agapenyt Mand i kirken Nummer Savner det maskuline i kirken Blev ene mand blandt kvinder i kirke og menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "agapenyt Mand i kirken Nummer 1 2011 Savner det maskuline i kirken Blev ene mand blandt kvinder i kirke og menighedsråd"

Transkript

1 agapenyt Nummer Mand i kirken Savner det maskuline i kirken Blev ene mand blandt kvinder i kirke og menighedsråd Udslet ikke kønsforskellene med metroseksuelle gudstjenester Det feminine lovsangssprog og Thomas Blachman Maskuline mænd - og kirken

2 agape Agape ønsker på folkekirkelig grund at hjælpe mennesker, som oplever livet problematisk og at inspirere menigheder og fællesskaber til diakoni i praksis. Dette sker ved at samle og servicere frivillige grupper samt via terapi, foredrag, kurser, rådgivning og sjælesorg. Agape har navn efter det græske ord for kærlighed, og diakoni er det græske ord for tjeneste. Der er syv ansatte og ca 100 frivillge beskæftiget i Agape. Se alt om Agape på agape.dk Medlemskontingent: Enkeltmedlemmer kr. Par kr. Studerende/unge under kr. Kontakt: Agapes sekretariat tager imod alle henvendelser og kan henvise til en autoriseret psykolog ved spørgsmål om terapi og behandling. T / CVR nummer Bankkonto Girokorttype: 73 Kreditornummer bladet AgapeNyt udgives af Foreningen Agape og udkommer fem gange årligt. Næste gang primo april. Redaktion: Landsleder Torben Jensen (ansv.) Helge Maagaard Martin Skipper Layout: Informationsmedarbejder Martin Skipper Tryk: Lavpristrykkeriet, Århus lavpristrykkeriet.dk Oplag: 3700 stk. ISSN: ansatte Landsleder Torben Jensen / T Sekretær Signe Lavdal / T Diakonikonsulent Egon Madsen T / (mobil) Psykolog, aut. Ole Rabjerg T Træffetid: Man - tors: Informationsmedarbejder Martin Skipper T / (mobil) Psykolog Aida Hougaard Andersen Aida er på orlov til marts 2011 Fritidsansat Steen Palmqvist T el bestyrelse Se oplysninger om bestyrelsen på agape.dk Formand Steen Møller Laursen / familiekonsulent / Videbæk Næstformand Poul Helgesen / afdelingschef / Lindved Kasserer Niels L Eriksen / økonom / Århus Sekretær Ellen Brokhøj / lærer / Holstebro Ejler Nørager / prædikant og sjælesørger / Christiansfeldt Heine Holmgaard / sognepræst / Løgumkloster Herdis Mikkelsen / sygeplejerske / Århus Alice Fuglsang Ambrosen / diakon, afd. leder / Holstebro telefonrådgivning Psyktrolinien er åben hver dag på nr information på psyktro.dk parrådgivning Hjælp til alle parforhold på parvis.dk. Forsidefoto: sxc.hu 2

3 leder Torben Jensen landsleder Landsleder Torben Jensen Drengene skal slæbes i kirke, og deres fædre bliver helst hjemme Kristne fællesskaber er i dag præget af kvindelige normer og uskrevne blødemandsregler i en sådan grad, at det afskrækker mænd og drenge. Det virker som et filter ved kirkedøren, hvor kun de bløde mænd slipper igennem, og det ligger som en usagt forventning om, at de må ofre deres mandighed og acceptere dem selv som Guds små lam, hvis de vil følge Jesus Kristus. Barndommens billede af Jesus: en ung, lidt feminin mand, der står i en lang hvid kjole og ser kærligt ned på et lam i armene. Mange oplever, at det er selve deres mandeidentitet, der er forkert: deres humor og interesser, deres manglende evne til at synge og formulere tankevækkende vidnesbyrd. Det tiltaler dem ikke at holde i hånd og give knus eller at synge blide, næsten intime lovsange til en mand. Det ene problem er at være for meget mand, det andet problem er at være for lidt kvinde. En mand ønsker måske at stille rebelske spørgsmål til bestyrelsen, eller tage en økonomisk risiko ved et kirkeprojekt, eller at lægge op til venskabelig kappestrid, men opdager, at det ligesom ikke passer ind i miljøet og samværsnormerne. En anden mand oplever, at han ikke duer til noget henne i kirken. Han har ikke de egenskaber der skal til for at være en god deltager i fællesskabet: ikke talent for at lave andagter, har det dårligt med at bede højt og holde fremmede mænd i hænderne, kan ikke begejstres over børnekorets søde Personalenyt Efter en periode på barselsorlov vender Aida Andersen tilbage til sit arbejde hos Agape som psykolog. Det forventes at ske i starten af marts. Der er ofte venteliste for at få en psykologsamtale hos Agape, og vi glæder os til igen at have Aida i huset. Helge Maagaard, som er cand.teol. og præst var november-december 2010 i virksomhedspraktik hos Agape. Et af de mange positive resultater blev, at Helge har bidraget væsentligt til indholdet i dette blad. Ti års jubilæum Gud skabte manden før kvinden. Det er ligesom, når jeg skriver - først laver jeg en kladde. Karen Blixen. men højst umusikalske indsats. Derfor hader mange drenge og mænd at komme i kirke og kristne fællesskaber og derfor mangler disse mænd i kirken. De bliver hjemme. Det absolut sværeste i denne problemstilling er at skelne mellem en sand og god mandighed og den uhensigtsmæssige mandeadfærd, som ofte giver sig udslag i magtmisbrug, krig, tyranni og afstumpet egodyrkelse. Vi håber, at dette blad kan være med til at belyse problemet og skabe interesse for at løse det. Denne gang er skribenterne i bladet kun mænd. Undskyld. Bladet nyheder & inspiration skifter hermed navn til agapenyt, og dermed er der ganske vist forandret noget, men ikke formål og indhold, for også fremover fortæller agape nyt i dette blad og glemmer ej heller inspirationen, hvilket konkluderende betyder, at agapenyt dog fremdeles er nyheder & inspiration. Ganske enkelt ;-) Tirsdag 1. marts 2011 kan Ole Rabjerg se tilbage på ti år som psykolog i Agape. En meget stor skare af klienter og tilhørere ved foredrag, undervisning og faglig vejledning har nydt godt af hans solide og gennemarbejdede indsats igennem årene. 3

4 mand i kirken Brian Jørgensen er lærer på Lystruphave Efterskole. Det er en skole for almindelige unge med specifikke faglige problemer i dansk eller matematik. Savner det maskuline i kirken Af Brian Jørgensen Var lige på vej hjem fra arbejde og P1 gik i radioen. Et program med overskriften Kvinderne har overtaget kristendommen tog min opmærksomhed. Kvinderne overtager snart det hele; om få år vil 2 ud af 3 præster i Danmark være kvinder. I forvejen fylder kvinderne meget i det religiøse liv, i nogle sammenhænge er der kun 20 procent mænd tilbage. Kvindernes dominans er ved at ændre både indholdet i kirken og den rolle, den spiller i samfundet. Alle de gamle triumf -salmer er gået af mode. I stedet synger vi sukkersøde sange, hvor vi beder Jesus: tag min lille hånd i din. Det er altså ikke noget for os mænd. Undskyld Gud, men jeg er ved at være noget træt af tilgivelse, at give, kærlighed, omsorg og andre feminine værdier. Når jeg sidder der søndag formiddag og synger Sov sødt, barnlille! Lig rolig og stille, så sødelig Lige dér mangler jeg noget, noget for os mænd. Vi risikerer at blive hjemløse i vores tro. Vi mænd kan godt lide noget, der er højtideligt og ceremonielt parader, loger og kåringer. Men ritualerne og den almægtige Gud fylder mindre og mindre i kirkerne i dag, Pas på Kvinderne kommer! Tres procent af kirkegængerne i den vestlige verden er kvinder, mens kvinderne fylder hele firs procent, når man går ud i de mere spirituelle sammenhænge som ophold på retræter og pilgrimsvandringer. De kristne kvinder har efterhånden indtaget flere og flere magtpositioner i kirkerne. For kort tid siden oversteg de den magiske grænse på halvtreds procent af præsterne i Folkekirken. Og det ændrer kirkens arbejde. Af radioudsendelsen fremgik det, at de kvindelige præster har vist sig at være mindre optaget af uenigheder omkring teologi og de kirkelige handlinger, end deres mandlige kolleger. De deler sig ikke op i de sædvanlige teologiske lejre. Kvinder i embedet er mere end deres kolleger optaget af, at opbygge et godt forhold mellem kirken og sognebørnene. Opfordring til kirken Kirken er blevet et omsorgsrum skabt af kvinder - for kvinder. Det er et problem. Jeg er nødt til at tage udgangspunkt i Jesu ord om at gøre alle folk til hans disciple. Han talte ikke kun om, at kvinderne skulle være kristne, men også mænd. Derfor må kirken tage dette alvorligt og skabe et sted, hvor også mændene har lyst til at komme. 4

5 Agape har talt med tre mænd, der vil og tør udtale sig om det at være mand i kirken i dag og i dens fællesskaber. Kirken og kristne fællesskaber er kun for kvinder og bløde mænd lød overskriften på David Murrows bog fra 2006 om, at kirken skal genfinde sin maskuline ånd. Er der noget om snakken? Blev ene mand blandt kvinder i kirke og menighedsråd Af Helge Maagaard, cand. teol. Interview Svend Norup på 48 er gift med Majbritt og far til fire børn mellem 18 og 12 år. Han er tømrer og arbejder som pedel & underviser på Djurslands Efterskole. Er medlem af Fjellerup Valgmenighed. Har du oplevet ting i kirken, hvor kirken er jo kun for kvinder og bløde mænd vinder en vis genklang? Ja, jeg tænkte meget på det, da jeg blev menighedsrådsformand for Nørager, et landsogn, i Da fik jeg bløde værdier tæt på kroppen. Jeg meldte mig til menighedsrådet på baggrund af mit arbejde med søndagsskolen, og blev så valgt som formand med det samme. Der var kun kvinder i rådet ud over mig. Og så var der heller ingen mænd, som var rigtig interesseret i at komme og sætte deres præg på tingene. Hvordan gav det sig udslag? For eksempel da vi skulle vælge præst, og den dengang nye biskop i Århus Stift, Kjeld Holm, skulle vejlede os. Jeg troede først, hans syn og præsentation af de forskellige ansøgere var løgn. Jeg syntes, det var imod Guds ord og meget vattet. Det gjaldt for eksempel spørgsmålet om et velsignelsesritual for homofile. Vi fik en kvindelig præst, hvilket forstærkede mit ind- Det blev for meget med mumitrolde, dukketeater og lignende, og der blev kun talt om medmenneskelighed. tryk af de bløde værdier. Også ved familiegudstjenester og i prædikener, den måde der blev talt på. - Det blev for meget med mumitrolde, dukketeater og lignende, og der blev kun talt om medmenneskelighed. Jeg savnede, at der også var en direkte tiltale af mig som menneske ud fra Guds ord, for eksempel af fortabelsens mulighed. På den måde var der bløde værdier og gåen på kompromis med Biblens ord. Drog du nogen konklusioner heraf? Ja, jeg trådte ud af menighedsrådet efter 4 år og vi meldte os ind i Fjellerup Valgmenighed. Jeg lærte også, at en blød værdi er, at ens holdninger betyder mindre end at stå fast på sine holdninger, fordi man ikke ønsker at blive tromlet over. Man bøjer af for at få fred, og det går jo kun på kort sigt. Selvom man godt kan ændre holdning med gode argumenter. Er du nu ikke lidt efter kvinderne? Det er ikke et spørgsmål om at bekæmpe kvinder. Helt forkert. Det hører ikke hjemme nogen steder. Jeg tror på, at vi skal styrke hinanden som mænd og kvinder indbyrdes, og hvis der er for mange bløde værdier, så må mændene blande sig. Men det kan være en udfordring, fordi der kommer mange kvinder i kirken. Samtidig vil jeg gerne understrege, at jeg synes det er vigtigt, at man respekterer hinanden som mand og kvinde. Jeg taler ikke om de bløde værdier for at være imod kvinder. Har du andre erfaringer med det at være mand i det kirkelige miljø? En søndag skulle min kone Majbritt stå for børnetræf i kirken. Hun havde ingen stemme, så derfor tog jeg over for hende for at prøve det. Det var ikke totalt nyt for mig, men en udfordring at tage op som mand. Drengene er kendt for nogle gange at være lidt urolige, men da jeg var der, var de slet ikke urolige. Det tror jeg har at gøre med, at det den dag, var en mand, der stod for det. Et andet eksempel er fra min arbejdsplads, Djurslands Efterskole, hvor en af kollegerne udelukkende inviterede mænd til en fødselsdag. Dagen blev præget af mænd og mandlige værdier. Det var faktisk godt. Startede ud med kaffe og ud og bowle en time. I den snak omkring bowling, blev der gået til den! Hjemme tog vi bare en gang pizza, og så øl. Og dér fik vi os en god snak om det at være mand. Stemningen og tonen i sproget er anderledes, når vi kun er mænd. 5

6 Udslet ikke kønsforskellene med metroseksuelle gudstjenester Af Helge Maagaard, cand. teol. Interview Erik Morten Jensen er gift med Kirsten og har 3 voksne børn. Bor i Århus og tilhører folkekirken. Arbejder med ledelse, psykiatri, terapi, undervisning og sjælesorg. - Jeg arbejder ud fra princippet om ikke at forandre andre, men at være For Andre, siger han. Erik, hvad tænker du om det at være mand i kirken? Kirken er kommet i en situation, hvor de bløde værdier favoriseres og understøttes. I Folkekirken er for eksempel mere end 50% af præsterne kvinder. Der er også kommet flere gudstjenesteformer, der appellerer til det følelsesmæssige og det empatiske. Jeg synes, der bliver lagt vægt på det, som hele den terapeutiske bølge i samfundet lægger vægt på. Det følelsesmæssige niveau fylder i det hele taget meget i samfundet. Tag bare de populære udsendelser som X-factor og Vild med dans, - det fylder meget i sammenligning med de mere maskuline udtryk. har et handicap af en slags. Det må ikke blive til en metroseksuel gudstjeneste, hvor vi alle skal det samme, men gerne gudstjenester, hvor man kan udtrykke forskellene i værdierne ved at være henholdsvis mand og kvinde. Kønsforskellene skal ikke udslettes. Kan du give eksempler på oplevelser præget af mere maskuline værdier? Jeg laver for eksempel herretur én gang hvert år. Vi tager fem mænd afsted og kan slå en prut og lige hvad vi vil: Vi kan få lov til at være mænd. Og det synes jeg er en god ting med et ukompliceret samvær, hvor man kun er mænd sammen, og hvor man ikke nødvendigvis skal drøfte følelser. I stedet kan man have en faglig samtale og måske ligefrem en hanekamp - på argumenter. Og så går vi hjem igen. Hvad er det maskuline? Det er lederskab, at være resultatorienteret, ja det mere handlekraftige. Jeg synes, bibelske personer som Moses og David har det: De er kæmpende folk, der kæmper for værdier, og kæmper for sager. Og de sider, tror jeg er lidt i underskud. Men tidligere var der nok for lidt med de bløde værdier i det kirkelige, det var domineret af det maskuline. Kirken skal ikke være på nogen yderpunkter, for det synes jeg ikke er bibelsk. Jamen hvad er det så med os mænd og de bløde værdier i kirken? Jeg tror, at mænd, der ikke er så gode til bløde værdier, nok mere bare er til fadervor. De bryder sig ikke om at tænde stearinlys og knæle, men vil hellere bygge kirkerum eller spille på tromme. Ofte appellerer kirken til en bestemt type af mænd, som kan det der med lovsangen og med at bede højt i den rigtige stemning og med et inderligt udtryk i bønnen. Lovsang er et eksempel på, hvordan der kan lægges et pres på det følelsesmæssige ved selve den måde, det er til stede på i en gudstjeneste. Der lægges op til følelser, og man opfordres til at stå op og til en bestemt adfærd for at give udtryk for sin tro på en bestemt følelsesmæssig måde. Ikke metroseksuel Men evangeliet er også for dem, der ikke kan noget eller kan en bestemt udtryksform. Ligesom, hvis man Et andet eksempel er fra i søndags, hvor jeg var på besøg i Århus Valgmenighed, hvor der ved gudstjenesten var både bløde, men også maskuline udtryk. I forkyndelsen blev der talt meget direkte til forsamlingen som sæt dig mål for, hvordan det skal være i den kommende uge. Det mandlige er det her med at sætte sig nogle mål. Ud fra denne prædiken, hvad vil du sætte dig som mål for den kommende uge? Så appellerer det til noget, som er godt for mænd. Det er ikke så meget, at man skal lede efter noget inde i sig selv, men sætte sig nogle praktiske mål. Jeg har det knap så godt med den pietistiske tilgang, hvor man i gamle dage spurgte: Hvordan har du det med Jesus? Det spørgsmål går direkte ind i det følelsesmæssige. Dér kan jeg bedre med det lutherske, og som mand har jeg det mere med at sige: Jeg blev døbt, og derfor har jeg det godt med Gud. 6

7 mand i kirken Hans Christian Krarup er 38 år, bor i Værløse, er gift med Vibeke. Far til Matthias på 1 år, og de venter en lille pige til marts. Han er direktør i et rådgivende ingeniørfirma. Det feminine lovsangssprog og Thomas Blachman Af Helge Maagaard, cand. teol. Interview Hans Christian, hvordan oplever du det at være mand i kirken? Generelt set er det godt nok, men jeg synes, at der kunne gøres mere for, at mænd føler sig hjemme i kirken. Hvad tiltaler ikke mænd? Det har noget med sproget at gøre, tonen. I sange, bønner og hvad der siges. Sproget i lovsange og prædikener er ofte i Hollywood-romantisk stil. Jeg tror, mænd godt kan lide sproget meget konkret og lige til. Hvordan beskriver man en farve? Den er for eksempel rød, grøn eller blå, men ikke cyklame. På den måde giver det sig udtryk i tillægsordene i sproget. For lidt Blachman Nogle gange er der en terapeutisk tone, et islæt, som godt kan blive lidt for meget pædagogisk rundkreds-snak. Der må godt være noget direkte tiltale og formaning og noget udfordring og sandhed i det, som bliver sagt. Det har at gøre med rygrad og at stå ved de kristne værdier og holdninger. Det er lidt som med Thomas Blachman fra X-factor. Han savnes, når de andre ikke vil sige tingene lige ud til deltagerne, at de bør bruge tiden på noget andet. Jeg synes, der er brug for i kirken også at få sagt tingene lige ud, få læst lektien og få sandheden at vide. Lovsangssproget synes jeg er meget feminint. Der er mange føleord og bløde ord som, jeg elsker dig. Og så synger man det samme mange gange og de samme ting. Det kunne lige så godt være en popsang, der altid handler om det samme; kærlighed. Hvis jeg ikke lige var i en kirke, kunne det lige så godt være en popsang, der lyder fra radioen. Eller det med, at man som mand skal være Jesu brud, eller man skal ligge på tærsklen ved din dør. Det er billeder, der ikke lige er så tiltalende for det at være mand; billederne er ikke så maskuline. Det er et sprog, der er vanskeligt for mænd at forstå. Der er også sange, der handler om at danse. Eller der er vimpeldans, hvor nogle vifter med vimpler. Det tror jeg godt kan skræmme nogle mænd væk. Jeg kan lettere forholde mig til nogle sange, hvor man manifesterer troen eller sange med dybde, som giver anledning til eftertanke, som: Betragter månens bue, den kun er halv at skue og er dog hel og rund. Så er vel flere sager, som nu vort hjerte vrager, fordi vi halvt dem skue kun. Hvad oplever du ellers som ok - også som mand i kirken? Der er mange ting. Fællesskab, samhørighed, tid til fordybelse. Jeg synes, det er godt at blive udfordret til fordybelse og at tænke selv i kirkens fællesskaber, også under gudstjenesten. Jeg synes også godt om barmhjertighedssiden, værne om vores næste, og at de stærke skuldre skal bære det meste. Og så nåden. Så er der også mødet med mennesker i missionssammenhæng (Hans Christian Krarup sidder i bestyrelsen for Mission Afrika). Der bliver tingene sat i perspektiv, og det bliver ikke kun ved snakken. Som mænd vil vi gerne handle, gøre noget ved det. Og det har jeg oplevet mere af i forbindelse med missionsarbejde. Der handles der mere, og der sker noget. Det tiltaler mig! Jeg kan også lide at kunne bidrage med noget i de fællesskaber, jeg kommer i. For eksempel har jeg haft gode oplevelser med at være sjælesørger og at kunne dele liv med andre ved at være sammen med dem et stykke vej på deres livsrejse. Og det er godt at kunne tale om og dele de lidt dybere ting i ens liv med andre. 7

8 Maskuline mænd - og kirken Mange mennesker tænker, at mænd historisk har domineret i kirken, og at det derfor er helt utænkeligt, at kirken har været for lidt maskulin. Mange tænker desuden, at der i den senere tid er kommet langt flere kvinder ind på ledende poster, og at vi derfor kan risikere, at kirken og menigheden bliver for feminin. Jeg ønsker ikke med denne artikel at puste til en kønskamp i kirken. Jeg oplever ikke, at kvinder udgør en begyndende trussel for kirken. Det er godt, at kvinderne er der, og de bidrager med uvurderligt meget godt. Men jeg ønsker at rejse spørgsmålet om, hvorvidt maskuliniteten fra både mænds og kvinders side har fået tildelt for lidt plads i kirken og menigheden. Af Ole Raabjerg, psykolog Mænds tre særlige karakteristika Don Elium siger i sin bog Jeg har en søn, at der er tre særlige maskuline karakteristika, som kendetegner drenge og mænd, og som forstærkes af det mandlige kønshormon testosteron. Det første er aggression og dominans. Det ligger dybt i manden at tage magten, at blive føreren og at bruge aggressionen som en udadfarende kraft. Prøv at betragte mænds samvær i fritidslivet (og ofte ligeså i arbejdslivet). Det er ofte kendetegnet af konkurrence, at blive vinderen, at være den bedste og så videre. Desværre forbinder vi ofte aggression og dominansdelen med noget negativt og ødelæggende, for eksempel at manden øver vold, undertrykker andre eller bruger sin vrede negativt. Det andet karakteristikum er trangen til at udsætte sig selv for fare. Kønshormonet testosteron virker som en jetmotor i mandens krop. Det vil sætte livet på spil, og det tjener mange gode formål. Før i tiden var det nødvendigt at sætte livet på spil for at indsamle føde, at skabe udvikling, opnå nye landvindinger og lignende. Selvom dette er mindre livsnødvendigt for samfundet i dag, så er der stadig en række situationer, hvor det er afgørende, at mænd tør udsætte sig selv for fare, eksempelvist ved ulykker, katastrofer og andre krisesituationer. Men desværre forbinder vi også ofte dette karakteristikum med ødelæggende kræfter, såsom unge mænd, der kører alt for stærkt i bilen. Det tredje karakteristikum er opspænding og afspænding. Mænd trives med og får energi af, at der opbygges en indre spænding forud for nedlæggelse af et jagtbytte, målchancen i en fodboldkamp eller optakten til at få gennemført en stor handelsaftale. Spændingen når sit klimaks, når byttet dræbes, målet scores eller handelen lykkes. Og efterfølgende falder manden ned i glæde og afspænding. Også dette karakteristikum ses i en ødelæggende udgave, for eksempel når unge mænd laver containerafbrænding for at opleve brandvæsenet rykke ud. Hvis vi ser på disse tre karakteristika, så brugte kong David dem i tjeneste for Gud i de første mange leveår. Først som hyrde, hvor han i tro og tillid til Gud slog løver og andre vilddyr på flugt for at redde fårene. Og senere i tjenesten for kong Saul. Måske ikke først og fremmest i sit harpespil, men i særdeleshed i alt det, der fulgte senere med Sauls forfølgelse af David. Og vi ser dem udfolde sig, når David stiller sig til rådighed, som hærfører for Guds hær. Alt dette fungerede godt, så længe kong David brugte disse maskuline sider i tjenesten for Gud. Men en dag pakker David dem væk, og vi finder ham i en position, hvor han ikke bruger disse maskuline sider af sig selv. Han er i krig men han er ikke som tidligere ved fronten. Han opholder sig derimod i lediggang på slottets tagterrasse. Og som bekendt medfører denne tilstand en katastrofe. David bruger pludselig de tre særlige karakteristika til at begå utroskab, løgn og mord. Der er blevet mindre og mindre brug for mænds særlige karakteristika i vort samfund i dag og i kirken i særdeleshed. Prøv lige at tænke på en gudstjeneste eller en aften i missionshuset. Eller en anden aktivitet i menighedslivet. Hvor er det, at du får øje på, at manden kan bruge aggressions- og dominansegenskaben? Hvor er det, at der bliver mulighed for at sætte livet på spil? Hvor er spændingsopbyggelsen? Hvor får manden lov at bruge sin fysiske kraft og sin handledygtighed? Hvor får han lov at bruge sin krop? Hvis du ikke kan få øje på, hvor der er plads til anvendelse af disse sider, så må vi overveje, hvorvidt det er Helligåndens vilje, at det er sådan. Kirken er præget af nogle meget ikke-maskuline aktiviteter, såsom at sidde stille, at lytte, at synge lovsange, at øve omsorg. For mig at se er det tragisk, hvis mænd må hen i fodboldklubben, i motorcykelklubben eller andre klubber for at kunne udfolde store dele af sig selv. Det er tragisk, hvis våbenhuset eller missionshusets garderobe er blevet det sted, hvor mænd må afvæbne (aflægge) store dele af sig selv, indtil gudstjenesten eller mødet er 8

9 overstået. Og spørgsmålet er, om Gud har skabt sider i mænd, som han ønsker bliver anvendt i menigheden, men hvor vi har fået skabt en kultur, hvor disse sider afvæbnes i våbenhuset. Gør kirken mere maskulin Jeg vil gerne udfordre til, at vi overvejer, om kirken mangler plads til vigtige maskuline ressourcer. Jeg håber, at du sammen med Helligånden vil søge Gud i hans visdom og vildskab og undersøge, hvad der er sandheden vedrørende spørgsmålet om det maskulines (og det feminines) plads i kirken. Maskuliniteten vil få mere plads, hvis der bliver skabt mere plads til en karriere indenfor kirken. Samtidig tror jeg, at den åndelige kampplads skal gøres mere tydelig, fordi det taler til den maskuline side. Måske skal der laves en bønnehær, som skal gå (eller marchere) nede bagved i kirken eller missionshuset med fokus på en bønnekamp, så satans hær bliver truet. Dette handler naturligvis ikke om, at kampen skal udkæmpes med menneskekraft for det er en åndelig kamp. Men når bønskampen bliver mere konkret og mere kropslig, så er det lettere for den maskuline del af manden at være i. Måske skal der også igangsættes mere vovede projekter, som gør brug af mænds trang til at udsætte sig for fare. Og konkurrenceelementet kunne bruges i en konkurrence om, hvem der kan få flest med i et klubarbejde, eller hvem der kan arrangere noget, der kan generere penge til missionsarbejdet. Spændingsdimensionen kan måske fremmes via moderne teknik. Måske kan der inddrages en spændingsdel i kirken, hvor manden skal bruge sin avancerede mobiltelefon eller computer til at opnå et resultat, som for eksempel at finde et bibelvers først, finde svaret på et eller andet, som kan være et centralt element i prædikenen. Denne artikel er ikke skrevet ud fra et ønske om at give færdige svar. Jeg ønsker, at artiklen skal få dig og mig til at standse op og lade Helligånden kaste lys over, om der er vigtige sider hos mænd, som ikke får den plads i menigheden, som Gud ønsker. Og jeg vil ønske dig Guds rige velsignelse over denne udforskning. Foredrag Ole Raabjerg holder foredrag om emnet Mand i kirken. Ole kontaktes på dk eller på tlf Temadag for mænd Har du interesse for at der skal skabes en temadag om det at være mand i kirken. Og eventuelt ønsker at indgå i en styregruppe, så skriv til 9

10 nyheder Terapeut nummer to på Færøerne Familieterapeut Peter Laugesen vil i en uge om måneden virke som terapeut på Færøerne. Han skal arbejde for Agape på Færøerne, som har et tæt samarbejde med Agape i Danmark. De to organisationer startede for et par år siden med at organisere et tilbud om terapi ved psykoterapeut Gunhild Madsen, som også sætter kursen nordpå og tager ophold på de nordatlantiske øer en uge hver måned. Gunhild og Peter håber også at indgå samarbejde med kirker og organisationer på Færøerne om foredrag og undervisning indenfor områder som for eksempel sjælesorg, familierådgivning, parforhold og problemfyldt seksualitet. Gunhild Madsen er glad for at arbejde som terapeut på Færøerne og har som regel venteliste. Peter Laugesen er 48 år og oprindelig udddannet som maskinsnedker. Han er også diakon og senere uddannet som familieterapeut fra Kempler Instituttet. Han er gift og har to voksne drenge og bor i Haslund ved Randers, hvor han virker som praktiserende terapeut. Praktikant fra Diakonhøjskolens 3K-uddannelse Agape vil i fra 1. februar og 5 uger frem være praktiksted for Lisbeth Benthin Plougmann, som er studerende på 3K-uddannelsen på Diakonhøjskolen. Vi glæder os over samarbejdet med Diakonhøjskolen, og Har du en psykisk lidelse? Selvhjælpsgruppe Savner du et mindre forum, hvor du kan mødes med ligestillede omkring det at være kristen og samtidig have en psykisk lidelse? - En mulighed for at udveksle tanker, overvejelser og erfaringer. Agape vil hjælpe med opstarten af en selvhjælpsgruppe i hovedstadsområdet. Ønsker du at være med, så kontakt diakonikonsulent Egon Madsen på dk eller ring til Agape. foredrag over muligheden for at være praktiksted for Lisbeth. Lisbeth vil primært komme til at arbejde med Agapes kommunikation og profil udadtil. Eventuelt hvordan vi som forening kan bruge de sociale medier som Facebook. Tag godt imod hende, hvis I møder hende. Blande terapi og tro Kan man få styr på sammenhængen mellem kristendom og psykologi? Findes den i det hele taget, og hvem ved noget om det? Fredag den 11. marts mødes kompetente folk i Agapehuset for at danne en endags-tænketank. Der er ledere fra diakonale foreninger, virksomhedsledere, advokater, teologer, psykologer og terapeuter. De skal komme med ideer og inspiration til mulighederne for at opbygge en afdeling eller på anden måde sikre mere højt kvalificeret viden og bedre udnyttelse af den store erfaring, som Agape gennem årene har i dette spændingsfelt. Diakonikonsulent Egon Madsen Diakoni, omsorg og nærvær i menigheder. Psykolog Ole Rabjerg Vrede, sorg, stress, skyld. Familierådgiver Steen Palmqvist Parforhold, sex, konflikt, krise, familie Landsleder Torben Jensen Tjenesten/diakoniens centrale plads i kristendommen, etik/politik og kristendom, lykken, lidelsen. 10

11 kurser inspiration Læs mere om økonomi, indhold og tilskud på agape.dk. Styrk dit selvværd - bryd dit mindreværd Følelser - hvor kan de være svære at håndtere! Både de gode og de tunge. Der er ingen tvivl om, at Gud har skabt os med hele skalaen af følelser med det formål, at de skal gøre os godt skabe glæde og vækst i livet. Det kan dog ske, at vores følelser bliver så blandede og komplicerede, at livet slår revner eller simpelthen går i stå. Kurset afholdes i Roskilde fra marts - august 2011 Kurset afholdes i Silkeborg fra september januar 2012 Underviser: Aut. psykolog Suh Bjerg Jacobsen årskursus i sorg og krise en faglig efteruddannelse Basis - Fra kaos til helhed Underviser er Astrid Baun kendt fra bogen Fra kaos til helhed. Hun vil i sine oplæg tage udgangspunkt i sine egne erfaringer, og derigennem opmuntre enhver, der kæmper med livet og med sin seksualitet. Fredag den 1. april lørdag den 2. april 2011 i Emdrup Kirke ammet inden i bro- Løgumkloster. Der er Ved tilmelding betales løb kan betales i 5 at. Det er også muligt e. familieterapeuter.dk Årskursus i sorg/krise 2011 Sorgkurset henvender sig til personer, som gennem deres arbejde kommer i berøring med mennesker i sorg, og som gerne vil have større indsigt i sorgens mange ansigter. Udbytte af uddannelsen er afklaring, vækst og udvikling på det personlige plan. Du vil være i stand til at lede sorggrupper og gennemføre samtaler med sorgramte. Du vil kunne virke som inspirator for andre, der privat eller arbejdsmæssigt møder sorgramte personer. Marts-november 2011 på Refugiet i Løgumkloster. OBS: Kun enkelte pladser tilbage. Retræte, TimeOut Tilbagetrækning. En mulighed for at skifte fokus. Rette opmærksomheden mod det åndelige. Lytte til stilheden. Lade Gud komme til. Nogle dage i stilhed, læsning, bøn og meditation. Planlagte retræter: april: Påskeretræte i den stille uge. Fra palmesøndag til onsdag før påske. Retræteledere: Carsten Dalsgaard og Ingolf Henoch Petersen Sjælesorg og Familierådgivning Kurset giver pædagogiske og psykologiske redskaber til at udøve sjælesorg i menighed og samfund samt mulighed for personlig udvikling og udvidet indsigt i eget liv. - øget kendskab til eget liv og ægteskab og frimodighed til at bruge sig selv. - redskaber til bedre at tage hånd om ægteskabs- og familielivet. Kurserne afvikles i Tersløse, Vestsjælland og i Holstebro, Vestjylland. Juni 2011 til maj 2012, fordelt på ni samlinger. Sjælesørgerisk Familierådgivning II Dygtiggørelse som sjælesørger, primært i forhold til menigheden. Undervisning i de dynamikker, der er til stede i en menighed. Indsigt i egen personlighed - stærke og svage sider - hvordan de kommer til udtryk i din menighed - og hvorfor. Steen Palmqvist leder og underviser på SFR II Kurset foregår på Sjellebro, Mørke, Djursland Maj 2011 til januar 2012, fordelt på otte samlinger 11

12 C Næste AgapeNyt udkommer primo april 2011 nårlivetgørondt Foreningen Agape, Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration Agape - planche 5 til foldevæg.i1 1 20-05-2008 14:00:07 agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

agapenyt årsmøde 2011 socialt udsatte og kirkens ansvar Nummer 4 2011 Nyheder Program for årsmøde og inspirationsdag 2011 Agapes arbejdsgrene

agapenyt årsmøde 2011 socialt udsatte og kirkens ansvar Nummer 4 2011 Nyheder Program for årsmøde og inspirationsdag 2011 Agapes arbejdsgrene agapenyt Nummer 4 2011 årsmøde 2011 socialt udsatte og kirkens ansvar Nyheder Program for årsmøde og inspirationsdag 2011 Agapes arbejdsgrene Musikerens dæmoner Riv ud og ta med Med program for årsmøde

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab agapenyt Nummer 5 2011 inkluderende fællesskaber Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab Inkluderende fællesskaber psykologisk set Seksualiteten skal have sit rum agape Agape

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare agapenyt hvad i alverden er meningen? Nogen at dele sine tanker med Nummer 3 2012 Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare Kroppen som en genvej til nærhed med din ægtefælle, din familie og med Gud Nye

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

agapenyt Basis 20 år Nummer 1 2013 Da basis så dagens lys LinC - Living in Christ Her er plads til mig Lettere at komme til sagen på Parvis.

agapenyt Basis 20 år Nummer 1 2013 Da basis så dagens lys LinC - Living in Christ Her er plads til mig Lettere at komme til sagen på Parvis. agapenyt Nummer 1 2013 Basis 20 år Da basis så dagens lys LinC - Living in Christ Her er plads til mig Lettere at komme til sagen på Parvis.dk Kurset Sjælesorg og Familie- Rådgivning i Jylland flytter

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

nyheder & inspiration

nyheder & inspiration nyheder & inspiration Nummer 3 2010 Tema: Giv Inspirationsdag Generalforsamling Visioner Giv til krop og sjæl Jesu modtræk At nøjes agape Agape ønsker på folkekirkelig grund at hjælpe mennesker, som oplever

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

agapenyt At være sensitiv Nummer 3 2013 Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

agapenyt At være sensitiv Nummer 3 2013 Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling agapenyt Nummer 3 2013 At være sensitiv Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Nogle kan høre græsset gro En øjenåbner Kurser og inspiration agape

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

nyheder & inspiration

nyheder & inspiration nyheder & inspiration Nummer 1 2010 Retræte Et boost til dit bønsliv Åndelig wellness Agape har fået ny landsleder Refleksion agape Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni,

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere