Specialeuddannelsen Almen Medicin. Mavesmerter. Jon Eik Zwisler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeuddannelsen Almen Medicin. Mavesmerter. Jon Eik Zwisler"

Transkript

1 Specialeuddannelsen Almen Medicin Mavesmerter Jon Eik Zwisler 1

2 2

3 Mavesmerter i almen praksis Praktiserende læge Træffer beslutning om: Udredning? behandling? henvisning? Hvad er optimal, medicinsk behandling? 3

4 Målsætning Kunne diagnosticere, behandle eller visitere de lidelser der ligger bag de hyppigste mavetarm-symptomer Kunne udfærdige et udredningsprogram, behandle og informere om undersøgelser ved de hyppigste mave-tarm-lidelser i almen praksis 4

5 Formiddagens program Intro Symptomer / Red flags Landkortet for almen praksis Udredning og behandling Eksempler og diskussion Opsamling 5

6 Symptomer fra mave-tarm-kanalen Smerter eller ubehag fra maven Blødning Afføringsændringer Vægttab 6

7 Symptomer fra mave-tarm-kanalen Øvre: Smerter/ubehag i epigastriet Regurgitation (sure opstød) Pyrosis (halsbrand) Dysfagi (synkebesvær) Tidlig mæthed Sultsmerter Kvalme / opkastning Nedre: Afføringsændringer (hyppighed, konsistens, diarré, forstoppelse, blod, slim eller pus) Meteorisme (luft i maven) Flatulens (afgang af luft) (tyktarmssygdom) Anorexi 7

8 Red flags Vægttab (utilsigtet > 3 kg) Synkebesvær Anæmi Icterus Persisterende opkastninger Blodig opkastning eller blod i afføring Abdominal udfyldning Stærke smerter evt. morfikakrævende, OBS natlige smerter Nyopståede eller ændring i symptomer hos ældre 8

9 Tid til refleksion Hvad er det sværeste i udredningen/ behandlingen af patienter med ondt i maven? 9

10 Tid til refleksion Fortæl om en patient du har haft med mave-problemer i almen praksis Hvorledes valgte du at udrede eller behandle denne patient 10

11 Hyppigste årsager til mavegener i almen praksis Øvre abdomen Funktionel Dyspepsi (non-ulcus dyspepsi) Ulcus sygdom Gastro-oesophageal reflux sygdom Cancer Nedre abdomen Colon irritabile Inflammatorisk tarmsygdomme Cancer Lever/galdeveje/pancreas Malabsorptions-sygdomme 11

12 Cancer i tal i DK Diagnosticerede cancersygdomme (Antal nye tilfælde 2001) mænd kvinder Ventrikel cancer Oesophagus cancer Colon cancer Rectum cancer

13 Nydiagnosticeret cancer i 2000 i DK fordelt på aldersgrupper Eosophagus Ventrikel colon/rectum

14 Nedre dyspepsi 14

15 Udredningsprogram for kolorectal cancer (MTV-rapport 2001, UFL 167/ , Klinik Nyt april 2005) Inddeling af patienter: Høj-risikopatienter Patienter med tidligere kolorektal cancer, polypper eller inflammatorisk tarmsygdom og/eller Forekomst af kolorektal cancer, polypper og endometriecancer hos 1. grads slægtninge < 50 år Alle andre patienter: Gennemsnitsrisiko for kolorectal cancer 15

16 Udredningsprogram for kolorectal cancer (MTV-rapport 2001, UFL 167/ , Klinik Nyt april 2005) Ved mistanke om kolorektal cancer hos højrisiko-patienter anbefales: Primær udredning med kolonoskopi Patienter med gennemsnitsrisiko for KRC Patienter < 40 år Patienter >40 år Ca nye tilfælde af kolorektal cancer / år 1,3% konstateres hos personer < 40 år (oftest højrisikopatienter) 16

17 Udredningsprogram for kolorectal cancer (MTV-rapport 2001, UFL 167/ , Klinik Nyt april 2005) Blødning per rectum 34-58% af patienter med KRC angiver synlig blod per rectum Hyppigst ved venstresidig coloncancer og rectumcancer Hos 90-95% af patienter med frisk rød blødning per rectum kan blødnings-årsagen findes inden for de distale 60 cm. Ved kombination af blødning og ændret afføringsmønster eller ved ikke-frisk blod er risikoen for KRC øget 17

18 Udredningsprogram for kolorectal cancer (MTV-rapport 2001, UFL 167/ , Klinik Nyt april 2005) Alle patienter uanset alder: Anamnese Dispositioner Palpation af abdomen Rectaleksploration GU hos kvinder Hæmoglobinmåling Patienter <40 år uden alarm-symptomer, uden familiær disposition til koloncancer og normal objektiv undersøgelse: Sjældent indikation for udredning for KRC. 18

19 Udredningsprogram for kolorectal cancer (MTV-rapport 2001, UFL 167/ , Klinik Nyt april 2005) Patienter >40 år, uden øget risiko for kolorektalcancer, med: Blødning per rectum og/eller Ændret afføringsmønster > 1 mdr. og/eller Jernmangel-anæmi + efter individuel skøn med smerter, vægttab eller anden uforklarlig dyspepsi Frisk blødning alene: Anoskopi + sigmoideoskopi Ikke-frisk blødning, afføringsændring, eller kombination: Sigmoideoskopi Jernmangel-anæmi: Gastroskopi og kolonoskopi 19

20 Udredningsprogram for kolorectal cancer (MTV-rapport 2001, UFL 167/ , Klinik Nyt april 2005) Ved normal sigmoideoskopi: Frisk blødning alene Afsluttes Blødning +/- ændret afføringsmønster Kolonoskopi Afføringsændring som eneste symptom: Fæces-us for blod (Hemoccult Sensa x 3) Pos. Afføringsprøve: kolonoskopi Neg. Afføringsprøve: klinisk revurd. efter 3 mdr. Ved fortsatte symptomer: kolonoskopi. Symptomfri: Afsluttes 20

21 21

22 Diarré Hvis vedvarende diarré uanset alder (obs tyndtarmssygdom) suppleres med: Udførlig kostanamnese (obs malabsorptions-sygdomme) Supplerende blodprøver (TSH, CRP/orosomucoid, cøliaki-pakke ) Fæcesdyrkninger 22

23 Colon irritabile Hyppig (5 % af alle kontakter til GP, Prævalens: 15-20% ) Alle aldre, kvinder:mænd 2:1 Diagnostiske kriterier (Rom-kriterier): Min. 12 uger inden for det seneste år med 2 af følgende symptomer - Smertelindring ved afføring - Ændring i afføringskonsistens - Ændring i afføringsfrekvens Underbygges af: - forstyrret defækationstendens (>3 x dgl. eller < 3 x ugentligt) - vekslende afføringsmønster - forstyrret defækation (smerter, urge, inkomplet) - passage af slim (mucus) pr rectum - oppustethed 23

24 Årsagen er ukendt Colon irritabile (visceral hypersensitivitet, nedsat smertetærskel, øget tarmmotilitet, postinfektiøs enterocolitis, fødemiddelintolerans?) Disponerende faktorer Psykisk stress, angst, depression, søvnbesvær Varierende symptomer ingen objektive fund! 24

25 Colon irritabile - behandling Information og beroligelse Råd om livsstil (u-dokumenteret!) motion fiberrig kost drikke rigelig vand regelmæssige toiletbesøg Eliminering af symptomprovokerende fødeemner obs mælk, kaffe, the, cola, sorbitol, alkohol Revision af medicinlisten 25

26 Behandlingsprincip: Hvad er det primære problem Ved obstipation behandling med afføringsmiddel (laksantia) OBS misbrug! Ved urgency-diarré behandling med peristaltikhæmmende midler (obstipantia) - kortvarigt! 26

27 Tyndtarmssygdomme Symptomer, der leder tanken hen på tyndtarmssygdom: Kronisk diaré Meteorisme, mavesmerter, kvalme Vægttab (underernæring) Måltidsrelaterede symptomer Anæmi 27

28 Tyndtarmssygdomme, der hyppigst ses i almen praksis Malabsorptionssyndromer Laktoseintolerans Cøliaki Inflammatoriske sygdomme Morbus Crohn i tyndtarmen 28

29 Cøliaki 76% af danske cøliakipatienter er udiagnosticerede Symptomer ofte vage og uspecifikke Underernæring, diaré, mavesmerter, oppustethed, dårlig trivsel, lav højdevækst, anæmi, let forhøjet ALAT, træthed Risikogrupper 1.grads slægtninge Patienter med: IDDM Autoimmun thyreoideasygdom Sjøgrens syndrom Downs syndrom Idiopatisk cerebellar ataksi IgA-mangel Dermatitis herpetiformis er ofte en hudmanifestation af cøliaki Udredning Antistoffer (IgA-anti-transglutaminase, IgA m.fl) Diagnosen bekræftes ved tyndtarmsbiopsi (også ved oplagte symptomer, men negative antistoffer) 29

30 Dyspepsi-patienten Det er ikke muligt ud fra patientens anamnese og undersøgelse at forudsige den endoskopiske diagnose eller respons på medicinsk behandling 30

31 Klinisk versus endoskopisk diagnose Gastroenterologists General practitioners Clinical judgement + - Peptic ulcer Pv pos : 0.37 Pv neg : 0.92 Clinical judgement + - Peptic ulcer Pv pos : 0.28 Pv neg : 0.92 Sens: Spec: Valid: Sens: Spec: Valid:

32 Dyspepsi Gastro-oesophageal refluks sygdom Dyspepsi Refluks Sure opstød og halsbrand dominerende symptomer Erosive reflux disease = esophagitis Non-Erosive Reflux Disease (NERD) 32

33 Den kliniske diagnose Thomson et al (Canada) Prævalensen af ulcus sygdom den samme hos patienter med dominerende refluks og patienter med smerter i epigastriet 33

34 Udredning og behandling af dyspepsi Ikke undersøgte /udredte patienter Patienter, der er gastroskoperet 34

35 Udredning og behandling af ikke undersøgt dyspepsi Se an uden behandling Empirisk behandling med Syrehæmmende medicin Helicobacter pylori test Primær endoskopi 35

36 Tid til refleksion Sygehistorie: 46-årig mand henvender sig til dig med smerter og ubehag i epigastriet, intermitterende gennem de sidste 6 måneder. Af og til sure opstød og halsbrand ca. et par gange om måneden især når han kommer i seng. Han ryger 15 cigaretter om dagen. Er ikke overvægtig. I øvrigt rask. Tager intet medicin. Hvad gør du? 36

37 Hvordan udredes dyspepsipatienter i almen praksis? 417 randomly selected primary care physicians from 29 countries Empirical treatment: 66.1% (range: 50-81%) Test and treat strategy: 13.2% (range: 5-25%) Endoscopy 17.9% (range: 4-24%) {Huang, J Gastroenterol.Hepatol 2003} 37

38 Se an uden behandling (råd og vejledning) Fordele Patienter med milde, selvlimiterende symptomer undgår behandling / udredning Ulemper Forsinker diagnose af evt. organisk sygdom Ingen kliniske studier, der belyser strategien Mange patienter har måske selv forsøgt håndkøbsmedicin 38

39 Empirisk behandling med syrehæmmende medicin Fordele Patienter med milde, selvlimiterende symptomer undgår videre udredning. God effekt på refluks symptomer (men også højt placeborespons) Ulemper Forsinker diagnose af evt. organisk sygdom. Ikke økonomisk, hvis endoskopi blot udsættes eller unødvendigt langtidsbrug af syrehæmmende medicin opretholdes Risiko for falsk negativ endoskopi resultat 39

40 PPI og rebound fænomen Øget syresekretion efter ophør (rebound hypersecretion) er kun vist efter mindst 8 ugers behandling. De kliniske data er sparsomme Den kliniske betydning er ikke belyst 40

41 Test for Helicobacter pylori Strategien bygger på følgende: Patienter med ulcus er enten inficerede med H. pylori eller har indtaget ulcerogen medicin Risikoen for malign sygdom hos yngre patienter under år er meget ringe Eradikationsbehandling af inficerede ulcuspatienter hindrer recidiv 41

42 Test for Helicobacter pylori Fordele H. pylori-positive patienter med peptisk ulcussygdom vil profitere af behandling Reducerer forbrug af endoskopi og medicinforbrug Er fundet cost-effective sammenlignet med primær endoskopi og empirisk syrehæmmende behandling Ulemper Patienter uden ulcus sygdom bliver behandlet med eradikationskur. Disse vil have meget beskeden symptomatisk effekt. (RRR 9 % (95% CI: 4%-14%). NNT=15) 42

43 Helicobacter pylori og cancersygdom I epidemiologiske undersøgelser påvistes tidligt en association mellem forekomst af Helicobacter pylori og distalt adenocarcinom i ventriklen I 1994 blev H.pylori klassificeret som carcinogen af WHO I 2001 viste et prospektivt langtidsstudie af 1526 japanske patienter en højere risiko for ventrikelcancer blandt Hp-positive end blandt Hpnegative patienter. 43

44 Helicobacter pylori diagnostik og behandling Valg af test: Noninvasiv Helicobacter pylori test 13C (14C)-urea breath-test eller Fæces antigen test Ingen PPI i mindst 7 dage forud for testen Ingen antibiotika behandling 4 uger forud for testen Valg af eradikationskur PPI mg x 2 Amoxicillin 1000 mg x 2 Clarithromycin 500 mg x 2 i en uge Ved penicillinallergi erstattes amoxicillin med metronidazol 44

45 Primær endoskopi Fordele Størst diagnostisk sikkerhed og dermed mulighed for at indrette behandlingen herefter med nedsat forbrug af medicin til følge. Øget patient-tilfredshed Ulemper Invasiv undersøgelse Omkostningstung (2/3 af undersøgelserne er normale) Ikke sensitiv for non-erosiv reflux disease 45

46 Anbefalinger om udredning Dyspepsipatient < 50 år og ingen alarmsymptomer Alarmsymptomer Nyopståede symptomer hos patienter > 50 år Non-invasiv test for H. pylori Henvises til endoskopi H. pylori positiv H. pylori negativ Eradikationsbehandling Information og beroligelse Evt. empirisk behandling ved reflux gener 46

47 Retningslinier Det er ikke rimeligt at give livslang behandling når tilstanden kan helbredes på en uge (ulcus). Det er ikke rimeligt at give livslang virkningsløs behandling (funktionel dyspepsi). Dvs, alle behandlingskrævende patienter skal undersøges (endoskopi eller Hp-status) inden vedvarende farmakoterapi. 47

48 Forbruget af syrehæmmende medicin Fortsat stigende forbrug af syrehæmmende medicin PPI udgør en stadig større andel af den udleverede syrehæmmende medicin Stigningen i forbruget skyldes primært flere patienter i langtidsbehandling 48

49 Midler mod mavesyre relaterede forstyrrelser (lægemiddelstyrelsen) Omsætning i kr Protonpumpehæmmere H2-receptor antagonister Antacida

50 50

51 Tid til refleksion Sygehistorie: 43-årig socialrådgiver ringer til dig i telefontiden. Er tilflytter. Hun har kun været hos dig en enkelt gang i forbindelse med hoste og ondt i halsen. Har via sin tidligere læge gennem flere år fået udskrevet Losec og senere Nexium til et stort set dagligt forbrug. Vil gerne have dig til at skrive en recept til hende Hvad siger du til hende? Hvad tror du, hun fejler? Er der undersøgelser, du vil foretage? 51

52 Forbruget af syrehæmmende medicin Hvordan kan unødvendigt langtidsforbrug undgås? For nye dyspepsipatienter: Ved udskrivning af ny medicin, lav aftale om behandlingsvarighed Overvej fornyelse af recept For patienter, der allerede er i langtidsbehandling: Er patienten testet for Helicobacter pylori? Er patienten endoskoperet? Endoskopi-diagnosen? (Gen)overvej behandlingsindikationen Overvej on demand therapy ved reflux symptomer Lægens og patientens opfattelse af om tilstanden er akut, forbigående, eller en vedvarende kronisk tilstand 52

53 Strækkeben-pause 53

UNDERSØGELSESPROGRAM

UNDERSØGELSESPROGRAM 35 UNDERSØGELSESPROGRAM Symptomer De hyppigste symptomer på KR er blødning per rectum og ændret afføringsmønster. KR giver oftest først symptomer sent i forløbet, og symptomerne er ofte uspecifikke. Højresidige

Læs mere

har dog symptomer i liggende stilling eller ved foroverbøjning eller har refluks ved anstrengelse.

har dog symptomer i liggende stilling eller ved foroverbøjning eller har refluks ved anstrengelse. Reflukssygdommen Mikael Støckel Overlæge dr. med. Gastroenheden, Kirurgisk sektion Herlev Hospital Baggrund Reflukssygdommen betegner de symptomer og komplikationer som er relateret til refluks af ventrikelindhold

Læs mere

NOTER I GASTROENTEROLOGI

NOTER I GASTROENTEROLOGI NOTER I GASTROENTEROLOGI Af Asma Bashir, stud med Københavns Universitet Forår 2010 Side 1 af 78 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Oesophagus, spiserøret Klinik Infektiøs oesophagitis Candida albicans oesophagitis

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Forfattere og korrespondance Asbjørn Mohr Drewes (tovholder) Jens Brøndum Frøkjær Majken Thyregod Jørgensen Filip Knop Michael Bau Mortensen Ove Schaffalitzky

Læs mere

Forord... 3. Patienter fra min praksis... 5

Forord... 3. Patienter fra min praksis... 5 indhold Forord................................................. 3 Patienter fra min praksis.................................. 5 Indledning............................................. 8 Ondt i ryggen en

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) April 2012 Gastroenheden - Polyposeregistret Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Polyposeregistret/Danish Colorectal Cancer Group Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose,

Læs mere

Søvnbesvær? Intet problem.

Søvnbesvær? Intet problem. Nr. 1 januar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN Søvnbesvær? Intet problem. LÆS INDE I BLADET Sådan undgår du insulinpuder Har du en gang imellem

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose, behandling og kontrol Polyposeregistret Hvidovre Hospital & Danish Colorectal Cancer Group Indhold Sygdommen... 3 Spigelman klassifikation...

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? Kræft i spiserøret Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvad er bivirkningerne og

Læs mere

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007)

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Fra KPLL............................................................................................................1

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Informationshæfte Morbus Crohn

Informationshæfte Morbus Crohn Informationshæfte Morbus Crohn Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Crohn's sygdom (morbus Crohn)...4 Hvad er Crohn's sygdom?...5 Hvor sidder sygdommen?...5 Hvad gør tyndtarmen?...5 Hvad

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning In Vitro Fertilisation (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Testikulær sperm ekstraktion (TESE) Cryopræserverede embryoner (FER) DANSK FERTILITETSKLINIK www.danfert.dk Tlf. 38 34 90 30

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet CBSE 9.semester 19/1 2006 Side 1 af 10 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Integreret skriftlig case-baseret eksamen i intern medicin, kirurgi, patologisk anatomi og klinisk farmakologi

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 Indhold Forord 7 1 Indledning 9 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 4 Farmakologisk behandling af type 2-diabetes 63 5 Kirurgisk

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis 2007 Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis Vejledningen er udarbejdet af Karen Astrup, praktiserende læge i København (formand og sekretær)

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide

Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide Behandling af Kongenit muskeldystrofi (CMD) En familieguide FORORD Denne familieguide er en opsummering af det internationale konsensusprogram for Kongenit muskeldytrofi, som er blevet til med hjælp fra

Læs mere