Borgerne med hjemmehjælpen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerne med hjemmehjælpen"

Transkript

1 Samarbejde om hjerterehabilitering Sundhed og Omsorg * Aarhus Kommune Første hold diplom-ledere Kommunens sidste anarkist indleder seniorårene med et fjumreår Borgerne er tilfredse med hjemmehjælpen Ny undersøgelse viser flotte resultater. Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj i Aarhus Nord ligger i top. Læs mere side 1 Projekt Grib Hverdagen appellerer til alle aldre Første Sundhedseksperimentarium i Aarhus Fagligt løft til sundhedsklinikkerne Rundt Om redaktionen ønsker alle i Sundhed og Ommsorg e Cereshuset klar til indflytning

2 Borgerne i Aarhus er tilfredse med hjemmehjælpen Af Allan Witte De, der modtager hjemmehjælp i Aarhus Kommune, er godt tilfredse med den hjælp de får. Det giver de udtryk for i en ny tilfredshedsundersøgelse, som TNS Gallup A/S har lavet for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Overordnet set er hele 84 % alt i alt tilfredse med hjemmehjælpen, og hele 95 % mener, at personalet optræder venligt, lyttende og imødekommende. Undersøgelsen bekræfter den store tilfredshed, som lignende undersøgelser har vist tidligere faktisk er der endda på de fleste områder lidt større tilfredshed i 2010 end i årene forud. Undersøgelsen er et skulderklap Jeg er rigtig glad for det positive resultat, siger sundhedsog omsorgsrådmand Dorthe Laustsen. Undersøgelsen bekræfter, at den indsats, vi gør i Sundhed og Omsorg, virker. Men mest af alt ser jeg den borgernes udmeldinger som et skulderklap til de mange hjælpere, der hver dag dag, aften og nat gør en indsats for de mennesker, der har brug for hjælp til det praktiske eller til personlig pleje og mad. Jeg er stolt af de medarbejdere, der med dette resul-tat får en anerkendelse for deres indsats. Især i betragtning af, at undersøgelsen har været fo-retaget i 2010, hvor hele hjemmehjælpsområdet var under kraftig beskydning. Det styrker min tro på, at vi kan noget særligt i Aarhus, siger Dorthe Laustsen. I årets undersøgelse er borgerne for første gang blevet spurgt, om de har interesse i at benyt-te sig af teknologiske løsninger. Her er især mange yngre brugere interesserede, mens der dog stadig er mange, der svarer ved ikke. Her ligger en informationsopgave for afdelingen frem-over. TNS Gallups tilfredshedsundersøgelse er ikke kun et redskab, der viser den overordnede til-fredshed. Den viser også hvilken score, de forskellige lokalcentre får i forhold til hinanden. Skelager og Bjørnshøj er i top Topscoreren langt de fleste steder er Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj. Det lyder måske lidt banalt, men vi arbejder meget på at sætte borgeren i centrum, siger Pia Korstgård, der er teamleder ved Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj. Det vil sige, at vi lytter meget til borgernes ønsker, og at vi er meget fleksible, hvis borgerne ønsker det. I praksis betyder det, at hvis en borger en dag hellere vil have gjort et skab rent i stedet for at få vasket gulv, ja, så gør vi det. I personalegruppen taler vi meget om, hvordan vi møder borgerne. At det er deres hjem vi kommer i, og at vi er venlige, imødekommende og møder med et smil. Hertil kommer, at vi sikrer, at personalet er fagligt dygtige og gode til at observere borgernes behov, forklarer Pia Korstgård. (Foto: Colourbox) Tilfredshedsundersøgelsen kan ses i sin helhed på Aarhus Kommunes hjemmeside: Gå ind under Nyheder og vælg 4. kvartal 2010 og Sundhed og Omsorg. 1

3 Første hold diplom-ledere færdiguddannet Af Anne Klindt For 3 år siden startede uddannelsen Diplom i ledelse i Sundhedsakademiet. 48 ledere fordelt på to hold (24 på hver), påbegyndte uddannelsen. Hold 1, som ses på fotoet, blev fejret torsdag 6. januar ved reception og diplomoverrækkelse Nye aftaler om annoncering fra Aarhus Kommune Aarhus Kommunes annonceaftaler har været i udbud, og der er fundet samarbejdspartnere for de kommende to år. Den vigtigste forandring bliver, at informationsog stillingsannoncer fra den 1. februar 2011 bringes i Århus Stiftstidende i stedet for JP Aarhus. Århus Onsdag, Århus Stiftstidende og ofir.dk blev de medier, vi i de kommende to år skal bruge i Aarhus Kommune. Det stod klart, da der blev truffet afgørelse om udbud af Aarhus Kommunes annonceaftaler. De nye aftaler gælder fra den 1. februar 2011 og to år frem. Det vil også i de kommende to år være Carat A/S, der står for produktion og formidling af annoncer fra Aarhus Kommune. I forbindelse med, at de nye kontrakter træder i kraft, vil der ske en opdatering af designet på Aarhus Kommunes annoncer, og der vil blive taget forskellige skridt, der har til hensigt at begrænse vores samlede udgifter til annoncering. Følgende har bestået diplomuddannelsen i ledelse: Anette Gammelgaard, Ann Toustrup Eriksen, Anne Christoffersen, Betina Astrup, Birte Tamberg, Brita Pedersen, Charlotte Harrit, Elin Brunskov, Ghita Steenholt, Helen G. Hermansen, Karin Jørgensen, Kirsten Berner, Marianne Selmer, Tine De Place, Tove Jensen, Trine Petersen. Rundt Om har spurgt tre teamledere, hvad de har fået ud af uddannelsen: Ghita Steenholt, teamleder LC Skelager og Bjørnshøj: Fra at jeg tidligere havde fokus på, hvad ændringer betyder for det enkelte team, ser jeg nu hele organisationen som en helhed. Det løftede blik gør mig i stand til at implementere ændringer med en større troværdighed, så jeg kan hjælpe medarbejderne med at se tingene i et større perspektiv. På det personlige plan har uddannelsen gjort mig stærkere som leder. Tidligere har jeg haft en tendens til at tvivle på egne lederegenskaber og været bange for at begå fejl. I dag reflekterer jeg over egen praksis og lærer af erfaringer. Det, der kan ligne den rette beslutning i det ene øjeblik, kan kalde på en anden næste gang. Ikke at den første beslutning var forkert, men nye oplysninger/ ændringer kan føre til noget andet. En tankegang, der smitter af på medarbejderne. De er ikke i samme grad bange for at lave fejl. Ann Toustrup Eriksen, teamleder LC Nordvest: En stor vifte af faglig viden, som kan bruges i mit daglige arbejde og en enorm personlig udvikling. Et konkret eksempel er, at vi bruger coaching til vores teamledermøder, hvor vi tager en situation op, som en af os ønsker at blive klogere på. Det er en utrolig energigivende proces. Jeg har tilmed lært en masse dejlige mennesker at kende og der er opstået et netværk på tværs. Kirsten Berner, administrationsleder LC Frederiksbjerg: Har givet mig nogle gode redskaber; blandt andet i forbindelse med forandringsprocesser. Her er jeg blevet bedre til at finde ud af, hvad det er medarbejderne gerne vil bevare. Jeg har tidligere nok været meget hurtig til at fokusere på, hvad vi gerne vil forandre. Men man skal som leder huske at være opmærksom på, hvad medarbejdere er glade for i det eksisterende og prøve tage det med over i det nye. Sundhedsakademiet udbyder ikke længere diplomuddannelsen i ledelse, men i Aarhus Kommune udbydes en lignende uddannelse; DOL. Læs mere på Aarhus Kommunes medarbejderportal. Ledige stillinger i Sundhed og Omsorg på Portalen Af Anne Klindt Sundhed og Omsorg har som de øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune indført ansættelsesstop. Ledige stillinger slås derfor kun op internt indtil videre. I første omgang forsøger de enkelte magistratsafdelinger at besætte ledige stillinger i egen afdeling. Hvis dette ikke lykkes, formidles stillingerne videre til de øvrige magistratsafdelinger. Du kan se ledige stillinger i Sundhed og Omsorg på vores egen portal. Dette er en midlertidig løsning, eftersom Borgmesterens Afdeling arbejder på at lave en ny jobdatabase. På vores portal kan du under Personaleforhold også finde: Notat om udmøntning af de personalemæssige konsekvenser Vejledning for udpegning til jobformidlingen Tilmeldingsblanket til jobbanken Aarhus Kommunes udviklingspolitik Opslag af stillinger skal aftales med personalekonsulent Susanne Stampe på tlf

4 Cereshuset klar til brug Af Anne Klindt Flot knejser den 7 etager høje bygning med de nye plejeboliger ved Århus Å. Cereshuset er navnet, helt oplagt, på bygningen bag det nu lukkede Ceres Bryggeri. Klar til at blive taget i brug. I tirsdags holdt stedet Åbent Hus for ansatte i Sundhed og Omsorg, og der var mange fremmødte. Den ene af husets to teamledere, Karen Marie Wendt, fortæller: Ikke kun til Åbent Hus, men i det Af Ingrid Terkelsen Mandag 10. januar stod sundhedsog omsorgsrådmand Dorthe Laustsen for åbningen af det første sundhedseksperimentarium i Aarhus Kommune. Det foregik på Gellerup Bibliotek, som sammen med seks andre biblioteker og Borgerservice i Park Allé frem til 10. februar tilbyder gratis sundhedstests og sundhedssamtaler med uddan-nede sundhedsambassadører. Desuden vil et mobilt sundhedseksperimentarium besøge for-skellige indkøbscentre. Sundhedseksperimentarierne er blevet til i samarbejde mellem Aarhus Kommunes afdelinger for Sundhed og Omsorg og Sport og Fritid, bibliotekerne samt en række frivillige foreninger, der bidrager med gode råd om motionstilbud til alle grupper af borgere. Som en del af sundhedseksperimentarierne afholder bibliotekerne en lang række foredrag og sundhedsudstillinger hele taget er der i disse dage en lind strøm af mennesker udefra. Beboere, som snart skal flytte ind, beboere, som er blevet tilbudt en bolig her, pårørende og andre interesserede. Både medarbejdere og teamledere glæder sig til for alvor at tage det nye hus i brug, når beboerne flytter ind i løbet af de næste par uger, siger Karen Marie Wendt og tilføjer: Det bliver godt at få en hverdag med Første sundhedseksperimentarium i Aarhus i de næste fem uger. Blandt andet vil professor, overlæge dr. med. Bente Klarlund Pedersen komme med sit bud på Sandheden om sundhed på Hovedbiblioteket 8. februar, og på bibliotekerne i Gellerup og Hasle kan man låne en skridttæller og deltage i konkurrencen Gå dig til gode præmier en konkurrence for voksne på 50+. I forbindelse med sundhedseksperimentarierne har Aarhus Kommune i samarbejde med en lang række idrætsforeninger udarbejdet motionsfolderen Smag på sjov motion. Her kan borgere, der gerne vil dyrke idræt i en forening, danne sig et overblik over de motionstilbud, der er i deres eget lokalområde. Motionsfolderen bliver uddelt på alle sundhedstest-stederne. Den kan også downloades fra hjemmesiden www. motionstilbud.dk en arbejdstid på under 20 timer i døgnet. Det har været en spændende, men også hård proces at starte op, men sådan er det jo. Det vidste vi på forhånd. Heldigvis har vi også haft god tid til at lære hinanden at kende, for al personale har haft rigtig mange timer sammen siden begyndelsen af januar. Nu brænder medarbejderne for at komme i gang. Her kan man få testet sin sundhed og få en sundhedssamtale: Tilst Bibliotek Trige Bibliotek Viby Bibliotek Risskov Bibliotek Hasle Bibliotek Gellerup Bibliotek Hovedbiblioteket Borgerservice (tårnindgangen v. Park Allé) Den mobile enhed vil være til stede ved følgende indkøbscentre: Veri Centret d. 17. og 18. januar Viby Centret d. 19. og 20. januar Bruuns Galleri 30. januar og 6. februar 3

5 Områdechef lever livet omvendt og dog Indleder seniorårene med et fjumreår Tekst og foto: Arne Christiansen Blev sygeplejerske før hun blev student. Har mest ligget i overhalingsbanen, men fik først kørekort kort før de tres. Er nu på vej til et fjumreår efter et langt arbejdsliv. Lever område-chef Bente Wenborg livet omvendt? Bente Wenborg, 65, har siden 1990 tjent borgerne i den sydlige del af kommunen. Først som oversygeplejerske på det selvejende plejehjem Tranbjergvænge. Siden 1995 som områdechef bl.a. med ansvaret for to store fusioner. Min entré i Tranbjerg åbnede en ny og positiv verden. Jeg kom til en institution med stærk lokal forankring og engagement. Og et tæt samarbejde mellem bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Alle kendte hinanden tænk på, at vi kun havde 104 beboere, siger Bente Wenborg, der egentlig helst er fri for omtale i anledning af, at hun har valgt at sige farvel og tak efter lang, tro - og absolut ikke kedelig tjeneste. Bente Wenborg er i det hele taget ikke til megen snak eller lange skriverier. Hun er kortfattet og kontant og trives godt med at sidde for bordenden. Især når der skal tages ansvar og træffes beslutninger. Ikke som en tro kopi af den enevældige hersker. Nej, hun er god til at samle de rigtige mennesker omkring sig, til at lytte - og så på et oplyst grundlag at beslutte. Involvering af medarbejderne på alle niveauer er en selvfølge. Den lille bule Områdechefen er kendt for at finde løsninger. Og de bliver fundet. Derfor må stive rammer og regler undertiden have en lille bule, så tingene lykkes. Bente Wenborgs lederskab er usvækket karakteriseret ved, at brugerne altid inddrages. Hun tænker sig ind i og sætter sig ind i - borgernes situation. Stringente bureaukrater kunne få den tanke, at hun må være kommunens sidste anarkist. Andre opfatter Bente Wenborg som ledetrådsfrontløberen, der så dagens lys længe før lede-trådene blev knæsat. Hun er frontløber, når nye og bedre måder at arbejde på skal afprøves. Stod det til hende, havde Syd for længst været et frikommuneområde. Men virkeligheden - især den politiske på Christiansborg - har ikke givet det nødvendige Lebensraum. Kan holde hus Bente Wenborg siger farvel til Lokalcentrene Syd med orden på såvel medarbejdersiden som økonomien. Ja, selv de igangværende besparelser følger hun til dørs. Nidkær til og med sidste arbejdsdag. Hun kan holde hus, men er ikke fedtet, når det handler om at påskønne medar-bejdernes arbejde. Det ses bl.a. i form af teamarrangementer, julegaver og særlige medarbejdertilbud. Bente Wenborg har ikke færdige planer for fremtiden. Men der skal være plads til helt nye gø-remål. Hvilke? Ja, det skal det forestående fjumreår afklare. Derfor er det helt uafgjort, om ASA s fodbolddrenge igen skal beriges med Bente Wenborgs myndige omsorg. Givet er det, at hun ikke vil sidde med hænderne i skødet, men fortsat gøre en forskel i sammenhænge, der har med mennesker at gøre. Bente Wenborg her sammen med administrationsleder Kristian Dall - er kendt for åbenhed, beslutsomhed og udvikling, der gør en forskel. Bente Wenborg, 65, er født i Vejle. Uddannet som sygeplejerske og herefter studentereksamen fra Høng, hvor hun fandt sin mand. Sammen drog de til Århus til henholdsvis Amtssygehuset og Universitetet. Videreuddannede sig på Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet Afdelingssygeplejerske på Kommunehospitalet og var her med til at etablere den første femdøgnsafdeling. Oversygeplejerske samme sted. Fra oversygeplejerske på det selvejende plejehjem Tranbjergvænge. Herefter områdechef med ansvaret for fusionerne i henholdsvis 2003 (Tranbjerg og Elmevang/ Solbjerg) og i 2007 (Kildevang/Mårslet og Eskegården/Beder). Sundhed og Omsorg markerer Bente Wenborgs farvel ved en reception mandag 31. januar 2011 kl på Lokalcenter Tranbjerg. 4

6 ALLE ALDRE GRIBER HVERDAGEN... Projekt Hverdagsrehabilitering i daglig tale Projekt Grib Hverdagen - har appel til alle aldersgrupper. Borgerne, der i projektets første tre måneder har gennemført en rehabilitering, har været mellem år. Af projektets allerførste kvartalsstatistik fremgår, at 11 af de første 18 færdigrehabiliterede borgere er blevet helt selvhjulpne. Det svarer til, at 61 procent ikke længere har brug for hjælp fra medarbejdere fra Sundhed og Omsorg. Og det er et langt bedre resultat end forventet. De første erfaringer viser også, at Projekt Hverdagsrehabilitering har den højeste succesrate blandt borgere, der både modtager personlig pleje og Af Arne Christiansen Hjertepatienters dødelighed skal reduceres, udviklingen af sygdomsforløbet skal stoppes eller begrænses, og livskvaliteten skal forbedres. Det er hovedsigtet med et nyt samarbejde mellem Sundhed og Omsorg, Region Midtjylland og Århus Universitetshospital, Skejby. Konkret skal samarbejdet føre til oprettelse af en tværfaglig database for hjerterehabilitering. Databasen skal være grundlaget for en løbende og systematisk indsats, der skal forbedre rehabiliteringsindsatsen til gavn for i Færre døde og mere livskvalitet første fase aarhusianske og senere alle danske hjertepatienter. Samarbejdet har afsæt i en barsk virkelighed: Hjertekarsygdom er årsag til flest indlæggelser og sengedage. Hvert år indlægges over danskere med hjertekarsygdom. Mindst lever med sygdommen heraf en del med alvorlige fysiske, psykiske og sociale følger. Hvert år dør omkring som følge af sygdommen heraf omkring 500 aarhusianere. Af Arne Christiansen praktisk hjælp set i sammenligning med borgere, der alene modtager praktisk hjælp. De bedste resultater opnås i øvrigt blandt borgere, der ikke tidligere har modtaget praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Formentlig fordi nye borgere er mere motiverede i forhold til at blive selvhjulpne. Vi er kommet rigtig godt fra start. Tænk på, at Projekt Grib Hverdagen blev introduceret 1. september 2010 for de 180 medarbejdere, der er involveret. Og tænk på, at projektet kræver betydelige holdningsændringer hos såvel borgerne og medarbejderne. Hertil kommer, at projektet bygger på nye former for tværfagligt samarbejde, siger Merete Tonnesen, leder af hverdagsrehabiliteringsprojektet. Hverdagsrehabiliteringen foregår i borgernes eget hjem og i nærmiljøet. Arbejdet er forankret i 13 tværfaglige teams bestående af ergo- og fysioterapeut, sygeplejerske, hjemmetræner og en tovholder. De samarbejder bl.a. med hospitalsafdelingerne, Neurocentret og Genoptræ-ningscentret. Som en del af projektet arbejdes der fra årsskiftet også med afprøvning af robotstøvsugere og hjælpemidler til at tage støttestrømper på og af. Aarhus deltager nu også i et nationalt netværk om hvervdagsrehabilitering. Hjerterehabilitering anbefales i dag som en del af den samlede behandling til hjertepatienter. Det er tanken, at samarbejdsprojektet skal føre til, at der i løbet af 2012 kan indføres et sammenhængende database-baseret hjerterehabiliteringstilbud til alle danskere med hjertekarsyg-dom. Rehabiliteringschef Lykke Jensen er Aarhus Kommunes tovholder på projektet. Sundhedsklinikkerne får et fagligt løft Af Sofus Christian Larsen, Rehabilitering og sygepleje Sundhedsklinikkerne i Aarhus Kommune får nu et fagligt løft. Det sker i forlængelse af den netop vedtagne strategi- og masterplan for sundhedsklinikkerne. Implementeringen af masterplanen betyder, at alle sundhedsklinikker - uanset beliggenhed vil kunne yde borgere i kommunen ensartede tilbud af høj kvalitet. Masterplanen omfatter seks delprojekter, der tilsammen skal sikre et fælles fundament for sundhedsklinikkerne. Projekterne omfatter bl.a. en kortlægning af klinikkernes opgaver og faglige kompetencer. Kortlægningen skal munde ud i, hvilke opgaver sundhedsklinikkerne skal løse, og hvilke fælles faglige platforme de respektive fagmedarbejdere skal arbejde efter. Videre skal der udformes kliniske retningslinjer for både sygeplejefaglige og terapeutfaglige arbejdsopgaver. Projektet indebærer også en plan for kompetenceudvikling af klinikkerne. Masterplanen skal være fuldt ud implementeret inden udgangen af

Kærlig Kommune FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG I AARHUS. Ældrerådsvalg mød alle kandidaterne LÆS OGSÅ NR. 5 OKTOBER 2013

Kærlig Kommune FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG I AARHUS. Ældrerådsvalg mød alle kandidaterne LÆS OGSÅ NR. 5 OKTOBER 2013 I N F O M A G A S I N E T Kærlig Kommune FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG I AARHUS NR. 5 OKTOBER 2013 LÆS OGSÅ Ældrerådsvalg mød alle kandidaterne LEDER KÆRLIG KOMMUNE 04 Kærlig kommune 34 Festugen der gik

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

m a g a s i n d e c e m b e r. 2 0 1 0 Portræt Britta Jensen side 4 Grib hverdagen side 22 Undgå julestress side 28 Tema indhent tiden

m a g a s i n d e c e m b e r. 2 0 1 0 Portræt Britta Jensen side 4 Grib hverdagen side 22 Undgå julestress side 28 Tema indhent tiden M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g Å r h u s k o m m u n e m a g a s i n d e c e m b e r. 2 0 1 0 Portræt Britta Jensen side 4 Grib hverdagen side 22 Undgå julestress

Læs mere

fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus

fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus 2. udgave, 3. oplag 2014 Copyright 2013 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Når borgerne ryger side 4

Når borgerne ryger side 4 M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g A a r h u s k o m m u n e m a g a s i n J u n i - 2 0 1 3 Når borgerne ryger side 4 MSO-Nyt MSO Nyt er Sundhed og Omsorgs app

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Bo Schou Jensen side 4. Arbejdsglæde side 20. Ortopædisk Genoptrænings- Center side 28. Tema personalegoder. Portræt

Bo Schou Jensen side 4. Arbejdsglæde side 20. Ortopædisk Genoptrænings- Center side 28. Tema personalegoder. Portræt M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g Å r h u s k o m m u n e m a g a s i n 0 2 - a p r i l. 2 0 1 0 Portræt Bo Schou Jensen side 4 Arbejdsglæde side 20 Ortopædisk

Læs mere

m a g a s i n 0 3 - j u n i. 2 0 1 0 Portræt Rabiha El-Jabri side 4 Chefer i praktik side 26 Kvalitet uden kontrol side 24 Tema alkohol

m a g a s i n 0 3 - j u n i. 2 0 1 0 Portræt Rabiha El-Jabri side 4 Chefer i praktik side 26 Kvalitet uden kontrol side 24 Tema alkohol M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g Å r h u s k o m m u n e m a g a s i n 0 3 - j u n i. 2 0 1 0 Portræt Rabiha El-Jabri side 4 Chefer i praktik side 26 Kvalitet

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

Tema. Sex. krænkelser side 4

Tema. Sex. krænkelser side 4 M a g i s t r a t s a f d e l i n g e n f o r s u n d h e d o g o m s o r g A a r h u s k o m m u n e m a g a s i n m a r t s - 2 0 1 3 Tema Sex krænkelser side 4 a b Gæt en gang Arbejdsredskaber som vi

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Sidemand på arbejdspladsen Hvordan er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Trives du og dine kolleger? Kunne der af og til være brug for lidt ekstra opmærksomhed og diskussion af, hvordan vilkårene tackles?

Læs mere

tema: NY PÅ HOSPITALET

tema: NY PÅ HOSPITALET Aarhus Universitetshospital personaleblad 05 2012 tema: NY PÅ HOSPITALET Mary giver lettere adgang til australske kræfterfaringer 4 Digital indkaldelse af patienter på vej 12 Gang i byggeriet 14 Redaktion:

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

nr 9 2009 17. september

nr 9 2009 17. september nr 9 2009 17. september kost & ernæringsforbundet Langtidsholdbar kur mod dårlig trivsel Trivslen skal måles mindst hvert tredje år. Men tre år er lang tid, hvis der er problemer. Så det gælder om at bruge

Læs mere

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod?

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Esset Esset Særnummer November 2010 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden 4 PORTAL, PLAKAT OG PIXI 6 KORT NYT 8 PÅ ARBEJDE

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013 Teknologibiblioteket En helt enkel løsning Loftlifte i Aarhus Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi anno 2013 MARIANNE SKOV IVERSEN Velfærdsteknologi anno 2013 Når

Læs mere