Hvordan den britiske krone reducerede Irlands bæredygtighed til seks millioner sjæle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan den britiske krone reducerede Irlands bæredygtighed til seks millioner sjæle"

Transkript

1 * * * EIR TEMA: ER DU EN AF SATANS GODTROENDE TÅBER? Hvordan den britiske krone reducerede Irlands bæredygtighed til seks millioner sjæle Af Paul Gallagher Det er ulykkeligvis en velkendt kendsgerning, at Irlands nuværende befolkning, omkring seks millioner, inklusive både republikken og Ulster, er to millioner færre end landets befolkning for to århundreder siden. Mens Europas befolkning generelt voksede med 4,5 gange i løbet af disse to århundreder, så har denne lille del af Europa, der var under den britiske krones næsten konstante finansielle og politiske dominans under hele dette tidsforløb, mistet en fjerdedel af sin befolkning. Dette er, hvad den britiske kongefamilie, gennem sine nuværende medlemmers offentlige erklæringer, ønsker for hele verden. Hvordan gennemtvang den britiske krone sit ønske over Irland? Med begyndelse for 170 år siden her til efteråret forårsagede den britiske krone folkemordet på to millioner ud af otte millioner irske undersåtter i løbet af fire år. I modsætning til nazisterne blev de britiske forbrydere i dette folkemord fra hverken straffet for deres politik, eller ændrede den på nogen måde bagefter. Hovedansvaret for at udsulte det irske folk lå hos Dronning Victoria (regerede ), her vist i 1887, og hendes premierminister Lord John Russell, der beklædte embedet fra 1846 til Dette er, hvad Dronning Elizabeth, Prins Philip, Prins Charles og deres akademiske følge hævder, skulle være gamle Moder Jords»bæredygtighed«og derfor bør verdens befolkning i fremtiden være henved 1-2 milliard mennesker, og ikke 7,2 milliard, som den er i dag. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.); Michelle Rasmussen; Anne Stjernstrøm * KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg C, tlf.: * Eget tryk * Støt Schiller Instituttets arbejde: Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. Intro: 100 kr. * Giro: , Homebanking:

2 Der uddeles tøj under den irske kartoffelhunger. Gennem deres citerede udtalelser om denne folkemordsepisode, som vi efterfølgende vil præsentere, vil man præcist genkende Prins Philip»Dødbringende Virus«Windsors anskuelse i dag med hensyn til at reducere befolkningen forureningen, efter hans mening af»jævne«folk i verden. Ikke kartofler, men gældsslaveri Enhver historiker, der har undersøgt emnet, ved, at kartofler (eller manglen på samme) ikke forårsagede den irske hungersnød eller det irske folkemord for 170 år siden. Kartoffelskimmelen, der ramte høsten i efteråret 1845, var begyndt i North Carolina, og spredte sig for at ødelægge kartoffelafgrøderne på hele den nordlige halvkugle i flere år; men den forårsagede ikke hungersnød eller massedød nogen steder, undtagen i Irland. Kartofler var heller ikke den eneste, væsentlige afgrøde i det irske landbrug på den tid; de var blot den eneste afgrøde, som irerne af hvilke 75 % var blevet britiske jordbesidderes lejere havde lov til at spise, eller fodre deres husdyr med. Historikeren Arthur Young skrev i 1841, at, i løbet af to generationer frem til dette tidspunkt, var irske lejebønder i realiteten blevet slaver: En jordbesidder i Irland kan næppe opfinde en ordre, som en arbejder, tjener eller husmand [lejebonde] vover at afslå Han kan med sin stok eller hestepisk, absolut trygt, straffe. En fattig mand vil få sine knogler brækket, hvis han tilbød at løfte en hånd til sit eget forsvar. Britiske kornhandlere eksporterede eller solgte al det korn, hvede, byg og havre, som de irske bønder dyrkede, for at disse kunne betale deres leje. Alle afgrøder blev slagsafgrøder mod kontanter og der blev intet tilbage, som bonden og hans familie kunne spise. Mens en million irere sultede ihjel, udstationerede den britiske krone massive troppestyrker for at beskytte eksportskibene. Alle bønder, der ophørte med at betale deres leje, blev omgående sat ud, og de store jordbesiddere, under anførsel af den daværende britiske udenrigsminister Lord Palmerston, udsatte deres lejere hurtigere end før, da de sultede i 1840 erne, og udsatte endda mange, der stadig betalte leje. Frihandel dekreterede, at der ikke skulle bruges penge til beskæftigelse ved infrastrukturprojekter, såsom drænage, havne, fiskeindustri osv., til trods for, at en komite under ledelse af Thomas Drummond hurtigt havde lavet et overblik over, hvad der var mest behov for. På den tid havde Irland 164 mil jernbane; England havde mil. Der var ingen mad fra regeringens overskudslagre til rådighed for de sultende. De nødlidende blev sat til vejarbejde eller i arbejdshuse i hundrede af tusindvis, fik næsten ingen nettoløn, efter deres gæld og leje blev opkrævet, og døde i stort antal»under arbejde«og i fattiggårdene. Den irske befolkning lå på 8,2-8,4 million i Henved 1,5 mio. mennesker døde af sult og sygdom i Irland på fire år, alt imens flere end en million forsøgte at emigrere; af disse døde sædvanligvis af tyfus under Atlanterhavsoverfarten eller i karantænelejrene i 2

3 Irlands befolkning forsatte med at falde efter 1850, om end langsommere, og nåede et lavpunkt af lidt over fire million i begyndelsen af det tyvende århundrede. Den britiske historiker Charles Kingsley, der ledsagede Dronningen på hendes nådige og storslåede besøg, skrev: Jeg er lamslået af de menneskelige chimpanser, jeg så langs med disse 100 mil af rædselsfuldt land. Jeg mener ikke, det er vores skyld. Jeg mener, at der ikke alene er mange flere af dem end i gammel tid, men at de også er lykkeligere, bedre og mere behageligt bespist og huset under vort herredømme, end de nogen sinde har været. Men at se hvide chimpanser er frygteligt; hvis de var sorte, ville man ikke føle det så meget. Lord Clarendon, den britiske vicekonge i Irland under hungersnøden, så imidlertid situationen mere klart. Han skrev til premierminister Lord John Russell: Jeg tror ikke, der er nogen anden lovgivningsmagt i Europa [andre end briterne], der så koldt ville fastholde denne udryddelsespolitik. Tegning af Bridget O Donnell og hendes to børn under hungersnøden, Canada og New England. Sundhedsstyrelsen i Montreal udtalte om dem, der var i lejrene i 1847,»Det kan meget vel antages, at kun få af de overlevende vil opnå andet end en tidlig grav.«i denne periode blev den gennemsnitlige levealder blandt den irske emigrantbefolkning i Massachusetts af Lemuel Shattuck anslået til at være 13,4 år, med 60 %, der dør inden de fylder fem år: et gennemsnitligt træk i menneskelige stenaldersamfund. Da det var»overstået«, ønskede de britiske regeringsfolk, der var direkte ansvarlige for»fødevarehjælp til de sultende irere«, især fungerende finansminister Sir Charles Trevelyan, sig selv tillykke og blev dekoreret, da Dronning Victoria i 1848 foretog sit gallabesøg og sin»gennemrejse«i Irland. Mod slutningen af 1847 skrev Trevelyan: Det er min mening, at der er blevet gjort for meget for folket. Under en sådan behandling er folket blevet værre i stedet for bedre, og vi må nu forsøge, hvad uafhængige handlinger og naturlige årsagers værk kan gøre Jeg vil hvile mig efter to år af et sådant uafbrudt hårdt arbejde i regeringstjeneste, som jeg aldrig i mit liv har haft. Efter at have holdt ferie i Frankrig, tilføjede han: Idet problemet med irsk overbefolkning helt overgår menneskets magt, blev kuren leveret af det alvise Forsyns direkte nedslag. Hvordan det blev gjort Den britiske krones politik have virket for at skabe denne katastrofe i lang tid i forvejen. Den afgørende periode var og den politik, der blev ført William Petty, den anden Lord Shelburne, og premierminister William Pitt, der overtog den britiske regering efter Den amerikanske Revolution, og for hvem Adam Smith skrev sin Wealth of Nations (1776, da. Undersøgelse om National-Velstands natur og Aarsag) og andre»frihandels«- afhandlinger. Den store irske forfatter og leder, Jonathan Swift, havde allerede i 1730 skrevet: Halvdelen af al irsk leje bruges i England sammen med andre hændelser, vil det beløbe sig til fuldt ud halvdelen af hele kongerigets indtægt, alt sammen klar profit for England Stigningen af vores leje klemmes ud af selve blodet, de vitale organer, og tøj og boliger af vore lejere, der lever værre end engelske tiggere. Irernes vilkår var imidlertid blevet bedre i løbet af dette attende århundrede, for første gang, siden invasionen under Cromwell i 1653, (som også udtrykkeligt havde folkemord til hensigt, men mislykkedes med det). Denne forbedring skyldtes for en stor dels vedkommende Swifts og hans Leibniz-netværkers indsats for at organisere. Især var den irske handelsmarine blevet genoplivet, landets havne forbedret, faktiske skatter sænket og klæde-, hør- og glasindustrierne udviklet, og landbruget var blevet forbedret. Straffeloven af 1690 erne havde haft til hensigt at sikre, at irske katolikker blev reduceret til at dyrke kartofler på land, der var lejet fra britiske jordbesiddere. Men den effektive organisering af det store antal 3

4 Sultende irske bønder ved portene til et arbejdshus. skotske, protestantiske jordbesiddere havde muliggjort økonomisk udvikling; det førte faktisk til en forenet katolsk-protestantisk bevægelse for uafhængighed. Den Forenede Irske bevægelse og Irske Frivillige milits vandt Forfatningen af 1782, under den Amerikanske Uafhængighedskrig. Den irske befolkning var begyndt at vokse hastigt i sidste kvartal af det attende århundrede. Premierminister William Pitts politik blev beskrevet af Sinn Feins stifter og Irlands første præsident, Arthur Griffith. Den 12. maj 1785 blev Pitts nye forslag introduceret i det engelske parlament. De foreskrev bl.a., at Irland ikke skulle handle med noget andet land, hvor dets handel ville komme i konflikt med Englands mægtigste selskabs interesser det Ostindiske Kompagni og at de love for sejlads, som det britiske parlament har vedtaget, skal accepteres af Irland. For at håndhæve dette fremprovokerede Pitt sluttelig sin egen, irske, bevæbnede opstand. Hans militære undertrykkelse af den Irske Opstand i 1798 afvæbnede de Irske Frivillige og introducerede et stort antal britiske tropper for at gennemtvinge Unionsloven af 1801, der annullerede den Irske Forfatning. (I samme periode reducerede og forarmede den samme politik fra den samme Pitt og Shelburne Skotland, der var begyndt at blive industrialiseret på tidspunktet for den Amerikanske Revolution). I sine politiske pamfletter beskrev Arthur Griffith detaljeret, hvordan Pitt, efter 1801, ødelagde Irlands nye varer, især hør, ved at dumpe britiske varer der, og elimi- nerede hurtigt uafhængig irsk skibsfart. Hvad der var værre endnu var sammenbruddet i brugen af jord under Pitts og Shelburnes politik. I 1820 var al irsk jord ejet af britiske og skotske jordbesiddere, og 25 % af al jord lå fuldstændig ubrugt hen, undtagen for ejendomsspekulation. Henved 75 % at den jord, der var taget i brug, var til korn eller græsning til heste og køer, og det meste af dette var til eksport via købmænd under Londons herredømme. På det resterende jordareal havde de irere, der arbejdede for de britiske jordbesiddere, lov til at dyrke kartofler til sig selv; på måske to acres lejet jord til hver, store familie. Alle optegnelser fra det nittende århundrede fra dem, der så både de irske lejebønder og afrikanske slaver i Amerika og Caribien, er enige om, at irerne nu havde det langt værre. I 1845 bekræftede en britisk regeringskommission med økonomen Nassau Senior i spidsen, at alle fremstillingsvarer af uld, hør, poplin, møbler og glas var forsvundet; fiskeri var næsten forsvundet pga. mangel på kapital til både, opbevaring osv. Selv vandmøller til maling af korn var forsvundet, i det land, der havde indført dem i Europa i 600 e.kr. Der var kun 39 hospitaler, der betjente 8 millioner mennesker. Den berømte Hertug af Wellington skrev i 1829, at»der har aldrig været et land, i hvilket fattigdom eksisterede i en grad, som det eksisterer i Irland«. I 1824 var et medlem af en tidligere britisk kommission blevet spurgt:»hvis vi ser 15 år eller mere frem i tiden, hvordan skal denne stigning i den irske befolkning, uden beskæftigelse, ende?«idet han lyder som Sir David Attenbo- 4

5 rough i dag, svarede han,»jeg ved det ikke. Jeg synes, det er frygteligt at reflektere over.«da hungersnøden først var i gang, skrev den føromtalte Nassau Senior, at han frygtede, den ikke ville slå flere end en million mennesker ihjel, hvilket, mente han, knapt ville række til at eliminere irsk arbejdsløshed. Men i 1842 blev 6 million pund Sterling sendt ud af Irland til England, og en meget stor del af spekulation i ejendomslån i City of London var baseret på denne leje. Frihandel uden penge Da kartoffelskimmel således ødelagde tre fjerdedele af kartoffelhøsten i 1845, ejede et betragteligt flertal af den irske befolkning ingen jord, havde ingen indkomster, og betalte det meste eller hele udbyttet af salget af deres kornafgrøder i leje. De havde meget lidt eller ingen penge, eller midler til at skaffe dem; næsten to millioner solgte ikke engang selv deres egne afgrøder, men afleverede det hele som leje til gengæld for at få lov til at dyrke kartofler på smalle striber jord. Sir Robert Peel var britisk premierminister i første halvdel af 1846 efter ødelæggelsen af den første kartoffelhøst. En komite af irske borgere (snarere: undersåtter) med Henry Drummond i spidsen kom med hasteforslag: 1. stop eksporten af korn og destilleringen af korn til spiritus; 2. fjern told på importerede fødevarer; 3. offentlige arbejder med fokus på jernbaneog havnestruktur (fiskeri) og projekter til drænage; 4. nødhjælpskomiteer, delvist finansieret gennem en 10 % s skat for jordbesiddere (20-50 % for ikke-boende); og 5. delvist finansieret gennem et 1,5 mio. pund stort, 10-årigt lån med sikkerhed i irske skove med hårdtræ. Premierminister Peel responderede ved at gå ind for en ophævelse af britiske kornlove, for at gøre import af irsk korn til England lettere. Derudover købte Peels regering, til at erstatte et tab i afgrøder til 3,5 mio. pund Sterling, for i alt pund af amerikansk, indiansk majs/korn, købet gennem Baring Brothers Bank. Grunden til den lillebitte mængde var, at det skulle låses inde i militære lagerbygninger i Irland under nødhjælpskommissær, oberst Henry Routh, og»kun bruges som et lager til at øve indflydelse med det formål at forhindre, gennem lejlighedsvist salg fra disse lagre, en for hastig stigning i fødevaremarkedet«. For det tredje tillod Peel dannelse af nødhjælpskomiteer, der kunne foreslå offentlige arbejder, men uden finansiering fra den britiske regering og med kun frivillige (godgørende) bidrag fra jordbesiddere i Irland. Finansminister Sir Charles Trevelyan blev i realiteten diktator for»hjælpen«til Irland, og allerede i juni 1846 skrev han til oberst Routh: Den britiske historiker Charles Kingsley, der ledsagede Dronningen på hendes nådige og storslåede besøg, skrev: Jeg er lamslået af de menneskelige chimpanser at se hvide chimpanser er frygteligt; hvis de var sorte, ville man ikke føle det så meget. Den eneste måde at forhindre, at folk bliver vanemæssigt afhængige af regeringen, er at ophøre med hjælpeoperationer. Uvisheden mht. den nye afgrøde [der var allerede tegn på endnu et år med kartoffelskimmel] gør det kun så meget desto mere nødvendigt Disse ting bør stoppes nu, eller også risikerer man at paralysere al privat foretagsomhed og hænge på dette land i et ukendt antal år. Der var alligevel næsten intet af det uanselige, statslige»reservelager«tilbage på dette tidspunkt. Barings havde endnu et skib på vej, men Trevelyan beordrede, at»sorcieres last ikke var ønsket; hendes ejere kan skille sig af med den, som de finder for godt.«i september, da irerne var begyndt at dø af sult, og der var rigeligt med bevis på, at kartoffelhøsten i 1846 for andet år i træk ville slå 100 % fejl, tilføjede The Times i London: Således er den tak, som en regering får for at lindre store lidelser og tilfredsstille tilsvarende krav gennem en uundgåelig, men ruinerede godgørenhed Det er en gamle sag, den gamle sygdom, den nationale karakter, den nationale tankeløshed, den nationale dovenskab. I mellemtiden var Peels Tory-regering blevet stemt ud for at forsøge at ophæve Kornlovene Storbritanniens høje told på importeret korn. Lord John Russells regering erstattede den og fik lovene ophævet. I 1846 eksporterede Irland tilstrækkeligt med hvede, byg, havre, valsede havregryn, grise, æg og smør til at brødføde hele landets befolkning. Mange moderne historikere har raset over denne eksport, der blev tungt bevogtet af britiske tropper imod de sultende folkemængder. Men kun få bemærker, at, under 5

6 og vandkraft tilsammen: Med andre ord, så blev ingen af dem gennemført. Russell og Trevelyan lavede en Lov for Offentlige Arbejder, der senere også var at finde i Forfatningen i Jefferson Davis Konføderation [i USA]: En af utallige masseudsættelser, der blev udført af briterne, da hungersnøden intensiveredes. britisk frihandelspolitik, blev endnu mere hvede importeret til Irland end eksporteret; mindst halvdelen af hele den irske befolkning havde imidlertid ingen midler til at købe mad; der var ingen fødevarestøtte fra regeringen, og raten af udsættelser voksede med nøden. Irske medlemmer af det britiske parlament i London foreslog, at regeringen skulle opkøbe kornlagre, der ellers skulle eksporteres, og sælge det i de områder, hvor hungersnøden var værst, især i Connaught, hvor dødsofrene for hungersnøden var voksende. Svaret fra Lord Russel direkte var nej:»statsopkøb af fødevarer af enhver art i almindeligt brug er forbudt for at undgå konkurrence med private købmænd.«trevelyan og oberst Routh var enige om, at Der må holdes en skarp adskillelse mellem befolkningens sædvanlige lidelser [!], og så dem, der er et resultat af tabet af kartoffelhøsten, som det alene er vores formål at afhjælpe. Lord Russels regering tilføjede et program for offentlige arbejder, der var vidt udbredt, men uden finansiering; lokale komiteer skulle foreslå arbejderne og underskrive en kontrakt, der gjorde deres medlemmer personligt ansvarlige for at tilbagebetale den britiske stat 100 % af omkostningerne inden for to år, plus 3 % rente om året! I begyndelsen tilføjede regeringen undertiden delvise legater, der matchede de penge, der var rejst lokalt, men disse legater var meget vanskelige at kvalificere sig til, og de blev fuldstændigt nedlagt i I hele 1846, med tre millioner irere uden arbejde, der solgte alt helt ned til deres familiers senge for mad, blev der i alt givet pund Sterling ud til kajer, havne, drænage, sejlads Der skal ikke udføres offentlige arbejder af en natur, så de gavner nogle individer i større grad end hele resten af samfundet. Til fortvivlelse for de bedrestillede irske bønder, der forsøgte at redde deres landsmænd, eliminerede denne lov alle projekter for at drænere moser den eneste måde at forøge fødevareproduktionen hurtigt på med den begrundelse, at dette ville forfordele dem, der boede nærmest den mose, der blev dræneret. Dette var det almindelige argument imod statslig infrastrukturopbygning, der blev brugt imod Abraham Lincolns Illinois-netværk i de samme år. Som følge af denne»lov«byggede offentlige arbejder under den irske hungersnød kun veje, hvilket var den ene form for infrastruktur, som landet allerede havde masser af. Lønningerne blev angiveligt sat til overlevelsesniveau, men efterhånden, som»arbejderne«blev oversvømmet af desperate mennesker, blev lønningerne ofte udbetalt med ugers forsinkelse, og mange tusinde sultede ihjel. I mellemtiden døde, i arbejdshusene (kaldet fattighusene det efterfølgende år efter vedtagelsen af den Irske Fattiglov), flere hundrede tusinde ældre, invalide og unge børn, langsommere af fejlernæring og sygdom. Tavistock-grinet Lord John Russels bedømmelse af rapporterne om den anden, konsekutive, totalt fejlslagne kartoffelhøst var, at der ikke var grund til at ændre politik. Lord Russell, 6. Hertug af Bedford, var kendt for sin lille statur og isnende smil. I vinteren var det irske folk begyndt at dø af sult i stort antal. Lord Russels finansminister, Sir Charles Wood, meddelte, at der ikke ville blive mere statsimporteret indianerkorn eller nogen anden fødevare private virksomheder ville tilvejebringe det. Offentlige arbejder skulle be- 6

7 grænses til et års varighed, og sluttede 15. august, 1847, og udgifterne til dem skulle»helt og holdent bæres af personer, der besad ejendom i de af vanskeligheder ramte distrikter.«i efteråret 1846 slog høsten fejl i mange europæiske lande. Franske og tyske regeringer og opkøbere købte store mængder korn fra Amerika og andetsteds, mens den britiske regering»holdt ud«. Fødevarehandlere i Irland tog nu enorme priser, hvilket Trevelyan hilste velkomment i et brev til oberst Routh: Schiller Instituttet: TEMA: Er du en af Satans godtroende tåber? De høje priser vil have en regulerende indflydelse, eftersom intet er mere beregnet til at tiltrække forsyninger, især fra Amerika Giv ikke opmuntring til idéen om at forbyde eksport (fra Irland): Perfekt frihandel er den rette kurs. Man bør intet gøre for det vestlige Irland, der kunne sende priserne, allerede høje, endnu højere i vejret for folk, der, ulig indvånerne af Irlands vestkyst, må forlade sig på deres egne anstrengelser. I december 1846 beordrede Whitehall alle kommissionsofficerer i Irland til at indstille alt salg af fødevarer. Oberst Routh tilføjede i et memo: Selv om det kunne lade sig gøre at åbne vore lagre i øjeblikket [han vidste, at de faktisk var tomme], ville det være skadeligt for kornejerne, for så vidt som, at ekstraordinære priser i øjeblikket kan virkeliggøres. Hvis det lyder som topmålet af statslig støtte til prismanipulation, så gentog Trevelyan det selv: Hvis købmændene skulle begrænse sig til, hvad der under normale omstændigheder måtte anses for rimelig profit, ville knapheden blive frygteligt forværret Trevelyan tilføjede, at regeringen heller ikke ville gøre noget for det nye problem den katastrofale kendsgerning, at alle læggekartofler var blevet spist, og der var intet at plante i 1847:»I samme øjeblik man forstod, at regeringen ville tilvejebringe såsæd, ville det private initiativs pinefulde anstrengelser for at bevare et lager af såsæd blive frigivet.«der ville ikke blive tilvejebragt såsæd, og, som det skulle vise sig, blev kartoffelhøsten i 1847 skimmelfri, men var kun på 20 % af det normale pga. mangel på sæd og bondefamiliernes død, udmattelse eller sygdom. Denne chance blev ikke gentaget: Høsten i 1848 blev atter ødelagt af skimmel. I januar 1847 smadrede den britiske regering cirkulære #38, som den Irske Styrelse for Offentligt Arbejde Afrejsen. havde udstedt, og som ville have muliggjort»familiearbejdsopgaver«under et fornuftigt nødforslag fra nogle større bønder. Det ville have betalt bondefamilier lønninger for at dyrke deres egen jord, og flere lønninger for også at arbejde med dræneringsprojekter.»det er ganske umuligt«, skrev Trevelyan,»for mine lorder at sanktionere, at parter betales af offentlige midler for at kultivere deres egen jord«. Regeringen nedstemte også et forslag fra Lord George Bentinck i parlamentet, om en lov om jernbanebyggeri i Irland, finansieret af det britiske finansministerium. I en samme måned rapporterede oberst Routh om Irlands fattigste sogn, Skibereen, at pund i leje var blevet betalt i 1846; der var kun tolv jordbesiddere, alle britiske lords og riddere. Da Sir Charles Trevelyan i 1847 beordrede afslutningen af alle statslige udgifter til»nødhjælp«, tilføjede han,»det er hårdt for de fattige folk at blive nægtet den viden, at de lider af en ulykke fra Guds Forsyn.«Kun Lord Clarendon, Irlands vicekonge, forblev en protesterende stemme:»hvad skal man stille op med disse horder? At dræne dem af jordens overflade, vil du sige, lad dem dø. Men der knytter sig et vist ansvar til det.«de er rejst, eller er døde Tyfus begyndte at spredes i marts Trevelyan fik sin sekretær til at advisere alle Fattiglovsforeningerne i juli 1847: Kommissionærerne kan ikke undlade at klage over, at kravene om rater fra mange distrikter konstant stiger, undertiden voldsomt, uden et ord til forklaring til at redegøre for det. Hele udgiften til nødhjælp til de nødlidende og sultende afhang af de lokale»rater«, betalt af jordbesidderne. Men dette truede den spekulative boble i London, som blev opretholdt af den irske leje. Lord Montcashel fremlagde følgende tal for Overhuset: Af den årlige leje 7

8 på 13 million pund, der blev opkrævet i Irland, (et enormt beløb), betalte jordbesidderklassen årligt 10,5 mio. pund Sterling på»prioriteter og lånte penge«til bankierer og ejendomsspekulanter i City of London. Montcashel gjorde det klart, at en stigning i raterne, som nu blev planlagt af den britiske regering, ville suge penge fra betaling af ejendomslånene. Og ganske rigtigt, i sensommeren 1847 krakkede Londons finansmarkeder, da spekulationen i leje, hvede, korn og udenlandske jernbaneaktier kollapsede. Jordbesidderne i Irland forsøgte nu at udsætte alle de lejere, de kunne, for at reducere antallet af lokale nødlidende, og derfor også jordbesiddernes rater (skat til fattighjælp). De begyndte at få ikke blot udsættelser, men også kriminelle domme for udeladelse af lejebetaling, hvilket kastede familiefædre i fængsel. Dette satte hvilket netop var, hvad jordbesidderne havde til hensigt omsider skub i migrationen tværs over Atlanten, der blev til en strøm af udhungrede, døende tyfus-bærere ind i Canada og dernæst New England i Utroligt nok fortsatte den store eksport af fødevarer fra Irland i hele 1848 og 1849, hvilket var de år, hvor den irske befolkning faldt hastigt fra 8,2 mio. til 6 mio. gennem død og emigration (og 40 % af emigranterne døde alene under den atlantiske overfart). I november 1848 var eksporten på en enkelt dag fra Cork-sognet 147 baller bacon, 255 tønder svinekød, 5 kasser skinkekøller, sække og tønder havre, 300 sække mel, 300 stk. kvæg, 239 stk. får, 542 kasser æg, ankre [omkring en fjerdedel tønde] smør, og 150 kasser diverse fødevarer. Men en inspektør for de offentlige arbejder i Cork i samme måned skrev om de offentlige»arbejderlister«:»listerne er ubrugelige. Der er ingen, der svarer til navnene. De er rejst, eller er døde.«1848 var det år, hvor»revolutioner«og opstande fandt sted imod de europæiske regeringer, som blev udset som mål af briterne, især Frankrig. Udenrigsminister Lord Palmerston manipulerede og styrede personligt agenterne for»unge Europa«, der anstiftede disse opstande. En meget lille og ynkelig sådan»opstand«blev tilsyneladende forsøgt det år af bevægelsen»unge Irland«; men i realiteten havde Lord Russell skrevet til Palmerston tre måneder tidligere og indrømmet, at dette»unge Irland«var kontrolleret af Palmerston.»Jeg er endnu ikke parat til at vedtage, som hr. Pitt, modnende forholdsregler til at fremtvinge en opstand«, skrev Russell i december Han indrømmede således samtidigt, at den Irske Opstand i 1798 var støttet og kontrolleret af daværende premierminister William Pitt, med det formål at påtvinge Irland den ødelæggende Unionslov til erstatning for den Irske Forfatning fra Palmerston fandt endda tid til at udsætte ni skibsladninger fulde af sine lejere til Canada, i alt personer. Da skibede indløb til New Brunswick, forårsagede de en Scene fra et af de skibe, der fragtede nogle af de millioner af irere, der flygtede til Nordamerika under den værste hungerperiode. storm af protester om bord sultede børn, ældre og nødlidende, mange af dem fuldstændigt nøgne:»de måtte klædes af velgørenhed, før de med anstændighed kunne forlade skibet.byen St. Johns Kommunale Råd beklager dybt, at en af Hendes Majestæts ministre, den ærværdige Lord Palmerston har udsat et så stort antal, og så nødlidende, af en del af sine lejere til en New Brunswick vinters hårdhed og afsavn uden nogen form for almindelige midler til livets opretholdelse, med nedbrudte legemer og næsten nøgne.«irland er aldrig kommet sig over Storbritanniens episode i det nittende århundrede med»at reducere bæredygtigheden«. I Lyndon LaRouches termer, så lykkedes det, i årene , britisk kolonipolitik at reducere»den potentielle befolkningstæthed«i Irland der afhænger af dets forbrug af energi og teknologi i landbrug og industri til langt under den faktiske irske befolkning på otte millioner i Og således forsvandt 2,5 mio. af dem; to millioner døde af sult eller sygdom; knapt nok i live i Amerika. Irlands sparsomme fremskridt inden for industri og landbrug i det tyvende århundrede skyldes udelukkende de nationale institutioner, som Sinn Fein-bevægelsen opbyggede , og som udtrykkeligt gik imod det britiske frihandelsdogme. Men atter engang, under finanskrakket i , blev Irland indledningsvist sat tilbage, længere og hurtigere end noget andet europæisk land, pga. gældsboblerne, som de London-centrerede banker havde pustet op på irsk jord. Irlands potentielle, relative befolkningstæthed blev atter skubbet tilbage nu til under fem millioner i Republikken af britisk politik. Denne artikel forekommer første gang i EIR, 3. juli Artiklen har ikke tidligere været udgivet på dansk. 8

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvad vil jeg snakke om Oversigt hvad er family farming og hvor meget fylder det Energiomsætningen i industrielt landbrug

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Det var morgenmaden, vi afskaffede

Det var morgenmaden, vi afskaffede Af Peter Bengtsen Foto Villads Engel Det var morgenmaden, vi afskaffede I Uganda har familierne ikke længere råd til at købe brød. Spekulation og tørke kan presse priserne på mad endnu højere op Brød er

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y

y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y På mange rejsedestinationer bugner de lokale markeder med produkter fremstillet af vilde dyr og planter. Men de er ofte lavet af truede

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg 22.2. 2009 Christiansborg København

Folketingets Skatteudvalg 22.2. 2009 Christiansborg København Skatteudvalget L 125 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Folketingets Skatteudvalg 22.2. 2009 Christiansborg København Spørgsmål og kommentarer til lovforslag L 125. De af mig nedenfor rejste spørgsmål og kommentarer

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2006 2703 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget Europaudvalget København, den 21. februar 2006 Sagsnr.: 3604 FVM 338 Folketingets Europaudvalg har d. 23. januar 2006 anmodet om besvarelse

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Matematik økonomi - samfund. Michael Møller, CBS mm.fi@cbs.dk

Matematik økonomi - samfund. Michael Møller, CBS mm.fi@cbs.dk Matematik økonomi - samfund Michael Møller, CBS mm.fi@cbs.dk Den simple matematik Sum af uendelig kvotientrække Den komplicerede økonomi Udlejningsejendom i storby: Forventet stigende lejeindtægter i al

Læs mere

Sevel Skoleavis. ALT om Justin Bieber! Et job som brandmand! Filmanmeldelse: The Hunger Games. Oktober 2012

Sevel Skoleavis. ALT om Justin Bieber! Et job som brandmand! Filmanmeldelse: The Hunger Games. Oktober 2012 Sevel Skoleavis Oktober 2012 Freja sammen med en orangutang i en safaripark hun besøgte sammen med sin familie. Freja i paradis Af og til er man bare heldig! Freja i 6. klasse fik fri fra skole for at

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere