Gellerup.nu 4/5. Med Jakob på efterskole - side 7. Helhedsplan kommer i år. Første skoleleder. Mulki: Stem!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gellerup.nu 4/5. Med Jakob på efterskole - side 7. Helhedsplan kommer i år. Første skoleleder. Mulki: Stem!"

Transkript

1 t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Mulki: Stem! 3 Helhedsplan kommer i år 4/5 Første skoleleder 6 Gellerup.nu l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Med Jakob på efterskole - side 7 nr. 8. oktober 2013

2 Gellerup.nu Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand Alle indstik kan findes på - ISSN: X Oplag: 2700 Tryk: Uni-Tryk A/S Internetside: I redaktionen Birger Agergaard, redaktør, tlf Helle Hansen, ansvarshavende, Elsebeth Frederiksen, Gitte Thordal Jespersen, Heidi Eriksen, Heidi McGhee, Jytte Lund Larsen, Katrine Linnet Mathiesen, Malene Cathrine Pedersen, Parwa Sardar Abdulla, Sangeevan Samuel, Carrie Andersen (grafiker) Jesper Krogh (layout) Forsiden: Jeg vil helt bestemt råde andre til at tage af sted, hvis de har mulighed for det. Det er virkelig en fed oplevelse, siger somaliske Jakob fra Gellerup. Han går på efterskole læs artiklen side 7. (Foto: Malene Cathrine Pedersen) Åbent redaktionsmøde: Næste åbne redaktionsmøde: Mandag den 30. september kl Sted: Gellerup.nu, Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A. (Indgang: Vestfløjen tættest på gangstien) Næste nummer: Stof til oktober-nummeret: Send stof og billeder senest torsdag den 17. oktober til redaktør Birger Agergaard på Næste nummer udkommer ca. 31. oktober facebook.com/gellerup.nu indhold Boligsocial helhedsplan til 44 mio. kr. Nordgårdskolens første leder ser tilbage Med Jakob på efterskole Udstilling om Gellerup Nyt fra Gellerupparken og Toveshøj Somalisk festival Valget nærmer sig I er eksperterne Af Danielle Guldmann Sekwati, projektkoordinator For godt et år siden kom jeg til Gellerup. Jeg skulle lave et lokalhistorisk projekt for Den Gamle By. Den Gamle By forbindes ikke normalt med et museum, der arbejder ude i lokale områder, men det er nu blevet anderledes. Siden 2011 har Den Gamle By været lokalmuseum for Aarhus og omegn. Min opgave er derfor at give jer beboere et sted, hvor I kan dele fortællinger fra jeres liv og hverdag med resten af Århus og Danmark. Nogle af jer har i begyndelsen spurgt: Hvorfor os? Hvorfor ikke Risskov eller et andet område? Nogle har også haft den erfaring, når projekter kommer til udefra, så handler det om at se på forskelle og etnicitet. Forandringer vil påvirke For Den Gamle By handler det om noget helt andet. Gellerup/Toveshøj blev valgt, fordi området i de næste mange år vil opleve store forandringer. Det er vigtigt, at vi i fælleskab får dem dokumenteret, for de vil påvirke både Gellerups fysiske fremtoning og jeres hverdag. Projektet handler derfor om, hvordan jeres drømme, jeres frygt og forventninger i jeres dagligdag bliver dokumenteret og tilgængelige for andre. Måske kender I museer som steder, der fortæller jer om et emne, som I kan komme og kigge på. Men her har vi vendt det om: I har fået frie hænder og har kunnet bestemme fortællingernes form og indhold. For det er jer, der bor i området, der er eksperterne. I ved mest om jeres eget liv og det sted I bor. I tog udfordringen til jer - og det har simpelthen været fantastisk! Det er der kommet rigtig mange gode fortællinger ud af, og nogle af dem kan I se på Gellerup Bibliotek fra den 28. september 2013 og en måned frem.

3 Jeg stemmer til Kommunalvalget... fordi vi har brug for politikere, der vil skaffe flere beboere i arbejde. Det er fint nok med helhedsplanen og dens mange nye arbejdspladser. Men politikerne skal også finde nogle jobs til folk, der ikke har så mange kompetencer, og de skal finde fritidsjobs og uddannelsesmuligheder til de unge. Det er vigtigt, at politikerne interesserer sig seriøst for Gellerup, og så vil vi vælge blandt dem, som tager os alvorligt. Det er den chance, du som Gellerup-beboer har for at få indflydelse. Vi skal også have foreningerne til at fortælle, at det er vigtigt at stemme. Hvis du siger, at du ikke vil stemme, så skal du heller ikke beklage dig over det, som politikerne beslutter! Det har stor betydning, hvad byrådet og regionsrådet beslutter. Ikke bare jobs og uddannelse, men også sådan noget som sundhed og hospitaler. Mulki Hussein, jobkonsulent, Gellerup. Stemmer du også? Hvis du har boet i Danmark i mindst tre år eller er EU-borger, så kan du stemme til kommunalvalget og regionsvalget 19. november, og valgkortet vil komme automatisk til dig. Ved afstemningssted Globus1 er der ca stemmeberettigede borgere. Men ved kommunalvalget for fire år siden var det kun 42,9 procent af dem, der stemte. Og hvis man ser på Gellerupparken/Toveshøj alene, så har forskere talt sig frem til, at stemmeprocenten her er under 30 procent! Det kan du være med til at ændre på! Stem 19. november, så får du indflydelse på blandt andet: Dit barns pasning, skolegang og ungdomsuddannelse Din families fritidsliv Kommunale tilbud i Gellerup Dine jobmuligheder Veje og bustrafik Sygehuse Gellerup.nu Oktober

4 Boligsocial helhedsplan til 44 mio. kr. Af Pia Bach-Vedel. Fotos: Birger Agergaard Den 12. september sendte boligsocial leder, Henning Winther, en færdig boligsocial helhedsplan for Gellerup-Toveshøj til Aarhus Kommune. Her skal den behandles i den kommunale arbejdsgruppe, som derefter indstiller til endelig godkendelse i Styregruppen for Udsatte Bydele. Når det er sket, går turen til Landsbyggefonden, hvor man har lovet et endeligt svar senest en måned efter modtagelse. Hvis alt går efter planen, kan vi derfor have en endelig godkendt plan og dermed et startskud inden årets udgang. Og måske allerede i november. Arbejdet med den nye boligsociale indsats har strakt sig over mange, mange måneder. Faktisk en periode på næsten to år, hvis vi tæller det hele med. Men nu står Gellerup-Toveshøj med tæerne i Beboerne diskuterede den boligsociale helhedsplan på et møde i Foreningernes Hus - se næste side De fire plakater, som Henning Winther viser frem, angiver hovedoverskrifterne i den boligsociale helhedsplan. Men indsatserne fylder faktisk 55 sider i den nu færdige plan. sandet, parat til at springe ud i realiseringen af den fysiske helhedsplan. Sammenhængen med den fysiske helhedsplan har vejet tungt, og koordineringsarbejde og langtidsplanlægning har derfor haft en ekstra dimension. De fire hovedindsatser Hovedindsatsområder og projekter i den boligsociale indsats ser sådan ud: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv - herunder Get2Ed, Get2Job, virksomhedsskole og lektiehjælp. Børn, unge og familier herunder Fritidspatruljen og Beboerrådgivningen. Beboernetværk, inddragelse og demokrati herunder Foreningernes Hus, Samvirket/foreningsunderstøttelse, Verdenshaverne, Byggeriets Folkekøkken, tryghedsvandringer og blokambassadører. Kommunikation og image herunder beboerredaktion og kommunikation. Sekretariat skal oprettes Med den nye plan oprettes et boligsocialt sekretariat i Gellerup. Sekretariatet skal samle det boligsociale arbejde og bygges op omkring den boligsociale leder. Nu hvor arbejdet med udarbejdelse af planen er overstået, bliver hans fortsatte opgave at udvikle det boligsociale arbejde i Gellerup-Toveshøj i kontinuerlig dialog med områdets beboere og kommunale samarbejdspartnere. Helhedsplanen koster i alt 44 mio. kr. Heraf betaler Landsbyggefonden ca. 64 procent, og de sidste 36 procent kommer fra lokal hånd: Det vil sige 14 procent fra Gellerupparken og Toveshøj, og 22 procent fra Aarhus Kommune. 4 - Gellerup.nu Oktober 2013

5 30 beboere diskuterede Af Birger Agergaard ny helhedsplan 30 beboere i Gellerup tog i september imod tilbuddet om at sætte fingeraftryk på den nye boligsociale helhedsplan - den plan, som angiver en lang række boligsociale indsatser i de kommende fire år. Den boligsociale chef, Henning Winther, havde to dage forinden sat det sidste punktum i den 55 sider lange plan. Til høringen kunne beboerne i fire sproggrupper bringe spørgsmål og egne erfaringer frem, så de kommende indsatser kan blive mere kvalificerede. I grupperne var der trods kort tid til diskussionen dog gang i mange emner, og ord som børn, familier, uddannelser, foreninger og jobs gik igen mange steder. Læs her på siden, hvilke ideer der kom frem. Vejen til indflydelse Og hvis man nu ikke er tilfreds med en indsats eller man synes der mangler noget? Så går man til Henning Winther eller en af de boligsociale medarbejdere og siger, hvad man mener. For gennemsigtighed er en af de tre værdier, der skal bære indsatserne igennem, sagde Henning Winther i introduktionen. Altså: det skal være synligt, hvor Her gik snakken på både somalisk, engelsk og dansk. beslutningerne træffes, og hvordan man kan påvirke dem. De to andre værdier er i øvrigt: Bæredygtighed det vil sige, at når en indsats er slut, er området blevet løftet Samarbejde man gør ingenting alene alt koordineres. Beboernes ønsker Disse ønsker kom fra beboerne under høringen og de hører alle til de områder, som den boligsociale indsats i den kommende helhedsplan kommer til at understøtte: Uddannelsesvejledning i uformelle rammer er vigtigt Forældrene skal oplyses og inddrages i uddannelsesvejledningen Lektiehjælp skal være af god kvalitet og for alle også gymnasieelever og voksne Alle skal kunne få bevis på, hvad de kan (OC-dokumentation) Stort behov for forældrerådgivning Praktikpladser i helhedsplanen skal gå til lokale unge Forældre og foreninger laver fælles aktiviteter for familierne Flere arbejdspladser og fritidsjobs til unge i området Skab lokalt medejerskab til området og helhedsplanerne Stort behov for fritidsaktiviteter til børn i området Skab trygge, fysiske rammer Alle formidlingstiltag skal være forankret lokalt med lokale, for lokale, af lokale Beboerhusene er meget vigtige for områderne, og det er væsentligt, at beboerne får medejerskab. To yderligere ønsker Der var på høringen også disse to ønsker, som den boligsociale helhedsplan vil arbejde på at få med i indsatsen med eksterne midler, hvor det er muligt: Stort behov for voksenuddannelse især sprogundervisning, både modersmål og dansk Fokus på de ældre/svage i området i den boligsociale indsats Gellerup.nu Oktober

6 Den første skoleleder ser tilbage Af Jytte Lund Larsen Ved resterne af Nordgårdskolen møder gellerup.nu Hans Jørn Graversen, der var skoleinspektør på Nordgårdsskolen fra Hans kommentar er, at det er deprimerende at se, at skolen er næsten væk. Mens Hans Jørn Graversen ser på krateret af Nordgårdsskolen, dukker minder frem om skolens poppeltræer, som skabte problemer for skolen, for rødderne gik efter fugtige områder. En dag sendte de grønne poppelgrene op i nogle af skolens toiletter. Graversen fortæller, at gartneren var sparringspartner, når en elev havde opført sig upassende, for så kunne eleven dampe af ved at hjælpe gartneren med at slå græs og måske få lov til at køre skolens havetraktor. Og efter en sådan oplevelse kunne eleven deltage i undervisningen igen. Elever er elever Vi tog udgangspunkt i det, eleverne kunne, eller vi gav dem en fælles forståelse af nye emner, så vi var sikre på, at undervisningen var baseret på noget, som eleverne vidste, hvad var. Det betød, at eleverne ikke blot fik nogle udenadlærte færdigheder. Hans Jørn Graversen var også opmærksom på beklædning, som kunne give anledning til drilleri, mobning og andre former for chikane. Det blev ikke accepteret. Budget, skolevæsen og decentral ledelse Skolen fik et budget fra kommunen. Hans Jørn Graversen fortæller, at han indtil slutningen af 80erne ikke fik ekstra bevilling til skolen for at have elever af anden etnicitet i klasserne eller elever, der fik specialundervisning. For Hans Jørn Graversen var det vigtigt at skabe gode relationer til skolevæsenet. Han besøgte det administrative personale, så efterhånden fik skolevæsenet en forståelse for, hvad det ville sige at være skoleleder på Nordgårdsskolen. Det gav et værdifuldt samarbejde. Tillid til skolen Hans Jørn Graversen besøgte sammen med en tolk de fleste af skolens elever i hjemmet. Forældrene gav skoleinspektøren ret i diskussionspunkter. Men det var egentlig uden betydning, for et magtmenneske som en skoleinspektør diskuterede man ikke med. Så kunne man jo gøre som sædvanligt, efter at han var gået, og aftaler kunne slet ikke etableres på denne måde. Hans Jørn Graversen forandrede strategi, og alle møder med forældre foregik på kontoret med en tolk. Hvert barn fik bevilget ti timers tolkebistand om året. Lærerne besøgte så familien med tolkebistand, og hvis familien havde tre børn, betød det, at der kunne være op til 30 besøg om året. Forældrene fik indsigt og efterhånden tillid til skolen. Hans Jørn Graversen siger, at skolen kunne rumme alle elever, når budgettet var stort nok til at dække udgifterne til elevernes behov. Skolen Graversen var den anden af skolens i alt fem skoleledere. Skolen oplevede store ændringer i dens 38-årige levetid, forårsaget af markante ændringer i beboersammensætningen i området. Nordgårdskolen lukkede i Den sidste skoleleder, Rani Hørlyck, var ellers godt i gang med en redningsaktion, takket være heldagsskolen, men politikerne besluttede alligevel en lukning. 6 - Gellerup.nu Oktober 2013

7 Med Jakob på efterskole Af Malene Cathrine Pedersen Drengene står klar. Tre mod tre i de store sorte dragter. Bolden kastes. En spiller griber bolden og løber. Forbi første tackling, forbi anden tackling Spilleren når ikke længere. Først én, så to og hurtigt ligger alle drengene i en bunke på græsplænen og kæmper om bolden. Nederst i bunken ligger 16-årige Jakob Rashiid Sahal fra Gellerup. Er du okay? spørger en af drengene. Det er Jakob, for han er netop startet på Frijsenborg Efterskole i Hammel. Og han har bestemt ikke fortrudt, at han tog af sted. Man lærer mere Selvom Jakob kun har gået på efterskolen en måneds tid, har han allerede fået en masse godt ud af tiden. Han er blandt andet blevet mere ansvarsfuld. Eleverne står selv for at lave mad, gøre rent og vaske tøj herude. Ting, Jakob ikke var vant Amerikansk fodbold er en populær aktivitet på Frijsenborg Efterskole. Her tackles Jakob af kammeraterne. til derhjemme, men som han nu er glad for at have lært. Samtidig hjælper de faste rammer ham også fagligt. Jeg har ikke været så god til at lave lektier tidligere. For mig er fordybelsestiden, hvor man bliver tvunget til at sidde på værelset en time, derfor rigtig god, fortæller Jakob, der synes skolen er blevet både sjovere og nemmere at følge med i. Nye venner Men tiden på efterskolen er meget mere end lektier. Det er også venskaber, samvær og hygge. Og det mærkes tydeligt rundt om på skolen. Fra klasselokalerne høres der grin og samtaler. En flok drenge sidder på værelset og læser lektier. Altså når de lige har set, hvem der er bedst til et computerspil. På gangen går to piger og uddeler knus. Og efter Jakob har fået et, fortæller han, at det har været spændende at møde nye og anderledes unge: For eksempel min værelseskammerat Jens han er jo ude fra landet af. Vi har grinet meget af, hvor forskelligt vi snakker. Selvfølgelig savner man sine venner derhjemme, og det er noget helt andet end Gellerup, fortæller Jakob, imens han kigger ud på de store tomme græsarealer udenfor: Men jeg er faktisk begyndt at kunne lide det her. Tag muligheden For Jakobs familie var det helt naturligt, at han skulle på efterskole: Det var min fars idé. Han sagde, at det ville være godt for mig at prøve noget anderledes og møde nye mennesker. På værelset hygges der med sodavand, lektier og computerspil. Hans storebror Jonas har også gået på efterskole, og det har smittet af på Jakob. Nu håber Jakob, at hans positive oplevelser kan smitte af på nogle af de fordomme om efterskoler, han møder hjemme i Gellerup. Jeg vil helt bestemt råde andre til at tage af sted, hvis de har mulighed for det. Det er virkelig en fed oplevelse siger Jakob begejstret. Selv har han fået økonomisk støtte af kommunen til at komme af sted. Men også staten giver et økonomisk tilskud, hvis størrelse er afhængig af forældrenes indkomst. Du kan læse mere om reglerne og mulighederne på dk, eller du kan kontakte Beboerrådgivningen i Gellerup, Besøg en efterskole Søndag d. 29. september holder landets efterskoler åbent hus kl Se Gellerup.nu Oktober

8 Biblioteket flytter næste år Af Birger Agergaard Allerede engang næste år regner Gellerup Bibliotek med at flytte ud af sine lokaler - og blive midlertidigt genhuset, indtil det nye beboerhus står færdig om cirka fire år. I øjeblikket tyder det på, at biblioteket kan genhuses i City Vest. Chef for Lokalbibliotekerne, Britta Bitsch, bekræfter, at det bliver en genhusning og ikke en istandsættelse af de gamle betonbygninger på Gudrunsvej 78 og 80. Det er således ikke kun biblioteket, men flere kommunale tilbud, der må flytte. Det er vores ejendomsforvaltning, som klarer det med genhusning, men som det ser ud nu, så bliver det i et lejemål i City Vest. Og det kan give os nogle fordele, for vi vil kunne få fat i nogle nye brugergrupper, fortsætter Britta Bitsch. Sammen med brugerne får vi tid til at tænke over, hvordan skal vi indrette vore tilbud i fremtiden, siger chefen for de aarhusianske lokalbiblioteker. Læs hele historien på Fortællinger fra Gellerup Af Malene Cathrine Pedersen Lørdag d. 28. september kl åbner udstillingen Fortællinger i Gellerup/Toveshøj på Gellerup Bibliotek. Hvis du ikke når åbningen, er det godt at vide, at udstillingen fortsætter indtil 23. oktober. Udstillingen er en del af Den Gamle Bys fortællinger om livet i de forskellige aarhusianske bydele og handler derfor om borgernes egne historier om livet i Gellerup. Det er den 34-årige antropolog Danielle Guldmann Sekwati, der på vegne af Den Gamle By varetager projektet og har stået for at indsamle Gellerup-borgernes fortællinger. Helt almindelige mennesker Projektet handler om det liv, der leves af helt almindelige mennesker. Danielle har derfor lagt meget arbejde i at få mange forskellige borgere i Gellerup til at fortælle deres historie. Og det er de historier, udstillingen nu fortæller videre. Samtidig er det også helt i projektets ånd, at den unge lokale kunstner Aysha Amin bidrager til en del af udstillingen: hun fortæller en historie ved at male. En spirende lokalkunstner 17-årige Aysha har altid interesseret sig for kunst og har tegnet i rigtig mange år. Det var dog først sidste år, hun begyndte at male. Alligevel har hun allerede dekoreret en af Gellerupbænkene nede ved Gellerup Bibliotek, og Danielle beskriver hende som en enormt dygtig og spirende kunstner. Derfor blev Aysha også hurtigt kapret til at deltage i udstillingen. Hendes bidrag er dekorationen af nogle store postkasser, der indgår i udstillingen. Der er ikke nogen egentlig fortælling bag mit bidrag til udstillingen, men jeg har ladet mig inspirere af området. Derfor har jeg valgt, at en af kasserne skal være dekoreret af blokke. Det er her, de fleste af os i Gellerup kommer fra. smiler Aysha, inden hun vender tilbage til hendes arbejde. Hvor og hvornår Har du lyst til at se Ayshas færdige arbejde og høre fortællingerne fra Gellerup, så mød op til åbningen af udstillingen. Bydelsmødrene serverer lidt mad til receptionen. 17-årige Aysha Amin lægger grundmaling på en kasse, hvorefter den dekoreres. 8 - Gellerup.nu Oktober 2013

9 Rundt i Gellerupparken Multilegeplads indviet Af Helle Hansen En søndag midt i september, hvor solen skinnede lige mellem 15 og 16, blev det fejret, at multibanen på Dortesvej er færdig. Fritidspatrujlen legede stikbold, basket og fodbold. Perlevennerne kom forbi med kage, kaffe og sodavand til alle børn og voksne, som kiggede ind. Omkring børn og voksne deltog. Søndag den 29. september er der fest på den anden nye legeplads bag Gudrunsvej 58. Også her kommer Fritidspatruljen og sætter sport og leg i gang. Der var kø for at komme til at øve basketball. Perlevennerne havde drikkevarer og kager med til de, der var mødt op. Rundt på Toveshøj Beboere til møde om uro og hærværk Af Birger Agergaard Du kan læse referatet fra Toveshøjs afdelingsmøde i dette nummer af Skræppebladet. Herunder nævner vi nogle af de andre ting, der blev trukket frem på mødet. Det meste blev nævnt af afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen. Dialogmøde i uge 43 Toveshøj har i flere år døjet med omfattende hærværk, og i denne sommer har der også været en del uro, som har gjort beboerne utrygge. Derfor vil Brabrand Boligforening i uge 43 holde et møde med beboerne. hvor beboerne kan komme og tale med repræsentanter for politi, kommunale instanser og boligforeningen. Målet er at få belyst, hvordan uroen kommer til udtryk, og hvad myndigheder og boligforening kan gøre for at hjælpe beboerne i området. Datoen for mødet er ikke fundet endnu - men det skal foregå i Tousgårdsladen. Pænere containergårde De nuværende containergårde er ikke særligt kønne, og sorteringen af affald En af de gamle containergårde på Edwin Rahrs Vej. (foto: Birger Agergaard) fungerer ikke altid. Anett har set eksempler på pænere gårde, og hun er i dialog med inspektør Peter Sørensen om indførelse af nye gårde. De vil have den fordel, at det kun er beboere, der kan lægge deres affald der. De bliver også videoovervåget - på grund af beboernes beslutning om omfattende overvågning. Lys over Toveshøj Nogle af stierne på Toveshøj har fået bedre lys, men slet ikke alle steder. Anett beklagede også, at der er mørkt mange steder, også på de stier, der hører til kommunen, og en del lamper virker slet ikke. Anett opfordrede beboerne til at melde til driften, når lamper går i stykker. Inspektør Peter Sørensen nævnte, at der skal spares op i afdelingen til bedre lys, så i øjeblikket kan det kun ske i en blok om året. Pedel-timer til Laden Laden har kun åbent få timer om ugen, og derfor arbejder bestyrelsen på en måde at give Laden en pedel på nogle timer om ugen (fire-fem timer) som en håndsrækning til Ladens alle små behov i hverdagen. Det vil også hjælpe husmanden, som pt. er sygemeldt. Gellerup.nu Oktober

10 Verdens-stjerne vender hjem til Gellerup Af Ole Jessen Den verdenskendte somaliske sangstjerne Maryam Mursal vender i starten af oktober hjem til Gellerup, hvor hun boede i en årrække og startede sin musikalske karriere. Maryam Mursal kommer for at optræde og synge ved: Somalisk Bog- og Kulturfestival lørdag d. 5. oktober kl på A-Toget (tidl. Gellerupscenen). Der er gratis adgang. Da hun begyndte at synge i Somalias hovedstad Mogadishu i 1966, var Maryam Mursal den første kvindelige sanger, der optrådte i det meget mands-dominerede samfund. Hendes flugt fra borgerkrigen i Somalia til Danmark, hvor hun fik asyl, dannede baggrund for den første cd The Journey. Da hendes sangkarriere for alvor tog fart, flyttede hun fra Aarhus til London, men hun har stadig stor tilknytning til Gellerup. Endnu større tilknytning til Gellerup har den meget ansete somaliske digter, Halime Sofe, der bor i Gellerup. Hun vil læse nogle af sine digte op, hvoraf nogle vil blive oversat til dansk. Flere somaliske forfattere vil fortælle om deres bøger. Det er Zainab Dahir, Abdulaziz Ali Ibrahim, Said Ali Shire Ali Nur Hussein og Mohammed H. Hassan. Maryam Mursal er hovednavnet på Bog- og Kulturfestivalen, men dagen byder på en flot blanding af somalisk kultur. Den somaliske festival byder også på en anden verdenskendt somalisk sangerinde, Farxiya Fiska. Der bliver desuden lokalt forankret dansk/somalisk musik med det velkendte band Horn of Africa. Der bliver også oplysning om Somalia ved professor Bjørn Møller og journalist Vibeke Rask Grøn. Fritidspatruljen og Cirkus Tværs står for børneaktiviterer. Somaliske foreninger i Aarhus vil præsentere deres aktiviteter. Festivalen arrangeres af Somali Community in Denmark, Somalisk Aktiv Kvindeforening, AarhuSomali, Radar 8220 og Gellerup Bibliotek. Den støttes af bl.a. Gellerup Kulturmidler. Flere oplysninger: Gellerup Stemmer Af Birger Agergaard Gellerup havde ved sidste kommunalvalg en af de laveste stemmeprocenter i landet, men det skal være anderledes til valget 19. november Gellerup Stemmer er et fællesskab af beboere og foreninger i Gellerup, som vil være med til at banke stemmeprocenten i vejret Gellerup.nu Oktober 2013 Bydelsmødrene i Gellerup får en stærk rolle, idet de vil gå rundt til hver lejlighed og fortælle om, hvordan man kan stemme, hvordan valgkortet skal bruges osv. Der kommer også vælgermøder, men i stedet for at holde ét stort vælgermøde bliver der flere mindre møder. Det første er 2. november og holdes sammen med Integrationsrådet. Desuden er der valgmøder om Job og uddannelse (4. november) og Familier, demokrati og netværk (12. november). Gellerup Bibliotek vil i perioden 28. oktober til 14. november holde valgcafeer, hvor partierne præsenterer sig enkeltvis. Der er meget mere i vente se mere på og i det næste nummer af beboerbladet.

11 Æbleuge på Natursamarbejdet Kunne dit barn tænke sig selv at prøve at lave æblemost? Fra den oktober holder Natursamarbejdet Æbleuge. Her er alle daginstitutioner i Aarhus Kommune inviteret til at komme og prøve at lave æblemost. Vil man have mosten med hjem, skal man selv medbringe æbler. Få daginstitutionen til at kontakte naturvejleder Torben Gang Rasmussen for yderligere information og tilmelding. Telefon: eller mail: Fodbold for mænd Hver tirsdag er der gratis fodbold for alle mænd i Globus1. Har du lyst til at være med, er det eneste, du skal gøre, at møde op tirsdage kl Tilbuddet gives i samarbejde med Folkesundhed Aarhus. For yderligere information, kontakt kontoret på telefon eller mail: Fælles Oktoberfest Gellerupparken og Toveshøj er gået sammen om en festlig aften for det voksne publikum kaldet Oktoberfest. Den holdes i Tousgårdsladen lørdag den 12. oktober kl Menuen er rejecocktail eller en ananasring med hønsesalat til forret og nakkesteg stegt som vildt med Waldorfsalat eller krydret kylling med rodfrugter til hovedret og med is til dessert og kaffe og en småkage. Øl, vin og vand kan købes. Efter middagen bliver der spillet op til dans med levende musik ved Jørgen Sølvsten. Billetter til 125 kroner kan købes i Laden tirsdag og torsdag kl eller onsdag kl hos Inga Bech. Evt tilmelding via tlf senest tirsdag den 8. oktober. Kvinder i gang Hver tirsdag inviteres alle kvinder til fælles gåture i det fri. Kom ud at få dig rørt og mød andre kvinder fra området. Det eneste du skal gøre, er at møde op tirsdage: Kl ved Folkesundhed Aarhus, Globus1, Gudrunsvej 3A eller Kl ved Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6b. Tivoli og Eid Få indflydelse på dit lokalcenter Der er Tivoli tirsdag, onsdag og torsdag i efterårsferien, hvor Nordisk Tivolipark kommer og stiller det flotte tivoli op. Gellerupparken holder Eid for alle afdelingens børn i Nordgårdhallen den sidste lørdag i efterårsferien. Lokalcenter Gellerup skal have nyt brugerråd og søger derfor ildsjæle, der ønsker at have indflydelse på dagligdagen, beslutninger og den fremtidige udvikling. For interesserede holdes der opstillingsmøde torsdag den 26. september kl på lokalcentret, Gudrunsvej 80. Alle borgere, der er fyldt 60 år, samt førtidspensionister er stemmeberettigede og kan stille op. På opstillingsmødet kan du høre mere om brugerrådets arbejde og om frivillighed og medborgerskab på lokalcentret. Efterfølgende serveres der aspargessuppe med flute. Kontakt frivilligkoordinator Eileen Owens på telefon eller mail: for mere information. Unge vælger byråd I oktober vælges et nyt ungebyråd, som er unge politikere, der er valgt på skolerne. Gellerups skoleelever på Lykkeskolen og Tovshøjskolen skal altså også vælge nye byrådsmedlemmer, og 16 kandidater herfra er stillet op. Du kan følge med på dk, hvor hver kandidat lægger en lille video op. Valget slutter 4. oktober, og 10. oktober starter det unge byråd sit arbejde.

12 Vinderen af årets altankonkurrence i Gellerupparken blev Helle Hansen. Hun nyder sin altan på 7. sal på Gudrunsvej med udsigt til Himmelbjerget (billedet til højre). Nummer to blev Anne-Louise Agerskov, der bor på tredje sal på Bentesvej med udsigt over kollegiet. Nummer tre blev sidste års vinder Jytte Nielsen. Der er blomsterpræmier til vinderne. Fotos: Helle Hansen og Anne-Louise Agerskov. Kalender Oktober 2013 Onsdag d. 2. oktober kl Meditativ dans, Gellerup Kirke Torsdag d. 3. oktober kl Babysalmesang, Gellerup Kirke Lørdag d. 5. oktober kl Somalisk Bog- og Kulturfestival, A-Toget Lørdag d. 5. oktober kl Børnebingo, Yggdrasil Søndag d. 6. oktober kl.? Verdenshavernes tur til Hamburg, se Mandag d. 7. oktober kl Beboeraften med teaterforestillingen URO, A-Toget Lørdag d. 12. oktober kl Oktoberfest, Tousgårdsladen Tirsdag d. 15. oktober kl. 7-9 Eid-bøn, Globus1 Onsdag d. 16. oktober kl Læring for børn om dyr, Gellerup Bibliotek Onsdag d. 23. oktober kl Lær om NemID mv., Gellerup Bibliotek Fredag d. 25. oktober kl Fællesspisning, Cafe Perlen Onsdag d. 30. oktober kl Lav dit eget cirkus, Gellerup Bibliotek Lørdag d. 2. november kl Vælgermøde m. Integrationsrådet, Foreningernes Hus Søndag d. 3. november kl Hvordan bliver man politiker, Yggdrasil Læs mere om arrangementerne på gellerup.nu

Gellerup.nu. Chadi fortæller Gellerup - side 3. Bedst til FIFA. Radwan: Stem! Najma: Stem! Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. Chadi fortæller Gellerup - side 3. Bedst til FIFA. Radwan: Stem! Najma: Stem! Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Najma: Stem! 5 Bedst til FIFA 3 Radwan: Stem! 10 Gellerup.nu l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Chadi fortæller Gellerup

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Gellerup.nu. Den glade sommer - side 2 & 6. Bydelsmødre på Borgen. Stille sommer. Mahmoud: Stem! Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. Den glade sommer - side 2 & 6. Bydelsmødre på Borgen. Stille sommer. Mahmoud: Stem! Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Mahmoud: Stem! 3 Bydelsmødre på Borgen 5 Stille sommer Gellerup.nu l 2 Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Den glade sommer

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Gellerup.nu. Dicte jammer i Gellerup. Haibe - de første er ansat. Sami - tættere på moskeen. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. Dicte jammer i Gellerup. Haibe - de første er ansat. Sami - tættere på moskeen. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Sami - tættere på moskeen 3 Dicte jammer i Gellerup 10 Haibe - de første er ansat Gellerup.nu 5 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs

Læs mere

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj LÆS BLANDT ANDET: Afdelingsbestyrelserne siger ja Tryghedsgaranti træder i kraft efter sommer Skema A og økonomien Moskéforeningen anbefaler et ja Husk beboermøder Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken

Læs mere

NYHEDSBREVET. OCN-interessen. seneste nyt fra ungdomsskolen, klubber og legepladser. Indhold breder sig. Lokale talenter til vellykket Gelleraps

NYHEDSBREVET. OCN-interessen. seneste nyt fra ungdomsskolen, klubber og legepladser. Indhold breder sig. Lokale talenter til vellykket Gelleraps NYHEDSBREVET seneste nyt fra ungdomsskolen, klubber og legepladser 1 Lokale talenter til vellykket Gelleraps Mange hundrede børn og unge fra hele kommunen deltog eller var publikum til dette års Gelleraps.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Sol & Sommer. Har du tænkt på, hvad du skal lave i Sommerferien? Her er et væld af muligheder, du kommer ikke til at kede dig!

Sol & Sommer. Har du tænkt på, hvad du skal lave i Sommerferien? Her er et væld af muligheder, du kommer ikke til at kede dig! Sol & Sommer 2015 Har du tænkt på, hvad du skal lave i Sommerferien? KOM OG VÆRE MED HELE SOMMEREN Her er et væld af muligheder, du kommer ikke til at kede dig! FRITIDSPATRULJEN Hver tirsdag laver vi skattejagt,

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Gellerup.nu. Mariana: talent for at synge side 7. Rabih godt valg. Christian god klatremur. Ahmed godt papir

Gellerup.nu. Mariana: talent for at synge side 7. Rabih godt valg. Christian god klatremur. Ahmed godt papir t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Ahmed godt papir 5 Rabih godt valg 3 Christian god klatremur Gellerup.nu 8 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Mariana:

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Gellerup.nu. Anett forslag til. moské Malek bager en kobeh. Ghassan ny skole. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. nr.

Gellerup.nu. Anett forslag til. moské Malek bager en kobeh. Ghassan ny skole. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. nr. t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Ghassan ny skole 7 Anett forslag til 9 moské Malek bager en kobeh Gellerup.nu 10 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Bassima:

Læs mere

Gellerup.nu. Perlerne fra Gellerup - side 7. Gelleraps. Allans højskole. Bentesvejs beboere. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. Perlerne fra Gellerup - side 7. Gelleraps. Allans højskole. Bentesvejs beboere. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Bentesvejs beboere 7 Gelleraps 10 Allans højskole Gellerup.nu l 4 Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Perlerne fra Gellerup

Læs mere

Gellerup.nu. Magiske billeder fra Gellerup side 10. Veje alle vegne. Drenge drømmer om... Bokser skriver kontrakt

Gellerup.nu. Magiske billeder fra Gellerup side 10. Veje alle vegne. Drenge drømmer om... Bokser skriver kontrakt t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Bokser skriver kontrakt 3 Veje alle vegne 7 Drenge drømmer om... Gellerup.nu l 4 Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Magiske

Læs mere

Gellerup.nu. De hjælper khat-misbrugere. Weam - ildsjæl med fodbold. Vandrer for trygheden. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. De hjælper khat-misbrugere. Weam - ildsjæl med fodbold. Vandrer for trygheden. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Vandrer for trygheden 4 De hjælper khat-misbrugere 7 Weam - ildsjæl med fodbold Gellerup.nu 12 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Gellerup.nu. Cool mikro-virksomhed - side 7. Årets Perle. Deeqa cykler. Ahmad fortsætter. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere

Gellerup.nu. Cool mikro-virksomhed - side 7. Årets Perle. Deeqa cykler. Ahmad fortsætter. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere SKRÆPPEBLADET Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Ahmad fortsætter 8 Årets Perle 9 Deeqa cykler Gellerup.nu l 8 Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Cool mikro-virksomhed - side

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Siden sidst - og lidt frem!

Siden sidst - og lidt frem! Solrød Aktivitets - og Frivilligcenter AFC samt Daghjem for visiterede borgere Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand Telefon 5618 2445 Mandag- torsdag kl. 9.00-16.00 - Fredag kl. 9.00-15.00 - lukket lørdag

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Inddragelse Og Demokrati.

Nyhedsbrev nr. 13. Beskæftigelse. Uddannelse. Trivsel. Sport Og Motion. Sundhed. Børn/Unge. Beboernetværk. Familie. Inddragelse Og Demokrati. Læs hvad der bl.a. sker i Sønder - og Korskærparken Nyhedsbrev nr. 13 Beskæftigelse Og Uddannelse Trivsel Og Sundhed Sport Og Motion Børn/Unge Og Familie Beboernetværk Inddragelse Og Demokrati Kultur Og

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Opsamling fra Åben Bod & Guidede Ture 16.05.13

Opsamling fra Åben Bod & Guidede Ture 16.05.13 Opsamling fra Åben Bod & Guidede Ture 16.05.13 Det ville være flot med nogle flere træer og blomster. Her mangler farver! Måske nogle haver med blomster. Men beboerne skal passe dem, ellers bliver de ødelagt.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

1. Velkomst og navnrunde. Elsebeth fra Samvirkets styregruppe bød velkommen og deltagerne præsenterede kort sig selv.

1. Velkomst og navnrunde. Elsebeth fra Samvirkets styregruppe bød velkommen og deltagerne præsenterede kort sig selv. Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet...

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet... Flakkebjerg Energilandsby inviterer til energifestival. Energifestivalen arrangeres af Energisterne, som er et samarbejde mellem borgere og institutioner i Flakkebjerg. spørg! om energi? El-biler og cykler

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

2. Præsentation af Kvartalets forening/institution - Aktiv Kvindeforening.

2. Præsentation af Kvartalets forening/institution - Aktiv Kvindeforening. Referat af Samvirkes kvartalsmøde Tirsdag den 3. marts 2009 1. Velkomst og kort præsentationsrunde af alle ordstyrer Troels Troels, Inge, Jes, Suleiman, Vagn, Hans Henrik, Lillian, Mohammed, Mette, Fatima,

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. marts 2015 Fredagsbrev nr. 816 Næste uge: 28.marts 02.april 05.april Konfirmation i Korskirken Påskeferie Skole igen Lærermøde Forældrerådsmøde Skov.bh.haven 5.kl.forældre

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere