SSF Infomøde om prægraduat 13/4 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSF Infomøde om prægraduat 13/4 2011"

Transkript

1 SSF Infomøde om prægraduat 13/ Kristian Lundberg Prægraduat studerende Start på projekt Elektivt klinikophold på øjenafdeling. Var med til Ph.D. Forsvar, fanget, søgte information fra fakultetet, kontaktede forskningsansvarlige fra afdelingen. Samtale med forventningsafstemmelse. Undersøgte alternative afdelinger og projekter Afgørende var vejleders engagement og glæde ved forskningsinteressen. Fortalte afdelingen om ønsker, afdeling supplerede med emner Kristian kunne læse op på. Ansøge fakultet om optagelse på uddannelsen Ansøge om økonomi. Gøre projektet klar, projektbeskrivelse: Baggrund Hvad vides, hvad vides ikke Hvad vil vi undersøge Overordnet metode Tid, Etik, Økonomi. At selv skulle udarbejde projektbeskrivelsen var en meget lærerig oplevelse. Startede 1. September 10. Læser mange artikler. Ph.D. Kurser. God hjælp fra afdeling. Lært/Øvet Statistik, databaser osv. Præsenteret resultater som artikler og på kongres. Små sidegevinster i form af nye færdigheder og deraf følgende muligheder. Blevet en del af afdelingen. Projekt skrives, afleveres og skal forsvares overfor ekstern censor og vejleder ved mundtlig eksamen. Salgspunkter: En stor fornøjelse, en anden side af studiet, et år med fordybelse og indgående kendskab til et specialeområde, mulighed for at skille sig ud (CV). Fantastisk at medvirke til en videnskabelig publikation. Blive bedre til at forstå forskningsartikler. Gitte Halling Ph.D skolens sekretær. To frister for ansøgning om start på uddannelsen: 1/6 og 1/12 mhp. Start 1/9 og 1/ 2. Ansøgningsskema på nettet under Ph.D uddannelsen. Ansøgningen skal indeholde: Personlige oplysninger Studieoplysninger Oplysninger om vejledning, hovedvejleder og evt medvejleder, projektbeskrivelse og projektets økonomi. Projektbeskrivelse: Indledning, formål, hypotese(r), materialer (dyr, pt'er), metoder, tidsplan (mange har en meget ambitiøs beskrivelse som vurderes ikke realistisk), Oplysning om den studerendes rolle i projektet (hvem laver hvad), etiske oplysninger ( Jeg vil søge etisk råd ), Vejledningens form (mødefrekvens, hvad skal der tales om, formelt/uformelt), Plan for deltagelse i Ph.D. kurser (hvor vi nu står på lige fod med Ph.D'er), Evt plan for deltagelse i seminar/kongres. Forskeruddanelsesudvalg: Kolmos + Berhard Jeune. Vurderer sammenhængen af studiet. Lødighed,

2 gennemførlighed, vejledningen (om der evt er behov for supplerernde), etiske problemer. Vejleder skal søge et skolarstipendie 1/3 eller 1/9 fra Forskningsstyrelsen, evt. fra fonde. Vejleder miljøet afsætter midler til driften. Hvis man får afslag fra forskningsstyrelsen, kan man søge fakultetet om at dække op til alle måneder af projektet. For optagelsen skal der i princippet være økonomisk sikring fra forskningsstyrelsen (evt. garanti fra afdelingen, hvis man ikke kan nå at få penge fra styrelsen). Projektet som afleveres skal være ca. 30 sider, kvalitet svarer til et speciale fra andre fagområder, man kan også aflevere en artikel eller manuskriptet til en artikel som er indleveret til publikation. Form: Formål, metode, resultater, diskussion. Engelsk eller dansk. Indleveres i 4 eksemplarer til Ph.D. Sekretariatet. Fakultetet bevilger trykning af 25 stk. Mundtlig eksamen med hovedvejleder og ekstern censor. Forelæsning op til 30min. Normalt tager eksamen 1t-1½t. Derefter skal censor og hovedvejleder udarbejde en skriftlig engelsk bedømmelse. Spgms svar: Løn kan bevilges fra flere institutter. Man kan forske udenfor danmark og EU, men der skal være tilknyttet en hovedvejleder fra Fakultetet. Fakultetet har stort fokus på internationalisering, og vil gerne sikre at formaliteterne ikke giver problemer. Indsamling af data skal helst kunne foregå indenfor et år. Man må gerne selv finde på sit projekt, og altså ikke kun tilknyttes igangværende projekter. Anne Dorte Viberg Ph.D Kurser Anbefalet: 1-3 kurser fra Ph.D. Skolens kursuskatalog. Deltagelse er gratis. Kursuskapaciteten er øget, vi er derfor nu på lige fod med de Ph.D studerende. 2 gange årligt. Ca. 1/4 og 1/10. Kursuskataloget. Man kan, hvis man har planlagt sit forløb, godt få lov til at følge et kursus før start på Prægraduat. Kurser: Advanced register-based epidemiology (forår) Analysis of Twin data in Health Research (forår) Bio Statistics I (forår) Bio Statistics II (forår) Database (forår) Datadokumentation og introduktion til brug af STATA (forår & efterår) Dyreforsøg - Del I (efterår) Dyreforsøg - Del II (efterår) Epidemiology in register-based research (efterår) Exploring activity theories and their methodological and translational potentials in research (forår) Forskningsmetoder inden for sundhedsvidenskab (forår)

3 Grafisk datapræsentation (forår) Litteratursøgning (Forår & efterår) Litteratursøgning - Engelsk (forår) Medicinsk etik og videnskabsteori (forår) Mikrokirurgiske teknikker i eksperimentel forskning (efterår) Oral and Written Communication in Biomedicine (forår) Praktisk grundkursus i mundtlig videnskabsformidling for ph.d.-studerende - Hold A (forår) Praktisk grundkursus i mundtlig videnskabsformidling for ph.d.-studerende - Hold B (kun for Sund-SDU) (forår) Reference Manager - Engelsk (forår) Reference Manager - Dansk (forår) Seminar 1: Den humanistiske sundhedsforsknings natur og historie (efterår) Spørgeskemametoder (Forår) Spørgeskemametoder i klinisk og samfundsmedicinsk forskning - SIF (forår) Visuel Formidling og Præsentationsteknik (forår & efterår) Pladser placeres efter først til mølle princippet. Forslag: Dyreforsøg, STATA, biostatistik, litteratursøgning. Kursustilmelding findes online, svidenskab/fs-kurser Ove B. Schaffalitszky de Muckadell Gastroenterologisk og hepatologi Har haft en del prægraduat-studerende og været glad for dem. De har konstant en del Ph.D. Studerende, pt. 4 stks. Har et godt miljø. Tidligere prægraduater: GRPs og VIPs betydning for syreneutralisation i duodenum Galdesekretions regulering hos den vågne minigris. Galdesekretion hos den vågne gris. Betydning af feed-back for neutralisationen i duodenum. Regulation af den exokrine pankreassekretion. Betydning af feed-back fra duodenum. Betydning af ventriklens syresekretion for pankreas enzymsekretion hos raske og pankreasinsufficiente patienter. Optimering af 13C-Urea breath test. Helicobacterstatus ved øvre gastrointestinal blødning. Sekretinsekretionens regulation. Introduktion af 13C-Urea breath test ved udredning af øvre dyspepsi i almen praksis. Nytte af kontrolgastroskopi ved ulcus ventriculi. Konklusion: ikke nødvendigt, nu standard at lade være.

4 Serologisk H. Pylori diagnostik Surfactant protein D (SP-D) in serum and ascitic fluid in patients with cirrhosis of the liver. Non-invasiv måling af Cardiac output hos cirrosepatienter og påvirkning af cardiac output ved stillingsændring hos patienter med cirrose og hos raske. Aktuelle felter: Blødende mavesår, hvor mange, forebyggelse (dels til praktiserende lægers ordinationer), behandling. Dyspepsi og H. Pylori (refluks, screening, antibiotika resistens) Pancreatitis alle med arvelig i DK (epidemiologi, genetik, patofysiologi, endoskopisk behandling) Lever cirrose 1300 pt kohorte (epidemiologi, patofysiologi og beh. Af ascites og leverfibrose). Inflammatorisk tarmsygdom (diagnostik, komplikation til immunsuppresiv og biologisk behandling) Familiær pancreascancer Colon irritable, epidemiologi, udredning og behandling. 300 pt kohorte. Behandling af Neuroendokrine tumorer i GI-kanalen. Sammen med Nuklear medicin om targeteret behandling. Vi er særlig gode til: Metodologi Kohorter Masse spek på undåndingsluft. C13. Levervenekaterisation Endoskopisk undersøgelse og terapi på mavetarmkanal, galdeveje og pancreas. Samarbejde med Odense Pharmaepidemiologiske database. Samarbejde med primærsektor. Landets største gastroenterologiske. Tilbyder: Kronisk pankreatit Profylaktisk antibiotika ved ERCP Ultralydsscanning af v. cava inferior egnet til vurdering af blodvolumen hos pt'er med øvre GI blødning Cirkulationsstatus øvre GI blødning ERCP database undersøgelser. Serologi ved autoimmun pankreatit. Sammen med seruminstitut. Medikamina ved collagen colitis. Og hvad i ellers kunne tænke jer Kom og spørg, så finder vi på et eller andet. Bedst hvis

5 man er med til at planlægge projektet, så man er medejer af projektet. Uffe Holmskov Institutleder for IMM Tidligere Grupper: Ditzels, holmskovs, Mollenhauers, Owens gruppe, Finsen's, Jensens, Moustapha Kassem, Fysiologi og farmakologi under boye, Immunologi og mikrobiologi under karsten skjødt, Anatomi og neuro under zimmer, Biomedicinsk lab. Passer nogenlunde stadig, bare i en ny struktur. Translationel forskning, bed to bedside, er et vigtigt fokus for instituttet. Alle tre afdelinger under IMM arbejder med dyremodeller, herunder Alzheimer modeller, Dissemineret sklerose, Rygmarvslæsion, Apopleksi hos mus. Cancer: Brystkræft (Mollenhauer) søger efter nye behandlinger, undersøger årsager til metastasering vha antigener på kræftcellerne. Kardiovaskulær og renal: Forhøjet blodtryk i mus, Knockout mus (sirna eller klassisk?), Hvor stive er karrene (genassociationer)? Nyretransplantation, outcome og mekanismer, åreforkalkning (mekanismer der fører hertil) og genassociationer i mus. Immunologisk: KOL virus fjernelsesmekanismer i lungerne, surfactant deficiente mus. Spontant forandrede mus, emfysem uden intervention. Hypotese: Meget surfactant = meget beskyttet. Er ved at indkøbe rygermaskiner så de kan udsætte musene for røg svarende til en ryger. Pt 2 prægraduate. MFRP4 og leverfibrosedannelse. Hos pt'er er der forhøjet MFRP4 i Plasma. Knockout MFRP4 får fibrose i lunger, kemisk induceres leverfibrose, indvirker MFRP4 på dannelsen af leverfibrose? Innat immunitet en gruppe binder til aspergillus, phicolliner, komplementkaskade system. Kan de aktivere kaskaden? Ja det kan de, har de fornylig vist. Kirsten Ove Kyvik Institutleder for institut for regional sundhedsforskning, professor ved OPEN, tvillingprojekt. Institut for regional sundhedsforskning (IRS) Geografisk meget udbredt. Klinisk forskning, translationel forskning, grundforskning, kommunikation og patienttilfredshed. NMO(sklerose-lignende)-projekt som udgør fra alle sygehuse i regionen, Prøver at lave NMO-mus. Molekylær aldringsforskning, Steen Kølvrå, klinisk genetik, telomerer, isolerer fosterceller fra den gravide kvindes blod til prænatal diagnostik i stedet for chorionvillusbiopsi. Colorectal cancer gruppe, genetikere og patologer. Knoglecellebiologi, Prednisolon i store doser, hvad sker? Urologi, fortrinsvis nyresten, referencecenter for nordeuropa Rygcennter syddanmark. Forskningsenhed for sundhedstjenesteforskning, Jette Ammenthorp. Forskningsinitiativ for FAM (fællesakutmodtagelse) forskning. Forskningspligt i alle FAM'er. Reumatologisk forskning.

6 Neurologisk gruppe. Præventiv kardiologi, Svendborg. OPEN Odense patient data explorative network. Infrastruktur enhed, med formål at facilitere klinisk forskning. Det skal være lettere at opbygge biobanker således at man kan finde sine prøver og det derudover er etisk og lovligt korrekt. Gøre det lettere at opbygge kliniske databaser. 2 datamanagere ansat der kan hjælpe til at indføre data i OPEN. Faciliterer registerforskning på kohorter, fx Odense Børnekohorte. Skabe åbenhed om data og dermed faciliterer videnskabeligt samarbejde. Baseres på eksisterende forskningsinfrastrukturer, altså de afdelinger der allerede har biobanker og store registre. Man kan søge på OPEN's projekter gennem OUH's hjemmeside. Der er også kontaktinformationer til de ansvarlige. SAME Søvn, arbejde og metabolism. Døgnrytmer, og deres betydning for sundhed og sygdom. BT, temperatur, plasma glukose og cortisol er alle eksempler på døgnrytme-regulerede. Biologiske ure, centrale og perifere ure i kroppens celler. Styres af Clock genes, der allerede er fundet nogle stykker af. Derudover styres urene også af miljøet. Nylig musestudie, mus fra samme stamme, 3 forskellige miljøer. Gruppe 1: Alm døgn, gruppe 2: Skumring om natten, gruppe 3: 24timers lys. Dem der havde lys 24 timer i døgnet blev federe end de andre, på trods af en ens fødeindtagelse. Et projekt under SAME vil undersøge søvnkvalitet, døgnrytmer og associationen til fedme, hypertension og diabetes. Især med fedme findes der primært tværsnitsstudier. Tvillingestudie, der kigger på søvn, ernæring og metabolisme. Derudover vil undersøges genudtryk. Mobilt undersøgelsescenter kører ud og undersøger kohortemedlemmerne. Datoer Frist for tilmelding til uddannelsen: 1/6 og 1/12 mhp. start hhv. 1/9 og 1/ 2. Vejleder skal søge et skolarstipendie 1/3 eller 1/9 fra Forskningsstyrelsen. Vel at mærke før optagelse på uddannelsen (helst, det kan vist godt lade sig gøre omvendt, tal med dem) Derudover har diverse fonde deres egne tidsfrister. Ph.D. Kurser Ansøgning starter vist 1/4 og 1/10. Pladsser fordeles efter først til mølle princip.

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Har vi haft et vidunderligt efterår efter den triste og kolde sommer

Har vi haft et vidunderligt efterår efter den triste og kolde sommer 1 December 2011 I dette blad kan du læse om: Sæt kryds i kalenderen den 17. april 2012 Temamødet i Randers og herunder Den Hæmatologiske blodbank Nordisk møde i Stockholm og herunder Indvielse af navlesnorsblodbank

Læs mere

A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på

A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på brug af data og materiale fra Dansk Gynækologisk Cancer Database og Dansk Cancer Biobank

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker - Beskyttelse af humangenetisk materiale Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder Årsberetning 05 Indhold 5 Forord 7 Riget kort sagt 8 Flere forventninger til sygeplejersker 9 Flere kræftpatienter flere hænder 10 Enzymbehandling af sjældne stofskiftesygdomme 12 Levertransplantation

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere

Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere Vejledning i kvalitetssikring af forskningsprojekter for alternative behandlere Lone Mørch og Leila Eriksen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling 1997 1 Vejledning i kvalitetssikring

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

Videnregnskab 2003. Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2003. Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2003 Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 4 Kræftens Bekæmpelses viden/værdigrundlag 7 Biologisk kræftforskning 8 Epidemiologisk kræftforskning

Læs mere

Nr. VI. 11. okt. 39. årgang. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Nr. VI. 11. okt. 39. årgang. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. VI 11. okt. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ÅRSBERETNING

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ÅRSBERETNING KRÆFTENS BEKÆMPELSE ÅRSBERETNING 2007 FORORD Der står mennesker bag Kræftens Bekæmpelse. I årsberetning 2007 kan du læse om noget af det, Kræftens Bekæmpelse har udrettet, og hvad vi vil gøre for at bekæmpe

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej

Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej 02 08 Studér - lige hvor du lyster Merituddannelse til bioanalytiker er en succes Flere uddannelser med fjernundervisning på vej Danske Bioanalytikere 1. feruar 2008 kolofon indhold 2 dbio nr. 02 1. februar

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober 2007 Sanne Ipsen og Rikke Dalsted CASA En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Fakta og resultater 2014

Fakta og resultater 2014 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2014 INDHOLD Koncernens organisation (Flap) Novo Nordisk Fond Koncernens governance 2 Kort om Novo Nordisk Fonden 3 Kort om Novo Nordisk Fond Koncernen 4

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED!

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang September 2012 Nr. 3 SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Den gode fondsansøgning

Den gode fondsansøgning Den gode Møde i PUFF Tirsdag d. 23. marts 2010 Theresa Larriba Harboe Ph.d. & specialkonsulent ved KU-LIFE TLHA 2010 1 Hvem er jeg: Bachelor i biokemi fra KU-NAT Cand. scient i molekylær genetik (KU-NAT

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

SIF s projekthåndbog. Syddansk Universitet. Projekthåndbogen omfatter:

SIF s projekthåndbog. Syddansk Universitet. Projekthåndbogen omfatter: SIF s projekthåndbog Syddansk Universitet Projekthåndbogen omfatter: Vejledning for projektledere Projektbeskrivelser Administrativ forankring af nyt projekt Samarbejdsaftaler Anmeldelse til Datatilsynet

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere