Husky DEN H5, Tove af Ebeltoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husky DEN H5, Tove af Ebeltoft"

Transkript

1 Husky, 27 fod, Folkebådstype, Amerikanerfolkebåd. Husky DEN H5, Tove af Ebeltoft Husky, 27 foot, Folkboat-type, The American Folkboat. Længde: 8,10 m Bredde: 2,32 m Dybgang: 1,30 m Skrog Nr. H5 fra 1963 Nolds Bådebyggeri, Næstved, Mahogni på groet egespant. Dødtræ eg. Over vandlinien er plankerne gennemgående uden stød. Mast i oregonpine. Oprindelsen til Huskyen fortaber sig lidt i glemslen. Nogle hævder at den er tegnet af Arne Nielsen, andre at den er tegnet af Alan F. Gurney, New York. Hvor om alting er, har jeg hørt historien om at amerikanerne fik nogle folkebåde over. De var begejstrede for sejlegenskaberne, men ville gerne have noget mere plads indenbords. Husky en er et bord højere end Folkebåden og har højere og længere kahytsruf. 25 Huskier blev bygget hos Nold i Næstved, men på grund af de høje transportomkostninger kom kun 5 til USA. Under alle omstændigheder grundlagde det kælenavnet Amerikanerfolkebåden. Båden er født med indenbordsmotor som har været en Volvo MD1. Nr. DEN H5 er en velsejlende, stærk, rummelig og smuk. Den har været løbende vedligeholdt og forbedret af samme ejer igennem 35 år. For 25 år siden fik båden en fuldstændig Owatrolbehandling hvor alt træ var skrabet helt rent. Skroget alene drak 25 liter af de dyre D1 dråber. Siden dengang har skroget indvendigt fået D1 olie eller tilsvarende hvert år. Length: 8,10 m Width: 2,32 m Deept: 1,30 m Hull No. 5 from 1963 Nolds Boatyard, Næstved, DK. Mahagoni on grown oak frames. Oak deadwood. Above waterline planks are in full length. Oregon Pine mast. The origin of the Husky is rather dull. Some claim that it is drawn by Arne Nielsen other that Alan F. Gurney, New York were the father. Anyway, the story goes that the Americans got some Folkboats over. They admired the performance but requested at roomier interior. The Husky fulfilled the demand being one board higher than the Folkboat and also had a higher and longer cabin overhead. 25 Huskies were build at Nolds Boatyard, but only 5 reached US due to the high transportation costs. However, the story made the nickname The American Folkboat. The boat was launched with inboard engine a Volve MD1. Nr. DEN H5 is well sailing, strong, spacious and beautiful. It has been continuously maintained and improved by the same owner during 35 years. 25 years ago she got a full Owatrol treatment where all wood was completely scraped. The hull alone drank 25 liters of the expensive D1 oil. Since then the interior hull has been treated with a yearly coat of D1 oil or similar. Husky DEN H5: Tove af Ebeltoft, Lars Brejnbjerg, Phone: , Mail: Page 1 of 8

2 For 11 år siden fik båden nyt dæk. Dæk og ruf blev forsynet med epoxylimet glasfiber med vandnæser og hulkehle. Langs scandækket er belægningen ført under fenderliste og scandæksliste, så der ikke trænger vand ind i dækket. Helmdorf storsejl (2003) og rullegenua på Furlex rullesystem (2002). Storsejl forsynet med hurtig-reb. Alt løbende gods er ført til cockpittet. 11 years ago the deck and overhead was renewed with epoxy glued glass fibre with drip caps and chamfers in corners. The fibre is lying under the fender list to prevent water from entering the deck ply. Newer mainsail (2003) and jib on Furlex furling system (2002). Main sail is with quick-reef system. All running rig is guided to the cockpit. Motorinstallation Ferskvandskølet Perkins 2 cyl. 12 HK og Technodrive reversgear begge fra Støjdæmpning foretaget med gummiophæng, Vetus Bullflex kobling, buldrekasse i udstødning, samt støjdæmpning omkring motorrum. Ekspansionsbeholder og væskebryder/filter placeret i bageste kistebænk. 27 liter dieseltank og Baldwin filter/vandudskiller placeret ved motor. Ved siden af gas og kobling sidder motorens el-panel i lukket vandtæt kasse indeholdende Vetus startswitch, kølevandstemperatur, voltmeter til hvert batteri, olietrykslampe og temperaturlampe. Desuden lydalarmer. Lys i panelmetre. Lænsepumper Den manuelle Whale lænsepumpe er af sikkerhedshensyn placeret i cockpitdørken, så man kan lænse samtidig med der sejles. Håndtaget kan løftes af. Den elektriske lænsepumpe kører automatisk med to svømmerafbrydere over et styrerelæ. Et nulstilbart tælleværk fortæller hvor ofte der lænses. Svømmeafbryderne er vist på billedet på næste side. Engine Installation Freshwater cooled Perkins 2 cyl. 12 Hk and Technodrive reduction gear both from Noise reduction by rubber feet, Vetus Bullflex clutch, exhaust gas water damping, and noise damping material around engine compartment. Expansion and VÆSKEBRYDER /filter in aft cockpit chest. 27 litre diesel tank and Baldwin filter/water separator at the engine. Besides the gas and clutch levers the Motor watertight control panel is located containing Vetus starter switch, temperature gauge, voltmeter for each battery, oil pressure lamp and temperature lamp. Alarms also by sound. Panel gauges with light. Bilge Pumps The manual Whale bilge pump is for safety reasons placed in the cockpit allowing the helmsman to do some useful work in case of emergency. The handle can be removed. The electrical bilge pump is running automatically controlled by two float switches and a relay. A resetable counter tells how often the pump has been engaged. The float switches are shown in the picture next page. Husky DEN H5: Tove af Ebeltoft, Lars Brejnbjerg, Phone: , Mail: Page 2 of 8

3 Under dørken Below floor Under dørken Af hensyn til god vægtfordeling er batterier og vandtanke er placeret under dørken. Alle tilslutninger i vandtankene er i toppen, så tankene er nemme at få ud, hvis de skal serviceres eller bunden skal kigges efter. På billedet til højre er agterste tank løftet ud, så man bedre kan se følerne til lænsepumpen. Følerne til lænsepumpen kan tages op uden at fjerne tanken. Den elektriske lænsepumpe (kan ikke ses) sidder lige agter for batteriet og kan løsnes uden brug af værktøj. Begge batterier, et til starter og et til forbrug, er med central udluftning til det fri. Below Floor With regard to good weight distribution batteries and water tanks are installed below the floor. All connections in the water tanks are from the top making it easy to take the tanks out for inspection or service. In the left picture the aft water tank is lifted up to display the gauges for the bilge pump. The gauges can be taken up without removing the water tank. The electrical bilge pump (not visible) is situated aft from the battery and can be loosened without use of tools. Both batteries, one for the starter one for consumption, are with central air vent to the outside. Husky DEN H5: Tove af Ebeltoft, Lars Brejnbjerg, Phone: , Mail: Page 3 of 8

4 PANTRY Pantryet har en vask med vandhane. Vandtankene ligger under dørken midt i båden og indeholder ca. 60 liter. Pumpen er manuel fodbetjent. Den 2 blus Origo er kardansk ophængt. Når den ikke er i brug, kan den løftes af og gemmes under køjen. Alternativt kan den tages med ud i cockpittet. Potter og pander er der rigeligt plads til under vasken. PANTRY The pantry has a sink with tap. Water tanks is below floor mid ship and contains approx. 60 litre. The manual pump is foot opperated. The two flame Origo stove is cardan suspended. When not in use it can be taken down and stored under the bed. Alternatively, it can be taken out to the cockpit. Cookware can easily be stored in the cabinet Bag vasken er der et dybt rum, som kan rumme konserves m.v. To af skabene over køjerne er brugt til service samt alt det løse som skal fast på et bord. I alt er der mange små og store rum i kahytten hvor ting kan gemmes og opbevares. Kistebænkene i cockpittet er meget rummelige og reelle at have ting i. Sæderne er forseglet med gummilister og vandet ledes til bundvandet. Normalt er kistebænkene tætte. under the sink. Behind the sink is a deep compartment for tinned food, bottles and so on. Two of the cabinet above the beds are used for storing tableware and all the loose stuff needed to dress a table. Altogether the cabin has many compartments and hidings for storing belongings and stuff. The locker seats in the cockpit are also spacious. The seats are sealed with rubber lists and water is guided to the bilge. Normally the cockpit lockers are tight. Husky DEN H5: Tove af Ebeltoft, Lars Brejnbjerg, Phone: , Mail: Page 4 of 8

5 El-stystem Electrical System Der er gjort en masse ud af bådens el-system. Alt er i lukkede vandtætte kasser, og ledninger er ført i rør eller kabelbakker. Hvor det er hensigtsmæssigt, er der anvendt stik. To batterier er placeret under dørken. Et til forbrug og et til motorstart. De to batterier kan skiftes om med nødstrømsafbrydere. Laderen er en SBC der er beregnet til ladning på marinebatterier. Ladning på de to batterier forgår over skilledioder så batterierne ikke kan ødelægge hinanden. Landstrøm fås fra et stik i cockpittet. En kontollampe fortæller om der hul igennem. Under styrbord køje er der en boks til stærkstrømsafdelingen. A lot of effort is put into the boats electrical system. Everything is packed into water tight boxes and wires are concealed in cable trays or tubes. Where practical connectors are used. Two batteries are placed below floor. One for consumption and one for the engine starter. The two batteries can be interchanged by emergency switches. Charging is performed by a SBC charger for marine application. In order not ruin a good battery by a bad, charging is done over separating diodes. Mains voltage ffrom ashore is connented to a plug in the cockpit. A indicator lamp tells if the grid is OK. Below starboard bed is a box containing high current matters. Betjeningspanel til lanterner, lys, lænsepumpe, m.v. er placeret i kahytten. Hver kontakt har separat sikring der nemt kan skiftes. En lampe i hver kontakt indikerer, om sikringen skulle være sprunget. Lanterne er godkendte Hella lanterner. Der er rundt i båden placeret 6 lamper som kan tændes individuelt. I cockpittet og i kahytten er der placeret 12 V-udtag til søgelys, mobilladere, m.v. The operation panel for navigation lights, light, bilge pump and so on is placed in the cabin. Each switch has a separate fuse. A lamp indicate fuse failures. Navigating lights are approved Hella lights. Around the boat is 6 lamps that can be switched individually. In the cockpit and in the cabin are 12V outlets for searchlight, mobile chargers and so on. Husky DEN H5: Tove af Ebeltoft, Lars Brejnbjerg, Phone: , Mail: Page 5 of 8

6 GPS en er en Furuno placeret i kahytten. En Silva NAV Repeater viser alle relevante data i cockpittet. GPS en er forbundet med et stik til standard computer interface. Log og Ekkolod er kombineret i en Silva Sea Data. Begge følere til log og lod kan tages op inde fra båden, såfremt de skal renses. VHF og radio er fra Ruder Konge var knægt. Radioen spiller perfekt, men der har været problemer med VHF ens audiodel, hvor driveren er periodisk defekt. Den sidder i sokkel og skal skiftes. De to store kasser er nok mere klenodier end tiden hotteste gadgets. Tilbehør Hvad der skal nævnes af tilbehør kan være vanskeligt at komme igennem hvis alt skal nævnes. Som udgangspunkt er båden klar til at sejle i. Dette indbefatter: 2 store of 3 små fendre. Fortøjninger. Ca. 10 kg. anker og kæde samt ankertov. Diverse nødrakketter. Service og bestik til ca. 5 personer i ordentlig kvalitet 2 rustfri gryder og 1 pande. Diverse køkkengrej. Bom-stol. Ellers må sælger og køber blive enige om, hvad der mangler eller kan undværes. The GPS is a Furuno placed in the cabin. A Silva NAV repeater displays all relevant data in the cockpit. The GPS is connected to a NMMR plug for standard computer interface. Log and echo sounder is combined in a Silva Sea Data. Both gauges can be removed form inside the boat for rinsing or service. VHF and radio is from way back then. The radio is perfect, but the VHF has occasional problems with the audio. The audio driver circuit is periodical defect and must be replaced. The two bulky boxes are more fun historical items than state of the art. Equipment What to mention talking about equipment can be difficult if everything shall be listed. As a starting point the boat is ready to sail. This include: 2 big and 3 small fenders. Mooring ropes. App. 10 Kg anchor, chain and rope. Various emergency flare lights. Tableware for app. 5 persons in decent quality. 2 cooking pots and a frying pan. Various kitchen utensils. Boom-crutch. Moreover buyer and seller must agree what is missing and what can be left. De sidste mange sæsoner har båden kun været brugt til små week-end ture og nogle få sommerferieuger. Sejlene er derfor i god stand som resten af båden. Efter 35 år med mange gode oplevelser og eventyr med Tove af Ebeltoft ønsker ejeren at finde en person med kærlighed til træbåde som vil sejle hende ind i femtiden. The last many seasons the boat has only done small week-end trips and some weeks during the summer. Sails are thus in good condition as the rest of the boat. After 35 years of many good experiences and adventures with Tove of Ebeltoft the owner wish to find a person with a devotion for wooden boats who will sail her into the future. Husky DEN H5: Tove af Ebeltoft, Lars Brejnbjerg, Phone: , Mail: Page 6 of 8

7 Husky DEN H5: Tove af Ebeltoft, Lars Brejnbjerg, Phone: , Mail: Page 7 of 8

8 Husky DEN H5: Tove af Ebeltoft, Lars Brejnbjerg, Phone: , Mail: Page 8 of 8

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning V190SG2e BK GB Instructions for use DK Brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning V190SG2EBK GB Instructions for use DK brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA INDHOLD ANBEFALINGER... 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 DIMENSIONER... 4 INSTALLATION... 5 BRUG... 15 VEDLIGEHOLD... 17 INDEX RECOMMENDATIONS AND

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev.

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev. 24496G-DK (rev.5) Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog Fairway 405 Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010 WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5660 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn......................5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents

4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents REDEGØRELSER fra Opklaringsenheden 3 / 2002 4/2008 Kvartalsvis Orientering Opklaringsenheden 1 Quarterly Information Division for Investigation of Maritime Accidents Introduktion Publikationen Kvartalsvis

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz.

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. INSTALLATION MANUAL Submersible Two-Stage Grinder Pump Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. This product may be covered by one or more of the following patents and other patent(s) pending: US Patent

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere