AC / CS 350 AC / CS 380. Dansk BETJENINGSVEJLEDNING. Benzin motorsav. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Sikkerhedsforskrifter 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AC / CS 350 AC / CS 380. Dansk BETJENINGSVEJLEDNING. Benzin motorsav. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Sikkerhedsforskrifter 3"

Transkript

1 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter 3 3. ør start - brændstof og kædeolie 5 4. hoker 5 ETJENINGSVEJLENING enzin motorsav / S 350 / S 380 ansk Texas /S Knullen Odense S - anmark Tlf Start 5 6. Stop 6 7. Kædebremse 6 8. utomatisk smøring 6 9. rændstoffilter Luftfilter Tændrør Vedligeholdelse Opbevaring ejlfinding Specifikationer EU Overensstemmelseserklæring 11 Reservedele Reservedelstegning over det pågældende produkt findes på vores hjemmeside inder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition. or køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler. u finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside

2 2. Sikkerhedsforskrifter - Læs denne betjeningsvejledning grundigt, dermed du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at arbejde med maskinen. - ørn må ikke bruge saven. - Hvis du føler dig syg, træt eller har indtaget alkohol eller medicin, skal du undlade at arbejde med motorsaven. - rug altid sikkerhedsfodtøj, sikkerhedsbukser, beskyttelsesbriller, høreværn og sikkerhedshjelm. - rændstof må kun påfyldes udendørs. ftør spildt brændstof før maskinen startes. Gå mindst 3 meter væk fra brændstofbeholderen og påfyldningsstedet før kædesaven startes. yld aldrig brændstof på en varm motor, vent til den er afkølet. - Sørg for, at eventuelle tilskuere er mindst 10 meter fra det sted, hvor du starter / arbejder med kædesaven. - egynd aldrig at save før: - rbejdsområdet er ryddet. - u har sikkert fodfæste. - u har vurderet, hvor træet vil lande. - Hold om kædesavens håndtag med begge hænder og med tommelfingeren under forreste bøjle. - Hold kædesaven væk fra kroppen. - ør du starter kædesaven, skal du kontrollere, at kæden ikke er i kontakt med noget. - Stop altid motoren, når du stiller kædesaven fra dig. Sørg for at sværd og kæde vender bagud, når du bærer maskinen. Pas på du ikke brænder dig på den varme udstødning. - Undersøg din kædesav for slidte, løstsiddende eller ødelagte dele, spænd bolte og møtrikker efter. Maskinen bør ikke anvendes, før den er i korrekt og driftsmæssig stand. Vær sikker på at kæden altid står stille, når motoren går i tomgang. - Vær ekstra forsigtig, når du saver i buske og små træer. Små grene kan gribe fat i kæden og blive slynget imod dig eller få dig til at miste balancen. - Sørg for at håndtagene er rene, og at der ikke er rester af olie og benzin. - rbejd kun med kædesaven udendørs. 3 - rbejd kun med træfældning, hvis du er specielt uddannet til det. - lle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted. rug af forkert værktøj kan ødelægge din kædesav. - Kædebremsen er monteret for at beskytte mod "kast", som er en hurtig opadgående bevægelse i sværdet. ette kan forekomme, hvis sværdspidsen rammer fremmedlegemer. et er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om kædebremsen virker. - Hold kædesaven fast med begge hænder i håndtaget, og hold den så tæt ind til dig, at du hele tiden har kontrol over den. Som vist på tegning. - Lad motorkroppen ligge mod træet, mens du saver. - Undgå at save med sværdspidsen og kontroller at sværdspidsen ikke rammer noget, mens du saver. - Sav ikke med kædesaven over skulderhøjde. - ølg vejledningen for filning og vedligeholdelse i denne betjeningsvejledning. - Start ikke kædesaven uden at have sværd og kæde monteret, da motoren kan komme op i et højere omdrejningstal end koblingen og kædestop er beregnet til. ette kan medføre skade på både maskine og bruger. 4

3 3. ør start - brændstof og kædeolie land blyfri benzin oktan 95 og godkendt halvsyntetisk 2-takts olie. rug den medfølgende dunk på 95 ml til de første 2,5 liter benzin. ette giver en 5% blanding. Efterfølgende anbefales Texas Motex 2 TX med en 2% blanding. Hvis der anvendes andre typer olier anbefales en blanding på 4% eller du kan følge olieproducentens anvisninger. VRSEL Undgå åben ild i nærheden af påfyldningsstedet. Vær opmærksom på om der er snavs eller vand i benzinen. Opbevar altid benzin i en ren og godkendt dunk. rug altid kædeolie til smøring af sværd og kæde. Texas anbefaler Klingtex kædeolie viskositet hoker hokeren har 3 positioner. - Ingen choker - Halv choker - uld choker 5. Start 1. Sæt tændingskontakten() på "start". ig 9 2. Sæt chokeren på fuld choker. 3. Tryk på karburatorens primer() 10 gange. ig 9 4. Lås gashåndtaget(). ig Placer kædesaven på et fast underlag som vist. Træk hurtigt 4 gange i startsnoren. ig lyt chokeren til halv choker. ig Træk i startersnoren et par gange, saven skulle nu starte. ig rigør gassen hurtigst muligt. ig 10E 9. lyt chokeren til ingen choker. ig 10 Hvis saven er varm, behøves der ikke choker til start. 5 ig. 9 ig. 10 ig. 10 ig. 9 ig. 9 ig. 10 ig. 10E E ig. 10 ig Stop 1. Slip gashåndtaget. 2. Lad motoren gå i tomgang. 3. Tryk maskinens tændingskontakt på "stop". ig 9 7. Kædebremse Test kædebremsen på følgende måde. 1. Placer saven på et fast underlag. 2. Start motoren. 3. Hold med højre hånd på bagerste gashåndtag(). ig 11 ig Hold med venstre hånd på forreste håndtag(). ig Giv 1/3 gas og aktiver kædebremsen(). ig Kæden skal øjeblikkeligt stoppe. Når den stopper, frigiv gassen. 7. Hvis kædebremsen virker, stop maskinen og placer kædebremsehåndtaget i deaktiveret position. Hvis kæderbremsen ikke virker, kontakt din forhandler. 8. utomatisk smøring Kædesaven er udstyret med et automatisk smøresystem, der sikrer at kæden altid er smurt optimalt. et er dog en forudsætning, at der altid er olie på maskinen. emærk Texas anbefaler Klingtex kædeolie viskositet ig. 9 Påfyld olie her 9. rændstoffilter 1. jern brændstoftankens dæksel. ig ræn al brændstof fra tanken. 3. orm en krog ud af et stykke ståltråd. 4. Grib fat i brændstoffilteret i tanken med krogen. 5. rej filteret af og installer et nyt filter. 6. Indsæt filter / slange i tanken igen, vær opmærksom på at det kommer rigtig på plads i bunden af tanken. 7. yld brændstof på igen. VRSEL rug aldrig maskinen uden brændstoffilter. et kan skade maskinens indre dele og forkorte maskinens levetid.

4 10. Luftfilter Rens luftfilteret på følgende måde. 1. jern topdækslet(). 2. Tag luftfilteret() ud af holderen(). 3. Rens filteret i varmt sæbevand. Skyl efter med rent vand. 4. Lad filteret tørre fuldstændig, kom nogle dråber 2-taktsolie på filteret. Tryk evt. overskydende olie ud. 5. Monter filteret og topdækslet igen. 11. Tændrør ig. 18 Kæde. Kæden bør files jævnligt for at opnå det bedste resultat. 1. Sørg for at sværdet er spændt godt fast. 2. rug en 4,0 mm" fil. 3. il alle tænderne med 3-4 strøg, så de er ens, som vist på tegningen. 4. et er nødvendigt jævnligt at efterse højden af tænderne, hvis de er for høje, bør de files ned. ig. 25 ig. 26 ig. 24 Tændrøret skal holdes rent for at virke optimalt. Tjek tændrøret på følgende måde. 1. Sæt maskinens tændingskontakt på "stop". 2. Tag tændrørshætten af tændrøret. 3. ørst snavs og savsmuld væk omkring tændrøret. 4. Skru det ud med en tændrørsnøgle. 5. Tjek, rens eller udskift hvis nødvendigt. 6. Monter tændrøret sikkert og placer tændrørshætten på tændrøret igen. 12. Vedligeholdelse Smørehul. fmonter sværd og kontroller om smørehullet er stoppet med savsmuld eller snavs. Smørehul på maskinen Sværd. Rens næsehjul og løbegang for snavs. Vend evt. sværdet for at fordele sliddet. Et slidt sværd kan være farligt at anvende, og bør derfor udskiftes. ig. 27 ig. 21 ig. 28 Skift af kæde. 1. fmonter sidedækslet. 2. Læg kæden rundt om kædehjulet på sværdet. Når kæden har godt fat i kædehjulet, sættes sværdet ind på motorenheden, og kæden lægges i sværdet. ig 3 / 3 a. Vær opmærksom på, at smørehullet i sværdet er ud for smørehullet i ig. 3 ig. 3 ig. 3 maskinen. ig 3 / ig 6 E ig Vær opmærksom på at kæden vender ig. 3 den rigtige vej. ig 4 ig Monter sidedækslet. 5. Spænd møtrikkerne til med fingrene. 6. Løft i sværdspidsen, og stram kæden op ved hjælp af strammerbolten, indtil kæden netop berører sværdets underkant. ig 5 7. Kæden skal være så stram at man lige netop kan løfte drivleddet fri af sporet i sværdet. 8. Spænd sværd og sidedæksel forsvarligt til. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din forhandler. G 7 8

5 Vedligeholdelsesintervaller: Efter hver Hver 10 Hver 20 el brug køretime køretime Skruer / bolte Tjek / stram X Luftfilter Rens / udskift X rændstoffilter Udskift X Sværd / drivhjul Rens X Tændrør Rens / juster/ udskift X rændstofslange Tjek X Udskift Hvis nødvendigt Kædebremse Tjek X Udskift Hvis nødvendigt 13. Opbevaring 1. Tøm brændstoftanken. 2. Start maskinen og lad den køre til alt brændstof er brugt. 3. Lad maskinen køle af. 4. Skru tændrøret af. 5. Hæld 1 teskefuld 2-taktsolie i tændrørshullet. 6. Træk roligt i startsnoren 2-3 gange, dermed olien bliver fordelt i maskinen. 7. Skru tændrøret forsvarligt på, og sæt tændrørshætten på igen. 8. Opbevar motorsaven et tørt sted. 15. Specifikationer Model / S 350 / S 380 oring / slaglængde 35cc 38cc Tænding Elektronisk Elektrodeafstand 0,6 Tændrør ENSO W22MP-US rændstof lyfri 95 oktan, olieblandet, 2-takt Tankindhold 0,29 L Smøring Klingtex kædeolie Viskositet 125 nti-vibration Vægt 5,5 kg 5,6 kg Sværdtype 14 / 35cm 16 / 40cm Kædebremse Håndskarm Gaslås Kædefanger arksted Kæde 49 Led 54 Led Varenummer: ejlfinding PROLEM Starter, men vil ikke køre. Starter ikke. Motoren starter, men maskinen har intet kraftoverskud. Maskinen har intet kraftoverskud Kører uregelmassigt. Ryger meget ÅRSG orkert startprocedure. orkert karburatorjustering. efekt tændror. rændstoffilter stoppet. orkert chokerposition Snavset gnistfang Snavset luftfilter orkert karburatorjustering. orkert karburatorjustering. orkert / snavset tændrør. orkert karburatorjustering. orkert karburatorjustering. 9 LØSNING ølg instruktionerne. Juster karburator. Kontakt et service værksted. Rens eller udskift. Rens eller udskift. Sæt choker på KØR Rens gnistfang. Kontakt et service varksted. Rens luftfilter Juster karburator. Kontakt et service værksted. Juster karburator. Kontakt et service værksted. Udskift eller rens tændrør. Juster karburator. Kontakt et service værksted. rug den foreskrevne 2-takts blanding. 10

6 EU overensstemmelseserklæring EU-importør Texas ndreas Petersen /S Erklærer herved at materiel: Motorsav 31114T ( / S 350) 35 cc Motorsav 31116T ( / S 380) 38 cc er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: 89/392/E Maskindirektivet 89/336/EE EM direktivet Materiellet er udført i henhold til følgende standarder: EN og EN 608 Texas ndreas Petersen /S Knullen Odense S Verner Hansen irektør ETJENINGSVEJLENING ensin motorsåg / S 350 / S 380 Svensk Texas /S Knullen Odense S - anmark Tlf

7 1. Innehållsförteckning 2. Säkerhetsföreskrifter ør start bränsle och kedjeolja hoke Start Stopp Kedjebroms utomatisk smörjning ränslefilter Luftfilter Tändrör Underhåll örvaring elsökning Specifikationer E Överenskommelseförklaring 22 Reservdelar Reservdelsförteckning för produkten finns på vår hemsida Om du själv tar fram varunumret, går det fortare att hitta rätt reservdel. Kontakta din närmaste återförsäljare om du vill köpa reservdelar Säkerhetsföreskrifter - Läs denna bruksanvisning noggrant, så att du förstår och kan följa alla säkerhetsföreskrifter och betjäningsfunktioner innan du börjar arbeta med maskinen. - Låt inte barn använda sågen. - nvänd aldrig motorsågen om du är sjuk, trött, har druckit alkohol eller har tagit medicin. - nvänd alltid personlig skyddsutrustning såsom; skyddsskor, säkerhetsbyxor, skyddsglasögon, hörselskydd samt skyddshjälm. - Påfyllning av bränsle får endast ske utomhus. Spillt bränsle torkas av innan maskinen startas. Gå minst tre meter bort från bränslebehållaren och påfyllningsplatsen innan kedjesågen startas. yll aldrig på bränsle när motorn är varm, utan vänta tills den har blivit kall. - Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet (minst 10 meter från den plats där du arbetar). - örja aldrig såga innan: - arbetsområdet har städats. - du står stadigt. - du har planerat en flyktväg vid fallande träd. - atta tag om kedjesågens handtag med båda händer och med tummen under den främre ringen. - Håll kedjesågen bort från kroppen. - Innan du startar kedjesågen, skall du kontrollera att kedjan inte kan gripa tag i något. - Stoppa alltid motorn när du ställer kedjesågen ifrån dig. är motorsågen med svärd och kedja vända bakåt. Se upp så att du inte bränner dig på det varma utblåsröret. - Undersök din kedjesåg för slitna, lösa eller förstörda delar, och dra åt bultar och muttrar om så behövs. Maskinen bör inte användas innan den är i korrekt och driftsmässigt skick. Var säker på att kedjan alltid står stilla när motorn går på tomgång. - Var extra försiktig när du sågar i buskar och små träd. Små grenar kan gripa tag i kedjan och slungas mot dig eller få dig att tappa balansen. - Se till att handtagen är rena, och att det inte finns rester av olja och bensin. - rbeta endast med kedjesågen utomhus. - rbeta endast med trädfällning om du är speciellt utbildad för det. 14

8 - lla reparationer som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras af specialutbildad personal på en auktoriserad serviceverkstad. Om fel verktyg används, kan din kedjesåg förstöras. - Kedjebromsen är monterad för att skydda mot "kast", som är en snabbt uppåtgående rörelse i svärdet. etta kan förekomma om svärdspetsen träffar ett föremål. ärför är det viktigt att du är uppmärksam på om kedjebromsen inte fungerar. - Håll fast kedjesågen med båda händer, och håll den så tätt intill dig att du hela tiden har kontroll över den. - Låt motorkroppen ligga mot trädet medan du sågar. - Undvik att såga med svärdspetsen, och kontrollera att svärdspetsen inte träffar något medan du sågar. - Såga inte med kedjesågen över axelhöjd. - ölj anvisningen för filning och underhåll i denna bruksanvisning. - Start aldrig motorsågen uden at have monteret svärd och kedja ør start - ränsle och kedjeolja landa blyfri bensin (oktan 95) och godkänd halvsyntetisk 2-taktsolja. Vanlig motorolja får inte användas. nvänd den medföljande dunken på 95 ml till de första 2,5 liter bensin. etta ger en 5 % blandning. Efterföljande rekommenderas Texas Motex 2 TX med en 2 % blandning. Om andra oljetyper används, rekommenderas en 4 % blandning. OSERVER Gällande blandningsförhållanden, bör oljeproducentens anvisningar alltid följas. nvänd endast originala reservdelar. VRNING Undvik öppen eld i närheten av påfyllningsplatsen. Kontrollera så att det inte finns smuts eller vatten i bensinen. örvara alltid bensin i en ren och godkänd dunk nvänd alltid kedjeolja till smörjning av svärd och kedja. Texas rekommenderar Kedjeolja viskositet hoke hoken har tre lägen: - Ingen choke - Halv choke - ull choke 5. Start 1. lytta tändningskontakten() till "start". ig lytta choken till läget full choke. 3. Tryck 10 gånger på förgasarens primer(). ig Lås gashandtaget(). ig Placera kedjesågen på ett stadigt underlag, som på ritningen. ra snabbt fyra gånger i startsnöret. ig lytta choken till halv choke. ig ra i startsnöret några gånger, och sågen startar. ig rigör gasen så fort som möjligt. ig. 10E 9. lytta choken till ingen choke. ig. 10 Om sågen är varm, behövs ingen choke för att starta. 16 ig. 9 ig. 10 ig. 10 ig. 9 ig. 9 ig. 10 ig. 10E E ig. 10 ig. 10

9 6. Stopp 1. Släpp gashandtaget. 2. Låt motorn gå på tomgång. 3. Med tändningskontakten trycks det på "stopp". ig Kedjebroms Kontrollera kedjebromsens funktion på följande sätt: 1. Placera sågen på ett stadigt underlag. 2. Starta motorn. 3. atta tag om det bakre gashandtaget() med höger hand. ig. 11 ig atta tag om det främre handtaget() med vänster hand. ig Ge 1/3 gaspådrag, och aktivera kedjebromsen (). ig Kedjan skall stoppa omedelbart. När den stoppar, frigör då gasen. 7. Om kedjebromsen fungerar, så stoppa maskinen och placera kedjebromshandtaget i deaktiverat läge. 8. utomatisk smörjning Kedjesågen är utrustad med ett automatiskt smörjningssystem, som säkrar att kedjan alltid är smord. et förutsätter att det alltid finns olja i maskinen. Texas rekommenderar Klingtex viskositet ränslefilter 17 ig. 9 Påfyld olie her 1. Ta bort bränsletankens kåpa. ig Tappa ur allt bränsle ur tanken. 3. orma en krok av en bit ståltråd. 4. Grip tag i bränslefiltret som sitter i tanken med kroken. 5. Vrid av filtret, och lägg i ett nytt filter. 6. Sätt i filtret/slangen i tanken igen. Se till att filtret/slangen sätts tillbaks korrekt i tankens botten. 7. yll på med bränsle igen. VRNING nvänd aldrig maskinen utan bränslefilter. et kan skada maskinens inre delar och förkorta motorns livslängd. 10. Luftfilter Rengör luftfiltret på följande sätt: 1. Ta av toppkåpan(). 2. Ta ut luftfiltret() ur hållaren (). 3. Rensa filtret i varmt vatten med lite diskmedel. Skölj med rent vatten. 4. Låt filtret torka helt och häll några droppar tvåtaktsolja på filtret. vlägsna eventuellt överskott av olja. 5. Montera filtret och höljet igen. 11. Tändstift Tändstiftet skall hållas rent, för att kunna fungera ig. 21 optimalt. Kontrollera tändstiftet på följande sätt: 1. tta maskinens tändningskontakt till "stopp". 2. av tändstiftskåpan från tändstiftet. 3. orsta bort smuts och sågspån runt tändstiftet. 4. Skruva ut det med en tändstiftsnyckel. 5. Kontrollera, rengör eller byt ut vid behov. 6. Montera tändstiftet säkert, och sätt tillbaks tändstiftskåpan på tändstiftet igen. 12. Underhåll Smörjhål. emontera svärdet och kontrollera om smörjhålet är igenproppat med sågspån eller smuts. Smörjhål i maskinen Svärd. Rengör noshjul och dragsko från smuts. Vänd ev. svärdet för att fördela slitaget. Ett utslitet svärd kan vara farligt att använda, och bör därför bytas ut. 18 ig. 27 ig. 18 ig. 28

10 Kedja. Kedjan bör filas ofta för bästa resultat. 1. Se till att svärdet är sträckt ordentligt. 2. änd en 4.0mm" fil. 3. ila alla tänder med 3 4 drag, så att de är lika långa. Se ritning. 4. et är viktigt att undersöka tändernas höjd regelbundet. Om de är för höga, bör de filas ned. Skift av kedja. 1. Lossa muttrarna och ta bort kåpan. 2. g kedjan över svärdets kedjehjul. När kedjan har fått ordentligt fatt i kedjehjulet, placeras svärdet i motorenheten, och kedjan läggs an mot ig. 3 ig. 3 svärdet. ig. 3/3 ig. 3 Kontrollera att smörjhålet i svärdet sitter på samma ställe som smörjhålet i maskinen. ig. 3/ig Kontrollera att kedjan vänder åt rätt håll. ig. 4 ig. 3 E ig. 3 G 4. Sätt tillbaks kåpan. ig ra åt muttrarna för hand. 6. Lyft svärdspetsen, och spänn kedjan med en kedjespännare, tills kedjan nätt och jämt nuddar svärdets underkant. ig Kedjan skall vara så pass sträckt att det nätt och jämt går att lyfta drivlänken ur svärdets spår. 8. Spänn svärd och kåpa ordentligt. Om du är osäker, bör du kontakta din återförsäljare. 19 ig. 25 ig. 26 ig. 24 Underhåll intervallar: Efter varje Var 10:e Var 20:e el användning körtimme körtimme Skruvar/bultar Kontrollera/dra åt X Luftfilter Rengör/byt ut X ränslefilter yt ut X Svärd / drivhjul Rengör X Tändstift Rengör/justera/byt ut X ränsleslang Kontrollera X yt ut Vid behov Kedjebroms Kontrollera X yt ut Vid behov 13. örvaring 1. Tappa ur bränsle ur tanken. 2. Starta maskinen och låt den köra tills allt bränsle har använts. 3. Låt maskinen bli kall. 4. Skruva av tändstiftet. 5. Häll ner 1 tesked 2-takssolja i tändstiftshålet. 6. ra lugnt i startsnöret 2-3 gånger så att oljan fördelas i maskinen. 7. Skruva på tändstiftet ordentligt, och sätt på tändstiftskåpan igen. 8. örvara motorsågen på en torr plats. 14. elsökning PROLEM Startar, men vill inte köra. Startar inte. Motorn startar, men maskinen har inget kraftöverskott. Maskinen har inget kraftöverskott. Kör oregelbundet. Ryker mycket. ORSK el startprocedur. el förgasarjustering. efekt tändstift. ränslefiltret har stoppat. el chokeläge. Smutsig gnistfångare. Smutsigt luftfilter. el förgasarjustering. el förgasarjustering. el/smutsigt tändstift. el förgasarjustering. el bränsleblandning. 20 TGÄRER ölj anvisningarna. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. Rengör eller byt ut. Rengör eller byt ut. Sätt choke på KÖR Rengör gnistfångaren. Kontakta en serviceverkstad. Rengör luftfiltret. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. yt ut eller rengör tändstiftet. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. nvänd den föreskrivna 2- taktsblandningen.

11 15. Specifikationer Modell / S 350 / S 380 orrning/slaghöjd 35cc 38cc Tändning Elektronisk Elektrodavstånd 0,6 Tändstift ENSO W22MP-US ränsle lyfritt 95 oktan, oljeblandat, 2-takt Tankvolym 0,29 L Smörjning utomatisk ntivibrationssystem Vikt 5,5 kg 5,6 kg Svärdlängd 14 / 35cm 16 / 40cm Kedjebroms Handskydd Gaslås Kedjefångare arkstöd Kedja 49 led 54 Led Varunummer: E Överenskommelseförklaring EU-importør Texas ndreas Petersen /S Undertecknad förklarar på företagets vägnar att: Motorsåg 31114T ( / S 350) 35 cc Motorsåg 31116T ( / S 380) 38 cc Uppfyller EU - direktiver: 89/392E 89/336/EE Maskindirektiv EM direktiv Materiellet er udført i henhold til følgende standarder: EN og EN 608 Texas ndreas Petersen /S Knullen Odense S anmark Verner Hansen dm. irektør

12 GENERL SETY RULES Meaning of symbols marked on the product Read the user manual before using the machine Wear safety goggles to protect your eyes Wear ear protector to protect against noise Wear dust mask to protect against dust Wear glove to protect your hands Wear safety boots to protect agains electric shock USER MNUL Gasoline hain Saw / S 350 / S 380 English Texas /S Knullen Odense S - anmark Tlf WRNING! When using gas tools, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of serious personal injury and/or damage to the unit. Read all these instructions before operating this product and save these instructions. 1. O NOT operate a chain saw with one hand! Serious injury to the operator, helpers, bystanders, or any combination of these persons may result from onehanded operation. chain saw is intended for twohanded use. 2. O NOT operate a chain saw when you are fatigued. 3. Use safety footwear, snug-fitting clothing, protective gloves, and eye, hearing and head protection devices. 4. Use caution when handling fuel. Move the chain saw at least 10 feet (3m) from the fueling point before starting the engine. 5. O NOT allow other persons to be near when starting or cutting with the chain saw. Keep bystanders and animals out of the work area. 6. O NOT start cutting until you have a clear work area, secure footing, and a planned retreat path from the falling tree. 7. Keep all parts of your body away from the saw chain when the engine is running. 8. efore you start the engine, make sure that the saw chain is not contacting anything. 9. arry the chain saw with the engine stopped, the guide bar and saw chain to the rear, and the muffler away from your body. 10. O NOT operate a chain saw that is damaged, improperly adjusted, or not completely and securely assembled. e sure that the saw chain stops moving when the throttle control trigger is released. 11. Shut off the engine before setting the chain saw down. 12. Use extreme caution when cutting small size brush and saplings because slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance. 13. When cutting a limb that is under tension, be alert for springback so that you will not be struck when the tension in the wood fibers is released. 14. Keep the handles dry, clean, and free of oil or fuel mixture Operate the chain saw only in well-ventilated areas. 16. O NOT operate a chain saw in a tree unless you have been specifically trained to do so. 17. ll chain saw service, other than the items listed in the user manual safety and maintenance instructions, should be performed by competent chain saw service personnel. 18. When transporting your chain saw, use the appropriate guide bar scabbard. 19. O NOT operate your chain saw near or around flammable liquids or gases whether in or out of doors. n explosion and/or fire may result. 20. o not tank fuel, oil or lubrication when the engine of chain saw is running. 21. USE THE RIGHT TOOL: ut wood only. o not use the chain saw for purposes for which it was not intended. or example, do not use the chain saw for cutting plastic, masonry, or nonbuilding materials. NOTE: This appendix is intended primarily for the consumer or occasional user. These models are intended for infrequent use by homeowners, cottagers, and campers, and for such general applications as clearing, pruning, cutting firewood, etc. They are not intended for prolonged use. If the intended use involves prolonged periods of operation, this may cause circulatory problems in the user s hands due to vibration. It may be appropriate to use a saw having an anti-vibration feature such as the models covered in this manual with the suffix nti-vibration.

13 KIKK SEY PREUTIONS Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. If the bar tip contacts, it may cause a lightning-fast reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions may cause you to lose control of the saw, which could result in serious personal injury. o not rely exclusively upon the safety devices built into your saw. s a chain saw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury. 1. With a basic understanding of kickback, you can reduce or eliminate the element of surprise. Sudden surprise contributes to accidents. 2. Keep a good firm grip on the saw with both hands, the right hand on the rear handle, and the left hand on the front handle, when the engine is running. Use a firm grip with thumbs and fingers encircling the chain saw handles. firm grip will help you reduce kickback and maintain control of the saw. on t let go. SPEIITIONS 3. Make sure that the area in which you are cutting is free from obstructions. o not let the nose of the guide bar contact a log, branch, or any other obstruction which could be hit while you are operating the saw. 4. ut at high engine speeds. 5. o not overreach or cut above shoulder height. 6. ollow manufacturer s sharpening and maintenance instructions for the saw chain. 7. Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer or the equivalent. NOTE: Low-kickback saw chain is chain that has met the kickback performance. Model / S 350 / S 380 Engine isplacement 35cc 38cc Maximum Shaft rake Power 1.2 Kw hain Pitch 10mm hain Gauge 1.3mm Idel Speed 2,800-3,300 min -1 Speed in Max. power 8,000 min -1 uel apacity 296 cc Oil apacity 180 cc nti-vibration Y Net Weight 5,5 kg 5,6 kg utting Length hain rake Y lutch Y utomatic hain Oiler Y Lowe Kickack hain Y 25 IMPORTNT SETY Your hain Saw is provided with a safety label located on the chain brake lever/hand guard. This label, along with the safety instructions on these pages, should be carefully read before attempting to operate this unit. HOW TO RE SYMOLS N OLORS (IG. 1) WRNING: RE Used to warn that an unsafe procedure should not be performed. GREEN REOMMENE Recommended cutting procedure. WRNING 1 1. eware of kick back o not attempt to hold saw with one hand void bar nose contact. REOMMENE ig Hold Saw properly with both hands. NGER! EWRE O KIKK! WRNING: Kickback can lead to dangerous loss of control of the chain saw and result in serious or fatal injury to the saw operator or to anyone standing close by. lways be alert. Rotational kickback and pinch-kickback are major chain saw operational dangers and the leading cause of most accidents. SSEMLY INSTRUTIONS TOOLS OR SSEMLY You will need these tools to assemble your chain saw: 1. ombination wrench-screwdriver (contained in your user s kit). 2. Heavy duty work gloves (user supplied). SSEMLY REQUIREMENTS WRNING: O NOT start saw engine until unit is properly prepared. Your new chain saw will require adjustment of chain, filling the fuel tank with correct fuel mixture and filling the oil tank with lubricating oil before the unit is ready for operation. Read the entire user manual before attempting to operate your unit. Pay particular attention to all safety precautions. Your user manual is both a reference guide and handbook provided to furnish you with general information to assemble, operate and maintain your saw. 26 ig. 2 ig. 2 EWRE O: ROTTIONL KIKK THE PUSH (ig. 2) (PINH KIKK) N PULL RETIONS (ig. 2) = Kickback path = Pull = Kickback reaction zone = Solid objects = Push KIKK may occur when the NOSE or TIP of the guide bar touches an object, or when wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may cause a lightning-fast reverse reaction, kicking the guide bar up and back toward the operator. PINHING the saw chain along the OTTOM of the guide bar may PULL the saw forward away from the operator. PINHING the saw chain along the TOP of the guide bar may PUSH the guide bar rapidly back toward the operator. ny of these reactions may cause you to lose control of the saw, which could result in serious personal injury. GUIE R / SW HIN / LUTH OVER INSTLLTION WRNING: lways wear protective gloves when handling chain. TO INSTLL GUIE R: To ensure the bar and chain receive oil, ONLY USE THE ORIGINL STYLE R with the oil passage hole () as illustrated above (ig. 3). 1. Make sure the hain brake lever is pulled back into the ISENGGE position (ig. 3) 2. Remove the 2 bar retaining nuts (). Loosen the 2 screws at the rear of the clutch cover (). Remove the cover (ig. 3). 3. Using a screwdriver, run the adjustment screw () OUNTERLOKWISE until the TNG (E) (projecting prong) is to the end of its travel toward the clutch drum and sprocket (ig. 3). 4. Place the slotted end of the guide bar over the 2 bar bolts (). Position the bar so that the adjustment TNG fits into the lower hole (G) on the guide bar (ig. 3E).

14 ig. 3 ig. 3 ig. 3 ig. 3 E ig. 3 TO INSTLL SW HIN: 1. Spread chain out in a loop with cutting edges () pointing LOKWISE around loop (ig. 4). 2. Slip the chain around the sprocket () behind the clutch (). Make sure the links fit between the sprocket teeth (ig. 4). 3. Guide the drive links into the groove () and around the end of the bar (ig. 4). NOTE: The saw chain may droop slightly on the lower part of bar. This is normal. 4. Install the clutch cover and tighten the 2 screws. Make sure the chain does not slip off of the bar. Install the 2 nuts hand tight and follow tension adjustment instructions in Section SW HIN TENSION JUSTMENT. NOTE: The guide bar retaining nuts are installed only hand tight at this point because saw chain adjustment is required. ollow instructions in Section SW HIN TENSION JUSTMENT. ig. 4 ig. 4 G 2. fter making adjustment, and while still holding nose of bar in the uppermost position, tighten the bar retaining nuts securely. hain has proper tension when it has a snug fit all around and can be pulled around by gloved hand. NOTE: If chain is difficult to rotate on guide bar or if it binds, too much tension has been applied. This requires minor adjustment as follows:. Loosen the 2 bar retaining nuts so they are finger tight. ecrease tension by turning the bar adjustment screw OUNTERLOKWISE slowly. Move chain back and forth on bar. ontinue to adjust until chain rotates freely, but fits snugly. Increase tension by turning bar adjustment screw LOKWISE.. When saw chain has proper tension, hold nose of bar in the uppermost position and tighten the 2 bar retaining nuts securely. ig. 5 UTION: new saw chain stretches, requiring adjustment after as few as 5 cuts. This is normal with a new chain, and the interval between future adjustments will lengthen quickly. UTION: If saw chain is TOO LOOSE or TOO TIGHT, the sprocket, bar, chain, and crankshaft bearings will wear more rapidly. Study ig. 6 for information concerning correct cold tension (), correct warm tension (), and as a guide for when saw chain needs adjustment (). UEL N LURITION UEL Use regular grade unleaded gasoline mixed with Texas 40:1 custom 2-cycle engine oil for best results. Use mixing ratios in Section UEL MIXING TLE. WRNING: Never use straight gasoline in your unit. This will cause permanent engine damage and void the manufacturer s warranty for that product. Never use a fuel mixture that has been stored for over 90 days. WRNING: If 2-cycle lubricant other than Texas ustom Lubricant is to be used, it must be a premium grade oil for 2-cycle air cooled engines mixed at a 40:1 ratio. o not use any 2-cycle oil product with a recommended mixing ratio of 100:1. If insufficient lubrication is the cause of engine damage, it voids the manufacturer s engine warranty for that occurrence. MIXING UEL Mix fuel with Texas brand 2 cycle oil in an approved container. Use mixing table for correct ratio of fuel to oil. Shake container to ensure thorough mix. WRNING: Lack of lubrication voids engine warranty. UEL N LURITION Gasoline and Oil Mix 40:1 UEL MIXING TLE Oil Only GSOLINE Texas 40:1 Ratio ustom Lubricant 1 U.S. Gal. 3.2 oz. 95ml (cc) 5 Liters 4.3 oz. 125ml (cc) 1 lmp. Gal. 4.3 oz. 125ml (cc) Mixing Procedure 40 Parts Gasoline to 1 part Lubricant 1ml = 1cc REOMMENE UELS Some conventional gasolines are being blended with oxygenates such as alcohol or an ether compound to meet clean air standards. Your Texas engine is designed to operate satisfactorily on any gasoline intended for automotive use including oxygenated gasolines. HIN N R LURITION lways refill the chain oil tank each time the fuel tank is refilled. We recommend using Texas hain, ar and Sprocket Oil, which contains additives to reduce friction and wear and to assist in the prevention of pitch formation on the bar and chain. SW HIN TENSION JUSTMENT Proper tension of saw chain is extremely important and must be checked before starting, as well as during any cutting operation. Taking the time to make needed adjustments to the saw chain will result in improved cutting performance and prolonged chain life. TO JUST SW HIN: WRNING: lways wear heavy duty gloves when handling saw chain or making saw chain adjustments. 1. Hold nose of guide bar up and turn adjustment screw () LOKWISE to increase chain tension. Turning screw OUNTERLOKWISE will decrease amount of tension on chain. Ensure the chain fits snugly all the way around the guide bar (ig. 5). ig. 6 HIN RKE MEHNIL TEST Your chain saw is equipped with a hain brake that reduces possibility of injury due to kickback. The brake is activated if pressure is applied against brake lever when, as in the event of kickback, operator s hand strikes the lever. When the brake is actuated, chain movement stops abruptly. WRNING: The purpose of the chain brake is to reduce the possibility of injury due to kickback; however, it cannot provide the intended measure of protection if the saw is operated carelessly. lways test the chain brake before using your saw and periodically while on the job. OPERTING INSTRUTIONS ENGINE PRE-STRT HEKS WRNING: Never start or operate the saw unless the bar and chain are properly installed. 1. ill the fuel tank () with correct fuel mixture (ig. 8). 2. ill the oil tank () with correct chain and bar oil (ig. 8). 3. e certain the chain brake is disengaged () before starting unit (ig. 8). TO STRT ENGINE The choke has 3 positions: RUN (), HL () and HOKE () (ig. 9). 1. Slide red STOP switch () up for starting (ig. 9). 2. Move the yellow choke lever (E) to (HOKE) (ig. 9) Push the primer bulb () 10 times (ig. 9). 4. Latch throttle advance: depress latch and hold () squeeze throttle trigger () release trigger and then the latch (ig. 10). 5. Place saw on a firm, flat surface. Hold saw firmly as shown. Pull starter rapidly 4 times. eware of moving chain! (ig.10) 6. Move yellow choke lever () to (HL) (ig.10). 7. Hold saw firmly and pull starter rapidly 4 times. Engine should start (ig. 10). 8. Warm up for 10 seconds. epress and release trigger (E) for ILE, then go to step 9 (ig. 10E). 9. Move yellow choke lever () to (RUN) (ig. 10). If engine failed to start, repeat these instructions.

15 GENERL UTTING INSTRUTIONS ig. 9 ig. 10 ig. 10 ig. 8 ig. 9 ig. 9 ig. 10 ig. 10E ig. 9 RE-STRTING WRM ENGINE 1. Make sure the switch is in the ON position. 2. Move the choke lever to (HL). 3. epress the primer bulb 10 times. 4. Set the throttle latch. 5. Pull the starter rope rapidly 4 times. The engine should start. 6. Move the choke lever to (RUN). 7. Release the throttle latch. TO STOP ENGINE 1. Release trigger and allow engine to return to idle speed. 2. Move STOP switch down to stop engine. NOTE: or emergency stopping, simply activate chain brake and move STOP switch down. HIN RKE OPERTIONL TEST Test the chain brake periodically to ensure proper function. Perform a chain brake test prior to initial cutting, following extensive cutting, and definitely following any hain brake service. TEST HIN RKE S OLLOWS (ig. 11) : 1. Place saw on a clear, firm, flat surface. E E ig. 10 ig Start engine. 3. Grasp the rear handle () with your right hand. 4. With your left hand, hold the front handle () [not chain brake lever ()] firmly. 5. Squeeze the throttle trigger to 1/3 throttle, then immediately activate the chain brake lever (). WRNING: ctivate the chain brake slowly and deliberately. Keep the chain from touching anything; don t let the saw tip forward. 6. hain should stop abruptly. When it does, immediately release the throttle trigger. WRNING: If chain does not stop, turn engine off and take your unit to the nearest Texas uthorized Service enter for service. 7. If chain brake functions properly, turn the engine off and return the chain brake to the ISENGGE position. SW HIN / R LURITION ig. 11 dequate lubrication of the saw chain is essential at all times to minimize friction with the guide bar. Never starve the bar and chain of oil. Running the saw with too little oil will decrease cutting efficiency, shorten saw chain life, cause rapid dulling of chain, and cause excessive wear of bar from overheating. Too little oil is evidenced by smoke, bar discoloration or pitch build-up. NOTE: Saw chain stretches during use, particularly when it is new, and it will occasionally be necessary to adjust and tighten it. New chain will require adjustment after about 5 minutes of operation. UTOMTI OILER Your chain saw is equipped with an automatic gear driven oiler system. The oiler automatically delivers the proper amount of oil to the bar and chain. s the engine speed increases, so does the oil flow to the bar pad. There is no flow adjustment. The oil reservoir will run out at approximately the same time as the fuel supply runs out. ELLING elling is the term for cutting down a tree. Small trees up to 6-7 inches (15-18cm) in diameter are usually cut in a single cut. Larger trees require notch cuts. Notch cuts determine the direction the tree will fall. ELLING TREE: WRNING: retreat path () should be planned and cleared as necessary before cuts are started. The retreat path should extend back and diagonally to the rear of the expected line of fall, as illustrated in ig. 12. UTION: If felling a tree on sloping ground, the chain saw operator should keep on the uphill side of the terrain, as the tree is likely to roll or slide downhill after it is felled. NOTE: irection of fall () is controlled by the notching cut. efore any cuts are made, consider the location of larger branches and natural lean of the tree to determine the way the tree will fall. ig. 12 GENERL GUIELINES OR ELLING TREES: Normally felling consists of 2 main cutting operations, notching () and making the felling cut (). Start making the upper notch cut () on the side of the tree facing the felling direction (E). e sure you don t make the lower cut too deep into the trunk. The notch () should be deep enough to create a hinge () of sufficient width and strength. The notch should be wide enough to direct the fall of the tree for as long as possible. WRNING: Never walk in front of a tree that has been notched. Make the felling cut () from the other side of the tree and inches (3-5 cm) above the edge of the notch () (ig. 13) WRNING: o not cut down a tree during high or changing winds or if there is a danger to property. onsult a tree professional. o not cut down a tree if there is a danger of striking utility wires; notify the utility company before making any cuts. Never saw completely through the trunk. lways leave a hinge. The hinge guides the tree. If the trunk is completely cut through, control over the felling direction is lost. Insert a wedge or felling lever in the cut well before the tree becomes unstable and starts to move. This will prevent the guidebar from binding in the felling cut if you have misjudged the falling direction. Make sure no bystanders have entered the range of the falling tree before you push it over. WRNING: efore making the final cut, always recheck the area for bystanders, animals or obstacles. ELLING UT: 1. Use wooden or plastic wedges () to prevent binding the bar or chain () in the cut. Wedges also control felling (ig. 14). 2. When diameter of wood being cut is greater than the bar length, make 2 cuts as shown (ig. 14). ig. 14 ig. 13 ig. 14 WRNING: s the felling cut gets close to the hinge, the tree should begin to fall. When tree begins to fall, remove saw from cut, stop engine, put chain saw down, and leave area along retreat path (ig. 12). LIMING Limbing a tree is the process of removing the branches from a fallen tree. o not remove supporting limbs () until after the log is bucked (cut) into lengths (ig. 15). ranches under tension should be cut from the bottom up to avoid binding the chain saw. WRNING: Never cut tree limbs while standing on tree trunk

16 UEL N LURITION ig. 15 ig ig. 16 ig. 16 UKING ucking is cutting a fallen log into lengths. Make sure you have a good footing and stand uphill of the log when cutting on sloping ground. If possible, the log should be supported so that the end to be cut off is not resting on the ground. If the log is supported at both ends and you must cut in the middle, make a downward cut halfway through the log and then make the undercut. This will prevent the log from pinching the bar and chain. e careful that the chain does not cut into the ground when bucking as this causes rapid dulling of the chain. When bucking on a slope, always stand on the uphill side. 1. Log supported along entire length: ut from top (overbuck), being careful to avoid cutting into the ground (ig. 16). 2. Log supported on 1 end: irst, cut from bottom (underbuck) 1/3 diameter of log to avoid splintering. Second, cut from above (overbuck) to meet first cut and avoid pinching (ig. 16). MINTENNE INSTRUTIONS ll chain saw service, other than items listed here in your user manual maintenance instructions, should be performed professional. PREVENTIVE MINTENNE good preventive maintenance program of regular inspection and care will increase life and improve performance of your Texas chain saw. This maintenance checklist is a guide for such a program. leaning, adjustment, and parts replacement may be required, under certain conditions, at more frequent intervals than those indicated Log supported on both ends: irst, overbuck 1/3 diameter of log to avoid splintering. Second, underbuck to meet first cut and avoid pinching (ig. 16). NOTE: The best way to hold a log while bucking is to use a sawhorse. When this is not possible, the log should be raised and supported by the limb stumps or by using supporting logs. e sure the log being cut is securely supported. UKING USING SWHORSE or personal safety and ease of cutting, the correct position for vertical bucking is essential (ig. 17). VERTIL UTTING:. Hold the saw firmly with both hands and keep the saw to the right of your body while cutting.. Keep the left arm as straight as possible.. Keep weight on both feet. ig. 17 Maintenance EH HOURS O HEKLIST USE OPERTION ITEM TION Screws/Nuts/olts Inspect/Tighten ir ilter lean or Replace uel ilter/oil ilter Replace Spark Plug lean/djust/replace Spark rrester Screen Inspect uel Hoses Inspect Replace as Required hain brake components Inspect Replace as Required IR ILTER UTION: Never operate saw without the air filter. ust and dirt will be drawn into engine and damage it. Keep the air filter clean! TO LEN IR ILTER: 1. Remove the top cover () by loosening the cover retaining screws. over will lift off. 2. Lift the air filter () out of air-box () (ig. 18). 3. lean air filter. Wash filter in clean, warm, soapy water. Rinse in clear, cool water. ir dry completely. NOTE: It is advisable to have a supply of spare filters. 4. Install air filter. Install engine / air filter cover. Make sure cover fits properly. Tighten the cover retaining screws securely. WRNING: Never perform maintenance when the engine is hot, to avoid any chance of burning hands or fingers. ig. 18 UEL ILTER 1. Remove the fuel tank cap. 2. end a piece of soft wire. 3. Reach into fuel tank opening and hook fuel line. arefully pull the fuel line toward the opening until you can reach it with your fingers. NOTE: o not pull hose completely out of tank. 4. Lift filter () out of tank (ig. 19). 5. Pull filter off with a twisting motion. iscard filter. 6. Install new filter. Insert end of filter into tank opening. Make sure filter sits in bottom corner of tank. Use a long handle screwdriver to aid in filter placement if necessary. 7. ill tank with fresh fuel / oil mixture. See Section UEL N LURITION. Install fuel cap. ig. 19 UTION: Never operate your saw without a fuel filter. The fuel filter should be replaced after each 20 hours of use. rain fuel tank completely before changing filter. SPRK RRESTER SREEN (ig. 20) NOTE: clogged spark arrester screen will dramatically reduce engine performance. 1. Remove the 2 bar retaining nuts () and loosen the 2 screws () that secure the chain brake cover (ig. 20). 2. Remove the chain brake cover. Remove the 3 screws that hold the muffler to the cylinder. The muffler will lift off after retaining screws are removed (igure 7-4). 3. Separate muffler halves (). Remove the metal baffles () and spacer tubes (E). 4. iscard the used spark arrester screen and replace it with a new one () (ig. 20). 5. Reassemble the muffler components and install the muffler to the cylinder. Tighten screws securely. ig. 21 SPRK PLUG NOTE: or efficient operation of saw engine, spark plug must be kept clean and properly gapped. 1. Push STOP switch down. 2. isconnect the wire connector () from the spark plug () by pulling and twisting at the same time (ig. 21). 3. Remove spark plug with spark plug socket wrench. O NOT USE NY OTHER TOOL. 4. Reinstall a new spark plug, gapped at.635mm. ig. 21 ig. 20 RURETOR JUSTMENT The carburetor was pre-set at the factory for optimum performance. If further adjustments are necessary, please take your unit to the nearest professional. STORING HIN SW Storing a chain saw for longer than 30 days requires storage maintenance. Unless the storage instructions are followed, fuel remaining in the carburetor will evaporate, leaving gum-like deposits. This could lead to difficult starting and result in costly repairs. E E UTION: Never store a chain saw for longer than 30 days without performing the following procedures

17 1. Remove the fuel tank cap slowly to release any pressure in tank. arefully drain the fuel tank. 2. Start the engine and let it run until the unit stops to remove fuel from carburetor. 3. llow the engine to cool (approx. 5 minutes). 4. Using a spark plug wrench, remove the spark plug. 5. Pour 1 teaspoon of clean 2-cycle oil into the combustion chamber. Pull starter rope slowly several times to coat internal components. Replace spark plug (ig. 22). NOTE: Store the unit in a dry place and away from possible sources of ignition such as a furnace, gas hot water heater, gas dryer, etc. ig. 22 REMOVING UNIT ROM STORGE 1. Remove spark plug. 2. Pull starter rope briskly to clear excess oil from combustion chamber. 3. lean and gap spark plug or install a new spark plug with proper gap. 4. Prepare unit for operation. 5. ill fuel tank with proper fuel / oil mixture. See UEL N LURITION Section. MNTENIMIENTO E L RR GUI Una lubricación frecuente de la rueda dentada de la barra guía (barra de rieles que soporta la sierra-de-cadena) es requerida. El mantenimiento propio de la barra guía, como se explica en esta sección, es esencial para mantener su sierra en buenas condiciones de trabajo. LURIION E L RUE ENT: UTION: The sprocket tip on your new saw has been pre-lubricated at the factory. ailure to lubricate the guide bar sprocket tip as explained below will result in poor performance and seizure, voiding the manufacturer s warranty. Lubrication of the sprocket tip is recommended after 10 hours of use or once a week, which ever occurs first. lways thoroughly clean guide bar sprocket tip before lubrication. TOOLS OR LURITION: WRNING: Wear heavy duty work gloves when handling the bar and chain. The Lube Gun (optional) is recommended for applying grease to the guide bar sprocket tip. The Lube Gun is equipped with a needle nose tip which is necessary for the efficient application of grease to the sprocket tip. ig. 23 TO LURITE SPROKET TIP: 1. Move the STOP switch down. NOTE: It is not necessary to remove the saw chain to lubricate the guide bar sprocket tip. Lubrication can be done on the job. 2. lean the guide bar sprocket tip. 3. Using the Lube Gun (optional), insert needle nose into the lubrication hole and inject grease until it appears at outside edge of sprocket tip (ig.23). 4. Rotate saw chain by hand. Repeat lubrication procedure until the entire sprocket tip has been greased. GUIE R MINTENNE: Most guide bar problems can be prevented merely by keeping the chain saw well maintained. Insufficient guide bar lubrication and operating the saw with chain that is TOO TIGHT will contribute to rapid bar wear. To help minimize bar wear, the following guide bar maintenance procedures are recommended. WRNING: lways wear protective gloves during maintenance operations. o not carry out maintenance when the engine is hot. HIN SHRPENING - The pitch of the chain (ig. 24) is 3/8 LoPro x.050. ig. 24 Sharpen the chain using protective gloves and a round file of ø3/16 (4.8mm). lways sharpen the cutters only with outward strokes (ig. 25) observing the values given in ig. 24. fter sharpening, the cutting links must all have the same width and length. WRNING: sharp chain produces welldefined chips. When your chain starts to produce sawdust, it is time to sharpen. fter every 3-4 times the cutters have been sharpened you need to check the height of the depth gauges and, if necessary, lower them using the flat file and template supplied optional, then round off the front corner. (ig. 26) WRNING: Proper adjustment of the depth gauge is as important as proper sharpening of the chain. GUIE R - The bar should be reversed every 8 working hours to ensure uniform wear. Keep the bar groove and lubrication hole clean using the bar groove cleaner supplied optional. (ig. 27) heck the bar rails frequently for wear and, if necessary, remove the burs and square-up the rails using the flat file. (ig. 28) R WER - Turn guide bar frequently at regular intervals (for example, after 5 hours of use), to ensure even wear on top and bottom of bar. OIL PSSGES - Oil passages on the bar should be cleaned to ensure proper lubrication of the bar and chain during operation. NOTE: The condition of the oil passages can be easily checked. If the passages are clear, the chain will automatically give off a spray of oil within seconds of starting the saw. Your saw is equipped with an automatic oiler system. HIN MINTENNE HIN TENSION: heck the chain tension frequently and adjust as often as necessary to keep the chain snug on the bar, but loose enough to be pulled around by hand ig. 27 ig. 25 ig. 26 WRNING: Never mount a new chain on a worn sprocket or self-aligning ring. ig. 28 REKING IN NEW SW HIN: new chain and bar will need chain readjustment after as few as 5 cuts. This is normal during the break-in period, and the interval between future adjustments will begin to lengthen quickly. WRNING: Never have more than 3 links removed from a loop of chain. This could cause damage to the sprocket. HIN LURITION: lways make sure the automatic oiler system is working properly. Keep the oil tank filled with Texas hain, ar and Sprocket Oil. dequate lubrication of the bar and chain during cutting operations is essential to minimize friction with the guide bar. Never starve the bar and chain of lubricating oil. Running the saw dry or with too little oil will decrease cutting efficiency, shorten saw chain life, cause rapid dulling of chain, and lead to excessive wear of bar from overheating. Too little oil is evidenced by smoke or bar discoloration. HIN SHRPENING: hain sharpening requires special tools to ensure that cutters are sharpened at the correct angle and depth. or the inexperienced chain saw user, we recommend that the saw chain be professionally sharpened by the nearest professional Service enter. If you feel comfortable sharpening your own saw chain, special tools are available from the professional Service enter.

18 TROULE SHOOTING THE ENGINE PROLEM Unit won t start or starts but will not run. PROLE USE Incorrect starting procedures. Incorrect carburetor mixture adjustment setting. ouled spark plug uel filter plugged. ORRETIVE TION ollow instructions in the User Manual. Have carburetor adjusted by an uthorized Service enter. lean / gap or replace plug. Replace fuel filter. Unit starts, but engine has low power. Incorrect lever position on choke. irty spark arrester screen. irty air filter. Incorrect carburetor mixture adjustment setting. Move to RUN position. Replace spark arrester screen. Remove, clean and reinstall filter. Have carburetor adjusted by an uthorized Service enter. Engine hesitates. No power under load. Incorrect carburetor mixture adjustment setting. Have carburetor adjusted by an uthorized Service enter. Runs erratically. Incorrectly gapped spark plug. lean / gap or replace plug. Smokes excessively. Incorrect carburetor mixture adjustment setting. Incorrect fuel mixture. Have carburetor adjusted by an uthorized Service enter. Use properly mixed fuel (40:1 mixture). 35

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Dealer s Manual Forhandlerens manual. HR 9016 Turbo. Forhandler. Dealer 4136605-DK

Dealer s Manual Forhandlerens manual. HR 9016 Turbo. Forhandler. Dealer 4136605-DK 4136605-DK Dealer s Manual Forhandlerens manual HR 9016 Turbo 70528 Kubota V3300, 4WD 70529 Kubota V3300, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300, 4WD EC Dealer This manual is designed to assist dealer personnel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/3 DK Betjeningsvejledning Model Street 50-4X Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Registrering af produkt / reservedele...

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START!

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE 0,6 L MOTOROLIE SAE-30 FØR START! VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! IMPORTANT! REMEMBER

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Brugsanvisning Directions for use KS 40

Brugsanvisning Directions for use KS 40 Brugsanvisning Directions for use KS 40 KS 40 separator DK Denne originale brugsanvisning er beregnet for Kongskildes separator type KS 40. Fabrikant: Kongskilde Industries A/S, DK 4180 Sorø Danmark Hvis

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere