PAULA MODERSOHN-BECKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAULA MODERSOHN-BECKER"

Transkript

1

2 Paula Modersohn-Becker Liegende Mutter mit Kind II, 1906, olie på lærred. Museen Böttcherstrasse, Paula Modersohn-Becker Museum, Bremen. PAULA MODERSOHN-BECKER Paula Modersohn-Becker ( ) ville være kunstner og insisterede på sin integritet i et mandsdomineret kunstmiljø omkring I dag springer hendes malerier af mennesker og natur stadig i øjnene med deres ukonventionelle, rå skønhed. Hendes korte liv hun blev kun 31 udfoldede sig mellem Paris og den nordtyske kunstnerkoloni i Worpswede ved Bremen, blandt andet gennem venskabet med digteren Rainer Maria Rilke. Modersohn-Becker er på én gang meget gammeldags og hypermoderne. Hun iscenesætter sig selv gennem det ene selvportræt efter det andet, men hendes blik på selvet og på omverdenen er ikke flimrende og flygtigt, det er snarere arkaisk, som om det kom fra en anden tid og et andet sted. Mange vil genkende kunstneren fra Louisianas store Selvportrætudstilling i 2012, hvor hun var repræsenteret med fire værker. Udstillingen er den første store retrospektive præsentation af kunstneren i Skandinavien nogensinde. 5. DECEMBER 6. APRIL

3 Richard Mosse The Enclave, , videostill. 16 mm infrarød film overført til HD video, produceret i den østlige del af den Demokratiske Republik Congo. Richard Mosse. RICHARD MOSSE Ét værk i tummelen af tusind betog beskuerne på Venedig Biennalen i 2013: Den Irske Pavillon, som var ramme om kunstneren Richard Mosses skræmmende og ubehageligt vedkommende videoværk The Enclave om krigen i Congo. Folk gik småsnakkende ind i videoprojektionernes billedhav og forlod det igen, stumme af rædsel. Vi ser militære konflikter og overgreb på civile udspille sig dagligt i sendefladen, men i Mosses kombination af kunstneriske og dokumentariske metoder bliver det hele endnu værre. Han bruger en særlig militær overvågningsfilm, der forvandler landskabernes grønne farver til lysende pink. Med denne blanding af æstetik og konfrontation lykkes det Mosse (f i Irland) at kalde konflikterne til live i et andet lys end det journalistiske man sænker på umærkelig vis paraderne, fordi det hele foregår på et kunstmuseum og er derfor så meget mere modtagelig og sårbar, når rædslen melder sig. 5. FEBRUAR 25. MAJ

4 David Hockney Vandalised Totem, 22 November, 2012, kul på papir. Fra serien af landskaber, tegnet i fødeegnen i Yorkshire. David Hockney. DAVID HOCKNEY For David Hockney er kunst den mageløse forbindelse mellem iagttagelse og gengivelse. Louisianas gæster har selv erfaret dette, hver gang de har stået foran Hockneys A closer Grand Canyon, som er et hovedværk i museets samling, og senest da Louisiana i 2011 viste en Hockney, der nu pludselig havde kastet sig over iphone og ipad, som gengivelsesmedium for sine oplevelser. Nu er det atter Hockney-tid på Louisiana, men denne gang i Louisiana on Paper-sammenhæng med kunstnerens forrygende tegninger af landskabet i fødeegnen Yorkshire. De er udført i fuldstændig klassisk stil, nogle gange under åben himmel, andre gange fra førersædet i bilen, parkeret i et hjørne af hegnet. Hockney (f. 1937) er en mestertegner i slægt med de bedste i kunsthistorien, hans tegninger er suveræne, og glæden ved det sete er smittende. 19. MARTS 14. JUNI

5 Jeg er optaget af det paradoks, der opstår mellem det meget flygtige i situationen og det monumentalt maleriske i kompositionen, siger Jeff Wall om sit foto Boxing, 2011, lightjet print. JEFF WALL Jeff Wall er det moderne fotografis maestro. Mange af samtidens malere og fotografer står således i gæld til kunstneren fra Vancouver, som tilrettelægger hvert eneste værk med samme omhu, som var det et udfoldet teaterstykke i adskillige akter. Jeff Wall (f. 1946) er en moderne klassiker, hans motiver er referencer, når der skal skrives kunsthistorie om det tyvende århundredes sidste tre til fire årtier, og hans ikoniske billeder fastholder publikum i kraft af en udfoldet og aldrig fuldt ud forklaret eller gennemskuelig fortælling. Wall henter sine forbilleder i kunsthistorien, i litteraturen og andetsteds nogle fotografier forekommer at være i slægt med billeder helt tilbage i renæssancen, andre trækker på film og snapshot-traditionen. Man bliver hængende foran det enkelte værk af Jeff Wall, han er en indtrængende fortæller men uden undertekster eller fodnoter. 12. MARTS 21. JUNI

6 Peter Doig 100 Years Ago (Carrera), 2001, olie på lærred. Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais/Philippe Migeat. PETER DOIG Louisiana har et rodfæstet forhold til maleriet som sådan museets samling såvel som udstillingsprogrammet bærer præg af det. Med udstillingen af maleren Peter Doigs billeder er det således et længe næret ønske, der går i opfyldelse Louisiana erhvervede for år tilbage det vidunderlige billede Music for the Future af Doig, og dette billede får nu sin indfatning i kraft af de over tredive andre malerier fra hele Doigs karriere, som udstillingen præsenterer. Peter Doig (f i Edinburgh) har boet mange år i Trinidad, han har et forhold til den maleriske tradition, fx til Bonnard, og alligevel er det ofte et mere eller mindre tilfældigt foto, der kan være udgangspunkt for hans store, farvestærke og ofte meget lyriske værker. De lyser af figurativ klarhed, men de lyser også så stærkt, at farvens emotionelle styrke vinder over fortællingen. Doigs billedverden er på enhver måde magisk. 17. APRIL 16. AUGUST

7 Terry Winters Turbulence Skins 12, 2004, offset litografi. Courtesy kunstneren og Leroy Neiman Center for Print Studies. T.h. Fate Map, 2013, litografi. Courtesy kunstneren og ULAE, New York. TERRY WINTERS Årets anden udstilling i serien Louisiana on Paper efter David Hockneys landskaber er præsentationen af et stort udvalg af den amerikanske kunstner Terry Winters grafiske arbejder. Terry Winters (f i Brooklyn, New York) er også maler, men i grafikken folder han hele potentialet ud. Få har som netop Winters bevæget sig i alle afkroge af dette mediums muligheder. Louisiana on Paper tager, som serie, sigte på at udfolde store kunstneriske verdener i det små på papir og lægger dermed op til en anden form for kunsterfaring end de større armsvings regimente; at se på kunst på papir er ofte som at læse. Med Terry Winters får vi som beskuere mulighed for at rejse ind i en anden verden, hvor det er de små tegn, der vækker vore følelser. 18. JUNI 30. AUGUST

8 Makoko Floating School i Lagos, Nigeria, er et bud på alternativt, bæredygtigt byggeri til Afrikas folkerige kystområder. Projektet er skabt af NLÉ architects v. Kunlé Adeyemi. AFRIKA Udstillingen Afrika er det tredje kapitel i Louisianas store fortælling om Arkitektur, kultur og identitet. Museet var i 2011 ramme om fortællingens første kapitel NEW NORDIC og i 2012 rettedes blikket mod den arabiske verden med udstillingen DET ARABISKE NU. Tredje kapitel præsenterer en række markante spor og levende traditioner på det afrikanske kontinent, og udstillingen vil i lighed med de to forrige folde sig ud i krydsfeltet mellem arkitektur, samtidskunst og kultur. Louisianas arkitekturudstillinger handler aldrig udelukkende om byggeri og æstetik, men derimod om samfundet, om de indgreb af definerende, fortolkende og forandrende art, som arkitekturen bidrager med i både de fysiske og de mentale rum, som danner vores sociale fælleskaber. En arkitekturudstilling på Louisiana handler om det liv, vi lever, det liv, andre lever, og det liv, vi kunne leve. 25. JUNI 25. OKTOBER

9 Yayoi Kusama fotograferet i 1965 i en af sine installationer. Ota Fine Arts, Tokyo/Singapore; Victoria Miro Gallery, London; David Zwirner, N.Y. og KUSAMA Enterprise Yayoi Kusama. YAYOI KUSAMA Kusama er i løbet af få år blevet Louisiana-publikummets darling i kraft af sin installation på museet Gleaming Lights of the Souls et spejlbeklædt rum med hundredvis af lamper i forskellige farver, som giver beskueren en kosmisk fornemmelse af at befinde sig i det uendelige verdensrum. Men Kusama (f. 1929) er meget mere, og hendes karriere spænder over seks årtier. Hun kom kunstnerisk til verden næsten som et kvindeligt modstykke til Andy Warhol i 1960 ernes New York, hvor hun udfoldede sig i et miks af kunst, mode og happenings. Siden da har hun med sit markante billedsprog og sin konstante kunstneriske fornyelse markeret sig som en af vor tids mest prominente kunstnere. Louisianas udstilling om Kusama fortæller hele historien om den japanske kunstner, som med en uhyre produktivitet har skabt en hel verden for sig, hvor farve og mønstre og bevægelse tilsammen vidner om hendes fascination af det uendelige. 17. SEPTEMBER 24. JANUAR 2016

10 Lucian Freud Woman with Arm Tattoo (Kvinde med armtatovering), 1996, ætsning på papir. Louisiana Museum of Modern Art. Donation: Ny Carlsbergfondet. LUCIAN FREUD Louisiana viste i 2009 en uhyre velbesøgt udstilling med den engelske kunstner Lucian Freuds maleri nu sættes der i serien Louisiana on Paper fokus på ham som grafiker. Lucian Freud ( ) er menneskemaler, hans billeder er ublufærdige og skærer til benet, når det handler om manden og kvinden som kødelige væsener, og springet ind i grafikken kan måske lyde underligt, al den stund det netop er maleriet, der kan forløse det legemlige blik på kroppen. Men det er med Freud som med Edvard Munch, der også var en rent ud mesterlig grafisk kunstner: Kødet forsvinder måske, men kroppen bliver ved med at være der, og ikke mindst ansigtet vinder i styrke, når farven er reduceret væk, og tegningen tager over. Freuds grafiske arbejder er derfor umiskendeligt freudske stærke, konfrontative, umulige ikke at forholde sig til, som var det et andet menneske, der havde trængt én op i en krog. 8. OKTOBER JANUAR 2016

11 Der arbejdes hele tiden på at få samlingen til at optræde i nye og overraskende kombinationer. Få overblik over de skiftende præsentationer på louisiana.dk/samling. LOUISIANAS SAMLING Louisianas samling af moderne kunst og samtidskunst udgør på samme tid en grundsten og en dynamisk kraft bag museets aktiviteter og danner klangbund under udstillingsprogrammet. Derfor vises et udvalg af samlingens mere end værker altid i skiftende og varierede præsentationer i nye og uventede sammenstillinger. Og derfor er det af afgørende betydning, at samlingen til stadighed udvikles og styrkes. Her er museet helt afhængig af andre folks generøsitet danske fonde og privatpersoner, der ved, hvor nødvendigt det er at erhverve nye værker, hvis Louisiana skal fremtidssikres som museum på højt internationalt niveau. På louisiana.dk/støt-kunsten kan du læse mere om det nye støtteprogram for samlingen, og her har du mulighed for selv at støtte. Alle bidrag tæller, tak!

12 På Louisiana Channel kan man opleve kunstnere, arkitekter, musikere og designere dele ideer, refleksioner og holdninger om alt fra helt personlige erfaringer til tidens globale udfordringer. LOUISIANA CHANNEL Mødet med kunsten og med kunstnerne foregår i dag i høj grad også på nettet. Det har været grundtanken bag Louisiana Channel, der siden lanceringen i 2012 har udviklet sig til en vidtspændende kanal, hvor man på sin computer, tablet eller mobil kan møde de personligheder og strømninger, der præger den globale kulturscene. Med omkring 1,7 millioner årlige sidevisninger har Louisiana Channel således været med til at bære museets værdier, tanker og engagement ud til et endnu større publikum. Stoffet findes i museets enestående netværk, men Channel ser samtidig ud over museets egen kontekst og opsøger historier der, hvor kunstnerne er. Nye videoer om billedkunst, litteratur, design og arkitektur lægges på sitet hver uge, så man lige nu kan vælge mellem og fordybe sig i ca. 200 inspirerende kunstnermøder ved at klikke på channel.louisiana.dk

13 Louisiana Live er levende og engagerende kulturaftener, hvor samspillet og diskussionen mellem Live-gæster, værter og publikum er en afgørende faktor. LOUISIANA LIVE Den kritiske, engagerende og perspektiverende samfundsdebat har præget Louisiana siden museets grundlæggelse, og da museet i 2008 indførte aftenåbent tirsdag til fredag til kl. 22 blev det for alvor muligt at udfolde de oprindelige tanker om Louisiana som kulturhus. Et hus med liv og viden og meninger, et hus, hvor kunstnere, videnskabsfolk og debattører mødes med publikum. Louisiana Live er siden blevet en fast og meget populær ramme om skarpt vinklet og underholdende kulturdebat, bestyret af værterne Synne Rifbjerg, Weekendavisen, og Marie Tetzlaff, Politiken. Emnerne for Live-aftenerne knytter sig ikke til udstillingerne, men til det generelle kulturliv og tidens aktuelle debatter med plads til både det overraskende, muntre og skæve. Tilmelding til arrangementerne tilrådes, men adgangen er gratis og forudsætter kun billet til museet.

14 Louisiana Koncerter byder i 2015 på et møde mellem Pavel Haas Kvartetten og pianisten Denis Kozhukhin. Foruden navne som f.eks. Andreas Haefliger, Stephen Hough og Jerusalem String Quartet. KONCERTER & MUSIC Den klassiske musik har i årtier spillet en særlig rolle på Louisiana, der med tiden har fået ry for at være en oase for kammermusikken og et slags fristed for internationale musikere. Derfor har det været muligt at skabe et særligt tillids- og tilhørsforhold, som museets koncertgæster nyder godt af musikalske møder i verdensklasse og som nu også kommer til udtryk på nettet i form af Louisiana Music. Her formidles den klassiske musik på nye måder og med nye perspektiver ved hjælp af den mest moderne filmteknologi. Filmene går så tæt på, at man så at sige oplever musikken indefra. Samspillet mellem Louisiana og nogle af verdens førende musikere løftes hermed op, så det rækker ud over museets Koncertsal og bliver tilgængeligt for enhver. Se, lyt og følg med på music.louisiana.dk

15 Den stemningsfulde Park Scene var i 2014 ramme om arrangementer med bl.a. Herta Müller, Alaa Al-Aswany, Sjón, Jørgen Leth og en stribe debutanter. LOUISIANA LITERATURE Festivalen Louisiana Literature er blevet en fast årlig begivenhed, der over fire dage præsenterer en lang række udenlandske og danske forfattere på scener rundt omkring i museet. De seneste år har Louisiana således haft besøg af blandt andet Herta Müller, Ian McEwan, Joyce Carol Oates, Günter Grass, Chimamanda Ngozi Adichie og Jonathan Safran Foer. Hvert år samler festivalen flere tusinde gæster, og stemningen er helt fantastisk, når forfatterne rykker ind med oplæsning, performance, interviews og diskussion og hele museet sættes i spil. Med Louisiana Literature løfter museet en gammel arv et stærkt engagement i litteraturens verden ind i en ny tid og slår samtidig et slag for den gode litteratur og nødvendigheden heraf. Louisiana Literature 2015 afholdes i dagene august.

16 Louisiana Børnehus er åbent hele ugen tirsdag-søndag fra kl , dog lukker de åbne værksteder en halv time før. LOUISIANA BØRNEHUS Louisiana har været pioner inden for arbejdet med børn og deres møde med kunsten. I 2014 kunne Børnehuset et levende og inspirerende fristed i tre etager således fejre 20 års jubilæum. Kodeordet for Børnehuset er hverken babysitning eller fri leg, men kreativitet udfoldet med den rigtige kunst som forbillede. Børnehuset er i løbet af ugen og i weekenden ramme om en lang række varierede aktiviteter, bl.a. åbne værksteder, som både knytter sig til aktuelle udstillinger og værker i samlingen. Særlige værkstedsaktiviteter og tilbud til de små, lidt større og familierne er på programmet i skolernes ferier, og flere gange om året arrangerer Børnehusets medarbejdere de populære Billedskoler og Billedværksteder, hvor hhv. børn og voksne får tid og mulighed for at eksperimentere med kunstneriske teknikker, udtryk og materialer.

17 Louisiana Learning tilbyder bl.a. gratis omvisninger dagligt, tirsdag-fredag, enten i de aktuelle udstillinger eller i Samlingen. LOUISIANA LEARNING Omvisninger, skolebesøg, mobilguide, internationale samarbejder og meget mere Louisiana Learning rummer museets stadigt voksende udvalg af tilbud inden for formidling og undervisning. Louisiana Learnings kunstformidlere står bl.a. for de gratis omvisninger, der tilbydes dagligt tirsdag-fredag. Det er også Learning, der tilrettelægger og målretter undervisningsforløb og -materialer for skoler (fra 2. klasse) samt gymnasier, HF, lærerseminarier mm. Ligesom afdelingen står for en lang række tiltag, der vægter fordybelse og kreativt samvær fra Art+ Aftener på museet til Art Exchange-programmet, der med TATE-museerne i London formidler udveksling mellem både elever og lærere. Louisiana Learning samarbejder også med Globale Gymnasier om at få sat kunsten på skemaet og med Røde Kors om et kunstprojekt for flygtningebørn.

18 Med Klubkortet kan man følge, hvordan Louisiana hele tiden er i bevægelse og udvikling hvilket senest kom markant til udtryk med Olafur Eliassons Riverbed i Sydfløjen. LOUISIANA KLUBBEN Louisiana Klubben er vokset uafbrudt det seneste årti og har nu over medlemmer, hvilket gør den til en af de største museumsklubber i Europa. Lanceringen forrige år af det nye Klubkort U27, der gælder for unge mellem 18 og 27 år, har desuden vist sig at være en markant succes. Alle Klubkort giver fri entré til museet et helt år, så man kan komme og gå og bruge Louisiana på en helt anden måde end museets øvrige gæster. Se lidt ad gangen, se det hele igen eller blot vandre i parken og spise i caféen, gå til foredrag eller høre musik. Med Klubkort 1 og Klubkort 1+1 (fri entré for kortholder plus en gæst) får man fire gange om året tilsendt nye udgivelser fra museets eget forlag, Louisiana Publications, i form af to kataloger (Louisiana Revy) og to magasiner (Louisiana Magasin). Alle klubmedlemmer får desuden rabat i museets Butik og Cafe og adgang til særlige arrangementer og tilbud.

19 LOUISIANAS MUSEUM OF MODERN ART STØTTES I 2015 AF BL.A. Louisiana Museum of Modern Art Gl. Strandvej 13 DK-3050 Humlebæk Åbningstider Tirsdag fredag: Lørdag søndag: Helligdage: Mandag: lukket Entrépriser Pr. person: kr. 110 Studerende med studiekort: kr. 95 Børn og unge op til 18 år: fri entré Grupper (min. 15 pers.): Pr. person: kr. 100 Studerende: kr. 90 Klubmedlemmer: fri entré Klubmedlemmers gæster: kr. 90 Forside: Kusama fotograferet i 2010 i en af sine mixed media installations på Aichi Triennalen, Japan. Courtesy Ota Fine Arts, Tokyo/Singapore; Victoria Miro Gallery, London; David Zwirner, New York; og KUSAMA Enterprise, Yayoi Kusama. Bagside: Calder-terrassen, foto: Kim Hansen. Foto i øvrigt af bl.a. Iwan Baan, Anders Sune Berg, Bjarke Ørsted, Kim Hansen Klaus Holsting, Poul Buchard/Brøndum & Co m.fl.

20 SE MERE PÅ LOUISIANA.DK

MODERSOHN- BECKER Den tyske maler har

MODERSOHN- BECKER Den tyske maler har »Og nu ved jeg ikke engang, hvordan jeg skal skrive mit navn. Jeg er ikke Modersohn, og jeg er heller ikke længere Paula Becker. Jeg er mig, og det håber jeg at blive mere og mere.«paula Modersohn-Becker

Læs mere

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole

Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole Orlovsrapport (1. september 1. december 2010) Billedkunstlærer Anja Kjølby Løgumkloster Højskole Man burde hver dag høre lidt musik, læse et godt digt, betragte et smukt maleri og hvis det er muligt sige

Læs mere

GL STRAND NYT. FOS Lars Bukdahl introducerer de nye unge talenter ved forårets to POESI-arrangementer.

GL STRAND NYT. FOS Lars Bukdahl introducerer de nye unge talenter ved forårets to POESI-arrangementer. GL STRAND NYT E D VA R D W E I E : F A U N O G N Y M F E 1941 - O L I E PÅ L Æ R R E D 19 7 X 13 7 C M KUNSTFORENINGEN GL STRAND MEDLEMSNYT NO. 1 N Y E TA L E N T E R FOS E D VA R D W E I E Lars Bukdahl

Læs mere

FORFATTEREN. Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn?

FORFATTEREN. Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn? FORFATTEREN 8 2014 Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn? leder siden sidst Vi er hele Danmarks forfatterforening I Dansk Forfatterforenings bestyrelse og sekretariat

Læs mere

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1 Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00 www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk SIDE 1 ÅRSBERETNING 2012 Forord I 2012 havde 40 års jubilæum. Jubilæumsåret blev på mange

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

ARKENS MISSION STATEMENT

ARKENS MISSION STATEMENT ÅRSRAPPORT 29 ARKENS VISION OG MISSION STATEMENT ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. Utopier

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.

<artifakti> Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst. Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Inspirationsmateriale for folkeskole og gymnasieklasser

Læs mere

ARKENS VISION ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE ARKENS MISSION STATEMENT

ARKENS VISION ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE ARKENS MISSION STATEMENT ÅRSRAPPORT 2013 VISION OG MISSION ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. ARKENS MISSION STATEMENT

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING

KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING KAPITEL 2: PRÆSENTATION AF TILGANG MOTIVATION SPECIALETS OPBYGNING VIDENSKABSTEORI KAPITEL 3: TEORI OG BAGGRUND

Læs mere

ArtExclusive.dk. kunst for 3.000 kr. Vind et unikt kunstværk af en spændende dansk kunstner GRATIS E-MAGASIN #2 - MAJ 2014

ArtExclusive.dk. kunst for 3.000 kr. Vind et unikt kunstværk af en spændende dansk kunstner GRATIS E-MAGASIN #2 - MAJ 2014 ArtExclusive.dk #2 - MAJ 2014 Gratis formidling af kvalitetskunst Brug for kunst? Vi hjælper dig helt uden beregning Unik Dansk kunst Mød 29 meget forskellige danske kunstnere MAsser af flotte billeder

Læs mere

Indhold. ULDUM HØJSKOLE Højskolebakken 11 7171 Uldum 7567 8211 uldum@uldum-hojskole.dk www.uldum-hojskole.dk. Århus. Uldum. København.

Indhold. ULDUM HØJSKOLE Højskolebakken 11 7171 Uldum 7567 8211 uldum@uldum-hojskole.dk www.uldum-hojskole.dk. Århus. Uldum. København. Uldum Højskole Indhold Velkommen 3 Tag på højskole 4 Højskoleliv 6 Fag og hovedområder 8 Musik og teater 10 Kunst og design 12 Kultur og samfund 14 Idræt og svømning 16 Pædagogik og psykologi 18 Dansk

Læs mere

AUG-DEC 2014. Svendborg Bibliotek ARRANGEMENTER. for børn og voksne

AUG-DEC 2014. Svendborg Bibliotek ARRANGEMENTER. for børn og voksne AUG-DEC 2014 Svendborg Bibliotek ARRANGEMENTER for børn og voksne Fra side Fra side 19 Fra side 4 Arrangementer 22 Arrangementer for voksne Undervisning for børn & unge Fra side Fra side Fra side 33 Udstillinger

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

DANMARK FOR HELE FOLKET

DANMARK FOR HELE FOLKET Bente Schindel (red.) DANMARK FOR HELE FOLKET Kulturelle Samråd i Danmark Musisk Oplysnings Forbund - 13 kulturelle integrationsprojekter 1 Indhold Forord Danmark for HELE folket - 13 kulturelle integrationsprojekter

Læs mere

BORGERNES BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne

BORGERNES BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne BORGERNES BIBLIOTEK Gladsaxe Bibliotekerne ÅRSBERETNING OG VISIONER gladsaxe.dk/bibliotek 2014 Indhold gladsaxe.dk/bibliotek Gladsaxe Bibliotekerne Søborg Hovedgade 220 6820 Søborg E-mail: bibliotek@gladsaxe.dk

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015 ROSENBLADET juni 2015 internet dating Den moderne verdens metode til at finde en kæreste er kommet under lup, når karen fortæller om, hvad denne jungle af digital dating har givet hende af erfaringer Ekspressionisme

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015

KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015 KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015 KOT NR. 1, 23 ÅRGANG 23 K.O.T. - Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum.

Læs mere

Jeg har for første gang besøgt Roskilde. Min

Jeg har for første gang besøgt Roskilde. Min INSP! ROSKILDE Jeg har lige afsluttet min praktik som pædagogstuderende på INSP! Fed oplevelse. Både at møde kunstnere og. Ikke mindst de knaldhamrende dygtige formidlere på Musicon. Jeg har fået en masse

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME Kulturkontakten IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME HANS EDVARD NØRREGÅRD-NIELSEN OM DANSK KUNST OG UDLANDET ARNE JACOBSEN

Læs mere

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig.

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. Engagerede unge Årets streetfestival finder sted den 29. april kl.14-18. Unge drivkræfter står bag. > Side 6 Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. > Side 13 Bliv

Læs mere

LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE:

LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE: L A N D A R T FES T I VA L 2 0 15 Copyrigh LAND-SHAPES SAMARBEJDSPARTNERE: KULTURELT SAMRÅD I THISTED KOMMUNE STØTTEFORENINGEN FOR HANSTHOLM FYR THY NATIONALPARK AVV I HJØRRING KUNSTFORENINGEN DET NY KASTET

Læs mere