TALENTSAMARBEJDET I 2013/14 BLANDT GRUNDSKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENTSAMARBEJDET I 2013/14 BLANDT GRUNDSKOLER"

Transkript

1 TALENTSAMARBEJDET I 2013/14 BLANDT GRUNDSKOLER Beretning for 2013/14 Vi har hermed fornøjelsen af at kunne udsende beretning for indeholdende skoleår med regnskab for Talentcamp.DK, som i dette skoleår har udvidet kredsen til 21 deltagende skoler, svarende til et grundlag på ca grundskoleelever. Talentcamp.DK har gennemført talentcamps på hhv. Hjørring Private Realskole i august 2013, Tolstrup-Stenum Friskole, Brønderslev, i oktober 2013, Lyngby Private Skole, januar 2014 og på Rønne Privatskole, Bornholm, i april Elevtallet på de fire talentcamps har været følgende: Talentcamp august 2013, Hjørring Private Realskole 84 elever Talentcamp oktober 2012, Tolstrup Stenum 108 elever Talentcamp januar 2013, Lyngby Private Skole 112 elever alentcamp marts 2013, Rønne Privatskole 68 elever Formålet med disse camps for elever i klasse med særlig lyst og interesse for naturfagene, engelsk og dansk forfatterskole er: at etablere en undervisning, der tilgodeser elever med særlige kræfter (fagligt og personligt) og med stor interesse for skolearbejdet at etablere et undervisningsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at blive udfordret på et højere niveau og modtage supplerende undervisning/materialer at skabe kultur for, at det er in at arbejde intensivt med skoleopgaverne at skabe basis for etablering af et fagligt og socialt netværk for eleverne. Eleverne kunne vælge mellem følgende linjer: Science (fysik/kemi og matematik) Engelsk, Forfatterskole, dansk Undervisningens indhold På de enkelte camps blev der arbejdet med temaer, som eleverne normalt ikke møder i den obligatoriske undervisning i grundskolen. Det var hensigten, at eleverne skulle udfordres på nye områder, og at undervisningen skulle give eleverne mulighed for at komme et spadestik dybere i temaer, som de normalt ikke vil møde i den daglige undervisning.

2 Udvælgelseskriterier for optagelse på talentcamps Skolerne udvalgte selv de elever, som skulle deltage efter en fordelingsnøgle. Eleverne blev af de lokale talentkoordinatorer udvalgt efter følgende kriterier: eleverne skulle have et fagligt niveau svarende til over middel (10-12 i standpunktskarakter) eleverne skulle have lyst, engagement og tid til at tage imod nye og større udfordringer, såvel faglige som personlige eleverne skulle være gode ambassadører for skolen De enkelte skoler gav tilsagn om at købe et antal elevpladser efter nedenstående skema: Skoler under 300 elever: Skoler op til 500 elever: Skoler over 500 elever: Skoler over 800 elever: kan binde sig fo r 4 pladser kan binde sig for 8 pladser kan binde sig for 12 pladser kan binde sig for 16 pladser Elevudbytte Vi har fra alle afholdte talentcamps fået særdeles positive tilbagemelding på, at eleverne oplever et højt fagligt udbytte, etablering af nye netværk/venskaber på tværs af skoler og landsdele og udvikling af elevens personlige dannelse. Vi får efter hver talentcamp en stribe af mails fra begejstrede forældrene, som får deres børn hjem fra talentcamp. Økonomi Skolerne betalte kr ,- kr. pr. elevplads. Årets budget var på kr ,-, overførsel af overskud fra skoleåret 2012/13 på kr , lokale talenttilbud på kr ,-, samt et sponsorat fra Incentive, Holte, på kr ,- Omkostninger til kost og logi blev betalt af de enkelte elever. Beløbet blev opkrævet separat i forbindelse med de enkelte camps. Administration på projektet Der har igen i år været meget fokus på rationalisering af administrationen af disse talentcamps. Dette er sket ved oprettelse af en ny hjemmeside, hvor alle informationer til skoler, forældre og elever bringes. Al kommunikation foregår nu elektronisk. Der er oprettet lokale talentkoordinatorer på alle skoler, som står for udvælgelsen af de elever, der skal deltage på de enkelte camps i henhold til skolernes kvote. Invitationen til de enkelte talentcamps bringes på hjemmesiden og sendes elektronisk til skolernes talentkoordinatorer, som står for hele optagelsesproceduren. I det tidlige forår 2014 etablerede talentcamp.dk sig med egen bestyrelse. Udvidede samarbejdet med Det kgl. Teater, Den amerikanske ambassade, og gruppen af undervisere blev udvidet betragteligt. Pt. er tilknyttet 19 undervisere til talentcamp.dk. De enkelte linjer har nu deres egen teamleder blandt underviserne. Der blev sat endnu mere fokus på arbejdet med at spotte og afprøve gymnasieelever (tidligere talentelever) som undervisningsaspiranter.

3 Regnskab for DP-talentcamps i skoleåret 2013/14 Indtægter Indbetalt af skolerne 106 elever x 1.500,- pr. elev ,00 Sponsorat fra Incentive ,00 Talenttilbud i lokalområdet, Nordsjælland og Als ,00 Talenttrøjer + litteratur indtægt: 3.849,38 Overskud fra skoleåret 2012/ ,42 Indtægter i alt ,80 Udgifter Talentcamp, august 2012, Hjørring, under Sommercamp, Hjørring 84 elevbetalinger a kr. 1475,-. ( ,-). Her blev indtægter og udgifter bogført hos foreningen HPR Sport og Kultur, som var teknisk arrangør. Talentcamp, oktober, Tolstrup Stenum Friskole 2012 Lærerløn, ,00 Transport, kørsel 7.332,32 Undervisningsmaterialer, 327,00 Diverse, planlægningsmøde, research, togbilletter elever, 3.675,25 I alt: ,57 Udvikling af talentcamp.dk Ny hjemmeside, Niels Lyngsø 9.593,60 Mødevirksomhed vedr. udvikling af Talentcamp.dk, kørsel 8.759,60 Udvikling af materialer til Science linjen 2.281,50 Seminar for undervisningsaspiranter 2.246,31 I alt: ,01 Lokale talentcamps, Nordborg og Helsinge: Helsinge, løn til undervisere ,00 Nordborg Efterskole, lønudgifter 6.500,00 I alt: ,00 Talentcamp, januar 2014, Lyngby Private Skole Lærerløn ved DP-talentcamp ,00 Undervisningsmaterialer, (Det kgl. Teater 135 billetter + bog Kasper Collimg) ,46 Kørselsudgifter 1.734,60 Togbilletter til elever 1.378,00 Undervisningsmaterialer, litteratur 298,00 I alt ,06

4 Talentcamp, april 2014, Rønne Privatskole: Lærerløn ved DP-talentcamp ,00 Kørsel/transport, undervisere og elever 1.825,12 Evalueringsmøde med undervisere 1.654,00 Diverse: (præmier, gaver, mad på ud- og hjemrejse lærere) 3.697,35 I alt ,47 Bestyrelsesmøde, marts, på Greve Privatskole og seminar maj 2014 i Løkken Transportudgifter til bestyrelsesmøde i Greve 4.493,80 Transportudgifter til seminar i Løkken 3.690,00 Ophold fortæring, seminar 3.723,70 I alt ,50 Udgifter i alt: 218,959,61 Overskud på: 474,19

5 Det videre samarbejde 2014/15 Vi er i fuld gang med planlægningen af næste års aktiviteter i talentcamp.dk og følgende er på plads: 30. juni - 4. juli 2014 Sommerskole ( klasse) på Greve Privatskole, Greve Dagcamp for elever i Storkøbenhavn inkl. Helsinge Realskole august 2014 TALENT WEEK ( klasse) på Hjørring Private Realskole Internat talentcamp, national. Fag: Naturfag (matematik, fysik/kemi/biologi), engelsk og dansk/forfatterskole oktober 2014 Talentcamp (TC-64) for 7. årgang på Greve Privatskole Fag: Science (matematik), engelsk og dansk/forfatterskole oktober 2014 Talentcamp TC 112 for ( årgang) på Tolstrup-Stenum Friskole, Brønderslev Fag: Matematik, fysik/kemi, engelsk, dansk/forfatterskole november 2014 Talentcamp (TC 64) for 7. årgang på Klostermarksskolen, Aalborg Fag: Science (matematik), engelsk og dansk/forfatterskole januar 2015 Talentcamp (TC 112) for årgang på Kolding Realskole Fag: Science (matematik og fysik), engelsk og dansk marts 2015 Talentcamp TC 112, for årgang på Helsinge Realskole Fag: Science, ( matematik, fysik), engelsk og dansk/forfatterskole marts 2015 Talentcamp, TC 64, for årgang, på Rønne Privatskole Fag: Matematik, fysik/kemi, engelsk og dansk/forfatterskole Uge 27 i uge 2015 Sommerskole ( klasse) på københavnsk skole Dagcamp for elever i Storkøbenhavn Uge TALENT WEEK ( klasse) på Hjørring Private Realskole Fag: Naturfag (matematik, fysik/kemi/biologi), engelsk og dansk/forfatterskole

6 Programmet på næste års talentcamps Talentcamp er en forlænget weekend fra torsdag til mandag, hvor torsdag og mandag er rejsedage, mens lørdag og søndag er undervisningsdage. Fredag arrangerer vi en række ekskursioner til regionale attraktioner, mens der er introduktion/undervisning om aftenen. Lørdag og søndag er dedikeret til undervisning. Desuden vil der være forskellige sociale aktiviteter lørdag og søndag aften. Aftaler Prisen bliver 1700,- kr. pr. elevplads for tre camps til aflønning af lærere og materialer. Eleverne betaler selv for kost og logi - 875,00 kr. for de 5 dage (torsdag til mandag). Endvidere vil skolerne få tilbudt pladser enten på Sommerskolen i København og/eller på Talent Week i Hjørring i skolerne sommerferie. I alt 4-5 talentcamptilbud pr. elev plads. Elevbetaling Fra 1. august 2013 overgik elevbetalingen til en central bankkonto, hvorfra administrationen udbetaler kostprisen (entré, mad mv.) til arrangørskolen. Dette sker dels for at lette administrationen, dels for at der bliver tale om bindende tilmelding fra eleverne. Deltagergebyret refunderes ikke ved afbud efter tilmeldingsfristen. Skolerne afholder selv elevernes transportudgifter. Invitation til talentcamp Der udsendes invitation til de enkelte talentacamps, og skolerne får optaget elever efter nedenstående fordelingsnøgle. Holdstørrelse Det optimale er elever pr. hold. Kontinuitet og progression på talentcamp Som udgangspunkt udbyder vi på hver talentcamp kurser i dansk, engelsk og naturvidenskab. I praksis betyder det, at vi på hver talentcamp udbyder et kursus i dansk, et kursus i engelsk samt et varierende antal kurser i matematik, fysik/kemi. Indenfor hvert fagområde vil der være en vis kontinuitet i undervisningen fra talentcamp til talentcamp, men vi konstruerer undervisningsforløbene, så det ikke er nødvendigt at deltage på alle talentcamps. En talentelev kan altså godt deltage i eksempelvis talentcamp 1 og 3 eller kun i talentcamp 2. Dog vil vi forsøge at samle gengangere på de samme hold for at undgå, at nogle elever skal igennem det samme stof flere gange. Derfor vil nogle af de naturvidenskabelige kurser forudsætte, at man har deltaget før. Figuren nedenfor illustrerer sammenhængen mellem de forskellige kurser. Forudsætningerne for deltagelse er angivet i parentes for hvert kursus. TalentCamp 1 Nat 1 Nat 1 TalentCamp 2 Mat 1 Fysik 1 (Nat 1) (Nat 1) TalentCamp 3 Mat 2 Fysik 2 (Nat 1) (Nat 1) Nat 1 Nat 1 Nat 1 Dan 1 Dan 2 Dan 3 Eng 1 Eng 2 Eng 3 Tilbagemelding til skolerne Efter hver talentcamp vil underviserne igennem talentcamp-administrationen melde tilbage til skolerne, om hvilke elever, der har udmærket sig, og som de derfor opfordrer til at deltage i næste talentcamp. Dette initiativ tages for at styrke konceptet samt for at skabe mere homogene hold.

7 Fordelingsnøgle Der er udarbejdet følgende fordelingsnøgle for skolerne: Fordelingsnøgle til talentcamp - i skoleåret I alt antal pladser til skolen Skole T64 T64 T64 T112 T112 T112 Sommer- Talent 7. kl. 7. kl. 7.kl kl 8.-9.kl kl skole week Greve Aalborg Rønne TSF Kolding Helsinge HPR Privatskolen i Fr.Havn TSF Sct. Maria Klostermarken Skipper Clement Viborg Private Realskole Interskolen Skanderborg Kolding STUK Nordborg Ida Holst Nyborg Marie Kruse Skole Byskovskolen, Ringsted Stenløse Frederikssund Greve Privatskole Lyngby Privatskole Johannesskolen Helsinge Realskole Alme Rønne Privatskole Kapacitet: Sæby Aalborg Friskole Skolernes tildeling af pladser på de respektive linjer til de enkelte talentcamps udmeldes fra administrationen i forbindelse med invitationen.

8 Regnskab Der aflægges regnskab og en kort beretning for projektet i 1. kvartal Gæstepladser I tilfælde af, at en skole ikke benytter alle elevpladser, så forbeholder talentcamp.dk sig ret til at udlodde disse pladser til gæsteelever. Vi forventer at have ca. 2-3 gæstepladser pr. camp. Dette gøres for hele tiden at være parat til at udvide/sprede erfaringer med talentarbejde i Danmark. Undervisere på de enkelte talentcamps Vi har p.t et lærerkorps på 19 lærere, der tilbyder sig som undervisere på talentcamp.dk. Dog vil vi gerne hele tiden have muligheden for at udvide denne kreds af undervisere. Vi vil derfor altid gerne i kontakt med lærere, der kunne være interesseret i at undervise eller følge en af talentcampene i løbet af næste skoleår. Betaling for næste år Betaling for jeres elevpladser i skoleåret 2014/15 bedes foretaget til: reg. nr. 9001, konto nr senest den 25. juni (husk at påføre skolenavn). Når vi modtager indbetalingen, fremsendes kvittering herfor. Vi ser frem til det videre samarbejde med jer omkring talentcamp.dk. Med venlig hilsen Mette Faurholm, viceskoleleder/talentkoordinator Greve Privatskole Tobias Malmgreen afdelingsleder/talentkoordinator Lyngby Privatskole Ann Christiansen teamlærer for engelsk Hjørring Private Realskole Rikke Vigilius afdelingsleder/talentkoordinator Helsinge Realskole Anders Friis teamlærer for naturfagene/instruktor Københavns Universitet Henrik Frand-Madsen viceskoleleder/talentkoordinator Hjørring Private Realskole

TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER

TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER TALENTSAMARBEJDET I 2012/13 BLANDT FRIE OG PRIVATE SKOLER Beretning for 2012/13 Vi har hermed fornøjelsen af at kunne udsende beretning for indeholdende skoleår med regnskab for talentpleje blandt 18 DP-skoler

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole DFLINFO 2011 2012 -tag læreruddannelsen på Det sker på 2011/12 August 8. Skolestart 26. Dåb September 3. Tillidsmandsmøde /Generalforsamling 28. 29. Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Invitation til samarbejde 4 4 4 Obligatoriske emner Timeløse fag Den åbne skole Faglig fordybelse 4 44 Undervisning i et Ungemiljø Forpligtende samarbejder Tilbud om samarbejde Kurserne foregår i ungemiljøet

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede TALENTUNDERVISNING i grundskolen Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede NTS-CENTERET 1 Hvorfor talentudvikling? Ligesom

Læs mere

Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 16. april 2008.

Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 16. april 2008. Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 16. april 2008. Kære forældrerepræsentanter i alle Johannesskolens 37 klasser. Jeg har hermed på skolens vegne fornøjelsen af at takke jer for jeres

Læs mere

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Talentudvikling Samfundsvidenskab og matematik på stx, hhx og htx. 15-09-2011 UVM hjklzxcvbnmrtyuiopasdfg- 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Definition

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Klasser repræsenteret: 0A, 0B, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A,

Læs mere

Sct. Norberts Skole undervisning og trivsel i trygge rammer

Sct. Norberts Skole undervisning og trivsel i trygge rammer I 2014 er det 200 år siden at der blev indført undervisningspligt for alle børn i Danmark. Samtidig med dette vigtige jubilæum, har der sjældent har været mere fokus på grundskolen end der netop er i år,

Læs mere

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!

Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre! Velkommen til - En håndbog for kommende elever og forældre! 1. udgave 2012 Kære elever og forældre! Vi ses på Vejle Idrætsefterskole søndag den 5. august 2012 Hermed en kort orientering som forhåbentlig

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser 2013-2014 Har du talent? Eller en særlig interesse? Som elev/kursist på Fredericia Gymnasium har du mange muligheder for at

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Fra cpr-nummer til inklusion

Fra cpr-nummer til inklusion Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Side 1 Fra cpr-nummer til inklusion Side 2 Skolen i gullaschbaronens

Læs mere