PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye skoles afdelingsledere og SFO-leder...4 Ny faseopdeling kan give færre lærerskift og bedre fagdækning...5 Skolebestyrelsesvalg på den nye skole...6 Navnekonkurrencen...6 Spørgsmål til den nye skole...7

2 Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen Skolevejens længde og tværgående klassesamarbejde er blandt årsagerne til beslutningen Der bliver to børnehaveklasser på den nye skole fra august, og de skal være på Parkvejskolen. Det har styregruppen bag den nye skole besluttet. Det er der flere grunde til ifølge skoleleder Gitte Graatang: "De fleste af børnehaveklasseeleverne bor tættere på Parkvejskolen end på Kajerødskolen, og netop kortest mulig afstand mellem skole og hjem er vigtig for mange forældre, så det har vi forsøgt at tilgodese. Det betyder selvfølgelig, at skolevejen bliver længere for nogle af de elever, der bor i den nordlige del af skoledistriktet. Nogle vil måske spørge, hvorfor der ikke kan være én børnehaveklasse på hver skole, men det vil give mange praktiske problemer, når klasserne skal samarbejde i undervisningen", siger hun og tilføjer: "Desuden mener styregruppen, at den mest naturlige placering for børnehaveklasserne er på Parkvejskolen, så de lige fra begyndelsen kommer til at gå på den skole, hvor de også skal være i årene fremover. Dermed slipper de for en ekstra flytning, når de kommer i 1. klasse". Ifølge skoleindskrivningen er der 47 elever til de to børnehaveklasser, der begynder på Parkvejskolen efter sommerferien. Samtidig begynder en stor udog ombygning, der betyder både nyindretning og modernisering af hele skolen og udearealerne. Byggeriet skal ske i etaper, så der samtidig kan undervises i de dele af bygningen, hvor der ikke er håndværkere. Byggeriet giver udfordringer "Jeg vil ikke lægge skjul på, at der kommer nogle udfordringer, når der også skal undervises på skolen i byggeperioden. Men det kan lade sig gøre på andre skoler, så derfor må det også kunne gøres på Parkvejskolen. Vi vil have fokus på de yngste elever, så de får en god skoledagen", siger skolelederen. Fleksibel planlægning Styregruppen vil på næste møde få et mere detaljeret byggeprogram, der får indflydelse på afvikling af undervisningen i skoleåret 2012/13. " Vi er nødt til at planlægge fleksibelt, og det vil betyde, at alle klasserne også de yngste kommer til at flytte lokale én eller flere gange i løbet af næste skoleår. Det betyder mere uro og flere omvæltninger på skolen, men det kan ikke undgås under et byggeri. Men elever, personale og forældre vil få besked, før der skal flyttes rundt på undervisningen", siger Gitte Graatang. Orienteringsmøde i april Der er mere information om børnehaveklasserne på orienteringsmødet for forældre mandag den 30. april 2012 på Parkvejskolen. På mødet deltager de to børnehaveklasseledere, der skal undervise eleverne i 0. klasse. 2

3 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår De ældste klasser flytter fra Parkvejskolen for at give plads til ombygning Styregruppen har besluttet, at samle alle 7. til 9. klasser fra den nye skole på Kajerødskolen i skoleåret 2012/13. Det sker for at gøre plads til om- og udbygningen af Parkvejskolen, der går i gang til sommer. Samtidig med byggeriet skal skolen også kunne bruges til undervisning, og derfor handler det om ideel udnyttelse af alle kvadratmeter på begge skoler. Det fastslår skoleleder Gitte Graatang: Det bliver et meget stort puslespil at få byggeri og undervisning til at fungere parallelt, men det kan lade sig gøre, når man er fleksibel og udnytter pladsen optimalt. Byggeriet bliver meget intenst næste skoleår, så vi må rykke tæt sammen og finde nye løsninger for at få skolen til at fungere, fastslår hun. Eleverne fortsætter i de nuværende klasser og med de lærere, der normalt underviser i 7. til 9. klasse. Men det vil være helt oplagt, at alle klasser samarbejder, så elever og lærere hurtigt får et fagligt og socialt fællesskab. Lærerne kommer ind i nye teams, og eleverne vil fx lave projektopgaver på tværs af klasserne, siger hun. Flere flytninger overvejes Foruden flytningen af 7. til 9. klasse overvejer Styregruppen om de kommende 6. klasser på Parkvejskolen også skal rykke til Kajerødskolen i skoleåret 2012/13. Styregruppen tager endelig stilling til denne flytning på næste møde den 10. april 2012, hvor arkitekten vil præsentere et mere detaljeret byggeprogram. Forældre, personale og elever vil derefter på besked. Allerede nu står det dog fast, at de kommende 6. klasser fra Parkvejskolen vil få sløjdundervisning på Kajerødskolen. Skoleleder Gitte Graatang forklarer: Nyt tværgående samarbejde Når alle de ældste klasser på den nye skole samles på Kajerødskolen, kan de arbejde tværgående, uanset hvilken skole, de tidligere har gået på. Umiddelbart er der dog ingen planer om at danne nye klasse, fortæller skolelederen: Vi vil forsøge at lægge sløjdtimerne om morgenen eller i forbindelse med et stort frikvarter, så der bliver tid til transport til og fra Kajerødskolen. Dermed får eleverne de sløjdtimer, som de ikke har kunnet få i dette skoleår, hvor Parkvejskolens sløjdlokale er blevet brugt af indskolingen. 3

4 Præsentation af den nye skoles afdelingsledere og SFO-leder Læs om de kommende ledere og deres forventninger til den nye skole Ledelsen på den nye skole er fuldtallig efter, at to afdelingsledere og en SFO-leder er blevet udpeget. Den nye ledelsesstruktur afspejler, at klassetrinene vil blive opdelt i to faser og ikke længere i indskoling, mellemtrin og udskoling. Læs mere om, hvad den nye opdeling betyder for skolen i "Ny faseopdeling giver færre lærerskift og bedre fagdækgning" på side fem i dette nyhedsbrev. Anders Bang-Petersen afdelingsleder for klasse (fase 1) Anders Bang-Petersen er 52 år og uddannet lærer fra Jonstrup Seminarium. Sideløbende med lærerarbejdet har han i en periode også fungeret som SSP koordinator i Birkerød kommune, og arbejdet med udviklingen af skoleidrætten i Frederiksborg Amt/Region Hovedstaden. Om sit nye arbejde siger han: "Jeg ser frem til at være med til at skabe en ny fælles kultur i tæt samarbejde med personale, elever, forældre og skolebestyrelse. En kultur, hvor elevernes motivation, trivsel og læring er i fokus, og hvor dagens tilrettelæggelse, sker i tæt samarbejde mellem skolens undervisnings- og fritidsdel", fortæller han og tilføjer: "Jeg glæder mig til at være med i om- og opbygningen af den ny skole, til at se de nye fysiske rammer tage form, og ikke mindst til tiden, hvor elever og personale i det daglige arbejde får glæde af de muligheder, der ligger i de nye rammer". Elizabeth Poulsen afdelingsleder for klasse (fase 2) Elizabeth Poulsen er 58 år gammel og uddannet lærer fra Hellerup Seminarium med linjefagene dansk, engelsk og Speciale C (specialundervisning). Hun har over 25 års undervisningserfaring hvoraf de fleste har været som lærer i udskolingen, hvor hun har været koordinator og underviste i fagene dansk, engelsk, samfundsfag og historie. Om sit nye arbejde siger hun: "Jeg ser frem til samarbejdet på den nye skole med det nyetablerede ledelses-team, alle medarbejdere, elever og deres forældre. Vi vil sammen skabe professionelle faglige miljøer, hvor eleverne udvikler sig og motiveres til at udnytte deres potentiale i et tæt samarbejde med deres lærere", fortæller hun og uddyber: "Jeg betragter elevernes trivsel som et væsentligt udgangspunkt for al læring, og jeg vil arbejde for en kultur, hvor der er plads til forskellighed og tolerance. Forældrene er vores væsentlige samarbejdspartnere, og jeg tror på gennemsigtighed i forhold til vores arbejde med deres børn. 4

5 Helle Balkemose Hørdum SFO-leder Helle Balkemose Hørdum er 40 år. Hun er oprindeligt uddannet redaktionssekretær og derefter uddannet Socialpædagog. Hendes arbejdserfaring som pædagog er primært indenfor det specialpædagogiske område. Hun har været SFO-Leder på Kajerødskolen siden I 2008 begyndte hun på diplomuddannelsen i ledelse og mangler sidste modul samt specialet. Om sit kommende arbejde som SFO-leder på den nye skole siger hun: "Jeg er meget optaget af sammenhænge i børns liv, og jeg brænder for at skabe helhed i deres hverdag. Jeg mener, at vi er heldige at være på en arbejdsplads, hvor flere faggrupper er repræsenteret, og hvor vi hver især med vores faglighed, kan bidrage til løsningen af de opgaver, vi står med. Jeg glæder mig til, sammen med lærere og pædagoger at skabe en skole, hvor undervisningen og fritiden emmer af læring og pædagogik". Ny faseopdeling kan give færre lærerskift og bedre fagdækning To faser på den nye skoler giver flere fordele for elever og personale Den nye skole vil få en ny afdelingsstruktur, hvor indskoling, mellemtrin og udskoling bliver afløst af to faser. Fase 1 går fra børnehaveklassen til og med 5. klasse, og fase 2 går fra 6. til 9. klasse. Den nye opdeling afspejler sig også ved udpegning af de kommende afdelingsledere og SFO-lederen - læs en kort præsentation af dem her i nyhedsbrevet. I børnehaveklassen vil eleverne fortsat blive undervist af personale, der udelukkende arbejder på dette klassetrin, men derefter vil eleverne opleve færre lærerskift i løbet af deres skoletid. For eksempel kan dansk- og matematiklærere følge en klasse fra 1. til 5. klasse, eller fra 6. til 9. klasse, hvis de underviser i fase to. Dermed bliver der et lærerskift mindre i løbet af skoletiden. I dag skifter elever lærere, når de går fra indskoling til mellemtrin og igen til udskoling. Dermed risikerer vigtig viden om eleverne at gå tabt med mindre der er en god overlevering mellem lærerne. Den nye opdeling giver derimod mulighed for, at lærere kan opbygge en større viden om eleverne, fordi de underviser dem i en længere årrække. Viden om elevernes kunnen og måder at lære på er vigtige for, at lærerne kan differentiere undervisningen, så den passer til forskellige elever. 5

6 Mindre teams og bedre fagdækning Selvom den nye skole bliver opdelt i længerevarende faser end i dag, så kan der laves mindre og overskuelige afdelinger indenfor hver fase. Fx kan 1. og 2. klasse være en mindre afdeling, hvilket kan gøre undervisningen og hverdag tryggere for yngste elever, mens de ældste elever i 8. og 9. klasse kan organiseres omkring fagene for eksempel omkring fysik, kemi og biologi eller sprogfag som tysk, fransk og engelsk. En anden fordel ved den nye opdeling i faser er, at undervisningen i blandt andet naturfag og sprogfag i de ældste klasser bliver bedre dækket ind med lærere, der uddannet indenfor fagene. I dag har specielt mindre skoler vanskeligt ved at sikre, at eleverne i ældste klasser bliver undervist af faglærere med både kvalifikationer og erfaring i at formidle deres fag til eleverne. Den to-fasede opdeling på den nye skole vil også blive understøttet ved om- og tilbygningen af Parkvejskolen. Efter ombygningen vil skolen nemlig være indrettet, så eleverne i de yngste klasser bruger lokaler, der ligger i nærheden af hinanden, mens 6. til 9. klasses eleverne bliver undervist i lokaler, auditorier og rum, der ligger i samme fysiske område. Se kortet med den foreløbige arealdisponering for den nye skole. Kortet ligger på Skolebestyrelsesvalg på den nye skole I Rudersdal Kommune skal der afholdes valg til skolebestyrelse inden 12. maj Bestyrelsen vælges for en to-årig periode. Den nye skole holder valgmøde for alle forældre fra Kajerødskolen og Parkvejskolen tirsdag den 8. maj Mødet finder sted på Parkvejskolen kl Læs mere om valget på skolernes hjemmesider. De nuværende skolebestyrelser på Kajerødskolen og Parkvejskolen er repræsenteret i en styregruppe, der blandt andet følger om- og udbygningen og sammenlægningen i øvrigt. Den nye bestyrelse får mulighed for at lave overordnede principper og retningslinjer for skolen og er derfor ansvarlig for skolens overordnede udvikling. Til gengæld arbejder skolebestyrelsen ikke med den daglige drift, som skolens leder er ansvarlig for. Navnekonkurrencen Det er sidste chance for at deltage i navnekonkurrencen, der slutter den 1. april Der er kommet over 40 forskellige forslag, som Styregruppen takker for. Man kan stadig nå at sende et forslag på eller en SMS til Forslagene skal have overskriften navn ny skole i mailens emnefelt eller i begyndelsen af sms-en. Husk at skrive dit navn, hvis du vil vinde præmien. Konkurrenceregler: Navnet på den nye skole må ikke indeholde ordene Parkvej eller Kajerød, samt Park og Kaje. Styregruppen ønsker at starte den ny skole med et helt nyt navn. 6

7 Spørgsmål til den nye skole Siden sidste nyhedsbrev er der kommet to spørgsmål om den nye skole på mail. Begge spørgsmål handler om placeringen af de kommende børnehaveklasser, som man kan læse om i den første historie i dette nyhedsbrev. Styregruppen gennemgår spørgsmålene på sine møder og vil løbende komme med svar på generelle spørgsmål i dette nyhedsbrev. Personlige og specifikke spørgsmål skal derimod sendes direkte til Møder i Styregruppen Styregruppen mødes to gange om måneden, og de næste to møder finder sted den 10. og 24. april

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Indsatsplan 2012-13. Birkerød Skole. Børn og familie. [Skriv tekst]

Indsatsplan 2012-13. Birkerød Skole. Børn og familie. [Skriv tekst] Indsatsplan 2012-13 Birkerød Skole Børn og familie [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger og betragtninger s. 3 Fakta oplysninger s. 4 Indsatsplanens opbygning s. 4 Vores mantra vores

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere