Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad"

Transkript

1 Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj /5/2015/Janet Hansen 1

2 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål opnåelsen. (oplæg og refleksion) 9.00 Kompetenceudviklingsstrategi og de overordnede anbefalinger (oplæg og lynrunde) 9.20 Pause 9.30 Fremadrettet strategi Læring på arbejdspladsen (oplæg og summe) Pause 22/5/2015/Janet Hansen 2

3 Faktorer der indgår i planlægning af kompetenceudvikling Indhold Hvad ønsker vi at udvikle? Rammer Hvilken struktur? Hvilken kadence? Proces Hvordan gennemfører på hospitalsafdelings-, afsnits-, og individniveau? 22/5/2015/Janet Hansen 3

4 Forskellige fokus forskellige tiltag Hospitals Afdelings Afsnits Individ 22/5/2015/Janet Hansen 4

5 Ideen og kendetegn ved strategi for kompetenceudvikling 2011(2007) Vigtigt med beskrivelse af baggrund for strategien Vigtigt med fælles begrebsforståelse af kompetence, kvalifikationer, kompetenceudvikling, efteruddannelse, videreuddannelse, praktisk klinisk kompetenceudvikling 22/5/2015/Janet Hansen 5

6 Målsætning 2007 At synliggøre strategi og pejlemærker for efter- og videreuddannelse At målrette kompetenceudvikling tilpasset øgede behov for specialisering At anvise kompetenceudvikling på forskellige niveauer At tydeliggøre målrettet og prioriteret kompetenceudvikling/ uddannelse, tidsperspektiv og råderum At øge interessen for sygeplejefaget til fastholdelse og rekruttering af plejepersonale 22/5/2015/Janet Hansen 6

7 Kendetegn for opnåelse af denne målsætning Et veluddannet personale Samarbejde internt og eksternt Valg af karriereveje: ledelse, professionel, specialist, uddannelse, forskning og udvikling Kompetenceudvikling indenfor basis, organisatorisk, faglig, kritisk og social områder Kvalificering ved efter og videreuddannelse og i klinisk praksis Kvalificering i forskningsbaseret viden, erfaringsopsamling og kvalitetsudvikling Et engageret og motiveret personale, der mestrer jobfunktion på specialiseret niveau, og evner samarbejde på indsatsområder jf funktionsbeskrivelse Medarbejdere der aktivt kan varetage udviklingsopgaver En øget kvalitet og sikkerhed i sygeplejen på afsnits- og afdelingsniveau 22/5/2015/Janet Hansen 7

8 Refleksion Hvor langt mener du din afdeling/hev er nået i forhold til disse mål? Skriv 2-3 ting ned der slår dig ( 2 minutters tavshed) Rejs dig op, tag et par skridt, find en makker. Fortæl hvad du skrev, lyt til hinanden. (5 minutters samtale) Vi hører lidt af det i fællesskab. 22/5/2015/Janet Hansen 8

9 Kompetenceudviklingsstrategi Efteruddannelse - Praktisk klinisk kompetenceudvikling- Introprogram, mentorordninger, sidemandsoplæring, personalets time, coaching, supervision, læring gennemden gode historie og refleksion. Videreuddannelse - Diplomuddannelse (oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, klinisk vejleder, sygeplejersker med specialist funktion, den erfarne sygeplejerske) - Masteruddannelse (oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, særlige speciale kompetencer til erfarne personaler, udviklings- og forskningssygeplejserker og professionsbachelorer - Kandidatuddannelse (ledere, særlige stillinger med specialist kompetencer) 22/5/2015/Janet Hansen 9

10 Teoretisk efter- og videreuddannelse forskellige kategorier Basismodulet alle sygeplejersker uddannet før 2003 Diplomuddannelse i ledelse afdelingssygeplejersker (central pulje) Kliniske vejledere og uddannelses- ansvarlige for specialuddannelser diplomuddannelse (central pulje) Sygeplejerske med specialistfunktion deldiplom Erfarne sygeplejersker deldiplom, kurser Ikke så erfarne sygeplejersker - individuel oplæring, relevante kurser Nyuddannede sygeplejersker erfaring under 1 år. Praktikvejleder grundkursus, suppleringskursus Social- og sundhedsassistent obligatorisk kursus, specialeniveau Plejepersonale med særlige funktioner relevante kurser Klinik oversygeplejersker, oversygeplejersker, ledende oversygeplejersker kompetenceplan gennemført indenfor 3-5 år. (central pulje) Praktisk klinisk kompetenceudvikling aftales gennem MUS/GRUS samtaler 22/5/2015/Janet Hansen 10

11 Overordnede anbefalinger i strategien 2007 Kompetenceudvikling er et arbejdsredskab Fokus på både teoretisk og prakstisk klinisk uddannelse En kompetenceplan er vigtigt Tilbud om relevant efteruddannelse Afdelingsledelsen sætter rammer for specialiseringsgrad og økonomi Afdelingen har en uddannelsespolitik som omfatter en kompetenceprofil for funktioner, en kompetenceplan for den enkelte, en oplæringsprogram, en tydelig og kendt kompetenceudviklingsplan At man anvende en fælles model for kompetenceudvikling At der er en aktiv opfølgning af personalets kompetenceudvikling Uddannelse og kompetenceudvikling planlægges og aftales med mus og grus 22/5/2015/Janet Hansen 11

12 Lynrunden Hvad slår dig i forhold til din afdeling og denne strategi? Skal vi lige bruge to minutter i tavshed for at finde de vigtigste tanker. Værsgo find dem. Hver deltager refererer egne pointer 22/5/2015/Janet Hansen 12

13 Pause 22/5/2015/Janet Hansen 13

14 Hvad har vi aftalt på kompetenceudviklingsområde En model for systematisk kompetenceudvikling En arbejdspapir om faglige kompetencer i sygepleje En model for karrierespor (veje, stier klinisk, ledelse, uddannelse, forskning,udvikling) i proces 22/5/2015/Janet Hansen 14

15 Systematisk kompetenceudvikling i organisatorisk perspektiv - en model Social kompetence o r g a n i s a t i o n Kompetence Spindet Lærings kompetence Faglig herunder Kritisk kompetence I n d i Organisatorisk herunder basiskompetence De fem kompetence Niveauer v i d 22/5/2015/Janet Hansen 15

16 Faglige kompetencer i sygepleje Sygeplejersken er uddannet til at identificere og imødekomme behovet for sygepleje Vurdering af behov for sygepleje bliver foretaget i en fælles beslutningstagen med patienten Sygeplejersken anvender viden, færdigheder og kompetencer fra sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskab. Sygeplejersken samarbejder i/ og med tværfaglige teams til gavn for det gode patientforløb. Sygeplejersken har en forpligtelse til at udøve sygeplejerskevirksomhed med anvendelse af både generelle kompetencer (breddefaglighed) og specifikke kompetencer (dybdefaglighed). 22/5/2015/Janet Hansen 16

17 Drøftelser af Teori T Sundhedsstyrelsens vedtagne beskrivelser af sygepleje 2 perspektiver på sygeplejefaglighed Sygepleje relateret til at patienten har en sygdom (dybdefaglighed) Sygepleje relateret til at patienten er syg (breddefaglighed) TBreddefaglighed Dybdefaglighed Kilde: 1. Sygeplejefaglig Klaringsrapport, S. Laustsen, V. Krøll, I. Madsen og B. Ottsen. 1. udg., 1. oplag, maj 2002, Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, Højbjerg 2. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, nr. 9019, 2013, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22/5/2015/Janet Hansen 17

18 Refleksion Hvad skal være i fokus i i kompetenceudvikling i sygepleje Skriv 2-3 ting ned der slår dig ( 2 minutters tavshed) Rejs dig op, tag et par skridt, find en makker. Fortæl hvad du skrev, lyt til hinanden. (5 minutters samtale) Vi hører lidt af det i fællesskab. 22/5/2015/Janet Hansen 18

19 Læring på og udenfor arbejdspladsen erfaringsbaseret og forskningsbaseret viden i fællesskab med Skolebaseret Arbejdspladsbaseret Institutionaliseret uddannelse Uformel, intern læring i arbejdet Institutionaliseret arbejdspladslæring Struktureret og planlagt læring på arbejdet Kilde: Figur 1: Voksen uddannelse og intern 22/5/2015/Janet Hansenlæring, Clematide,Bruno 2004 s. 40 modificeret 19 JH 2015

20 Udfordringer i hver afdeling/afsnit frem mod DNV Vision Plan for Relation til Kompetence patienten udvikling Generel viden Specialiseret viden Teori T? Kompetence model 2015 Fælles opgave: det gode patientforløb Plan for Kompetence udvikling 2016 Principper Plan for Kompetence udvikling 2017 INTERESSENTER Patienter og pårørende, Ledelse, medarbejdere Primær sundhedstjeneste, politikere Hvilke Kompetencer Skal hver sygeplejerske besidde ANERKENDENDE TILGANG DET GODE LÆRINGSMILJØ DSFR Kultur Hvad er god sygepleje i min Afdeling/afsnit /5/2015/Janet Hansen 20

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015

Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2014-2015 Nyremedicinsk Afdeling Y Strategi for sygeplejen på Nyremedicinsk Afdeling Y OUH og Svendborg 2012-2015... 1 1. Klinisk sygepleje...

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

[INDHOLDSFORTEGNELSE]

[INDHOLDSFORTEGNELSE] Muligheder og barrierer for social- og sundhedsassistenters efter- og videreuddannelse og praktisering af kompetencer i det regionale, psykiatriske sundhedsvæsen - delprojekt 1. April 2011 [INDHOLDSFORTEGNELSE]

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel nwi@regionsjaelland.dk Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere