Marjatta Udviklingscenter. Strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marjatta Udviklingscenter. Strategiplan 2015-2018"

Transkript

1 Marjatta Udviklingscenter Strategiplan April 2015

2 Indhold Udviklingscenterets mission... 3 Udviklingscenterets vision... 3 Udviklingscenterets mål... 4 Særligt om udvikling af uddannelserne til pædagog i perioden :... 5 Strategiplan for de kommende 3 år... 6 Det vi leverer Pædagogik og uddannelse Kunst Forskning Social innovation Udvikling af den pædagogiske impuls på Marjatta Udviklingscentrets organisation Udviklingscentrets personale og kompetencer Udviklingscentrets budget

3 Udviklingscenterets mission Marjatta Udviklingscenter bidrager til at fremme motivation og handlekompetence så hver enkelt kan se sig selv som en del af en meningsfuld helhed. Fokus er at tilgodese hele menneskets væsen krop, følelser, tanker og indre kerne, så det individuelle potentiale kan folde sig ud til glæde for den enkelte og verden. Udviklingscenterets vision Udviklingscenterets vision er at fremme pædagogik gennem uddannelse, kunst og forskning og medvirke til at skabe social innovation inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske impuls og menneskesyn. Den grundlæggende intention er at bringe udsatte borgeres resurser i spil til gavn for dem selv, deres omgivelser, samfundet og verden. Med dette menes at understøtte og udvikle faglige tilgange, så den enkelte borgers anderledeshed bliver til en resurse. Udviklingscenteret medvirker til at skabe udviklingsprocesser, samt fremme trivsel, selvværd, samhørighed, personlig udvikling og oplevelse af mening med tilværelsen. Udviklingscenteret medvirker til at videreudvikle den pædagogiske impuls på Marjatta og er desuden med til at skabe inklusion af udsatte borgere, bl.a. gennem bæredygtige sociale fællesskaber. 3

4 Udviklingscenterets mål Udviklingscentret har ud fra mission og vision et bredt spektrum af opgaver og virkefelter. Udviklingscentrets beskedne størrelse og økonomi betyder, at ikke alle opgaver kan løses på samme tid. Udviklingscentret har derfor behov for at fokusere sin indsats. Strategiplan fokuserer i høj grad på uddannelse i samarbejde med UCSJ. Det vil i løbet af perioden vise sig, hvilke concepter, der er bæredygtige, og erfaringerne vil danne grundlag for en ny startegiplan. Overordnede udviklingsmål for 2015 til 2018: at skabe uddannelser, kurser og kompetencegivende tiltag for pædagoger, medarbejdere, pårørende og udsatte borgere, både internt i Marjatta fællesskabet og eksternt for tilsvarende målgrupper. Dette gøres både gennem selvstændige initiativer i udviklingscenterets regi og i samarbejde med andre samarbejdes partnere / uddannelsesinstitutioner. at aktivt arbejde med kunst gennem koncepter, der understøtter menneskelig udvikling, dannelse, livsglæde og oplevelse af mening. Dette gøres blandt andet gennem at sikre, at kunst er et bærende element i pædagogernes uddannelse såvel som i fællesprojekter med udsatte borgere, der fremmer inklusion, ligeværd og gensidig læring. at skabe rammer for forskningsprojekter, der direkte eller indirekte belyser og/eller fremmer udsatte borgeres kår. Dette kan være forskning indenfor pædagogik, uddannelse, social bæredygtighed, inklusion, kunstens betydning og det udvidede sundhedsbegreb. at fremme social innovation og styrke kontaktfladen mellem udsatte borgere og det omkringliggende samfund. Dette kan blandt andet ske gennem at skabe nye sociale former og menneskemøder, der giver mening, både for de udsatte borgere og samfundet omkring. at medvirke til at videreudvikle den pædagogiske impuls på Marjatta 4

5 Særligt om udvikling af uddannelserne til pædagog i perioden : Udviklingscentret vil fortsat tilbyde en deltids helsepædagogisk uddannelse med fokus på mennesker med særlige behov. Deltidsuddannelsen har eksisteret siden 1985, i de første 18 år som en treårig uddannelse, som blev afsluttet med 1 år i udlandet. Siden 2003 har hele uddannelsen kunnet fuldføres på Marjatta Seminarium. Inden for de seneste 5 år er alle mellemlange uddannelser blevet ændret til at opfylde kravene til en bacheloruddannelse og samtidig er alle uddannelser samlet i centre; university colleges. For at leve op til tidens krav samt for at fremme dialogen til den almindelige uddannelsestænkning har udviklingscenteret taget initiativ til et samarbejde mellem pædagoguddannelserne på Marjatta og University College Sjælland. Det har ført til en samarbejdsaftale med University College Sjælland (UCSJ) og udviklingscenteret på Marjatta (af 25. august 2014), hvor Uddannelsescenter Marjatta (som seminariet herefter kaldes) underviser inden for det specialiserede område i social- og specialpædagogik efter inspiration af Rudolf Steiners impulser, for så vidt uddannelsen lever op til gældende krav bla. om eksamen mv. Samarbejdet med UCSJ omfatter: Bacheloruddannelsen med specialisering inden for social- og specialpædagogik Videreuddannelser, herunder praktikvejlederuddannelse og diplomuddannelse i ledelse Forskningsprojekter efter nærmere aftale 5

6 Strategiplan for de kommende 3 år Det vi leverer 1. Pædagogik og uddannelse Deltidsuddannelsen Marjatta Uddannelsescenters deltidspædagoguddannelse fortsætter med 4 årgange, og en 5. årgang som overbygningen til Helsepædagog. Uddannelsen udvikles videre og der arbejdes for øget kvalitet og rekruttering af flere studerende. 1. august 2015 og hvert år fremover (så længe det er muligt) starter en ny 1. årgang. Skemaer for undervisning på alle 5 årgange Undervisningsmateriale Lærerhold sat og booket Se studieordning på 1. juni 1. august 1. juli Bacheloruddannelse med specialisering inden for social- og specialpædagogik Specialiseringsmodulerne i bacheloruddannelsen til pædagog i samarbejde med UCSJ, skal være godkendt inden sommeren Første undervisningsmodul begynder i foråret Der er en sommerhold og et vinterhold, der undervises sideløbende. Uddannelsen er først fuldt udfoldet i 2017, hvor der udbydes 9 forskellige moduler indenfor et år. Det vil i løbet af 2017 vise sig om konceptet er efterspurgt, og om UCSJ samarbejdet skal videreføres i denne form. Moduler udarbejdes og godkendes i samarb. med UCSJ 1. juni 2015 Undervisningsplaner udarbejdes og godkendes 1. dec Lærerhold sat og booket 1. jan Modul som praktikperiode (2. praktik) 1. dec maj 2016 Moduler der er valgfrie: og Drama som æstetiske læreprocesser i pædagogisk og socialt i 7 arbejde. uger Leg, musik, drama, dans, billedkunst og fortælling i pædagogisk og socialt arbejde Natur og udeliv Tværprofessionelt modul: Sundhed og krop Tidspunkter Modul som praktikperiode (3. praktik) Specialiseringmodul: Mennesker i udsatte positioner Specialiseringsmodul: Livskvalitet identitet og fællesskab Evaluering af samarbejdet med UCSJ 1. juli

7 Som det ses af bilag 1 (budget for Uddannelsescenter Marjatta), budgetteres med 4 moduler i 2016, 9 moduler i 2017 og 10 moduler i Det er udviklingscentrets ansvar at sikre, at undervisning af disse moduler alle er klar til afvikling. Videreuddannelser Uddannelsescentret udbyder i samarbejde med UCSJ videreuddannelser på diplomniveau. Første hold blev afviklet med succes i foråret 2015, og flere uddannelser er under udformning. Opgaven med at udbyde/annoncere videreuddannelserne varetages af UCSJ efter aftale. Praktikvejlederuddannelsen PVU uddannelse udbydes 2 gange per år med opstart 15. sept/ 15. februar. Modulene kører under forutsætning af tilstrækkelig antal tilmeldte. Uddannelsen plan- og skemalægges 15. aug Undervisningsmateriale justeres og godkendes 1. sept.2015 Lærerhold sat og booket 1. sept Hold sept Hold febr Hold sept Hold febr Hold sept Hold febr Hold sept Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen plan- og skemalægges 15. maj 2015 Undervisningsmateriale udarbejdes og godkendes 1. juli 2015 Lærerhold sat og booket 1. juli modul start Kommunikation og ledelse 1. sept modul starter det personlige lederskab 1. febr modul starter ledelse og værdier 1. sept Yderligere valgfri moduler planlægges 1. dec modul start Kommunikation og ledelse 1. febr modul starter det personlige lederskab 1. juli modul starter ledelse og værdier 1. sept Kurser Udviklingscentret, uddannelsescentret og Marjatta har løbende udviklet kurser for Marjattas personale, samarbejdspartnere og andre efter behov og ønske. Dette sikrer kompetenceniveauet hos Marjatta ansatte bevares på et højt niveau, og sikrer en kontinuerlig udvikling af pædagogikken med input fra det pædagogiske 7

8 univers. Samtidig er det erfaringsmæssigt en god indtægtskilde for uddannelsescentret. Videre arrangeres en række kurser for Marjattas beboere og andre med særlige behov. Kursernes indhold og tema drøftes årligt, så det svarer til behov og ønsker. I tillæg arbejdes på at støtte resursepersoner, der ønsker at tilbyde kurser for eksterne inden fagområdet. Udviklingscentret har en særlig rolle med at opfange og formidle tendenser i den antroposofiske verden, herunder gennem foredrag og kurser. Der skal derfor offentliggøres et årligt tilbagevendende og opdateret kursuskatalog på hjemmesiden og tryk. Kurserne planlægges individuelt. Næste opdatering af kursuskataloget skal ske senest 1. august Kunst Udviklingscenteret skal i videreudvikle selvstændige, kunstneriske udtryksformer, som befordrer personlig udvikling. Der arbejdes med kunstneriske udtryk, som understøtter pædagogiske processer, social inklusion og dannelse. Kunsten indgår aktivt i kurser, uddannelse og understøttelse af Marjatta fællesskabets kulturliv. Der foregår kunstnerisk aktivitet, som inviterer Marjatta fællesskabet og udefrakommende til at mødes om udviklingsprocesser, som fremmer trivsel, selvværd, samhørighed, personlig udvikling og oplevelse af mening med tilværelsen. I vinterhalvåret tilbydes et regelmæssigt kulturelt program med egne opførelser, gæstespil, foredrag og kulturelle møder. I sommerhalvåret er der stævner, festivaler og opførelser til årgangsafslutninger. Nedenstående er hovedpunkterne i den kunstneriske linjes aktiviteter fastholdt: Skuespil med 1-2 års mellemrum, m. Marjattas ansatte og beboere Skuespil, eurytmi med unge beboere (f.eks: Den Grimme Ælling) Eurytmiopførelser m. medarbejdere og interesserede Kunstprojekter m. yngre mennesker, som søger Marjattas værdier. Eurytmi, musik/sang, skuespil, billedkunst Julespil, Sankt Hansspil (opføres for beboere og personale) Opførelser til seminarieafslutninger. Skuespil, eurytmi, musik Opførelser ved afslutning af 7-ugers moduler fra UCSJ. sk. eu, mus. Gæstespil: Eurytmi, skuespil, koncerter Stævner og konferencer om kulturelle og pæd. tematikker December, juni Juni Vinterhalvår August 8

9 Foredrag og foredragsrækker m. bidragydere indefra og udefra MF Film om pædagogikken på Marjatta og om forskning er færdige. Der mangler én om studenterliv, campus og erhvervsmuligheder Vinterhalvår Forskning Marjatta deltager løbende i forskningsprojekter af forskellig karakter, som er relevant for Marjattas pædagogik og udvikling. Udviklingscentret er tovholder, initiativtager, fundraiser og deltager i disse forskningsprojekter. Udviklingscenteret har taget initiativ til og deltager i følgende forskningsprojekter: Læring i praksisfeltet (RUC). Projektet, der har fokus på læring fra teori til praksis, afsluttes inden sommer 2015, og vil foreligge som skriftlig rapport i januar Det er et pilotprojekt, som er støttet af MarjattaHjemmenes Støttefond og som ledes af Birgitte Ravn Olesen. Budget kr. Nyt forskningsprojekt videreudvikles med afsæt i pilotprojektet: Læring i praksisfeltet i samarbejde mellem Uddannelsescenter Marjatta, RUC og UCSJ. Som indledning til dette forskningsprojekt udformes en rundspørge blandt Marjattas medarbejdere om deres syn på de vigtigste værdier dels i det daglige møde med beboerne, dels i den fællesskabs-dannende kultur og i et samfundsmæssigt perspektiv. Finansiering søges fra RUC, UCSJ og nye fondsmidler. Nærværende opmærksomhed i skolen er et projekt, der er etableret i et samarbejde mellem Marjattas udviklingscenter og forskere fra RUC. Projektet udføres som et Ph.d.- projekt af Marie Kolmos i et samarbejde mellem RUC, UCSJ og Uddannelsescenter Marajtta. Budget: 2.2 mio. kr. Bæredygtig inklusion af udsatte gennem community dannelse er et projekt, der udføres af forskere fra RUC og UCSJ i samarbejde med Marjatta og Østagergård. Projektet har modtaget modtaget 1 mio. kr i støtte fra Region Sjælland til det første år. Der skal søges yderligere 1 mio. kr. til propjektet til Det 3. år færdiggøres projektet som en Ph.d., som allerede er finansieret af RUC og UCSJ. afsluttes juni 2015 rapport jan okt marts 2016 Juni 2016 sept sept jan.- dec.2015 jan.- dec jan.-dec.2017 Selvstændigt forskningsenhed på Marjatta. Kunstnerisk aktivitet står helt centralt i steinerpædagogikken og inden for Marjattas arbejdsområde. Kunst opleves som meningsfuld og væsentlig for forståelse både af sig selv og livet. Men der eksisterer meget lidt forskning på dette område. 9

10 Derfor vil Marjatta i 2015 oprette en forskningsenhed med fokus på Dannelse gennem kunstnerisk aktivitet i pædagogisk sammenhæng. Inden for det almindelige uddannelsesvæsen reduceres kunst i pædagogik i meget høj grad. Samtidig ser mange at evnen til at udvikle motivation for livet og skabe mening i livet er en væsentlig nutidig pædagogisk opgave, hvor kunstnerisk aktivitet kan have betydning. Forskning om kunst i pædagogik er begrænset og i en OECD-rapport fra 2013 konstateres at nye forskningsmetoder må udvikles for at skabe en ny forståelse af kunstens værdi. Rapporten konstaterer også, at nye filosofiske perspektiver må udvikles så betydningen af kunst kan placeres i en større kontekst. Formålet med forskningsenheden er at Bedrive forskning om kunstnerisk aktivitets betydning for menneskelig udvikling og dannelse; bl.a. i pædagoguddannelsen og på Marjatta. Udvikle nye videnskabelige metoder som fordyber og udvider evnen til at fortolke oplevelser af kunst og kunstnerisk aktivitet. Bearbejde teoretiske perspektiver på dannelse gennem kunst. Et mål er at udvikle en teoretisk kontekst i hvilken værdien af oplevelser gennem kunst klart kan beskrives på kvalificeret måde og placeres ved siden af det traditionelle perspektiv på pædagogikkens mål. Strategiplan for forskningsenheden: Formål for enheden formuleres; enheden grundlægges og placeres i akademisk kontekst. Første aktiviteter er: - at finansiere disse skridt - at oprette administrativ ramme - at skrive artikler ud fra Göran Krantz s Ph D-arbejdet: en om kunstens værdi i pædagogik, en om metoden, og en om dannelse set i ny kontekst, hvor kunstnerisk aktivitet er central. - at udarbejde design for et nyt forskningsprojekt - udadvendt information etablering af enhedens profil Næste skridt er: - at finde finansiering for forskningsprojekter; gennemfører det og publicere resultater - videre etablere enhedens profil gennem publikationer, mindre konferencer, foredrag i forskellige sammenhænge. Arbejde for publikationer af f.eks. Mostafa, Terje, og andre i passende former - udarbejde strategi for udvikling af 3-5 års perspektiv, udvide kredsen af forskere; forskningssamarbejde og andre universiteter, samarbejde medpraktikere for at finde nye forskningsspørgsmål, holdbar finansiering

11 4. Social innovation Ud over arbejde med integration og social- og specialpædagogik, skal udviklingscentret medvirke til videreudviklingen af Marjatta som et sted for læring, inklusion, vækst for udsatte borgere, studerende og hvor lokalmiljø kan mødes. Videre tager udviklingscenteret initiativ til at drøfte inklusion i praksis og bidrager med dette til, at Marjattas tilbud udvikles i samklang samfundet. I dette arbejde spiller kulturhus, butik, cafe, ungdomsuddannelse, uddannelsescenter m.m. en betydelig rolle som samlingssted for beboere, studerende, lokalbefolkning, kunder, studerende, forskere o.m.a., som alle indgår i sociale interaktioner og derved medvirker i inklusionsarbejdet. Udviklingscentret har derfor ansvaret for disponeringen af lokaler på Bredeshave, som ikke er udlejet til faste brugere (Cafe Bredeshave, Butik Pilti, Haveholdet og STU). Disponeringen sker i den eksisterende koordineringsgruppe. Det er udviklingslederen, der forbereder og leder møderne i koordineringsgruppen. 5. Udvikling af den pædagogiske impuls på Marjatta Udviklingscentret skal løbende medvirke til at igangsætte og støtte op om udviklingen af den pædagogiske impuls på Marjattas forskellige enheder. Udviklingscentret skal gennem sine kontakter og impulssøgende aktiviteter virker som konsulent og sparringspartner for udviklingstiltag i Marjatta fællesskabet (proceskonsulent ikke drifter). Blandt de løbende opgaver er: - Udviklingen af værdi-, mål- og handlegrundlaget - Medvirke i udviklingen og implementeringen af retningsgivende dokumenter - Læring i praksisfeltet - Fastholde og udvikle helsepædagogikken - Følge forandringer i målgrupperne - Udvikling af pædagogiske værktøjer i undervisning og behandling 11

12 Udviklingscentrets organisation Marjatta Udviklingscentret Uddannelsescenter Kunst og kultur Udvikling og rådgivning Bacheloruddannelse Deltidsudd og kurser Diplomuddannelser Sundhed og antroposofisk lægebehandling Forskning Helsepædagogisk konsulentvirksomhed Udviklingscentrets personale og kompetencer Udviklingscentrets leder har direkte ledelseskompetence af følgende funktionsledere: - Lederen af deltidsuddannelsen - Kunstnerisk leder - Leder af videreuddannelser - Leder af bacehloruddannelsen og forskningsenheden Der er desuden i udviklings- og uddannelsescentret ansat en række personer, herunder er der tilknyttet et antal timelønnede lærere, ligesom der bruges gæsteforlæsere m.fl.. Udviklingscentrets nuværende leder går på pension primo Der arbejdes derfor på at opslå og besætte stillingen snarest muligt. Udviklingscentrets kompetencer er altafgørende for centrets leverancer. Det er daglig ledelses vurdering, at udviklingscentret p.t. kompetencemæssigt er velbestykket, og at udviklingscentret har mulighed for at trække på en lang række kompetencer i og udenfor Marjatta. Blandt de væsentligste kompetencer, som udviklingscentret skal opbygge, udbygge, bevare og skabe forbindelse til, er forsknings- og erfaringsbaseret indsigt i social- og specialpædagog, antroposofi, kunst, procesledelse, ledelse, uddannelse og filosofi. 12

13 Udviklingscentrets budget Udviklingscentrets har i 2015 følgende budget: Udviklingscentret (betales af Driftsfonden) Løn (1 fuldtids og 2 deltidsstillinger) kr Husleje kr Øvrige udgifter kr Uddannelsescentret (indtægtsdækket virksomhed) Løn (1 fuldtidsansat, 5 deltidsansatte + ca. 20 timelønnede) kr Gæstedocenter, kørsel m.m. kr Undervisningsudgifter kr Adm. og ejendomme kr Kursusgebyrer m.fl. indtægter kr Tilskud fra støttefonden kr Der arbejdes i 2. halvår 2015 på at fondsfinansiere en forskningsenhed. Som det ses består Udviklingscentret budget p.t. af to budgetter. Marjatta Udviklingscenter er en afdeling af Driftsfonden Marjatta, cvr.nr Udviklingscentrets aktiviteter omkring uddannelser og kurser foregår i Uddannelsescenter Marjatta, der er en del af den almennyttige fond MarjattaHjemmenes Støttefond, cvr.nr , og der er vandtætte skodder mellem de to fondes økonomi.. Lederen er udviklingscentret er samtidig leder af Uddannelsescenter Marjatta, og daglig leder af de ansatte i uddannelsescentret. Der kan derfor trækkes på kompetencer fra begge enheder. Det detaljerede budget for Uddannelsescenter Marjatta, vedlægges som bilag. Budgettet bygger på den forudsætning, at der i august 2016 starter 25 elever på bachelor-uddannelsen til Special- og socialpædagog, samt at der afholdes i alt 5 diplomuddannelser i

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter

Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter Job- og personprofil Udviklingsleder Marjatta Udviklingscenter Strandvejen 11 Tlf. 5596-5119 marjatta@marjatta.dk 4733 Tappernøje CVR nr. 67278712 www.marjatta.dk Denne job- og personprofil for Marjattas

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt Fordybelsesmoduler 2015 Læreruddannelsen University College Lillebælt 1 2 Indholdsfortegnelse Social inklusion at arbejde med udvikling af elevers sociale trivsel og kompetencer i folkeskolen... 4 Musical

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

DGI Nordsjælland og UCC. Diplom modul i bevægelse og dannelse. Efteruddannelse for pædagoger

DGI Nordsjælland og UCC. Diplom modul i bevægelse og dannelse. Efteruddannelse for pædagoger DGI Nordsjælland og UCC Diplom modul i bevægelse og dannelse Efteruddannelse for pædagoger 2 Bevægelse skaber liv og glæde Bevægelse og dannelse 3 Som noget helt nyt har DGI Nordsjælland indgået et samarbejde

Læs mere

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen -

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen - + University College Lillebælt Maddannelses Lab Svendborg Kommune Børn&Unge Ålborg Universitet MENU LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen - Præsentation d. 30. april 2012. MEP, Christel Schaldemose besøger Nymarkskolen.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland

Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland Samarbejdsaftale vedrørende pædagoguddannelsen, forskning og Center for Videreuddannelse University College Sjælland Slagelsevej 7 4180 Sorø

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Vision mission strategi værdier. University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved

Vision mission strategi værdier. University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved Vision mission strategi værdier University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved Vision Det er UCSJ Bioanalytikeruddannelsen Næstveds vision at være en anerkendt og ønsket aktør i forhold

Læs mere

Fortællinger og praksisværktøjer

Fortællinger og praksisværktøjer fordi forandring og forvandling handler om at se, hvad et andet menneske kan blive og ikke kun, hvad det er lige nu Et mentorkursus for dig, der vil skabe inklusion Fortællinger og praksisværktøjer - der

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Specialiseringsdelen

Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Specialiseringsdelen 2016 Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Specialiseringsdelen Pædagoguddannelsen Professionshøjskolen UCC 2016-09-05 Studieplan Specialiseringsdel Indhold Uddannelsens opbygning i specialiseringsdelen...

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND Lærer Silkeborg 1. Praktik, kompetencemålsprøve 156 152 97% 156 7,97 2. Praktik, kompetencemålsprøve

Læs mere

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol

LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol + University College Lillebælt Maddannelses Lab Svendborg Kommune Børn&Unge Ålborg Universitet MENU LOMA-Lokal Mad - Nymarkskolen Præsentation på LOMA- workshop 8. marts 2012, Metropol København. + Aktionsforskningsgruppen

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Projekt undervisningsassistenter

Projekt undervisningsassistenter Projekt undervisningsassistenter Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Tlf. 6223 4610 Projektbeskrivelse for pilotprojektet Udgangspunkt Denne projektbeskrivelse omfatter både pilotprojektet,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Ikke blot individorienteret inklusion gennem egen bolig, aktivering og kontaktperson Ikke blot integration i et lukket institutionsmiljø Inklusion af unge

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation. Praksisværktøjer. der forandrer de sårbare liv

Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation. Praksisværktøjer. der forandrer de sårbare liv Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation Praksisværktøjer der forandrer de sårbare liv Vi ser ikke verden som dén er vi ser verden som vi er Jens Arentzen Internt mentorkursus for Jer, der

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Velkommen til Åbent hus. Merit Pædagoguddannelsen Aarhus

Velkommen til Åbent hus. Merit Pædagoguddannelsen Aarhus Velkommen til Åbent hus Merit Pædagoguddannelsen Aarhus 2017 1 Intro og præsentation - Hvem er vi? (navn og ansættelsessted) 2 Hvad er din motivation for at komme i dag? 3 Spørgsmål ang. uddannelsen forventninger

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

BlOK 1 Jette Rymer Kontakt Virksomhedsledelse og ledelsesudvikling. Musik som kunstart 12.-13.-14. juni 2013 Sted lisbet Kolmos BlOK 2 Torben Olesen

BlOK 1 Jette Rymer Kontakt Virksomhedsledelse og ledelsesudvikling. Musik som kunstart 12.-13.-14. juni 2013 Sted lisbet Kolmos BlOK 2 Torben Olesen LEDELSES -KUNST marjatta LEDELSE De nyeste tanker inden for virksomhedsledelse og samarbejde passer godt til Rudolf Steiners tanker på det sociale område. Basis for ledelsen er ikke autoritet og magt;

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Tværinstitutionelt samar- bejde om børn og voksnes læring

Tværinstitutionelt samar- bejde om børn og voksnes læring Tværinstitutionelt samar- bejde om børn og voksnes læring Partnerskabsaftale mellem Museum Vestsjælland og Pædagoguddannelsen UCSJ 1. Marts 2016 Children s active participation in museum experiences is

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

AUTISMEPILOT. - en basisuddannelse om autisme

AUTISMEPILOT. - en basisuddannelse om autisme AUTISMEPILOT - en basisuddannelse om autisme Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme skræddersyet forskellige faggrupper. Uddannelsen tager udgangspunkt i et ressourceorienteret

Læs mere