OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s."

Transkript

1 1 OSTEOPOROSE Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2 Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3 KLI 4 uger efter DEXA s. 6 LAB s. 7 Læge: svar lab / medicinsk beh?... s. 8 KLI: kontrol 1 mdr. efter farmakologisk behandling s. 9 Læge: årskontrol s. 9 Behandlingsvarighed og forløb.. s.10 Glukokortikoid behandling som årsag til osteoporose s.12 Aldersbestemte behov for calcium og D-vitamin. s.13 Info om Farmakologisk behandling s.14 Skematisk oversigt over osteoporosemedicin.. s.16 Tilskudsregler. s.18 Oversigt over d-vitamin / kalk+d-vitamin s.19

2 2 Osteoporose Definationer: primær osteoporose: ingen kendt sygelig tilstand, der udløser sgd Sekundær osteoporose: sgd udløst af kendt medicinsk lidelse eller behandling Osteopeni: T-score ml -1 og -2,5 Osteoporose: T-score < -2,5 Manifest osteoporose: T-score <-2,5 og lavenergi fraktur T-score: SD-afvigelse i forhold til middelværdien for yngre voksne af samme køn Z-score: køn // for normale på samme alder og af samme Z- og T-score anvendes som grundlag for bevillig af enkelttilskud til osteoporose medicin

3 3 LÆGE: Afdækning af risiko faktorer Hvornår er udredning og knogle-scanning relevant 1) Peri- og yngre postmenopausale kvinder, der ikke er begyndt østrogen behandling, og mænd>45 år, hvis de har 1 eller flere af nedenfor anførte risikofaktorer Familiær disposition i lige linie for osteoporose Kvinder med BMI < 19 kg/m2 lavenergifraktur Tidlig menopause (før 45 år) Aktuel eller planlagt prednison-behandling med 5 mg pr dag i 3 måneder eller 450 mg pr. år Sygdomme der disponererer til osteoporose, eksempelvis. o Anorexia nervosa o Malabsorption (herunder tidligere gastrectomi) o Primær hyperparathyreoidisme o Hyperthyreoidisme o Organtransplantation o Kronisk nyreinsufficiens o Langvarig immobilisation o Mb. Cushing o Rheumatoid artrit o Myelomatose o Mb Becterew o Svær KOL Tobaksrygning Alkoholoverforbrug Behandling med aromatasehæmmere i forbindelse med c.mammae Behandling med antiandrogen i forbindelse med c.prostatae Ældre postmenopausale kvinder>60-65 år 1 Kvindens alder < 65 år år år år år 4 >84 år 5 2 Fraktur efter 50-årsalderen Ja 1

4 4 Nej/ ved ikke 0 3 Hoftenær fraktur hos mor efter 50-årsalderen Ja 1 Nej/ved ikke 0 4 Vægt < 57 kg Ja 1 Nej 0 5 Aktuelt ryger Ja 1 Nej 0 6 Kan rejse sig fra stol uden at støtte med armene Ja 1 Nej 0 Knoglescanning bør overvejes, når kvinden scorer >4 point Indikation svækkes -ved forventet kort restlevetid -når kvinden uanset resultat opstarter specifik medicinsk behandling Patienter med rygsmerter, højdereduktion og/eller kyfose Osteoporose kan forårsage rygsmerter, men kun hvis der er frakturer, nye såvel som gamle. En del vertebrale frakturer kan være smertefrie og viser sig alene ved højdereduktion og/eller kyfosering. Den vigtigste differentialdiagnose er degenerative forandringer, knoglemetastaser og osteomalaci. Rtg. af columna thoracolumbalis mhp. fraktur. Det anbefales at bede om udmåling af evt. frakturer ved henvisning, da evt. tilskud til behandling kræver udmåling af graden af fraktur: 20% højdereduktion (fx forkant i forhold til bagkant) er diagnostisk for fraktur, mens der kræves 25% højdereduktion for at opnå tilskud til PTH behandling (se nedenfor). Hvis der påvises frakturer, fortsættes udredningen med: Sekundær osteoporose udelukkes ved blodprøver. Er frakturen en lavenergifraktur er den diagnostisk for osteoporose, behandling kan indledes og tilskud til behandlingen opnås umiddelbart. DXA-skanning mhp. prognose og fremtidig behandlingsopfølgning. Af hensyn til tolkning af DXA skal røntgenbeskrivelse medsendes. Patienter med perifere lavenergifrakturer Patienter med lavenergifrakturer, fx hoftenære, bækken, underarm, overarm og ankelfrakturer. Hoftefraktur er diagnostisk for osteoporose og der kan opnås tilskud til behandling umiddelbart. Øvrige perifere frakturer betragtes som en risikofaktor for tilstedeværende osteoporose og diagnosen skal bekræftes med DXA-skanning.

5 5 DXA-skanning mhp. diagnose og fremtidig behandlingsopfølgning Sekundær osteoporose udelukkes ved blodprøver DEXA: henvis til Randers regionshospital, klinisk fysiologisk afd. Eller Århus sygehus, THG, medicinsk endokrinologisk afd På henvisningssedlen anføres, om henvisende læge ønsker: DXA-skanning med behandlingsforslag og efterfølgende vejledning og kontrol hos egen læge. Oplysninger medsendes om risikofaktorer, tidligere lavenergifrakturer, risikofaktorer i forhold til evt. behandling, vægt, højde, evt. beskrivelse af rtg. af columna og evt. laboratorieundersøgelser (se nedenfor). DXA-skanning med efterfølgende ambulant vejledning og behandling på medicinsk afdeling. Dette tilbud er specielt beregnet til patienter med symptomgivende spinale frakturer. Oplysninger medsendes om risikofaktorer, tidligere lavenergifrakturer, risikofaktorer i forhold til evt. behandling, vægt, højde, evt. beskrivelse af rtg. af columna og evt. laboratorieundersøgelser (se nedenfor).

6 6 KLI 4 uger efter DEXA (20 min) Svar på scanning Primær forebyggelse Faldprofylakse så god fysisk form som muligt obs. medicin, som kan give svimmelhed alkohol obs. indretning af hjemmet (løse tæpper, manglende belysning, glatte gulve, skæve fliser mm) overvej henvisning til fald-klinikken Motion o fysisk aktivitet hele livet. Vægtbærende. Immobilisation medfører knogletab. Fysisk aktivitet øger knoglemassen, styrker muskelfunktionen og forebygger fald. Kost og kosttilskud Kalcium og D-vitamin sv.t aldersbestemte behov (se senere) Vægt undgå undervægt (BMI<19 kg/m2) Nydelsesmidler Rygning øger frakturrisikoen med %. Rygestop normaliserer risikoen Alkohol Overdrevet brug nedsætter knoglestyrken og øger tendensen til fald og frakturer. o Sekundær forebyggelse Hoftebeskyttere ved osteoporose + hyppige fald; forebygger effektivt hoftebrud Aftale om evt forebyggelseskons. Om indsatsområder Book tid ved lab (osteoporose prøver) + læge 3 uger efter lab

7 7 LAB Ved osteoporose tages blpr for at udelukke lidelser i gl. thyreoidea, parathyreoidea eller nyrer som primær årsag til tab af knogledensitet. SR, CRP Hgb, leucocytter, trombocytter p-creatinin, egfr p- calcium p-albumin p-basisk fosfatase p-25-hydroxyvitamin D p-pth p-tsh p-testosteron hos mænd Hvis calcium er skæv, skal der tages ioniseret calcium (blodprøve tages på sygehus) Hvis der påvises vitamin D mangel (p-25-oh 2 -vitamin D 2+3 < 50 nmol/l) bør dette korrigeres før evt. opstart af antiosteoporotisk behandling. Hvis der påvises svær vitamin D mangel (p-25-oh 2 -vitamin D 2+3 < 25 nmol/l) og samtidig forhøjet PTH kan der være tale om osteomalaci. Vitamin D og PTH skal være normaliseret i min. 6 måneder før antiosteoporotisk behandling opstartes. Hvis patienten med osteomalaci kun havde let osteoporose (T-scores mellem -2.5 og -3) kan knoglemineralindholdet bedres så meget i forbindelse med vitamin D behandling at DXA bør gentages med henblik på om patienten overhovedet har behandlingskrævende osteoporose. Ved GFR mindre end 30 ml/min/ 1,73m² bør patienten konfereres med nefrologisk, endokrinologisk eller intern medicinsk afd. før evt opstart af behandling. Dette kan ske ved henvisning af patienten eller ved kontakt via korrespondance modul / oprigning. Dette med henblik på vurdering af om patienten har osteoporose eller renal osteodystrofi, samt anbefalinger vedrørende behandling. Bisfosfonater må ikke gives ved GFR mindre end 30, men Prolia kan gives, hvis renal osteodystrofi er udelukket.

8 8 LÆGE (10 min) Svar på lab Medicinsk behandling (se senere) Bisfosfonater - 1. valg Prolia - 2. valg Raloxifen /SERM østrogen Kombinationsbehandling med østrogen og bisfosfonat Sammen med farmakologisk beh. altid basis-behandling med Calcium mg/dag dvs. unikalk senior/silver 1*2 eller D-vitamin tilskud µg/dag unikalk forte 1*2 Anabol behandling Anabol behandling med Teriparatide (PTH-fragment) eller PTH (1-84) kan overvejes ved svær osteoporose: Én vertebral fraktur (>= 25% højdereduktion) opstået inden for seneste 3 år og T-score < -3. >= 2 vertebrale frakturer (>= 25% højdereduktion), hvoraf mindst én er opstået inden for seneste 3 år. Over 40 år og for kvinders vedkommende postmenopausal. Behandlingen kan iværksættes af speciallæger i endokrinologi, reumatologi, geriatri og intern medicin. Patienter, hvor denne behandling overvejes, bør derfor henvises til medicinsk afdeling på regionshospitalerne i Herning (Medicinsk afdeling), Horsens (Medicinsk afdeling), Randers (Medicinsk afdeling), Silkeborg (Medicinsk afdeling) eller Aarhus Universitetshospital, Tage Hansens Gade (Medicinsk Endokrinologisk afdeling THG).

9 9 KLI (10 min) Efter 1 mdr. med farmakologisk behandling, Kontrol compliance + vurdering af evt. bivirkninger Opflgn på non-farmakologiske indsats-områder Tid til årskontrol efter 1 år LÆGE ÅRSKONTROL (10 min) Efter 1 år: Kontrol DEXA-scanning: Kontrol af compliance og vurdering af evt. bivirkninger. Opflgn på non-farmakologiske indsats-områder Efter 2 år og derefter hvert 3. år: Kontrol af compliance og vurdering af evt. bivirkninger. Opflgn på non-farmakologiske indsats-områder Evt henvisning kontrol DXA-scanning: Indikation for bisfosfonater efter 5 års beh.? (se nedenfor s.10) o Hvis en kvinde er scannet på menopause tidspunktet og resultatet viste normale forhold, er der normalt ingen grund til at gentage scanning, med mindre der indtræder væsentlige ændringer i risikovurderingen o Personer, der er i beh. for osteoporose kan evt. kontrolscannes med 3-5 års intervaller for at fastholde god compliance og begrunde præparat skift ved utilstrækkelig effekt DXA-skanning om muligt samme undersøgelsessted som 1. skanning mhp. at vurdere behandlingseffekt. Ved henvisning til kontrol DXA bør følgende oplyses: Om det er kontrol for osteopeni eller osteoporose Tidspunkt for DEXA samt T-score Evt. behandling og varigheden af denne. Der er generelt ikke behov for blodprøvekontrol. OBS. symptomer på vertebrale frakturer eller signifikant tab af højde, rtg. af columna thoracolumbalis med henblik på indikation for anabol behandling -> henv. speciallæge (se ovenfor s. 8).

10 10 Behandlingsvarighed og -forløb Behandling med denosumab (prolia), strontium ranelat (protelos), SERM er i princippet livslang, da der ikke er nogen betydende effekt af disse behandlinger efter behandlingsophør. Bisfosfonater bindes til knoglevævet og har derfor efter længere tids behandling en effekt, der varer ved i en kortere eller længere periode efter behandlingsophør. Dette er vist i videnskabelige undersøgelser for Alendronat og Zoledronsyre. Det er uvist om det samme gælder for Risedronat og Ibandronat, men baseret på viden om deres binding til knoglevævet, må det forventes at dette også er tilfældet om end i mindre udstrækning end for Alendronat og Zoledronsyre. Der pågår stadig studier, der skal belyse hvorledes denne viden bedst omsættes til klinisk praksis, men indtil videre foreslås følgende fremgangsmåde: Behandlingspause kan overvejes hos patienter, der har været i behandling med Alendronat i mindst 5 år eller Zoledronsyre i mindst 3 år, hvis Patienten har osteopeni ved DEXA Ikke har haft frakturer indenfor de sidste 3-5 år Ikke har haft vertebrale eller hoftefrakturer på noget tidspunkt Hvis der vælges at holde pause med behandlingen skal patienten fortsat observeres med regelmæssig DXA, første gang efter 1-2 år. Patienter som under bisfosfonatbehandling udvikler uforklarede smerter i lår eller

11 11 hofte eventuelt bilateralt, bør henvises til billeddiagnostik i form af MR eller knoglescintigrafi. Påvises der abonormiteter (specielt inkomplet fraktur), henvises patienten til specialafdeling. Ved tegn på kæbenekrose i mundhulen bør patienten konfereres med osteoporosespecialist eller kæbekirurg. Livslang anti-osteoporotisk behandling er formentlig kun indiceret hos et fåtal af patienter, som er kendetegnet ved svær osteoporose og ikke-modifcerbare risikofaktorer, men der er brug for yderligere forskningsindsats på området.

12 12 Glukokortikoid behandling som årsag til osteoporose Hæmmer knogle formation direkte samt indirekte ved at hæmme intestinale absoption af kalcium, hvilket initialt kan medføre sekundær hyperparathyreoidisme og dermed øger knogleresorption Alle der behandles med glukokortikoider i længere tid skal have dgl tilskud af calcium ( mg) og D-vitamin ( ie = ug) Alle, der forventer at få eller får glukokortikoider sv.t mindst 5 mg prednison/dag i mere end 3 mdr eller intermitterende glukokortikoid behandling med en samlet varighed på mere end 3 mdr. inden for 1 år bør henvises til knoglescanning. Inhalationssteroiddosis > 800 μg/døgn i mere end 5 år bør medføre overvejelse om DEXA-skanning Er T-score<-1 anbefales beh. Med bisfosfonat, så længe glukokortikoid beh. Fortsætter Ptt. der får konstateret osteoporose på baggrund af tidl. Glukokortikoid beh. Bør tilbydes bisfosfonat

13 13 Aldersbestemte behov for calcium og D-vitamin Børn og unge, der ikke drikker mælk eller spiser tilsvarende mængde af andre mælkeprodukter ("Cola-generationen"), bør have dagligt tilskud af kalcium. Mange ældre indtager for lidt kalcium. Tilskud af kalcium og D-vitamin bør anbefales de fleste 65+-årige. Anbefalet daglig indtgelse af kalcium i Danmark. Sammen mængde til både mænd og kvinder, drenge og piger Alder < ½år 360 ½ - 1 år år år år år 800 gravide 900 ammende 1200 D-vitamin Kalcium (mg per dag) Om vinteren dannes ikke D-vitamin i huden i Danmark. Ved ophold i solen danner ældre betydeligt mindre D-vitamin end unge. Mørklødede eller tilslørede kvinder danner ikke tilstrækkeligt D-vitamin. For alle aldersgrupper og begge køn er indtaget ofte lavt i forhold til de anbefalede værdier. Det anbefalede daglige behov for D-vitamin er 5 mikrogram (200 IE) for aldersgruppen 3-60 år. Til ældre personer anbefales 10 mikrogram (400 IE) D-vitamin daglig. Fede fisk (sild, sardiner, makrel, laks) bør jævnligt udgøre en del af kosten. Alle bør opholde sig udendørs og helst i sollys mindst 1/2-1 time dagligt i sommerhalvåret. Ansigt og hænder bør udsættes for sollys. Alle kvinder over 50 år og alle mænd over 65 år, der ikke regelmæssigt kommer udendørs, bør året rundt have et dagligt tilskud af Dvitamin på 10 mikrogram (400 IE). Tilslørede eller mørklødede pubertetspiger og voksne kvinder bør have tilskud af D-vitamin. Der er 200 IE vitamin-d i de fleste vitaminpiller. Ved osteoporose/osteopeni:

14 14 Calcium mg/dag dvs. unikalk senior / forte 1*2 Dvitamin tilskud µg/dag. Farmakologisk behandling Ved behandling af osteoporose skelner man mellem antiresorptive og anabole farmaka. Antiresorptive hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges. Omfatter kønshormoner(østrogen), selektive østrogen modulerende stoffer (SERM), bisfosfonater prolia og strontium ranelat.øger BMD 2-6% i løbet af 2-4 år.(for strontium ranelat øges BMD med 6,8% over en 3-årig periode. Anabole farmaka. Øger knoglemineral indholdet ved direkte at stimulere osteoblastfunktionen. Hertil hører PTH-analoger. Postmenopausal osteoporose: Bisfosfonater og raloxifen nogenlunde ligeværdige alternativer.bisfosfonater bør ikke anvendes til kvinder < 60 år uden sammenfald, idet man hos disse må forvente meget lang beh.varighed og deres aktuelle 10 års risiko for brud relativ beskeden. Senil osteoporose( mænd og kvinder > 75 år) : bisfosfonater og strontium er ligeværdige alternativer til kvinder. Mænd behandles med bisfosfonater. Steroid induceret osteoporose: bisfosfonater 1. Valg Idiopatisk osteoporose /Osteoporose som ikke falder ind under ovenstående grupper): behandling og udredning er specialist opgave. Bisfosfonater Dokumenteret effekt ved spinale og perifere frakturer samt ved steroid induceret osteoporose hos begge køn (etidronate kun dokumenteret effekt ved spinale frakturer). Max. Behandlingslængde 8-10 år, derefter vurdering af speciallæge. Alendronat anbefales som 1. Valg indenfor bisfonaterne. Prolia 2. valgs præparat hvis alendronat ikke kan anvendes pga bivirkninger eller manglende respons.

15 15 Dokumenteret effekt ved osteoporose hos postmenopausale kvinder samt ved Knogletab som følge af antihormonbehandling eller bilateral orkidektomi ved prostatacancer hos mænd med forhøjet risiko for frakturer. Kan give forbigående hypocalcæmi, hvorfor s-calcium bør måles inden behandlingsstart. (hypocalcæmi,d-vitamin insuff. Skal korrigeres inden start) HUSK enkelttilskud Strontiumranelat bør kun initieres af speciallæge og er kun indiceret ved Behandling af svær osteoporose Hos postmenopausale kvinder med høj risiko for frakturer Hos mænd med øget fraktur risiko Må ikke anvendes til ptt. m. IHD, PAD og/eller cerebrovaskulær sygdom eller med en anamnese m. disse sygdomme eller til ptt. med ukontrolleret hypertension (pga øget risiko for AMI) raloxifen (serm/evista)specielt indiceret ved kvinder i den yngre aldersgruppe få år efter menopausen. Anabol behandling er specielt indiceret hos postmenopausale kvinder og mænd > 40 år med svær spinal osteoporose med dokumenterede spontan frakturer. Herudover kan behandling være indiceret ved terapiresistent svær osteoporose uden frakturer. Ordineres af speciallæge Hormonbehandling anbefales ikke længere som første valg til forebyggelse og behandling af osteoporose pga risiko for alvorlige bivirkninger.

16 16 Skematisk oversigt over osteoporosemedicin Produkt Hvor ofte skal medicinen tages? Hvordan skal medicinen tages? Mulige bivirkninger? Serm Evista 60 mg Dagligt Sammen med morgenmaden Hedestigninger Uro i benene eller lægkramper Blodprop i ben eller lunger (sjælden) Kontraindi:tidl. tromboembolier Bisfosfonater Didronate/didronel 200 mg 2 tabletter dagligt i 14 dage, hver 3. måned Efter 6 timers faste og mindst en time før morgenmad Øvre dyspepsi. Led og muskelsmerter. Kæbenekrose (meget sjælden).dosis reduktion v. nedsat nyrefunktion Må ikke gives ved GFR<30 ml/min Didronate/Calcium 200/500 mg 2 tabletter á 200 mg Didronate dagligt i 2 uger, herefter 1 tablet á 500 mg calcium dagligt i 11 uger. Gentages -//- -//- Fosamax/Alendronat 10 mg/optinate 5 mg Dagligt Efter 6 timers faste og mindst 30 minutter før morgenmad. Skal forblive oprejst mellem tabletindtagelsen og morgenmad -//- Fosamax/Alendronat 70 mg/ Fosavance 70 mg/optinate 35 mg 1 gang om ugen -//- -//-

17 17 Bonviva 150 mg 1 gang pr.mdr -//- -//- Bonviva 3 mg Hver 3. måned Indsprøjtning i en blodåre Aclasta 5 mg 1 gang pr. år Infusion i en blodåre Influenza lignende symptomer ved første indsprøjtning. Kæbenekrose (meget sjælden) Influenza lignende symptomer ved første indsprøjtning. Kæbenekrose (meget sjælden) Strontium ranelat Protelos 2 g Dagligt Pulveret oprøres i vand og drikkes efter 2 timers faste til sengetid Kontraindiceret v. IHD, PAD, cerebrovask. Sgd, ukontrolleret BT.Løs afføring den første måneds tid PTH Forsteo 20 µg Dagligt i 18 måneder Indsprøjtning under Kvalme, Hovedpine, huden på låret eller Knoglesmerter i maveskinnet Let forhøjet calcium i blodet Preotact 100 µg Dagligt i 18 måneder Indsprøjtes i maven (under huden) Kontra-indi: Hypercalcæmi. Maligne sygdomme. Knoglemetaboliske sygdomme. Tidligere bestråling mod skelettet Prolia s.c * 2 årligt Gives i lår,ab- obstipation, Domen,bagside øm extremitet Af arm Iskias Hududslæt ØLI,UVI Kæbenekrose Kan gives v. reduceret nyrefunkktion, men specialist opgave

18 18 Tilskudsregler Bisfosfonater Der er klausuleret tilskud til alendronat til patienter med lavenergifraktur i hofte. Enkelttilskud til alendronat skal derfor kun søges for øvrige patienter, jf. nedenstående. Vejledende kriterier for enkelttilskud For andre lægemidler end alendronat skal det af ansøgningen fremgå, hvorfor patienten ikke kan anvende alendronat. Derudover vil enkelttilskud normalt kunne imødekommes, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt: Personer med røntgenverificeret lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller efter fald på samme niveau) i hofte og/eller ryg. Kopi af røntgenbeskrivelsen skal vedlægges.en fraktur i columna defineres som følger: o Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til posterior højde. o Mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til ovenliggende eller underliggende normale nabohvirvler. Personer med mindst én risikofaktor (se risikofaktorer nedenfor) for udvikling af osteoporose og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -2,5. Personens risikofaktor(er) skal oplyses. Personer med T-score < -4 uden samtidig tilstedeværelse af risikofaktorer. Personer i nuværende eller planlagt systemisk glukokortikoidbehandling (svarende til prednisolon >5 mg/døgn i mere end 3 måneder eller intermitterende glukokortikoidbehandling med en samlet varighed på mere end 3 måneder indenfor 1 år) og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T- score < -1. Hvis patientens risikofaktorer ikke fremgår af ansøgningen, returneres denne for at få disse oplyst. Tilskudsreglerne findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

19 19 Oversigt over d-vitamin / kalk+d-vitamin tbl kolos : Tbl unikalk forte: 30 ug D-vitamin 250 mg calcium 19 ug D-vitamin 400 mg calcium Tbl unikalk silver/senior: 10ug D-vitamin 400 mg calcium D3 vitamin Mega D3 vitamin 10 ug (400 ie) 25 ug (1000 ie) 35 ug (1400 ie) Ovenstående er alle håndkøbs-præparater

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen?

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? Quiz om osteoporose 1 Hvornår har man osteoporose? 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? 4 Hvad er en risiko faktor? 5 Har danskere

Læs mere

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til

Læs mere

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Agenda Definition af osteoporose, symptomer og risikofaktorer Hvornår starter vi behandling? Cases Varighed/pause af behandlingen? Definition Osteo = knogle

Læs mere

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte Definition af osteoporose Farmakologisk behandling af osteoporose Lars Rejnmark Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose (jf WHO): en systemisk

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital Osteoporose Professor PhD dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Pernille Hermann Overlæge, PhD Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer

Læs mere

Fornuft til de skøre knogler Praksis personale. Nordjysk Praksisdag 2016

Fornuft til de skøre knogler Praksis personale. Nordjysk Praksisdag 2016 Fornuft til de skøre knogler Praksis personale Nordjysk Praksisdag 2016 Introduktion Andreas Kakulidis Toft Juni 2015 Cand. Med. Aarhus Universitet September 2015 Ortopædkirurgisk afdeling Aalborg Marts

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Overlæge dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50

Læs mere

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 196 Offentligt 1 Til Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Forfatterark: Lars Poulsen APO-konsulent Fyns Amt Almen Medicinske Hus J.B. Winsløws Vej

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Klinisk vejledning Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Knoglevenlig livsstil fra vugge til grav Kalcium og D-vitamin til de fleste 65+-årige Patienter i steroidbehandling

Læs mere

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Osteoporose: Genetiske årsager Ernæringsmæssige årsager Endokrine årsager Biokemiske årsager osteoporose som en tilstand,»...karakteriseret

Læs mere

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke? Hvordan stilles diagnosen? Hvilke risikofaktorer skal man være opmærksom på? Hvilken risiko har patienter med RA og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. knogleskørhed

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. knogleskørhed Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk knogleskørhed 2 www.krop-fysik.dk Knogleskørhed rammer både mænd og kvinder Omkring 350.000 danskere har knogleskørhed (osteoporose), og endnu flere har osteopeni

Læs mere

Udredning, diagnostik og opfølgning

Udredning, diagnostik og opfølgning Udredning, diagnostik og opfølgning v/ Bente Langdahl Identifikation af personer, der bør undersøges for osteoporose Dansk knoglemedicinsk Selskab anbefaler ikke generel screening af befolkningen eller

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt:

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Efterbehandling til patienter tidligere Forskningsprojektet udføres af Læge, Ph.d.-studerende Anne Sophie Sølling, Tlf.:

Læs mere

Midler ved calciummetaboliske sygdomme

Midler ved calciummetaboliske sygdomme Sygdomme og tilstande Midler ved calciummetaboliske sygdomme Bente Langdahl Lars Rejnmark Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Århus Universitetshospital Sygdomme: Hypoparathyroidisme Hyperparathyreoidisme

Læs mere

Kapitel 17. Tidlig opsporing af knogleskørhed ved håndskanning?

Kapitel 17. Tidlig opsporing af knogleskørhed ved håndskanning? Kapitel 17 Ti d l i g o p s p o r i n g a f k n o g l e s k ø r h e d v e d h å n d s k a n n i n g? Kapitel 17. Tidlig opsporing af knogleskørhed ved håndskanning? 171 Osteoporose (knogleskørhed) er en

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Anabol behandling af osteoporose

Anabol behandling af osteoporose v/lars Hyldstrup Anabol behandling af osteoporose Udvikling af knoglemineraltab og ultimativt osteoporose er konsekvensen af ubalance mellem knogleformation og resorption. Denne proces kan derfor reverseres

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Osteoporose i Klinisk Praksis

Osteoporose i Klinisk Praksis Osteoporose i Klinisk Praksis Pernille Hermann, SpecialeAnsvarlig Overlæge, Ph.D Endokrinologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pernille Hermann TAKE HOME MESSAGE Rygsammenfald er alvorlig tilstand

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Dig og dine knogler. Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge

Dig og dine knogler. Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge Dig og dine knogler Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge Udarbejdet af Mejeriforeningen i samarbejde med Osteoporoseforeningen og overlæge, dr.med. Bente Langdahl

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol

Indlægsseddel: Information til brugeren. FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol Indlægsseddel: Information til brugeren FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Methotrexat. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Methotrexat. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Methotrexat Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Methotrexat (MTX) VIRKNING Methotrexat (MTX) dæmper sygdomsaktiviteten ved leddegigt, psoriasisgigt

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Genetiske årsager Endokrine årsager Ernæringsmæssige årsager Biokemiske årsager Osteoporose: osteoporose som en tilstand,»...karakteriseret

Læs mere

Rundt om knoglerne. Klinisk diætist Kirsten Bønløkke - Osteoporoseforeningen

Rundt om knoglerne. Klinisk diætist Kirsten Bønløkke - Osteoporoseforeningen Rundt om knoglerne Hvad er op og ned om knoglesundhed Myter om mælk og knogler Er det kun børn der har brug for mælk til knoglerne? Giver mælk knogleskørhed? Hvorfor er knogleskørhed så udbredt i de nordiske

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

M05 Midler mod knoglesygdomme

M05 Midler mod knoglesygdomme M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

Glucocorticoid induceret osteoporose

Glucocorticoid induceret osteoporose Glucocorticoid induceret osteoporose Peter Vestergaard (1), Peter Schwarz (2) (1) Medicinsk Endokrinologisk afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Århus (2) Forskningscenter

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok Af Torben Bagge, januar 2012 03 D-vitamin virker mod Alzheimer 05 Demens og Alzheimer 06 Har du Alzheimer? 07 Sådan sikrer du dig nok D-vitamin 07 Tilskud

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 375, tirsdag den 19. juni 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. juni 2012. I mødet deltog:

Læs mere

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Genetiske årsager Endokrine årsager Ernæringsmæssige årsager Biokemiske årsager 1 Knoglevækst Zone of reserve cartilag Zone

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B Århus Universitetshospital Afhænger af undersøgelsesmetoden og af typen af lungesygdom 40-90% har lungefibrose 70% nedsat lungefunktion 33% symptomgivende

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen.

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 1. LÆGEMIDLETS NAVN FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis indeholder 20 mikrogram teriparatid. En fyldt pen med

Læs mere

SUNDE KNOGLER HELE LIVET

SUNDE KNOGLER HELE LIVET SUNDE KNOGLER HELE LIVET Gode råd om forebyggelse og om at leve med knogleskørhed Udarbejdet af Mejeriforeningen i samarbejde med Osteoporoseforeningen og professor, overlæge, dr.med. Bente Langdahl HVAD

Læs mere

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium

Salazopyrin. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Ambulatorium Salazopyrin Entabs (SAZP) VIRKNING Salazopyrin Entabs (SAZP) anvendes bl.a. til behandling af leddegigt

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Patientinformation om deltagelse i forsøg

Patientinformation om deltagelse i forsøg Studiekode: CFEM345D2407 Side 1 af 9 Patientinformation om deltagelse i forsøg Et videnskabeligt forsøg med Tamoxifen og Letrozol til patienter med brystkræft Studiekode: CFEM345D2407 Side 2 af 9 Vi henvender

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Midler ved calciummetaboliske sygdomme

Midler ved calciummetaboliske sygdomme Sygdomme og tilstande Midler ved calciummetaboliske sygdomme Bente Langdahl Lars Rejnmark Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Århus Universitetshospital Sygdomme: Hypoparathyroidisme Hyperparathyreoidisme

Læs mere

Kolesterol og sygdom

Kolesterol og sygdom Kolesterol og sygdom Ravnskov om kolesterol Livsvigtigt Beskytter mod infektion og kræft Statineffekten beskeden Kolesterolkampagne modstridende data ignoreres eller fejlciteres European Society Cardiology

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

Inspirationsmøde november 2014. Pas godt på dig selv også når du bliver ældre

Inspirationsmøde november 2014. Pas godt på dig selv også når du bliver ældre Inspirationsmøde november 2014 Pas godt på dig selv også når du bliver ældre Cecilia Dolsø & Karen Stassen Visitationen Anette Melin & Christina Elver Mørk Sundhedsfremmegruppen Program for dagen: Velkomst

Læs mere

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Berit Skjødeberg Toftegaard Speciallæge i almen medicin PhD-studerende ved forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Moderator: Jens Balle

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM Urologisk Forum 27. oktober 2012 Supported by 2 Cancerrelateret knoglesygdom Cancerrelateret knoglesygdom Knogletab forårsaget af cancerbehandling Knoglemetastaser/ knoglelæsioner

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005 Europaudvalget, Sundhedsudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 244,SUU alm. del - Bilag 264 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Den oversete kvindesygdom - forord v/ formanden for osteoporoseforeningen

Den oversete kvindesygdom - forord v/ formanden for osteoporoseforeningen Fra d. 5 / 9-2001 Indholdsfortegnelse Den oversete kvindesygdom - forord v/ formanden for osteoporoseforeningen... 3 Sammenfatning af rapporten... 4 Befriende mange læger hjælper os med at pege på problemerne...

Læs mere

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer Osteoporoseforeningen Kendskab til sygdom og risikofaktorer Jobnr. DK2002-043 April 2002 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller (indholdsfortegnelse til tabeller er placeret under dette afsnit)

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Osteoporose udredning og behandling

Osteoporose udredning og behandling 241 Osteoporose udredning og behandling Lars Rejnmark, Bente Langdahl & Leif Mosekilde Hvornår skal vi tænke osteoporose i almen praksis? Hvem skal henvises til knogledensitometri (DXA-scanning) og hvem

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Vejledning til udredning og behandling af Osteoporose

Vejledning til udredning og behandling af Osteoporose Vejledning til udredning og behandling af Osteoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009, revideret 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 5 FORMÅL... 5 EVIDENSNIVEAU OG ANBEFALINGERNES

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan får du stærke. knogler. Knogleskørhed Test dig selv.

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan får du stærke. knogler. Knogleskørhed Test dig selv. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du stærke knogler 12 sider Knogleskørhed Test dig selv 2 Stærke knogler INDHOLD I DETTE HÆFTE: Fingre afslører faren

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

Den komplekse, multimedicinerede patient i den kliniske hverdag: Udfordringer og mulige løsninger

Den komplekse, multimedicinerede patient i den kliniske hverdag: Udfordringer og mulige løsninger Den komplekse, multimedicinerede patient i den kliniske hverdag: Udfordringer og mulige løsninger Institut for Rationel Farmakoterapi 8.2.2017 Eckart Pressel Case Gerda, 96 år-fih, har ligget på gulvet

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere