ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15"

Transkript

1 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF

2 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen samtidig med, at de kvalificerer sig til at få adgang til videregående uddannelse efter endt eksamen. Fordi vi er så mange, har vi mange tilbud. Du kan vælge mellem mange forskellige valgfag, du kan fordybe dig og få hjælp i studieområdet, du kan dyrke frivillig idræt eller øve musik i vandtårnet og springe ud som lokal MGP-stjerne. På skolen vil du også møde elever, der går på STX på 2 år, som er en 2-årig udgave af studentereksamen, som normalt tager 3 år. 2 Du kan efter gymnasiet, STX på 2 år eller HF gå på GSK, Gymnasialt Supplerings Kursus, på Århus Akademi. Vi tilbyder fagene matematik, kemi, fysik og tysk på nogle af de højere niveauer, som kræves til visse lange videregående uddannelser. På Århus Akademi lægger vi vægt på et udviklende samarbejde i et godt studiemiljø at give elever nye muligheder, fagligt og socialt åbenhed, imødekommenhed og en god tone Det udtrykker vi i værdierne læring og udvikling, engagement og ligeværd.

3 Hvad er HF? HF er en af de fire gymnasiale ungdomsuddannelser. HF adskiller sig fra de andre ved at være 2-årig og ved, at du skal til eksamen i alle fag, dog ikke i idræt C. Der er ikke årskarakterer på dit eksamensbevis, men lærerne evaluerer dig selvfølgelig undervejs, og en lærertutor vil støtte dig i din faglige og studiemæssige udvikling. Gode studie- og arbejdsvaner trænes også i et introduktionskursus og i nogle timer, vi kalder værkstedsundervisning. På HF går du i dybden med mange af de fag, du allerede kender fra grundskolen. Du skal lære at kombinere viden på tværs af fagene og at koble teori med praktisk anvendelse. Det vil bl.a. ske gennem flerfaglige projekter. På andet år skal du skrive en større skriftlig opgave, så kompetencer som selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge og formidle viden trænes i hele dit HF-forløb. Det er værdifulde kompetencer, uanset hvad du senere vil uddanne dig til. Hvis du efter HF ønsker at tage en lang videregående uddannelse, kan det være, at du må supplere din eksamen med nogle højere niveauer i enkelte fag på GSK. De fleste HF ere vælger at læse videre på en mellemlang videregående uddannelse til f.eks. lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller politibetjent. Niveauerne ABC Fagene læses på forskellige niveauer alt efter, hvor mange timer du har i faget. A højeste niveau B mellemste niveau C laveste niveau 3

4 Fagene på HF KS er en forkortelse for Kultur- og Samfundsfaggruppen, som består af fagene Historie B Religion C Samfundsfag C Du starter med historie første år og får de to andre fag andet år, hvor der afsluttes med en fælles eksamen i de 3 fag. NF er en forkortelse for den Naturvidenskabelige Faggruppe, som består af fagene Biologi C Geografi C Kemi C Du skal efter første år til en fælles mundtlig eksamen i de 3 fag. 4 Kreative fag Alle skal have et praktisk-musisk fag første år på HF. Du kan vælge mellem Billedkunst C Mediefag C Musik C Undervisningen i musik foregår øverst i vandtårnet, så du skal vælge billedkunst eller mediefag, hvis du er gangbesværet. Der står en helt ny bygning klar til billedkunst og mediefag i Obligatoriske fag på HF Dansk A Engelsk B Matematik C NF KS Praktisk-musisk fag C Idræt C Valgfag I en HF-eksamen indgår valgfag: 2 på B-niveau eller 1 på B-niveau og 2 på C-niveau Engelsk A eller Historie A kan erstatte et valgfag på B-niveau. Fysik B, Fransk begynder B, Spansk B og Tysk fortsætter B tæller både som et valgfag på C- og B-niveau.

5 HF-forløbet i skemaform 1. HF 2. HF Særligt studieforberedende aktiviteter Introkursus Værkstedsundervisning Tutorordning Større skriftlig opgave Obligatoriske fag Dansk A Engelsk B Kultur-og samfundsfaggruppen: Historie B Religion C Samfundsfag C Praktisk-musisk fag C Idræt C Den naturvidenskabelige faggruppe: Biologi C Kemi C Geografi C Matematik C 5 Valgfag 2-3 valgfag (B+B eller B+C+C)

6 Linje eller HF med frie valgfag På Århus Akademi opretter vi et antal klasser, hvor alle elever i klassen følger 1-2 valgfag sammen. Det kalder vi for linjer. I linjeklasserne er der særlig mulighed for tværfagligt samarbejde. Hvis du ikke er interesseret i begge valgfag på en linje, skal du vælge HF med frie valgfag. Så kommer du i en klasse, hvor alle laver deres egen kombination af valgfag. På HF med frie valgfag følger du de obligatoriske fag sammen med din stamklasse og valgfagene sammen med elever, der kommer fra andre stamklasser. Vil du vide mere om HF-linierne, inden du sender din ansøgning, kan du kontakte vores studievejledere (se bagsiden) eller en af vores elevambassadører (se Linjer og valgfagshold oprettes, hvis der er et passende antal tilmeldte. 8 HF-linjer på Århus Akademi 6 med disse valgfagskombinationer: Samfundsfag B Psykologi C frit valgfag C/B Idræt B Psykologi C frit valgfag C/B Matematik B Fysik C frit valgfag C/B Musik B Drama C frit valgfag C/B Spansk B frit valgfag C/B Billedkunst B Design C frit valgfag C/B Psykologi B Mediefag C 1-2 frie valgfag C/B HF med frie valgfag 2-3 frie valgfag C/B

7 Valgfag på Århus Akademi Se opdateret oversigt på Frie valgfag på A-niveau Engelsk A Historie A Frie valgfag på C-niveau Design C Drama C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Fysik C IT-fag C Mediefag C Musik C Psykologi C Retorik C Tysk fortsætter C Frie valgfag på B-niveau Billedkunst B Biologi B Fransk begynder B Fysik B Idræt B Kemi B Matematik B Mediefag B Musik B Psykologi B Religion B Samfundsfag B Spansk B Tysk fortsætter B 7

8 n viden Ny vide nye venner venner Hvem går på HF? Eleverne har forskellige grunde til at vælge HF. Nogle elever kommer direkte fra et job, andre har haft et højskoleophold, rejst i udlandet eller været ledige. Det kan også være, at du har gået på en anden ungdomsuddannelse, men ikke har færdiggjort den. Gennemsnitsalderen på HF er 19 år. Elevernes forskellige baggrunde gør HF til en udfordrende og spændende uddannelse. Her mødes erfaringer, og meninger brydes. Her er den faglige Emma: og menneskelige udvikling i centrum. Efter et år på efterskole, syntes jeg, at det kunne være fedt at blive hurtigt færdig med Det kræver noget af dig at gennemføre en HF- en gymnasial uddannelse. Derfor valgte jeg uddannelse. Motivation, modenhed og gåpåmod HF og lige præcis Århus Akademi, fordi jeg er nøgleord. De fleste HF ere fortsætter med en havde hørt gode ting om skolen. mellemlang uddannelse. Århus Akademi tilbyder nogle spændende linjer, så man kan studere det, man interesserer sig for. Samtidig får man gode venner i alle aldre. 8 Anders: Jeg valgte at tage en HF, da jeg med en gymnasial ungdomsuddannelse vil få en god og solid ballast til en videre karriere, Rasmus: Jeg blev første gang introduceret for Århus selvom om jeg endnu ikke helt har valgt en Akademi via en annonce, da jeg sad i bus- endelig sti. En HF giver grundviden inden sen en dag på vej hjem fra mit fuldtidsjob. for mange fag. Mit valg af Århus Akademi Jeg havde en 10. klasse, var droppet ud af kommer af en rigtig god omtale af skolen, gymnasiet efter bare 3 måneder og var dens faciliteter, ansatte og elever. Der er lidt i tvivl om, hvad det næste skridt i mit altid en tillidsfuld og varm atmosfære både liv skulle være. En af de ting, som lokkede i og mellem klasserne og i de mange skole- ved HF, var, at man ikke får årskarakterer, udvalg, hvor der både er elever og lærere. hvilket vil sige, at alt 100 procent afhænger Jeg har fået mulighed for at udfolde mig, af eksamen. Desuden, synes jeg, at det lære af andre og give fra mig igen i min tid sociale aspekt også fylder rigtig meget, og på skolen. hvis man har lyst, er der mange muligheder for at skabe nye relationer.

9 Optagelse på HF Har du afsluttet folkeskolens 10. klasse, skal du have taget 10. klasses prøver i dansk, matematik, engelsk. Derudover skal du have afsluttet 9. klasses prøver i fysik-kemi og i andre fag, der er blevet udtrukket til eksamen, og du skal have fulgt folkeskolens undervisning i tysk eller fransk. Hvis du søger ind på HF direkte fra 10. klasse, skal du være erklæret uddannelsesparat af din UU-vejleder og søge gennem din skole. Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, kan du alligevel søge gennem din skole. Du vil så blive indkaldt til en optagelsesprøve og en samtale på Århus Akademi. Har du ikke en 10. klasseseksamen, men har afsluttet 9. klasse i folkeskolen, skal du kunne vise, at du har faglige forudsætninger i dansk, engelsk og matematik svarende til 10. klasse. Det kan fx være, at du har fuldført 1.år på en anden gymnasial ungdomsuddannelse med et tilfredsstillende resultat. Søger du ikke ind på HF direkte fra 10. klasse, skal du søge HF via eller via et ansøgningsskema, som du får på Århus Akademis kontor. Når vi har fået din ansøgning, vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder. Samtalen handler om, hvad du har lavet indtil nu og din personlige motivation for at søge ind på HF. Rektor vil på baggrund af studievejlederens indstilling afgøre, om du kan optages. Rektor kan vælge at indstille dig til en optagelsesprøve. Ansøgningsfrist er 15. marts. Du kan godt søge senere, men risikerer at komme på venteliste. Ansøgningen skal vedlægges en kopi af dine eksamensbeviser. Ansøgningsskema fås via skolens kontor eller på Tlf.: Mail: Kontoret er lukket i juli. 9 Økonomi Udgifter til studietur på 1. år beløber sig til mellem 2500 kr. og 4000 kr., som du skal betale ved studiestart. På 2. år skal du selv betale overnatning og forplejning på tredages-turen til København. Derudover kan skolen opkræve et mindre beløb til programlicenser. Du skal sørge for at kunne medbringe bærbar med office-pakken til undervisningen. Transport Busruterne 1A, 6A, 12, 14, 101 og 200 har stoppested ved Århus Akademi. Se Du kan søge transportrabat, når du har fået besked om, at du er optaget på uddannelsen. Rabatkortet (ungdomskort) er en fordel frem for et almindeligt periodekort, hvis du bor langt fra skolen. Du søger online på SU Du skal være fyldt 18 år for at kunne få SU til en ungdomsuddannelse. Du kan søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på uddannelsen dog tidligst en måned, før du starter på din uddannelse. Du søger online via minsu på hvor du kan se betingelser og satser.

10 Livet på skolen Tutor & studiebog Alle elever på HF har en tutor, som skal hjælpe dig igennem uddannelsen. Tutoren er en lærer, som følger din studiemæssige udvikling gennem det 2-årige forløb. To gange om året har du en samtale med tutoren. I diskuterer, hvordan det går fagligt, og opstiller konkrete mål for, hvordan din forberedelse og indsats i timerne forbedres. Du forbereder dig til samtalerne ved at kommentere lærernes faglige evalueringer i en elektronisk studiebog. Studierejse & ekskursioner Studierejsen er et af højdepunkterne på 1. år. Du rejser i foråret sammen med en eller flere andre klasser til en storby i Europa eller på skitur. Turen koster mellem 2500 og 4000 kr., som betales ved studiestart. I nogle fag afvikles der derudover kortere ekskursioner, f.eks. er der tradition for en tur til København på 2. år. 10 Idræt Hvis du er særligt interesseret i idræt, kan du vælge idræt B som linjefag eller frit valgfag. Der er også mulighed for at deltage i skolens frivillige aktiviteter efter skoletid. Det kan være fodbold, håndbold, basket eller volley. Vi konkurrerer til stævner mod andre skoler. Du kan også være med på et af skolens løbehold til Marselisløbet eller Tækker-stafetten. Fester, caféer & lancier En gang om måneden afholder vi fredagscafé kl Der er en god stemning til caféerne, der styres af et udvalg af elever og lærere. I løbet af skoleåret har vi også en række fester og arrangementer, hvor især melodi grand prix og forårets lancierfest for afgangsklasserne er store begivenheder.

11 Studieområder & IT Skolen har både computerlokaler og stillerum, hvor du har mulighed for at arbejde og forberede dig uden for undervisningstiden, fx i loungen på 2.sal. Skolen har trådløst netværk. Studieområderne er åbne for alle skolens elever kl Studiecafé Har du brug for hjælp eller et hyggeligt miljø i forbindelse med de daglige lektier eller en afleveringsopgave, kan du benytte skolens studiecafé, som holder åbent mandag-torsdag kl Her vil faglærere vejlede og hjælpe dig videre. Det er en af vores måder at give dig en hjælpende hånd på. Medbring bærbar Da it ofte inddrages i undervisningen, er det et krav, at du kan medbringe egen pc til timerne. Du skal have office-pakken installeret på din bærbare. Til skriftlig eksamen skal du desuden medbringe egen printer, hvis du ønsker at bruge pc. Mentor På Akademiet har vi en mentorordning. En mentor er en lærer, der tilknyttes en elev, som måske har svært ved at overskue både skole og hverdagsliv, eller som mister motivationen undervejs. Mentoren kan typisk hjælpe med at strukturere og motivere, så både skole og dagligdag kommer til at fungere bedre. Det har vi gode erfaringer med på Akademiet. Morgenmad 5 kr. I skolens velfungerende kantine har du mulighed for at købe morgenmad (te/kaffe, grovbolle, havregryn med mælk, 1 stk. frugt) til 5 kr. hver morgen kl , så du får en god start på dagen. Derudover tilbyder kantinen selvfølgelig resten af skoledagen sund mad i form af kolde og lune retter til priser, som vi holder så lave som muligt. 11 Elevråd Vil du have indflydelse på Århus Akademi? Så meld dig til elevrådet. Her behandles små og store problemer i hverdagen. Elevrådet er din garanti for, at eleverne tages med på råd, når beslutningerne tages.

12 Adresse Århus Akademi Gøteborg Allé Aarhus N Rektor Hans Christian Risgaard Træffes normalt på kontoret alle skoledage Kontakt Kontor: Fax: Web: Kontoret har åbent alle skoledage: Man. tor Fre Studievejledning Åben for henvendelse på alle skoledage og en selvejende institution under staten.

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2015 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Fotos af forskellige lærere og kursister samt Mads Slot Andersen SUS

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2013. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2013 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Jacob Baez Garrido Olesen (fotos) Torben Madsen (fotos) Sven Hansen (fotos)

Læs mere

Erhvervsakademi. Professionsbachelor

Erhvervsakademi. Professionsbachelor FREDERIKSERG HF-KURSUS 2015 Kære ansøger Frederiksberg hf-kursus har mere end 40 års erfaring med hf-uddannelsen. Skolen blev oprettet i 1967 under navnet Statens hf-kursus. Det har i alle årene været

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere