Antibakterielle midler Antibakterielle midler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antibakterielle midler Antibakterielle midler"

Transkript

1 Farmakologi 5. semester Midler mod infektionssygdomme 6 lektioner Antibakterielle midler Antibakterielle midler Virkningsmekanisme: baktericide/-statiske. Spektrum: smalt/bredt. Resistens. Allergi. Nyinfektion. Kombinationsterapi: ikke af -statiske og -cide. Angrebspunkter: mange forskellige. Indikationer: klinisk diagnose, resistens. Penicilliner Virkning: Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese => dårlig osmotisk barriere. Baktericid. Indikationer: Infektion med følsom bakterie. Bivirkninger: Allergisk reaktion, GI-gener (diarré, dyspepsi). Kontraindikation: Penicillinallergi eller mistanke herom. Penicillin + aminoglykosid virker synergistisk. Kan give bivirkninger hos ptt. med nedsat nyrefunktion. 1

2 Cefalosporiner Eksempler: Claforan (cefotaxim), Keflex (cefalexim), Zinacef/Zinnat (cefuroxim). Virkning: Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese. Baktericid. Indikationer: Gram-negative stave, stafylokokker, anaerobe. Især alvorlige infektioner af ukendt ætiologi. Bivirkninger: Dyspepsi, allergisk reaktion (krydsallergi), nyrebeskadigelse. Interaktioner: Risiko for nyreskade forøget ved samtidig aminoglykosid og loop-diuretika. Cefalosporin + aminoglykosid virker synergistisk. Monobaktamer Eksempler: Azactam (aztraonam). Virkning: Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese. Baktericid. Indikationer: Smalspektret. Gram-negative aerobe og fakultativt anaerobe baterier. Isære til gram-negative med resistens for peniciller. Bivirkninger: Ved i.m. smerter og infiltration.ved i.v. tromboflebitis. Dyspepsi, hovedpine, svimmelhed. Ingen krydsallergi. Carbapenemer Eksempler: Tienam (cilatatin og imipenem) Virkning: Hæmmer bateriernes cellevægssyntese. Baktericid. Indikationer: Bredspektret inkl.anaerobe, enterokokker. Alvorlig infektion af ukendt ætiologi. GU og GI infektion. Bivirkninger: Eksantem, tromboflebitis, nedsat nyrefunktion. Delvis krydsallergi med penicillin, cefalosporin og monobaktam. Makrolider Eksempler: Abboticin/Erycin/Hexabotin (erythromycin), Surlid (roxithromycin) Zitromax (azithromycin), Klacid (clarithromycin). Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese. Bakteriostatisk. Indikationer: Spektrum ligner phenoxymetylpenicillin. Bivirkninger: Maveirritation, diarré. Interaktioner: Hæmmer nedbrydningen af ciclosporin, teofyllin, glykokortikoid, carbamazepin. Polymyxiner Eksempler: Colimycin (colistin). Virkning: Ødelægger funktionen af bakteriernes cytoplasmatiske membran. Baktericid. Indikationer: Gram-negative stave (E.coli, Pseudomonas, Klebsiella). Antibiotic Simplex en knoglecement til hofteproteser. Bivirkninger: Colistin: Lokalirritation, takykardi, vasodilatation, nefrotoksisk, neurotoksisk. Interaktioner: Andre nefrotoksiske midler. Sulfonamider Eksempler: Lucosil/Sulfametizol (sulfamethizol). Virkning: Hæmmer folinsyresyntesen hos bakterierne. Bakteriostatisk. Indikationer: Urinvejsinfektion (E.coli), øvre luftvejsinfektion (Streptokokker, H. influenzae) Bivirkninger: Dyspeptiske gener, feber, cyanose, knoglemarvshæmning, nyreskade, hepatitis. Kontraindikation: Allergi overfor benzokain.tidligere allergisk reaktion. Graviditet (slutningen). Ammende. Interaktioner: Hæmmer nedbrydningen af tolbutamid, antikoagulantia, fenytoin. 2

3 Trimetoprim Folinsyre Eksempler: Monotrim/Trimopan (trimethoprim). Virkning: Hæmmer bakterierne tetrahydrofolsyresyntese og dermed DNA-syntese. Bakteriostatisk. Bakteriocid i kombination med sulfonamid. Indikationer: Urinvejsinfektion især recidiverende. Bivirkninger: Mavegener, hududslæt, folinsyremangel. Kontraindikation: Gravide, nyfødte, allergi, svær lever- eller nyreinsufficiens, folinsyremangel. Tetracykliner Kloramfenikol Eksempler: Dumocyclin/Tetracyklin (tetracyklin), Dumoxin/Vibradox (doxycyclin). Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese. Bakteriostatisk. Indikationer: Mest bredsprektrede. Både gram-positive og gramnegative bakterier. Svær acne, klamydier, rickettsier. Bivirkninger: Lokalirritation af GI. Superinfektioner. Nyre- og leverpåvirkning, påvirkning af knogle og tænder. Kontraindikation: Gravide, ammende, børn < 12 år. Interaktioner: Jernpræparater, mælkeprodukter, syreneurtraliserende hæmmer optagelsen. Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese. Indikationer: Bredspektret. Både gram-positive og gramnegative. Systemisk kun til alvorlige infektioner (peritonitis, tyfus, meningitis mm.). Lokalt i øjet. Bivirkninger: Oral candida-infektion, GI-gener, knoglemarvshæmning, Greys syndrom (hos nyfødte). Kontraindikation: Leverinsufficiens, tidligere systemisk behandling indenfor sidste halve år. Interaktioner: Hæmmer nedbrydningen af tolbutamid og fenytoin. Aminoglykosider Flourquinoloner Eksempler: Garamycin/Hexamycin (gentamicin), Nebcina (tobramycin), Netilyn (netilmicin). Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese med dysfunktion til følge. Baktericid. Indikationer: Især gram-negative stave. Mindre gram-positive kokker. Alvorlige infektioner med gram-negative stave (sepsis, endocarditis, meningitis, peritonitis) Bivirkninger: Ophobes i øret (svimmelhed, nystagmus, øresusen, tunghørhed, døvhed). Nefrotoksisk. Kontraindikation: Allergi, tidligere behandling. Interaktioner: Loop-diuretika, cefalosporin, carboplatin kan øge nefrotoksicitet. Eksempler: Ciproxin (ciprofloxacin), Quinodis (fleroxacin), Tarivid (ofloxacin). Virkning: Hæmmer bakteriernes DNA-gyrase => ingen mrna syntese. Baktericid. Indikationer: Bredspektret. Især gram-negative stave. Salmonella, Legionella, Neisseriaceae, Pseudomonas, Klamydier. Bivirkninger: Dyspeptiske gener, allergisk reaktion, hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, tremor, kramper. Konfusion, depression, synsforstyrrelser, nyrefunktionsnedsættelse. Interaktioner: Nedsætter teofyllins nedbrydning. Antacida nedsætter absorptionen. 3

4 Vancomycin Virkning: Hæmmer opbyggningen af gram-positive bakteriers cellevæg. Baktericid. Indikationer: Smalspektret. Sepsis, endocarditis (stafylokokker, E.coli). Pseudomembranøs enterocollitis (S.aureus, Clostridium difficile). Bivirkninger: Allergisk reaktion (eksantem), nyreskade, hørenedsættelse. Interaktioner: Aminoglykosid øger ototoksicitet. Fusidin / Metronidazol Fusidin: Virkning: Steoroid. Hæmmer bakterierne proteinsyntese. Bakteriostatisk/bakteriocid. Indikationer: Smalspektret. Penicillinaseresistenste stafylokokker (sepsis, endocarditis, meningitis). Bivirkninger: Diarré, dyspepsi. Metronidazol: Eksempler: Elyzol/Flagyl/Metronidazol. Virkning: Hæmmer DNA- og RNA-syntesen. Baktericid. Indikationer: Obligat anaerobe. Hjerneabces, sårinfektioner fra GI/genitalia interna, uspecifik vaginitis, parasitter, uretritis, H.pylori. Bivirkninger: Dyspepsi, metalsmag, sort tunge, hovedpine, mørkfarvning af urinen mm. Interaktioner: Antabusreaktion med alkohol. Oxazolidinoner Tuberculostatika Eksempler: Zyvoxid (linezolid). Virkning: Binder sig til ribosomerne og forhindrer proteinsyntesen. Bakteriostatisk dog baktericidt overfor streptokokker. Indikationer: Pneumoni, komplicerede hud- og bløddelsinfektioner.. Bivirkninger: Kvalme, opkastning, diaré, hovedpine. Sjældnere svimmelhed, træthed, smagsforstyrrelser, søvnløshed, hypoæstesi og paræstesi. Interaktioner: MAO-hæmmere i kombination kan medføre alvorlige bivirkninger, hvorfor 14 dages interval. Isonidazid: Virkning: Hæmmer syntesen af mycolsyre (del af bakteriens cellevæg). Baktericid i vækstfasen. Indikationer: Tuberkulose. Bivirkninger: Perifer neuritis, kramper, epilepsiforværring, synsnerveatrofi. Rifampicin: Virkning: Hæmmer RNA-syntesen. Baktericid. Indikationer: Tuberkulose, stafylokokker, meningokokker. Bivirkninger: Leverpåvirkning, kvalme, opkastning, allergisk reaktion. Rødfarvning af tåre, urin mm. Interaktioner: Øger nedbrydningen af AK, barbitursyre, digoxin, glukokortikoider, tolbutamid, østrogen. Tuberkulostatika Antivirale midler Etambutol: Virkning: Hæmmer RNA-syntesen. Bakteriostatisk. Indikationer: Tuberkulose. Bivirkninger: Synsforstyrrelser, svimmelhed, dyspepsi, ledsmerter. Aciclovir, valaciclovir: Eksempler: Zovir, Zelitrex, Geavir, Aciclovir. Virkning: Hæmmer DNA-polymerasen. Indikationer: Herpesinfektioner. Bivirkninger: Rødme, udtørring af hud. Hovedpine, eksantem, svimmelhed, kvalme, knoglemarvshæmning. Forebyggende behandling inden fødsel. Pyrazinamid: Virkning: Ukendt. Bakteriostatisk og bakteriocid. Indikationer: Tuberkulose. Bivirkninger: Appetitløshed, kvalme, opkastninger, ledsmerter, levertoksiske skader (hyppigt). Gangciclovir: Eksempler: Cymevene. Virkning: Hæmmer DNA-polymerasen. Indikationer: Retinitis årsaget af CMV hos AIDS-ptt. Bivirkninger: Neutropeni, trombocytopeni, anæmi, feber, hududslæt, leverpåvirkning.. Interaktioner: Forhøjet risiko for neutropeni sammen med Zidovudin. 4

5 Antivirale midler Antivirale midler Penciclovir, famciclovir: Eksempler: Vectavir, Famvir. Virkning: Hæmmer DNA-polymerasen. Indikation: Herpes simplex på mund/ansigt. Herpes Zoster. Revers transkriptasehæmmere: Eksempler: Ziagen (abacavir), Retrovir (zidovudin), Viramune (nevirapin). Virkning: Hæmmer HIV-virus enzym revers transkriptase og dermed produktion af nye virusceller. Indikation: HIV infektioner Bivirkninger: Allergiske reaktioner, hæmning af knoglemarv, hudreaktioner. Proteasehæmmere Eksempler: Crixivan (indinavir), Viracept (nelfinavir), Norvir (ritonavir), Invirase (saquinavir). Virkning: Hæmmer protease, som anvendes af HIV-virus i modningsfasen. Indikation: HIV infektion i kombination med revers transkriptasehæmmere. Bivirkninger: Omfordeling af legemsfedt, metaboliske abnormiteter (hypercholestrolæmi, insulinresisten, hyperglykæmi, hypertriglyceridæmi). Interferoner: Eksempler: Imunkin (gamma-1b-inf), IntronA (alfa-2b-inf). Virkning: Hæmmer virusspecificerede proteinsyntese samt cellevækst og differentiering i cancerceller. Indikation: Kronisk granulomatøs sygdom, kronisk hepatitis B, kræftsygdomme. Bivirkninger: Influenzasymptomer (paracetamol inden indtagelse). Træthed, diarré, trombocytopeni, nedsat lymfocyttal. Fungicide midler Eksempler: Diflucan/Conasol (fluconazol), Sporanox (itraconazol). Virkning: Binder sig til strukturer i svampen, hvorved stofskiftet ødelægges. Indikation: Svamp i hud og slimhinder af dermatofytter, gærsvampe (candida albicans, pityriasis). Bivirkninger: Hovedpine, kvalme, diaré, opkastninger, træthed, depression, svimmelhed, lysudslæt, eksantem og søvnløshed. Hjertefarmaka Hjerteglykosid Digitalisglykosider: Eksempler: Digoxin. Virkning: 1. Forøger myokardiets kontraktilitet (pos. inotrop effekt). 2. Hæmmer overledningen gennem AV-knuden (neg. dromotrop effekt). 3. Nedsætter hjertefrekvensen ved sinusrytme (neg. kronotrop effekt). 4. Øgning af ektopiske pacemakercentres evne til at udsende impulser (øget automati) og til at reagere på stimuli (øget excitabilitet). Indikationer: Hjerteinsufficiens. Arytmi. Hjerteglykosid Dosering: Lavt terapeutisk interval. Mætningsdosis (1/2+1/4+1/4) med 6-8 timers interval. Herefter vedligeholdelsesdosis. Dosering afhængig af nyrefunktion. Bivirkninger: Arytmier (VES, ventrikulær takykardi, AV-blok, ventrikelflimmer, sinubradykardi). GI gener (kvalme, opkastninger, diarré). Gulsyn, tågesyn, træthed, hovedpine, hukommelsessvigt. Interaktioner: Hypokaliæmi (øget risiko for arytmi), verapamil, kinidin. 5

6 Antihypertensiva Blodtrykskontrol BP = MV x TPR MV = SV x frekvens Årsagen: Essentiel / sekundær. Arvelig disponering, stress, overvægt, uhensigtsmæssige spise-, drikke- og rygevaner. Medikamina: Diuretika, ACE-hæmmere, Angiotensin IIhæmmere, betablokkere, calciumantagonister, alfablokkere, metyldopa, hydralazin, klonidin. ACE-hæmmere Eksempler: Renitec (enalapril), Corodil (enelapril), Capoten (captopril), Capozid (captopril), Coversyl (perindopril), Triatec (ramipril), Zestril (lisinopril). Virkning: Hæmmer ACE. Kardilatation. Mindsket blodvolumen. Hæmning af bradykin-nedbrydning (vasodilatation). Forsinket udvikling af kronisk nefropati. Indikationer: Hypertension, ve.sidig hjerteinsufficiens. Bivirkninger: Milde og forbigående. Smagsforstyrrelser, tør irritativ hoste, mavegener, alopeci. Interaktioner: Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig kaliumbesparende diuretika. Antiotensin II-antagonister Eksempler: Aprovel (irbesartan), Atacand (candesantancilexetil), Cozaar (losartan), Diovan (valsartan). Virkning: Hæmmer angiotensin II-receptorerne. Indikationer: Arteriel hypertension, hjerteinsufficiens. Bivirkninger: Hovedpine, diarré, træthed. Sjældent hyperkaliæmi og forhøjede levertal. Angiotensin Betablokkere Eksempler: Beta-1-selektive: Selo-Zok/Seloken (metoprolol), Atenor/Atenolol/Tenormin (atenolol), Sotacor (sotalol). Non-selektive: Inderal (propranolol), Timacar (timolol). Virkning: Blokkering af beta 1 -receptorerne i hjertet. Nedsætter frekvensen. Indikationer: Hypertension, arytmier, post-ami, migræne, angina pectoris, hjerteinsufficiens, glaukom, essentiel (familiær) tremor, tyreotoksikose. Bivirkninger: Bradykardi, kvalme, urolig søvn, kolde hænder/fødder, snurren i OE/UE, træthed, depression, diaré og impotens. Interaktioner: Insulin, p.o. antidiabetika. Seponeringssyndrom: Risiko for forværring af AP, hypertension, tachykardi, hovedpine og svedeture. 6

7 Antihypertensiva Antihypertensiva Calcium-antagonister: Eksempler: Gruppe I: Isoptin/Veraloc/Verapamil (verapamil). Gruppe II: Adalat/Hexadilat (nifedipin), Plendil (felodipin), Norvasc (amlodipin). Gruppe III: Cardizem/Cardil (diltiazem). Virkning: Mindsker intracellulært calcium => nedsat kontraktilitet. Arteriole-dilaterende. Grp. I+III nedsætter impulsledningshastigheden. Indikationer: Hypertension, angina pectoris, supraventrikulære arytmier, Raynauds fænomen. Bivirkninger: Hovedpine, svimmelhed, kvalme, obstipation, negativ inotrop effekt, brady- /takykardi, AV-blok, ankelødemer. Methyldopa: Eksempler: Aldomet/Metyldopa (methyldopa). Virkning: Kardilaterende. Indikationer: Hypertension ofte kombineret med diuretika. Bivirkninger: Sløvhed, træthed, depression. Hydralazin: Virkning: Arteriole-dilaterende. Indikationer: Hypertension. Bør kombineres med anden antihypertensiva. Bivirkninger: Takykardi, hovedpine, svimmelhed, GI-gener. Alfablokkerende: Eksempler: Prazac/Hexapress (prazosin), Carduran Retard (doxazosin), Sinalfa (terazosin). Virkning: Arteriole-dilaterende. Indikationer: Hypertension. Bivirkninger: Ortostatisk hypotension. Hjertebanken, hovedpine, træthed, impotens. Moxonidin: Eksempler: Physiotens (moxonidin). Virkning: Agonist til I1-imidazolinreceptorer, hvorved symptatisk aktivitet nedsættes og dermed nedsat kartonus og blodtryk. Indikationer: Hypertension. Bivirkninger: Hovedpine, svimmelhed, søvnbesvær, mundtørhed, døsighed. Midler til angina pectoris Virkningsmekanismer af anti-anginøse farmaka Nitritpræparater: Eksempler: Kort virkning: Nitroglycerin/Nitromex/Nitrolingual/Glytrin (glycerylnitrat), Lang: Cardopax/Discotrine/Imdur/Isodur (isorsorbiddinitrat), Buccard (glycerylnitrat). Virkning: Vene- og arteriedilaterende. Indikationer: Angina pectoris (anfald + profylakse). Bivirkninger: Hovedpine, rødme i ansigt, træthed, svimmelhed, kvalme. Betablokkere Virkning: Nedsætter frekvens => nedsat iltbehov. Indikationer: Angina pectoris profylakse. Calciumantagonister. Virkning: Nedsat kontraktilitet => nedsat iltbehov. Indikationer: Angina pectoris profylakse. Variant angina. Antiarytmika Antiarytmika klasser Bradykardi: Definition: Under 50 frekvens. Blokering af impulsudbredelse. Behandling: Pacemaker. Akut: Atropin, sympatikomimetikum (f.eks. Isoprenalin). Takykardi: Definition: Over 100 frekvens. Abnorm impulsdannelse. Eksempler: Reentry, ekstrasystoler, kronisk og anfaldvis takykardi. Inddeling: Supra-/ventrikulære arytmier. Proarytmi: 2-10% af behandlede patienter. Forværring i takykardi eller opståen af ny takykardi. 7

8 Klasse I antiarytmika Chinidin: Virkning: Forlænger aktionspotentialet. Indikationer: Supra- og ventrikulære takyarytmier. Især atrieflimren. Bivirkninger: Svimmelhed, hovedpine, kvalme, diarré, allergi, leverpåvirk., trombocytopeni, proarytmi. Interaktioner: Digoxin nedsættes til halv dosis. Klasse I antiarytmika Mexiletin: Virkning: Nedsætter evnen til at starte elektriske impulser. Indikationer: Ventrikulære arytmier. Bivirkninger: Svimmelhed, hovedpine, kvalme, konfusion, paræstesier, tremor. Lidokain: Virkning: Nedsætter evnen til at starte elektriske impulser. Indikationer: Ventrikulære arytmier. Bivirkninger: Svimmelhed, døsighed, talebesvær, kvalme, konfusion, hypotension, bradykardi. Propafenon (Rytmonorm) + Flecainid (Tambocor): Virkning: Hæmmer impulsdannelse og -ledning. Indikationer: Supra- og ventrikulære arytmier. Ved atrieflimmer gives Rytmonorm sammen med Digoxin. Bivirkninger: Svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser, proarytmisk. Klasse II antiarytmika Betablokkere: Virkning: Nedsætter impulsdannelse og impulsledning i sinus- og atrioventrikulærknuden. Indikationer: Supra- og ventrikulære takykardier. Profylakse efter AMI. Førstevalg ved sinustakykardi. Klasse III antiarytmika Sotalol (Sotacor/Sotalol/Dutacor): Virkning: Betablokkering samt forlængelse af aktionspotentialet. Indikationer: Supra- og ventrikulær takykardi. Bivirkninger: Bradykardi, kvalme, kolde ekstremiteter. Amiodaron (Cordarone/Amiodaron): Virkning: Forlænger aktionspotentialet. Alfa- og betablokkerende egenskaber. Ingen negativ inotrop effekt. Indikationer: Forebyggelse af supra- og ventrikulære arytmier. Akut ved ventrikulær takykardi. Bivirkninger: Fotosensibilisering, aflejringer i cornea, kvalme, perifer nerve- og leverpåvirkning, lungefibrose. Tæt klinisk kontrol af kardiolog. Lang halveringstid. Klasse IV antiarytmika Andre antiarytmika Verapamil (Geangin/Veraloc/Isoptin/Hexasoptin): Virkning: Calcium-antagonist. Forlænger ledningshastigheden især påvirkende AV-knuden. Indikationer: Supraventrikulær takykardi (især AVnodaltakykardi), forebyggelse af nye anfald. Digoxin: Virkning: Vagusstimulation (hæmmer AV-overledning). Indikationer: Supraventrikulær takykardi (især atrieflimren). Adenosin (Adenocor/Adenosin): Virkning: Hæmmer aktionspotentialet i AV-knudens celler. Kun effekt i få sekundær. Indikationer: Afbrydelse af supraventrikulær takykardi, der bruger AVknuden. Bivirkninger: Varmefornemmelse, trykken for brystet, åndenød, bronkospasmer. 8

9 Antiarytmika Hjertefarmaka Diuretikas virkning Diuretika Natriuretisk effektivitet: Thiazider ca. 10% Loop-diuretika % Kaliumbesparende diuretika 2-5 % Thiazider: Eksempler: Centyl (± K + ). Virkning: Hæmmer NaCl reabsorption. Kompensatoriske mekanismer gør at døgndiuresen og natriumudskillelsen ikke er forøget ved langtidsbehandling. Indikationer: Ødemer, hypertension, nyresten, diabetes insipidus. Bivirkninger: Hypokaliæmi, alkalose, kvalme, diarré, svimmelhed, paræstesier. Interaktioner: Øget risiko for digoxin-bivirkninger. Øget risiko for lithiumforgiftning. Diuretika Loop-diuretika: Eksempler: Furix/Furese/Furosemid/Lasix/Diural (furosemid), Burinex ± Kalium (bumetanid). Virkning: Hæmmer NaCl reabsorption i Henles slynges tykke ascenderende ben. Indikationer: Akut behandling f.eks. lungestase, hypertension, forceret diurese, ødem, nyreinsufficiens. Bivirkninger: Hypokaliæmi, alkalose, hyponatriæmi, hypomagnesiæmi, allergi, øresusen, hørenedsættelse. Interaktioner: Forøget digoxin-virkning. Nedsat p.o. antidiabetika-virkning. Forstærkning af hørenedsættelse og nefrotoksiske effekt af aminoglykosider. Diuretika Kaliumbesparende: Eksempler: Nirulid (amilorid), Spirix/Spiron (spironolacton). Virkning: Amilorid hæmmer natriums passive diffusion. Spironolacton er en aldosteronantagonist. Indikationer: Ødem, hypertension, hyperaldosteronisme. Bivirkninger: Hyperkaliæmi (konfusion, kraftesløshed, talebesvær, arytmier), acidose, gynækomasti, virilisering. Interaktioner: Forøget risiko for hyperkaliæmi ved samtidig ACE-behandling. 9

10 Diuretika Kombinationspræparater: Thiazid + kaliumbesparende: Amilco/Sparkal/Moduretic (amilorid og hydrochlorthiazid). Loop-diuretikum + kaliumbesparende: Buram (amilorid og bumetanid), Frusamil (amilorid og furosemid). Trombosebehandling og -profylakse Osmotiske diuretika (Mannitol): Virkning: Osmotisk diurese (ingen reabsorption i nyrene). Indikationer: Hjerneødem, forhøjet intraokulært tryk, shocknyre, forceret diurese. Bivirkninger: Tromboflebitis. Hæmostase/fibrinolyse Koagulationskaskaden Hæmostase: blødningen standses. Karkontraktion. Trombedannelse. Koagulation. Fibrinolyse: koaglet fjernes. Midler mod tromber: Koagulations-hæmmere. Fibrinolyse-fremmere. Påvirkning af blodpladernes funktion. Midler mod blødninger: Fibrinolyse-hæmmere. Koagulationsfaktorer. Antikoagulation K-vitaminantagonister. Heparin. Antitrombin III. Protein C. Hirudin. Antikoagulans påvirkning Fremmer virkningen af perorale antikoagulantia: K-vitaminantagonister Eksempler: Marevan (warferin), Marcoumar (phenprocoumon). Virkning: K-vitamin antagonist. 2-3 dage efter indtagelse til 2-7 dage efter seponering. Indikationer: Kortidsprofylakse: akut trombose, tromboseprofylakse. Langtidsprofylakse: tilbagevendende tromboser, hjerteklapproteser mm. Bivirkninger: blødning, allergisk reaktion, erytem, hårtab, diarré. Kontraindikation: Aktiv blødning, koagulationsforstyrrelser, fødsel og graviditet (1. trimester), Interaktioner: NSAID, fibrinolytika, sulfapræparater. Kål. 10

11 Antikoagulation Heparin: Eksempler: Heparin, Fragmin, Klexane. Virkning: Forstærker antitrombin III s hæmning af trombin og faktor X. Indikationer: akut venøs trombose, lungeemboli, tromboseprofylakse (operation, immobilisering), holde blodkatetre åbne. Bivirkninger: Blødning fra sår og slimhinde. Allergisk reaktion. Kontraindikationer: Blødning. Interaktioner: ASA, vit. K-antagonist, Dextran. Protaminsulfat ophæver heparins virkning momentant. Lokalbeh.: Hirudoid salve til hæmatomer eller thromboflebit. Antikoagulation Antitrombin (Antitrombin III/Atenativ): Virkning: Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer bla. II og X. Indikationer: Arvelig antitrombin III mangel. Erhvervet mangel ved f.eks. svær leversygdom, visse nyresygdomme og langvarig heparinbehandling. Bivirkninger: Allergi, virusoverførsel. Interaktioner: Hvis samtidig med heparin risiko for blødning. Protein C (Ceprotin): Virkning: Bindes til trombin og trombinmodulin. Indikationer: Tromboembolisk sygdom, kortisprofylakse ved medfødt protein C-mangel. Bivirkninger: Allergiske reaktioner, feber, arytmi, blødning, trombose. Hirudin (Refludan): Virkning: Direkte hæmmende på trombin. Indikationer: Antikoagulation ved type II heparin-associeret trombocytopeni. Bivirkninger: Allergiske reaktioner, feber, blødningstendens. Interaktioner: Andre antihæmostatika øger antikoagulerende virkning. Fibrinolytika Trombocythæmmere Eksempler: Streptase (streptokinase), Metalyse (tenecteplase), Rapilysin (reteplase), actilyse (tpa). Virkning: Aktiverer plaminogen og accelerere dermed nedbrydningen af fibrin. Indikationer: DVT, akut lungeemboli, AMI, akut arteriel trombose. Bivirkninger: Blødning. Allergisk reaktion ved streptokinase (bruges kun 1 gang). Persantin (dipyridamol): Virkning: Nedsætter trombocytaktiviteten. Kardilaterende. Skal kombineres med antikoagulationsmidler for at have effekt. Indikationer: Forebyggelse af arterielle tromboembolier (hjerteklapproteser) og angina pectoris. Apoplexia cerebri antea. Bivirkninger: Hovedpine. Acetylsalicylsyre (Magnyl/Hjertemagnyl/Hjertalbyl): Virkning: Hæmmer trombocytternes produktion af tromboxan (aggregationsfremmer og karkontraherende). Fra 2 timer til 10 dage. Indikationer: Tromboseprofylakse ved iskæmisk hjertesygdom. Bivirkninger: Blødning, GI gener, ulcus, allergisk reaktion. Kontraindikation: Patienter med hæmmet trombocytaggregation. Trombocythæmmere Fibrinolysehæmmere ReoPro (abciximab): Virkning: Blokerer sammenbindingen af trombocytterne/trombocytaggregationen ved hjælp af fibrinogen Indikationer: Supplement til heparin- og ASA-terapi ved iskæmisk hjertesygdom hos patienter der skal gennemgå PCI. Nedsætter risiko for AMI i 1 måned efter usatbil AP. Bivirkninger: Blødning, hypotension, kvalme, opkastning. Eksempler: Cyklokapron (tranexamsyre), Trasylol (aprotinin). Virkning: Cyklokapron binder sig til plasminogen og plasmin resulterende i inaktivering. Trasylol hæmmer enzymer i det fibrinolytiske system samt koagulationen. Indikationer: Cyklokapron benyttes ved blødningstendens pga. øget fibrinolytisk aktivitet. Trasylol ved større operationer og som antidot. Bivirkninger: GI gener (kvalme, opkastning, diarré). Plavix (clopidogrel): Virkning: Hæmmer ADP-binding til trombocytreceptorer og dermed trombocytaggregationen. Indikationer: Tromboseprofylakse. Bivirkninger: GI gener (mavesmerter, dyspepsi, diaré, kvalme), hovedpine, svimmelhed, paræstesier, udslæt, næseblod. Lokal anvendelse: Eksempler: Adrenalintråd. Spongostan. Tisseel. Virkning: Fremkaldelse af karkontration samt lokal koagulation. Indikation: Lokal eller diffus blødning. 11

12 Koagulationsfaktorer Eksempler: NovoSeven (koagulationsfaktor VIIa). Helixate (koagulationsfaktor VIII). Benefix (koagulationsfaktor IX). Indikationer: Hæmofili (akutte blødninger, profylaktisk inden indgreb, ved kirurgi eller i barnealderen). Svære traumer. Bivirkninger: Febrilia. Allergisk reaktion. Anæstetika Anæstetika generelt Inhalationsanæstetika Præmedicinering: Formål: For at nedsætte angst/smerte præoperativt og dermed adrenalin og cortisol niveau. Mulige midler: Hypnotikum, anxiolytikum, opioid, antipsykotikum, antikolinergikum. Anæstesistadier: I. Analgesistadiet: +Bevidsthed, tiltagende sløv, følesans bevaret, hørelse forstærket. II. Excitationsstadiet: Pupiller dilateres, bevidstløshed, spontane muskelbevægelser, urolig respiration, højrøstet, behov for fuldstændig ro. III. Anæstesistadiet: Regelmæssig respiration, ingen muskeluro. IV. Kollapsstadiet: Død pga. hæmning af medulla oblongata (respirations- og kredsløbssvigt). Eksempler: Inhalationsgas: Dinitrogenoxid (N 2 0/lattergas), Inhalationsvæsker: Forene/Isofluran (isofluran), Suprene (desfluran). Virkning: Ukendt. Ændring i nervecellernes elektriske funktion? Kinetik: Let dosisjustering og dermed anæstesidybde. Indikationer: Inhalationsgas : Tandudtrækning og fødsler. Inhalationsvæsker: Kirurgiske indgreb. Bivirkninger: Inhalationsgas : Nedsat fertilitet, hæmmet hjertefunktion (N 2 0+opioid). Inhalationsvæsker: Kvalme, uro, kulderystelser, respirationsdepression, neg. inotropi, leverbeskadigelse, malign hypertermi. Kontraindikation: Tidligere feberreaktioner eller malign hypertemi hos familiemedlem. Intravenøse anæstetika Intravenøse anæstetika Barbiturater: Eksempler: Pentothal-natrium (thiopental). Kinetik: Ultrakort virkningstid (10 min.) pga. redistribution. Virkning: CNS undertrykkende. Ingen analgetisk effekt. Indikationer: Anæstesiindledning, anæstesi af kort varighed. Bivirkninger: Hypotension, apnø. Propofol (Diprivan/Recofol): Kinetik: Virkning 5-10 min. grundet udtalt redistribution. Virkning: Ukendt. Ringe analgesi. Indikationer: Anæstesiindledning, kort- eller længerevarende anæstesi. Sedering af ventilerede pt. over 16 år. under intensiv terapi. Bivirkninger: Ufrivillige muskelbevægelser, smerter ved injektion i små vener. Ketamin (Ketalar): Kinetik: Virkningstid < 10 min. (i.v.), min. (i.m.). Virkning: Afbrydning af associationsbanerne i CNS? Trancelignende tilstand (dissociativ anæstesi). Ingen respirationsdepression. Indikationer: Anæstesiindledning, kortvarige indgreb. Bivirkninger: Muskulær hypertoni, øget ICP, hypertension, takykardi, hallucinationer. Opioider under anæstesi: Eksempler: Haldid/Fentanyl (fentanyl), Rapifen (alfentanil), Sufenta (sufentanil), Ultiva (remifentanil). Droperidol (dehydrobenzperidol): Virkning: Antipsykotikum. Indikationer: Neuroleptanæstesi i kombination med dinitrogenoxid og kraftigt opioid (Haldid/Rapifen). 12

13 Litteraturliste: Olsen I Farmakologi 2. udg. (2004) Katzung Medical Pharmocology 7. Ed. (?) 13

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation Pilocarpin Atropin Ipratropium Darifenacin Suxameton (Succinylcholin) : Muskarin receptor agonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Nikotin receptor

Læs mere

Farmakologi 3. semester

Farmakologi 3. semester Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! 1 Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen.

Læs mere

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i

Læs mere

Manglende farmakort til 6. semester

Manglende farmakort til 6. semester Manglende farmakort til 6. semester Tema A: Cellevægssyntesehæmmere (specifikt mykobakterier) Etambutol o Stofgruppe: Cellevægsyntesehæmmer 2 måneder, sammen pyrazinamid, isoniazid og rifampicin. T½: 4

Læs mere

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Farmakologi Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Dosering Maksimaldosis betyder den størst tilladelige

Læs mere

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... IX 1. AIDS/HIV...1-1 Diagnose...1-1 Forløb...1-1 Klinisk sygdom...1-1 Udredning...1-2 Behandling...1-4 2. AK-BEHANDLING...2-1 Patient, som skal indlede AK-behandling...2-1

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Benzylpenicillin (penicillin G) Sebastian von Huth, 6. sem. efterår 08 Farmakologi vendespil til tema A+B

Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Benzylpenicillin (penicillin G) Sebastian von Huth, 6. sem. efterår 08 Farmakologi vendespil til tema A+B Farmakologi vendespil til tema A+B Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) Piperacillin Benzylpenicillin (penicillin G) Tazobactam Dicloxallin Vancomycin Ampicillin Cefuroxim Amoxicillin Cefriaxon Mecillinam

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning 15. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Risperdal, oral opløsning 0. D.SP.NR. 08841 1. LÆGEMIDLETS NAVN Risperdal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral opløsning indeholder 1 mg risperidon. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antibiotika i tandlægepraksis Anvendelse af antibiotika indebærer ikke blot virkninger og bivirkninger hos den enkelte patient, men kan potentielt have negative

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

Christian Lildal Carranza manan.dk

Christian Lildal Carranza manan.dk Oversigter i Mikrobiologi af Christian Lildal Carranza manan.dk Antibiotika Angrebspunkt Baktericidt/statisk Bivirkninger Indikation Penicilliner Cellevægssyntese hæmmer. Baktericidt. Allergi. I høje konc.:

Læs mere

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008

6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 6. SEMESTER INTEGRERET SYGE-/RE- BACHELOREKSAMEN Sommer 2008 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 68-årig mand, kendt med tobaksbetinget KOL og prostatahypertrofi-gener, vågner

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Celecoxib "Pfizer (Celecoxib) Hårde kapsler 100 og 200 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 42 62 74 Hårde kapsler 100 mg 18 00 02 Hårde kapsler 200 mg 16 37

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB

FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB Jørn Dalsgaard Nielsen Københavns Amts Trombosecenter & Koagulationslaboratorium Amtssygehuset i Gentofte Normal hæmostase DET

Læs mere

»Behandling af atrieflimren og atrieflagren«

»Behandling af atrieflimren og atrieflagren« »Behandling af atrieflimren og atrieflagren«dansk Cardiologisk Selskab (DCS) nedsatte i foråret 2002 en rapportgruppe med det formål at redegøre for atrieflimren og atrieflagren med henblik på: a) kvantitering

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

!! UDREDNING NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION NYRERENS FUNKTIONER

!! UDREDNING NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION NYRERENS FUNKTIONER NYRESYGDOMME OG HYPERTENSION UDREDNING NYRERENS FUNKTIONER 1. Udskillelse af affaldsstoffer HØJ kreatinin HØJ urea = karbamid 2. Regulering af salt- og vandbalancen Ødem Hyperkaliæmi Metabolisk acidose

Læs mere

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter.

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter. CF Center København, Dansk BørneLunge Center Rigshospitalet VERSION 13-3-2009 Dansk BørneLunge Center, Rigshospitalet.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere