ET ERSTATNINGSANSVAR. Denne begrænsede garanti dækker ikke ved uagtsomhed, unormal brug eller drift, ukorrekt installation, ulykke, manglende overholdelse af anvisningerne eller skader, der opstår som følge af omstændigheder uden for Intex kontrol, herunder, men ikke begrænset til, almindelig slitage og skader, som skyldes, at produktet har været udsat for brand, oversvømmelse, frost, regn eller andre udefrakommende miljømæssige påvirkninger. Denne begrænsede garanti dækker kun dele og komponenter solgt af Intex. Denne begrænsede garanti dækker ikke uautoriserede ændringer, reparationer eller afmontering foretaget af andre end personalet hos et Intex Servicecenter. Omkostninger forbundet med tab af poolvand, kemikalier eller vandskade er ikke omfattet af denne garanti. Personskade eller tingsskade er ikke omfattet af denne garanti. 26 Side 26

28 PARTS LIST Hvis du har servicespørgsmål eller ønsker at bestille reservedele, kan du kontakte dit lokale kontor, som er anført nedenfor, eller besøge hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål. OMRÅDE STED ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. 8TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 08 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: FAX: Website: EUROPE INTEX TRADING B.V. P. O. BOX NR BB ROOSENDAAL THE NETHERLANDS TEL: 3-(0) FAX: 3-(0) FRANCE INTEX SERVICE (FRANCE) SAS 52, ROUTE NATIONALE 3990 BEAUFORT, FRANCE TEL: (0.5 TTC/min) FAX: Site: GERMANY INTEX - DEUTSCHLAND TEL: FAX: ITALY A & A MARKETING SERVICE C/O ALVI, VIALE DELLA REPUBBLICA PAVIA - ITALY TEL: FAX: UK TOY BROKERS LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF. UK FREEPHONE: FAX: Website: SWITZERLAND GWM AGENCY GARTEN-U. WOHNMÖBEL RÄFFELSTRASSE 25 POSTFACH CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND TEL: FAX: Website: SPAIN / PORTUGAL KOKIDO BVI LIMITED C/ DOCTOR ESQUERDO, MADRID SPAIN TEL: FAX: AUSTRALIA HUNTER OVERSEAS PTY LTD LEVEL, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA AUSTRALIA TEL: FAX: NEW ZEALAND HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 5, SENTINEL PARK, 25 AIRBORNE ROAD, ALBANY PO BOX 3027, NORTH HARBOUR, AUCKLAND 330 NEW ZEALAND TEL: FAX: MIDDLE EAST FIRST GROUP TRADING REGION A MOOSA GROUP BUILDING, ST FLOOR, OFFICE 02 & 03 UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: FAX: Website: AREAS LOCATION OMRÅDE STED SOUTH AFRICA WOOD & HYDE 5-7 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: FAX: CHILE / ARGENTINA COMEXA S.A PERU / URUGUAY SAN IGNACIO 020, BARRIO INDUSTRIAL, PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE TEL: FAX: SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCEIS CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: FAX: Website: AUSTRIA STEIN SUN TOOLS STEINBACH GMBH AISTINGERSTR. 2, A-43 SCHWERTBERG TEL: FAX: CZECH REPUBLIC INTEX TRADING S.R.O. EASTERN EUROPE BENESOVSKA 23, 0 00 PRAHA 0 CZECH REPUBLIC TEL: FAX: BELGIUM N.V. NICOTOY S.A. STASEGEMSESTEENWEG KORTRIJK TEL: FAX: DENMARK K.E. MATHIASEN A/S SINTRUPVEJ 2 DK-8220 BRABRAND DENMARK TEL: FAX: SWEDEN LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6 S ÄNGELHOLM SWEDEN TEL: FAX: NORWAY NORSTAR AS PINDSLEVEIEN N-322 SANDEFJORD NORWAY TEL: FAX: FINLAND NORSTAR OY RUUKINTIE 20 FIN ESPOO FINLAND TEL: FAX: RUSSIA LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 265 MOSCOW, RUSSIA TEL: /8626/9802 FAX: Website: POLAND KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, POZNAN TEL: /380 FAX: Side 27

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT30220

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Oval Ramme Pool VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

BETJENINGSVEJLEDNING. Oval Ramme Pool VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER () OVAL FRAME POOL DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 06//00 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Clinique Sonic System vibrerende rensebørste. brugsanvisning

Clinique Sonic System vibrerende rensebørste. brugsanvisning Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brugsanvisning VIGTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltænkt personer (inklusiv børn) med fysiske hæmninger, manglende føle- eller mentale evner

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere