NÅR HOMO FABER SKABER SIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR HOMO FABER SKABER SIG"

Transkript

1 NÅR HOMO FABER SKABER SIG Af Kirsten Marie Rasmussen Instituttet for Fremtidsforskning

2 NÅR HOMO FABER SKABER SIG Mere end nogensinde mærker vi nu de muligheder, mennesket har i sin egenskab af at være et skabende menneske en homo faber. 1 Med nutidens teknologier særligt IT og bioteknologi er vi nu for alvor i besiddelse af redskaberne til, at gribe ind i naturens orden og omskabe os selv og vores omverden. Vi har næsten uanede muligheder for, at skabe lige præcis den fremtid vi ønsker, og netop dette sætter os i en radikalt ny situation i forhold til tidligere tider. Det er nemlig ikke længere kun et spørgsmål om, hvad der er muligt, men også hvad vi rent faktisk ønsker at gøre med vores fremtid. Dette spørgsmål bliver et stadig mere påtrængende tema, der vil få konsekvenser for erhvervsliv, politik, økonomi og samfundet i det hele taget. Det er imidlertid ikke så ligetil at finde ud af, hvad det helt præcist er vi ønsker os af fremtiden, endsige at nå til enighed om, hvad der er ønskeligt. Ofte tilbagevises til en menneskelig essens eller natur i forsøget på at udstikke en fælles referenceramme for, hvad vi vil og hvad vi ikke vil tillade i den teknologiske udvikling. Men at indfange menneskets natur og sætte den på begreb er mere vanskeligt end som så. Man kan endda med rimelighed sætte spørgsmålstegn ved om der overhovedet er tale om, at mennesket har en uforanderlig natur? I jagten på et svar på disse spørgsmål drager vi nu på en lille tidsrejse, i første omgang tilbage i tiden, til den vestlige civilisations spæde begyndelse. Tæmning af det vilde vesten I den vestlige kultur er der en lang række eksempler på, at mennesket med rationaliteten har forsøgt at omskabe sine livsbetingelser til egen fordel. Går man tilbage til den vestlige kulturs vugge, Antikken, er Homers værk Odysséen 2 en af de første manifestationer af menneskets beherskelsestrang. I det gamle eventyr tager Odysseus ud for at udforske og besejre verden og med fornuftens list overvinder han guder og mytologiske væsner. Det samme gælder for en anden af den vestlige litteraturs mest velkendte skikkelser Faust 3, der sælger sin sjæl til djævlen for at få sin umættelige videbegærlighed tilfredsstillet. Både Odysseus og Faust kan således betragtes som symboler på den vestlige civilisation og det suveræne individ 4. Bevæger vi os videre i historien, til Renæssancen, er troen på individet og dets fremtid yderligere forstærket. Sir Francis Bacon 5 var en af den tids optimistiske mænd, der som den første formulerede en videnskabsteoretisk opfattelse der byggede på en tæt sammenhæng mellem naturvidenskab og teknik. Hidtil var den tekniske udvikling foregået som det har været tilfældet i andre højkultureruden nogen egentlig baggrund i naturvidenskaben. Forventningerne var store til denne nye teknik! Man så på fremtiden med en næsten euforisk optimisme og var overbevist om, at teknikken var vejen til menneskets uforbeholdne lykke. Vi befinder os altså her ved et springende punkt i 1

3 historien, hvor sammensmeltningen af videnskab og teknik danner basis for vor tids højtudviklede teknologier. I 17-tallet følger Oplysningstiden, hvor idealer som fremskridt, demokrati og individets frigørelse for alvor kommer på dagsordenen. Naturvidenskab og teknik havde kronede dage og en styrket tro på fornuften gav mennesket fortrøstningsfulde fremtidsudsigter. Det er faktisk først i det 20. århundrede, at man kan spore de første tegn på en bredere kritik af fremskridtsoptimismen. "Problemet med vores tid er, at fremtiden ikke er, hvad den har været udtalte den franske digter Paul Valéry 6, få år efter den første store verdenskrig havde raset over Europa. Fremskridtsoptimismen havde fået sig en slem forskrækkelse, og tiltroen til teknologien var blevet sat alvorlig på prøve efter krigens rædsler. Fremtiden var kort sagt ikke, hvad den havde været i de gode gamle dage, og dette knæk i vestens optimisme har på mange måder været kendetegnende for hele det 20. århundrede. Ikke desto mindre er vi i dag vidner til kulminationen af mange af oplysningstidens grundidealer. Vi har oplevet en gennemgribende demokratisering af vores samfund i den vestlige verden. Frigørelsen af individet må siges at være væsentlig udfoldet i vores individualistiske samfund, og vi har opnået et betydeligt fremskridt i bekæmpelse af menneskelig lidelse i forbindelse med sygdomme og fattigdom. Teknologien, eller teknikken som man tidligere kaldte den, har været et vigtigt element i denne realisering af oplysningsidealerne, og som vi har set, er det en særegen vestlig rationalitet og troen på det suveræne individ, der en grundlæggende drivkraft hos det skabende menneske homo faber. Man kan næppe tale om en universel menneskelig natur, men der er påfaldende træk ved det vestlige individ som gennemsyrer den vestlige civilisation; nemlig en videbegærlighed og en drift mod at udforske livet, og ændre tingenes tilstand til det bedre. Derfor kan det være meningsfuldt, at tale om en form for vestlig menneskelig natur eller essens, som ikke er universel, men derimod knyttet til sted og, i nogen grad, tid. Efter dette historiske rejse vender vi nu blikket fremad. Næste stop fremtiden! En ny teknologisk revolution Vi er på vej mod fremtiden år Man kan betegne opfindelsen af computeren, Internettet, nanoteknologi og bioteknologi som ingredienser, der alle indgår i en ny revolution en teknologisk revolution. Udviklingen og ikke mindst sammensmeltningen af disse teknologier vil på længere sigt ændre vores liv radikalt. Med de nye levende teknologier står vi med nogle redskaber i hånden, der 2

4 får flintøksen, hjulet og dampmaskinen til at fremstå som primitive legetøjsremedier. Disse spillevende teknologier åbner for nye og helt uanede muligheder. I fremtiden vil vi have mulighed for at opgradere os selv til supermennesker med gigantisk hukommelseskapacitet og svimlende høje IQ-kvotienter. Med nanoteknologi 7 vil man, på et mikroskopisk plan, kunne manipulere livet med mikrorobotter, der med molekyler som byggeklodser, vil kunne fremstille et hvilket som helst objekt, organisk eller uorganisk. F.eks. vil det nanoteknologisk være muligt at fremstille fødevarer med fuldstændig samme smag, udseende og næringsindhold som økologisk dyrket mad. Mennesket er dermed uafhængigt af begrænsede ressourcer, dårligt vejr eller en fejlslagen høst. Desuden vil sværme af de små robotter, tilsammen kunne skabe projektioner af personer og andre genstande. En form for virtual reality, blot i fysisk form. Men hermed er det ikke slut med det nanoteknologiske eventyr. Med computere på størrelse med kropsceller kan sværme af nanorobotter rejse rundt gennem blodårene, samtidig med at de kommunikerer trådløst med hinanden og med cellerne i kroppen. På den måde kan de mikroskopiske robotter aflæse, hvad der foregår i hjernen, og sende de data de opfanger til en computer. Herefter kan man så læse en persons tanker og oplevelser. Modsat vil det også være muligt, at sende signaler til kroppens celler, til menneskets hjerne og fra en person via computeren til en andens hjerne. 8 Vejen til telepatisk kommunikation er banet! Udviklingen inden for det bioteknologiske område varsler også gennemgribende ændringer i vores fremtidige liv. Vi behøver ikke mere, at vente på at evolutionen, via tilfældige mutationer i generne, skal ændre arter, så de er mere tilpasningsdygtige. Med genmanipulation kan vi selv gå ind og designe og bestemme evolutionens retning. Dette gælder naturligvis også for vores egen art; mennesket. Man arbejder endvidere ihærdigt mod, at udvikle en kunstig intelligens(ai), som visse futurister forudser vil overgå menneskets intelligens i løbet af første halvdel af det 21 århundrede. Herefter vil man kunne overlade en mængde opgaver til computeren, som mennesket varetager i dag. Og der er ikke kun tale om opgaver af rationel art. Også udfordringer af mere kreativ og kunstnerisk karakter, vil efter al sandsynlighed blive overtaget af maskinen i fremtiden. På længere sigt kan man så opfatte mennesket som et momentant medie for intelligensen, som før eller senere vil bliver erstattet af maskinen. 9 3

5 Biochips er en anden ny opfindelse, som i fremtiden vil finde vej til markedet og ændre vores hverdag radikalt. Den lille chip gør det muligt, at kortlægge menneskets arveanlæg i mindste detalje. Det betyder blandt andet, at man kan kortlægge en persons anlæg for arvelige sygdomme og udvikle skræddersyet medicin til enten, at forbygge eller helbrede sygdomme. Biochipen vil sikkert vække stor begejstring hos registrerings- og kontrolmyndighederne, for slet ikke at tale om forsikringsselskaberne, der vil tage mod den biologiske chip med kyshånd. Høj præmie til kunder der er disponerede for kræft! Og der er mere! De børn der er født i begyndelsen af det 21. århundrede kan se frem til evigt liv. Når de bliver gamle og dør, vil det nemlig være muligt at downloade deres hjerne og lagre den elektronisk. De vil således kunne leve videre digitalt, selv når deres kroppe er døde og begravede. 10 Endvidere vil det være muligt at kopiere hjernes information, så man kan lave flere forskellige kopier af sig selv og principielt kan være flere steder på samme tid. Slut med at gå glip af noget, og ud til højre med de svære eksistentielle valg her i tilværelsen. Og nu hvor vi er i gang med de mere sci-fi-agtige visioner: I fremtiden vil man ikke se computere i traditionel forstand. De indgår som en usynlig del af borde, smykker, tøj og kroppe. Den skriftlige kommunikation vi fortrinsvis har i dag vil desuden være forsvundet til fordel for tale og gestikuleren. Virtual reality bliver en normal måde at mødes og kommunikere på. I stedet for det lange forberedelsesritual før festen kan man fluks hoppe ind i cyber-cocktail-festen, velduftende og iført en elegant aftenkjole eller som Isabella Roselini for den sags skyld! En klassisk fremtidsvision er Big Brother samfundet, hvor alt og alle bliver overvåget Umiddelbart lyder det ikke som nogen efterstræbelsesværdig samfundsform. Tænk blot på Orwell s skrækscenario i romanen Men i et overvågningssamfund behøver jo ikke nødvendigvis, at være magthaverne der overvåger undersåtterne. Overvågningen kan jo gå begge veje. En mere optimistisk udlægning af overvågningssamfundet har Nick Bostrom i sin novelle The World Han lancerer det synspunkt; at hvis det er muligt, at alle ved alt om hinanden, så er alle på en måde i samme situation. Alle er blottede og når man finder ud af, at alle andre har de samme små fejl som en selv, forsvinder blufærdigheden og vores standarder ændrer sig, så vi i virkeligheden bliver mere tolerante! Det er måske tvivlsomt om det holder, men betragtningen er interessant, fordi den bryder med det vanlige negative syn, de fleste har på overvågningssamfundet. Alle disse visioner om fremtiden kan virke noget sci-fi-agtige og tegner billedet af en fremtid, der, med nutidige øjne, kan virke både usandsynlig og absurd. Med selv om udplukket af fremtidige scenarier ikke skulle være i nøjagtig overensstemmelse med den fremtid der kommer til at udfolde sig, er de alligevel interessante i forhold til holdnings- og værdimæssige diskussioner. 4

6 Fremtiden til debat Med denne dannelsesrejse i tiden, vender vi tilbage til vores egen tid, hvor vi står overfor at skulle træffe nogle helt afgørende valg. Man kan hævde, at mennesket i dag har nået topmålet af beherskelse over naturen. Vi har i høj grad frigjort os fra den natur, vi er kommet af og vil i fremtiden kun i begrænset omfang ligge under for naturens tilfældige luner. Det er indlysende, at fremtidsudsigter, som dem vi har set ovenfor, sætter skub i en debat, der får både jubeloptimisterne, dommedagsprofeterne og de mere nuancerede debatører op af stolene. I kølvandet på informationsog bioteknologiens rasende udvikling, er der opstået omfattende konflikter af værdi- og holdningsmæssig karakter. Langt hen ad vejen synes debatten at være forudsigelig. Den politiske venstrefløj er skeptiske, mens de mere liberalt indstillede er mere begejstrede for de teknologiske landevindinger. Men faktisk kan man observere en lidt overraskende tendens inden for polemikken, der går mod den traditionelle tendens. Sagen er nemlig den, at mange filosoffer ikke regner den kunstige intelligens for nogen trussel, da de ikke mener, at den menneskelige intelligens kan overgås af maskiner. Modsat gør de mere teknisk kyndige opmærksom på risikoen for, at superintelligente computere vil udgøre en fare for mennesket, hvis vi ikke gør noget. For at undgå at mennesket bliver udkonkurreret af maskinen, må vi fremskynde vores evolution ved at optage teknologien i os selv. Bl.a. ved at opgradere vore kroppe og vores hjerner, mener nogle teknologiske forskere. 11 Dette leder hen til spørgsmålet om, hvilken betydning den teknologiske udvikling kan få for vores definition af, hvad det vil sige at være menneske. Hvor er vi på vej hen? Er vi virkelig på vej mod en posthuman fremtid, som den amerikanske politolog Francis Fukuyama skriver og advarer mod i sin seneste bog 12. Fukuyama er af den opfattelse at det er meningsfuldt at tale om en universel menneskelig natur og derfor forkert, at begynde at manipulere med mennesket. De fleste vil være enige i, at det er nyttigt, at have nogle etiske navigationspunkter i diskussionen om de levende teknologier, men spørgsmålet om disse pejlemærker nødvendigvis skal være funderet i menneskets natur, kan virke mindre indlysende. I andre dele af verden f.eks. i Asien eller den arabiske verden, har man som bekendt et helt andet syn på, hvad det vil sige at være menneske. Tager man desuden et vue over, hvad der er blevet opfattet som naturligt gennem tiderne, bare inden for vores egen vestlige kulturkreds, kan det være vanskeligt at finde en kontinuitet, der udgør en universel menneskelig natur. Finder man alligevel frem til en naturlighed ved mennesket, forstået som dets oprindelige værdier, er det ikke dermed givet, at denne naturlighed kan bruges 5

7 som legitimitetsfaktor for, hvilke mål man skal sigte efter i fremtiden. De fleste ville vel sige, at det at have et retssystem er en positiv foranstaltning, selv om det næppe kan hævdes at være naturligt i oprindelig forstand. Derfor er det problematisk at sætte naturligt lig med godt. Man behøver ikke dermed at ende i en relativisme eller holdningsløshed, hvor man ikke sætter nogen restriktioner for, hvorledes de nye teknologier skal udvikle sig i fremtiden. Men det kræver selvsagt stor anstrengelse og påpasselighed at udstikke sådanne reguleringer og retningslinier. Mange bryder sig ikke om ordet regulering og med rette. Historien har vist, hvordan f.eks. en udpræget statslig kontrol kan være undertrykkende for tusinder af mennesker. Men hvordan skal vi kunne skabe vores fremtid, hvis vi ikke må styre eller regulere den i en bestemt retning. Radikale liberalister ville sikkert henvise til markedets usynlige hånd, der vil sørge for at alle de enkeltbeslutninger, der bliver taget af de stærke individer, i sidste ende nok skal føre udviklingen i en forsvarlig retning. Spørgsmålet er om vi tør løbe an på det? Bill Joy er en af de forskere der bekymrer sig om de nye teknologiers konsekvenser i fremtiden. Han mener at det er en nødvendighed at etablere institutioner, der kan skelne mellem gode og dårlige anvendelsesmuligheder særligt for bioteknologi, både nationalt og internationalt. Joy understreger nødvendigheden af en regulering, der kan sikre, at teknologien bliver menneskets tjener og ikke dets hersker. 13 Det kan jo lyde meget fornuftigt, men at tale om intelligente maskiner som tjenere eller slaver har imidlertid affødt en anden prekær problematik. Flere har forudsagt, at man vil give maskinerne en form for rettigheder i fremtiden. Kan vi tillade os at behandle intelligente væsner, der måske oven i købet besidder kreative og emotionelle træk, som slaver, blot fordi det er maskiner og ikke rigtige mennesker? Hvad sker der med menneskets selvopfattelse, hvis computeren i fremtiden ikke blot vil blive brugt som rå muskel, men også som kreative designere og omsorgsgivere? Mennesket vil givetvis blive kastet ud i en identitetskrise. Hvad er det der gør mennesket til menneske? Hvis svaret er, at vi til forskel fra alle andre arter har en bevidsthed, tvinges vi ud i en mere nøjagtigt definition af hvad instanser som bevidsthed og tænkning egentlig er og hvorfor en computer ikke også vil kunne udvikle en bevidsthed. I fremtiden er det derfor sandsynligt, at filosofferne, i højere endnu grad, vil beskæftige sig med at definere, hvori den menneskelige essens egentlig består. I århundreder har vi været vant til, at tænke den individuelle identitet, som basis for såvel natur som samfund. Det kunne se ud til, at tiden er kommet til en redefinition af denne basis. Vores identitet er ikke givet en gang for alle. Den er en vedvarende skabelsesproces, og de nye teknologier giver os nu redskaberne til, at opspeede og få afgørende indflydelse på denne skabelsesproces. På denne måde kommer de nye teknologier til, at ændre vores verden og vores tænkning afgørende. 6

8 Man kan definere etik som debatten om, hvad et menneske er, og hvad vi derfor kan eller ikke kan tillade os. Men problemet er, at vi ikke én gang for alle kan fastsætte, hvad der er den menneskelige essens. Det må ske løbende, i takt med at mennesket forandrer og udvikler sig. Menneske, natur og liv har ikke nogen fast identitet, og låser vi dem fast i stivnede begreber, risikere vi, at udviklingen løber fra os. Verden forandrer sig, så derfor må vi udvikle vores begreber, så de ikke bliver reducerende i forhold til verden. At skride over grænser En forfriskende, om end problematisk vision om fremtidens værdigrundlag, er blevet lanceret at den franske filosof Jean-Luc Nancy. Han peger på de nye teknologier, som en mulig vej til et endelig opgør med den moderne periode. Altså en afvikling af forestillingen om det uafhængige, suveræne individ, som har stået urørt siden Renæssancen, hvor mennesket for alvor trådte i karakter som universets centrum. Hvordan denne kobling? Jo, med udbredelsen af eksempelvis organtransplantation og kloning, vil det stå klart, at mennesket ikke er det uafhængige individ, det gennem århundreder har anset sig selv for at være. Hvis jeg får transplanteret en hjerne fra et andet menneske, er jeg så stadig den jeg var før? Eller hvis der bliver lavet to kloner af mig. Hvem af os tre er så egentlig mig? På samme måde med eksemplet ovenfor vedrørende nanoteklogisk tankeoverførsel. Hvis nogen overfører deres tanker til mine hjerneceller, hvordan kan jeg så vide, at det ikke er mine egne tanker? På den måde opløses det afgrænsede individ, og hvad der er mit og dit mister sin betydning. Opnår man tilmed udødelighed ved at kunne downloade sin hjerne, vil vores opfattelse af tiden endvidere få en helt ny karakter. Har man evigheden til sin rådighed, kan man måske have svært ved at se pointen i en uafladelig fremadstræben. På paradoksal vis kan man sige, at menneskets begær efter viden og udødelighed i sidste instans ophæver det hellige individ, der stræbte efter ikke at dø. Med Nancy kan man overordnet set sige, at den teknologiske udvikling trækker i retning af en afvikling af idealet om det enkelte individs selvrealisering og dermed åbner for en ny og mere kollektivistisk orienteret etik. Således kan man pege på, at de nye teknologier former et nyt miljø for mennesket en anden natur om man vil. Denne nye naturorden er ikke nogen statisk størrelse. Det er en orden, hvor livet er foranderligt og i evig dynamisk udvikling. Dermed ikke sagt, at det er den teknologiske udvikling eller teknologien der skaber samfundet. Mennesket har gennem en lang udviklingshistorie sat nogle teknologier i spil, der har fået og vil få stor indflydelse på vores liv, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan gå ind og påvirke den udvikling der er i gang. Derfor handler det ikke kun om, at forudsige hvad fremtiden vil bringe, men i lige så høj grad handler det om, at være med til at skabe fremtiden. Mennesket er i dag i besiddelse af nogle hidtil usete slagkraftige teknologiske 7

9 redskaber, hvormed vi kan omforme os selv og vores omverden, som vi ønsker det. Man kan på mange måder sige, at vi er rykket et markant stykke nærmere det mål, man gennem hele den vestlige civilisation har efterstræbt. Nemlig beherskelse af naturen og ubegrænset frihed for det suveræne individ. Som følge af den teknologiske udvikling, globalisering og erkendelsen af at verden er andet og mere end Vesten, er det muligt, at vi nu er på vej mod en ny epoke, hvor mennesket vil blive mere kollektivistisk indstillet og i højere grad vil lægge vægt på andre sider af mennesket end de rent rationelle. Den umættelige videbegærlighed derimod slipper vi nok ikke sådan lige af med. Den evige trang til at udforske livet, er måske det tætteste vi kommer en menneskelig vestlig natur. Det er en last der har (for)fulgt os siden, vi blev fordrevet fra paradisets have og blev dømt til at leve vores liv som homo faber. 8

10 NOTER 1 Homo faber (lat. homo menneske + faber håndværker) mennesket som skabende væsen der omformer sig selv og omverdenen. 2 Homer, Odyséen. Oldgræsk heltedigt. 3 Doktor Faustus (ca ). Der er udkommet faustbøger over hele Europa. De kendteste af: Christopher Marlowe (1589) Goethe (I,1808; II,1832), Thomas Mann (1947). 4 I denne kontekst egenrådig. 5 Francis Bacon ( ) engelsk filosof, essayist og statsmand. 6 Paul Valéry ( ) 7 Nano- (gr. nanos dværg) angiver en milliardedelaf en enhed. (1 nanometer =10-9 meter) 8 Ray Kurzweil, Ånden i maskinen Når computeren overgår den menneskelige intelligens 9 Jean-Michel Truong, Le successeur de pierre.(stenens efterfølger) BT technology timeline. 11 Kevin Warwick. Interview i Weekendavisen Francis Fukuyama, Our posthuman future, Farrar, Straus and Giroux, New York Bil Joy, Why the future doesn t need us, Wired Magazine,

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR KURSUS I FREMTIDSFORSKNING 1 VELKOMMEN - TIL DIN MENINGSFULDE FREMTID Kapitel 1, som du sidder med, byder på

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Vil du med? Hvad er fremtidsforskning? FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG

Vil du med? Hvad er fremtidsforskning? FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG! NY VERDEN, NYE EGENSKABER Vil du med? 1. I er mine fremtidsforskere!! 2. Ny verden, nye egenskaber! 3. Kærlighedserklæring Anne Skare Nielsen! anne@futurenavigator.dk

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

På togt mod det autentiske

På togt mod det autentiske På togt mod det autentiske FREMTIDENS TURSEJLADS BLIVER FOLKELIG OG DISKER OP MED EN NY TYPE SEJLERE. FREMTIDSFORSKER ANNE SKARE NIELSEN FORTÆLLER, AT DE NYE SEJLERE VIL HAVE UNIKKE OPLEVELSER, MEN DE

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

det skabende menneske og mening

det skabende menneske og mening Ledelse det skabende menneske og mening Lennart Nørreklit 2010 Fokus på mennesket Alt kan sættes i og på spil. Ledelse drejer sig om at sætte mennesker ikke ressourcer, teknologi, natur i og på spil. Fra

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Region Midtjyllands Megasatsning på erhverv-sundhed Leif Jakobsen Drivkræfter og udviklingstendenser Forventninger Teknologi Sundhedssektoren

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Nydelse og afhængighed i hjernen

Nydelse og afhængighed i hjernen ALKOHOL OG HJERNEN Nydelse og afhængighed i hjernen - AF KRISTINE THOMSEN OG MORTEN L. KRINGELBACH Nydelse er helt grundlæggende for vores liv og ligger bag en stor del af vores handlinger og tanker ja,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir Handicap, Etik og Fosterdiagnostik - et refleksionspapir Det Centrale Handicapråd februar 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Tlf.: 33

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med

Om succes på tankefabrikken INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN. Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med Om succes på tankefabrikken Tankefabrikken betyder her: - det hjernen beskæftiger sig med En historie om Vorby, som du kan blive introduceret til her. INDHOLD OM TANKEFABRIKKEN... 1 OM PLACEBO-EFFEKTEN...

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere