Spørgsmål: Ingen spørgsmål. Alle er velkomne til at kontakte SI senere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål: Ingen spørgsmål. Alle er velkomne til at kontakte SI senere."

Transkript

1 Referat fra Stormøde i Distrikt Århus Lørdag den 15. marts 2008, Nørre Allé 29 Indledning v. Kristendomskonsulent Kamilla Bundgaard 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referent og stemmetællere Flemming Kristensen byder velkommen Valgt som dirigent: Peter Munk Povlsen Valgt som referent: Helle Westergaard Elmholdt Valgt som stemmetællere: Poul Jensen og Jan Engrob Stormødet er rettidig varslet og dagsorden er udsendt rettidig 2. Orientering fra SI, herunder byggeplaner på Nørre Allé 29 Rene Munch Nielsen fra SI orienterer: SI er en selvejende institution der administrerer KFUM og KFUKs bygninger. SI har to hovedformål. At støtte arbejdet i KFUM og KFUK, med penge eller lokaler. Og at støtte konkrete projekter. Biformål er administration af ejendomme og forvaltning af formue. Spørgsmål: Ingen spørgsmål. Alle er velkomne til at kontakte SI senere. 3. Beretning om og evaluering af arbejdet i udvalg Økonomiudvalget: Formand, Flemming Kristensen beretter: ØU kan sammenlignes med lokalforeningens bestyrelse, og består af repræsentanter fra distriktets foreninger. ØU sikrer distriktets drift. KFUM og KFUK har erhvervet Nørre Alle med det formål at skabe de bedste rammer for KFUM og KFUKs aktiviteter. Formanden orienterer stormødet om store projekter i Distriktet. 1

2 ØU arbejder med at skabe en retning og vil fremadrettet nedsætte et udvalg der definerer vision og handleplaner. I økonomiudvalget er flg. personer valgt: - Fra Århus Midtby: Poul Bak Gundersen - Fra Gellerup: Helene Kjærsgaard (udtræder pr. 1/6, og erstattes derefter af 1. suppleant fra Gellerup: Magnus Kristensen) - Fra Frederiksbjerg: Morten Lysdal Damgaard - Fra Trøjborg: Anders Damgaard Lunde. Spørgsmål: Ingen spørgsmål. Distriktsansatte: Administrationsmedarbejder Peter Munk Povlsen beretter om egne og økonomimedarbejder Anders Lunde s arbejdsopgaver. Informationsmedarbejder Helle Westergaard Elmholdt fortæller om sine arbejdsopgaver. Arbejdsgiverudvalg: Birgit Andersen orienterer: Sammen med ØU blev det i efteråret besluttet at omlægge konsulent stillingen sådan at den blev splittet op i tre studenterstillinger. ØU har besluttet at formand og næstformand for distriktet ikke længere indgår automatisk i AU Anders Kauffmann er ny formand for AU Interesserede er velkomne til at kontakte udvalget for at høre mere. Informationsudvalg: Informationsmedarbejder Helle Westergaard Elmholdt beretter: Der er pt. Ikke noget informationsudvalg, men den ansatte har til opgave at nedsætte et. Der tænkes i nye former, og hvis det viser 2

3 sig at kunne være en fordel vil der blive arbejdet i netværk, frem for et traditionelt udvalg. Aktivitetsudvalg: Mette Krawiec orienterer: Udvalgets formål er at arrangere forskellige aktiviteter for distriktets medlemmer. Der er sat skub i kommende arrangementer, bl.a. Skt. Hans-fest på Trøjborg. Interesserede er velkomne i udvalget. Spørgsmål: Ingen spørgsmål. Børn Jakob Knudsen orienterer om børnelejr og børnedisko. Gruppen har stor succes med ung-ledere. Udvalget har besluttet at det ikke er nok med aktiviteter en gang om året. Derfor forsøges der at starte børnedisko i distriktet. Der skal tænkes videre i børnedisko arrangementerne. Debat og fællesskab Peter Munk Povlsen overbringer hilsen fra Debat og Fællesskab. Café Christian: Jan Engrob orienterer: I den sidste sæson er der blevet afholdt 4 diskoteker. Nye tiltag; VIP medlemskab med rabatkort. Fokus på forkyndelsen og forsøg med at have en præst tilstede. Cafe Christian ser positivt på fremtiden. Der er altid plads til flere i arrangør-gruppen. Familieklubben Hanne Jul Jakobsen orienterer: 3

4 Alle er velkomne og der er mulighed for at komme på en mailing-liste sådan at man kan være opdateret på mødedatoer. Der er deltagere fra alle foreninger. Klub XCON. Simon Rasmussen orienterer: Lederne kan fra de unge mærke at der er et behov for teenaktiviteter. Ledernes ressourcer kan dog ikke helt stå mål med ambitionerne. Derfor beder XCON om opbakning fra foreningerne. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Morten Damgaard varetager fremlæggelsen af regnskabet på vegne af kasserer Anders Lunde. Først fremlægges alt hvad der vedrører den daglige drift. UngUge posten er blevet større pga. fejldisponering af busser. ØU opfordrer medlemmer til at søge hyttetilskud. Børnekriken ligger under budgettet fordi der her er blevet trukket på fonde. Tidligere har KFUM og KFUK fået for meget i lokaletilskud. SI har været behjælpelige med at dække. DAC varetager ikke længere regnskaberne, dette varetages af de ansatte. Spørgsmål: Ingen spørgsmål. 5. Fremlæggelse og vedtagelse af handlingsplaner. Jonas Hejsel fremlægger børnekirke projekt 2008: Man vil med projektet lave en minni børnefestival på fire timer. Pengene blev bevilget på sidste stormøde. Der er sat penge af til at ansætte projektleder. Stormøde deltagerne opfordres til at tænke på mulige emner til jobbet. 4

5 6. Orientering fra Café udvalget. Gorm Olesen orienterer: På sidste stormøde blev der bevilget penge til projektet. På dette stormøde kan udvalget præsentere et mere konkret projekt end tidligere. Cafeen har fået lokaler på Nørre Alle, det gamle Bent J. Udvalget er meget tilfredse med placering. Der er tre ben i Cafeens konceptbeskrivelse; Holdning, handling, højt til loftet. Styregruppen er et udvalg under distriktet. Gruppens opgaver er bl.a. at være arbejdsgiver for bestyreren. Jobbet som bestyrer er nu slået op og stormødet opfordres til at henvende sig senere med eventuelle emner til jobbet. Maria Lausten orienterer: Der er blevet afholdt møde med arkitektfirma som støtter ideen. Carsten Vittrup orienterer om økonomi: SI og ØU bakker projektet op, detaljerne vil dog ikke blive fremlagt på stormødet. - Spørgsmål fra Jens Christian Sandbjerg: Har i gjort jer tanker om Cafe bestyreren? Hanne Jul Jakobsen svarer. Det er en yderst personbåren stilling. Det skal være en person der er god til at motivere frivillige, og være ansigt udadtil. Det forventes ikke at det er en KFUM og KFUKer. Det er en krævende stilling. Det kræver en person med stort drive. Herudover må der arbejdes med øvrige kompetencer. - Jakob Knudsen: Har i eksterne konsulenter til at vurdere økonomi? Carsten Vittrup svarer. Lange møder med ØU og SI. Det er vurderet hvor meget der skal sælges for at cafeen kan løbe rundt. 5

6 - Flemming Kristensen: Hvem bestemmer hvilke projekter der skal have glæde af overskuddet? Gorm Olesen svarer: Det er vigtigt at der på forhånd er tænkt på hvem man støtter. Man skal, som kunde, vide hvem man støtter når man besøger cafeen. Der er åbenhed for at beslutningen kan tages på stormøde. Ellers samarbejder med International Udvalg. Café udvalget beder stormødet om at tænke med. Diskussion i 6 grupper ud fra succeskriterier kl Succeskriterier, hvordan når vi dem? Christian Lausten: Påpeger at det er en brain storm og at det ikke er nødvendig at tænke i praktiske begrænsninger. Hanne Jul Jakobsen: Hvis nogen har lyst til at engagere sig er der på mødet lister over arbejdsopgaver. Det er ikke forpligtende at skrive sig på. Kaffepause Stormødet genoptages Dirigenten forespørger punkter til eventuelt 7. Indkomne forslag Donation til udviklingspuljen Jens Christian Sandbjerg, medlem af HB, motiverer forslag om donation af kr. til KFUM og KFUK i Danmarks udviklingspulje: Der findes en formel beskrivelse af ideen bag denne pulje. Jens Christian fremlægger denne. Pengene går udelukkende til udvikling og ikke til drift. Puljen administreres af en nedsat bestyrelse. 6

7 - Spørgsmål fra Morten: Er formålet at låne penge ud eller er det donationer. Det er alene tænkt som en støtte til opstart og man forventer ikke at få pengene tilbage. Et eksempel på et konkret projekt er børnebilen der er finansieret af Helsingør. En donation fra Århus ville være et godt startskud og vise et godt eksempel. Godt signal. - Formand; Flemming Kristensen får ordet: ØU understreger at den kommende debat udelukkende skal handle om donationen. Det skal ikke være en debat om hvorvidt vi har råd og hvad vi selv må nedprioritere. ØU bakker op om forslaget, og er enige i at det vil være et flot signal at sende fra Århus. Selvom vi har aktiviteter kan vi godt bidrage. Det understreges at Århus har økonomi til det! - Rune Lauritsen: Hvorfor kun en halv million. Hvis vi gerne vil skyde gang i noget. Det er for lille et beløb hvis det er et engangsbeløb. Kommentar fra Poul Gundersen. Beløbets størrelse er diskuteret med SI. Det er som udgangspunkt et engangsbeløb. - Lene Nørby: Godt forslag. Det er godt at man som medlem i Århus kan se ud over egne foreninger. Vi kommer til at sparke røv på landsmødet - Louise Kaufmann: har man taget direkte kontakt til foreninger der har penge. Jens Christian: Det blev lanceret på HBs visionsrunde i landets distrikter. Herudover har Hovedbestyrelsen løbende kontakt til foreninger. Rundt omkring i landet findes puljer, disse er lån. Tanken er her at man ikke søger penge som et lån! - Gorm Olesen: God ide med den halve million, man kunne herudover sende en repræsentant fra Århus med som medlem i den bestyrelse der skal varetage pengene. - Magnus B. Kristensen: Hvor havner penge fra foreninger der nedlægger sig selv. Jens Christian Sandbjerg: Pengene går tilbage til landsbevægelsen. 7

8 Jens Christian bakker Gorm Olesens forslag op, og håber på at man i Distriktet kunne finde en person der ville indgå i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår håndsoprækning. Ingen indvendinger. Forslaget er enstemmigt vedtaget. 8. Fastsættelse af kontingent Morten Dangaard forestår fastsættelsen. Kontingentsatsen på 75 kr. foreslås uændret. Forslaget er enstemmigt vedtaget. 9. Vedtagelse af budget Morten Damgaard: Budgettet for 2008 blev allerede vedtaget på ekstraordinært stormøde i december. Man vil vedtage budgetter fremadrettet. Det der her skal vedtages er budgettet for Der spørges til den netop bevilgede halve million til udviklingspuljen. Morten Damgaard svarer: Den halve million kommer fra SI og har ikke indvirkning på budgettet. Budgettet er enstemmigt godkendt 10. Valg af formand og næstformand Dirigenten oplyser at formanden genopstiller og efterspørger andre kandidater til posten. Ingen andre bringes i forslag. Kandidater til næstformandsposten efterspørges. Formanden foreslår Jens Jessen Hansen, som ikke er tilstede. Flemming Kristensen er enstemmigt valgt til formandsposten. 8

9 Jens Jessen Hansen er enstemmigt valgt til næstformandsposten. Formanden takker den tidligere næstformand Sussan Månsson. 11. Valg af repræsentant til KFUM og KFUKs ejendomme SI + valg til kollegiebestyrelsen Flemming Kristensen orienterer. Bent Frank Nielsen er af ØU valgt til S/Is bestyrelse ØU indstiller Ole Mølby til S/I Ingen modkandidater til Ole Mølby. Ole Mølby er enstemmigt valgt til S/I. 12. Valg af revisor Revisorerne er enstemmigt genvalgt. Revisorerne er: René Munch Nielsen og Bruno Pilgård. 13. Eventuelt Jens Christian Sandbjerg: Hilsen fra HB. HB efterspørger kandidater til den nye Hoved Bestyrelse. Eventuelle kandidater til HB og til udviklingspuljens bestyrelse kan henvende sig. Laura Danielsen: Gettogether har fem års jubilæum og alle er velkomne onsdag den 7. Maj i Gellerupparken. Hanne Jul Jakobsen: Promoverer Bøn og Brunch i Møllevangskirken den 30. marts. Helle Elmholdt: 9

10 Opfordrer tilstedeværende til at oprette sig som brugere på distriktets hjemmeside. Dirigenten takker for god ro og orden Formanden erklærer stormødet for lukket 10

DAGSORDEN OG årsberetninger. 22. marts. StORmØDE. kfum OG kfuk. i DiStRikt AARHUS. LØRDAG DEN 22. MARTS 2014 KL. 13.00 På NØRRE ALLé 29, 8000 AARHUS C

DAGSORDEN OG årsberetninger. 22. marts. StORmØDE. kfum OG kfuk. i DiStRikt AARHUS. LØRDAG DEN 22. MARTS 2014 KL. 13.00 På NØRRE ALLé 29, 8000 AARHUS C DAGSORDEN OG årsberetninger 22. marts 2014 StORmØDE kfum OG kfuk i DiStRikt AARHUS LØRDAG DEN 22. MARTS 2014 KL. 13.00 På NØRRE ALLé 29, 8000 AARHUS C 13.00 Velkomst v. Michael Hejsel og indledning v.

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere: Christian Christensen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Tilstede med stemmeret: (nævnt ved navn samt det udvalg eller den boform, de repræsenterer i denne sammenhæng): Jørn Larsen (Lindevangen),

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013.

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Deltagende foreninger: Horsens, Kolding, Vejle, Thyregod, Give, Hedensted - i alt ca. 35 deltagere. Velkomst

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere