Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Fagsession 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Fagsession 1"

Transkript

1 Vingstedcentret, Bredsten v/vejle Program Tirsdag 6. marts Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbrød Restaurant Velkomst Direktør Tom Heron, formand for ATV Jord og Grundvand Miljø, medier, dagsordenssættelse, politik, retninger/strømninger, påvirkninger Direktør Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi, og professor Christoffer Green Pedersen, Institut for Statskundskab, AU Spørgsmål og debat Ordstyrer: Direktør Tom Heron, formand for ATV Jord og Grundvand Pause Modul 1 Bæredygtig vandindvinding Fagsession 1 Lavpraktisk indeklimasikring DNAPL Ordstyrer: Afsnitsleder, civilingeniør Per Grønvald, Aalborg Forsyning, Vand Bæredygtig vandindvinding hvad er det? Projektchef Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd Vandindvinding og vandløbspåvirkning Projektleder IPMA Jens Rasmussen, Københavns Energi Groundwater for Growth, Development and Climate Change Adaptation - IAH Karen G. Villholth, Senior Researcher, Ph.D., GEUS, geolog Birthe Eg Jordt, Orbicon, afdelingsleder Flemming Pedersen, ALECTIA, og projektleder Rolf Johnsen, Region Midtjylland Ordstyrer: Miljøingeniør Hanne Nielsen, Region Syddanmark Pilotprojekt med optimering af passiv ventilation til sikring af indeklima Specialist Tage Bote, COWI Indeklimasikring i praksis læring og optimering af passiv ventilationsløsning Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Ordstyrer: Cand.scient Johanne Aaberg Andersen, GEO "Lessons Learned" fra temadag om fri fase Seniorprojektleder Lars Nissen, COWI DNAPL Mass Estimates: An Uncertain Future? (indlægget er på engelsk) Contaminant Hydrogeologist Gary Wealthall, GeoSyntec Consultants Inc Vandindvinding og grundvandsafhængig natur M.Sc., ph.d. Ole Munch Johansen, NIRAS Fagsessionen foregår på engelsk Indeklimasikring ved ventileret hulrum Udviklingsleder Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon DNAPL oprensningspotentiale af chlorerede opløsningsmidler via Grøn Rust Ph.d.-studerende Kristina Kern, DTU Miljø Frokost i restauranten

2 Program Tirsdag 6. marts Modul Hvor skal det rene vand komme fra? Ordstyrer: Civilingeniør Liselotte Ludvigsen, Gentofte Kommune Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Forsker, ph.d. Christian Nyrop Albers, GEUS Fagsession 1, fortsat Groundwater for Growth, Development and Climate Change Adaption - IAH Mange mindre sager Ordstyrer: Civilingeniør Lars Reul, Københavns Kommune Resultater af Region Syddanmarks indsats overfor jordforurening i børneinstitutioner Civilingeniør Kristian Raun, Region Syddanmark Collstrop Ordstyrer: Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Forureninger fra træimprægneringsvirksomheder fra mediernes søgelys til det daglige arbejde i regioner og kommuner Civilingeniør Helle Larson, Region Midtjylland, og geolog Kristian Lei Kaltoft, Aarhus Kommune Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense Sektionsleder Morten Hartvigsen, Orbicon Rådgiveren med skæg og blå briller Geolog, chefkonsulent Søren Nielsen, Rambøll Lidt om tungmetaller og jordbundskemi Forstkandidat, ph.d. Julie Katrine Jensen, Rambøll Skov er win-win for grundvand og CO 2 Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA Danmarks største frivillige oprensning. DONG Energys transformerstationer Projektchef John Bastrup, GEO Kemisk stabilisering af As, Cr og Cu forurenet jord med okkerslam fra vandværker Ph.d.-studerende Sanne Skov Nielsen, DTU Miljø Pause

3 Program Tirsdag 6. marts Lokale Auditorium Lokale 3 Centersal Lokale 5/6 Modul 3 Fremtidens vandindvinding Workshop 1 Olie Valg af afværgemetoder Ordstyrer: Gruppeleder Birgit Sønderskov Weber, Nyborg Kommune Integreret vurdering af betydningen af grundvandsforurening for økosystemer i overfladevand Professor Philip Binning, DTU Miljø Synergi mellem natur- og afløbssystemer giver bedre vandmiljø og billigere klimatilpasning Seniorkonsulent Holger Petersen, NIRAS Samtolkning af kemi, geologi og hydrologi i Naturstyrelsens nationale grundvandskortlægning Geolog Tina Andersen, ALECTIA og geolog Gry Gasser, Favrskov Kommune Kun forhåndstilmeldte Ordstyrer: Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR Erfaringer med villaolietankvejledningen styrker og svagheder Sektionsleder Jacob Heggelund Christiansen, COWI Lækage på ulovlig olietank: Myndighedsforløbet, nødvendige selvhjælpshandlinger og vejen til solid risikovurdering Miljøbiolog Susanne Prior Drønen, Fredensborg Kommune, og civilingeniør Majbrith Langeland, Gromtmij Ordstyrer: Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Fastlæggelse af oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger Civilingeniør Niels Døssing Overheu, Orbicon Samlet strategi for in situ oprensning af grundvandet under grube 1 og 2 i Kærgaard Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI Vand til markvanding Specialkonsulent, cand.agro. Søren Kolind Hvid, Videncenter for Landbrug Kulbrinter i indeklimaet kommer de fra olieforurening, indbo, rygning eller andet? Civilingeniør Dorte Harrekilde, Rambøll Miljømæssig optimering af in situ termisk afværge ved brug af livscyklusvurdering Postdoc. Gitte Lemming, DTU Miljø Sportsaktiviteter for alle interesserede: Skydning (husk tilmelding på liste i foyer ved ATV JogG s stand), svømning (kl ), bordtennis, badminton, volleyball, løbetur Middag og dans i restauranten

4 Program Onsdag 7. marts Centersal Helhedsorieneret opgaveløsning Ordstyrer: Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon Helhedsorienteret miljøvurdering af vandressourcer i et vandrammeperspektiv Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø Helhedsorienteret miljøvurdering af teknologier i et livscyklusperspektiv Professor Michael Hauschild, DTU Management Pause Modul 4 Workshop 2 Modelværktøjer i sagsbehandling Punktkilders påvirkning af grundvand Fagsession Pesticidpunktkilder Udfordringer på pesticidområdet - hvem gør hvad og hvordan, når det drejer sig om pesticidpunktkilder? Civilingeniør Sandra Roost, Orbicon, og områdechef, civilingeniør Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Kun forhåndstilmeldte Ordstyrer: Geolog Charlotte Greve, Naturstyrelsen Optimering af geologisk tolkning af SkyTEM data med seismik og SSV Geolog Johanne Urup, Rambøll 3D-visualisering af indvindings- og grundvandsdannende oplande i GeoScene3D Cand.scient. Claus Holst Iversen, Favrskov Kommune Klimatilpasning af Aarhus midtby Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg, ALECTIA Ordstyrer: Geolog Rolf Johnsen, Region Midtjylland Jordforurening og klimaændringer Hørløkke Losseplads, Vojens Civilingeniør, ph.d. Jørn K. Pedersen, Region Syddanmark Handlingsplan for grundvandsindsatsen i Region Sjælland Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Prioritering og fluxberegning af punktkilder som en del af grundvandskortlægningen Hydrolog, ph.d. Jens Asger Andersen, Naturstyrelsen Revurdering af grundvandsmonitering ved lokaliteter uden afværgeanlæg Civilingeniør Mia Rosman, Region Hovedstaden, og civilingeniør, ph.d. Morten Birch Larsen, COWI Frokost

5 Program Onsdag 7. marts Modul 5 Workshop 2, fortsat: Fra kortlægning til indsatsplaner Stimuleret reduktiv dechlorering Fagsession Pesticidpunktkilder Ordstyrer: Hydrogeolog Gert Laursen, Odense Kommune På vej mod en operationel indsatsplan Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen, ConTerra ApS Indsatsplan Beder, opsamling og anvendelse af viden fra kortlægningen Geolog Charlotte Bamberg, Aarhus Kommune Ordstyrer: Civilingeniør, ph.d. Morten Birch Larsen, COWI In situ stimuleret reduktiv dechlorering af TCE i moræneler. Indsigt fra 4 års fuldskala SRD på 2 lokalliteter Lektor Mette Broholm, DTU Miljø Et praktisk værktøj til design af afværge med SRD i moræneler Ph.d.-studerende Julie Chambon, DTU Miljø Prioritering og revurdering af igangværende afværgemetoder Civilingeniør Mads Møller, Orbicon, projektleder Thomas Fløe Chemnitz, Rambøll og cand.scient. Henrik Østergaard, Region Hovedstaden Kan grundvandsmodeller være et aktivt værktøj for kommunerne? Erfaringer fra Sverige Docent Gunnar Ch. Borg, C4 Teknikk, Kristianstads Kommun Kan MIP anvendes som værktøj til vurdering af in situ SRD afværge i moræneler? Ph.d.-studerende Ida Damgaard, DTU Miljø Pause

6 Program Onsdag 7. marts Modul 6 Klimatilpasset planlægning Ordstyrer: Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrlsen Målrettet og boringsnær beskyttelse Ordstyrer: Gyrite Brandt, tidl. KL Metoder Ordstyrer: Teamleder Maiken Faurbye, Krüger Stråling Ordstyrer: Specialist Tage Bote, COWI Anvendelse af målinger i Greves klimatilpasning med fokus på interaktion mellem den øvre grundvandszone og overfladestrømningerne Civilingeniør Birgit K. Paludan, Greve Forsyning Fra grundvandskortlægning til gennemførlig, omkostningseffektiv beskyttelse Agronom Christian Thirup, ALECTIA Sammenligning af MIMS og kulrørsanalyser udført på renserigrund på Ærø fejlfinding og tolkning kan vi bruge resultaterne? Geolog Britt Boye Thrane, Rambøll Radonsikring i eksisterende boliger Ingeniør Jesper Bruun Petersen, NIRAS Karlstrup Mose klimatilpasning, vand- og naturprojekt Chefkonsulent, markedschef Henrik Lynghus, NIRAS BNBO i Aalborg Kommune hvorfor og hvordan? Team- og ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS, og civilingeniør Louise Bjergbæk, Aalborg Kommune Udtagning af porevandprøver i umættet zone vurdering af nedsivning til grundvandet Civilingeniør, ph.d. Andreas Houlberg Kristensen, Dansk Miljørådgivning Regionale undersøgelser for at udpege potentielle områder til et slutdepot for det lav- og mellemradioaktive affald fra Risø Chefkonsulent Peter Gravesen, GEUS Et screeningsværktøj til vurdering af potentialet for LAR Cand.scient., ph.d. Peter Møller Duch, ALECTIA Boringsnære beskyttelsesområder i Aarhus Kommune Civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune Sporgasundersøgelser kontrol af membrantæthed og påvisning af aktive spredningsveje gennem kloakker Civilingeniør Bjarke Hoffmark, COWI Deponering af radioaktivt affald i Danmark risikovurdering af modelkoncepter Senior Specialist Lizzi Andersen, COWI og afrunding og afrunding og afrunding og afrunding Faglig tilrettelæggelse af Vintermøde 2012 Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon, Professor Philip J. Binning, DTU Miljø, Afsnitsleder, civilingeniør Per Grønvald, Aalborg Forsyning, Vand, Afdelingsleder, civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Rambøll, Gruppeleder, cand.techn.soc. Birgit Sønderskov Weber, Nyborg Kommune, Administration og praktisk tilrettelæggelse Sekretariatsleder Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, Ændringer kan forekomme

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted 11. - 12. marts 2014

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingsted 11. - 12. marts 2014 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingsted 11. - 12. marts 2014 2014 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 3 26) In-situ afværge (modul 1) Direct Push High-Pressure Jet Injection Method for Delivery

Læs mere

Indholdsfortegnelse Spor 3

Indholdsfortegnelse Spor 3 Indholdsfortegnelse Spor 3 BESLUTNINGSSTØTTE FOR AFVÆRGE ANVENDELSE AF RISIKOVURDERINGSMODEL TIL 1-12 BESTEMMELSE AF OPRENSNINGSKRITERIUM Seniorkonsulent Annette Pia Mortensen Fagchef Anders G. Christensen

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg. Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg. Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011 2011 Sekretariatsleder Lisbeth Verner ATV-Fonden for Jord og Grundvand Bygning 115 -

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2012.dk

Læs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2012.dk Et brag af en konference som omhandler relevante emner for natur- og miljøsektoren. Vi vil i fællesskab med jer sætte retningen for udviklingen af den danske natur og miljø. Læs mere og tilmeld dig på

Læs mere

Natur og overfladevand

Natur og overfladevand INDHOLD 2 Pesticiddatabasen 6 Forureninger vi aldrig fandt 10 Kort Info 11 DNAPL samarbejdsprojekt mellem DTU og RH 14 Strategi og undersøgelsesmetoder for karakterisering af DNAPL i moræneler Jordforurening.info

Læs mere

DELTAGERLISTE: NATUR MILJØ 2015

DELTAGERLISTE: NATUR MILJØ 2015 Grete Mørch Sørensen Chefkonsulent ALECTIA A/S Rasmus Bang Biolog ALECTIA A/S Jan Jeppesen Markeds- og udviklingschef ALECTIA A/S Kirsten Linå Jensen Civ. ing. ALECTIA A/S Hanne Quvang Jacobsen Seniorkonsulent

Læs mere

Indhold. Leder. Kære læser

Indhold. Leder. Kære læser Indhold 2 3 Tre nye pjecer om kortlægning og nuancering Århus Amt blev færdig med V1- kortlægningen 1 Jordforurening.info 07 10 Kort info 12 STRESOIL workshop i Polen 13 Artikelovervågning Leder Kære læser

Læs mere

Grøn omstilling og helhed i forvaltningen

Grøn omstilling og helhed i forvaltningen Grøn omstilling og helhed i forvaltningen Hvordan opnår vi synergi mellem grøn omstilling og forvaltning af natur og miljø? Comwell Kolding 19.-20. maj 2015 æs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2015.dk

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Opfølgning på udvalget om jordforurening. det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for

A V J i n f o. leder. indhold. Opfølgning på udvalget om jordforurening. det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for A V J i n f o Nr. 1-2005 leder Opfølgning på udvalget om jordforurening det såkaldte Kriterieudvalg om grænseværdier for jord har afgivet rapport i december 2004. Regeringen vil på baggrund heraf fremsætte

Læs mere

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference.

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference. Indhold 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland 4 Indtryk fra Battellekonference i USA 7 Kort info 8 Beregning af indeklimabidrag fra forureninger under bygninger 18 Artikelovervågning Leo Ellgaard 3529

Læs mere

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015

Jordforurening. info INDHOLD. 2 Leder. 3 Så kom JAGG 2.0 endelig. 5 Kort info. ressemeddelse - AquaConSoil 2015 INDHOLD 2 Leder 3 Så kom JAGG 2.0 endelig 5 Kort info 6 P ressemeddelse - AquaConSoil 2015 7 U dbredelse af gasolieforureninger i grundvandet - erfaringer fra de danske regioner 12 Vækst i jordhåndteringen

Læs mere

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2009

Arbejdsmiljøkonferencen 2009 Arbejdsmiljøkonferencen 2009 10. 11. november 2009 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Hotel Nyborg Strand Danmarks største konference for arbejdsmiljøprofessionelle www.am2009.dk 3 Arbejdsmiljøkonferencen 2009

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle

Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle 8 Arbejdsmiljøkonferencen 2008 20. 21. oktober 2008 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Danmarks største årskonference for arbejdsmiljøprofessionelle Bliv opdateret på den nyeste viden Følg nye tendenser i udviklingen

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2011

Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Arbejdsmiljøkonferencen 2011 7. - 8. november 2011 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Arbejdsmiljø, vækst og fastholdelse Få ny viden Inspiration Værktøjer Hotel Nyborg Strand Danmarks største konference for

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl.

Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl. Indhold 2 Ny deponeringsbekendtgørelse 8 Principiel dom i slaggesagen 13 Kort info 14 Ny usikkerhed om nano-vurderinger 16 Artikelovervågning 1 09 Jordforurening.info Leder Svært at spå især om fremtiden!

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Store jordforureninger

Store jordforureninger Indhold 2 3 Indtryk fra Battelle Battelle, short course: Evalueringsprotokol for naturlig nedbrydning 2 Jordforurening.info 07 4 6 8 Battelle: Stimuleret reduktiv dechlorering af TCA Battelle: Nedbrydning

Læs mere

Arbejdsmiljøkonferencen 2012

Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Viden, inspiration og netværk AM:2012 er en faglig konference, hvor deltagerne får nye perspektiver og værktøjer med hjem. AM:2012 er Danmarks største konference for arbejdsmiljøprofessionelle.

Læs mere

Nr. 11 Kan arbejdsmiljøkonsulenten være workspace designer

Nr. 11 Kan arbejdsmiljøkonsulenten være workspace designer Nr. 11 Kan arbejdsmiljøkonsulenten være workspace designer Ole Broberg, lektor PhD og Rikke Seim, Ph.D. studerende, Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet Brian Thisvad, arbejdsmiljøkonsulent,

Læs mere

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne INDHOLD 2 Avancerede molekylærbiologiske metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning 8 Flyfoto i 3-D-stereo på skærmen 13 11 år med kvalitetsstyring på jordforureningsområdet 15 Indeklimapåvirkning

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Konference om kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark den 20 21. april 2015 i Odense

Konference om kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark den 20 21. april 2015 i Odense Konference om kritiske klimapåvirkninger, tilpasning og sårbarhed i Danmark den 20 21. april 2015 i Odense Deltagerliste Fornavn Efternavn Institution Birgitte Aarup Sørensen Fredensborg kommune Hussam

Læs mere

Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Afstandskriterier og fanebredder Miljøprojekt nr. 1565, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Redaktion: Tage

Læs mere

Den 23. og 24. september 2008 på Vejlefjord Hotel & Konference

Den 23. og 24. september 2008 på Vejlefjord Hotel & Konference Temadage om Den nationale grundvandskortlægning Den 23. og 24. september 2008 på Vejlefjord Hotel & Konference By- og Landskabsstyrelsen Miljøcentrene G E U S Praktiske oplysninger Adresse: Check in og

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Jordforurening.info INDHOLD. 2 Leder. 3 Tæthedskontrol af membraner til indeklimasikring. 12 Kort Info. 13 Freon en ny spiller på banen

Jordforurening.info INDHOLD. 2 Leder. 3 Tæthedskontrol af membraner til indeklimasikring. 12 Kort Info. 13 Freon en ny spiller på banen INDHOLD 2 Leder 3 Tæthedskontrol af membraner til indeklimasikring vha. sporgas 3 Jordforurening.info 13 12 Kort Info 13 Freon en ny spiller på banen 26 I praktik hos Region Nordjylland 28 Artikelovervågning

Læs mere