Gellerup.nu 4/5. Med Jakob på efterskole - side 7. Helhedsplan kommer i år. Første skoleleder. Mulki: Stem!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gellerup.nu 4/5. Med Jakob på efterskole - side 7. Helhedsplan kommer i år. Første skoleleder. Mulki: Stem!"

Transkript

1 t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Mulki: Stem! 3 Helhedsplan kommer i år 4/5 Første skoleleder 6 Gellerup.nu l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Med Jakob på efterskole - side 7 nr. 8. oktober 2013

2 Gellerup.nu Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand Alle indstik kan findes på - ISSN: X Oplag: 2700 Tryk: Uni-Tryk A/S Internetside: I redaktionen Birger Agergaard, redaktør, tlf Helle Hansen, ansvarshavende, Elsebeth Frederiksen, Gitte Thordal Jespersen, Heidi Eriksen, Heidi McGhee, Jytte Lund Larsen, Katrine Linnet Mathiesen, Malene Cathrine Pedersen, Parwa Sardar Abdulla, Sangeevan Samuel, Carrie Andersen (grafiker) Jesper Krogh (layout) Forsiden: Jeg vil helt bestemt råde andre til at tage af sted, hvis de har mulighed for det. Det er virkelig en fed oplevelse, siger somaliske Jakob fra Gellerup. Han går på efterskole læs artiklen side 7. (Foto: Malene Cathrine Pedersen) Åbent redaktionsmøde: Næste åbne redaktionsmøde: Mandag den 30. september kl Sted: Gellerup.nu, Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A. (Indgang: Vestfløjen tættest på gangstien) Næste nummer: Stof til oktober-nummeret: Send stof og billeder senest torsdag den 17. oktober til redaktør Birger Agergaard på Næste nummer udkommer ca. 31. oktober facebook.com/gellerup.nu indhold Boligsocial helhedsplan til 44 mio. kr. Nordgårdskolens første leder ser tilbage Med Jakob på efterskole Udstilling om Gellerup Nyt fra Gellerupparken og Toveshøj Somalisk festival Valget nærmer sig I er eksperterne Af Danielle Guldmann Sekwati, projektkoordinator For godt et år siden kom jeg til Gellerup. Jeg skulle lave et lokalhistorisk projekt for Den Gamle By. Den Gamle By forbindes ikke normalt med et museum, der arbejder ude i lokale områder, men det er nu blevet anderledes. Siden 2011 har Den Gamle By været lokalmuseum for Aarhus og omegn. Min opgave er derfor at give jer beboere et sted, hvor I kan dele fortællinger fra jeres liv og hverdag med resten af Århus og Danmark. Nogle af jer har i begyndelsen spurgt: Hvorfor os? Hvorfor ikke Risskov eller et andet område? Nogle har også haft den erfaring, når projekter kommer til udefra, så handler det om at se på forskelle og etnicitet. Forandringer vil påvirke For Den Gamle By handler det om noget helt andet. Gellerup/Toveshøj blev valgt, fordi området i de næste mange år vil opleve store forandringer. Det er vigtigt, at vi i fælleskab får dem dokumenteret, for de vil påvirke både Gellerups fysiske fremtoning og jeres hverdag. Projektet handler derfor om, hvordan jeres drømme, jeres frygt og forventninger i jeres dagligdag bliver dokumenteret og tilgængelige for andre. Måske kender I museer som steder, der fortæller jer om et emne, som I kan komme og kigge på. Men her har vi vendt det om: I har fået frie hænder og har kunnet bestemme fortællingernes form og indhold. For det er jer, der bor i området, der er eksperterne. I ved mest om jeres eget liv og det sted I bor. I tog udfordringen til jer - og det har simpelthen været fantastisk! Det er der kommet rigtig mange gode fortællinger ud af, og nogle af dem kan I se på Gellerup Bibliotek fra den 28. september 2013 og en måned frem.

3 Jeg stemmer til Kommunalvalget... fordi vi har brug for politikere, der vil skaffe flere beboere i arbejde. Det er fint nok med helhedsplanen og dens mange nye arbejdspladser. Men politikerne skal også finde nogle jobs til folk, der ikke har så mange kompetencer, og de skal finde fritidsjobs og uddannelsesmuligheder til de unge. Det er vigtigt, at politikerne interesserer sig seriøst for Gellerup, og så vil vi vælge blandt dem, som tager os alvorligt. Det er den chance, du som Gellerup-beboer har for at få indflydelse. Vi skal også have foreningerne til at fortælle, at det er vigtigt at stemme. Hvis du siger, at du ikke vil stemme, så skal du heller ikke beklage dig over det, som politikerne beslutter! Det har stor betydning, hvad byrådet og regionsrådet beslutter. Ikke bare jobs og uddannelse, men også sådan noget som sundhed og hospitaler. Mulki Hussein, jobkonsulent, Gellerup. Stemmer du også? Hvis du har boet i Danmark i mindst tre år eller er EU-borger, så kan du stemme til kommunalvalget og regionsvalget 19. november, og valgkortet vil komme automatisk til dig. Ved afstemningssted Globus1 er der ca stemmeberettigede borgere. Men ved kommunalvalget for fire år siden var det kun 42,9 procent af dem, der stemte. Og hvis man ser på Gellerupparken/Toveshøj alene, så har forskere talt sig frem til, at stemmeprocenten her er under 30 procent! Det kan du være med til at ændre på! Stem 19. november, så får du indflydelse på blandt andet: Dit barns pasning, skolegang og ungdomsuddannelse Din families fritidsliv Kommunale tilbud i Gellerup Dine jobmuligheder Veje og bustrafik Sygehuse Gellerup.nu Oktober

4 Boligsocial helhedsplan til 44 mio. kr. Af Pia Bach-Vedel. Fotos: Birger Agergaard Den 12. september sendte boligsocial leder, Henning Winther, en færdig boligsocial helhedsplan for Gellerup-Toveshøj til Aarhus Kommune. Her skal den behandles i den kommunale arbejdsgruppe, som derefter indstiller til endelig godkendelse i Styregruppen for Udsatte Bydele. Når det er sket, går turen til Landsbyggefonden, hvor man har lovet et endeligt svar senest en måned efter modtagelse. Hvis alt går efter planen, kan vi derfor have en endelig godkendt plan og dermed et startskud inden årets udgang. Og måske allerede i november. Arbejdet med den nye boligsociale indsats har strakt sig over mange, mange måneder. Faktisk en periode på næsten to år, hvis vi tæller det hele med. Men nu står Gellerup-Toveshøj med tæerne i Beboerne diskuterede den boligsociale helhedsplan på et møde i Foreningernes Hus - se næste side De fire plakater, som Henning Winther viser frem, angiver hovedoverskrifterne i den boligsociale helhedsplan. Men indsatserne fylder faktisk 55 sider i den nu færdige plan. sandet, parat til at springe ud i realiseringen af den fysiske helhedsplan. Sammenhængen med den fysiske helhedsplan har vejet tungt, og koordineringsarbejde og langtidsplanlægning har derfor haft en ekstra dimension. De fire hovedindsatser Hovedindsatsområder og projekter i den boligsociale indsats ser sådan ud: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv - herunder Get2Ed, Get2Job, virksomhedsskole og lektiehjælp. Børn, unge og familier herunder Fritidspatruljen og Beboerrådgivningen. Beboernetværk, inddragelse og demokrati herunder Foreningernes Hus, Samvirket/foreningsunderstøttelse, Verdenshaverne, Byggeriets Folkekøkken, tryghedsvandringer og blokambassadører. Kommunikation og image herunder beboerredaktion og kommunikation. Sekretariat skal oprettes Med den nye plan oprettes et boligsocialt sekretariat i Gellerup. Sekretariatet skal samle det boligsociale arbejde og bygges op omkring den boligsociale leder. Nu hvor arbejdet med udarbejdelse af planen er overstået, bliver hans fortsatte opgave at udvikle det boligsociale arbejde i Gellerup-Toveshøj i kontinuerlig dialog med områdets beboere og kommunale samarbejdspartnere. Helhedsplanen koster i alt 44 mio. kr. Heraf betaler Landsbyggefonden ca. 64 procent, og de sidste 36 procent kommer fra lokal hånd: Det vil sige 14 procent fra Gellerupparken og Toveshøj, og 22 procent fra Aarhus Kommune. 4 - Gellerup.nu Oktober 2013

5 30 beboere diskuterede Af Birger Agergaard ny helhedsplan 30 beboere i Gellerup tog i september imod tilbuddet om at sætte fingeraftryk på den nye boligsociale helhedsplan - den plan, som angiver en lang række boligsociale indsatser i de kommende fire år. Den boligsociale chef, Henning Winther, havde to dage forinden sat det sidste punktum i den 55 sider lange plan. Til høringen kunne beboerne i fire sproggrupper bringe spørgsmål og egne erfaringer frem, så de kommende indsatser kan blive mere kvalificerede. I grupperne var der trods kort tid til diskussionen dog gang i mange emner, og ord som børn, familier, uddannelser, foreninger og jobs gik igen mange steder. Læs her på siden, hvilke ideer der kom frem. Vejen til indflydelse Og hvis man nu ikke er tilfreds med en indsats eller man synes der mangler noget? Så går man til Henning Winther eller en af de boligsociale medarbejdere og siger, hvad man mener. For gennemsigtighed er en af de tre værdier, der skal bære indsatserne igennem, sagde Henning Winther i introduktionen. Altså: det skal være synligt, hvor Her gik snakken på både somalisk, engelsk og dansk. beslutningerne træffes, og hvordan man kan påvirke dem. De to andre værdier er i øvrigt: Bæredygtighed det vil sige, at når en indsats er slut, er området blevet løftet Samarbejde man gør ingenting alene alt koordineres. Beboernes ønsker Disse ønsker kom fra beboerne under høringen og de hører alle til de områder, som den boligsociale indsats i den kommende helhedsplan kommer til at understøtte: Uddannelsesvejledning i uformelle rammer er vigtigt Forældrene skal oplyses og inddrages i uddannelsesvejledningen Lektiehjælp skal være af god kvalitet og for alle også gymnasieelever og voksne Alle skal kunne få bevis på, hvad de kan (OC-dokumentation) Stort behov for forældrerådgivning Praktikpladser i helhedsplanen skal gå til lokale unge Forældre og foreninger laver fælles aktiviteter for familierne Flere arbejdspladser og fritidsjobs til unge i området Skab lokalt medejerskab til området og helhedsplanerne Stort behov for fritidsaktiviteter til børn i området Skab trygge, fysiske rammer Alle formidlingstiltag skal være forankret lokalt med lokale, for lokale, af lokale Beboerhusene er meget vigtige for områderne, og det er væsentligt, at beboerne får medejerskab. To yderligere ønsker Der var på høringen også disse to ønsker, som den boligsociale helhedsplan vil arbejde på at få med i indsatsen med eksterne midler, hvor det er muligt: Stort behov for voksenuddannelse især sprogundervisning, både modersmål og dansk Fokus på de ældre/svage i området i den boligsociale indsats Gellerup.nu Oktober

6 Den første skoleleder ser tilbage Af Jytte Lund Larsen Ved resterne af Nordgårdskolen møder gellerup.nu Hans Jørn Graversen, der var skoleinspektør på Nordgårdsskolen fra Hans kommentar er, at det er deprimerende at se, at skolen er næsten væk. Mens Hans Jørn Graversen ser på krateret af Nordgårdsskolen, dukker minder frem om skolens poppeltræer, som skabte problemer for skolen, for rødderne gik efter fugtige områder. En dag sendte de grønne poppelgrene op i nogle af skolens toiletter. Graversen fortæller, at gartneren var sparringspartner, når en elev havde opført sig upassende, for så kunne eleven dampe af ved at hjælpe gartneren med at slå græs og måske få lov til at køre skolens havetraktor. Og efter en sådan oplevelse kunne eleven deltage i undervisningen igen. Elever er elever Vi tog udgangspunkt i det, eleverne kunne, eller vi gav dem en fælles forståelse af nye emner, så vi var sikre på, at undervisningen var baseret på noget, som eleverne vidste, hvad var. Det betød, at eleverne ikke blot fik nogle udenadlærte færdigheder. Hans Jørn Graversen var også opmærksom på beklædning, som kunne give anledning til drilleri, mobning og andre former for chikane. Det blev ikke accepteret. Budget, skolevæsen og decentral ledelse Skolen fik et budget fra kommunen. Hans Jørn Graversen fortæller, at han indtil slutningen af 80erne ikke fik ekstra bevilling til skolen for at have elever af anden etnicitet i klasserne eller elever, der fik specialundervisning. For Hans Jørn Graversen var det vigtigt at skabe gode relationer til skolevæsenet. Han besøgte det administrative personale, så efterhånden fik skolevæsenet en forståelse for, hvad det ville sige at være skoleleder på Nordgårdsskolen. Det gav et værdifuldt samarbejde. Tillid til skolen Hans Jørn Graversen besøgte sammen med en tolk de fleste af skolens elever i hjemmet. Forældrene gav skoleinspektøren ret i diskussionspunkter. Men det var egentlig uden betydning, for et magtmenneske som en skoleinspektør diskuterede man ikke med. Så kunne man jo gøre som sædvanligt, efter at han var gået, og aftaler kunne slet ikke etableres på denne måde. Hans Jørn Graversen forandrede strategi, og alle møder med forældre foregik på kontoret med en tolk. Hvert barn fik bevilget ti timers tolkebistand om året. Lærerne besøgte så familien med tolkebistand, og hvis familien havde tre børn, betød det, at der kunne være op til 30 besøg om året. Forældrene fik indsigt og efterhånden tillid til skolen. Hans Jørn Graversen siger, at skolen kunne rumme alle elever, når budgettet var stort nok til at dække udgifterne til elevernes behov. Skolen Graversen var den anden af skolens i alt fem skoleledere. Skolen oplevede store ændringer i dens 38-årige levetid, forårsaget af markante ændringer i beboersammensætningen i området. Nordgårdskolen lukkede i Den sidste skoleleder, Rani Hørlyck, var ellers godt i gang med en redningsaktion, takket være heldagsskolen, men politikerne besluttede alligevel en lukning. 6 - Gellerup.nu Oktober 2013

7 Med Jakob på efterskole Af Malene Cathrine Pedersen Drengene står klar. Tre mod tre i de store sorte dragter. Bolden kastes. En spiller griber bolden og løber. Forbi første tackling, forbi anden tackling Spilleren når ikke længere. Først én, så to og hurtigt ligger alle drengene i en bunke på græsplænen og kæmper om bolden. Nederst i bunken ligger 16-årige Jakob Rashiid Sahal fra Gellerup. Er du okay? spørger en af drengene. Det er Jakob, for han er netop startet på Frijsenborg Efterskole i Hammel. Og han har bestemt ikke fortrudt, at han tog af sted. Man lærer mere Selvom Jakob kun har gået på efterskolen en måneds tid, har han allerede fået en masse godt ud af tiden. Han er blandt andet blevet mere ansvarsfuld. Eleverne står selv for at lave mad, gøre rent og vaske tøj herude. Ting, Jakob ikke var vant Amerikansk fodbold er en populær aktivitet på Frijsenborg Efterskole. Her tackles Jakob af kammeraterne. til derhjemme, men som han nu er glad for at have lært. Samtidig hjælper de faste rammer ham også fagligt. Jeg har ikke været så god til at lave lektier tidligere. For mig er fordybelsestiden, hvor man bliver tvunget til at sidde på værelset en time, derfor rigtig god, fortæller Jakob, der synes skolen er blevet både sjovere og nemmere at følge med i. Nye venner Men tiden på efterskolen er meget mere end lektier. Det er også venskaber, samvær og hygge. Og det mærkes tydeligt rundt om på skolen. Fra klasselokalerne høres der grin og samtaler. En flok drenge sidder på værelset og læser lektier. Altså når de lige har set, hvem der er bedst til et computerspil. På gangen går to piger og uddeler knus. Og efter Jakob har fået et, fortæller han, at det har været spændende at møde nye og anderledes unge: For eksempel min værelseskammerat Jens han er jo ude fra landet af. Vi har grinet meget af, hvor forskelligt vi snakker. Selvfølgelig savner man sine venner derhjemme, og det er noget helt andet end Gellerup, fortæller Jakob, imens han kigger ud på de store tomme græsarealer udenfor: Men jeg er faktisk begyndt at kunne lide det her. Tag muligheden For Jakobs familie var det helt naturligt, at han skulle på efterskole: Det var min fars idé. Han sagde, at det ville være godt for mig at prøve noget anderledes og møde nye mennesker. På værelset hygges der med sodavand, lektier og computerspil. Hans storebror Jonas har også gået på efterskole, og det har smittet af på Jakob. Nu håber Jakob, at hans positive oplevelser kan smitte af på nogle af de fordomme om efterskoler, han møder hjemme i Gellerup. Jeg vil helt bestemt råde andre til at tage af sted, hvis de har mulighed for det. Det er virkelig en fed oplevelse siger Jakob begejstret. Selv har han fået økonomisk støtte af kommunen til at komme af sted. Men også staten giver et økonomisk tilskud, hvis størrelse er afhængig af forældrenes indkomst. Du kan læse mere om reglerne og mulighederne på dk, eller du kan kontakte Beboerrådgivningen i Gellerup, Besøg en efterskole Søndag d. 29. september holder landets efterskoler åbent hus kl Se Gellerup.nu Oktober

8 Biblioteket flytter næste år Af Birger Agergaard Allerede engang næste år regner Gellerup Bibliotek med at flytte ud af sine lokaler - og blive midlertidigt genhuset, indtil det nye beboerhus står færdig om cirka fire år. I øjeblikket tyder det på, at biblioteket kan genhuses i City Vest. Chef for Lokalbibliotekerne, Britta Bitsch, bekræfter, at det bliver en genhusning og ikke en istandsættelse af de gamle betonbygninger på Gudrunsvej 78 og 80. Det er således ikke kun biblioteket, men flere kommunale tilbud, der må flytte. Det er vores ejendomsforvaltning, som klarer det med genhusning, men som det ser ud nu, så bliver det i et lejemål i City Vest. Og det kan give os nogle fordele, for vi vil kunne få fat i nogle nye brugergrupper, fortsætter Britta Bitsch. Sammen med brugerne får vi tid til at tænke over, hvordan skal vi indrette vore tilbud i fremtiden, siger chefen for de aarhusianske lokalbiblioteker. Læs hele historien på Fortællinger fra Gellerup Af Malene Cathrine Pedersen Lørdag d. 28. september kl åbner udstillingen Fortællinger i Gellerup/Toveshøj på Gellerup Bibliotek. Hvis du ikke når åbningen, er det godt at vide, at udstillingen fortsætter indtil 23. oktober. Udstillingen er en del af Den Gamle Bys fortællinger om livet i de forskellige aarhusianske bydele og handler derfor om borgernes egne historier om livet i Gellerup. Det er den 34-årige antropolog Danielle Guldmann Sekwati, der på vegne af Den Gamle By varetager projektet og har stået for at indsamle Gellerup-borgernes fortællinger. Helt almindelige mennesker Projektet handler om det liv, der leves af helt almindelige mennesker. Danielle har derfor lagt meget arbejde i at få mange forskellige borgere i Gellerup til at fortælle deres historie. Og det er de historier, udstillingen nu fortæller videre. Samtidig er det også helt i projektets ånd, at den unge lokale kunstner Aysha Amin bidrager til en del af udstillingen: hun fortæller en historie ved at male. En spirende lokalkunstner 17-årige Aysha har altid interesseret sig for kunst og har tegnet i rigtig mange år. Det var dog først sidste år, hun begyndte at male. Alligevel har hun allerede dekoreret en af Gellerupbænkene nede ved Gellerup Bibliotek, og Danielle beskriver hende som en enormt dygtig og spirende kunstner. Derfor blev Aysha også hurtigt kapret til at deltage i udstillingen. Hendes bidrag er dekorationen af nogle store postkasser, der indgår i udstillingen. Der er ikke nogen egentlig fortælling bag mit bidrag til udstillingen, men jeg har ladet mig inspirere af området. Derfor har jeg valgt, at en af kasserne skal være dekoreret af blokke. Det er her, de fleste af os i Gellerup kommer fra. smiler Aysha, inden hun vender tilbage til hendes arbejde. Hvor og hvornår Har du lyst til at se Ayshas færdige arbejde og høre fortællingerne fra Gellerup, så mød op til åbningen af udstillingen. Bydelsmødrene serverer lidt mad til receptionen. 17-årige Aysha Amin lægger grundmaling på en kasse, hvorefter den dekoreres. 8 - Gellerup.nu Oktober 2013

9 Rundt i Gellerupparken Multilegeplads indviet Af Helle Hansen En søndag midt i september, hvor solen skinnede lige mellem 15 og 16, blev det fejret, at multibanen på Dortesvej er færdig. Fritidspatrujlen legede stikbold, basket og fodbold. Perlevennerne kom forbi med kage, kaffe og sodavand til alle børn og voksne, som kiggede ind. Omkring børn og voksne deltog. Søndag den 29. september er der fest på den anden nye legeplads bag Gudrunsvej 58. Også her kommer Fritidspatruljen og sætter sport og leg i gang. Der var kø for at komme til at øve basketball. Perlevennerne havde drikkevarer og kager med til de, der var mødt op. Rundt på Toveshøj Beboere til møde om uro og hærværk Af Birger Agergaard Du kan læse referatet fra Toveshøjs afdelingsmøde i dette nummer af Skræppebladet. Herunder nævner vi nogle af de andre ting, der blev trukket frem på mødet. Det meste blev nævnt af afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen. Dialogmøde i uge 43 Toveshøj har i flere år døjet med omfattende hærværk, og i denne sommer har der også været en del uro, som har gjort beboerne utrygge. Derfor vil Brabrand Boligforening i uge 43 holde et møde med beboerne. hvor beboerne kan komme og tale med repræsentanter for politi, kommunale instanser og boligforeningen. Målet er at få belyst, hvordan uroen kommer til udtryk, og hvad myndigheder og boligforening kan gøre for at hjælpe beboerne i området. Datoen for mødet er ikke fundet endnu - men det skal foregå i Tousgårdsladen. Pænere containergårde De nuværende containergårde er ikke særligt kønne, og sorteringen af affald En af de gamle containergårde på Edwin Rahrs Vej. (foto: Birger Agergaard) fungerer ikke altid. Anett har set eksempler på pænere gårde, og hun er i dialog med inspektør Peter Sørensen om indførelse af nye gårde. De vil have den fordel, at det kun er beboere, der kan lægge deres affald der. De bliver også videoovervåget - på grund af beboernes beslutning om omfattende overvågning. Lys over Toveshøj Nogle af stierne på Toveshøj har fået bedre lys, men slet ikke alle steder. Anett beklagede også, at der er mørkt mange steder, også på de stier, der hører til kommunen, og en del lamper virker slet ikke. Anett opfordrede beboerne til at melde til driften, når lamper går i stykker. Inspektør Peter Sørensen nævnte, at der skal spares op i afdelingen til bedre lys, så i øjeblikket kan det kun ske i en blok om året. Pedel-timer til Laden Laden har kun åbent få timer om ugen, og derfor arbejder bestyrelsen på en måde at give Laden en pedel på nogle timer om ugen (fire-fem timer) som en håndsrækning til Ladens alle små behov i hverdagen. Det vil også hjælpe husmanden, som pt. er sygemeldt. Gellerup.nu Oktober

10 Verdens-stjerne vender hjem til Gellerup Af Ole Jessen Den verdenskendte somaliske sangstjerne Maryam Mursal vender i starten af oktober hjem til Gellerup, hvor hun boede i en årrække og startede sin musikalske karriere. Maryam Mursal kommer for at optræde og synge ved: Somalisk Bog- og Kulturfestival lørdag d. 5. oktober kl på A-Toget (tidl. Gellerupscenen). Der er gratis adgang. Da hun begyndte at synge i Somalias hovedstad Mogadishu i 1966, var Maryam Mursal den første kvindelige sanger, der optrådte i det meget mands-dominerede samfund. Hendes flugt fra borgerkrigen i Somalia til Danmark, hvor hun fik asyl, dannede baggrund for den første cd The Journey. Da hendes sangkarriere for alvor tog fart, flyttede hun fra Aarhus til London, men hun har stadig stor tilknytning til Gellerup. Endnu større tilknytning til Gellerup har den meget ansete somaliske digter, Halime Sofe, der bor i Gellerup. Hun vil læse nogle af sine digte op, hvoraf nogle vil blive oversat til dansk. Flere somaliske forfattere vil fortælle om deres bøger. Det er Zainab Dahir, Abdulaziz Ali Ibrahim, Said Ali Shire Ali Nur Hussein og Mohammed H. Hassan. Maryam Mursal er hovednavnet på Bog- og Kulturfestivalen, men dagen byder på en flot blanding af somalisk kultur. Den somaliske festival byder også på en anden verdenskendt somalisk sangerinde, Farxiya Fiska. Der bliver desuden lokalt forankret dansk/somalisk musik med det velkendte band Horn of Africa. Der bliver også oplysning om Somalia ved professor Bjørn Møller og journalist Vibeke Rask Grøn. Fritidspatruljen og Cirkus Tværs står for børneaktiviterer. Somaliske foreninger i Aarhus vil præsentere deres aktiviteter. Festivalen arrangeres af Somali Community in Denmark, Somalisk Aktiv Kvindeforening, AarhuSomali, Radar 8220 og Gellerup Bibliotek. Den støttes af bl.a. Gellerup Kulturmidler. Flere oplysninger: Gellerup Stemmer Af Birger Agergaard Gellerup havde ved sidste kommunalvalg en af de laveste stemmeprocenter i landet, men det skal være anderledes til valget 19. november Gellerup Stemmer er et fællesskab af beboere og foreninger i Gellerup, som vil være med til at banke stemmeprocenten i vejret Gellerup.nu Oktober 2013 Bydelsmødrene i Gellerup får en stærk rolle, idet de vil gå rundt til hver lejlighed og fortælle om, hvordan man kan stemme, hvordan valgkortet skal bruges osv. Der kommer også vælgermøder, men i stedet for at holde ét stort vælgermøde bliver der flere mindre møder. Det første er 2. november og holdes sammen med Integrationsrådet. Desuden er der valgmøder om Job og uddannelse (4. november) og Familier, demokrati og netværk (12. november). Gellerup Bibliotek vil i perioden 28. oktober til 14. november holde valgcafeer, hvor partierne præsenterer sig enkeltvis. Der er meget mere i vente se mere på og i det næste nummer af beboerbladet.

11 Æbleuge på Natursamarbejdet Kunne dit barn tænke sig selv at prøve at lave æblemost? Fra den oktober holder Natursamarbejdet Æbleuge. Her er alle daginstitutioner i Aarhus Kommune inviteret til at komme og prøve at lave æblemost. Vil man have mosten med hjem, skal man selv medbringe æbler. Få daginstitutionen til at kontakte naturvejleder Torben Gang Rasmussen for yderligere information og tilmelding. Telefon: eller mail: Fodbold for mænd Hver tirsdag er der gratis fodbold for alle mænd i Globus1. Har du lyst til at være med, er det eneste, du skal gøre, at møde op tirsdage kl Tilbuddet gives i samarbejde med Folkesundhed Aarhus. For yderligere information, kontakt kontoret på telefon eller mail: Fælles Oktoberfest Gellerupparken og Toveshøj er gået sammen om en festlig aften for det voksne publikum kaldet Oktoberfest. Den holdes i Tousgårdsladen lørdag den 12. oktober kl Menuen er rejecocktail eller en ananasring med hønsesalat til forret og nakkesteg stegt som vildt med Waldorfsalat eller krydret kylling med rodfrugter til hovedret og med is til dessert og kaffe og en småkage. Øl, vin og vand kan købes. Efter middagen bliver der spillet op til dans med levende musik ved Jørgen Sølvsten. Billetter til 125 kroner kan købes i Laden tirsdag og torsdag kl eller onsdag kl hos Inga Bech. Evt tilmelding via tlf senest tirsdag den 8. oktober. Kvinder i gang Hver tirsdag inviteres alle kvinder til fælles gåture i det fri. Kom ud at få dig rørt og mød andre kvinder fra området. Det eneste du skal gøre, er at møde op tirsdage: Kl ved Folkesundhed Aarhus, Globus1, Gudrunsvej 3A eller Kl ved Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6b. Tivoli og Eid Få indflydelse på dit lokalcenter Der er Tivoli tirsdag, onsdag og torsdag i efterårsferien, hvor Nordisk Tivolipark kommer og stiller det flotte tivoli op. Gellerupparken holder Eid for alle afdelingens børn i Nordgårdhallen den sidste lørdag i efterårsferien. Lokalcenter Gellerup skal have nyt brugerråd og søger derfor ildsjæle, der ønsker at have indflydelse på dagligdagen, beslutninger og den fremtidige udvikling. For interesserede holdes der opstillingsmøde torsdag den 26. september kl på lokalcentret, Gudrunsvej 80. Alle borgere, der er fyldt 60 år, samt førtidspensionister er stemmeberettigede og kan stille op. På opstillingsmødet kan du høre mere om brugerrådets arbejde og om frivillighed og medborgerskab på lokalcentret. Efterfølgende serveres der aspargessuppe med flute. Kontakt frivilligkoordinator Eileen Owens på telefon eller mail: for mere information. Unge vælger byråd I oktober vælges et nyt ungebyråd, som er unge politikere, der er valgt på skolerne. Gellerups skoleelever på Lykkeskolen og Tovshøjskolen skal altså også vælge nye byrådsmedlemmer, og 16 kandidater herfra er stillet op. Du kan følge med på dk, hvor hver kandidat lægger en lille video op. Valget slutter 4. oktober, og 10. oktober starter det unge byråd sit arbejde.

12 Vinderen af årets altankonkurrence i Gellerupparken blev Helle Hansen. Hun nyder sin altan på 7. sal på Gudrunsvej med udsigt til Himmelbjerget (billedet til højre). Nummer to blev Anne-Louise Agerskov, der bor på tredje sal på Bentesvej med udsigt over kollegiet. Nummer tre blev sidste års vinder Jytte Nielsen. Der er blomsterpræmier til vinderne. Fotos: Helle Hansen og Anne-Louise Agerskov. Kalender Oktober 2013 Onsdag d. 2. oktober kl Meditativ dans, Gellerup Kirke Torsdag d. 3. oktober kl Babysalmesang, Gellerup Kirke Lørdag d. 5. oktober kl Somalisk Bog- og Kulturfestival, A-Toget Lørdag d. 5. oktober kl Børnebingo, Yggdrasil Søndag d. 6. oktober kl.? Verdenshavernes tur til Hamburg, se Mandag d. 7. oktober kl Beboeraften med teaterforestillingen URO, A-Toget Lørdag d. 12. oktober kl Oktoberfest, Tousgårdsladen Tirsdag d. 15. oktober kl. 7-9 Eid-bøn, Globus1 Onsdag d. 16. oktober kl Læring for børn om dyr, Gellerup Bibliotek Onsdag d. 23. oktober kl Lær om NemID mv., Gellerup Bibliotek Fredag d. 25. oktober kl Fællesspisning, Cafe Perlen Onsdag d. 30. oktober kl Lav dit eget cirkus, Gellerup Bibliotek Lørdag d. 2. november kl Vælgermøde m. Integrationsrådet, Foreningernes Hus Søndag d. 3. november kl Hvordan bliver man politiker, Yggdrasil Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Samvirkets Tryghedsbarometer status og dialog med lokalpolitiet

Samvirkets Tryghedsbarometer status og dialog med lokalpolitiet Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Gellerup.nu. Chadi fortæller Gellerup - side 3. Bedst til FIFA. Radwan: Stem! Najma: Stem! Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. Chadi fortæller Gellerup - side 3. Bedst til FIFA. Radwan: Stem! Najma: Stem! Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Najma: Stem! 5 Bedst til FIFA 3 Radwan: Stem! 10 Gellerup.nu l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Chadi fortæller Gellerup

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013 2013 et år med power og prinsesser LANDSMØDE 2013 I år slog vi alle rekorder. I år deltog 230 Bydelsmødre. Det blev en fantastisk dag med flotte oplæg, gode diskussioner og en ny styregruppe. Helt vildt

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011. v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest.

4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011. v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest. 4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011 v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest. Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest GLOBUS1 Foreninger Moske Livsværksstederne Boligforening

Læs mere

Tirsdag den 29. november 2011 i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen

Tirsdag den 29. november 2011 i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Gellerup.nu. Stemmer posten? - side 3. Mahad er på vej. Jens er integreret. Ilham bestemmer. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. Stemmer posten? - side 3. Mahad er på vej. Jens er integreret. Ilham bestemmer. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Ilham bestemmer 2 Mahad er på vej 6 Jens er integreret Gellerup.nu l 8 Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Stemmer posten?

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30: Venner. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30: Venner. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1 Uge 30: Venner Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1 HIPPY HippHopp uge_30_guidevejl_venner.indd 1 06/07/10 10.41 Denne vejledning er et

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj Tirsdag den 27. maj 2014 i Foreningernes Hus

Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj Tirsdag den 27. maj 2014 i Foreningernes Hus Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016 Syddjurs Friskole Ugebrev 40 7. oktober 2016 Ugebrevet udkommer normalt hver fredag. Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kontornyt uge 40 Kalender: 10-11/10:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Det første Direkte Demokrati møde i værestedet Liv den

Det første Direkte Demokrati møde i værestedet Liv den Februar/Marts 2017 Det første Direkte Demokrati møde i værestedet Liv den 12.1. 2017 Dagsorden Velkomst og kort introduktion til det første møde med den ny medbestemmelsesstruktur, som vi kalder Direkte

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE Helhedsplanfolder_ HG.indd 1 24-08-2016 15:27:42 TIL DIG DER BOR I HØJE GLADSAXE AAB, ABG, FSB, Lejerbo og 3B har fået økonomisk

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Referat Arbejdsdag i Samvirkets styregruppemøde den 4. februar 2017 i Det Boligsociale Sekretariatet, Gudrunsvej 10A.

Referat Arbejdsdag i Samvirkets styregruppemøde den 4. februar 2017 i Det Boligsociale Sekretariatet, Gudrunsvej 10A. Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære

Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære I klubben kan jeres barn være en del af mange forskellige fællesskaber. Klubtilbuddet kan fint kombineres med både ungdomsskole, sports-

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev uge Del 1

Nyhedsbrev uge Del 1 Nyhedsbrev uge 40 2015 Del 1 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-8 Side 9 God weekend Nyt fra Allan 0-1. klasse Skolernes motionsløb Hjemkundskab Roadtrip Krea Side 11-13 Fokusfag Side 14 Gymnastik

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

UGEBREV nr. 48 uge 41

UGEBREV nr. 48 uge 41 UGEBREV nr. 48 uge 41 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Miniby Vi har haft en rigtig fin uge med vores miniby tema. Jeg håber at alle har fået lært lidt om, hvordan samfundet fungerer med job, løn,

Læs mere

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år 11/12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST MARIAN ANET HANS BERVIG JEPPE OLE ASGER GITTE SPROGØ NE TE MARTIN CHRIS TIAN INGRID KARIN 12/13 TINE CHRIS TIAN SPROGØ MARIAN- NE ANET TE JEPPE HANS MARTIN OLE ASGER GITTE

Læs mere