Høringssammenstilling for. Levende Lys. Dato: 20. september Nordisk Miljømærkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssammenstilling for. Levende Lys. Dato: 20. september 2007. Nordisk Miljømærkning"

Transkript

1 Høringssammenstilling for Levende Lys Dato: Nordisk Miljømærkning

2 Svanemærkede Levende Lys - Høringssammenstilling 088/ 1 Sammenfatning Om høringen Sammenstilling af indkomne svar Kommentarer til kriterierne, i detaljer... 3 Generelle kommentarer:... 3 K1 Beskrivelse af materialer... 5 K2 Beskrivelse af kemiske tilsætningsstoffer i og på det levende lys... 5 K3 Mængden af voks produceret fra fornybare materialer... 5 K4 Fornybar råmateriale K5 Kuldioxid balance ved produktion af vegetabilsk råvare K6 Sod index K7 Kemikalier, præparater, tilsætningsstoffer, lakker og farver K8 Azofarver K9 Tungmetaller K10 Aromatiske opløsningsmidler og K11 Halogenerede opløsningsmidler K12 Total mængde af organiske opløsningsmidler K13 Duftstoffer K14 Phtalater K15 Andre materialer K16 Vægen K17 Emballage K18 Forbrugerinformation K19 Brandsikkerhed K20 Lovgivning og myndighedskrav K21 Svanemærkningsansvarlig K22 Dokumentation K23 PLanlagte ændringer K24 Ikke-planlagte afvigelser K25 Sporbarhed K26 Uddannelse K27 Retursystem K28 Markedsføring K29 Produktets sikkerhedsmærkning og advarsler Kommentarer til baggrunden Sammenfatning af kommentarerne Diskussion og konklusion... 17

3 1 Sammenfatning Høringen for svanemærkning af Levende Lys fandt sted i perioden 21. juni til d. 7. september En udvalgt række af høringsinstanser modtog ved høringens start information om, hvilke dokumenter der var i høring, og hvor de kunne hentes til gennemsyn. Dokumenterne var: 1. Svanemærkning af Levende Lys. Høringsudkast til kriteriedokument 21. juni 7. september Om svanemærkning af Levende Lys, udkast til høring 21. juni 7. september Baggrund for miljømærkning. 3. Swan labelling of candles. Draft for hearing 21 June 7 September About Swan labelling of Candles. Draft for hearing, 21 June 7 September Om høringen Høringen gennemførtes som sagt i perioden 21. juni 7. september I udkastet til kriterier var der specielt lagt væk på påvirkningen af det ydre miljø ved afbrændingen af levende lys. Derfor var lys i stearin favoriseret frem for lys i paraffin (se baggrundsdokument). Der er i kriterierne også taget hensyn til forbrugernes sundhed ved afbrænding af levende lys. Af denne årsag er der sat grænseværdier for en del indholdsstoffer i lysende, - indholdsstoffer som kan have kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende effekt. Under høring blev kontakt taget til både eksperter, leverandører og producenter for at indhente specifik viden om udvalgte fokusområder. Fx var det vigtigt at få et større kendskab til de farver og lakker, der anvendes ved produktion af levende lys. Og det var vigtigt at vide, hvilke kemiske produkter, der tilsættes lys og væge for at opnå den bedst mulige forbrænding. Det var også vigtigt at opnå en indsigt i, hvorfra stearinen kom, og om produktionen af stearin havde negative konsekvenser for lokalmiljø og lokalbefolkning, i de områder, hvor stearinen blev produceret af palmeolie fra palmeplantager. Desuden var det også af interesse at vide, hvilken emballage, der bliver anvendt til levende lys, og hvordan man indpakker lysene, når de skal fremstå som eftertragtede produkter overfor forbrugerne. 1

4 3 Sammenstilling af indkomne svar I starten af høringen, d. 20. juni 2007, blev orientering om høringsdokumenter sendt til i alt 280 høringsinstanser. Det var 87 fra Danmark, 56 fra Sverige, 97 fra Norge og 40 fra Finland. Island har ikke haft sendt dokumenterne til høring. Der var i alt 24 som svarede på høringen. Det var 13 fra Danmark, 5 fra Sverige, 2 fra Norge og 4 Fra Finland. De modtagne svar fordelte sig på følgende måde: 7 godkendte forslaget som det forelå i høringen. 7 godkendte forslaget men havde egne forslag til ændringer. 0 forkastede forslaget. 9 afstod fra at tage stilling til forslaget. 1 havde kommentarer uden at tage stilling til for og imod forslaget. I tabellen herunder er alle svar listet: Organisation/ virksomhed Land Godkender forslag et Godkender med kommentarer Forkaster forslaget Afstår fra at tage stilling til forslaget Kun kommentarer Forbrugerrådet Danmark X Coop Norden - Danmark X varesikring Miljøstyrelsen Danmark X Diana Lys A/S Danmark X Fødevareministeriets Danmark X Departement for Bæredygtighed og Miljø Danmarks Danmark X Naturfredningsforening Skatteministeriet Danmark X Københavns Danmark X Kommune, Center for Miljø Dansk Danmark X Arbejdsgiverforening Forbrugerstyrelsen Danmark X Dansk Erhverv Danmark X Indenrigs- og Danmark X Sundhedsministeriet Dansk Supermarked Danmark X A/S Delsbo Candle AB Sverige X Kemikalieinspektion Sverige X en Konsumentverket Sverige X Konsument vägledarnas förening Sverige X 2

5 Organisation/ virksomhed Land Godkender forslag et Godkender med kommentarer Arbetsmiljöverket Sverige X Suomen Kerta Finland X Oy, Raw Candle Factory Poppa-art Finland X Kynttiläpaja Finland X Kalevantuli Katolinen kirkko Suomessa (Den katolske kirke) Finland Vollen Lys A/S Norge X Norges Kvinne- og Norge X Familieforbund Forkaster forslaget Afstår fra at tage stilling til forslaget X Kun kommentarer 4 Kommentarer til kriterierne, i detaljer Generelle kommentarer: Dansk Supermarked A/S, Danmark: Ideen om svanemærkning af levende lys, passer godt i henhold til den kvalitet, vi gerne vil tilbyde forbrugerne. Produktions teknisk, kan vi ikke forholde os til nævnets krav, dette må være en overvejelse efter producenternes tekniske tilbagemeldinger. Coop Norden Varesikring, Danmark: Indledningsvist vil vi pointere, at vi hilser de nye kriterier meget velkomment. Der tændes rigtig mange lys i den mørke tid, og indtil nu har det ikke været muligt for forbrugeren, at vurdere lysets kvalitet hverken den miljø- eller indeklimamæssige. Der stilles krav i kriterierne om overholdelse af standarden vedr. sodning. Det betyder, at kun lys i god kvalitet kan miljømærkes. Dermed vil forbrugeren via svanemærket købe et lys, der både tager hensyn til miljø og indeklima (og dermed sundhed). Kan dette budskab kommunikeres grundigt ud til vores kunder, vurderer vi, at der vil være en stor efterspørgsel på miljømærkede lys. Miljøstyrelsen, Danmark: Der mangler et krav ( O17 ) om brændetid i forhold til mængde stearin/paraffin/voks. Lys med dårligt energiindhold. Artiklen fra Informationscenteret er i øvrigt interessant fordi den også tester brændetid, en parameter som kriterierne slet ikke kigger på. Det bør som minimum oplyses på produktet, og der bør egentlig sættes et kriterium for brændetid per gram lys (ex. emballage). Som i produktkriterierne for vaske- og rengøringsmidler kunne der således også opstilles et kriterium for forbrug af emballage og brændetid eller mængde stearin/paraffin/voks. Vi takker for kommentaren. Vi vil se på, hvordan vi kan indsætte et krav til brændetid, da vi er enige i, at det mangler. Også fordi brændetiden antages af andre at have 3

6 indflydelse på sodafgivelsen. Vi har siden indsat krav til oplysning om brændetid i antal gram pr. time og forbrugerinformation om hvor lang tid det tager at brænde ét lys. Diana Lys A/S, Danmark: Vi er nervøse overfor alle de kriterier der er i de dokumenter omkring svanemærkninger, flere af tingene kan simpelthen ikke lade sig gøre at overholde som producent. Vi kan kun bruge svanemærkning til de tynde stearinlys. På farvede bloklys og fyrfadslys kan vi ikke bruge det, da der simpelthen er for mange ting som vi ikke ville kunne lade sig gøre i praksis. Hvis I er meget uenige i min konklusion, kan det skyldes at det er en meget lang smøre i har sendt, som for mig er svær at overskue. I er derfor meget velkomne til at kontakte mig telefonisk og give en mere uddybende forklaring. Vi takker for kommentarerne. Vi er naturligvis meget interesserede i, hvad det er der ikke kan lade sig gøre. Vi har været i kontakt med mange producenter og underleverandører, som godt mener, at de kan svanemærke levende lys med kriterierne i høringsudkastet. Men vi er naturligvis klar over, at kriterierne sætter store begrænsninger for, hvilke lys der kan svanemærkes, og hvilke råvarer, kemi og farver, der kan bruges. Men sådan må det nødvendigvis være, når man laver miljømærkekriterier. Vi har forsøgt at afgrænse antallet af krav til et absolut minimum, og vi mener selv, at vi kun har det allermest nødvendige med. Delsbo Candle AB, Sverige: Vi har gått igenom kriterierna och tycker att det ser jättebra ut. Vi har inga ytterligare synpunkter. Kemikalieinspektionen, Sverige: Kemikalieinspektionen har inga invändningar mot de presenterade kriterierna för Svanenmärkning av levande ljus. Arbetsmiljöverket, Sverige: Arbetsmiljöverket har tagit del av förslaget till krav för Svanenmärknign av Ljus främst från arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljöverket har med hänsyn till sitt ansvarsområde inga invändningar mot förslaget. Vollen Lys A/S, Norge: Støtter forslaget i sin helhet. Norges Kvinne- og Familieforbund, Norge: Norges Kvinne- og Familieforbund ser svært positivt på Svanemerking av levende lys. 4

7 K1 Beskrivelse af materialer K2 Beskrivelse af kemiske tilsætningsstoffer i og på det levende lys K3 Mængden af voks produceret fra fornybare materialer Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danmark: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Sundhedsstyrelsen om kommentarer til Nordisk Miljømærknings høring af forslag til Svanemærkning af levende lys (brev af 26. juni 2007). I høringsoplægget er det et kriterie, at alle levende lys kan svanemærkes hvis mindst 90 % af lysets bestanddele består af fornybare råvarer (animalsk og vegetabilsk materiale), mens lys der udelukkende er lavet af petrokemisk paraffin, som er en ikke-fornybar råvare, ikke kan svanemærkes. Indhold af duft og aromastoffer er heller ikke foreneligt med de opstillede svanemærkekriterier. Svanemærkningen af lys skal medvirke til: - at reducere emission og effekter af skadelige stoffer på forbrugernes helbred - at reducere emissionen af luftarter, som har en negativ effekt på klimaændringer (som fx CO 2 ). Det er primært det første kriterium som ligger til grund for Sundhedsstyrelsens kommentarer og vurdering. Levende lys som forureningskilde: Tændte levende lys har vist sig at være en væsentlig forureningskilde til udsendelse af fine og ultrafine partikler i indeluften (Afshari & Ekberg, 2003), og udsendelse af sod kan også være væsentlig fra levende lys (Miljøstyrelsen, 2002). Danske undersøgelsesresultater (Miljøstyrelsen, 2002, Søndergaard, 2006) har vist, at fyrfadslys udsender færre partikler og soder mindre end bloklys, som igen forurener mindre end stagelys. En del af forskellene antages at skyldes forskellige brændingshastigheder hos de forskellige lystyper om end det ikke er hele forklaringen. Endvidere indikeres det, at lys der består af paraffin både soder mindre og afgiver færre partikler end lys bestående af stearin. Resultaterne er dog ikke helt klare (Miljøstyrelsen, 2002 & 2006). I undersøgelsen fra 2002 fremgår også en vis tilstedeværelse af organiske forbindelser i lysene om end størrelsesordnen af disse stoffer ikke er kvantificeret. Endelig angives indhold af tungmetaller i testens lys og væger at være lavt - vurderet ud fra koncentrationen i indeluften ved afbrænding af lys set i forhold til 1/100 af Arbejdstilsynets grænseværdier for de forskellige stoffer. I litteraturen er den partikulære luftforurening kendt som sundhedsskadelig set i relation til luftvejssygdomme, kræft og hjertekarsygdomme, men også allergi og andre gener er blevet relateret til partikulær luftforurening (Loft et al, 2003). Beregninger har vist, at ca. 3 % af den globale sygdomsbyrde skyldes inde- 5

8 luftforurening i boligen (Smith & Metha, 2003 Valent et al, 2004). Det er primært indånding af ultrafine og fine partikler, som udgør et sundhedsmæssigt problem (Loft et al, 2003), og koncentrationen af disse i indåndingsluften samt tidsrummet hvor den enkelte er udsat for partiklerne er vigtige indikatorer for helbredsrisikoen (Afshari et al, 2005). Vi kender dog ikke størrelsesordenen af gener og helbredsskadelige effekter hos mennesker, når de udsættes for partikler og organiske forbindelser fra levende lys sammenlignet med andre forureningskilder. Vurdering: På trods af den manglende viden om omfanget af gener og helbredsskadelige effekter vurderer Sundhedsstyrelsen, at tændte levende lys er en væsentlig kilde til indendørs partikelforurening. Det vurderes især uhensigtsmæssigt at afbrænde mange levende lys indendørs og opholde sig der igennem længere tid specielt hvis der er tale om mindre rum med et lavt luftskifte. Styrelsen vurderer endvidere, at der ikke er belæg for at udnævne paraffin til en mere sundhedsskadelig bestanddel i levende lys end stearin fordi forskellene imellem effekter fra stearin- og paraffinholdige lys ikke er belyst tilstrækkeligt. Hvad angår tungmetaller og organiske stoffer forstår Sundhedsstyrelsen det sådan, at de nævnte grænseværdier er anvendt i mangel af egentlige grænseværdier for hjem og opholdsrum. Konklusion: Med udgangspunkt i de opstillede sundhedsmæssige kriterier for svanemærkning anser Sundhedsstyrelsen ikke den foreliggende viden for at være tilstrækkelig til at svanemærke visse lys frem for andre. Sundhedsstyrelsen foreslår, at relevante forskningsmiljøer nærmere undersøger mulige gener og sundhedsskadelige effekter af partikler fra levende lys til indendørs brug. I relation til at kunne begrænse påvirkningen fra emissionen af tungmetaller fra lysene og fra den øvrige sodning foreslås, at det undersøges hvorvidt langsom brændingshastighed og vægetypen har sundhedsmæssig betydning og bør indgå som kriterium for en sundhedsrelateret svanemærkning. Endelig er fravær af organiske forbindelser i lysenes voks et andet evt. fremtidigt aspekt, der kan foreslås benyttet som sundhedsrelevant kriterium for svanemærkning af lys. Litteratur: 1) Afshari A, Ekberg LE, Fina och ultrafine partiklar i inomhusluft betydelsen av föroreningskällor inomhus. Miljø og sundhed, 23, p.: 3-8, ) Miljøstyrelsen. Indholdsstoffer i levende lys, der sælges i detailhandlen, kortlægning nr. 6, ) Søndergaard M. Pust partiklerne ud. Tænk; p:16-18, december, ) Miljøstyrelsen. Test af partikler fra levende lys. Miljø og sundhed, 2006(http://www.miljoeogsundhed.dk/default.aspx?node=5547) 5) Loft S, Raaschou-Nielsen O, Hertel O, Palmgren F. Sundhedsmæssige effecter af partikulær luftforurening. Miljø og sundhed, suppl. nr.2, p.: 13-19, ) Smith KR, Metha S. The burden of disease from indoor air pollution in developing countries: comparison of estimates. International Journal of Hygiene and Environmental Health; 206, p.: , ) Valent F, D Anna L, Bertollini R, Nemer L, Barbone F, Tamburlini G. Burden of disease attributable to selected environmental factors and injury among children and adolescents in Europe. The Lancet; 363 p: , ) Afshari A, Matson U, Ekberg LE. Characterization of indoor sources of fine and ultrfine particles; a study conducted in a full-scala chamber. Indoor Air, vol. 15 p.: ,

9 Vi takker for kommentarerne. Vi forstår den klare fokusering på sundhedsrelaterede gener forbundet med partikelemission fra levende lys. Vi mener heller ikke, at der er noget, der viser, at stearin er bedre end paraffin, når det gælder emission af sundhedsskadelige partikler. Baggrunden for at skelne mellem stearin og paraffin i kriterierne er udelukkende et spørgsmål om, at Nordisk Miljømærkning som princip ikke vil fremme anvendelsen af fossile brændsler (hvor olie fra undergrunden hentes op til jordoverfladen og afbrændes, hvorved ekstra CO 2 udsendes i atmosfæren). Tilførsel af CO 2 er med til at påvirke klimaet i negativ retning (populært kaldet klimaforandringer ), og det ønsker Nordisk Miljømærkning ikke at præmiere. Men der er andre aspekter i kriterierne, som gør, at vi fortsat mener at kunne sige, at svanemærkede levende lys er et sundere alternativ for forbrugerne end mange andre lys. Blandt andet afgivelse af PAH er, som er påvist at være højere ved afbrænding af paraffin and stearin (kilde 18 i baggrundsrapporten). Og forbud mod duftstoffer, hvoraf mange er påvist at have kræftfremkaldende effekt, og hvor alle har en mulig allergen effekt. Og forbud mod phtalater, som kan have hormonforstyrrende effekt. Og grænseværdier for flygtige organiske stoffer (VOC er), som også kan være skadelige for mennesker. Og forbud mod tungmetaller, som også har skadelig effekt på mennesker og dyr. Coop Norden Varesikring, Danmark Mængden af ikke fornybare råmaterialer (paraffin) må ikke overstige 10%, dvs. at råvarerne overvejende skal bestå af fornyelige ressourcer og betyde at det kun vil være lys i ren stearin, som vil kunne svanemærkes. Vores leverandører bruger typisk palmeolie, importeret fra østen (til fremstilling af lys i ren stearin). Dette krav ser vi flere problematikker i: Coops sortiment på lys i ren stearin udgør kun ca. 15%. Dvs. det er kun en lille del af sortimentet, som kunden vil kunne vælge med svanemærket på. Tillod man mere paraffin, fx 50/50, ville det betyde, at Coop ville kunne sælge fx bloklys, som indeholdt min. 50% stearin bloklys fremstillet af ren paraffin udgør en stor del af salget i butikkerne i dag. Dvs. ved at tillade mere paraffin i svanemærket lys, ville det være muligt at erstatte større mængder paraffin med vegetabilske råvarer og det samlede regnskab vil dermed betyde en besparelse af paraffin-forbruget. Produktion af palmeolie (typisk Indonesien og Malaysia) sammenlignet med et forbrug af ufornyelige ressourcer hvad er mindst skadeligt? Det er også et holdningsspørgsmål. Vores leverandører melder, at produktion af palmeolie mange steder ikke foregår bæredygtigt. Der er knaphed på palmeolie også, og der fældes skov i dag, for at gøre plads til nye plantager. Det fremgår ikke tydeligt nok i kriterierne, hvordan vores leverandører kan sikre sig, at de kun køber råvarer fra bæredygtigt skovbrug. Der stilles ikke krav i dag om, at arbejdsmiljøet skal inddrages i den samlede vurdering. Vi mener, at arbejdsmiljø skal medtages ved revidering af kriterier. Dette begrundes med, at mange færdigproducerede lys i dag, importeres direkte fra østen (Kina). Også i ren stearin. Afbrænding af lys i ren stearin belaster indeklima i højere grad end ved afbrænding af paraffinlys. Dvs. et paraffinlys brænder pænere end et stearinlys. Et stearinlys forbrænder mere råvare pr. time end et paraffin lys (ca %, fra 5-6g/time ved paraffinlys til op 7-9 g/time ved stearinlys). Dvs. at vægen suger en højere mængde og det betyder, at flammen vil være større på et stearinlys. 7

10 Vi takker for kommentarerne. Vi ved, at grænseværdien for max. 10 procent paraffin betyder, at det kun er en mindre del af markedet, vi kan svanemærke. Årsagen til kravet er, at der sker en tilførsel af CO 2 til atmosfæren ved afbrænding af fossile brændsler (når olie fra undergrunden hentes op til jordoverfladen og frigør CO 2 ved afbrænding af lys lavet af mineralsk olie (paraffin)). Tilførsel af CO 2 er med til at påvirke klimaet i negativ retning (populært kaldet klimaforandringer ), og det ønsker Nordisk Miljømærkning ikke at præmiere. Vi kan godt se, at flere lys med indhold af stearin ville kunne svanemærkes, hvis vi tillod en større andel paraffin i lysene (da flere lys, så ville kunne klare kravet). Men da vi principielt ikke ønsker at bidrage til, at olie fra undergrunden hentes op til jordoverfladen og afbrændes, hvorved ekstra CO 2 udsendes i atmosfæren, er vi nødt til at sende et klart signal om, at stearin er at foretrække frem for paraffin. Vi er klar over, at produktionen af stearin fra palmeolie kan medføre problemer for miljø og kulturer i de områder, hvor palmeolien udvindes. Vi kræver dog i kriterierne at vide præcist, hvor olien kommer fra, og at den produceres uden at medføre sådanne problemer (dvs. at den produceres bæredygtigt). Hvis vi får viden om, at andet er tilfældet, kan vi tilbagetrække licensen til Svanemærket. Vi vil gerne i kommende kriterier diskutere muligheden for at stille krav til arbejdsmiljøet ved produktion af stearinlys, men vi mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er et fokusområde, der skal medtages i et miljømærke som Svanemærket. Vi er ikke enige i, at man kan sige, at stearinlys er dårligere for indeklimaet end lys i paraffin, selvom flere undersøgelser viser, at stearinlys afgiver mere sod (partikler) end lys i paraffin. Der er andre aspekter, som gør, at sundhedsbilledet er mere nuanceret end som så. Fx afgivelse af PAH er, indhold af duftstoffer, indhold af phtalater, indhold af flygtige organiske stoffer (VOCer) og indhold af tungmetaller. Og der er ingen undersøgelser, der konkluderer, hvad der er mest sundhedsskadeligt, når man medtager alle potentielle sundhedsrisici i sin vurdering. Men det vigtigste for Nordisk Miljømærkning er også at kunne sige, at svanemærkede levende lys generelt er et sundere alternativ for forbrugerne end mange andre lys, fordi vi både har krav til sodafgivelsen og har krav til de mulige sundhedsskadelige indholdsstoffer. Vi vil gerne indføre endnu et krav om lysets brændetid, for både at dobbeltsikre en minimal sundhedsbelastning af forbrugeren, men også for at sikre lysets kvalitet. Miljøstyrelsen, Danmark: En undersøgelse lavet af Informationscenteret for miljø og sundhed tyder ikke på en klar sammenhæng mellem partikelforurening/sodning og råvarer til stearinlyset, om end rapporten er meget omdiskuteret. Og så længe der er et sodindeks der skal overholdes så er råvaren i øvrigt uden betydning i forhold til hvilken råvarer der anvendes. Vi takker for kommentarerne. Vi er helt enige, og har ikke krav til råvare på baggrund af partikelforurening og sodindex. Krav til råvare er baseret på anvendelsen af fossile brændsler (den tilførsel af CO 2 til atmosfæren, der finder sted, når olie fra undergrunden hentes op til jordoverfladen og frigør CO 2 ved afbrænding af lys lavet af mineralsk olie (paraffin)). Tilførsel af CO 2 er med til at påvirke klimaet i negativ 8

11 retning (populært kaldet klimaforandringer ) og det ønsker Nordisk Miljømærkning ikke at præmiere. Konsumentvägledarnas Förening, Sverige: Konsumentvägledarnas Förening stöder förslaget men har följande invändning: Det är inte självklart att en konsument vill köpa ljus, Svanenmärkta ljus, där det ingår fett från djur. Många väljer bort djurprodukter överhuvudtaget och andra väljer KRAV-märkt/ekologiskt kött av olika skäl. Vårt förslag är att: I första hand skall sådana ljus märkas med att de innehåller djurfett. I andra hand att fettet endast får komma från ekologisk djurhållning. I Tredje hand att fett från djur inte alls får förekomma i Svanenmärkta ljus. Vi takker for kommentarerne. Både vegetabilsk olie og animalsk olie kan anvendes til fremstilling af stearin. Vegetabilsk olie til stearinproduktion er en mangelvare og kommer ofte fra palmeplantager, som ødelægger store arealer skov i blandt andet Sydøstasien, hvorved både natur- og kulturrigdomme ødelægges. Og det er meget svært at opkøbe palmeolien til stearinproduktion, da den opkøbes af andre, blandt andet til produktion af miljøvenlig dieselolie. Derfor er Nordisk Miljømærkning af den opfattelse, at olie (fedt) fra animalsk fødevareaffald er en vigtig nuværende og fremtidig råvare til produktion af stearinlys, som vi ikke ønsker at udelukke. Ved anvendelse af animalsk fødevareaffald skelner man ikke mellem økologisk og ikke-økologisk dyrehold. Desuden nedbrydes fedtet til lange kulstof-kæder, hvorfor det rent æstetisk ikke gør nogen forskel, hvor olien kommer fra. Derfor synes vi ikke, det er nødvendigt at have specielle forholdsregler overfor stearin fra animalsk fedt. Poppa-art, Finland: Vegetable based raw materials are good. Kynttiläpaja Kalevantuli, Finland: In my opinion the amount of wax in the candle produced from renewable raw materials should be directly 100%. You can hardly say a candle to be an eco product if it contains any traces of paraffin. It can also have unfavourable affects to the whole Swan label brand if the label is granted to a candle containing non-renewable raw materials. Consumers are incredibly aware of ecological issues and a Swan labeled candle with even a smallest part of paraffin wouldn't fit to the idea of the Swan label. Answer from Nordic Ecolabelling: We thank you for your comments. The reason for allowing 10 percent in weight of paraffin is only, that this gives the candles in stearin a better quality and they do not break or pulverize as easy as without this small quantity of paraffin. We wish to minimize this use of paraffin in future criteria but we think it is best to give all producers a reasonable time to find the best way to make good quality candles in 100 % stearin without any paraffin. 9

12 K4 Fornybar råmateriale Nordisk Miljømærkning K5 Kuldioxid balance ved produktion af vegetabilsk råvare. Nyt krav om negativ kuldioxid balance er indsat i kriterierne. Ingen har kommenterer dette krav. K6 Sod index Miljøstyrelsen, Danmark: En undersøgelse lavet af Informationscenteret for miljø og sundhed tyder ikke på en klar sammenhæng mellem partikelforurening/sodning og råvarer til stearinlyset, om end rapporten er meget omdiskuteret. Og så længe der er et sodindeks der skal overholdes så er råvaren i øvrigt uden betydning i forhold til hvilken råvarer der anvendes. O5 Godt kriterium. Vi takker for kommentarerne. Vi er helt enige, og har netop af samme grund et krav til sodindex, som er det samme for alle lys, uanset hvilken råvare lysene er lavet af. K7 Kemikalier, præparater, tilsætningsstoffer, lakker og farver Miljøstyrelsen, Danmark: Godt at kriteriet går videre end lovgivningen (med max-grænse på 0,01 %). K8 Azofarver K9 Tungmetaller Danmarks Naturfredningsforening, Danmark: Krom angives som det eneste metal med oxidationstrin. Hvorfor ikke helt forbyde krom i alle ox-trin? 10

13 Vi takker for kommentarerne. Krom III har ikke den samme sundheds- og miljøskadelige virkning som Krom VI. På den måde er der forskel på tungmetallers skadelige virkning, og det er årsagen til at vi her i dokumentet har differentieret.men efter at have konsulteret leverandører af kemi og farver til stearinlys, ser vi ingen grund til at tillade krom overhovedet og det skriver ind i kriterierne. Coop Norden Varesikring, Danmark: Krav ikke helt forståeligt: Kriterierne kræver, at tungmetaller, aromatiske og halogenerede opløsningsmidler ikke må indgå i produktionen. Det kan alle formentlig overholde, for stofferne bruges ikke aktivt i produktionen af lys. Men måske kan stofferne indgå som forureninger i de anvendte råvarer. Det bør fremgå tydeligt, at leverandøren også skal sikre sig, at stofferne ikke må indgå i selve lyset. Vi takker for kommentarerne. Vi vil omformulere teksten, så den er mere præcis. K10 Aromatiske opløsningsmidler og K11 Halogenerede opløsningsmidler Coop Norden Varesikring, Danmark: Krav ikke helt forståeligt: Kriterierne kræver, at tungmetaller, aromatiske og halogenerede opløsningsmidler ikke må indgå i produktionen. Det kan alle formentlig overholde, for stofferne bruges ikke aktivt i produktionen af lys. Men måske kan stofferne indgå som forureninger i de anvendte råvarer. Det bør fremgå tydeligt, at leverandøren også skal sikre sig, at stofferne ikke må indgå i selve lyset. Vi takker for kommentarerne. Vi vil omformulere teksten, så den er mere præcis. K12 Total mængde af organiske opløsningsmidler K13 Duftstoffer Miljøstyrelsen, Danmark: GODT (og nødvendigt). Danmarks Naturfredningsforening, Danmark: Er duftstof og aroma veldefinerede ord? Hvad nu, f.eks. hvis den bivoks, lyset laves af, dufter? 11

14 Vi takker for kommentarerne. Vi vil præcisere, at der er tale om stoffer, der bevidst tilsættes med det formål at få lyset til at dufte. K14 Phtalater Miljøstyrelsen, Danmark: GODT (og nødvendigt). K15 Andre materialer Coop Norden Varesikring, Danmark: Det vil være tilladt at bruge alu-kopper til svanemærket lys. Udvinding af aluminium er meget ressourcekrævende. Det mener vi, er i modsætning til et ellers gennemgående krav, om en minimering af forbruget af ufornyelige ressourcer. Argumentet er at forbrugeren kan bortskaffe aluminium til genbrug. Uden at være fuldstændigt opdateret på affalds statistikkerne, så er indsamlingen af aluminium fra private husholdninger i dag minimal?? Der indsamles aluminium fra genbrugspladser og dermed skal forbrugeren samle alu-kopperne ind og køre dem til aflevering på genbrugsstationen. Det er besværligt og de fleste forbrugere smider desværre blot brugte alu-kopper ud med dagrenovationen. Det bør udspecificeres nærmere, præcist hvilke muligheder for genbrug, som der kræves i de nordiske lande, for at aluminium vil være tilladt at bruge. Hvis det kræves, at der er en bred indsamling af aludåser (drikkevarer) fx samme sted hvor glas og aviser kan afleveres, vil det dermed være meget nemmere for forbrugeren at aflevere alu til genbrug. Det bør fremgå tydeligt i kravene. Miljøstyrelsen, Danmark: Hvordan skal dette kriterium tolkes. Må fyrfadslysholdere af aluminium anvendes (da de kan genbruges direkte). Kunne man forestille sig et kriterium om, at der pr. pose med fyrfadslys kun blev udleveret halvt så mange lysholdere, så en holder som minimum anvendes to gange? Vi takker for kommentarerne fra både Coop Norden og Miljøstyrelsen. Vi har undersøgt affaldssortering og behandling af aluminium i Norden og må erkende, at de fleste forbrugere smider deres aluminiumsaffald fra fyrfadslys ud sammen med køkkenaffaldet. Derfor vil vi ændre kravet og ikke tillade anvendelsen af aluminium (med det genbruges) og i stedet forsøge at fremme alternativer, som kan bruges flere gange. 12

15 K16 Vægen Kynttiläpaja Kalevantuli, Finland: Considering the properties of the wick I would add that it shall be of non-bleached material. In the future the material of wick should be of ecologically grown cotton. Answer from Nordic Ecolabelling: We thank you for your comments. We will consider having requirements for both bleaching (no bleaching) and organic cotton in the future criteria. This is now written in chapter concerning Future Criteria. Furthermore we have made a new criterion that the cotton has to be öko-tex 100 certified. K17 Emballage Coop Norden Varesikring, Danmark: Krav om ingen emballage til enkeltlys er misvisende. Det vil med dette krav være tilladt at bruge meget emballage, når man pakker 2 lys sammen (fx store gaveæsker med dobbeltemballering). Samtidig vil det ikke være tilladt at pakke et stort stearinlys ind i en emballage, som beskytter lyset. I stedet vil vi anbefale, at der stilles krav om max. Forbrug af emballage målt i procent af totalvægten. Miljøstyrelsen, Danmark: Emballagekravet bør udvides og sættes i forhold til brændetid. Danmarks Naturfredningsforening, Danmark: Emballage til enkeltlys er ikke tilladt det lyder som en klodset måde at angive maksimal emballagevægt i forhold til produktet på? Er det så ok at pakke lysene ind to af gangen? Tre af gangen? Eller skal der ikke altid være mindst 10 i en pakke? Vi takker for kommentarerne. Vi ved, at dette krav er for løst formuleret og vil vurdere, hvordan vi mere præcist kan stille krav til en grænseværdi for mængden af emballage, fx en grænseværdi for den procentvise vægt af emballagen i forhold til lysenes vægt. Grænseværdien er herefter blevet 5 vægt-% emballage af lysenes samlede vægt. K18 Forbrugerinformation K19 Brandsikkerhed 13

16 K20 Lovgivning og myndighedskrav K21 Svanemærkningsansvarlig K22 Dokumentation K23 PLanlagte ændringer K24 Ikke-planlagte afvigelser K25 Sporbarhed K26 Uddannelse K27 Retursystem K28 Markedsføring 14

17 K29 Produktets sikkerhedsmærkning og advarsler Coop Norden Varesikring, Danmark: Lysets mærkning og advarsler. Kun figur A1 og A4 fra annex A i standarden skal medtages. Vi vil klart anbefale, at også punkt A6 gøres obligatorisk. Det er en figur der viser, lyset altid skal placeres på et ikke-brandbart underlag (always use a candleholder). Dette er meget relevant for bloklys, da mange forbrugere placerer dem direkte på bord mv. Vi vil desuden anbefale, at det bliver tilladt at erstatte ikoner med tekst (på de nordiske sprog naturligvis). Vores erfaring er, at mange ikoner er svære at forstå og det øger forståeligheden, hvis ikonet skrives ud som tekst. Desuden findes nogle advarsler slet ikke som ikon (dem markeret med rødt): Tænd levende lys med omtanke Hold altid levende lys under opsyn Hold vægen max 1 cm. Skær kanten på bloklyset ned til max 1/2 cm. Placer altid lys på et ikke-brandbart underlag Alle lys soder og løber, hvis det udsættes for selv minimalt træk Lys med metal, lak og glimmer kan sode mere Hold området omkring vægen fri for urenheder Sluk lys der brænder unormalt Vær sikker på, at lyset er helt slukket, før lokalet forlades Placer lys med min. 10 cm afstand Luft altid grundigt ud, når lysene er slukket. (Gode råd om afbrænding af lys info til kunderne fra Coops tilbudsaviser) OBS.: Det sidste punkt vedr. udluftning, mener vi er meget relevant for indeklimaet og bør være obligatorisk tekst på svanemærkede lys Vi takker for kommentarerne. Vi vil se, hvordan vi kan indarbejde kommentarerne i kriteriedokumentet og samtidig gøre A6 i annex A obligatorisk. 5 Kommentarer til baggrunden Miljøstyrelsen, Danmark: Når Svanen i andre produktgrupper ikke kan finde klare miljømæssige argumenter for kun at anvende vegetabilske råvarer (f.eks. vaske- og rengøringsmidler) så bør det fremgå klart af materialet, hvor denne viden kommer fra, og kriteriet bør kun være som det er forslået hvis der er miljømæssige fordele. Sammenhængen mellem råvarer og tilsætningsstoffer fremgår heller ikke af baggrundsdokumentet. Det synes at være tilfældet at baggrundsdokumentet overdriver sundhedspåvirkningen fra afbrændingen af syntetisk stearin (paraffin). Udsagnet: men det er rigtigt, at den negative påvirkning af klimaændringer kan reduceres ved ikke at vælge levende lys lavet af petrokemiske råmaterialer. Det er også rigtigt, at mange sundhedsskadelige tilsætningsstoffer, som ofte findes i levende 15

18 lys lavet af petrokemiske råmaterialer, normalt ikke findes i levende lys lavet af ikkemineralske naturlige råmaterialer burde således understøttes med kildehenvisning, og ikke fremstå som et postulat. En undersøgelse lavet af Informationscenteret for miljø og sundhed tyder ikke på en klar sammenhæng mellem partikelforurening/sodning og råvarer til stearinlyset, om end rapporten er meget omdiskuteret. Og så længe der er et sodindeks der skal overholdes så er råvaren i øvrigt uden betydning i forhold til hvilken råvarer der anvendes. Vi takker for kommentarerne. Vi skriver om råvaren (i K3), at afbrænding af paraffin (fossilt brændsel) bidrager med et ekstra CO 2 -udslip, fordi olien i undergrunden hentes op og afbrændes. Hvis den var blevet i undergrunden, var CO 2 -udslippet ikke forekommet. Når palmeolie afbrændes og frigiver CO 2, er det en CO 2, som i forvejen eksisterer i naturen, og som indgår i et kredsløb i naturen. Der kommer altså ikke ekstra CO 2 i naturen over undergrunden. Når vi skriver om PAH er i K10 skriver vi, at afbrænding af paraffin afgiver flere PAHer end afbrænding af stearin. Det er påvist i baggrundsdokumentets kilde 18. Men vi vil gerne slette følgende sætning det er også rigtigt, at mange sundhedsskadelige tilsætningsstoffer, som ofte findes i levende lys lavet af petrokemiske råmaterialer, normalt ikke findes i levende lys lavet af ikke-mineralske naturlige råmaterialer. Vi er enige i, at denne sætning kan være vildledende, da der ikke er påvist en klar forskel på, hvor mange sundhedsskadelige tilsætningsstoffer paraffin og stearin indeholder. Derudover siger vi ikke, at levende lys i paraffin udgør en større sundhedsrisiko end afbrænding af stearin (hvis vi gør, er det en fejl, som vi gerne vil have hjælp til at rette). Vi er i øvrigt godt klar over, at der ikke kan påvises en klar statistisk sikker forskel i sodafgivelse fra lys i stearin og paraffin, og at flere undersøgelser har fundet, at stearinlys soder mere end paraffinlys. Derfor har vi krav til sodindex i K6 for alle lys uanset, hvilken råvare de er fremstillet af. 6 Sammenfatning af kommentarerne De 24 indkomne høringssvar fokuserer primært på følgende: Hvorfor præmieres stearin frem for paraffin, når paraffin brænder bedre, er en lettere tilgængelig ressourcer og afgiver mindre sod? Hvordan sikres det, at stearinen kommer fra naturlige ressourcer, som kan leveres kontinuerligt, og som kan udvindes uden at ødelægge natur og kultur, der hvor råvaren kommer fra? Hvordan kan man sige, at stearin er sundere at afbrænde for forbrugeren, end paraffin, når undersøgelser viser, at stearin ofte soder mere? Skal det virkelig være muligt at bruge aluminium til svanemærkede lys? (fx til fyrfadslys). Kan kravet skærpes? Kan der stilles yderligere krav til vægen? Fx at den skal være lavet af økologisk bomuld? Krav til mængde emballage kan formuleres bedre. Krav om oplysning til forbrugere kan forbedres. 16

19 7 Diskussion og konklusion Vi takker for de mange høringssvar, som har givet anledning til en del rettelser og forbedringer af både kriteriedokument og baggrundsdokument for svanemærkning af levende lys. Høringssvarene har været gode til at gøre os opmærksomme på uheldige aspekter i kriterierne, og dem har vi så efterfølgende rettet, så godt det var os muligt. Afslutningsvis kan man sige, at kriterierne fortsat præmierer levende lys med Svanemærket, hvis de er blandt bedste, når det gælder miljø og sundhed, og samtidig også er i en god kvalitet og sikre at anvende for forbrugeren. Nordisk Miljømærkning ønsker at fremme anvendelsen af fornybare ressourcer frem for fossile brændsler, fordi fossile brændsler udgør en trussel mod vores klima, og derfor er stearin miljømæssigt set et bedre alternativ end paraffin. Samtidig ved vi, at stearin oftest kommer fra plantager, hvor palmeolie udvindes på bekostning af bevaringsværdig lokal kultur og natur. Det har vi forsøgt at forhindre ved at stille krav til plantagedriften, og dermed er vores håb at svanemærket kan være med til at dirigere udviklingen i plantagedrift i en miljømæssigt bedre retning. I øvrigt kan stearin af animalsk oprindelse anvendes som et brugbart alternativ. Vi ved også, at undersøgelser, der forsøger at belyse sundhedsrisikoen ved afbrænding af levende lys ikke kan påvise, om stearin eller paraffin er det bedste alternativ. Og derfor har vi i kriterierne sat grænseværdier og forbud mod alle de tænkelige kilder til afgivelse af sundhedsbelastende kemi og partikler uden at tage hensyn til, hvilken råvare lyset er lavet af. På den måde føler vi os sikre på, at et svanemærket levende lys er blandt de bedste, også når det gælder sundhed. 17

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Att.: Projektleder Karen Dahl Jensen Århus 29.04.2008 Svanemærkning af vinduer og yderdøre Høringsforslag af 10. marts 2008 Høringssvar

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening EGO Clean Lights EGO Clean Oil Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening Undersøgelser de senere år har vist, at vokslys og almindelig petroleumsbaseret lampeolie udsender flere partikler end trafikken

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

EGO Clean Light - Fakta!

EGO Clean Light - Fakta! - Fakta! EGO Clean Oil er en ny revolutionerende lampeolie, der udvikler markant mindre CO2-forurening Nyt miljøvenligt produkt fra EGO Indeklima EGO introducerer EGO Clean Light, som er et vegetabilsk

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Om Svanemærkede Levende lys

Om Svanemærkede Levende lys Om Svanemærkede Levende lys Version 2.0 Baggrund til miljømærkning 20. november 2014 Høringsforslag, version 2, 2014-11-20 til 2015-01-23 Nordisk Miljømærkning Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 2 Introduktion

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige 1 2 Karakteristika for indeklimaet Kilder til luftforurensning i innemiljøet - karakterisering, vurdering og tiltak Rikke Bramming Jørgensen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Mange

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse.

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse. NOTAT Mens vi venter på de grønne indkøbere Februar 2001 Stig Yding Sørensen og Mette Lise Jensen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT EN DYNAMISK GRUPPE ET VISIONÆRT KONCEPT

EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT EN DYNAMISK GRUPPE ET VISIONÆRT KONCEPT EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT Takket være vores enestående produktionsapparat, er CLIPSO gruppen førende i verden indenfor ekstra brede tekstiler op til 5,1m. CLIPSO er de eneste, der selv producerer stræklofter

Læs mere

Levendeild. ...giver ro i sjælen.

Levendeild. ...giver ro i sjælen. D R E Y K E Levendeild...giver ro i sjælen. I gamle dage var det åbne ildsted et nødvendigt centrum for madlavning, varme og lys i boligen. Siden overtog brændeovnen denne plads for hyggens skyld. Men

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed!

Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed! Nu kan du få allergivenlig børne- og babysengetøj med absolut bæredygtighed! Forestil dig, at du nu kan få den fineste og blødeste børne- og babysengetøj, der samtidig er meget allergivenligt! Forestil

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

65.000 grunde til bedre kemi

65.000 grunde til bedre kemi 65.000 grunde til bedre kemi Tumlingens kemiske cocktail 65000.dk 65.000 grunde til bedre kemi Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. Tumlingerne har masser af fællestræk, når de spiser, bader, sover

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1.

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1. Forebyggende afdeling Retningslinier ved Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. 1. udgave Juli 2009 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm. Telefon 4580 3355 Telefon 4580 3355

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere