Borgerne med hjemmehjælpen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerne med hjemmehjælpen"

Transkript

1 Samarbejde om hjerterehabilitering Sundhed og Omsorg * Aarhus Kommune Første hold diplom-ledere Kommunens sidste anarkist indleder seniorårene med et fjumreår Borgerne er tilfredse med hjemmehjælpen Ny undersøgelse viser flotte resultater. Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj i Aarhus Nord ligger i top. Læs mere side 1 Projekt Grib Hverdagen appellerer til alle aldre Første Sundhedseksperimentarium i Aarhus Fagligt løft til sundhedsklinikkerne Rundt Om redaktionen ønsker alle i Sundhed og Ommsorg e Cereshuset klar til indflytning

2 Borgerne i Aarhus er tilfredse med hjemmehjælpen Af Allan Witte De, der modtager hjemmehjælp i Aarhus Kommune, er godt tilfredse med den hjælp de får. Det giver de udtryk for i en ny tilfredshedsundersøgelse, som TNS Gallup A/S har lavet for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Overordnet set er hele 84 % alt i alt tilfredse med hjemmehjælpen, og hele 95 % mener, at personalet optræder venligt, lyttende og imødekommende. Undersøgelsen bekræfter den store tilfredshed, som lignende undersøgelser har vist tidligere faktisk er der endda på de fleste områder lidt større tilfredshed i 2010 end i årene forud. Undersøgelsen er et skulderklap Jeg er rigtig glad for det positive resultat, siger sundhedsog omsorgsrådmand Dorthe Laustsen. Undersøgelsen bekræfter, at den indsats, vi gør i Sundhed og Omsorg, virker. Men mest af alt ser jeg den borgernes udmeldinger som et skulderklap til de mange hjælpere, der hver dag dag, aften og nat gør en indsats for de mennesker, der har brug for hjælp til det praktiske eller til personlig pleje og mad. Jeg er stolt af de medarbejdere, der med dette resul-tat får en anerkendelse for deres indsats. Især i betragtning af, at undersøgelsen har været fo-retaget i 2010, hvor hele hjemmehjælpsområdet var under kraftig beskydning. Det styrker min tro på, at vi kan noget særligt i Aarhus, siger Dorthe Laustsen. I årets undersøgelse er borgerne for første gang blevet spurgt, om de har interesse i at benyt-te sig af teknologiske løsninger. Her er især mange yngre brugere interesserede, mens der dog stadig er mange, der svarer ved ikke. Her ligger en informationsopgave for afdelingen frem-over. TNS Gallups tilfredshedsundersøgelse er ikke kun et redskab, der viser den overordnede til-fredshed. Den viser også hvilken score, de forskellige lokalcentre får i forhold til hinanden. Skelager og Bjørnshøj er i top Topscoreren langt de fleste steder er Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj. Det lyder måske lidt banalt, men vi arbejder meget på at sætte borgeren i centrum, siger Pia Korstgård, der er teamleder ved Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj. Det vil sige, at vi lytter meget til borgernes ønsker, og at vi er meget fleksible, hvis borgerne ønsker det. I praksis betyder det, at hvis en borger en dag hellere vil have gjort et skab rent i stedet for at få vasket gulv, ja, så gør vi det. I personalegruppen taler vi meget om, hvordan vi møder borgerne. At det er deres hjem vi kommer i, og at vi er venlige, imødekommende og møder med et smil. Hertil kommer, at vi sikrer, at personalet er fagligt dygtige og gode til at observere borgernes behov, forklarer Pia Korstgård. (Foto: Colourbox) Tilfredshedsundersøgelsen kan ses i sin helhed på Aarhus Kommunes hjemmeside: Gå ind under Nyheder og vælg 4. kvartal 2010 og Sundhed og Omsorg. 1

3 Første hold diplom-ledere færdiguddannet Af Anne Klindt For 3 år siden startede uddannelsen Diplom i ledelse i Sundhedsakademiet. 48 ledere fordelt på to hold (24 på hver), påbegyndte uddannelsen. Hold 1, som ses på fotoet, blev fejret torsdag 6. januar ved reception og diplomoverrækkelse Nye aftaler om annoncering fra Aarhus Kommune Aarhus Kommunes annonceaftaler har været i udbud, og der er fundet samarbejdspartnere for de kommende to år. Den vigtigste forandring bliver, at informationsog stillingsannoncer fra den 1. februar 2011 bringes i Århus Stiftstidende i stedet for JP Aarhus. Århus Onsdag, Århus Stiftstidende og ofir.dk blev de medier, vi i de kommende to år skal bruge i Aarhus Kommune. Det stod klart, da der blev truffet afgørelse om udbud af Aarhus Kommunes annonceaftaler. De nye aftaler gælder fra den 1. februar 2011 og to år frem. Det vil også i de kommende to år være Carat A/S, der står for produktion og formidling af annoncer fra Aarhus Kommune. I forbindelse med, at de nye kontrakter træder i kraft, vil der ske en opdatering af designet på Aarhus Kommunes annoncer, og der vil blive taget forskellige skridt, der har til hensigt at begrænse vores samlede udgifter til annoncering. Følgende har bestået diplomuddannelsen i ledelse: Anette Gammelgaard, Ann Toustrup Eriksen, Anne Christoffersen, Betina Astrup, Birte Tamberg, Brita Pedersen, Charlotte Harrit, Elin Brunskov, Ghita Steenholt, Helen G. Hermansen, Karin Jørgensen, Kirsten Berner, Marianne Selmer, Tine De Place, Tove Jensen, Trine Petersen. Rundt Om har spurgt tre teamledere, hvad de har fået ud af uddannelsen: Ghita Steenholt, teamleder LC Skelager og Bjørnshøj: Fra at jeg tidligere havde fokus på, hvad ændringer betyder for det enkelte team, ser jeg nu hele organisationen som en helhed. Det løftede blik gør mig i stand til at implementere ændringer med en større troværdighed, så jeg kan hjælpe medarbejderne med at se tingene i et større perspektiv. På det personlige plan har uddannelsen gjort mig stærkere som leder. Tidligere har jeg haft en tendens til at tvivle på egne lederegenskaber og været bange for at begå fejl. I dag reflekterer jeg over egen praksis og lærer af erfaringer. Det, der kan ligne den rette beslutning i det ene øjeblik, kan kalde på en anden næste gang. Ikke at den første beslutning var forkert, men nye oplysninger/ ændringer kan føre til noget andet. En tankegang, der smitter af på medarbejderne. De er ikke i samme grad bange for at lave fejl. Ann Toustrup Eriksen, teamleder LC Nordvest: En stor vifte af faglig viden, som kan bruges i mit daglige arbejde og en enorm personlig udvikling. Et konkret eksempel er, at vi bruger coaching til vores teamledermøder, hvor vi tager en situation op, som en af os ønsker at blive klogere på. Det er en utrolig energigivende proces. Jeg har tilmed lært en masse dejlige mennesker at kende og der er opstået et netværk på tværs. Kirsten Berner, administrationsleder LC Frederiksbjerg: Har givet mig nogle gode redskaber; blandt andet i forbindelse med forandringsprocesser. Her er jeg blevet bedre til at finde ud af, hvad det er medarbejderne gerne vil bevare. Jeg har tidligere nok været meget hurtig til at fokusere på, hvad vi gerne vil forandre. Men man skal som leder huske at være opmærksom på, hvad medarbejdere er glade for i det eksisterende og prøve tage det med over i det nye. Sundhedsakademiet udbyder ikke længere diplomuddannelsen i ledelse, men i Aarhus Kommune udbydes en lignende uddannelse; DOL. Læs mere på Aarhus Kommunes medarbejderportal. Ledige stillinger i Sundhed og Omsorg på Portalen Af Anne Klindt Sundhed og Omsorg har som de øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune indført ansættelsesstop. Ledige stillinger slås derfor kun op internt indtil videre. I første omgang forsøger de enkelte magistratsafdelinger at besætte ledige stillinger i egen afdeling. Hvis dette ikke lykkes, formidles stillingerne videre til de øvrige magistratsafdelinger. Du kan se ledige stillinger i Sundhed og Omsorg på vores egen portal. Dette er en midlertidig løsning, eftersom Borgmesterens Afdeling arbejder på at lave en ny jobdatabase. På vores portal kan du under Personaleforhold også finde: Notat om udmøntning af de personalemæssige konsekvenser Vejledning for udpegning til jobformidlingen Tilmeldingsblanket til jobbanken Aarhus Kommunes udviklingspolitik Opslag af stillinger skal aftales med personalekonsulent Susanne Stampe på tlf

4 Cereshuset klar til brug Af Anne Klindt Flot knejser den 7 etager høje bygning med de nye plejeboliger ved Århus Å. Cereshuset er navnet, helt oplagt, på bygningen bag det nu lukkede Ceres Bryggeri. Klar til at blive taget i brug. I tirsdags holdt stedet Åbent Hus for ansatte i Sundhed og Omsorg, og der var mange fremmødte. Den ene af husets to teamledere, Karen Marie Wendt, fortæller: Ikke kun til Åbent Hus, men i det Af Ingrid Terkelsen Mandag 10. januar stod sundhedsog omsorgsrådmand Dorthe Laustsen for åbningen af det første sundhedseksperimentarium i Aarhus Kommune. Det foregik på Gellerup Bibliotek, som sammen med seks andre biblioteker og Borgerservice i Park Allé frem til 10. februar tilbyder gratis sundhedstests og sundhedssamtaler med uddan-nede sundhedsambassadører. Desuden vil et mobilt sundhedseksperimentarium besøge for-skellige indkøbscentre. Sundhedseksperimentarierne er blevet til i samarbejde mellem Aarhus Kommunes afdelinger for Sundhed og Omsorg og Sport og Fritid, bibliotekerne samt en række frivillige foreninger, der bidrager med gode råd om motionstilbud til alle grupper af borgere. Som en del af sundhedseksperimentarierne afholder bibliotekerne en lang række foredrag og sundhedsudstillinger hele taget er der i disse dage en lind strøm af mennesker udefra. Beboere, som snart skal flytte ind, beboere, som er blevet tilbudt en bolig her, pårørende og andre interesserede. Både medarbejdere og teamledere glæder sig til for alvor at tage det nye hus i brug, når beboerne flytter ind i løbet af de næste par uger, siger Karen Marie Wendt og tilføjer: Det bliver godt at få en hverdag med Første sundhedseksperimentarium i Aarhus i de næste fem uger. Blandt andet vil professor, overlæge dr. med. Bente Klarlund Pedersen komme med sit bud på Sandheden om sundhed på Hovedbiblioteket 8. februar, og på bibliotekerne i Gellerup og Hasle kan man låne en skridttæller og deltage i konkurrencen Gå dig til gode præmier en konkurrence for voksne på 50+. I forbindelse med sundhedseksperimentarierne har Aarhus Kommune i samarbejde med en lang række idrætsforeninger udarbejdet motionsfolderen Smag på sjov motion. Her kan borgere, der gerne vil dyrke idræt i en forening, danne sig et overblik over de motionstilbud, der er i deres eget lokalområde. Motionsfolderen bliver uddelt på alle sundhedstest-stederne. Den kan også downloades fra hjemmesiden www. motionstilbud.dk en arbejdstid på under 20 timer i døgnet. Det har været en spændende, men også hård proces at starte op, men sådan er det jo. Det vidste vi på forhånd. Heldigvis har vi også haft god tid til at lære hinanden at kende, for al personale har haft rigtig mange timer sammen siden begyndelsen af januar. Nu brænder medarbejderne for at komme i gang. Her kan man få testet sin sundhed og få en sundhedssamtale: Tilst Bibliotek Trige Bibliotek Viby Bibliotek Risskov Bibliotek Hasle Bibliotek Gellerup Bibliotek Hovedbiblioteket Borgerservice (tårnindgangen v. Park Allé) Den mobile enhed vil være til stede ved følgende indkøbscentre: Veri Centret d. 17. og 18. januar Viby Centret d. 19. og 20. januar Bruuns Galleri 30. januar og 6. februar 3

5 Områdechef lever livet omvendt og dog Indleder seniorårene med et fjumreår Tekst og foto: Arne Christiansen Blev sygeplejerske før hun blev student. Har mest ligget i overhalingsbanen, men fik først kørekort kort før de tres. Er nu på vej til et fjumreår efter et langt arbejdsliv. Lever område-chef Bente Wenborg livet omvendt? Bente Wenborg, 65, har siden 1990 tjent borgerne i den sydlige del af kommunen. Først som oversygeplejerske på det selvejende plejehjem Tranbjergvænge. Siden 1995 som områdechef bl.a. med ansvaret for to store fusioner. Min entré i Tranbjerg åbnede en ny og positiv verden. Jeg kom til en institution med stærk lokal forankring og engagement. Og et tæt samarbejde mellem bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Alle kendte hinanden tænk på, at vi kun havde 104 beboere, siger Bente Wenborg, der egentlig helst er fri for omtale i anledning af, at hun har valgt at sige farvel og tak efter lang, tro - og absolut ikke kedelig tjeneste. Bente Wenborg er i det hele taget ikke til megen snak eller lange skriverier. Hun er kortfattet og kontant og trives godt med at sidde for bordenden. Især når der skal tages ansvar og træffes beslutninger. Ikke som en tro kopi af den enevældige hersker. Nej, hun er god til at samle de rigtige mennesker omkring sig, til at lytte - og så på et oplyst grundlag at beslutte. Involvering af medarbejderne på alle niveauer er en selvfølge. Den lille bule Områdechefen er kendt for at finde løsninger. Og de bliver fundet. Derfor må stive rammer og regler undertiden have en lille bule, så tingene lykkes. Bente Wenborgs lederskab er usvækket karakteriseret ved, at brugerne altid inddrages. Hun tænker sig ind i og sætter sig ind i - borgernes situation. Stringente bureaukrater kunne få den tanke, at hun må være kommunens sidste anarkist. Andre opfatter Bente Wenborg som ledetrådsfrontløberen, der så dagens lys længe før lede-trådene blev knæsat. Hun er frontløber, når nye og bedre måder at arbejde på skal afprøves. Stod det til hende, havde Syd for længst været et frikommuneområde. Men virkeligheden - især den politiske på Christiansborg - har ikke givet det nødvendige Lebensraum. Kan holde hus Bente Wenborg siger farvel til Lokalcentrene Syd med orden på såvel medarbejdersiden som økonomien. Ja, selv de igangværende besparelser følger hun til dørs. Nidkær til og med sidste arbejdsdag. Hun kan holde hus, men er ikke fedtet, når det handler om at påskønne medar-bejdernes arbejde. Det ses bl.a. i form af teamarrangementer, julegaver og særlige medarbejdertilbud. Bente Wenborg har ikke færdige planer for fremtiden. Men der skal være plads til helt nye gø-remål. Hvilke? Ja, det skal det forestående fjumreår afklare. Derfor er det helt uafgjort, om ASA s fodbolddrenge igen skal beriges med Bente Wenborgs myndige omsorg. Givet er det, at hun ikke vil sidde med hænderne i skødet, men fortsat gøre en forskel i sammenhænge, der har med mennesker at gøre. Bente Wenborg her sammen med administrationsleder Kristian Dall - er kendt for åbenhed, beslutsomhed og udvikling, der gør en forskel. Bente Wenborg, 65, er født i Vejle. Uddannet som sygeplejerske og herefter studentereksamen fra Høng, hvor hun fandt sin mand. Sammen drog de til Århus til henholdsvis Amtssygehuset og Universitetet. Videreuddannede sig på Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet Afdelingssygeplejerske på Kommunehospitalet og var her med til at etablere den første femdøgnsafdeling. Oversygeplejerske samme sted. Fra oversygeplejerske på det selvejende plejehjem Tranbjergvænge. Herefter områdechef med ansvaret for fusionerne i henholdsvis 2003 (Tranbjerg og Elmevang/ Solbjerg) og i 2007 (Kildevang/Mårslet og Eskegården/Beder). Sundhed og Omsorg markerer Bente Wenborgs farvel ved en reception mandag 31. januar 2011 kl på Lokalcenter Tranbjerg. 4

6 ALLE ALDRE GRIBER HVERDAGEN... Projekt Hverdagsrehabilitering i daglig tale Projekt Grib Hverdagen - har appel til alle aldersgrupper. Borgerne, der i projektets første tre måneder har gennemført en rehabilitering, har været mellem år. Af projektets allerførste kvartalsstatistik fremgår, at 11 af de første 18 færdigrehabiliterede borgere er blevet helt selvhjulpne. Det svarer til, at 61 procent ikke længere har brug for hjælp fra medarbejdere fra Sundhed og Omsorg. Og det er et langt bedre resultat end forventet. De første erfaringer viser også, at Projekt Hverdagsrehabilitering har den højeste succesrate blandt borgere, der både modtager personlig pleje og Af Arne Christiansen Hjertepatienters dødelighed skal reduceres, udviklingen af sygdomsforløbet skal stoppes eller begrænses, og livskvaliteten skal forbedres. Det er hovedsigtet med et nyt samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Region Midtjylland og Århus Universitetshospital, Skejby. Konkret skal samarbejdet føre til oprettelse af en tværfaglig database for hjerterehabilitering. Databasen skal være grundlaget for en løbende og systematisk indsats, der skal forbedre rehabiliteringsindsatsen til gavn for i Færre døde og mere livskvalitet første fase aarhusianske og senere alle danske hjertepatienter. Samarbejdet har afsæt i en barsk virkelighed: Hjertekarsygdom er årsag til flest indlæggelser og sengedage. Hvert år indlægges over danskere med hjertekarsygdom. Mindst lever med sygdommen heraf en del med alvorlige fysiske, psykiske og sociale følger. Hvert år dør omkring som følge af sygdommen heraf omkring 500 aarhusianere. Af Arne Christiansen praktisk hjælp set i sammenligning med borgere, der alene modtager praktisk hjælp. De bedste resultater opnås i øvrigt blandt borgere, der ikke tidligere har modtaget praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Formentlig fordi nye borgere er mere motiverede i forhold til at blive selvhjulpne. Vi er kommet rigtig godt fra start. Tænk på, at Projekt Grib Hverdagen blev introduceret 1. september 2010 for de 180 medarbejdere, der er involveret. Og tænk på, at projektet kræver betydelige holdningsændringer hos såvel borgerne og medarbejderne. Hertil kommer, at projektet bygger på nye former for tværfagligt samarbejde, siger Merete Tonnesen, leder af hverdagsrehabiliteringsprojektet. Hverdagsrehabiliteringen foregår i borgernes eget hjem og i nærmiljøet. Arbejdet er forankret i 13 tværfaglige teams bestående af ergo- og fysioterapeut, sygeplejerske, hjemmetræner og en tovholder. De samarbejder bl.a. med hospitalsafdelingerne, Neurocentret og Genoptræ-ningscentret. Som en del af projektet arbejdes der fra årsskiftet også med afprøvning af robotstøvsugere og hjælpemidler til at tage støttestrømper på og af. Aarhus deltager nu også i et nationalt netværk om hvervdagsrehabilitering. Hjerterehabilitering anbefales i dag som en del af den samlede behandling til hjertepatienter. Det er tanken, at samarbejdsprojektet skal føre til, at der i løbet af 2012 kan indføres et sammenhængende database-baseret hjerterehabiliteringstilbud til alle danskere med hjertekarsyg-dom. Rehabiliteringschef Lykke Jensen er Aarhus Kommunes tovholder på projektet. Sundhedsklinikkerne får et fagligt løft Af Sofus Christian Larsen, Rehabilitering og sygepleje Sundhedsklinikkerne i Aarhus Kommune får nu et fagligt løft. Det sker i forlængelse af den netop vedtagne strategi- og masterplan for sundhedsklinikkerne. Implementeringen af masterplanen betyder, at alle sundhedsklinikker - uanset beliggenhed vil kunne yde borgere i kommunen ensartede tilbud af høj kvalitet. Masterplanen omfatter seks delprojekter, der tilsammen skal sikre et fælles fundament for sundhedsklinikkerne. Projekterne omfatter bl.a. en kortlægning af klinikkernes opgaver og faglige kompetencer. Kortlægningen skal munde ud i, hvilke opgaver sundhedsklinikkerne skal løse, og hvilke fælles faglige platforme de respektive fagmedarbejdere skal arbejde efter. Videre skal der udformes kliniske retningslinjer for både sygeplejefaglige og terapeutfaglige arbejdsopgaver. Projektet indebærer også en plan for kompetenceudvikling af klinikkerne. Masterplanen skal være fuldt ud implementeret inden udgangen af

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Små skridt - Vi bygger og bygger og bygger... Gratis motion skal gøre os lettere. Stadig lang vej til mænds sundhed. God mad - godt liv 24-06 - 2011

Små skridt - Vi bygger og bygger og bygger... Gratis motion skal gøre os lettere. Stadig lang vej til mænds sundhed. God mad - godt liv 24-06 - 2011 4-06 - 011 Hvor meget skal kommunen blande sig i borgernes sundhed?... side 4 Gratis motion skal gøre os lettere Små skridt - Stadig lang vej til mænds sundhed stor effekt 13 medarbejdere på tre lokalcentre

Læs mere

Længst Muligt i Eget Liv

Længst Muligt i Eget Liv Længst Muligt i Eget Liv Erfaringer med Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune, 2007-2010 Ålesund, d. 28-9-2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED Sundhedsguider Indflydelse på egen sundhed Tekst: Cathrine Hørdum Foto: Tobias Lybech Bojesen Layout: Lotte Jørgensen Redaktør: René Buch Nielsen Tryk: Grafisk Service CFK Folkesundhed

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Fra 117 til 2. Saxild skal være noget unikt. De bygger og bygger og byg.. Hjemmeplejen nu med rugbrøds-/elmotor 28.06.2010

Fra 117 til 2. Saxild skal være noget unikt. De bygger og bygger og byg.. Hjemmeplejen nu med rugbrøds-/elmotor 28.06.2010 28.06.2010 Næsten ingen ubesatte stillinger: Fra 117 til 2 Saxild skal være noget unikt De bygger og bygger og byg.. Hjemmeplejen nu med rugbrøds-/elmotor Rundt Om holder sommerferie. Nyhedsbrevet er på

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Virksomhedsgrundlag - 2005

Virksomhedsgrundlag - 2005 VISITATIONS T E A M E T V i s i t a t i o n s t e a m e t s m i s s i o n V i s i t a t i o n s t e a m e t s v æ r d i e r K v a l i t e t s o p f ø l g n i n g M å l s æ t n i n g e r Virksomhedsgrundlag

Læs mere

Projektbeskrivelse for Aarhus på cykel

Projektbeskrivelse for Aarhus på cykel Projektbeskrivelse for Aarhus på cykel Side 1 af 10 1. Baggrund Med inspiration fra projektet Cykling uden alder i København, Projekt Aarhus Cykelby (Teknik og Miljø), Lokale cykelentreprenører, og opsamlede

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere