Hvordan den britiske krone reducerede Irlands bæredygtighed til seks millioner sjæle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan den britiske krone reducerede Irlands bæredygtighed til seks millioner sjæle"

Transkript

1 * * * EIR TEMA: ER DU EN AF SATANS GODTROENDE TÅBER? Hvordan den britiske krone reducerede Irlands bæredygtighed til seks millioner sjæle Af Paul Gallagher Det er ulykkeligvis en velkendt kendsgerning, at Irlands nuværende befolkning, omkring seks millioner, inklusive både republikken og Ulster, er to millioner færre end landets befolkning for to århundreder siden. Mens Europas befolkning generelt voksede med 4,5 gange i løbet af disse to århundreder, så har denne lille del af Europa, der var under den britiske krones næsten konstante finansielle og politiske dominans under hele dette tidsforløb, mistet en fjerdedel af sin befolkning. Dette er, hvad den britiske kongefamilie, gennem sine nuværende medlemmers offentlige erklæringer, ønsker for hele verden. Hvordan gennemtvang den britiske krone sit ønske over Irland? Med begyndelse for 170 år siden her til efteråret forårsagede den britiske krone folkemordet på to millioner ud af otte millioner irske undersåtter i løbet af fire år. I modsætning til nazisterne blev de britiske forbrydere i dette folkemord fra hverken straffet for deres politik, eller ændrede den på nogen måde bagefter. Hovedansvaret for at udsulte det irske folk lå hos Dronning Victoria (regerede ), her vist i 1887, og hendes premierminister Lord John Russell, der beklædte embedet fra 1846 til Dette er, hvad Dronning Elizabeth, Prins Philip, Prins Charles og deres akademiske følge hævder, skulle være gamle Moder Jords»bæredygtighed«og derfor bør verdens befolkning i fremtiden være henved 1-2 milliard mennesker, og ikke 7,2 milliard, som den er i dag. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.); Michelle Rasmussen; Anne Stjernstrøm * KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg C, tlf.: * Eget tryk * Støt Schiller Instituttets arbejde: Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. Intro: 100 kr. * Giro: , Homebanking:

2 Der uddeles tøj under den irske kartoffelhunger. Gennem deres citerede udtalelser om denne folkemordsepisode, som vi efterfølgende vil præsentere, vil man præcist genkende Prins Philip»Dødbringende Virus«Windsors anskuelse i dag med hensyn til at reducere befolkningen forureningen, efter hans mening af»jævne«folk i verden. Ikke kartofler, men gældsslaveri Enhver historiker, der har undersøgt emnet, ved, at kartofler (eller manglen på samme) ikke forårsagede den irske hungersnød eller det irske folkemord for 170 år siden. Kartoffelskimmelen, der ramte høsten i efteråret 1845, var begyndt i North Carolina, og spredte sig for at ødelægge kartoffelafgrøderne på hele den nordlige halvkugle i flere år; men den forårsagede ikke hungersnød eller massedød nogen steder, undtagen i Irland. Kartofler var heller ikke den eneste, væsentlige afgrøde i det irske landbrug på den tid; de var blot den eneste afgrøde, som irerne af hvilke 75 % var blevet britiske jordbesidderes lejere havde lov til at spise, eller fodre deres husdyr med. Historikeren Arthur Young skrev i 1841, at, i løbet af to generationer frem til dette tidspunkt, var irske lejebønder i realiteten blevet slaver: En jordbesidder i Irland kan næppe opfinde en ordre, som en arbejder, tjener eller husmand [lejebonde] vover at afslå Han kan med sin stok eller hestepisk, absolut trygt, straffe. En fattig mand vil få sine knogler brækket, hvis han tilbød at løfte en hånd til sit eget forsvar. Britiske kornhandlere eksporterede eller solgte al det korn, hvede, byg og havre, som de irske bønder dyrkede, for at disse kunne betale deres leje. Alle afgrøder blev slagsafgrøder mod kontanter og der blev intet tilbage, som bonden og hans familie kunne spise. Mens en million irere sultede ihjel, udstationerede den britiske krone massive troppestyrker for at beskytte eksportskibene. Alle bønder, der ophørte med at betale deres leje, blev omgående sat ud, og de store jordbesiddere, under anførsel af den daværende britiske udenrigsminister Lord Palmerston, udsatte deres lejere hurtigere end før, da de sultede i 1840 erne, og udsatte endda mange, der stadig betalte leje. Frihandel dekreterede, at der ikke skulle bruges penge til beskæftigelse ved infrastrukturprojekter, såsom drænage, havne, fiskeindustri osv., til trods for, at en komite under ledelse af Thomas Drummond hurtigt havde lavet et overblik over, hvad der var mest behov for. På den tid havde Irland 164 mil jernbane; England havde mil. Der var ingen mad fra regeringens overskudslagre til rådighed for de sultende. De nødlidende blev sat til vejarbejde eller i arbejdshuse i hundrede af tusindvis, fik næsten ingen nettoløn, efter deres gæld og leje blev opkrævet, og døde i stort antal»under arbejde«og i fattiggårdene. Den irske befolkning lå på 8,2-8,4 million i Henved 1,5 mio. mennesker døde af sult og sygdom i Irland på fire år, alt imens flere end en million forsøgte at emigrere; af disse døde sædvanligvis af tyfus under Atlanterhavsoverfarten eller i karantænelejrene i 2

3 Irlands befolkning forsatte med at falde efter 1850, om end langsommere, og nåede et lavpunkt af lidt over fire million i begyndelsen af det tyvende århundrede. Den britiske historiker Charles Kingsley, der ledsagede Dronningen på hendes nådige og storslåede besøg, skrev: Jeg er lamslået af de menneskelige chimpanser, jeg så langs med disse 100 mil af rædselsfuldt land. Jeg mener ikke, det er vores skyld. Jeg mener, at der ikke alene er mange flere af dem end i gammel tid, men at de også er lykkeligere, bedre og mere behageligt bespist og huset under vort herredømme, end de nogen sinde har været. Men at se hvide chimpanser er frygteligt; hvis de var sorte, ville man ikke føle det så meget. Lord Clarendon, den britiske vicekonge i Irland under hungersnøden, så imidlertid situationen mere klart. Han skrev til premierminister Lord John Russell: Jeg tror ikke, der er nogen anden lovgivningsmagt i Europa [andre end briterne], der så koldt ville fastholde denne udryddelsespolitik. Tegning af Bridget O Donnell og hendes to børn under hungersnøden, Canada og New England. Sundhedsstyrelsen i Montreal udtalte om dem, der var i lejrene i 1847,»Det kan meget vel antages, at kun få af de overlevende vil opnå andet end en tidlig grav.«i denne periode blev den gennemsnitlige levealder blandt den irske emigrantbefolkning i Massachusetts af Lemuel Shattuck anslået til at være 13,4 år, med 60 %, der dør inden de fylder fem år: et gennemsnitligt træk i menneskelige stenaldersamfund. Da det var»overstået«, ønskede de britiske regeringsfolk, der var direkte ansvarlige for»fødevarehjælp til de sultende irere«, især fungerende finansminister Sir Charles Trevelyan, sig selv tillykke og blev dekoreret, da Dronning Victoria i 1848 foretog sit gallabesøg og sin»gennemrejse«i Irland. Mod slutningen af 1847 skrev Trevelyan: Det er min mening, at der er blevet gjort for meget for folket. Under en sådan behandling er folket blevet værre i stedet for bedre, og vi må nu forsøge, hvad uafhængige handlinger og naturlige årsagers værk kan gøre Jeg vil hvile mig efter to år af et sådant uafbrudt hårdt arbejde i regeringstjeneste, som jeg aldrig i mit liv har haft. Efter at have holdt ferie i Frankrig, tilføjede han: Idet problemet med irsk overbefolkning helt overgår menneskets magt, blev kuren leveret af det alvise Forsyns direkte nedslag. Hvordan det blev gjort Den britiske krones politik have virket for at skabe denne katastrofe i lang tid i forvejen. Den afgørende periode var og den politik, der blev ført William Petty, den anden Lord Shelburne, og premierminister William Pitt, der overtog den britiske regering efter Den amerikanske Revolution, og for hvem Adam Smith skrev sin Wealth of Nations (1776, da. Undersøgelse om National-Velstands natur og Aarsag) og andre»frihandels«- afhandlinger. Den store irske forfatter og leder, Jonathan Swift, havde allerede i 1730 skrevet: Halvdelen af al irsk leje bruges i England sammen med andre hændelser, vil det beløbe sig til fuldt ud halvdelen af hele kongerigets indtægt, alt sammen klar profit for England Stigningen af vores leje klemmes ud af selve blodet, de vitale organer, og tøj og boliger af vore lejere, der lever værre end engelske tiggere. Irernes vilkår var imidlertid blevet bedre i løbet af dette attende århundrede, for første gang, siden invasionen under Cromwell i 1653, (som også udtrykkeligt havde folkemord til hensigt, men mislykkedes med det). Denne forbedring skyldtes for en stor dels vedkommende Swifts og hans Leibniz-netværkers indsats for at organisere. Især var den irske handelsmarine blevet genoplivet, landets havne forbedret, faktiske skatter sænket og klæde-, hør- og glasindustrierne udviklet, og landbruget var blevet forbedret. Straffeloven af 1690 erne havde haft til hensigt at sikre, at irske katolikker blev reduceret til at dyrke kartofler på land, der var lejet fra britiske jordbesiddere. Men den effektive organisering af det store antal 3

4 Sultende irske bønder ved portene til et arbejdshus. skotske, protestantiske jordbesiddere havde muliggjort økonomisk udvikling; det førte faktisk til en forenet katolsk-protestantisk bevægelse for uafhængighed. Den Forenede Irske bevægelse og Irske Frivillige milits vandt Forfatningen af 1782, under den Amerikanske Uafhængighedskrig. Den irske befolkning var begyndt at vokse hastigt i sidste kvartal af det attende århundrede. Premierminister William Pitts politik blev beskrevet af Sinn Feins stifter og Irlands første præsident, Arthur Griffith. Den 12. maj 1785 blev Pitts nye forslag introduceret i det engelske parlament. De foreskrev bl.a., at Irland ikke skulle handle med noget andet land, hvor dets handel ville komme i konflikt med Englands mægtigste selskabs interesser det Ostindiske Kompagni og at de love for sejlads, som det britiske parlament har vedtaget, skal accepteres af Irland. For at håndhæve dette fremprovokerede Pitt sluttelig sin egen, irske, bevæbnede opstand. Hans militære undertrykkelse af den Irske Opstand i 1798 afvæbnede de Irske Frivillige og introducerede et stort antal britiske tropper for at gennemtvinge Unionsloven af 1801, der annullerede den Irske Forfatning. (I samme periode reducerede og forarmede den samme politik fra den samme Pitt og Shelburne Skotland, der var begyndt at blive industrialiseret på tidspunktet for den Amerikanske Revolution). I sine politiske pamfletter beskrev Arthur Griffith detaljeret, hvordan Pitt, efter 1801, ødelagde Irlands nye varer, især hør, ved at dumpe britiske varer der, og elimi- nerede hurtigt uafhængig irsk skibsfart. Hvad der var værre endnu var sammenbruddet i brugen af jord under Pitts og Shelburnes politik. I 1820 var al irsk jord ejet af britiske og skotske jordbesiddere, og 25 % af al jord lå fuldstændig ubrugt hen, undtagen for ejendomsspekulation. Henved 75 % at den jord, der var taget i brug, var til korn eller græsning til heste og køer, og det meste af dette var til eksport via købmænd under Londons herredømme. På det resterende jordareal havde de irere, der arbejdede for de britiske jordbesiddere, lov til at dyrke kartofler til sig selv; på måske to acres lejet jord til hver, store familie. Alle optegnelser fra det nittende århundrede fra dem, der så både de irske lejebønder og afrikanske slaver i Amerika og Caribien, er enige om, at irerne nu havde det langt værre. I 1845 bekræftede en britisk regeringskommission med økonomen Nassau Senior i spidsen, at alle fremstillingsvarer af uld, hør, poplin, møbler og glas var forsvundet; fiskeri var næsten forsvundet pga. mangel på kapital til både, opbevaring osv. Selv vandmøller til maling af korn var forsvundet, i det land, der havde indført dem i Europa i 600 e.kr. Der var kun 39 hospitaler, der betjente 8 millioner mennesker. Den berømte Hertug af Wellington skrev i 1829, at»der har aldrig været et land, i hvilket fattigdom eksisterede i en grad, som det eksisterer i Irland«. I 1824 var et medlem af en tidligere britisk kommission blevet spurgt:»hvis vi ser 15 år eller mere frem i tiden, hvordan skal denne stigning i den irske befolkning, uden beskæftigelse, ende?«idet han lyder som Sir David Attenbo- 4

5 rough i dag, svarede han,»jeg ved det ikke. Jeg synes, det er frygteligt at reflektere over.«da hungersnøden først var i gang, skrev den føromtalte Nassau Senior, at han frygtede, den ikke ville slå flere end en million mennesker ihjel, hvilket, mente han, knapt ville række til at eliminere irsk arbejdsløshed. Men i 1842 blev 6 million pund Sterling sendt ud af Irland til England, og en meget stor del af spekulation i ejendomslån i City of London var baseret på denne leje. Frihandel uden penge Da kartoffelskimmel således ødelagde tre fjerdedele af kartoffelhøsten i 1845, ejede et betragteligt flertal af den irske befolkning ingen jord, havde ingen indkomster, og betalte det meste eller hele udbyttet af salget af deres kornafgrøder i leje. De havde meget lidt eller ingen penge, eller midler til at skaffe dem; næsten to millioner solgte ikke engang selv deres egne afgrøder, men afleverede det hele som leje til gengæld for at få lov til at dyrke kartofler på smalle striber jord. Sir Robert Peel var britisk premierminister i første halvdel af 1846 efter ødelæggelsen af den første kartoffelhøst. En komite af irske borgere (snarere: undersåtter) med Henry Drummond i spidsen kom med hasteforslag: 1. stop eksporten af korn og destilleringen af korn til spiritus; 2. fjern told på importerede fødevarer; 3. offentlige arbejder med fokus på jernbaneog havnestruktur (fiskeri) og projekter til drænage; 4. nødhjælpskomiteer, delvist finansieret gennem en 10 % s skat for jordbesiddere (20-50 % for ikke-boende); og 5. delvist finansieret gennem et 1,5 mio. pund stort, 10-årigt lån med sikkerhed i irske skove med hårdtræ. Premierminister Peel responderede ved at gå ind for en ophævelse af britiske kornlove, for at gøre import af irsk korn til England lettere. Derudover købte Peels regering, til at erstatte et tab i afgrøder til 3,5 mio. pund Sterling, for i alt pund af amerikansk, indiansk majs/korn, købet gennem Baring Brothers Bank. Grunden til den lillebitte mængde var, at det skulle låses inde i militære lagerbygninger i Irland under nødhjælpskommissær, oberst Henry Routh, og»kun bruges som et lager til at øve indflydelse med det formål at forhindre, gennem lejlighedsvist salg fra disse lagre, en for hastig stigning i fødevaremarkedet«. For det tredje tillod Peel dannelse af nødhjælpskomiteer, der kunne foreslå offentlige arbejder, men uden finansiering fra den britiske regering og med kun frivillige (godgørende) bidrag fra jordbesiddere i Irland. Finansminister Sir Charles Trevelyan blev i realiteten diktator for»hjælpen«til Irland, og allerede i juni 1846 skrev han til oberst Routh: Den britiske historiker Charles Kingsley, der ledsagede Dronningen på hendes nådige og storslåede besøg, skrev: Jeg er lamslået af de menneskelige chimpanser at se hvide chimpanser er frygteligt; hvis de var sorte, ville man ikke føle det så meget. Den eneste måde at forhindre, at folk bliver vanemæssigt afhængige af regeringen, er at ophøre med hjælpeoperationer. Uvisheden mht. den nye afgrøde [der var allerede tegn på endnu et år med kartoffelskimmel] gør det kun så meget desto mere nødvendigt Disse ting bør stoppes nu, eller også risikerer man at paralysere al privat foretagsomhed og hænge på dette land i et ukendt antal år. Der var alligevel næsten intet af det uanselige, statslige»reservelager«tilbage på dette tidspunkt. Barings havde endnu et skib på vej, men Trevelyan beordrede, at»sorcieres last ikke var ønsket; hendes ejere kan skille sig af med den, som de finder for godt.«i september, da irerne var begyndt at dø af sult, og der var rigeligt med bevis på, at kartoffelhøsten i 1846 for andet år i træk ville slå 100 % fejl, tilføjede The Times i London: Således er den tak, som en regering får for at lindre store lidelser og tilfredsstille tilsvarende krav gennem en uundgåelig, men ruinerede godgørenhed Det er en gamle sag, den gamle sygdom, den nationale karakter, den nationale tankeløshed, den nationale dovenskab. I mellemtiden var Peels Tory-regering blevet stemt ud for at forsøge at ophæve Kornlovene Storbritanniens høje told på importeret korn. Lord John Russells regering erstattede den og fik lovene ophævet. I 1846 eksporterede Irland tilstrækkeligt med hvede, byg, havre, valsede havregryn, grise, æg og smør til at brødføde hele landets befolkning. Mange moderne historikere har raset over denne eksport, der blev tungt bevogtet af britiske tropper imod de sultende folkemængder. Men kun få bemærker, at, under 5

6 og vandkraft tilsammen: Med andre ord, så blev ingen af dem gennemført. Russell og Trevelyan lavede en Lov for Offentlige Arbejder, der senere også var at finde i Forfatningen i Jefferson Davis Konføderation [i USA]: En af utallige masseudsættelser, der blev udført af briterne, da hungersnøden intensiveredes. britisk frihandelspolitik, blev endnu mere hvede importeret til Irland end eksporteret; mindst halvdelen af hele den irske befolkning havde imidlertid ingen midler til at købe mad; der var ingen fødevarestøtte fra regeringen, og raten af udsættelser voksede med nøden. Irske medlemmer af det britiske parlament i London foreslog, at regeringen skulle opkøbe kornlagre, der ellers skulle eksporteres, og sælge det i de områder, hvor hungersnøden var værst, især i Connaught, hvor dødsofrene for hungersnøden var voksende. Svaret fra Lord Russel direkte var nej:»statsopkøb af fødevarer af enhver art i almindeligt brug er forbudt for at undgå konkurrence med private købmænd.«trevelyan og oberst Routh var enige om, at Der må holdes en skarp adskillelse mellem befolkningens sædvanlige lidelser [!], og så dem, der er et resultat af tabet af kartoffelhøsten, som det alene er vores formål at afhjælpe. Lord Russels regering tilføjede et program for offentlige arbejder, der var vidt udbredt, men uden finansiering; lokale komiteer skulle foreslå arbejderne og underskrive en kontrakt, der gjorde deres medlemmer personligt ansvarlige for at tilbagebetale den britiske stat 100 % af omkostningerne inden for to år, plus 3 % rente om året! I begyndelsen tilføjede regeringen undertiden delvise legater, der matchede de penge, der var rejst lokalt, men disse legater var meget vanskelige at kvalificere sig til, og de blev fuldstændigt nedlagt i I hele 1846, med tre millioner irere uden arbejde, der solgte alt helt ned til deres familiers senge for mad, blev der i alt givet pund Sterling ud til kajer, havne, drænage, sejlads Der skal ikke udføres offentlige arbejder af en natur, så de gavner nogle individer i større grad end hele resten af samfundet. Til fortvivlelse for de bedrestillede irske bønder, der forsøgte at redde deres landsmænd, eliminerede denne lov alle projekter for at drænere moser den eneste måde at forøge fødevareproduktionen hurtigt på med den begrundelse, at dette ville forfordele dem, der boede nærmest den mose, der blev dræneret. Dette var det almindelige argument imod statslig infrastrukturopbygning, der blev brugt imod Abraham Lincolns Illinois-netværk i de samme år. Som følge af denne»lov«byggede offentlige arbejder under den irske hungersnød kun veje, hvilket var den ene form for infrastruktur, som landet allerede havde masser af. Lønningerne blev angiveligt sat til overlevelsesniveau, men efterhånden, som»arbejderne«blev oversvømmet af desperate mennesker, blev lønningerne ofte udbetalt med ugers forsinkelse, og mange tusinde sultede ihjel. I mellemtiden døde, i arbejdshusene (kaldet fattighusene det efterfølgende år efter vedtagelsen af den Irske Fattiglov), flere hundrede tusinde ældre, invalide og unge børn, langsommere af fejlernæring og sygdom. Tavistock-grinet Lord John Russels bedømmelse af rapporterne om den anden, konsekutive, totalt fejlslagne kartoffelhøst var, at der ikke var grund til at ændre politik. Lord Russell, 6. Hertug af Bedford, var kendt for sin lille statur og isnende smil. I vinteren var det irske folk begyndt at dø af sult i stort antal. Lord Russels finansminister, Sir Charles Wood, meddelte, at der ikke ville blive mere statsimporteret indianerkorn eller nogen anden fødevare private virksomheder ville tilvejebringe det. Offentlige arbejder skulle be- 6

7 grænses til et års varighed, og sluttede 15. august, 1847, og udgifterne til dem skulle»helt og holdent bæres af personer, der besad ejendom i de af vanskeligheder ramte distrikter.«i efteråret 1846 slog høsten fejl i mange europæiske lande. Franske og tyske regeringer og opkøbere købte store mængder korn fra Amerika og andetsteds, mens den britiske regering»holdt ud«. Fødevarehandlere i Irland tog nu enorme priser, hvilket Trevelyan hilste velkomment i et brev til oberst Routh: Schiller Instituttet: TEMA: Er du en af Satans godtroende tåber? De høje priser vil have en regulerende indflydelse, eftersom intet er mere beregnet til at tiltrække forsyninger, især fra Amerika Giv ikke opmuntring til idéen om at forbyde eksport (fra Irland): Perfekt frihandel er den rette kurs. Man bør intet gøre for det vestlige Irland, der kunne sende priserne, allerede høje, endnu højere i vejret for folk, der, ulig indvånerne af Irlands vestkyst, må forlade sig på deres egne anstrengelser. I december 1846 beordrede Whitehall alle kommissionsofficerer i Irland til at indstille alt salg af fødevarer. Oberst Routh tilføjede i et memo: Selv om det kunne lade sig gøre at åbne vore lagre i øjeblikket [han vidste, at de faktisk var tomme], ville det være skadeligt for kornejerne, for så vidt som, at ekstraordinære priser i øjeblikket kan virkeliggøres. Hvis det lyder som topmålet af statslig støtte til prismanipulation, så gentog Trevelyan det selv: Hvis købmændene skulle begrænse sig til, hvad der under normale omstændigheder måtte anses for rimelig profit, ville knapheden blive frygteligt forværret Trevelyan tilføjede, at regeringen heller ikke ville gøre noget for det nye problem den katastrofale kendsgerning, at alle læggekartofler var blevet spist, og der var intet at plante i 1847:»I samme øjeblik man forstod, at regeringen ville tilvejebringe såsæd, ville det private initiativs pinefulde anstrengelser for at bevare et lager af såsæd blive frigivet.«der ville ikke blive tilvejebragt såsæd, og, som det skulle vise sig, blev kartoffelhøsten i 1847 skimmelfri, men var kun på 20 % af det normale pga. mangel på sæd og bondefamiliernes død, udmattelse eller sygdom. Denne chance blev ikke gentaget: Høsten i 1848 blev atter ødelagt af skimmel. I januar 1847 smadrede den britiske regering cirkulære #38, som den Irske Styrelse for Offentligt Arbejde Afrejsen. havde udstedt, og som ville have muliggjort»familiearbejdsopgaver«under et fornuftigt nødforslag fra nogle større bønder. Det ville have betalt bondefamilier lønninger for at dyrke deres egen jord, og flere lønninger for også at arbejde med dræneringsprojekter.»det er ganske umuligt«, skrev Trevelyan,»for mine lorder at sanktionere, at parter betales af offentlige midler for at kultivere deres egen jord«. Regeringen nedstemte også et forslag fra Lord George Bentinck i parlamentet, om en lov om jernbanebyggeri i Irland, finansieret af det britiske finansministerium. I en samme måned rapporterede oberst Routh om Irlands fattigste sogn, Skibereen, at pund i leje var blevet betalt i 1846; der var kun tolv jordbesiddere, alle britiske lords og riddere. Da Sir Charles Trevelyan i 1847 beordrede afslutningen af alle statslige udgifter til»nødhjælp«, tilføjede han,»det er hårdt for de fattige folk at blive nægtet den viden, at de lider af en ulykke fra Guds Forsyn.«Kun Lord Clarendon, Irlands vicekonge, forblev en protesterende stemme:»hvad skal man stille op med disse horder? At dræne dem af jordens overflade, vil du sige, lad dem dø. Men der knytter sig et vist ansvar til det.«de er rejst, eller er døde Tyfus begyndte at spredes i marts Trevelyan fik sin sekretær til at advisere alle Fattiglovsforeningerne i juli 1847: Kommissionærerne kan ikke undlade at klage over, at kravene om rater fra mange distrikter konstant stiger, undertiden voldsomt, uden et ord til forklaring til at redegøre for det. Hele udgiften til nødhjælp til de nødlidende og sultende afhang af de lokale»rater«, betalt af jordbesidderne. Men dette truede den spekulative boble i London, som blev opretholdt af den irske leje. Lord Montcashel fremlagde følgende tal for Overhuset: Af den årlige leje 7

8 på 13 million pund, der blev opkrævet i Irland, (et enormt beløb), betalte jordbesidderklassen årligt 10,5 mio. pund Sterling på»prioriteter og lånte penge«til bankierer og ejendomsspekulanter i City of London. Montcashel gjorde det klart, at en stigning i raterne, som nu blev planlagt af den britiske regering, ville suge penge fra betaling af ejendomslånene. Og ganske rigtigt, i sensommeren 1847 krakkede Londons finansmarkeder, da spekulationen i leje, hvede, korn og udenlandske jernbaneaktier kollapsede. Jordbesidderne i Irland forsøgte nu at udsætte alle de lejere, de kunne, for at reducere antallet af lokale nødlidende, og derfor også jordbesiddernes rater (skat til fattighjælp). De begyndte at få ikke blot udsættelser, men også kriminelle domme for udeladelse af lejebetaling, hvilket kastede familiefædre i fængsel. Dette satte hvilket netop var, hvad jordbesidderne havde til hensigt omsider skub i migrationen tværs over Atlanten, der blev til en strøm af udhungrede, døende tyfus-bærere ind i Canada og dernæst New England i Utroligt nok fortsatte den store eksport af fødevarer fra Irland i hele 1848 og 1849, hvilket var de år, hvor den irske befolkning faldt hastigt fra 8,2 mio. til 6 mio. gennem død og emigration (og 40 % af emigranterne døde alene under den atlantiske overfart). I november 1848 var eksporten på en enkelt dag fra Cork-sognet 147 baller bacon, 255 tønder svinekød, 5 kasser skinkekøller, sække og tønder havre, 300 sække mel, 300 stk. kvæg, 239 stk. får, 542 kasser æg, ankre [omkring en fjerdedel tønde] smør, og 150 kasser diverse fødevarer. Men en inspektør for de offentlige arbejder i Cork i samme måned skrev om de offentlige»arbejderlister«:»listerne er ubrugelige. Der er ingen, der svarer til navnene. De er rejst, eller er døde.«1848 var det år, hvor»revolutioner«og opstande fandt sted imod de europæiske regeringer, som blev udset som mål af briterne, især Frankrig. Udenrigsminister Lord Palmerston manipulerede og styrede personligt agenterne for»unge Europa«, der anstiftede disse opstande. En meget lille og ynkelig sådan»opstand«blev tilsyneladende forsøgt det år af bevægelsen»unge Irland«; men i realiteten havde Lord Russell skrevet til Palmerston tre måneder tidligere og indrømmet, at dette»unge Irland«var kontrolleret af Palmerston.»Jeg er endnu ikke parat til at vedtage, som hr. Pitt, modnende forholdsregler til at fremtvinge en opstand«, skrev Russell i december Han indrømmede således samtidigt, at den Irske Opstand i 1798 var støttet og kontrolleret af daværende premierminister William Pitt, med det formål at påtvinge Irland den ødelæggende Unionslov til erstatning for den Irske Forfatning fra Palmerston fandt endda tid til at udsætte ni skibsladninger fulde af sine lejere til Canada, i alt personer. Da skibede indløb til New Brunswick, forårsagede de en Scene fra et af de skibe, der fragtede nogle af de millioner af irere, der flygtede til Nordamerika under den værste hungerperiode. storm af protester om bord sultede børn, ældre og nødlidende, mange af dem fuldstændigt nøgne:»de måtte klædes af velgørenhed, før de med anstændighed kunne forlade skibet.byen St. Johns Kommunale Råd beklager dybt, at en af Hendes Majestæts ministre, den ærværdige Lord Palmerston har udsat et så stort antal, og så nødlidende, af en del af sine lejere til en New Brunswick vinters hårdhed og afsavn uden nogen form for almindelige midler til livets opretholdelse, med nedbrudte legemer og næsten nøgne.«irland er aldrig kommet sig over Storbritanniens episode i det nittende århundrede med»at reducere bæredygtigheden«. I Lyndon LaRouches termer, så lykkedes det, i årene , britisk kolonipolitik at reducere»den potentielle befolkningstæthed«i Irland der afhænger af dets forbrug af energi og teknologi i landbrug og industri til langt under den faktiske irske befolkning på otte millioner i Og således forsvandt 2,5 mio. af dem; to millioner døde af sult eller sygdom; knapt nok i live i Amerika. Irlands sparsomme fremskridt inden for industri og landbrug i det tyvende århundrede skyldes udelukkende de nationale institutioner, som Sinn Fein-bevægelsen opbyggede , og som udtrykkeligt gik imod det britiske frihandelsdogme. Men atter engang, under finanskrakket i , blev Irland indledningsvist sat tilbage, længere og hurtigere end noget andet europæisk land, pga. gældsboblerne, som de London-centrerede banker havde pustet op på irsk jord. Irlands potentielle, relative befolkningstæthed blev atter skubbet tilbage nu til under fem millioner i Republikken af britisk politik. Denne artikel forekommer første gang i EIR, 3. juli Artiklen har ikke tidligere været udgivet på dansk. 8

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 19. juni 2017 Kontaktperson: Julia Ballaschk

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Fald i produktionen af hvede på verdensplan

Fald i produktionen af hvede på verdensplan Fald i produktionen af hvede på verdensplan Forventningerne til den globale hvedeproduktion for 2009/2010 falder med 1,6 millioner ton. Faldet er ikke stort og ikke andet en markederne havde forventet.

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis 1. søndag efter Trinitatis Tid og sted: 18/6 2017 kl. 9 og 10.30 i Højen og Ødsted Salmevalg Vågn op og slå på dine strenge, 745 O Jesus, du al nådens væld, 684 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Far, verden,

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium.

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: 557-414-156 370-471-31 Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Jesus siger, at Gudsriget vokser af sig selv, -helt ligesom kornet på

Læs mere

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år Beboer i skoven Rot Vannsin, 56 år Prey Lang er mit hjem. Jeg bor i skoven, og jeg lever af skoven. Fx samler jeg mad, urtemedicin og byggematerialer i skoven. Jeg tapper også harpiks fra træerne, som

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer.

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer. Opgaver til Angrebet 1. Vikingerne plyndrer Hvorfor ville vikingerne plyndre Sædding? _ 2. Trælle Bues familie havde trælle. Man kan også kalde dem slaver. I Danmark havde vi slaver endnu helt op i 1200-tallet.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 I 1229 fik en sammenslutning af købmænd fra Hamborg, Lübeck og Visby en række privilegier I Novgorod, hvor den nordlige karavanerute fra Asien endte. Aftalen

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

De sande værdier (2) Sø d. 18. september

De sande værdier (2) Sø d. 18. september De sande værdier (2) Sø d. 18. september Forvaltning af værdierne Luk 16:2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning Resumé: Time og dag

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

At sidde under figentræet og se gedekiddene springe rundt bag huset. At stå ved brønden og se børnene lege på torvet

At sidde under figentræet og se gedekiddene springe rundt bag huset. At stå ved brønden og se børnene lege på torvet Tekster: Zak 9,9-10, Fil 2,5-11, Matt 21,1-9. Salmer: 176: Se, hvor nu Jesus træder (mel.: Min død er mig til gode) 177: Kom, sandhedskonge (mel.: Her ser jeg da et lam at gå) 172: Se, vi går op til Jerusalem

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin kl og Engesvang

Prædiken til 11. s. e. trin kl og Engesvang 1 Prædiken til 11. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang 411 Hyggelig, rolig 31 Til himlene rækker 523 Min nåde er mig nok 27 Du gav os efter dit behag 245 v. 5 af Opstandne Herre 57 Herre, fordi du Sidste

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere