7. Fra barn til voksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Fra barn til voksen"

Transkript

1 Fra barn til voksen Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem 19 og 22 år. De unge bliver boende hjemme lidt længere end for ti år siden, og de danner par og flytter sammen senere end for ti år siden. De fleste unge flytter sammen med deres partner når de er over 25 år og fra en alder af 34 år bor mere end halvdelen af de unge med en partner, de er gift med. De unge får også børn lidt senere end for ti år siden. Halvdelen af de 3- årige havde fået børn i 21, mens det var halvdelen af de 29-årige i Derudover tog en større andel af unge en uddannelse i 1999 sammenlignet med I 1999 var 35 pct. af de 21-3-årige under uddannelse - i 1989 var andelen kun 28 pct. Det er især kvinderne, der i stigende grad får en uddannelse. Over halvdelen af de unge ligger indkomstmæssigt i den nederste halvdel af befolkningen - dvs. under medianindkomsten. Sammenlignet med 1989 er de unge i 1999 placeret længere nede i indkomsthierarkiet, og de kommer senere op i den halvdel af befolkningen, der tjener mest. 24 pct. af alle årige har begået en eller flere lovovertrædelser i perioden Der er flest unge mænd idet 38 pct. af mændene og 9 pct. af kvinderne har begået lovovertrædelser. Af dem der har overtrådt loven har 53 pct. af kvinderne og 44 pct. af mændene overtrådt straffeloven, mens 43 pct. af kvinderne og 52 pct. af mændene har overtrådt færdselsloven. Unge, der har været anbragt uden for eget hjem, har i forhold til andre haft specielle opvækstvilkår, og de klarer sig dårligere end andre unge når det gælder uddannelse, beskæftigelse og indkomst. De unge, der har været anbragt, har samtidig en højere kriminalitet end andre unge. 7.1 De unge flytter hjemmefra, danner par og får børn Unge flytter hjemmefra i årsalderen Unge bor hjemme længere I 21 flyttede de fleste unge hjemmefra, da de var i alderen år. Af de 18-årige boede 82 pct. hjemme, mens kun 16 pct. af de 23-årige boede hjemme. I 25-årsalderen var der kun 9 pct., der boede hjemme, og ved 35-årsalderen boede kun ca. 2 pct. af de unge sammen med en eller begge forældre. Sammenlignet med 1991 er der ikke den store forskel, men de unge boede hjemme længere i 21, idet en mindre andel af de årige boede hjemme i Forskellen er størst for de 19-årige, af hvilke 68 pct. boede hjemme i 21, mens det kun var 62 pct., der boede hjemme i Efter 23-årsalderen er der ingen forskel på andelen af ude- og hjemmeboende mellem 1991 og 21.

2 138 Fra barn til voksen Figur Hjemmeboende unge i pct. af årgangen. 1. januar Kvinder Mænd Kvinder flytter tidligere hjemmefra De unge kvinder er hurtigere til at flytte hjemmefra end de unge mænd. I 21 var kun 4 pct. af de unge kvinder på 2 år hjemmeboende, mens 62 pct. af de unge mænd stadig boede hjemme. Der er fra 16-årsalderen og helt frem til 35-årsalderen en større andel af unge mænd end af unge kvinder, der bor hjemme, men forskellen i andelen af hjemmeboende er mindre, jo ældre de unge er. De unge danner par Hver anden 25-årig er enlig De unge flytter sammen senere Kvinder er yngre, når de finder en partner I 21 var over halvdelen - 51 pct. - af de 25-årige enlige, 37 pct. boede sammen med en partner, de ikke var gift med, og 12 pct. boede sammen med deres ægtefælle eller deres registrerede partner. Fra en alder af 34 år boede over halvdelen af de unge sammen med en partner, de var gift med. I 1991 var de unge lidt yngre, når de flyttede sammen med en partner, og de var også yngre, når de giftede sig. I 1991 var 47 pct. af de 25-årige enlige, 35 pct. var samboende, og 18 pct. var gift. I 1991 boede halvdelen af de 32-årige sammen med en partner de var gift med. De unge kvinder finder en partner i en yngre alder end de unge mænd. I 21 var 48 pct. af de 24-årige kvinder enlige, mens 39 pct. boede sammen med en partner uden at være gift, og 13 pct. var gift med deres partner. I en alder af 32 år var 24 pct. enlige, 23 pct. boede sammen med en partner uden at være gift, mens 52 pct. af pigerne var gift. I en alder af 35 år var 3 pct. af de unge mænd enlige, 22 pct. boede med en partner, de ikke var gift med, og 49 pct. af de unge mænd, boede sammen med deres ægtefælle.

3 Fra barn til voksen 139 Figur Unge fordelt på alder og familietype. 1. januar 21 Mænd Kvinder Enlige Samboende Gifte De unge får børn Halvdelen af de 3-årige har børn Kvinder får børn tidligere end mænd De unge får børn senere De fleste unge der har børn er gift I 21 var det kun 1 pct. af de 24-årige, der havde børn, og ved 3- årsalderen havde over halvdelen af de unge fået børn. Af de 35-årige havde 68 pct. fået børn. Kvinder får børn tidligere end mænd. Halvdelen af kvinderne havde i 21 fået børn, når de var omkring 28 år, mens halvdelen af mændene først havde fået børn, når de var 31 år. Blandt de 35-årige havde 17 pct. af kvinderne og 32 pct. af mændene stadig ikke fået børn. Gennem mange år er alderen for, hvornår de unge første gang bliver forældre, steget. I 1991 havde 2 pct. af de 24-årige børn, og ved 29- årsalderen havde over halvdelen af de unge børn. Blandt de 35-årige havde 76 pct. børn. Der er en sammenhæng mellem at være gift og det at have børn. Næsten 6 pct. af de unge, der har børn, er gift med deres partner. Ser man alene på de 35-årige, er knap halvdelen af dem gift og har børn, og 15 pct. er enlige uden børn.

4 14 Fra barn til voksen Figur Unge fordelt efter antallet af børn, de er forældre til. 1. januar 21 Mænd Kvinder Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn eller flere Få bor flere generationer sammen Tabel Kun ganske få af de unge mennesker bor sammen deres forældre og en partner eller med egne børn.,4 pct. af de unge boede som enlige forældre hos egne forældre.,1 pct. boede sammen med deres partner og deres forældre.,3 pct. boede sammen med både deres partner, eget barn eller børn hos deres forældre. 35-årige fordelt efter forældreskab og familietype. 1. januar 21 Enlig Med partner Gift I alt I alt Har barn Har ikke barn pct. 7.2 De unge i uddannelsessystemet Der er stor forskel på de unges valg af uddannelse, og hvor gamle de er, når de afslutter deres uddannelse. Der er også mange unge, der tager pauser i uddannelsen, og det kan ikke ses i statistikken, om de unge holder pause og derefter genoptager en uddannelse eller begynder på en anden.

5 Fra barn til voksen 141 De yngste, der i løbet af 1999 ikke var i gang med en uddannelse, var 17 år og udgjorde 5 pct. af en årgang. Af de 35-årige var 6 pct. stadig under uddannelse. Omkring halvdelen af de 22-årige var ikke i gang med en uddannelse. Flere unge under uddannelse En sammenligning mellem 1989 og 1999 viser, at flere af de unge i alderen 21-3 år var under uddannelse i I 1999 var 35 pct. af de unge i denne aldersgruppe under uddannelse, mens den tilsvarende andel i 1989 kun var 28 pct. Næsten alle de 15-årige gik i grundskolen, dvs. op til 1. klasse, men allerede i 16-årsalderen havde 3 pct. af årgangen forladt grundskolen, og af de 18-årige gik kun 3 pct. af årgangen i grundskolen. Hver anden 18-årig i gang med gymnasieuddannelse Figur Gymnasieuddannelserne, dvs. gymnasiet, HF, HTX og HHX, modtager flest af de unge i 16 til 2-årsalderen, og af dem er flest 18 til 19 år. Over 5 pct. af de 18-årige var i gang med en gymnasieuddannelse i Andelen af unge, der går i gymnasiet, er steget markant fra 1989 til De, der var på gymnasiale uddannelser i 1999, var lidt ældre end i Andel, der er i gang med en gymnasieuddannelse fordelt på alder Færre på erhvervsfaglige uddannelser Flere på videregående uddannelser De erhvervsfaglige uddannelser, dvs. håndværksuddannelser som fx tømrer, maskinarbejder og kontor- og butiksuddannelsen, modtager især unge i aldersgrupperne år med størst andel af de årige. Cirka 3 pct. af de 18-2-årige var i gang med en erhvervsuddannelse i Sammenlignet med 1989 valgte færre af de unge en erhvervsfaglig uddannelse i Sammenlignet med 1989 var der en meget større andel af de unge, der var i gang med en videregående uddannelse i De unge, der var i gang med en videregående uddannelse, var forholdsvis ældre i De videregående uddannelser havde den største andel af de unge i årsalderen.

6 142 Fra barn til voksen Figur Andel, der er i gang med erhvervsfaglige uddannelser fordelt på alder Der er kun få unge, der tager de korte videregående uddannelser, såsom erhvervssproglige grunduddannelser, elinstallatører mv. I alt gik kun ca. 3 pct. af de årige på en kort videregående uddannelse i De mellemlange videregående uddannelser, dvs. uddannelser som fx sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, der tager fra to til fire år ud over studentereksamen, har deres største andel af de årige. I 1999 var 12 pct. af de 24-årige i gang med en mellemlang videregående uddannelse. Figur Andel, der er i gang med videregående uddannelser fordelt på alder Bacheloruddannelserne, der først er indført efter 1989, er treårige uddannelser på universitetsniveau, og har en andel på 1 pct. af de årige. Studerende, der tidligere har gennemført tre års studier ved uni-

7 Fra barn til voksen 143 versiteterne, har dog kunnet få godkendt studierne som en bachelorgrad. De lange videregående uddannelser, dvs. uddannelser, der varer mere end fire år ud over studentereksamen, har størst andel af de årige, henholdsvis 11 og 1 pct. De lange videregående uddannelser er hovedsageligt universitetsuddannelser, der fx kvalificerer til lærerstillinger i gymnasiet, akademikerstillinger i det offentlige samt ingeniører, læger og arkitekter. Figur Unge fordelt på igangværende uddannelse Mænd Kvinder Grundskole Gymnasium Erhvervsfaglig Videregående Ikke under uddannelse Flest kvinder i gang med uddannelse Kvinder vælger længere uddannelser Der er forskel på mænds og kvinders uddannelsesvalg. Kvinderne bliver længere i uddannelsessystemet. 4 pct. af de årige kvinder og 36 pct. af mændene er i gang med en uddannelse. I alle aldersgrupper er der flere unge kvinder end unge mænd, der er i gang med en uddannelse. Over 5 pct. af de 23-årige kvinder er i gang med en uddannelse, mod 39 pct. af de 23-årige mænd. At de unge mænd ikke bliver så længe i uddannelsessystemet kan skyldes, at de i højere grad vælger erhvervsfaglige uddannelser, mens de unge kvinder i højere grad vælger gymnasiet og mellemlange uddannelser, som fx sygeplejerske, pædagog, folkeskolelærer, socialrådgiver og erhvervssproglige uddannelser. Der er knap 62 pct. af de årige, der ikke er i gang med en uddannelse. 2 pct. af de unge er ikke under uddannelse og har folkeskolen som højeste fuldførte uddannelse. 6 pct. har en gymnasieuddannelse,

8 144 Fra barn til voksen 25 pct. har en erhvervsfaglig uddannelse og 12 pct. en videregående uddannelse. Tabel årige fordelt på igangværende/fuldført uddannelse Kvinder Mænd I alt Igangværende uddannelse Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Bachelor uddannelse Lange videregående uddannelse Fuldført uddannelse Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Bachelor uddannelse 1 1 Lange videregående uddannelse pct. Med stigende alder er der en større andel af de unge, der har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, og som ikke er i gang med en anden uddannelse. Andelen stiger fra 13 pct. af de 18-årige til knap 25 pct. af de 35-årige. Noget anderledes er aldersfordelingen på de unge, der har en gymnasieuddannelse som højeste fuldførte uddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse: 17 pct. af de 21-årige er i denne kategori, men derefter falder andelen og er nede på 9 pct. blandt de 23- årige og 7 pct. blandt de 35-årige. Dette skyldes, at mange af de unge holder en pause efter gymnasiet, inden de går i gang med deres videre uddannelse. Tabel årige fordelt på højeste fuldførte uddannelse Kvinder Mænd Kvinder Mænd pct. I alt Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor uddannelse 2 1 Lange videregående uddannelse

9 Fra barn til voksen 145 Store ændringer i uddannelsesmønstre Figur En sammenligning af de 35-årige i 1989 og 1999 viser en stor ændring i uddannelsesmønstret. Især for kvinderne er ændringen stor, idet 48 pct. af de 35-årige kvinder i 1989 ikke havde nogen erhvervsuddannelse, dvs. uddannelse ud over grundskolen og gymnasiet mens andelen i 1999 var faldet til 34 pct. Det er især andelen af kvinder med en erhvervsfaglig uddannelse, der er steget, men andelen af kvinder med lange videregående uddannelser er også steget. Det skal bemærkes, at bacheloruddannelserne ikke fandtes som formaliserede uddannelser i fordelt på højeste fuldførte uddannelse Mænd Kvinder Under uddannelse Grundskole Gymnasium Erhvervsfaglig Videregående For de unge mænd har udviklingen ikke været nær så markant, men her er gruppen, der kun har en grundskoleuddannelse, faldet fra 3 til 27 pct. af årgangen. Imens er gruppen med korte videregående uddannelser steget fra 4 til 6 pct., og gruppen med lange videregående uddannelser er steget fra 7 til 8 pct De unges beskæftigelses- og indkomstforhold 82 pct. af de 15-årige har egen indkomst I en alder af 15 år har mange af de unge egen indkomst. Af de 15-årige havde 82 pct. egen indkomst i 1999, og heraf havde 73 pct. lønindkomst. I gennemsnit tjente de 15-årige næsten 12. kr. Over 95 pct. af de 16-årige har egen indkomst. Over halvdelen af årige, 54 pct., ligger indkomstmæssigt i den nederste halvdel af befolkningen eller under medianindkomsten.

10 146 Fra barn til voksen Definition: Indkomstkvartiler Stigende indkomst med alderen Indkomsten er opgjort som bruttoindkomst, dvs. den indkomst der skal beskattes, men uden skattemæssige fradrag. Derfor er skattefri ydelser som boligsikring, børnecheck og studielån ikke medregnet. Alle personer med en indkomst er sorteret efter størrelse af indkomsten, så den fjerdedel af befolkningen, der har den laveste indkomst, er placeret i 1. kvartil, mens den fjerdel af befolkningen, der tjener mest, er placeret i 4. kvartil. 1. og 2. kvartil indeholder den halvdel af befolkningen, der tjener mindst, dvs. under medianindkomsten, og tilsvarende er personer i 3. og 4. kvartil i den halvdel af befolkningen, der tjener mest og over medianindkomsten. Indkomsten er lavest i de yngste aldersklasser. I 1999 lå over halvdelen af de unge indtil en alder af 2 år i laveste indkomstkvartil, og til og med 25-årsalderen lå over halvdelen af de unge under medianindkomsten. I aldersgruppen år lå over halvdelen over medianindkomsten, og blandt de 35-årige ligger 37 pct., i den øverste indkomstkvartil. Figur Unge fordelt på bruttoindkomstkvartiler Mænd Kvinder Ingen 1. Kvartil 2. Kvartil 3. Kvartil 4. Kvartil Unge relativt fattigere i 1999 end i 1989 Sammenlignet med 1989 er de unge kommet længere ned i indkomsthierarkiet, eller sagt med andre ord kommer de senere op i den halvdel af hele befolkningen, der tjener mest. I 1989 skiftede vægten fra den nederste til den øverste halvdel ved 23-årsalderen, mens den i 1999 skiftede ved 26-årsalderen. Denne forskydning skyldes i høj grad, at de unge er længere under uddannelse i 1999 end i 1989.

11 Fra barn til voksen 147 Figur Andel af årgangene med indkomst over medianindkomsten Mænd tjener mere end kvinder også når de har lige lange uddannelser Der er en markant forskel på de unge kvinder og de unge mænd med hensyn til, hvordan de fordeler sig indkomstmæssigt. 26 pct. af de årige mænd mod 9 pct. af kvinderne ligger i 4. kvartil, mens kvinderne dominerer i de lavere kvartiler. Holdes indkomstgruppen sammen med den afsluttede uddannelse, viser det sig, at en større andel af de unge mænd end af kvinderne ligger i den øverste indkomsthalvdel af befolkningen, uanset hvilken uddannelsesgruppe, der er tale om, bortset fra bacheloruddannelser. Forskellen er størst for de unge, der har en erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelse. Her har 83 pct. af unge mænd en indkomst, som ligger over medianindkomsten, mens det samme gælder for kun 63 pct. af kvinderne. Tabel Andel af årige med indkomst over medianen fordelt på højeste fuldførte uddannelse Kvinder Mænd Kvinder Mænd I alt Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor uddannelser Lange videregående uddannelser pct.

12 148 Fra barn til voksen Større forskelle i dag Den samme forskel på kvinder og mænd fandtes i 1989, men den var, som det fremgår af tabel 7.3.1, mindre i 1989 end i Også i 1989 var 83 pct. af de unge mænd med erhvervsfaglige uddannelse i gruppen over medianindkomsten, men dengang var der 69 pct. af de unge kvinder i samme gruppe. Indkomster kan fås fra forskellige kilder. Her er medtaget løn, overskud af selvstændig virksomhed, SU, midlertidig overførselsindkomst og pension. Den indkomstkilde, der har givet den største indkomst, er udnævnt til hovedindkomstkilde eller vigtigste indkomstkilde. Tabel årige fordelt på hovedindkomstkilde Løn Overskud af selvstændig virksomhed SU Midlertidig overførselsindkomst Pension I alt 1989 i alt Kvinder Mænd i alt Kvinder Mænd pct. Den vigtigste indkomstkilde er for langt hovedparten af de unge løn. 8 pct. af alle unge har løn som hovedindkomstkilde i Den næststørste gruppe på 9 pct., har midlertidige overførselsindkomster, dvs. arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge, kontanthjælp eller orlovsydelser som hovedindkomstkilde. 7 pct. af de unge har SU som hovedindkomstkilde, og ganske få lever hovedsageligt af selvstændig virksomhed eller pension. Flere har lønindkomst Flest mænd med lønindkomst Sammenlignet med 1989 er andelen af unge, der lever af løn, steget. Andelen af unge, der lever af midlertidige sociale ydelser, er faldet med 3 procentpoint, og andelen af unge, der har SU som hovedindkomstkilde, er steget med 2 procentpoint. Fordelingen af unge efter hovedindkomstkilde er forskellig for mænd og kvinder. Lidt flere mænd lever af løn og selvstændig virksomhed, og lidt flere kvinder lever af midlertidige overførselsindkomster og SU. 16 pct. af de årige havde i 1999 været arbejdsløse i større eller mindre omfang - de fleste under 2 pct. af året. Der var 3 pct. flere af kvinderne end af mændene, der havde været arbejdsløse. Færre unge er arbejdsløse Sammenlignet med 1989 er der sket et fald på 8 procentpoint i arbejdsløsheden, idet 24 pct. af de unge var berørt af arbejdsløshed i Faldet er især markant, hvor ledigheden har været over 4 pct. af året: Her er andelen faldet fra 11 til 4 pct. Også i 1989 var kvinderne mere arbejdsløse end mændene, idet 26 pct. af kvinderne og 21 pct. af mændene var arbejdsløse.

13 Fra barn til voksen 149 Tabel årige fordelt på ledighedsgrad Ledig procentdel af året Ingen ledighed I alt Kvinder Mænd Kvinder Mænd pct. Det samme mønster viser sig, når man ser på, hvor mange kvartaler to årgange af unge har modtaget midlertidige ydelser, som kontanthjælp, aktiveringsydelser, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller orlovsydelser, mens de var mellem 19 og 23 år. 59 pct. af de unge, der er født i 1976, havde i årene modtaget ydelser i kortere eller længere tid. Flere kvinder end mænd, har modtaget ydelser, og flere af kvinderne har modtaget ydelserne i længere tid end mændene. Tabel Antal kvartaler to årgange unge har modtaget midlertidige ydelser fra de var 19 til 23 år Fødeår Ingen ydelser Antal kvartaler I alt pct i alt Kvinder Mænd i alt Kvinder Mænd Ekskl. aktiveringsydelser Færre modtager midlertidige ydelser En sammenligning mellem årgang 1971 og 1976 viser, at en større andel af de unge, der er født i 1971, havde modtaget ydelser, mens de var mellem 19 og 23 år, dvs. i årene pct. af de unge havde modtaget ydelser, og de havde modtaget dem i længere tid end årgangen. Flere af kvinderne havde modtaget ydelser og i længere tid end mændene. Forskellen på, hvor lang tid de to årgange modtog midlertidige ydelser, er større end tallene giver udtryk for, idet aktiveringsydelser ikke indgår i statistikken for 1971-årgangen.

14 15 Fra barn til voksen 7.4 Unges kriminalitet Hver fjerde af de unge har overtrådt loven Det er især de unge, der bliver dømt for lovovertrædelser. 24 pct. af dem, som pr. 1. januar 2 var år, har fået afgørelser for at begå én eller flere overtrædelser af straffelov, færdselslov eller særlove efter det fyldte 15. år. Næsten 4 pct. af mændene og 1 pct. af kvinderne har begået lovovertrædelse. I det følgende ses først på afgørelser for lovovertrædelser begået af de årige i 1999 sammenlignet med afgørelserne for årige i 199. Dernæst undersøges alvorligste lovovertrædelse og alvorligste straf i perioden , for årige pr. 1. januar 2. Lovområder Først straf fra det 15. år Straffeloven omfatter sædeligheds-, volds- og ejendomsforbrydelser (indbrud, tyveri, dokumentfalsk, røveri mv.); særlovene omfatter bl.a. politivedtægten, våbenloven, lov om euforiserende stoffer, skatte- og miljølove. Parkeringsbøder samt bøder på under 1. kr. for overtrædelse af færdselsloven og visse særlove, indgår ikke i opgørelserne. 15 år er det yngste alderstrin for opgørelse af børn eller unges kriminalitet, idet straffelovens 15 siger, at "Handlinger foretagne af børn under 15 år straffes ikke". De åriges lovovertrædelser I alt 3.8 unge årige fik i 1999 en afgørelse i form af betinget eller ubetinget frihedsstraf, bøde eller anden afgørelse for overtrædelse af straffelov, færdselslov eller særlove. Der var i alt 39.5 afgørelser, så flere af de årige havde mere end én afgørelse i løbet af Frifindelser, som i 1999 udgjorde 1 pct. af alle afgørelser, er medregnet i dette afsnit, da man herved får en samlet opgørelse af de unges kontakt med ordensmagten. Tabel årige med afgørelse for lovovertrædelse i år 2-24 år Personer med afgørelse Antal afgørelser Antal afgørelser pr. 1. indbyggere De unge overtræder hyppigere loven De unge kommer hyppigere i konflikt med loven end de ældre. I 1999 var gennemsnittet for alle personer på 15 år og derover afgørelser pr. 1. indbyggere, mens de årige havde 5.7 afgørelser og de 2-24-årige 6.8. Over 9 pct. af de åriges overtrædelser vedrører straffeloven og færdselsloven, og for de årige udgør straffelovsovertrædelser næsten 6 pct. af alle afgørelserne for aldersklassen.

15 Fra barn til voksen 151 Tabel Afgørelser for overtrædelser af straffeloven Gerning år 2-24 år I alt år 2-24 år I alt Straffelov i alt pr. 1. indb. Straffelov i alt Mænd Kvinder Sædelighedsforbrydelser Mænd Kvinder Voldsforbrydelser Mænd Kvinder Ejendomsforbrydelser Mænd Kvinder Andre forbrydelser Mænd Kvinder Især unge mænd overtræder loven Tyveri mv. er en hyppig lovovertrædelse Antal domme for vold er steget for begge køn Færdselsloven Færdselsloven overtrædes mest af mænd Langt hovedparten af straffelovsovertrædelserne begås af mænd. I 1999 var der 5.2 afgørelser pr. 1. indbyggere for de årige mænd mod kun 1. for kvinderne. De fleste straffelovsovertrædelser er ejendomsforbrydelser, herunder hovedsageligt tyveri og indbrud. Af de 3.1 straffelovsovertrædelser i alt pr. 1. unge, var de 2.4 ejendomsforbrydelser. Mens det samlede antal afgørelser for straffelovsovertrædelser pr årige er næsten uændret fra 199 til 1999, er der tale om et fald i ejendomsforbrydelser, men en stigning i de øvrige forbrydelser, ikke mindst voldsforbrydelser. Sammenlignet med 199 har der været tale om næsten en fordobling af antallet af voldsdomme i aldersgruppen. Stigningen har været betydelig både for kvinder og mænd. Voldsforbrydelser begås dog fortsat helt overvejende af mænd. Der blev i 1999 pådømt 1.54 voldsforbrydelser pr årige mænd mod kun 67 voldsforbrydelser pr. 1. kvinder. I alt 13.3 unge i alderen år fik i afgørelser for overtrædelser af færdselsloven. Hovedparten af overtrædelserne afgøres ved bøder, men færdselsbøder under 1. kr. samt parkeringsbøder indgår ikke i opgørelsen. Antallet af pådømte færdselslovsovertrædelser begået af årige er faldet svagt fra 2.7 afgørelser pr. 1. indbyggere i 199 til 2.6 i Det er fortsat mændene der står for den største andel af overtrædelserne - over 9 pct. af færdselsforseelserne.

16 152 Fra barn til voksen Tabel Afgørelser for overtrædelser af færdselsloven Gerning år 2-24 år I alt år 2-24 år I alt Færdselslov i alt pr. 1. indb. Færdselslov i alt Mænd i alt Kvinder i alt Færdselsuheld med spiritus Spiritus- og promillekørsel Mangler ved køretøj Færdselslov i øvrigt Færre unge kører spirituskørsel, flere kører for hurtigt Tabel Antal afgørelser for spirituskørsel pr årige er faldet fra 289 i 199 til 239 i 1999, svarende til en reduktion på 21 pct. Kun 2 pct. af afgørelserne for spirituskørsel i 1999 vedrørte kvinder. Hastighedsovertrædelser, som udgør hovedparten af overtrædelserne i gruppen færdselslov i øvrigt, er ligeledes stærkt domineret af unge mænd. Antallet af afgørelser vedrørende færdselslov i øvrigt pr. 1. unge er steget fra 1.4 i 199 til 1.9 i årige med afgørelser fordelt efter sanktion Kvinder Mænd år 2-24 år I alt år 2-24 år I alt I alt pct. I alt Ubetinget frihedsstraf Betinget frihedsstraf Bøde Tiltalefrafald Tiltale undladt Frifindelse Sanktioner De strafferetlige afgørelser omfatter en lang række sanktioner. Den alvorligste straf er frihedsstraf, dvs. hæfte eller fængsel; frihedsstraffen kan være ubetinget eller betinget, og straffen kan under særlige betingelser afvikles som samfundstjeneste (fx domme for spirituskørsel). Den mest anvendte straf er bøde. Endvidere kan afgørelsen være tiltalefrafald med eller uden vilkår, og vilkåret kan fx være ungdomskontrakt eller social aktivering. Undladelse af tiltale forekommer med eller uden advarsel, afhængig af sagens stilling i retten. Endelig kan der være tale om frifindelse, hvor retten ikke finder den anklagede skyldig.

17 Fra barn til voksen 153 Flest bøder Flest mænd får ubetinget frihedsstraf Bøder er den mest almindelige afgørelse både for kvinder og mænd. 72 pct. af afgørelserne for de unge kvinder og 64 pct. for mændene, var bøder. Bøderne bliver for en stor del givet for overtrædelser af færdselsloven. Langt flere mænd end kvinder idømmes frihedsstraf, idet flere mænd begår alvorligere kriminalitet. I alt 1 pct. af afgørelserne mod de unge kvinder og 18 pct. af afgørelserne mod mændene, var i 1999 frihedsstraf. Ligeledes er der flere domme til ubetinget frihedsstraf mod mænd. I 1999 var ca. halvdelen af frihedsstraffene til mænd i alderen år ubetingede, mens dette kun gjaldt for en femtedel af frihedsstraffene mod de unge kvinder årige lovovertrædere Hver fjerde af de årige har overtrådt loven Figur I dette afsnit ses på lovovertrædelser begået i årene af de personer, som pr. 1. januar 2 var år. 24 pct. af de i alt årige pr. 1. januar 2, har siden det fyldte 15. år fået mindst én afgørelse for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller særlovene årige pr. 1. januar 2 efter alvorligste lovovertrædelse Mænd Kvinder Straffelov Færdselslov Særlove Ingen Opgørelse efter alvorligste kriminalitet For de årige, som har begået flere lovovertrædelser, er her alene medregnet den alvorligste overtrædelse (dvs. straffelov, dernæst færdselslov og endelig særlove). Hvis en person fx har begået både en straffelovsovertrædelse og en færdselslovsovertrædelse i perioden 1979-

18 154 Fra barn til voksen 1999, tæller personen alene med som straffelovsovertræder. Sager, som har ført til frifindelse, er ikke medregnet i dette afsnit. 4 pct. af de årige mænd har overtrådt loven Andelen, som har begået kriminalitet, stiger med alderen Over halvdelen af de 35-årige mænd har overtrådt loven Figur Af de i alt unge i alderen år, der har begået en lovovertrædelse i perioden , var 68. eller 19 pct. unge kvinder, mens resten eller fire gange så mange var unge mænd. I forhold til samtlige årige i 1999 har knap 1 pct. af kvinderne begået mindst én lovovertrædelse mod næsten 4 pct. af mændene. Andelen af unge i alderen år, der er kendt skyldige i mindst én lovovertrædelse, stiger logisk nok med den unges alder, idet de ældre har haft flere år til at begå lovovertrædelser i. Således har knap 1 pct. af de 15-årige modtaget afgørelse for mindst én lovovertrædelse, mens det samme gjaldt for 15 pct. af de 2-årige og hele 38 pct. af de 35-årige. En langt større andel af mændene har som 35 årige begået mindst én lovovertrædelse, end tilfældet er for kvinderne. Mens 58 pct. af de 35- årige mænd tidligere har modtaget afgørelse for én eller flere lovovertrædelser, er dette kun tilfældet for 16 pct. af de 35-årige kvinder årige pr. 1. januar 2 efter alvorligste straf Mænd Kvinder 1 Procent Procent Ubetinget Betinget Bøde Andet Ingen og næsten en fjerdedel har overtrådt straffeloven 33 pct. af de 35-årige mænd har som alvorligste forseelse alene overtrådt færdselsloven og 23 pct. - næsten en fjerdedel - har overtrådt straffeloven. For de 35-årige kvinder er de tilsvarende tal hhv. 8 pct. og 7 pct.

19 Fra barn til voksen 155 Bøde er den hyppigste afgørelse Opgørelse efter alvorligste straf pct. af de 35-årige mænd har fået ubetinget frihedsstraf Halvdelen af lovovertræderne har kun begået én overtrædelse Figur Af de årige, der har været i konflikt med loven, har i alt 75 pct. fået en bøde som den alvorligste straf, mens 1 pct. har fået en ubetinget dom, 1 pct. en betinget dom og 5 pct. en anden afgørelse. De unge er her opgjort efter den alvorligste sanktion, de har modtaget i perioden Ubetinget frihedsstraf er regnet som den alvorligste straf, dernæst kommer betinget frihedsstraf, bøde og anden afgørelse. Langt flere 35-årige mænd end kvinder har fået frihedsstraf. Således har 8 pct. af de 35-årige mænd fået en ubetinget frihedsstraf, mod under 1 pct. af kvinderne. Af samtlige 35-årige mænd har 43 pct. modtaget bøde som højeste straf siden det fyldte 15. år; for kvinder er den tilsvarende andel 12 pct. 52 pct. eller lidt over halvdelen af de årige, der har begået kriminalitet i årene , har kun fået én afgørelse, og næsten to trediedele af lovovertrædelserne var overtrædelse af færdselsloven. 48 pct. af de årige lovovertrædere har fået 2 eller flere afgørelser, hvoraf overtrædelser af straffeloven udgør næsten to trediedele årige pr. 1. januar 2 efter antal afgørelser Antal afgørelser år 2-24 år år 3-35 år Over 1 5 pct. af de årige har fået mere end 1 afgørelser Antallet af personer, som har begået én eller flere lovovertrædelser, stiger naturligt nok med alderen. Pr. 1. januar 2 var der i aldersgruppen år 13.7 personer med én afgørelse for lovovertrædelse og 5.1 med flere, mens disse tal for aldersgruppen 3-35 år var henholdsvis 8.5 og 9.7. Således har 53 pct. af de 3-35-årige lovovertrædere, fået mere end én afgørelse efter de er fyldt 15 år, mens dette kun er tilfældet for 27 pct. af de årige lovovertrædere. 2 pct. af de 3-35-årige lovovertrædere har fået 2 afgørelser, mens knap 5 pct. har fået over 1 afgørelser.

20 156 Fra barn til voksen årige lovovertrædere og social baggrund I dette afsnit sammenholdes de åriges uddannelse og indkomst pr. 1. januar 2 med forekomsten af mindst én afgørelse for lovovertrædelse i perioden Figur Andel mænd med erhvervsuddannelse fordelt på alder pr. 1. januar 2 og alvorligste lovovertrædelse Ingen Straffelov Færdselslov Figur Andel kvinder med erhvervsuddannelse fordelt på alder pr. 1. januar 2 og alvorligste lovovertrædelse Ingen Straffelov Færdselslov Laveste andel med erhvervsuddannelse blandt overtrædere af straffeloven Fra og med 2-års alderen gælder det, både for mænd og kvinder, at der blandt straffelovsovertræderne er en markant lavere andel med fuldført erhvervsuddannelse end blandt øvrige unge. For mænd er andelen med erhvervsuddannelse blandt 35-årige straffelovsovertrædere knap 5 pct. mod godt 7 pct. for 35-årige uden lovovertrædelser eller med

21 Fra barn til voksen 157 færdselslovsovertrædelse som alvorligste forseelse i perioden. For kvinder er billedet det samme, men andelene med erhvervsuddannelse er lidt lavere for begge grupper. og højeste andel blandt overtrædere af færdselsloven Bruttoindkomst og median Det er endvidere karakteristisk, at de unge 2-28-årige, der har færdselslovsovertrædelse som alvorligste forseelse, har klart højere andel med afsluttet erhvervsuddannelse end både straffelovsovertrædere og unge uden lovovertrædelser overhovedet. Dette er tydeligt for begge køn, men forskellen er størst for mænd. Der er i denne aldersgruppe især tale om unge med fuldført faglig uddannelse - fx kontor og handel eller håndværkeruddannelse - som i højere grad end andre unge har økonomisk mulighed for at erhverve eget motorkøretøj. Fra 29-års alderen er der ikke forskel på andelen med erhvervsuddannelse blandt færdselslovsovertrædere og personer uden lovovertrædelse. Også indkomstniveauet er forskelligt blandt unge alt efter begåede lovovertrædelser. Der ses her på andelen med bruttoindkomst over medianen. Bruttoindkomsten er den indkomst der skal beskattes før fradrag af fx renter og transportfradrag. Medianindkomsten deler befolkningen, som har indkomst, i to lige store halvdele efter indkomstniveau. Personer med bruttoindkomst over medianen tilhører den halvdel af befolkningen, som har den højeste bruttoindkomst, mens personer under medianen er den halvdel, som har de laveste indkomster. Både for unge mænd og kvinder er færdselslovsovertræderne økonomisk bedre stillede end både unge med straffelovsovertrædelse som alvorligste afgørelse og unge uden lovovertrædelse. Det er tydeligt for alle aldersklasser efter det fyldte 19. år, og det hænger som nævnt sandsynligvis sammen med de økonomiske muligheder for at erhverve motorkøretøj. Unge med færdselsforseelser har de højeste indkomster Kvinder med straffelovsforseelser har lavest indkomst Fra 26-års alderen har mænd uden lovovertrædelser et højere indkomstniveau end dem med straffelovsovertrædelse, men fortsat under niveauet for færdselslovsovertræderne. Det samme gælder kvinder allerede fra 21-års alderen. Der er generelt en mindre andel af de unge kvinder end af de unge mænd, hvis bruttoindkomst ligger i den øverste halvdel af befolkningen. For unge kvinder over 2 år med straffelovsovertrædelser er andelen, som ligger i den bedst stillede halvdel af befolkningen, lavere end for alle de øvrige viste grupper af både mænd og kvinder.

22 158 Fra barn til voksen Figur Andel mænd med bruttoindkomst over medianen fordelt på alder pr. 1. januar 2 og alvorligste lovovertrædelse Ingen Straffelov Færdselslov Figur Andel kvinder med bruttoindkomst over medianen fordelt på alder pr. 1. januar 2 og alvorligste lovovertrædelse Ingen Straffelov Færdselslov

23 Fra barn til voksen Unge anbragt uden for hjemmet Klarer sig dårligere end andre unge I gennemsnit er 6 pct. af en årgang anbragt Figur Unge, der har været anbragt uden for hjemmet med de sociale myndigheders mellemkomst, klarer sig dårligere end andre unge, når det gælder uddannelse, beskæftigelse og indkomst. De unge, der har været anbragt, er samtidig mere kriminelle end andre unge. I alt 86. af de unge, der pr. 1. januar 2 var mellem 15 og 35 år, har været anbragt uden for hjemmet efter I gennemsnit har 6 pct. af en årgang været anbragt uden for hjemmet - lidt flere drenge end piger har været anbragt. Der findes ikke oplysninger om anbringelser, der er afsluttet før 1977, så anbringelserne for de ældste årgange er undervurderet. Procent af aldersgrupper pr. 1. januar 2, der har været anbragt Kvinder Mænd Unge, der har været anbragt uden for hjemmet, klarer sig dårligere uddannelsesmæssigt end andre unge. Blandt de tidligere anbragte er således 27 pct. i gang med en uddannelse, mens tallet for andre unge er 39 pct. Tidligere anbragte unge har kortere uddannelse 53 pct. af de unge, der har været anbragt uden for hjemmet, er ikke i gang med en uddannelse og har grundskole som højeste uddannelse, mens det samme kun gælder for 18 pct. af andre unge. 15 pct. har taget en erhvervsfaglig uddannelse mod 25 pct. af andre unge, og kun 3 pct. af de tidligere anbragte har opnået en videregående uddannelse mod 12 pct. de andre unge.

24 16 Fra barn til voksen Tabel årige pr. 1. januar 2 fordelt efter om de har været anbragt uden for hjemmet, køn og igangværende eller højeste fuldførte uddannelse I gang Grundskole Gymnasium Erhvervsfaglig Videregående I alt pct. Uden anbringelse Kvinder Mænd Med anbringelse Kvinder Mænd Flere pensionister - færre med lønindkomst De unge, der har været anbragt uden for hjemmet, adskiller sig også med hensyn til, hvor de får deres hovedindkomst fra. 9 pct. er pensionister mod 1 pct. af andre unge, hvilket nok i høj grad skyldes handicap. 23 pct. har midlertidig overførselsindkomst som hovedindkomstkilde mod 8 pct. af andre unge, og 54 pct. har løn som hovedindkomstkilde mod 78 pct. af andre unge. Tabel årige pr. 1. januar 2 fordelt efter om de har været anbragt uden for hjemmet, køn og hovedindkomstkilde. Pension Løn Selvstændig SU Midlertidig overførselsindkomst Uoplyst I alt Uden anbringelse Kvinder Mænd Med anbringelse Kvinder Mænd pct. Indkomstmæssigt ligger de unge, der har været anbragt uden for hjemmet, på et lavere niveau end andre unge. Kun 9 pct. ligger i øverste indkomstkvartil mod 18 pct. af andre unge. Derimod ligger en større andel, 35 pct., i 2. kvartil mod 23 pct. af andre unge.

25 Fra barn til voksen 161 Tabel årige pr. 1. januar 2 fordelt efter om de har været anbragt uden for hjemmet, køn og bruttoindkomst Uoplystl 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4.kvartilt I alt Uden anbringelse Kvinder Mænd Med anbringelse Kvinder Mænd pct. Flere har modtaget midlertidige ydelser Tabel Flere af de unge, der har været anbragt uden for hjemmet, har modtaget midlertidige sociale ydelser, og de har gjort det i længere tid end andre unge. I alt 53 pct. af de unge, der har været anbragt, har modtaget ydelser mod 3 pct. af andre unge, og 21 pct. har modtaget ydelser i over tre kvartaler mod 6 pct. af andre unge årige pr. 1. januar 2 fordelt efter om de har været anbragt uden for hjemmet, køn og antal kvartaler med midlertidige ydelser i 1999 Ingen 1 kvartal 2 kvartaler 3 kvartaler 4 kvartaler I alt Uden anbringelse Kvinder Mænd Med anbringelse Kvinder Mænd pct. Større kriminalitet blandt tidligere anbragte unge Der er også en større kriminalitet blandt de unge, der har været anbragt uden for hjemmet end blandt andre unge. 45 pct. er kendt skyldige i en lovovertrædelse mod 22 pct. af andre unge. Blandt de unge, der har været anbragt, er der også en meget større andel, der har overtrådt straffeloven - 36 pct. mod kun 9 pct. af andre unge. For færdselslovsovertrædelser er fordelingen dog anderledes, idet 8 pct. af de unge, der har været anbragt uden for hjemmet, mod 12 pct. af andre unge har en overtrædelse af færdselsloven som alvorligste lovovertrædelse i perioden efter det fyldte 15. år.

26 162 Fra barn til voksen Tabel årige pr. 1. januar 2 fordelt efter om de har været anbragt udenfor hjemmet, køn og alvorligste lovovertrædelse efter det fyldte 15. år Ingen Straffelov Færdselslov I alt Vold Ejendomsforbrydelser Særlove I alt Uden anbringelse Kvinder Mænd Med anbringelse Kvinder Mænd pct.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig

3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig 61 3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig Næsten alle børns forældre har heltidsjob De fleste børns familier tilhørte

Læs mere

2. Børns familieforhold

2. Børns familieforhold Børns familieforhold 29 2. Børns familieforhold Familien er børnenes fundament figur 2.0.1 Familien og familiens vilkår er af stor betydning for et barns tilværelse og er det fundament, barnet har for

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

De studerendes indtjening. - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002

De studerendes indtjening. - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002 De studerendes indtjening - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002 Undervisningsministeriet 2004 1 Kolofon Titel: De studerendes indtjening Undertitel: En analyse af de studerendes indkomster

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

De studerendes indtjening. - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2001

De studerendes indtjening. - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2001 De studerendes indtjening - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2001 Undervisningsministeriet 2003 1 De studerendes indtjening - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2001

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Teenagefødsler går i arv

Teenagefødsler går i arv Teenagefødsler går i arv En unge kvinde har stor sandsynlighed for at blive teenagemor, hvis hendes egen mor også var det. Sandsynligheden for at blive teenagemor er markant højere for den unge, hvis forældre

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen ser på sandsynlighederne for at blive ramt af ledighed,

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers Spritbilister 1979-1994 Poul Henning Larsen Drunken drivers 1979-1994 Spritbilister 1979-1994 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 1997 ISBN 87-501-0981-2 Pris: 132,00 kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 800 Danmarks

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Analyse 10. december 2012

Analyse 10. december 2012 10. december 01 Betydelig udskiftning i gruppen med de 1 pct. højeste indkomster Af Andreas Orebo Hansen og Esben Anton Schultz Over de seneste 0 år er den samlede indkomstmasse blevet mere koncentreret

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere