Antibakterielle midler Antibakterielle midler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antibakterielle midler Antibakterielle midler"

Transkript

1 Farmakologi 5. semester Midler mod infektionssygdomme 6 lektioner Antibakterielle midler Antibakterielle midler Virkningsmekanisme: baktericide/-statiske. Spektrum: smalt/bredt. Resistens. Allergi. Nyinfektion. Kombinationsterapi: ikke af -statiske og -cide. Angrebspunkter: mange forskellige. Indikationer: klinisk diagnose, resistens. Penicilliner Virkning: Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese => dårlig osmotisk barriere. Baktericid. Indikationer: Infektion med følsom bakterie. Bivirkninger: Allergisk reaktion, GI-gener (diarré, dyspepsi). Kontraindikation: Penicillinallergi eller mistanke herom. Penicillin + aminoglykosid virker synergistisk. Kan give bivirkninger hos ptt. med nedsat nyrefunktion. 1

2 Cefalosporiner Eksempler: Claforan (cefotaxim), Keflex (cefalexim), Zinacef/Zinnat (cefuroxim). Virkning: Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese. Baktericid. Indikationer: Gram-negative stave, stafylokokker, anaerobe. Især alvorlige infektioner af ukendt ætiologi. Bivirkninger: Dyspepsi, allergisk reaktion (krydsallergi), nyrebeskadigelse. Interaktioner: Risiko for nyreskade forøget ved samtidig aminoglykosid og loop-diuretika. Cefalosporin + aminoglykosid virker synergistisk. Monobaktamer Eksempler: Azactam (aztraonam). Virkning: Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese. Baktericid. Indikationer: Smalspektret. Gram-negative aerobe og fakultativt anaerobe baterier. Isære til gram-negative med resistens for peniciller. Bivirkninger: Ved i.m. smerter og infiltration.ved i.v. tromboflebitis. Dyspepsi, hovedpine, svimmelhed. Ingen krydsallergi. Carbapenemer Eksempler: Tienam (cilatatin og imipenem) Virkning: Hæmmer bateriernes cellevægssyntese. Baktericid. Indikationer: Bredspektret inkl.anaerobe, enterokokker. Alvorlig infektion af ukendt ætiologi. GU og GI infektion. Bivirkninger: Eksantem, tromboflebitis, nedsat nyrefunktion. Delvis krydsallergi med penicillin, cefalosporin og monobaktam. Makrolider Eksempler: Abboticin/Erycin/Hexabotin (erythromycin), Surlid (roxithromycin) Zitromax (azithromycin), Klacid (clarithromycin). Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese. Bakteriostatisk. Indikationer: Spektrum ligner phenoxymetylpenicillin. Bivirkninger: Maveirritation, diarré. Interaktioner: Hæmmer nedbrydningen af ciclosporin, teofyllin, glykokortikoid, carbamazepin. Polymyxiner Eksempler: Colimycin (colistin). Virkning: Ødelægger funktionen af bakteriernes cytoplasmatiske membran. Baktericid. Indikationer: Gram-negative stave (E.coli, Pseudomonas, Klebsiella). Antibiotic Simplex en knoglecement til hofteproteser. Bivirkninger: Colistin: Lokalirritation, takykardi, vasodilatation, nefrotoksisk, neurotoksisk. Interaktioner: Andre nefrotoksiske midler. Sulfonamider Eksempler: Lucosil/Sulfametizol (sulfamethizol). Virkning: Hæmmer folinsyresyntesen hos bakterierne. Bakteriostatisk. Indikationer: Urinvejsinfektion (E.coli), øvre luftvejsinfektion (Streptokokker, H. influenzae) Bivirkninger: Dyspeptiske gener, feber, cyanose, knoglemarvshæmning, nyreskade, hepatitis. Kontraindikation: Allergi overfor benzokain.tidligere allergisk reaktion. Graviditet (slutningen). Ammende. Interaktioner: Hæmmer nedbrydningen af tolbutamid, antikoagulantia, fenytoin. 2

3 Trimetoprim Folinsyre Eksempler: Monotrim/Trimopan (trimethoprim). Virkning: Hæmmer bakterierne tetrahydrofolsyresyntese og dermed DNA-syntese. Bakteriostatisk. Bakteriocid i kombination med sulfonamid. Indikationer: Urinvejsinfektion især recidiverende. Bivirkninger: Mavegener, hududslæt, folinsyremangel. Kontraindikation: Gravide, nyfødte, allergi, svær lever- eller nyreinsufficiens, folinsyremangel. Tetracykliner Kloramfenikol Eksempler: Dumocyclin/Tetracyklin (tetracyklin), Dumoxin/Vibradox (doxycyclin). Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese. Bakteriostatisk. Indikationer: Mest bredsprektrede. Både gram-positive og gramnegative bakterier. Svær acne, klamydier, rickettsier. Bivirkninger: Lokalirritation af GI. Superinfektioner. Nyre- og leverpåvirkning, påvirkning af knogle og tænder. Kontraindikation: Gravide, ammende, børn < 12 år. Interaktioner: Jernpræparater, mælkeprodukter, syreneurtraliserende hæmmer optagelsen. Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese. Indikationer: Bredspektret. Både gram-positive og gramnegative. Systemisk kun til alvorlige infektioner (peritonitis, tyfus, meningitis mm.). Lokalt i øjet. Bivirkninger: Oral candida-infektion, GI-gener, knoglemarvshæmning, Greys syndrom (hos nyfødte). Kontraindikation: Leverinsufficiens, tidligere systemisk behandling indenfor sidste halve år. Interaktioner: Hæmmer nedbrydningen af tolbutamid og fenytoin. Aminoglykosider Flourquinoloner Eksempler: Garamycin/Hexamycin (gentamicin), Nebcina (tobramycin), Netilyn (netilmicin). Virkning: Hæmmer bakteriernes proteinsyntese med dysfunktion til følge. Baktericid. Indikationer: Især gram-negative stave. Mindre gram-positive kokker. Alvorlige infektioner med gram-negative stave (sepsis, endocarditis, meningitis, peritonitis) Bivirkninger: Ophobes i øret (svimmelhed, nystagmus, øresusen, tunghørhed, døvhed). Nefrotoksisk. Kontraindikation: Allergi, tidligere behandling. Interaktioner: Loop-diuretika, cefalosporin, carboplatin kan øge nefrotoksicitet. Eksempler: Ciproxin (ciprofloxacin), Quinodis (fleroxacin), Tarivid (ofloxacin). Virkning: Hæmmer bakteriernes DNA-gyrase => ingen mrna syntese. Baktericid. Indikationer: Bredspektret. Især gram-negative stave. Salmonella, Legionella, Neisseriaceae, Pseudomonas, Klamydier. Bivirkninger: Dyspeptiske gener, allergisk reaktion, hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, tremor, kramper. Konfusion, depression, synsforstyrrelser, nyrefunktionsnedsættelse. Interaktioner: Nedsætter teofyllins nedbrydning. Antacida nedsætter absorptionen. 3

4 Vancomycin Virkning: Hæmmer opbyggningen af gram-positive bakteriers cellevæg. Baktericid. Indikationer: Smalspektret. Sepsis, endocarditis (stafylokokker, E.coli). Pseudomembranøs enterocollitis (S.aureus, Clostridium difficile). Bivirkninger: Allergisk reaktion (eksantem), nyreskade, hørenedsættelse. Interaktioner: Aminoglykosid øger ototoksicitet. Fusidin / Metronidazol Fusidin: Virkning: Steoroid. Hæmmer bakterierne proteinsyntese. Bakteriostatisk/bakteriocid. Indikationer: Smalspektret. Penicillinaseresistenste stafylokokker (sepsis, endocarditis, meningitis). Bivirkninger: Diarré, dyspepsi. Metronidazol: Eksempler: Elyzol/Flagyl/Metronidazol. Virkning: Hæmmer DNA- og RNA-syntesen. Baktericid. Indikationer: Obligat anaerobe. Hjerneabces, sårinfektioner fra GI/genitalia interna, uspecifik vaginitis, parasitter, uretritis, H.pylori. Bivirkninger: Dyspepsi, metalsmag, sort tunge, hovedpine, mørkfarvning af urinen mm. Interaktioner: Antabusreaktion med alkohol. Oxazolidinoner Tuberculostatika Eksempler: Zyvoxid (linezolid). Virkning: Binder sig til ribosomerne og forhindrer proteinsyntesen. Bakteriostatisk dog baktericidt overfor streptokokker. Indikationer: Pneumoni, komplicerede hud- og bløddelsinfektioner.. Bivirkninger: Kvalme, opkastning, diaré, hovedpine. Sjældnere svimmelhed, træthed, smagsforstyrrelser, søvnløshed, hypoæstesi og paræstesi. Interaktioner: MAO-hæmmere i kombination kan medføre alvorlige bivirkninger, hvorfor 14 dages interval. Isonidazid: Virkning: Hæmmer syntesen af mycolsyre (del af bakteriens cellevæg). Baktericid i vækstfasen. Indikationer: Tuberkulose. Bivirkninger: Perifer neuritis, kramper, epilepsiforværring, synsnerveatrofi. Rifampicin: Virkning: Hæmmer RNA-syntesen. Baktericid. Indikationer: Tuberkulose, stafylokokker, meningokokker. Bivirkninger: Leverpåvirkning, kvalme, opkastning, allergisk reaktion. Rødfarvning af tåre, urin mm. Interaktioner: Øger nedbrydningen af AK, barbitursyre, digoxin, glukokortikoider, tolbutamid, østrogen. Tuberkulostatika Antivirale midler Etambutol: Virkning: Hæmmer RNA-syntesen. Bakteriostatisk. Indikationer: Tuberkulose. Bivirkninger: Synsforstyrrelser, svimmelhed, dyspepsi, ledsmerter. Aciclovir, valaciclovir: Eksempler: Zovir, Zelitrex, Geavir, Aciclovir. Virkning: Hæmmer DNA-polymerasen. Indikationer: Herpesinfektioner. Bivirkninger: Rødme, udtørring af hud. Hovedpine, eksantem, svimmelhed, kvalme, knoglemarvshæmning. Forebyggende behandling inden fødsel. Pyrazinamid: Virkning: Ukendt. Bakteriostatisk og bakteriocid. Indikationer: Tuberkulose. Bivirkninger: Appetitløshed, kvalme, opkastninger, ledsmerter, levertoksiske skader (hyppigt). Gangciclovir: Eksempler: Cymevene. Virkning: Hæmmer DNA-polymerasen. Indikationer: Retinitis årsaget af CMV hos AIDS-ptt. Bivirkninger: Neutropeni, trombocytopeni, anæmi, feber, hududslæt, leverpåvirkning.. Interaktioner: Forhøjet risiko for neutropeni sammen med Zidovudin. 4

5 Antivirale midler Antivirale midler Penciclovir, famciclovir: Eksempler: Vectavir, Famvir. Virkning: Hæmmer DNA-polymerasen. Indikation: Herpes simplex på mund/ansigt. Herpes Zoster. Revers transkriptasehæmmere: Eksempler: Ziagen (abacavir), Retrovir (zidovudin), Viramune (nevirapin). Virkning: Hæmmer HIV-virus enzym revers transkriptase og dermed produktion af nye virusceller. Indikation: HIV infektioner Bivirkninger: Allergiske reaktioner, hæmning af knoglemarv, hudreaktioner. Proteasehæmmere Eksempler: Crixivan (indinavir), Viracept (nelfinavir), Norvir (ritonavir), Invirase (saquinavir). Virkning: Hæmmer protease, som anvendes af HIV-virus i modningsfasen. Indikation: HIV infektion i kombination med revers transkriptasehæmmere. Bivirkninger: Omfordeling af legemsfedt, metaboliske abnormiteter (hypercholestrolæmi, insulinresisten, hyperglykæmi, hypertriglyceridæmi). Interferoner: Eksempler: Imunkin (gamma-1b-inf), IntronA (alfa-2b-inf). Virkning: Hæmmer virusspecificerede proteinsyntese samt cellevækst og differentiering i cancerceller. Indikation: Kronisk granulomatøs sygdom, kronisk hepatitis B, kræftsygdomme. Bivirkninger: Influenzasymptomer (paracetamol inden indtagelse). Træthed, diarré, trombocytopeni, nedsat lymfocyttal. Fungicide midler Eksempler: Diflucan/Conasol (fluconazol), Sporanox (itraconazol). Virkning: Binder sig til strukturer i svampen, hvorved stofskiftet ødelægges. Indikation: Svamp i hud og slimhinder af dermatofytter, gærsvampe (candida albicans, pityriasis). Bivirkninger: Hovedpine, kvalme, diaré, opkastninger, træthed, depression, svimmelhed, lysudslæt, eksantem og søvnløshed. Hjertefarmaka Hjerteglykosid Digitalisglykosider: Eksempler: Digoxin. Virkning: 1. Forøger myokardiets kontraktilitet (pos. inotrop effekt). 2. Hæmmer overledningen gennem AV-knuden (neg. dromotrop effekt). 3. Nedsætter hjertefrekvensen ved sinusrytme (neg. kronotrop effekt). 4. Øgning af ektopiske pacemakercentres evne til at udsende impulser (øget automati) og til at reagere på stimuli (øget excitabilitet). Indikationer: Hjerteinsufficiens. Arytmi. Hjerteglykosid Dosering: Lavt terapeutisk interval. Mætningsdosis (1/2+1/4+1/4) med 6-8 timers interval. Herefter vedligeholdelsesdosis. Dosering afhængig af nyrefunktion. Bivirkninger: Arytmier (VES, ventrikulær takykardi, AV-blok, ventrikelflimmer, sinubradykardi). GI gener (kvalme, opkastninger, diarré). Gulsyn, tågesyn, træthed, hovedpine, hukommelsessvigt. Interaktioner: Hypokaliæmi (øget risiko for arytmi), verapamil, kinidin. 5

6 Antihypertensiva Blodtrykskontrol BP = MV x TPR MV = SV x frekvens Årsagen: Essentiel / sekundær. Arvelig disponering, stress, overvægt, uhensigtsmæssige spise-, drikke- og rygevaner. Medikamina: Diuretika, ACE-hæmmere, Angiotensin IIhæmmere, betablokkere, calciumantagonister, alfablokkere, metyldopa, hydralazin, klonidin. ACE-hæmmere Eksempler: Renitec (enalapril), Corodil (enelapril), Capoten (captopril), Capozid (captopril), Coversyl (perindopril), Triatec (ramipril), Zestril (lisinopril). Virkning: Hæmmer ACE. Kardilatation. Mindsket blodvolumen. Hæmning af bradykin-nedbrydning (vasodilatation). Forsinket udvikling af kronisk nefropati. Indikationer: Hypertension, ve.sidig hjerteinsufficiens. Bivirkninger: Milde og forbigående. Smagsforstyrrelser, tør irritativ hoste, mavegener, alopeci. Interaktioner: Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig kaliumbesparende diuretika. Antiotensin II-antagonister Eksempler: Aprovel (irbesartan), Atacand (candesantancilexetil), Cozaar (losartan), Diovan (valsartan). Virkning: Hæmmer angiotensin II-receptorerne. Indikationer: Arteriel hypertension, hjerteinsufficiens. Bivirkninger: Hovedpine, diarré, træthed. Sjældent hyperkaliæmi og forhøjede levertal. Angiotensin Betablokkere Eksempler: Beta-1-selektive: Selo-Zok/Seloken (metoprolol), Atenor/Atenolol/Tenormin (atenolol), Sotacor (sotalol). Non-selektive: Inderal (propranolol), Timacar (timolol). Virkning: Blokkering af beta 1 -receptorerne i hjertet. Nedsætter frekvensen. Indikationer: Hypertension, arytmier, post-ami, migræne, angina pectoris, hjerteinsufficiens, glaukom, essentiel (familiær) tremor, tyreotoksikose. Bivirkninger: Bradykardi, kvalme, urolig søvn, kolde hænder/fødder, snurren i OE/UE, træthed, depression, diaré og impotens. Interaktioner: Insulin, p.o. antidiabetika. Seponeringssyndrom: Risiko for forværring af AP, hypertension, tachykardi, hovedpine og svedeture. 6

7 Antihypertensiva Antihypertensiva Calcium-antagonister: Eksempler: Gruppe I: Isoptin/Veraloc/Verapamil (verapamil). Gruppe II: Adalat/Hexadilat (nifedipin), Plendil (felodipin), Norvasc (amlodipin). Gruppe III: Cardizem/Cardil (diltiazem). Virkning: Mindsker intracellulært calcium => nedsat kontraktilitet. Arteriole-dilaterende. Grp. I+III nedsætter impulsledningshastigheden. Indikationer: Hypertension, angina pectoris, supraventrikulære arytmier, Raynauds fænomen. Bivirkninger: Hovedpine, svimmelhed, kvalme, obstipation, negativ inotrop effekt, brady- /takykardi, AV-blok, ankelødemer. Methyldopa: Eksempler: Aldomet/Metyldopa (methyldopa). Virkning: Kardilaterende. Indikationer: Hypertension ofte kombineret med diuretika. Bivirkninger: Sløvhed, træthed, depression. Hydralazin: Virkning: Arteriole-dilaterende. Indikationer: Hypertension. Bør kombineres med anden antihypertensiva. Bivirkninger: Takykardi, hovedpine, svimmelhed, GI-gener. Alfablokkerende: Eksempler: Prazac/Hexapress (prazosin), Carduran Retard (doxazosin), Sinalfa (terazosin). Virkning: Arteriole-dilaterende. Indikationer: Hypertension. Bivirkninger: Ortostatisk hypotension. Hjertebanken, hovedpine, træthed, impotens. Moxonidin: Eksempler: Physiotens (moxonidin). Virkning: Agonist til I1-imidazolinreceptorer, hvorved symptatisk aktivitet nedsættes og dermed nedsat kartonus og blodtryk. Indikationer: Hypertension. Bivirkninger: Hovedpine, svimmelhed, søvnbesvær, mundtørhed, døsighed. Midler til angina pectoris Virkningsmekanismer af anti-anginøse farmaka Nitritpræparater: Eksempler: Kort virkning: Nitroglycerin/Nitromex/Nitrolingual/Glytrin (glycerylnitrat), Lang: Cardopax/Discotrine/Imdur/Isodur (isorsorbiddinitrat), Buccard (glycerylnitrat). Virkning: Vene- og arteriedilaterende. Indikationer: Angina pectoris (anfald + profylakse). Bivirkninger: Hovedpine, rødme i ansigt, træthed, svimmelhed, kvalme. Betablokkere Virkning: Nedsætter frekvens => nedsat iltbehov. Indikationer: Angina pectoris profylakse. Calciumantagonister. Virkning: Nedsat kontraktilitet => nedsat iltbehov. Indikationer: Angina pectoris profylakse. Variant angina. Antiarytmika Antiarytmika klasser Bradykardi: Definition: Under 50 frekvens. Blokering af impulsudbredelse. Behandling: Pacemaker. Akut: Atropin, sympatikomimetikum (f.eks. Isoprenalin). Takykardi: Definition: Over 100 frekvens. Abnorm impulsdannelse. Eksempler: Reentry, ekstrasystoler, kronisk og anfaldvis takykardi. Inddeling: Supra-/ventrikulære arytmier. Proarytmi: 2-10% af behandlede patienter. Forværring i takykardi eller opståen af ny takykardi. 7

8 Klasse I antiarytmika Chinidin: Virkning: Forlænger aktionspotentialet. Indikationer: Supra- og ventrikulære takyarytmier. Især atrieflimren. Bivirkninger: Svimmelhed, hovedpine, kvalme, diarré, allergi, leverpåvirk., trombocytopeni, proarytmi. Interaktioner: Digoxin nedsættes til halv dosis. Klasse I antiarytmika Mexiletin: Virkning: Nedsætter evnen til at starte elektriske impulser. Indikationer: Ventrikulære arytmier. Bivirkninger: Svimmelhed, hovedpine, kvalme, konfusion, paræstesier, tremor. Lidokain: Virkning: Nedsætter evnen til at starte elektriske impulser. Indikationer: Ventrikulære arytmier. Bivirkninger: Svimmelhed, døsighed, talebesvær, kvalme, konfusion, hypotension, bradykardi. Propafenon (Rytmonorm) + Flecainid (Tambocor): Virkning: Hæmmer impulsdannelse og -ledning. Indikationer: Supra- og ventrikulære arytmier. Ved atrieflimmer gives Rytmonorm sammen med Digoxin. Bivirkninger: Svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser, proarytmisk. Klasse II antiarytmika Betablokkere: Virkning: Nedsætter impulsdannelse og impulsledning i sinus- og atrioventrikulærknuden. Indikationer: Supra- og ventrikulære takykardier. Profylakse efter AMI. Førstevalg ved sinustakykardi. Klasse III antiarytmika Sotalol (Sotacor/Sotalol/Dutacor): Virkning: Betablokkering samt forlængelse af aktionspotentialet. Indikationer: Supra- og ventrikulær takykardi. Bivirkninger: Bradykardi, kvalme, kolde ekstremiteter. Amiodaron (Cordarone/Amiodaron): Virkning: Forlænger aktionspotentialet. Alfa- og betablokkerende egenskaber. Ingen negativ inotrop effekt. Indikationer: Forebyggelse af supra- og ventrikulære arytmier. Akut ved ventrikulær takykardi. Bivirkninger: Fotosensibilisering, aflejringer i cornea, kvalme, perifer nerve- og leverpåvirkning, lungefibrose. Tæt klinisk kontrol af kardiolog. Lang halveringstid. Klasse IV antiarytmika Andre antiarytmika Verapamil (Geangin/Veraloc/Isoptin/Hexasoptin): Virkning: Calcium-antagonist. Forlænger ledningshastigheden især påvirkende AV-knuden. Indikationer: Supraventrikulær takykardi (især AVnodaltakykardi), forebyggelse af nye anfald. Digoxin: Virkning: Vagusstimulation (hæmmer AV-overledning). Indikationer: Supraventrikulær takykardi (især atrieflimren). Adenosin (Adenocor/Adenosin): Virkning: Hæmmer aktionspotentialet i AV-knudens celler. Kun effekt i få sekundær. Indikationer: Afbrydelse af supraventrikulær takykardi, der bruger AVknuden. Bivirkninger: Varmefornemmelse, trykken for brystet, åndenød, bronkospasmer. 8

9 Antiarytmika Hjertefarmaka Diuretikas virkning Diuretika Natriuretisk effektivitet: Thiazider ca. 10% Loop-diuretika % Kaliumbesparende diuretika 2-5 % Thiazider: Eksempler: Centyl (± K + ). Virkning: Hæmmer NaCl reabsorption. Kompensatoriske mekanismer gør at døgndiuresen og natriumudskillelsen ikke er forøget ved langtidsbehandling. Indikationer: Ødemer, hypertension, nyresten, diabetes insipidus. Bivirkninger: Hypokaliæmi, alkalose, kvalme, diarré, svimmelhed, paræstesier. Interaktioner: Øget risiko for digoxin-bivirkninger. Øget risiko for lithiumforgiftning. Diuretika Loop-diuretika: Eksempler: Furix/Furese/Furosemid/Lasix/Diural (furosemid), Burinex ± Kalium (bumetanid). Virkning: Hæmmer NaCl reabsorption i Henles slynges tykke ascenderende ben. Indikationer: Akut behandling f.eks. lungestase, hypertension, forceret diurese, ødem, nyreinsufficiens. Bivirkninger: Hypokaliæmi, alkalose, hyponatriæmi, hypomagnesiæmi, allergi, øresusen, hørenedsættelse. Interaktioner: Forøget digoxin-virkning. Nedsat p.o. antidiabetika-virkning. Forstærkning af hørenedsættelse og nefrotoksiske effekt af aminoglykosider. Diuretika Kaliumbesparende: Eksempler: Nirulid (amilorid), Spirix/Spiron (spironolacton). Virkning: Amilorid hæmmer natriums passive diffusion. Spironolacton er en aldosteronantagonist. Indikationer: Ødem, hypertension, hyperaldosteronisme. Bivirkninger: Hyperkaliæmi (konfusion, kraftesløshed, talebesvær, arytmier), acidose, gynækomasti, virilisering. Interaktioner: Forøget risiko for hyperkaliæmi ved samtidig ACE-behandling. 9

10 Diuretika Kombinationspræparater: Thiazid + kaliumbesparende: Amilco/Sparkal/Moduretic (amilorid og hydrochlorthiazid). Loop-diuretikum + kaliumbesparende: Buram (amilorid og bumetanid), Frusamil (amilorid og furosemid). Trombosebehandling og -profylakse Osmotiske diuretika (Mannitol): Virkning: Osmotisk diurese (ingen reabsorption i nyrene). Indikationer: Hjerneødem, forhøjet intraokulært tryk, shocknyre, forceret diurese. Bivirkninger: Tromboflebitis. Hæmostase/fibrinolyse Koagulationskaskaden Hæmostase: blødningen standses. Karkontraktion. Trombedannelse. Koagulation. Fibrinolyse: koaglet fjernes. Midler mod tromber: Koagulations-hæmmere. Fibrinolyse-fremmere. Påvirkning af blodpladernes funktion. Midler mod blødninger: Fibrinolyse-hæmmere. Koagulationsfaktorer. Antikoagulation K-vitaminantagonister. Heparin. Antitrombin III. Protein C. Hirudin. Antikoagulans påvirkning Fremmer virkningen af perorale antikoagulantia: K-vitaminantagonister Eksempler: Marevan (warferin), Marcoumar (phenprocoumon). Virkning: K-vitamin antagonist. 2-3 dage efter indtagelse til 2-7 dage efter seponering. Indikationer: Kortidsprofylakse: akut trombose, tromboseprofylakse. Langtidsprofylakse: tilbagevendende tromboser, hjerteklapproteser mm. Bivirkninger: blødning, allergisk reaktion, erytem, hårtab, diarré. Kontraindikation: Aktiv blødning, koagulationsforstyrrelser, fødsel og graviditet (1. trimester), Interaktioner: NSAID, fibrinolytika, sulfapræparater. Kål. 10

11 Antikoagulation Heparin: Eksempler: Heparin, Fragmin, Klexane. Virkning: Forstærker antitrombin III s hæmning af trombin og faktor X. Indikationer: akut venøs trombose, lungeemboli, tromboseprofylakse (operation, immobilisering), holde blodkatetre åbne. Bivirkninger: Blødning fra sår og slimhinde. Allergisk reaktion. Kontraindikationer: Blødning. Interaktioner: ASA, vit. K-antagonist, Dextran. Protaminsulfat ophæver heparins virkning momentant. Lokalbeh.: Hirudoid salve til hæmatomer eller thromboflebit. Antikoagulation Antitrombin (Antitrombin III/Atenativ): Virkning: Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer bla. II og X. Indikationer: Arvelig antitrombin III mangel. Erhvervet mangel ved f.eks. svær leversygdom, visse nyresygdomme og langvarig heparinbehandling. Bivirkninger: Allergi, virusoverførsel. Interaktioner: Hvis samtidig med heparin risiko for blødning. Protein C (Ceprotin): Virkning: Bindes til trombin og trombinmodulin. Indikationer: Tromboembolisk sygdom, kortisprofylakse ved medfødt protein C-mangel. Bivirkninger: Allergiske reaktioner, feber, arytmi, blødning, trombose. Hirudin (Refludan): Virkning: Direkte hæmmende på trombin. Indikationer: Antikoagulation ved type II heparin-associeret trombocytopeni. Bivirkninger: Allergiske reaktioner, feber, blødningstendens. Interaktioner: Andre antihæmostatika øger antikoagulerende virkning. Fibrinolytika Trombocythæmmere Eksempler: Streptase (streptokinase), Metalyse (tenecteplase), Rapilysin (reteplase), actilyse (tpa). Virkning: Aktiverer plaminogen og accelerere dermed nedbrydningen af fibrin. Indikationer: DVT, akut lungeemboli, AMI, akut arteriel trombose. Bivirkninger: Blødning. Allergisk reaktion ved streptokinase (bruges kun 1 gang). Persantin (dipyridamol): Virkning: Nedsætter trombocytaktiviteten. Kardilaterende. Skal kombineres med antikoagulationsmidler for at have effekt. Indikationer: Forebyggelse af arterielle tromboembolier (hjerteklapproteser) og angina pectoris. Apoplexia cerebri antea. Bivirkninger: Hovedpine. Acetylsalicylsyre (Magnyl/Hjertemagnyl/Hjertalbyl): Virkning: Hæmmer trombocytternes produktion af tromboxan (aggregationsfremmer og karkontraherende). Fra 2 timer til 10 dage. Indikationer: Tromboseprofylakse ved iskæmisk hjertesygdom. Bivirkninger: Blødning, GI gener, ulcus, allergisk reaktion. Kontraindikation: Patienter med hæmmet trombocytaggregation. Trombocythæmmere Fibrinolysehæmmere ReoPro (abciximab): Virkning: Blokerer sammenbindingen af trombocytterne/trombocytaggregationen ved hjælp af fibrinogen Indikationer: Supplement til heparin- og ASA-terapi ved iskæmisk hjertesygdom hos patienter der skal gennemgå PCI. Nedsætter risiko for AMI i 1 måned efter usatbil AP. Bivirkninger: Blødning, hypotension, kvalme, opkastning. Eksempler: Cyklokapron (tranexamsyre), Trasylol (aprotinin). Virkning: Cyklokapron binder sig til plasminogen og plasmin resulterende i inaktivering. Trasylol hæmmer enzymer i det fibrinolytiske system samt koagulationen. Indikationer: Cyklokapron benyttes ved blødningstendens pga. øget fibrinolytisk aktivitet. Trasylol ved større operationer og som antidot. Bivirkninger: GI gener (kvalme, opkastning, diarré). Plavix (clopidogrel): Virkning: Hæmmer ADP-binding til trombocytreceptorer og dermed trombocytaggregationen. Indikationer: Tromboseprofylakse. Bivirkninger: GI gener (mavesmerter, dyspepsi, diaré, kvalme), hovedpine, svimmelhed, paræstesier, udslæt, næseblod. Lokal anvendelse: Eksempler: Adrenalintråd. Spongostan. Tisseel. Virkning: Fremkaldelse af karkontration samt lokal koagulation. Indikation: Lokal eller diffus blødning. 11

12 Koagulationsfaktorer Eksempler: NovoSeven (koagulationsfaktor VIIa). Helixate (koagulationsfaktor VIII). Benefix (koagulationsfaktor IX). Indikationer: Hæmofili (akutte blødninger, profylaktisk inden indgreb, ved kirurgi eller i barnealderen). Svære traumer. Bivirkninger: Febrilia. Allergisk reaktion. Anæstetika Anæstetika generelt Inhalationsanæstetika Præmedicinering: Formål: For at nedsætte angst/smerte præoperativt og dermed adrenalin og cortisol niveau. Mulige midler: Hypnotikum, anxiolytikum, opioid, antipsykotikum, antikolinergikum. Anæstesistadier: I. Analgesistadiet: +Bevidsthed, tiltagende sløv, følesans bevaret, hørelse forstærket. II. Excitationsstadiet: Pupiller dilateres, bevidstløshed, spontane muskelbevægelser, urolig respiration, højrøstet, behov for fuldstændig ro. III. Anæstesistadiet: Regelmæssig respiration, ingen muskeluro. IV. Kollapsstadiet: Død pga. hæmning af medulla oblongata (respirations- og kredsløbssvigt). Eksempler: Inhalationsgas: Dinitrogenoxid (N 2 0/lattergas), Inhalationsvæsker: Forene/Isofluran (isofluran), Suprene (desfluran). Virkning: Ukendt. Ændring i nervecellernes elektriske funktion? Kinetik: Let dosisjustering og dermed anæstesidybde. Indikationer: Inhalationsgas : Tandudtrækning og fødsler. Inhalationsvæsker: Kirurgiske indgreb. Bivirkninger: Inhalationsgas : Nedsat fertilitet, hæmmet hjertefunktion (N 2 0+opioid). Inhalationsvæsker: Kvalme, uro, kulderystelser, respirationsdepression, neg. inotropi, leverbeskadigelse, malign hypertermi. Kontraindikation: Tidligere feberreaktioner eller malign hypertemi hos familiemedlem. Intravenøse anæstetika Intravenøse anæstetika Barbiturater: Eksempler: Pentothal-natrium (thiopental). Kinetik: Ultrakort virkningstid (10 min.) pga. redistribution. Virkning: CNS undertrykkende. Ingen analgetisk effekt. Indikationer: Anæstesiindledning, anæstesi af kort varighed. Bivirkninger: Hypotension, apnø. Propofol (Diprivan/Recofol): Kinetik: Virkning 5-10 min. grundet udtalt redistribution. Virkning: Ukendt. Ringe analgesi. Indikationer: Anæstesiindledning, kort- eller længerevarende anæstesi. Sedering af ventilerede pt. over 16 år. under intensiv terapi. Bivirkninger: Ufrivillige muskelbevægelser, smerter ved injektion i små vener. Ketamin (Ketalar): Kinetik: Virkningstid < 10 min. (i.v.), min. (i.m.). Virkning: Afbrydning af associationsbanerne i CNS? Trancelignende tilstand (dissociativ anæstesi). Ingen respirationsdepression. Indikationer: Anæstesiindledning, kortvarige indgreb. Bivirkninger: Muskulær hypertoni, øget ICP, hypertension, takykardi, hallucinationer. Opioider under anæstesi: Eksempler: Haldid/Fentanyl (fentanyl), Rapifen (alfentanil), Sufenta (sufentanil), Ultiva (remifentanil). Droperidol (dehydrobenzperidol): Virkning: Antipsykotikum. Indikationer: Neuroleptanæstesi i kombination med dinitrogenoxid og kraftigt opioid (Haldid/Rapifen). 12

13 Litteraturliste: Olsen I Farmakologi 2. udg. (2004) Katzung Medical Pharmocology 7. Ed. (?) 13

Farmakologi 5. semester

Farmakologi 5. semester Farmakologi 5. semester 6 lektioner Midler mod infektionssygdomme 1 Antibakterielle midler Antibakterielle midler Virkningsmekanisme: baktericide/-statiske. Spektrum: smalt/bredt. Resistens. Allergi. Nyinfektion.

Læs mere

Gruppe C Hjerte og kredsløb

Gruppe C Hjerte og kredsløb Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Kvalitet i medicinhåndtering

Kvalitet i medicinhåndtering Kvalitet i medicinhåndtering Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af infektioner juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef X Diagnose Det er karakteristisk for alvorligt syge og døende patienter at: de hyppigt får

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere Bilag 1 Lægemiddel 1 Lægemiddel 2 Virkning af kombination Forholdsregler ACE-hæmmere Lithium Øget koncentration af lithium Nedsat virkning af ACE-hæmmere Kontrol af S-lithium og evt. dosisjustering Kombination

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Hjerte-kar-sygdom. for praksis personale. Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen

Hjerte-kar-sygdom. for praksis personale. Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen Hjerte-kar-sygdom for praksis personale Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen EKG ets elementer http://fadlforlag.dk/wp/wp-content/uploads/klinisk-elektrokardiologi.pdf

Læs mere

Kardiovaskulær farmakologi. Hypertension. Behandlingsprincipper. Kardiovaskulær farmakologi. Kap. 19-23. Hvorfor hypertension skal behandles?

Kardiovaskulær farmakologi. Hypertension. Behandlingsprincipper. Kardiovaskulær farmakologi. Kap. 19-23. Hvorfor hypertension skal behandles? Kap. 19-23 Thomas Dalsgaard., Email: thomas.dalsgaard@farm.au.dk Kontor: Bartholinbygningen, 3. sal, lokalenr: 349 Hypertension Definition: Systolisk BT > 140 mm Hg Diastolisk BT > 90 mm Hg Blodtryk (BT)

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Elektrolytter. SOPU Dag 2 18.11.2014. Nov. Dec. 2014. AMU medicinadministration Dag 2. Irene Werner Carlsen 1

Elektrolytter. SOPU Dag 2 18.11.2014. Nov. Dec. 2014. AMU medicinadministration Dag 2. Irene Werner Carlsen 1 - AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 - AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Opsamling fra I går: Skriv 3 ting ned, der var væsentlig

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Antiarytmika -kliniske aspekter

Antiarytmika -kliniske aspekter Antiarytmika -kliniske aspekter Farmakologi 7. semester Christian Gerdes Hjertemedicinsk afdeling B Århus Universitetshospital Skejby Mål for antiarytmisk behandling At afbryde en akut arytmi At moderere

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

For hjemmeblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser: Gennemsnit af 12 målinger (dag 2+3) 135/85 mmhg

For hjemmeblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser: Gennemsnit af 12 målinger (dag 2+3) 135/85 mmhg HYPERTENSIONSPATIENTEN I ALMEN PRAKSIS Af Knud Rasmussen, overlæge, dr. med. Definition af hypertension Konsultationsblodtryk Døgnblodtryk og hjemmeblodtryk For døgnblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser:

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin

Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fluconazol Nycomed 2mg/ml, infusionsvæske, opløsning Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept

Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept INDLÆGSEDLER FOR: IBUPROFEN ORIFARM, FILMOVERTRUKNE TABLETTER IBUPROFEN 200 mg, 400 mg, 600 mg Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept Indlægsseddel:

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel 38/46 A. Produktresumé 4.1 Terapeutiske indikationer [de aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes af følgende] Trimetazidin

Læs mere

Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II. Diuretiske effekt af spironolakton Nefron-lumen. Non-renale effekter af aldosteron

Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II. Diuretiske effekt af spironolakton Nefron-lumen. Non-renale effekter af aldosteron Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II Ulf Simonsen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Farmakologisk behandling af systolisk kronisk hjerteinsufficiens 1. Diuretika + kaliumtilskud 2.

Læs mere

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

RISIKOVURDERING PRÆMEDIKATION

RISIKOVURDERING PRÆMEDIKATION RISIKOVURDERING Baseret på vurdering af funktionsindskrækninger af de vigtige organsystemer. ASA klassifikation fra 1962 er stadig i brug - 5 grupper og "E" for emergency. Mangler: alder - efter 70 år

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dol-C-Min 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Ascorbinsyre 500 mg Calciumcarbonat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Hypertension. Lægemidler med virkning på. Hvorfor hypertension skal behandles? Lægemidler med virkning på kredsløbet

Hypertension. Lægemidler med virkning på. Hvorfor hypertension skal behandles? Lægemidler med virkning på kredsløbet Lægemidler med virkning på kredsløbet Ulf Simonsen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Juni 2011 Hypertension Blodtryk (BT) = hjertets minutvolumen (SV x frekvens) x modstand Modstanden d er øget

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 14 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Zinacef

Læs mere

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Spirapril, delapril Kontraindikation i andet og tredje trimester (se pkt. og 4.6) section ACE-hæmmerbehandling bør ikke initieres under graviditet.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hexamycin 40 mg/ml injektionsvæske, opløsning. gentamicin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hexamycin 40 mg/ml injektionsvæske, opløsning. gentamicin Indlægsseddel: Information til brugeren Hexamycin 40 mg/ml injektionsvæske, opløsning gentamicin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in May 2011

Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in May 2011 Beta-blocking agents, for ophthalmic use (alone or in combination with brinzolamide, dorzolamide, brimonidine, travoprost, latanoprost, bimatoprost, pilocarpine) betaxolol - carteolol - levobunolol - metipranolol

Læs mere

Hjertemedicin Hjerteforeningen. Dennis Aslak Olsen Cand. Pharm. Friheden Apotek

Hjertemedicin Hjerteforeningen. Dennis Aslak Olsen Cand. Pharm. Friheden Apotek Hjertemedicin Hjerteforeningen Dennis Aslak Olsen Cand. Pharm. Friheden Apotek Hvem er jeg? Navn: Dennis Aslak Olsen Uddannet farmaceut på Københavns Universitet 2013 Friheden Apotek siden dec. 2013 som

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metronidazol Actavis 500 mg og 1 g suppositorier. Metronidazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metronidazol Actavis 500 mg og 1 g suppositorier. Metronidazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metronidazol Actavis 500 mg og 1 g suppositorier Metronidazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk Indlægsseddel: Information til brugeren Treo 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Burinex 5 mg tabletter Bumetanid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Burinex 5 mg tabletter Bumetanid Indlægsseddel: Information til brugeren Burinex 5 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Pancillin IE, 1 mill. IE og 1,5 mill. IE filmovertrukne tabletter phenoxymethylpenicillinkalium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Pancillin IE, 1 mill. IE og 1,5 mill. IE filmovertrukne tabletter phenoxymethylpenicillinkalium Indlægsseddel: Information til brugeren Pancillin 500.000 IE, 1 mill. IE og 1,5 mill. IE filmovertrukne tabletter phenoxymethylpenicillinkalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Det hæmostatiske system

Det hæmostatiske system Det hæmostatiske system Hæmostasen omfatter alle de mekanismer, som bidrager til at standse en blødning. Blodets evne til at holde sig flydende under normale omstændigheder og evne til at størkne i et

Læs mere

Perorale antikoagulantia

Perorale antikoagulantia Klinisk brug af antikoagulantia: VKA vs NOAC Perorale antikoagulantia Erik Lerkevang Grove Afdelingslæge, ph.d., FESC Hjertesygdomme, AUH, Skejby Vitamin-K antagonister: Warfarin (Marevan ) Phenprocoumon

Læs mere

Navn: Calciumantagonister

Navn: Calciumantagonister Nr.: Emne Afgrænsning Virkningsmekanisme Navn: Calciumantagonister Lægemidler, der blokerer de spændingsafhængige calciumkanaler. Midlerne anvendes bl.a. til behandling af angina pectoris, hypertension,

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

EKG i teori og praksis

EKG i teori og praksis EKG i teori og praksis 5. september 2015, Hotel Comwell Middelfart Kasper Pryds, læge, ph.d.- studerende Hjertemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby Hjertet - anatomi 2 forkamre (Atrier)

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) Svarnøgle 1. Hvad forstås ved a. Absorption Herved forstås

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bendroza, 2,5 mg/573 mg, filmovertrukne tabletter. Bendroflumethiazid/kaliumchlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Bendroza, 2,5 mg/573 mg, filmovertrukne tabletter. Bendroflumethiazid/kaliumchlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Bendroza, 2,5 mg/573 mg, filmovertrukne tabletter Bendroflumethiazid/kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb.

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb. Program Generel anæstesi Centrale temaer Bestanddele af generel anæstesi Opbygning af generel anæstesi Typer af generel anæstesi Vigtige farmakologiske stoffer Holdundervisning farmakologi Tandlægehøjskolen

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibumetin 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibumetin 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibumetin 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

Bilag"1."Spørgsmål"og"svar"på"S"2849" " " " " Bilag"7."Lægemiddelstyrelsens"afgørelse"april"2010" " " " Bilag"8."IRF" "skift"fra"a2a"til"ace" " " " "

Bilag1.SpørgsmålogsvarpåS2849     Bilag7.Lægemiddelstyrelsensafgørelseapril2010    Bilag8.IRF skiftfraa2atilace    Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 436 Offentligt Oversigt-over-bilag- " Bilag"1."Spørgsmål"og"svar"på"S"2849" " " " " Bilag"2."Medicintilskudsnævnets"indstilling"januar"2008"

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter diklofenak natrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

WORKSOP 14. Med Fingeren På Pulsen. Gymnasielærerdagen, 28 Februar Harrie Boonen. Bjarne Fjalland. Majid Sheykhzade. Blædel

WORKSOP 14. Med Fingeren På Pulsen. Gymnasielærerdagen, 28 Februar Harrie Boonen. Bjarne Fjalland. Majid Sheykhzade. Blædel Institut for Farmakologi og Farmakoterapi WORKSOP 14 Med Fingeren På Pulsen Gymnasielærerdagen, 28 Februar 2011 Harrie Boonen Bjarne Fjalland Majid Sheykhzade Kirsten Metz Martin Blædel Dias 1 Institut

Læs mere

Den medicinske patient

Den medicinske patient Den medicinske patient Sjællands Tandlægeforening 2008 Niels Ulrich Hermund RH/ Hillerød sygehus Den medicinske patient Evidens Vejledninger Den medicinske patient Evidensniveauer 1 4 1 metaanalyser 2

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aspirin 500 mg, tabletter Acetylsalicylsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aspirin 500 mg, tabletter Acetylsalicylsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aspirin 500 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. De kan få Aspirin uden recept. For at opnå de

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

1. Virkning og anvendelse

1. Virkning og anvendelse Indlægsseddel: Information til brugeren Sirdalud Retard 6 mg og 12 mg, hårde depotkapsler tizanidin. Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER Patientkort: Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

EKG/Arytmikode TEST FAM Medicinsk

EKG/Arytmikode TEST FAM Medicinsk EKG/Arytmikode TEST FAM Medicinsk Ved en ekg-optagelse registreres? (1 kryds) Hjertes pumpefunktionen Hjertes elektriske aktivitet Hjertes størrelse 1 Et normalt ekg kompleks indeholder bl.a? (flere kryds)

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Furix 20 mg og 40 mg tabletter Furosemid

Furix 20 mg og 40 mg tabletter Furosemid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Furix 20 mg og 40 mg tabletter Furosemid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

Læs mere

ARTERIEL HYPERTENSION

ARTERIEL HYPERTENSION ARTERIEL HYPERTENSION 1. RISIKO 1.1. Forhøjet blodtryk øger risikoen for: død cerebrovaskulær katastrofe iskæmisk hjertesygdom (AMI) hjerteinsufficiens aterosklerose nefrosklerose/nyreinsufficiens 1.2.

Læs mere