Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 30. april Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 30. april 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB."

Transkript

1 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard, Kenneth Bergen Steen Jensen, Renate Weilov Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (O) Anders Broholm (V) Erik Kyed Trolle (A) Mogens Brag (V) Jørgen Tousgaard (A) Flemming Rasmussen (O) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Christina Lykke Eriksen (F) Anders Brandt Sørensen (A) Helle Madsen (V) Irene Hjortshøj (A) Hanne Bøgsted (O) Kristina Lilly Frandsen (V) John Karlsson (A) Kenneth Bergen (A) Mette Hardam (V) Peter E. Nielsen (C) Karl Falden (A) Pia Karlsen (V) Jens Hedegaard Kristensen (A) Ida Skov (Ø) Frode Thule Jensen (V) Brian Kjær (A) Karsten Drastrup (O) Jytte Høyrup (V) Bahram Dehghan (A) Bent H. Pedersen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport samt dispensation for støj - Skagen Havn, Olieterminal Vedtagelse af Forslag til Kommuneplan Strategisk byudvikling - Frederikshavn Midtby Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne Årsrapport / årsregnskab 2013 for Skagen Havn Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af helhedsplan (Skema B) for Vesterports afdeling 4, Mølleparken, Frederikshavn Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af helhedsplan (Skema B) for Frederikshavn Boligforenings afdeling 28, Ringparken, Sæby Kommunegaranti i forbindelse med renoveringsprojekt i Boligforeningen Nordlys Godkendelse af garantistillelse - Boligforeningen Vesterport, 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken, Frederikshavn Regnskab Frederikshavn Kommune Beretning nr. 3 fra revisionen vedr. regnskab Bevillingsændringer til budget Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde Budget for Frederikshavn Kollegium Vedståelse af kommunegarantier og godkendelse af anvendelse af salgsprovenu i forbindelse med frasalg af beboelsesblok i Frederikshavn Kollegium Frigivelse af bevilling til etablering af fysioterapeutisk træning af børn Ændring af Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd Valg af nyt medlem til Hegnssynet Valg af 3 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende folkeafstemning om patentdomstolen Handicaprådets sammensætning Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 2 af 55

3 21. Henvendelse fra Ida Skov (Ø) vedrørende lærernes tilstedeværelsespligt Henvendelse fra Flemming Rasmussen (O), vedrørende BDO redegørelse Iscenter Nord - ejerkonstruktion LLO klage til Byfornyelsesnævnet over afgørelse i Boligkommissionen vedr. Danevej 31, 2.th Salg af parcelhusgrunde ved Guldmajsvej i Skagen Salg af ejendommen Spliidsvej 25C, Skagen...57 Underskrifter: Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 3 af 55

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Bilag 1 - Forslag KPT.09.67(PMU ) /14 Åben Bilag 2 - Udkast til Miljøgodkendelse Skagen Havn, Olieterminal /14 Åben Bilag 3 - Forslag til VVM-redegørelse og Miljørapport april /14 Åben Bilag 1 - kortbilag /14 Åben Bilag 2 - Beslutningen /14 Åben Bilag 1 - Økonomiudvalgets behandling 19. juni /14 Åben Bilag 2 - Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne /14 Åben Årsrapport / årsregnskab 2013 for Skagen Havn /14 Åben Bilag 1 - Direktionens regnskabsnotat /14 Åben Bilag 2 - Kort gennemgang af regnskabsresultat /14 Åben Bilag 3 - Over-underskud indstillet af udvalgene /14 Åben Bilag 4 - Indstillinger der fraviger fra reglsættet for økonomisk decentralisering /14 Åben Bilag 5 - Oversigt over indstillinger og fagudvalgenes beslutninger vedr. overførsel /14 Åben Bilag 6 - Årsberetning /14 Åben Bilag 7 - Bilag til årsberetning /14 Åben Bilag 1 - Revisionsberetning nr. 3 om løbende revision indtil januar måned Frederikshavn Kommune - beretning nr 3 løbende beretning /14 Åben Bilag 2 - Kommentering af revisionens anbefalinger i beretning nr /14 Åben Budget administrative kommentarer + 10-årig vedligeholdelsesplan + tilladelse til anvendelse af salgsprovenue - SPRI pdf /14 Åben Ændring af styrelsesvedtægt - Styrelsesvedtægt pr med ændringsforslag /14 Åben Redegørelse om anvendelse af byggekredit /14 Åben Juridisk notat om ejerkonstruktion - Iscenter Nord /13 Åben Iscenter Nord /13 Lukket Bilag 1 - Luftfoto /14 Lukket Bilag 2 - Budjournal Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 4 af 55

5 1. Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport samt dispensation for støj - Skagen Havn, Olieterminal Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 20. august 2013, at der skulle igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for et ansøgt projekt bestående af en olieterminal på adressen Kvasevej 5 på Skagen Havn. Der blev ansøgt om at etablere en olieterminal til opbevaring af svær fuelolie og gasolie beregnet til skibsbrændstof. Den ansøgte kapacitet var m 3, hvilket senere er ændret til m 3. Åben sag Sagsnr: 13/13825 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Der blev afholdt en for-offentlighedsfase fra den 16. oktober 2013 til den 13. november I for-offentlighedsfasen blev der offentliggjort et debatoplæg og afholdt et offentligt møde den 24. oktober Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2014, at igangsætte det videre arbejde med plangrundlaget samt at bemærkningerne fra for-offentlighedsfasen skulle indgå i arbejdet. Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med ansøger udarbejdet forslag til VVM-redegørelse og miljørapport samt kommuneplantillæg. Centeret har desuden udarbejdet udkast til miljøgodkendelse. Anlægget er omfattet af lokalplan SKA.H , som blev vedtaget på byrådsmødet den 30. oktober Forslagene skal sendes i offentlig høring i en periode på min. 8 uger, hvorefter evt. indsigelser behandles og fremlægges politisk med henblik på endelig vedtagelse af dokumenterne i september Miljømæssige konsekvenser Af forslag til VVM-redegørelse og miljørapport fremgår, at beregning af støjudbredelsen fra driften af olieterminalen viser overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved import af olie fra tankskibe. De vigtigste støjkilder på tankskibe er hjælpemotorer, ventilationsanlæg og pumper. Pumperne støjer mest. Den øvrige drift af olieterminalen vil ikke give anledning til væsentlig støjpåvirkning af omgivelserne. Der er foretaget beregning af støj fra tankskibe ved boliger på Vestre Strandvej. Hvis tankskibets pumper er placeret over dæk er overskridelserne: 0 db(a) i dagperioden (hverdage 07 18, lørdage 7 14) 4 db(a) i aftenperioden (hverdage 18 22, lørdage 14 22, søndage 07 22) 9 db(a) i natteperioden (alle dage 22 07) Hvis pumperne er placeret under dæk er overskridelserne 3 db(a) lavere. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 5 af 55

6 Overskridelserne i centerområde og erhvervsområder er af mindre omfang, idet støjgrænserne her er højere. I begyndelsen af olieterminalens driftsperiode vil der være 1 2 tankskibe om måneden, der pumper i 7-14 timer i træk, på sigt vil der være 5 6 tankskibe om måneden. Antallet af tankskibe vil kunne variere og periodevis overstige 6 per måned, hvis der benyttes mindre skibe. Ansøger ønsker ikke at være begrænset tidsmæssigt, i forhold til at kunne importere olie fra tankskibe, idet ansøger ikke vil kunne styre anløbstidspunktet for tankskibene den økonomiske konsekvens af forlængede liggetider, hvis import kun kan ske i dag- og aftentimerne, vil være ødelæggende for projektets samlede økonomi ansøger har meget begrænset eller ingen indflydelse på, hvilke skibe leverandøren af olie vil benytte til en konkret leverance. Ansøger oplyser, at man gerne vil forsøge at planlægge anløb og import fra tankskibe således, at behovet for import i natteperioden minimeres, men at man ikke kan garantere for, at det altid kan lade sig gøre. Der er generelt ikke tradition for at dispensere i miljøgodkendelsen til nye virksomheder, men i den aktuelle situation er en dispensation en forudsætning for, at olieterminalen kan drives på Skagen Havn. Til sammenligning er der ved en lignende olieterminal i Fredericia i 2012 givet en dispensation på 6 db(a) i et centerområde. Ved import af olie til Samtanks anlæg på Frederikshavn Havn har Centeret ikke modtaget klager over støj. Afstanden mellem dette anlæg og boliger i centerområdet i Frederikshavn er ca. 700 meter. Afstanden fra olieterminalen i Skagen til boligområdet er ca. 600 meter. Med baggrund i ovenstående foreslår Centeret vilkår i miljøgodkendelsen om at driften af virksomheden ikke må medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier der gives dispensation på 4 db(a) i aftenperioden og 9 db(a) i natteperioden i forbindelse med import af olie fra tankskibe import af olie fra tankskibe skal om muligt ske udenfor natteperioden Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 1. forslag til kommuneplantillæg nr , forslag til VVM-redegørelse og Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 6 af 55

7 miljørapport samt udkast til miljøgodkendelse, udsendes i offentlig debat i perioden onsdag den 7. maj 2014 til onsdag den 2. juli der i udkast til miljøgodkendelse formuleres vilkår omkring støj som beskrevet 3. der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden 4. offentlighedsfasen annonceres i lokalavisen Skagen Onsdag ud over den traditionelle annoncering på kommunens hjemmeside Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. april 2014 Indstillingen tiltrædes, idet dokumenterne gennemgås for enkelte tekniske uklarheder. Afbud Mogens Brag. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Bilag Bilag 1 - Forslag KPT.09.67(PMU ) (dok.nr.55197/14) Bilag 2 - Udkast til Miljøgodkendelse Skagen Havn, Olieterminal (dok.nr.56894/14) Bilag 3 - Forslag til VVM-redegørelse og Miljørapport april 2014 (dok.nr.67018/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 7 af 55

8 2. Vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2014 Sagsfremstilling Det tidligere Plan- og Miljøudvalg besluttede på møde den 3. december 2013 at anbefale det kommende Plan- og Miljøudvalg at vedtage Forslag til kommuneplan 2014 og Forslag til klimatilpasningsplan med henblik på udsendelse i offentlig høring. Åben sag Sagsnr: 12/9098 Forvaltning: UE Sbh: MAEL Besl. komp: PMU/ØU/BR Forslag til Kommuneplan 2014 er i lighed med den eksisterende kommuneplan udformet som en digital plan og kan ses via Forslaget til kommuneplan er en sammenfattende, overordnet plan for den fysiske udvikling i kommunen. Forslaget tager udgangspunkt i potentialerne indenfor de fire vækstspor og fokusområdet By og Boligudvikling og indeholder de overordnede mål for, hvordan byer, landområder og naturressourcer kan benyttes og udvikles. Det beskrives i følgende afsnit : Hvordan bevæger kommunen sig? De 4 Vækstspor samt by- og boligudvikling Politikker (By- og boligmiljøer, Erhverv, Energiproduktion, Kyst og fritid, Natur og landskaber og Trafik) Derudover indeholder forslaget retningslinjer og rammer for den konkrete anvendelse af arealerne i kommunen. Forslaget til kommuneplan indeholder bl.a.: 5 nye områder til byudvikling 10 byområder der ændrer anvendelse 3 strandparker 3 områder til større husdyrbrug 2 områder til biogasanlæg 1300 ha nye skovrejsningsområder Kommuneplanforslaget omfatter desuden et forslag til klimatilpasningsplan, der behandler forhold, som vedrører risikoen for oversvømmelser. Klimatilpasningsplanen indeholder mål for klimatilpasning, værdi-, risiko- og sårbarhedskortlægning samt en handlingsplan. Forslagene skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Af hensyn til sommerferien anbefales det at udsende forslagene i 12 uger fra 14. maj til 6. august Evt. indsigelser og bemærkninger vil herefter forelægges udvalg og byråd i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplan Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 8 af 55

9 og klimatilpasningsplan. Kommunen inviterer ikke til borgermøde i forbindelse med offentlighedsfasen men er villig til at præsentere og drøfte forslagene, hvis foreninger, organisationer eller andre ønsker det. Indstilling Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv samt center for Teknik og miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at 1. forslag til kommuneplan 2014 og Forslag til klimatilpasningsplan vedtages og udsendes i offentlig høring fra 7. maj til 30. juli Offentlighedsfasen annonceres i lokalaviserne ud over den traditionelle annoncering på kommunens hjemmeside Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. april 2014 Indstillingen tiltrædes, idet det i pkt. 1 præciseres, at offentlighedsfasen fastlægges fra 14. maj til 6. august Afbud: Mogens Brag Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 9 af 55

10 3. Strategisk byudvikling - Frederikshavn Midtby Sagsfremstilling Med henvisning til ønsket om at sikre fremdrift i udviklingen af Frederikshavn Midtby, foreslår Ejendomscentret at Økonomiudvalget og byrådet beslutter organisering og styring af byudviklingsprojektet og den tilhørende projektudviklingsøkonomi. Åben sag Sagsnr: 14/2056 Forvaltning: EJDC Sbh: jehj Besl. komp: ØU/BR Projekt og proces foreslås forankret i Plan- og Miljøudvalget, mens projektudviklingen og det finansieringsmæssige grundlag i sin helhed fordrer en tæt koordinering mellem Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget. Ejendomscentret foreslår, at der defineres et projektareal omfattende arealet indkredset af Fasanvej, Barfredsvej, Rimmensgade og Parallelvej se vedlagte kortbilag. Arealet er på ca. 8,3 ha og har fat i overgangene til en række væsentlige og attraktive trafik- og bevægelsesmønstre. En nytænkning af indretning, anvendelse og bevægelsesmuligheder kan give helt nye muligheder indenfor oplevelser, unge, beboelse, rekreation, handelsliv, kombination af offentlige og private virksomheder m.v. Det foreslås, at der som afsæt for den videre udvikling af midtbyen udarbejdes en bæredygtig masterplan for området en masterplan der både har et strategisk og kommercielt fundament kombineret med indspil fra borgere, handels- og kulturliv samt andre relevante interessenter. Målet er at opnå et fleksibelt udviklingsgrundlag der optimere hensynet til både borger interesser og tiltrækningsevnen overfor investorinteresser. Endvidere foreslås at Økonomiudvalget overdrager til Plan- og Miljøudvalget at etablere organisering og udvikling af projektet. Herunder politisk styring og procesorganisation med fokus på en markedsorienteret strategi for arealudvikling. Til Plan- og Miljøudvalgets godkendelse udarbejder administrationen og ekstern rådgiver forslag til organisering og fremdriftsproces, herunder eks. kommissorier for styregruppe og projektorganisation. Økonomiudvalget prioriterer og budgetterer med projektudviklingsomkostninger i størrelsesorden kr. årligt i årene 2014, 2015, 2016 og Projektudviklingsomkostningerne foreslås finansieret af økonomiudvalget anlægsbudget for salg af kommunale ejendomme. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 10 af 55

11 Indstilling Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller 1. Økonomiudvalget overdrager til Plan- og Miljøudvalget at etablere styring og organisering af projektet. 2. Økonomiudvalget forventer, at udviklingsprojektet vil bidrage væsentligt til kommunens udvikling, både som værdiskabende for lokalsamfundet og som indtægtsgivende ved ejendomssalg. 3. Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at der afsættes rådighedsbeløb til projektudviklingsomkostninger på kr. årligt i årene 2014, 2015, 2016 og Rådighedsbeløbet finansieres af de budgetterede midler til køb og salg af bygninger. Samt frigivelse af rådighedsløbet i 2014 på kr. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april Godkendt med den bemærkning, at projektets styring sker i et samarbejde mellem Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget. 2. Godkendt. 3. Anbefales. Ida Skov ønsker ikke, at der bygges højere end den bebyggelse der ellers er i kvarteret, og ønsker, at Rådhusparken bibeholdes som grønt område. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Ida Skov (Ø) stillede forslag til afstemning om, at masterplanen udarbejdes med den forudsætning, at der ikke må opføres bygninger, der er højere end den bebyggelse der ellers er i kvarteret. For stemte 2: Ida Skov (Ø), Christina Lykke Eriksen (F) Imod stemte 29: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Steen Jensen (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Renate Weilov (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen (O), Flemming Rasmussen (O), Hanne Bøgsted (O), Karsten Drastrup (O), Peter E. Nielsen (C ) Forslaget blev ikke vedtaget. Ida Skov (Ø) stillede forslag til afstemning om, at masterplanen udarbejdes med den forudsætning, at Rådhusparken bibeholdes som grønt område. For stemte 3: Ida Skov (Ø), Christina Lykke Eriksen (F), Hanne Bøgsted (O) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 11 af 55

12 Imod stemte 28: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Steen Jensen (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Renate Weilov (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen (O), Flemming Rasmussen (O), Karsten Drastrup (O), Peter E. Nielsen (C ) Forslaget blev ikke vedtaget. Derefter kom indstillingen til afstemning. For stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Steen Jensen (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Renate Weilov (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen (O), Flemming Rasmussen (O), Karsten Drastrup (O), Christina Lykke Eriksen (F), Ida Skov (Ø), Peter E. Nielsen (C ) Imod stemte 1: Hanne Bøgsted (O) Indstillingen blev vedtaget. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Bilag Bilag 1 - kortbilag (dok.nr.25146/14) Bilag 2 - Beslutningen (dok.nr.69073/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 12 af 55

13 4. Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 19. juni 2013 forslag til ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne; se vedlagte bilag. Åben sag Sagsnr: 13/11665 Forvaltning: Sbh: mijn Besl. komp: ØU/BR Forslaget til ejerstrategi skulle sendes til høring hos selskaberne, og det skulle overvejes, om der skulle suppleres med specifikke krav til det enkelte selskab. Efter høring hos selskaberne fremlægges vedlagt et revideret forslag til ejerstrategi. Der er ikke fundet behov for at tilføje yderligere specifikke forhold for enkelte selskaber. Udover enkelte juridiske præciseringer er der blot foretaget en enkelt tilføjelse, idet man ved de halvårlige møder mellem selskab og borgmester drøfter både selskabets varetagelse af Frederikshavn Kommunes interesser og kommunens varetagelse af selskabets interesser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til ejerstrategi anbefales overfor Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Bilag Bilag 1 - Økonomiudvalgets behandling 19. juni 2013 (dok.nr.67814/14) Bilag 2 - Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne (dok.nr.67768/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 13 af 55

14 5. Årsrapport / årsregnskab 2013 for Skagen Havn Sagsfremstilling Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn fremsender til byrådets godkendelse årsrapport / årsregnskab Åben sag Sagsnr: 14/6425 Forvaltning: CØP Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Regnskabet udviser et overskud på kr. Årets overskud foreslås overført til næste år. Bestyrelsen anfører, at omsætningen for Skagen Havn i 2013 har været præget af store udsving og eksterne faktorer både i relation til kvoter og markedspriser. Overordnet kan det konstateres, at regnskabet udviser et resultat, der er opnået under forudsætninger og faktorer, som havnen ikke har indvirkning på, og resultatet betegnes derfor som tilfredsstillende under de givne forudsætninger. Fiskerimæssigt har 2013 været et år, hvor industrifiskeriet har været i fremgang ovenpå et katastrofalt år 2012 men også i 2013 har udmeldinger af kvoter været restriktive og barrieredannende. På landinger af sild kan det konstateres, at omsætningen har været på niveau med Omsætning i konsumfiskeriet har ligeledes været på niveau med sidste år. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 3. marts Statistikkerne fra Fiskeri Direktoratet viser, at Skagen Havn også i 2013 er Danmarks største fiskerihavn målt på såvel mængder som værdi Ledelsens beretning og årsregnskabets nærmere specifikationer fremgår af regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapport / årsrapport 2013 for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Bilag Årsrapport / årsregnskab 2013 for Skagen Havn (dok.nr.67135/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 14 af 55

15 6. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af helhedsplan (Skema B) for Vesterports afdeling 4, Mølleparken, Frederikshavn Åben sag Sagsnr: 12/11635 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Boligforeningen Vesterport anmoder byrådet om at indstille helhedsplanen (skema B) for renovering af Mølleparken til godkendelse i Landsbyggefonden. Byrådet godkendte på mødet den 19. december 2012, at indstille til Landsbyggefonden, at godkende en foreløbig helhedsplan (skema A) for renovering af Mølleparken. Som et led i godkendelsen gav kommunen tilsagn om, at deltage i kapitaltilførsel med kr. Boligforeningen oplyser, at helhedsplanen i afdelingen er geografisk afgrænset, til alene at omhandle bygningerne på Provst Dreslers Vej og Elius Andersens Vej, og den omfatter renovering af 294 lejligheder (1. etape) samt nedrivning af 160 lejligheder (2. etape). Boligforeningen oplyser, at helhedsplanen indeholder følgende arbejder, som skal imødegå de mange forhold vedrørende byggeskader, som er påvist i den byggetekniske rapport. Ombygning af 46 lejligheder til tilgængelighedslejligheder Facade-/gavlrenovering blandt andet efterisolering med 150 mm isolering og genopførsel af murværk på facader/gavle Tagrenovering af rækkehusene på Provst Dreslers Vej og Elius Andersens Vej blandt andet med ny tagbeklædning, efterisolering af lofter med 150 mm ekstra, tætning mellem loft og ydervægge, ny tagbeklædning over terrasser, altaner og trappetårne Nye træ/alu vinduer og døre Renovering af og udvidelse af - altaner Total badeværelsesrenovering Ventilationsanlæg med varmegenvindingsanlæg Optimering af varmeinstallationer Diverse renoveringer og miljøforbedringer af udendørsarealer Efter gennemførelse af renoveringen lever byggeriet op til energimærke B. Projektet har været udbudt i totalentreprise, og det har ikke været nødvendigt at gennemføre besparelser i forhold til udbudsmaterialet. Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen bliver på kr. Efter aftale med Landsbyggefonden opdeles arbejderne i 2 etaper. Den ene etape vedrører renoveringen og den anden etape vedrører alene nedrivningen, som forudsætter tilladelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Der er støttede arbejder for kr., fordelt med kr. til etape 1 renoveringen - og kr. til etape 2 nedrivningen (100 % støtte). Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 15 af 55

16 Derudover er Landsbyggefonden medvirkende til finansiering af ustøttede arbejder på kr. Ud af den samlede anskaffelsessum på kr. er der kr., som afdelingen skal finansiere som frivillige arbejder. Den endelige anskaffelsessum er kr. lavere end den foreløbige anskaffelsessum (skema A). Anskaffelsessummen vedrørende støttede arbejder (opretnings- og miljøarbejder) udgør kr. og anskaffelsessummen vedrørende ustøttede arbejder og frivillige arbejder (forbedringsarbejder) udgør kr. Arbejderne finansieres ved optagelse af henholdsvis støttede og ustøttede realkreditlån samt en egenbetaling fra kapitaltilførsel i alt kr. og trækningsret m.v. Egenbetalingen udgør ca kr. Lånefinansieringen fordeler sig således på støttede og ustøttede lån: Renovering, miljøforbedring, nedrivning m.v. - støttede kr. realkreditlån Forbedrings- og moderniseringsarbejder m.v. ustøttede kr. realkreditlån Frivillige arbejder med ustøttede realkreditlån kr. I alt kr. En foreløbig garantiberegning fra et realkreditinstitut viser, at det vil være nødvendigt med en 100 % kommunal garanti (med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) for det støttede realkreditlån. For de ustøttede lån er der også et krav om en 100 % kommunal garanti. Der er ingen ændringer i forhold til huslejefastsættelsen i forhold til det ved den foreløbige anskaffelsessum godkendte. Der er indarbejdet en huslejestigning på gennemsnitligt 40 kr. pr. m 2 / årligt, idet Landsbyggefonden yder driftsstøtte. Huslejen forventes herefter at være gennemsnitligt 574 kr. pr. m 2 / årligt Renoveringen forventes påbegyndt i juni 2014 og den forventes færdig i juni Forudsat, at tilladelse til nedrivning godkendes, forventes nedrivningen at være afsluttet i Økonomiske konsekvenser Kommunen deltager i kapitaltilførslen (i alt kr.) efter den såkaldte 1/5- regel. Kommunens andel heraf udgør kr., og udgiften afholdes af kontoen for indskud i Landsbyggefonden. Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 16 af 55

17 1. Skema B for den beskrevne helhedsplan, herunder økonomien, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden, dog for så vidt angår 2. etape betinget af godkendelse fra ministeriet 2. Kommunen deltager i kapitaltilførslen med kr., forudsat at øvrige interessenter deltager heri 3. Kommunen stiller garanti for realkreditlån med henholdsvis 100 % for det støttede lån og 100 % for de ustøttede lån 4. Huslejestigningen på gennemsnitligt 40 kr./m 2 / årligt godkendes Beslutning Økonomiudvalget den 19. marts 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 26. marts 2014 Brian Kjær forlod mødet som inhabil. Godkendt under forudsætning af, at der opnås forståelse med ministeriet omkring nedrivning i fase 2. Fraværende: Hanne Bøgsted, i stedet deltog Lars Oldager. Supplerende sagsfremstilling Der har den 7. april 2014 været afholdt møde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det blev på mødet aftalt, at der udveksles materiale, der belyser de faktiske forhold omkring nedrivningen. Der er fra begge parter en positiv tilgang til problemet. Det er dog vigtigt at igangsætte etape 1 nu for at udnytte de givne tilsagn. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. Skema B for den beskrevne helhedsplan, herunder økonomien, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden, dog for så vidt angår 2. etape betinget af godkendelse fra ministeriet 2. Kommunen deltager i kapitaltilførslen med kr., forudsat at øvrige interessenter deltager heri 3. Kommunen stiller garanti for realkreditlån med henholdsvis 100 % for det støttede lån og 100 % for de ustøttede lån 4. Huslejestigningen på gennemsnitligt 40 kr./m 2 / årligt godkendes Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 17 af 55

18 Brian Kjær forlod mødet som inhabil. Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 18 af 55

19 7. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af helhedsplan (Skema B) for Frederikshavn Boligforenings afdeling 28, Ringparken, Sæby Åben sag Sagsnr: 13/20358 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Sagsfremstilling Frederikshavn Boligforening anmoder byrådet om at indstille helhedsplanen (Skema B) for renovering af Ringparken til godkendelse i Landsbyggefonden. Byrådet godkendte på møde den 30. oktober 2013 at indstille til Landsbyggefonden at godkende en foreløbig helhedsplan (Skema A) for renovering af Ringparken. Som led i godkendelsen gav kommunen tilsagn om at deltage i kapitaltilførsel med kr. Boligforeningen oplyser, at helhedsplanen i afdelingen er geografisk afgrænset til alene at omhandle byggeafsnit 4, beliggende Ringparken 1-22, Sæby. Der er tale om 22 boliger i tæt/lavt byggeri, opført i Baggrunden for helhedsplanen er massive fugtproblemer i boligerne på grund af opstigende fugt i fundamenter. Den foreløbige helhedsplan havde et budget på i alt kr. (fordelt med kr. til støttede arbejder og kr. til ustøttede arbejder). Boligforeningen oplyser, at der har været afholdt licitation, og resultatet heraf var desværre en højere pris end fastsat i Skema A. Der har efterfølgende været afholdt sparerunder med parterne i sagen, hvor det er lykkedes at finde besparelser på størsteparten af overskridelsen. Der er samlet fundet besparelser på kr. inkl. moms. Der er følgende større besparelser i forhold til Skema A: Friarealer kr. Solafskærmning på huse kr. Solceller udgår kr. Reduktion i antal tagvinduer kr. Varmefordelingsplader udgår og gulvvarme nedstøbes i beton kr. Troldtex på lofter i stedet for gips kr. Vægge spartles og males, men ingen tapet kr. Andet ventilationsaggregat kr. Skimmelsanering efterregnet mht. arealer kr. I forhold til Skema A mangler der fortsat ca. 1 million kr. i besparelser og der er ikke råd til de planlagte solceller. Efter aftale med afdelingsbestyrelsen har boligforeningen indkaldt til et ekstraordinært møde i afdelingen, hvor det vil blive foreslået, at afdelingen dækker den manglende ca. 1 million i projektets økonomi ved anvendelse af egne Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 19 af 55

20 henlæggelser, og at huslejen i de af projektet omfattede boliger skal stige med yderligere 17 kr./m2/årligt til finansiering af solcellerne. Finansieringen af solcellerne vil ske af egne midler, så der vil ikke blive tale om øget belåning. Der er oprindeligt af beboerne godkendt en huslejestigning på 151 kr./m2/årligt for boligerne. Hvis der godkendes yderligere 17 kr./m2/årligt, vil huslejen udgøre 750 kr./m2/årligt. Med hensyn til friarealerne indeholdt det oprindelige projektforslag etablering af stier med belysning, legeplads og borde/bænke. Dette har der ikke været råd til så friarealerne vil efter renoveringen ikke fremstå væsentligt anderledes end de gør i dag. Det bemærkes, at i forbindelse med behandlingen af Skema A anbefalede Center for Teknik og Miljø, at der burde ske en forbedring af de udlagte fællesarealer midt i bebyggelsen, således at disse arealer får større brugsværdi for beboerne til fælles ophold og børns leg. Projektets økonomi kan herefter opstilles således: Støttede arbejder Ustøttede arbejder I alt kr kr kr. Der finansieres således: Støttet realkreditlån kr. Ustøttet realkreditlån kr. Kapitaltilførsel kr. Fællespuljetilskud fra LBF kr. Egen trækningsret kr. Egne henlæggelser kr. Egenfinansiering af solceller kr. I alt kr. Da der ikke er friværdi i ejendommen, har realkreditinstituttet stillet krav om 100 % kommunegaranti på både det støttede og det ustøttede lån. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % af garantien for det støttede lån. Der anmodes om godkendelse af låneoptagelsen for så vidt angår de to realkreditlån. Økonomiske konsekvenser Kommunen deltager i kapitaltilførslen (i alt kr.) efter den såkaldte 1/5- regel. Kommunens andel heraf udgør kr. og udgiften afholdes af kontoen for indskud i Landsbyggefonden. Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 20 af 55

21 Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at 1. Skema B for den beskrevne helhedsplan, herunder budgettet for planen, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden 2. Kommunen deltager i kapitaltilførslen med kr., forudsat at øvrige interessenter deltager heri 3. Kommunen stiller garanti for realkreditlån med henholdsvis 100 % for det støttede lån og 100 % for det ustøttede lån 4. Huslejestigningen på i alt 168 kr./m 2 /årligt godkendes under forudsætning af, at den yderligere stigning på 17 kr. godkendes på beboermøde. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 21 af 55

22 8. Kommunegaranti i forbindelse med renoveringsprojekt i Boligforeningen Nordlys Sagsfremstilling Realkredit Danmark fremsender garantierklæring til godkendelse vedrørende ydet lån til renoveringsarbejder i Boligforeningen Nordlys afdeling 1 omfattende Ulrik Plesnersvej og samt Peter Andersens Vej og 36-46, Skagen. Åben sag Sagsnr: 13/23528 Forvaltning: CØP Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Renoveringsarbejderne omfatter udskiftning af tag, efterisolering af loft, udskiftning af døre og vinduer samt facaderenovering. Garantien er 100 % og omfatter pantebrev på kr. Projekteringssagen blev behandlet af byrådet i møde den 18. december Indstilling Kommunaldirektøren indstiller i henhold til praksis at kommunegaranti som anført godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 22 af 55

23 9. Godkendelse af garantistillelse - Boligforeningen Vesterport, 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken, Frederikshavn Sagsfremstilling Byrådet godkendte på møde den 25. januar 2012 en endelig anskaffelsessum skema B på kr. for 84 almene familieboliger. Åben sag Sagsnr: 10/12167 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Byrådet godkendte samtidig en totaløkonomisk merinvestering (udgifter til solcelleanlæg) på kr., hvoraf der optages realkreditlån på 98 % af merinvesteringen, mens de 2 % af udgiften finansieres ved beboerindskud. Lånet er således på kr. Byrådet godkendte, at der stilles 100 % kommunal garantistillelse for lånet på kr. Der forelå ikke dengang oplysninger om størrelsen på den kommunale garantistillelse for realkreditlånet, som er på 91 % af anskaffelsessummen på kr., svarende til et lån på kr. Kreditforeningen har nu beregnet den kommunale garantis størrelse ud fra gældende regler, og der anmodes om en garantistillelse på 65,90 %. Garantien stilles for de til enhver tid sidst prioriterede 65,90 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Garantibeløbet er ved lånets optagelse på kr. Økonomiske konsekvenser Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der stilles kommunal garanti for realkreditlånet på kr. for de til enhver tid sidst prioriterede 65,90 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Brian Kjær forlod mødet som inhabil. Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 23 af 55

24 10. Regnskab Frederikshavn Kommune Åben sag Sagsnr: 13/21594 Sagsfremstilling Forvaltning: CØP Direktionen fremsender hermed kommunens regnskab 2013 og overførslerne fra til Sbh: HAJE Besl. byrådets behandling. Økonomiudvalget og fagudvalgene har forinden behandlet regnskab og overførsler komp: ØU/BR på eget område. Der vil først komme en gennemgang af regnskabet og derefter følger overførslerne. Regnskabet Byrådet skal behandle regnskabet med henblik på at afgive regnskabet til revision inden den 1. juni Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelser i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelser og regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder. Bevillingerne er i regnskabsåret løbende blevet tilrettet. De samlede tilretninger inklusiv det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget. Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i forbindelse med byrådet behandling. Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til byrådet senest den 15. august Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2014 indsende regnskabet til tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen. Regnskabet er kommenteret i de bilag der er vedlagt sagen, som er: Årsberetning 2013, som indeholder de overordnede regnskabsoversigter og bemærkninger til regnskabsresultatet Bilag til årsberetningen 2013, som er et supplement til selve årsberetningen, der indeholder uddybende specialoversigter Direktionens regnskabsnotat, som er direktionens overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet Teknisk regnskabsforklaring, der giver det hurtige overblik over regnskabsresultatet. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 24 af 55

25 Nedenstående skema viser den samlede regnskabsopgørelse: RESULTATOPGØRELSE - Udgiftsbaseret Positive tal angiver udgifter Negative tal angiver indtægter Regnskab 2013 Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse 1), 2) Beløb i kr Skatter og Generelle tilskud Driftsudgifter i alt Renter m.v Resultat af ordinær driftsvirksomhed (Sum 1-3) Overskud Overskud Overskud 5 Anlæg i alt Resultat af skattefinansieret område (Sum 4-5) Underskud Underskud Underskud 7 Resultat af forsyningsvirksomheder Resultat i alt (Sum 6-7) Underskud Underskud Underskud 9 Primo beholdning Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. 10 Optagne lån Øvrige balanceforskydninger Tilgang i alt (Sum 10 11) Årets resultat Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Anvendelse i alt (Sum 13 15) Opsparing/forbrug af likvide midler (Sum ) Forbrug Forbrug Opsparing Forbedring 18 Korrektion vedr. UDK Kursregulering Ultimo beholdning 2013 (Sum ) Negativ beholdn. Negativ beholdn. Negativ beholdn. 1) Afvigelser i forhold til det korrigerede budget ) Positive tal = merudgift/mindreindtægt. Negative tal = mindreudgift/merindtægt. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 25 af 55

26 På baggrund af regnskabsresultatet kan der gives følgende overordnede konklusioner: Der er overskud på den ordinære drift på 98,8 mio. kr., hvilket er 16,0 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Vi holder servicerammen dermed ingen risiko for sanktion Der er afholdt bruttoanlægsudgifter på 164,2 mio. kr. Der er optaget væsentligt mindre i lån end forudsat. Der har været større kasseforbrug (85,5 mio. kr.), end den oprindeligt budgetteret opsparing (2,1 mio. kr.) Hvis regnskabet vurderes ud fra hvordan det gik isoleret for driften i 2013 dvs. i forhold til det korrigerede budget ekskl. den tekniske tillægsbevilling og bankbøgerne, som ikke reelt vedrører driften for 2013, kan det fremhæves at: Der er leveret et samlet overskud vedr. driften på 28,6 mio. kr. (Hvilket er 19,7 mio. kr. lavere end i ovenstående oversigt). Der vil samlet set for 2013 blive afdraget på udvalgenes gæld på bankbøgerne, med den del af mindreforbruget som er omfattet af overførselsadgangen. Overførsel til 2014 Regnskabet for 2013 medfører samtidigt, at der i henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering, skal overføres over-/underskud fra 2013 til 2014 på drifts- og anlægsområdet samt puljer (indskud i landsbyggefonden, intern leasingpulje samt pulje vedrørende lån til misbrugsforebyggelse). Herudover er medtaget reservation af beløb til rente- og afdragsfrit lån til Nellemanns Have, givet af byrådet i december 2012). I bilag til sagen vises den samlede opgørelse over over-/underskud som indstillet af udvalgene. Overførslerne sker i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Det fremgår heraf, at der netto er et mindreforbrug på 90,773 mio. kr., som ønskes overført til 2014 med: 12,287 mio. kr. til drift 63,022 mio. kr. til anlæg 15,464 mio. kr. til Landsbyggefond m.v. (balanceforskydninger) Finansieringen af overførselsbeløbene sker ved yderligere låneoptagelse på 38,398 mio. kr. og et yderligere nettoforbrug af de likvide midler på 52,375 mio. kr. I vedlagte bilag vises de områder og beløb, hvor udvalgene har ønsket at fravige fra regelsættet for økonomisk decentralisering. Vedrørende opgørelse af de enkelte omkostningssteders over-/underskud skal det understreges, at tillægsbevillinger, som følge af sagen Bevillingsændringer til budget 2013, som blev givet på byrådets møde den 18. december 2013 (pkt. 9) til de forventede merforbrug på 2 bevillinger, er ikke medtaget i beregningen. Den i tidligere år etablerede procedure med, at der for hvert omkostningssted overføres over-/underskud til en bankbog fastholdes. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 26 af 55

27 Den anden etablerede procedure med, at der automatisk frigives op til kr. af over-/underskud til disposition i efterfølgende regnskabsår suspenderes ved overførslen 2013 til Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at: 1. afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget godkendes 2. regnskabet overgives til revision 3. de samlede overførsler på 90,773 mio. kr. godkendes og fordeles i budget 2014 med 12,287 mio. kr. til drift, med 63,022 mio. kr. til anlæg og 15,464 mio. kr. til landbyggefonden mv. den nærmere specifikation fremgår af bilag 4. den samlede overførsel på 90,773 mio. kr. finansieres ved yderligere låneoptagelse på 38,398 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide midler på 52,375 mio. kr. 5. der i henhold til Børne- og Ungdomsudvalget indstilling om frigivelse af kr., sker en tilsvarende reduktion af Børne- og Ungdomsudvalgets budget, således at driftsbudgettet ekskl. bankbøger er uændret 6. den hidtidige procedure med bankbøger fastholdes 7. den hidtidige procedure med frigivelse af op til kr. vedr. over-/underskud suspenderes for overførslen 2013 til Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales med den bemærkning, at Sundhedsudvalget får overført yderligere 2 mio. kr. til forebyggende tiltag når kommunens økonomiske situation tillader det, jfr. indstilling fra Sundhedsudvalget. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Bilag Bilag 1 - Direktionens regnskabsnotat (dok.nr.56803/14) Bilag 2 - Kort gennemgang af regnskabsresultat 2013 (dok.nr.52267/14) Bilag 3 - Over-underskud indstillet af udvalgene (dok.nr.63611/14) Bilag 4 - Indstillinger der fraviger fra reglsættet for økonomisk decentralisering (dok.nr.66349/14) Bilag 5 - Oversigt over indstillinger og fagudvalgenes beslutninger vedr. overførsel (dok.nr.66872/14) Bilag 6 - Årsberetning (dok.nr.68874/14) Bilag 7 - Bilag til årsberetning 2013 (dok.nr.68871/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 27 af 55

28 11. Beretning nr. 3 fra revisionen vedr. regnskab 2013 Sagsfremstilling Kommunens revisor har fremsendt Beretning nr. 3 (delberetning) vedr. revisionen af regnskabet for Denne skal behandles i Økonomiudvalg og byrådet, hvorefter resultatet af behandlingen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden. Åben sag Sagsnr: 14/6536 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR Revisionens konklusion i beretningen er at Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Heri ligger også, at der ikke er forhold der skal svares på overfor tilsynsmyndigheden. I beretningen har revisionen overfor kommunen givet nogle anbefalinger. Til disse anbefalinger er der udarbejdet et notat hvor administrationen har besvaret/kommenteret disse, om hvorledes kommunen vil forholde sig til dem. Efter endt revision af regnskabet for 2013 (august 2014), vil der blive fremsendt den endelige revisionsberetning vedr. regnskabsåret Det har hidtil ikke været praksis, at revisionen har fremsendt revisionsberetninger inden den endelige revisionsberetning for regnskabsåret. Det er en praksis som revisionen forventer at bruge for fremtiden. Såfremt Økonomiudvalg og Byråd ønsker at se et helhedsbillede i forhold til revisionsbemærkningerne i beretningerne og ikke modtage delberetninger, kan revisionen anmodes om, at samle bemærkningerne til den endelige revisionsberetning, i den udstrækning, der ikke er bemærkninger der kræver Økonomiudvalg og byrådets indgribende. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at: 1. Revisionsberetning nr. 3 godkendes 2. Besvarelserne på anbefalingerne fra revisionen godkendes 3. der træffes beslutning om at anmode revisionen om at delberetninger, såfremt der ikke er forhold Økonomiudvalg og Byråd skal gribe ind overfor, henlægges disse til den endelige revisionsberetning Beslutning Økonomiudvalget den 23. april 2014 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. april 2014 Godkendt. Peter E. Nielsen ønsker tilføjet, at han anser delberetningen for mangelfuld. Fraværende: Jørgen Tousgaard og Kenneth Bergen, i stedet mødte Steen Jensen og Renate Weilov. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 28 af 55

29 Bilag Bilag 1 - Revisionsberetning nr. 3 om løbende revision indtil januar måned Frederikshavn Kommune - beretning nr 3 løbende beretning 2013 (dok.nr.68273/14) Bilag 2 - Kommentering af revisionens anbefalinger i beretning nr. 3 (dok.nr.68335/14) Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 29 af 55

30 12. Bevillingsændringer til budget 2014 Sagsfremstilling Hermed fremsendes sag med en række bevillingsmæssige ændringer der ønskes politisk stillingstagen til, forinden budgetopfølgningen pr. 30. april Åben sag Sagsnr: 13/25253 Forvaltning: CØP Sbh: HAVE Besl. komp: ØU/BR Det drejer sig om følgende bevillingsændringer: Udmøntning af efteruddannelsesmidler vedr. folkeskolereformen I forbindelse med folkeskolereformen, blev der afsat midler til efteruddannelse af leder, lærer og pædagoger. Ved Budgetlægningen for , blev der afsat en pulje under tværgående fællespuljer på kr. til formålet. Fordelingen blev beregnet på baggrund af kommunens forholdsmæssige andel af 6 16 årige. For 2014 blev der til efteruddannelse af lærer og pædagoger på landsplan afsat i alt 64,1 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Denne fordeling har resulteret i at Frederikshavns andel af midlerne er kr. Der søges om, at dette beløb udmøntes fra den afsatte pulje til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde. Restpuljen på tværgående fællespuljer på kr. henstår til den endelige udmøntning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. efteruddannelse af leder. Driften af grønne områder vedr. skoler I henhold til beslutning om etablering af Ejendomscenteret, har Ejendomscenteret overtaget ansvaret for driften af de grønne områder på kommunens skoler. Siden kommunesammenlægningen har budgetmidlerne til driften af de grønne områder på skolerne i gammel Frederikshavn Kommune været budgetmæssigt placeret hos Center for Park og Vej. Budgetmidlerne for gammel Sæby og Skagen Kommuner til driften af de grønne områder ligger under Børne- og Ungdomsudvalget. For at harmionisere afregningsmodellen for de grønne områder vedr. skoler, indstilles det, at der overføres kr. fra Teknisk Udvalg til Børne- og Ungdomsudvalget. Flytning af ansvaret for PAU-elever Direktionen har indstillet at ansvaret for PAU-elever flyttes fra Økonomiudvalgets ansvarsområde til Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde. Overskuddet vedr. PAU-elever fra 2013 er i regnskabssagen indstillet overført til Børne- og Ungdomsudvalget. Flytning af digitaliseringspulje på anlæg Borgerservice er flyttet fra Økonomiudvalgets ansvarsområde til Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde med virkning fra regnskabsåret I daværende sagsfremstilling vedr. flytningen var kun medtaget driftsbeløb. Anlægsbeløbet vedr. digitaliseringspuljen til Borgerservice på kr. er således ikke besluttet overført. Det søges der hermed om. Frederikshavn Byråd - Referat april 2014 Side 30 af 55

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Birgit S. Hansen (A) - Formand Bjarne Kvist (A)

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Birgit S. Hansen (A) - Formand Bjarne Kvist (A) Dagsorden Frederikshavn Byråd Ordinært møde Mødetidspunkt: 04-10-2017 19:00 Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Tilstede: Fraværende: Birgit S. Hansen (A) - Formand Bjarne Kvist (A) Renate

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 8. oktober 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 8. oktober 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 8. oktober 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 16. december 2015. Tid 19:00. Sted. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 16. december 2015. Tid 19:00. Sted. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 16. december 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Carsten Sørensen, Mette Hardam, Bjarne Kvist Poul Sørensen,

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ordinært møde. Dato 22. april 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 22. april 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 22. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere