28 Side 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28 www.intexnordic.com. Side 28"

Transkript

1 28 Side 28

2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. Manual Krystal Clean Poolwater -system Model V, 50 Hz, 60 W, IPX5 Kun beregnet til illustration Husk også at prøve disse andre fremragende Intex-produkter: Pools, pooltilbehør, oppustelige pools og indendørs legetøj, luftmadrasser og både, der kan købes hos vores forhandlere og via vores hjemmeside. GEM DENNE BRUGSANVISNING Fremstillet i Kina 2006 Intex Recreation Corp. Intex Trading Ltd. C/O Intex (Hongkong) Ltd.

3 Advarsler... 3 Oversigt over reservedele Sådan dannes steriliseringsmiddel... 7 Installationsvejledning Mulighed for fastmontering... Mængden af salt og vand i poolen Betjeningsvejledning... 4 Driftstidstabel over Intex-pools Driftstidstabel over pools af andre mærker... 6 Beregning af poolens volumen... 7 Alarmer Vedligeholdelse Vinteropbevaring INTEX 3-vejs-teststrimler Vedligeholdelse af poolen og definition af kemikalier Fejlfindingsvejledning Generelle sikkerhedsretningslinjer i forbindelse med vandsport Begrænset garanti Kontaktoplysninger til Intex Servicecentre Side 2

4 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug. LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGERNE. ADVARSEL For at undgå personskade må børn ikke anvende produktet. Hold altid opsyn med børn og handicappede personer. Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er beskyttet med en jordfejlsafbryder (HFI) eller fejlstrømsafbryder. Kontakt en elektriker, hvis du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med HFI. Få en elektriker til at installere HFI, som udløses ved maks. 30 ma. Undlad at bruge en transportabel fejlstrømsafbryder. Undgå at nedgrave ledningen. Placer ledningen et sted, hvor den ikke bliver beskadiget af plæneklippere, hækkesakse og andet udstyr. Hvis ledningen er defekt, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en elektriker, så der ikke opstår farlige situationer. For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere for at slutte enheden til strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt. Samling og demontering må kun foretages af voksne. Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde hænder. Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på pumpen for at komme i poolen. Hold produktet og ledningen/ledningerne utilgængelige for børn. Undgå at bruge dette produkt, mens poolen er i brug. Undlad at bruge poolen, hvis klorkoncentrationen er højere end 3 ppm. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører service på det eller foretager justeringer af det. Dette produkt er kun beregnet til brug til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen! Hvis dette produkt anvendes, uden at der løber vand gennem systemet, kan der opstå brændbare gasser, der kan medføre BRAND ELLER EKSPLOSION. Dette produkt er kun beregnet til brug med pools, der kan gemmes væk efter brug. Det må ikke bruges til pools, der er fast installeret. En flytbar pool, der kan gemmes væk for vinteren, er konstrueret, så den er nem at skille ad og samle igen. Dette produkt skal som minimum placeres 2 m fra poolen. Stikket til produktet skal som minimum placeres 3,5 m fra poolen. Der skal være adgang til stikket, efter at produktet er blevet installeret. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN MEDFØRE TINGSSKADE, ELEKTRISK STØD, SAMMENFILTRING, ANDEN ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD. Disse produktadvarsler, anvisninger og sikkerhedsregler, der følger med produktet, dækker nogle almindeligt forekommende risici ved vandsportsudstyr og omfatter ikke alle fare- og risicimomenter. Brug din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med vandaktiviteter. 3 Side 3

5 DELLISTE Ekstraudstyr. Ekstraudstyr Ekstraudstyr. Ekstraudstyr. Ekstraudstyr. 9 BEMÆRK! Tegningerne er kun beregnet til illustration. De ligner ikke nødvendigvis det faktiske produkt. Ikke virkelig størrelse. 4 Side 4

6 OVERSIGT OVER DELENE Før du samler produktet, skal du bruge et par minutter på at kontrollere indholdet og gøre dig fortrolig med delene BEMÆRK! Tegningerne er kun beregnet til illustration. De ligner ikke nødvendigvis det faktiske produkt. Ikke virkelig størrelse. 5 Side 5

7 OVERSIGT OVER DELENE (forts.) Før du samler produktet, skal du bruge et par minutter på at kontrollere indholdet og gøre dig fortrolig med delene. ALLE TIL FRIT- STÅENDE POOLS, DER ER MIN. 22 MM HØJE 4 REF.-NR TIL FILTER- PUMPER MED EN SLANGE PÅ 32 MM TIL FILTER- PUMPER MED EN SLANGE PÅ 38 MM 8 BESKRIVELSE ANTAL RESERVE- DELS-NR. ØSE TIL MÅLING AF SALT INDIKATOR FOR VANDSTAND DÆKSEL TIL BEHOLDER (CLIPS & SKRUER MEDFØLGER) CLIP TIL DÆKSEL SKRUE FILTER TIL SALTBEHOLDER SALTBEHOLDER FILTER TIL SALTVANDSBEHOLDER SALTVANDSBEHOLDER PROP TIL AFTAPNINGSVENTIL HÆTTE TIL AFTAPNINGSVENTIL VANDFILTER O-RING VANDSKVULPEADAPTER A (EKSTRAUDSTYR) ADAPTER A MED GEVINDSKÅRET KRAVE (EKSTRAUDSTYR) SLANGEKLEMME (EKSTRAUDSTYR) SLANGE (EKSTRAUDSTYR) TILSLUTNINGSSLANGE MED GEVINDSKÅRNE FITTINGS (EKSTRAUDSTYR) TØMNINGSSAMLESTYKKE Side 6

8 SÅDAN DANNES STERILISERINGSMIDDEL Almindeligt salt (natriumklorid) består af to grundstoffer: natrium og klor. Under installationen af saltvandssystemet opløses en afmålt mængde salt i saltvandsbeholderen i poolens vand for at gøre det lettere salt. Dette salte vand ledes gennem saltvandssystemets elektrolysecelle, hvor der produceres klor, som straks opløses i vandet. Kloren nedbryder bakterier, vira, alger og ilter andet organisk materiale. De vigtigste dele i saltvandssystemet: Strømforsyning Strømforsyningen omdanner den elektriske vekselstrøm til jævnstrøm med lav spænding. Det sker, for at der kan ske en elektrolyse i cellen, hvorved der produceres klor. Elektrolysecelle (med titaniumplader) Elektrolysecellen indeholder bipolære titaniumelektroder, som skaber elektrolysen og producerer flydende steriliseringsmiddel (klor), når der sendes jævnstrøm igennem dem. Steriliseringsmidlet dannes, når poolvandet, som indeholder salt, passerer igennem cellen. Produktionen af steriliseringsmiddel kan varieres ved at regulere det antal timer, saltvandssystemet kører pr. dag. Saltvandssystemet har en indbygget selvrensningscyklus, som kører hver tyvende time, uden at produktionen af steriliseringsmiddel afbrydes. Gennemstrømningsføler Gennemstrømningsføleren beskytter elektrolysecellen og sikrer en passende vandgennemstrømning gennem cellen. Når vandgennemstrømningen falder til under den minimale gennemstrømningshastighed, lukkes cellen automatisk for at beskytte titaniumpladerne. Der lyder en sikkerhedsalarm, og den røde lysdiode til højre lyser, så det angives, at der er et problem. Elektronisk betjeningsenhed Den elektroniske betjeningsenhed indeholder to lysdioder og en tidsstyringsknap, der kan programmere saltvandssystemets driftstider. Den overvåger også forskellige parametre såsom saltkoncentration, vandgennemstrømning og aktivitet i elektrolysecellen. Hvis der registreres afvigelser fra normalværdierne, lyder der en sikkerhedsalarm, og den røde lysdiode på højre side lyser, så der gøres opmærksom på problemet. PRODUKTSPECIFIKATIONER Strømkilde: Effekt: Maksimal produktion/time af steriliseringsmiddel: Minimal gennemstrømningshastighed: Begrænset garanti: volt 60 W 8 gram/time.893 liter/time år (se Begrænset garanti ) 7 Side 7

9 INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT: Saltvandssystemet skal installeres som den sidste del af poolens udstyr, og det skal sluttes til returløbsslangen til poolen som vist i fig. 5. Denne placering sikrer, at titaniumpladerne holder længst muligt.. Saml den fritstående pool og dens filterpumpe som beskrevet i installationsvejledningen. 2. Tag saltvandssystemet og dets tilbehør ud af emballagen. 3. Løft saltvandsbeholderen op af basisenheden. Se fig Fig () 4. Vend saltvandsbeholderen på hovedet, og tryk den ned på basisenheden som vist. Sørg for, at beholderen er monteret korrekt på basisenheden. Se fig Fig (2) 5. Drej saltbeholderen (7) med uret, idet du skruer den på undersiden af dækslet til beholderen. Se fig Fig (3) 6. Fastgør dækslet på saltvandsbeholderen. Lås clipsene til dækslet (4) fast på beholderens håndtag. Se fig Forbind slangen til indgangen på saltvandspoolsystemet. Du kan få oplysninger om montering af slangetilslutninger på henholdsvis side 9, hvad angår slanger på 32 mm, og på side 0, hvad angår slanger på 38 mm. 9 2 Fig (4) 8 Side 8

10 INSTALLATIONSVEJLEDNING (fortsat) Til filterpumper med en slange på 32 mm:. Hvis den fritstående pool er fyldt med vand, skal du skrue sinettet af siforbindelsesstykkerne og indsætte de sorte hattelignende propper i siforbindelsesstykkerne for at forhindre, at vandet løber ud af poolen. Gå direkte til trin 2, hvis poolen er tom. 2. Hvis den fritstående pool er min. 22 cm høj, skal du sætte vandskvulpeadapter A (4) i udgangen på saltvandssystemet som vist i fig. 5. Gå direkte til trin 3, hvis poolen er lavere end 22 cm. 3. Forbind adapter A (5) til saltvandssystemet som vist i fig. 6. Stram den godt. 4 Fig (5) BEMÆRK! Sørg for, at lysdioderne på saltvandssystemet vender væk fra poolen under installationen som vist i fig Fjern returløbsslangen (til poolen) fra filterpumpens tilslutningsstuds, og slut den til adapter A (5) på udgangen på saltvandssystemet med en slangeklemme. Se fig Forbind tilslutningsslangen (8) til filterpumpens udgang (nederste studs) og saltvandssystemets indgang med slangespænder. Stram den godt. 6. Sæt sinettene tilbage i siforbindelsesstykkerne i poolen, når du har fjernet de sorte hattelignende propper, som forhindrede vandet i at løbe ud af poolen. SWIMMINGPOOL 6 5 FILTER- PUMPE Fig (6) 9 Side 9

11 INSTALLATIONSVEJLEDNING (fortsat) Til filterpumper med en slange på 38 mm: Undlad at anvende adapter A (5). Hvis den fritstående pool er fyldt med vand, skal du lukke for stempelventilerne, før du installerer saltvandssystemet. Gå direkte til trin 2, hvis poolen er tom. 2. Hvis den fritstående pool er min. 22 cm høj, skal du sætte vandskvulpeadapter A (4) i udgangen på saltvandssystemet som vist i fig. 5. Gå direkte til trin 3, hvis poolen er lavere end 22 cm Fjern returløbsslangen (til poolen) fra filterpumpens tilslutningsstuds, og sæt den på saltvandssystemets udgangsstuds. Se fig. 7. BEMÆRK! Sørg for, at lysdioderne på saltvandssystemet vender væk fra poolen under installationen som vist i fig. 7. Fig (5) 4. Forbind tilslutningsslangen (8) til filterpumpens udgang (nederste studs) og saltvandssystemets indgang. Stram den godt. Se fig Åbn stempelventilerne, så vandet kan flyde frit. SWIMMINGPOOL FILTER- PUMPE Fig (7) 0 Side 0

12 FASTMONTERINGSMULIGHED FOR SALTVANDSSYSTEM Nogle lande, især EU-landene, kræver, at produktet fastgøres til jorden eller til et underlag i fast opret position. Kontakt de lokale myndigheder for at finde ud af, om der findes lovgivning i dit område vedrørende filterpumper til fritstående swimmingpools. Hvis det er tilfældet, kan produktet monteres på en platform ved hjælp af de to (2) huller i bunden. Se den nedenstående tegning. Produktet kan monteres på et cementunderlag eller på et underlag af træ for at undgå, at det vælter ved et uheld. Den samlede konstruktion skal veje over 8 kg. 80 mm. Monteringshullerne har en diameter på 8,2 mm og sidder 80 mm fra hinanden. 2. Brug to bolte og låsemøtrikker med en diameter på maks. 8,2 mm. Side

13 MÆNGDEN AF SALT OG VAND I POOLEN Anvend kun fint natriumkloridsalt (bordsalt) Brug kun fin natriumklorid (NaCl) med en renhed på mindst 99,8 %. Undlad at anvende salttabletter eller krystaller. Brug ikke jodbehandlet salt eller gult salt (natriumferrocyanid). Saltet tilsættes poolvandet, og elektrolysecellen anvender dette salt til at danne steriliseringsmidlet. Jo renere saltet er, desto bedre er elektrolysecellens ydeevne. Optimale saltkoncentrationer Den ideelle saltkoncentration i saltvandsbeholderen er mellem og ppm (dele pr. million). Hvis saltkoncentrationen er for lav, falder saltvandssystemets effektivitet, hvilket medfører en lav produktion af steriliseringsmiddel. Hvis saltkoncentrationen er for høj, kan det medføre skader på strømforsyningen og rustdannelse på poolens metaldele og tilbehør. Du sikrer bedst en korrekt saltkoncentration ved at følge nedenstående anvisninger. Sådan tilsætter du salt BEMÆRK: Tilsæt kun salt til indledende brug, og hver gang der fyldes op med vand i saltvandsbeholderen.. Tryk på knappen On på filterpumpen for at få poolvandet til at cirkulere. 2. Lad saltvandssystemet være slukket. 3. Skru øsen til måling af salt () af mod uret, og løft den op. 4. Brug denne øse til at afmåle fire øser, der er fyldt helt op med salt (i alt kg), og hæld dem i saltbeholderen (7). Se fig Fastgør øsen til måling af salt til dækslet, drej den med uret, og sørg for, at den bliver siddende. Fig (8) VIGTIGT! UNDLAD at tilsætte poolkemikalier direkte i saltvandsbeholderen. Det kan skade cellen. 2 Side 2

14 MÆNGDEN AF SALT OG VAND I POOLEN (fortsat) 6. Drej vandfyldningsventilen mod uret for at åbne ventilen. Poolvandet løber derefter ind i beholderen. Se fig. 9. Fig (9) 7. Når den røde indikator på dækslet lyser, skal du dreje vandfyldningsventilen med uret for at lukke ventilen. Beholderen fyldes op på 3-4 minutter. Se fig Fig (0) 3 Side 3

15 BETJENINGSVEJLEDNING ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er beskyttet med en jordfejlsafbryder (GFCI) eller fejlstrømsafbryder (RCD). Kontakt en elektriker, hvis du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med GFCI/RCD. Få en elektriker til at installere GFCI/RCD, som udløses ved maks. 30 ma. Undlad at bruge en transportabel fejlstrømsafbryder (PRCD). For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere for at slutte enheden til strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt. Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde hænder. Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på pumpen for at komme i poolen. Undgå at bruge dette produkt, mens poolen er i brug. Hvis dette produkt anvendes, uden at der løber vand gennem systemet, kan der opstå brændbare gasser, der kan medføre BRAND ELLER EKSPLOSION. Før du starter saltvandssystemet, skal du sørge for: At hele filtrerings- og saltvandssystemet er sluttet til et jordstik, der er beskyttet med en jordfejlsafbryder (GFCI) eller fejlstrømsafbryder (RCD). At filterpumpen har kørt i nogle minutter, før du starter saltvandssystemet (på den måde fjernes luftlommer og smuds fra vandslangerne). At der ikke sidder luft i slangerne (følg anvisningerne i brugervejledningen til filterpumpen for at frigøre indkapslet luft).. Juster tidsstyringsknappen, som er placeret bag på den elektroniske styrestation til et niveau, der passer til din poolstørrelse. Se driftstidstabellen. Se side 5. Bemærk! Driftstidsniveauet er allerede indstillet på fabrikken, når du køber et poolsæt. 2. Tænd for enheden. Den grønne lysdiode på venstre side af betjeningspanelet lyser. 3. Den grønne lysdiode på højre side af betjeningspanelet lyser op i ca. 0 minutter, når saltet er blevet opløst grundigt og blandet med vand, hvilket indikerer, at saltvandssystemet har påbegyndt klorproduktionen. Den indbyggede timer kører nu i det valgte antal timer på samme tidspunkt hver dag. 2 Fig () BEMÆRK! Saltvandssystemet kan ikke køre, hvis filterpumpen ikke kører. 4. Antallet af driftstimer kan genjusteres om nødvendigt. Sluk enheden, og juster tidsstyringsknappen. 5. Den grønne lysdiode på højre side af betjeningspanelet slukker, når cyklussen er gennemført. Systemet skifter automatisk til strømsparefunktion og tænder automatisk igen efter 24 timer, hvor den daglige klorproduktion genoptages. 4 Side 4

16 DRIFTSTIDSTABEL OVER INTEX-POOLS Denne tabel viser den nødvendige driftstid ved normal brug af saltvandssystemet i forbindelse med fritstående pools. Poolstørrelse Vandkapacitet (Beregnet til 90 % for pools med metalramme og 80 % for Easy Set-pools og ovale pools) Niveau Driftstid Antal Number dage, of før days can be der skal fyldes op used before salt med and salt og water vand replenishment (gallons) (liter) (timer) (dage) INTEX FRITSTÅENDE POOLS 8' x 30" (244cm x 76cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 5' x 33" (457cm x 84cm) 5' x 36" (457cm x 9cm) EASY SET 5' x 42" (457cm x 07cm) POOL 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 42" (488cm x 07cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 6' x 52" (488cm x 32cm) 8' x 42" (549cm x 07cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 2' x 42" (366cm x 07cm) POOL MED 5' x 36" (457cm x 9cm) RUND 5' x 42" (457cm x 07cm) METALRAMME 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 24' x 52" (732cm x 32cm) ULTRA FRAME 6' x 48" (488cm x 22cm) POOL 8' x 52" (549cm x 32cm) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 5 Side 5

17 DRIFTSTIDSTABEL OVER INTEX-POOLS (fortsat) Denne tabel viser den nødvendige driftstid ved normal brug af saltvandssystemet i forbindelse med fritstående pools. Poolstørrelse Vandkapacitet (Beregnet til 90 % for pools med metalramme og 80 % for Easy Set-pools og ovale pools) Niveau Driftstid Antal dage, før der skal fyldes op med salt og vand (gallons) (liter) (timer) (dage) INTEX FRITSTÅENDE POOLS REKTANGULÆR POOL 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) MED METALRAMME 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) REKTANGULÆR ULTRA 24' x 2' x 52" (732cm x 366cm x32cm) FRAME - POOL 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 6' x 8' x 42" (488cm x 244cm x07cm) 8' x 0' x 42" (549cm x 305cm x07cm) OVAL POOL MED 20' x 2' x 48" (60cm x 366cm x22cm) METALRAMME 24' x 2' x 48" (732cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 48" (853cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 52" (853cm x 366cm x32cm) 86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 50cm x 60cm) 02-/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 60cm x 65cm) LILLE REKTANGULÆR POOL MED 8" x 78-3/4" x 29-/2" (300cm x 200cm x 75cm) METALRAMME 49-5/8" x 78-3/4" x 3-/2" (380cm x 220cm x 80cm) 77-/4" x 86-5/8" x 33-/2" (450cm x 220cm x 85cm) > > > > > > > > > > > > > > > >3 POOLS AF ANDRE MÆRKER END INTEX Driftstidstabel over pools af andre mærker Poolvandkapacitet Driftstid Niveau (gallons) (liter) Timer Til Til Til Til Til Side 6

18 BEREGNING AF POOLENS VOLUMEN Pooltype Rektangulær Rund Oval Gallons (poolens størrelse i fod) Længde x bredde x gnsntl. dybde x 7,5 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 5,9 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 6,0 Kubikmeter (poolens størrelse i meter) Længde x bredde x gnsntl. dybde Længde x bredde x gnsntl. dybde x 0,79 Længde x bredde x gnsntl. dybde x 0,80 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER Brug altid en teststrimmel til at teste koncentrationen af steriliseringsmiddel, før du går i eller bruger poolen. Standardklorteststrimler måler koncentrationen af aktivt steriliseringsmiddel i poolvandet. Hvis teststrimlen angiver, at klorkoncentrationen er for høj, skal du vente, indtil klorkoncentrationen falder til under 3 ppm, før du kan anvende poolen eller saltvandssystemet igen. ADVARSEL UNDLAD at bruge poolen, hvis klorkoncentrationen er højere end 3 ppm. Undlad at betjene saltvandssystemet, mens poolen er i brug, eller der befinder sig nogen i poolen. Hvis poolen ofte anvendes og der er høje temperaturer, kan det kræve en højere klorproduktion (længere driftstid) at opretholde det korrekte indhold af frie klorrester. I tilfælde af strømafbrydelse eller hvis netledningen trækkes ud, skal saltvandssystemets driftstid indstilles på ny. 7 Side 7

19 ALARMER Automatiske alarmer Der produceres ingen steriliseringsmiddel, hvis der registreres Low Water Flow (lav vandgennemstrømning), Low Salt Water Level in the saltwater tank (Lav saltvandskoncentration i saltvandsbeholderen) eller High Salt Concentration (Høj saltkoncentration). Hvis en af ovenstående tilstande registreres, udsender saltvandssystemet en alarm, som angiver, at produktionen af desinficeringsmiddel er stoppet. Alarmen lyder i en time, og den røde lysdiode i højre side på betjeningspanelet lyser op. Saltvandssystemet går i strømsparefunktion. Sluk for strømmen til enheden, og følg nedenstående fejlfindingsanvisninger for at løse problemet. Tænd for enheden igen ved at følge anvisningerne i afsnittet Betjeningsvejledning. KONTROLLÉR ÅRSAG AFHJÆLPNING RØD LYSDIODE ALARM. Lav vandgennemstrømning eller ingen gennemstrømning. Cirkulationsrør blokeret. Kontrollér, at stempelventilerne er åbne (hvis monterede). Kontrollér, at filterindsatsen er fri for snavs. Se vejledningen til filterpumpen. Luk indesluttet luft ud af cirkulationsrøret. Se vejledningen til filterpumpen. Ja Ja 2. Indgangs- og udgangsslangen vender forkert. Kontrollér, at vandindgangs- og vandudgangsslangen vender rigtigt. Vend i modsat fald slangerne. Se Klargøringsanvisninger. 3. Defekt gennemstrømningsføler. Kontakt Intex Servicecenter for udskiftning. 2. Lav saltkoncentration eller ingen saltvand. Saltvandet er løbet ud i saltvandsbeholderen. Tøm alt vandet i saltvandsbeholderen. Fyld op med vand igen, og tilsæt salt i saltvandsbeholderen. Se Sådan tilsætter eller fjerner du salt. Ja Ja 3. Høj saltkoncentration. Der er tilsat for meget salt eller for lidt vand. Tøm alt vandet i saltvandsbeholderen. Fyld op med vand igen, og tilsæt salt i saltvandsbeholderen. Se Sådan tilsætter eller fjerner du salt. Ja Ja 2. Mulig defekt i motoren eller elektrolysecellen. Kontakt Intex Servicecenter. Udskift om nødvendigt cellen. 8 Side 8

20 ALARMER (fortsat) Fjernelse af salt Hvis der er tilsat for meget salt, lyder en alarm i en time, og den røde lysdiode på højre side af betjeningspanelet lyser (se Alarmhåndtering ). Vandet i saltvandsbeholderen skal udskiftes på følgende måde: ADVARSEL Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører service på det eller foretager justeringer af det. VIGTIGT! Luk stempelventilerne, eller indsæt de sorte hattelignende propper i siernes åbninger for at undgå spild af vand. Åbn stempelventilerne, eller fjern propperne, når du er færdig med vedligeholdelsen.. Kontrollér de lokale bestemmelser for retningslinjer vedrørende bortskaffelse af vand fra swimmingpools. Bemærk, at saltvand kan beskadige græs, planter mv. 2. Åbn dækslet til beholderen (3). Se fig Fig (2) 3. Kontrollér, at proppen til aftapningsventilen (0) i saltvandsbeholderen sidder på plads. Se fig Afmonter hætten til aftapningsventilen () fra aftapningsventilen uden på saltvandsbeholderen. 0 Fig (3) 9 Side 9

21 ALARMER (fortsat) 5. Fastgør hunstikket på haveslangen til tømningssamlestykket (9). Se fig Anbring den anden ende af slangen i et område, hvor vandet kan løbe sikkert væk fra huset, planter osv. Fig (4) 7. Sæt tømningssamlestykket (9) i aftapningsventilen. Se fig. 5. BEMÆRK! Tømningssamlestykket skubber proppen til aftapningsventilen (0) op inde i beholderen, og vandet begynder at løbe ud med det samme. 8. Fjern slangen fra tømningssamlestykket (9), når du er færdig. 9. Sæt proppen til aftapningsventilen (0) på aftapningsventilen på indersiden af saltvandsbeholderen igen Sæt hætten til aftapningsventilen () på ydersiden af saltvandsbeholderen igen.. Følg proceduren for Tilsætning af salt. Fig (5) 20 side 20

22 RENGØRING AF SALTVANDSBEHOLDER, SALTBEHOLDER OG VANDFILTER Rengør saltvandsbeholderen, saltbeholderen og vandfiltrene hver anden uge.. Tøm alt vand fra saltvandsbeholderen. Se Fjernelse af salt. 2. Fjern dækslet til beholderen (3), og løft saltvandsbeholderen (9) af basisenheden. 3. Vend saltvandsbeholderen på hovedet, så saltvandsfilteret (8) vender opad. Se fig Skyl eventuelt snavs ud med en haveslange. Fig (6) 5. Afmonter saltbeholderen (7) ved at skrue den af som vist. Se fig. 7. Fig (7) 6. Rengør filteret til saltbeholderen (6) og saltbeholderen (7) for at fjerne snavs og saltklumper. Se fig Fastgør filteret og beholderen. 7 Fig (8) 8. Skru vandfilteret (2) af mod uret, og fjern det fra basisenheden. Se fig Vend vrangen ud på filteret, og skyl snavset ud med en haveslange. 0. Monter vandfilteret.. Monter beholderen på basisenheden, og tryk den nedad. Sørg for, at beholderen er monteret korrekt på basisenheden. 2. Monter dækslet til beholderen. Fig (9) 2 side 2

23 VINTEROPBEVARING. Tag ledningen ud af stikkontakten. 2. Når du har tømt al vandet ud af poolen, skal du afmontere saltvandssystemet/filterpumpen fra poolslangen ved at følge installationsanvisningerne i omvendt rækkefølge. 3. Lufttør enheden, før du stiller den væk. 4. Opbevar enheden og tilbehøret på et tørt, temperaturkontrolleret sted, hvor der er mellem 5 grader Celsius og 38 grader Celsius. 5. Den originale emballage kan anvendes til opbevaring. INTEX 3-VEJS-TESTSTRIMLER (LEVERES SAMMEN MED PRODUKTET) Ved hjælp af 3-vejs-teststrimlerne kan du teste værdierne for fri klor, ph og samlet alkaliindhold på en gang. Brugsvejledning:. Dyp hele strimlen i vand, og tag den straks op. 2. Hold strimlen vandret i 5 sekunder (undlad at ryste overskydende vand af den). 3. Sammenlign delene med fri klor, ph og samlet alkaliindhold på strimlen med farveskemaet på pakkens mærkat. Reguler poolvandet efter behov. Det er vigtigt at anvende den korrekte teknik til test af vandet. Læs og følg anvisningerne til brug af strimlerne. 22 Side 22

24 VEDLIGEHOLDELSE AF POOLEN OG DEFINITION AF KEMIKALIER Fri klor Klorforbindelser Ph Samlet alkaliindhold Vandets hårdhed (kalk) Stabilisator (cyanursyre) Foretrukne stofkoncentrationer i poolvandet Minimum Ideel Maksimum ppm 3.0 ppm ppm ppm ppm 40 ppm 50 ppm ppm ppm 0 ppm ppm 50 ppm HOCL: det meget effektive bakterie- og algedræbende middel kendt som hypochlorsyrling. Klorforbindelser Samlet alkaliindhold Fri klor det steriliseringsmiddel (HOCL), som er tilbage i poolvandet dannes, når fri klor reagerer med ammoniakrester. Hvis værdien er for høj, kan der forekomme skarp klorlugt, øjenirritation. ph en værdi, som angiver, hvor sur eller basisk en opløsning er. Hvis værdien er for lav, kan der forekomme rust på metaldele, øjen- og hudirritation, ødelæggelse af det samlede alkaliindhold. Hvis værdien er for høj, kan der forekomme kalkaflejringer, grumset vand, kortere filtercyklusser, øjen- og hudirritation, lav virkningsgrad af kloren. angiver vandets modstandsdygtighed over for ændringer i ph-værdien. Værdien angiver, hvor hurtigt og hvor let ph-værdien ændres, så det samlede alkaliindhold skal altid reguleres, før ph-værdien reguleres. Hvis værdien er for lav- kan der forekomme rust på metaldele, øjen- og hudirritation. Et lavt alkaliindhold gør ph-værdien ustabil. Ethvert kemikalie, som tilsættes vandet, har indvirkning på phværdien. Hvis værdien er for høj- kan der forekomme kalkaflejringer, grumset vand, øjen- og hudirritation, lav virkningsgrad af kloren. Vandets hårdhed (kalk) angiver mængden af kalcium og magnesium, som er opløst i vandet. Hvis værdien er for høj, kan der forekomme kalkaflejringer og grumset vand. Stabilisatorer forlænger klorens levetid i swimmingpools. (cyanursyre) Hvis der opretholdes høje koncentrationer af salt- og steriliseringsmiddel, som ligger over det anbefalede niveau, kan det medføre, at pooludstyret ruster. Kontrollér udløbsdatoen på testsættet, da testresultaterne kan være unøjagtige, hvis de anvendes efter denne dato. Hvis det er nødvendigt at anvende ekstra steriliseringsmiddel pga. at poolen anvendes meget, skal du anvende et steriliseringsmiddel til swimming pools, der er baseret på trichlor-s-triazintrion eller natriumdichlor-s-triazintriondihydrat. 23 Side 23

25 FEJLFINDINGSVEJLEDNING PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING FOR LIDT STERILISERINGS- MIDDEL Saltvandssystemet kører i for få timer. Der er for lille saltkoncentration i saltvandsbeholderen. Steriliseringsmiddelsvind som følge af kraftig solstråling. Belastningen fra badende er øget. Øg saltvandssystemets daglige driftstid. Se Betjeningsvejledning. Tøm alt vandet i saltvandsbeholderen. Fyld op med vand igen, og tilsæt salt i saltvandsbeholderen. Se Sådan tilsætter eller fjerner du salt. Overdæk poolen, når den ikke er i brug, og/eller når enheden kører. Øg saltvandssystemets daglige driftstid. Se Betjeningsvejledning. HVIDE FLAGER I VANDET Vandets hårdhed (kalk) i poolvandet er for høj. Aftap omkring % af poolvandet, og fyld op med frisk vand for at nedsætte vandets hårdhed. VIGTIGT! Hvis du fortsat oplever problemer, skal du kontakte vores kundeservice for at få hjælp. Se kontaktoplysningerne på bagsiden. 24 Side 24

26 GENERELLE SIKKERHEDSRETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED VANDSPORT Vandsport er både sjovt og sundt, men det kan medføre risiko for personskade og dødsfald. For at mindske risikoen for personskade skal du overholde alle advarsler og anvisninger på produktet, på emballagen og på sedlen. Husk dog, at produktadvarslerne, instruktionerne og sikkerhedsanvisningerne dækker nogle almindelige risici ved vandsport, men at ikke alle situationer eller risici og/eller farer dækkes. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning skal du også sætte dig ind i følgende generelle retningslinjer samt retningslinjer fra nationalt anerkendte sikkerhedsorganisationer: Forlang konstant opsyn. Lær at svømme. Sørg for at lære hjertemassage og førstehjælp. Fortæl alle, der har opsyn med dine børn, om de potentielle farer ved brug af en pool, og gør opmærksom på brug af beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. aflåste døre, afspærringer osv. Lær børnene, hvad de skal gøre i nødstilfælde. Brug altid din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med vandaktiviteter. Nøgleordet er opsyn! Opbevar altid en bådshage eller en stang med reb i nærheden af svømmebassinet til nødstilfælde. Opbevar altid telefonnummeret til alamcentralen (2) ved siden af svømmebassinet. 25 Side 25

27 BEGRÆNSET GARANTI PARTS LIST Dit Krystal Clean Poolwater -system er fremstillet af materialer og i udførelse af højeste kvalitet. Alle Intex-produkter er blevet kontrolleret og er fri for defekter ved deres afsendelse fra fabrikken. Denne begrænsede garanti gælder kun for Krystal Clean Poolwater -systemet. Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages. Denne begrænsede garanti gælder i en periode på ét () år fra købsdatoen. Gem den originale kvittering sammen med denne brugsanvisning som dokumentation for køb af produktet ved fremsættelse af krav under garantien; i modsat fald bortfalder den begrænsede garanti. Hvis du finder en fabrikationsfejl i denne garantiperiode på ét () år, skal du kontakte det lokale Intex servicecenter, der er anført i denne brugsanvisning. Servicecenteret afgør, om garantikravet kan gøres gældende. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSET TIL VILKÅRENE I DENNE GARANTI, OG INTEX, VIRKSOMHEDENS AUTORISEREDE AGENTER ELLER MEDARBEJDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR KØBEREN ELLER NOGEN ANDEN PART FOR DIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER IFALDE ET ERSTATNINGSANSVAR. Denne begrænsede garanti dækker ikke ved uagtsomhed, unormal brug eller drift, ukorrekt installation, ulykke, manglende overholdelse af anvisningerne eller skader, der opstår som følge af omstændigheder uden for Intex kontrol, herunder, men ikke begrænset til, almindelig slitage og skader, som skyldes, at produktet har været udsat for brand, oversvømmelse, frost, regn eller andre udefrakommende miljømæssige påvirkninger. Denne begrænsede garanti dækker kun dele og komponenter solgt af Intex. Denne begrænsede garanti dækker ikke uautoriserede ændringer, reparationer eller afmontering foretaget af andre end personalet hos et Intex Servicecenter. Omkostninger forbundet med tab af poolvand, kemikalier eller vandskade er ikke omfattet af denne garanti. Personskade eller tingsskade er ikke omfattet af denne garanti. 26 Side 26

28 PARTS LIST Hvis du har servicespørgsmål eller ønsker at bestille reservedele, kan du kontakte dit lokale kontor, som er anført nedenfor, eller besøge hvor du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål. OMRÅDE STED ASIA INTEX (HONG KONG) LTD. 8TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 08 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: FAX: Website: EUROPE INTEX TRADING B.V. P. O. BOX NR BB ROOSENDAAL THE NETHERLANDS TEL: 3-(0) FAX: 3-(0) FRANCE INTEX SERVICE (FRANCE) SAS 52, ROUTE NATIONALE 3990 BEAUFORT, FRANCE TEL: (0.5 TTC/min) FAX: Site: GERMANY INTEX - DEUTSCHLAND TEL: FAX: ITALY A & A MARKETING SERVICE C/O ALVI, VIALE DELLA REPUBBLICA PAVIA - ITALY TEL: FAX: UK TOY BROKERS LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF. UK FREEPHONE: FAX: Website: SWITZERLAND GWM AGENCY GARTEN-U. WOHNMÖBEL RÄFFELSTRASSE 25 POSTFACH CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND TEL: FAX: Website: SPAIN / PORTUGAL KOKIDO BVI LIMITED C/ DOCTOR ESQUERDO, MADRID SPAIN TEL: FAX: AUSTRALIA HUNTER OVERSEAS PTY LTD LEVEL, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA AUSTRALIA TEL: FAX: NEW ZEALAND HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 5, SENTINEL PARK, 25 AIRBORNE ROAD, ALBANY PO BOX 3027, NORTH HARBOUR, AUCKLAND 330 NEW ZEALAND TEL: FAX: MIDDLE EAST FIRST GROUP TRADING REGION A MOOSA GROUP BUILDING, ST FLOOR, OFFICE 02 & 03 UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: FAX: Website: AREAS LOCATION OMRÅDE STED SOUTH AFRICA WOOD & HYDE 5-7 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: FAX: CHILE / ARGENTINA COMEXA S.A PERU / URUGUAY SAN IGNACIO 020, BARRIO INDUSTRIAL, PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE TEL: FAX: SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCEIS CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: FAX: Website: AUSTRIA STEIN SUN TOOLS STEINBACH GMBH AISTINGERSTR. 2, A-43 SCHWERTBERG TEL: FAX: CZECH REPUBLIC INTEX TRADING S.R.O. EASTERN EUROPE BENESOVSKA 23, 0 00 PRAHA 0 CZECH REPUBLIC TEL: FAX: BELGIUM N.V. NICOTOY S.A. STASEGEMSESTEENWEG KORTRIJK TEL: FAX: DENMARK K.E. MATHIASEN A/S SINTRUPVEJ 2 DK-8220 BRABRAND DENMARK TEL: FAX: SWEDEN LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6 S ÄNGELHOLM SWEDEN TEL: FAX: NORWAY NORSTAR AS PINDSLEVEIEN N-322 SANDEFJORD NORWAY TEL: FAX: FINLAND NORSTAR OY RUUKINTIE 20 FIN ESPOO FINLAND TEL: FAX: RUSSIA LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 265 MOSCOW, RUSSIA TEL: /8626/9802 FAX: Website: POLAND KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, POZNAN TEL: /380 FAX: Side 27

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT30220

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye spabad Installations- & betjeningsvejledning Tillykke med Deres nye spabad Kære Kunde! Tak fordi De valgte et OutDoor spabad fra DenForm A/S Denne

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere