Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Formandens initialer: Godkendt"

Transkript

1 Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 315 Ordinært møde Tilstede: Bent Ole Bærenholdt, Jens Holger Geil, Ellen Goting, Andrea Gynther-Sørensen, Søren Gynther-Sørensen, Gillian Godette, Liv Krogh, Jens Mægbæk Madsen, Jette Holm Nielsen, Lars Svendsen, Knud-Erik Jensen, Lene Juhl Kofod, Lisbeth Lindegaard og Poul Porup Suppleant/stedfortrædere: Fraværende: Inger Maibom, Lis Kjær, Raymond Lyhne, Malene Vangsøe Bitsch Pkt. 1 Behandling af referat af menighedsrådsmøde d. 17. februar 2015 Godkendt Pkt. 2 Orientering fra formanden 1. Ved kongelig resolution af 23. februar 2015 er biskoppen i Århus Stift bemyndiget til at foretage den højtidelige kirkeindvielse af det tidligere Østre Kapel den 2. april. 2015, kl Torsdag den 26. marts kl afholdes repræsentantskabsmøde på Diakonhøjskolen i Holme-Højbjerg Skåde Fællesråd. Hvert medlem Frederikskirken er medlem må lade sig repræsentere med 2 repræsentanter. Søren deltager. 3. Distriksforeningen af menighedsråd i Århus Stift inviterer til debatmøder i forbindelse med valg af biskop. Der afholdes 5 møder rundt om i stiftet. Tirsdag den 14. april kl på Aarhus Efterskole. 4. Det tidligere annoncerede medarbejdermøde den 1. september kl. 8.30, er flyttet til den 15. september. Pkt. 3 Nyt fra præsterne Lene. Minder om at vi alle skal huske at booke i kalenderen, når der er møder. Er der behov for hjælp til det tekniske, vil Diana gerne hjælpe. Der er Kirkeuge uge 39, hvor fællesskab, glæde og livsmod, kan opfattes som nogle overskrifter. Udvalget har tilstræbt at sammensætte et program, der henvender sig til en meget bred del af sognets beboere. Af foredragsholdere kan bl.a. nævnes Erling Jepsen, Lars Mak og Naser Khader. Lene og Lisbeth lagde op til en drøftelse af, hvordan festgudstjenesten søndag 20/9 kunne udformes, hvis der skulle være en lidt anden liturgi. Lisbeth. Der kommer to fyraftensforedrag i efteråret. 7/10 Lone Vesterdal fra Bramdrup og 11/11 Gudmund Rask fra Horsens.

2 Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 316 Ang. nyt orgel. Sallingfonden har givet tilladelse til, at vi i stedet for at leje et instrument i byggeperioden må købe et elektrisk klaver. Pkt. 4 Pkt. 5 Nyt fra medarbejderrepræsentanten Opsamling fra visionsdagen, prioriteringer og valg af indsatsområder. Bilag udsendt Intet Nedenfor nævnt en del af de ting, der blev diskuteret. Gruppe 1. Der er allerede gang i flere af de ting, der er foreslået her. Bl.a. arbejdes der ihærdigt på at få styr på opdateringen af hjemmesiden, ligesom der jo er en aftale på plads om foreløbig 3 numre af vores nye kirkeblad. Herudover er vi i gang med at ansætte en ny medarbejder, som bl.a. får kommunikation som en af hovedopgaverne. Gruppe 2. Bl.a. ønske om børnekor, som flere meget gerne vil have gang i. Anders har udtrykt ønske om, at der efter sommer kan afsættes 5 t./uge til én, der kunne stå for et kor for små børn. Ang. økonomi nævner Søren, at der i resten af 2015 ikke er så meget at gøre med. Der skal bl.a. også renses tag på kirken og vedligeholdelseskontoen for 2015 er allerede brugt op. I 2016 tyder det på, at der er større mulighed for at sætte nyt i gang. MR vil afvente en kvartalsrapport. Hvis/når det er økonomisk muligt, er der stor opbakning til start af kor for de yngste skolebørn. Lidt snak om på hvilken måde, man kunne invitere/få kontakt med konfirmanderne ca. et år efter konfirmationen. Da der undervises i Religion/Kristendom i 8. klasse, kunne der måske arrangeres noget i samarbejde med skolen. Eventuel opfølgning efter babysalmesang diskuteres på et senere tidspunkt. Gruppe 3. Vi forsøger at få startet en ekstra litteraturgruppe op. Vil gerne lave noget lokalt i forbindelse med Kulturby 2017 og Luther 500 år. Det tages der fat på senere. Anders spørges, om det vil være muligt at arrangere en sommerkoncert på kirkegården. Venneklub for enlige er i gang, men det skal måske kommunikeres bedre. Efter sommer arrangeres et temamøde, hvor en professionel kommer med et oplæg til, hvordan vi fremadrettet kan arbejde mere struktureret med et korps af frivillige.

3 Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 317 Mange af forslagene fra de tre grupper blev diskuteret med henblik på at afklare, hvor stort ønske der er for at arbejde videre med det, og hvornår det eventuelt vil kunne lade sig gøre. Pkt.6 Behandling af regnskab for 2014 v/kassereren Søren gør rede for forløbet af færdiggørelse af regnskabet og minder om, at man ved attestation af bilag, foruden art og konto også skal skrive en kort tekst. I Sørens dueslag ligger en liste over kontiene. Nævner, at det nu ikke er regnskabet, men en erklæring, der skal underskrives. Hanne fra provstikontoret har netop i dag skrevet til Søren, at der er ændret i regnskabet. Revisoren har bemærket, at vi ikke må anføre lån til provstiet. På projektet under anlægsudgift er kr. modregnet. Menighedsrådet godkender Skåde Sogns Menighedsråd, CVRnr , Regnskab 2014, Afleveret d. 11. marts 2015 Regnskabet viser et resultat af drift på ,27 kr. Til anlæg er anvendt ,88 kr. til indvendig renovering af kirken, og der er udarbejdet et særskilt regnskab herfor. Alle Skåde Sogns frie midler samt det budgetterede resultat for 2015 forventes anvendt til finansiering af dette anlæg. Restfinansieringen på ,00 kr. søges dækket af Århus Søndre Provsti. Pkt. 7 Menighedsmødet den 12. april Pkt. 8 Ny økonomimodel for kirkegårdssamarbejdet (Fredens, Tranbjerg og Skåde) v/formanden Bilag udsendt Der er indkaldt i bladet. Desuden skal der indrykkes en annonce, Århus Onsdag. Der skal orienteres om, hvad MR har arbejdet med det seneste år, og hvad vi har tænkt at arbejde med den kommende tid v/jens Holger. Lidt om renoveringsprojektet v/ Jens Orientering om økonomi v/søren Mad. Søren spørger Majse. Borddækning: Ellen, Gillian, Jette. Billedserien fra renoveringen bliver sat i gang under mødet. Jens Holger. Orienterede om baggrunden for forslaget om at samle budgetbidragene fra de tre kirker til et samlet budget for kirkegårdslederen. Efter en kort debat blev det besluttet, at modellen kan afprøves, men der skal evalueres på ordningen to år efter gennemførelse.

4 Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 318 Pkt. 9 Nyt blad, hvad skal bladet hedde v/lars Svendsen Lars. Der var i går fællesmøde med de gamle samarbejdspartnere, Holme og Lokalcentrene. Hensigten er at dette skal ske ca. 2 gange årligt. Holme vil lave blad B5 størrelse (midt mellem A4 og A5), der skal udkomme 4 gange/år. Uddeler ark med forslag til navn til vores blad. Valgt: Kirkebladet, Frederikskirken, Skåde Sogn Pkt. 10 Placering af det renoverede kirkeskib v/jens Mægbæk Pkt. 11 Status på samarbejdet om fælles personregistrering v/formanden Jens orienterer. Nu efter 24 møder mener renoveringsudvalget, at de godt må nedlægge sig selv. Alle referater er samlet i mappe. Dog stadig nogle få hængepartier: Alterpartiet henlægges indtil videre i kælderen. Knæfald forslag at der skæres ca. 1 meter af, som kan gemmes. Resten smides ud. Liv foreslår, at metallet fra alterskranken sættes ud på kirkegården ved lapidariet. Salmebøger til Hestehaven Altertæppet er foræret til Den Gamle By Kirkeskib Renoveres af en mand fra Søfartsmuseet. Forslag om at hænge det op i Dåbsværelset. Efter en kort debat blev det besluttet at arrangere en prøveophængning i kirken, hvor menighedsrådet kan se, hvorledes skibet virker i rummet. Ellen orienterer om nogle data fra Kirkeskibets moder. Bl.a. at det er udgået fra Boston år 1851 og hedder Southern Cross (ligesom vores også gør). Dette materiale kunne hænges op/lægges frem i Dåbsværelset og/eller Våbenhuset. Lydhimlen fra den gamle prædikestol. Står i kælderen indtil videre. Nogle alterduge. Der blev ikke taget stilling til, hvor de gemmes. Jens Holger udtrykte en stor tak til udvalget for det store arbejde, det har udført gennem hele renoveringsperioden. Ravnsbjerg og Kolt vil gerne være med, således, at der nu bliver 4 sogne med i dette samarbejde, og kontoret bliver placeret i Ravnsbjerg. Pkt. 12 Næste møde Onsdag 15. april

5 Skåde Menighedsråd 11. marts 2015 Blad nr. 319 Pkt. 13 Eventuelt Forslag om at sammenkomst for MR og ægtefæller arrangeres fredag 21/8. Ellen. Udflugt for MR og personale torsdag 28. maj kl Forslag om at besøge forskellige kirker omkr. Djursland og besøge en kirkekunstner. Ref. Andrea Gynther-Sørensen

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Formand Carl Nielsen Tlf. 4027 7141 e-mail: cani@stofanet.dk www.8270hhs.dk MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten 3. juni 2015 pb/kng REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 21. maj 2015 kl. 19.00 i Kannikegade 12 1. Til stede:

Læs mere

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november 2014. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster,

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere