Jydske Dragonregiment Særudstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jydske Dragonregiment Særudstilling"

Transkript

1 Jydske Dragonregiment Særudstilling 1953 Holstebro som garnisonsby. Forlægningen fra Randers til Holstebro. Dragonen af årgang 1953.

2 Repræsentanter fra Danske Dragonforeningers Sammenslutning fremlagde i efteråret 2010 et forslag til at oprette en permanent dragonudstilling på Dragonkasernen. Dette forslag udviklede sig hen over efteråret til en række ideer og emner, der kunne være interessante, som udstillingstemaer for enkeltstående særudstillinger - særudstillinger i tilknytning til arrangementer på kasernen eller andre relevante steder var et skelsættende år for Jydske Dragonregiment. Regimentet havde i mange år været beliggende i Randers og forlægningen til Holstebro var et stort skifte for regimentet. Samtidigt var det også et stort skifte for Holstebro at blive en garnisonsby med militære traditioner, uniformer og køretøjer, som en del af byen og bybillede. Jydske Dragonregiment var og er stadig en stor arbejdsplads, der integreres i Holstebro bys almindelige virke. Ligesom det at være en garnisonsby er et supplement til Holstebros image, som en driftig produktions-, uddannelses- og handelsby. På den baggrund er der til første særudstilling valgt de tre temaer fra 1953: Holstebro som garnisonsby Forlægningen fra Randers til Holstebro Dragonen af årgang 1953 Jydske Dragonregiment takker for det store arbejde, der er blevet ydet i forbindelse med etablering af særudstillingen. Et arbejde som primært er forestået af de fire dragoner: Arne H. Rindom, K.C. Olsen, Teddy Børgesen og Kristian Klinkby. Herudover også en tak til de mange, der har hjulpet de fire dragoner i arbejdet med etablering af denne særudstilling til glæde for alle besøgende. Lars Dencker, oberst Chef for Jydske Dragonregiment Fra venstre: Arne H. Rindom, K.C. Olsen, Teddy Børgesen og Kristian Klinkby.

3 Holstebro som ny garnisonsby Politisk grundlag Ved Forsvarsordningen af 1951, skulle rytteriet omlægges til et panserregiment med dertilhørende øvelses-terræn. Det blev den 28. juli 1951 besluttet, at Holstebro skulle være ny garnisonsby. Silkeborg var også nævnt og foretrukket af officererne, men billig/dårlig landsbrugsjord omkring Holstebro gjorde udslaget. Ekspropriation Et ekspropriationsudvalg blev nedsat og samtidig blev det politisk besluttet, at Holstebro Kommune skulle betale ekspropriationen, som kom til at lyde på godt og vel kr. 2 millioner, hvoraf man lånte 1 million af forsvarsministeriet. I alt kom det til at omfatte 56 ekspropriationer i Holstebro-, Idom- og Nr. Felding kommuner. 18 familier i Idom- og Nr. Felding kommune og 7 familier i Holstebro kommune måtte fraflytte deres ejendomme, i alt ca tdr. land. Takket være et dygtigt udvalg og den dårlige jord forløb det så at sige uden de store problemer. Dog var der visse problemer med lystejendommen Dyrby Vestergaard, hvor ejeren Jacob Jacobsen var utilfreds med den fastsatte erstatning og jf. ny grundlov kunne anke afgørelsen til overtaksationskommissionen, som forhøjede beløbet.

4 Etablering af kasernen Politisk blev det besluttet, at staten skulle betale de ca. 20 millioner, som den daværende Bygningstjeneste vurderede, var prisen på de ca. 60 bygninger. Det hele blev sendt i licitation, og til glæde for byen blev det en lokal entreprenør Jens Jensen, som vandt. Men nu opstod der et problem, idet der lokalt ikke fandtes så mange murere, ca. 40. Det problem løste forsvarsministeriet ved at lade soldater aftjene værnepligten som murere. Det samlede antal håndværkere var på et tidspunkt oppe på 342. En af de første bygninger som blev færdig var garage 47, som senere sammen med telte blev indkvartering. Garagerne blev oprindeligt bygget til Patton kampvogne, men pga. Koreakrigen blev det Centurion kampvogne, vi fik som våbenhjælp. Da disse var større gav det anledning til en del pladsproblemer, men som kunne løses ved påpasselighed. Holstebro byråd behandlede den 12. juni 1953 positivt en ansøgning fra Bygningstjenesten om etablering af vaskeplads i Galgemose Plantage, nu Vester Plantage. Skydebane, hvortil der var bevilget kr ,00 var også indledningsvis et problem at få færdig i 1953, derfor måtte forsvaret leje sig ind i Ulfborg. Officersboligerne på Dragonvej kunne også først forventes færdige i 1954/55. Ifølge Amtsbladet skulle der herudover bygges fire pansergarager og et depot med værksted ved Hestbjerg.

5 Kostforplejningen Den først ankomne til den ny kaserne var forplejningsforvalter Johannes Ove (billedet) med sine kogersker fru Emma og fru Olsen. Kartoffelskrælning var indledningsvis i det fri. Kostforplejningen blev indledningsvis indrettet i en af de store garager. Det nederste i behovspyramiden var også dengang forplejning, i et interview af Amtsbladet den 11. maj fortalte kostforplejningsforvalter Johannes Ove, at han under ingen omstændigheder ville flytte fra Randers uden sine to dygtige kogersker Emma Olsen og Emma Rasmussen. Han fortalte videre, at soldaternes livret var frikadeller og hakkebøf uanset, at kostforplejningskommissionen havde fastsat nogle bestemmelser med henblik på, at soldaterne fik det rette antal kalorier og vitaminer. I øvrigt skal nævnes, at soldaterne ikke var forpligtiget til at spise i kostforplejningen. Johannes Ove nævnede også et eksempel på en spiseseddel for en uge: Morgen: 80 g havregryn, ½ l mælk, 15 g sukker, en skive franskbrød, en skive sigtebrød og alt det rugbrød soldaten ønsker hertil 50 g marmelade og kaffe/the. Middag søndag: Oksesteg og rabarbergrød. Mandag: Kærnevællingskoldskål og kødfarsbudding med grøntsager. Tirsdag: Gule ærter med flæsk. Onsdag: Citronsuppe med tvebakker og biksemad. Torsdag: Byggrynsvælling og stegt lever. Fredag: Øllebrød og kogt hornfisk med persillesovs og lørdag: Byggrynsvandgrød med æbler og frikadeller. Aften: 30 g leverpostej, 50 g ost, 35 g pålægspølse, 40 g marmelade, røgede sild, 75 g revne gulerødder med sukker og citronsaft, brød, hvidtøl og kærnemælk.

6 Byrådets godkendelse af soldaterhjems byggeriet trak tilsyneladende ud, derfor blev det besluttet at etablere et midlertidigt soldaterhjem i form af en Søby barak. Man forventede, at den midlertidige barak ville blive opført i lyntempo på ca. 14 dage, idet hele arbejdet blev udført i tjenestetiden af værnepligtige håndværkere blandt dragonerne til omkring kr ,00. Samtidig var udpegningen af den ny soldaterhjemsleder gået hurtigt, og det blev den 36 årige Jørgen Rasmussen (billedet) fra KFUM i Gothersgade. Forlægning fra Randers til Holstebro Første styrke Den 06 MAJ 1953 kom en deling af motorbataljonen med Scout Cars ad Viborgvej og blev ved byskiltet ud for den nuværende Egekirkegård modtaget af Holstebro Dagblads journalist K. E. Nielsen (KEN), som gennem en lang årrække herefter blev en god samarbejdspartner for regimentet. Dagbladets fotograf Borris Andersen tog herefter det berømte billede af ritmesteren og de ventende børn. Samtidig blev på banegården aflæsset to Chaffee kampvogne, de første kampvogne til den ny garnison. En fortrop på 20 mand var dog ankommet et par dage før med henblik på klargøring af garager til indkvartering og kostforplejning samt opstilling af telte bl.a. et infirmeritelt til ca. 20 personer.

7 Fortroppen havde medbragt regimentsmaskotten Simon og dens hvalp Bølle.

8

9 Den første dyst mellem byen og JDR Den 28. maj 1953 måtte dragonerne bide i græsset ved at tabe 11-1 i fodbold til byens sammensatte firma fodboldhold. En blandt mange undskyldninger var, at næsten alle soldaterne var sendt på roearbejde. Blandt målscorerne skal nævnes Cedrik Lange med tre mål og dragon Veggerslev med et mål. Kampen blev gennemført på Holstebros nye stadion, som led i børnehjælpsdagene, entreen var derfor 1 kr. pr. voksen, børn og soldater havde gratis adgang. Første inspektion Daværende forsvarschef, admiral Qvistgaard viste stor interesse for det nye regiment ved en inspektion den 21. juli, hvor admiralen og regimentschefen kørte i kampvognen Chaffee (billedet). Centurion kampvognen blev kun gennemgået da de første to stk. Centurion var ankommet dagen før kl efter fire dage undervejs. Ved Herningvej havde flere hundrede mennesker taget opstilling på begge sider af vejen og fulgte med stor interesse aflæsning af kampvognene med henblik på at passere jernbaneviadukten og senere Røde Bro. Rådgivere under transporten var tanks specialisterne overfenrik M. A. Mathisen, S. Sørensen og U. Byskov.

10 Velfærdsarrangementer DRAGONFEST Lørdag den 14. juni gennemførte 4. eskadron, den ældste eskadron, den første dragonfest i Holstebro. Den blev afholdt på Knudsens Hotel og deltagerne var eskadronens dragoner med deres koner og kærester ca. 175 i alt. Festen startede kl med smørrebrød, øl og snaps herunder taler og underholdning. Herunder holdt også regimentets næstkommanderende oberstløjtnant K. A. Krarup tale og sluttede med at invitere damerne på besøg og morgenkaffe på kasernen dagen efter fra kl Festen sluttede med dans til kl. 0100, musikere og entertainere underholdt gratis, da soldaterne selv skulle betale. JAZZKONCERT Onsdag den 21. oktober 1953 gennemførte velfærdstjenesten en Jazzkoncert i juniorhallen, daværende badmintonhal for de Holstebro dragoner og deres onsdagsvenner. Dirigenten var den kun 20 årige Jørgen Petersen, som kom fra 6. regiments musikkorps og spillede trompet. Efter sigende kunne han spille fire toner højere end Louis Armstrong. De øvrige 12 mand kom fra Randers. Der var en fantastisk stemning i hallen, som ved den lejlighed blev sammenlignet med KB-hallen. TATTOO Lørdag, den 13. oktober trak dragonernes tattooarrangement 1000 tilskuere i Holstebro Idrætspark til støtte for kræftens bekæmpelse. Det blev senere betegnet som I jeep og til hest, dragonen altid bedst. I hestetattooet deltog otte mand heraf fire olympiaderyttere, nemlig oberstløjtnant K. A. Krarup (senere regimentschef), ritmester E. K. Carlsen, ritmester Achton og løjtnant Rubæk-Nielsen sidstnævnte på hesten Ohio. De øvrige deltagere var overfenrik Callisen, ritmester S. Kiærskou og løjtnanterne Frandsen og Lindegaard. Jeep tattooet blev gennemført af dragoner fra 3. kampvognseskadron og lod efter sigende ikke rideopvisningen noget tilbage at høre, hverken på mod eller tekniske færdigheder. 60 dragoner fra 1. kampvognseskadron under ledelse af løjtnant K.P. Hedegaard, som senere blev gartner i Stige på Fyn, beviste, at den stærkt motoriserede dragon også mestrede showeksercits. I fritidsudvalget diskuterede man om gennemførelse af en regimentsfest, hvor hele byen skulle inviteres. HOLSTEBRO CABARET For at afprøve stemningen gennemførte fritidsudvalget den 8. juli i Sdr. Plantage ved Skovpavillonen en Holstebro-cabaret for byens borgere og byens dragoner. Succeskriteriet var minimum to hundrede tilskuere, men der kom Dermed var der ikke tvivl om, at succes en var hjemme. Festkomiteen havde forud kontaktet teaterdirektrice Lilly Broberg for at få ideer og scenetips. Takket være god forberedelse og engagement, blev det en storslået succes. SKUESPIL Af nogle indslag skal nævnes Kaj Munks skuespil Før Cannae samt en sketch om En kassationsret, også en frejdig feriedreng fra Aarhus kaldte smilene frem. Tækkemanden og Jens hans hywlboer blev med succes fremført. Der var ikke tvivl om at en sådan succes skulle følges op. En ting manglede dragonerne dog i Holstebro, og det var mulighed for dansant eller dansested, men borgere og byråd var imod. 10

11 Kampvognstransport I juli begyndte de første kampvognstransporter med Centurion, dels på landevej og dels på tog. Den 24. juli forventedes den 2. landevejstransport at nå frem efter to dage på vejene. Når det tog så forholdsvis lang tid, var det fordi hastigheden højest var 10 km/t, på enkelte strækninger dog op til 20 km/t. Desuden måtte man fortage omladninger af hensyn til broklassifikationer uanset, at fire broer blev forstærket af ingeniørerne fra Vejle. Det gav i øvrigt arbejdsdage på op til 22 timer. Dengang var der heldigvis ingen køre- og hviletidsregler. Vedr. jernbanetransporten har statsbanerne måttet låne to 20 tons blokvogne på 12 hjul i Belgien. Aflæsning blev foretaget på rampen ved Sydbanen (Sdr. Port). Kampvognene blev udskibet I Esbjerg og kørt til artillerilejren i byen og derfra til klargøring i Oksbøl før den endelige transport til Holstebro. Transporten blev ledet af overfenrik U. Byskov. Officiel overdragelse Den 1. november 1953 var den officielle overdragelse af garnisonen til Holstebro. Højtideligheden blev ikke mindre af, at det samtidig var regimentets 274 års fødselsdag. I den anledning blev der afholdt en parade kl med opstilling foran mandskabsbygningerne. Efter at estandarten var ført på plads, præsenterede styrken gevær for et stort splitflag, som for første gang blev sat på den 20 m høje flagstang medens 3. regiments musikkorps spillede Altid frejdig 11

12 Regimentschefen oberst Aage Jansen, der var iført feltuniform m/44 bød velkommen til bl.a. Hans Højhed generalmajor Prins Viggo, chefen for landsdelskommandoen generalmajor T. K. Thygesen, generalinspektøren for pansertropperne generalmajor C. A. Friis og chefen for regionen, generalmajor Hoffmann. Traditionerne blev på alle måder demonstreret bl.a. ved. at musikkorpset spillede honnør march for Prins Viggo samtidig med at alle estandarter blev sænket. Generalmajorerne blev hilst med honnørsignaler. Borgmester D. P. Jensen sagde blandt andet i sin velkomsttale, at byen var opmærksom på den store opgave det var, at være garnisonsby, men håbede at byen kunne være med til at bane vejen for et frugtbart samarbejde til gavn og glæde for begge parter. Generalmajor Thygesen betegnede i sin tale regimentet som et eliteregiment præget af udholdenhed, dristighed, mod, offervilje og pligttroskab. Et af højtidelighedens højdepunkter var da generalmajor C. A. Friis genafslørede regimentets mindesten for modstandskampen, hvor fire nye navne er tilføjet; oberst P. Riis Lassen, sergent C. J. Jensen, sergent H. C. Spangaa og dragon O. Bogh. Æresvagter på hver side af mindestenen var premierløjtnanterne J.F. Edeling og H. Høngsmark iført dragonernes blå gallauniform. Samtidig med, at vagterne saluterede, blev dækkenet fjernet af generalmajoren. Herefter spillede musikkorpset traditionen tro Det var på Isted Hede.... Paraden blev afsluttet af pastor Johs. Sørensen, som sluttede med et fadervor og med sangen Vor gud han er så fast en borg. 12

13 Holstebro bys modtagelsesfest Mandag den 22. juni 1953 afholdt byen en modtagelsesfest for de nu ankomne tre eskadroner i Sønderlandsskolens gymnastiksal. Borgmester D. P. Jensen sagde bl.a., at han håbede, at soldaterne efter endt soldatertid vil mindes byen med glæde. Talen gjorde stort indtryk på tilhørerne herunder også maskotten Simon med afkom Bølle, der begyndte at bjæffe, hvilket medførte udvisning. En sergent fra Horsens, som aldrig havde været i Holstebro før udtalte, at Holstebro blev omtalt som byen på heden, som havde vist sig at være venlig og imødekommende. Dragon 990 Snejbjerg Alf Ove Jensen talte til sidst på soldaternes vegne, hvor han bl.a. lovpriste Randers som garnisons by med kælenavnet De Randers Dragoner. Han havde kendskab til, at mange unge mennesker ønskede at blive soldat i Randers, idet selvbevidste København forlød det Skal du til Randers dit heldige Asen og fortsatte hvem kan lade være med at fortælle andre om sin elskedes dejligheder, når hun virkelig er uforlignelig. Dragon Snejbjerg sluttede med at tilkendegive sin overbevisning om at De Randers Dragoner ville blive til de Holstebro Dragoner og vil sige til vore efterfølgere Skal du til Holstebro dit heldige Asen. Etablering af dragonforening Yngre som ældre dragoner ønskede at etablere en Dragonforening for Holstebro & Omegn. Den 13. juni 1953 mødtes dragoner på Postgården med et udkast til en forenings love. Med nogle enkelte ændringer og tilføjelser blev Dragonforeningen for Holstebro & Omegn etableret med grosserer Knud Pedersen som formand og premierløjtnant Nygaard-Jensen som næstformand, fabrikant Alfred Beck Christensen som kasserer, lagerforvalter Hans Richardt Jensen som sekretær og femte medlem pens. Pakmester C. Christensen Struer. I forbindelse med stiftelsen er ældre dragoner godt repræsenteret, alderspræsidenten bliver uden tvivl den 82 årige Chr. Stauning, som aftjente sin værnepligt i 1894, tæt fulgt af Berthel Østerlund og Chr. Vang som begge var indkaldt i 1896 og endelig P. Chr. Dalgaard som repræsenterede årgang Chr. Stauning havde i dagens anledning forfattet en sang på 12 vers. I dagens anledning overrakte regimentschefen en reproduktion af maleren Rasmus Christiansen Dragoner der holder Hvil til den nyudnævnte formand Knud Pedersen. 13

14 Dragonen af 1953 Indkaldelser Der var megen travlhed for at få mandskabsbygningerne færdige, idet der den 11. november kom yderligere 380 nye rekrutter, således var der i november i alt mand på kasernen, og da vinteren nærmede sig kunne man ikke forsvare indkvartering i garager. Den 11. november 1953 blev 380 rekrutter indkaldt til 18 måneders værnepligt. Langt de fleste kom med toget i løbet af formiddagen. På stationen blev de afhentet og kørt til det midlertidige soldaterhjem, hvor de blev trakteret med en gratis kop kaffe med brød. Kl skulle rekrutterne møde på kasernen, hvor den første udrustning var spisebestik, med henblik på at kunne indtage den første traditionelle første rekrut ret, gule ærter med flæsk. Om aftenen skulle rekrutterne møde på soldaterhjemmet med henblik på hjemsendelse af deres civile tøj, herunder var der en assistent fra postkontoret til stede. Onsdag, den 25. november inviterede soldaterhjemmet til velkomstfest på Sønderlandsskolen, idet der ikke var plads på det interimistiske soldaterhjem, som i øvrigt var placeret bag det nuværende soldaterhjem. Rekrutuddannelsen varede i 12 uger, hvorefter de blev udnævnt til dragoner og fordelt på de forskellige eskadroner. 14

15 Medborgerkundskab I vinteren blev der gennemført forsøgsundervisning med et gunstigt resultat, således at undervisningen blev indført i alle tre værn samtidig med 18 måneders værnepligt. Dermed kom det til at dreje sig om ca mand med en omkostning på 3,5 millioner. Forstander for den civile tjenestetidsundervisning betegner den som Måske det største pædagogiske eksperiment i Danmark. Undervisningen var obligatorisk og foregik på Holstebro Tekniske Skole med en lærerstab fra nær og fjern. Teknisk skole blev lejet pga. pladsmangel på kasernen. To timers medborgerkundskab og dansk var obligatorisk medens andre fag var tilvalg så som landbrugsundervisning, bosætnings -, tegne -, bogholderi og engelskundervisning. Undervisningen blev gennemført mandage og onsdage fra kl samt tirsdage, torsdage og fredage fra kl Befalingsmændene blev undervist på kasernen og havde samme undervisning plus pædagogik. Undervisningen foregik hver tirsdag aften fra kl var som bekendt året, hvor en ny grundlov skulle vedtage bl. a. ændret valgretsalder. Dragon Snejbjerg, der havde en uddannelse som cand. mag. underviste i den nye grundlov, som bekendt blev vedtaget. 7,62 mm GARAND M/50 Hjemsendelse Ved en parade den 23. oktober 1953 tog regimentet afsked med det første 18 måneders mandskab. Medens estandarterne førtes frem tordnede to jetjagere hen over kasernen for at give en god stemning. I den forbindelse gav regimentschefen udtryk for sin stolthed over, at tjenestetidsforlængelsen ikke havde givet anledning til protester blandt dragonerne, hvor andre værnepligtige havde foretaget protestmarcher og foretaget egentlige strejker. Regimentschefen gav hånd til samtlige dragoner fra 1. kampvognseskadron, 5. panservognseskadron og halvdelen af 1. opklaringseskadron ledsaget af regimentets maskot Simon. Som afslutning blev tre landsskytter hædret med deres førstepræmie, skytterne var på gevær: Dragon Kølkær Johs. T. Nikolajsen, på maskinpistol: Dragon Grynderup Henning Sørensen og på maskingevær: Dragon Tinglev Jens Jensen. Den bedste enhed blev 1. kampvognseskadron. Det skal nævnes, at det var blandt alle landets soldater dvs. flere tusinde. Dragonerne på udflugt Mange af de køretøjer som det danske forsvar modtog i forbindelse med våbenhjælpsprogrammet fra USA var klargjort og hovedrepareret, hvilket betød at de skulle tilkøres, det drejede sig om jeep M/47/48 og KMC erne. Problemet blev løst ved, at dragonerne i deres fritid tilkørte bilerne under kommando med mekaniker ledsagelse. Turene blev tilrettelagt således, at dragonerne fik lejlighed til at kende terrænet i Jylland og på Fyn. Der var samtidig givet tilladelse til at familie og venner måtte besøges. 15

16 Personlige erindringer om forlægningen mellem Randers og Holstebro Materielforvalter Alfred Wester Efter min bedste hukommelse, her 60 år efter foregik det således: Forlægningen fra Randers foregik dels med et forkommando under ledelse af ritmester Kiærskou vel nok omkring maj 1953, og hele regimentet officielt pr. 1. november Selve flytningen fandt sted over en længere periode. Munderingsdepotet i bygning 30, var slet ikke klar, idet der manglede såvel hylder som skabe samt reoler og varme. Der var dog varme i en lille del af bygningen. Derfor blev mundering m.v. opmagasineret i forskellige garager, hvilket fandt sted flere måneder hen i Iklædning af rekrutter pr. maj 1954 fandt sted i en garage. Indtil kostforplejningen var klar, foregik forplejning og Tutten i en garage nær servicestationen. Kort tid efter maj iklædningen blev jeg ansat som materielforvalter ved motordepotet, garage 38, i daglig tale Depot Wester. Også en bygning uden varme, bortset fra et lille kontor med EL-varme. I denne bygning var samlet værktøj til køretøjer og ligeledes til kampvogne. Udover dette var såvel dæk, olie, rengøringsmidler, maling som sløringsnet at finde. 19. december Seniorsergent J.K. Jensen På opfordring kan jeg fortælle følgende: Under morgenappel, den 8. september 1953 ved første bataljon blev jeg afgivet til at være kommandør på en 8 tons Humber fra regimentets mobiliseringsbeholdning, der skulle flyttes fra Randers Dragonkaserne til Holstebros ny Kaserne. Vi var i alt 12 Humber kampvogne, der blev flyttet sammen med en snes lastvogne af forskellig slags. Min egen udrustning bestod af en civil kuffert, køjesæk, seletøj med patrontaske og en lille rygsæk. Vi havde ikke nogen form for våben. Disse blev først udleveret i Holstebro. Humber kampvognene først ud af vagten. Jeg kørte som vogn 2, og havde en af regimentets mather som chauffør. Han havde dagen før sørget for at tanke og eftersyn var i orden. Vores udrustning var i en stor bagagekasse, så der var god plads i Humberen. Vores første pause var ved Bjerregrav og den næste lige 16

17 før Viborg by. Vi kørte i en sydlig rute fra øst til vest igennem Viborg. Vi havde et par pauser endnu før vi nåede til Holstebro kaserne, og landskabet skiftede til hede. Det stiftede vi for eftertiden bekendtskab med i vores dagligdag. Alle Humberne kørte uden problemer til den ny kaserne. Enkelte af lastbilerne manglede olie, men fik påfyldning undervejs. Turen sluttede i regimentets garagegård. Kørebogen blev afsluttet og afleveret ved garage 40. Så var turen slut for mit vedkommende. Jeg fik ordre på at gå til blok 14, stue 2 for indkvartering, og der var jeg indkvarteret i ca. 3 uger sammen med 12 korporaler. Derefter kom jeg i blok 16, nordenden. Administrativt var vi i 1. bataljon. Arbejdsmæssigt var vi i en rekruteskadron indtil den 26. september, herefter kom jeg i 3 lette eskadron, hvor jeg forblev indtil den 9. februar Forplejning: Indtil 15. september spiste vi varm mad i et midlertidigt køkken i bygning 46 (sadelmager-værkstedet). Spisestedet var det store rum, mod syd, og maden blev lavet i det lille værksted mod nord, hvorfra der var udsigt til Galgemosevej. Her var den første vagt. Vagten bestod af et lille telt og en lastepalle, som vagten stod på. Der var også en kantine i blok 52, hvor vi kunne handle i vores fritid. Der kunne vi købe kaffe, brød og pølser. 19. december Materielforvalter Leo Højland Jeg skulle foranstalte, at køretøjerne kom fra Randers til Holstebro. Flytningen blev delt op i 3 afsnit. FORKOMMANDOET I april 1953 blev et hold udtaget til at klargøre modtagelsen af regimentet i Holstebro. Officiant Callisen fik kommandoen, der skulle modtage og foranstalte indkvarteringen af personellet. FORLÆGNINGEN Forkommandoen kom til Holstebro den 6. maj Den bestod af køretøjer benævnt Humber panservogne og Scout Cars. Herudover var der i forkommandoen 4 x 4 PMV Mosegrisen. Øvrige køretøjer var lastvogne som Volvo-, Lorry- og Commer lastvogne. Først den 1. november 1953 ankom resten af regimentet til Holstebro. INDKVARTERINGEN og FORPLEJNING De menige soldater sov i garage 54 og befalingsmændene i en teltlejr, hvor UMAK bygningen nu er placeret. Maden blev tilberedt i garage 47 af fruerne Olsen og Rasmussen, som kom med fra Randers. Officererne spiste i det nuværende sadelmagerværksted i det afsnit, som vender ud mod vejen og sergenterne i det rum, som vender ud mod gården. Kantinebestyrer fru Kroner Sørensen fulgte med fra Randers. Hun havde et telt, hvor gaskammeret er placeret i dag. Denne kantine var for befalingsmændene. De menige havde et lokale i bygning 52, hvor ammunitionen fra UMAK blev udleveret. Telefoncentral og kontor for eskadronen var i bygning 52 ved siden af vaskehallen og til venstre i garageområdet ved benzintanken. 6. januar

18 18

19 19

20 TEDDY BØRGESEN, marts Indhold er korrigeret med hjælp fra regimentschef, oberst Lars Dencker, pensioneret seniorsergent Kristian Klinkby og Bestyrelsen for Dragonforeningen for Holstebro og Omegn. Layout: Korporal Tommy Bruhn

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn. på Dragonkasernen

Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn. på Dragonkasernen Beskrevet gennem Historiske genstande og kendetegn på Dragonkasernen MAR 2012 28 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Forside. - 2: Indholdsfortegnelse - 3: Oversigtsskitse. - 4-5: Estandart JDR. - 6-9: Kasernens

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J U N 2 0 0 6 I 1981 fik Holstebro et af Nordeuropas største biblioteker, som også fungerer som kulturhus. Heller ikke på det idrætslige

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J D R A U G U S T 2 0 1 5 Heller ikke på det idrætslige område mangler der noget i byen. Placeringen midt i et naturskønt område med

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer 21 Kommende vinterarrangementer 13 Fødselsdag & kommende arrangementer F 24 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E Gule ærter, Stegte sild & ømme fødder... S 25 40 S E J L A D S M E D G A F F E

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Med foreningens faner på venstre fløj er vi marcheret op foran kasernens flagstang Oberstløjtnant Jørgen Clasen byder velkommen på garnisonskommandantens vegne Jubilarstævnet

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.4 2012 39. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

AUG-SEP Dragon info nr. 15 2014

AUG-SEP Dragon info nr. 15 2014 1 N INFO No. 1 AUG-SEP Dragon info nr. 15 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

TOPHÅNDBOLD. Jylland 14. august. Skjern Kulturcenter 16. 17. august. Arrangør: KFUMs Idrætsforbund

TOPHÅNDBOLD. Jylland 14. august. Skjern Kulturcenter 16. 17. august. Arrangør: KFUMs Idrætsforbund Skjern Bank Cup 2014 TOPHÅNDBOLD Arrangør: KFUMs Idrætsforbund Herrerækken: Skjern Håndbold Team Tvis Holstebro Aarhus Håndbold Skive FH GOG Lemvig/Thyborøn Håndbold HC Midtjylland Skanderborg Håndbold

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Langbane 2013 Lørdag den 4. maj i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 4. maj 2013. Svømmehal: El-tid: Holstebro

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere