Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne"

Transkript

1 Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor har vi etableret et familieorienteret alkoholbehandlingstilbud på flere af vores ambulatorier. Formålet er at styrke indsatsen overfor familier med alkoholproblemer og bidrage til, at børnenes udvikling og familiens samlede trivsel sikres.

2 Målgrupper Familier, der har haft problemer med alkohol og har behov for at blive hjulpet videre i en positiv retning og sikre børnenes fortsatte trivsel og udvikling Familier med aktuelle alkoholproblemer, hvor der er bekymringer omkring, hvordan børnene påvirkes og belastes af alkoholproblemerne Skilsmissefamilier, hvor den ene forælder har eller har haft et alkoholproblem Børn og voksne børn fra år, der er opvokset i en familie med alkoholproblemer Pårørende for eksempel en ægtefælle eller bedsteforælder, der er bekymret for et familiemedlems alkoholforbrug og for børnenes trivsel. Familiens vej ind i behandlingen Mange forløb starter med, at den drikkende eller en pårørende henvender sig for at få hjælp til at håndtere alkoholrelaterede problemer og kan munde ud i, at hele familien inddrages. I andre tilfælde er det kommunen, der henvender sig vedrørende en bruger/ familie. I forbindelse med at behandling påbegyndes, informeres forælderen/familien om mulighederne for familiebehandling. Et familiebehandlingsforløb tilrettelægges altid ud fra den enkelte families behov og ønsker, og med forældrenes accept inddrages børnene i det omfang, det vurderes gavnligt og nødvendigt. Visitationsprocedure De kommuner Lænke-ambulatorierne har samarbejdsaftaler med har forskellige procedurer for visitation. Kontakt evt. lederen af ambulatoriet i Glostrup, Lyngby eller Roskilde for oplysninger. Glostrup Lænken, tlf.: Lyngby Lænken, tlf.: Roskilde Lænken, tlf.: Teoretisk behandlingsgrundlag I Lænke-ambulatoriernes familieorienterede behandlingsarbejde trækkes der på centrale tanker og redskaber hentet fra: Systemisk teori/terapi - Fokus på relationer og sammenhænge

3 Løsningsfokuseret terapi Fokus på ændring af adfærd og vaner Narrativ teori/terapi Fokus på livsfortællinger og eksternalisering Udviklingspsykologi Fokus på udvikling af selvet og samspilsrelationer Kognitiv teori og metode - Fokus på psykoedukation Ændringsteori og motiverende samtaler - Fokus på konkret ændring af adfærd og vaner. Vi arbejder ud fra en relationel forståelse af et alkoholproblem anskuet som et multi-faktorielt problem. Systemisk teori og metode udgør det teoretiske fundament i den familieorienterede behandling, og med udgangspunkt heri inddrages og anvendes retninger som narrativ teori, udviklingspsykologi og kognitive metoder til at udvide, supplere og nuancere de behandlingsmæssige perspektiver og forståelser. Familie- pårørendebehandlernes kvalifikationer Medarbejderne i det familieorienterede alkoholbehandlingstilbud består af psykologer og social- og sundhedsfaglige behandlere med en kognitiv, psykoterapeutisk eller systemisk videreuddannelse. Der er p.t. 6 familiepårørendebehandlere ansat fordelt på de tre hoved-ambulatorier i Glostrup, Lyngby og Roskilde. Samtaletilbud Lænke-ambulatorierne tilbyder følgende familieorienterede ydelser: Familiesamtaler Her kan familiens medlemmer tale om deres tanker, oplevelser og følelser omkring alkoholproblemets konsekvenser for eget liv og for familielivet. Familiesamtalerne kan fungere som et selvstændigt tilbud eller suppleres med andre tilbud i familiebehandlingen. Parsamtaler - med fokus på parforholdet Et forældrepar kan have behov for at få talt om alkoholproblemernes indflydelse på deres parforhold, ligesom de kan have gavn af at få hjælp til at styrke og forbedre deres indbyrdes relation med udgangspunkt i de alkoholrelaterede problematikker.

4 Parsamtaler - med fokus på forældrekompetencer Samtalerne har til formål at understøtte og styrke parrets forældrekompetencer ved at fokusere på rolle- og opgavefordeling og placering af ansvarsområder i voksen-barn relationen og endvidere at afdække, på hvilke områder parret har brug for støtte til at varetage forældreopgaven. Parsamtaler indgår typisk som et integreret del-element i det samlede familiebehandlingsforløb og afholdes løbende og efter behov. Forældrefokuserede samtaler med børn Formålet med disse samtaler er at sikre barnet adækvat hjælp ved at bearbejde de alkoholrelaterede vanskeligheder i familien. Der er et særligt fokus på selve voksen-barn relationen og på faciliteringen af en støttende og kompenserende relation. Forældrene hjælpes til at se og imødekomme barnets behov, så der kan bidrages positivt til dets udvikling og trivsel. Det er den primære, ædru omsorgsperson, der deltager i samtalerne sammen med barnet. Individuelle samtaler - med den drikkende Den drikkende forælder kan have særlige problemer, der gør det svært at skulle forholde sig til, hvordan alkoholproblemet påvirker børnene og familielivet. Her kan det være hensigtsmæssigt at tale med vedkommende alene og tage hånd om det, der kan stå i vejen for forståelsen og anerkendelsen af de pårørendes oplevelser og dermed for et konstruktivt familiebehandlingsforløb. Individuelle samtaler - med børn/unge Med forældrenes accept kan der afholdes samtaler med barnet/den unge, hvor han/hun kan fortælle om egne oplevelser og erfaringer og blive lyttet til og forstået for sin egen skyld. Et individuelt samtalerum kan give støtte, tryghed og ro til at blive bekræftet i egne forståelser, følelser og behov og kan bringe barnets/den unges ressourcer i fokus.

5 Individuelle samtaler - med ægtefælle/partner En ægtefælle/partner kan have brug for at få sat egne problemer og behov på dagsordenen og få bearbejdet private tanker og følelser i relation til alkoholproblemerne. Samtalerne kan være det rum, hvor der hentes fornyet energi til at kunne indgå i positive og meningsfulde relationer med ægtefælle og børn. De individuelle samtaler tilbydes efter ønske og behov i samråd med brugeren som et del-element i et familiebehandlingsforløb. Netværksmøder Netværksmøderne har til hensigt at sikre kontinuitet, sammenhæng og nuancering i synet på og behandlingen af familien ved at inddrage relevante samarbejdsparter i samtaler med familien. Formålet er at sikre den bedst mulige indsats for familien, så en positiv udvikling kan bibeholdes. Typisk deltager forældrene/ primære omsorgsperson(-er), behandler, det offentlige netværk såsom sagsbehandlere, pædagoger, lærere og/eller evt. andre relevante personer og pårørende. Børnene deltager almindeligvis ikke i møderne. Gruppesamtaleforløb for voksne børn Unge (16-28 år) vokset op i familier med alkoholproblemer kan deltage i samtaleforløb med andre unge, der har lignende baggrund og erfaringer. De unge informeres om alkohol og afhængighed, og om hvordan et overforbrug kan påvirke samvær og relationer i en familie (psykoedukation). De støttes i håndteringen af svære følelser og i udviklingen af større selvforståelse og mere hensigtsmæssige handlestrategier i forhold til alkoholproblemerne. Gruppesamtalerne kan være med til at forebygge, at de unge selv udvikler misbrug og psykosociale problemer. Endvidere kan det bidrage til, at de kan indgå i nogle positive relationer og fastholde tilknytningen til uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarked. Behandlingsforløb struktur og priser Et familiebehandlingsforløb sammensættes med udgangspunkt i to følgende scenarier:

6 Et standardforløb á to samtaler pr. måned i tre måneder i alt 6 samtaler. Et standardforløb á fire samtaler pr. måned i tre måneder i alt 12 samtaler. Udredning er inkluderet i standardforløbene. Voksen-barn gruppeforløb: Et gruppeforløb varetages af to familiepårørendebehandlere og består af en indledende visitationssamtale, en introduktionsdag samt 10 efterfølgende sessioner fordelt på 5 måneder. Der kan naturligvis sammensættes individuelle behandlingsforløb afhængigt af familiens situation og behov. Et skræddersyet familiebehandlingsforløb kan eksempelvis se sådan ud: 2 familiesamtaler 2 individuelle samtaler til søn på 13 år 4 forældrefokuserede samtaler til søn på 13 år (to samtaler med mor, to med far) 6 individuelle samtaler med datter på 21 år.

7 Vil du vide mere om de familieorienterede tilbud, aktuelle priser eller ønsker yderligere beskrivelse af Lænke-ambulatoriernes behandlingskoncept, kan du kontakte administrationen på tlf En mere detaljeret beskrivelse af den familieorienterede alkoholbehandling og de konkrete tilbud kan rekvireres særskilt. Se også vores hjemmeside laenken.dk for mere information.

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Støtte til forældre og forældreprogrammer

Støtte til forældre og forældreprogrammer Støtte til forældre og forældreprogrammer TEMA 5 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere