Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående:"

Transkript

1 Følgende er information om Københavns Tjener Bureaus (KTB) procedurer og forhold. Alle tjenere SKAL læse nedenstående: 1. Vagter hos KTB, tilmelding, afmelding m.m.: Når KTB modtager en opgave fra en kunde bliver denne lagt op på og er synlig for tjeneren på hans/hendes personlige profil. Her kan hver enkelt tjener tilmelde sig vagten. Tjenere bliver booket på de pågældende vagter efter følgende kriterier, hvoraf rækkefølgen er vilkårlig: Krav fra kunden, tjenerens CV og først-til-mølle princippet. Administratorerne hos KTB booker og lukker vanligvis vagten inden for en uge, medmindre det er en hastevagt. 1.1 Inden en tjener tilmelder sig en vagt, skal han/hun læse vagtinfo grundigt for at afgøre om vagten er interessant. 1.2 Når en tjener dernæst tilmelder sig er dette BINDENDE. Inden vagten er fuldt-booket og indtil tjeneren får af vide om han/hun er booket på vagten eller er reserve kan man ikke framelde sig. 1.3 Bliver tjeneren booket på vagten får han/hun besked herom. ER MAN BOOKET PÅ EN VAGT KAN MAN IKKE FRAMELDE SIG. Framelder tjeneren sig alligevel vagten kan det medføre en ophørelse af samarbejdet mellem tjeneren og KTB. 1.4 Bliver tjeneren reserve til vagten kan han/hun søge nye vagter og ønske at blive fjernet fra reservelisten på den forrige vagt. 1.5 En tjener må gerne søge flere vagter på samme dag. 2. Briefinger (LÆS EKSTRA GRUNDIGT): Når en tjener bliver booket på en vagt modtager han/hun en mail med besked herom. Nogle dage inden vagtstart vil tjeneren modtage en briefing via mail. 2.1 Når en tjener modtager en briefing per mail og gennemlæser den, er det dernæst MEGET VIGTIGT at han/hun klikker på linket i bunden af mailen for at bekræfte og registrere at al information omkring vagten er læst og noteret. 2.2 Tjeneren skal, når der klikkes på linket i mailen, opnå følgende besked fra KTB s hjemmeside: [Tjenernavn] Din briefing er nu bekræftet. Er man ikke indlogget på hjemmesiden, skal man logge ind, gå tilbage til briefing-mailen og klikke på linket igen. Derefter vil bekræftelsen blive registreret. 2.3 Opnår tjeneren følgende besked: [Tjenernavn] Fejl: Booking allerede bekræftet, der er ingen grund til at bekræfte hver booking mere end én gang, vil det betyde at bekræftelsen allerede er registreret. 3. Sygdom, manglende fremmøde, aflysning af arrangement: 3.1 Er en tjener syg inden en vagt skal han/hun kontakte KTB per telefon (se punkt 9) og opnå kontakt. Det godtages ikke at sende en mail, sende en sms eller lægge en besked på en telefonsvarer. 1

2 Følger man ikke denne instruks, kan det medføre en ophævelse af samarbejdet mellem tjeneren og KTB. 3.2 Har tjeneren morgenvagt skal der ringes senest kl. 6. Har tjeneren formiddagsvagt skal der ringes senest kl. 8. Har tjeneren eftermiddags-/aftenvagt skal der ringes senest kl. 10. Senere sygemeldinger kan medføre ophævelse af samarbejdet mellem tjeneren og KTB. 3.3 Er en tjener booket på en vagt og undlader at møde op vil dette medføre en øjeblikkelig ophævelse af samarbejdet mellem tjeneren og KTB. 3.4 Aflyser en kunde en vagt inden fire dage før vagtstart, vil tjeneren ikke blive kompenseret. 3.5 Aflyser en kunde en vagt senere end fire dage før vagtstart, vil tjeneren i de fleste tilfælde modtage to timers kompensation. 4. Indrapportering af timer, transportgodtgørelse, pauser m.m.: Når en tjener har været på en vagt skal han/hun selv indskrive timerne på den personlige profil på KTB s hjemmeside. Ind i mellem har der været en administrator fra KTB med på vagten og ofte vil han/hun logge alle timer for tjenere på den pågældende vagt. Ind imellem vil kunden indrapportere timerne for tjenerne. 4.1 Ex.: Har tjeneren vagt fra og arbejder han/hun til 23.10, skal der indrapporteres timer fra Ex.: Har tjeneren vagt fra og arbejder han/hun til 18.25, skal der indrapporteres timer fra Tjeneren kan altså runde op til det nærmeste kvarter. 4.2 Hvis tjeneren får transportgodtgørelse for den pågældende vagt er dette allerede registreret. Tjeneren skal derfor ikke tillægge det oveni timerne. 4.3 Kun sjældent skal tjeneren betale for sin pause. Typisk ved sådanne hvor tjeneren skal holde en selvbetalt pause, er der tale om vagter der varer mere end 6 timer og pausen er som regel en ½ time. Det vil være tydeliggjort i informationen om vagten, at tjeneren bør forvente en selvbetalt pause. 4.4 Ind i mellem vil der være en ansvarlig/administrator med på vagten og ofte vil han/hun indberette timer. Bliver timeantallet indberettet af administratoren eller evt. kunden, vil det ikke være muligt for tjeneren selv at indskrive timer på hjemmesiden. 4.5 KTB forsøger at garantere minimum 5 timer til tjeneren. Er vagten på mindre end 5 timer, vil lønnen som regel være højere og anført i informationsfeltet. 4.6 Bliver tjeneren bedt om at gå tidligere, mens han/hun er på vagt og drejer denne tid sig om to timer eller mindre end selve vagtlængden, vil tjeneren ikke blive kompenseret. 4.7 Bliver tjeneren bedt om at gå tidligere, mens han/hun er på vagt og drejer denne tid sig om mere end to timer vil KTB i samarbejde med kunden forsøge at finde en passende kompensation. 5. SMS: KTB s administratorer har mulighed for at udsende sms er til alle tjenere. Tjeneren kan selv via den personlige profil justere om han/hun ønsker sms er ved at vælge Ja eller Nej (det samme gælder i øvrigt for mails). 2

3 5.1 Modtager tjeneren en sms skal han/hun læse alt indhold og følge instrukserne. Som regel sendes der sms er ud om hastevagter og her skal man besvare sms en med FULDT NAVN og ØNSKE OM VAGT. Dette skyldes at administratorerne kun kan se telefonnumrene og ikke navnet på tjeneren i KTB s sms-system. 5.2 SMS-systemet sender fra flere forskellige numre og tjeneren kan ikke ringe til numrene og han/hun må ikke bruge sms er som generel kontakt. 5.3 Sms erne bliver som regel sendt ud til en masse tjenere og rækkefølgen for hvem der modtager først og hvem der modtager sidst er vilkårlig. Har tjeneren modtaget en sms og ønsker han/hun at hjælpe med en vagt gælder det at svare omgående. Dette skyldes at det som regel er hastevagter der udsendes sms er om og at administratorerne skal afslutte vagten hurtigst muligt. 5.4 Ind i mellem vil der blive sendt sms er af sted et par gange om samme vagt i løbet af en eftermiddag. 6. Beklædning, tjenerværktøj, personalemad, forsikring m.m.: 6.1 Når en tjener møder op på en vagt skal han/hun som regel medbringe helt sorte bukser (uden mærker), helt sorte sko (uden mærker) og en hvid, simpel langærmet skjorte. Har tjeneren glemt dele af beklædningen kan kunden med rette hjemsende tjeneren og i sidste ende kan det betyde, at samarbejdet mellem tjeneren og KTB ophøres. 6.2 Ind i mellem skal tjeneren medbringe en sort skjorte eller andet såsom butterfly, hvid t-shirt etc.. Dette vil være tydeliggjort i informationen om vagten og i briefingen. Har tjeneren ikke tilgang til dette eller kan det ikke anskaffes, skal han/hun ikke tilmelde sig vagten. 6.3 Der bliver ikke givet tilskud til beklædning. 6.4 Da en del kunder har særlige præferencer, kan det hænde, at piercinger og tatoveringer så vidt muligt skal skjules. Er en tjener i tviv,l om hvorvidt han/hun må bære piercing eller ej hos den pågældende kunde, skal KTB kontaktes på forhånd. Ellers kan der rettes henvendelse til kunden når tjeneren møder på vagt. Følger tjeneren sidstnævnte løsning er det naturligvis vigtigt, at piercingen kan fjernes, hvis kunden ikke ønsker tjenere med ansigtssmykker. 6.5 Tjeneren skal altid medbringe, kuglepen, vinoplukker og lighter med sig på en vagt. 6.6 Kunden bliver bedt om at have personalemad klar til tjeneren hvis vagten er på 8 timer eller derover. Ofte sørger kunden for mad til tjeneren på vagter under 8 timer, men det er ikke et krav. 6.7 Modtage en tjener drikkepenge på en vagt, skal disse oftest fordeles med alt personale på arbejdspladsen. Drikkepenge bliver typisk samlet i en stor pulje efter endt vagt, for derefter at blive fordelt blandt tjenere, bartendere, køkkenpersonale og opvaskere etc. Det er VIGTIGT at tjeneren følger denne kutyme eller som minimum forhører sig med den ansvarlige på arbejdspladsen ang. kundens drikkepengepolitik. 6.8 Kunden er forpligtet til at tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækkende løsarbejdere inkl. tjenere bestilt via KTB, da det er kunden der besidder tilsynspligt og omsorgspligt på arbejdsstedet. 6.9 Har tjeneren efter endt vagt positiv eller negativ kritik af kunden/arbejdspladsen kan dette noteres når tjenerens timer indrapporteres. Ligeledes kan tjeneren sende en mail til KTB-administrationen, hvis han/hun mener at der er behov for en længere redegørelse. 3

4 7. Løn, lønperiode, lønudbetaling, skattekort m.m.: 7.1 For almindelige tjenervagter vil tjeneren bliver aflønnet med kr. 125,- pr. time med mindre andet er anført. 7.2 For vagter som afvikler/supervisor/overtjener vil tjeneren bliver aflønnet med kr. 140,- til kr. 180,-, hvilket vil være specificeret i vagtoversigten på hjemmesiden. 7.3 For hastevagter vil lønnen for vagten være anført i sms en, mailen eller beskeden fra administratoren. 7.4 Hos enkelte kunder, såsom Wallmans & Langelinie vil lønnen være højere og anført i informationen om vagten. 7.5 Lønperioden går fra d. 21/xx til d. 20/xx. 7.6 Tjenerens lønudbetaling vil være synlig på hans/hendes bankkonto senest den sidste hverdag i måneden. 7.7 KTB er ikke ansvarlige for hvilke skatteoplysninger den pågældende tjener har valgt. Men tjeneren kan selv under den personlige profil ønske om hvorvidt Hovedkort, Bikort eller Frikort skal benyttes. 7.8 Tjeneren er selv ansvarlig for at bankoplysningerne på den personlige profil er korrekte. 8. Den personlige profil på Under den personlige profil på hjemmesiden kan tjeneren selv indsætte de oplysninger der er relevante for KTB. Det anbefales altid at tjeneren opdatere hans/hendes profil, så administratorerne har de bedste muligheder for at vurdere den enkelte tjeners erfaringer og kompetencer. 8.1 Under Kontaktoplysninger SKAL tjeneren altid sørge for at opdatere med korrekt kontaktinfo. 8.2 Under Lønoplysninger SKAL tjeneren altid sørge for at opdatere med korrekt info. 8.3 Under Andet SKAL tjeneren besvare spørgsmål om piercinger, tatoveringer og tjeneruddannelse. 8.4 Under Erfaring og feltet Arbejdssteder SKAL tjeneren notere hvilke steder han/hun har arbejdet og hvad jobbet bestod af. 8.5 Under Erfaring og feltet Erfaring som overtjener SKAL tjeneren notere hvilke steder han/hun har arbejdet som overtjener og hvad opgaverne som overtjener bestod af. 8.6 Ydermere bedes tjeneren at besvare 7 spørgsmål om tjeneregenskaber. 9. Kontakt: Når en tjener ønsker at kontakte KTB kan det gøres som følger: 9.1 KTB s telefon ( ) er åben døgnet rundt for opkald og denne er tjeneren altid velkommen til at kontakte. I tidsrummet er telefonen kun reserveret for akutte henvendelser eller sygemeldinger. Bliver tjenerens opkald ikke besvaret, bliver der ringet tilbage inden for en time. Det hjælper KTB hvis der lægges en besked med navn, nummer og hvad henvendelsen drejer sig om. 4

5 9.2 Tjeneren må altid gerne ringe til KTB s telefon, men spørgsmål om timeregistrering, lønforhold m.m. kan ligeledes henvendes til 9.3 Kasper Thybo og Mathias Teglbjærg er administrerende leder og Lisa Svelmøe er daglig administrator. Ind i mellem vil der blive foretaget opkald fra administratorernes private mobilnumre. Disse må ikke videregives eller benyttes til generel telefonisk kontakt. Har du spørgsmål til ovenstående, så tøv ikke med at tage kontakt. Med venlig hilsen Københavns Tjener Bureau 5

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S S e r v i c e m i n d A / S, M a r i e l u n d v e j 4 3 A, 1., D K - 2 7 3 0 H e r l e v, D e n m a r k Vi vil gerne hjælpe dig så godt i gang med jobbet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Indledning Med SMS modulet i Xdont, åbnes der for en masse nye muligheder for at påminde og kontakte kunderne via en SMS besked. Det betyder, at der kan sendes

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Jeg hedder Mollie. Jeg er 13 år. I min fritid går jeg til cheerleading og er omdeler. Tillykke. med jobbet. Tjek blivomdeler.nu

Jeg hedder Mollie. Jeg er 13 år. I min fritid går jeg til cheerleading og er omdeler. Tillykke. med jobbet. Tjek blivomdeler.nu Jeg hedder Mollie. Jeg er 13 år. I min fritid går jeg til cheerleading og er omdeler. Tillykke med jobbet Tjek blivomdeler.nu Velkommen som omdeler Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generelt MentorDanmark ApS (herefter MentorDanmark) er den største danske udbyder af hjemmeundervisning. MentorDanmark benytter hjemmesiderne www.mentordanmark.dk og mentoronline.mentordanmark.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Spar tid på bestyrelsesarbejdet

Spar tid på bestyrelsesarbejdet Spar tid på bestyrelsesarbejdet Redaktørens manual til hjemmesiden Eksempler på forsiden af forskellige foreningers hjemmeside. Alle fotos og al tekst kan du som redaktør nemt ændre. version 02/12/2014

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere