Udvikling i 2. kvartal Værdi Værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi"

Transkript

1 DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03% OMX C20* 428,10 424,30-3,80-0,89% -8,58% MSCI World* 6.784, ,07-152,47-2,25% -17,67% MSCI USA* 5.922, ,80-138,76-2,34% -17,98% MSCI Europa* 9.093, ,74-506,51-5,57% -20,16% MSCI Japan* , ,19 339,18 2,59% -12,73% *opgjort i DKK ex. udbytte Rente Rente Renteudvikling i Danmark Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 Refi-renten 4,25 4,35 0,10 1,08% 2,15% Cibor 1 år rente 4,94 5,74 0,80 1,34% 2,67% 4% STAT ,78 5,00 1,22-1,26% 0,95% 4% STAT ,05 4,79 0,74-3,46% -1,17% 7% STAT ,47 5,02 0,55-4,28% -1,65% 4% NYK ,14 5,71 0,57-4,32% -1,56% EFFAS 1-5** -1,51% 0,47% **: Udtrykker markedsafkastet for danske statsobligationer med en løbetid på 1-5 år Værdi Værdi Valutakurser Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 USD/DKK 4,72 4,73 0,01 0,21% -6,71% EUR/DKK 7,46 7,46 0,00 0,00% 0,00% JPY/DKK 0,0474 0,0448-0,0026-5,49% -0,22% Udviklingen på de finansielle markeder i 2. kvartal 2008 Aktiemarkedet Stemningen på aktiemarkedet i 2. kvartal 2008 har været særdeles negativ. De fleste indeks jf. skemaet oven for viser fald, dog med undtagelse af det japanske marked, der er steget med 2,59%. Aktierne startede kvartalet med at stige, men fortsat stigende olie og fødevarepriser medførte, at inflationstruslen holdt sit indtog på de finansielle markeder. Kombinationen af stigende inflation, aftagende økonomisk vækst og finansiel krise trak aktierne i rødt igen. Således har MSCI Europa, med et fald på over 20%, oplevet sit værste halvår siden I USA har aktiefaldet i juni måned 2008 været det værste siden juni Sammenlignet med topniveauerne i 2007, har aktiefaldene været ganske betragtelige. Det danske OMX C20 toppede i oktober 2007 i indeks 518 og med en værdi på 424 ultimo juni 2008, er indekset således faldet ca. 18% fra toppen. I USA er aktierne (Dow Jones Industrial) faldet med ca. 20% fra toppen, medens de 50 største europæiske aktier (Euro Stoxx 50) er faldet med med ca. 26% fra topniveauet sidste år. Det er betragtelige fald, men det er faktisk gået endnu værre på andre markeder. Således er det Kinesiske aktieindeks (Shanghai indekset) faldet med over 50% siden toppen, medens det indiske indeks, Bombay 30 indekset (30 største indiske selskaber), er faldet med næsten 40% siden topniveauet og frem til 30. juni 2008.

2 DANSK Aktiefaldene er således globale, og faldene har været ganske betragtelige siden de respektive aktiemarkeder nåede deres topniveauer. Ord som aktiekrise/krak er ganske dækkende for perioden, vi befinder os i. Det afgørende er imidlertid, hvorvidt det vurderes, om aktiefaldene er berettigede eller ej. Det vil vi nærmere vurdere i denne Kvartalsrapport, hvor vi specielt vil fokusere på inflationen, som for mange investorer er opstået som en fugl Phønix i det forgangne kvartal. Obligationsmarkedet Når ordet inflation nævnes på obligationsmarkedet, går der nærmest et gys gennem investorerne. Inflation er med til at udhule værdien (fremtidige reale købekraft) af de rentebetalinger, som en investor får på sine obligationsinvesteringer. Derfor vil en stigende inflation medføre, at investorer vil kræve en højere rente/afkast for at købe en given obligation. Højere renter betyder lavere obligationskurser, når der bortses fra de få obligationstyper, der er inflationssikrede (indeksobligationer). Inflationen er i løbet af kvartalet steget til 4,0% i Euroland, og ligger således langt over ECB s målsætning om en maksimal inflation på 2,0%. Inflationspresset er et internationalt fænomen, idet den nuværende stigning i inflationen i overvejende grad kan henføres til stigende olie- og fødevarepriser. ECB har i løbet af 2. kvartal signaleret, at de med en fortsat stigende inflation, vil reagere (hæve renten). Det har medført, at obligationsrenterne er steget betydeligt i løbet af 2. kvartal Som det ses af skemaet på side 1, er renten på 4% STAT 2010 steget med hele 1,22% point og renten på 4% STAT 2015 med 0,74% point. De kraftige stigninger i obligationsrenten har medført, at der i 2. kvartal har været negative afkast på de fleste obligationer. Således er der realiseret et negativt afkast på 1,26% på den korte statsobligation 4% STAT 2010 og et negativt afkast på 4,28% på den lange statsobligation 7% STAT At reaktionen på obligationsmarkedet har været så voldsom skyldes det faktum, at mange investorer nærmest havde aflivet inflationen, idet inflationspresset i de senere år har været uhyre beskedent. Som det fremgår af grafen på side 3, der viser, hvad ECB s ledende rente aktuelt har været, samt hvad investorerne forventede, at ECB s ledende rente ville være om 1 år, fås en fornemmelse af, hvordan obligationsinvestorerne er blevet overrasket. Grafen starter i august 2003 og slutter i juli Grafen viser, at obligationsinvestorerne i starten af 2008 forventede, at den europæiske centralbank i løbet af det kommende år ville sænke renten fra det daværende aktuelle niveau på 4,0% til 3,0%. Men i løbet af 2008 er forventningen i stedet blevet ændret til, at den europæiske centralbank i løbet af det kommende år vil hæve renten med 0,75% point til 4,75%. Renteforventningen er således i det seneste halvår gået fra et rentefald på 1% point til en rentestigning på 0,75%. Det er en markant skift i investorernes forventninger til renten, og det illustrerer meget godt det hysteri, som har præget obligationsmarkedet i 1. halvår Investorerne er efter vores vurdering gået fra at være inflationsfornægtere til at blive inflationshysteriske. Begge dele er efter vores vurdering lige fejlagtige. Begrebet den gyldne mellemvej er åbenbart ukendt på de finansielle markeder. Alt er enten sort eller hvidt. Derfor også de markante udsving. En vurdering af det fremtidige inflationspres er således også nøgleordet, når renteudviklingen på obligationsmarkedet vurderes. 2

3 DANSK år Forklaring til figuren: Den røde linje er det aktuelle renteniveau fra ECB, mens den blå linje er investorernes forventninger til ECB s renteniveau på samme tid 1 år efter. Y-aksen angiver renteniveau et i %, mens X-aksen starter i august 2003 og slutter i juli Valutamarkedet Mens uroen fortsatte på aktiemarkedet og for alvor ramte obligationsmarkedet i løbet af 2. kvartal 2008, har der været mere roligt på valutamarkedet. Den amerikanske dollar er stort set uforandret over for euroen. Den japanske yen er derimod svækket med ca. 5,5% over for både euro og dollar i løbet af 2. kvartal, og svækkelsen af yennen svarer stort set til den stigning, der skete i 1. kvartal Den kraftige nedlukning af spekulative investeringer, vi oplevede i 1. kvartal af 2008, synes dermed at være aftaget kraftigt i løbet af 2. kvartal Den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2008 Europa Den økonomiske vækst i Europa har indtil videre holdt sig fornuftig med en årlig vækstrate på 2,1% i 1. kvartal 2008 i Euroland og en forventet årlig vækst på 2,0% i 2. kvartal. Nedturen i den amerikanske økonomi og den finansielle uro har således indtil videre kun haft en begrænset virkning på den økonomiske vækst i Europa. Men modvinden vil uden tvivl ramme Europa i de kommende kvartaler. Inflationen har over alt været problembarnet. Inflationen i Euroland forventes i gennemsnit at have ligget på 3,4% i 1. kvartal 2008 og 3,6% i 2. kvartal. Den seneste måling for juni viste en stigning på hele 4,0%. Inflationen i Euroland ligger således milevidt over ECB s målsætning om maksimalt at måtte stige med 2,0%. Kerneinflationen (inflationen renset for fødevare- og energiprisstigninger) viser heldigvis i såvel 1. som 2. kvartal kun en stigning på omkring de 2,4 2,5%. Hovedparten af inflationsstigningen kan således henføres til en stigning i energi- og fødevarepriser. Derfor skal inflationsfrygten ikke overdramatiseres. 3

4 DANSK USA Væksten i den amerikanske økonomi er begyndt at aftage, men ikke så meget som frygtet. Den årlige vækstrate forventes at have ligget på omkring 2,5% i 1. kvartal 2008 og 1,6% i 2. kvartal. Det er faktisk bedre end forventet, idet mange frygtede, at USA ville få en længerevarende recession (mindst 2 kvartaler i træk med negativ vækst). Det er imidlertid eksporten og ikke den indenlandske efterspørgsel, som holder den amerikanske økonomi i gang. Eksporten er steget mere end forventet. Inflationen er også et problem i USA, idet inflationen forventes at have ligget på 4,1% i 1. kvartal 2008 og 4,2% i 2. kvartal. Men som i Europa holder kerneinflationen sig heldigvis i ro. Kerneinflationen forventes at have ligget på omkring 2,4% i 1. kvartal 2008 og 2,2% i 2. kvartal. Japan Væksten i den japanske økonomi har været tilfredsstillende i 1. halvår af Den årlige vækstrate forventes at have ligget på omkring 1,3% i 1. kvartal og 1,9% i 2. kvartal. Den japansk økonomi er i lighed med den europæiske hidtil ikke i nævneværdig grad blevet påvirket af udviklingen i den amerikanske økonomi og den finansielle uro, men påvirkningerne her fra forventes at ramme økonomien i de kommende kvartaler. Også Japan oplever nu inflation. Inflationen er steget til 1,0% i 1. kvartal 2008 og forventet 1,3% i 2. kvartal. Kerneinflation forventes imidlertid at have ligget på omkring 0,0% i såvel 1. som 2. kvartal. Samlet omkring den økonomiske udvikling i 2. kvartal 2008 Den amerikanske økonomi oplever i øjeblikket en opbremsning, men takket være eksporten, ser det ud til, at man kan undgå den recession, som mange økonomer havde frygtet. Opbremsningen virker således mere mild end frygtet. I såvel Europa som Japan har økonomierne også udviklet sig mere positivt end forventet, men påvirkningerne forventes at ramme disse regioner i 2. halvår af Inflationen har til gengæld været et problem verden over. Prisstigninger på specielt energi (olie) og fødevarer har trukket inflationen op i nogle niveauer, som ikke er set i de sidste mange år. Det er en af de største udfordringer for økonomierne, men inflationsfrygten skal ikke overdramatiseres, idet kerneinflationen har holdt sig rimelig stabil. Med normale olie- og fødevarestigninger, vil inflationen sandsynligvis igen falde tilbage til nogle mere holdbare niveauer. Forventninger Økonomiske nøgletal 2007r 2008e 2009e Region BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation BNP Vækst Inflation USA 2,20% 2,90% 1,50% 4,40% 1,50% 2,60% Euroland 2,60% 2,10% 1,40% 3,50% 1,20% 3,10% Japan 2,10% 0,10% 1,40% 1,70% 1,70% 0,80% Danmark 1,90% 1,70% 1,40% 3,10% 1,30% 2,40% kilde: e Bank 4

5 DANSK BRIK landene BRIK landene, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, 4 af de store befolkningstunge lande i verden, har en pæn fremgang i deres økonomier. Ca. 42% af verdens befolkning bor i BRIK landene og deres andel af den samlede verdenshandel udgør i øjeblikket ca. 10%, men landene forventes i fremtiden at spille en stigende rolle for verdensøkonomien. Goldman Sachs forventer at alle 4 lande i år 2050 vil være blandt de 6 største økonomier i verden, hvor specielt Kina spås at få en meget fremtrædende rolle. Deloitte & Touche forventer, at Kina i løbet af de næste 20 år vil blive verdens største økonomi. Vi vil i denne Kvartalsrapport vurdere landende i de efterfølgende afsnit, og fra og med næste Kvartalsrapport vil vi vurdere landene i hele Kvartalsrapporten. At landende allerede nu er ved at blive en økonomisk magtfaktor illustreres af, at Den Internationale Valutafond (IMF) skønner, at BRIK landene tegnede sig for halvdelen af væksten i verdensøkonomien i Ifølge en ny rapport fra Verdensbanken forventes der følgende vækstrater for landene i 2008: - Brasilien 4,6% - Rusland 7,1% - Indien 7,0% - Kina 9,4% Det er ganske pæne vækstrater set i lyset af, at der forventes at være sket et fald i den forventede vækst på mellem 1 og 2 % point i forhold til den realiserede vækst i 2007, idet landende dels er påvirket af afmatningen i den amerikanske økonomi, dels har været nødsaget til enten både at hæve renten og/eller stille større sikkerhedskrav til udlånsinstitutterne for at dæmme op for den inflationsstigning, der på grund af stigninger i energi- og fødevarepriser også har ramt disse lande. Økonomi I USA indikerer den fremadrettede økonomiske indikator ISM (de amerikanske indkøbschefers syn på deres virksomheds tilstand), at virksomhederne står over for en større opbremsning i den indenlandske efterspørgsel, medens eksporten udvikler sig positivt. Det forventes, at den amerikanske økonomi må indstille sig på en periode med en beskeden økonomisk vækst. De stigende olie- og fødevarepriser samt faldende boligpriser har skabt større usikkerhed hos den amerikanske forbruger. Forbrugertilliden ligger på samme niveau som under oliekrisen i 70 erne. Heldigvis har det ikke resulteret i en tilsvarende markant opbremsning i forbruget. Fortsætter energi- og fødevarepriserne ikke deres himmelflugt, vil opbremsningen i forbruget sandsynligvis fortsat blive af mere moderat karakter. De fremadrettede indikatorer fra Europa (indkøbschefernes vurdering og det tyske IFO) samt TANKAN undersøgelsen i Japan, viser, at vi kommer til at se en opbremsning i den økonomiske vækst i det kommende halvår. Virksomhederne melder, at de stigende energi-, råvare- og fødevarepriser begynder at påvirke efterspørgslen negativt. Stigningen i energi- og fødevarepriser medfører, at forbrugerne skal bruge en større del af deres indkomst til fødevarer, transport og opvarmning af bolig. Den økonomiske vækst er således på vej ned i såvel Europa som i Japan og BRIK landene. Heldigvis er der tale om en opbremsning og ikke et dramatisk fald. Den kinesiske regering har udtalt, at den ikke forventer, at den nuværende krise vil ramme så hårdt, at væksten kommer helt ned til bundniveauet fra , hvor væksten på et tidspunkt faldt til 7,9%. Samlet set vurderer Verdensbanken, at den globale vækst i verdensøkonomien vil falde fra 3,7% i 2007 til 2,7% i 2008, hvilket underbygger vores forventning om en opbremsning og ikke et dramatisk fald i væksten. De stigende energi- og fødevarepriser spiller på mange områder en afgørende rolle for, hvorledes verdensøkonomien kan forventes at udvikle sig i den kommende tid. Ikke nok med at prisstigningerne får væksten til at falde, men det har også fået mange centralbanker verden over, inklusive ECB, til at hæve renten. En højere rente medfører højere låneomkostninger for såvel virksomheder som forbrugere og dermed mindre forbrug og økonomiske vækst. Stigende energi- og fødevarepriser er efter vores vurdering den største risiko for den økonomiske vækst i verdensøkonomien. Vi vil derfor vurdere dette nærmere i det følgende. 5

6 DANSK Prisudviklingen på olie- og fødevarer Som det ses af graferne nedenfor og på næste side er olieprisen, målt ved Brent prisen i USD, 5 doblet i de seneste 5 år, medens fødevarepriserne målt ved CRB Foodstuffs indekset i USD i de seneste 2 år næsten er fordoblet. Det er markante prisstigninger og de pæne økonomiske vækstrater i bl.a. BRIK landene er en del af forklaringen herpå, idet disse lande dels skal bruge flere råvarer til væksten samt flere og bedre fødevarer som følge af den stigende velstand. En del af prisstigningerne er således givetvis relateret til fremgangen i verdensøkonomien. Men vi tvivler på, at det er hovedårsagen. 6

7 DANSK Hvad driver efter vores vurdering den nuværende prisudvikling på olie- og fødevarer? Vi argumenterede i Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008 for, at en stor del af prisstigningen på olie- og fødevarer skyldtes spekulation. Det er forsat vores vurdering. Det er for os uforståeligt, at olie- og fødevarer fortsætter med at stige, når udsigterne for den økonomiske vækst falder. De burde gå hånd i hånd og hvorfor de ikke gør det, er der flere andre, som er begyndt at undre sig over. De olieproducerende lande (OPEC) har været ude at sige, at der er olie nok, og at de er uforstående over for olieprisens kraftige stigning. De giver hedgefonde (spekulanter) den væsentligste skyld. På det seneste G8 møde i Japan er problemstillingen blevet indgående diskuteret. Denne fokusering på problemet har betydet, at der gradvist dukker meget interessante data/analyser frem, som bl.a. har været beskrevet i Dagbladet Børsen. Det vurderes, at spekulanter tegner sig for 70% af den daglige handel i New York med futures på olie (aftale om levering af olie på et fremtidig tidspunkt til en aftalt pris).70% af handlen med olie i New York er således af spekulativ karakter, og har intet at gøre med, at producenter/forbrugere af olie blot vil sikre sig, at de kender deres fremtidige pris. Det er en markant andel og viser med tydelighed, at der er store spekulative interesser i olieprisen. Det er ikke kun handlen med oliefutures, som er eksploderet i omfang i de senere år. Det gælder for stort set alle råvarer og fødevarer. Eksempelvis udgjorde handlen med futures på hvede i USA i 2002 ca. 10 gange den faktiske produktion. I 2007 var handlen med futures steget, så den udgjorde 30 gange den faktiske produktion. Handlen med futures er således steget med hele 300% på bare 5 år, uden at det kan henføres til en højere/lavere produktion af en given vare. Det viser med al tydelighed, at omfanget af spekulative interesser i fødevaremarkedet er steget betydeligt i de seneste 5 år. At den stigende spekulation i energi- og fødevarepriser er noget der skal tages alvorligt understreges af, at G8 på deres seneste møde i Japan udnævnte dette til den største trussel mod den globale økonomiske vækst. Og en af verdens mest kendte spekulanter, George Soros (manden som knækkede det britiske pund i 1992) har efterlyst øget kontrol med finanssektoren, idet den stigende handel med futures kan skabe farlige bobler. Warren Buffet har kaldt den generelle handel med futures for financial weapons of mass destructions. For liberalister er det nærliggende at have den holdning, at skabes der en bobbel i priserne, kan forbrugerne bare lade være med at købe den pågældende vare og i stedet købe en vare magen til. Og så er det bare synd for den investor, som brænder inde med den dyre vare, når boblen springer. Men der er altså nogle problemstillinger her, som gør, at det ikke er helt så ligetil. For det første er det vanskeligt at finde andre varer end fødevarer at spise, og for det andet er det også vanskeligt på kort sigt at erstatte olie til opvarmning og benzin. Derfor er forbrugerne relativt afhængige af en høj grad af forsyningssikkerhed indenfor disse områder, og den normale priselasticitet er sat delvis ud af kraft her. Hedgefonde lever af at finde områder, hvor de mener, der er ubalancer (købe varer, de finder er for billige eller sælge varer, de finder er for dyre i forhold til den sande efterspørgsel/værdi), således at de kan tjene penge, når der igen kommer balance. Men på olie- og fødevareområdet er der formodning om, at de ikke udnytter ubalancer, men at de i stedet udnytter det faktum, at selvom de driver priserne markant i vejret, skal vi stadig bruge fødevarer, opvarme huse og køre bil. De udnytter, at prisdannelsen ikke er underkastet normale udbud/efterspørgsels forhold, som f.eks. hvis valget stod mellem at købe et par sko af forskellige mærker. For det tredje er de spekulative investeringer begyndt at udgøre så betydelige summer, at det kan påvirke den generelle økonomi, når bobler springer og Fonde går konkurs. Regningen kommer ikke kun blåøjede investorer til at betale, men hele samfundet. Det er nok ovenstående bekymringer som gør, at liberalister som Warren Buffet og Georges Soros, IMF, den amerikanske Kongres, fremtrædende europæiske politikere som den tyske forbundskansler og franske præsident, alle er blevet ekstra opmærksomme på problemstillingen. Det er vores vurdering, at der meget vel kan komme en eller anden politisk regulering af spekulanters mulighed for at påvirke energi- og fødevarepriser, idet der netop på disse 7

8 DANSK områder er gode argumenter for, at der bør skabes en bedre balance mellem politik og økonomi. Hvis eller rettere når dette sker, kan det, hvis markedet inden da ikke har reguleret sig selv, udløse faldende olie- og fødevarepriser. At der i øjeblikket investeres i olie, råvarer og fødevarer på usædvanlig vis illustreres af udtalelser af flere analytikere og investorer. De fortæller, at så længe obligationsmarkedet er presset af inflation og aktiemarkedet lider under aftagende vækst samtidig med at den amerikanske dollar er svag, vil de fortsætte med at øge deres investeringer i olie-, råvarer og fødevarer. Det vil resultere i stigende priser på disse varer og dermed stigende inflation, højere rente og endnu lavere økonomisk vækst. Hermed har vi en negativ spiral uden ende. Og vurderes der videre på denne sammenhæng, så gør Centralbankerne det faktisk værre for inflationsbekæmpelsen, når de hæver renten, idet de dermed forringer vækstbetingelserne for verdensøkonomien og dermed får energi- råvare og fødevarepriserne til at stige. Centralbankerne burde derimod sænke renten for at bekæmpe inflationen, forudsat de nye sammenhænge vurderes at være varige. Vi mener ikke, at førnævnte nye sammenhænge på de finansielle markeder bliver varige, men er et udtryk for en stigende spillementalitet bag mange investeringer. Den bobbel vil også briste, som den gjorde det med Sub Prime lånene og andre lån med kreditrisiko, hvor investorerne pludselig troede, at der var kommet nye sammenhænge og at kreditrisikoen forsvandt ved at give lånene en ny indpakning. Risikoen forsvandt som bekendt ikke og det samme vil vise sig at blive gældende med de nuværende energi- og fødevarepriser. Når spekulanterne enten naturligt eller måske på grund af en ændret lovgivning skal nedbringe deres spekulative investeringer i energi- og fødevaremarkedet, så vil vi se priserne falde igen. Det er således vores vurdering, at det nuværende inflationspres vil aftage, og dermed skabe grobund for, at centralbankerne verden over ikke skal foretage en byge af rentestigninger, der vil påvirke verdensøkonomien negativt. Aktier Efter de kraftige kursfald, der har været på aktiemarkederne verden over i de seneste 9 måneder og negative spådomme omkring den økonomiske udvikling kan investorer blive grebet af resignation og konkludere, at det hele er noget skidt og dermed sælge ud af sine aktier. Men så er det, at investor skal bruge sin sunde fornuft og huske på, hvad en aktie egentlig er, nemlig en ejerandel i en virksomhed, og dermed en ejerandel i virksomhedens indtjening i hele virksomhedens levetid. Det vanskelige er naturligvis at kunne vurdere, hvor lang tid virksomheden vil eksistere og hvad den vil indtjene. Det er der ingen, som kan forudsige med sikkerhed, men investor kan bruge sin fornuft og tænke rationelt, når der sker store kursbevægelser. Når der er krisetegn, kan man spørge sig selv om man tror, at den nuværende krise vil forringe virksomhedens fremtidige indtjening i en sådan grad, at det berettiger at aktiekursen f.eks. skal falde med 30%. Hvorvidt vi vurderet på denne måde, finder de nuværende kursfald på aktierne berettiget, vil vi belyse nedenfor. I Berlingske Tidende d. 22. april 2008 kunne vi læse, at pengekasserne hos de danske virksomheder er fyldte, og virksomhederne stort set aldrig har været så velpolstrede. Det betyder, at virksomhederne som udgangspunkt er godt rustede til finansielt at stå imod en evt. økonomisk nedtur, og faktisk meddelte virksomhederne, at de ville benytte en nedgang i økonomien/aktiekurserne til at opkøbe konkurrenter. Det er helt nye toner, idet vi normalt oplever en økonomisk nedtur, når virksomhederne har overinvesteret. Det ser således anderledes ud på nuværende tidspunkt. Skal virksomhederne virkelig komme til at lide, skal den økonomiske krise forværres betydeligt. Betragtes den generelle prisfastsættelse af aktier i forhold til det nuværende renteniveau ud fra Fed-modellen jf. nedenfor, virker aktierne meget billige. Vi har i flere Kvartalsrapporter både argumenteret for, at renteniveauet var for lavt og indtjeningsforventningerne for høje hos analytikerne. Nu har vi fået en pæn rentestigning, og analytikerne er nu også endelig begyndt at nedjustere deres indtjeningsforventninger til virksomhederne. Hvis vores forventning om at inflationen kommer under kontrol holder, skal renten ikke højere op, nærmere tværtimod. Derfor er sammenligningsrenten i nedenstående figur retvisende. Derimod er analytikernes indtjeningsforventninger fortsat for høje, så de 8

9 DANSK kommer givetvis længere ned. Men selv med en forventning om et indtjeningsfald hos virksomhederne i størrelsesordenen 10-15%, vil aktierne fortsat være billige. En af verdens største investeringsbanker, Merrill Lynch, foretager hver måned en måling af, hvorledes investorerne vurderer de finansielle markeder. I bankens rapport den 18. juni 2008 kan nogle spændende konklusioner læses: - 91% af investorerne forventer, at virksomhedernes indtjeningsforventninger er for høje - 34% af investorerne har overvægtet deres kontantbeholdninger mod kun 21% i maj måned - Kun 6% af investorerne tror, at europæiske aktier er undervurderede mod 29% i marts måned. I takt med at aktierne er faldet, har investorerne således forhøjet deres kontantbeholdninger og er blevet mere skeptiske på aktier. Det virker som om, at investorerne vurderer aktier på den helt korte bane, jo mere de falder, desto mindre attraktiv er de at købe. Vi forstår ikke denne holdning, idet vi som forbruger normalt er glade, når forretningerne holder udsalg og der kan købes 2 varer for 1 vares pris. Det er vores vurdering af den nuværende prisfastsættelse på aktiemarkedet, at der er indeholdt meget negative forventninger til virksomhedernes indtjening i de kommende år. Investorerne har i de seneste måneder forøget deres kontantbeholdninger og er blevet mere skeptiske på udsigterne på aktiemarkedet. Efter vores vurdering, skal der således meget negative selskabsmeddelelser til før virksomhederne overrasker investorerne negativt. Og der er gode chancer for, at det ikke går helt så galt, som investorerne frygter. Der er efter vores vurdering gode tilbud på aktiemarkedet i øjeblikket, idet investorerne fokuserer for meget på den kortsigtede økonomiske udvikling og glemmer, at en aktie er en andel i en virksomheds indtjening i hele virksomhedens levetid. Vi anbefaler derfor, at den seneste tids kraftige kursfald udnyttes til at øge aktieandelen. Vi anbefaler desuden, at en del af opsparingen investeres i de fjernøstlige aktiemarkeder, idet væksten der i de kommende år forventes at blive ekstraordinær høj og flere af aktiemarkederne er faldet med mellem 30-50% fra topniveauet. BRIK landende vil sandsynligvis fortsætte med at have en høj vækst, men vi er noget skeptiske omkring forventningerne til Rusland og Brasilien, idet de 2 lande har nydt godt af de kraftige prisstigninger på olie- og råvarer. Hvis olieprisen og prisen på andre råvarer pludselig dykker kraftigt, vil vækstudsigterne blive mindre positive for disse lande. 9

10 DANSK Obligationer Med forventning om et aftagende inflationspres anbefaler vi, at investorerne øger deres varighed (løbetid) på deres obligationsbeholdninger. Desuden anbefaler vi, at pensions- og selskabsbeskattede investorer placerer en andel af deres obligationsbeholdning i høj rente obligationer såsom 6% og 7% realkreditobligationer, og herudover placerer en andel af obligationsbeholdningen i virksomhedsobligationer via en investeringsforening. Hvilke handelsomkostninger betaler jeg som kunde, når FI foretager en værdipapirhandel? Vi er blevet opfordret til at genopfriske vores handelsbetingelser, når vi foretager en værdipapirhandel for vores kunder, så det gør vi selvfølgelig gerne. Når FI foretager en værdipapirhandel foregår den altid på vegne af den enkelte kunde, og vi har kun et incitament, nemlig at skaffe den bedste pris (inklusiv handelsomkostninger). FI fungerer som mægler i værdipapirhandlen, og vi tjener intet på at udføre værdipapirhandlen, hverken kurtage eller kursskæring. Vi har ingen handelsbeholdning af aktier/obligationer, som der handles op imod, og der betales ingen særskilt kurtage til FI. Vores kunder betaler kun den kurtage, som den bank/børsmægler tager for at udføre værdipapirhandlen for os. Vi har pt. forhandlet os frem til, at der ikke betales kurtage for obligationsinvesteringer, og at der maksimalt betales 0,15% for handel med danske aktier og investeringsbeviser. Og vi arbejder i stigende omfang på at kunne købe investeringsbeviserne direkte hos de enkelte investeringsforeninger uden at skulle betale en handelsomkostning for dette. Dette er hidtil lykkedes hos 3 investeringsforeninger. Udover de førnævnte handelsomkostninger betaler vore kunder et notagebyr på pt. 40 kr. til det pengeinstitut, hvor værdipapirerne ligger i depot. Dette gebyr dækker pengeinstituttets omkostninger forbundet med udarbejdelse og fremsendelse af handelsnota. FI arbejder således til stadighed for, at vores kunder kan få så lave handelsbaserede omkostninger som muligt. Denne målsætning sikres bedst ved, at FI ikke har økonomiske fordele ved at handle et givent værdipapir. Vi har således kun én interesse, nemlig at få den bedste pris, inklusive handelsomkostninger ( best execution ) til vores kunder. Jf. i øvrigt om Handel med værdipapirer på selskabets hjemmeside 18. juli 2008 Formue- & Investeringspleje A/S Nærværende kvartalsrapport kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i Formue- & Investeringspleje A/S,. Rapporten er således ikke en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer. Selskabet påtager sig heller ikke noget ansvar for rapportens rigtighed eller fuldkommenhed, selvom rapporten naturligvis er søgt sikret et korrekt og retvisende indhold. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af værdipapirhandler foretaget på baggrund af kvartalsrapporten. Citeres der fra kvartalsrapporten, skal dette ske med kildeangivelse og udarbejdelsesdato. 10

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning

Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013. Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 21. marts 2013 Bestyrelsens beretning Jeg kan starte med at konstatere, at 2012 blev et overraskende godt investeringsår med flotte afkast til investorerne i Jyske Invest.

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere