Borgerne med hjemmehjælpen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerne med hjemmehjælpen"

Transkript

1 Samarbejde om hjerterehabilitering Sundhed og Omsorg * Aarhus Kommune Første hold diplom-ledere Kommunens sidste anarkist indleder seniorårene med et fjumreår Borgerne er tilfredse med hjemmehjælpen Ny undersøgelse viser flotte resultater. Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj i Aarhus Nord ligger i top. Læs mere side 1 Projekt Grib Hverdagen appellerer til alle aldre Første Sundhedseksperimentarium i Aarhus Fagligt løft til sundhedsklinikkerne Rundt Om redaktionen ønsker alle i Sundhed og Ommsorg e Cereshuset klar til indflytning

2 Borgerne i Aarhus er tilfredse med hjemmehjælpen Af Allan Witte De, der modtager hjemmehjælp i Aarhus Kommune, er godt tilfredse med den hjælp de får. Det giver de udtryk for i en ny tilfredshedsundersøgelse, som TNS Gallup A/S har lavet for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Overordnet set er hele 84 % alt i alt tilfredse med hjemmehjælpen, og hele 95 % mener, at personalet optræder venligt, lyttende og imødekommende. Undersøgelsen bekræfter den store tilfredshed, som lignende undersøgelser har vist tidligere faktisk er der endda på de fleste områder lidt større tilfredshed i 2010 end i årene forud. Undersøgelsen er et skulderklap Jeg er rigtig glad for det positive resultat, siger sundhedsog omsorgsrådmand Dorthe Laustsen. Undersøgelsen bekræfter, at den indsats, vi gør i Sundhed og Omsorg, virker. Men mest af alt ser jeg den borgernes udmeldinger som et skulderklap til de mange hjælpere, der hver dag dag, aften og nat gør en indsats for de mennesker, der har brug for hjælp til det praktiske eller til personlig pleje og mad. Jeg er stolt af de medarbejdere, der med dette resul-tat får en anerkendelse for deres indsats. Især i betragtning af, at undersøgelsen har været fo-retaget i 2010, hvor hele hjemmehjælpsområdet var under kraftig beskydning. Det styrker min tro på, at vi kan noget særligt i Aarhus, siger Dorthe Laustsen. I årets undersøgelse er borgerne for første gang blevet spurgt, om de har interesse i at benyt-te sig af teknologiske løsninger. Her er især mange yngre brugere interesserede, mens der dog stadig er mange, der svarer ved ikke. Her ligger en informationsopgave for afdelingen frem-over. TNS Gallups tilfredshedsundersøgelse er ikke kun et redskab, der viser den overordnede til-fredshed. Den viser også hvilken score, de forskellige lokalcentre får i forhold til hinanden. Skelager og Bjørnshøj er i top Topscoreren langt de fleste steder er Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj. Det lyder måske lidt banalt, men vi arbejder meget på at sætte borgeren i centrum, siger Pia Korstgård, der er teamleder ved Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj. Det vil sige, at vi lytter meget til borgernes ønsker, og at vi er meget fleksible, hvis borgerne ønsker det. I praksis betyder det, at hvis en borger en dag hellere vil have gjort et skab rent i stedet for at få vasket gulv, ja, så gør vi det. I personalegruppen taler vi meget om, hvordan vi møder borgerne. At det er deres hjem vi kommer i, og at vi er venlige, imødekommende og møder med et smil. Hertil kommer, at vi sikrer, at personalet er fagligt dygtige og gode til at observere borgernes behov, forklarer Pia Korstgård. (Foto: Colourbox) Tilfredshedsundersøgelsen kan ses i sin helhed på Aarhus Kommunes hjemmeside: Gå ind under Nyheder og vælg 4. kvartal 2010 og Sundhed og Omsorg. 1

3 Første hold diplom-ledere færdiguddannet Af Anne Klindt For 3 år siden startede uddannelsen Diplom i ledelse i Sundhedsakademiet. 48 ledere fordelt på to hold (24 på hver), påbegyndte uddannelsen. Hold 1, som ses på fotoet, blev fejret torsdag 6. januar ved reception og diplomoverrækkelse Nye aftaler om annoncering fra Aarhus Kommune Aarhus Kommunes annonceaftaler har været i udbud, og der er fundet samarbejdspartnere for de kommende to år. Den vigtigste forandring bliver, at informationsog stillingsannoncer fra den 1. februar 2011 bringes i Århus Stiftstidende i stedet for JP Aarhus. Århus Onsdag, Århus Stiftstidende og ofir.dk blev de medier, vi i de kommende to år skal bruge i Aarhus Kommune. Det stod klart, da der blev truffet afgørelse om udbud af Aarhus Kommunes annonceaftaler. De nye aftaler gælder fra den 1. februar 2011 og to år frem. Det vil også i de kommende to år være Carat A/S, der står for produktion og formidling af annoncer fra Aarhus Kommune. I forbindelse med, at de nye kontrakter træder i kraft, vil der ske en opdatering af designet på Aarhus Kommunes annoncer, og der vil blive taget forskellige skridt, der har til hensigt at begrænse vores samlede udgifter til annoncering. Følgende har bestået diplomuddannelsen i ledelse: Anette Gammelgaard, Ann Toustrup Eriksen, Anne Christoffersen, Betina Astrup, Birte Tamberg, Brita Pedersen, Charlotte Harrit, Elin Brunskov, Ghita Steenholt, Helen G. Hermansen, Karin Jørgensen, Kirsten Berner, Marianne Selmer, Tine De Place, Tove Jensen, Trine Petersen. Rundt Om har spurgt tre teamledere, hvad de har fået ud af uddannelsen: Ghita Steenholt, teamleder LC Skelager og Bjørnshøj: Fra at jeg tidligere havde fokus på, hvad ændringer betyder for det enkelte team, ser jeg nu hele organisationen som en helhed. Det løftede blik gør mig i stand til at implementere ændringer med en større troværdighed, så jeg kan hjælpe medarbejderne med at se tingene i et større perspektiv. På det personlige plan har uddannelsen gjort mig stærkere som leder. Tidligere har jeg haft en tendens til at tvivle på egne lederegenskaber og været bange for at begå fejl. I dag reflekterer jeg over egen praksis og lærer af erfaringer. Det, der kan ligne den rette beslutning i det ene øjeblik, kan kalde på en anden næste gang. Ikke at den første beslutning var forkert, men nye oplysninger/ ændringer kan føre til noget andet. En tankegang, der smitter af på medarbejderne. De er ikke i samme grad bange for at lave fejl. Ann Toustrup Eriksen, teamleder LC Nordvest: En stor vifte af faglig viden, som kan bruges i mit daglige arbejde og en enorm personlig udvikling. Et konkret eksempel er, at vi bruger coaching til vores teamledermøder, hvor vi tager en situation op, som en af os ønsker at blive klogere på. Det er en utrolig energigivende proces. Jeg har tilmed lært en masse dejlige mennesker at kende og der er opstået et netværk på tværs. Kirsten Berner, administrationsleder LC Frederiksbjerg: Har givet mig nogle gode redskaber; blandt andet i forbindelse med forandringsprocesser. Her er jeg blevet bedre til at finde ud af, hvad det er medarbejderne gerne vil bevare. Jeg har tidligere nok været meget hurtig til at fokusere på, hvad vi gerne vil forandre. Men man skal som leder huske at være opmærksom på, hvad medarbejdere er glade for i det eksisterende og prøve tage det med over i det nye. Sundhedsakademiet udbyder ikke længere diplomuddannelsen i ledelse, men i Aarhus Kommune udbydes en lignende uddannelse; DOL. Læs mere på Aarhus Kommunes medarbejderportal. Ledige stillinger i Sundhed og Omsorg på Portalen Af Anne Klindt Sundhed og Omsorg har som de øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune indført ansættelsesstop. Ledige stillinger slås derfor kun op internt indtil videre. I første omgang forsøger de enkelte magistratsafdelinger at besætte ledige stillinger i egen afdeling. Hvis dette ikke lykkes, formidles stillingerne videre til de øvrige magistratsafdelinger. Du kan se ledige stillinger i Sundhed og Omsorg på vores egen portal. Dette er en midlertidig løsning, eftersom Borgmesterens Afdeling arbejder på at lave en ny jobdatabase. På vores portal kan du under Personaleforhold også finde: Notat om udmøntning af de personalemæssige konsekvenser Vejledning for udpegning til jobformidlingen Tilmeldingsblanket til jobbanken Aarhus Kommunes udviklingspolitik Opslag af stillinger skal aftales med personalekonsulent Susanne Stampe på tlf

4 Cereshuset klar til brug Af Anne Klindt Flot knejser den 7 etager høje bygning med de nye plejeboliger ved Århus Å. Cereshuset er navnet, helt oplagt, på bygningen bag det nu lukkede Ceres Bryggeri. Klar til at blive taget i brug. I tirsdags holdt stedet Åbent Hus for ansatte i Sundhed og Omsorg, og der var mange fremmødte. Den ene af husets to teamledere, Karen Marie Wendt, fortæller: Ikke kun til Åbent Hus, men i det Af Ingrid Terkelsen Mandag 10. januar stod sundhedsog omsorgsrådmand Dorthe Laustsen for åbningen af det første sundhedseksperimentarium i Aarhus Kommune. Det foregik på Gellerup Bibliotek, som sammen med seks andre biblioteker og Borgerservice i Park Allé frem til 10. februar tilbyder gratis sundhedstests og sundhedssamtaler med uddan-nede sundhedsambassadører. Desuden vil et mobilt sundhedseksperimentarium besøge for-skellige indkøbscentre. Sundhedseksperimentarierne er blevet til i samarbejde mellem Aarhus Kommunes afdelinger for Sundhed og Omsorg og Sport og Fritid, bibliotekerne samt en række frivillige foreninger, der bidrager med gode råd om motionstilbud til alle grupper af borgere. Som en del af sundhedseksperimentarierne afholder bibliotekerne en lang række foredrag og sundhedsudstillinger hele taget er der i disse dage en lind strøm af mennesker udefra. Beboere, som snart skal flytte ind, beboere, som er blevet tilbudt en bolig her, pårørende og andre interesserede. Både medarbejdere og teamledere glæder sig til for alvor at tage det nye hus i brug, når beboerne flytter ind i løbet af de næste par uger, siger Karen Marie Wendt og tilføjer: Det bliver godt at få en hverdag med Første sundhedseksperimentarium i Aarhus i de næste fem uger. Blandt andet vil professor, overlæge dr. med. Bente Klarlund Pedersen komme med sit bud på Sandheden om sundhed på Hovedbiblioteket 8. februar, og på bibliotekerne i Gellerup og Hasle kan man låne en skridttæller og deltage i konkurrencen Gå dig til gode præmier en konkurrence for voksne på 50+. I forbindelse med sundhedseksperimentarierne har Aarhus Kommune i samarbejde med en lang række idrætsforeninger udarbejdet motionsfolderen Smag på sjov motion. Her kan borgere, der gerne vil dyrke idræt i en forening, danne sig et overblik over de motionstilbud, der er i deres eget lokalområde. Motionsfolderen bliver uddelt på alle sundhedstest-stederne. Den kan også downloades fra hjemmesiden www. motionstilbud.dk en arbejdstid på under 20 timer i døgnet. Det har været en spændende, men også hård proces at starte op, men sådan er det jo. Det vidste vi på forhånd. Heldigvis har vi også haft god tid til at lære hinanden at kende, for al personale har haft rigtig mange timer sammen siden begyndelsen af januar. Nu brænder medarbejderne for at komme i gang. Her kan man få testet sin sundhed og få en sundhedssamtale: Tilst Bibliotek Trige Bibliotek Viby Bibliotek Risskov Bibliotek Hasle Bibliotek Gellerup Bibliotek Hovedbiblioteket Borgerservice (tårnindgangen v. Park Allé) Den mobile enhed vil være til stede ved følgende indkøbscentre: Veri Centret d. 17. og 18. januar Viby Centret d. 19. og 20. januar Bruuns Galleri 30. januar og 6. februar 3

5 Områdechef lever livet omvendt og dog Indleder seniorårene med et fjumreår Tekst og foto: Arne Christiansen Blev sygeplejerske før hun blev student. Har mest ligget i overhalingsbanen, men fik først kørekort kort før de tres. Er nu på vej til et fjumreår efter et langt arbejdsliv. Lever område-chef Bente Wenborg livet omvendt? Bente Wenborg, 65, har siden 1990 tjent borgerne i den sydlige del af kommunen. Først som oversygeplejerske på det selvejende plejehjem Tranbjergvænge. Siden 1995 som områdechef bl.a. med ansvaret for to store fusioner. Min entré i Tranbjerg åbnede en ny og positiv verden. Jeg kom til en institution med stærk lokal forankring og engagement. Og et tæt samarbejde mellem bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Alle kendte hinanden tænk på, at vi kun havde 104 beboere, siger Bente Wenborg, der egentlig helst er fri for omtale i anledning af, at hun har valgt at sige farvel og tak efter lang, tro - og absolut ikke kedelig tjeneste. Bente Wenborg er i det hele taget ikke til megen snak eller lange skriverier. Hun er kortfattet og kontant og trives godt med at sidde for bordenden. Især når der skal tages ansvar og træffes beslutninger. Ikke som en tro kopi af den enevældige hersker. Nej, hun er god til at samle de rigtige mennesker omkring sig, til at lytte - og så på et oplyst grundlag at beslutte. Involvering af medarbejderne på alle niveauer er en selvfølge. Den lille bule Områdechefen er kendt for at finde løsninger. Og de bliver fundet. Derfor må stive rammer og regler undertiden have en lille bule, så tingene lykkes. Bente Wenborgs lederskab er usvækket karakteriseret ved, at brugerne altid inddrages. Hun tænker sig ind i og sætter sig ind i - borgernes situation. Stringente bureaukrater kunne få den tanke, at hun må være kommunens sidste anarkist. Andre opfatter Bente Wenborg som ledetrådsfrontløberen, der så dagens lys længe før lede-trådene blev knæsat. Hun er frontløber, når nye og bedre måder at arbejde på skal afprøves. Stod det til hende, havde Syd for længst været et frikommuneområde. Men virkeligheden - især den politiske på Christiansborg - har ikke givet det nødvendige Lebensraum. Kan holde hus Bente Wenborg siger farvel til Lokalcentrene Syd med orden på såvel medarbejdersiden som økonomien. Ja, selv de igangværende besparelser følger hun til dørs. Nidkær til og med sidste arbejdsdag. Hun kan holde hus, men er ikke fedtet, når det handler om at påskønne medar-bejdernes arbejde. Det ses bl.a. i form af teamarrangementer, julegaver og særlige medarbejdertilbud. Bente Wenborg har ikke færdige planer for fremtiden. Men der skal være plads til helt nye gø-remål. Hvilke? Ja, det skal det forestående fjumreår afklare. Derfor er det helt uafgjort, om ASA s fodbolddrenge igen skal beriges med Bente Wenborgs myndige omsorg. Givet er det, at hun ikke vil sidde med hænderne i skødet, men fortsat gøre en forskel i sammenhænge, der har med mennesker at gøre. Bente Wenborg her sammen med administrationsleder Kristian Dall - er kendt for åbenhed, beslutsomhed og udvikling, der gør en forskel. Bente Wenborg, 65, er født i Vejle. Uddannet som sygeplejerske og herefter studentereksamen fra Høng, hvor hun fandt sin mand. Sammen drog de til Århus til henholdsvis Amtssygehuset og Universitetet. Videreuddannede sig på Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet Afdelingssygeplejerske på Kommunehospitalet og var her med til at etablere den første femdøgnsafdeling. Oversygeplejerske samme sted. Fra oversygeplejerske på det selvejende plejehjem Tranbjergvænge. Herefter områdechef med ansvaret for fusionerne i henholdsvis 2003 (Tranbjerg og Elmevang/ Solbjerg) og i 2007 (Kildevang/Mårslet og Eskegården/Beder). Sundhed og Omsorg markerer Bente Wenborgs farvel ved en reception mandag 31. januar 2011 kl på Lokalcenter Tranbjerg. 4

6 ALLE ALDRE GRIBER HVERDAGEN... Projekt Hverdagsrehabilitering i daglig tale Projekt Grib Hverdagen - har appel til alle aldersgrupper. Borgerne, der i projektets første tre måneder har gennemført en rehabilitering, har været mellem år. Af projektets allerførste kvartalsstatistik fremgår, at 11 af de første 18 færdigrehabiliterede borgere er blevet helt selvhjulpne. Det svarer til, at 61 procent ikke længere har brug for hjælp fra medarbejdere fra Sundhed og Omsorg. Og det er et langt bedre resultat end forventet. De første erfaringer viser også, at Projekt Hverdagsrehabilitering har den højeste succesrate blandt borgere, der både modtager personlig pleje og Af Arne Christiansen Hjertepatienters dødelighed skal reduceres, udviklingen af sygdomsforløbet skal stoppes eller begrænses, og livskvaliteten skal forbedres. Det er hovedsigtet med et nyt samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Region Midtjylland og Århus Universitetshospital, Skejby. Konkret skal samarbejdet føre til oprettelse af en tværfaglig database for hjerterehabilitering. Databasen skal være grundlaget for en løbende og systematisk indsats, der skal forbedre rehabiliteringsindsatsen til gavn for i Færre døde og mere livskvalitet første fase aarhusianske og senere alle danske hjertepatienter. Samarbejdet har afsæt i en barsk virkelighed: Hjertekarsygdom er årsag til flest indlæggelser og sengedage. Hvert år indlægges over danskere med hjertekarsygdom. Mindst lever med sygdommen heraf en del med alvorlige fysiske, psykiske og sociale følger. Hvert år dør omkring som følge af sygdommen heraf omkring 500 aarhusianere. Af Arne Christiansen praktisk hjælp set i sammenligning med borgere, der alene modtager praktisk hjælp. De bedste resultater opnås i øvrigt blandt borgere, der ikke tidligere har modtaget praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Formentlig fordi nye borgere er mere motiverede i forhold til at blive selvhjulpne. Vi er kommet rigtig godt fra start. Tænk på, at Projekt Grib Hverdagen blev introduceret 1. september 2010 for de 180 medarbejdere, der er involveret. Og tænk på, at projektet kræver betydelige holdningsændringer hos såvel borgerne og medarbejderne. Hertil kommer, at projektet bygger på nye former for tværfagligt samarbejde, siger Merete Tonnesen, leder af hverdagsrehabiliteringsprojektet. Hverdagsrehabiliteringen foregår i borgernes eget hjem og i nærmiljøet. Arbejdet er forankret i 13 tværfaglige teams bestående af ergo- og fysioterapeut, sygeplejerske, hjemmetræner og en tovholder. De samarbejder bl.a. med hospitalsafdelingerne, Neurocentret og Genoptræ-ningscentret. Som en del af projektet arbejdes der fra årsskiftet også med afprøvning af robotstøvsugere og hjælpemidler til at tage støttestrømper på og af. Aarhus deltager nu også i et nationalt netværk om hvervdagsrehabilitering. Hjerterehabilitering anbefales i dag som en del af den samlede behandling til hjertepatienter. Det er tanken, at samarbejdsprojektet skal føre til, at der i løbet af 2012 kan indføres et sammenhængende database-baseret hjerterehabiliteringstilbud til alle danskere med hjertekarsyg-dom. Rehabiliteringschef Lykke Jensen er Aarhus Kommunes tovholder på projektet. Sundhedsklinikkerne får et fagligt løft Af Sofus Christian Larsen, Rehabilitering og sygepleje Sundhedsklinikkerne i Aarhus Kommune får nu et fagligt løft. Det sker i forlængelse af den netop vedtagne strategi- og masterplan for sundhedsklinikkerne. Implementeringen af masterplanen betyder, at alle sundhedsklinikker - uanset beliggenhed vil kunne yde borgere i kommunen ensartede tilbud af høj kvalitet. Masterplanen omfatter seks delprojekter, der tilsammen skal sikre et fælles fundament for sundhedsklinikkerne. Projekterne omfatter bl.a. en kortlægning af klinikkernes opgaver og faglige kompetencer. Kortlægningen skal munde ud i, hvilke opgaver sundhedsklinikkerne skal løse, og hvilke fælles faglige platforme de respektive fagmedarbejdere skal arbejde efter. Videre skal der udformes kliniske retningslinjer for både sygeplejefaglige og terapeutfaglige arbejdsopgaver. Projektet indebærer også en plan for kompetenceudvikling af klinikkerne. Masterplanen skal være fuldt ud implementeret inden udgangen af

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET

SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET 30-9 - 20 Caritas fik andenplads som årets praktikplads Anders Agger flyttet og udsolgt Nyt netværk for frivillige KÆLEGRISEN MØFFE SKABER NYT LIV PÅ LOKALCENTRET SÅ ER DE 9 NYE OMRÅDECHEFER UDPEGET Midtvejsevaluering

Læs mere

Midtvejsevaluering af Grib Hverdagen. borgere kan indberette utilsigtede hændelser. Tilbud til medarbejdere: Motion i arbejdstiden

Midtvejsevaluering af Grib Hverdagen. borgere kan indberette utilsigtede hændelser. Tilbud til medarbejdere: Motion i arbejdstiden 6-09 - 20 Åbent Hus 30.9. Tilbud til medarbejdere: Motion i arbejdstiden borgere kan indberette utilsigtede hændelser Masterplan for sundhedsklinikker Midtvejsevaluering af Grib Hverdagen GRIB HVERDAGEN

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg byder velkommen til pårørende 1 Kære pårørende Vi ønsker dig velkommen som pårørende. Denne mappe indeholder informationer målrettet

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Enhver klage fra en borger

Enhver klage fra en borger Actionkonference i århus FOA-formand til debatmøde på Lokalcenter Tranbjerg Ældresagens natteravne i Århus Enhver klage fra en borger er en gave Forebyggende hjemmebesøg fra de nye sundhedsklinikker Århus

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Giv dig selv en tryg tilværelse. Vi har et godt øje til dig Vælg støtte fra Frederikshavn Kommune. Et godt øje

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Tove,

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Længst Muligt i Eget Liv

Længst Muligt i Eget Liv Længst Muligt i Eget Liv Erfaringer med Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune, 2007-2010 Ålesund, d. 28-9-2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Forlig om. Prikkerunde og udviklingspolitik. Nye aftaler for annoncering. Europæisk premiere på robot. Fremtiden for Byens Mad

Forlig om. Prikkerunde og udviklingspolitik. Nye aftaler for annoncering. Europæisk premiere på robot. Fremtiden for Byens Mad Europæisk premiere på robot Fremtiden for Byens Mad Forlig om besparelser Støtte til frivillig projekter Overskydende Prikkerunde og udviklingspolitik Ny frist for lodtrækning feriehuse Nye aftaler for

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

SOSU-ernes kompetencer nu mere synlige

SOSU-ernes kompetencer nu mere synlige 29.04.2010 Seniorer i syvkamp Rejseholdet besøger Århus To verdner mødes - fokus på frivilligområdet First Movers SOSU-ernes kompetencer nu mere synlige Kvalitetsbesøg giver bedre pleje mobning - et banebrydende

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Vidste du... Sundhed [med] Kultur. Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni!

Vidste du... Sundhed [med] Kultur. Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni! Vidste du...... at sundhed ikke kun handler om kost og motion? Sundhed [med] Kultur Program for seks uger med masser af aktiviteter i hele Greve Nord fra den 17. april til den 1. juni! [Program] Uge 16:

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

Små skridt - Vi bygger og bygger og bygger... Gratis motion skal gøre os lettere. Stadig lang vej til mænds sundhed. God mad - godt liv 24-06 - 2011

Små skridt - Vi bygger og bygger og bygger... Gratis motion skal gøre os lettere. Stadig lang vej til mænds sundhed. God mad - godt liv 24-06 - 2011 4-06 - 011 Hvor meget skal kommunen blande sig i borgernes sundhed?... side 4 Gratis motion skal gøre os lettere Små skridt - Stadig lang vej til mænds sundhed stor effekt 13 medarbejdere på tre lokalcentre

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2016. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region syd Aktivitetsplan forår 2016 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-9 Aktiviteter i Rådgivning Odense 10-11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12-13

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov. Vi byder dig velkommen. - til Område Vejlby-Risskov. Vi glæder os til at lære dig at kende.

Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov. Vi byder dig velkommen. - til Område Vejlby-Risskov. Vi glæder os til at lære dig at kende. Velkomstfolder til nyansatte i Område Vejlby-Risskov Vi byder dig velkommen - til Område Vejlby-Risskov Vi glæder os til at lære dig at kende. Velkommen fra direktionen Hvordan er MSO organiseret? Kære

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Jeg vil. Velfærdsteknologisk. løft. Fra visitator til borgerkonsulent. Mario Julio siger farvel og tak. Succesfuldt Sundhedseksperimentarium

Jeg vil. Velfærdsteknologisk. løft. Fra visitator til borgerkonsulent. Mario Julio siger farvel og tak. Succesfuldt Sundhedseksperimentarium Succesfuldt Sundhedseksperimentarium Fra visitator til borgerkonsulent Mario Julio siger farvel og tak Bente Woo Shinghai deltager i Grib Hverdagen: Jeg vil klare mig selv Velfærdsteknologisk løft Robotter

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Ældrepuljen gør en forskel

Ældrepuljen gør en forskel Ældrepuljen gør en forskel Tre historier om god ældrepleje, som ældrepuljen er med til at styrke Nyhedsbrev juli 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen gør en forskel i Lejre Kommune Det er fire

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere