Fremtidsstudier i trafikpolitikken internationale erfaringer. Indlæg ved Trafikdage 2007 Henrik Gudmundsson, DTF Anne Ohm, COWI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidsstudier i trafikpolitikken internationale erfaringer. Indlæg ved Trafikdage 2007 Henrik Gudmundsson, DTF Anne Ohm, COWI"

Transkript

1 Fremtidsstudier i trafikpolitikken internationale erfaringer Indlæg ved Trafikdage 2007 Henrik Gudmundsson, DTF Anne Ohm, COWI

2 Infrastruktur og fremtidsstudier Hvilke udviklingstendenser tegner sig? Hvilke strategiske valg og prioriteringsmuligheder peger det på?

3 Studie af - fremtidsstudier Litteraturstudie af COWI og DTF Danske og internationale erfaringer med fremtidsstudier og scenarier Vægt på bredde i udvælgelsen - ikke nødvendigvis "repræsentativt" Identifikation af vigtige temaer, drivkræfter og handlinger Ikke et selvstændigt fremtidsstudie

4 Oversigt 1. Udvælgelse og typologisering 2. Hovedtendenser og highlights 3. Perspektivering og diskussion

5 1. Udvælgelse og typolgisering Bruttoliste på omkring 40 fremtidsstudier udvalgt ud fra følgende kriterier: Relevante emner (fx drivkræfter, politiske valg, strukturering af emnet) Faglig validitet Relevante lande set fra et dansk synspunkt Nyere materiale (3-5 år) Gerne meta-analyser (sammendrag af andre studier) Enkelte illustrative cases

6 Screening Ca. 40 studier gennemgået mht. relevans i forhold til kriterier og ønsket om bredde i udvalget Pragmatisk anvendt en skønsmæssig "rating" 1-5, som illustrerer graden af relevans Herudfra 9 studier med rating 5 udvalgt til nærmere gennemgang

7 Typer af fremtidsstudier valgt Danmark (DTU): Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark. DEBAT * Norge (Statens vejvæsen m.fl.): Transportscenarier PLANLÆGNING * Holland (Transportministeriet): Mobility Policy Document. PLAN * UK (Foresight Project under Transportministeren): Intelligent Infrastructure Futures. FORMIDLING * Irland (Academy of Engineeing): A vision of transport in Ireland in VISION Frankrig (Transportministeriet): Longerange transportation plan - horizon TRANSPORTPOLITIK * EU (ICCR): Foresight for transport. UDREDNING * San Francisco (Metropolitan Transportation Commission): Mobility for the next generation. POLITIKANBEFALING * OECD: Infrastructure to ANALYSE *

8 De 9 studier gennemgået mht: Formål Tidshorisont Geografi Metode Rekvirent Transportformer Temaer

9 Typologi

10 2. Hovedtendenser og highlights Generelle rammebetingelser: Økonomisk vækst Befolkningsudvikling Internationalisering/globalisering Teknologisk udvikling Miljø- og energimæssige rammer Byudvikling og centralisering Ændrede vilkår for styring

11 Fremtidstemaer (1) Mobilitet: Fortsat efterspørgsel efter øget mobilitet, samt øget urbanisering - derfor fortsat eller øget trængsel omkring store byer. Øget kvalitet mht. præcision og hastighed. Informationssamfund: Vækst i informations- og kommunikationsteknologi, herunder GPS - forbedret trafikregulering og afvikling (automatisk sikkerhedsafstand, trafikinformation, trængselsstyring mv.), bedre muligheder for at arbejde under rejser.

12 Fremtidstemaer (2) Transportmidler: Ligner udefra det kendte, men 'grønnere', automatiseret informatiksystemer i køretøjer og infrastruktur Miljø og energi: Væsentlig indflydelse. Begrænsning af CO2. Klimaændringer, ekstremt vejr, tilpasning af infrastrukturen. Omlægning fra fossil olie til biobrændstoffer, brint og el.

13 Fremtidstemaer (3) Infrastrukturens karakter: Ikke radikalt anderledes veje eller baner, men udvikling i retning af netværk. Øget brug af IT. Kan øge kapacitetsudnyttelsen, men yderligere behov ledig kapacitet af hensyn til regularitet og driftsikkerhed. Komplekse systemer: Jo mere IKT, jo mere vil effektiviteten og pålideligheden afhænge af samspillet med omverdenen. Nye muligheder for samordning af trafikformerne. Også større sårbarhed for tekniske svigt. Fordeling på transportmidler: Forventes ikke ændret med mindre der tages politiske initiativer. Øget samspil mellem transportformerne.

14 Usikkerheder, åbne spørgsmål, trendbrud? Hvor restriktive bliver klimamålene? Hvad sker der på godssiden? Spises effektivitetsvækst af øgede krav? Hvor dybt griber IKT ind? Kan man styre på modal split? Hvem bestemmer i fremtiden?

15 Strategiske valg og prioriteringsmuligheder (1) Etablering af netstrukturer frem for korridorer - nye forbindelse på tværs af korridorerne og bedre integration af infrastrukturen Behov for at etablere bedre samspil mellem de forskellige transportformer Sammenkæde erhvervs- og arealpolitiske prioriteringer med prioriteringerne af infrastrukturudbygningen, f.eks. mellem vækst-centre og store byer, samt internationalt

16 Strategiske valg og prioriteringsmuligheder (2) Indpasning af IT-systemer både i transportmidlerne og i vej- og baneanlæg. Større sikkerhed og bedre udnyttelse af kapaciteten på veje og bane. Skal der satses på national omstilling væk fra fossil infrastruktur i Danmark (fx nicher) Væsentligt med et vist overskud af kapacitet ved trængselsproblemer for at sikre stabilitet og forudsigelighed/regularitet - Derfor kombination af nyanlæg og trafikdæmpende regulering nødvendig

17 Hvad mon fremtiden vil bringe?

18 3. Perspektivering og debat (1) Transportinfrastruktur en mere end veje, baner og broer, også Teknologi (IKT) Energi (altetrnativer)

19 3. Perspektivering og debat (2) Stor udfordring i at forberede transportinfrastrukturen til IKT - gennemgribende ændringer! Transporttid ændre hvis den udnyttes via IKT! Nedbrud i systemer mindre acceptable i fremtiden pgra komplekse systemer, øget samspil med andre transportog informationssystemer! Klimaændringer vil medføre ændrede krav til transportinfrastrukturen og miljøkrav vil medføre vedholdende problematiseringer! Prioriteringer af infrastrukturudbygning må kobles med erhvervs- og arealpolitiske prioriteringer!

20 3. Perspektivering og debat (3) Fremtidsstudier kan bidrage til at bringe nye temaer ind og påvirke dagsorden (men betydning for aktuelle prioriteringer er svær at gennemskue) Giver brede scenarier en anden politik? Uklart hvad man vinder ved horisont 2050? Hvem bruger konkret resultaterne? Hvorfor ikke danske fremtidsscenarier integreret med systematisk transport planlægningskadence? Kombinere internationale erfaringer med danske forudsætninger Koble de kvantiative og de kvalitative tilgange sammen Er Infrastruktur målet eller midlet?

21 Læs mere Fremtidsstudier og scenarier for transportens infrastruktur en gennemgang af litteraturen. Udgivet af Transportog Energiministeriet, København, Februar Tak!

22 Sted Formål Rekvirent Tidsramme Metode Form DK Debat DTU/Ingeniøren 2030 Scenarier Vej og bane N Transportplanlægning Tværministeriel arbejdsgruppe NL Plan Regeringen 2020 (+ 2040) UK IRL Formidling Foresight Vision formidling Transportminister (uafhængig udredning) Irish Academy of Engineering FR Transport-politik Trafikministeriet Tværministeriel arbejdsgruppe EU Udredning EU Competitive and Sustainable Growth Programme San Francisco Politik-anbefaling Metropolitan Transportation Commission, San Francisco Bay Area 2030 Scenarier Alle Kvalitative scenarier Modelfremskrivning 2055 Teknologisk fremsyn Drivkræfter, trends og scenarier 2050 Retrospektivt perspektiv. Drivere 2050 Kvalitative scenarier Modelfremskrivning Delfi-metode Drivkræfter, kvalitative 2030 Offentlig høring Vision Modelfremskrivning og finansiering Alle Alle Alle Alle Alle Vej Citybaner, Cykel, gang OECD Analyse af infrastrukturefterspørgsel OECD Kvantitativ fremskrivning, befolkning og BNP Landtransport

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed)

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Skriftlig redegørelse Redegørelse om Fremtidens godstransport April I Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Infrastrukturkommissionen har i sin betænkning fra januar 2008 analyseret godstransporten

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

DK2050 OPSAMLING PÅ CAMP 0

DK2050 OPSAMLING PÅ CAMP 0 DK2050 OPSAMLING PÅ CAMP 0 afholdt 12. november 2013 på Dansk Arkitektur Center 1 / 14 FORVENTNINGSAFSTEMNING Camp 0 blev kickstartet med en øvelse, der skulle afdække, hvad deltagere og partnere gerne

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten

Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten Baggrundsrapport Mads Holm-Petersen, Cowi A/S Per Homann Jespersen,

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH

PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH JUNI 2013 ÖRESUNDSKOMITEEN PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH AFSLUTTENDE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Høringsversion. Program for europæisk territorialt samarbejde Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020

Høringsversion. Program for europæisk territorialt samarbejde Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Høringsversion Program for europæisk territorialt samarbejde Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Europas grønne hjerte, blå lunger og skarpe hjerne høringsversion 1 (15) Indholdsfortegnelse Forberedelse

Læs mere

MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter

MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter MOBILITET I NORDJYLLAND de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND Januar 2015 DET NYTTER AT STÅ SAMMEN Siden første udgave af Infrastrukturfolderen er vi nået tættere på målene på flere af de områder, der

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT MARIA KJÆR JEPSEN - MEDIEGRAFIKER ELEV 4 INDLEDNING 5-13 SAMMENFATNING Tre scenarier for realisering af Digitalt Vejnet Scenarieoverblik Høringssvar

Læs mere

Europæiske tendenser i territorial udvikling, governance og planlægning

Europæiske tendenser i territorial udvikling, governance og planlægning Carsten Jahn Hansen, Henrik Harder, Lise Schrøder, Mia Hesselkjær og Jonas Jørgensen Europæiske tendenser i territorial udvikling, governance og planlægning Nr. 2012-04 ISSN 1397-3169-pdf ISBN 978-87-91404-39-9-pdf

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1. Indhold: Nyheder side 12. Giv din kollega et tip om nyhedsbrevet Kollektiv Trafik

K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1. Indhold: Nyheder side 12. Giv din kollega et tip om nyhedsbrevet Kollektiv Trafik K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1 Nr. 4-2011 10.08.2011 Deadline for indlæg til næste nummer 01.09.2011 ISSN 1903-2714 Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation Jess Abildskou (ansvarshavende)

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE

COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE Til Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE COPENHAGEN CONNECTING ANALYSE Revision 3 Dato 12-09-2013 Udarbejdet

Læs mere

Hvordan kan Mobility Management blive løftestang for fremtidens mobilitets planlægning? Nogle erfaringer fra Formel M projektet

Hvordan kan Mobility Management blive løftestang for fremtidens mobilitets planlægning? Nogle erfaringer fra Formel M projektet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Forskning

IDAs Klimaplan 2050. Forskning IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Forskning Et fossilfrit Danmark kræver forskning og udvikling Det danske energisystem er gennem 200 år opbygget på fossile brændsler, og i dag er langt størstedelen af

Læs mere