OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s."

Transkript

1 1 OSTEOPOROSE Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2 Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3 KLI 4 uger efter DEXA s. 6 LAB s. 7 Læge: svar lab / medicinsk beh?... s. 8 KLI: kontrol 1 mdr. efter farmakologisk behandling s. 9 Læge: årskontrol s. 9 Behandlingsvarighed og forløb.. s.10 Glukokortikoid behandling som årsag til osteoporose s.12 Aldersbestemte behov for calcium og D-vitamin. s.13 Info om Farmakologisk behandling s.14 Skematisk oversigt over osteoporosemedicin.. s.16 Tilskudsregler. s.18 Oversigt over d-vitamin / kalk+d-vitamin s.19

2 2 Osteoporose Definationer: primær osteoporose: ingen kendt sygelig tilstand, der udløser sgd Sekundær osteoporose: sgd udløst af kendt medicinsk lidelse eller behandling Osteopeni: T-score ml -1 og -2,5 Osteoporose: T-score < -2,5 Manifest osteoporose: T-score <-2,5 og lavenergi fraktur T-score: SD-afvigelse i forhold til middelværdien for yngre voksne af samme køn Z-score: køn // for normale på samme alder og af samme Z- og T-score anvendes som grundlag for bevillig af enkelttilskud til osteoporose medicin

3 3 LÆGE: Afdækning af risiko faktorer Hvornår er udredning og knogle-scanning relevant 1) Peri- og yngre postmenopausale kvinder, der ikke er begyndt østrogen behandling, og mænd>45 år, hvis de har 1 eller flere af nedenfor anførte risikofaktorer Familiær disposition i lige linie for osteoporose Kvinder med BMI < 19 kg/m2 lavenergifraktur Tidlig menopause (før 45 år) Aktuel eller planlagt prednison-behandling med 5 mg pr dag i 3 måneder eller 450 mg pr. år Sygdomme der disponererer til osteoporose, eksempelvis. o Anorexia nervosa o Malabsorption (herunder tidligere gastrectomi) o Primær hyperparathyreoidisme o Hyperthyreoidisme o Organtransplantation o Kronisk nyreinsufficiens o Langvarig immobilisation o Mb. Cushing o Rheumatoid artrit o Myelomatose o Mb Becterew o Svær KOL Tobaksrygning Alkoholoverforbrug Behandling med aromatasehæmmere i forbindelse med c.mammae Behandling med antiandrogen i forbindelse med c.prostatae Ældre postmenopausale kvinder>60-65 år 1 Kvindens alder < 65 år år år år år 4 >84 år 5 2 Fraktur efter 50-årsalderen Ja 1

4 4 Nej/ ved ikke 0 3 Hoftenær fraktur hos mor efter 50-årsalderen Ja 1 Nej/ved ikke 0 4 Vægt < 57 kg Ja 1 Nej 0 5 Aktuelt ryger Ja 1 Nej 0 6 Kan rejse sig fra stol uden at støtte med armene Ja 1 Nej 0 Knoglescanning bør overvejes, når kvinden scorer >4 point Indikation svækkes -ved forventet kort restlevetid -når kvinden uanset resultat opstarter specifik medicinsk behandling Patienter med rygsmerter, højdereduktion og/eller kyfose Osteoporose kan forårsage rygsmerter, men kun hvis der er frakturer, nye såvel som gamle. En del vertebrale frakturer kan være smertefrie og viser sig alene ved højdereduktion og/eller kyfosering. Den vigtigste differentialdiagnose er degenerative forandringer, knoglemetastaser og osteomalaci. Rtg. af columna thoracolumbalis mhp. fraktur. Det anbefales at bede om udmåling af evt. frakturer ved henvisning, da evt. tilskud til behandling kræver udmåling af graden af fraktur: 20% højdereduktion (fx forkant i forhold til bagkant) er diagnostisk for fraktur, mens der kræves 25% højdereduktion for at opnå tilskud til PTH behandling (se nedenfor). Hvis der påvises frakturer, fortsættes udredningen med: Sekundær osteoporose udelukkes ved blodprøver. Er frakturen en lavenergifraktur er den diagnostisk for osteoporose, behandling kan indledes og tilskud til behandlingen opnås umiddelbart. DXA-skanning mhp. prognose og fremtidig behandlingsopfølgning. Af hensyn til tolkning af DXA skal røntgenbeskrivelse medsendes. Patienter med perifere lavenergifrakturer Patienter med lavenergifrakturer, fx hoftenære, bækken, underarm, overarm og ankelfrakturer. Hoftefraktur er diagnostisk for osteoporose og der kan opnås tilskud til behandling umiddelbart. Øvrige perifere frakturer betragtes som en risikofaktor for tilstedeværende osteoporose og diagnosen skal bekræftes med DXA-skanning.

5 5 DXA-skanning mhp. diagnose og fremtidig behandlingsopfølgning Sekundær osteoporose udelukkes ved blodprøver DEXA: henvis til Randers regionshospital, klinisk fysiologisk afd. Eller Århus sygehus, THG, medicinsk endokrinologisk afd På henvisningssedlen anføres, om henvisende læge ønsker: DXA-skanning med behandlingsforslag og efterfølgende vejledning og kontrol hos egen læge. Oplysninger medsendes om risikofaktorer, tidligere lavenergifrakturer, risikofaktorer i forhold til evt. behandling, vægt, højde, evt. beskrivelse af rtg. af columna og evt. laboratorieundersøgelser (se nedenfor). DXA-skanning med efterfølgende ambulant vejledning og behandling på medicinsk afdeling. Dette tilbud er specielt beregnet til patienter med symptomgivende spinale frakturer. Oplysninger medsendes om risikofaktorer, tidligere lavenergifrakturer, risikofaktorer i forhold til evt. behandling, vægt, højde, evt. beskrivelse af rtg. af columna og evt. laboratorieundersøgelser (se nedenfor).

6 6 KLI 4 uger efter DEXA (20 min) Svar på scanning Primær forebyggelse Faldprofylakse så god fysisk form som muligt obs. medicin, som kan give svimmelhed alkohol obs. indretning af hjemmet (løse tæpper, manglende belysning, glatte gulve, skæve fliser mm) overvej henvisning til fald-klinikken Motion o fysisk aktivitet hele livet. Vægtbærende. Immobilisation medfører knogletab. Fysisk aktivitet øger knoglemassen, styrker muskelfunktionen og forebygger fald. Kost og kosttilskud Kalcium og D-vitamin sv.t aldersbestemte behov (se senere) Vægt undgå undervægt (BMI<19 kg/m2) Nydelsesmidler Rygning øger frakturrisikoen med %. Rygestop normaliserer risikoen Alkohol Overdrevet brug nedsætter knoglestyrken og øger tendensen til fald og frakturer. o Sekundær forebyggelse Hoftebeskyttere ved osteoporose + hyppige fald; forebygger effektivt hoftebrud Aftale om evt forebyggelseskons. Om indsatsområder Book tid ved lab (osteoporose prøver) + læge 3 uger efter lab

7 7 LAB Ved osteoporose tages blpr for at udelukke lidelser i gl. thyreoidea, parathyreoidea eller nyrer som primær årsag til tab af knogledensitet. SR, CRP Hgb, leucocytter, trombocytter p-creatinin, egfr p- calcium p-albumin p-basisk fosfatase p-25-hydroxyvitamin D p-pth p-tsh p-testosteron hos mænd Hvis calcium er skæv, skal der tages ioniseret calcium (blodprøve tages på sygehus) Hvis der påvises vitamin D mangel (p-25-oh 2 -vitamin D 2+3 < 50 nmol/l) bør dette korrigeres før evt. opstart af antiosteoporotisk behandling. Hvis der påvises svær vitamin D mangel (p-25-oh 2 -vitamin D 2+3 < 25 nmol/l) og samtidig forhøjet PTH kan der være tale om osteomalaci. Vitamin D og PTH skal være normaliseret i min. 6 måneder før antiosteoporotisk behandling opstartes. Hvis patienten med osteomalaci kun havde let osteoporose (T-scores mellem -2.5 og -3) kan knoglemineralindholdet bedres så meget i forbindelse med vitamin D behandling at DXA bør gentages med henblik på om patienten overhovedet har behandlingskrævende osteoporose. Ved GFR mindre end 30 ml/min/ 1,73m² bør patienten konfereres med nefrologisk, endokrinologisk eller intern medicinsk afd. før evt opstart af behandling. Dette kan ske ved henvisning af patienten eller ved kontakt via korrespondance modul / oprigning. Dette med henblik på vurdering af om patienten har osteoporose eller renal osteodystrofi, samt anbefalinger vedrørende behandling. Bisfosfonater må ikke gives ved GFR mindre end 30, men Prolia kan gives, hvis renal osteodystrofi er udelukket.

8 8 LÆGE (10 min) Svar på lab Medicinsk behandling (se senere) Bisfosfonater - 1. valg Prolia - 2. valg Raloxifen /SERM østrogen Kombinationsbehandling med østrogen og bisfosfonat Sammen med farmakologisk beh. altid basis-behandling med Calcium mg/dag dvs. unikalk senior/silver 1*2 eller D-vitamin tilskud µg/dag unikalk forte 1*2 Anabol behandling Anabol behandling med Teriparatide (PTH-fragment) eller PTH (1-84) kan overvejes ved svær osteoporose: Én vertebral fraktur (>= 25% højdereduktion) opstået inden for seneste 3 år og T-score < -3. >= 2 vertebrale frakturer (>= 25% højdereduktion), hvoraf mindst én er opstået inden for seneste 3 år. Over 40 år og for kvinders vedkommende postmenopausal. Behandlingen kan iværksættes af speciallæger i endokrinologi, reumatologi, geriatri og intern medicin. Patienter, hvor denne behandling overvejes, bør derfor henvises til medicinsk afdeling på regionshospitalerne i Herning (Medicinsk afdeling), Horsens (Medicinsk afdeling), Randers (Medicinsk afdeling), Silkeborg (Medicinsk afdeling) eller Aarhus Universitetshospital, Tage Hansens Gade (Medicinsk Endokrinologisk afdeling THG).

9 9 KLI (10 min) Efter 1 mdr. med farmakologisk behandling, Kontrol compliance + vurdering af evt. bivirkninger Opflgn på non-farmakologiske indsats-områder Tid til årskontrol efter 1 år LÆGE ÅRSKONTROL (10 min) Efter 1 år: Kontrol DEXA-scanning: Kontrol af compliance og vurdering af evt. bivirkninger. Opflgn på non-farmakologiske indsats-områder Efter 2 år og derefter hvert 3. år: Kontrol af compliance og vurdering af evt. bivirkninger. Opflgn på non-farmakologiske indsats-områder Evt henvisning kontrol DXA-scanning: Indikation for bisfosfonater efter 5 års beh.? (se nedenfor s.10) o Hvis en kvinde er scannet på menopause tidspunktet og resultatet viste normale forhold, er der normalt ingen grund til at gentage scanning, med mindre der indtræder væsentlige ændringer i risikovurderingen o Personer, der er i beh. for osteoporose kan evt. kontrolscannes med 3-5 års intervaller for at fastholde god compliance og begrunde præparat skift ved utilstrækkelig effekt DXA-skanning om muligt samme undersøgelsessted som 1. skanning mhp. at vurdere behandlingseffekt. Ved henvisning til kontrol DXA bør følgende oplyses: Om det er kontrol for osteopeni eller osteoporose Tidspunkt for DEXA samt T-score Evt. behandling og varigheden af denne. Der er generelt ikke behov for blodprøvekontrol. OBS. symptomer på vertebrale frakturer eller signifikant tab af højde, rtg. af columna thoracolumbalis med henblik på indikation for anabol behandling -> henv. speciallæge (se ovenfor s. 8).

10 10 Behandlingsvarighed og -forløb Behandling med denosumab (prolia), strontium ranelat (protelos), SERM er i princippet livslang, da der ikke er nogen betydende effekt af disse behandlinger efter behandlingsophør. Bisfosfonater bindes til knoglevævet og har derfor efter længere tids behandling en effekt, der varer ved i en kortere eller længere periode efter behandlingsophør. Dette er vist i videnskabelige undersøgelser for Alendronat og Zoledronsyre. Det er uvist om det samme gælder for Risedronat og Ibandronat, men baseret på viden om deres binding til knoglevævet, må det forventes at dette også er tilfældet om end i mindre udstrækning end for Alendronat og Zoledronsyre. Der pågår stadig studier, der skal belyse hvorledes denne viden bedst omsættes til klinisk praksis, men indtil videre foreslås følgende fremgangsmåde: Behandlingspause kan overvejes hos patienter, der har været i behandling med Alendronat i mindst 5 år eller Zoledronsyre i mindst 3 år, hvis Patienten har osteopeni ved DEXA Ikke har haft frakturer indenfor de sidste 3-5 år Ikke har haft vertebrale eller hoftefrakturer på noget tidspunkt Hvis der vælges at holde pause med behandlingen skal patienten fortsat observeres med regelmæssig DXA, første gang efter 1-2 år. Patienter som under bisfosfonatbehandling udvikler uforklarede smerter i lår eller

11 11 hofte eventuelt bilateralt, bør henvises til billeddiagnostik i form af MR eller knoglescintigrafi. Påvises der abonormiteter (specielt inkomplet fraktur), henvises patienten til specialafdeling. Ved tegn på kæbenekrose i mundhulen bør patienten konfereres med osteoporosespecialist eller kæbekirurg. Livslang anti-osteoporotisk behandling er formentlig kun indiceret hos et fåtal af patienter, som er kendetegnet ved svær osteoporose og ikke-modifcerbare risikofaktorer, men der er brug for yderligere forskningsindsats på området.

12 12 Glukokortikoid behandling som årsag til osteoporose Hæmmer knogle formation direkte samt indirekte ved at hæmme intestinale absoption af kalcium, hvilket initialt kan medføre sekundær hyperparathyreoidisme og dermed øger knogleresorption Alle der behandles med glukokortikoider i længere tid skal have dgl tilskud af calcium ( mg) og D-vitamin ( ie = ug) Alle, der forventer at få eller får glukokortikoider sv.t mindst 5 mg prednison/dag i mere end 3 mdr eller intermitterende glukokortikoid behandling med en samlet varighed på mere end 3 mdr. inden for 1 år bør henvises til knoglescanning. Inhalationssteroiddosis > 800 μg/døgn i mere end 5 år bør medføre overvejelse om DEXA-skanning Er T-score<-1 anbefales beh. Med bisfosfonat, så længe glukokortikoid beh. Fortsætter Ptt. der får konstateret osteoporose på baggrund af tidl. Glukokortikoid beh. Bør tilbydes bisfosfonat

13 13 Aldersbestemte behov for calcium og D-vitamin Børn og unge, der ikke drikker mælk eller spiser tilsvarende mængde af andre mælkeprodukter ("Cola-generationen"), bør have dagligt tilskud af kalcium. Mange ældre indtager for lidt kalcium. Tilskud af kalcium og D-vitamin bør anbefales de fleste 65+-årige. Anbefalet daglig indtgelse af kalcium i Danmark. Sammen mængde til både mænd og kvinder, drenge og piger Alder < ½år 360 ½ - 1 år år år år år 800 gravide 900 ammende 1200 D-vitamin Kalcium (mg per dag) Om vinteren dannes ikke D-vitamin i huden i Danmark. Ved ophold i solen danner ældre betydeligt mindre D-vitamin end unge. Mørklødede eller tilslørede kvinder danner ikke tilstrækkeligt D-vitamin. For alle aldersgrupper og begge køn er indtaget ofte lavt i forhold til de anbefalede værdier. Det anbefalede daglige behov for D-vitamin er 5 mikrogram (200 IE) for aldersgruppen 3-60 år. Til ældre personer anbefales 10 mikrogram (400 IE) D-vitamin daglig. Fede fisk (sild, sardiner, makrel, laks) bør jævnligt udgøre en del af kosten. Alle bør opholde sig udendørs og helst i sollys mindst 1/2-1 time dagligt i sommerhalvåret. Ansigt og hænder bør udsættes for sollys. Alle kvinder over 50 år og alle mænd over 65 år, der ikke regelmæssigt kommer udendørs, bør året rundt have et dagligt tilskud af Dvitamin på 10 mikrogram (400 IE). Tilslørede eller mørklødede pubertetspiger og voksne kvinder bør have tilskud af D-vitamin. Der er 200 IE vitamin-d i de fleste vitaminpiller. Ved osteoporose/osteopeni:

14 14 Calcium mg/dag dvs. unikalk senior / forte 1*2 Dvitamin tilskud µg/dag. Farmakologisk behandling Ved behandling af osteoporose skelner man mellem antiresorptive og anabole farmaka. Antiresorptive hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges. Omfatter kønshormoner(østrogen), selektive østrogen modulerende stoffer (SERM), bisfosfonater prolia og strontium ranelat.øger BMD 2-6% i løbet af 2-4 år.(for strontium ranelat øges BMD med 6,8% over en 3-årig periode. Anabole farmaka. Øger knoglemineral indholdet ved direkte at stimulere osteoblastfunktionen. Hertil hører PTH-analoger. Postmenopausal osteoporose: Bisfosfonater og raloxifen nogenlunde ligeværdige alternativer.bisfosfonater bør ikke anvendes til kvinder < 60 år uden sammenfald, idet man hos disse må forvente meget lang beh.varighed og deres aktuelle 10 års risiko for brud relativ beskeden. Senil osteoporose( mænd og kvinder > 75 år) : bisfosfonater og strontium er ligeværdige alternativer til kvinder. Mænd behandles med bisfosfonater. Steroid induceret osteoporose: bisfosfonater 1. Valg Idiopatisk osteoporose /Osteoporose som ikke falder ind under ovenstående grupper): behandling og udredning er specialist opgave. Bisfosfonater Dokumenteret effekt ved spinale og perifere frakturer samt ved steroid induceret osteoporose hos begge køn (etidronate kun dokumenteret effekt ved spinale frakturer). Max. Behandlingslængde 8-10 år, derefter vurdering af speciallæge. Alendronat anbefales som 1. Valg indenfor bisfonaterne. Prolia 2. valgs præparat hvis alendronat ikke kan anvendes pga bivirkninger eller manglende respons.

15 15 Dokumenteret effekt ved osteoporose hos postmenopausale kvinder samt ved Knogletab som følge af antihormonbehandling eller bilateral orkidektomi ved prostatacancer hos mænd med forhøjet risiko for frakturer. Kan give forbigående hypocalcæmi, hvorfor s-calcium bør måles inden behandlingsstart. (hypocalcæmi,d-vitamin insuff. Skal korrigeres inden start) HUSK enkelttilskud Strontiumranelat bør kun initieres af speciallæge og er kun indiceret ved Behandling af svær osteoporose Hos postmenopausale kvinder med høj risiko for frakturer Hos mænd med øget fraktur risiko Må ikke anvendes til ptt. m. IHD, PAD og/eller cerebrovaskulær sygdom eller med en anamnese m. disse sygdomme eller til ptt. med ukontrolleret hypertension (pga øget risiko for AMI) raloxifen (serm/evista)specielt indiceret ved kvinder i den yngre aldersgruppe få år efter menopausen. Anabol behandling er specielt indiceret hos postmenopausale kvinder og mænd > 40 år med svær spinal osteoporose med dokumenterede spontan frakturer. Herudover kan behandling være indiceret ved terapiresistent svær osteoporose uden frakturer. Ordineres af speciallæge Hormonbehandling anbefales ikke længere som første valg til forebyggelse og behandling af osteoporose pga risiko for alvorlige bivirkninger.

16 16 Skematisk oversigt over osteoporosemedicin Produkt Hvor ofte skal medicinen tages? Hvordan skal medicinen tages? Mulige bivirkninger? Serm Evista 60 mg Dagligt Sammen med morgenmaden Hedestigninger Uro i benene eller lægkramper Blodprop i ben eller lunger (sjælden) Kontraindi:tidl. tromboembolier Bisfosfonater Didronate/didronel 200 mg 2 tabletter dagligt i 14 dage, hver 3. måned Efter 6 timers faste og mindst en time før morgenmad Øvre dyspepsi. Led og muskelsmerter. Kæbenekrose (meget sjælden).dosis reduktion v. nedsat nyrefunktion Må ikke gives ved GFR<30 ml/min Didronate/Calcium 200/500 mg 2 tabletter á 200 mg Didronate dagligt i 2 uger, herefter 1 tablet á 500 mg calcium dagligt i 11 uger. Gentages -//- -//- Fosamax/Alendronat 10 mg/optinate 5 mg Dagligt Efter 6 timers faste og mindst 30 minutter før morgenmad. Skal forblive oprejst mellem tabletindtagelsen og morgenmad -//- Fosamax/Alendronat 70 mg/ Fosavance 70 mg/optinate 35 mg 1 gang om ugen -//- -//-

17 17 Bonviva 150 mg 1 gang pr.mdr -//- -//- Bonviva 3 mg Hver 3. måned Indsprøjtning i en blodåre Aclasta 5 mg 1 gang pr. år Infusion i en blodåre Influenza lignende symptomer ved første indsprøjtning. Kæbenekrose (meget sjælden) Influenza lignende symptomer ved første indsprøjtning. Kæbenekrose (meget sjælden) Strontium ranelat Protelos 2 g Dagligt Pulveret oprøres i vand og drikkes efter 2 timers faste til sengetid Kontraindiceret v. IHD, PAD, cerebrovask. Sgd, ukontrolleret BT.Løs afføring den første måneds tid PTH Forsteo 20 µg Dagligt i 18 måneder Indsprøjtning under Kvalme, Hovedpine, huden på låret eller Knoglesmerter i maveskinnet Let forhøjet calcium i blodet Preotact 100 µg Dagligt i 18 måneder Indsprøjtes i maven (under huden) Kontra-indi: Hypercalcæmi. Maligne sygdomme. Knoglemetaboliske sygdomme. Tidligere bestråling mod skelettet Prolia s.c * 2 årligt Gives i lår,ab- obstipation, Domen,bagside øm extremitet Af arm Iskias Hududslæt ØLI,UVI Kæbenekrose Kan gives v. reduceret nyrefunkktion, men specialist opgave

18 18 Tilskudsregler Bisfosfonater Der er klausuleret tilskud til alendronat til patienter med lavenergifraktur i hofte. Enkelttilskud til alendronat skal derfor kun søges for øvrige patienter, jf. nedenstående. Vejledende kriterier for enkelttilskud For andre lægemidler end alendronat skal det af ansøgningen fremgå, hvorfor patienten ikke kan anvende alendronat. Derudover vil enkelttilskud normalt kunne imødekommes, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt: Personer med røntgenverificeret lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller efter fald på samme niveau) i hofte og/eller ryg. Kopi af røntgenbeskrivelsen skal vedlægges.en fraktur i columna defineres som følger: o Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til posterior højde. o Mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til ovenliggende eller underliggende normale nabohvirvler. Personer med mindst én risikofaktor (se risikofaktorer nedenfor) for udvikling af osteoporose og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -2,5. Personens risikofaktor(er) skal oplyses. Personer med T-score < -4 uden samtidig tilstedeværelse af risikofaktorer. Personer i nuværende eller planlagt systemisk glukokortikoidbehandling (svarende til prednisolon >5 mg/døgn i mere end 3 måneder eller intermitterende glukokortikoidbehandling med en samlet varighed på mere end 3 måneder indenfor 1 år) og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T- score < -1. Hvis patientens risikofaktorer ikke fremgår af ansøgningen, returneres denne for at få disse oplyst. Tilskudsreglerne findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

19 19 Oversigt over d-vitamin / kalk+d-vitamin tbl kolos : Tbl unikalk forte: 30 ug D-vitamin 250 mg calcium 19 ug D-vitamin 400 mg calcium Tbl unikalk silver/senior: 10ug D-vitamin 400 mg calcium D3 vitamin Mega D3 vitamin 10 ug (400 ie) 25 ug (1000 ie) 35 ug (1400 ie) Ovenstående er alle håndkøbs-præparater

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

M05 Midler mod knoglesygdomme

M05 Midler mod knoglesygdomme M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM Urologisk Forum 27. oktober 2012 Supported by 2 Cancerrelateret knoglesygdom Cancerrelateret knoglesygdom Knogletab forårsaget af cancerbehandling Knoglemetastaser/ knoglelæsioner

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Danske guidelines. for diagnostik og behandling af forstyrrelser i. knogle- og. mineralomsætningen. ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 CKD-MBD

Danske guidelines. for diagnostik og behandling af forstyrrelser i. knogle- og. mineralomsætningen. ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 CKD-MBD Danske guidelines for diagnostik og behandling af forstyrrelser i knogle- og mineralomsætningen ved kronisk nyresygdom: CKD - MBD 2011 Phosphate binders Vitamin D analogues Calcimimetics Secondary Hyperparathyroidism

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

dine knogler guide Sådan styrker du sider Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

dine knogler guide Sådan styrker du sider Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Sådan styrker du dine knogler Det kan du selv gøre Lider du af knogleskørhed? Foto: Iris Patienter dropper medicinen knogleskørhed:

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan får du stærke. knogler. Knogleskørhed Test dig selv.

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan får du stærke. knogler. Knogleskørhed Test dig selv. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du stærke knogler 12 sider Knogleskørhed Test dig selv 2 Stærke knogler INDHOLD I DETTE HÆFTE: Fingre afslører faren

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Mænd og epilepsi Trine Tandrup Epilepsiklinikken, Århus. Odense 6. marts 2012

Mænd og epilepsi Trine Tandrup Epilepsiklinikken, Århus. Odense 6. marts 2012 Mænd og epilepsi Trine Tandrup Epilepsiklinikken, Århus Odense 6. marts 2012 Hvorfor skal vi fokusere specielt på mænd? Hvis man får/har epilepsi Håndterer mænd det at have en kronisk sygdom anderledes?

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica INDLÆGSSEDDEL BONVIVA 150 mg filmovertrukne tabletter Ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass

Patientvejledning. Graviditet efter gastric bypass Patientvejledning Graviditet efter gastric bypass Overvægtsoperation er ingen hindring for, at du kan blive gravid. Tværtimod vil muligheden for at opnå graviditet bedres efter et stort vægttab. Det er

Læs mere

Bliver man stærkere af D-vitamin?

Bliver man stærkere af D-vitamin? 14 Bliver man stærkere af? Foto: Colourbox Forfattere Rikke E. Larsen, lektor cand. scient. i human Ernæring, rila@phmetropol.dk Lasse Kristian Suhr, lektor, cand. scient. i idræt lakr@phmetropol.dk Michael

Læs mere

NBV Endokrinologi: Primær hyperparathyreoidisme

NBV Endokrinologi: Primær hyperparathyreoidisme NBV Endokrinologi: Primær hyperparathyreoidisme Baggrund Vejledningen er udarbejdet på baggrund af retningslinjer fra Dansk Knoglemedicinsk Selskab for udredning og behandling af primær hyperparathyreoidisme,

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7

KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7 KNAS MED KNOGLERNE? HVAD ER KNOGLESKØRHED? 2-3 TAL MED DIN LÆGE 4-5 BÅDE MÆND OG KVINDER FÅR KNOGLESKØRHED 6-7 HVAD ER KNOGLESKØRHED? Knogleskørhed er en sygdom, der nedbryder knoglerne, så du kan få knoglebrud

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Titel Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Forfattere 2. Revison (2014): Fra DSOG: Pernille Ravn (tovholder), Gitte Thøger Frostholm, Eva Johannsen, Susanne Lund Kristensen, Susy Shim.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi).

Man bruger normalt ikke hormonbehandling inden operation (radikal prostatektomi). Hormonbehandling Hvordan virker hormonbehandling på prostatakræft? Hormonbehandling stopper virkningen af hormonet testosteron på prostatacellerne, herunder prostatakræftcellerne. Testosteron kontrollerer,

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis

Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis Forskningstræningsopgave Hold 25 Marts 2015 Udarbejdet af Mette Kirkegaard Thøgersen & Rikke Bladsgaard Zartov Vejleder Jette Ahrensberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineral-behandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere