Udvikling i 2. kvartal Værdi Værdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi"

Transkript

1 DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03% OMX C20* 428,10 424,30-3,80-0,89% -8,58% MSCI World* 6.784, ,07-152,47-2,25% -17,67% MSCI USA* 5.922, ,80-138,76-2,34% -17,98% MSCI Europa* 9.093, ,74-506,51-5,57% -20,16% MSCI Japan* , ,19 339,18 2,59% -12,73% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Renteudvikling i Danmark Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 Refi-renten 4,25 4,35 0,10 1,08% 2,15% Cibor 1 år rente 4,94 5,74 0,80 1,34% 2,67% 4% STAT ,78 5,00 1,22-1,26% 0,95% 4% STAT ,05 4,79 0,74-3,46% -1,17% 7% STAT ,47 5,02 0,55-4,28% -1,65% 4% NYK ,14 5,71 0,57-4,32% -1,56% EFFAS 1-5** -1,51% 0,47% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Værdi Værdi Valutakurser Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 USD/DKK 4,72 4,73 0,01 0,21% -6,71% EUR/DKK 7,46 7,46 0,00 0,00% 0,00% JPY/DKK 0,0474 0,0448-0,0026-5,49% -0,22% Udviklingen på de finansielle markeder i 2. kvartal 2008 Aktiemarkedet Stemningen på aktiemarkedet i 2. kvartal 2008 har været særdeles negativ. De fleste indeks jf. skemaet oven for viser fald, dog med undtagelse af det japanske marked, der er steget med 2,59%. Aktierne startede kvartalet med at stige, men fortsat stigende olie og fødevarepriser medførte, at inflationstruslen holdt sit indtog på de finansielle markeder. Kombinationen af stigende inflation, aftagende økonomisk vækst og finansiel krise trak aktierne i rødt igen. Således har MSCI Europa, med et fald på over 20%, oplevet sit værste halvår siden I USA har aktiefaldet i juni måned 2008 været det værste siden juni Sammenlignet med topniveauerne i 2007, har aktiefaldene været ganske betragtelige. Det danske OMX C20 toppede i oktober 2007 i indeks 518 og med en værdi på 424 ultimo juni 2008, er indekset således faldet ca. 18% fra toppen. I USA er aktierne (Dow Jones Industrial) faldet med ca. 20% fra toppen, medens de 50 største europæiske aktier (Euro Stoxx 50) er faldet med med ca. 26% fra topniveauet sidste år. Det er betragtelige fald, men det er faktisk gået endnu værre på andre markeder. Således er det Kinesiske aktieindeks (Shanghai indekset) faldet med over 50% siden toppen, medens det indiske indeks, Bombay 30 indekset (30 største indiske selskaber), er faldet med næsten 40% siden topniveauet og frem til 30. juni 2008.

2 DANSK Aktiefaldene er således globale, og faldene har været ganske betragtelige siden de respektive aktiemarkeder nåede deres topniveauer. Ord som aktiekrise/krak er ganske dækkende for perioden, vi befinder os i. Det afgørende er imidlertid, hvorvidt det vurderes, om aktiefaldene er berettigede eller ej. Det vil vi nærmere vurdere i denne Kvartalsrapport, hvor vi specielt vil fokusere på inflationen, som for mange investorer er opstået som en fugl Phønix i det forgangne kvartal. Obligationsmarkedet Når ordet inflation nævnes på obligationsmarkedet, går der nærmest et gys gennem investorerne. Inflation er med til at udhule værdien (fremtidige reale købekraft) af de rentebetalinger, som en investor får på sine obligationsinvesteringer. Derfor vil en stigende inflation medføre, at investorer vil kræve en højere rente/afkast for at købe en given obligation. Højere renter betyder lavere obligationskurser, når der bortses fra de få obligationstyper, der er inflationssikrede (indeksobligationer). Inflationen er i løbet af kvartalet steget til 4,0% i Euroland, og ligger således langt over ECB s målsætning om en maksimal inflation på 2,0%. Inflationspresset er et internationalt fænomen, idet den nuværende stigning i inflationen i overvejende grad kan henføres til stigende olie- og fødevarepriser. ECB har i løbet af 2. kvartal signaleret, at de med en fortsat stigende inflation, vil reagere (hæve renten). Det har medført, at obligationsrenterne er steget betydeligt i løbet af 2. kvartal Som det ses af skemaet på side 1, er renten på 4% STAT 2010 steget med hele 1,22% point og renten på 4% STAT 2015 med 0,74% point. De kraftige stigninger i obligationsrenten har medført, at der i 2. kvartal har været negative afkast på de fleste obligationer. Således er der realiseret et negativt afkast på 1,26% på den korte statsobligation 4% STAT 2010 og et negativt afkast på 4,28% på den lange statsobligation 7% STAT At reaktionen på obligationsmarkedet har været så voldsom skyldes det faktum, at mange investorer nærmest havde aflivet inflationen, idet inflationspresset i de senere år har været uhyre beskedent. Som det fremgår af grafen på side 3, der viser, hvad ECB s ledende rente aktuelt har været, samt hvad investorerne forventede, at ECB s ledende rente ville være om 1 år, fås en fornemmelse af, hvordan obligationsinvestorerne er blevet overrasket. Grafen starter i august 2003 og slutter i juli Grafen viser, at obligationsinvestorerne i starten af 2008 forventede, at den europæiske centralbank i løbet af det kommende år ville sænke renten fra det daværende aktuelle niveau på 4,0% til 3,0%. Men i løbet af 2008 er forventningen i stedet blevet ændret til, at den europæiske centralbank i løbet af det kommende år vil hæve renten med 0,75% point til 4,75%. Renteforventningen er således i det seneste halvår gået fra et rentefald på 1% point til en rentestigning på 0,75%. Det er en markant skift i investorernes forventninger til renten, og det illustrerer meget godt det hysteri, som har præget obligationsmarkedet i 1. halvår Investorerne er efter vores vurdering gået fra at være inflationsfornægtere til at blive inflationshysteriske. Begge dele er efter vores vurdering lige fejlagtige. Begrebet den gyldne mellemvej er åbenbart ukendt på de finansielle markeder. Alt er enten sort eller hvidt. Derfor også de markante udsving. En vurdering af det fremtidige inflationspres er således også nøgleordet, når renteudviklingen på obligationsmarkedet vurderes. 2

3 DANSK år Forklaring til figuren: Den røde linje er det aktuelle renteniveau fra ECB, mens den blå linje er investorernes forventninger til ECB s renteniveau på samme tid 1 år efter. Y-aksen angiver renteniveau et i %, mens X-aksen starter i august 2003 og slutter i juli Valutamarkedet Mens uroen fortsatte på aktiemarkedet og for alvor ramte obligationsmarkedet i løbet af 2. kvartal 2008, har der været mere roligt på valutamarkedet. Den amerikanske dollar er stort set uforandret over for euroen. Den japanske yen er derimod svækket med ca. 5,5% over for både euro og dollar i løbet af 2. kvartal, og svækkelsen af yennen svarer stort set til den stigning, der skete i 1. kvartal Den kraftige nedlukning af spekulative investeringer, vi oplevede i 1. kvartal af 2008, synes dermed at være aftaget kraftigt i løbet af 2. kvartal Den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2008 Europa Den økonomiske vækst i Europa har indtil videre holdt sig fornuftig med en årlig vækstrate på 2,1% i 1. kvartal 2008 i Euroland og en forventet årlig vækst på 2,0% i 2. kvartal. Nedturen i den amerikanske økonomi og den finansielle uro har således indtil videre kun haft en begrænset virkning på den økonomiske vækst i Europa. Men modvinden vil uden tvivl ramme Europa i de kommende kvartaler. Inflationen har over alt været problembarnet. Inflationen i Euroland forventes i gennemsnit at have ligget på 3,4% i 1. kvartal 2008 og 3,6% i 2. kvartal. Den seneste måling for juni viste en stigning på hele 4,0%. Inflationen i Euroland ligger således milevidt over ECB s målsætning om maksimalt at måtte stige med 2,0%. Kerneinflationen (inflationen renset for fødevare- og energiprisstigninger) viser heldigvis i såvel 1. som 2. kvartal kun en stigning på omkring de 2,4 2,5%. Hovedparten af inflationsstigningen kan således henføres til en stigning i energi- og fødevarepriser. Derfor skal inflationsfrygten ikke overdramatiseres. 3

4 DANSK USA Væksten i den amerikanske økonomi er begyndt at aftage, men ikke så meget som frygtet. Den årlige vækstrate forventes at have ligget på omkring 2,5% i 1. kvartal 2008 og 1,6% i 2. kvartal. Det er faktisk bedre end forventet, idet mange frygtede, at USA ville få en længerevarende recession (mindst 2 kvartaler i træk med negativ vækst). Det er imidlertid eksporten og ikke den indenlandske efterspørgsel, som holder den amerikanske økonomi i gang. Eksporten er steget mere end forventet. Inflationen er også et problem i USA, idet inflationen forventes at have ligget på 4,1% i 1. kvartal 2008 og 4,2% i 2. kvartal. Men som i Europa holder kerneinflationen sig heldigvis i ro. Kerneinflationen forventes at have ligget på omkring 2,4% i 1. kvartal 2008 og 2,2% i 2. kvartal. Japan Væksten i den japanske økonomi har været tilfredsstillende i 1. halvår af Den årlige vækstrate forventes at have ligget på omkring 1,3% i 1. kvartal og 1,9% i 2. kvartal. Den japansk økonomi er i lighed med den europæiske hidtil ikke i nævneværdig grad blevet påvirket af udviklingen i den amerikanske økonomi og den finansielle uro, men påvirkningerne her fra forventes at ramme økonomien i de kommende kvartaler. Også Japan oplever nu inflation. Inflationen er steget til 1,0% i 1. kvartal 2008 og forventet 1,3% i 2. kvartal. Kerneinflation forventes imidlertid at have ligget på omkring 0,0% i såvel 1. som 2. kvartal. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2008 Den amerikanske økonomi oplever i øjeblikket en opbremsning, men takket være eksporten, ser det ud til, at man kan undgå den recession, som mange økonomer havde frygtet. Opbremsningen virker således mere mild end frygtet. I såvel Europa som Japan har økonomierne også udviklet sig mere positivt end forventet, men påvirkningerne forventes at ramme disse regioner i 2. halvår af Inflationen har til gengæld været et problem verden over. Prisstigninger på specielt energi (olie) og fødevarer har trukket inflationen op i nogle niveauer, som ikke er set i de sidste mange år. Det er en af de største udfordringer for økonomierne, men inflationsfrygten skal ikke overdramatiseres, idet kerneinflationen har holdt sig rimelig stabil. Med normale olie- og fødevarestigninger, vil inflationen sandsynligvis igen falde tilbage til nogle mere holdbare niveauer. Forventninger Økonomiske nøgletal 2007r 2008e 2009e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 2,20% 2,90% 1,50% 4,40% 1,50% 2,60% Euroland 2,60% 2,10% 1,40% 3,50% 1,20% 3,10% Japan 2,10% 0,10% 1,40% 1,70% 1,70% 0,80% Danmark 1,90% 1,70% 1,40% 3,10% 1,30% 2,40% kilde: e Bank 4

5 DANSK BRIK landene BRIK landene, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, 4 af de store befolkningstunge lande i verden, har en pæn fremgang i deres økonomier. Ca. 42% af verdens befolkning bor i BRIK landene og deres andel af den samlede verdenshandel udgør i øjeblikket ca. 10%, men landene forventes i fremtiden at spille en stigende rolle for verdensøkonomien. Goldman Sachs forventer at alle 4 lande i år 2050 vil være blandt de 6 største økonomier i verden, hvor specielt Kina spås at få en meget fremtrædende rolle. Deloitte & Touche forventer, at Kina i løbet af de næste 20 år vil blive verdens største økonomi. Vi vil i denne Kvartalsrapport vurdere landende i de efterfølgende afsnit, og fra og med næste Kvartalsrapport vil vi vurdere landene i hele Kvartalsrapporten. At landende allerede nu er ved at blive en økonomisk magtfaktor illustreres af, at Den Internationale Valutafond (IMF) skønner, at BRIK landene tegnede sig for halvdelen af væksten i verdensøkonomien i Ifølge en ny rapport fra Verdensbanken forventes der følgende vækstrater for landene i 2008: - Brasilien 4,6% - Rusland 7,1% - Indien 7,0% - Kina 9,4% Det er ganske pæne vækstrater set i lyset af, at der forventes at være sket et fald i den forventede vækst på mellem 1 og 2 % point i forhold til den realiserede vækst i 2007, idet landende dels er påvirket af afmatningen i den amerikanske økonomi, dels har været nødsaget til enten både at hæve renten og/eller stille større sikkerhedskrav til udlånsinstitutterne for at dæmme op for den inflationsstigning, der på grund af stigninger i energi- og fødevarepriser også har ramt disse lande. Økonomi I USA indikerer den fremadrettede økonomiske indikator ISM (de amerikanske indkøbschefers syn på deres virksomheds tilstand), at virksomhederne står over for en større opbremsning i den indenlandske efterspørgsel, medens eksporten udvikler sig positivt. Det forventes, at den amerikanske økonomi må indstille sig på en periode med en beskeden økonomisk vækst. De stigende olie- og fødevarepriser samt faldende boligpriser har skabt større usikkerhed hos den amerikanske forbruger. Forbrugertilliden ligger på samme niveau som under oliekrisen i 70 erne. Heldigvis har det ikke resulteret i en tilsvarende markant opbremsning i forbruget. Fortsætter energi- og fødevarepriserne ikke deres himmelflugt, vil opbremsningen i forbruget sandsynligvis fortsat blive af mere moderat karakter. De fremadrettede indikatorer fra Europa (indkøbschefernes vurdering og det tyske IFO) samt TANKAN undersøgelsen i Japan, viser, at vi kommer til at se en opbremsning i den økonomiske vækst i det kommende halvår. Virksomhederne melder, at de stigende energi-, råvare- og fødevarepriser begynder at påvirke efterspørgslen negativt. Stigningen i energi- og fødevarepriser medfører, at forbrugerne skal bruge en større del af deres indkomst til fødevarer, transport og opvarmning af bolig. Den økonomiske vækst er således på vej ned i såvel Europa som i Japan og BRIK landene. Heldigvis er der tale om en opbremsning og ikke et dramatisk fald. Den kinesiske regering har udtalt, at den ikke forventer, at den nuværende krise vil ramme så hårdt, at væksten kommer helt ned til bundniveauet fra , hvor væksten på et tidspunkt faldt til 7,9%. Samlet set vurderer Verdensbanken, at den globale vækst i verdensøkonomien vil falde fra 3,7% i 2007 til 2,7% i 2008, hvilket underbygger vores forventning om en opbremsning og ikke et dramatisk fald i væksten. De stigende energi- og fødevarepriser spiller på mange områder en afgørende rolle for, hvorledes verdensøkonomien kan forventes at udvikle sig i den kommende tid. Ikke nok med at prisstigningerne får væksten til at falde, men det har også fået mange centralbanker verden over, inklusive ECB, til at hæve renten. En højere rente medfører højere låneomkostninger for såvel virksomheder som forbrugere og dermed mindre forbrug og økonomiske vækst. Stigende energi- og fødevarepriser er efter vores vurdering den største risiko for den økonomiske vækst i verdensøkonomien. Vi vil derfor vurdere dette nærmere i det følgende. 5

6 DANSK Prisudviklingen på olie- og fødevarer Som det ses af graferne nedenfor og på næste side er olieprisen, målt ved Brent prisen i USD, 5 doblet i de seneste 5 år, medens fødevarepriserne målt ved CRB Foodstuffs indekset i USD i de seneste 2 år næsten er fordoblet. Det er markante prisstigninger og de pæne økonomiske vækstrater i bl.a. BRIK landene er en del af forklaringen herpå, idet disse lande dels skal bruge flere råvarer til væksten samt flere og bedre fødevarer som følge af den stigende velstand. En del af prisstigningerne er således givetvis relateret til fremgangen i verdensøkonomien. Men vi tvivler på, at det er hovedårsagen. 6

7 DANSK Hvad driver efter vores vurdering den nuværende prisudvikling på olie- og fødevarer? Vi argumenterede i Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008 for, at en stor del af prisstigningen på olie- og fødevarer skyldtes spekulation. Det er forsat vores vurdering. Det er for os uforståeligt, at olie- og fødevarer fortsætter med at stige, når udsigterne for den økonomiske vækst falder. De burde gå hånd i hånd og hvorfor de ikke gør det, er der flere andre, som er begyndt at undre sig over. De olieproducerende lande (OPEC) har været ude at sige, at der er olie nok, og at de er uforstående over for olieprisens kraftige stigning. De giver hedgefonde (spekulanter) den væsentligste skyld. På det seneste G8 møde i Japan er problemstillingen blevet indgående diskuteret. Denne fokusering på problemet har betydet, at der gradvist dukker meget interessante data/analyser frem, som bl.a. har været beskrevet i Dagbladet Børsen. Det vurderes, at spekulanter tegner sig for 70% af den daglige handel i New York med futures på olie (aftale om levering af olie på et fremtidig tidspunkt til en aftalt pris).70% af handlen med olie i New York er således af spekulativ karakter, og har intet at gøre med, at producenter/forbrugere af olie blot vil sikre sig, at de kender deres fremtidige pris. Det er en markant andel og viser med tydelighed, at der er store spekulative interesser i olieprisen. Det er ikke kun handlen med oliefutures, som er eksploderet i omfang i de senere år. Det gælder for stort set alle råvarer og fødevarer. Eksempelvis udgjorde handlen med futures på hvede i USA i 2002 ca. 10 gange den faktiske produktion. I 2007 var handlen med futures steget, så den udgjorde 30 gange den faktiske produktion. Handlen med futures er således steget med hele 300% på bare 5 år, uden at det kan henføres til en højere/lavere produktion af en given vare. Det viser med al tydelighed, at omfanget af spekulative interesser i fødevaremarkedet er steget betydeligt i de seneste 5 år. At den stigende spekulation i energi- og fødevarepriser er noget der skal tages alvorligt understreges af, at G8 på deres seneste møde i Japan udnævnte dette til den største trussel mod den globale økonomiske vækst. Og en af verdens mest kendte spekulanter, George Soros (manden som knækkede det britiske pund i 1992) har efterlyst øget kontrol med finanssektoren, idet den stigende handel med futures kan skabe farlige bobler. Warren Buffet har kaldt den generelle handel med futures for financial weapons of mass destructions. For liberalister er det nærliggende at have den holdning, at skabes der en bobbel i priserne, kan forbrugerne bare lade være med at købe den pågældende vare og i stedet købe en vare magen til. Og så er det bare synd for den investor, som brænder inde med den dyre vare, når boblen springer. Men der er altså nogle problemstillinger her, som gør, at det ikke er helt så ligetil. For det første er det vanskeligt at finde andre varer end fødevarer at spise, og for det andet er det også vanskeligt på kort sigt at erstatte olie til opvarmning og benzin. Derfor er forbrugerne relativt afhængige af en høj grad af forsyningssikkerhed indenfor disse områder, og den normale priselasticitet er sat delvis ud af kraft her. Hedgefonde lever af at finde områder, hvor de mener, der er ubalancer (købe varer, de finder er for billige eller sælge varer, de finder er for dyre i forhold til den sande efterspørgsel/værdi), således at de kan tjene penge, når der igen kommer balance. Men på olie- og fødevareområdet er der formodning om, at de ikke udnytter ubalancer, men at de i stedet udnytter det faktum, at selvom de driver priserne markant i vejret, skal vi stadig bruge fødevarer, opvarme huse og køre bil. De udnytter, at prisdannelsen ikke er underkastet normale udbud/efterspørgsels forhold, som f.eks. hvis valget stod mellem at købe et par sko af forskellige mærker. For det tredje er de spekulative investeringer begyndt at udgøre så betydelige summer, at det kan påvirke den generelle økonomi, når bobler springer og Fonde går konkurs. Regningen kommer ikke kun blåøjede investorer til at betale, men hele samfundet. Det er nok ovenstående bekymringer som gør, at liberalister som Warren Buffet og Georges Soros, IMF, den amerikanske Kongres, fremtrædende europæiske politikere som den tyske forbundskansler og franske præsident, alle er blevet ekstra opmærksomme på problemstillingen. Det er vores vurdering, at der meget vel kan komme en eller anden politisk regulering af spekulanters mulighed for at påvirke energi- og fødevarepriser, idet der netop på disse 7

8 DANSK områder er gode argumenter for, at der bør skabes en bedre balance mellem politik og økonomi. Hvis eller rettere når dette sker, kan det, hvis markedet inden da ikke har reguleret sig selv, udløse faldende olie- og fødevarepriser. At der i øjeblikket investeres i olie, råvarer og fødevarer på usædvanlig vis illustreres af udtalelser af flere analytikere og investorer. De fortæller, at så længe obligationsmarkedet er presset af inflation og aktiemarkedet lider under aftagende vækst samtidig med at den amerikanske dollar er svag, vil de fortsætte med at øge deres investeringer i olie-, råvarer og fødevarer. Det vil resultere i stigende priser på disse varer og dermed stigende inflation, højere rente og endnu lavere økonomisk vækst. Hermed har vi en negativ spiral uden ende. Og vurderes der videre på denne sammenhæng, så gør Centralbankerne det faktisk værre for inflationsbekæmpelsen, når de hæver renten, idet de dermed forringer vækstbetingelserne for verdensøkonomien og dermed får energi- råvare og fødevarepriserne til at stige. Centralbankerne burde derimod sænke renten for at bekæmpe inflationen, forudsat de nye sammenhænge vurderes at være varige. Vi mener ikke, at førnævnte nye sammenhænge på de finansielle markeder bliver varige, men er et udtryk for en stigende spillementalitet bag mange investeringer. Den bobbel vil også briste, som den gjorde det med Sub Prime lånene og andre lån med kreditrisiko, hvor investorerne pludselig troede, at der var kommet nye sammenhænge og at kreditrisikoen forsvandt ved at give lånene en ny indpakning. Risikoen forsvandt som bekendt ikke og det samme vil vise sig at blive gældende med de nuværende energi- og fødevarepriser. Når spekulanterne enten naturligt eller måske på grund af en ændret lovgivning skal nedbringe deres spekulative investeringer i energi- og fødevaremarkedet, så vil vi se priserne falde igen. Det er således vores vurdering, at det nuværende inflationspres vil aftage, og dermed skabe grobund for, at centralbankerne verden over ikke skal foretage en byge af rentestigninger, der vil påvirke verdensøkonomien negativt. Aktier Efter de kraftige kursfald, der har været på aktiemarkederne verden over i de seneste 9 måneder og negative spådomme omkring den økonomiske udvikling kan investorer blive grebet af resignation og konkludere, at det hele er noget skidt og dermed sælge ud af sine aktier. Men så er det, at investor skal bruge sin sunde fornuft og huske på, hvad en aktie egentlig er, nemlig en ejerandel i en virksomhed, og dermed en ejerandel i virksomhedens indtjening i hele virksomhedens levetid. Det vanskelige er naturligvis at kunne vurdere, hvor lang tid virksomheden vil eksistere og hvad den vil indtjene. Det er der ingen, som kan forudsige med sikkerhed, men investor kan bruge sin fornuft og tænke rationelt, når der sker store kursbevægelser. Når der er krisetegn, kan man spørge sig selv om man tror, at den nuværende krise vil forringe virksomhedens fremtidige indtjening i en sådan grad, at det berettiger at aktiekursen f.eks. skal falde med 30%. Hvorvidt vi vurderet på denne måde, finder de nuværende kursfald på aktierne berettiget, vil vi belyse nedenfor. I Berlingske Tidende d. 22. april 2008 kunne vi læse, at pengekasserne hos de danske virksomheder er fyldte, og virksomhederne stort set aldrig har været så velpolstrede. Det betyder, at virksomhederne som udgangspunkt er godt rustede til finansielt at stå imod en evt. økonomisk nedtur, og faktisk meddelte virksomhederne, at de ville benytte en nedgang i økonomien/aktiekurserne til at opkøbe konkurrenter. Det er helt nye toner, idet vi normalt oplever en økonomisk nedtur, når virksomhederne har overinvesteret. Det ser således anderledes ud på nuværende tidspunkt. Skal virksomhederne virkelig komme til at lide, skal den økonomiske krise forværres betydeligt. Betragtes den generelle prisfastsættelse af aktier i forhold til det nuværende renteniveau ud fra Fed-modellen jf. nedenfor, virker aktierne meget billige. Vi har i flere Kvartalsrapporter både argumenteret for, at renteniveauet var for lavt og indtjeningsforventningerne for høje hos analytikerne. Nu har vi fået en pæn rentestigning, og analytikerne er nu også endelig begyndt at nedjustere deres indtjeningsforventninger til virksomhederne. Hvis vores forventning om at inflationen kommer under kontrol holder, skal renten ikke højere op, nærmere tværtimod. Derfor er sammenligningsrenten i nedenstående figur retvisende. Derimod er analytikernes indtjeningsforventninger fortsat for høje, så de 8

9 DANSK kommer givetvis længere ned. Men selv med en forventning om et indtjeningsfald hos virksomhederne i størrelsesordenen 10-15%, vil aktierne fortsat være billige. En af verdens største investeringsbanker, Merrill Lynch, foretager hver måned en måling af, hvorledes investorerne vurderer de finansielle markeder. I bankens rapport den 18. juni 2008 kan nogle spændende konklusioner læses: - 91% af investorerne forventer, at virksomhedernes indtjeningsforventninger er for høje - 34% af investorerne har overvægtet deres kontantbeholdninger mod kun 21% i maj måned - Kun 6% af investorerne tror, at europæiske aktier er undervurderede mod 29% i marts måned. I takt med at aktierne er faldet, har investorerne således forhøjet deres kontantbeholdninger og er blevet mere skeptiske på aktier. Det virker som om, at investorerne vurderer aktier på den helt korte bane, jo mere de falder, desto mindre attraktiv er de at købe. Vi forstår ikke denne holdning, idet vi som forbruger normalt er glade, når forretningerne holder udsalg og der kan købes 2 varer for 1 vares pris. Det er vores vurdering af den nuværende prisfastsættelse på aktiemarkedet, at der er indeholdt meget negative forventninger til virksomhedernes indtjening i de kommende år. Investorerne har i de seneste måneder forøget deres kontantbeholdninger og er blevet mere skeptiske på udsigterne på aktiemarkedet. Efter vores vurdering, skal der således meget negative selskabsmeddelelser til før virksomhederne overrasker investorerne negativt. Og der er gode chancer for, at det ikke går helt så galt, som investorerne frygter. Der er efter vores vurdering gode tilbud på aktiemarkedet i øjeblikket, idet investorerne fokuserer for meget på den kortsigtede økonomiske udvikling og glemmer, at en aktie er en andel i en virksomheds indtjening i hele virksomhedens levetid. Vi anbefaler derfor, at den seneste tids kraftige kursfald udnyttes til at øge aktieandelen. Vi anbefaler desuden, at en del af opsparingen investeres i de fjernøstlige aktiemarkeder, idet væksten der i de kommende år forventes at blive ekstraordinær høj og flere af aktiemarkederne er faldet med mellem 30-50% fra topniveauet. BRIK landende vil sandsynligvis fortsætte med at have en høj vækst, men vi er noget skeptiske omkring forventningerne til Rusland og Brasilien, idet de 2 lande har nydt godt af de kraftige prisstigninger på olie- og råvarer. Hvis olieprisen og prisen på andre råvarer pludselig dykker kraftigt, vil vækstudsigterne blive mindre positive for disse lande. 9

10 DANSK Obligationer Med forventning om et aftagende inflationspres anbefaler vi, at investorerne øger deres varighed (løbetid) på deres obligationsbeholdninger. Desuden anbefaler vi, at pensions- og selskabsbeskattede investorer placerer en andel af deres obligationsbeholdning i høj rente obligationer såsom 6% og 7% realkreditobligationer, og herudover placerer en andel af obligationsbeholdningen i virksomhedsobligationer via en investeringsforening. Hvilke handelsomkostninger betaler jeg som kunde, når FI foretager en værdipapirhandel? Vi er blevet opfordret til at genopfriske vores handelsbetingelser, når vi foretager en værdipapirhandel for vores kunder, så det gør vi selvfølgelig gerne. Når FI foretager en værdipapirhandel foregår den altid på vegne af den enkelte kunde, og vi har kun et incitament, nemlig at skaffe den bedste pris (inklusiv handelsomkostninger). FI fungerer som mægler i værdipapirhandlen, og vi tjener intet på at udføre værdipapirhandlen, hverken kurtage eller kursskæring. Vi har ingen handelsbeholdning af aktier/obligationer, som der handles op imod, og der betales ingen særskilt kurtage til FI. Vores kunder betaler kun den kurtage, som den bank/børsmægler tager for at udføre værdipapirhandlen for os. Vi har pt. forhandlet os frem til, at der ikke betales kurtage for obligationsinvesteringer, og at der maksimalt betales 0,15% for handel med danske aktier og investeringsbeviser. Og vi arbejder i stigende omfang på at kunne købe investeringsbeviserne direkte hos de enkelte investeringsforeninger uden at skulle betale en handelsomkostning for dette. Dette er hidtil lykkedes hos 3 investeringsforeninger. Udover de førnævnte handelsomkostninger betaler vore kunder et notagebyr på pt. 40 kr. til det pengeinstitut, hvor værdipapirerne ligger i depot. Dette gebyr dækker pengeinstituttets omkostninger forbundet med udarbejdelse og fremsendelse af handelsnota. FI arbejder således til stadighed for, at vores kunder kan få så lave handelsbaserede omkostninger som muligt. Denne målsætning sikres bedst ved, at FI ikke har økonomiske fordele ved at handle et givent værdipapir. Vi har således kun én interesse, nemlig at få den bedste pris, inklusive handelsomkostninger ( best execution ) til vores kunder. Jf. i øvrigt om Handel med værdipapirer på selskabets hjemmeside 18. juli 2008 Formue- & Investeringspleje A/S Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Formue- & Investeringspleje A/S,. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 10

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 4. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 4. kvartal 2007 Værdi Værdi 28.09.07 31.12.07 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 485,83 446,69-39,14-8,06% 5,49% OMX

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 RESUME Økonomiske udsigter Væksten i verdensøkonomien er fortsat i gang med at aftage. Og på grund af risiko for overophedning i Emerging Markets skal vi i den vestlige

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82%

Udvikling i 1. kvartal 2009. Værdi Værdi OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08% OMX C20* 247,72 228,36-19,36-7,82% -7,82% DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 Udvikling i 1. kvartal 2009 Værdi Værdi Aktieindeks 31.12.08 31.03.09 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 227,98 207,29-20,69-9,08% -9,08%

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 31.03.09 30.06.09 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 207,29 259,41 52,12 25,14% 13,79% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Verdensøkonomien har tabt en anelse styrke i det forgangne kvartal, primært som følge af en lidt lavere vækst i USA, men verdensøkonomien forventes

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Samlet set har verdensøkonomien i 1. kvartal sandsynligvis oplevet et fald i vækstniveauet som følge af en meget lav økonomisk vækst i USA. USA

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter Mens den amerikanske økonomi ser ud til at have genvundet en pæn styrke i løbet af 2. kvartal 2014, har både den kinesiske, indiske og europæiske

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har i 1. kvartal 2011 ligget på et relativt højt niveau, men inflationen er ved at blive en udfordring. Dette er specielt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Amerikansk økonomi synes fortsat at køre i et fornuftigt tempo, medens økonomien i Europa fortsætter sit gradvise opsving. Væksttempoet i den

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 3. kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.06.09 30.09.09 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 259,41 297,96 38,55 14,86% 30,70% OMX C20*

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Det er fortsat vores vurdering, at de fleste lande i 1. og 2. kvartal vil opleve pæne økonomiske vækstrater bl.a. fordi sammenligningstallene

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 RESUME Økonomiske udsigter 4. kvartal 2014 har været endnu et kvartal, hvor den økonomiske vækst i verdensøkonomien samlet set er foregået i et behersket tempo. Der er dog

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 Økonomiske udsigter RESUME Den økonomiske vækst har i 4. kvartal 2010 stort set udviklet sig som forventet, men der er i flere lande tegn på, at stigende fødevare- og råvarepriser

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 RESUME Økonomiske udsigter Der har ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling i løbet af 1. kvartal 2017. Der tegner sig fortsat et billede af en verdensøkonomi,

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 RESUME Økonomiske udsigter OECD s leading indicators, som historisk har været en meget god indikator for, hvilken retning verdensøkonomien udvikler sig i, indikerer, at

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter De fleste udviklede økonomier fik en lidt lavere økonomisk vækst i både 2. og 3. kvartal 2016 sammenlignet med de samme kvartaler året før, mens

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

FORMUE- & INVESTERINGSPLEJE A/S Resume

FORMUE- & INVESTERINGSPLEJE A/S Resume DANSK Nye sammenhænge på de finansielle markeder Resume Nye sammenhænge mellem forskellige aktivtyper på de finansielle markeder har resulteret i, at kapitalbevægelser påvirker verdensøkonomien i et omfang

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Der har i de fleste lande og i særdeleshed i BRIK landene i løbet af 2. kvartal 2012 været en større opbremsning i den økonomiske vækst end forventet.

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 RESUME Økonomiske Udsigter Verdensøkonomien har i 2. kvartal 2010 og samlet for 1. halvår af 2010 udviklet sig bedre end forventet, men det er i den vestlige verden sket

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 RESUME Økonomiske udsigter Der har i 4. kvartal generelt ikke været de store overraskelser i den økonomiske udvikling. Det er næsten samme sang som i det foregående kvartal,

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016 Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 RESUME Økonomiske udsigter Til trods for både et overraskende resultat af Brexit afstemningen i juni samt det amerikanske præsidentvalg i november 2016, har den økonomiske

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere