Antibakterielle midler Antibakterielle midler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antibakterielle midler Antibakterielle midler"

Transkript

1 Farmakologi 5. semester Midler mod infektionssygdomme 6 lektioner Antibakterielle midler Antibakterielle midler Virkningsmekanisme: baktericide/-statiske. Spektrum: smalt/bredt. Resistens. Allergi. Nyinfektion. Kombinationsterapi: ikke af -statiske og -cide. Angrebspunkter: mange forskellige. Indikationer: klinisk diagnose, resistens. Penicilliner Virkning: Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese => dårlig osmotisk barriere. Baktericid. Indikationer: Infektion med følsom bakterie. Bivirkninger: Allergisk reaktion, GI-gener (diarré, dyspepsi). Kontraindikation: Penicillinallergi eller mistanke herom. Penicillin + aminoglykosid virker synergistisk. Kan give bivirkninger hos ptt. med nedsat nyrefunktion. 1

2 Cefalosporiner Eksempler: Claforan (cefotaxim), Keflex (cefalexim), Zinacef/Zinnat (cefuroxim). Virkning: Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese. Baktericid. Indikationer: Gram-negative stave, stafylokokker, anaerobe. Især alvorlige infektioner af ukendt ætiologi. Bivirkninger: Dyspepsi, allergisk reaktion (krydsallergi), nyrebeskadigelse. Interaktioner: Risiko for nyreskade forøget ved samtidig aminoglykosid og loop-diuretika. Cefalosporin + aminoglykosid virker synergistisk. Monobaktamer Eksempler: Azactam (aztraonam). Virkning: Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese. Baktericid. Indikationer: Smalspektret. Gram-negative aerobe og fakultativt anaerobe baterier. Isære til gram-negative med resistens for peniciller. Bivirkninger: Ved i.m. smerter og infiltration.ved i.v. tromboflebitis. Dyspepsi, hovedpine, svimmelhed. Ingen krydsallergi. Carbapenemer Eksempler: Tienam (cilatatin og imipenem) Virkning: Hæmmer bateriernes cellevægssyntese. Baktericid. Indikationer: Bredspektret inkl.anaerobe, enterokokker. Alvorlig infektion af ukendt ætiologi. GU og GI infektion. Bivirkninger: Eksantem, tromboflebitis, nedsat nyrefunktion. Delvis krydsallergi med penicillin, cefalosporin og monobaktam. Makrolider Eksempler: Abboticin/Erycin/Hexabotin (erythromycin), Surlid (roxithromycin) Zitromax (azithromycin), Klacid (clarithromycin). Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese. Bakteriostatisk. Indikationer: Spektrum ligner phenoxymetylpenicillin. Bivirkninger: Maveirritation, diarré. Interaktioner: Hæmmer nedbrydningen af ciclosporin, teofyllin, glykokortikoid, carbamazepin. Polymyxiner Eksempler: Colimycin (colistin). Virkning: Ødelægger funktionen af bakteriernes cytoplasmatiske membran. Baktericid. Indikationer: Gram-negative stave (E.coli, Pseudomonas, Klebsiella). Antibiotic Simplex en knoglecement til hofteproteser. Bivirkninger: Colistin: Lokalirritation, takykardi, vasodilatation, nefrotoksisk, neurotoksisk. Interaktioner: Andre nefrotoksiske midler. Sulfonamider Eksempler: Lucosil/Sulfametizol (sulfamethizol). Virkning: Hæmmer folinsyresyntesen hos bakterierne. Bakteriostatisk. Indikationer: Urinvejsinfektion (E.coli), øvre luftvejsinfektion (Streptokokker, H. influenzae) Bivirkninger: Dyspeptiske gener, feber, cyanose, knoglemarvshæmning, nyreskade, hepatitis. Kontraindikation: Allergi overfor benzokain.tidligere allergisk reaktion. Graviditet (slutningen). Ammende. Interaktioner: Hæmmer nedbrydningen af tolbutamid, antikoagulantia, fenytoin. 2

3 Trimetoprim Folinsyre Eksempler: Monotrim/Trimopan (trimethoprim). Virkning: Hæmmer bakterierne tetrahydrofolsyresyntese og dermed DNA-syntese. Bakteriostatisk. Bakteriocid i kombination med sulfonamid. Indikationer: Urinvejsinfektion især recidiverende. Bivirkninger: Mavegener, hududslæt, folinsyremangel. Kontraindikation: Gravide, nyfødte, allergi, svær lever- eller nyreinsufficiens, folinsyremangel. Tetracykliner Kloramfenikol Eksempler: Dumocyclin/Tetracyklin (tetracyklin), Dumoxin/Vibradox (doxycyclin). Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese. Bakteriostatisk. Indikationer: Mest bredsprektrede. Både gram-positive og gramnegative bakterier. Svær acne, klamydier, rickettsier. Bivirkninger: Lokalirritation af GI. Superinfektioner. Nyre- og leverpåvirkning, påvirkning af knogle og tænder. Kontraindikation: Gravide, ammende, børn < 12 år. Interaktioner: Jernpræparater, mælkeprodukter, syreneurtraliserende hæmmer optagelsen. Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese. Indikationer: Bredspektret. Både gram-positive og gramnegative. Systemisk kun til alvorlige infektioner (peritonitis, tyfus, meningitis mm.). Lokalt i øjet. Bivirkninger: Oral candida-infektion, GI-gener, knoglemarvshæmning, Greys syndrom (hos nyfødte). Kontraindikation: Leverinsufficiens, tidligere systemisk behandling indenfor sidste halve år. Interaktioner: Hæmmer nedbrydningen af tolbutamid og fenytoin. Aminoglykosider Flourquinoloner Eksempler: Garamycin/Hexamycin (gentamicin), Nebcina (tobramycin), Netilyn (netilmicin). Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese med dysfunktion til følge. Baktericid. Indikationer: Især gram-negative stave. Mindre gram-positive kokker. Alvorlige infektioner med gram-negative stave (sepsis, endocarditis, meningitis, peritonitis) Bivirkninger: Ophobes i øret (svimmelhed, nystagmus, øresusen, tunghørhed, døvhed). Nefrotoksisk. Kontraindikation: Allergi, tidligere behandling. Interaktioner: Loop-diuretika, cefalosporin, carboplatin kan øge nefrotoksicitet. Eksempler: Ciproxin (ciprofloxacin), Quinodis (fleroxacin), Tarivid (ofloxacin). Virkning: Hæmmer bakteriernes DNA-gyrase => ingen mrna syntese. Baktericid. Indikationer: Bredspektret. Især gram-negative stave. Salmonella, Legionella, Neisseriaceae, Pseudomonas, Klamydier. Bivirkninger: Dyspeptiske gener, allergisk reaktion, hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, tremor, kramper. Konfusion, depression, synsforstyrrelser, nyrefunktionsnedsættelse. Interaktioner: Nedsætter teofyllins nedbrydning. Antacida nedsætter absorptionen. 3

4 Vancomycin Virkning: Hæmmer opbyggningen af gram-positive bakteriers cellevæg. Baktericid. Indikationer: Smalspektret. Sepsis, endocarditis (stafylokokker, E.coli). Pseudomembranøs enterocollitis (S.aureus, Clostridium difficile). Bivirkninger: Allergisk reaktion (eksantem), nyreskade, hørenedsættelse. Interaktioner: Aminoglykosid øger ototoksicitet. Fusidin / Metronidazol Fusidin: Virkning: Steoroid. Hæmmer bakterierne proteinsyntese. Bakteriostatisk/bakteriocid. Indikationer: Smalspektret. Penicillinaseresistenste stafylokokker (sepsis, endocarditis, meningitis). Bivirkninger: Diarré, dyspepsi. Metronidazol: Eksempler: Elyzol/Flagyl/Metronidazol. Virkning: Hæmmer DNA- og RNA-syntesen. Baktericid. Indikationer: Obligat anaerobe. Hjerneabces, sårinfektioner fra GI/genitalia interna, uspecifik vaginitis, parasitter, uretritis, H.pylori. Bivirkninger: Dyspepsi, metalsmag, sort tunge, hovedpine, mørkfarvning af urinen mm. Interaktioner: Antabusreaktion med alkohol. Oxazolidinoner Tuberculostatika Eksempler: Zyvoxid (linezolid). Virkning: Binder sig til ribosomerne og forhindrer proteinsyntesen. Bakteriostatisk dog baktericidt overfor streptokokker. Indikationer: Pneumoni, komplicerede hud- og bløddelsinfektioner.. Bivirkninger: Kvalme, opkastning, diaré, hovedpine. Sjældnere svimmelhed, træthed, smagsforstyrrelser, søvnløshed, hypoæstesi og paræstesi. Interaktioner: MAO-hæmmere i kombination kan medføre alvorlige bivirkninger, hvorfor 14 dages interval. Isonidazid: Virkning: Hæmmer syntesen af mycolsyre (del af bakteriens cellevæg). Baktericid i vækstfasen. Indikationer: Tuberkulose. Bivirkninger: Perifer neuritis, kramper, epilepsiforværring, synsnerveatrofi. Rifampicin: Virkning: Hæmmer RNA-syntesen. Baktericid. Indikationer: Tuberkulose, stafylokokker, meningokokker. Bivirkninger: Leverpåvirkning, kvalme, opkastning, allergisk reaktion. Rødfarvning af tåre, urin mm. Interaktioner: Øger nedbrydningen af AK, barbitursyre, digoxin, glukokortikoider, tolbutamid, østrogen. Tuberkulostatika Antivirale midler Etambutol: Virkning: Hæmmer RNA-syntesen. Bakteriostatisk. Indikationer: Tuberkulose. Bivirkninger: Synsforstyrrelser, svimmelhed, dyspepsi, ledsmerter. Aciclovir, valaciclovir: Eksempler: Zovir, Zelitrex, Geavir, Aciclovir. Virkning: Hæmmer DNA-polymerasen. Indikationer: Herpesinfektioner. Bivirkninger: Rødme, udtørring af hud. Hovedpine, eksantem, svimmelhed, kvalme, knoglemarvshæmning. Forebyggende behandling inden fødsel. Pyrazinamid: Virkning: Ukendt. Bakteriostatisk og bakteriocid. Indikationer: Tuberkulose. Bivirkninger: Appetitløshed, kvalme, opkastninger, ledsmerter, levertoksiske skader (hyppigt). Gangciclovir: Eksempler: Cymevene. Virkning: Hæmmer DNA-polymerasen. Indikationer: Retinitis årsaget af CMV hos AIDS-ptt. Bivirkninger: Neutropeni, trombocytopeni, anæmi, feber, hududslæt, leverpåvirkning.. Interaktioner: Forhøjet risiko for neutropeni sammen med Zidovudin. 4

5 Antivirale midler Antivirale midler Penciclovir, famciclovir: Eksempler: Vectavir, Famvir. Virkning: Hæmmer DNA-polymerasen. Indikation: Herpes simplex på mund/ansigt. Herpes Zoster. Revers transkriptasehæmmere: Eksempler: Ziagen (abacavir), Retrovir (zidovudin), Viramune (nevirapin). Virkning: Hæmmer HIV-virus enzym revers transkriptase og dermed produktion af nye virusceller. Indikation: HIV infektioner Bivirkninger: Allergiske reaktioner, hæmning af knoglemarv, hudreaktioner. Proteasehæmmere Eksempler: Crixivan (indinavir), Viracept (nelfinavir), Norvir (ritonavir), Invirase (saquinavir). Virkning: Hæmmer protease, som anvendes af HIV-virus i modningsfasen. Indikation: HIV infektion i kombination med revers transkriptasehæmmere. Bivirkninger: Omfordeling af legemsfedt, metaboliske abnormiteter (hypercholestrolæmi, insulinresisten, hyperglykæmi, hypertriglyceridæmi). Interferoner: Eksempler: Imunkin (gamma-1b-inf), IntronA (alfa-2b-inf). Virkning: Hæmmer virusspecificerede proteinsyntese samt cellevækst og differentiering i cancerceller. Indikation: Kronisk granulomatøs sygdom, kronisk hepatitis B, kræftsygdomme. Bivirkninger: Influenzasymptomer (paracetamol inden indtagelse). Træthed, diarré, trombocytopeni, nedsat lymfocyttal. Fungicide midler Eksempler: Diflucan/Conasol (fluconazol), Sporanox (itraconazol). Virkning: Binder sig til strukturer i svampen, hvorved stofskiftet ødelægges. Indikation: Svamp i hud og slimhinder af dermatofytter, gærsvampe (candida albicans, pityriasis). Bivirkninger: Hovedpine, kvalme, diaré, opkastninger, træthed, depression, svimmelhed, lysudslæt, eksantem og søvnløshed. Hjertefarmaka Hjerteglykosid Digitalisglykosider: Eksempler: Digoxin. Virkning: 1. Forøger myokardiets kontraktilitet (pos. inotrop effekt). 2. Hæmmer overledningen gennem AV-knuden (neg. dromotrop effekt). 3. Nedsætter hjertefrekvensen ved sinusrytme (neg. kronotrop effekt). 4. Øgning af ektopiske pacemakercentres evne til at udsende impulser (øget automati) og til at reagere på stimuli (øget excitabilitet). Indikationer: Hjerteinsufficiens. Arytmi. Hjerteglykosid Dosering: Lavt terapeutisk interval. Mætningsdosis (1/2+1/4+1/4) med 6-8 timers interval. Herefter vedligeholdelsesdosis. Dosering afhængig af nyrefunktion. Bivirkninger: Arytmier (VES, ventrikulær takykardi, AV-blok, ventrikelflimmer, sinubradykardi). GI gener (kvalme, opkastninger, diarré). Gulsyn, tågesyn, træthed, hovedpine, hukommelsessvigt. Interaktioner: Hypokaliæmi (øget risiko for arytmi), verapamil, kinidin. 5

6 Antihypertensiva Blodtrykskontrol BP = MV x TPR MV = SV x frekvens Årsagen: Essentiel / sekundær. Arvelig disponering, stress, overvægt, uhensigtsmæssige spise-, drikke- og rygevaner. Medikamina: Diuretika, ACE-hæmmere, Angiotensin IIhæmmere, betablokkere, calciumantagonister, alfablokkere, metyldopa, hydralazin, klonidin. ACE-hæmmere Eksempler: Renitec (enalapril), Corodil (enelapril), Capoten (captopril), Capozid (captopril), Coversyl (perindopril), Triatec (ramipril), Zestril (lisinopril). Virkning: Hæmmer ACE. Kardilatation. Mindsket blodvolumen. Hæmning af bradykin-nedbrydning (vasodilatation). Forsinket udvikling af kronisk nefropati. Indikationer: Hypertension, ve.sidig hjerteinsufficiens. Bivirkninger: Milde og forbigående. Smagsforstyrrelser, tør irritativ hoste, mavegener, alopeci. Interaktioner: Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig kaliumbesparende diuretika. Antiotensin II-antagonister Eksempler: Aprovel (irbesartan), Atacand (candesantancilexetil), Cozaar (losartan), Diovan (valsartan). Virkning: Hæmmer angiotensin II-receptorerne. Indikationer: Arteriel hypertension, hjerteinsufficiens. Bivirkninger: Hovedpine, diarré, træthed. Sjældent hyperkaliæmi og forhøjede levertal. Angiotensin Betablokkere Eksempler: Beta-1-selektive: Selo-Zok/Seloken (metoprolol), Atenor/Atenolol/Tenormin (atenolol), Sotacor (sotalol). Non-selektive: Inderal (propranolol), Timacar (timolol). Virkning: Blokkering af beta 1 -receptorerne i hjertet. Nedsætter frekvensen. Indikationer: Hypertension, arytmier, post-ami, migræne, angina pectoris, hjerteinsufficiens, glaukom, essentiel (familiær) tremor, tyreotoksikose. Bivirkninger: Bradykardi, kvalme, urolig søvn, kolde hænder/fødder, snurren i OE/UE, træthed, depression, diaré og impotens. Interaktioner: Insulin, p.o. antidiabetika. Seponeringssyndrom: Risiko for forværring af AP, hypertension, tachykardi, hovedpine og svedeture. 6

7 Antihypertensiva Antihypertensiva Calcium-antagonister: Eksempler: Gruppe I: Isoptin/Veraloc/Verapamil (verapamil). Gruppe II: Adalat/Hexadilat (nifedipin), Plendil (felodipin), Norvasc (amlodipin). Gruppe III: Cardizem/Cardil (diltiazem). Virkning: Mindsker intracellulært calcium => nedsat kontraktilitet. Arteriole-dilaterende. Grp. I+III nedsætter impulsledningshastigheden. Indikationer: Hypertension, angina pectoris, supraventrikulære arytmier, Raynauds fænomen. Bivirkninger: Hovedpine, svimmelhed, kvalme, obstipation, negativ inotrop effekt, brady- /takykardi, AV-blok, ankelødemer. Methyldopa: Eksempler: Aldomet/Metyldopa (methyldopa). Virkning: Kardilaterende. Indikationer: Hypertension ofte kombineret med diuretika. Bivirkninger: Sløvhed, træthed, depression. Hydralazin: Virkning: Arteriole-dilaterende. Indikationer: Hypertension. Bør kombineres med anden antihypertensiva. Bivirkninger: Takykardi, hovedpine, svimmelhed, GI-gener. Alfablokkerende: Eksempler: Prazac/Hexapress (prazosin), Carduran Retard (doxazosin), Sinalfa (terazosin). Virkning: Arteriole-dilaterende. Indikationer: Hypertension. Bivirkninger: Ortostatisk hypotension. Hjertebanken, hovedpine, træthed, impotens. Moxonidin: Eksempler: Physiotens (moxonidin). Virkning: Agonist til I1-imidazolinreceptorer, hvorved symptatisk aktivitet nedsættes og dermed nedsat kartonus og blodtryk. Indikationer: Hypertension. Bivirkninger: Hovedpine, svimmelhed, søvnbesvær, mundtørhed, døsighed. Midler til angina pectoris Virkningsmekanismer af anti-anginøse farmaka Nitritpræparater: Eksempler: Kort virkning: Nitroglycerin/Nitromex/Nitrolingual/Glytrin (glycerylnitrat), Lang: Cardopax/Discotrine/Imdur/Isodur (isorsorbiddinitrat), Buccard (glycerylnitrat). Virkning: Vene- og arteriedilaterende. Indikationer: Angina pectoris (anfald + profylakse). Bivirkninger: Hovedpine, rødme i ansigt, træthed, svimmelhed, kvalme. Betablokkere Virkning: Nedsætter frekvens => nedsat iltbehov. Indikationer: Angina pectoris profylakse. Calciumantagonister. Virkning: Nedsat kontraktilitet => nedsat iltbehov. Indikationer: Angina pectoris profylakse. Variant angina. Antiarytmika Antiarytmika klasser Bradykardi: Definition: Under 50 frekvens. Blokering af impulsudbredelse. Behandling: Pacemaker. Akut: Atropin, sympatikomimetikum (f.eks. Isoprenalin). Takykardi: Definition: Over 100 frekvens. Abnorm impulsdannelse. Eksempler: Reentry, ekstrasystoler, kronisk og anfaldvis takykardi. Inddeling: Supra-/ventrikulære arytmier. Proarytmi: 2-10% af behandlede patienter. Forværring i takykardi eller opståen af ny takykardi. 7

8 Klasse I antiarytmika Chinidin: Virkning: Forlænger aktionspotentialet. Indikationer: Supra- og ventrikulære takyarytmier. Især atrieflimren. Bivirkninger: Svimmelhed, hovedpine, kvalme, diarré, allergi, leverpåvirk., trombocytopeni, proarytmi. Interaktioner: Digoxin nedsættes til halv dosis. Klasse I antiarytmika Mexiletin: Virkning: Nedsætter evnen til at starte elektriske impulser. Indikationer: Ventrikulære arytmier. Bivirkninger: Svimmelhed, hovedpine, kvalme, konfusion, paræstesier, tremor. Lidokain: Virkning: Nedsætter evnen til at starte elektriske impulser. Indikationer: Ventrikulære arytmier. Bivirkninger: Svimmelhed, døsighed, talebesvær, kvalme, konfusion, hypotension, bradykardi. Propafenon (Rytmonorm) + Flecainid (Tambocor): Virkning: Hæmmer impulsdannelse og -ledning. Indikationer: Supra- og ventrikulære arytmier. Ved atrieflimmer gives Rytmonorm sammen med Digoxin. Bivirkninger: Svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser, proarytmisk. Klasse II antiarytmika Betablokkere: Virkning: Nedsætter impulsdannelse og impulsledning i sinus- og atrioventrikulærknuden. Indikationer: Supra- og ventrikulære takykardier. Profylakse efter AMI. Førstevalg ved sinustakykardi. Klasse III antiarytmika Sotalol (Sotacor/Sotalol/Dutacor): Virkning: Betablokkering samt forlængelse af aktionspotentialet. Indikationer: Supra- og ventrikulær takykardi. Bivirkninger: Bradykardi, kvalme, kolde ekstremiteter. Amiodaron (Cordarone/Amiodaron): Virkning: Forlænger aktionspotentialet. Alfa- og betablokkerende egenskaber. Ingen negativ inotrop effekt. Indikationer: Forebyggelse af supra- og ventrikulære arytmier. Akut ved ventrikulær takykardi. Bivirkninger: Fotosensibilisering, aflejringer i cornea, kvalme, perifer nerve- og leverpåvirkning, lungefibrose. Tæt klinisk kontrol af kardiolog. Lang halveringstid. Klasse IV antiarytmika Andre antiarytmika Verapamil (Geangin/Veraloc/Isoptin/Hexasoptin): Virkning: Calcium-antagonist. Forlænger ledningshastigheden især påvirkende AV-knuden. Indikationer: Supraventrikulær takykardi (især AVnodaltakykardi), forebyggelse af nye anfald. Digoxin: Virkning: Vagusstimulation (hæmmer AV-overledning). Indikationer: Supraventrikulær takykardi (især atrieflimren). Adenosin (Adenocor/Adenosin): Virkning: Hæmmer aktionspotentialet i AV-knudens celler. Kun effekt i få sekundær. Indikationer: Afbrydelse af supraventrikulær takykardi, der bruger AVknuden. Bivirkninger: Varmefornemmelse, trykken for brystet, åndenød, bronkospasmer. 8

9 Antiarytmika Hjertefarmaka Diuretikas virkning Diuretika Natriuretisk effektivitet: Thiazider ca. 10% Loop-diuretika % Kaliumbesparende diuretika 2-5 % Thiazider: Eksempler: Centyl (± K + ). Virkning: Hæmmer NaCl reabsorption. Kompensatoriske mekanismer gør at døgndiuresen og natriumudskillelsen ikke er forøget ved langtidsbehandling. Indikationer: Ødemer, hypertension, nyresten, diabetes insipidus. Bivirkninger: Hypokaliæmi, alkalose, kvalme, diarré, svimmelhed, paræstesier. Interaktioner: Øget risiko for digoxin-bivirkninger. Øget risiko for lithiumforgiftning. Diuretika Loop-diuretika: Eksempler: Furix/Furese/Furosemid/Lasix/Diural (furosemid), Burinex ± Kalium (bumetanid). Virkning: Hæmmer NaCl reabsorption i Henles slynges tykke ascenderende ben. Indikationer: Akut behandling f.eks. lungestase, hypertension, forceret diurese, ødem, nyreinsufficiens. Bivirkninger: Hypokaliæmi, alkalose, hyponatriæmi, hypomagnesiæmi, allergi, øresusen, hørenedsættelse. Interaktioner: Forøget digoxin-virkning. Nedsat p.o. antidiabetika-virkning. Forstærkning af hørenedsættelse og nefrotoksiske effekt af aminoglykosider. Diuretika Kaliumbesparende: Eksempler: Nirulid (amilorid), Spirix/Spiron (spironolacton). Virkning: Amilorid hæmmer natriums passive diffusion. Spironolacton er en aldosteronantagonist. Indikationer: Ødem, hypertension, hyperaldosteronisme. Bivirkninger: Hyperkaliæmi (konfusion, kraftesløshed, talebesvær, arytmier), acidose, gynækomasti, virilisering. Interaktioner: Forøget risiko for hyperkaliæmi ved samtidig ACE-behandling. 9

10 Diuretika Kombinationspræparater: Thiazid + kaliumbesparende: Amilco/Sparkal/Moduretic (amilorid og hydrochlorthiazid). Loop-diuretikum + kaliumbesparende: Buram (amilorid og bumetanid), Frusamil (amilorid og furosemid). Trombosebehandling og -profylakse Osmotiske diuretika (Mannitol): Virkning: Osmotisk diurese (ingen reabsorption i nyrene). Indikationer: Hjerneødem, forhøjet intraokulært tryk, shocknyre, forceret diurese. Bivirkninger: Tromboflebitis. Hæmostase/fibrinolyse Koagulationskaskaden Hæmostase: blødningen standses. Karkontraktion. Trombedannelse. Koagulation. Fibrinolyse: koaglet fjernes. Midler mod tromber: Koagulations-hæmmere. Fibrinolyse-fremmere. Påvirkning af blodpladernes funktion. Midler mod blødninger: Fibrinolyse-hæmmere. Koagulationsfaktorer. Antikoagulation K-vitaminantagonister. Heparin. Antitrombin III. Protein C. Hirudin. Antikoagulans påvirkning Fremmer virkningen af perorale antikoagulantia: K-vitaminantagonister Eksempler: Marevan (warferin), Marcoumar (phenprocoumon). Virkning: K-vitamin antagonist. 2-3 dage efter indtagelse til 2-7 dage efter seponering. Indikationer: Kortidsprofylakse: akut trombose, tromboseprofylakse. Langtidsprofylakse: tilbagevendende tromboser, hjerteklapproteser mm. Bivirkninger: blødning, allergisk reaktion, erytem, hårtab, diarré. Kontraindikation: Aktiv blødning, koagulationsforstyrrelser, fødsel og graviditet (1. trimester), Interaktioner: NSAID, fibrinolytika, sulfapræparater. Kål. 10

11 Antikoagulation Heparin: Eksempler: Heparin, Fragmin, Klexane. Virkning: Forstærker antitrombin III s hæmning af trombin og faktor X. Indikationer: akut venøs trombose, lungeemboli, tromboseprofylakse (operation, immobilisering), holde blodkatetre åbne. Bivirkninger: Blødning fra sår og slimhinde. Allergisk reaktion. Kontraindikationer: Blødning. Interaktioner: ASA, vit. K-antagonist, Dextran. Protaminsulfat ophæver heparins virkning momentant. Lokalbeh.: Hirudoid salve til hæmatomer eller thromboflebit. Antikoagulation Antitrombin (Antitrombin III/Atenativ): Virkning: Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer bla. II og X. Indikationer: Arvelig antitrombin III mangel. Erhvervet mangel ved f.eks. svær leversygdom, visse nyresygdomme og langvarig heparinbehandling. Bivirkninger: Allergi, virusoverførsel. Interaktioner: Hvis samtidig med heparin risiko for blødning. Protein C (Ceprotin): Virkning: Bindes til trombin og trombinmodulin. Indikationer: Tromboembolisk sygdom, kortisprofylakse ved medfødt protein C-mangel. Bivirkninger: Allergiske reaktioner, feber, arytmi, blødning, trombose. Hirudin (Refludan): Virkning: Direkte hæmmende på trombin. Indikationer: Antikoagulation ved type II heparin-associeret trombocytopeni. Bivirkninger: Allergiske reaktioner, feber, blødningstendens. Interaktioner: Andre antihæmostatika øger antikoagulerende virkning. Fibrinolytika Trombocythæmmere Eksempler: Streptase (streptokinase), Metalyse (tenecteplase), Rapilysin (reteplase), actilyse (tpa). Virkning: Aktiverer plaminogen og accelerere dermed nedbrydningen af fibrin. Indikationer: DVT, akut lungeemboli, AMI, akut arteriel trombose. Bivirkninger: Blødning. Allergisk reaktion ved streptokinase (bruges kun 1 gang). Persantin (dipyridamol): Virkning: Nedsætter trombocytaktiviteten. Kardilaterende. Skal kombineres med antikoagulationsmidler for at have effekt. Indikationer: Forebyggelse af arterielle tromboembolier (hjerteklapproteser) og angina pectoris. Apoplexia cerebri antea. Bivirkninger: Hovedpine. Acetylsalicylsyre (Magnyl/Hjertemagnyl/Hjertalbyl): Virkning: Hæmmer trombocytternes produktion af tromboxan (aggregationsfremmer og karkontraherende). Fra 2 timer til 10 dage. Indikationer: Tromboseprofylakse ved iskæmisk hjertesygdom. Bivirkninger: Blødning, GI gener, ulcus, allergisk reaktion. Kontraindikation: Patienter med hæmmet trombocytaggregation. Trombocythæmmere Fibrinolysehæmmere ReoPro (abciximab): Virkning: Blokerer sammenbindingen af trombocytterne/trombocytaggregationen ved hjælp af fibrinogen Indikationer: Supplement til heparin- og ASA-terapi ved iskæmisk hjertesygdom hos patienter der skal gennemgå PCI. Nedsætter risiko for AMI i 1 måned efter usatbil AP. Bivirkninger: Blødning, hypotension, kvalme, opkastning. Eksempler: Cyklokapron (tranexamsyre), Trasylol (aprotinin). Virkning: Cyklokapron binder sig til plasminogen og plasmin resulterende i inaktivering. Trasylol hæmmer enzymer i det fibrinolytiske system samt koagulationen. Indikationer: Cyklokapron benyttes ved blødningstendens pga. øget fibrinolytisk aktivitet. Trasylol ved større operationer og som antidot. Bivirkninger: GI gener (kvalme, opkastning, diarré). Plavix (clopidogrel): Virkning: Hæmmer ADP-binding til trombocytreceptorer og dermed trombocytaggregationen. Indikationer: Tromboseprofylakse. Bivirkninger: GI gener (mavesmerter, dyspepsi, diaré, kvalme), hovedpine, svimmelhed, paræstesier, udslæt, næseblod. Lokal anvendelse: Eksempler: Adrenalintråd. Spongostan. Tisseel. Virkning: Fremkaldelse af karkontration samt lokal koagulation. Indikation: Lokal eller diffus blødning. 11

12 Koagulationsfaktorer Eksempler: NovoSeven (koagulationsfaktor VIIa). Helixate (koagulationsfaktor VIII). Benefix (koagulationsfaktor IX). Indikationer: Hæmofili (akutte blødninger, profylaktisk inden indgreb, ved kirurgi eller i barnealderen). Svære traumer. Bivirkninger: Febrilia. Allergisk reaktion. Anæstetika Anæstetika generelt Inhalationsanæstetika Præmedicinering: Formål: For at nedsætte angst/smerte præoperativt og dermed adrenalin og cortisol niveau. Mulige midler: Hypnotikum, anxiolytikum, opioid, antipsykotikum, antikolinergikum. Anæstesistadier: I. Analgesistadiet: +Bevidsthed, tiltagende sløv, følesans bevaret, hørelse forstærket. II. Excitationsstadiet: Pupiller dilateres, bevidstløshed, spontane muskelbevægelser, urolig respiration, højrøstet, behov for fuldstændig ro. III. Anæstesistadiet: Regelmæssig respiration, ingen muskeluro. IV. Kollapsstadiet: Død pga. hæmning af medulla oblongata (respirations- og kredsløbssvigt). Eksempler: Inhalationsgas: Dinitrogenoxid (N 2 0/lattergas), Inhalationsvæsker: Forene/Isofluran (isofluran), Suprene (desfluran). Virkning: Ukendt. Ændring i nervecellernes elektriske funktion? Kinetik: Let dosisjustering og dermed anæstesidybde. Indikationer: Inhalationsgas : Tandudtrækning og fødsler. Inhalationsvæsker: Kirurgiske indgreb. Bivirkninger: Inhalationsgas : Nedsat fertilitet, hæmmet hjertefunktion (N 2 0+opioid). Inhalationsvæsker: Kvalme, uro, kulderystelser, respirationsdepression, neg. inotropi, leverbeskadigelse, malign hypertermi. Kontraindikation: Tidligere feberreaktioner eller malign hypertemi hos familiemedlem. Intravenøse anæstetika Intravenøse anæstetika Barbiturater: Eksempler: Pentothal-natrium (thiopental). Kinetik: Ultrakort virkningstid (10 min.) pga. redistribution. Virkning: CNS undertrykkende. Ingen analgetisk effekt. Indikationer: Anæstesiindledning, anæstesi af kort varighed. Bivirkninger: Hypotension, apnø. Propofol (Diprivan/Recofol): Kinetik: Virkning 5-10 min. grundet udtalt redistribution. Virkning: Ukendt. Ringe analgesi. Indikationer: Anæstesiindledning, kort- eller længerevarende anæstesi. Sedering af ventilerede pt. over 16 år. under intensiv terapi. Bivirkninger: Ufrivillige muskelbevægelser, smerter ved injektion i små vener. Ketamin (Ketalar): Kinetik: Virkningstid < 10 min. (i.v.), min. (i.m.). Virkning: Afbrydning af associationsbanerne i CNS? Trancelignende tilstand (dissociativ anæstesi). Ingen respirationsdepression. Indikationer: Anæstesiindledning, kortvarige indgreb. Bivirkninger: Muskulær hypertoni, øget ICP, hypertension, takykardi, hallucinationer. Opioider under anæstesi: Eksempler: Haldid/Fentanyl (fentanyl), Rapifen (alfentanil), Sufenta (sufentanil), Ultiva (remifentanil). Droperidol (dehydrobenzperidol): Virkning: Antipsykotikum. Indikationer: Neuroleptanæstesi i kombination med dinitrogenoxid og kraftigt opioid (Haldid/Rapifen). 12

13 Litteraturliste: Olsen I Farmakologi 2. udg. (2004) Katzung Medical Pharmocology 7. Ed. (?) 13

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Elektrolytter. SOPU Dag 2 18.11.2014. Nov. Dec. 2014. AMU medicinadministration Dag 2. Irene Werner Carlsen 1

Elektrolytter. SOPU Dag 2 18.11.2014. Nov. Dec. 2014. AMU medicinadministration Dag 2. Irene Werner Carlsen 1 - AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 - AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Opsamling fra I går: Skriv 3 ting ned, der var væsentlig

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde

PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde 8. september 2011 PRODUKTRESUMÉ for Propal Retard, depotkapsler, hårde 0. D.SP.NR. 6212 1. LÆGEMIDLETS NAVN Propal Retard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Propranololhydrochlorid 80 mg og 160

Læs mere

MI-H14 Antibiotika Modul b10 E08

MI-H14 Antibiotika Modul b10 E08 1) I forlængelse af temaet Antimikrobiel kemoterapi vil jeg i denne time gennemgå karakteristika for en række væsentlige antibiotikagrupper: - β-laktam antibiotika (penicilliner og cefalosporiner) - makrolider

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Hiv og aids. Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling. September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN

Hiv og aids. Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling. September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN Hiv og aids Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN Denne pjece er udarbejdet af overlæge, dr.med. Jan Gerstoft og professor, dr.med. Court Pedersen Journalistisk

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremlagt af EMA 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

manan.dk Århus Universitet; Farmakologisk Stofliste, August 2005 Indholdsfortegnelse

manan.dk Århus Universitet; Farmakologisk Stofliste, August 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opdateret 8. december 2005 af Shahid Qamar Manan Autonome nervesystem...2 Kolinerge lægemidler...2 Anti-kolinerge lægemidler...2 Adrenerge lægemidler...3 Anti-adrenerge lægemidler -

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet

Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital, Frederiksberg og Rigshospitalet Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning præget af kredsløbssvigt, skal balanceret

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Treo, brusetabletter 0. D.SP.NR. 03575 1. LÆGEMIDLETS NAVN Treo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Behandling af Tuberkulose Dato: 25.10.2009 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Anders Løkke, Ole Hilberg og Niels Seersholm Revision: 25.10.2011 Sider: 7 1.1 ISOLATION

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: RISIKOMEDICIN. Præparater som er involveret i faktuelle og potentielle SAC 3 hændelser. DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase

TEMARAPPORT 2007: RISIKOMEDICIN. Præparater som er involveret i faktuelle og potentielle SAC 3 hændelser. DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase TEMARAPPORT 2007: RISIKOMEDICIN Præparater som er involveret i faktuelle og potentielle SAC 3 hændelser 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2007: Risikomedicin Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler,

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

17-08-2014. Epilepsi, 1

17-08-2014. Epilepsi, 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Epilepsi Marts

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Selskab for Apopleksi Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Antitrombotisk behandling

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

LÆGEMIDLER ANVENDT UNDER ANÆSTESI

LÆGEMIDLER ANVENDT UNDER ANÆSTESI Anæstesiologisk afdeling R Nr: LÆGEMIDLER ANVENDT UNDER ANÆSTESI AN 35 Udarbejdet af: Tom Pedersen og Bente Dyrlund Pedersen Godkendt af: Afdelingsledelsen Ansvar: Afdelingsledelsen Specielt til præmedicinering

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB

FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB Jørn Dalsgaard Nielsen Københavns Amts Trombosecenter & Koagulationslaboratorium Amtssygehuset i Gentofte Normal hæmostase DET

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nebcina, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Nebcina, injektionsvæske, opløsning 1. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Nebcina, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3113 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nebcina 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tobramycin 40 mg/ml som tobramycinsulfat Hjælpestoffer

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

MALIGN HYPERTERMI. Anæstesiologisk afdeling R Nr:

MALIGN HYPERTERMI. Anæstesiologisk afdeling R Nr: Anæstesiologisk afdeling R Nr: MALIGN HYPERTERMI AN 43 Udarbejdet af: KAS Herlev Godkendt af: Afdelingsledelsen Ansvar: Afdelingsledelsen Fremgangsmåde: Målgruppe: Alle Sidst ajourført den: November 2003

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes boglige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV KAP-H Store Praksisdag AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin Nedsat

Læs mere

»Behandling af atrieflimren og atrieflagren«

»Behandling af atrieflimren og atrieflagren« »Behandling af atrieflimren og atrieflagren«dansk Cardiologisk Selskab (DCS) nedsatte i foråret 2002 en rapportgruppe med det formål at redegøre for atrieflimren og atrieflagren med henblik på: a) kvantitering

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA Indlægsseddel: Information til brugeren Thalidomide Celgene 50 mg hårde kapsler Thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsager fødselsdefekter og fosterdød. Tag ikke thalidomid, hvis du er gravid eller muligvis

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Page 1 of 5 Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Af Torben Bjerregaard Larsen* Baggrund valg af antikoagulantia Nyeste opgørelse viser, at der i øjeblikket er omkring

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG.

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Udarbejdet af Stud.Med Mohamed Ebrahim Københavns Universitet Juli 2014 Forord: Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y]

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere