På den brændende Platform. Skal man lige- Som militæret i gamle dage brænde benzinen af, Så vi kan vise, at vi godt kan bruge pengene?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På den brændende Platform. Skal man lige- Som militæret i gamle dage brænde benzinen af, Så vi kan vise, at vi godt kan bruge pengene?"

Transkript

1 16 /// økonomi / danske kommuner / no.1 / 2013 Skal man lige- Som militæret i gamle dage brænde benzinen af, Så vi kan vise, at vi godt kan bruge pengene? Lasse Jacobsen, kommunaldirektør Viborg På den brændende Platform Økonomistyring er fortsat en brændende platform. Fire kommunaldirektører fortæller om budgetopfølgning, sanktioner, om at ramme under nullet og om politikernes måske dalende indflydelse. Af Morten Jung, Søren Hyre-Fenneberg, A-2 og Tom Ekeroth Vi er på kommunaldirektør Rikke Vestergaards hjembane på rådhu - set i Kolding sammen med kollegaerne Benny Balsgaard fra Faaborg- Midtfyn, Torben Kjærgaard fra Frederiksberg og Lasse Jacobsen fra Viborg til en samtale fremtidens kommunale økonomistyring, budgetloven, om institutionernes opsparing, om hvorvidt politiker - nes indflydelse er formindsket, og om det er godt at ramme under nul. Altså sigte lavt for at holde budgettet i tider, hvor overskridelser kan medføre sanktioner. Har budgetloven medført en anden

2 mindre Service De økonomiske udfordringer klaresikke uden service-forringelser, mener et stort flertal af kommunaldirek-tørerne. Men flere peger samtidig på, at det, som borgerne oplever som forringelser, ikke behøver at være det. Af Morten Jung, Søren Hyre-Fenneberg, A-2 og Tom Ekeroth slags budgetopfølgning? Rikke Vestergaard (RV): Budgetloven kom lidt på bagkant. Vi havde kigget i afgrunden de fleste af os. Der var fuldt fokus på økonomien også fra politisk side i forvejen. Så budgetloven er meget god at have, men den kom en postgang for sent. Vi havde en brændende platform, og det betød, at vi begyndte at lytte til det med styring. Vi kunne finde ud af det selv i kommunerne. Lasse Jacobsen (LJ): Finansministeriet vil nok ikke sige, at vi er blevet bedre til budgetopfølgning, for nu kommer vi ud med store mindreforbrug. Men jeg er enig med Rikke i, at det ikke er budgetloven der har gjort der har gjort os bedre til at sikre budgetover - holdelse det var vi tvunget til af økonomien. Men budgetlovenhar betydet, at vi nu kommer ud med mindreforbrug, fordi vi nu alle Kommunaldirektørerne Lasse Jacobsen, Torben Kjærgaard, Rikke Vestergaard og Benny Balsgaard samlet på rådshuset i Kolding. sammen kører med en buffer centralt og decentralt. Der er jo ikke nogen institutionsledere, som ikke lægger sig omkring de 98 til 99 pro - cent, fordi de ved, at kommer de over 100, kan det få konsekvenser. Torben Kjærgaard (TK): Kom - binationen af skattestop, serviceramme og nu anlægsloft det nye styringsparadigme betyder, at der er langt stærkere fokus på økono - mistyringen. Holder vi ikke disse rammer, risikerer vi sanktioner. Derfor er økonomistyringen blevet mere effektiv. Hvor præcist skal man ramme med sit budget? Benny Balsgaard (BB): Samlet set er vi blevet meget bedre til at styre og ramme målet. Vi har skudt ved siden af nogle gange. Men budgetlovengiver en mere rigid styring. Der er ikke den samme smidighed, som der var tidligere. Tre ud af fire kommunaldirektører mener, at kommunernes økonomiske udfordringer vil medføre serviceforringelser. Det svarer de i en undersøgelse foretaget af A-2 og Danske Kommuner. En del af dem mener dog, at det i virkeligheden handler om borgernes oplevelse af ændringer. Rikke Vestergaard, kommunaldirektør i Kolding, mener, det handler om at diskutere, hvad god service egentlig er. Vi skal være innovative og komme med nye løsninger. Meget vil måske bliver oplevet som serviceforringelser. Det kan godt være, at det, vi stiller i stedet for, i virke - ligheden er bedre service. Men det handler jo om at få en dialog med borgerne om det og få afstemt forvent - ningerne til servicebegrebet. Kollega Benny Balsgaard, Faaborg-Midtfyn, er enig. Er det serviceforringelse at nedlægge en lille skole og give børnene en bedre skole? Nej, men det handler om, hvordan det bliver italesat, siger han. innovation Endnu mere enige er kommunaldirektørerne, når det handler om innovation. 82 procent har svaret bekræftende på spørgsmålet: I min kommune vil innovation først og fremmest blive fremmet for at finde nye måder at løse opgaverne på inden for kommunens økonomiske råderum. Det handler om penge. Lasse Jacobsen, kom - munaldirektør i Viborg, siger det sådan: Vi har en innovationsstrategi, der siger, at vi bygger på den strategiske udfordring, at vi skal være færre med - arbejdere til at løse opgaverne. Innovationsforslag som enten handler om, at vi skal levere en bedre service for de samme kroner, eller at vi skal betale penge for at øge fagligheden, kan vi ikke bruge til noget. Nej, forslagene skal pege på, at vi kan klare opgaverne med færre medarbejdere og bruge færre penge. Vi skal være i stand til år for år at øge produktiviteten og presse mere ud af systemet. Det kan den private sektor, det kan vi også i kommunerne kommunernes økonomiske udfordringer kan håndteres uden serviceforringelse Neutral: 18% Meget enig/ enig: 10% Meget uenig /uenig: 72%

3 18 /// økonomi / danske kommuner / no.1 / 2013 RV: Det med at ramme plet er svært. Og det er da flot, hvis man kommer ud med et mindreforbrug på 53 millioner ud af et budget på seks milliarder. TK: Det kan ikke hidse mig op, når man samlet ligger en halv milliard under servicerammen. Det er rettidig omhu, man skaber sig en buffer op til aftalerammen. På anlæg går kom - munerne under ét så lidt over, men samlet rammer vi inden for skiven. Frederiksberg er en vækstkommune, og med anlægsstoppet har vi nu en brændende platform. Vi skal have langt stærkere fokus på kvalificering og bedre styring af anlægsudgifter. i min kommune har budgetloven medført en højere frekvens i budgetopfølgningen Neutral: 25% Meget enig /Enig: 18% Meget uenig /Uenig: 57% Samlet i mål TK: Jeg er stor tilhænger af aftalesystemet og så længe, vi har det for kommunerne under ét og opbakning til KL, så tror jeg, vi har den fleksibilitet, der skal til. Med mulighed for, at de, der har brug for at gå op over gør det, og de, der ikke ønsker at gå KL s præparering og den massive fokus på økonomistyring i 2009 og 2010 betød at vi kom forud for budgetloven, siger Benny Balsgaard fra Faaborg- Midtfyn. op over eller ikke har råd til det bliver under. Dermed går vi samlet set i mål. RV: Det er efter min mening fornuftig økonomistyring, at man er lidt til den forsigtige side. Og hvis der kom - mer uforudsete udgifter, skal der være taget højde for det. TK: Der har været fokus på den mulige negative konsekvens af sanktionssystemet i forhold til institutionernes opsparing, og der er jeg mest bekymret hvis ikke vi er meget opmærksomme på det, kan vi bidrage til, at man begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om det er godt at spare op. Nogle kommuner har jo været nødt til at gribe ind over for institutionsopsparing. Jeg har det synspunkt, at det er en god historie, at institutionerne sparer op. Derfor er min holdning også, at man ikke skal gribe ind over for opsparing, men i stedet skabe en buffer, der dækker institutionernes opsparing af. Noget af det stærke i den danske kommunemodel er institutionernes ansvarlighed. BB: Den ansvarlighed, som vores institutioner udviser ved at have den buffer, er samtidig en samlet bombe under kommunens økonomi. Vi har fået italesat hos vore institutioner, at hvis de vil bevare den frihed de har, så er vi nødt til at kigge på dem sam - let. Den sum, som de overfører fra år til år, skal nogenlunde gå op det er ikke de samme der sparer op, men samlet har vi en ret stor overførsel. LJ: Det er der, det uhensigtsmæssige kommer ind. Selv om vi nu forsøger at frede vore institutioner. Når kom - munerne så under ét bliver pisket med, at det er håbløs økonomistyring at komme ud med et mindre forbrug, og at det viser, at vi kan nøjes med færre penge året efter, understøtter det uhensigtsmæssig adfærd. Skal man ligesom militæret i gamle dage brænde benzinen af, så vi kan vise, at vi godt kan bruge pengene? RV: Vores store udfordring er, at vi er låst fast på et vilkårligt niveau. Det drejer sig for så vidt både om anlæg og drift. Men det skal vi kunne manøv - rere i og styre os ud af, men det giver nogle udfordringer. I forhold til vores institutioner og andre decentrale enheder handler det i høj grad om at bevare den tillid, som er blevet oparbejdet. Tillid til, at man får lov til at råde over egne opsparinger og dermed vise rettidig omhu i forhold til sine driftsmæssige dispositioner. i min kommune har budgetlovens sanktionsmuligheder gjort det lettere at styre økonomien Meget enig/ enig: 41% Ved ikke: 2% Neutral: 13% Meget uenig/ uenig: 44% Under nullet Indskrænker den strammere økonomistyring lokalpolitikernes beslutningsmuligheder? TK: Sanktioner og loft har i forhold til det politiske system slået fast, at det er ikke til diskussion: Man overholder sit skattestop, sin serviceramme og nu sit anlægsloft. Konsekvensen af ikke at ramme er meget større. Det har haft nogle fordele, men også nogle udfordringer. Hvis vi ikke får håndteret opsparingerne i institutionerne, så har vi en tikkende bombe. LJ: Det har ikke gjort det lettere at styre økonomien, men det har gjort det lettere at sikre, at kommunerne under et ikke har en budgetoverskri -

4 danske kommuner / no.1 / 2013 / økonomi /// 19 Flere muligheder Vores stabilitet - din dynamik! vores formål er alene at sikre den billigst mulige finansiering og den bedste service til kunderne. vi er specialister i lån og leasing til kommuner, regioner og kommunale fælleskaber.

5 20 /// økonomi / danske kommuner / no.1 / 2013 delse. Der er jo ikke nogen kommuner, der vil risikere at bruge bare ti millioner for meget med udsigten til at skulle aflevere endnu mere. BB: Der er klart kommet en øget politisk opmærksomhed på økono - mistyring. Når det er blevet lettere at få lavet en økonomisk handleplan hos os, så er det KL s præparering og det fokus, der var på økonomistyring i 2009 og En langt større del af politikere end borgmestrene fik det som mantra. Og det har gjort det lettere. Det massive bombardement fra KL s side har været medvirkende til, at man er kommet forud for budgetloven. LJ: Når man taler om at styre økono - mien, er det så dårlig økonomistyring at komme ud med et mindre forbrug? Ja, det har gjort det lettere at sikre, at vi ikke kommer ud i en budgetover - skridelse samlet set. Men det er jo ikke det samme som at sige, at den ville have været ufornuftig, fordi det kunne være udtryk for en tidsfor - skydning mellem årene. Det kan vi ikke blive straffet for. Har sanktionerne gjort det lettere at styre økonomien? TK: Hvis vi tager 2009-regnskabet, så er der ingen tvivl om, at KL har lagt en linje, der hed: Det er nu eller aldrig, hvis vi skal bevare aftale - systemet. Jeg tror, det er kombinationen af KL s skærpede fokus, sanktionssystemet og de brændende platforme, vi hver især måtte have, der har gjort, at økonomistyringen både på det administrative og politiske niveau er langt mere fokuseret. Og jeg mener stadig, at et mindre forbrug er godt. LJ: Der er aldrig nogen, der har ment, at det var fornuftig økonomi - styring at brænde alle pengene af i december. Men jeg nægter da også at tro, at vi bliver straffet, fordi vi opfører os hensigtsmæssigt. RV: Beslutningsmulighederne bliver større, fordi de bliver truffet på et oplyst grundlag. Når det drejer sig om stram styring, er man nødt til at lave business cases og kende mængde og pris. Det går vel ikke imod det at have et råderum. Tværtimod. Det burde gøre det bedre. Vores store udfordring er, at vi er låst fast på et vilkårligt niveau, siger Rikke Vestergaard. Tværtimod giver de nye regler politikerne større indsigt og dermed større mulighed for at drive politik, mener Lasse Jacobsen. jeg forventer, at lokalpolitikernes beslutningsmuligheder bliver indskrænkede som følge af behovet for strammere økonomistyring Meget enig/ enig: 34% Neutral: 23% Meget uenig/ uenig: 43% indflydelse svækket TK: Sanktionssystemet svækker KL s rolle og har en risiko for at svække kommunalpolitikernes indflydelse. Hvis det er rigtigt, at skattestop, serviceramme, anlægsloftmere eller mindre er afpolitiseret, så er der en risiko for, at man får mindre indflydelse som lokalpolitiker. Det synes jeg er en forkert vej at gå. Men så må vi finde nogle former, der sikrer, at der er en maksimal lokal indflydelse. Det er jo en lov, der er vedtaget. Der skal vedtages en ny lov, hvis sanktionerne skal væk. Hvem vil gøre det? RV: Jeg synes, det kvalificerer tingene, hvor det tidligt meget var ens egne kæpheste. Jeg mener, at vi skal få det bedste ud af de regler, der gælder nu. Vi tvinges til at tænke innovativt og i nye løsninger. Og vi har for øvrigt alle dage været ramt at diverse regler, så det er nok nærmere et vilkår, som vi skal kunne indrette os efter. LJ: Jeg synes ikke, det indskrænker. Tværtimod giver det politikerne større indsigt og dermed større mulighed for at prioritere og drive politik. Vi blev sammenlagt af seks kommuner. Det var jo politikere, der kendte institutionslederne. Så kom man ind i en kommune, der var 15 gange større, og hvilke redskaber havde man så? Det her er redskaberne. TK: Jeg er enig i, at sikkerheden er større nu, men spillerummet er blevet mindre. Der er blevet mere for - retning, mere management, men indflydelsen for den enkelte politiker, for kommunestyret, er svækket.

6 danske kommuner / no.1 / 2013 / økonomi /// 21 Bliv en bedre leder dmefteruddannelse.dk Faglige uddannelsesforløb på diplomniveau I 2013 udbyder DM i samarbejde med Center for Diplomledelse fire fagpakker på diplomniveau Pakke 1: Det personlige lederskab (10ECTS-point) Fagpakken er relevant for dig, der er leder, eller dig, som har interesse for ledelse,herunder medarbejdere med et delvist ledelsesmæssigt ansvar. Pakken består af to grundmoduler (modul 1 og modul 2) på Diplomuddannelseniledelse. Detpersonligelederskab 4 dage start 10. april 2013 Professionelt lederskab 4 dage start 12. november 2013 Pakke 2: Kommunikation (10ECTS-point) Fagpakken er til dig, der har interesse for eller arbejder med kommunikation. Du kan være leder, medarbejder eller kommunikationsmedarbejder. Fagpakken dækker over to moduler pådiplomuddannelsen i ledelse: et grundmodul og et valgfagsmodul. Detpersonligelederskab 4 dage start 10. april 2013 Kommunikationiorganisationer 4 dage start 2. april 2013 Pakke 3: Ledelse af projekter, team og netværk (10ECTS-point) Fagpakken er skræddersyet til dig,der er leder,projektleder og projektgruppedeltager eller dig, som arbejder teambaseret eller i netværksstrukturer. Fagpakken består af to valgmoduler pådiplomuddannelsen i ledelse. Projektledelse 4 dage start 18. april 2013 Team-ognetværksledelse 4 dage start 2. maj 2013 Pris kroner. Du kan følge hvert fag som enkeltstående fag eller lade det indgå som modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Hvert fag kan afsluttes med eksamen og giver 5 ECTS-point. Ved at melde dig til hele pakken får du 10 procent rabat. Husk at anføre i bemærkningsfeltet, at du ønsker at få rabat. Det er en forudsætning for rabatten, at alle moduler inden for en og samme pakke bliver oprettet. Pakke 4: Proceskonsulentuddannelse (15ECTS-point) Fagpakken henvender sig til dig, der arbejder med ledelse og HR, organisationsudvikling, projektledelse, teamudvikling fxsom konsulent, projektleder,koordinator, teamleder, rådgiver og leder. Proceskonsulentuddannelsen baseres på tre valgfagsmoduler fradiplomuddannelseniledelse. Facilitering og coaching af grupper og team 5 dage start 13. maj 2013 Pris kroner. Forandringsledelse med mindfulness 5 dage start 4. april 2013 Pris kroner. Evaluering,kvalitetsudvikling og resultatstyring 4 dage start 6. maj 2013 Find diplomfagene på dmefteruddannelse.dk eller ring på telefon

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage.

KRITISKE ANALYSER. Notat. FORHØJELSE AF KOMMUNALT ANLÆGSLOFT: Et skridt frem og to skridt tilbage. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet Kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Hvorfor kommunalt demokrati? Kommunestyret er en grundpille i de nordiske samfund Det sikrer, at den offentlige styring tilpasses lokale forhold

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid

Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid Fredag den 11. januar 2013 Kl. 9.55 10.55 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsfrist 1. november 2015 København, forår 2016 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet til MPG er

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Status på trepartsinitiativerne om ledelse. v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen

Status på trepartsinitiativerne om ledelse. v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen Status på trepartsinitiativerne om ledelse v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen Program Mål med ledelsesreformen Ledernetværk Lederevaluering LUS Den ny fleksibel

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet

Eva Sørensen Roskilde Universitet Eva Sørensen Roskilde Universitet En intenderet formning og påvirkning af en gruppes adfærd med henblik på at forfølge og realisere bestemte målsætninger Tre lederskabsfunktioner: Dagsordenssætte et problem

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Efterårssemester 2016 Ansøgningsfrist senest 1. maj 2016 København, april 2016 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Coaching Forandringsledelse

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsfrist 1. maj 2015 København, efterår 2015 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet til MPG er præget

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Efterårssemester 2017 Ansøgningsfrist senest 1. maj 2017 København, april 2017 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende Ansøgningsskemaet

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Hvordan skaber vi gode resultater?

Hvordan skaber vi gode resultater? Hvordan skaber vi gode resultater? Hvor gode er vi? LEDERNES NETVÆRK I NORDEN Fredag, den 4. maj 2012 1 Agenda Hvem er 2improve Hvad skaber gode resultater? Hvordan takler vi fremtidens udfordringer? Hvilke

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Styring og Måling M Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid?

Styring og Måling M Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid? Styring og Måling M i Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid? Jacob Torfing Workshop i Region Syddanmark 21. Marts, 2013 Øget fokus påp forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 April 2013 Struktur og ledelse Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning... 3 Målet med strukturen... 3 Afdelingerne... 3 Ledelsesorganisering... 4 Principper for struktur og ledelse... 4

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder

Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder Bilag: Decentralisering i Aarhus Kommune fra sektorniveau til decentrale enheder Fokusgruppeinterview med decentrale ledere i Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice, og Borgmesterens Afdeling (i alt

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 7 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

Martin Damm, før Økonomiaftalen

Martin Damm, før Økonomiaftalen Det nytter at kæmpe #12Maj: 20.000 ansatte, borgere og politikere i 74 kommuner fik fjernet omprioriteringsbidraget og 2,2 milliarder kroner fra Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Tænk hvis vi var

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Forårssemester 2017 Ansøgningsfrist senest 1. november 2016 København, oktober 2016 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring. 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1

Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring. 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1 Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1 Målet med dagens oplæg 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 2 Målet med dagens oplæg 1. Et opgør med to gængse fortællinger Vi

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Udvikling af Politikerrollen og det Politiske Lederskab

Udvikling af Politikerrollen og det Politiske Lederskab Udvikling af Politikerrollen og det Politiske Lederskab Jacob Torfing Aarhus Byråd Silkeborg, 23. Januar, 2014 Store udfordringer Allerførst: tillykke med valget Dernæst: store udfordringer venter Udfordringskatalog:

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Præsentation af DKL. Børne- og kulturchefforeningen Amtsformandsmøde 24. september 2004

Præsentation af DKL. Børne- og kulturchefforeningen Amtsformandsmøde 24. september 2004 Præsentation af DKL Børne- og kulturchefforeningen Amtsformandsmøde 24. september 2004 DKL er primært rettet mod institutionsledelser og afdelingsledere i forvaltningerne forudsætter personale- og/eller

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor

Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelsens dag 07 06.11.2007 Workshop 2.1. Lederskab i den offentlige sektor Ledelse af offentlig virksomhed Politisk ledelse Faglig ledelse ledelse af fag Professionel ledelse ledelse som disciplin Ledelse

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Ansøgningsskema for nye studerende

Ansøgningsskema for nye studerende Ansøgningsskema for nye studerende Forårssemester 2018 Ansøgningsfrist senest 1. november 2017 København, oktober 2017 Med forbehold for ændringer 1 Vejledning til ansøgningsskemaet for nye studerende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 11 fakta-ark fra s spørgeskemaundersøgelse Introduktion og læsevejledning På de følgende 11 fakta-ark præsenteres i kortform 11 væsentlige historier fra s spørgeskemaundersøgelse. Historierne er suppleret

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING M ere end 400 kommunale økonom im edarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilm eld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens økonomiske

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Modulevaluering Af Diplomuddannelser i Ledelse. UCL 2015

Modulevaluering Af Diplomuddannelser i Ledelse. UCL 2015 Modulevaluering Af Diplomuddannelser i Ledelse. UCL 2015 Indholdsfortegnelse Ledelse og organisation del 2 hold 1... 4 Ledelse og organisation del 2 hold 2... 5 Ledelse og medarbejdere del 2 hold 1...

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Offentlige indkøb og innovation

Offentlige indkøb og innovation Offentlige indkøb og innovation Kommunaldirektør Michael Schrøder Dragør Kommune April 2012 Frederiksberg Rådhus den 18.11, Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunen - en kompleks organisation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere