Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00"

Transkript

1 Vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse, Andet halvår 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Tidsplan 3 Den praktiske fremgangsmåde 4 Framelding eller udskydelse af valg af forløb 4 Din profil 4 Orientering i forløbssammensætning mv. 5 Valg af favoritter 6 Valg af forløb 7 Log på systemet 7 Valg på 7 Valg ved fuldmagt til anden person 8 Valg via mobiltelefon med netadgang 8 Valg via telefonopringning til Valget er endeligt 8 Tilmeldte, der ikke træffer et aktivt valg 8 Særordninger 9 Særlige hensyn 9 Forsvarsordning (er ikke en valgmulighed) 10 Valg sammen med samlever/ægtefælle 9 Basisuddannelses-ph.d 10 Øvrige ph.d.-forløb 10 Valg af basisuddannelse på Færøerne 10 Øvrige forhold 11 Udskydelse af start af basisuddannelse 11 Kontakt til og fra sygehuset 12 Om det web-baserede fordelingssystem 12 Videregivelse af oplysninger 12 Demo-model 13 Vigtige kontaktadresser 14 2

3 Tidsplan Denne vejledning udsendes til alle, der er tilmeldt den kliniske basisuddannelse med start i andet halvår Hvis der skulle være sket en fejl, skal henvendelse ske til Sundhedsstyrelsen med det samme for at få rettet fejlen. Kontaktadresser findes på sidste side i vejledningen. Alle principielle spørgsmål om den kliniske basisuddannelse rettes til Sundhedsstyrelsen, Uddannelse og Autorisation. Spørgsmål til forløbene rettes til videreuddannelsessekretariatet i den region, hvor forløbet er placeret (se kontaktadresser sidst i vejledningen). Principielle spørgsmål til regionernes fordelingsprocedure rettes til Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord. Tekniske spørgsmål om fordelingssystemet, pinkode, netproblemer og lignende, rettes til Dansk Telemedicin A/S. Senest onsdag den 13. marts 2013 udsender Dansk Telemedicin A/S en mail og en SMS til alle tilmeldte til basisuddannelsen. Både mail og SMS vil minde dig om at du skal huske at udskyde valget til KBU-ordningen, hvis du alligevel ikke ønsker at påbegynde KBU i andet halvår Se mere side 11. Senest mandag den 18. marts 2013 udsender Dansk Telemedicin A/S yderligere en mail og en SMS til alle tilmeldte til basisuddannelsen. Denne meddelelse vil gentage pinkoden fra dit informationsbrev fra Sundhedsstyrelsen. Derudover vil mail og SMS indeholde den præcise dato og det klokkeslæt, hvor den enkelte tilmeldte kan træffe sit valg af forløb i basisuddannelsen. Udsendelsen omfatter alle, som ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger til Danske Regioner er tilmeldt basisuddannelsen i andet halvår Hvis ikke du modtager mail og SMS, hvis du mener, at der er fejl i koderne, eller hvis ikke du senest mandag den 18. marts 2013 har modtaget dato og klokkeslæt for valg af basisuddannelsen skal du kontakte Dansk Telemedicin A/S på telefon Tirsdag den 19. marts 2013 kl er sidste frist for at meddele, at man ikke vil vælge forløb i denne runde (hvis man ikke tager sin eksamen, vælger basisuddannelse i udlandet, tager orlov eller lignende). Se mere på side 11. Fra fredag den 22. marts 2013 er der adgang til hvor du kan se de forløb, som det er muligt at vælge imellem, til andet halvår Du kan orientere dig og vælge favoritter blandt forløbene (se senere) ved hjælp af den 4-cifrede kode, som Sundhedsstyrelsen har udsendt. Du kan teste systemet via Demo-model (se senere). Tirsdag den 2. april 2013 vil tilmeldte, der har fået godkendt særlige hensyn af Sundhedsstyrelsen, kunne vælge forløb. Der vil være åbent for valg for disse læger fra kl Danske Regioner henstiller til, at alle med godkendte særlige hensyn har truffet deres valg senest den 2. april 2013 kl , da de ellers ikke kan bevare deres fortrinsret til valg af forløb. 3

4 Tirsdag den 2. april 2013 kl åbnes der for valg af forløb for øvrige. Den tilmeldte, der har det laveste lodtrækningsnummer kan vælge forløb kl Der vil herefter blive åbnet for den tilmeldte med næstlaveste lodtrækningsnummer kl , den næste kl osv., og der åbnes for dagens sidste lodtrækningsnummer hver dag kl Alt efter hvor mange læger der melder sig til KBU-ordningen, fortsætter dette indtil den tilmeldte med højeste lodtrækningsnummer får mulighed for at vælge forløb, seneste i uge 15. Man kan udskyde sit valg til senere i valgperioden, men tilmeldte med højere lodtrækningsnummer vil så kunne vælge før man selv gør det. Der åbnes for nye tilmeldte hvert tiende minut. Er der 2 kandidater med samme lodtrækningsnummer, som ikke er på samleverordning, så vælger den kandidat først, der har fået tildelt det pågældende lodtrækningsnummer først. (Dette kan ske i tilfælde hvor en læge melder sig til KBU-ordningen, og derefter udskyder selve valget af forløb, se nedenfor). Der er åbent for valg alle hverdage (mandag til fredag) i perioden fra tirsdag den 2. april 2013 kl og indtil sidste læge har valgt, i uge 15. Der vil være åbent for valg alle hverdage mellem kl og kl (Der vil som hovedregel også være åbent om natten og i weekenden, men der tages forbehold for kortere afbrydelser på grund af arbejde med systemet). Når du har valgt et forløb, får du straks en bekræftelse herpå. Print selv bekræftelsen ud fra hjemmesiden og/eller fra den tilsendte mail. Bekræftelsen fungerer som ansættelses- og uddannelsesaftale, der forpligter både den enkelte basislæge og alle sygehuse/praksis i forløbet. Når man har truffet sit valg er det således bindende for begge parter. Den praktiske fremgangsmåde Framelding eller udskydelse af valg af forløb Af hensyn til dine fremtidige kollegaer og til de involverede afdelinger skal alle, der ikke vil gøre brug af deres plads i ordningen alligevel, meddele dette til Peder Viborg på mail eller på telefon senest den 19. marts 2013 kl Framelding vil være aktuelt for læger, der foretrækker basisuddannelse i udlandet og har lavet aftale herom, efter tilmelding til dansk klinisk basisuddannelse. Læger der framelder sig den danske basislægeordning, kan ikke senere gennemføre basisuddannelsen i Danmark. Udskydelse af valg af forløb er aktuelt, hvis man allerede nu ved, at man ikke går op til eksamen, eller hvis man allerede er sikker på, at man ikke starter på grund af ph.d.-forløb eller orlov. Se også side 11. Vær opmærksom på, at framelding eller udskydelse ikke bagefter kan fortrydes. Tilmeldte, der ikke har meldt fra eller udskudt sit valg senest den 19. marts 2013 kl skal vælge forløb. Hvis man udskyder sit valg til en senere runde, vil man stadig have samme lodtrækningsnummer. Din profil Når du er logget på systemet, opfordrer vi dig til at gå ind i din profil. Her kan du se de oplysninger, som Sundhedsstyrelsen har videregivet om navn, cpr-nummer, adresse, mail-adresse og telefonnummer. 4

5 Det er de samme oplysninger, som videregives til det eller de sygehuse, hvor du skal gennemføre din basisuddannelse. Derfor er det vigtigt, at du retter eventuelle fejl eller ændringer i mail-adresse og mobil telefonnummer. Vi opfordrer alle til at åbne deres profil for at gennemgå oplysningerne. Det er lige så vigtigt, hvis du efter valg af basisuddannelse skifter adresse, mail-adresse og mobil telefonnummer, at du meddeler dette både til det sygehus, hvor du skal starte dit forløb, og til regionens videreuddannelsessekretariat. Ellers kan du ikke være sikker på, at du får de nødvendige informationer om obligatoriske kurser, tilbud til basislæger i din region m.v. Tilmeldte til basisuddannelsen har af Sundhedsstyrelsen fået tildelt en 4-cifret pinkode. Denne kode skal bruges, når du logger på systemet for at vælge forløb i den kliniske basisuddannelse Orientering i forløbssammensætning mv. Fra fredag den 22. marts 2013 vil det være muligt at se den endelige forløbssammensætning på for den kliniske basisuddannelse i andet halvår Vi opfordrer alle til at benytte sig af muligheden for at orientere sig om forløbene, og til at udvælge favoritter (se senere). Grundig forudgående undersøgelse giver mulighed at træffe valget på bedst mulige grundlag. På kan du blandt andet se: - antal forløb i hvert geografisk område - sygehusenes placering på et kort - oplysninger om sygehuse og afdelinger samt evt. specifikke oplysninger om basisuddannelse på sygehuset - oplysninger om, hvordan praksistildeling foretages i et område - oplysning om, hvilke specialer, det er muligt at vælge - beskrivelse af forløbene Du orienterer dig på hjemmesiden på en af to måder: Enten bruger du landkortet til at finde frem til det eller de sygehuse, hvor du kunne tænke dig at vælge et forløb. Når du klikker på et sygehusikon, får du vist de forløb, sygehuset indgår i. Når du klikker på to sygehusikoner, der ligger ovenpå hinanden, vil de uddannelsesgivende sygehuse i området komme frem. Ved at klikke på det ønskede sygehusnavn får du adgang til de forløb, som det pågældende sygehus indgår i. Ved at zoome ind på sygehusene i gruppen, kan du følge link til flere oplysninger om ansættelsesstedet. Eller du indtaster søgekriterier (dele af et ord er nok) i søgefeltet over forløbene. Du kan søge på sygehusnavn, på speciale eller på startdato (evt. blot ved at indtaste dele af ordene). Hvis du søger på mere end et kriterium, gør du dette kommasepareret (f.eks.: Esbjerg, Kirurgi, marts). Systemet vil producere en liste over de forløb, der indeholder de valgte søgekriterier. Denne liste kan evt. udskrives. 5

6 På kortet kan du zoome ind og ud. Du skal være opmærksom på, at forløbsoversigten kun viser de forløb, som vises på kortudsnittet. For at få adgang til alle forløb skal du zoome ud igen, så hele Danmarkskortet er synligt. Når du klikker på et forløb, som du gerne vil vide mere om, så viser der sig flere oplysninger omkring afdelinger/praksis, startdatoer m.v. Ved at klikke på kolonneoverskrifter sorteres forløb alfabetisk/numerisk efter oplysninger i denne kolonne. På er der også en hjælpefunktion, hvor du kan se, hvordan valg af forløb og favoritforløb foregår. OBS! Forløb på Færøerne kan ikke ses på kortet. Dette skyldes, at Danmarks-kortet derved ville blive meget lille. Forløb på Færøerne findes ved at taste Færøerne som søgekriterium over forløbene. De kan vælges som favoritter på samme måde som de øvrige, ligesom valg af forløb sker som for alle andre forløb. Det er udelukkende kort-funktionerne, der ikke er aktiveret for disse forløb. Valg af favoritter Du kan kun bruge denne funktion, hvis du er logget på systemet. Du logger på ved at klikke på tasten log ind i øverste højre hjørne. Herefter skal du udfylde cpr-nummer og pinkode. Pinkoden modtager du sammen med dit lodtrækningsnummer fra Sundhedsstyrelsen. Når du har fundet frem til et forløb, som du godt kunne tænke dig eller vil overveje nærmere, kan du vælge forløbet som favorit. Det betyder ikke noget for dit endelige valg, men det er en måde for dig selv at holde styr på de forløb, som du foretrækker. Du kan vælge lige så mange favoritter, som du ønsker dig. (som tommelfingerregel er det vigtigt, at du vælger flere favoritter, jo højere lodtrækningsnummer du har). Du vælger en favorit ved at klikke på føj til favoritter på bjælken under forløbet eller i taleboblen ved det sygehus, der indgår i forløbet. Ved at vælge fanebladet Favoritter kan du se en oversigt over de favoritter, du har valgt, og du kan ændre rækkefølge blandt dine favoritter. Listen gemmes af systemet, så den er tilgængelig, næste gang du går ind på hjemmesiden, og når du skal vælge forløb i basisuddannelsen. Du kan ændre rækkefølgen af dine favoritter ved at føre dem op eller ned i rækkefølgen med musen. Dette gøres ved at klikke på forløbsnummer, holde venstre musetast nede og trække forløbet op eller ned i rækkefølgen. På fanebladet Favoritter kan du vælge at markere, at systemet automatisk skal vælge den øverst placerede af dine favoritter ved udgangen af de ti minutter, systemet åbnede for dit valg af forløb. Denne funktion er tænkt som en sikkerhed, hvis du skulle blive forhindret i at vælge på det tidspunkt, hvor du får mulighed for det. Vi vil anbefale dig, at du træffer dit eget valg direkte og kun bruger dette som en ekstra sikkerhed, hvis noget skulle komme i vejen. OBS! Hvis du vil være sikker på, at funktionen faktisk giver dig et valg blandt dine favoritter, så skal antallet af favoritter være så stort, at det er sikkert, at der stadig er ledige forløb blandt de favoritter, du har valgt, når det bliver din tur. Ellers vil der ikke blive truffet et automatisk valg, før 10 timer efter der blev åbnet for valg, for dig. (se side 8) 6

7 Du er ikke bundet til at vælge blandt dine favoritter, når det bliver din tur. Det er kun en hjælpefunktion, der kan give dig sikkerhed og et hurtigere overblik. Der er mulighed for at printe listen over valgte favoritter ud. Du kan også printe lister ud fra fanebladet Forløb. En udskrift er en ekstra sikkerhed, hvis du skulle få problemer med netadgangen, når du skal vælge (se senere). Valg af forløb Log på systemet Når du logger på fra det tidspunkt, hvor du får mulighed for at træffe valg, vil du få mulighed for at træffe et bindende valg af forløb i basisuddannelsen. Dette vil være klart markeret på skærmbilledet med Valg af forløb er nu muligt. Hvis du allerede er logget på systemet på det tidspunkt, hvor dit valg kan starte, vil du automatisk få mulighed for at vælge, når teksten Valg af forløb er nu muligt viser sig. Du kan kun foretage valg af forløb, hvis du er logget på systemet. Du logger på ved at klikke på tasten log ind i øverste højre hjørne. Herefter skal du udfylde cpr-nummer og pinkode (det 4- cifrede tal, du har modtaget fra Sundhedsstyrelsen ved tilmelding). Valg på Du kan vælge enten fra fanebladet Forløb eller fra fanebladet Favoritter. På kortet vil sygehuse, hvor der ikke længere er ledige forløb, være farvet røde. Sygehuse, der er farvet grønne, har stadig ledige forløb. Gul markering betyder, at du har markeret et favoritforløb på det pågældende sygehus, som stadig er ledigt. Forløb, som er valgt, inden det bliver din tur, vil være farvet røde og kan ikke vælges igen. Alle øvrige forløb er stadig ledige. Dette gælder på begge faneblade med forløb. Du vælger ved at klikke på det forløb, du ønsker og herefter klikke på vælg denne stilling på den grå bjælke lige under forløbet. Herefter vil forløbet blive vist som et pop-up billede, og du vil få mulighed for at bekræfte dit valg endeligt, eller du kan fortryde og foretage et andet valg. Bemærk, at når du har bekræftet dit valg, er dette valg bindende. Når du har bekræftet dit valg, skal du skrive det valgte forløb ud, og du vil samtidigt automatisk få tilsendt en mail med forløbet og en SMS med oplysning i forkortet form, om valget. Mailen vil indeholde en pdf-fil med de samme oplysninger, som du har skrevet ud direkte fra hjemmesiden. Udskrift/pdf-fil er en endelig bekræftelse på, at du har fået tildelt det pågældende forløb. Valget er nu bindende for både dig og de involverede afdelinger/praksis (hvor der ikke er angivet en konkret praksis, skal regionen sikre, at du anvises en praksis i det angivne område efter regionens retningslinier). De sygehuse, der indgår i dit forløb får samtidigt en kopi af pdf-filen med din ansættelsesog uddannelsesaftale. 7

8 Valg ved fuldmagt til anden person Du har selv ansvaret for at sikre, at oplysninger om pinkode ikke videregives til andre. Du kan dog give en fuldmagt til en anden person, der kan vælge på dine vegne. Danske Regioner har intet ansvar for valg, der uretmæssigt er foretaget af andre personer med adgang til din pinkode. For at undgå, at der efterfølgende opstår uenighed, anbefaler vi, at der altid udarbejdes en skriftlig fuldmagt på forhånd med en angivelse af, hvordan fuldmagtshaveren kan vælge. Valg truffet af fuldmagtshaver er bindende. Valg via mobiltelefon med netadgang Systemet kan nås i en mere simpel form også via en mobiltelefon med netadgang, og valg kan træffes via denne adgang. Det vil ikke være muligt at printe forløbet ud, men der vil som for øvrige valg blive tilsendt en mail med samme indhold som den udskrift, du kunne have lavet fra hjemmesiden. Denne funktion er kun tænkt som en ekstra sikkerhed, og den giver ikke det samme overblik som valg via hjemmeside. Valg via telefonopringning til Hvis du ikke har mulighed for at komme til en computer med netadgang, eller hvis der skulle opstå problemer med netadgang eller med systemet, når du skal træffe dit valg, skal du kontakte de systemansvarlige telefonisk. Kontakt om tekniske problemer m.v. skal ske ved henvendelse til Dansk Telemedicin A/S på telefon Ved telefonisk valg vil du ikke have mulighed for at se, hvilke forløb der endnu er ledige. Den person, du ringer til, kan hjælpe dig med oplysninger, men vil aldrig kunne give det samme overblik, som du kan få på et skærmbillede. Ved telefonisk valg er det vigtigt, at du har oplysninger om ønskede forløb parat, helst din liste med prioriterede favoritter. Valget er endeligt Valg af forløb er endeligt. Der er ingen efterfølgende mulighed for at bytte forløb. En eventuel senere overflytning til andet sygehus eller en anden region kan kun ske med accept fra det regionale videreuddannelsessekretariat og de ansættelsessteder, som indgår i det valgte forløb. Videreuddannelsessekretariatet og ansættelsesmyndigheden vil normalt kræve, at der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder for at imødekomme et bytte, herunder at disse forhold ikke var kendt på det tidspunkt, hvor du traf dit valg. Bytning forudsætter skriftlig accept fra begge læger og fra alle ansættelsessteder. Disse indsendes til det regionale videreuddannelsessekretariat i regionen/regionerne, som også vil orientere Sundhedsstyrelsen om en evt. bytning. Tilmeldte, der ikke træffer et aktivt valg Alle tilmeldte til basisuddannelsen tildeles et forløb. Hvis du ikke har truffet et aktivt valg senest 10 timer efter, at der blev åbnet for valg, og du ikke har angivet favoritforløb, vil du næste morgen, inden kl blive fordelt til et af de forløb, der fortsat er ledige, i tilfældig rækkefølge. Også en tilfældigt genereret tildeling af forløb er bindende for dig såvel som for ansættelsesstederne. Ansættelsesstedet vil ikke blive informeret om, hvorvidt tildeling af forløb sker efter et aktivt valg, eller tilfældigt efter ovenstående metode. 8

9 Særlig fordeling Sundhedsstyrelsen har ansvaret for lægers tilmelding til den kliniske basisuddannelse, herunder afgør Sundhedsstyrelsen alle spørgsmål vedrørende de forskellige særordninger. Ansvaret for godkendelse i forhold til særordninger er alene Sundhedsstyrelsens. Regionerne kan ikke efterfølgende ændre Sundhedsstyrelsens afgørelse. Alle spørgsmål om særlig fordeling skal derfor rettes til Sundhedsstyrelsen. Valg sammen med samlever/ægtefælle Ordningen administreres af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen meddeler direkte til Danske Regioner, hvem der indgår i ordningen. Ordningen indebærer, at to ægtefæller/samlevende skal vælge forløb inden for samme geografiske område (inden for en radius af 50 km fra 1. vælgers ansættelsessted). Hvis to ægtefæller/samlevende på ordningen starter basisuddannelsen i samme halvår, vælger I samtidigt, på baggrund af samme lodtrækningsnummer. Der vil gå 20 minutter fra starttidspunkt, indtil der åbnes for næste lodtrækningsnummer. Tidspunktet meddeles direkte til begge tilmeldte i SMS/mail. Det vil altid være muligt i forløbsoversigten at se, om der er to ledige forløb på samme sygehus/i samme område, hvis du zoomer ind på sygehuset/området. Samlevende, der vælger forløb i samme runde, kan vælge uafhængigt af hinanden, dog skal vælger nr. 2 vælge sygehus inden for samme geografiske område, hvilket vil sige en radius af 50 km. i forhold til det sygehus, som vælger nr. 1 har valgt. Er der ikke et ledigt forløb inden for de 50 km, når nr, 2 skal vælge er det op til den region, hvor der er valgt, at finde endnu et forløb. I kan vælge at starte basisuddannelsen på samme tidspunkt eller på to forskellige tidspunkter inden for samme halvår. Hvis to ægtefæller/samlevende på ordningen starter basisuddannelsen forskudt med et halvt år, så vælger I forløbene i hver sin runde på baggrund af det tildelte lodtrækningsnummer. Den, der starter først, vælger på samme vis som alle andre. Den, der starter sidst vælger først forløb i den efterfølgende runde og får mulighed for at vælge et forløb i samme geografiske område som den, der har valgt først. Også her gælder det, at vælger nr. 2 skal vælge et forløb i en radius af 50 km. fra det sygehus, som vælger nr. 1 har valgt forløb på. Tilmelding til samleverordningen er bindende og kan ikke fortrydes efterfølgende. Hvis du har spørgsmål til samleverordningen, kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller kontakte Videreuddannelsessekretariatet, Region Nord. Særlige hensyn Tilmeldte, der har fået godkendt særlige hensyn af Sundhedsstyrelsen, får mulighed for at vælge forløb, før der åbnes for øvrige tilmeldte. Danske Regioner får besked direkte fra Sundhedsstyrelsen om godkendelse af særlige hensyn. Valget foregår efter samme procedure som for alle øvrige tilmeldte. Tilmeldte med godkendelse af særlige hensyn skal bruge adgangskode som alle andre og har adgang til at vælge blandt alle forløb. Forløb, der bliver valgt i forbindelse med særlige hensyn, vil ikke fremgå af basislaege.dk efter den 2. april 2013 kl

10 Sundhedsstyrelsen videregiver ikke helbredsoplysninger til ansættelsesstederne. Det er lægens eget ansvar inden påbegyndt ansættelse at informere ansættelsesstedet, hvis der er forhold, der begrænser lægen i sit virke. Basisuddannelses-ph.d Ordningen administreres af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen meddeler videreuddannelsesregionerne, hvem der er omfattet af ordningen. Hvis du har fået tildelt en basisuddannelses-ph.d., inden valg af forløb på basislaege.dk går i gang, udgår du af lodtrækningen. Du skal derfor ikke vælge forløb på basislaege.dk. I stedet vil du efterfølgende få tildelt forløb i den videreuddannelsesregion, hvor ph.d.-forløbet er placeret, i en radius af 50 km fra det universitet, hvor ph.d.-forløbet er placeret. Hvis du har søgt men endnu ikke fået tildelt en basisuddannelses-ph.d., når valg af forløb på basislaege.dk går i gang, skal du på baggrund af dit lodtrækningsnummer vælge forløb på basislaege.dk i denne runde. Får du herefter tildelt en basisuddannelses-ph.d., bibeholder du det valgte forløb såfremt forløbet er placeret i en radius af 50 km fra det universitet, hvor ph.d.-forløbet er placeret. Får du tildelt en basisuddannelses-ph.d. og dit valgte forløb ikke er placeret i en radius af 50 km fra det universitet, hvor ph.d.-forløbet er placeret, kan du enten vælge at bibeholde forløbet eller fravælge forløbet. Fravælger du forløbet får du efterfølgende tildelt et forløb i en radius af 50 km fra det universitet, hvor ph.d.-forløbet er placeret. Hvis du bibeholder det valgte forløb, skal du hurtigst mulig og senest 3 måneder før planlagt start give ansættelsesmyndigheden (sygehuse og afdelinger i dit forløb) besked om at du har fået tildelt en basisuddannelses-ph.d. Du vil altid skulle starte med Ph. d.-delen, så dine ansættelser skal udskydes. Du vil efterfølgende være garanteret basisuddannelse med start hos samme ansættelsesmyndighed, men ikke nødvendigvis et forløb, der er identisk med det oprindeligt valgte. Øvrige ph.d.-forløb Vær opmærksom på, at også andre læger, som har fået et ph.d.-forløb, vil kunne søge ansættelsesstedet om udsættelse af basisuddannelsen. Hvis ansøgningen er modtaget senest tre måneder inden planlagt start af basisuddannelsen, vil den oftest blive imødekommet. Ansøgninger, der indsendes efter dette tidspunkt vil kun undtagelsesvist blive imødekommet. Det er det regionale videreuddannelsessekretariat og ansættelsesmyndigheden (sygehuse og afdelinger), der afgør, om de vil imødekomme en ansøgning om udsættelse. Selv om du har planer om et ph.d.-forløb, skal du vælge basisuddannelsesforløb som de øvrige og efterfølgende søge om udsættelse. Du vil efterfølgende få et forløb på samme ansættelsessted, når du er klar til det, men ikke nødvendigvis et identisk forløb. Forsvarsordning Grundet radikale ændringer i bemanding og jobindhold i forsvarets Sundhedstjeneste, udgår Forsvarsordningen som valgmulighed i den Kliniske Basisuddannelse. Valg af basisuddannelse på Færøerne Et antal kandidater har mulighed for at vælge basisuddannelse på Færøerne, men ingen er tvunget til at vælge et forløb på Færøerne. Såfremt du ønsker at vælge et forløb på Færøerne, kan du vælge 10

11 dette ved at skrive Færøerne i søgefeltet over forløbene. Derved vil du få en liste frem med forløb på Færøerne. Forløb og sygehuse på Færøerne er ikke på kortet. De findes ved at taste Færøerne som søgekriterium over forløbene. Hver gang der vælges et forløb på Færøerne, vil der blive fjernet et tilfældigt forløb af de danske forløb. Dette skyldes, at forløbene på Færøerne er ekstra forløb. Antallet af danske forløb svarer til antallet af tilmeldte kandidater Øvrige forhold Udskydelse af start af basisuddannelse Det er muligt at udskyde tilmelding hos Sundhedsstyrelsen til Den Kliniske Basisuddannelse i op til to år efter kandidateksamen, uden nærmere begrundelse. Har du tilmeldt dig ordningen, kan du kun udskyde valg af KBU-forløb, hvis: Du ikke går til den afsluttende eksamen på universitetet Du ønsker et ph.d.-forløb. Dokumentation herfor består af aftale om optagelse o.a. Du skal på barsel Du ønsker at tage basisuddannelse i udlandet. I så fald udgår du af basislægeordningen og kan ikke senere vælge basisforløb i Danmark En eventuel udskydelse af valg skal meldes skriftligt til og skal være Peder Viborg i hænde senest den 19. marts 2013 kl Hvis du ikke har meldt udskydelse af valg af forløb inden den 19. marts 2013 kl , skal du vælge forløb i valgrunden andet halvår Imidlertid kan der opstå situationer, hvor det alligevel ikke er muligt at gennemføre forløbet, efter valg. Hvis du ikke er i stand til at påbegynde et forløb på grund af barsels- og forældreorlov samt anden orlov efter gældende lovgivning, på grund af værnepligt, fordi du ikke består eksamen, eller på grund af længerevarende sygdom, skal du snarest muligt meddele det til første og andet ansættelsessted samt til det regionale videreuddannelsessekretariat i den region, hvor du har fået forløb. Læger, der går på barselsorlov er sikret løn under barsel, også selv om de ikke har påbegyndt første ansættelse. Planlagt barselsorlov skal meddeles til arbejdsgiveren senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt, men det er under alle omstændigheder god kollegialitet at meddele dette til ansættelsesstederne så hurtigt som muligt (og helst, så snart du har modtaget bekræftelse på tildelt forløb fra systemet). Det giver mulighed for, at arbejdsstedet og kollegerne kan nå at indstille sig på, at du ikke kommer. Der vil så være tid til at skaffe en vikar, eller til at sikre, at en læge, der tidligere har fået udskydelse af sit forløb, kan få det ledige forløb. Senest 8 uger efter barnets fødsel skal du give både videreuddannelsessekretariatet og din arbejdsgiver besked om, hvornår du kan påbegynde eller genoptage forløbet. Arbejdsgiveren i denne sammenhæng er det sygehus, hvor første ansættelse finder sted. Arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre, at du kan genoptage dit basisuddannelsesforløb hurtigst muligt efter ophør af barselsorloven. Dette 11

12 sker ofte i samarbejde med videreuddannelsessekretariatet. Dette vil ske med udgangspunkt i samme ansættelsesmyndighed (sygehusenhed), men ikke nødvendigvis med et forløb, der er identisk med det, du oprindeligt havde fået tildelt. Kontakt til og fra sygehuset Ca. tre måneder før ansættelsesstart vil du modtage informationer om tid og sted for start af arbejdet, kontaktpersoner m.v. fra det sygehus, hvor du skal starte første ansættelse. Hvis ikke du er blevet kontaktet tre måneder før start, så bør du kontakte ansættelsesstedet for at sikre dig, at de har modtaget de korrekte oplysninger om dit forløb. Husk at meddele ændringer i mail, telefonnummer og adresse til sygehuset og til videreuddannelsessekretariatet! Hvis du har brug for at aftale forhold omkring ferie eller vil afgive ønsker, høre nærmere om vagter, arbejdsplanlægning m.v., så bør du kontakte først ansættende afdeling direkte, men normalt tidligst 3 mdr. før ansættelsens start. Du vil senest en måned inde i ansættelsen (oftest før ansættelsens start) modtage et ansættelsesbrev fra sygehuset med angivelse af konkrete løn- og pensionsforhold som supplement til den ansættelses- og uddannelsesaftale, du modtog (printede ud fra hjemmesiden), da du valgte basisuddannelsesforløb. Du kan søge information om mulighed for bolig enten på sygehusets hjemmeside eller ved henvendelse til HR-kontoret / Løn- og Personalekontoret på sygehuset. Kontaktnummer og adresse vil ofte kunne findes på sygehusets hjemmeside. Oplysninger om muligheder for børnepasning og andre forhold i sygehusområdet bør søges hos den pågældende kommune. Om det web-baserede fordelingssystem Systemet er udviklet til Danske Regioner af firmaet Dansk Telemedicin A/S. Der kan være fejl eller ting, der kan gøres bedre, og derfor er dine tilbagemeldinger værdifulde for den videre udvikling. Vi vil derfor opfordre dig til at udnytte muligheden for at give ris, ros og ønsker om udvikling. Der vil være mulighed herfor på hjemmesiden. Systemet er sikret med en manuel teknisk back-up, som du i hele valgperioden har mulighed for at kontakte på telefon Det sikrer, at du har mulighed for at komme i kontakt med en systemansvarlig i tilfælde af tekniske problemer m.v., der forhindrer adgang til systemet. Videregivelse af oplysninger Oplysninger om valget lagres automatisk. Der vil blive givet besked om den enkeltes valg af forløb til de tre regionale videreuddannelsessekretariater, til de fem regioner og til ansættelsesstederne. Oplysninger, som du har givet ved tilmelding til Sundhedsstyrelsen altså dit navn, adresse, mailadresse, cpr-nummer og mobiltelefonnummer, videregives samtidigt. Systemet lagrer oplysninger om valg af favoritter og rækkefølge af valg af forløb, evt. fejl i proceduren med videre. Disse oplysninger vil (i anonymiseret form) blive anvendt af Danske Regioner. 12

13 Oplysninger vil blive anvendt ved evaluering af systemet og kan tænkes offentliggjort som led i information til regionerne, læger og kommende basislæger samt medicinstuderende. Der vil ikke i denne sammenhæng blive anvendt oplysninger, som kan føres tilbage til enkeltpersoner. Demo-model Af hensyn til andre end rundens tilmeldte er der lavet en Demo-model af systemet. Det fungerer og ser ud som det rigtige system, men det er ikke muligt at vælge et rigtigt forløb, og alle ændringer nulstilles igen, når du logger af systemet. Demo-modellens cpr-nummer er: max, pinkoden: max Det er vigtigt, at du ikke forsøger at anvende dette logon hverken når du søger forløb, vælger favoritter eller vælger forløb. Det giver ikke adgang til virkelige forløb, til at gemme favoritter eller til at træffe et rigtigt valg. Demo-modellen virker også mellem valgperioderne. 13

14 Vigtige kontaktadresser Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Axel Heides Gade København S Tlf.: Mail: Dansk Telemedicin A/S Kristoffer Karlsen Tlf.: Mail: Videreuddannelsessekretariatet, Region Øst Ledreborg Allé 40, st Gentofte Tlf: Mail: Videreuddannelsessekretariatet, Region Syd HR-huset Den Lægelige Videreuddannelse Boulevarden 76, Vejle Tlf: regionsyddanmark.dk Videreuddannelsessekretariatet, Region Nord (systemansvarlig region) Sundhedsuddannelser Region Midtjylland Skottenborg Viborg Tlf: Mail: Danske Regioner Sundhedspolitisk kontor Att. Thomas I. Jensen Dampfærgevej København Ø Tlf:

Den praktiske fremgangsmåde

Den praktiske fremgangsmåde Vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse, første halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Tidsplan 3 Den praktiske fremgangsmåde 4 Framelding eller udskydelse af valg af

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse 2 Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse BEK nr 1256 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-701-30/1 Senere

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Introduktion til logbog.net for KBU

Introduktion til logbog.net for KBU Udleveringsnoter til Introduktion til logbog.net for KBU KBU i logbog.net 1 Logbog.net forsiden. Alle brugere logger ind i øverste højre hjørne. Indhold Baggrund Brugere KBU Praktiske oplysninger Slide

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give tobaksfagfolk et overblik

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m²

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m² Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb Privat udhus under 50 m² Når du skal søge en byggetilladelse, eller anmelde et byggeri til kommunen, skal du søge igennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Husk at sidste rettidig frist for at indsende din ½-årserklæring er den 10.

Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Husk at sidste rettidig frist for at indsende din ½-årserklæring er den 10. Vejledning i at indsende ½-årserklæring (efterløn) Indhold: Om denne vejledning... 2 Trin1: Gå på internettet... 2 Trin 2: Log dig ind... 3 Trin 3: Skift adgangskode... 3 Besvar blankettens spørgsmål...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Bluegarden SmartLøn. Sådan bruger du appen

Bluegarden SmartLøn. Sådan bruger du appen Bluegarden SmartLøn Sådan bruger du appen Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang Side 3 Ikoner og funktioner Side 4 Registrering af tid (TID) Side 5 Registrering af kørsel (KM) Side 7 Registrering

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til jobnet.dk og log ind under menupunktet 'Find medarbejder' i feltet Arbejdsgiver. Du får nu to muligheder på siden Søg i CV'er: Hvis du har

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 Log ind procedurer... 2 Generelt Du oprettes i Kitos... 2 Generelt Log på Kitos... 3 Generelt Hvis bruger har glemt sit password... 5 Generelt Dit link i oprettelsesmailen

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m." Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m. Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen til erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet,

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

Administration af femårsfristen tiden mellem første ansættelsesdag i KBU og ansættelse af læge i hoveduddannelsesstilling

Administration af femårsfristen tiden mellem første ansættelsesdag i KBU og ansættelse af læge i hoveduddannelsesstilling ADMINISTRATIONSNOTAT VEDR. FEMÅRSFRISTEN J.nr. 2-1010-27/1 Administration af femårsfristen tiden mellem første ansættelsesdag i KBU og ansættelse af læge i hoveduddannelsesstilling I henhold til 9 stk.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER

ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUH RA ANVENDELSE AF STEDFORTRÆDER AUHRA-VEJLEDNING Denne vejledning indeholder en kvikguide og en mere detaljeret vejledning til, hvorledes lederen kan gøre en anden medarbejder til stedfortræder i AUHRA.

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

iphone mobil app manual

iphone mobil app manual Indhold Introduktion... 3 Om app en... 3 Om manualen... 3 Installation... 3 Gå ind på App Store... 3 Log ind... 4 Indstillinger... 5 Indstillinger... 5 Telefonnummer... 5 Udgående id... 6 Udgående id tidsplan...

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Første gang du logger på, skal du bestille ny adgangskode her Læs vejledningen meget letforståelig Link til Demo

Første gang du logger på, skal du bestille ny adgangskode her Læs vejledningen meget letforståelig Link til Demo Første gang du logger på, skal du bestille ny adgangskode her Læs vejledningen meget letforståelig Link til Demo Læs her hvis du er i tvivl om Login www.l-u.dk De fleste brugere i Lægens Uddannelsesbog

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

Vejledning i online system Conventus - Floorball

Vejledning i online system Conventus - Floorball Oprette stamdata samt tilmelding på floorball hold. Vi har indført høflig selvbetjening med virkning fra sæsonstart 1. september 2011. I stedet for at modtage det sædvanlige girokort på dit kontingent,

Læs mere