MARTS APRIL MAJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS APRIL MAJ 2014 1"

Transkript

1 1 MARTS APRIL MAJ 2014

2 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet digitalt på Navngivning/ dåb: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved navngivning. Navngivning foretages på mens dåb aftales med præsten/kirkekontoret. Vielse: Man kan blive viet i Ørbæk/Refsvindinge Kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem af Folkekirken. Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten. Ved dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge. Takster for kirkegårdenes ydelser findes på kirkernes hjemmesider. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer, dog skal det ske senest dagen før kl til Frørup Rejser på tlf Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Derfor kan du trygt henvende dig, hvis der er noget, du går og tumler med småt eller stort og har brug for en samtale. Præsten tager også gerne på hjemme- og sygehusbesøg. Ring og lav en aftale på Blanketter m.m. kan findes på Læs mere på eller under Hvad gør jeg ved Kirkeblad: Har du ikke modtaget kirkebladet i postkassen, så ring til Henriette Bülow Skøtt (Ørbæk) på tlf eller Solvejg Bang (Refsvindinge) på tlf Kirkebladets redaktion: Henriette Bülow Skøtt, Solvejg Bang og Rikke Birkeholm. Næste deadline er 1. maj

3 Våren i eksplosion Han lover mig en evig vår, trods vinterstorm og død; thi livet frem af graven går, som Kristus gennembrød. (8.vers af Dybt hælder året i sin gang af C.J. Boye) Vinterens dybe stilhed, og nu denne piblen af liv. Overalt mærker man det, foråret. Krokustæpper, vintergæk og erantis. Små forårsbebudere der forkynder os, at noget er ved at ske! Liv og opstandelse lige for øjnene af os! Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jorden skal du atter opstå. Selv de hårdeste hjerter begynder at tø, nu hvor skabelsens skønhed folder sig ud i en vældig farvekomposition! Et mirakel? Og ligesom skaberværket folder evangeliet sig nu også ud i et livgivende forår og i opstandelse! For efter fastetiden hører vi til Marias bebudelse beretningen om den unge pige, Maria, som får besøg af Guds engel, Gabriel. Og englen fortæller hende, at hun skal føde Guds søn, en konge, hvis herredømme der aldrig skal være ende på. Gud og menneske mødes, og hele kristendommens historie kan for alvor begynde. Og her hvor foråret står på sit højeste og er ved at sprænges af en livsfylde, som kun sommeren kan rumme, fortæller evangeliet os om Kristi død og opstandelse. Denne stedfortrædende død, der giver os en evig vår, som C.J. Boye skriver i salmen Dybt hælder året i sin gang. En salme der har lydt i hele landets kirker vinteren over. Ingen, der har læst eller set Det forsømte Forår, glemmer det. Scherfigs roman brænder sig fast med sin beretning om, hvordan magt og frygt kan nedbryde et menneskes fantasi og selvstændighed. Hvor effektivt livsmodet kan tages ud af et menneske. Romanen fortæller om hvordan skolebørnene siden bliver til store, bange voksne, der lever på skræmt afstand af livet. Altsammen på grund af mødet med den sadistiske lektor Blomme. Hvorvidt årets konfirmander kan genkende dette fra deres konfirmationsforberedelse, må de selv kunne svare på. I hvert fald er det endnu et fantastisk udtryk for forår, når et nyt hold skønne konfirmander springer ud. Med deres livsmod, energi, skrøbelighed og kraft minder de os alle sammen om, at det spirende liv altid finder en vej, selv op af den mest tilfrosne jord. Glædelige forårshilsner! Lars Oliver Stuhr 3

4 Kirkelivet hvor skal vi hen? Under denne overskrift var alle menighedsråd og præster i Nyborg Provsti inviteret til Provstilørdag med biskop Tine Lindhardt en lørdag i efteråret. Efter et indlæg fra biskoppen om kirkelivet i Fyens Stift lige nu, og med biskoppens mantra for kirkegangen på Fyn in mente - enhver der går ud af kirkedøren, kommer én gang til - fordelte vi os med god geografisk spredning i grupper. Med udgangspunkt i opgørelser fra vore egne sogne, skulle hver især prioritere, hvad vi synes er det vigtigste for os at arbejde med de kommende år. Der var opstillet 25 forskellige udsagn samt givet mulighed for, at vi kunne formulere nye udsagn. Det var spørgsmål som: Er det vigtigst - At der kommer flere i kirke til højmessen? - At der er koncerter i kirken? - At der er minikonfirmander? - At der gøres noget specielt for konfirmander og konfirmandforældre? - At der er et godt samarbejde med skolen? - At folk ved, hvad der sker i kirkelivet i jeres sogn? - At der er besøgstjeneste for de ældre i sognet? - At kirken er velholdt? - At kirkegården er velholdt? - At medlemmer af folkekirken i sognet får deres børn døbt? Da hver enkelt havde prioriteret, diskuterede man de enkelte prioriteringer i grupperne; er det fx et mål i sig selv, at der kommer flere til højmessen? Eller er det vigtigere, at der tilbydes flere forskellige gudstjenestetyper på andre tidspunkter? Det var interessant at høre de forskellige argumenter for det ene eller det andet, og det gav bestemt stof til eftertanke. I Ørbæk planlægger vi en opfølgning på denne lørdag, hvor vi bliver lidt mere konkrete i vores forventninger til fremtiden. Da menighedsrådet er valgt af og blandt menigheden i Ørbæk Sogn, hører vi gerne om jeres forventninger til kirken og kirkens liv i sognet de kommende år. I er meget velkomne til at skrive til mig enten pr. brev eller pr. mail. Hanne Terndrup, Formand Ørbæk mhr Adresse: Regissevej 4, 5871 Frørup Mail: og adskillige flere. 4

5 Konfirmationer 2014 Nu er konfirmanderne snart klar til den store dag. Det har igen i år været en udsøgt fornøjelse at være sammen med dem om forberedelsen. Vi har diskuteret, snakket, undret os og sammen udfordret fordomme og lært nyt om kirke og tro. Konfirmanderne har været flittige og nysgerrige kirkegængere altid søde og sjove at være sammen med. Og nu venter belønningen forude: konfirmationsdagen, hvor de vil blive fejret af familie og venner. Konfirmation i Refsvindinge Kirke d. 11. maj 2014 kl De, der skal konfirmeres, er: Julie Bendtsen Jonas Lehmann Dam Oliver Haurballe Hansen Jeppe Knudsen Siri Lauridsen Naya Vestergaard Madsen Naja Hvilsom Mortensen Sarah Wendel Nielsen Simon Skovgaard Nielsen Nanna Skovgaard Pedersen Martin Ellemann Rasmussen Sara Skjerning Sørensen Konfirmation i Ørbæk Kirke d. 16. maj 2014 kl De, der skal konfirmeres, er: Rasmus Bendtsen Maja Skregeskov Christens Caroline Møller Skregeskov Hansen Casper Kruse Hansen Jonathan Glenn Hansen Emma Sofie Meier Brun Henriksen Johanne Rose Bech Hermann Mathias Eiby Horsevad Natalie Vangsøe Rasmussen Kasper Skræp Anna Nikoline Sørensen Martin Møller Mogensen Sofus Nielsen Nadja Jul Kristensen Amanda Jørgensen Rickie Nederby Jensen 5

6 Arrangementer Påskekoncert i Ørbæk Kirke Langfredag d. 18. april kl I påskens kammerkoncert fremføres to smukke værker af Giovanni Battista Pergolesi ( ). Pergolesi blev kun 26 år gammel og er mest kendt for sit værk Stabat Mater, der blev skrevet på bestilling, mens han var døende og opholdt sig på fransciskanerklostret Pozzuoli. Teksten er latinske Mariahymner, der beskriver Marias sorg, da hun står ved Jesu korsfæstelse langfredag. Stabat Mater har altid, ligesom det er tilfældet med Mozarts Requiem, tiltrukket sig stor opmærksomhed som et religiøst værk skrevet af en ung, døende komponist. Værket består af 12 satser; duetter og soli for sopran og alt, ledsaget af strygekvartet. Rousseau beskrev værkets første sats som den mest perfekte og bevægende duet fra nogen komponists hånd. Salve Regina har samme karakteristiske klangbilleder. Teksten er latinske Mariahymner digtet i middelalderen og oprindelig sunget ved højtider i den Romersk- Katolske Kirke. Koncerten byder desuden på en mere verdslig afdeling med operaduetter af Händels og bl.a. W. A. Mozarts Dissonans kvartet. Musikerne er: Marie Louise Aalbæk Jensen, sopran Tine Hagedorn-Olsen, mezzosopran/alt Søren Lund, 1.violin Sara Blankholm Sørensen, 2.violin Christen Myrup, cello Syssen Kappel, bratsch 6

7 Menighedsmøde og foredrag; Søeborg muntrer op! Torsdag d. 24. april kl i Refsvindinge Forsamlingshus Mens filosoffer, forfattere og kunstnere over hele verden havde opgivet alt håb om mening og fremtid for menneskeheden oven på den sidste verdenskrig, gik forfatteren Finn Søeborg i stedet i gang med at give danskerne smilet tilbage. Upåvirket var han dog ikke, for melankolien ligger altid og lurer et sted i hans underfundige romaner og noveller. Sognepræst Lars Oliver Stuhr fortæller om Søeborgs liv og forfatterskab. Gennem nedslag i Søeborgs forfatterskab vil forfatteren selv komme til orde og bl.a. fortælle os, hvordan et træben kan være lavet af plastic, og hvorfor det overhovedet ikke er sjovt at tale om humor! Der vil også blive tid til fællessang over kaffen. Ingen tilmelding, bare kom og vær med! Minikonfirmand - På opdagelse i kirken! Hvis I er bosat i Ørbæk eller Refsvindinge sogn og har et barn der går i tredje klasse, så inviteres jeres barn til et minikonfirmand-forløb i Ørbæk kirkes sognehus. Forløbet strækker sig over 4 lørdage i to hold. Børn fra 4Kløverskolen kl Børn fra Refsvindinge skole kl I forløbet skal vi på en sjov og legende måde bevæge os rundt i de kristne grundfortællinger, gå på opdagelse i kirken og hygge os sammen, sådan at børnene får en fortrolighed med deres kirke og deres kristne identitet. Den sidste lørdag d. 26/4 afsluttes forløbet med en samlet børnegudstjeneste i Ørbæk kirke, hvor alle forældre, bedsteforældre, søskende osv. er meget velkomne til at deltage. Forløbet er tilrettelagt til følgende lørdage: d. 29/3, d. 5/4, d. 12/4 samt d. 26/4. Tilmelding kan ske til kirkekontoret på mail eller telefonisk til sognepræst Lars Oliver Stuhr på

8 Da præsten også var bonde Sådan lød overskriften til en artikel, der blev bragt i Kristeligt Dagblad tilbage i år Artiklens forfatter beskrev, hvordan præster - ikke mindst efter reformationen i 1536 hvor præster fik mulighed for at stifte familie - var afhængige af indkomst fra landbrugsdrift, da egentlig aflønning ikke fandt sted. Præster var således også bønder og drev med flid og dygtighed de bedste jorde, som blev dem tildelt. Sådan fortsatte det i århundreder indtil d. 4. oktober 1919, hvor Loven om afhændelse af de til præste-embeder henlagte jorder til oprettelse af husmandsbrug blev vedtaget. Da præster således ville miste deres indkomstgrundlag, blev der samtidig indført lov om aflønning af præster. Kirkeministeriet kunne dog bestemme, at et jordareal på indtil 7 hektar kunne forblive ved præstegården. I særlige tilfælde, hvis det skønnedes nødvendigt for embedet, kunne arealbegrænsningen udvides. Hvad der har gjort sig gældende ved Ørbæk Præstegård, har jeg ikke opklaret, men ganske vist er det, at præstegården, som nu hedder Ørbæk/Refsvindinge præstegård, ved indgangen til 2013 havde et samlet grundareal på godt 23 hektar, omfattende landbrugsjord, skove, præstegårdshave mv. I 2009 besluttede menighedsrådene i Ørbæk og Refsvindinge, at der skulle opføres et sognehus. Det var noget af en økonomisk udfordring, da projektets gennemførelse var betinget af et stiftslån på 6 millioner kr. 8 Et lån af den størrelse bliver ikke uden videre bevilget, så vi måtte indgå en aftale med provstiet om at afhænde dele af vores landbrugsjord og skov med et anslået provenu på kr. 2,5 millioner. Vi stod midt i finanskrisen med stærkt faldende priser på landbrugsjord, hvorfor vi fik udsættelse med salget, til der igen blev bedre tider for salg af landbrugsjord. Hvornår rette tid er, kan ingen sige, men da der i låneaftalen med Fyens Stift var aftalt forhøjelse af de årlige afdrag med kr fra 2015, penge som vi ikke har, var menighedsrådene enige om at søge om provstiets principtilladelse til at sælge ud af vores pastorale herligheder, som Mikkel kaldte vores jord. Tilladelsen blev givet, og i juni 2013 blev 10,09 hektar landbrugsjord og 5,25 hektar skov sat i offentligt udbud. Driftige landmænd bød ind med priser, som kunne accepteres på baggrund af sagkyndig vurdering, hvorefter vi fik provstiudvalgets tilladelse til at gennemføre salget. I forbindelse med vores salgsbestræbelser, fik vi en henvendelse fra Frørup Menighedsråd, som var interesseret i at købe vores skov på 2,39 hektar beliggende op til en anden skov, som ejes af netop Frørup Menighedsråd. De priser, der var gældende før finanskrisen, opnåede vi selvfølgelig ikke ved udbuddet. Derfor var vi positivt stemte for henvendelsen fra Frørup og indgik senere en aftale om handel. Mange års erfaring som revisor har gjort mig bekendt med tidskrævende sagsbehandling og systemernes træghed.

9 Dette er endnu en gang bekræftet i forbindelse med vores salg. Mere end et halvt år efter det hele er sat i gang, er kun salget af Risingskoven afsluttet. De endelige omkostninger kendes således ikke endnu, men det forventes, at det endelige provenu bliver et sted mellem kr. 2,0 og kr. 2,1 million. Vi står tilbage med et grundareal på godt 5 hektar. 2,3 hektar landbrugsjord ved Frørupskoven, hvoraf ca. 0,5 hektar er stillet til KFUM-spejdernes disposition indtil 2026 iflg. tinglyst servitut, mens resterende ca. 1,8 hektar er bortforpagtet. 1,0 hektar landbrugsjord bag præstegården er gennem indgået lejeaftale sikret en forsvarlig landbrugsmæssig drift, indtil menighedsrådene eventuelt beslutter anden anvendelse. Tilbage er udenomsarealer ved sognehuset samt en smuk præstegårdshave. Desuden har vi sikret en påtrængende nedbringelse af stiftslånet. Et lån der gav os mulighed for at opføre et sognehus, som ingen i dag kan forstå, vi har kunnet være foruden. Et hus der fremstår arkitekttonisk flot, et hus der summer af liv og giver muligheder for kirkelige aktiviteter. Menighedsrådenes rolle som land- og skovbrugere i Ørbæk/Refsvindinge Præsteembede er nu i al væsentlighed udspillet, og vi kan koncentrere os om at drive kirke. Tillige kan vi glæde os over at se vores tidligere jord og skove blive dyrket på bedste vis af dygtige landmænd, hvem vi ønsker held og lykke med deres nyerhvervelser. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd og Præstegårdsudvalget. 9

10 Siden sidst DØBTE I ØRBÆK KIRKE Alen Skrbo Skaboeshusevej 107, Nyborg Melinna Kathalina Taveras Madsen Kullerupvej 17, Ellested Peter Viby Hathaway Milton Keynes, England Niels Holger Uhre Hansen Fåborgvej 4, Ørbæk Mickey Noah Birch Larsen Sentvedvej 17, Ørbæk DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE Emil Kjær Baaring Nyborgvej 51, Refsvindinge Aksel Emil Brogaard Jensen Koglevænget 27, Svendborg DØDE OG BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN Arne Benny Schell Andersen Stenhavevej 24, Refsvindinge DØDE OG BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN Bent Brændholt Rasmussen Odensevej 13 E, Ørbæk Hans Ejby Hansen Kløvervej 3, Ørbæk Karen Jørgensen Kløvervej 3, Ørbæk Hans Jørgen Jørgensen Mejerivænget 45, Ørbæk Eline Augusta Nielsen Stationsvej 69, Ørbæk Ernst Arne Krum Kløvervej 3, Ørbæk Inge Jørgensen Kløvervej 3, Ørbæk Kaj Børge Kirkebække Rosenvænget 17, Ørbæk Arne Gynther Hansen Krohaven 11, Ørbæk Poul Ejner Jensen Kløvervej 3, Ørbæk Rosinen En præst pakkede sin bibel ind i en avis, hvorefter han gik en tur i byen for at forkynde Guds ord. Det første sted, han havde mulighed for det, var ved nogle stilladsarbejdere. Præsten spurgte: Min gode mand, kender De Jesus Kristus? Arbejderen råbte herefter op til sine kolleger på stilladset: Hey, er der nogen af jer, der hedder Jesus? Der står en hernede med hans madpakke! 10

11 Kontakt og adresser ØRBÆK KIRKE Formand for menighedsrådet Hanne Engelbrecht Terndrup Regissevej 4, 5871 Frørup Tlf Kirkeværge Merethe Simonsen Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk Tlf REFSVINDINGE KIRKE Formand for menighedsrådet Bjarne Ivan Hansen Stationsvænget 40, Refsvindinge Tlf Kirkeværge Karen Nielsen Stationsvænget 3, Refsvindinge Tlf Sognehus & Kirkekontor Fåborgvej Ørbæk Åbningstid for kirkekontor: Tirsdage kl Sekretær Rikke Vibeke Birkeholm Tlf Sognepræst (barselsvikar) Lars Oliver Stuhr Tlf Organist Lars Toftdahl Andersen Kirkesanger Marika Nymann Thomsen Kirketjener Jan Jäger Bukh Graver Tina Hedemann Jensen Tlf Kirkernes personale har fri om mandagen 11

12 Ørbæk Refsvindinge Marts 2. Fastelavn s. i fasten Kirkekaffe s. i fasten 9.00 Karin Larsen s. i fasten Midfaste April 6. Mariæ bebudelse Kirkekaffe 13. Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag påskedag 9.00 Karin Larsen s. e. påske Maj s. e. påske Kirkekaffe s. e. påske Konfirmation 16. Bededag Konfirmation s. e. påske s. e. påske Kristi himmelfartsdag Juni s. e. påske ARRANGEMENTER: Påskekoncert i Ørbæk Kirke fredag d. 18. april kl Menighedsmøde i Refsvindinge forsamlingshus torsdag d. 24. april kl Børnegudstjeneste i Ørbæk Kirke lørdag d. 26. april kl Læs mere på og 12

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

Kirkebladet. For løjt Sogn. Forår 2012 33. årgang nr. 2

Kirkebladet. For løjt Sogn. Forår 2012 33. årgang nr. 2 Forår 2012 33. årgang nr. 2 Kirkebladet For løjt Sogn Får med lam ved Åbæk Efterskole. Racen er Shropshire, som bruges til bekæmpelse af græs i Normannsgran. Foto: Hans E. Lock Samtale Sognepræsten står

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010

Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010 Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010 Glad, lykkelig og taknemmelig side 3 Forår og sommer hos spejderne side 4 Den Danske Folkekirke side 5 Konfirmationer side

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Nr. 2 73. ÅRGANG NØRRE AABY September 2010

Nr. 2 73. ÅRGANG NØRRE AABY September 2010 KIRKE OG SOGN Nr. 2 73. ÅRGANG NØRRE AABY September 2010 Kunstneren ser mere end de fleste af os og giver os billeder af det, vi selv kan se, og af det, vi ikke i første omgang selv kan se. Det er ligesom

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere