FN-Mis. New York MIS423 - Irak - Sikkerhedsrådet vedtager enstemmigt resolution om viderefarelse af Olie-for-Mad programmet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN-Mis. New York MIS423 - Irak - Sikkerhedsrådet vedtager enstemmigt resolution om viderefarelse af Olie-for-Mad programmet."

Transkript

1 Mona Thornina Fra: Hahn, Henrik Bramsen Sendt: ~fid 28. marts :13 Til: UM - Komcenter d+'?# Cc: k; FMN - Comcen; Official Mailbox, Ankara Embassy; Official Mailbox, Beijing Embassy; Official Mailbox, Cairo Embassy; Official Mailbox, 92 Damascus Embassy; Official Mailbox, Dublin Embassy; Official Mailbox, Geneva FN!'f4 Mission; Official Mailbox, Haag Embassy; Official Mailbox, Islamabad Embassy; Official Mailbox, London Embassy; Official Mailbox, Madrid Embassy; Official Mailbox, Mexico $y -f Embassy; Official Mailbox, Moscow Embassy; Official Mailbox, Oslo Embassy; Official m Mailbox, Ottawa Embassy; Official Mailbox, Paris Embassy; Official Mailbox, Riyadh Embassy; Official Mailbox, Santiago Embassy; Official Maiibox, Sofia Embassy; Official Mailbox, Stockholm Embassy; Official Mailbox, Tehran Embassy; Official Mailbox, Te1 Aviv Embassy; Official Mailbox, Vienna Em bassy; Official Mailbox, W arsaw Embassy; Official Mailbox, Washington Embassy; Officiel Mailbox, Berlin Ambassade; Officiel Mailbox, Bryssel DANATO; "Officiel Mailbox, EU Repræsentationen"; Braad, Michael; Christensen, Bertel Dons; Christensen, Jan Top; Christensen, Tomas Anker; Christiansen, Lars; Christiansen, Thure; Damsgaard, Anders Carsten; "Eskjær, Hanne Fugl"; Faaborg-Andersen, Lars; Geelan, Kirsten; Godtfredsen, Jens; Hahn, Henrik Bramsen; Hansen, Peter Lysholt; "Hjortsa, Michael Just"; Holm, Klavs A.; Horslund, Jens Otto; "Jargensen, Vibeke Rovsing (NY)"; Knudsen, Ulrik Vestergaard; Lassen, Christina Markus; Lauridsen, Morten Lykke; "Laj, Ellen Margrethe"; "Lund- Sarensen, Thomas"; Michelsen, Jette; Moesby, Ole; Mosgaard, Kurt; N.SP; N.USA; Nielsen, Helle; Petersen, Friis Arne; Piras, Stig Paolo; Poulsen-Hansen, Per (STM); "Pruzan-Jargensen, Julie"; Riisgaard, Louise; S.FIN; S.HUM; S.MELA; Shine, Susanne; Sillasen, Grete; Skibsted, Arnold; "Skydsgaard, Saren Munk"; "Sandergaard, Carsten"; Staur, Carsten; Stender, Flemming; Svensson, Nikolaj; "Taksae-Jensen, Peter"; "Thagersen, Carsten Boyer"; Ullerup, Ove; Vagthavende; Warburg, Jacob; "Waggsborg, Niels Henrik"; Zilmer-Johns, Michael; NYCMISU, Archive; Hahn, Henrik Bramsen Emne: FN-Mis. New York MIS423 - Irak - Sikkerhedsrådet vedtager enstemmigt resolution om viderefarelse af Olie-for-Mad programmet. S-RES-1472 (Irak Olie for Mad... Til: - Comcen;Official Mailbox, Ankara Embassy;Official Mailbox, Beijing Embassy;Official Mailbox, Cairo Embassy;Official Mailbox, Damascus Embassy;Official Mailbox, Dublin Embassy;Official Mailbox, Geneva FN Mission;Official Mailbox, Haag Em bassy;official Mailbox, Islamabad Em bassy;official Mail box, London Em bassy;official Mail box, Madrid Embassy;Official Mailbox, Mexico Embassy;Official Mailbox, Moscow Embassy;Official Mailbox, Oslo Embassy;Official Mail box, Ottawa Em bassy;official Mail box, Paris Em bassy;off icial Mailbox, Riyadh Em bassy;official Mailbox, Santiago Embassy;Official Mailbox, Sofia Embassy;Official Mailbox, Stockholm Embassy;Official Mailbox, Tehran Em bassy;official Mailbox, Tel Aviv Em bassy;official Mailbox, Vienna Em bassy;official Mailbox, Warsaw Embassy;Official Mailbox, Washington Embassy;Officiel Mailbox, Berlin Ambassade;Officiel Mailbox, Bryssel DANAT0;Officiel Mailbox, EU Michael;Christensen, Bertel Dons;Christensen, Jan Top;Christensen, Tomas Anker;Christiansen, Lars;Christiansen, Thure;Damsgaard, Anders Carsten;Eskjær, Hanne Fugl;Faaborg-Andersen, Lars;Geelan, Kirsten;Godtfredsen, Jens;Hahn, Henrik Elramsen;~ansen, Peter iysnoii;iijoris0, iviichaei du~i;i-i~ini, Kisis C\.;LtursDur;b, Jens Otto;Ja:yensen, Vibetis F?cvsing (NY);Knudsen, Ulrik Vestergaard;Lassen, Christina Markus;Lauridsen, Morten Lykke;Laj, Ellen Margrethe;Lund- Sarensen, Thomas;Michelsen, Jette;Moesby, Ole;Mosgaard, Kurt;N.SP;N.USA;Nielsen, Helle;Petersen, Friis Arne;Piras, Stig Paolo;Poulsen-Hansen, Per (STM);Pruzan-Jargensen, Julie;Riisgaard, Louise;S. FIN;S.HUM;S.MELA;Shine, Susanne;Sillasen, Grete;Skibsted, Arnold;Skydsgaard, Saren Munk;Sandergaard, Carsten;Staur, Carsten;Stender, Flemming;Svensson, Niko1aj;Taksae-Jensen, Peter;Thagersen, Carsten Boyer;Ullerup, Ove;Vagthavende;Warburg, Jacob;Waggsborg, Niels Henrik;Zil er-johns, Michael ~ t e i ~ m i n! ~ ~ FN-Missionen New York E-post MIS423 af 28. marts :12:31 Desk By: den , kl Irak - Sikkerhedsradet vedtager enstemmigt resolution om viderefarelse af Olie-for-Mad programmet. Sammenfatning: Enigheden i Sikkerhedsrådet om Irak genskabt. Rådet vedtager enstemmigt en viderefarelse af Olie- 1

2 for-mad programmet i 45 dage. Generalsekretæren får en udstrakt bemyndigelse til omprioritering og koordination, men kun begrænset mulighed for at indgå nye kontrakter I. Resolutionen. Sikkerhedsrådet vedtog i dag med enstemmighed vedhæftede resolution 1472 (2003), der viderefarer Olie-for-Mad programmet i en 45 dages periode. Alle medlemmer af Rådet, bortset fra Syrien, er medforslagsstiller til resolutionen. I resolutionen bemyndiges Generalsekretæren til, som et farste hastende skridt, at sarge for, at leverancer under de allerede indgåede kontrakter under programmet bliver leveret. Generalsekretæren overtager hermed en del af de befajelser, som hidtil har ligget hos den irakiske regering, herunder bemyndiges Generalsekretæren til at kontakte leverandarer for evt. at omprioritere og genforhandle humanitære kontrakter med henblik på at sikre, at humanitære forsyninger hurtigst muligt når frem, herunder i koordination med koalitionsstyrkerne i Irak. I begrænset omfang kan Generalsekretæren tillige indgå nye kontrakter vedrarende medicinske varer. Hermed kan Olie-for-Mad-programmet bidrage til, at der leveres nadhjælpsforsyninger til de dele af Irak, hvor sikkerhedssituationen i avrigt tillader det. Tidsperioden for disse tiltag er alene de kommende 45 dage. Irak-sanktionskomiteen (Tyskland formand) bemyndiges til at fare kontrol med implementeringen af generalsekretærens tiltag. Som et andet skridt tilkendegiver Rådet sin vilje til på et senere tidspunkt - i lyset af den til den tid aktuelle situation - at give generalsekretæren yderligere bemyndigelse til at foretage den nadvendige koordination af programmet og anvende yderligere midler fra "Olie-for-Mad kontoen" i perioden efter de 45 dage. De nærmere modaliteter for iværksættelsen af dette andet skridt omfattende indgåelse af nye kontrakter, kræver fornyet draftelse i Rådet, herunder formentlig en ny resolution. I den vedtagne resolution henledes opmærksomheden på de krigsfarende parters ansvar ifalge den fjerde Genevekonvention, herunder besættelsesmagtens ansvar for at tage hånd om civilbefolkningens behov, især mht. levering af fadevarer, medicin og andre ressourcer, der ikke forefindes i tilstrækkeligt omfang i det besatte område. Derudover understreges Iraks suverænitet, og at det irakiske folk selv skal bestemme sin politiske fremtid og have den fulde råderet over naturressourcerne. 2. Vurdering. Sikkerhedsrådet har med den enstemmige vedtagelse af resolutionen vist, at det, på trods af den seneste tids uenighed, kan samarbejde om væsentlige spargsmål i relation til Irak. Det vurderes, at lande som Syrien, Rusland og måske Frankrig, som har store erhvervsmæssige interesser i programmet, på ny vil skabe problemer, nar der skal tages stilling til en yderligere viderefarelse ud over de 45 dage. Men meget afhænger selvfalgelig af den aktuelle situation på det tidspunkt. IX Tyskland har som formand for Irak-sanktionskorr \ a forhandlingernes start har Tyskland bestræbt sig på at afpolitisere ygtigt. Særligt Ruslands, Syriens og til en vis grad også Frankril ~nder forhandlingerne. Tidligt i forhandlinger modsatte rgrænset tidsperiode og at Generalsekretæren skulle have en stående rogrammet. Herefter opererede Tyskland med en resolution, som ble\ For især Syrien, Rusland og Frankrig har det væ <<S-RES-1472 (Irak Olie for Mad - 28 MAR 20( indberettet har erhvervsmæssige interesser i kor betydelig rolle for disse lande. For Syrien har det indtægter fra salg af landets ressourcer, idet Sac Rusland anskede, at Irak-sanktionskomiteen (og kontrakter. Arsagen hertil var, at beslutninger i d give Rusland et veto. Det fik Rusland imidlertid i rolle. Fra amerikansk side har man haft problem omtrent ordret reference til den fjerde Geneve-k rlsen af en res ktion. Som tidligere illige spillet en deretten over liske regering. II over alle indgåede!nsus, hvilket ville.un en monitorerende?r blevet last med en Under et EU-koordinationsmade nævnte Tyskland som et kuriosum, at Rusland nu var det land, som stærkest anskede sanktionerne fastholdt, mens USA var det land som hurtigst muligt anskede dem ophævet. Henrik B. HahnIEllen Margrethe Laj <<S-RES-1472 (Irak-Olie for Mad - 28 MAR 2003).pdf>> FN-Missionen New York MIS423 2

3 United Nations Provisional 28 March 2003 Original: Engiish Angola, Bulgaria, Cameroon, Chile, China, France, Germany, Guinea, Mexico, Pakistan, Russian Federation, Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America: draft resolution Tlre Security Council, Noting that under the provisions of Article 55 of the Fourtb Geneva Convention (Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949), to the fullest extent of tbe means available to it, the Occupying Power has the duty of ensuring the food and medical supplies of the population; it should, in particular, bring in the necessary foodstuffs, medical stores and other articles if the resources of the occupied temtory are inadequate, Convinced of the urgent need to continue to provide humanitarian relief to the peopte of iraq throughout the country on an equitable basis, and of the need to extend such humanitarian relief measures to the peopie of Iraq who Ieavc the country as a result of hostilities, Recalling its previous relevant resolutions, and in particular resolutions 661 (1990) of 6 August 1990, 986 (1995) of 14 April 1995, 1409 (2002) of 14 May 2002, and 1454 (2002) of 30 December 2002, as they provide humanitarian relief to the people of Iraq, Noting the decision made by the Secretq-General on 17 March 2003 to withdraw all United Nations and international staff tasked with the uliplementation of the "Oil-for-Food" Programme (hereinafter "the Programme") established under resolution 986 (1 995). Striessing the necessity to make every effort to sustain the operation of ihe present national food basket distribution network, Stresszng also the ned for consideration of a nirtiier reassessment of the Programme during and after the cmergency phase, Reafinning the respect for the right of the peoplc of Iraq to determine their own political future and to control their own natural resources, Reaffitming the commitment of all Mernber States to the sovereignty and temtorial inkgrity of Iraq, Acting under Chapter W of the Charter of the United Nations, (E)

4 1. Requests all parties concemtd to stnctly abide by their obiigations under intematiod law, in particular the Geneva Conventions and the Hague Regulatiom, including thost relating to the essential civilim needs of the people of Iraq, both inside and outside Iraq; I 2. Calls on the international com&ity also to provide immediate hurnanitarian assistance to thc people of I+, both insidc and outsidc Iraq in consultation with relevant States, and in partiqular to respond immediately to any future humanitarian appeal of the United Natioh, and supports the activities of the international Committee of the Red Cross and of other international humanitarian organizations; 3. Recognizes that additionally, in view of the exceptional citcurnstances prevailing currently in iraq, on an interim and exceptional basis, ttchnical and temporary adjustments should be made to the Programme so as to ensure the imptementation of the approved funded and non-funded contracts concluded by the Govemment of Iraq for the humanitarian relief of the people of Iraq, uicluding to meet the needs of refugees and internally displaced persons, in accordance with this resolution; 4. Autho~izm the Secretary-General and representativts designated by him to undertake as an urgent first step, and with the necessary coordinstion, the foilowing measues: (a) to establisb alternative locations, both inside and outside hq, in consultation with the mpective governments, for the delivery, inspeetion and authenticated confmation of humanitarian supplies and equiprnent provided under the Programme, as well as to redirect shipments of gods to those locations, as necessary; (b) to review, as a matter of urgency, the approved funded and non-funded contracts concluded by the Government of Iraq to determine the relative priorities of the need for adequate medicine, health supplies, foodstuffs and other materials and supplies for essential civilian needs represented in these contracts which can be shipped within tbe period of this mandate, to proceed witb these contracts in accordance with such priorities; (c) to contact suppliers of these contracts to detennine the prccist lmtion of contracted g& and, when necessary, to require suppliers to delay, accelerate or diven shipments; (d) to negotiate and agree on necessary adjustments in the tenns or conditions of these contracts and their respective letters of credit and to irnplemtnt the mcasures referred to in OP 4 (a), (b) and (c), notwithstanding distribution plans approvcd under the Programme; (e) to negotiate and execute new contracts for essential medicai items under the Programme and to authorize issuance of the relevant letters of credit, notwithstanding approved distribution plans, provided that such items cannot be delivered in execution of contracts pursuant to OP 4 (b) and subject to the approval of the Committee established pursuant to resolution 661 (1990); (f) to transfer unencumbered fiuids between the accounts created pursuant to paragraphs 8 (a) and 8 (b) of resolution 986 (1995) on an exceptional and reimbursable basis as necessary to ensure the delivery of essential humanitarian I

5 supplics to the people of Iraq and to use the huids in &e escrow accounts referred to in pqaphs 8 (a) and (b) of resolution 986 (1995) to implement the Propamme as provided for in this resolution, irrespective of the phase in which such funds enterod the cscrow accounts or the phase to which those funds may have bcen ailocated; (g) to use, subject to procedures to be decided by the Committee tstablished by resolution 661 (1990) prior to the end of the period set out in OP I0 below and based on recomrnendations providd by the OfEce sf &t Programme, funds depositcd in the accounts created pusuant to paragraphs 8 (a) and (b) of resdution 986 (1995), as necessary and appropnate, to compensate suppliers and shippen for agreed additional shipping, transportation and storage costs incurred as a result of diverting and delaying shipments as dirccted by him according to the provisions of OP 4 (a), (b) and (c) in order to perform his functions set out in OP 4 (d); (h) to meet additional operational and administrative costs resulting &om the implemcntation of the temporarily modified hgramme by the funds in the escrow account established pursuant to paragraph 8 (d) of resolution 986 (1995) in the same manner as costs arising hm those activities set fod in pmgraph 8 (d) of resolution 986 (1995) in order to perforrn his functions set out in (d); (i) to use funds deposittd in the cscrow accounts estabiishcd pursurtot to paragraphs 8 (a) and 8 (b) of resolution 986 (1995) for the purcbe of locally produced goods and to meet the locd cost for essential civilian n& which have been funded in accordance with the provisions of resolution 986 (1995) and related resolutions, including, whcre appmpriate, the costs of milling, transportation and other costs necessary to facilitate the delivery of essential humanitarian supplies to the people of Iraq; 5. fipmses its readiness as a second step to authorizc the Secretary- General to pcrfonn additional functions with the necessary coordination as soon as the situation permits as activities of the Rogramme in iraq resume; 6. Expmses further its readiness to consider making additional fumds available, including from the account created pursuant to paragraph 8 (c) of resolution 986 (1995), on an exceptional and reimbursablc basis, to meet further the humanjtarian needs of the people of iraq; 7. Decides that, notwithstanding the provisions of rcsoiution 661 (1990) and resolution 687 (1991) and for &e dwation of the present resolution, al applications outside the Oil-for-Food Programme submitted by the United Nations agencies, programmes and funds, other inteniational organizations and non-govenunental organizations (NGOs) for distribution or use in Iraq of emergency humanitarian supplies and equipment, other than medicines, health supplies and fóodstuffs, shall be reviewed by the Comrnitttt estabiished pursuant to resolution 661 (1990), under a 24-nour no-objection produre; 8. (Irges i11 parties concerned, consistent with &e Oeneva Conventions and the Hague Regulations, to ailow ful1 unimpedad access by international humanitarian organizations to all people of iraq in need of assistance and to make available all necessary facilities for their optmtions and to promote the safcty, security and kedom of movement of United Nations and ssociated personnel and their assets, as well as personntl of humanitarian organizations in Iraq in meeting such needs;

6 9. Dimcts the Committtt established pursuant to resolution 661 (1990) to monitor closely the implementation of the provisions in pamgraph 4 above and, in that regard, requests tbe Seeretary-General to update thc Committee on the measurts as they are bcing taken and to consult with &e Committee on prioritization of contracts for shipments of goods, other than foodstu&, medicines, health and water sanitation related supplies; 10. Decides ahat the provisions wntained in pmgraph 4 of ahis tesolution shail remain in force for a pcriod of 45 days following the date of adoption of this resolution and may be subject to Mer renewal by the Council; 11. Requests the Secretaxy-Genera1 to takc dl measures required for the implementation of the present resolution and to report to the S d t y Council prior to the termination of the period defined in paragraph 10; 12. Decides to remain seized of the matter.

UM - Komcenter (t) Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] 8. marts 2003 06:OO

UM - Komcenter (t) Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] 8. marts 2003 06:OO Fra: Sendt: Til: Cc: Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] 8. marts 2003 06:OO UM - Komcenter (t) milsekafe-mail.dk; fe@fe-mail.dk; FMN - Comcen; Official Mailbox, Ankara Embassy; Official Mailbox, Beijing

Læs mere

Statsministeriet 2 4 NOV. 2803. - USA's og UK's afrapportering til Sikkerhedsrådet, jf. res. 1483, para 24:

Statsministeriet 2 4 NOV. 2803. - USA's og UK's afrapportering til Sikkerhedsrådet, jf. res. 1483, para 24: Fra: Sendt: Til: Emne: Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] 22. november 2003 0052 Udenrigsministeriet FN-Mis. New York MIS1725 - Irak - USA og UK aflægger rapport i Sikkerhedsrådet. ukimq.pdf 1207.pdf

Læs mere

2014 Udgivet den 24. januar 2014

2014 Udgivet den 24. januar 2014 Lovtidende C 2014 Udgivet den 24. januar 2014 23. januar 2014. Nr. 3. Bekendtgørelse af overenskomst af 5. november 2009 med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer Den 5. november

Læs mere

Mini Model United Nations

Mini Model United Nations Mini Model United Nations UN Photo by Mark Garten Et spil udarbejdet i et samarbejde mellem FN-Forbundet og DanMUN Society Med økonomisk støtte fra DFS 6172nd meeting in the Security Council Agenda: the

Læs mere

Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009

Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009 Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009 17. august 2009. Nr. 32. Bekendtgørelse af aftalememorandum af 13. maj 2009 med Irak Den 13. maj 2009 blev der i Bagdad undertegnet et aftalememorandum mellem

Læs mere

OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 10. juni 2009 (30.06) (OR. fr) 16332/2/08 REV 2 PESC 1562 COHOM 138 OTE Vedr.: At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 / 43 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 309-8' årgang - 30.06.2006 Version 1.1 [FN-link repareret] Næste nr. ventes at udkomme: 04.08.2006

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

ICOM s etiske regler

ICOM s etiske regler ICOM s etiske regler Indhold Forord til den danske udgave side 3 1. Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven side 5 2. Museernes samlinger side 8 3. Museernes samlinger

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 / 30 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 305-8' årgang - 02.06.2006 Version 1.1 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Udgiver: Bjørn Andersen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 17.10.2014

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 17.10.2014 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 17.10.2014 ARBEJDSDOKUMENT om Revisionsrettens særberetning nr. 11/2014 (decharge 2013): Oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil Budgetkontroludvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dommedag Als 29. juni 1864 af Tom Buk Swienty. Den russiske revolution 1917 et folks tragiske kamp for frihed af Erik Kulavig

Indholdsfortegnelse. Dommedag Als 29. juni 1864 af Tom Buk Swienty. Den russiske revolution 1917 et folks tragiske kamp for frihed af Erik Kulavig Indholdsfortegnelse Forord 322 QUO VADIS; NATO? Brigadegeneral Søren Falk Portved The operational level that disappeared? Major Niels Klingenberg Vistisen Shaping the Information Environment in Afghanistan

Læs mere

Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA.

Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. NORSK TILLITSMANN ASA www. i: rus fee. no Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO001 033994.8

Læs mere

Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By

Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By Nr Virksomhed/forening Navn Adresse Post + By 1 Halsnæs Kommune v/ Jørgen Krog Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 2 Lars Vendelbo 3 Mauri Johansson Sportsvej 17 7441 Bording 4 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 309/2010 (2. afdeling) Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat Kasper Mortensen) mod Saab AB (advokat Carsten

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien 1 af 24 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 284-09.12.2005 Version 1.1 PDF for printing Udgiver: Bjørn Andersen Publisher: Bjoern Andersen

Læs mere

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland BRIEF Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland Af Kenneth Øhlenschlæger Buhl, orlagskaptajn, ph.d. Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. FORSVARSAKADEMIETS

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1/ 38 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 329-8' årgang - 22.12.2006 [Næste nr. 12.1.2007] Version 1.0 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Tidligere

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 / 37 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 300-8' årgang - 28.04.2006 Version 1.2 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Udgiver: Bjørn Andersen

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 12/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S. Bankens navn, virksomhed og hjemsted 1. 2. 2.1. Banken driver bankvirksomhed af enhver art

Læs mere

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v. 1. Aftale af 19. februar 2013 om

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

SUNDHEDSPLEJERSKE INSTITUTIONEN

SUNDHEDSPLEJERSKE INSTITUTIONEN SUNDHEDSPLEJERSKE INSTITUTIONEN Betænkning I afgivet af det af sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende revision af sundhedsplejerske- og hjemmesygeplejeordningen HEALTH VISITING Report I of a Committee

Læs mere

UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling.

UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 329 Offentligt UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling. Vedtaget ved høj-niveau mødet i Vilnius mellem uddannelsesog miljøministre, 23.

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion

Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion International ret 1 og 9- Retspleje 28.4 Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion Reglerne om beskyttelse af udenlandske investeringer er genstand for stor bevågenhed i udlandet,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H-42-13 1) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne

Læs mere