Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter."

Transkript

1 Der Sprung 3, Kap 1 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Samtale Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. relationsbundne udtryk Eleven kan interviewe en kammerat om hans/hendes sommerferieaktiviteter. Niveau 1: Eleven åbner interviewet og stiller sine forberedte spørgsmål. Niveau 2: Eleven åbner interviewet, stiller sine forberedte spørgsmål og afslutter interviewet. Niveau 3: Eleven åbner interviewet, stiller såvel forberedte som spontane spørgsmål, der opstår i situationen, responderer på svarene og afslutter interviewet. Andre færdigheds-/vidensmål Andre læringsmål Lytning Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner. at lytte efter detaljer. Eleven kan, i et interview mellem to personer der taler om ferie, opfatte detaljer ud fra svarmuligheder. Side 1 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

2 Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne. metode til at søge ordforråd. Eleven kan skrive en tekst om en ekstremsport/aktivitet med inspiration fra læst tekst eller fra internettet og præsentere den for en kammerat. Tekst og medier Eleven kan anvende digitale medier til enkel sprogproduktion på tysk. sproglige udtryksformer i digitale medier. Eleven kan lave et rollespil over personer, der mødes og taler om, hvad de har oplevet i ferien og tilpasse rollespillet til optagelse som video eller lyd. Side 2 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

3 Der Sprung 3, Kap 2 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Kulturmøder Eleven kan anvende kulturbundne udtryk i enkle dialogsituationer. kulturbundne udtryk og høflighedsnormer. Eleven kan dramatisere en dialog, der handler om at anmelde et tyveri, og her anvende faste udtryk og høflighedsformer, som fx Kann ich Ihnen helfen, Rufen Sie bitte am Montag an... Niveau 1: Eleven indleder og afslutter samtalen med politiet med kulturbundne vendinger. Niveau 2: Eleven indleder og afslutter samtalen med politiet med kulturbundne vendinger og er i stand til at takke for hjælpen. Niveau 3: Eleven bruger høflighedsformer gennem hele samtalen. Andre færdigheds-/vidensmål Andre læringsmål Samtale Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. relationsbundne udtryk. Eleven kan stille og svare på spørgsmål i et interview, der handler om, hvad man laver i sin fritid. Læsning Eleven kan forstå enkle tekster om nære emner. at læse efter detaljer Eleven kan læse og uddrage vigtige informationer af tekster om seværdigheder i München. Side 3 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

4 Kulturforståelse Eleverne kan møde tysktalende kulturer empatisk og fordomsfrit. centrale kulturelle, sociale og historiske forhold i de tysktalende lande. Eleven kan tilegne sig viden om München og på baggrund heraf fortælle om byen i skrift og billeder. Side 4 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

5 Der Sprung 3, Kap 3 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Præsentation Eleven Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne. metode til at søge ordforråd. Andre færdigheds-/vidensmål Eleven kan planlægge og fremvise et modeshow, hvor de præsenterer, hvad hver enkelt model har på. Andre læringsmål Niveau 1: Eleven præsenterer med få ord (navneord) og med megen støtte i sine stikordskort om de enkelte beklædningsgenstande. Niveau 2: Eleven præsenterer med brug af flere ord (navneord og tillægsord) og med nogen støtte i sine stikordskort de enkelte beklædningsgenstande. Niveau 3: Eleven præsenterer mere frit og giver en mere præcis beskrivelse af de enkelte beklædningsgenstande, og formår endvidere at udtrykke sin egen holdning til det fremviste. Lytning Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner. at lytte efter detaljer. Eleven kan lytte til en dialog mellem to unge, der shopper tøj, og afgøre, hvem der køber hvad? Side 5 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

6 Sprogligt fokus (mundtlig) Eleven kan formulere enkle, klare og forståelige budskaber. forbindeord. Eleven kan udvælge og anvende et ordforråd, der passer til emnet Modenschau. Tekst og medier Eleven kan anvende digitale medier til enkel sprogproduktion på tysk. sproglige udtryksformer i digitale medier. Eleven kan lave annoncer for tøj og bl.a. finde billeder og beskrivelser på modesider på internettet. Side 6 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

7 Der Sprung 3, Kap 4 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Sprogligt fokus (skriftlig) Eleven kan skrive enkle sætninger klart og forståeligt. sætningsopbygning. Eleven kan i enkelte sætninger skrive et passende antal relevante oplysninger om deres sportsidol, således at deres kammerater kan gætte, hvem idolet er. Niveau 1: Eleven beskriver sit sportsidol i få simple sætninger omhandlende fx alder, by og udseende. Niveau 2: Eleven beskriver sit sportsidol med flere sætninger, som ud over fx alder, by og udseende også omhandler sportsgren og resultater. Niveau 3: Eleven beskriver sit sportsidol rimelig dybdegående og refererer ud over oplysninger som alder, by, udseende, sportsgren og resultater også til idolets særlige egenskaber. Andre færdigheds-/vidensmål Andre læringsmål Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne. metode til at søge ordforråd. Eleven kan ud fra skriftligt forberedte sætninger præsentere deres sportsidol for en gruppe kammerater, således at de har mulighed for at gætte idolets identitet. Læsning Eleven kan forstå enkle Eleven kan i en tekst om Berlin Maraton finde Side 7 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

8 tekster om nære emner. at læse efter detaljer. detaljer og besvare spørgsmål om begivenheden. Tekst og medier Eleven kan anvende digitale medier til enkel sprogproduktion på tysk. sproglige udtryksformer i digitale medier Eleven kan præsentere en sportsgren med tekst og billeder på en plakat. Plakaten kan evt. være digital (glogster, prezi, padlet mm.) Side 8 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

9 Der Sprung 3, Kap 5 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne. metode til at søge ordforråd. Eleven kan med udgangspunkt i et mindmap holde et miniforedrag om en kendt person. Niveau 1: Eleven fortæller kort og ved brug af enkeltord og udtryk om personen. Eleven går i stå undervejs og må hjælpes i gang igen. Niveau 2: Eleven fortæller i løsrevne ord og sætninger om personen. Eleven søger lidt efter ord og udtryk undervejs, men kommer selv videre ved at hente støtte i mindmappet. Niveau 3: Eleven fortæller sammenhængende fx ved hjælp af forbinderord om personen og anvender kommunikationsstrategier som fx at omformulere sig, når hun er ved at gå i stå. Andre færdigheds-/vidensmål Andre læringsmål Lytning Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner. at lytte efter detaljer. Eleven kan lytte sig frem til, hvor forskellige genstande er placeret og kan efterfølgende fortælle, hvor genstandene er. Samtale Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære Eleven kan formulere spørgsmål og svar i et interview, der handler Side 9 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

10 emner. om deres bolig. relationsbundne udtryk Skrivning Eleven kan skrive enkle notater, beskeder og breve. skriveprocesser. Eleven kan i et enkelt sprog og med anvendelse af et relevant ordforråd beskrive hvor og hvordan de bor. Kulturforståelse Eleven kan møde tysktalende kulturer empatisk og fordomsfrit. centrale kulturelle, sociale og historiske forhold i de tysktalende lande. Eleven kan ved læsning skaffe sig viden om tre kendte tyske personligheder og efterfølgende fortælle om dem på dansk. Side 10 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

11 Der Sprung 3, Kap 6 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Læsning Eleven kan forstå enkle tekster om nære emner. at læse efter detaljer. Eleven kan i en tekst om fire specielle tyske bygninger finde væsentlige detaljer, så de efterfølgende kan fortælle om bygningerne. Niveau 1: Eleven finder ud af hvad bygningen hedder og hvor den ligger og hæfter sig evt. ved nogle tal uden helt at kunne forholde sig til dem. Niveau 2: Eleven finder ud af bygningens navn og placering og knytter forklaringer til nogle af de læste tal. Niveau 3: Eleven finder ud af bygningens navn, placering og knytter forklaring til de fleste af de læste tal. Herudover finder eleven ligeledes andre oplysninger som fx knytter an til det historiske, omhandler turismen eller sammenligner med danske forhold. Andre færdigheds-/vidensmål Andre læringsmål Lytning Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner. at lytte efter detaljer. Eleven kan ud fra en fortælling om maleren Hundertwasser lytte efter detaljer og finde de rigtige svar i en multiple choice opgave. Side 11 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

12 Kulturforståelse Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis. væsentlige elementer af tysktalende landes kultur. Eleven kan ud fra et eller flere billeder formidle deres viden om særlige tyske bygninger. Side 12 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

13 Der Sprung 3, Kap 7 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Kulturmøder Eleven kan anvende kulturbundne udtryk i enkle dialogsituationer. kulturbundne udtryk og høflighedsnormer. Eleven kan i et rollespil, der forgår på en banegård anvende faste udtryk og høflighedsformer som fx Einmal Berlin hin und zurück, bitte. Kann ich Ihnen helfen? Danke schön. Niveau 1: Eleven bruger kulturbundne udtryk til at indlede og afslutte samtalen. Niveau 2: Eleven bruger kulturbundne udtryk til at indlede og afslutte samtalen og er i stand til at takke for hjælpen. Niveau 3: Eleven bruger høflighedsformer under hele samtalen, spørger ind til den andens ønsker og ønsker en god rejse. Andre færdigheds-/vidensmål Andre læringsmål Præsentation fase 2 Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne. præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd. Eleven kan med støtte i et mindmap fortælle om en rejse de selv eller en anden har været på. Side 13 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

14 Sprogligt fokus (mundtlig) fase 1 Eleven kan formulere enkle, klare og forståelige budskaber. Eleven kan i et klart og tydeligt sprog fremføre et digt med fokus på udtale og indlevelse. forbindeord. Sprogligt fokus (mundtlig) fase 2 Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et enkelt, klart og forståeligt sprog. udtale og sætningsopbygning. Eleven kan, i en samtale om hvilket transportmiddel hun ville vælge, anvende korrekt ordstilling og formen würde. Fx Ich würde mit dem Fahrrad fahren. Side 14 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

15 Der Sprung 3, Kap 9 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Samtale Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. relationsbundne udtryk. Eleven kan med udgangspunkt i en given dialog øve og fremføre dialogen, der handler om at lave en biografaftale. Niveau 1: Eleven fremfører sine replikker med megen støtte i manuskriptet og må hjælpes i gang undervejs. Niveau 2: Eleven fremfører sine replikker rimelig sikkert, men må støtte sig til manuskriptet et par gange. Niveau 3: Eleven indgår i samtalen med stor sikkerhed og improviserer tillige undervejs. Andre færdigheds-/vidensmål Andre læringsmål Lytning Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner. at lytte efter detaljer. Eleven kan i en samtale mellem 3 personer, der aftaler at gå i biografen, opfatte detaljerede informationer som fx hvilke film der tales om, hvilken film de skal se, hvornår filmen starter mm. Side 15 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

16 Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne. metode til at søge ordforråd. Eleven kan i et DREI SCHRITTE INTERVIEW fortælle om sine fritidsinteresser. Tekst og medier Eleven kan anvende digitale medier til enkel sprogproduktion på tysk. Eleven kan skrive om en film i tekst og billeder og fortælle, hvad han synes om filmen. sproglige udtryksformer i digitale medier. Side 16 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

17 Der Sprung 3, Kap 10 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Skrivning Eleven kan skrive enkle notater, beskeder og breve. skriveprocesser. Andre færdigheds-/vidensmål Eleven kan ud fra billeder og en række sætninger skrive et postkort i et enkelt sprog, så billede og tekst passer sammen. Andre læringsmål Niveau 1: Eleven indleder postkortet og beskriver med ganske få sætninger situationer, der passer til det valgte billede. Niveau 2: Eleven indleder og afslutter postkortet og beskriver med flere relevante sætninger, situationer, der passer til billedet. Niveau 3: Eleven indleder og afslutter postkortet og benytter såvel angivne som egne sætninger til at beskrive situationer, der passer til billedet. Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne. metode til at søge ordforråd. Eleven kan med støtte i selvvalgte billeder og tekst mundtligt præsentere en tysk eller østrigsk by for en mindre gruppe kammerater. Side 17 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

18 Læsning Eleven kan forstå enkle tekster om nære emner. at læse efter detaljer. Sprogligt fokus (skriftlig) Eleven kan skrive enkle sætninger klart og forståeligt. sætningsopbygning. Kulturforståelse Eleven kan møde tysktalende kulturer empatisk og fordomsfrit. Eleven har viden m centrale kulturelle, sociale og historiske forhold i de tysktalende lande Eleven kan finde detaljer i små billedtekster, der beskriver forskellige steder i Tyskland og Østrig, så hun er i stand til at udpege, hvilke steder der hentydes til ud fra udsagn som fx In dieser Stadt gibt es keine Ratten mehr. Eleven kan forestille sig, at hun er på ferie, udvælge sig et billede og i enkle sætninger (med fokus på udsagnsordenes bøjning i nutid) skrive et postkort, der fortæller hvad hun laver, hvordan vejret er mm. Eleven kan tilegne sig viden om seværdigheder i byer og steder i Østrig og Tyskland, svare på spørgsmål og begrunde hvorfor hun vil besøge et bestemt sted eller by. Side 18 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

19 Der Sprung 3, Kap 11 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Samtale (fase 2) Eleven kan udveksle budskaber og holdninger. kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager. Andre færdigheds-/vidensmål Eleven kan i en dialog om mad give udtryk for hvorvidt han synes om eller ikke bryder sig om en ret. Andre læringsmål Niveau 1: Eleven svarer direkte adspurgt om hvorvidt han synes om /ikke synes om en ret/madvare Niveau 2: Eleven giver udtryk for hvorvidt han synes om/ikke synes om en ret/ madvare og stiller spørgsmål til sin makker. Niveau 3: Eleven giver udtryk for hvorvidt han synes om/ikke synes om en ret/ madvare, stiller spørgsmål til sin makker og holder samtalen kørende ved at respondere på makkerens svar. Samtale (fase 1) Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. relationsbundne udtryk. Eleverne kan samtale med en makker om besøg på nogle selvvalgte spisesteder, idet de stiller spørgsmål som fx Wo warst du? Was hast du bestellt? Wie war das Essen?... Side 19 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

20 Tekst og medier Eleven kan anvende digitale medier til enkel sprogproduktion på tysk. sproglige udtryksformer i digitale medier. Eleverne kan evt. digitalt lave en tegneserie med billeder og tekst om en familie eller nogle unge, der går på restaurant. Kulturmøder Eleven kan anvende kulturbundne udtryk i enkle dialogsituationer. kulturbundne udtryk og høflighedsnormer Eleverne kan anvende kulturbundne udtryk i en dialog, der handler om at bestille på en restaurant eller lignende. Fx. Wir möchten gern bestellen, Ich nehme, Herr Ober! Zahlen, bitte. Side 20 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

21 Der Sprung 3, Kap 12 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Læsning Eleven Eleven kan forstå enkle tekster om nære emner. at læse efter detaljer. Eleven kan læse og fordybe sig i små tekster, der giver informationer om forskellig mad og drikke i Tyskland og Schweiz, så han efterfølgende i en hultekst alene ud fra informationerne - kan finde de ord for mad og drikke som mangler i teksten. Niveau 1: Eleven skriver enkelte ord ud fra informationerne, men må hente megen hjælp i teksterne. Niveau 2: Eleven skriver flere ord ud fra informationerne med kun lidt støtte i teksterne. Niveau 3: Eleven skriver alle ord alene ud fra informationerne. Andre færdigheds-/vidensmål Andre læringsmål Lytning Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner. at lytte efter detaljer. Eleven kan lytte til informationer om kuriøse madvarer med henblik på at kunne udpege de rigtige svar i en multiple choice øvelse. Side 21 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

22 Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne. metode til at søge ordforråd. Eleven kan i en gruppe fortælle, hvad han godt kan lide at spise og drikke. Kulturforståelse Eleverne kan møde tysktalende kulturer empatisk og fordomsfrit. centrale kulturelle, sociale og historiske forhold i de tysktalende lande. Eleven kan tilegne sig viden om tyske madvaner og om høflighedsfraser i forbindelse med spisning. Side 22 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

23 Der Sprung 3, Kap 13 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Sprogligt fokus (skriftlig) Eleven kan skrive enkle sætninger klart og forståeligt. sætningsopbygning. Eleven kan beskrive en person ud fra et billede, således at andre kan identificere personen. Niveau 1: Eleven beskriver personen med få detaljer og med brug af få tillægsord. Niveau 2: Eleven beskriver personen med flere detaljer og med brug af flere tillægsord. Niveau 3: Eleven beskriver personen meget detaljeret og med brug af mange tillægsord. Andre færdigheds-/vidensmål Andre læringsmål Lytning Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner. at lytte efter detaljer. Eleven kan ud fra lytning til to vidnefortællinger bl.a. afgøre hvilken slags forbrydelse der er begået og hvem der er de skyldige. Side 23 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

24 Læsning Eleven kan forstå enkle tekster om nære emner. at læse efter detaljer. Eleven kan uddrage handlingsforløbet af en historie, der handler om et tyveri og på baggrund heraf resonere sig frem til, hvem tyven er. Side 24 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

25 Der Sprung 3, Kap 14 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Præsentation Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne. metode til at søge ordforråd. Eleven kan udvælge vigtige data om Schweiz og holde et oplæg om landet med støtte i et mindmap. Niveau 1: Eleven præsenterer enkelte data om Schweiz med megen støtte i sit mindmap Niveau 2: Eleven præsenterer mange data om Schweiz med nogen støtte i sit mindmap. Andre færdigheds-/vidensmål Lytning Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner. at lytte efter detaljer. Andre læringsmål Eleven kan lytte til informationer om Schweiz og på baggrund heraf udpege fakta om Schweiz ud fra svarmuligheder. Niveau 3: Eleven præsenterer sikkert mange data om Schweiz, hvoraf nogle er fundet ved søgning på internettet. Tekst og medier Eleven kan anvende digitale medier til enkel sprogproduktion på tysk. sproglige udtryksformer i Eleven kan indspille en dialog, hvor de taler om Schweiz Side 25 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

26 digitale medier. Kulturforståelse Eleverne kan møde tysktalende kulturer empatisk og fordomsfrit. centrale kulturelle, sociale og historiske forhold i de tysktalende lande. Eleven kan tilegne sig viden om Schweiz, så han er i stand til at svare rigtigt i en Quiz med svarmuligheder. Side 26 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

27 Der Sprung 3, Kap 16 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 1 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds-/vidensmål Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold til fokuslæringsmålet Kulturforståelse (fase 2) Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis. væsentlige elementer af tysktalende landes kultur. Eleven kan søge oplysninger om og præsentere en tysk skole Niveau 1: Eleven præsenterer få konkrete oplysninger om skolen hovedsagelig baseret på tal. Niveau 2: Eleven præsenterer oplysninger om skolen og giver udtryk for elementer, som hun finder interessante/mærkelige. Niveau 3: Eleven præsenterer oplysninger om skolen og drager sammenligninger med en dansk/ danske skole(r). Andre færdigheds-/vidensmål Andre læringsmål Lytning Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner. at lytte efter detaljer. Eleven kan lytte til to tyske unge, der fortæller om deres skole og opfatte forskelle og ligheder imellem den tyske skole og elevens egen skole. Samtale (fase 2) Eleven kan udveksle budskaber og holdninger. Eleven kan i et interview give udtryk for sin holdning til fagene i Side 27 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

28 kommunikationsstrategier bestemt af situation, afsender og modtager. skolen. Tekst og medier Eleven kan anvende digitale medier til enkel sprogproduktion på tysk. Eleven kan finde oplysninger om en tysk skole på internettet. sproglige udtryksformer i digitale medier. Side 28 af 28 Marianne Hubert Der Sprung 4

Årsplan tysk 8.klasse

Årsplan tysk 8.klasse Årsplan tysk 8.klasse Årsplan 1. forløb Samtale (1. fase efter 9. kl.) kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner har viden om relationsbundne udtryk Sprogligt fokus (3. fase efter

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Der Sprung 4, Kap 1. Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Der Sprung 4, Kap 1. Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Der Sprung 4, Kap 1 Læringsmål og tegn på læring for 2. forløb (8.-9. klassetrin) fase 2 Færdigheds/ vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Fokus-færdigheds- Fokus-læringsmål Tegn på læring i forhold

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Årsplan tysk 6. klasse

Årsplan tysk 6. klasse Årsplan tysk 6. klasse Årsplan 1. forløb Mundtlig kommunikation Ferienaktivitäten Samtale kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner har viden om relevante spørgeord og svarstrategier Lytning

Læs mere

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 6. klasse i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De Forenklede Fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder i grupper, parvis og alene. Vi har desuden snakke

Læs mere

Der Sprung 2, Kapitel 1

Der Sprung 2, Kapitel 1 Der Sprung 2, Kapitel 1 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan ved hjælp af spørgsmålene og præsentationsteksterne indgå i dialoger med hinanden.

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser.

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. 1 Jeg kan forstå hovedindholdet af talt tysk om personbeskrivelser. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Lytning (Fase 2) Eleven kan forstå enkle budskaber om nære emner / Eleven har viden om forhold mellem mimik, gestik og indhold i situationer.

Læs mere

Grindsted Privatskole Tysk 8. klasse 17/18

Grindsted Privatskole Tysk 8. klasse 17/18 De overordnede kompetencemål er: Vi arbejder, ligesom folkeskolen, hen imod nye Fælles Mål for tysk efter 9. Klasse, som kan ses via dette link: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%c3%a6rer/ffm/tysk Vi vil

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Fagformål for faget tysk Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1617

Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Årsplan tysk GQ/HØP 1617 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Årsplan for faget tysk i 9.kl. skoleåret

Årsplan for faget tysk i 9.kl. skoleåret Årsplan for faget tysk i 9.kl. skoleåret 2016-17 Årsplanen sigter på at opfylde af de i Fælles mål beskrevne Kompetence mål for Tysk, efter 9.kl. Fagets formål Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer

Læs mere

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F Et undervisningsforløb til temaet Familie i udskolingen Jeg har anvendt uddrag fra Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F. i forbindelse med temaet Familie. Jeg

Læs mere

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner Zivilcourage Forfatter Lisebet Svanøe Niveau 9.-10. klasse Varighed 3-5 lektioner Om forløbet Forløbet Zivilcourage er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne delvist kan arbejde

Læs mere

Årsplan tysk GQ/HØP 1718

Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Årsplan tysk GQ/HØP 1718 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt tyskhold. Fagligt er der stor spredning på holdet; nogle kan med rimelig

Læs mere

Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. Eleven har viden om relationsbundne udtryk

Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner. Eleven har viden om relationsbundne udtryk Tysk Der Sprung 4: Kap.1 detaljer om nære holdninger inden for nære at lytte at afkode af situation, metode til at forbinderord udtale og nære af enkle tekster om nære at læse konteksts skriveprocesser

Læs mere

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017

Årsplan tysk 7. klasse 2016/2017 5.-7. klasse Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Spaß am Strand Niveau 5. klasse Varighed ca. 6 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en præsentation af Lucas og hans familie, der hvert år tager til Rügen på strandferie, og vi følger familien

Læs mere

Der große Wurf. Om forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 8-10 lektioner

Der große Wurf. Om forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 8-10 lektioner Der große Wurf Niveau 6. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Forløbet tager udgangspunkt i tegneserien Der große Wurf, der er en del af serien Wadenbeisser, hvor journalisterne (skoleelever) på

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Færdigheds/ vidensmål

Færdigheds/ vidensmål Thème 1 Je m appelle 1 Bonjour! Præsentation (F1) Eleven kan med få sætninger præsentere sig selv ord og faste udtryk for præsentationsformer Præsentation Eleverne kan sige goddag og fortælle, hvad de

Læs mere

Årsplan i fag tysk for 8. klasse

Årsplan i fag tysk for 8. klasse Årsplan i fag tysk for 8. klasse Årsplan for Tysk del 1/2014 Målene i denne årsplan er taget fra undervisningsministeriets Fælles Mål 2009 Matematik. For yderligere uddybelse se linket om trinmål: http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/tysk/trinmaal.html

Læs mere

Ein großes Talent. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. 9. klasse. 12 lektioner

Ein großes Talent. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. 9. klasse. 12 lektioner Ein großes Talent Niveau 9. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet X Factor er kendt i hele verden også i Tyskland! I 2012 løb tredje sæson over skærmen og var en stor publikumssucces. Genren talentshows

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 8. klasse Tysk 8. klasse Tema: Reisen Opstart: august 2013 Indhold: at opleve verden Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning. En del af det, at kunne begå

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner.

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner. Sternzeichen Niveau 4.-6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Forløbet Sternzeichen handler om stjernetegn og horoskoper. Eleverne arbejder med et ordforråd, hvor formålet

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner Ab in den Skiurlaub Niveau 5. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Ab in den Skiurlaub tager udgangspunkt i Florian fra Hamburg og hans familie, der hvert år tager på skiferie

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget tysk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 Tværgående temaer It og medier 7 Innovation

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund på mundtligt om nære i et meget enkelt og forståeligt

Læs mere

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser.

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser. Mein Kiez Niveau 9. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Mein Kiez er et forløb, hvor eleverne møder Berlin set gennem unge berliners øjne. De skal høre musik, læse digte og rejse på tur med Clara

Læs mere

Schule - na klar! Om forløbet. Niveau. Varighed klasse lektioner

Schule - na klar! Om forløbet. Niveau. Varighed klasse lektioner Schule - na klar! Niveau 8.-9. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Dette tema handler om skolen, det tyske skolesystem, om musikeren Sido s forhold til skole og skolernes regler og sanktionsmuligheder.

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

Parvaneh. Forløbsvejledning. Varighed. Om forløbet. Af Larissa Rieber Darrell. 10 lektioner

Parvaneh. Forløbsvejledning. Varighed. Om forløbet. Af Larissa Rieber Darrell. 10 lektioner Parvaneh Forløbsvejledning Af Larissa Rieber Darrell Varighed 10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet til kortfilmen Parvaneh er målrettet 9. klassetrin i grundskolen. Filmen handler om den unge

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Fagformål for faget Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at kommunikere på både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Årsplan engelsk 6. klasse

Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan 1. forløb Food (eksempel) Kommunikationsstrategier kan vælge gættestrategier i forståelse af ukendt ordforråd har viden om forskellige gættestrategier Samtale kan indgå

Læs mere

Periodemål 7.-9. klasse

Periodemål 7.-9. klasse Periodemål 7.-9. klasse I min praksis som lærer udvikler jeg forskellige ressourcer til brug i min undervisning. Her følger eksempler på mål for forskellige perioder med varierende fokusområder. ålene

Læs mere

Læseplan for faget tysk

Læseplan for faget tysk Læseplan for faget tysk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 5.-7. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 2. trinforløb for 8.- 9. klassetrin 7 Mundtlig kommunikation

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur. Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter to færdigheds- og vidensområder: Årsplan tysk: 6 x I udarbejdelsen af min årsplan i tysk 6. kl. tager jeg udgangspunkt i fagets 3 centrale kundskabs- og færdighedsområder, og i det nedenstående har jeg i punktform ridset det op, som jeg

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin)

Fransk - 2. fremmedsprog Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin) Fransk - fremmed Temaet bør de med blå markede områd. Je m'appelle Lytning Samtale Præsentation på mundtligt om nære i et meget særlige e lyde i ord mellem faste s udtale Eleven kan bruge et besvare spørgsmål

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner Märchen Niveau 8. klasse Varighed 8 lektioner Om forløbet Alle kender til eventyrets magiske verden, eventyrets typiske konstruktion og karaktertræk. Samtidig kender eleverne til de typiske figurer og

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Læseplan for valgfaget tysk

Læseplan for valgfaget tysk Læseplan for valgfaget tysk Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 8 Indledning Faget tysk som valgfag udbydes i Folkeskolen

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Hallo! Opstart med at lære at præsentere sig selv på tysk, lære en

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger).

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger). Fag:Tysk 31-36 Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Sport/ Freizeit. Kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner Har viden om at afkode budskaber

Sport/ Freizeit. Kan forstå budskaber og holdninger inden for nære emner Har viden om at afkode budskaber Årsplan for tysk 9. årgang 2015/2016 Antal lektioner Kompetencemål Færdigheds- og vidensområder Eleven Lytning: kan anvende Uge 33-34 tysk i mødet med tysktalende fra kulturer samtaleformer kan kommunikere

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Evaluering og målstyret undervisning Eksempler med fokus på produkter og observation inkl. drøftelse Øvrige eksempler med forskellige fokuspunkter; mobilisering

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 5.K i tysk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget tysk. Arbejdsformer: Vi arbejder enkeltvis, parvis og i mindre grupper. Desuden har vi

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan engelsk Nina 16/17

Årsplan engelsk Nina 16/17 Årsplan engelsk Nina 16/17 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget fransk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget fransk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget fransk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 It og medier 7 Innovation og entreprenørskab

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

De forenklede mål for faget tysk:

De forenklede mål for faget tysk: 1 Faglig årsplan for 4. klasse Formål for faget tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke

Læs mere

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner Hundefutter Niveau 9. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet til filmen Hundefutter er målrettet 9. klassetrin i grundskolen. Forløbet er struktureret således, at elevernes sproglige

Læs mere

A Trip Around the USA

A Trip Around the USA A Trip Around the USA Niveau 6 klasse Varighed 8-12 lektioner Om forløbet Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får et indblik i landets opbygning, geografien

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Feuer auf dem Zeltplatz

Feuer auf dem Zeltplatz Feuer auf dem Zeltplatz Niveau 5.-6. klasse Varighed 2-3 lektioner Om forløbet Forløbet Feuer auf dem Zeltplatz har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om Emma og Carolin, dere r på telttur. Alt går

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Årsplan engelsk 2017/ CU

Årsplan engelsk 2017/ CU Årsplan engelsk 2017/2018 - CU Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage

Læs mere

Antal uger forløb 2. forløb 3. forløb 4. forløb

Antal uger forløb 2. forløb 3. forløb 4. forløb Årsplan engelsk GQ Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. kl. på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed deltage i kortere

Læs mere

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august Deutsch 5. -7. klasse Mandag d. 15. august Program d. 15. august kl. 12-15 1. Introduktion til dagen med udgangspunkt i idéer og tanker med ordforrådstilegnelse. 2. 5. klasse og opstart. Hvordan bruger

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner Das Traumtor Niveau 6. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Das Traumtor er et sportsforløb, som tager udgangspunkt i Jasper og hans venner, som dyrker fodbold. Fodboldforløbet

Læs mere

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil Fag: Tysk Hold: 28 Lærer: Rikke Balle Larsen 32-42 Undervisningsmål 9/10 klasse Udtalekorrekthed hovedindhold af lyd- og billedmedier ordforråd Vælge og anvende læsestrategier, herunder nærlæsning og skimming

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Made in Germany. Eleverne kan bruge forløbets tekster og links som pensum ellers synopsis tekster samt ordforrådsskattekiste udover Mein Wörterbuch.

Made in Germany. Eleverne kan bruge forløbets tekster og links som pensum ellers synopsis tekster samt ordforrådsskattekiste udover Mein Wörterbuch. Made in Germany Niveau 8. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Forløbet tager udgangspunkt i kendte tyske varemærker, hvor elevene stifter bekendtskab med store, kendte mærker som f.eks. Aldi, Adidas

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk Årsplan Skoleåret 204/205 Tysk Årsplan FAG: Tysk KLASSE: 6. ÅR: 204/5 Lærer: UI Hallo Uge 33-34 DELEMNER Hilseudtryk Farver AKTIVITET/ ORGANISERING Alle fortæller, hvad de hedder Lytteøvelse og snak om

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016

Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016 Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016 Antal lektioner Kompetencemål Færdigheds og vidensområder hovedindholdet af talt tysk 7 moduler om nære. at. lytte efter hovedindhold 3 moduler. den Forløb/stofområder

Læs mere

Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Faglige mål. Das neue Outfit. 5./6. klasse lektioner. Martje Moseler

Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Faglige mål. Das neue Outfit. 5./6. klasse lektioner. Martje Moseler Das neue Outfit Niveau 5./6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Undervisningsforløbet Das neue Outfit har fokus på ordforråd og den direkte kommunikation. Forløbet tager

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere