SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER. Firmware Version: 4.0x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER. Firmware Version: 4.0x"

Transkript

1 DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 4.0x

2 Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B4 PLUS systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig produktudvikling har ført til opnåelse af højeste lydkvalitet. Hvis du ønsker at downloade B4 PLUS vejledningerne i høj opløsning og den senest opdaterede firmware til dit product, kan du besøge webstedet REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer: B4 Batteri oplader Bluetooth systemet er fremstillet i overensstemmelse med de essentielle sikkerhedskrav og øvrige forskrifter i EUdirektivet 99/5/CE, 2002/95/CE, 2011/65/CE, 2002/96/CE Direktivet 2006/95, 2004/108, 2002/95/CE, 2011/65/CE, 2002/96/CE, 2009/125/CE Batteri Direktivet 2006/66/CE Overensstemmelseserklæringen (CE) kan downloades fra websiden (Download Section). FccID: Y6MNCOM4 N21550 Bluetooth er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc

3 Indholdsfortegnelse 1. ADVARSLER OG SIKKERHED Trafiksikkerhed Tænd kun i sikre områder Interferenser Sådan bruges produktet rigtigt Kvalificeret personale Tilbehør og batterier Skrotning PAKNINGENS INDHOLD INSTALLATION Fjernelse af B4 PLUS- systemet på styrthjelmen GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Systemmenu N-Com Wizard TILSLUTNING AF BLUETOOTH ENHEDER Funktion til nulstilling af tilslutningerne FUNKTIONER MED MOBILTELEFONEN FUNKTIONER MED GPS SATELLIT-NAVIGATOREN FM-STEREO RADIO BLUETOOTH A2DP AFSPILLER AUDIOENHEDER VIA KABEL SAMTALEANLÆG N-Com MELLEM TO STYRTHJELME Tilslutning af samtaleanlæg Samtaleanlægsfunktion SAMTALEANLÆG N-Com MOTORCYKEL-MOTORCYKEL Tilslutning motorcykel-motorcykel Drift af opkald Motorcykel-Motorcykel Modtagelse af opkald Motorcykel-Motorcykel UNIVERSAL INTERCOM samtaleanlæg UNIVERSAL INTERCOM parring UNIVERSAL INTERCOM funktion UNIVERSAL INTERCOM Motorcykel - Motorcykel BATTERI Signal for fladt batteri Genopladning af systemet STYRINGER: SAMMENDRAG BEGRÆNSET GARANTI Garantidækning Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen Gyldighed af den begrænsede garanti Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer Produktidentifikation REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN... 27

4 1. ADVARSLER OG SIKKERHED Læs denne brugsanvisning omhyggeligt samt brugsanvisningerne til de andre N-Com kits, som du vil bruge sammen med dit N-Com B4 PLUS. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse regler ikke, kan der opstå farlige situationer. Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, på væddeløbsbaner og lignende. Pas på: Installering af N-Com B4 PLUS medfører en vægtforøgelse på cirka 110 gram udover vægten på styrthjelmen og andet udstyr. Advarsel: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor at styrthjelmen bliver våd indvendigt, inklusiv polstringen, for at undgå at beskadige systemet. Kommer der vand ind i styrthjelmen, skal du tage N-Com systemet og polstringshætten ud og lade det lufttørre. Fjern batteriet fra det relevante sæde og lad det lufttørre Trafiksikkerhed Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende bruges til at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må det kun foretages, når køretøjet holder stille. Herunder i særdeleshed: Forudindstil telefonen til automatisk besvarelse (se anvisningerne til telefonen for at foretage denne justering). Hvis telefonen ikke er udstyret med denne funktion, skal du, før du svarer på indkommende opkald, standse køretøjet et passende sted, hvorefter du kan besvare opkaldet. Foretag ikke opkald under kørslen. Stands køretøjet på et sikkert sted, hvorefter du kan foretage opkaldet. Juster lydstyrken således, at den ikke forstyrrer eller distraherer dig under kørslen og samtidig giver dig mulighed for tydeligt at høre udefra kommende lyde. Brug ikke mobiltelefonen eller andre ting, der er tilsluttet N-Com systemet under kørslen. Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen har højeste prioritet Tænd kun i sikre områder Ved anvendelse af N-Com overhold alle begrænsninger og anvisninger i forbindelse med brug af mobiltelefoner. Tænd ikke mobiltelefonen eller N-Com systemet på steder, hvor det er forbudt, eller hvor udstyret kan forårsage forstyrrelser eller farlige situationer. Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold ved benzintanken. Brug ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter. Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer 1.3. Interferenser Alle telefoner og udstyr, der udsender trådløse transmissioner, er udsat for interferenser, der kan forringe brugen af det tilsluttede udstyr. Disse interferenser skyldes ikke en fejl i N-Com systemet. 4

5 1.4. Sådan bruges produktet rigtigt B4 PLUS Brug kun udstyret i normal indstilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det ad, foretage indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet. Pas på: Juster lydstyrken på N-com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, før systemet tages i brug under kørslen. Pas på: Hvis lydstyrken er for høj, kan det medføre høreskader. Pas på: Juster lydstyrken på N-Com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, for at undgå afspilning med en alt for høj lydstyrke, da dette kan medføre høreskader. Pas på: En ukorrekt installering af systemet i styrthjelmen kan ændre de aerodynamiske egenskaber samt sikkerhedsegenskaberne i styrthjelmen, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-Com systemet i henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-com forhandleren. Pas på: Aflytning af andre apparater må ikke få indflydelse på kørslen, der skal have førsteprioritet. Foretag derfor håndtering af det elektroniske udstyr og af N-Com systemet, mens køretøjet holder stille og i overholdelse af færdselsloven. Bemærk: B4 PLUS tillader radio modtagelse. Licens betales af brugeren Kvalificeret personale Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler. Styrthjelmen er sikkerhedsudstyr; indgreb på styrthjelmen og/eller på det indvendige elektroniske system kan være farligt og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien Tilbehør og batterier Brug udelukkende Nolangroup-godkendte batterityper, opladeudstyr og tilbehør til din produktmodel. Anvendelse af andre typer end de anviste kan være farlig og medfører bortfald af garantien. Henvend dig til din forhandler for en oversigt over tilgængeligt, godkendt udstyr. Når strømforsyningskablet tages ud af udstyr eller batteriopladeren, skal du altid holde og trække i stikket og ikke i selve kablet. Brug ikke batterierne til andre formål end de foreskrevne. Brug aldrig batteriopladeren eller batterierne, hvis de ser ud til at være beskadigede. Kortslut ikke batteriet. Opbevar batteriet ved en temperatur på mellem 0 / +45 C (Lader); -20 / +60 C (I brug). Fare for brand eller eksplosion: Kast aldrig batterier ind i ild og udsæt dem aldrig for høje temperaturer! Smid aldrig batterier væk sammen med almindeligt affald. Batterierne skal skrottes i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Tag aldrig styrthjelmen på mens batteriet lades. Styrthjelmen må aldrig efterlades inden for rækkevidde af børn uden tilsyn, for at undgå at de kan få adgang til forsyningsbatterierne, som kan medføre alvorlige sundhedsskader. Batteri Lithium Ion AB463651BU Litio 3,7V 800mAh Batterioplader AK00G VU 100/240V 50/60 Hz 5V A 5

6 1.7. Skrotning Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, hvis systemet skal tages ud af styrthjelmen. Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger: Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder, at produktet inden for det Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt (Direktiv 2002/96/EF). Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening. For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparat, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet. 6

7 B4 PLUS 2. PAKNINGENS INDHOLD De følgende dele findes i N-Com B4 PLUS pakken: Batteridæksel Mikrofon Bluetooth-kort Antenne Tastatur til drift af styringer N-Com B4 Stikforbindelser: - Indgangsjack 3,5mm - Mikro USB Mikro USB-ledning Genopladeligt batteri Batterioplader Multimedia Wire2 Nøgle Skum til mikrofon 7

8 3. INSTALLATION Du kan downloade videoen, der beskriver installationen på under afsnittet Download. Åbn det lille låg, der sidder på e- boksen, og sæt det genopladelige batteri ind i systemet, sørg for at overholde den korrekte retning for isættelse (Fig.1) Fig. 1 Før B4 PLUS-systemet installeres i styrthjelmen, skal man kontrollere at systemet tænder på korrekt vis. Tryk på knappen on, og hold den trykket ned i ca. 2 sekunder, til lysdioderne tænder og det er muligt at høre tonen i hovedtelefonen. Fortsæt så med installationen. Fjern polstringshætterne (jf. styrthjelmens instruktioner). Fjern skruen på pakningen, der sidder på styrthjelmens kant ved brug af den relevante nøgle (Fig. 2). Fjern de små N-Com propper, der sidder på pakningen på kappens kant, bagtil og på styrthjelmens venstre side (Fig. 2). Fig. 2 Fjern fuldstændigt pakningen på kanten, som vist på Fig. 3, og fjern desuden polstringen. 8 Fig. 3

9 B4 PLUS Før N-Com systemet installeres, skal du først fjerne skumpolstringerne, hvis til stede, der sidder i styrthjelmen. Tilvalg 1: Fjern den nedre skumrand samt polstringerne til N-Com øretelefonerne, der sidder i EPS-puderne. Tilvalg 2: Fjern de venstre og højre sidepolstringer samt polstringerne til N-Com øretelefonerne, der sidder i EPS-puderne. Tilvalg 1 Tilvalg 2 Bemærk: Husk at opbevare styrthjelmens polstringer, i det tilfælde du ønsker at anvende selve styrthjelmen uden Ncom system installeret. Sæt systemet ind i det relevante sæde bag på styrthjelmen, og tryk det ned i bund i rilleskæringen (Fig. 4). Fig. 4 Placer antennen ved at folde den sammen inde i kappen. 9

10 Anbring ledningen inde i styrthjelmen og indkobl den højre fastgørelsesklips i det relevante sæde (Fig. 5) Fig. 5 Placer mikrofonen i det relevante sæde, på styrthjelmens højre side, ved at indføre den metalliske del der findes på rilleskæringen der sidder på det lille stel til indkobling af hagebrættet (Fig. 6). Fig. 6 Pas på: kontroller, at siden på mikrofonens støtte med skriften N-Com vender mod styrthjelmens indvendige del. Anbring ledningen inde i styrthjelmen og indkobl den venstre fastgørelsesclips i det relevante sæde. Fastgør tastaturet til styrthjelmen ved at indkoble de relevante kroge. Fig. 7 Placer den højre og den venstre højtaler i sæderne, der findes i polystyrenhætterne. Drej en smule højtalerne i deres sæde, om nødvendigt. Genmonter pakningen på kanten og fastgør den med den relevante skrue Genmonter hætterne. 10

11 3.1. Fjernelse af B4 PLUS- systemet på styrthjelmen For at fjerne B4 PLUS-systemet på styrthjelmen, følg de nedenstående trin: Fjern hætterne og kappens pakning på kanten; B4 PLUS Fjern tastaturet på kappen, ved at bruge en flad skruetrækker (eller lignende redskab) som løftestang og løfte opad i den relevante spalte, som vist på fig. 8. Fig. 8 Afkobl klipsene til højre og venstre ved at bruge en flad skruetrækker (eller lignende redskab) som løftestang og løfte opad, som vist på fig. 9. Fig. 9 Fjern fuldstændigt B4 PLUS-systemet på styrthjelmen, sæt hætterne og pakningen på kanten på plads igen. 11

12 4. GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Alle N-Com systemets funktioner aktiveres ved brug af 3 taster,, on og. Hver styring, der sendes til systemet, bekræftes med udsendelsen af et særligt lydsignal, som kan variere i henhold til den anmodede funktion, eller af en stemmemeddelelse. Det er på denne måde muligt at anvende alle funktionerne med styrthjelm på. Styringen, der sendes til systemet, er afhængig af, hvor lang tid tasten holdes nede. Tænding Slukning Højere lydstyrke Lavere lydstyrke Tryk og hold tasten on nede i ca. 2 sekunder til advarselslampen tænder og lyden kan høres i hovedtelefonen. Tryk og hold tasten on nede i ca. 5 sekunder til advarselslampen og lyden slukker. Tryk i kort tid på tasten for at øge lydstyrken. Maksimumstyrken signaleres med et dobbelt lydsignal. Tryk i kort tid på tasten for at dæmpe lydstyrken. Minimumstyrken signaleres med et dobbelt lydsignal Systemmenu B4 PLUS systemet er forsynet med en menu med 3 funktioner: BASIS, RADIO, MOTORCYKEL-MOTORCYKEL (aktiveres efter anmodning). For at bladre i kortets funktionsmenu, tryk (mens systemet er tændt) på tasten on i 2 sekunder. Overgang fra den ene til den anden funktion bekræftes med udsendelsen af en stemmemeddelelse, der angiver systemets statusoplysninger. Når B4 PLUS tændes, er menuen altid indstillet på BASIS position. Afhængigt af menuens position er det muligt at styre de forskellige lydanordninger og de forskellige tilgængelige funktioner: MENU BASIS RADIO MOTORCYKEL- MOTORCYKEL FUNKTIONER Brug af en udvendig lydkilde, der er tilsluttet via kabel Brug af telefon/gps tilsluttet via Bluetooth Brug af samtaleanlægget Pilot Passager eller Universal Intercom For at lytte og styre Bluetooth A2DP afspilleren For at lytte til og styre FM-radioen Brug af telefon/gps tilsluttet via Bluetooth Brug af samtaleanlægget Pilot Passager eller Universal Intercom Brug af samtaleanlægget Motorcykel-Motorcykel Brug af samtaleanlægget Pilot Passager eller Universal Intercom Funktionerne til drift at Bluetooth telefonen er tilgængelige fra alle menuens positioner. Bemærk: Menuen Motorcykel-Motorcykel aktiveres enten ved brug af det tilsvarende system (jf. kapitel 12) eller ved brug af N-Com Wizard programmet. 12

13 B4 PLUS 4.2. N-Com Wizard N-Com Wizard er programmet til Pc en, der giver mulighed for at styre og konfigurere B4 PLUS systemet. Programmet downloades fra Internet web-stedet i Download afsnittet For at bruge det, er det nødvendigt at tilslutte styrthjelmen udstyret med B4 PLUS til Pc en, ved brug af det medfølgende USB-kabel. Ved brug af N-Com Wizard er det muligt at tilpasse B4 PLUS anlægget med de følgende muligheder: Indstille systemets niveauer af lydstyrken Lagre og styre de foretrukne radiostationer Opdatere anordningens firmware Aktivere eller afbryde menuen Motorcykel-Motorcykel Styre forbindelserne med andre motorcykler Programmet har en online vejledning, der forklarer programmets funktion (efter at have installeret programmet på Pc en, tryk på F1 for at vise vejledningen). 5. TILSLUTNING AF BLUETOOTH ENHEDER For at forbinde B4 PLUS systemet med en anden Bluetooth anordning, er det nødvendigt først at tilslutte den anden anordning til N-com systemet. Fremgangsmåden på tilslutningen er identisk for alle de forskellige Bluetooth anordninger: mobiltelefoner, MP3 Bluetooth afspillere, satellit-navigatorer, osv. 1. Kontroller, at B4 PLUS er slukket; 2. Tryk og hold tasten on nede (i mere end 4 sekunder) til advarselslamperne blinker hurtigt og der lyder et skarpt lydsignal fra højtaleren, der angiver fremgangsmåden Sammenslutning ; 3. Aktiver Bluetooth anordningen for at starte søgningen af Bluetooth anordninger (læs i brugervejledningen for den relevante anordning for at kontrollere, at tilslutningens fremgangsmåde er korrekt, da den er forskellig afhængigt af mærke og model); 4. Efter få sekunder vises navnet N-Com B4 v.. på telefonen, efterfulgt af fabrikantens data; 5. Vælg N-Com anordningen. Hvis der anmodes om password, indtast koden 0000 (fire nuller); 6. B4 PLUS bekræfter, at tilslutningen lykkedes med et lydsignal i hovedtelefonen, og advarselslamperne holder op med at blinke; 7. Sluk og tænd igen både for telefonen og for B4 PLUS for at gemme tilslutningsdataene. Bemærk: Tilslutningen lagres i hjelmen og i telefonen, og den går ikke tabt, når disse anordninger slukkes. Denne procedure foretages derfor kun én gang. Bemærk: Hvis en Bluetooth anordning (telefon eller GPS) forsynet med afspiller med Bluetooth A2DP profil allerede er tilsluttet, er det IKKE nødvendigt at gentage tilslutningen, fordi tilstedeværelsen af A2DP-protokollen allerede er blevet lagret af B4 PLUS. 13

14 Efter at Bluetooth anordningen er blevet tilsluttet, starter forbindelsen automatisk, når systemet tændes. Hvis forbindelsen ikke starter automatisk efter nogle sekunder, er det muligt at opnå forbindelse ved brug af Bluetooth anordningen, eller ved at trykke på on i 4 sekunder Funktion til nulstilling af tilslutningerne Det er muligt at slette alle de tilsluttede anordninger fra systemets hukommelse. Operationen er ikke reversibel; efter nulstillingen er det derfor nødvendigt igen at tilslutte telefonen (eller de andre kompatible Bluetooth anordninger). For at slette alle de anordninger, der er blevet tilsluttet på forhånd, gør følgende:tryk på tasten on og hold den nede (i mere end 4 sekunder), til advarselslamperne begynder at blinke hurtigt og højtaleren udsender et skarpt lydsignal, der angiver, at Tilslutningsmodus er udført; Tryk samtidig på tasterne og i 4 sekunder og slip dem, når et lydsignal udsendes. N-Com systemet udsender et særligt lydsignal og slukkes derefter. Det er også muligt at aktivere denne funktion med Pc en ved brug af N-Com Wizard funktionen. 14

15 6. FUNKTIONER MED MOBILTELEFONEN Svar på et opkald Afslutning/nægtet opkald Taleopkald (ekstraudstyr) Genopkald af sidste telefonnummer Overførsel af et opkald fra styrthjelm til telefon B4 PLUS Tryk i kort tid på en hvilken som helst tast, når telefonen ringer Tryk og hold tasten on nede i ca. 2 sekunder (til lydsignalet udsendes) Tryk og hold tasten on nede i ca. 4 sekunder (til lydsignalet udsendes) Tryk kortvarigt og samtidig på tasterne og For at overføre et igangværende opkald fra styrthjelmen til telefonen, tryk samtidig på begge tasterne og og hold dem nede i 4 sekunder Telefonkonference funktion B4 PLUS giver mulighed for telefonkonference mellem Pilot og Passager. Når et opkald modtages på mobiltelefonen, der er tilsluttet via Bluetooth til B4 PLUS, afbrydes midlertidigt Pilot-Passager samtaleanlægget. Hvis man ønsker det, er det muligt at foretage telefonopkaldet med den anden styrthjelm ved at aktivere samtaleanlægget manuelt under opkaldet (ved at trykke kort på on ). Bemærk: Denne funktion er udelukkende aktiv hvis også passageren er udstyret med et N-Com system med de samme specifikationer. Hvis Universal intercom systemet anvendes, er det nødvendigt at kontrollere, at det andet samtaleanlæg understøtter Konference funktionen. 7. FUNKTIONER MED GPS SATELLIT-NAVIGATOREN B4 PLUS er kompatibel med de mest udbredte satellit-navigatorer til motorcykler. Ved at forbinde N-Com systemet til GPS-systemet sendes alle indikationerne til styrthjelmen. For hver kommunikation af navigatoren med passageren via Bluetooth, afbrydes samtaleanlægget og genoptages automatisk, når samtalen er afsluttet. Bemærk: Hvis navigatoren kan tilsluttes en Bluetooth mobiltelefon, er det muligt at høre lyden direkte i hovedtelefonen ved hjælp af GPS-systemet. I dette tilfælde anvendes navigatoren for at svare på telefonen. GPS-konference funktion Konferencefunktionen giver mulighed for at bevare samtalefunktionen Pilot-Passager også under Satellit-navigatorens meddelelser, og dermed undgå at afbryde samtaleanlægget, hver gang navigatoren udsender en meddelelse. For at aktivere GPS Konferencen er det nødvendigt at aktivere samtaleanlægget manuelt under GPS kommunikationen (tryk på on i kort tid). Bemærk: Denne funktion er udelukkende aktiv hvis også passageren er udstyret med et N-Com system med de samme specifikationer. Hvis Universal intercom systemet anvendes, er det nødvendigt at kontrollere, at det andet samtaleanlæg understøtter Konference funktionen. Når GPS-meddelelsen er afsluttet, aktiveres samtaleanlægget med den anden styrthjelm, og indstillingen Konference lagres i hukommelsen til de efterfølgende GPSkommunikationer. 15

16 8. FM-STEREO RADIO B4 PLUS er forsynet med FM-stereo radio, med RDS (Radio Data System) teknologi, der automatisk vælger det stærkeste, tilgængelige signal fra den FM-station, du ønsker at lytte til, uafhængigt af stedet hvor du kører. Det er muligt at søge frekvensbåndene ved brug af den automatiske søgning, at gemme op til 6 foretrukne radiostationer og at skifte station blandt dem, der er blevet gemt. Tænde for radioen Slukke for radioen Automatisk søgning af en ny station For at gemme en station For at skifte station (blandt dem, der er gemt) Radioen tændes automatisk ved at vælge menuen Radio (du kan bladre i menuen ved at trykke på on i 2 sekunder) Radioen slukkes, når du skifter menuemne (du kan bladre i menuen ved at trykke på on i 2 sekunder) Tryk tasten og hold den nede i 2 sekunder Tryk tasten og hold den nede i 4 sekunder Det er muligt at aktivere denne funktion også ved brug af Pc en med N-Com Wizard. Tryk tasten og hold den nede i 2 sekunder 9. BLUETOOTH A2DP AFSPILLER Det er muligt at lytte til musik af høj kvalitet ved at forbinde B4 PLUS til en afspiller, der er forsynet med Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) protokol. B4 PLUS systemet er desuden udstyret med Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) protokol, der giver mulighed for at afbryde og genoptage afspilningen direkte fra styrthjelmen (med de anordninger, der er udstyret med AVRCP protokol). Forbindelse af A2DP afspilleren Start på afspilning (Play) Pausefunktion (Pause) Næste spor (Skip) Afbrydelse af musik (Stop) Forbindelsen starter automatisk efter at have tændt for afspilleren. Forbindelsen starter kun efter nogle sekunder. Tryk på tasten og hold den nede i 2 sekunder. Når afspilleren er tilsluttet og i gang, tryk på tasten i 2 sekunder. Mens afspilleren er i gang, tryk på tasten i cirka 4 sekunder. Tryk på tasten i 2 sekunder. Afspilningen afbrydes og A2DP afspilleren afkobles. Når menutasten flyttes til en anden funktion, afkobler systemet automatisk A2DP enheden. Bemærk: Det er ikke muligt at bruge Bluetooth samtaleanlægget, mens du lytter til en A2DP lydkilde. 16

17 10. AUDIOENHEDER VIA KABEL B4 PLUS I N-Com produktserien er der forskellige Multimedia Wire kabler til rådighed for forbindelse til udvendige lydkilder: MP3 afspillere, i-pod, Satellit-navigatorer, PMR og GMRS Radio og lydsystem installeret på motorcykler (MCS). Kablerne til rådighed kan ses ved at besøge i afsnittet Kabelkompatibilitet. Bemærk: Forbind den 4-polede 3,5mm stikforbindelse på Multimedia wire kablet til styrthjelmen, og den modsatte ende af kablet til lydenheden. Der er et farvet bånd på kablet, der viser stikforbindelsen, der tilsluttes lydenheden. Hvis kabelforbindelsen er aktiveret, forbliver den aktiv også i de efterfølgende menuer. Det er derfor muligt at høre enheden, der er tilsluttet via kabel også under afspilningen af musik via A2DP eller via RADIO. 11. SAMTALEANLÆG N-COM MELLEM TO STYRTHJELME For at anvende B4 PLUS som trådløst samtaleanlæg er det nødvendigt, at begge styrthjelme er udstyret med Bluetooth sæt. To Bluetooth Kit kan udelukkende kommunikere sammen, efter at de er blevet tilsluttet hinanden Tilslutning af samtaleanlæg 1. Kontroller at begge Bluetooth N-Com er slukket; 2. Indstil begge Bluetooth N-Com i Tilslutningsmodus ved at trykke på tasten on (i mere end 4 sekunder), til advarselslamperne begynder at blinke hurtigt; 3. Tryk kortvarigt på on knappen på en af de to styrthjelme; 4. Efter få sekunder genkender de to styrthjelme hinanden, et lydsignal, der meddeler, at sammenslutningen er korrekt, udsendes og samtaleanlægget aktiveres; 5. Sluk og tænd igen for begge Bluetooth N-Com for at lagre tilslutningsdataene i hukommelsen Samtaleanlægsfunktion Efter at have gennemført den korrekte fremgangsmåde for tilslutning, tænd for de to styrthjelme. Samtaleanlæggets forbindelse aktiveres automatisk (indgrebet varer nogle sekunder. Vent på stemmemeddelelsens bekræftelse). Hvis det ikke er muligt at gennemføre den automatiske forbindelse, udfør den manuelle forbindelse. Manuel aktivering af samtaleanlægget Manuel afkobling af samtaleanlægget Med B4 PLUS tændt, tryk kort på tasten on. Med B4 PLUS tændt, tryk kort på tasten on. 17

18 12. SAMTALEANLÆG N-COM MOTORCYKEL-MOTORCYKEL N-Com B4 PLUS-systemet giver mulighed for at kommuniker fra motorcykel til motorcykel op til cirka 800m (i fri luft og uden hindringer). Bemærk: Eventuelle hindringer, vejrtilstande og magnetiske felter kan have en betydelig indflydelse på kommunikationens vidde og kvalitet. Bemærk: Samtaleanlæggets rækkevidde er afhængig af de anvendte N-Com systemer. B4 PLUS-systemet giver mulighed for at lagre op til 4 forskellige B4 PLUS-systemer, og derved at foretage opkald til disse anordninger. For at to B4 PLUS-systemer kan være i stand til at kommunikere indbyrdes med funktionen Motorcykel-motorcykel, skal de først tilsluttes Tilslutning motorcykel-motorcykel Kontroller at begge B4 PLUS er slukket; Indstil begge B4 PLUS i Tilslutningsmodus ved at trykke på tasten on (i mere end 4 sekunder), til advarselslamperne begynder at blinke hurtigt; På styrthjelm 1, tryk på betjeningsknappen, der angiver hukommelsespositionen hvor man ønsker at lagre styrthjelm 2; Position Betjeningsknap Bekræftelsestone A 2 sek. 2 skarpe toner B 2 sek. 2 dybe toner C 4 sek. 4 skarpe toner D 4 sek. 4 dybe toner Bemærk: hvis den valgte hukommelsesfunktion er optaget, lyder der en fejltone, og der skal indtastes en forskellig kombination. Efter nogle sekunder genkendes de to styrthjelme, der lyder en bekræftelsestone i styrthjelm 2, der angiver hukommelsespositionen hvor styrthjelm 1 er lagret og kommunikationen med samtaleanlægget aktiveres; Bemærk: Hvis alle hukommelsespositionerne er ledige, lagrer styrthjelm 2 positionen for styrthjelm 1 som A (se skema kapitel 12.1). I tilfælde af optaget position, vælger systemet den næste ledige position, afhængigt af tabellens rækkefølge. Det er muligt at vise hukommelsespositionerne i din egen anordning (og se navnene på de tilsluttede anordninger) ved hjælp af pc-programmet N-Com Wizard. For at lette genkendelsen af N-Com-systemerne der er tilsluttet i Motorcykel- Motorcykel funktion, er det muligt at omdøbe dem ved hjælp af programmet N-Com Wizard. 18

19 12.2. Drift af opkald Motorcykel-Motorcykel B4 PLUS For at foretage et opkald til en anden motorcykel, der på forhånd er blevet tilsluttet, er det nødvendigt at åbne menuen Motorcykel-Motorcykel og trykke på betjeningsknappen for styrthjelmen, som man ønsker at kommunikere med. I din egen styrthjelm lyder der en tilsvarende tone, og opkaldet mod den valgte styrthjelm starter. Bemærk: hvis den valgte hukommelsesfunktion er optaget, eller hvis den valgte styrthjelm ikke er tilgængelig, lyder der en fejltone i din egen styrthjelm Modtagelse af opkald Motorcykel-Motorcykel I styrthjelmen der modtager opkaldet, lyder der 4 opkaldstoner, og alle lydkilderne i brug bliver midlertidigt afbrudt (også det eventuelle samtaleanlæg Pilot-passager). For at svare på opkaldet, tryk på en vilkårlig tast når ringetonen lyder. Hvis opkaldet godkendes, starter kommunikationen automatisk. Hvis man ikke svarer på opkaldet, genoprettes de samme tilstande, der var aktive før modtagelse af opkaldet. Bemærk: det er muligt at afbryde kommunikationen Motorcykel-Motorcykel fra en hvilken som helst menuposition, bare ved at trykke kortvarigt på on tasten. Kommunikationen med samtaleanlæg Motorcykel-Motorcykel er forskellig fra kommunikationen Pilot-Passager pga. visse specifikke karakteristikker: Lyden, der kommer fra en udvendig kilde, kan IKKE høres på styrthjelmen, der er forbundet med samtaleanlægget Motorcykel-Motorcykel. Lyden, der kommer fra radioen, kan IKKE høres på styrthjelmen, der er forbundet med samtaleanlægget Motorcykel-Motorcykel. Hvis samtaleanlægget Motorcykel-Motorcykel er aktiveret, og forbindelsen med den anden pilot går tabt, fordi kommunikationsafstanden er alt for stor, genstarter forbindelsen automatisk, så snart en afstand, der giver mulighed for kommunikation, opnås. Systemet prøver på at genstarte den automatiske forbindelse i 2 sekunder, og derefter er det nødvendigt at genstarte forbindelsen ved brug af Opkald motorcykelmotorcykel. For yderligere informationer, henvises der til web-stedet 19

20 13. UNIVERSAL INTERCOM samtaleanlæg N-Com B4 PLUS systemet kan tilsluttes via Bluetooth til samtaleanlæg af andre mærker, takket være UNIVERSAL INTERCOM funktionen UNIVERSAL INTERCOM parring For at foretage parring mellem et N-Com system og et samtaleanlæg af et forskelligt mærke (der i det følgende betegnes som samtaleanlæg B) er det nødvendigt at følge denne fremgangsmåde: Stil N-Com systemet i Parringsmodus, ved at trykke på on tasten i mere end 4 sekunder, indtil lysdioderne blinker hurtigt Stil samtaleanlægget B i parringsmodus for mobiltelefon (der henvises til B samtaleanlæggets brugervejledning for yderliger oplysninger). Tryk på N-Com systemets on tast i kort tid; efter få sekunder, genkender systemerne hinanden, og et lydsignal udsendes, der bekræfter, at parringen lykkedes. For at aktivere lydsignalerne mellem de to styrthjelme er det nødvendigt at trykke på tasten on på N-Com systemet UNIVERSAL INTERCOM funktion Efter at den korrekte parringsprocedure er blevet udført, tænd for de to systemer. For at aktivere og afbryde lydsignalet mellem de to styrthjelme: 1. FRA N-COM systemet: Du skal trykke on på N-Com-systemet. Samtaleanlægget B modtager et opkaldssignal, der besvares med telefonsvar betjeningsknappen (der henvises til samtaleanlæggets B brugervejledning). For at deaktivere samtaleanlægget, tryk igen på on tasten i kort tid. 2. FRA B SAMTALENLÆGGET: Du skal trykke på betjeningsknappen Stemmeopkald. N-Com systemet modtager et opkaldssignal. For at afbryde samtaleanlægget, tryk igen på Stemmeopkald Noter: N-Com systemets forbindelse med en mobiltelefon eller med GPS vedbliver aktiv selv under Bluetooth kommunikationen med andre samtaleanlæg systemer. Det er muligt at samtaleanlægget, der er tilsluttet med N-Com, ikke giver samtidig mulighed for tilslutning med en mobiltelefon UNIVERSAL INTERCOM Motorcykel - Motorcykel Universal Intercom funktionen giver mulighed for fjernkommunikation mellem to motorcykler. I dette tilfælde tilsluttes den anden motorcykel på samme måde som en passager styrthjelm. Bemærk: Motorcykel-motorcykel kommunikationens rækkevidde kommer an på rækkevidden af begge de tilsluttede systemer. 20

21 14. BATTERI B4 PLUS Inden N-Com anordningen anvendes første gang, bør batteriet oplades fuldstændigt i mindst 10 timer. For at opnå bedste batteriydelse tilrådes det for de første opladninger at foretage komplette opladninger. Efter disse opladninger kan batteriet oplades i kortere perioder. Når det er muligt, er det dog bedst at foretage hele opladningsprocessen Signal for fladt batteri Under brug, når batteriet er ved at blive fladt, går systemet i Reserve. Når batteriets opladning har en ydeevne på mindre end ca. 1 time, begynder den røde lysdiode at blinke (skiftevis med den blå lysdiode) for at signalere RESERVE standen, der også angives med en stemmemeddelelse, der gentages hver 10. minut. Når batteriet viser Reserve, slukkes systemet automatisk, hvis der ikke er nogen funktion indenfor 30 minutter. Slukningen signaleres ved en serie akustiske signaler inde i styrthjelmen. Denne funktion sørger for, hvis man glemmer at slukke for styrthjelmen, at der altid er en lille mængde strøm til rådighed, når styrthjelmen bruges igen Genopladning af systemet For at genoplade n4-systemet, forbind USB-ledningen til batteriopladeren eller til et strømtilført USB-stik. Opladningen foregår på følgende måde: B4 PLUS-system slukket B4 PLUS-system tændt Ved at forbinde B4 PLUS-systemet til batteriopladeren, begynder den blå lysdiode at blinke. Når batteriet er opladt, er den blå lysdiode vedvarende tændt. Ved at forbinde B4 PLUS-systemet til batteriopladeren, begynder den røde lysdiode at blinke. Når batteriet er opladt, slukker den røde lysdiode. Bemærk: Hvis anordningen er fladt i en lang periode (flere måneder), er det muligt at det ikke lykkes at tænde for systemet i di første opladningsminutter, da spændingen ligger under den minimale tærskel. 21

22 15. STYRINGER: SAMMENDRAG Grundlæggende Funktioner Tænd Sluk Højere lydstyrke Lavere lydstyrke Op og ned i menuen (Basis, Radio, Motorcykel- Motorcykel) Tast on on Tryk Kort Lang Kort Lang Kort Lang Kort Lang (2s) (5s) (2s) Bluetooth enhed Svar på telefonopkald Taleopkald Afslutning/nægtet opkald Genopkald af sidste telefonnummer Tilkobling af telefon Afbrydelse af telefon Overførsel af opkald Aktivering af konference (4s) (2s) (4s) (4s) (4s) Grundlæggende Menu Aktivering af lydkabel Afbrydelse af lydkabel Afbrydelse af A2PDanordning Start af afspilning (Play) Pausefunktion (Pause) Næste spor (Forward) Start af samtaleanlæg eller Universal Intercom Afbrydelse af samtaleanlæg eller Universal Intercom (2s) (2s) (2s) (4s) (2s) (2s) 22

23 B4 PLUS Hurtig Menu Automatisk søgning af en ny station Skift af station (blandt dem, der er gemt) For at gemme en station Tast on on Tryk Kort Lang Kort Lang Kort Lang Kort Lang (2s) (4s) (2s) Menu Motorcykel-Motorcykel Svar på opkald Motorcykel- Motorcykel Udveksling af samtaleanlæg (fra Motorcykel- Motorcykel til Pilot- Passager)* Forbindelse med Motorcykel 1 Forbindelse med Motorcykel 2 Forbindelse med Motorcykel 3 Forbindelse med Motorcykel 4 (2s) (4s) (2s) (4s) Indstilling Tilslutningsmodus (med slukket system) Tilslutning af samtaleanlæg Pilot- Passager eller Universal Intercom Tilslutning af Motorcykel 1 Tilslutning af Motorcykel 2 Tilslutning af Motorcykel 3 Tilslutning af Motorcykel 4 Aktivering/Afbrydelse af menu Motorcykel- Motorcykel Slettelse af tilslutninger** (4s) (2s) (4s) (2s) (4s) (4s) * Tryk samtidig på tasterne on og. ** Med N-Com systemet i tilslutningsmodus. 23

24 16. BEGRÆNSET GARANTI Med BEGRÆNSET GARANTIBEVIS, garanterer firmaet Nolangroup overfor køberen, at det solgte produkt er fejlfrit, både hvad angår materialer og fabrikation. Det tilrådes at: Læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne for korrekt brug. Læse garantiens krav og betingelser igennem. Opbevare den originale kvittering. Den skal fremlægges i tilfælde af reparation i garantiperioden. I disse tilfælde skal produktet bringes til den forhandler, der har solgt apparatet Garantidækning Hvis der opstår fejl, som dækkes af denne begrænsede garanti, indenfor 2 (to) år fra købsdatoen på kvitteringen, vil Nolangroup gennem sit forhandlernet, efter at fejlen er undersøgt, foretage reparation eller udskiftning af det defekte produkt. Nolangroup dækker alle omkostninger til materialer og arbejdstid, som anses for rimelige og nødvendige, med henblik på udbedring af den anmeldte fejl, med undtagelse af skader forårsaget af en af grundene nævnt i det efterfølgende afsnit om "Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen" Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl. Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl, der helt eller delvist er forårsaget af nogen anden grund, nævnt herunder men ikke begrænset til: a) Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold. b) Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i de af Nolangroup udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet. c) Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele; d) Enhver skade som følge af et uheld; e) Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrthjelmen eller på N-Com systemet, af brugeren eller af tredjemand; f) Farveændring eller beskadigelser forårsaget af udsættelse for skadelige kemiske produkter; g) Brug af ukompatibelt ekstraudstyr, der ikke er en del af N-Com produktserien. h) Ydermere dækker garantien ikke produktdefekter forårsaget af tilfældige årsager, ændringer eller tilpasninger, force majeure eller skader opstået som følge af kontakt med væsker. i) Styrthjelmens interne dele er ikke og kan ikke gøres vandtætte, og derfor kan skødesløs udsættelse for regnvand, fugt, spild fra madvarer eller andre væsker forårsage skader på N-Com's elektroniske dele, som Nolan ikke kan holdes ansvarlig for. j) Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige batteri og forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com systemerne og andet udstyr, er ikke dækket af garanti. k) Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolangroup, kan denne ikke holdes ansvarlig for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for dette system. l) Såfremt produktet anvendes sammen med tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke leveres af Nolangroup, kan Nolangroup ikke garantere korrekt funktion af kombinationerne produkt/tilbehør, og kan heller ikke acceptere at dække omkostninger for teknisk assistance i tilfælde af, at produktet anvendes på denne måde. 24

25 B4 PLUS m) Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktets eventuelt begrænsede funktionsevne forårsaget af funktionsmåder for mobiltelefoner, andet tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er leveret af Nolangroup. n) Indgreb på det indvendige elektroniske kort eller på andre dele i N-com systemet medfører bortfald af garantien. o) Denne garanti dækker ydermere ikke defekter, som opstår på grund af specifikke situationer, der måtte opstå i forbindelse med brug af styrthjelmen, som eksempelvis komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk susen eller støj. Nolangroup kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive og uden begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne garanti vedrørende Nolangroup produkterne Gyldighed af den begrænsede garanti Denne garanti er kun gyldig, såfremt den ved købet udleverede registreringsformular udfyldes i alle punkter og forsynes med: 1) Produktets identifikationskode 2) Den autoriserede forhandlers navn og stempel; 3) Produktets købsdato; 4) Købers navn og adresse. Nolangroup forbeholder sig ret til ikke at udføre garantireparationer, såfremt disse informationer er slettet eller ændret efter det oprindelige køb hos forhandleren Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen henvende sig direkte til forhandleren, hvor styrthjelmen er købt, med information om hvilken fejl der er opstået, samt indlevere produktet, købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet ovenfor. FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU OMHYGGELIGT GENNEMLÆSE DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET. EFTER 2 (TO) ÅR FRA KØBSDATOEN OPHØRER GYLDIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I ENHVER FORSTAND. Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af udskiftning af produktet eller af en produktdel begynder der derfor ikke en ny garantiperiode dækkende det specifikke produkt eller produktdelen, hvorimod den oprindelige købsdato er den gældende. I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolangroup står for reparationen eller udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode svarende til den oprindelige garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode betragtes som den gyldige). Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne. Udskiftede dele eller komponenter er Nolangroup's ejendom. NÆRVÆRENDE GARANTI ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER ANDEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI, DER LOVLIGT KAN FRAVÆLGES AF PARTERNE; I GENERELT YDER NOLANGROUP INGEN SPECIFIK GARANTI FOR PRODUKTETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. NOLANGROUP KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR ULYKKER ELLER FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS OG IKKE AT BETRAGTE SOM UDTØMMENDE KUNNE VÆRE TAB AF FORTJENESTE ELLER KOMMERCIELLE TAB, HVOR SÅDANNE SKADER IKKE ANERKENDES AF GÆLDENDE LOV. 25

26 NOLANGROUP FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE. I nogle lande er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse uhelds- og følgeskader samt at begrænse underforståede garantiperioder; i så tilfælde finder begrænsninger og udelukkelser i de foregående afsnit ikke anvendelse. Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national lov eller på forbrugerens rettigheder overfor forhandleren, som fastsat i købs-/salgskontrakten. Nærværende garanti har gyldighed i hele Europa og er eneste udtrykkelige garanti udstedt af Nolangroup i forbindelse med salg af firmaets produkter. Garantien tilsidesætter ikke køberens lovlige rettigheder som udtrykkeligt foreskrevet af direktivet 1999/44/EF. Nærværende garanti tilsidesætter ikke forbrugerens lovsikrede rettigheder, herunder generelt som foreskrevet af lovbekendtgørelsen af 2. februar 2002, n Produktidentifikation Identifikationskoden er trykt på klæbemærket, der sidder på B4 PLUSsystemet, under det genopladelige batteri. 26

27 17. REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN Produktbetegnelse B4 PLUS Identifikationskode Oplysninger om køberen Navn Efternavn Adresse Tel Forhandlerens stempel Købsdato

28 n-com B4 PLUS - 13/04/ :04:00 Printed on recycled paper.

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING DA SIKKERHED OG BRUGSANVISNING Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit MULTI systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende test

Læs mere

Firmware Version: 4.0x SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Firmware Version: 4.0x SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 4.0x DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com MULTI 3 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

Firmware Version: 1.xx SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Firmware Version: 1.xx SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 1.xx DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com MULTI 2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer

REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer DA DA ESS SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com ESS systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. ESS-systemet kan

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA B5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og

Læs mere

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING DA SIKKERHED OG BRUGSANVISNING Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Bluetooth Kit MULTI systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA M5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye N-Com produkt. N-Com M5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig

Læs mere

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer:

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer: DA Bx5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende test

Læs mere

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET DA FI SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET DA FI SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B901 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

dansk da sikkerhed og anvendelse

dansk da sikkerhed og anvendelse dansk da sikkerhed og anvendelse FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits of Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

PARROT MINIKIT NEO 2 HD

PARROT MINIKIT NEO 2 HD PARROT MINIKIT NEO 2 HD Om denne vejledning HURTIG BRUGERVEJLEDNING FØR DU STARTER Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

dansk da sikkerhed og anvendelse

dansk da sikkerhed og anvendelse dansk da sikkerhed og anvendelse FCC ID TOTBT01 FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge. DK Brugervejledning

CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge. DK Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge DK Brugervejledning Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere