KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT"

Transkript

1 KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en dyb dalslugt gennemskåret af Mølleå. Det betragtelige fald og den store vandrighed har givet nogle enestående muligheder for mølledrift. Der er mere tale om et landindustrielt anlæg end en egentlig landsby. Af de oprindelige fem møller er de fire fortsat eksisterende. Kerris Mølle er den mest autentiske og helstøbte. Den fine bindingsværksgård er opført i Landskab Kystflader Kystskrænter Indlandsflader Indlandsbakker Andre områder Historie Op til 1050: Forhistorisk tid : Middelalder : Renæssance : Oplysningstid og landboreformer : Industrialisering og andelstid : Industri og velfærd : Service og viden Arkitektur Infrastruktur By Landsby / bebyggelse Bygning 1

2 FEMMØLLER Landskabet En nordlig og en østlig bue af israndsbakker bestående af smeltevandssand og grus løber sammen og danner Mols Bjerge. Imellem de to buer ligger et langstrakt SV-NØ gående dalsystem, formet af smeltevandet ved sidste istids afslutning. Et lille appendiks på dette dalsystem går mod SØ og fremstår ved Femmøller som en dyb dalslugt gennemskåret af den vandrige å Mølleåen. Mølleåen, de mange mindre vandløb og kilder i skrænterne og det betragtelige fald i terrænet fra Basballe og ned mod Ebeltoft Vig, gav her nogle ret enestående muligheder for at etablere vandmølledrift. Hvor der var mange eller kraftige kildevæld i dalsiderne kunne vandmøllerne ligge tæt. Kildevældene gav også en stabil vandforsyning året rundt en vandforsyning, der ikke var påvirket af vinterfrost eller sommertørke. Hvor der var tale om store fald i forbindelse med kildevæld, havde møllehjulene ofte en ekstra stor diameter og fungerede som overfalds- eller gravitetshjul. Ældre billeder af vandhjulet på Skovmøllen kunne godt indikere, at der var tale om kildemøller i Femmøller. Ældre billede af det store vandhjul på Skovmøllen. Møllehjulet findes ikke mere. Billedet er gengivet i Eiler Worsøes bog Mols Bjerge, Randers,1990 Kulturmiljøets centrale del 2

3 Historien Navnet Femmøller vinder først indpas omkring Før den tid hed stedet Essendrup. På det tidspunkt er der angiveligt kun 4 fungerende møller tilbage ved Mølleåen da Ravns Mølle var brændt allerede i Det forhold, at der faktisk havde ligget 5 møller side om side ned gennem slugten var åbenbart så speciel en situation at stedet måtte navngives efter det. De 4 af møllerne, Overmølle, Ravns Mølle, Kjerris Mølle og Glads Mølle lå i Essendrup Marks ejerlav i Agri Sogn, mens den sidste og nederste mølle, Skovmøllen, lå i Dråby Sogn. I Den Store Matrikel 1688 omtales Grave Mølle, Ørnbjerg Mølle og Skovmølle i Dråby Sogn samt Overmølle og Bruns Mølle (Kjerris Mølle) i Agri Sogn. Glads Mølle nævnes ikke. Overmølle og Bruns Mølle har kun ubetydelige jordtilliggende, og det typiske var da også, at møller lå på landsbyens fællesjord og var uden landbrugsrettigheder. Essendrup ejerlav var ikke noget landsbyejerlav, da der kun var én gård foruden de 4 møller. Man ved lidt om gården, bl.a. at dens jordtilliggende var på 122,4 tdr. ld. Derimod ved man ikke meget om, hvordan møllerne blev drevet og hvordan økonomien var. Udsnit af Videnskabernes Selskabs Kort fra 1789 med angivelse af 4 møller. Essendrup ejerlav

4 Formodentlig har møllerne i Femmøller været kornmøller, og det typiske var, at omegnens gårde havde møllepligt til en bestemt mølle, men sådan var det ikke hér. Man ved også, at Overmølle havde vand til at male 5-6 timer hver anden dag, mens Kjerris Mølle nedenfor havde vand til at male det samme antal timer hver dag. Glads mølle kunne kun male korn om dagen, fordi man opsamlede vand i mølledammen i løbet af natten. Af udskiftningskortene at dømme ligger Femmøller lidt hengemt inde i bjergene. Der er mindre veje til Basballe, Strandkær og Lyngsbækgård og selvfølgelig vejforbindelse til Ebeltoft. Men først i midten af 1800-tallet bliver der ført en hovedvej (Molsvej) gennem Femmøller. Den nye vej følger terrænet og går ned gennem dalslugten tæt på Kjerris Mølle, Glads Mølle og Skovmøllen, der alle kommer til at ligge klos op ad hovedvejen. Vandføringen fra mølle til mølle sikres gennem vejunderføringer på tre centrale steder ved henholdsvis Kjerris Mølle, Glads Mølle og Skovmøllen. Systemet med vandløb og kanaler er fremdeles intakt. Siden midten af forrige århundrede er der kommet en del mindre byhuse til i Femmøller, først langs Stenhøjevej mellem Overmølle og Molsvej og senere op ad skråningerne oven for Molsvej. I 1909 blev der opført et stort badehotel i Femmøller. Badehotellet var udtryk for en tidlig turisme i Ebeltoftområdet. At badehotellet ligger i betragtelig afstand fra den nærmeste badestrand viser, at målet for den tidlige turisme i nok så høj grad var naturoplevelserne i Mols Bjerge som badelivet ved stranden. Områdets måske mest kendte og elskede vandretur ad Den italienske sti mellem hotellet og Strandkjær erindrer om den tid. Det tidligere badehotel i Femmøller, nu efterskole. 4

5 Målebordsblad 1867, Copyright KMS 5

6 4-cm kort 1994, Copyright KMS 6

7 Arkitektur Ved Overmølle er mølledammen, stemmeværket og møllehuset bevaret med Mølleåens underløb under møllehuset og videre forløb gennem den stensatte kanal langs med Stenhøjevej som en karakteristisk detalje. Stuehuset er fra sidste halvdel af forrige århundrede. Kerris Mølle er det mest autentiske og helstøbte af mølleanlæggene. Møllegården med udlænger er opført i Med dets stråtægte tage og autentiske bindingsværk fremstår Kerris Mølle som et sjældent fint eksempel på et velkonsolideret mølleri som det har taget sig ud i tiden omkring udskiftningen. Såvel mølledam som kanaler er bevaret og mølleriet er faktisk fuldt funktionsdygtigt som det står i dag. Glads Mølle fremstår lidt forsømt men ellers intakt og som et fint homogent bygningskompleks. Såvel møllehus som mølledam er bevaret, mens selve mølleriet ikke findes mere. Som ved Kerris Mølle er bygningerne opført i bindingsværk. Skovmøllen adskiller sig fra de øvrige møller bl.a. ved at have fungeret som stampemølle og savværk gennem en længere periode i forrige århundrede. Savværket, der oprindelig er bragt hertil fra Rønde er funktionsdygtigt, men meget sjældent i brug. Det drives i dag af en el-motor. Møllehuset, der i dag rummer et mindre spisested, stammer oprindelig fra 1700-tallet men fremstår stærkt ombygget. Underløb og kanal ved Overmølle. Kerris Mølle 7

8 Kerris Mølle 8

9 Fungerende mindre savværk ved Skovmøllen Kulturmiljøets afgrænsning, værdi og sårbarhed Kulturmiljøets kerneområde er de fire eksisterende vandmøller og det system af mølledamme og kanaler som leverede vandkraft til møllerne og samtidig skabte et gensidigt afhængighedsforhold som er ganske særegent for netop vandmøllerne. Bebyggelsen langs Stenhøjevej og den nedre del af Molsvej er taget med i kulturmiljøudpegningen mens den nyere bebyggelse N-NØ for Molsvej ikke er taget med. Afgrænsningen fremgår af kortet. Samspillet mellem landskabet og møllemiljøerne er markant og tydeligt i Femmøller. Det samlede system af mølledamme, kanaler og møllebygninger har en høj bevaringsværdi og en høj oplevelses- og fortælleværdi. Møllebygningerne har også hver især en høj oplevelses- og fortælleværdi idet de repræsenterer forskellige tidsepoker. At ingen af møllerne længere er i brug byder i den forbindelse mindre. Skovmøllen Møllerne er næppe truet som sådan, og specielt Kerris Mølle, der er statsejet, burde være sikret for fremtiden. 9

10 Relaterede kulturmiljøer Nord henholdsvis NØ for Femmøller ligger områdets to andre ældre vandmøller; nemlig Skramsø Mølle og Ørnbjerg Mølle. Ørnbjerg Mølle Ørnbjerg Mølle ligger ret isoleret og idyllisk i et meget smukt område vest for Stubbe Sø ved Ulstrup å. Møllen omtales første gang i 1552 som Ørnneberg. Indtil begyndelsen af 1800-tallet var møllen en del af Skærsø gods. Ørnbjerg Mølle, som ejes af Statsskovene, er smukt restaureret og fremstår meget velbevaret. Møllehuset og et funktionsdygtigt mølleri er bevaret. Området er åbent for publikum. Ørnbjerg Mølle har en høj bevaringsværdig og en meget høj fortælleværdi. Ørnbjerg Mølle 10

11 Skramsø Mølle Møllen ligger i dag dybt inde i skovene i Skramsø Plantage. Møllen, hvis oprindelse kan spores tilbage til middelalderen, har været i funktion op i det 20. århundrede. Sidst som el-værk Møllehuset med turbine - er bevaret om end noget forfaldent. Det meget smukke trelængede gårdanlæg, som hører til møllestedet, er fra begyndelsen af 1900-tallet og i øvrigt placeret et stykke fra møllehuset. Herudover er der i 1919 opført et særegent og markant nyklassicistisk hus i forbindelse med anlæggelsen af de store plantager på Mols og Djursland. Skramsø Mølle med den nyklassicistiske plantagevilla i baggrunden. 11

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

MILJØ, TEKNIK OG PLAN. Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009

MILJØ, TEKNIK OG PLAN. Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009 MILJØ, TEKNIK OG PLAN Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009 Hårby Landsby Området består af de erkendbare dele af den oprindelige landsby, overlejret med villabebyggelse fra slutningen

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Lønstrup Harrerenden Kulturmiljø nr. 26a-b Tema Anlæg ved kysten Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Sted/Topografi Lønstrup ligger ved en sand-

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker Udflugtsmål Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker I vest står majestætiske skove som kulisse for Kalø Slotsruin. Mod øst ligger Jernhatten med udsigt fra toppen højt oppe

Læs mere

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2001 1 Marts Side 1-88 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Carlsberg 3.4

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Carlsberg 3.4 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Carlsberg 3.4 3.4 CARLSBERG, Glyptoteket, Videnskabernes Selskabs Bygning samt Bryggergården Stedet Kulturmiljøet omfatter alle Carlsbergs produktions-,

Læs mere

Kulturhistorien i Nordjylland

Kulturhistorien i Nordjylland Kulturhistorien i Nordjylland Kulturgeografien vejen til forståelse af kulturhistorien Ophavsret Naturturist pdf Overalt i det nordjyske landskab møder vi spor af menneskets aktivitet, lige fra den storslåede

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP

Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP Udviklingsplan for ALBÆK OG ØSTRUP Udarbejdet foråret 2013 Indhold Baggrund... 3 Planens virkeliggørelse... 3 Visionen om Albæk og Østrup i 2020... 4 Værdier... 5 Vi vil gerne være kendte for... 5 Historien

Læs mere

Chedworth en romersk villa i England af Torben Retbøll

Chedworth en romersk villa i England af Torben Retbøll Chedworth er navnet på en romersk villa i England. Britannien var en romersk provins i næsten 400 år, fra invasionen under kejser Claudius i 43 til den officielle afslutning under kejser Honorius i 410.

Læs mere

GODT BYGGERI ODENSE 2007

GODT BYGGERI ODENSE 2007 GODT BYGGERI ODENSE 2007 BYENS MANGFOLDIGHED Opmærksomhed overfor byens udvikling, dens historie og bygningsmæssige karakteristika er stigende i disse år. Efter en periode hvor fokus i arkitekturen har

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Bruunshaab gamle Papfabrik Af Henning Ringgaard Lauridsen, museumschef, Viborg Museum

Bruunshaab gamle Papfabrik Af Henning Ringgaard Lauridsen, museumschef, Viborg Museum Bruunshaab gamle Papfabrik Af Henning Ringgaard Lauridsen, museumschef, Viborg Museum Lidt øst for Viborg bugter Søndermølle Å sig gennem et malerisk dalstrøg med lave enge og småbakker, klædt med lyng

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig

Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig Klitlandskabet er storslået. De er stejle og man oplever overgangen mellem klit og Vesterhavet som dramatisk. Her kan man opleve det oprindelige klitlandskab og se, hvordan

Læs mere

Møns Klint som udflugtsmål. 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier

Møns Klint som udflugtsmål. 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier Kulturmiljø Landskab Tema Tid Emne Møns Klint som udflugtsmål Kyst og Nor Rekreation 1880-i dag Udflugtsmål, lystanlæg og feriekolonier Kulturmiljøets hovedtræk Kulturmiljøets hovedtræk er det varierede

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Årets gang i byrådssalen Morten Skovmands udsmykning af Rådhuset i Ebeltoft

Årets gang i byrådssalen Morten Skovmands udsmykning af Rådhuset i Ebeltoft Årets gang i byrådssalen Morten Skovmands udsmykning af Rådhuset i Ebeltoft KUNSTNER Morten Skovmands udsmykning af byrådssalen Af Vilfred Friborg Hansen Tidligere borgmester i Syddjurs Kommune Byrådssalen

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Foreløbigt tryk af 5. december 2005

Foreløbigt tryk af 5. december 2005 Møn Kulturarvsatlas. Forslag til kortlægningsemner. Foreløbigt tryk af 5. december 2005 Tidsepoker til KIP- skema tilpasset udviklingen på Møn. Baggrund for inddeling: Oldtid: Højbyggernes æra Overalt

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere