På den brændende Platform. Skal man lige- Som militæret i gamle dage brænde benzinen af, Så vi kan vise, at vi godt kan bruge pengene?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På den brændende Platform. Skal man lige- Som militæret i gamle dage brænde benzinen af, Så vi kan vise, at vi godt kan bruge pengene?"

Transkript

1 16 /// økonomi / danske kommuner / no.1 / 2013 Skal man lige- Som militæret i gamle dage brænde benzinen af, Så vi kan vise, at vi godt kan bruge pengene? Lasse Jacobsen, kommunaldirektør Viborg På den brændende Platform Økonomistyring er fortsat en brændende platform. Fire kommunaldirektører fortæller om budgetopfølgning, sanktioner, om at ramme under nullet og om politikernes måske dalende indflydelse. Af Morten Jung, Søren Hyre-Fenneberg, A-2 og Tom Ekeroth Vi er på kommunaldirektør Rikke Vestergaards hjembane på rådhu - set i Kolding sammen med kollegaerne Benny Balsgaard fra Faaborg- Midtfyn, Torben Kjærgaard fra Frederiksberg og Lasse Jacobsen fra Viborg til en samtale fremtidens kommunale økonomistyring, budgetloven, om institutionernes opsparing, om hvorvidt politiker - nes indflydelse er formindsket, og om det er godt at ramme under nul. Altså sigte lavt for at holde budgettet i tider, hvor overskridelser kan medføre sanktioner. Har budgetloven medført en anden

2 mindre Service De økonomiske udfordringer klaresikke uden service-forringelser, mener et stort flertal af kommunaldirek-tørerne. Men flere peger samtidig på, at det, som borgerne oplever som forringelser, ikke behøver at være det. Af Morten Jung, Søren Hyre-Fenneberg, A-2 og Tom Ekeroth slags budgetopfølgning? Rikke Vestergaard (RV): Budgetloven kom lidt på bagkant. Vi havde kigget i afgrunden de fleste af os. Der var fuldt fokus på økonomien også fra politisk side i forvejen. Så budgetloven er meget god at have, men den kom en postgang for sent. Vi havde en brændende platform, og det betød, at vi begyndte at lytte til det med styring. Vi kunne finde ud af det selv i kommunerne. Lasse Jacobsen (LJ): Finansministeriet vil nok ikke sige, at vi er blevet bedre til budgetopfølgning, for nu kommer vi ud med store mindreforbrug. Men jeg er enig med Rikke i, at det ikke er budgetloven der har gjort der har gjort os bedre til at sikre budgetover - holdelse det var vi tvunget til af økonomien. Men budgetlovenhar betydet, at vi nu kommer ud med mindreforbrug, fordi vi nu alle Kommunaldirektørerne Lasse Jacobsen, Torben Kjærgaard, Rikke Vestergaard og Benny Balsgaard samlet på rådshuset i Kolding. sammen kører med en buffer centralt og decentralt. Der er jo ikke nogen institutionsledere, som ikke lægger sig omkring de 98 til 99 pro - cent, fordi de ved, at kommer de over 100, kan det få konsekvenser. Torben Kjærgaard (TK): Kom - binationen af skattestop, serviceramme og nu anlægsloft det nye styringsparadigme betyder, at der er langt stærkere fokus på økono - mistyringen. Holder vi ikke disse rammer, risikerer vi sanktioner. Derfor er økonomistyringen blevet mere effektiv. Hvor præcist skal man ramme med sit budget? Benny Balsgaard (BB): Samlet set er vi blevet meget bedre til at styre og ramme målet. Vi har skudt ved siden af nogle gange. Men budgetlovengiver en mere rigid styring. Der er ikke den samme smidighed, som der var tidligere. Tre ud af fire kommunaldirektører mener, at kommunernes økonomiske udfordringer vil medføre serviceforringelser. Det svarer de i en undersøgelse foretaget af A-2 og Danske Kommuner. En del af dem mener dog, at det i virkeligheden handler om borgernes oplevelse af ændringer. Rikke Vestergaard, kommunaldirektør i Kolding, mener, det handler om at diskutere, hvad god service egentlig er. Vi skal være innovative og komme med nye løsninger. Meget vil måske bliver oplevet som serviceforringelser. Det kan godt være, at det, vi stiller i stedet for, i virke - ligheden er bedre service. Men det handler jo om at få en dialog med borgerne om det og få afstemt forvent - ningerne til servicebegrebet. Kollega Benny Balsgaard, Faaborg-Midtfyn, er enig. Er det serviceforringelse at nedlægge en lille skole og give børnene en bedre skole? Nej, men det handler om, hvordan det bliver italesat, siger han. innovation Endnu mere enige er kommunaldirektørerne, når det handler om innovation. 82 procent har svaret bekræftende på spørgsmålet: I min kommune vil innovation først og fremmest blive fremmet for at finde nye måder at løse opgaverne på inden for kommunens økonomiske råderum. Det handler om penge. Lasse Jacobsen, kom - munaldirektør i Viborg, siger det sådan: Vi har en innovationsstrategi, der siger, at vi bygger på den strategiske udfordring, at vi skal være færre med - arbejdere til at løse opgaverne. Innovationsforslag som enten handler om, at vi skal levere en bedre service for de samme kroner, eller at vi skal betale penge for at øge fagligheden, kan vi ikke bruge til noget. Nej, forslagene skal pege på, at vi kan klare opgaverne med færre medarbejdere og bruge færre penge. Vi skal være i stand til år for år at øge produktiviteten og presse mere ud af systemet. Det kan den private sektor, det kan vi også i kommunerne kommunernes økonomiske udfordringer kan håndteres uden serviceforringelse Neutral: 18% Meget enig/ enig: 10% Meget uenig /uenig: 72%

3 18 /// økonomi / danske kommuner / no.1 / 2013 RV: Det med at ramme plet er svært. Og det er da flot, hvis man kommer ud med et mindreforbrug på 53 millioner ud af et budget på seks milliarder. TK: Det kan ikke hidse mig op, når man samlet ligger en halv milliard under servicerammen. Det er rettidig omhu, man skaber sig en buffer op til aftalerammen. På anlæg går kom - munerne under ét så lidt over, men samlet rammer vi inden for skiven. Frederiksberg er en vækstkommune, og med anlægsstoppet har vi nu en brændende platform. Vi skal have langt stærkere fokus på kvalificering og bedre styring af anlægsudgifter. i min kommune har budgetloven medført en højere frekvens i budgetopfølgningen Neutral: 25% Meget enig /Enig: 18% Meget uenig /Uenig: 57% Samlet i mål TK: Jeg er stor tilhænger af aftalesystemet og så længe, vi har det for kommunerne under ét og opbakning til KL, så tror jeg, vi har den fleksibilitet, der skal til. Med mulighed for, at de, der har brug for at gå op over gør det, og de, der ikke ønsker at gå KL s præparering og den massive fokus på økonomistyring i 2009 og 2010 betød at vi kom forud for budgetloven, siger Benny Balsgaard fra Faaborg- Midtfyn. op over eller ikke har råd til det bliver under. Dermed går vi samlet set i mål. RV: Det er efter min mening fornuftig økonomistyring, at man er lidt til den forsigtige side. Og hvis der kom - mer uforudsete udgifter, skal der være taget højde for det. TK: Der har været fokus på den mulige negative konsekvens af sanktionssystemet i forhold til institutionernes opsparing, og der er jeg mest bekymret hvis ikke vi er meget opmærksomme på det, kan vi bidrage til, at man begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om det er godt at spare op. Nogle kommuner har jo været nødt til at gribe ind over for institutionsopsparing. Jeg har det synspunkt, at det er en god historie, at institutionerne sparer op. Derfor er min holdning også, at man ikke skal gribe ind over for opsparing, men i stedet skabe en buffer, der dækker institutionernes opsparing af. Noget af det stærke i den danske kommunemodel er institutionernes ansvarlighed. BB: Den ansvarlighed, som vores institutioner udviser ved at have den buffer, er samtidig en samlet bombe under kommunens økonomi. Vi har fået italesat hos vore institutioner, at hvis de vil bevare den frihed de har, så er vi nødt til at kigge på dem sam - let. Den sum, som de overfører fra år til år, skal nogenlunde gå op det er ikke de samme der sparer op, men samlet har vi en ret stor overførsel. LJ: Det er der, det uhensigtsmæssige kommer ind. Selv om vi nu forsøger at frede vore institutioner. Når kom - munerne så under ét bliver pisket med, at det er håbløs økonomistyring at komme ud med et mindre forbrug, og at det viser, at vi kan nøjes med færre penge året efter, understøtter det uhensigtsmæssig adfærd. Skal man ligesom militæret i gamle dage brænde benzinen af, så vi kan vise, at vi godt kan bruge pengene? RV: Vores store udfordring er, at vi er låst fast på et vilkårligt niveau. Det drejer sig for så vidt både om anlæg og drift. Men det skal vi kunne manøv - rere i og styre os ud af, men det giver nogle udfordringer. I forhold til vores institutioner og andre decentrale enheder handler det i høj grad om at bevare den tillid, som er blevet oparbejdet. Tillid til, at man får lov til at råde over egne opsparinger og dermed vise rettidig omhu i forhold til sine driftsmæssige dispositioner. i min kommune har budgetlovens sanktionsmuligheder gjort det lettere at styre økonomien Meget enig/ enig: 41% Ved ikke: 2% Neutral: 13% Meget uenig/ uenig: 44% Under nullet Indskrænker den strammere økonomistyring lokalpolitikernes beslutningsmuligheder? TK: Sanktioner og loft har i forhold til det politiske system slået fast, at det er ikke til diskussion: Man overholder sit skattestop, sin serviceramme og nu sit anlægsloft. Konsekvensen af ikke at ramme er meget større. Det har haft nogle fordele, men også nogle udfordringer. Hvis vi ikke får håndteret opsparingerne i institutionerne, så har vi en tikkende bombe. LJ: Det har ikke gjort det lettere at styre økonomien, men det har gjort det lettere at sikre, at kommunerne under et ikke har en budgetoverskri -

4 danske kommuner / no.1 / 2013 / økonomi /// 19 Flere muligheder Vores stabilitet - din dynamik! vores formål er alene at sikre den billigst mulige finansiering og den bedste service til kunderne. vi er specialister i lån og leasing til kommuner, regioner og kommunale fælleskaber.

5 20 /// økonomi / danske kommuner / no.1 / 2013 delse. Der er jo ikke nogen kommuner, der vil risikere at bruge bare ti millioner for meget med udsigten til at skulle aflevere endnu mere. BB: Der er klart kommet en øget politisk opmærksomhed på økono - mistyring. Når det er blevet lettere at få lavet en økonomisk handleplan hos os, så er det KL s præparering og det fokus, der var på økonomistyring i 2009 og En langt større del af politikere end borgmestrene fik det som mantra. Og det har gjort det lettere. Det massive bombardement fra KL s side har været medvirkende til, at man er kommet forud for budgetloven. LJ: Når man taler om at styre økono - mien, er det så dårlig økonomistyring at komme ud med et mindre forbrug? Ja, det har gjort det lettere at sikre, at vi ikke kommer ud i en budgetover - skridelse samlet set. Men det er jo ikke det samme som at sige, at den ville have været ufornuftig, fordi det kunne være udtryk for en tidsfor - skydning mellem årene. Det kan vi ikke blive straffet for. Har sanktionerne gjort det lettere at styre økonomien? TK: Hvis vi tager 2009-regnskabet, så er der ingen tvivl om, at KL har lagt en linje, der hed: Det er nu eller aldrig, hvis vi skal bevare aftale - systemet. Jeg tror, det er kombinationen af KL s skærpede fokus, sanktionssystemet og de brændende platforme, vi hver især måtte have, der har gjort, at økonomistyringen både på det administrative og politiske niveau er langt mere fokuseret. Og jeg mener stadig, at et mindre forbrug er godt. LJ: Der er aldrig nogen, der har ment, at det var fornuftig økonomi - styring at brænde alle pengene af i december. Men jeg nægter da også at tro, at vi bliver straffet, fordi vi opfører os hensigtsmæssigt. RV: Beslutningsmulighederne bliver større, fordi de bliver truffet på et oplyst grundlag. Når det drejer sig om stram styring, er man nødt til at lave business cases og kende mængde og pris. Det går vel ikke imod det at have et råderum. Tværtimod. Det burde gøre det bedre. Vores store udfordring er, at vi er låst fast på et vilkårligt niveau, siger Rikke Vestergaard. Tværtimod giver de nye regler politikerne større indsigt og dermed større mulighed for at drive politik, mener Lasse Jacobsen. jeg forventer, at lokalpolitikernes beslutningsmuligheder bliver indskrænkede som følge af behovet for strammere økonomistyring Meget enig/ enig: 34% Neutral: 23% Meget uenig/ uenig: 43% indflydelse svækket TK: Sanktionssystemet svækker KL s rolle og har en risiko for at svække kommunalpolitikernes indflydelse. Hvis det er rigtigt, at skattestop, serviceramme, anlægsloftmere eller mindre er afpolitiseret, så er der en risiko for, at man får mindre indflydelse som lokalpolitiker. Det synes jeg er en forkert vej at gå. Men så må vi finde nogle former, der sikrer, at der er en maksimal lokal indflydelse. Det er jo en lov, der er vedtaget. Der skal vedtages en ny lov, hvis sanktionerne skal væk. Hvem vil gøre det? RV: Jeg synes, det kvalificerer tingene, hvor det tidligt meget var ens egne kæpheste. Jeg mener, at vi skal få det bedste ud af de regler, der gælder nu. Vi tvinges til at tænke innovativt og i nye løsninger. Og vi har for øvrigt alle dage været ramt at diverse regler, så det er nok nærmere et vilkår, som vi skal kunne indrette os efter. LJ: Jeg synes ikke, det indskrænker. Tværtimod giver det politikerne større indsigt og dermed større mulighed for at prioritere og drive politik. Vi blev sammenlagt af seks kommuner. Det var jo politikere, der kendte institutionslederne. Så kom man ind i en kommune, der var 15 gange større, og hvilke redskaber havde man så? Det her er redskaberne. TK: Jeg er enig i, at sikkerheden er større nu, men spillerummet er blevet mindre. Der er blevet mere for - retning, mere management, men indflydelsen for den enkelte politiker, for kommunestyret, er svækket.

6 danske kommuner / no.1 / 2013 / økonomi /// 21 Bliv en bedre leder dmefteruddannelse.dk Faglige uddannelsesforløb på diplomniveau I 2013 udbyder DM i samarbejde med Center for Diplomledelse fire fagpakker på diplomniveau Pakke 1: Det personlige lederskab (10ECTS-point) Fagpakken er relevant for dig, der er leder, eller dig, som har interesse for ledelse,herunder medarbejdere med et delvist ledelsesmæssigt ansvar. Pakken består af to grundmoduler (modul 1 og modul 2) på Diplomuddannelseniledelse. Detpersonligelederskab 4 dage start 10. april 2013 Professionelt lederskab 4 dage start 12. november 2013 Pakke 2: Kommunikation (10ECTS-point) Fagpakken er til dig, der har interesse for eller arbejder med kommunikation. Du kan være leder, medarbejder eller kommunikationsmedarbejder. Fagpakken dækker over to moduler pådiplomuddannelsen i ledelse: et grundmodul og et valgfagsmodul. Detpersonligelederskab 4 dage start 10. april 2013 Kommunikationiorganisationer 4 dage start 2. april 2013 Pakke 3: Ledelse af projekter, team og netværk (10ECTS-point) Fagpakken er skræddersyet til dig,der er leder,projektleder og projektgruppedeltager eller dig, som arbejder teambaseret eller i netværksstrukturer. Fagpakken består af to valgmoduler pådiplomuddannelsen i ledelse. Projektledelse 4 dage start 18. april 2013 Team-ognetværksledelse 4 dage start 2. maj 2013 Pris kroner. Du kan følge hvert fag som enkeltstående fag eller lade det indgå som modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Hvert fag kan afsluttes med eksamen og giver 5 ECTS-point. Ved at melde dig til hele pakken får du 10 procent rabat. Husk at anføre i bemærkningsfeltet, at du ønsker at få rabat. Det er en forudsætning for rabatten, at alle moduler inden for en og samme pakke bliver oprettet. Pakke 4: Proceskonsulentuddannelse (15ECTS-point) Fagpakken henvender sig til dig, der arbejder med ledelse og HR, organisationsudvikling, projektledelse, teamudvikling fxsom konsulent, projektleder,koordinator, teamleder, rådgiver og leder. Proceskonsulentuddannelsen baseres på tre valgfagsmoduler fradiplomuddannelseniledelse. Facilitering og coaching af grupper og team 5 dage start 13. maj 2013 Pris kroner. Forandringsledelse med mindfulness 5 dage start 4. april 2013 Pris kroner. Evaluering,kvalitetsudvikling og resultatstyring 4 dage start 6. maj 2013 Find diplomfagene på dmefteruddannelse.dk eller ring på telefon

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

medarbejdere midt i en forandring

medarbejdere midt i en forandring MEDLEMSBLAD FOR nykreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Januar 2015 medarbejdere midt i en forandring Den store transformation til et mere kundefokuseret Nykredit er i fuld gang. Men indtil koncernchef

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

46 INNOVATION BY COMMUNICATION

46 INNOVATION BY COMMUNICATION 46 INNOVATION BY COMMUNICATION HVEM SKAL DANMARK LEDES AF? Nyt krav til den offentlige leder: Bevidst kontroltab Når de offentlige velfærdsopgaver i stigende grad løses i samarbejde med borgere, frivillige

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Interviews af 1. linjeledere i Nord- og Syddjurs Kommune august 2013

Interviews af 1. linjeledere i Nord- og Syddjurs Kommune august 2013 Interviews af 1. linjeledere i Nord- og Syddjurs Kommune august 2013 Nærværende dokument består af citater og referater af alle udførte interviews med tilhørende opsamlende kommentarer af indholdet. *

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

FSLeder bestyrelsens beretning april 14

FSLeder bestyrelsens beretning april 14 FSLeder bestyrelsens beretning april 14 De af os, der er kommet til Hindsgavl øst fra, har kunnet sidde i bilen de sidste 10 km fra Nr. Aaby og indtil motorvejsafkørslen og set på de opsatte motorvejs

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 81. møde Torsdag den 10. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Læs mere