28 Side 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28 www.intexnordic.com. Side 28"

Transkript

1 28 Side 28

2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. Manual Krystal Clean Poolwater -system Model V, 50 Hz, 60 W, IPX5 Kun beregnet til illustration Husk også at prøve disse andre fremragende Intex-produkter: Pools, pooltilbehør, oppustelige pools og indendørs legetøj, luftmadrasser og både, der kan købes hos vores forhandlere og via vores hjemmeside. GEM DENNE BRUGSANVISNING Fremstillet i Kina 2006 Intex Recreation Corp. Intex Trading Ltd. C/O Intex (Hongkong) Ltd.

3 Advarsler... 3 Oversigt over reservedele Sådan dannes steriliseringsmiddel... 7 Installationsvejledning Mulighed for fastmontering... Mængden af salt og vand i poolen Betjeningsvejledning... 4 Driftstidstabel over Intex-pools Driftstidstabel over pools af andre mærker... 6 Beregning af poolens volumen... 7 Alarmer Vedligeholdelse Vinteropbevaring INTEX 3-vejs-teststrimler Vedligeholdelse af poolen og definition af kemikalier Fejlfindingsvejledning Generelle sikkerhedsretningslinjer i forbindelse med vandsport Begrænset garanti Kontaktoplysninger til Intex Servicecentre Side 2

4 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGERNE. ADVARSEL For at undgå personskade må børn ikke anvende produktet. Hold altid opsyn med børn og handicappede personer. Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er beskyttet med en jordfejlsafbryder (HFI) eller fejlstrømsafbryder. Kontakt en elektriker, hvis du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med HFI. Få en elektriker til at installere HFI, som udløses ved maks. 30 ma. Undlad at bruge en transportabel fejlstrømsafbryder. Undgå at nedgrave ledningen. Placer ledningen et sted, hvor den ikke bliver beskadiget af plæneklippere, hækkesakse og andet udstyr. Hvis ledningen er defekt, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en elektriker, så der ikke opstår farlige situationer. For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere for at slutte enheden til strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt. Samling og demontering må kun foretages af voksne. Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde hænder. Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på pumpen for at komme i poolen. Hold produktet og ledningen/ledningerne utilgængelige for børn. Undgå at bruge dette produkt, mens poolen er i brug. Undlad at bruge poolen, hvis klorkoncentrationen er højere end 3 ppm. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører service på det eller foretager justeringer af det. Dette produkt er kun beregnet til brug til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen! Hvis dette produkt anvendes, uden at der løber vand gennem systemet, kan der opstå brændbare gasser, der kan medføre BRAND ELLER EKSPLOSION. Dette produkt er kun beregnet til brug med pools, der kan gemmes væk efter brug. Det må ikke bruges til pools, der er fast installeret. En flytbar pool, der kan gemmes væk for vinteren, er konstrueret, så den er nem at skille ad og samle igen. Dette produkt skal som minimum placeres 2 m fra poolen. Stikket til produktet skal som minimum placeres 3,5 m fra poolen. Der skal være adgang til stikket, efter at produktet er blevet installeret. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN MEDFØRE TINGSSKADE, ELEKTRISK STØD, SAMMENFILTRING, ANDEN ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD. Disse produktadvarsler, anvisninger og sikkerhedsregler, der følger med produktet, dækker nogle almindeligt forekommende risici ved vandsportsudstyr og omfatter ikke alle fare- og risicimomenter. Brug din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med vandaktiviteter. 3 Side 3

5 DELLISTE Ekstraudstyr. Ekstraudstyr Ekstraudstyr. Ekstraudstyr. Ekstraudstyr. 9 BEMÆRK! Tegningerne er kun beregnet til illustration. De ligner ikke nødvendigvis det faktiske produkt. Ikke virkelig størrelse. 4 Side 4

6 OVERSIGT OVER DELENE Før du samler produktet, skal du bruge et par minutter på at kontrollere indholdet og gøre dig fortrolig med delene BEMÆRK! Tegningerne er kun beregnet til illustration. De ligner ikke nødvendigvis det faktiske produkt. Ikke virkelig størrelse. 5 Side 5

7 OVERSIGT OVER DELENE (forts.) Før du samler produktet, skal du bruge et par minutter på at kontrollere indholdet og gøre dig fortrolig med delene. ALLE TIL FRIT- STÅENDE POOLS, DER ER MIN. 22 MM HØJE 4 REF.-NR TIL FILTER- PUMPER MED EN SLANGE PÅ 32 MM TIL FILTER- PUMPER MED EN SLANGE PÅ 38 MM 8 BESKRIVELSE ANTAL RESERVE- DELS-NR. ØSE TIL MÅLING AF SALT INDIKATOR FOR VANDSTAND DÆKSEL TIL BEHOLDER (CLIPS & SKRUER MEDFØLGER) CLIP TIL DÆKSEL SKRUE FILTER TIL SALTBEHOLDER SALTBEHOLDER FILTER TIL SALTVANDSBEHOLDER SALTVANDSBEHOLDER PROP TIL AFTAPNINGSVENTIL HÆTTE TIL AFTAPNINGSVENTIL VANDFILTER O-RING VANDSKVULPEADAPTER A (EKSTRAUDSTYR) ADAPTER A MED GEVINDSKÅRET KRAVE (EKSTRAUDSTYR) SLANGEKLEMME (EKSTRAUDSTYR) SLANGE (EKSTRAUDSTYR) TILSLUTNINGSSLANGE MED GEVINDSKÅRNE FITTINGS (EKSTRAUDSTYR) TØMNINGSSAMLESTYKKE Side 6

8 SÅDAN DANNES STERILISERINGSMIDDEL Almindeligt salt (natriumklorid) består af to grundstoffer: natrium og klor. Under installationen af saltvandssystemet opløses en afmålt mængde salt i saltvandsbeholderen i poolens vand for at gøre det lettere salt. Dette salte vand ledes gennem saltvandssystemets elektrolysecelle, hvor der produceres klor, som straks opløses i vandet. Kloren nedbryder bakterier, vira, alger og ilter andet organisk materiale. De vigtigste dele i saltvandssystemet: Strømforsyning Strømforsyningen omdanner den elektriske vekselstrøm til jævnstrøm med lav spænding. Det sker, for at der kan ske en elektrolyse i cellen, hvorved der produceres klor. Elektrolysecelle (med titaniumplader) Elektrolysecellen indeholder bipolære titaniumelektroder, som skaber elektrolysen og producerer flydende steriliseringsmiddel (klor), når der sendes jævnstrøm igennem dem. Steriliseringsmidlet dannes, når poolvandet, som indeholder salt, passerer igennem cellen. Produktionen af steriliseringsmiddel kan varieres ved at regulere det antal timer, saltvandssystemet kører pr. dag. Saltvandssystemet har en indbygget selvrensningscyklus, som kører hver tyvende time, uden at produktionen af steriliseringsmiddel afbrydes. Gennemstrømningsføler Gennemstrømningsføleren beskytter elektrolysecellen og sikrer en passende vandgennemstrømning gennem cellen. Når vandgennemstrømningen falder til under den minimale gennemstrømningshastighed, lukkes cellen automatisk for at beskytte titaniumpladerne. Der lyder en sikkerhedsalarm, og den røde lysdiode til højre lyser, så det angives, at der er et problem. Elektronisk betjeningsenhed Den elektroniske betjeningsenhed indeholder to lysdioder og en tidsstyringsknap, der kan programmere saltvandssystemets driftstider. Den overvåger også forskellige parametre såsom saltkoncentration, vandgennemstrømning og aktivitet i elektrolysecellen. Hvis der registreres afvigelser fra normalværdierne, lyder der en sikkerhedsalarm, og den røde lysdiode på højre side lyser, så der gøres opmærksom på problemet. PRODUKTSPECIFIKATIONER Strømkilde: Effekt: Maksimal produktion/time af steriliseringsmiddel: Minimal gennemstrømningshastighed: Begrænset garanti: volt 60 W 8 gram/time.893 liter/time år (se Begrænset garanti ) 7 Side 7

9 INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT: Saltvandssystemet skal installeres som den sidste del af poolens udstyr, og det skal sluttes til returløbsslangen til poolen som vist i fig. 5. Denne placering sikrer, at titaniumpladerne holder længst muligt.. Saml den fritstående pool og dens filterpumpe som beskrevet i installationsvejledningen. 2. Tag saltvandssystemet og dets tilbehør ud af emballagen. 3. Løft saltvandsbeholderen op af basisenheden. Se fig Fig () 4. Vend saltvandsbeholderen på hovedet, og tryk den ned på basisenheden som vist. Sørg for, at beholderen er monteret korrekt på basisenheden. Se fig Fig (2) 5. Drej saltbeholderen (7) med uret, idet du skruer den på undersiden af dækslet til beholderen. Se fig Fig (3) 6. Fastgør dækslet på saltvandsbeholderen. Lås clipsene til dækslet (4) fast på beholderens håndtag. Se fig Forbind slangen til indgangen på saltvandspoolsystemet. Du kan få oplysninger om montering af slangetilslutninger på henholdsvis side 9, hvad angår slanger på 32 mm, og på side 0, hvad angår slanger på 38 mm. 9 2 Fig (4) 8 Side 8

10 INSTALLATIONSVEJLEDNING (fortsat) Til filterpumper med en slange på 32 mm:. Hvis den fritstående pool er fyldt med vand, skal du skrue sinettet af siforbindelsesstykkerne og indsætte de sorte hattelignende propper i siforbindelsesstykkerne for at forhindre, at vandet løber ud af poolen. Gå direkte til trin 2, hvis poolen er tom. 2. Hvis den fritstående pool er min. 22 cm høj, skal du sætte vandskvulpeadapter A (4) i udgangen på saltvandssystemet som vist i fig. 5. Gå direkte til trin 3, hvis poolen er lavere end 22 cm. 3. Forbind adapter A (5) til saltvandssystemet som vist i fig. 6. Stram den godt. 4 Fig (5) BEMÆRK! Sørg for, at lysdioderne på saltvandssystemet vender væk fra poolen under installationen som vist i fig Fjern returløbsslangen (til poolen) fra filterpumpens tilslutningsstuds, og slut den til adapter A (5) på udgangen på saltvandssystemet med en slangeklemme. Se fig Forbind tilslutningsslangen (8) til filterpumpens udgang (nederste studs) og saltvandssystemets indgang med slangespænder. Stram den godt. 6. Sæt sinettene tilbage i siforbindelsesstykkerne i poolen, når du har fjernet de sorte hattelignende propper, som forhindrede vandet i at løbe ud af poolen. SWIMMINGPOOL 6 5 FILTER- PUMPE Fig (6) 9 Side 9

11 INSTALLATIONSVEJLEDNING (fortsat) Til filterpumper med en slange på 38 mm: Undlad at anvende adapter A (5). Hvis den fritstående pool er fyldt med vand, skal du lukke for stempelventilerne, før du installerer saltvandssystemet. Gå direkte til trin 2, hvis poolen er tom. 2. Hvis den fritstående pool er min. 22 cm høj, skal du sætte vandskvulpeadapter A (4) i udgangen på saltvandssystemet som vist i fig. 5. Gå direkte til trin 3, hvis poolen er lavere end 22 cm Fjern returløbsslangen (til poolen) fra filterpumpens tilslutningsstuds, og sæt den på saltvandssystemets udgangsstuds. Se fig. 7. BEMÆRK! Sørg for, at lysdioderne på saltvandssystemet vender væk fra poolen under installationen som vist i fig. 7. Fig (5) 4. Forbind tilslutningsslangen (8) til filterpumpens udgang (nederste studs) og saltvandssystemets indgang. Stram den godt. Se fig Åbn stempelventilerne, så vandet kan flyde frit. SWIMMINGPOOL FILTER- PUMPE Fig (7) 0 Side 0

12 FASTMONTERINGSMULIGHED FOR SALTVANDSSYSTEM Nogle lande, især EU-landene, kræver, at produktet fastgøres til jorden eller til et underlag i fast opret position. Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af, om der findes lovgivning i dit område vedrørende filterpumper til fritstående swimmingpools. Hvis det er tilfældet, kan produktet monteres på en platform ved hjælp af de to (2) huller i bunden. Se den nedenstående tegning. Produktet kan monteres på et cementunderlag eller på et underlag af træ for at undgå, at det vælter ved et uheld. Den samlede konstruktion skal veje over 8 kg. 80 mm. Monteringshullerne har en diameter på 8,2 mm og sidder 80 mm fra hinanden. 2. Brug to bolte og låsemøtrikker med en diameter på maks. 8,2 mm. Side

13 MÆNGDEN AF SALT OG VAND I POOLEN Anvend kun fint natriumkloridsalt (bordsalt) Brug kun fin natriumklorid (NaCl) med en renhed på mindst 99,8 %. Undlad at anvende salttabletter eller krystaller. Brug ikke jodbehandlet salt eller gult salt (natriumferrocyanid). Saltet tilsættes poolvandet, og elektrolysecellen anvender dette salt til at danne steriliseringsmidlet. Jo renere saltet er, desto bedre er elektrolysecellens ydeevne. Optimale saltkoncentrationer Den ideelle saltkoncentration i saltvandsbeholderen er mellem og ppm (dele pr. million). Hvis saltkoncentrationen er for lav, falder saltvandssystemets effektivitet, hvilket medfører en lav produktion af steriliseringsmiddel. Hvis saltkoncentrationen er for høj, kan det medføre skader på strømforsyningen og rustdannelse på poolens metaldele og tilbehør. Du sikrer bedst en korrekt saltkoncentration ved at følge nedenstående anvisninger. Sådan tilsætter du salt BEMÆRK: Tilsæt kun salt til indledende brug, og hver gang der fyldes op med vand i saltvandsbeholderen.. Tryk på knappen On på filterpumpen for at få poolvandet til at cirkulere. 2. Lad saltvandssystemet være slukket. 3. Skru øsen til måling af salt () af mod uret, og løft den op. 4. Brug denne øse til at afmåle fire øser, der er fyldt helt op med salt (i alt kg), og hæld dem i saltbeholderen (7). Se fig Fastgør øsen til måling af salt til dækslet, drej den med uret, og sørg for, at den bliver siddende. Fig (8) VIGTIGT! UNDLAD at tilsætte poolkemikalier direkte i saltvandsbeholderen. Det kan skade cellen. 2 Side 2

14 MÆNGDEN AF SALT OG VAND I POOLEN (fortsat) 6. Drej vandfyldningsventilen mod uret for at åbne ventilen. Poolvandet løber derefter ind i beholderen. Se fig. 9. Fig (9) 7. Når den røde indikator på dækslet lyser, skal du dreje vandfyldningsventilen med uret for at lukke ventilen. Beholderen fyldes op på 3-4 minutter. Se fig Fig (0) 3 Side 3

15 BETJENINGSVEJLEDNING ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er beskyttet med en jordfejlsafbryder (GFCI) eller fejlstrømsafbryder (RCD). Kontakt en elektriker, hvis du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med GFCI/RCD. Få en elektriker til at installere GFCI/RCD, som udløses ved maks. 30 ma. Undlad at bruge en transportabel fejlstrømsafbryder (PRCD). For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere for at slutte enheden til strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt. Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde hænder. Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på pumpen for at komme i poolen. Undgå at bruge dette produkt, mens poolen er i brug. Hvis dette produkt anvendes, uden at der løber vand gennem systemet, kan der opstå brændbare gasser, der kan medføre BRAND ELLER EKSPLOSION. Før du starter saltvandssystemet, skal du sørge for: At hele filtrerings- og saltvandssystemet er sluttet til et jordstik, der er beskyttet med en jordfejlsafbryder (GFCI) eller fejlstrømsafbryder (RCD). At filterpumpen har kørt i nogle minutter, før du starter saltvandssystemet (på den måde fjernes luftlommer og smuds fra vandslangerne). At der ikke sidder luft i slangerne (følg anvisningerne i brugervejledningen til filterpumpen for at frigøre indkapslet luft).. Juster tidsstyringsknappen, som er placeret bag på den elektroniske styrestation til et niveau, der passer til din poolstørrelse. Se driftstidstabellen. Se side 5. Bemærk! Driftstidsniveauet er allerede indstillet på fabrikken, når du køber et poolsæt. 2. Tænd for enheden. Den grønne lysdiode på venstre side af betjeningspanelet lyser. 3. Den grønne lysdiode på højre side af betjeningspanelet lyser op i ca. 0 minutter, når saltet er blevet opløst grundigt og blandet med vand, hvilket indikerer, at saltvandssystemet har påbegyndt klorproduktionen. Den indbyggede timer kører nu i det valgte antal timer på samme tidspunkt hver dag. 2 Fig () BEMÆRK! Saltvandssystemet kan ikke køre, hvis filterpumpen ikke kører. 4. Antallet af driftstimer kan genjusteres om nødvendigt. Sluk enheden, og juster tidsstyringsknappen. 5. Den grønne lysdiode på højre side af betjeningspanelet slukker, når cyklussen er gennemført. Systemet skifter automatisk til strømsparefunktion og tænder automatisk igen efter 24 timer, hvor den daglige klorproduktion genoptages. 4 Side 4

16 DRIFTSTIDSTABEL OVER INTEX-POOLS Denne tabel viser den nødvendige driftstid ved normal brug af saltvandssystemet i forbindelse med fritstående pools. Poolstørrelse Vandkapacitet (Beregnet til 90 % for pools med metalramme og 80 % for Easy Set-pools og ovale pools) Niveau Driftstid Antal Number dage, of før days can be der skal fyldes op used before salt med and salt og water vand replenishment (gallons) (liter) (timer) (dage) INTEX FRITSTÅENDE POOLS 8' x 30" (244cm x 76cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 5' x 33" (457cm x 84cm) 5' x 36" (457cm x 9cm) EASY SET 5' x 42" (457cm x 07cm) POOL 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 42" (488cm x 07cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 6' x 52" (488cm x 32cm) 8' x 42" (549cm x 07cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 2' x 42" (366cm x 07cm) POOL MED 5' x 36" (457cm x 9cm) RUND 5' x 42" (457cm x 07cm) METALRAMME 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 24' x 52" (732cm x 32cm) ULTRA FRAME 6' x 48" (488cm x 22cm) POOL 8' x 52" (549cm x 32cm) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 5 Side 5

17 DRIFTSTIDSTABEL OVER INTEX-POOLS (fortsat) Denne tabel viser den nødvendige driftstid ved normal brug af saltvandssystemet i forbindelse med fritstående pools. Poolstørrelse Vandkapacitet (Beregnet til 90 % for pools med metalramme og 80 % for Easy Set-pools og ovale pools) Niveau Driftstid Antal dage, før der skal fyldes op med salt og vand (gallons) (liter) (timer) (dage) INTEX FRITSTÅENDE POOLS REKTANGULÆR POOL 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) MED METALRAMME 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) REKTANGULÆR ULTRA 24' x 2' x 52" (732cm x 366cm x32cm) FRAME - POOL 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 6' x 8' x 42" (488cm x 244cm x07cm) 8' x 0' x 42" (549cm x 305cm x07cm) OVAL POOL MED 20' x 2' x 48" (60cm x 366cm x22cm) METALRAMME 24' x 2' x 48" (732cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 48" (853cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 52" (853cm x 366cm x32cm) 86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 50cm x 60cm) 02-/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 60cm x 65cm) LILLE REKTANGULÆR POOL MED 8" x 78-3/4" x 29-/2" (300cm x 200cm x 75cm) METALRAMME 49-5/8" x 78-3/4" x 3-/2" (380cm x 220cm x 80cm) 77-/4" x 86-5/8" x 33-/2" (450cm x 220cm x 85cm) > > > > > > > > > > > > > > > >3 POOLS AF ANDRE MÆRKER END INTEX Driftstidstabel over pools af andre mærker Poolvandkapacitet Driftstid Niveau (gallons) (liter) Timer Til Til Til Til Til Side 6

18 BEREGNING AF POOLENS VOLUMEN Pooltype Rektangulær Rund Oval Gallons (poolens størrelse i fod) Længde x bredde x gnsntl. dybde x 7,5 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 5,9 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 6,0 Kubikmeter (poolens størrelse i meter) Længde x bredde x gnsntl. dybde Længde x bredde x gnsntl. dybde x 0,79 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 0,80 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER Brug altid en teststrimmel til at teste koncentrationen af steriliseringsmiddel, før du går i eller bruger poolen. Standardklorteststrimler måler koncentrationen af aktivt steriliseringsmiddel i poolvandet. Hvis teststrimlen angiver, at klorkoncentrationen er for høj, skal du vente, indtil klorkoncentrationen falder til under 3 ppm, før du kan anvende poolen eller saltvandssystemet igen. ADVARSEL UNDLAD at bruge poolen, hvis klorkoncentrationen er højere end 3 ppm. Undlad at betjene saltvandssystemet, mens poolen er i brug, eller der befinder sig nogen i poolen. Hvis poolen ofte anvendes og der er høje temperaturer, kan det kræve en højere klorproduktion (længere driftstid) at opretholde det korrekte indhold af frie klorrester. I tilfælde af strømafbrydelse eller hvis netledningen trækkes ud, skal saltvandssystemets driftstid indstilles på ny. 7 Side 7

19 ALARMER Automatiske alarmer Der produceres ingen steriliseringsmiddel, hvis der registreres Low Water Flow (lav vandgennemstrømning), Low Salt Water Level in the saltwater tank (Lav saltvandskoncentration i saltvandsbeholderen) eller High Salt Concentration (Høj saltkoncentration). Hvis en af ovenstående tilstande registreres, udsender saltvandssystemet en alarm, som angiver, at produktionen af desinficeringsmiddel er stoppet. Alarmen lyder i en time, og den røde lysdiode i højre side på betjeningspanelet lyser op. Saltvandssystemet går i strømsparefunktion. Sluk for strømmen til enheden, og følg nedenstående fejlfindingsanvisninger for at løse problemet. Tænd for enheden igen ved at følge anvisningerne i afsnittet Betjeningsvejledning. KONTROLLÉR ÅRSAG AFHJÆLPNING RØD LYSDIODE ALARM. Lav vandgennemstrømning eller ingen gennemstrømning. Cirkulationsrør blokeret. Kontrollér, at stempelventilerne er åbne (hvis monterede). Kontrollér, at filterindsatsen er fri for snavs. Se vejledningen til filterpumpen. Luk indesluttet luft ud af cirkulationsrøret. Se vejledningen til filterpumpen. Ja Ja 2. Indgangs- og udgangsslangen vender forkert. Kontrollér, at vandindgangs- og vandudgangsslangen vender rigtigt. Vend i modsat fald slangerne. Se Klargøringsanvisninger. 3. Defekt gennemstrømningsføler. Kontakt Intex Servicecenter for udskiftning. 2. Lav saltkoncentration eller ingen saltvand. Saltvandet er løbet ud i saltvandsbeholderen. Tøm alt vandet i saltvandsbeholderen. Fyld op med vand igen, og tilsæt salt i saltvandsbeholderen. Se Sådan tilsætter eller fjerner du salt. Ja Ja 3. Høj saltkoncentration. Der er tilsat for meget salt eller for lidt vand. Tøm alt vandet i saltvandsbeholderen. Fyld op med vand igen, og tilsæt salt i saltvandsbeholderen. Se Sådan tilsætter eller fjerner du salt. Ja Ja 2. Mulig defekt i motoren eller elektrolysecellen. Kontakt Intex Servicecenter. Udskift om nødvendigt cellen. 8 Side 8

20 ALARMER (fortsat) Fjernelse af salt Hvis der er tilsat for meget salt, lyder en alarm i en time, og den røde lysdiode på højre side af betjeningspanelet lyser (se Alarmhåndtering ). Vandet i saltvandsbeholderen skal udskiftes på følgende måde: ADVARSEL Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører service på det eller foretager justeringer af det. VIGTIGT! Luk stempelventilerne, eller indsæt de sorte hattelignende propper i siernes åbninger for at undgå spild af vand. Åbn stempelventilerne, eller fjern propperne, når du er færdig med vedligeholdelsen.. Kontrollér de lokale bestemmelser for retningslinjer vedrørende bortskaffelse af vand fra swimmingpools. Bemærk, at saltvand kan beskadige græs, planter mv. 2. Åbn dækslet til beholderen (3). Se fig Fig (2) 3. Kontrollér, at proppen til aftapningsventilen (0) i saltvandsbeholderen sidder på plads. Se fig Afmonter hætten til aftapningsventilen () fra aftapningsventilen uden på saltvandsbeholderen. 0 Fig (3) 9 Side 9

21 ALARMER (fortsat) 5. Fastgør hunstikket på haveslangen til tømningssamlestykket (9). Se fig Anbring den anden ende af slangen i et område, hvor vandet kan løbe sikkert væk fra huset, planter osv. Fig (4) 7. Sæt tømningssamlestykket (9) i aftapningsventilen. Se fig. 5. BEMÆRK! Tømningssamlestykket skubber proppen til aftapningsventilen (0) op inde i beholderen, og vandet begynder at løbe ud med det samme. 8. Fjern slangen fra tømningssamlestykket (9), når du er færdig. 9. Sæt proppen til aftapningsventilen (0) på aftapningsventilen på indersiden af saltvandsbeholderen igen Sæt hætten til aftapningsventilen () på ydersiden af saltvandsbeholderen igen.. Følg proceduren for Tilsætning af salt. Fig (5) 20 side 20

22 RENGØRING AF SALTVANDSBEHOLDER, SALTBEHOLDER OG VANDFILTER Rengør saltvandsbeholderen, saltbeholderen og vandfiltrene hver anden uge.. Tøm alt vand fra saltvandsbeholderen. Se Fjernelse af salt. 2. Fjern dækslet til beholderen (3), og løft saltvandsbeholderen (9) af basisenheden. 3. Vend saltvandsbeholderen på hovedet, så saltvandsfilteret (8) vender opad. Se fig Skyl eventuelt snavs ud med en haveslange. Fig (6) 5. Afmonter saltbeholderen (7) ved at skrue den af som vist. Se fig. 7. Fig (7) 6. Rengør filteret til saltbeholderen (6) og saltbeholderen (7) for at fjerne snavs og saltklumper. Se fig Fastgør filteret og beholderen. 7 Fig (8) 8. Skru vandfilteret (2) af mod uret, og fjern det fra basisenheden. Se fig Vend vrangen ud på filteret, og skyl snavset ud med en haveslange. 0. Monter vandfilteret.. Monter beholderen på basisenheden, og tryk den nedad. Sørg for, at beholderen er monteret korrekt på basisenheden. 2. Monter dækslet til beholderen. Fig (9) 2 side 2

23 VINTEROPBEVARING. Tag ledningen ud af stikkontakten. 2. Når du har tømt al vandet ud af poolen, skal du afmontere saltvandssystemet/filterpumpen fra poolslangen ved at følge installationsanvisningerne i omvendt rækkefølge. 3. Lufttør enheden, før du stiller den væk. 4. Opbevar enheden og tilbehøret på et tørt, temperaturkontrolleret sted, hvor der er mellem 5 grader Celsius og 38 grader Celsius. 5. Den originale emballage kan anvendes til opbevaring. INTEX 3-VEJS-TESTSTRIMLER (LEVERES SAMMEN MED PRODUKTET) Ved hjælp af 3-vejs-teststrimlerne kan du teste værdierne for fri klor, ph og samlet alkaliindhold på en gang. Brugsvejledning:. Dyp hele strimlen i vand, og tag den straks op. 2. Hold strimlen vandret i 5 sekunder (undlad at ryste overskydende vand af den). 3. Sammenlign delene med fri klor, ph og samlet alkaliindhold på strimlen med farveskemaet på pakkens mærkat. Reguler poolvandet efter behov. Det er vigtigt at anvende den korrekte teknik til test af vandet. Læs og følg anvisningerne til brug af strimlerne. 22 Side 22

24 VEDLIGEHOLDELSE AF POOLEN OG DEFINITION AF KEMIKALIER Fri klor Klorforbindelser Ph Samlet alkaliindhold Vandets hårdhed (kalk) Stabilisator (cyanursyre) Foretrukne stofkoncentrationer i poolvandet Minimum Ideel Maksimum ppm 3.0 ppm ppm ppm ppm 40 ppm 50 ppm ppm ppm 0 ppm ppm 50 ppm HOCL: det meget effektive bakterie- og algedræbende middel kendt som hypochlorsyrling. Klorforbindelser Samlet alkaliindhold Fri klor det steriliseringsmiddel (HOCL), som er tilbage i poolvandet dannes, når fri klor reagerer med ammoniakrester. Hvis værdien er for høj, kan der forekomme skarp klorlugt, øjenirritation. ph en værdi, som angiver, hvor sur eller basisk en opløsning er. Hvis værdien er for lav, kan der forekomme rust på metaldele, øjen- og hudirritation, ødelæggelse af det samlede alkaliindhold. Hvis værdien er for høj, kan der forekomme kalkaflejringer, grumset vand, kortere filtercyklusser, øjen- og hudirritation, lav virkningsgrad af kloren. angiver vandets modstandsdygtighed over for ændringer i ph-værdien. Værdien angiver, hvor hurtigt og hvor let ph-værdien ændres, så det samlede alkaliindhold skal altid reguleres, før ph-værdien reguleres. Hvis værdien er for lav- kan der forekomme rust på metaldele, øjen- og hudirritation. Et lavt alkaliindhold gør ph-værdien ustabil. Ethvert kemikalie, som tilsættes vandet, har indvirkning på phværdien. Hvis værdien er for høj- kan der forekomme kalkaflejringer, grumset vand, øjen- og hudirritation, lav virkningsgrad af kloren. Vandets hårdhed (kalk) angiver mængden af kalcium og magnesium, som er opløst i vandet. Hvis værdien er for høj, kan der forekomme kalkaflejringer og grumset vand. Stabilisatorer forlænger klorens levetid i swimmingpools. (cyanursyre) Hvis der opretholdes høje koncentrationer af salt- og steriliseringsmiddel, som ligger over det anbefalede niveau, kan det medføre, at pooludstyret ruster. Kontrollér udløbsdatoen på testsættet, da testresultaterne kan være unøjagtige, hvis de anvendes efter denne dato. Hvis det er nødvendigt at anvende ekstra steriliseringsmiddel pga. at poolen anvendes meget, skal du anvende et steriliseringsmiddel til swimming pools, der er baseret på trichlor-s-triazintrion eller natriumdichlor-s-triazintriondihydrat. 23 Side 23

25 FEJLFINDINGSVEJLEDNING PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING FOR LIDT STERILISERINGS- MIDDEL Saltvandssystemet kører i for få timer. Der er for lille saltkoncentration i saltvandsbeholderen. Steriliseringsmiddelsvind som følge af kraftig solstråling. Belastningen fra badende er øget. Øg saltvandssystemets daglige driftstid. Se Betjeningsvejledning. Tøm alt vandet i saltvandsbeholderen. Fyld op med vand igen, og tilsæt salt i saltvandsbeholderen. Se Sådan tilsætter eller fjerner du salt. Overdæk poolen, når den ikke er i brug, og/eller når enheden kører. Øg saltvandssystemets daglige driftstid. Se Betjeningsvejledning. HVIDE FLAGER I VANDET Vandets hårdhed (kalk) i poolvandet er for høj. Aftap omkring % af poolvandet, og fyld op med frisk vand for at nedsætte vandets hårdhed. VIGTIGT! Hvis du fortsat oplever problemer, skal du kontakte vores kundeservice for at få hjælp. Se kontaktoplysningerne på bagsiden. 24 Side 24

26 GENERELLE SIKKERHEDSRETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED VANDSPORT Vandsport er både sjovt og sundt, men det kan medføre risiko for personskade og dødsfald. For at mindske risikoen for personskade skal du overholde alle advarsler og anvisninger på produktet, på emballagen og på sedlen. Husk dog, at produktadvarslerne, instruktionerne og sikkerhedsanvisningerne dækker nogle almindelige risici ved vandsport, men at ikke alle situationer eller risici og/eller farer dækkes. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning skal du også sætte dig ind i følgende generelle retningslinjer samt retningslinjer fra nationalt anerkendte sikkerhedsorganisationer: Forlang konstant opsyn. Lær at svømme. Sørg for at lære hjertemassage og førstehjælp. Fortæl alle, der har opsyn med dine børn, om de potentielle farer ved brug af en pool, og gør opmærksom på brug af beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. aflåste døre, afspærringer osv. Lær børnene, hvad de skal gøre i nødstilfælde. Brug altid din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med vandaktiviteter. Nøgleordet er opsyn! Opbevar altid en bådshage eller en stang med reb i nærheden af svømmebassinet til nødstilfælde. Opbevar altid telefonnummeret til alamcentralen (2) ved siden af svømmebassinet. 25 Side 25

27 BEGRÆNSET GARANTI PARTS LIST Dit Krystal Clean Poolwater -system er fremstillet af materialer og i udførelse af højeste kvalitet. Alle Intex-produkter er blevet kontrolleret og er fri for defekter ved deres afsendelse fra fabrikken. Denne begrænsede garanti gælder kun for Krystal Clean Poolwater -systemet. Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Denne begrænsede garanti gælder i en periode på ét () år fra købsdatoen. Gem den originale kvittering sammen med denne brugsanvisning som dokumentation for køb af produktet ved fremsættelse af krav under garantien; i modsat fald bortfalder den begrænsede garanti. Hvis du finder en fabrikationsfejl i denne garantiperiode på ét () år, skal du kontakte det lokale Intex servicecenter, der er anført i denne brugsanvisning. Servicecenteret afgør, om garantikravet kan gøres gældende. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSET TIL VILKÅRENE I DENNE GARANTI, OG INTEX, VIRKSOMHEDENS AUTORISEREDE AGENTER ELLER MEDARBEJDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR KØBEREN ELLER NOGEN ANDEN PART FOR DIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER IFALDE ET ERSTATNINGSANSVAR. Denne begrænsede garanti dækker ikke ved uagtsomhed, unormal brug eller drift, ukorrekt installation, ulykke, manglende overholdelse af anvisningerne eller skader, der opstår som følge af omstændigheder uden for Intex kontrol, herunder, men ikke begrænset til, almindelig slitage og skader, som skyldes, at produktet har været udsat for brand, oversvømmelse, frost, regn eller andre udefrakommende miljømæssige påvirkninger. Denne begrænsede garanti dækker kun dele og komponenter solgt af Intex. Denne begrænsede garanti dækker ikke uautoriserede ændringer, reparationer eller afmontering foretaget af andre end personalet hos et Intex Servicecenter. Omkostninger forbundet med tab af poolvand, kemikalier eller vandskade er ikke omfattet af denne garanti. Personskade eller tingsskade er ikke omfattet af denne garanti. 26 Side 26

28 PARTS LIST Hvis du har servicespørgsmål eller ønsker at bestille reservedele, kan du kontakte dit lokale kontor, som er anført nedenfor, eller besøge hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål. OMRÅDE STED ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. 8TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 08 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: FAX: Website: EUROPE INTEX TRADING B.V. P. O. BOX NR BB ROOSENDAAL THE NETHERLANDS TEL: 3-(0) FAX: 3-(0) FRANCE INTEX SERVICE (FRANCE) SAS 52, ROUTE NATIONALE 3990 BEAUFORT, FRANCE TEL: (0.5 TTC/min) FAX: Site: GERMANY INTEX - DEUTSCHLAND TEL: FAX: ITALY A & A MARKETING SERVICE C/O ALVI, VIALE DELLA REPUBBLICA PAVIA - ITALY TEL: FAX: UK TOY BROKERS LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF. UK FREEPHONE: FAX: Website: SWITZERLAND GWM AGENCY GARTEN-U. WOHNMÖBEL RÄFFELSTRASSE 25 POSTFACH CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND TEL: FAX: Website: SPAIN / PORTUGAL KOKIDO BVI LIMITED C/ DOCTOR ESQUERDO, MADRID SPAIN TEL: FAX: AUSTRALIA HUNTER OVERSEAS PTY LTD LEVEL, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA AUSTRALIA TEL: FAX: NEW ZEALAND HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 5, SENTINEL PARK, 25 AIRBORNE ROAD, ALBANY PO BOX 3027, NORTH HARBOUR, AUCKLAND 330 NEW ZEALAND TEL: FAX: MIDDLE EAST FIRST GROUP TRADING REGION A MOOSA GROUP BUILDING, ST FLOOR, OFFICE 02 & 03 UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: FAX: Website: AREAS LOCATION OMRÅDE STED SOUTH AFRICA WOOD & HYDE 5-7 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: FAX: CHILE / ARGENTINA COMEXA S.A PERU / URUGUAY SAN IGNACIO 020, BARRIO INDUSTRIAL, PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE TEL: FAX: SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCEIS CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: FAX: Website: AUSTRIA STEIN SUN TOOLS STEINBACH GMBH AISTINGERSTR. 2, A-43 SCHWERTBERG TEL: FAX: CZECH REPUBLIC INTEX TRADING S.R.O. EASTERN EUROPE BENESOVSKA 23, 0 00 PRAHA 0 CZECH REPUBLIC TEL: FAX: BELGIUM N.V. NICOTOY S.A. STASEGEMSESTEENWEG KORTRIJK TEL: FAX: DENMARK K.E. MATHIASEN A/S SINTRUPVEJ 2 DK-8220 BRABRAND DENMARK TEL: FAX: SWEDEN LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6 S ÄNGELHOLM SWEDEN TEL: FAX: NORWAY NORSTAR AS PINDSLEVEIEN N-322 SANDEFJORD NORWAY TEL: FAX: FINLAND NORSTAR OY RUUKINTIE 20 FIN ESPOO FINLAND TEL: FAX: RUSSIA LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 265 MOSCOW, RUSSIA TEL: /8626/9802 FAX: Website: POLAND KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, POZNAN TEL: /380 FAX: Side 27

ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. SOUTH AFRICA WOOD & HYDE

ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. SOUTH AFRICA WOOD & HYDE Hvis du har servicespørgsmål eller ønsker at bestille reservedele, kan du kontakte dit lokale kontor, som er anført nedenfor, eller besøge www.intexcorp.com.hk, hvor du kan finde svar på ofte stillede

Læs mere

116 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

116 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER BETJENINGSVEJLEDNING Flydende LED-poollampe Model FL7220 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. Genopladeligt

Læs mere

VEJLEDNING. Flydende overfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 80IO

VEJLEDNING. Flydende overfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 80IO VEJLEDNING 80IO VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug Flydende overfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele... 16

Læs mere

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO VEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHESREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug. 122 Vægmonteret luksusoverfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele...

Læs mere

Model WL3220 220 240 Volt ~, 50 Hz

Model WL3220 220 240 Volt ~, 50 Hz BETJEIGSVEJLEDIG VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. LED Basin-Væg lampe Model WL3220 220 240 Volt ~,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Krystal Clear TM Ozon- og saltvandssystem

BETJENINGSVEJLEDNING. Krystal Clear TM Ozon- og saltvandssystem (87IO) MODEL ZS80 & ZS80 OZONE & SALTWATER SYSTEM DANISH 7.5 X 0. PANTONE 95U 0/8/0 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Krystal ClearTM saltvandssystem og filterpumpe. Model CS8221 220-230 V~, Model CS8231 230-240 V~ VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER.

BETJENINGSVEJLEDNING. Krystal ClearTM saltvandssystem og filterpumpe. Model CS8221 220-230 V~, Model CS8231 230-240 V~ VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER. BETJENINGSVEJLEDNING () MODEL CS8/CS8 SALTWATER SYSTEM & FILTER PUMP 7.5 X 0. PANTONE 95U 08/8/009 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Krystal Clear TM Ozone & Saltwater System

BETJENINGSVEJLEDNING. Krystal Clear TM Ozone & Saltwater System (87IO) MODEL ZS80 & ZS80 OZONE & SALTWATER SYSTEM DANISH 7.5 X 0. PANTONE 95U 08/0/0 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer

Læs mere

Krystal Clear Model 638G Filterpumpe 12V ~, 50 Hz, 8A Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX7 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Krystal Clear Model 638G Filterpumpe 12V ~, 50 Hz, 8A Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX7 Maks. Vandtemperatur: 35 C () MODEL 38R FILTER PUMP DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 295U 08/22/2008 BETJENINVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og

Læs mere

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT30220

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Krystal Clear Saltvand System

BETJENINGSVEJLEDNING. Krystal Clear Saltvand System BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. Krystal Clear Saltvand System Model CS7220 220-230

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Oval Ramme Pool VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

BETJENINGSVEJLEDNING. Oval Ramme Pool VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER () OVAL FRAME POOL DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 06//00 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Automatisk poolrenser

Automatisk poolrenser BETJENINGSVEJLEDNING 0---A0-07 EN.pdf 3/0/0 09. VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. Automatisk poolrenser

Læs mere

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual DK ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Vejledning for UV-system 18 W inklusive specialbeholder Artikelnummer: 1604 Komplet UV-system for integreret

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-06 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

VEJLEDNING. Ultra Frame -pool VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 118 IO. 488 cm 549 cm (14 24 )

VEJLEDNING. Ultra Frame -pool VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 118 IO. 488 cm 549 cm (14 24 ) VEJLEDNING Ultra Frame -pool 488 cm 549 cm (14 24 ) 118 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Læs, forstå, og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug. 118-*A*-R0-12- Advarsler...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Sand Filter Pumpe

BETJENINGSVEJLEDNING. Sand Filter Pumpe BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGT SIKKERHEDSREGLER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. Sand Filter Pumpe Model SF90220T 4 m 3 220-240

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

MODEL SF20220R. Krystal Clear sandfilterpumpe. Model SF20220R. Vejledning

MODEL SF20220R. Krystal Clear sandfilterpumpe. Model SF20220R. Vejledning Krystal Clear sandfilterpumpe Model SF00R MODEL SF00R Vejledning FI INDHOLD VIGTIGE IKKERHEDSREGLER Indhold Advarsler... Stykliste & Reference... 3-5 Produktspecifikationer... 5 Opstilling... 6-3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530

Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530 Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530 Der tages forbeholde for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Udgave 1.3 05 2005. Dansk. 1. Hvad er en saltgenerator? En saltgenerator

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere