Markedskommentar Orientering Q4 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar Orientering Q4 2014"

Transkript

1 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede sig godt afkastet på obligationer var således i flere tilfælde på niveau med eller over afkastet på aktier i kvartalet. Set over hele kvartalet præsterede amerikanske aktier et imponerende positivt afkast. Hvis afkastet for de amerikanske aktier opgøres i USD var det 4,16 pct., men da USD styrkedes med over 4 pct. overfor DKK, da vil en dansk baseret investor have fået 8,59 pct. i afkast af sine amerikanske aktier, hvis man opgør afkastet i DKK. Ikke dårligt! Aktier fra Europa og Emerging Markets måtte derimod inkassere et beskedent negativt afkast i kvartalet. I Danmark var aktiemarkedet naturligvis negativt påvirket af situationen omkring OW Bunkers konkurs i starten af kvartalet. Danske aktier leverede således et relativt stort negativt afkast i 4. kvartal, men samlet set over hele året var de danske aktier fortsat i europæisk topklasse, hvad angår afkast. Den helt store taber var olien, som gled med næsten 40 pct. Det kraftige fald i olieprisen smittede også negativt af på afkastet på det amerikanske high yield obligationsmarked, hvor en stor del af de amerikanske energiselskaber finder deres finansiering. Afkastet i kvartalet var negativt med 1 pct., fordi kreditspændene blev udvidet fra 400 basispunkter til 550 basispunkter i forhold til statsrenterne. Kreditspændene i det europæiske marked for kreditobligationer viste i øvrigt ikke samme tendens. Det generelle rentefald betød også, at afkastet på de danske realkreditobligationer ikke kunne følge med afkastet på statsobligationer, som leverede afkast i størrelsesordenen 3 pct. Årsagen er jo, at realkreditobligationer indeholder konverteringselementet, der betyder, at låntager kan vælge at opsige lånet ( konvertere ), når kursen kommer over 100. De tyske statsrenter satte nok en gang nye bundrekorder: Den 5-årige statsrente tangerede 0,0 pct. og den 10-årige statsrente nåede ned i 0,52 pct. Danmark Efter et relativt stærkt 3. kvartal kom dansk økonomi overraskende nok lidt skævt ud af I 4. kvartal faldt tillidsindikatorerne for såvel forbrugerne som for virksomhederne. Det skyldes formentlig det forhold, at en del eksporterhverv, herunder landbruget, for alvor begynder at mærke sanktionerne i Rusland og de generelt lave afregningspriser for produktionen. De regionale forskelle mellem by og land og mellem Q4 serviceerhverv og industrierhverv bliver stadig mere tydelige, hvilket kan aflæses i udviklingen i boligpriserne. Dette er et tema, som landspolitikerne nødvendigvis må adressere i 2015, hvis den finansielle stabilitet i Danmark skal fastholdes. Den danske krone har som vanligt ligget stabilt overfor euro i 4. kvartal. De små udsving i valutakrydset, der opstår, når der sker forskydninger

2 Markedskommentar mellem de korte rentesatser i Europa og Danmark, bliver hurtigt bragt på plads via interventioner fra Nationalbanken. Kronens stabilitet mod den europæiske valuta går forud for alt. Noget andet er så, at kronen sammen med euroen blev svækket mod den amerikanske dollar med ca. 4,5 pct. alene i 4. kvartal. Dette passer formentlig Nationalbanken ganske godt, fordi det afspejler forskellen i den økonomiske udvikling i de to regioner. Valutabevægelsen vil således være med til at styrke den europæiske økonomi i den kommende tid. Dette er de frie markedskræfter når de virker bedst! I 4. kvartal er den danske valutareserve steget fra kr. 442,2 mia. ved indgangen til 4. kvartal til kr. 446,8 mia. ultimo året. Stigningen skyldes primært, at der i oktober og november måned blev interveneret i valutamarkedet, hvor der blev købt valuta mod danske kroner for modværdien af i alt kr. 6,2 mia. Udsigterne for de finansielle markeder Kvartalet er kommet godt i gang, og det er fortsat, hvor 4. kvartal slap: Olieprisen falder, renterne falder og aktiekurserne bevæger sig sidelæns lidt udmattet efter de seneste tre års uafbrudte optur. Vi forventer, at de økonomiske data konsoliderer sig i både USA og Europa i 1. kvartal. De seneste nøgletal for arbejdsmarkedet og forbrugertilliden i USA har entydigt bekræftet dette. Også i Europa er tilliden blandt forbrugerne og virksomhederne - trods massiv krisedækning i medierne - stigende igen. Ved indgangen til et nyt år er det nærliggende at opstille udsigter ikke blot for det kommende kvartal, men for det kommende år. Nedenfor har vi samlet SEB s overordnede forventninger til året 2015: Aktier slår alle former for obligationer. Europæiske aktier klarer sig bedre end de amerikanske aktier. De lange renter kommer til at stige i både Europa og USA. High Yield-obligationer slår Investment Grade og statsobligationer. Større kursudsving på markederne, end hvad vi har været vant til i de seneste tre år. Kineserne kommer med yderligere stimuli til økonomien. Q4 ECB påbegynder opkøb af statsobligationer. Olieprisen stiger med minimum 20 pct.

3 Pulje 1 - Danske Obligationer Fjerde kvartal af 2014 bød ligesom de tidligere kvartaler i 2014 på et stort rentefald. Rentefaldet var lidt overraskende, da de økonomiske udsigter, specielt i USA, generelt så pænere ud. Også i dette kvartal var rentefaldet imidlertid delvist baseret på en flight-to-quality i takt med, at den politiske risiko, specielt i Grækenland, var stigende. Yderligere medførte de kraftige fald i råvarepriserne, herunder specielt olieprisen, at inflationsforventningerne faldt til nye historiske lave niveauer. Lave forventninger til inflationen medførte naturligt nok yderligere rentefald. Udviklingen i de lange renter var for en gangs skyld næsten identisk på tværs af regionerne. De 10-årige statsrenter faldt både i USA og i Europa, men rentefaldet var dog lidt større i Europa. De korte renter steg en smule både i Europa og i USA. Spændet mellem Danmark og Tyskland var nogenlunde stabilt i kvartalet. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,17%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 0,54%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 0,85% altså noget højere end i Tyskland, men dette skyldes i stor udstrækning skift af såkaldt benchmarkobligation til 1,75% stat Pulje 1 - Danske Obligationer leverede i fjerde kvartal 2014 et afkast på 2,64 pct. (før pensionsafkastskat) og et afkast på 10,87 pct. (før pensionsafkastskat) for hele Danske Obligationer 2,64% 2,58% 2,19% 10,87% 10,69% 9,06% Danske Obligationer 7,5% 6,4% 10,7% 9,1% 5,8% 4,9% -2,1% -1,8% Danske Obligationer 10,69% 4,66% 6,41% 6,41% 3 RD S SDRO 2044 ALM 24,0 4,5% Dansk Stat ,5 2,5 NYK E SDO 2047 IO10 13,9 2 RD T SDRO 2019 apr 10,6 3,5 NYK E SDO 2044 ALM 8,2 Officiel varighed Danske obligationer 223,4 6,05 13,5 6,05 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt

4 Pulje 2 - Danske Aktier Aktiemarkedet fortsatte de urolige tendenser i 4. kvartal med store udsving. Kollapset i olieprisen til omkring USD 60 per tønde, der dermed nærmer sig niveauet under finanskrisen, har i sig selv ført til kraftige reaktioner på de finansielle markeder. På branche- og selskabsniveau ses store variationer i de økonomiske effekter i såvel positiv som negativ retning. På nationaløkonomisk niveau er enkelte lande også stærkt berørte, ikke mindst Rusland, hvor valutaen af samme årsag er kommet under massivt pres. Der er også fortsat bekymring for den europæiske vækst, som i perioder har svækket investeringslysten. Regnskabssæsonen udviste broget kvalitet med store kursudsving til følge, og 2014 sluttede dermed ikke med et nytårsrally i aktiemarkedet. For året som helhed har det danske aktiemarked imidlertid givet et flot afkast på 17%. Pulje 2 Danske Aktier gav i 4. kvartal et afkast på 3,40 pct. (før pensionsafkastskat). For året gav Pulje 2 Danske Aktier et afkast på 23,55 pct. (før pensionsafkastskat) Danske Aktier 3,40% 3,19% 2,70% 23,55% 22,97% 19,46% Danske Aktier 31,7% 26,9% -12,6% -10,7% 26,4% 22,4% 32,4% 27,5% Danske Aktier 22,97% 27,20% 18,82% 10,45% Danske Bank 9,5 Novo Nordisk A/S 8,8 Coloplast A/S 8,5 AP Møller-Mærsk B 8,0 Pandora A/S 7,9 Aktier Kontant I alt Aktier Industri, energi, m.v.* Forbrugsvarer, basisvarer Medicinal Finans IT og telekom I alt Danmark I alt *Gruppen inkl. også materialer og forsyning.

5 Pulje 3 - Mixpulje Minimum 4. kvartal var kendetegnet ved, at obligationer klarede sig bedre end aktier. Det kraftige rentefald betød imidlertid, at danske realkreditobligationer ikke kunne følge med statsobligationerne, som leverede afkast i størrelsesordenen 3%. Statsrenterne satte nok en gang nye bundrekorder: den tyske 5-årige strøg i 0,0% og den tyske 10-årige rente nåede ned i 0,52%. Set over hele kvartalet præsterede amerikanske aktier et pænt positivt afkast, mens Europa og Emerging Markets måtte inkassere et lille minus. Den helt store taber var olien, som tabte næsten 40%. Det kraftige fald i olieprisen smittede også af på US High Yield-markedet, som tabte 1% i kvartalet. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 5.48% målt ved MSCI World opgjort i DKK. Obligationer gav svagt positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 0,35%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne har været allokeret med overvægt til Emerging Markets mens danske aktier har været undervægtet. Pulje 3 - Mixpulje Minimum gav et afkast i fjerde kvartal på 0,84 pct. (før pensionsafkastskat). År til dato leverede Pulje 3 - Mixpulje Minimum et afkast på 0,39 pct. (før pensionsafkastskat) Mixpulje Minimum* 0,63% 0,60% 0,49% 2,56% 2,00% 1,70% Mixpulje Minimum* Mixpulje Minimum* N/A N/A N/A N/A * Mixpulje Minimum har været investeret siden 28. marts SEBinvest Danske Aktier 11,7 4% Nykredit SDO ,0 2% Realkredit Danmark ,4 2% Realkredit Danmark ,5 2% Realkredit Danmark ,7 Officiel varighed Mixpulje Minimum 38,9 1,86 0,72 1,86 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

6 Pulje 4 - Mixpulje Middel 4. kvartal var kendetegnet ved, at obligationer klarede sig bedre end aktier. Det kraftige rentefald betød imidlertid, at danske realkreditobligationer ikke kunne følge med statsobligationerne, som leverede afkast i størrelsesordenen 3%. Statsrenterne satte nok en gang nye bundrekorder: den tyske 5-årige strøg i 0,0% og den tyske 10-årige rente nåede ned i 0,52%. Set over hele kvartalet præsterede amerikanske aktier et pænt positivt afkast, mens Europa og Emerging Markets måtte inkassere et lille minus. Den helt store taber var olien, som tabte næsten 40%. Det kraftige fald i olieprisen smittede også af på US High Yield-markedet, som tabte 1% i kvartalet. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 5.48% målt ved MSCI World opgjort i DKK. Obligationer gav svagt positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 0,35%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne har været allokeret med overvægt til Emerging Markets mens danske aktier har været undervægtet. Pulje 4 - Mixpulje Middel gav et afkast i fjerde kvartal på 2,29 pct. (før pensionsafkastskat). År til dato leverede Pulje 4 - Mixpulje Middel et afkast på 12,38 pct. (før pensionsafkastskat) Mixpulje Middel 2,29% 2,09% 1,77% 12,38% 11,77% 9,97% Mixpulje Middel 14,3% 12,1% 0,4% 0,4% 12,2% 10,4% 12,5% 10,6% Mixpulje Middel 11,77% 12,17% 10,13% 6,22% SEBinvest Nordamerika Indeks 14,9 SEBinvest Europa Small Cap 9,2 4% Nykredit SDO ,6 2% Realkredit Danmark SDRO ,1 2% Realkredit Danmark SDRO ,3 Officiel varighed Mixpulje Middel 717,6 1,36 9,7 1,36 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

7 Pulje 5 - Globale Aktier To store temaer kommer til at præge de finansielle markeder i Europa i 2015, nemlig marginal økonomisk fremgang og tiltagende politisk usikkerhed. Sidstnævnte er ligesom ved begyndelsen på den europæiske gældskrise i 2010 startet i Grækenland, men har også denne gang potentiale til at sprede sig til andre lande. De EU-kritiske partier er på fremmarch i mange lande, og usikkerhed omkring hele eurosamarbejdet kan gå hen og blive et vigtigt tema i 2015, hvor der er parlamentsvalg i både Portugal og Spanien. På den korte bane kan usikkerheden omkring den politiske situation i Grækenland betyde, at de finansielle markeder stiller spørgsmålstegn ved, om ECB kan annoncere et storstilet opkøbsprogram i første kvartal af 2015, som ellers p.t. er priset ind. I USA bliver nøgletallene ved med at tegne et billede af et opsving, der har bidt sig fast. De seneste tal for BNP-væksten viste således, at økonomien voksede med hele 5% (annualiseret) i 3. kvartal drevet af et stærkt privatforbrug. Dermed er der noget, der tyder på, vi allerede er begyndt at se de første positive effekter af den lavere oliepris. Også de fremadskuende nøgletal ser fortsat meget lovende ud, og der er udsigt til, at væksten kommer til at ligge over den potentielle vækstrate (ca. 2%) i Dette er alt sammen rigtig godt nyt, men da aktiemarkedet som bekendt er en tilbagediskonterende mekanisme, der tilbagediskonterer forventninger til fremtiden, er de gode nyheder langt hen ad vejen allerede indeholdt i aktiekurserne. Amerikanske aktier har med andre ord allerede taget forskud på glæderne og handler i skrivende stund tæt på all-time-high. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 5,48% målt ved MSCI World opgjort i DKK. Aktierne er allokeret med overvægt til Emerging Markets og en undervægt til europæiske samt amerikanske aktier. Pulje 5 Globale Aktier gav i fjerde kvartal af 2014 et afkast på 6,41 pct. (før pensionsafkastskat). I 2014 gav Pulje 5 Globale Aktier et afkast på 18,18 pct. (før pensionsafkastskat) Globale Aktier 6.41% 6.16% 5.22% 18.18% 17.47% 14.80% Globale Aktier* 13,5% 11,5% -0,1% -0,1% 12,5% 10,6% 20,9% 17,7% Globale Aktier* 17,47% 16,89% 12,62% 0,90% *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier. SEBinvest Nordamerika Indeks 49,9 SEBinvest Europa Small Cap 25,5 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) 8,0 SEBinvest Europa Indeks 7,9 Wealth Invest Globale Emerging Markets 4,4 Aktier Kontant I alt

8 Pulje 6 - Mixpulje Høj 4. kvartal var kendetegnet ved, at obligationer klarede sig bedre end aktier. Det kraftige rentefald betød imidlertid, at danske realkreditobligationer ikke kunne følge med statsobligationerne, som leverede afkast i størrelsesordenen 3%. Statsrenterne satte nok en gang nye bundrekorder: den tyske 5-årige strøg i 0,0% og den tyske 10-årige rente nåede ned i 0,52%. Set over hele kvartalet præsterede amerikanske aktier et pænt positivt afkast, mens Europa og Emerging Markets måtte inkassere et lille minus. Den helt store taber var olien, som tabte næsten 40%. Det kraftige fald i olieprisen smittede også af på US High Yield-markedet, som tabte 1% i kvartalet. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 5.48% målt ved MSCI World opgjort i DKK. Obligationer gav svagt positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 0,35%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne har været allokeret med overvægt til Emerging Markets mens danske aktier har været undervægtet. Pulje 6 - Mixpulje Høj gav et afkast i fjerde kvartal på 3,27 pct. (før pensionsafkastskat). År til dato leverede Pulje 6 - Mixpulje Høj et afkast på 14,44 pct. (før pensionsafkastskat) Mixpulje Høj 3,27% 3,02% 2,56% 14,44% 13,80% 11,69% Mixpulje Høj* ,8% 11,7% 14,4% 12,2% Mixpulje Høj* 13,80% 14,00% - - * Mixpulje Høj har været investeret siden november SEBinvest Danske Aktier 29,7 SEBinvest Nordamerika Indeks 17,3 SEBinvest Europa Small Cap 13,4 SEBinvest Kreditobligationer (Euro) 10,0 4% Nykredit SDO ,6 Varighed - MOAD Mixpulje Høj 90,75 1,04 0,94 1,04 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra mod. optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

9 Pulje 7 - Korte Obligationer Fjerde kvartal af 2014 bød ligesom de tidligere kvartaler i 2014 på et stort rentefald. Rentefaldet var lidt overraskende, da de økonomiske udsigter, specielt i USA, generelt så pænere ud. Også i dette kvartal var rentefaldet imidlertid delvist baseret på en flight-to-quality i takt med, at den politiske risiko, specielt i Grækenland, var stigende. Yderligere medførte de kraftige fald i råvarepriserne, herunder specielt olieprisen, at inflationsforventningerne faldt til nye historiske lave niveauer. Lave forventninger til inflationen medførte naturligt nok yderligere rentefald. Udviklingen i de lange renter var for en gangs skyld næsten identisk på tværs af regionerne. De 10-årige statsrenter faldt både i USA og i Europa, men rentefaldet var dog lidt større i Europa. De korte renter steg en smule både i Europa og i USA, hvorfor rentekurverne generelt udviste en udfladende tendens. Spændet mellem Danmark og Tyskland var nogenlunde stabilt i kvartalet. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,17%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 0,54%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 0,85% altså noget højere end i Tyskland, men dette skyldes i stor udstrækning skift af såkaldt benchmarkobligation til 1,75% stat Pulje 7 - Danske Obligationer leverede i fjerde kvartal 2014 et afkast på -0,31 pct. (før pensionsafkastskat) og et afkast på 1,59 pct. (før pensionsafkastskat) for hele Korte obligationer -0,31% -0,37% -0,32% 1,59% 1,32% 1,12% Korte obligationer 3,5% 3,0% 3,7% 3,1% 2,6% 2,2% 0,3% 0,3% Korte obligationer 1,32% 1,43% 2,29% 2,91% 2% BRF ,0 2% Realkredit Danmark ,4 2% Realkredit Danmark ,0 2% Nykredit SDO ,3 3,5% Nykredit SDO ,8 Officiel varighed Korte obligationer 96,44 1,77 1,71 1,77 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt

10 Pulje 8 - Mixpulje Lav 4. kvartal var kendetegnet ved, at obligationer klarede sig bedre end aktier. Det kraftige rentefald betød imidlertid, at danske realkreditobligationer ikke kunne følge med statsobligationerne, som leverede afkast i størrelsesordenen 3%. Statsrenterne satte nok en gang nye bundrekorder: den tyske 5-årige strøg i 0,0% og den tyske 10-årige rente nåede ned i 0,52%. Set over hele kvartalet præsterede amerikanske aktier et pænt positivt afkast, mens Europa og Emerging Markets måtte inkassere et lille minus. Den helt store taber var olien, som tabte næsten 40%. Det kraftige fald i olieprisen smittede også af på US High Yield-markedet, som tabte 1% i kvartalet. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 5.48% målt ved MSCI World opgjort i DKK. Obligationer gav svagt positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 0,35%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne har været allokeret med overvægt til Emerging Markets mens danske aktier har været undervægtet. Pulje 8 - Mixpulje Lav gav et afkast i fjerde kvartal på1,57 pct. (før pensionsafkastskat). År til dato leverede Pulje 8 - Mixpulje Lav et afkast på 9,10 pct. (før pensionsafkastskat) Mixpulje Lav 1,57% 1,38% 1,17% 9,10% 8,52% 7,21% Mixpulje Lav 11,0% 9,4% 3,1% 2,6% 9,8% 8,3% 8,0% 6,8% Mixpulje Lav* 8,52% 8,78% 8,06% 5,69% * Mixpulje Lav har været investeret siden februar % Nykredit SDO ,8 SEBinvest Nordamerika Indeks 9,2 2% Realkredit Danmark ,7 SEBinvest Europa Small Cap 7,6 2% Realkredit Danmark ,6 Officiel varighed Mixpulje Lav 741,93 1,73 12,86 1,73 *Ændringen vedrører alene obligations- og kontantbeholdningen, inkl. futures sikkerhedsmargin, og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Rapport for Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 15. januar 2014 Indholdsfortegnelse Portefølje- og markedsbeskrivelse Afkastopgørelse... 1 Markedsudvikling... 2 Performance...

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere