Høringssammenstilling for. Levende Lys. Dato: 20. september Nordisk Miljømærkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssammenstilling for. Levende Lys. Dato: 20. september 2007. Nordisk Miljømærkning"

Transkript

1 Høringssammenstilling for Levende Lys Dato: Nordisk Miljømærkning

2 Svanemærkede Levende Lys - Høringssammenstilling 088/ 1 Sammenfatning Om høringen Sammenstilling af indkomne svar Kommentarer til kriterierne, i detaljer... 3 Generelle kommentarer:... 3 K1 Beskrivelse af materialer... 5 K2 Beskrivelse af kemiske tilsætningsstoffer i og på det levende lys... 5 K3 Mængden af voks produceret fra fornybare materialer... 5 K4 Fornybar råmateriale K5 Kuldioxid balance ved produktion af vegetabilsk råvare K6 Sod index K7 Kemikalier, præparater, tilsætningsstoffer, lakker og farver K8 Azofarver K9 Tungmetaller K10 Aromatiske opløsningsmidler og K11 Halogenerede opløsningsmidler K12 Total mængde af organiske opløsningsmidler K13 Duftstoffer K14 Phtalater K15 Andre materialer K16 Vægen K17 Emballage K18 Forbrugerinformation K19 Brandsikkerhed K20 Lovgivning og myndighedskrav K21 Svanemærkningsansvarlig K22 Dokumentation K23 PLanlagte ændringer K24 Ikke-planlagte afvigelser K25 Sporbarhed K26 Uddannelse K27 Retursystem K28 Markedsføring K29 Produktets sikkerhedsmærkning og advarsler Kommentarer til baggrunden Sammenfatning af kommentarerne Diskussion og konklusion... 17

3 1 Sammenfatning Høringen for svanemærkning af Levende Lys fandt sted i perioden 21. juni til d. 7. september En udvalgt række af høringsinstanser modtog ved høringens start information om, hvilke dokumenter der var i høring, og hvor de kunne hentes til gennemsyn. Dokumenterne var: 1. Svanemærkning af Levende Lys. Høringsudkast til kriteriedokument 21. juni 7. september Om svanemærkning af Levende Lys, udkast til høring 21. juni 7. september Baggrund for miljømærkning. 3. Swan labelling of candles. Draft for hearing 21 June 7 September About Swan labelling of Candles. Draft for hearing, 21 June 7 September Om høringen Høringen gennemførtes som sagt i perioden 21. juni 7. september I udkastet til kriterier var der specielt lagt væk på påvirkningen af det ydre miljø ved afbrændingen af levende lys. Derfor var lys i stearin favoriseret frem for lys i paraffin (se baggrundsdokument). Der er i kriterierne også taget hensyn til forbrugernes sundhed ved afbrænding af levende lys. Af denne årsag er der sat grænseværdier for en del indholdsstoffer i lysende, - indholdsstoffer som kan have kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende effekt. Under høring blev kontakt taget til både eksperter, leverandører og producenter for at indhente specifik viden om udvalgte fokusområder. Fx var det vigtigt at få et større kendskab til de farver og lakker, der anvendes ved produktion af levende lys. Og det var vigtigt at vide, hvilke kemiske produkter, der tilsættes lys og væge for at opnå den bedst mulige forbrænding. Det var også vigtigt at opnå en indsigt i, hvorfra stearinen kom, og om produktionen af stearin havde negative konsekvenser for lokalmiljø og lokalbefolkning, i de områder, hvor stearinen blev produceret af palmeolie fra palmeplantager. Desuden var det også af interesse at vide, hvilken emballage, der bliver anvendt til levende lys, og hvordan man indpakker lysene, når de skal fremstå som eftertragtede produkter overfor forbrugerne. 1

4 3 Sammenstilling af indkomne svar I starten af høringen, d. 20. juni 2007, blev orientering om høringsdokumenter sendt til i alt 280 høringsinstanser. Det var 87 fra Danmark, 56 fra Sverige, 97 fra Norge og 40 fra Finland. Island har ikke haft sendt dokumenterne til høring. Der var i alt 24 som svarede på høringen. Det var 13 fra Danmark, 5 fra Sverige, 2 fra Norge og 4 Fra Finland. De modtagne svar fordelte sig på følgende måde: 7 godkendte forslaget som det forelå i høringen. 7 godkendte forslaget men havde egne forslag til ændringer. 0 forkastede forslaget. 9 afstod fra at tage stilling til forslaget. 1 havde kommentarer uden at tage stilling til for og imod forslaget. I tabellen herunder er alle svar listet: Organisation/ virksomhed Land Godkender forslag et Godkender med kommentarer Forkaster forslaget Afstår fra at tage stilling til forslaget Kun kommentarer Forbrugerrådet Danmark X Coop Norden - Danmark X varesikring Miljøstyrelsen Danmark X Diana Lys A/S Danmark X Fødevareministeriets Danmark X Departement for Bæredygtighed og Miljø Danmarks Danmark X Naturfredningsforening Skatteministeriet Danmark X Københavns Danmark X Kommune, Center for Miljø Dansk Danmark X Arbejdsgiverforening Forbrugerstyrelsen Danmark X Dansk Erhverv Danmark X Indenrigs- og Danmark X Sundhedsministeriet Dansk Supermarked Danmark X A/S Delsbo Candle AB Sverige X Kemikalieinspektion Sverige X en Konsumentverket Sverige X Konsument vägledarnas förening Sverige X 2

5 Organisation/ virksomhed Land Godkender forslag et Godkender med kommentarer Arbetsmiljöverket Sverige X Suomen Kerta Finland X Oy, Raw Candle Factory Poppa-art Finland X Kynttiläpaja Finland X Kalevantuli Katolinen kirkko Suomessa (Den katolske kirke) Finland Vollen Lys A/S Norge X Norges Kvinne- og Norge X Familieforbund Forkaster forslaget Afstår fra at tage stilling til forslaget X Kun kommentarer 4 Kommentarer til kriterierne, i detaljer Generelle kommentarer: Dansk Supermarked A/S, Danmark: Ideen om svanemærkning af levende lys, passer godt i henhold til den kvalitet, vi gerne vil tilbyde forbrugerne. Produktions teknisk, kan vi ikke forholde os til nævnets krav, dette må være en overvejelse efter producenternes tekniske tilbagemeldinger. Coop Norden Varesikring, Danmark: Indledningsvist vil vi pointere, at vi hilser de nye kriterier meget velkomment. Der tændes rigtig mange lys i den mørke tid, og indtil nu har det ikke været muligt for forbrugeren, at vurdere lysets kvalitet hverken den miljø- eller indeklimamæssige. Der stilles krav i kriterierne om overholdelse af standarden vedr. sodning. Det betyder, at kun lys i god kvalitet kan miljømærkes. Dermed vil forbrugeren via svanemærket købe et lys, der både tager hensyn til miljø og indeklima (og dermed sundhed). Kan dette budskab kommunikeres grundigt ud til vores kunder, vurderer vi, at der vil være en stor efterspørgsel på miljømærkede lys. Miljøstyrelsen, Danmark: Der mangler et krav ( O17 ) om brændetid i forhold til mængde stearin/paraffin/voks. Lys med dårligt energiindhold. Artiklen fra Informationscenteret er i øvrigt interessant fordi den også tester brændetid, en parameter som kriterierne slet ikke kigger på. Det bør som minimum oplyses på produktet, og der bør egentlig sættes et kriterium for brændetid per gram lys (ex. emballage). Som i produktkriterierne for vaske- og rengøringsmidler kunne der således også opstilles et kriterium for forbrug af emballage og brændetid eller mængde stearin/paraffin/voks. Vi takker for kommentaren. Vi vil se på, hvordan vi kan indsætte et krav til brændetid, da vi er enige i, at det mangler. Også fordi brændetiden antages af andre at have 3

6 indflydelse på sodafgivelsen. Vi har siden indsat krav til oplysning om brændetid i antal gram pr. time og forbrugerinformation om hvor lang tid det tager at brænde ét lys. Diana Lys A/S, Danmark: Vi er nervøse overfor alle de kriterier der er i de dokumenter omkring svanemærkninger, flere af tingene kan simpelthen ikke lade sig gøre at overholde som producent. Vi kan kun bruge svanemærkning til de tynde stearinlys. På farvede bloklys og fyrfadslys kan vi ikke bruge det, da der simpelthen er for mange ting som vi ikke ville kunne lade sig gøre i praksis. Hvis I er meget uenige i min konklusion, kan det skyldes at det er en meget lang smøre i har sendt, som for mig er svær at overskue. I er derfor meget velkomne til at kontakte mig telefonisk og give en mere uddybende forklaring. Vi takker for kommentarerne. Vi er naturligvis meget interesserede i, hvad det er der ikke kan lade sig gøre. Vi har været i kontakt med mange producenter og underleverandører, som godt mener, at de kan svanemærke levende lys med kriterierne i høringsudkastet. Men vi er naturligvis klar over, at kriterierne sætter store begrænsninger for, hvilke lys der kan svanemærkes, og hvilke råvarer, kemi og farver, der kan bruges. Men sådan må det nødvendigvis være, når man laver miljømærkekriterier. Vi har forsøgt at afgrænse antallet af krav til et absolut minimum, og vi mener selv, at vi kun har det allermest nødvendige med. Delsbo Candle AB, Sverige: Vi har gått igenom kriterierna och tycker att det ser jättebra ut. Vi har inga ytterligare synpunkter. Kemikalieinspektionen, Sverige: Kemikalieinspektionen har inga invändningar mot de presenterade kriterierna för Svanenmärkning av levande ljus. Arbetsmiljöverket, Sverige: Arbetsmiljöverket har tagit del av förslaget till krav för Svanenmärknign av Ljus främst från arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljöverket har med hänsyn till sitt ansvarsområde inga invändningar mot förslaget. Vollen Lys A/S, Norge: Støtter forslaget i sin helhet. Norges Kvinne- og Familieforbund, Norge: Norges Kvinne- og Familieforbund ser svært positivt på Svanemerking av levende lys. 4

7 K1 Beskrivelse af materialer K2 Beskrivelse af kemiske tilsætningsstoffer i og på det levende lys K3 Mængden af voks produceret fra fornybare materialer Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danmark: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet Sundhedsstyrelsen om kommentarer til Nordisk Miljømærknings høring af forslag til Svanemærkning af levende lys (brev af 26. juni 2007). I høringsoplægget er det et kriterie, at alle levende lys kan svanemærkes hvis mindst 90 % af lysets bestanddele består af fornybare råvarer (animalsk og vegetabilsk materiale), mens lys der udelukkende er lavet af petrokemisk paraffin, som er en ikke-fornybar råvare, ikke kan svanemærkes. Indhold af duft og aromastoffer er heller ikke foreneligt med de opstillede svanemærkekriterier. Svanemærkningen af lys skal medvirke til: - at reducere emission og effekter af skadelige stoffer på forbrugernes helbred - at reducere emissionen af luftarter, som har en negativ effekt på klimaændringer (som fx CO 2 ). Det er primært det første kriterium som ligger til grund for Sundhedsstyrelsens kommentarer og vurdering. Levende lys som forureningskilde: Tændte levende lys har vist sig at være en væsentlig forureningskilde til udsendelse af fine og ultrafine partikler i indeluften (Afshari & Ekberg, 2003), og udsendelse af sod kan også være væsentlig fra levende lys (Miljøstyrelsen, 2002). Danske undersøgelsesresultater (Miljøstyrelsen, 2002, Søndergaard, 2006) har vist, at fyrfadslys udsender færre partikler og soder mindre end bloklys, som igen forurener mindre end stagelys. En del af forskellene antages at skyldes forskellige brændingshastigheder hos de forskellige lystyper om end det ikke er hele forklaringen. Endvidere indikeres det, at lys der består af paraffin både soder mindre og afgiver færre partikler end lys bestående af stearin. Resultaterne er dog ikke helt klare (Miljøstyrelsen, 2002 & 2006). I undersøgelsen fra 2002 fremgår også en vis tilstedeværelse af organiske forbindelser i lysene om end størrelsesordnen af disse stoffer ikke er kvantificeret. Endelig angives indhold af tungmetaller i testens lys og væger at være lavt - vurderet ud fra koncentrationen i indeluften ved afbrænding af lys set i forhold til 1/100 af Arbejdstilsynets grænseværdier for de forskellige stoffer. I litteraturen er den partikulære luftforurening kendt som sundhedsskadelig set i relation til luftvejssygdomme, kræft og hjertekarsygdomme, men også allergi og andre gener er blevet relateret til partikulær luftforurening (Loft et al, 2003). Beregninger har vist, at ca. 3 % af den globale sygdomsbyrde skyldes inde- 5

8 luftforurening i boligen (Smith & Metha, 2003 Valent et al, 2004). Det er primært indånding af ultrafine og fine partikler, som udgør et sundhedsmæssigt problem (Loft et al, 2003), og koncentrationen af disse i indåndingsluften samt tidsrummet hvor den enkelte er udsat for partiklerne er vigtige indikatorer for helbredsrisikoen (Afshari et al, 2005). Vi kender dog ikke størrelsesordenen af gener og helbredsskadelige effekter hos mennesker, når de udsættes for partikler og organiske forbindelser fra levende lys sammenlignet med andre forureningskilder. Vurdering: På trods af den manglende viden om omfanget af gener og helbredsskadelige effekter vurderer Sundhedsstyrelsen, at tændte levende lys er en væsentlig kilde til indendørs partikelforurening. Det vurderes især uhensigtsmæssigt at afbrænde mange levende lys indendørs og opholde sig der igennem længere tid specielt hvis der er tale om mindre rum med et lavt luftskifte. Styrelsen vurderer endvidere, at der ikke er belæg for at udnævne paraffin til en mere sundhedsskadelig bestanddel i levende lys end stearin fordi forskellene imellem effekter fra stearin- og paraffinholdige lys ikke er belyst tilstrækkeligt. Hvad angår tungmetaller og organiske stoffer forstår Sundhedsstyrelsen det sådan, at de nævnte grænseværdier er anvendt i mangel af egentlige grænseværdier for hjem og opholdsrum. Konklusion: Med udgangspunkt i de opstillede sundhedsmæssige kriterier for svanemærkning anser Sundhedsstyrelsen ikke den foreliggende viden for at være tilstrækkelig til at svanemærke visse lys frem for andre. Sundhedsstyrelsen foreslår, at relevante forskningsmiljøer nærmere undersøger mulige gener og sundhedsskadelige effekter af partikler fra levende lys til indendørs brug. I relation til at kunne begrænse påvirkningen fra emissionen af tungmetaller fra lysene og fra den øvrige sodning foreslås, at det undersøges hvorvidt langsom brændingshastighed og vægetypen har sundhedsmæssig betydning og bør indgå som kriterium for en sundhedsrelateret svanemærkning. Endelig er fravær af organiske forbindelser i lysenes voks et andet evt. fremtidigt aspekt, der kan foreslås benyttet som sundhedsrelevant kriterium for svanemærkning af lys. Litteratur: 1) Afshari A, Ekberg LE, Fina och ultrafine partiklar i inomhusluft betydelsen av föroreningskällor inomhus. Miljø og sundhed, 23, p.: 3-8, ) Miljøstyrelsen. Indholdsstoffer i levende lys, der sælges i detailhandlen, kortlægning nr. 6, ) Søndergaard M. Pust partiklerne ud. Tænk; p:16-18, december, ) Miljøstyrelsen. Test af partikler fra levende lys. Miljø og sundhed, 2006(http://www.miljoeogsundhed.dk/default.aspx?node=5547) 5) Loft S, Raaschou-Nielsen O, Hertel O, Palmgren F. Sundhedsmæssige effecter af partikulær luftforurening. Miljø og sundhed, suppl. nr.2, p.: 13-19, ) Smith KR, Metha S. The burden of disease from indoor air pollution in developing countries: comparison of estimates. International Journal of Hygiene and Environmental Health; 206, p.: , ) Valent F, D Anna L, Bertollini R, Nemer L, Barbone F, Tamburlini G. Burden of disease attributable to selected environmental factors and injury among children and adolescents in Europe. The Lancet; 363 p: , ) Afshari A, Matson U, Ekberg LE. Characterization of indoor sources of fine and ultrfine particles; a study conducted in a full-scala chamber. Indoor Air, vol. 15 p.: ,

9 Vi takker for kommentarerne. Vi forstår den klare fokusering på sundhedsrelaterede gener forbundet med partikelemission fra levende lys. Vi mener heller ikke, at der er noget, der viser, at stearin er bedre end paraffin, når det gælder emission af sundhedsskadelige partikler. Baggrunden for at skelne mellem stearin og paraffin i kriterierne er udelukkende et spørgsmål om, at Nordisk Miljømærkning som princip ikke vil fremme anvendelsen af fossile brændsler (hvor olie fra undergrunden hentes op til jordoverfladen og afbrændes, hvorved ekstra CO 2 udsendes i atmosfæren). Tilførsel af CO 2 er med til at påvirke klimaet i negativ retning (populært kaldet klimaforandringer ), og det ønsker Nordisk Miljømærkning ikke at præmiere. Men der er andre aspekter i kriterierne, som gør, at vi fortsat mener at kunne sige, at svanemærkede levende lys er et sundere alternativ for forbrugerne end mange andre lys. Blandt andet afgivelse af PAH er, som er påvist at være højere ved afbrænding af paraffin and stearin (kilde 18 i baggrundsrapporten). Og forbud mod duftstoffer, hvoraf mange er påvist at have kræftfremkaldende effekt, og hvor alle har en mulig allergen effekt. Og forbud mod phtalater, som kan have hormonforstyrrende effekt. Og grænseværdier for flygtige organiske stoffer (VOC er), som også kan være skadelige for mennesker. Og forbud mod tungmetaller, som også har skadelig effekt på mennesker og dyr. Coop Norden Varesikring, Danmark Mængden af ikke fornybare råmaterialer (paraffin) må ikke overstige 10%, dvs. at råvarerne overvejende skal bestå af fornyelige ressourcer og betyde at det kun vil være lys i ren stearin, som vil kunne svanemærkes. Vores leverandører bruger typisk palmeolie, importeret fra østen (til fremstilling af lys i ren stearin). Dette krav ser vi flere problematikker i: Coops sortiment på lys i ren stearin udgør kun ca. 15%. Dvs. det er kun en lille del af sortimentet, som kunden vil kunne vælge med svanemærket på. Tillod man mere paraffin, fx 50/50, ville det betyde, at Coop ville kunne sælge fx bloklys, som indeholdt min. 50% stearin bloklys fremstillet af ren paraffin udgør en stor del af salget i butikkerne i dag. Dvs. ved at tillade mere paraffin i svanemærket lys, ville det være muligt at erstatte større mængder paraffin med vegetabilske råvarer og det samlede regnskab vil dermed betyde en besparelse af paraffin-forbruget. Produktion af palmeolie (typisk Indonesien og Malaysia) sammenlignet med et forbrug af ufornyelige ressourcer hvad er mindst skadeligt? Det er også et holdningsspørgsmål. Vores leverandører melder, at produktion af palmeolie mange steder ikke foregår bæredygtigt. Der er knaphed på palmeolie også, og der fældes skov i dag, for at gøre plads til nye plantager. Det fremgår ikke tydeligt nok i kriterierne, hvordan vores leverandører kan sikre sig, at de kun køber råvarer fra bæredygtigt skovbrug. Der stilles ikke krav i dag om, at arbejdsmiljøet skal inddrages i den samlede vurdering. Vi mener, at arbejdsmiljø skal medtages ved revidering af kriterier. Dette begrundes med, at mange færdigproducerede lys i dag, importeres direkte fra østen (Kina). Også i ren stearin. Afbrænding af lys i ren stearin belaster indeklima i højere grad end ved afbrænding af paraffinlys. Dvs. et paraffinlys brænder pænere end et stearinlys. Et stearinlys forbrænder mere råvare pr. time end et paraffin lys (ca %, fra 5-6g/time ved paraffinlys til op 7-9 g/time ved stearinlys). Dvs. at vægen suger en højere mængde og det betyder, at flammen vil være større på et stearinlys. 7

10 Vi takker for kommentarerne. Vi ved, at grænseværdien for max. 10 procent paraffin betyder, at det kun er en mindre del af markedet, vi kan svanemærke. Årsagen til kravet er, at der sker en tilførsel af CO 2 til atmosfæren ved afbrænding af fossile brændsler (når olie fra undergrunden hentes op til jordoverfladen og frigør CO 2 ved afbrænding af lys lavet af mineralsk olie (paraffin)). Tilførsel af CO 2 er med til at påvirke klimaet i negativ retning (populært kaldet klimaforandringer ), og det ønsker Nordisk Miljømærkning ikke at præmiere. Vi kan godt se, at flere lys med indhold af stearin ville kunne svanemærkes, hvis vi tillod en større andel paraffin i lysene (da flere lys, så ville kunne klare kravet). Men da vi principielt ikke ønsker at bidrage til, at olie fra undergrunden hentes op til jordoverfladen og afbrændes, hvorved ekstra CO 2 udsendes i atmosfæren, er vi nødt til at sende et klart signal om, at stearin er at foretrække frem for paraffin. Vi er klar over, at produktionen af stearin fra palmeolie kan medføre problemer for miljø og kulturer i de områder, hvor palmeolien udvindes. Vi kræver dog i kriterierne at vide præcist, hvor olien kommer fra, og at den produceres uden at medføre sådanne problemer (dvs. at den produceres bæredygtigt). Hvis vi får viden om, at andet er tilfældet, kan vi tilbagetrække licensen til Svanemærket. Vi vil gerne i kommende kriterier diskutere muligheden for at stille krav til arbejdsmiljøet ved produktion af stearinlys, men vi mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er et fokusområde, der skal medtages i et miljømærke som Svanemærket. Vi er ikke enige i, at man kan sige, at stearinlys er dårligere for indeklimaet end lys i paraffin, selvom flere undersøgelser viser, at stearinlys afgiver mere sod (partikler) end lys i paraffin. Der er andre aspekter, som gør, at sundhedsbilledet er mere nuanceret end som så. Fx afgivelse af PAH er, indhold af duftstoffer, indhold af phtalater, indhold af flygtige organiske stoffer (VOCer) og indhold af tungmetaller. Og der er ingen undersøgelser, der konkluderer, hvad der er mest sundhedsskadeligt, når man medtager alle potentielle sundhedsrisici i sin vurdering. Men det vigtigste for Nordisk Miljømærkning er også at kunne sige, at svanemærkede levende lys generelt er et sundere alternativ for forbrugerne end mange andre lys, fordi vi både har krav til sodafgivelsen og har krav til de mulige sundhedsskadelige indholdsstoffer. Vi vil gerne indføre endnu et krav om lysets brændetid, for både at dobbeltsikre en minimal sundhedsbelastning af forbrugeren, men også for at sikre lysets kvalitet. Miljøstyrelsen, Danmark: En undersøgelse lavet af Informationscenteret for miljø og sundhed tyder ikke på en klar sammenhæng mellem partikelforurening/sodning og råvarer til stearinlyset, om end rapporten er meget omdiskuteret. Og så længe der er et sodindeks der skal overholdes så er råvaren i øvrigt uden betydning i forhold til hvilken råvarer der anvendes. Vi takker for kommentarerne. Vi er helt enige, og har ikke krav til råvare på baggrund af partikelforurening og sodindex. Krav til råvare er baseret på anvendelsen af fossile brændsler (den tilførsel af CO 2 til atmosfæren, der finder sted, når olie fra undergrunden hentes op til jordoverfladen og frigør CO 2 ved afbrænding af lys lavet af mineralsk olie (paraffin)). Tilførsel af CO 2 er med til at påvirke klimaet i negativ 8

11 retning (populært kaldet klimaforandringer ) og det ønsker Nordisk Miljømærkning ikke at præmiere. Konsumentvägledarnas Förening, Sverige: Konsumentvägledarnas Förening stöder förslaget men har följande invändning: Det är inte självklart att en konsument vill köpa ljus, Svanenmärkta ljus, där det ingår fett från djur. Många väljer bort djurprodukter överhuvudtaget och andra väljer KRAV-märkt/ekologiskt kött av olika skäl. Vårt förslag är att: I första hand skall sådana ljus märkas med att de innehåller djurfett. I andra hand att fettet endast får komma från ekologisk djurhållning. I Tredje hand att fett från djur inte alls får förekomma i Svanenmärkta ljus. Vi takker for kommentarerne. Både vegetabilsk olie og animalsk olie kan anvendes til fremstilling af stearin. Vegetabilsk olie til stearinproduktion er en mangelvare og kommer ofte fra palmeplantager, som ødelægger store arealer skov i blandt andet Sydøstasien, hvorved både natur- og kulturrigdomme ødelægges. Og det er meget svært at opkøbe palmeolien til stearinproduktion, da den opkøbes af andre, blandt andet til produktion af miljøvenlig dieselolie. Derfor er Nordisk Miljømærkning af den opfattelse, at olie (fedt) fra animalsk fødevareaffald er en vigtig nuværende og fremtidig råvare til produktion af stearinlys, som vi ikke ønsker at udelukke. Ved anvendelse af animalsk fødevareaffald skelner man ikke mellem økologisk og ikke-økologisk dyrehold. Desuden nedbrydes fedtet til lange kulstof-kæder, hvorfor det rent æstetisk ikke gør nogen forskel, hvor olien kommer fra. Derfor synes vi ikke, det er nødvendigt at have specielle forholdsregler overfor stearin fra animalsk fedt. Poppa-art, Finland: Vegetable based raw materials are good. Kynttiläpaja Kalevantuli, Finland: In my opinion the amount of wax in the candle produced from renewable raw materials should be directly 100%. You can hardly say a candle to be an eco product if it contains any traces of paraffin. It can also have unfavourable affects to the whole Swan label brand if the label is granted to a candle containing non-renewable raw materials. Consumers are incredibly aware of ecological issues and a Swan labeled candle with even a smallest part of paraffin wouldn't fit to the idea of the Swan label. Answer from Nordic Ecolabelling: We thank you for your comments. The reason for allowing 10 percent in weight of paraffin is only, that this gives the candles in stearin a better quality and they do not break or pulverize as easy as without this small quantity of paraffin. We wish to minimize this use of paraffin in future criteria but we think it is best to give all producers a reasonable time to find the best way to make good quality candles in 100 % stearin without any paraffin. 9

12 K4 Fornybar råmateriale Nordisk Miljømærkning K5 Kuldioxid balance ved produktion af vegetabilsk råvare. Nyt krav om negativ kuldioxid balance er indsat i kriterierne. Ingen har kommenterer dette krav. K6 Sod index Miljøstyrelsen, Danmark: En undersøgelse lavet af Informationscenteret for miljø og sundhed tyder ikke på en klar sammenhæng mellem partikelforurening/sodning og råvarer til stearinlyset, om end rapporten er meget omdiskuteret. Og så længe der er et sodindeks der skal overholdes så er råvaren i øvrigt uden betydning i forhold til hvilken råvarer der anvendes. O5 Godt kriterium. Vi takker for kommentarerne. Vi er helt enige, og har netop af samme grund et krav til sodindex, som er det samme for alle lys, uanset hvilken råvare lysene er lavet af. K7 Kemikalier, præparater, tilsætningsstoffer, lakker og farver Miljøstyrelsen, Danmark: Godt at kriteriet går videre end lovgivningen (med max-grænse på 0,01 %). K8 Azofarver K9 Tungmetaller Danmarks Naturfredningsforening, Danmark: Krom angives som det eneste metal med oxidationstrin. Hvorfor ikke helt forbyde krom i alle ox-trin? 10

13 Vi takker for kommentarerne. Krom III har ikke den samme sundheds- og miljøskadelige virkning som Krom VI. På den måde er der forskel på tungmetallers skadelige virkning, og det er årsagen til at vi her i dokumentet har differentieret.men efter at have konsulteret leverandører af kemi og farver til stearinlys, ser vi ingen grund til at tillade krom overhovedet og det skriver ind i kriterierne. Coop Norden Varesikring, Danmark: Krav ikke helt forståeligt: Kriterierne kræver, at tungmetaller, aromatiske og halogenerede opløsningsmidler ikke må indgå i produktionen. Det kan alle formentlig overholde, for stofferne bruges ikke aktivt i produktionen af lys. Men måske kan stofferne indgå som forureninger i de anvendte råvarer. Det bør fremgå tydeligt, at leverandøren også skal sikre sig, at stofferne ikke må indgå i selve lyset. Vi takker for kommentarerne. Vi vil omformulere teksten, så den er mere præcis. K10 Aromatiske opløsningsmidler og K11 Halogenerede opløsningsmidler Coop Norden Varesikring, Danmark: Krav ikke helt forståeligt: Kriterierne kræver, at tungmetaller, aromatiske og halogenerede opløsningsmidler ikke må indgå i produktionen. Det kan alle formentlig overholde, for stofferne bruges ikke aktivt i produktionen af lys. Men måske kan stofferne indgå som forureninger i de anvendte råvarer. Det bør fremgå tydeligt, at leverandøren også skal sikre sig, at stofferne ikke må indgå i selve lyset. Vi takker for kommentarerne. Vi vil omformulere teksten, så den er mere præcis. K12 Total mængde af organiske opløsningsmidler K13 Duftstoffer Miljøstyrelsen, Danmark: GODT (og nødvendigt). Danmarks Naturfredningsforening, Danmark: Er duftstof og aroma veldefinerede ord? Hvad nu, f.eks. hvis den bivoks, lyset laves af, dufter? 11

14 Vi takker for kommentarerne. Vi vil præcisere, at der er tale om stoffer, der bevidst tilsættes med det formål at få lyset til at dufte. K14 Phtalater Miljøstyrelsen, Danmark: GODT (og nødvendigt). K15 Andre materialer Coop Norden Varesikring, Danmark: Det vil være tilladt at bruge alu-kopper til svanemærket lys. Udvinding af aluminium er meget ressourcekrævende. Det mener vi, er i modsætning til et ellers gennemgående krav, om en minimering af forbruget af ufornyelige ressourcer. Argumentet er at forbrugeren kan bortskaffe aluminium til genbrug. Uden at være fuldstændigt opdateret på affalds statistikkerne, så er indsamlingen af aluminium fra private husholdninger i dag minimal?? Der indsamles aluminium fra genbrugspladser og dermed skal forbrugeren samle alu-kopperne ind og køre dem til aflevering på genbrugsstationen. Det er besværligt og de fleste forbrugere smider desværre blot brugte alu-kopper ud med dagrenovationen. Det bør udspecificeres nærmere, præcist hvilke muligheder for genbrug, som der kræves i de nordiske lande, for at aluminium vil være tilladt at bruge. Hvis det kræves, at der er en bred indsamling af aludåser (drikkevarer) fx samme sted hvor glas og aviser kan afleveres, vil det dermed være meget nemmere for forbrugeren at aflevere alu til genbrug. Det bør fremgå tydeligt i kravene. Miljøstyrelsen, Danmark: Hvordan skal dette kriterium tolkes. Må fyrfadslysholdere af aluminium anvendes (da de kan genbruges direkte). Kunne man forestille sig et kriterium om, at der pr. pose med fyrfadslys kun blev udleveret halvt så mange lysholdere, så en holder som minimum anvendes to gange? Vi takker for kommentarerne fra både Coop Norden og Miljøstyrelsen. Vi har undersøgt affaldssortering og behandling af aluminium i Norden og må erkende, at de fleste forbrugere smider deres aluminiumsaffald fra fyrfadslys ud sammen med køkkenaffaldet. Derfor vil vi ændre kravet og ikke tillade anvendelsen af aluminium (med det genbruges) og i stedet forsøge at fremme alternativer, som kan bruges flere gange. 12

15 K16 Vægen Kynttiläpaja Kalevantuli, Finland: Considering the properties of the wick I would add that it shall be of non-bleached material. In the future the material of wick should be of ecologically grown cotton. Answer from Nordic Ecolabelling: We thank you for your comments. We will consider having requirements for both bleaching (no bleaching) and organic cotton in the future criteria. This is now written in chapter concerning Future Criteria. Furthermore we have made a new criterion that the cotton has to be öko-tex 100 certified. K17 Emballage Coop Norden Varesikring, Danmark: Krav om ingen emballage til enkeltlys er misvisende. Det vil med dette krav være tilladt at bruge meget emballage, når man pakker 2 lys sammen (fx store gaveæsker med dobbeltemballering). Samtidig vil det ikke være tilladt at pakke et stort stearinlys ind i en emballage, som beskytter lyset. I stedet vil vi anbefale, at der stilles krav om max. Forbrug af emballage målt i procent af totalvægten. Miljøstyrelsen, Danmark: Emballagekravet bør udvides og sættes i forhold til brændetid. Danmarks Naturfredningsforening, Danmark: Emballage til enkeltlys er ikke tilladt det lyder som en klodset måde at angive maksimal emballagevægt i forhold til produktet på? Er det så ok at pakke lysene ind to af gangen? Tre af gangen? Eller skal der ikke altid være mindst 10 i en pakke? Vi takker for kommentarerne. Vi ved, at dette krav er for løst formuleret og vil vurdere, hvordan vi mere præcist kan stille krav til en grænseværdi for mængden af emballage, fx en grænseværdi for den procentvise vægt af emballagen i forhold til lysenes vægt. Grænseværdien er herefter blevet 5 vægt-% emballage af lysenes samlede vægt. K18 Forbrugerinformation K19 Brandsikkerhed 13

16 K20 Lovgivning og myndighedskrav K21 Svanemærkningsansvarlig K22 Dokumentation K23 PLanlagte ændringer K24 Ikke-planlagte afvigelser K25 Sporbarhed K26 Uddannelse K27 Retursystem K28 Markedsføring 14

17 K29 Produktets sikkerhedsmærkning og advarsler Coop Norden Varesikring, Danmark: Lysets mærkning og advarsler. Kun figur A1 og A4 fra annex A i standarden skal medtages. Vi vil klart anbefale, at også punkt A6 gøres obligatorisk. Det er en figur der viser, lyset altid skal placeres på et ikke-brandbart underlag (always use a candleholder). Dette er meget relevant for bloklys, da mange forbrugere placerer dem direkte på bord mv. Vi vil desuden anbefale, at det bliver tilladt at erstatte ikoner med tekst (på de nordiske sprog naturligvis). Vores erfaring er, at mange ikoner er svære at forstå og det øger forståeligheden, hvis ikonet skrives ud som tekst. Desuden findes nogle advarsler slet ikke som ikon (dem markeret med rødt): Tænd levende lys med omtanke Hold altid levende lys under opsyn Hold vægen max 1 cm. Skær kanten på bloklyset ned til max 1/2 cm. Placer altid lys på et ikke-brandbart underlag Alle lys soder og løber, hvis det udsættes for selv minimalt træk Lys med metal, lak og glimmer kan sode mere Hold området omkring vægen fri for urenheder Sluk lys der brænder unormalt Vær sikker på, at lyset er helt slukket, før lokalet forlades Placer lys med min. 10 cm afstand Luft altid grundigt ud, når lysene er slukket. (Gode råd om afbrænding af lys info til kunderne fra Coops tilbudsaviser) OBS.: Det sidste punkt vedr. udluftning, mener vi er meget relevant for indeklimaet og bør være obligatorisk tekst på svanemærkede lys Vi takker for kommentarerne. Vi vil se, hvordan vi kan indarbejde kommentarerne i kriteriedokumentet og samtidig gøre A6 i annex A obligatorisk. 5 Kommentarer til baggrunden Miljøstyrelsen, Danmark: Når Svanen i andre produktgrupper ikke kan finde klare miljømæssige argumenter for kun at anvende vegetabilske råvarer (f.eks. vaske- og rengøringsmidler) så bør det fremgå klart af materialet, hvor denne viden kommer fra, og kriteriet bør kun være som det er forslået hvis der er miljømæssige fordele. Sammenhængen mellem råvarer og tilsætningsstoffer fremgår heller ikke af baggrundsdokumentet. Det synes at være tilfældet at baggrundsdokumentet overdriver sundhedspåvirkningen fra afbrændingen af syntetisk stearin (paraffin). Udsagnet: men det er rigtigt, at den negative påvirkning af klimaændringer kan reduceres ved ikke at vælge levende lys lavet af petrokemiske råmaterialer. Det er også rigtigt, at mange sundhedsskadelige tilsætningsstoffer, som ofte findes i levende 15

18 lys lavet af petrokemiske råmaterialer, normalt ikke findes i levende lys lavet af ikkemineralske naturlige råmaterialer burde således understøttes med kildehenvisning, og ikke fremstå som et postulat. En undersøgelse lavet af Informationscenteret for miljø og sundhed tyder ikke på en klar sammenhæng mellem partikelforurening/sodning og råvarer til stearinlyset, om end rapporten er meget omdiskuteret. Og så længe der er et sodindeks der skal overholdes så er råvaren i øvrigt uden betydning i forhold til hvilken råvarer der anvendes. Vi takker for kommentarerne. Vi skriver om råvaren (i K3), at afbrænding af paraffin (fossilt brændsel) bidrager med et ekstra CO 2 -udslip, fordi olien i undergrunden hentes op og afbrændes. Hvis den var blevet i undergrunden, var CO 2 -udslippet ikke forekommet. Når palmeolie afbrændes og frigiver CO 2, er det en CO 2, som i forvejen eksisterer i naturen, og som indgår i et kredsløb i naturen. Der kommer altså ikke ekstra CO 2 i naturen over undergrunden. Når vi skriver om PAH er i K10 skriver vi, at afbrænding af paraffin afgiver flere PAHer end afbrænding af stearin. Det er påvist i baggrundsdokumentets kilde 18. Men vi vil gerne slette følgende sætning det er også rigtigt, at mange sundhedsskadelige tilsætningsstoffer, som ofte findes i levende lys lavet af petrokemiske råmaterialer, normalt ikke findes i levende lys lavet af ikke-mineralske naturlige råmaterialer. Vi er enige i, at denne sætning kan være vildledende, da der ikke er påvist en klar forskel på, hvor mange sundhedsskadelige tilsætningsstoffer paraffin og stearin indeholder. Derudover siger vi ikke, at levende lys i paraffin udgør en større sundhedsrisiko end afbrænding af stearin (hvis vi gør, er det en fejl, som vi gerne vil have hjælp til at rette). Vi er i øvrigt godt klar over, at der ikke kan påvises en klar statistisk sikker forskel i sodafgivelse fra lys i stearin og paraffin, og at flere undersøgelser har fundet, at stearinlys soder mere end paraffinlys. Derfor har vi krav til sodindex i K6 for alle lys uanset, hvilken råvare de er fremstillet af. 6 Sammenfatning af kommentarerne De 24 indkomne høringssvar fokuserer primært på følgende: Hvorfor præmieres stearin frem for paraffin, når paraffin brænder bedre, er en lettere tilgængelig ressourcer og afgiver mindre sod? Hvordan sikres det, at stearinen kommer fra naturlige ressourcer, som kan leveres kontinuerligt, og som kan udvindes uden at ødelægge natur og kultur, der hvor råvaren kommer fra? Hvordan kan man sige, at stearin er sundere at afbrænde for forbrugeren, end paraffin, når undersøgelser viser, at stearin ofte soder mere? Skal det virkelig være muligt at bruge aluminium til svanemærkede lys? (fx til fyrfadslys). Kan kravet skærpes? Kan der stilles yderligere krav til vægen? Fx at den skal være lavet af økologisk bomuld? Krav til mængde emballage kan formuleres bedre. Krav om oplysning til forbrugere kan forbedres. 16

19 7 Diskussion og konklusion Vi takker for de mange høringssvar, som har givet anledning til en del rettelser og forbedringer af både kriteriedokument og baggrundsdokument for svanemærkning af levende lys. Høringssvarene har været gode til at gøre os opmærksomme på uheldige aspekter i kriterierne, og dem har vi så efterfølgende rettet, så godt det var os muligt. Afslutningsvis kan man sige, at kriterierne fortsat præmierer levende lys med Svanemærket, hvis de er blandt bedste, når det gælder miljø og sundhed, og samtidig også er i en god kvalitet og sikre at anvende for forbrugeren. Nordisk Miljømærkning ønsker at fremme anvendelsen af fornybare ressourcer frem for fossile brændsler, fordi fossile brændsler udgør en trussel mod vores klima, og derfor er stearin miljømæssigt set et bedre alternativ end paraffin. Samtidig ved vi, at stearin oftest kommer fra plantager, hvor palmeolie udvindes på bekostning af bevaringsværdig lokal kultur og natur. Det har vi forsøgt at forhindre ved at stille krav til plantagedriften, og dermed er vores håb at svanemærket kan være med til at dirigere udviklingen i plantagedrift i en miljømæssigt bedre retning. I øvrigt kan stearin af animalsk oprindelse anvendes som et brugbart alternativ. Vi ved også, at undersøgelser, der forsøger at belyse sundhedsrisikoen ved afbrænding af levende lys ikke kan påvise, om stearin eller paraffin er det bedste alternativ. Og derfor har vi i kriterierne sat grænseværdier og forbud mod alle de tænkelige kilder til afgivelse af sundhedsbelastende kemi og partikler uden at tage hensyn til, hvilken råvare lyset er lavet af. På den måde føler vi os sikre på, at et svanemærket levende lys er blandt de bedste, også når det gælder sundhed. 17

Svanemærkning af Levende lys

Svanemærkning af Levende lys Svanemærkning af Levende lys Version 1.4 13. december 2007 31. oktober 2016 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er et Svanemærket levende lys? 3 Hvorfor vælge Svanemærket? 3 Hvilke levende lys kan Svanemærkes?

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Miljømærkning Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Danmarks officielle miljømærker Svanemærket Nordens officielle miljømærke Stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989

Læs mere

Miljøproblemer ved brændefyring

Miljøproblemer ved brændefyring Miljøproblemer ved brændefyring Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd kpk@env.dtu.dk Forureningsdata fra brændefyring Partikelforurening (g PM2,5 pr. GJ) 900 600 300 0 Ældre brændeovn Partikelforurening

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter Svanen og Blomsten Etableret i 1989.

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter / Lene Møldrup Svanen og Blomsten

Læs mere

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder IDA Levnesmiddelselskabet 21. marts 2017 Mette Holm, Fødevarestyrelsen Indhold Hvad er FKM? Hvordan håndteres det? Hvorfor forbyder man

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

Remissammanställning för følgende produktgrupper:

Remissammanställning för følgende produktgrupper: Remissammanställning för følgende produktgrupper: Møbler og inventar, udkast til version 4.0 Udemøbler og legeredskaber, udkast til version 3.0 Byggeplader, udkast til version 5.0 Version til SLM februar

Læs mere

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning Vejledning til ansøgning om Svanemærkning For at få tildelt en Svanelicens er der en række krav i et kriteriedokument, der skal opfyldes. Miljømærkning Danmark kontrollerer, at den indsendte dokumentation

Læs mere

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Att.: Projektleder Karen Dahl Jensen Århus 29.04.2008 Svanemærkning af vinduer og yderdøre Høringsforslag af 10. marts 2008 Høringssvar

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Tendenser i miljølovgivningen Hvilke udfordringer står I over for? Overblik over miljøvaredeklarationer Overblik

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen Att.: Lasse Sehested Jensen Miljøministeriet / Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Email: lasje@mst.dk 29. april 2011 Høring vedrørende forpligtelse til indsamling af småt WEEE i detailhandlen

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening EGO Clean Lights EGO Clean Oil Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening Undersøgelser de senere år har vist, at vokslys og almindelig petroleumsbaseret lampeolie udsender flere partikler end trafikken

Læs mere

Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse?

Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse? Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse? Arbejdsgruppen bag Task Forcens formål er at Arbejde for at de politiske ønsker om 50% genanvendelse af de tørre fraktioner og det organiske affald

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Thomas Feld Kemi Klasse 1.4 HTX Roskilde

Thomas Feld Kemi Klasse 1.4 HTX Roskilde 1 Formål: Undersøgelse af forbrændingsreaktioner for nogle karbonhydrider. Materialer: 3 alkaner Pentan S16: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt Octan R 38: Irriterer huden R 50/53: "Meget

Læs mere

KOMPENDIE. Materialers påvirkning på indendørs luftkvalitet

KOMPENDIE. Materialers påvirkning på indendørs luftkvalitet NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse KOMPENDIE Materialers påvirkning på indendørs

Læs mere

Sporbarhed som et værktøj for dokumentation og kommunikation

Sporbarhed som et værktøj for dokumentation og kommunikation Sporbarhed som et værktøj for dokumentation og kommunikation Thorkild Nielsen TechnicalUniversity of Denmark DTU Management Christian Coff, Ankerhus Kommunikere Fødevarer og Etik Ethical Traceability and

Læs mere

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord. Vi har kun en jord! De miljøproblemer, vi hører om i medierne, er ofte usynlige for det blotte øje. Vi kan ikke se hullet i ozonlaget, lugte de hormonforstyrrende stoffer i legetøjet, smage resterne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EGO Clean Light - Fakta!

EGO Clean Light - Fakta! - Fakta! EGO Clean Oil er en ny revolutionerende lampeolie, der udvikler markant mindre CO2-forurening Nyt miljøvenligt produkt fra EGO Indeklima EGO introducerer EGO Clean Light, som er et vegetabilsk

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

Om Svanemærkede Levende lys. Version 2.2

Om Svanemærkede Levende lys. Version 2.2 Om Svanemærkede Levende lys Version 2.2 Baggrund til miljømærkning 9. marts 2017 Indholdsfortegnelse Introduktion til kriterierne 5 2.1 Produkter som kan svanemærkes 6 2.2 Kriteriernes version og gyldighed

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler

Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Markedsundersøgelse, Bæredygtige Vildmosekartofler Af Flemming Pedersen, Smagen Nordjylland Indhold Formål med markedsundersøgelsen... 2 Markedsundersøgelsen... 2 Resultater og diskussion, detailhandelen...

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende klassificering af affald

Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende klassificering af affald Miljøstyrelsen 1-november-2015 Strandgade 29 Sagsnummer: 13/23715 1401 København K Sagsbehandler: Sendes pr mail til: mst@mst.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Tlf.: 51611323 Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Wellness lys til genbrug af stearinlys

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Wellness lys til genbrug af stearinlys Schmelzfeuer Wellness lys til genbrug af stearinlys Betjeningsvejledning for DENK-Schmelzfeuer INDOOR Læs venligst denne betjeningsvejledning før anvendelse. Den forklarer dig hvordan du tænder op første

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Bilag 2: Kommentarer til Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål samt Notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse og ændring af slambekendtgørelsen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Maria Klitgaard. Hej Henrik. Mange tak for oplysningerne.

Maria Klitgaard. Hej Henrik. Mange tak for oplysningerne. Maria Klitgaard Fra: Sendt: 2. marts 2015 10:31 Til: 'Henrik NICOLAISEN' Cc: Preben NIELSEN; Maria Klitgaard; Rachel KEOWN Emne: SV: Anmodning om supplerende oplysninger - tilladelse til aflevering af

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. CHIHL Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af Methanol 1. Resume Anvendelsen af methanol er udbredt både globalt, i Europa og i Danmark. Det anslås, at der anvendes

Læs mere

Gasser. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Gasser. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Gasser Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Gasser er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Temaet består

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Håndtering og risikovurdering af biooliespild. Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d.

Håndtering og risikovurdering af biooliespild. Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Håndtering og risikovurdering af biooliespild Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Natur og Miljø Konference, Kolding, den 8. juni 2017 1 Ren planteolie Hvad er bioolie? eller Olieprodukt baseret

Læs mere