r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej Århus N Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk"

Transkript

1 LOKALVARME Langgade Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej Århus N Fax oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande i det område, der kan få Lokalvarme. Vi er opmærksomme på, at enkelte har tilkendegivet at de ikke ønsker Lokalvarme, men da det forestående arbejde kommer til at berøre alle i området, finder vi det rigtigst at orientere alle. Vi håber på forståelse for dette. Nyhedsbrev Nordby - Mårup Lokalvarme Nyt tilskud ti! Lokalvarmen i Nordby - Mårup Energistyrelsen har nu oplyst, at man er indstillet på at yde tilskud til flis- og netdelen i Nordby- Mårup, og man vil nu også yde støtte på 50% af projektomkostningerne til sol-delen (dog maksimalt kr.). Tilsagnet er for flis og netdelen givet mundtligt og pr. mail. Den skriftlige bekræftelse er Næste trin Det betyder, at NRGi (som vi nu hedder) arbejder videre med detailprojekteringen. Hvis den resterende del kører efter planen, sendes projektet i licitation lige efter nytår. Holder de budgetterede priser, og de forskellige tilladelser er givet, kan anlægsarbejdet starte til marts Indkøring af det nye anlæg er programsat til november ikke modtaget endnu. Det er planen at det nye varmeværk placeres på landbrugsjorden lige overfor Nord-Samsø Efterskole. Der er kalkuleret med et 2500 kvadratmeter stort solvarmeanlæg, som skal supplere varmeværket, når solen skinner. Kontrakter udsendes I uge 42 udsender vi de såkaldte betingede kontrakter, og for at få Lokalvarmen til de 100 kr. skal disse være os i hænde inden en bestemt dato, som vil være nævnt i følgebrevet. Når man skriver under på den betingede

2 kontrakt, binder man sig til at blive tilsluttet Lokalvarmen. Kontrakterne er betingede, fordi de kun har gyldighed, hvis værket bliver etableret. Med andre ord har vore Lokalvarmeværker ikke de økonomiske problemer, som pressen har skrevet en del om i det sidste stykke tid. Husstande med elvarme modtager ikke kontrakt nu. De vil blive kontaktet senere, når der foreligger svar fra Elsparefonden på, hvorvidt Nord- Samsø bliver et såkaldt prioriteret området. De stigende oliepriser gør det blot endnu mere attraktivt at være med i Lokalvarmen. Hvis man endnu ikke er tilmeldt, kan det stadig nås ved at tage kontakt til NRGi. Prisen for at komme med i Lokalvarmen er i dag kr. En del husstande har ønsket at blive kontaktet af Lokalvarmekonsulenten. Dette vil naturligvis ske, inden man skal skrive under på den endelige kontrakt. Lokalvarmeværkerne er ikke ramt af olieprisernes himmelflugt. Olieprisernes himmelflugt, har skabt meget vanskelige økonomiske forhold for mange små varmeværker. (Såkaldte barmarksprojekter), og fra Folketingets side er man på vej med en "hjælpepakke". Problemet opstår mange steder på grund af, at værkerne fyrer med naturgas, og prisen på naturgas følger priserne på olie. Kontakt den lokale arbejdsgruppe Hvis der i forbindelse med Lokalvarmen er forhold, man gerne vil have mere at vide om, så er man velkommen til at rette henvendelse til den lokale arbejdsgruppe eller til NRGi ( ). Den lokale arbejdsgruppe består af: Karen Poulsen Jens K. Kjeldahl Henning Kjær Kaj Erik Schmidt Bjarne R. Jensen Jørgen Hald Steen Lanther Vores Lokalvarme betegnes også som et barmarksprojekt, men vi anvender som bekendt bio-brændsler, og derfor har vi ikke denne økonomiske afhængighed af oliepriserne, som man har andre steder. Prisen på flis følger udbud og efterspørgsel, og prisniveauet er stabilt. NRGi Informationschef Per Svendsen

3 For fremtiden Søtoften Samsø ^NRGi Varme A/S Grenåvej Århus N Tlf Fax dk Dato Lokalvarme i Nordby og Mårup Efter aftale fremsendes dagsorden til mødet på Nord-Samsø Efterskole fredag den 20. oktober 2000 kl Med venlig hilsen NRGi Lokalvarme A EsperTækker Jepsen,

4 NRGi Lokalvarme A/S LOKALVARME I NORDBY OG MÅRUP Program for mødet på Nord-Samsø Efterskole. Tidspunkt: fredag den 20. oktober 2000 kl Deltagere: Nord-Samsø: Karen Poulsen Jens K. Kjelddahl Henning Kjær Kaj Erik Schmidt Bjarne R. Jensen Jørgen Hald Steen Lanther NRGi: Gunnar Rising Henrik Gylling 1. Siden sidste møde. 2. Stadet i tilslutningskampagnen. 3. Orientering om varmeværket 4. Gennemgang af kontrakt 6. Afslutning, herunder næste møde. Til mødet har Jørgen Hald lovet at stå for kaffen og NRGi for brødet. Side 1 af 1 sider

5 Langgade Samsø Dato Vedr. Lokalvarme i Nordby og Mårup. Efter aftale fremsendes referat af møde 4 vedr. lokalvarme i Nordby og Mårup. Tak til Nord-Samsø Efterskole for udlån af lokale. Med venlig hilsen NRGi Varme A/S EsperTækker Jepsen,

6 NRGi Lokalvarme A/S REFERAT AF MØDE 4 VEDR. LOKALVARME I NORDBY OG MÅRUP FREDAG DEN 20. OKTOBER 2000 Mødet blev holdt på Nord-Samsø Efterskole Deltagere: Nord-Samsø: Jens K. Kjeldahl Kaj Erik Schmidt Jørgen Hald Steen Lanther Bjarne R. Jensen ARKE: Gunnar Rising Henrik Gylling Fraværende: Henning Kjær og Karen Poulsen. Pkt. 1 - Siden sidste møde. I Samsø Weekend fra i dag nævnes, at Samsø Energiselskab og teknisk forvaltning anbefaler varmeplanlægningen ophævet. Teknisk udvalg skal på sit møde i næste uge tage stilling til et forslag om straks at ophæve de restriktioner, der blev lagt på mere end halvdelen af øens boliger i maj Natur- og Miljøkontoret vurderer, at den planlagte etablering af et nyt varmeværk kan gennemføres uden udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Energistyrelsen har givet tilsagn om statstilskud til projektet Solvarmecentral i Nordby- Mårup. Samtidig har Energistyret lovet, at et tilskud til flis- og netdelen er på vej. Pkt. 2 - Stadet i tilslutningskampagnen. Følgende svarkort er returneret: Mårup: Nordby: 36 stk. olieforbrugere svarende til 88% samt 6 stk. elvarme. 96 stk. svarende til 81 % samt 43 stk. med elvarme. Tilmeldingslister drøftet, og enkelte adresseændringer påført. N/ARXE-Var/Mødereferat Nordby og Mårup/ETJ/ED/ Side 1 af 2 sider

7 NRGi Lokalvarme A/S Pkt. 3 - Orientering om varmeværket. Ny placering af varmeværket over for Nord-Samsø Efterskole blev fremvist. Det er planen, at værket skal trækkes længere over mod vandværket og syd for vejen (Østermarken). Varmeværkets opbygning blev gennemgået, og fordele og ulemper ved forskellige kedeltyper belyst. I udbudsmaterialet skal det nævnes, at der er tale om en kombikedel, så der åbnes op for anvendelse af både flis, energipil m.v. Det skal så vidt muligt være muligt at anvende Samsø's egne biobrændsler. Problemer med at omstille kedlen til andet brændsel skal også vurderes. Med nutidens teknologi er det ikke muligt at kunne fyre med det hele. Problemer med reflektioner fra solfangere blev drøftet. Når solen og bilers lys reflekterer kan der opstå farlige situationer med hensyn til blænding. Det afhjælpes ved solfangernes indstilling (vinkel i forhold til vandret, ca. 40 grader.) Det blev aftalt at anvende arkitekt Henning Jensen ( ) til at tilpasse udkastet til projektforslaget for varmeværket. Pkt. 4 - Gennemgang af kontrakt Udkast til fjernvarmekontrakt og følgebrev gennemgået. I kontrakten medtages, at nærværende kontrakt er betinget af, at fjernvarmeværket for Nordby-Mårup etableres samt godkendes af NRGi a.m.b.a's repræsentantskab. I følgebrevet orienteres om, hvorfor priserne er ændret i forhold til det første udsendte m a- terialer. Pkt. 5 - afslutning, herunder næste møde. Næste møde afholdes torsdag den 23. november 2000 kl Vi forventer, at mødet kan holdes på Nord-Samsø Efterskole. Efter mødet blev Brdr. Kjeldahl, Landevejen 41, løgtørreri fremvist til GR og ETJ. Tilslutningsform og afregningssystem undersøges nærmere. N/ARKE-Var/Mødereferat Nordby og Mårup/ETJ/ED/ Side 2 af 2 sider

REFERAT AF MØDE 5 VEDR. LOKAL VARME I NORDBY OG MÅRUP

REFERAT AF MØDE 5 VEDR. LOKAL VARME I NORDBY OG MÅRUP NRGi Lokalvarme A/S REFERAT AF MØDE 5 VEDR. LOKAL VARME I NORDBY OG MÅRUP TORSDAG DEN 23. NOVEMBER 2000 Mødet blev holdt på Nord-Samsø Efterskole Deltagere: Nord-Samsø: Jens K. Kjeldahl Søren Hermansen

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse

Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat af repræsentantskabsmødet 21.-22. sep. 2007 mødet afholdt på Antvorskov kaserne, Slagelse Mødet afholdtes over to dage

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2014 Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) Fraværende med afbud: Sif Enevold (SE) og Nina Rytter (NR)

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015

Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015 Referat fra generalforsamlingen i Kvaglund Grundejerforening. Sted: Lokalerne i Egelunden 2. Antal deltagere: 42 + 6 fra bestyrelsen (Peter Bay fraværende grundet sygdom). Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 5/Dec. 2012 Nyhedsbrev Bestyrelsen ønsker alle i Toftevang en rigtig God Jul og et Godt Nytår Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th. tlf. 21727973 Næstformand

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord, Samsø

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord, Samsø REFERAT BESTYRELSESMØDE Dato og tid: 12.11.2011 Kl..13-15.30 Sted: Hos Claus Deltagere: Anne Jacobsen Jacob Thomsen Årets gang i Foreningen 2011-2012. Carsten Buchardt Generalforsamling 03.04.2010 Claus

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere