AC / CS 350 AC / CS 380. Dansk BETJENINGSVEJLEDNING. Benzin motorsav. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Sikkerhedsforskrifter 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AC / CS 350 AC / CS 380. Dansk BETJENINGSVEJLEDNING. Benzin motorsav. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Sikkerhedsforskrifter 3"

Transkript

1 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter 3 3. ør start - brændstof og kædeolie 5 4. hoker 5 ETJENINGSVEJLENING enzin motorsav / S 350 / S 380 ansk Texas /S Knullen Odense S - anmark Tlf Start 5 6. Stop 6 7. Kædebremse 6 8. utomatisk smøring 6 9. rændstoffilter Luftfilter Tændrør Vedligeholdelse Opbevaring ejlfinding Specifikationer EU Overensstemmelseserklæring 11 Reservedele Reservedelstegning over det pågældende produkt findes på vores hjemmeside inder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition. or køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler. u finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside

2 2. Sikkerhedsforskrifter - Læs denne betjeningsvejledning grundigt, dermed du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at arbejde med maskinen. - ørn må ikke bruge saven. - Hvis du føler dig syg, træt eller har indtaget alkohol eller medicin, skal du undlade at arbejde med motorsaven. - rug altid sikkerhedsfodtøj, sikkerhedsbukser, beskyttelsesbriller, høreværn og sikkerhedshjelm. - rændstof må kun påfyldes udendørs. ftør spildt brændstof før maskinen startes. Gå mindst 3 meter væk fra brændstofbeholderen og påfyldningsstedet før kædesaven startes. yld aldrig brændstof på en varm motor, vent til den er afkølet. - Sørg for, at eventuelle tilskuere er mindst 10 meter fra det sted, hvor du starter / arbejder med kædesaven. - egynd aldrig at save før: - rbejdsområdet er ryddet. - u har sikkert fodfæste. - u har vurderet, hvor træet vil lande. - Hold om kædesavens håndtag med begge hænder og med tommelfingeren under forreste bøjle. - Hold kædesaven væk fra kroppen. - ør du starter kædesaven, skal du kontrollere, at kæden ikke er i kontakt med noget. - Stop altid motoren, når du stiller kædesaven fra dig. Sørg for at sværd og kæde vender bagud, når du bærer maskinen. Pas på du ikke brænder dig på den varme udstødning. - Undersøg din kædesav for slidte, løstsiddende eller ødelagte dele, spænd bolte og møtrikker efter. Maskinen bør ikke anvendes, før den er i korrekt og driftsmæssig stand. Vær sikker på at kæden altid står stille, når motoren går i tomgang. - Vær ekstra forsigtig, når du saver i buske og små træer. Små grene kan gribe fat i kæden og blive slynget imod dig eller få dig til at miste balancen. - Sørg for at håndtagene er rene, og at der ikke er rester af olie og benzin. - rbejd kun med kædesaven udendørs. 3 - rbejd kun med træfældning, hvis du er specielt uddannet til det. - lle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted. rug af forkert værktøj kan ødelægge din kædesav. - Kædebremsen er monteret for at beskytte mod "kast", som er en hurtig opadgående bevægelse i sværdet. ette kan forekomme, hvis sværdspidsen rammer fremmedlegemer. et er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om kædebremsen virker. - Hold kædesaven fast med begge hænder i håndtaget, og hold den så tæt ind til dig, at du hele tiden har kontrol over den. Som vist på tegning. - Lad motorkroppen ligge mod træet, mens du saver. - Undgå at save med sværdspidsen og kontroller at sværdspidsen ikke rammer noget, mens du saver. - Sav ikke med kædesaven over skulderhøjde. - ølg vejledningen for filning og vedligeholdelse i denne betjeningsvejledning. - Start ikke kædesaven uden at have sværd og kæde monteret, da motoren kan komme op i et højere omdrejningstal end koblingen og kædestop er beregnet til. ette kan medføre skade på både maskine og bruger. 4

3 3. ør start - brændstof og kædeolie land blyfri benzin oktan 95 og godkendt halvsyntetisk 2-takts olie. rug den medfølgende dunk på 95 ml til de første 2,5 liter benzin. ette giver en 5% blanding. Efterfølgende anbefales Texas Motex 2 TX med en 2% blanding. Hvis der anvendes andre typer olier anbefales en blanding på 4% eller du kan følge olieproducentens anvisninger. VRSEL Undgå åben ild i nærheden af påfyldningsstedet. Vær opmærksom på om der er snavs eller vand i benzinen. Opbevar altid benzin i en ren og godkendt dunk. rug altid kædeolie til smøring af sværd og kæde. Texas anbefaler Klingtex kædeolie viskositet hoker hokeren har 3 positioner. - Ingen choker - Halv choker - uld choker 5. Start 1. Sæt tændingskontakten() på "start". ig 9 2. Sæt chokeren på fuld choker. 3. Tryk på karburatorens primer() 10 gange. ig 9 4. Lås gashåndtaget(). ig Placer kædesaven på et fast underlag som vist. Træk hurtigt 4 gange i startsnoren. ig lyt chokeren til halv choker. ig Træk i startersnoren et par gange, saven skulle nu starte. ig rigør gassen hurtigst muligt. ig 10E 9. lyt chokeren til ingen choker. ig 10 Hvis saven er varm, behøves der ikke choker til start. 5 ig. 9 ig. 10 ig. 10 ig. 9 ig. 9 ig. 10 ig. 10E E ig. 10 ig Stop 1. Slip gashåndtaget. 2. Lad motoren gå i tomgang. 3. Tryk maskinens tændingskontakt på "stop". ig 9 7. Kædebremse Test kædebremsen på følgende måde. 1. Placer saven på et fast underlag. 2. Start motoren. 3. Hold med højre hånd på bagerste gashåndtag(). ig 11 ig Hold med venstre hånd på forreste håndtag(). ig Giv 1/3 gas og aktiver kædebremsen(). ig Kæden skal øjeblikkeligt stoppe. Når den stopper, frigiv gassen. 7. Hvis kædebremsen virker, stop maskinen og placer kædebremsehåndtaget i deaktiveret position. Hvis kæderbremsen ikke virker, kontakt din forhandler. 8. utomatisk smøring Kædesaven er udstyret med et automatisk smøresystem, der sikrer at kæden altid er smurt optimalt. et er dog en forudsætning, at der altid er olie på maskinen. emærk Texas anbefaler Klingtex kædeolie viskositet ig. 9 Påfyld olie her 9. rændstoffilter 1. jern brændstoftankens dæksel. ig ræn al brændstof fra tanken. 3. orm en krog ud af et stykke ståltråd. 4. Grib fat i brændstoffilteret i tanken med krogen. 5. rej filteret af og installer et nyt filter. 6. Indsæt filter / slange i tanken igen, vær opmærksom på at det kommer rigtig på plads i bunden af tanken. 7. yld brændstof på igen. VRSEL rug aldrig maskinen uden brændstoffilter. et kan skade maskinens indre dele og forkorte maskinens levetid.

4 10. Luftfilter Rens luftfilteret på følgende måde. 1. jern topdækslet(). 2. Tag luftfilteret() ud af holderen(). 3. Rens filteret i varmt sæbevand. Skyl efter med rent vand. 4. Lad filteret tørre fuldstændig, kom nogle dråber 2-taktsolie på filteret. Tryk evt. overskydende olie ud. 5. Monter filteret og topdækslet igen. 11. Tændrør ig. 18 Kæde. Kæden bør files jævnligt for at opnå det bedste resultat. 1. Sørg for at sværdet er spændt godt fast. 2. rug en 4,0 mm" fil. 3. il alle tænderne med 3-4 strøg, så de er ens, som vist på tegningen. 4. et er nødvendigt jævnligt at efterse højden af tænderne, hvis de er for høje, bør de files ned. ig. 25 ig. 26 ig. 24 Tændrøret skal holdes rent for at virke optimalt. Tjek tændrøret på følgende måde. 1. Sæt maskinens tændingskontakt på "stop". 2. Tag tændrørshætten af tændrøret. 3. ørst snavs og savsmuld væk omkring tændrøret. 4. Skru det ud med en tændrørsnøgle. 5. Tjek, rens eller udskift hvis nødvendigt. 6. Monter tændrøret sikkert og placer tændrørshætten på tændrøret igen. 12. Vedligeholdelse Smørehul. fmonter sværd og kontroller om smørehullet er stoppet med savsmuld eller snavs. Smørehul på maskinen Sværd. Rens næsehjul og løbegang for snavs. Vend evt. sværdet for at fordele sliddet. Et slidt sværd kan være farligt at anvende, og bør derfor udskiftes. ig. 27 ig. 21 ig. 28 Skift af kæde. 1. fmonter sidedækslet. 2. Læg kæden rundt om kædehjulet på sværdet. Når kæden har godt fat i kædehjulet, sættes sværdet ind på motorenheden, og kæden lægges i sværdet. ig 3 / 3 a. Vær opmærksom på, at smørehullet i sværdet er ud for smørehullet i ig. 3 ig. 3 ig. 3 maskinen. ig 3 / ig 6 E ig Vær opmærksom på at kæden vender ig. 3 den rigtige vej. ig 4 ig Monter sidedækslet. 5. Spænd møtrikkerne til med fingrene. 6. Løft i sværdspidsen, og stram kæden op ved hjælp af strammerbolten, indtil kæden netop berører sværdets underkant. ig 5 7. Kæden skal være så stram at man lige netop kan løfte drivleddet fri af sporet i sværdet. 8. Spænd sværd og sidedæksel forsvarligt til. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din forhandler. G 7 8

5 Vedligeholdelsesintervaller: Efter hver Hver 10 Hver 20 el brug køretime køretime Skruer / bolte Tjek / stram X Luftfilter Rens / udskift X rændstoffilter Udskift X Sværd / drivhjul Rens X Tændrør Rens / juster/ udskift X rændstofslange Tjek X Udskift Hvis nødvendigt Kædebremse Tjek X Udskift Hvis nødvendigt 13. Opbevaring 1. Tøm brændstoftanken. 2. Start maskinen og lad den køre til alt brændstof er brugt. 3. Lad maskinen køle af. 4. Skru tændrøret af. 5. Hæld 1 teskefuld 2-taktsolie i tændrørshullet. 6. Træk roligt i startsnoren 2-3 gange, dermed olien bliver fordelt i maskinen. 7. Skru tændrøret forsvarligt på, og sæt tændrørshætten på igen. 8. Opbevar motorsaven et tørt sted. 15. Specifikationer Model / S 350 / S 380 oring / slaglængde 35cc 38cc Tænding Elektronisk Elektrodeafstand 0,6 Tændrør ENSO W22MP-US rændstof lyfri 95 oktan, olieblandet, 2-takt Tankindhold 0,29 L Smøring Klingtex kædeolie Viskositet 125 nti-vibration Vægt 5,5 kg 5,6 kg Sværdtype 14 / 35cm 16 / 40cm Kædebremse Håndskarm Gaslås Kædefanger arksted Kæde 49 Led 54 Led Varenummer: ejlfinding PROLEM Starter, men vil ikke køre. Starter ikke. Motoren starter, men maskinen har intet kraftoverskud. Maskinen har intet kraftoverskud Kører uregelmassigt. Ryger meget ÅRSG orkert startprocedure. orkert karburatorjustering. efekt tændror. rændstoffilter stoppet. orkert chokerposition Snavset gnistfang Snavset luftfilter orkert karburatorjustering. orkert karburatorjustering. orkert / snavset tændrør. orkert karburatorjustering. orkert karburatorjustering. 9 LØSNING ølg instruktionerne. Juster karburator. Kontakt et service værksted. Rens eller udskift. Rens eller udskift. Sæt choker på KØR Rens gnistfang. Kontakt et service varksted. Rens luftfilter Juster karburator. Kontakt et service værksted. Juster karburator. Kontakt et service værksted. Udskift eller rens tændrør. Juster karburator. Kontakt et service værksted. rug den foreskrevne 2-takts blanding. 10

6 EU overensstemmelseserklæring EU-importør Texas ndreas Petersen /S Erklærer herved at materiel: Motorsav 31114T ( / S 350) 35 cc Motorsav 31116T ( / S 380) 38 cc er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: 89/392/E Maskindirektivet 89/336/EE EM direktivet Materiellet er udført i henhold til følgende standarder: EN og EN 608 Texas ndreas Petersen /S Knullen Odense S Verner Hansen irektør ETJENINGSVEJLENING ensin motorsåg / S 350 / S 380 Svensk Texas /S Knullen Odense S - anmark Tlf

7 1. Innehållsförteckning 2. Säkerhetsföreskrifter ør start bränsle och kedjeolja hoke Start Stopp Kedjebroms utomatisk smörjning ränslefilter Luftfilter Tändrör Underhåll örvaring elsökning Specifikationer E Överenskommelseförklaring 22 Reservdelar Reservdelsförteckning för produkten finns på vår hemsida Om du själv tar fram varunumret, går det fortare att hitta rätt reservdel. Kontakta din närmaste återförsäljare om du vill köpa reservdelar Säkerhetsföreskrifter - Läs denna bruksanvisning noggrant, så att du förstår och kan följa alla säkerhetsföreskrifter och betjäningsfunktioner innan du börjar arbeta med maskinen. - Låt inte barn använda sågen. - nvänd aldrig motorsågen om du är sjuk, trött, har druckit alkohol eller har tagit medicin. - nvänd alltid personlig skyddsutrustning såsom; skyddsskor, säkerhetsbyxor, skyddsglasögon, hörselskydd samt skyddshjälm. - Påfyllning av bränsle får endast ske utomhus. Spillt bränsle torkas av innan maskinen startas. Gå minst tre meter bort från bränslebehållaren och påfyllningsplatsen innan kedjesågen startas. yll aldrig på bränsle när motorn är varm, utan vänta tills den har blivit kall. - Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet (minst 10 meter från den plats där du arbetar). - örja aldrig såga innan: - arbetsområdet har städats. - du står stadigt. - du har planerat en flyktväg vid fallande träd. - atta tag om kedjesågens handtag med båda händer och med tummen under den främre ringen. - Håll kedjesågen bort från kroppen. - Innan du startar kedjesågen, skall du kontrollera att kedjan inte kan gripa tag i något. - Stoppa alltid motorn när du ställer kedjesågen ifrån dig. är motorsågen med svärd och kedja vända bakåt. Se upp så att du inte bränner dig på det varma utblåsröret. - Undersök din kedjesåg för slitna, lösa eller förstörda delar, och dra åt bultar och muttrar om så behövs. Maskinen bör inte användas innan den är i korrekt och driftsmässigt skick. Var säker på att kedjan alltid står stilla när motorn går på tomgång. - Var extra försiktig när du sågar i buskar och små träd. Små grenar kan gripa tag i kedjan och slungas mot dig eller få dig att tappa balansen. - Se till att handtagen är rena, och att det inte finns rester av olja och bensin. - rbeta endast med kedjesågen utomhus. - rbeta endast med trädfällning om du är speciellt utbildad för det. 14

8 - lla reparationer som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras af specialutbildad personal på en auktoriserad serviceverkstad. Om fel verktyg används, kan din kedjesåg förstöras. - Kedjebromsen är monterad för att skydda mot "kast", som är en snabbt uppåtgående rörelse i svärdet. etta kan förekomma om svärdspetsen träffar ett föremål. ärför är det viktigt att du är uppmärksam på om kedjebromsen inte fungerar. - Håll fast kedjesågen med båda händer, och håll den så tätt intill dig att du hela tiden har kontroll över den. - Låt motorkroppen ligga mot trädet medan du sågar. - Undvik att såga med svärdspetsen, och kontrollera att svärdspetsen inte träffar något medan du sågar. - Såga inte med kedjesågen över axelhöjd. - ölj anvisningen för filning och underhåll i denna bruksanvisning. - Start aldrig motorsågen uden at have monteret svärd och kedja ør start - ränsle och kedjeolja landa blyfri bensin (oktan 95) och godkänd halvsyntetisk 2-taktsolja. Vanlig motorolja får inte användas. nvänd den medföljande dunken på 95 ml till de första 2,5 liter bensin. etta ger en 5 % blandning. Efterföljande rekommenderas Texas Motex 2 TX med en 2 % blandning. Om andra oljetyper används, rekommenderas en 4 % blandning. OSERVER Gällande blandningsförhållanden, bör oljeproducentens anvisningar alltid följas. nvänd endast originala reservdelar. VRNING Undvik öppen eld i närheten av påfyllningsplatsen. Kontrollera så att det inte finns smuts eller vatten i bensinen. örvara alltid bensin i en ren och godkänd dunk nvänd alltid kedjeolja till smörjning av svärd och kedja. Texas rekommenderar Kedjeolja viskositet hoke hoken har tre lägen: - Ingen choke - Halv choke - ull choke 5. Start 1. lytta tändningskontakten() till "start". ig lytta choken till läget full choke. 3. Tryck 10 gånger på förgasarens primer(). ig Lås gashandtaget(). ig Placera kedjesågen på ett stadigt underlag, som på ritningen. ra snabbt fyra gånger i startsnöret. ig lytta choken till halv choke. ig ra i startsnöret några gånger, och sågen startar. ig rigör gasen så fort som möjligt. ig. 10E 9. lytta choken till ingen choke. ig. 10 Om sågen är varm, behövs ingen choke för att starta. 16 ig. 9 ig. 10 ig. 10 ig. 9 ig. 9 ig. 10 ig. 10E E ig. 10 ig. 10

9 6. Stopp 1. Släpp gashandtaget. 2. Låt motorn gå på tomgång. 3. Med tändningskontakten trycks det på "stopp". ig Kedjebroms Kontrollera kedjebromsens funktion på följande sätt: 1. Placera sågen på ett stadigt underlag. 2. Starta motorn. 3. atta tag om det bakre gashandtaget() med höger hand. ig. 11 ig atta tag om det främre handtaget() med vänster hand. ig Ge 1/3 gaspådrag, och aktivera kedjebromsen (). ig Kedjan skall stoppa omedelbart. När den stoppar, frigör då gasen. 7. Om kedjebromsen fungerar, så stoppa maskinen och placera kedjebromshandtaget i deaktiverat läge. 8. utomatisk smörjning Kedjesågen är utrustad med ett automatiskt smörjningssystem, som säkrar att kedjan alltid är smord. et förutsätter att det alltid finns olja i maskinen. Texas rekommenderar Klingtex viskositet ränslefilter 17 ig. 9 Påfyld olie her 1. Ta bort bränsletankens kåpa. ig Tappa ur allt bränsle ur tanken. 3. orma en krok av en bit ståltråd. 4. Grip tag i bränslefiltret som sitter i tanken med kroken. 5. Vrid av filtret, och lägg i ett nytt filter. 6. Sätt i filtret/slangen i tanken igen. Se till att filtret/slangen sätts tillbaks korrekt i tankens botten. 7. yll på med bränsle igen. VRNING nvänd aldrig maskinen utan bränslefilter. et kan skada maskinens inre delar och förkorta motorns livslängd. 10. Luftfilter Rengör luftfiltret på följande sätt: 1. Ta av toppkåpan(). 2. Ta ut luftfiltret() ur hållaren (). 3. Rensa filtret i varmt vatten med lite diskmedel. Skölj med rent vatten. 4. Låt filtret torka helt och häll några droppar tvåtaktsolja på filtret. vlägsna eventuellt överskott av olja. 5. Montera filtret och höljet igen. 11. Tändstift Tändstiftet skall hållas rent, för att kunna fungera ig. 21 optimalt. Kontrollera tändstiftet på följande sätt: 1. tta maskinens tändningskontakt till "stopp". 2. av tändstiftskåpan från tändstiftet. 3. orsta bort smuts och sågspån runt tändstiftet. 4. Skruva ut det med en tändstiftsnyckel. 5. Kontrollera, rengör eller byt ut vid behov. 6. Montera tändstiftet säkert, och sätt tillbaks tändstiftskåpan på tändstiftet igen. 12. Underhåll Smörjhål. emontera svärdet och kontrollera om smörjhålet är igenproppat med sågspån eller smuts. Smörjhål i maskinen Svärd. Rengör noshjul och dragsko från smuts. Vänd ev. svärdet för att fördela slitaget. Ett utslitet svärd kan vara farligt att använda, och bör därför bytas ut. 18 ig. 27 ig. 18 ig. 28

10 Kedja. Kedjan bör filas ofta för bästa resultat. 1. Se till att svärdet är sträckt ordentligt. 2. änd en 4.0mm" fil. 3. ila alla tänder med 3 4 drag, så att de är lika långa. Se ritning. 4. et är viktigt att undersöka tändernas höjd regelbundet. Om de är för höga, bör de filas ned. Skift av kedja. 1. Lossa muttrarna och ta bort kåpan. 2. g kedjan över svärdets kedjehjul. När kedjan har fått ordentligt fatt i kedjehjulet, placeras svärdet i motorenheten, och kedjan läggs an mot ig. 3 ig. 3 svärdet. ig. 3/3 ig. 3 Kontrollera att smörjhålet i svärdet sitter på samma ställe som smörjhålet i maskinen. ig. 3/ig Kontrollera att kedjan vänder åt rätt håll. ig. 4 ig. 3 E ig. 3 G 4. Sätt tillbaks kåpan. ig ra åt muttrarna för hand. 6. Lyft svärdspetsen, och spänn kedjan med en kedjespännare, tills kedjan nätt och jämt nuddar svärdets underkant. ig Kedjan skall vara så pass sträckt att det nätt och jämt går att lyfta drivlänken ur svärdets spår. 8. Spänn svärd och kåpa ordentligt. Om du är osäker, bör du kontakta din återförsäljare. 19 ig. 25 ig. 26 ig. 24 Underhåll intervallar: Efter varje Var 10:e Var 20:e el användning körtimme körtimme Skruvar/bultar Kontrollera/dra åt X Luftfilter Rengör/byt ut X ränslefilter yt ut X Svärd / drivhjul Rengör X Tändstift Rengör/justera/byt ut X ränsleslang Kontrollera X yt ut Vid behov Kedjebroms Kontrollera X yt ut Vid behov 13. örvaring 1. Tappa ur bränsle ur tanken. 2. Starta maskinen och låt den köra tills allt bränsle har använts. 3. Låt maskinen bli kall. 4. Skruva av tändstiftet. 5. Häll ner 1 tesked 2-takssolja i tändstiftshålet. 6. ra lugnt i startsnöret 2-3 gånger så att oljan fördelas i maskinen. 7. Skruva på tändstiftet ordentligt, och sätt på tändstiftskåpan igen. 8. örvara motorsågen på en torr plats. 14. elsökning PROLEM Startar, men vill inte köra. Startar inte. Motorn startar, men maskinen har inget kraftöverskott. Maskinen har inget kraftöverskott. Kör oregelbundet. Ryker mycket. ORSK el startprocedur. el förgasarjustering. efekt tändstift. ränslefiltret har stoppat. el chokeläge. Smutsig gnistfångare. Smutsigt luftfilter. el förgasarjustering. el förgasarjustering. el/smutsigt tändstift. el förgasarjustering. el bränsleblandning. 20 TGÄRER ölj anvisningarna. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. Rengör eller byt ut. Rengör eller byt ut. Sätt choke på KÖR Rengör gnistfångaren. Kontakta en serviceverkstad. Rengör luftfiltret. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. yt ut eller rengör tändstiftet. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. nvänd den föreskrivna 2- taktsblandningen.

11 15. Specifikationer Modell / S 350 / S 380 orrning/slaghöjd 35cc 38cc Tändning Elektronisk Elektrodavstånd 0,6 Tändstift ENSO W22MP-US ränsle lyfritt 95 oktan, oljeblandat, 2-takt Tankvolym 0,29 L Smörjning utomatisk ntivibrationssystem Vikt 5,5 kg 5,6 kg Svärdlängd 14 / 35cm 16 / 40cm Kedjebroms Handskydd Gaslås Kedjefångare arkstöd Kedja 49 led 54 Led Varunummer: E Överenskommelseförklaring EU-importør Texas ndreas Petersen /S Undertecknad förklarar på företagets vägnar att: Motorsåg 31114T ( / S 350) 35 cc Motorsåg 31116T ( / S 380) 38 cc Uppfyller EU - direktiver: 89/392E 89/336/EE Maskindirektiv EM direktiv Materiellet er udført i henhold til følgende standarder: EN og EN 608 Texas ndreas Petersen /S Knullen Odense S anmark Verner Hansen dm. irektør

12 GENERL SETY RULES Meaning of symbols marked on the product Read the user manual before using the machine Wear safety goggles to protect your eyes Wear ear protector to protect against noise Wear dust mask to protect against dust Wear glove to protect your hands Wear safety boots to protect agains electric shock USER MNUL Gasoline hain Saw / S 350 / S 380 English Texas /S Knullen Odense S - anmark Tlf WRNING! When using gas tools, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of serious personal injury and/or damage to the unit. Read all these instructions before operating this product and save these instructions. 1. O NOT operate a chain saw with one hand! Serious injury to the operator, helpers, bystanders, or any combination of these persons may result from onehanded operation. chain saw is intended for twohanded use. 2. O NOT operate a chain saw when you are fatigued. 3. Use safety footwear, snug-fitting clothing, protective gloves, and eye, hearing and head protection devices. 4. Use caution when handling fuel. Move the chain saw at least 10 feet (3m) from the fueling point before starting the engine. 5. O NOT allow other persons to be near when starting or cutting with the chain saw. Keep bystanders and animals out of the work area. 6. O NOT start cutting until you have a clear work area, secure footing, and a planned retreat path from the falling tree. 7. Keep all parts of your body away from the saw chain when the engine is running. 8. efore you start the engine, make sure that the saw chain is not contacting anything. 9. arry the chain saw with the engine stopped, the guide bar and saw chain to the rear, and the muffler away from your body. 10. O NOT operate a chain saw that is damaged, improperly adjusted, or not completely and securely assembled. e sure that the saw chain stops moving when the throttle control trigger is released. 11. Shut off the engine before setting the chain saw down. 12. Use extreme caution when cutting small size brush and saplings because slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance. 13. When cutting a limb that is under tension, be alert for springback so that you will not be struck when the tension in the wood fibers is released. 14. Keep the handles dry, clean, and free of oil or fuel mixture Operate the chain saw only in well-ventilated areas. 16. O NOT operate a chain saw in a tree unless you have been specifically trained to do so. 17. ll chain saw service, other than the items listed in the user manual safety and maintenance instructions, should be performed by competent chain saw service personnel. 18. When transporting your chain saw, use the appropriate guide bar scabbard. 19. O NOT operate your chain saw near or around flammable liquids or gases whether in or out of doors. n explosion and/or fire may result. 20. o not tank fuel, oil or lubrication when the engine of chain saw is running. 21. USE THE RIGHT TOOL: ut wood only. o not use the chain saw for purposes for which it was not intended. or example, do not use the chain saw for cutting plastic, masonry, or nonbuilding materials. NOTE: This appendix is intended primarily for the consumer or occasional user. These models are intended for infrequent use by homeowners, cottagers, and campers, and for such general applications as clearing, pruning, cutting firewood, etc. They are not intended for prolonged use. If the intended use involves prolonged periods of operation, this may cause circulatory problems in the user s hands due to vibration. It may be appropriate to use a saw having an anti-vibration feature such as the models covered in this manual with the suffix nti-vibration.

13 KIKK SEY PREUTIONS Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. If the bar tip contacts, it may cause a lightning-fast reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions may cause you to lose control of the saw, which could result in serious personal injury. o not rely exclusively upon the safety devices built into your saw. s a chain saw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury. 1. With a basic understanding of kickback, you can reduce or eliminate the element of surprise. Sudden surprise contributes to accidents. 2. Keep a good firm grip on the saw with both hands, the right hand on the rear handle, and the left hand on the front handle, when the engine is running. Use a firm grip with thumbs and fingers encircling the chain saw handles. firm grip will help you reduce kickback and maintain control of the saw. on t let go. SPEIITIONS 3. Make sure that the area in which you are cutting is free from obstructions. o not let the nose of the guide bar contact a log, branch, or any other obstruction which could be hit while you are operating the saw. 4. ut at high engine speeds. 5. o not overreach or cut above shoulder height. 6. ollow manufacturer s sharpening and maintenance instructions for the saw chain. 7. Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer or the equivalent. NOTE: Low-kickback saw chain is chain that has met the kickback performance. Model / S 350 / S 380 Engine isplacement 35cc 38cc Maximum Shaft rake Power 1.2 Kw hain Pitch 10mm hain Gauge 1.3mm Idel Speed 2,800-3,300 min -1 Speed in Max. power 8,000 min -1 uel apacity 296 cc Oil apacity 180 cc nti-vibration Y Net Weight 5,5 kg 5,6 kg utting Length hain rake Y lutch Y utomatic hain Oiler Y Lowe Kickack hain Y 25 IMPORTNT SETY Your hain Saw is provided with a safety label located on the chain brake lever/hand guard. This label, along with the safety instructions on these pages, should be carefully read before attempting to operate this unit. HOW TO RE SYMOLS N OLORS (IG. 1) WRNING: RE Used to warn that an unsafe procedure should not be performed. GREEN REOMMENE Recommended cutting procedure. WRNING 1 1. eware of kick back o not attempt to hold saw with one hand void bar nose contact. REOMMENE ig Hold Saw properly with both hands. NGER! EWRE O KIKK! WRNING: Kickback can lead to dangerous loss of control of the chain saw and result in serious or fatal injury to the saw operator or to anyone standing close by. lways be alert. Rotational kickback and pinch-kickback are major chain saw operational dangers and the leading cause of most accidents. SSEMLY INSTRUTIONS TOOLS OR SSEMLY You will need these tools to assemble your chain saw: 1. ombination wrench-screwdriver (contained in your user s kit). 2. Heavy duty work gloves (user supplied). SSEMLY REQUIREMENTS WRNING: O NOT start saw engine until unit is properly prepared. Your new chain saw will require adjustment of chain, filling the fuel tank with correct fuel mixture and filling the oil tank with lubricating oil before the unit is ready for operation. Read the entire user manual before attempting to operate your unit. Pay particular attention to all safety precautions. Your user manual is both a reference guide and handbook provided to furnish you with general information to assemble, operate and maintain your saw. 26 ig. 2 ig. 2 EWRE O: ROTTIONL KIKK THE PUSH (ig. 2) (PINH KIKK) N PULL RETIONS (ig. 2) = Kickback path = Pull = Kickback reaction zone = Solid objects = Push KIKK may occur when the NOSE or TIP of the guide bar touches an object, or when wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may cause a lightning-fast reverse reaction, kicking the guide bar up and back toward the operator. PINHING the saw chain along the OTTOM of the guide bar may PULL the saw forward away from the operator. PINHING the saw chain along the TOP of the guide bar may PUSH the guide bar rapidly back toward the operator. ny of these reactions may cause you to lose control of the saw, which could result in serious personal injury. GUIE R / SW HIN / LUTH OVER INSTLLTION WRNING: lways wear protective gloves when handling chain. TO INSTLL GUIE R: To ensure the bar and chain receive oil, ONLY USE THE ORIGINL STYLE R with the oil passage hole () as illustrated above (ig. 3). 1. Make sure the hain brake lever is pulled back into the ISENGGE position (ig. 3) 2. Remove the 2 bar retaining nuts (). Loosen the 2 screws at the rear of the clutch cover (). Remove the cover (ig. 3). 3. Using a screwdriver, run the adjustment screw () OUNTERLOKWISE until the TNG (E) (projecting prong) is to the end of its travel toward the clutch drum and sprocket (ig. 3). 4. Place the slotted end of the guide bar over the 2 bar bolts (). Position the bar so that the adjustment TNG fits into the lower hole (G) on the guide bar (ig. 3E).

14 ig. 3 ig. 3 ig. 3 ig. 3 E ig. 3 TO INSTLL SW HIN: 1. Spread chain out in a loop with cutting edges () pointing LOKWISE around loop (ig. 4). 2. Slip the chain around the sprocket () behind the clutch (). Make sure the links fit between the sprocket teeth (ig. 4). 3. Guide the drive links into the groove () and around the end of the bar (ig. 4). NOTE: The saw chain may droop slightly on the lower part of bar. This is normal. 4. Install the clutch cover and tighten the 2 screws. Make sure the chain does not slip off of the bar. Install the 2 nuts hand tight and follow tension adjustment instructions in Section SW HIN TENSION JUSTMENT. NOTE: The guide bar retaining nuts are installed only hand tight at this point because saw chain adjustment is required. ollow instructions in Section SW HIN TENSION JUSTMENT. ig. 4 ig. 4 G 2. fter making adjustment, and while still holding nose of bar in the uppermost position, tighten the bar retaining nuts securely. hain has proper tension when it has a snug fit all around and can be pulled around by gloved hand. NOTE: If chain is difficult to rotate on guide bar or if it binds, too much tension has been applied. This requires minor adjustment as follows:. Loosen the 2 bar retaining nuts so they are finger tight. ecrease tension by turning the bar adjustment screw OUNTERLOKWISE slowly. Move chain back and forth on bar. ontinue to adjust until chain rotates freely, but fits snugly. Increase tension by turning bar adjustment screw LOKWISE.. When saw chain has proper tension, hold nose of bar in the uppermost position and tighten the 2 bar retaining nuts securely. ig. 5 UTION: new saw chain stretches, requiring adjustment after as few as 5 cuts. This is normal with a new chain, and the interval between future adjustments will lengthen quickly. UTION: If saw chain is TOO LOOSE or TOO TIGHT, the sprocket, bar, chain, and crankshaft bearings will wear more rapidly. Study ig. 6 for information concerning correct cold tension (), correct warm tension (), and as a guide for when saw chain needs adjustment (). UEL N LURITION UEL Use regular grade unleaded gasoline mixed with Texas 40:1 custom 2-cycle engine oil for best results. Use mixing ratios in Section UEL MIXING TLE. WRNING: Never use straight gasoline in your unit. This will cause permanent engine damage and void the manufacturer s warranty for that product. Never use a fuel mixture that has been stored for over 90 days. WRNING: If 2-cycle lubricant other than Texas ustom Lubricant is to be used, it must be a premium grade oil for 2-cycle air cooled engines mixed at a 40:1 ratio. o not use any 2-cycle oil product with a recommended mixing ratio of 100:1. If insufficient lubrication is the cause of engine damage, it voids the manufacturer s engine warranty for that occurrence. MIXING UEL Mix fuel with Texas brand 2 cycle oil in an approved container. Use mixing table for correct ratio of fuel to oil. Shake container to ensure thorough mix. WRNING: Lack of lubrication voids engine warranty. UEL N LURITION Gasoline and Oil Mix 40:1 UEL MIXING TLE Oil Only GSOLINE Texas 40:1 Ratio ustom Lubricant 1 U.S. Gal. 3.2 oz. 95ml (cc) 5 Liters 4.3 oz. 125ml (cc) 1 lmp. Gal. 4.3 oz. 125ml (cc) Mixing Procedure 40 Parts Gasoline to 1 part Lubricant 1ml = 1cc REOMMENE UELS Some conventional gasolines are being blended with oxygenates such as alcohol or an ether compound to meet clean air standards. Your Texas engine is designed to operate satisfactorily on any gasoline intended for automotive use including oxygenated gasolines. HIN N R LURITION lways refill the chain oil tank each time the fuel tank is refilled. We recommend using Texas hain, ar and Sprocket Oil, which contains additives to reduce friction and wear and to assist in the prevention of pitch formation on the bar and chain. SW HIN TENSION JUSTMENT Proper tension of saw chain is extremely important and must be checked before starting, as well as during any cutting operation. Taking the time to make needed adjustments to the saw chain will result in improved cutting performance and prolonged chain life. TO JUST SW HIN: WRNING: lways wear heavy duty gloves when handling saw chain or making saw chain adjustments. 1. Hold nose of guide bar up and turn adjustment screw () LOKWISE to increase chain tension. Turning screw OUNTERLOKWISE will decrease amount of tension on chain. Ensure the chain fits snugly all the way around the guide bar (ig. 5). ig. 6 HIN RKE MEHNIL TEST Your chain saw is equipped with a hain brake that reduces possibility of injury due to kickback. The brake is activated if pressure is applied against brake lever when, as in the event of kickback, operator s hand strikes the lever. When the brake is actuated, chain movement stops abruptly. WRNING: The purpose of the chain brake is to reduce the possibility of injury due to kickback; however, it cannot provide the intended measure of protection if the saw is operated carelessly. lways test the chain brake before using your saw and periodically while on the job. OPERTING INSTRUTIONS ENGINE PRE-STRT HEKS WRNING: Never start or operate the saw unless the bar and chain are properly installed. 1. ill the fuel tank () with correct fuel mixture (ig. 8). 2. ill the oil tank () with correct chain and bar oil (ig. 8). 3. e certain the chain brake is disengaged () before starting unit (ig. 8). TO STRT ENGINE The choke has 3 positions: RUN (), HL () and HOKE () (ig. 9). 1. Slide red STOP switch () up for starting (ig. 9). 2. Move the yellow choke lever (E) to (HOKE) (ig. 9) Push the primer bulb () 10 times (ig. 9). 4. Latch throttle advance: depress latch and hold () squeeze throttle trigger () release trigger and then the latch (ig. 10). 5. Place saw on a firm, flat surface. Hold saw firmly as shown. Pull starter rapidly 4 times. eware of moving chain! (ig.10) 6. Move yellow choke lever () to (HL) (ig.10). 7. Hold saw firmly and pull starter rapidly 4 times. Engine should start (ig. 10). 8. Warm up for 10 seconds. epress and release trigger (E) for ILE, then go to step 9 (ig. 10E). 9. Move yellow choke lever () to (RUN) (ig. 10). If engine failed to start, repeat these instructions.

15 GENERL UTTING INSTRUTIONS ig. 9 ig. 10 ig. 10 ig. 8 ig. 9 ig. 9 ig. 10 ig. 10E ig. 9 RE-STRTING WRM ENGINE 1. Make sure the switch is in the ON position. 2. Move the choke lever to (HL). 3. epress the primer bulb 10 times. 4. Set the throttle latch. 5. Pull the starter rope rapidly 4 times. The engine should start. 6. Move the choke lever to (RUN). 7. Release the throttle latch. TO STOP ENGINE 1. Release trigger and allow engine to return to idle speed. 2. Move STOP switch down to stop engine. NOTE: or emergency stopping, simply activate chain brake and move STOP switch down. HIN RKE OPERTIONL TEST Test the chain brake periodically to ensure proper function. Perform a chain brake test prior to initial cutting, following extensive cutting, and definitely following any hain brake service. TEST HIN RKE S OLLOWS (ig. 11) : 1. Place saw on a clear, firm, flat surface. E E ig. 10 ig Start engine. 3. Grasp the rear handle () with your right hand. 4. With your left hand, hold the front handle () [not chain brake lever ()] firmly. 5. Squeeze the throttle trigger to 1/3 throttle, then immediately activate the chain brake lever (). WRNING: ctivate the chain brake slowly and deliberately. Keep the chain from touching anything; don t let the saw tip forward. 6. hain should stop abruptly. When it does, immediately release the throttle trigger. WRNING: If chain does not stop, turn engine off and take your unit to the nearest Texas uthorized Service enter for service. 7. If chain brake functions properly, turn the engine off and return the chain brake to the ISENGGE position. SW HIN / R LURITION ig. 11 dequate lubrication of the saw chain is essential at all times to minimize friction with the guide bar. Never starve the bar and chain of oil. Running the saw with too little oil will decrease cutting efficiency, shorten saw chain life, cause rapid dulling of chain, and cause excessive wear of bar from overheating. Too little oil is evidenced by smoke, bar discoloration or pitch build-up. NOTE: Saw chain stretches during use, particularly when it is new, and it will occasionally be necessary to adjust and tighten it. New chain will require adjustment after about 5 minutes of operation. UTOMTI OILER Your chain saw is equipped with an automatic gear driven oiler system. The oiler automatically delivers the proper amount of oil to the bar and chain. s the engine speed increases, so does the oil flow to the bar pad. There is no flow adjustment. The oil reservoir will run out at approximately the same time as the fuel supply runs out. ELLING elling is the term for cutting down a tree. Small trees up to 6-7 inches (15-18cm) in diameter are usually cut in a single cut. Larger trees require notch cuts. Notch cuts determine the direction the tree will fall. ELLING TREE: WRNING: retreat path () should be planned and cleared as necessary before cuts are started. The retreat path should extend back and diagonally to the rear of the expected line of fall, as illustrated in ig. 12. UTION: If felling a tree on sloping ground, the chain saw operator should keep on the uphill side of the terrain, as the tree is likely to roll or slide downhill after it is felled. NOTE: irection of fall () is controlled by the notching cut. efore any cuts are made, consider the location of larger branches and natural lean of the tree to determine the way the tree will fall. ig. 12 GENERL GUIELINES OR ELLING TREES: Normally felling consists of 2 main cutting operations, notching () and making the felling cut (). Start making the upper notch cut () on the side of the tree facing the felling direction (E). e sure you don t make the lower cut too deep into the trunk. The notch () should be deep enough to create a hinge () of sufficient width and strength. The notch should be wide enough to direct the fall of the tree for as long as possible. WRNING: Never walk in front of a tree that has been notched. Make the felling cut () from the other side of the tree and inches (3-5 cm) above the edge of the notch () (ig. 13) WRNING: o not cut down a tree during high or changing winds or if there is a danger to property. onsult a tree professional. o not cut down a tree if there is a danger of striking utility wires; notify the utility company before making any cuts. Never saw completely through the trunk. lways leave a hinge. The hinge guides the tree. If the trunk is completely cut through, control over the felling direction is lost. Insert a wedge or felling lever in the cut well before the tree becomes unstable and starts to move. This will prevent the guidebar from binding in the felling cut if you have misjudged the falling direction. Make sure no bystanders have entered the range of the falling tree before you push it over. WRNING: efore making the final cut, always recheck the area for bystanders, animals or obstacles. ELLING UT: 1. Use wooden or plastic wedges () to prevent binding the bar or chain () in the cut. Wedges also control felling (ig. 14). 2. When diameter of wood being cut is greater than the bar length, make 2 cuts as shown (ig. 14). ig. 14 ig. 13 ig. 14 WRNING: s the felling cut gets close to the hinge, the tree should begin to fall. When tree begins to fall, remove saw from cut, stop engine, put chain saw down, and leave area along retreat path (ig. 12). LIMING Limbing a tree is the process of removing the branches from a fallen tree. o not remove supporting limbs () until after the log is bucked (cut) into lengths (ig. 15). ranches under tension should be cut from the bottom up to avoid binding the chain saw. WRNING: Never cut tree limbs while standing on tree trunk

16 UEL N LURITION ig. 15 ig ig. 16 ig. 16 UKING ucking is cutting a fallen log into lengths. Make sure you have a good footing and stand uphill of the log when cutting on sloping ground. If possible, the log should be supported so that the end to be cut off is not resting on the ground. If the log is supported at both ends and you must cut in the middle, make a downward cut halfway through the log and then make the undercut. This will prevent the log from pinching the bar and chain. e careful that the chain does not cut into the ground when bucking as this causes rapid dulling of the chain. When bucking on a slope, always stand on the uphill side. 1. Log supported along entire length: ut from top (overbuck), being careful to avoid cutting into the ground (ig. 16). 2. Log supported on 1 end: irst, cut from bottom (underbuck) 1/3 diameter of log to avoid splintering. Second, cut from above (overbuck) to meet first cut and avoid pinching (ig. 16). MINTENNE INSTRUTIONS ll chain saw service, other than items listed here in your user manual maintenance instructions, should be performed professional. PREVENTIVE MINTENNE good preventive maintenance program of regular inspection and care will increase life and improve performance of your Texas chain saw. This maintenance checklist is a guide for such a program. leaning, adjustment, and parts replacement may be required, under certain conditions, at more frequent intervals than those indicated Log supported on both ends: irst, overbuck 1/3 diameter of log to avoid splintering. Second, underbuck to meet first cut and avoid pinching (ig. 16). NOTE: The best way to hold a log while bucking is to use a sawhorse. When this is not possible, the log should be raised and supported by the limb stumps or by using supporting logs. e sure the log being cut is securely supported. UKING USING SWHORSE or personal safety and ease of cutting, the correct position for vertical bucking is essential (ig. 17). VERTIL UTTING:. Hold the saw firmly with both hands and keep the saw to the right of your body while cutting.. Keep the left arm as straight as possible.. Keep weight on both feet. ig. 17 Maintenance EH HOURS O HEKLIST USE OPERTION ITEM TION Screws/Nuts/olts Inspect/Tighten ir ilter lean or Replace uel ilter/oil ilter Replace Spark Plug lean/djust/replace Spark rrester Screen Inspect uel Hoses Inspect Replace as Required hain brake components Inspect Replace as Required IR ILTER UTION: Never operate saw without the air filter. ust and dirt will be drawn into engine and damage it. Keep the air filter clean! TO LEN IR ILTER: 1. Remove the top cover () by loosening the cover retaining screws. over will lift off. 2. Lift the air filter () out of air-box () (ig. 18). 3. lean air filter. Wash filter in clean, warm, soapy water. Rinse in clear, cool water. ir dry completely. NOTE: It is advisable to have a supply of spare filters. 4. Install air filter. Install engine / air filter cover. Make sure cover fits properly. Tighten the cover retaining screws securely. WRNING: Never perform maintenance when the engine is hot, to avoid any chance of burning hands or fingers. ig. 18 UEL ILTER 1. Remove the fuel tank cap. 2. end a piece of soft wire. 3. Reach into fuel tank opening and hook fuel line. arefully pull the fuel line toward the opening until you can reach it with your fingers. NOTE: o not pull hose completely out of tank. 4. Lift filter () out of tank (ig. 19). 5. Pull filter off with a twisting motion. iscard filter. 6. Install new filter. Insert end of filter into tank opening. Make sure filter sits in bottom corner of tank. Use a long handle screwdriver to aid in filter placement if necessary. 7. ill tank with fresh fuel / oil mixture. See Section UEL N LURITION. Install fuel cap. ig. 19 UTION: Never operate your saw without a fuel filter. The fuel filter should be replaced after each 20 hours of use. rain fuel tank completely before changing filter. SPRK RRESTER SREEN (ig. 20) NOTE: clogged spark arrester screen will dramatically reduce engine performance. 1. Remove the 2 bar retaining nuts () and loosen the 2 screws () that secure the chain brake cover (ig. 20). 2. Remove the chain brake cover. Remove the 3 screws that hold the muffler to the cylinder. The muffler will lift off after retaining screws are removed (igure 7-4). 3. Separate muffler halves (). Remove the metal baffles () and spacer tubes (E). 4. iscard the used spark arrester screen and replace it with a new one () (ig. 20). 5. Reassemble the muffler components and install the muffler to the cylinder. Tighten screws securely. ig. 21 SPRK PLUG NOTE: or efficient operation of saw engine, spark plug must be kept clean and properly gapped. 1. Push STOP switch down. 2. isconnect the wire connector () from the spark plug () by pulling and twisting at the same time (ig. 21). 3. Remove spark plug with spark plug socket wrench. O NOT USE NY OTHER TOOL. 4. Reinstall a new spark plug, gapped at.635mm. ig. 21 ig. 20 RURETOR JUSTMENT The carburetor was pre-set at the factory for optimum performance. If further adjustments are necessary, please take your unit to the nearest professional. STORING HIN SW Storing a chain saw for longer than 30 days requires storage maintenance. Unless the storage instructions are followed, fuel remaining in the carburetor will evaporate, leaving gum-like deposits. This could lead to difficult starting and result in costly repairs. E E UTION: Never store a chain saw for longer than 30 days without performing the following procedures

17 1. Remove the fuel tank cap slowly to release any pressure in tank. arefully drain the fuel tank. 2. Start the engine and let it run until the unit stops to remove fuel from carburetor. 3. llow the engine to cool (approx. 5 minutes). 4. Using a spark plug wrench, remove the spark plug. 5. Pour 1 teaspoon of clean 2-cycle oil into the combustion chamber. Pull starter rope slowly several times to coat internal components. Replace spark plug (ig. 22). NOTE: Store the unit in a dry place and away from possible sources of ignition such as a furnace, gas hot water heater, gas dryer, etc. ig. 22 REMOVING UNIT ROM STORGE 1. Remove spark plug. 2. Pull starter rope briskly to clear excess oil from combustion chamber. 3. lean and gap spark plug or install a new spark plug with proper gap. 4. Prepare unit for operation. 5. ill fuel tank with proper fuel / oil mixture. See UEL N LURITION Section. MNTENIMIENTO E L RR GUI Una lubricación frecuente de la rueda dentada de la barra guía (barra de rieles que soporta la sierra-de-cadena) es requerida. El mantenimiento propio de la barra guía, como se explica en esta sección, es esencial para mantener su sierra en buenas condiciones de trabajo. LURIION E L RUE ENT: UTION: The sprocket tip on your new saw has been pre-lubricated at the factory. ailure to lubricate the guide bar sprocket tip as explained below will result in poor performance and seizure, voiding the manufacturer s warranty. Lubrication of the sprocket tip is recommended after 10 hours of use or once a week, which ever occurs first. lways thoroughly clean guide bar sprocket tip before lubrication. TOOLS OR LURITION: WRNING: Wear heavy duty work gloves when handling the bar and chain. The Lube Gun (optional) is recommended for applying grease to the guide bar sprocket tip. The Lube Gun is equipped with a needle nose tip which is necessary for the efficient application of grease to the sprocket tip. ig. 23 TO LURITE SPROKET TIP: 1. Move the STOP switch down. NOTE: It is not necessary to remove the saw chain to lubricate the guide bar sprocket tip. Lubrication can be done on the job. 2. lean the guide bar sprocket tip. 3. Using the Lube Gun (optional), insert needle nose into the lubrication hole and inject grease until it appears at outside edge of sprocket tip (ig.23). 4. Rotate saw chain by hand. Repeat lubrication procedure until the entire sprocket tip has been greased. GUIE R MINTENNE: Most guide bar problems can be prevented merely by keeping the chain saw well maintained. Insufficient guide bar lubrication and operating the saw with chain that is TOO TIGHT will contribute to rapid bar wear. To help minimize bar wear, the following guide bar maintenance procedures are recommended. WRNING: lways wear protective gloves during maintenance operations. o not carry out maintenance when the engine is hot. HIN SHRPENING - The pitch of the chain (ig. 24) is 3/8 LoPro x.050. ig. 24 Sharpen the chain using protective gloves and a round file of ø3/16 (4.8mm). lways sharpen the cutters only with outward strokes (ig. 25) observing the values given in ig. 24. fter sharpening, the cutting links must all have the same width and length. WRNING: sharp chain produces welldefined chips. When your chain starts to produce sawdust, it is time to sharpen. fter every 3-4 times the cutters have been sharpened you need to check the height of the depth gauges and, if necessary, lower them using the flat file and template supplied optional, then round off the front corner. (ig. 26) WRNING: Proper adjustment of the depth gauge is as important as proper sharpening of the chain. GUIE R - The bar should be reversed every 8 working hours to ensure uniform wear. Keep the bar groove and lubrication hole clean using the bar groove cleaner supplied optional. (ig. 27) heck the bar rails frequently for wear and, if necessary, remove the burs and square-up the rails using the flat file. (ig. 28) R WER - Turn guide bar frequently at regular intervals (for example, after 5 hours of use), to ensure even wear on top and bottom of bar. OIL PSSGES - Oil passages on the bar should be cleaned to ensure proper lubrication of the bar and chain during operation. NOTE: The condition of the oil passages can be easily checked. If the passages are clear, the chain will automatically give off a spray of oil within seconds of starting the saw. Your saw is equipped with an automatic oiler system. HIN MINTENNE HIN TENSION: heck the chain tension frequently and adjust as often as necessary to keep the chain snug on the bar, but loose enough to be pulled around by hand ig. 27 ig. 25 ig. 26 WRNING: Never mount a new chain on a worn sprocket or self-aligning ring. ig. 28 REKING IN NEW SW HIN: new chain and bar will need chain readjustment after as few as 5 cuts. This is normal during the break-in period, and the interval between future adjustments will begin to lengthen quickly. WRNING: Never have more than 3 links removed from a loop of chain. This could cause damage to the sprocket. HIN LURITION: lways make sure the automatic oiler system is working properly. Keep the oil tank filled with Texas hain, ar and Sprocket Oil. dequate lubrication of the bar and chain during cutting operations is essential to minimize friction with the guide bar. Never starve the bar and chain of lubricating oil. Running the saw dry or with too little oil will decrease cutting efficiency, shorten saw chain life, cause rapid dulling of chain, and lead to excessive wear of bar from overheating. Too little oil is evidenced by smoke or bar discoloration. HIN SHRPENING: hain sharpening requires special tools to ensure that cutters are sharpened at the correct angle and depth. or the inexperienced chain saw user, we recommend that the saw chain be professionally sharpened by the nearest professional Service enter. If you feel comfortable sharpening your own saw chain, special tools are available from the professional Service enter.

18 TROULE SHOOTING THE ENGINE PROLEM Unit won t start or starts but will not run. PROLE USE Incorrect starting procedures. Incorrect carburetor mixture adjustment setting. ouled spark plug uel filter plugged. ORRETIVE TION ollow instructions in the User Manual. Have carburetor adjusted by an uthorized Service enter. lean / gap or replace plug. Replace fuel filter. Unit starts, but engine has low power. Incorrect lever position on choke. irty spark arrester screen. irty air filter. Incorrect carburetor mixture adjustment setting. Move to RUN position. Replace spark arrester screen. Remove, clean and reinstall filter. Have carburetor adjusted by an uthorized Service enter. Engine hesitates. No power under load. Incorrect carburetor mixture adjustment setting. Have carburetor adjusted by an uthorized Service enter. Runs erratically. Incorrectly gapped spark plug. lean / gap or replace plug. Smokes excessively. Incorrect carburetor mixture adjustment setting. Incorrect fuel mixture. Have carburetor adjusted by an uthorized Service enter. Use properly mixed fuel (40:1 mixture). 35

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev.

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev. 24496G-DK (rev.5) Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog Fairway 405 Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010 WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.

EVA Royal 1234DF. ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul. EVA Royal 1234DF Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Denmark +45 96 69 16 00 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk DANSK

Læs mere

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf. +45 96 69 16 00 Fax + 45 96 69 16 01 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz.

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. INSTALLATION MANUAL Submersible Two-Stage Grinder Pump Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. This product may be covered by one or more of the following patents and other patent(s) pending: US Patent

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning V190SG2e BK GB Instructions for use DK Brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning V190SG2EBK GB Instructions for use DK brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5660 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn......................5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Vekseltryksmadras Alternating Mattress MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift.

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress

XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Low Air Loss madras Low Air Loss mattress MAX 450 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere med et længerevarende sengeforløb. - Bariatriske brugere, der har det

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA INDHOLD ANBEFALINGER... 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 DIMENSIONER... 4 INSTALLATION... 5 BRUG... 15 VEDLIGEHOLD... 17 INDEX RECOMMENDATIONS AND

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

ENGLISH...PAGE 01 DANISH...PAGE 35 GERMAN. PAGE

ENGLISH...PAGE 01 DANISH...PAGE 35 GERMAN. PAGE VENTUS W831 ENGLISH.....PAGE 01 DANISH....PAGE 35 GERMAN. PAGE 68 0 This Operation Manual is part of this product and should be kept in a safe place for future reference. It contains important notes on

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

Washing Machine Vaskemaskine WMF 8669 WZE50. User s Manual Brugsanvisning

Washing Machine Vaskemaskine WMF 8669 WZE50. User s Manual Brugsanvisning Washing Machine Vaskemaskine WMF 8669 WZE50 User s Manual Brugsanvisning 1 Important instructions for safety and environment This section contains safety instructions that will help protect from risk of

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere