Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær"

Transkript

1 Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015

2 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder, der kan den kunst at videreføre en god kultur og sætte sit eget præg på udviklingen. Har du lyst til et udfordrende job i Aabenraa Kommune på en velfungerende døgninstitution for børn og unge med handicap? Så er det måske dig vi søger som ny afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær. Aabenraa Kommune har været hjemsted for en stor del af de specialiserede amtslige institutioner i det gamle Sønderjyllands Amt. Det gælder både Børnehandicapområdet, som Posekær er en del af, og Fjordskolen, der er en af landets største specialskoler. Dermed er der et bredt fagligt miljø og et højt fagligt niveau på institutionerne i området. Vi kan derfor tilbyde dig: at blive en del af et dynamisk, udfordrende og udviklende fagligt miljø med 80 medarbejdere erfarne, engagerede og kvalificerede kollegaer, medarbejdere og samarbejdspartnere et godt arbejdsmiljø, der er præget af glæde, humor og høj faglighed 1.1 Ansættelsesvilkår Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Forventet tiltrædelse den 15. august 2015 Arbejdsstedet er Børneinstitutionen Posekær, Posekærvej 20, 6200 Aabenraa. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer primært mellem kl. 8 og 17. Dog vil der være aftenmøder og telefonopkald udenfor det tidsrum, hvis der opstår situationer, som det enkelte team ikke kan løse. 1.2 Om Posekær Posekær er en del af Børnehandicapområdet Posekær er en del af Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune, som er omfattet af den sociale rammeaftale for Region Syddanmark. Børnehandicapområdet er en veldreven institution med i alt 125 ansatte, der sætter faglighed og kvalitet i arbejdet i højsædet. Det samlede budget er på 35 mio. kr. Børnehandicapområdet består af Børneinstitutionen Posekær og Børnehuset Lille Kolstrup. Børneinstitutionen Posekær har 24 døgnpladser, ca. 80 medarbejdere og et budget på ca. 24 mio. kr. Børnehuset Lille Kolstrup har henholdsvis 10 børnehavepladser og 10 aflastningspladser fordelt på i alt 42 børn. Tilsammen er de Aabenraa Kommunes tilbud på Børnehandicapområdet i henhold til servicelovens 66, stk. 6. Internt arbejder de to institutioner sammen om udvikling af hele Børnehandicapområdet. 2

3 Posekærs tilbud Posekær er et pædagogisk specialiseret tilbud for børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, som både tilbyder en pædagogisk indsats og en sundhedsfaglig og terapeutisk tilgang til barnet/den unge. Vi prioriterer at have et specialiseret og kvalitativt tilbud til børn og unge i målgruppen, og at forældrene oplever et godt samarbejde omkring deres barn eller ung. Børnene kommer både fra Aabenraa Kommune og fra andre kommuner. Aktuelt kommer ca. 75% af børnene på Posekær fra andre kommuner, og derfor prioriterer vi det tværkommunale samarbejde højt. Vi prioriterer også efteruddannelse og opkvalificering af medarbejderne højt. Det gør vi for at sikre vores viden om de målgrupper, der bor på Posekær, og for at kunne matche opgaverne på området. Endvidere er Posekær praktiksted for pædagogstuderende, pædagogiske assistenter og fysioterapistuderende. På Posekær har vi meget fokus på udvikling og implementering af informations- og kommunikations teknologi. Vi har indgået et samarbejde med IT-virksomheden Applikator og UC Syd omkring udvikling af IT-understøttet leg og læring og forskning målrettet læring for børn og unge med multiple funktionsnedsættelser. Herudover leverer Børnehandicapområdet konsulentbistand vedrørende børn med handicap til forældre, institutioner mv. i normalområdet. Organisatoriske forhold Børnehandicapområdet er organisatorisk placeret i Børn og Familie, og afdelingslederen refererer til institutionslederen for hele Børnehandicapområdet. Børnehandicapområdet har et lederteam bestående af de to afdelingsledere fra Posekær og Lille Kolstrup og institutionslederen. Lederteamet afholder møder hver 14. dag og arbejder sammen om udvikling af hele Børnehandicapområdet. Der er samtidig fokus på eksterne samarbejdsrelationer med de interessenter, der har kontakt til Posekær. Afdelingslederen er daglig leder af Posekær i forhold til personalet, budget og drift. I det daglige kan afdelingslederen trække på administrativ hjælp, afdelingslederen på Lille Kolstrup, institutionslederen, samt naturligvis Aabenraa Kommunes stabs- og supportfunktioner. Posekær arbejder teambaseret. Der er fire bo-grupper, og medarbejderne er fordelt på syv teams med forskellige faglige baggrunde. På Posekær prioriterer vi et godt arbejdsmiljø, derfor har alle medarbejdere ansvar for at bidrage til, at alle trives i jobbet. Der er planlagt et forløb med ekstern konsulentbistand omkring teamsamarbejde, der starter i efteråret. Det forventes, at afdelingslederen deltager aktivt i arbejdet med at gennemføre forløbet. Du kan læse mere om Børnehandicapområdet og Virksomhedsaftalen 2015 her. 3

4 4

5 1.3. Aabenraa Kommune som arbejdsplads Aabenraa Kommune har en værdibaseret tilgang til ledelse, som er beskrevet i ledelsesgrundlaget. Med afsæt i ledelsesgrundlaget arbejder kommunen systematisk og udviklingsorienteret med lederevaluering, lederudvikling mv. Du kan læse om Aabenraa Kommunes organisering samt de personalepolitiske værdier og ledelsesgrundlaget her. Hvis du overvejer at flytte til Aabenraa Kommune, kan du finde oplysninger om området, bosætning og mulighederne for at få hjælp til at finde et job til din ægtefælle eller samlever her. 2. Forventninger til den nye afdelingsleder 2.1. Ansvar generelt Afdelingslederens ansvar er: det daglige ansvar for personaleledelse og den daglige drift, herunder: o Budget- og økonomistyring o At få vagtplanen til at hænge sammen i huset, herunder sparring til vagtplansansvarlig i de fire teams o Afvikle MUS / GRUS o At stå for dagsordener til pædagogisk udvikling og lokalt samarbejdsudvalg, husassistentmøder, nattevagtsmøder, teamforældremøder, statusmøder, indvisiteringsmøder, opfølgningsmøder, deltagelse i pædagogiske dage, VISO projekter o Ansættelse af personale o Deltagelse i teammøder, supervision, daglige samtaler med personale, herunder sparring med pedel om vedligeholdelse og driften af svømmehal o Arbejdsmiljøleder, registrering i AM-online og indberetning af magtanvendelser at udgøre et ledelsesteam sammen med afdelingslederen på Lille Kolstrup og institutionslederen, som sikrer en fælles faglig profil og kultur for hele Børnehandicapområdet at bidrage til at udvikle den tværgående dialog på Posekær og på Børnehandicapområdet som helhed sikre løbende udvikling af trivsel og kvalitet i det pædagogiske- og omsorgsmæssige arbejde bidrage til udvikling på alle niveauer i hele organisationen bidrage med et godt samarbejde med medarbejderne, forældre og eksterne samarbejdspartnere 5

6 2.2 Opgaver på sigt Kort sigt: Hurtigt at få et overblik over og indsigt i det specialpædagogiske arbejde, der kendetegner Børneinstitutionen Posekær, ved at lære alle medarbejdere at kende. Derfor forventes du at deltage i team- og ad hoc møder med øvrige faggrupper Få indblik i Posekærs dagligdag og drift, styring af vagtplan sammen med grupperne og den administrative medarbejder At igangsætte en proces i efteråret, der skal kvalificere og styrke teamsamarbejdet På længere sigt: At planlægge og fastholde strategiske mål samt understøtte implementering af konkrete indsatsområder i udviklingsplanen, som er et af målene i Virksomhedsaftalen 2015 for Børnehandicapområdet. Planen skal bidrage til at fastholde og sikre en høj pædagogisk kvalitet i de eksisterende tilbud gennem efteruddannelse og implementering af nyeste viden og velfærdsteknologi 2.3. Forventninger til personlige, faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer Vi forventer, at du har følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer: Er uddannet inden for det socialpædagogiske område eller lignende Erfaring i samarbejdet med offentlige myndigheder og forstår vigtigheden af at være en god ambassadør for Posekær Diplomuddannelse i ledelse eller påbegyndt diplomuddannelse Har erfaring med ledelse, tværfagligt samarbejde og gerne ledelse af teams ved at strukturere og skabe overblik Du har relevant faglig pædagogisk indsigt og har erfaring i arbejdet med handicappede børn, unge og deres familier Evt. erfaring med at arbejde med KMD vagtplan Til dine personlige kvalifikationer har vi følgende forventninger: Du kan give plads til at medarbejderne varetager deres opgaver i de respektive teams selvstændigt Du er dialogskabende, inkluderende og teamorienteret i din stil Du har et empatisk og ressourceorienteret menneskesyn, en anerkendende tilgang og kan skabe et godt arbejdsmiljø Du er robust, har gennemslagskraft og kan træde i karakter, når det er nødvendigt 6

7 Du har gode samarbejds- og formidlingsevner og er god til at motivere Du kan organisere og koordinere, så du får ting til at ske 3. Ansættelsesprocessen Som led i ansættelsesprocessen gennemføres to samtalerunder. Mellem første og anden samtalerunde udarbejdes en personprofilanalyse, som præsenteres for ansættelsesudvalget forud for anden samtale. Personprofilanalysen udarbejdes på baggrund af et spørgeskema og en personlig samtale med en konsulent fra Aabenraa Kommune. Ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, vil blive stillet en opgave, der præsenteres under anden samtale. Opgaven forberedes umiddelbart før samtalen. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte institutionsleder Syrén Mortensen med spørgsmål om stillingen og forventningerne til den kommende afdelingsleder. Endvidere vil ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, have mulighed for at aftale en rundvisning. Institutionsleder Syrén Mortensen kan kontaktes på telefon Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget består af: 1 repræsentant forældrerådet 7 repræsentanter blandt medarbejderne 1 afdelingsleder Lille Kolstrup institutionslederen (formand) Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer og erfaringer, som er beskrevet i job- og kompetenceprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af ansøgerne: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra de to samtaler Den mundtlige tilbagemelding til ansættelsesudvalget på personprofilanalysen Præsentation af opgaven Resultatet af de to til fire referencer, som institutionslederen har indhentet inden anden samtalerunde. Referencer indhentes kun efter aftale med ansøger. 7

8 3.2 Tidsplan Aabenraa Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du skal derfor sende din ansøgning online via knappen under stillingsopslaget. Ansøgningen skal være kommunen i hænde mandag den 26. maj Der sendes kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, som fremgår af ansøgningen. Mailadressen forudsættes at kunne anvendes til fortrolig kommunikation om ansættelsesprocessen. I uge 22 beslutter ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der inviteres til første samtalerunde. Første samtalerunde er den 10. juni 2015, hvor ansættelsesudvalget afgør, hvilke to-tre ansøgere der går videre til anden runde. De pågældende ansøgere kontaktes telefonisk/på mail samme dag. Anden samtalerunde gennemføres den 24. juni Personprofilanalysen til brug for anden samtalerunde gennemføres efter nærmere aftale. Forventet tiltrædelse er den 15. august

Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Job- og kompetenceprofil for PPR leder Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DE 5 SKARPE : LARS ANDERSEN

DE 5 SKARPE : LARS ANDERSEN DE 5 SKARPE : LARS ANDERSEN Alvorligt syge skal alligevel aktiveres KORT NYT ET TILBUD I AFTEN OG NATTETIMERNE NYE BØGER HÅNDBOG OM FUNKTIONS- EVNEMETODEN KONFLIKTHÅNDTERING FANTASI OG VIRKELIGHED KORT

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Stillingsopslag Vi søger en ny afdelingsleder til Natur- og Landskab, da den nuværende leder går på pension. Afdelingen har ca. 17 medarbejdere,

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere