Ottiliavej 9 Tlf DK-2500 Valby, Danmark Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com"

Transkript

1 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf DK-2500 Valby, Danmark Fax Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks brexpiprazol udviser statistisk signifikant effekt i nye fase III-studier hos voksne patienter med skizofreni, der blev præsenteret ved årsmødet i American College of Neuropsychopharmacology. Resultater fra to kliniske fase III-studier påviste effekten og sikkerheden af brexpiprazol hos voksne patienter med skizofreni. Brexpiprazol er en serotonin-dopamine activity modulator (SDAM), der menes at have en balanceret kombination af kraftige aktiviteter på flere receptorer i hjernen, herunder delvis agonist-aktivitet ved dopamin D2 og serotonin 5HT1A -receptorer og antagonist-aktivitet ved serotonin 5HT2A -receptorer og noradrenerge alpha1b/2c - receptorer. Ved American College of Neuropsychopharmacology (ACNP) blev der også præsenteret resultater fra to kliniske fase III-studier med brexpiprazol som supplerende behandling til antidepressiv behandling (ADT) hos voksne med svær depression (MDD). H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) offentliggjorde i dag præsentationen af resultater fra fase III-studier, som evaluerer effekten af udviklingskandidaten brexpiprazol som monoterapi hos voksne patienter med skizofreni ved det 53. årsmøde i American College of Neuropsychopharmacology (ACNP) i Phoenix, Arizona. Dataene blev fremlagt i to poster-præsentationer, "A Multicenter, Randomized, Controlled, Phase III Trial of Fixed-dose Brexpiprazole for the Treatment of Adults with Acute Schizophrenia" ( Et multicenter, randomiseret, kontrolleret, fase III-studie af fast dosis brexpiprazol til behandling af voksne med akut skizofreni ) og "Brexpiprazole for the Treatment of Acute Schizophrenia: A Randomized, Controlled Trial" ( Brexpiprazol til behandling af akut skizofreni: et randomiseret, kontrolleret forsøg ). "Skizofreni er en invaliderende lidelse, der alt for ofte ikke kan behandles optimalt med tilgængelige behandlingsmuligheder. Patienter kæmper med at opretholde en systematisk behandling af flere grunde, herunder manglende effekt og uønskede bivirkninger," sagde Dr. Christoph U. Correll, Professor of Psychiatry, Hofstra North Shore LIJ School of Medicine og Medical Director, Recognition and Prevention Program (RAP), The Zucker Hillside Hospital, begge i New York, og ledende forfatter af én af studierapporterne. "Der er derfor behov for yderligere behandlingsmuligheder. Effektsignalerne understøtter, sammen med den favorable 11. december 2014 Pressemeddelelse Side 1 af 5

2 bivirkningsprofil som er observeret i dette studie, brugen af brexpiprazol i denne patientpopulation." Resultater af skizofrenistudier Poster-præsentationen, "Brexpiprazole for the Treatment of Acute Schizophrenia: A Randomized, Controlled Trial, (NCT ) fremviste effekten og tolerabiliteten af brexpiprazol hos 636 voksne patienter med akut skizofreni. Det pivotale fase III-studie randomiserede patienter med akut skizofreni til faste doser af brexpiprazol (0,25 mg, 2 mg eller 4 mg,) eller placebo (randomiseret hhv. i forholdet 2:2:1:2) i 6 uger. Resultaterne indikerede: Brexpiprazol 4 mg og 2 mg påviste større forbedring end placebo i det primære effektmål ændring fra baseline til uge 6 i Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) Total Score (4 mg: -19,65, p=0,0006 og 2 mg: -20,73, p=<0,0001 sammenlignet med placebo -12,01; 0,25mg svarede til placebo -14,90). Vigtige sekundære effektmålsresultater, ændringen i Clinical Global Impression- Severity Scale (CGI-S) -score i uge 6, understøttede de primære resultater (4 mg: - 1,20, p=0,0012; 2 mg: -1,15, p=0,0056 sammenlignet med placebo -0,82) Alt i alt fuldførte ca. 65 % af patienterne det 6 uger lange studie. Seponering på grund af uønskede hændelser var 13,3 %, 8,2 %, 9,4 % og 17,4 %, mens seponering på grund af manglende effekt var henholdsvis 7,8 %, 9,3 %, 3,9 % og 9,8 % i brexpiprazol 0,25 mg, 2 mg, 4 mg og placebogrupperne. De hyppigst rapporterede behandlingsrelaterede uønskede hændelser (TEAE'er) (mere end 5 % i mindst én brexpiprazol-behandlingsgruppe og hyppigere end placebo) var henholdsvis diarré (5,6 %, 1,6 %, 3,9 %, vs. 1,6 %), akatisi (0 %, 4,4 %, 7,2 % vs. 2,2 %) og hovedpine (10,0 %, 9,3 %, 12,2 % og 8,2 %) i brexpiprazol 0,25 mg, 2 mg, 4 mg, versus placebogrupperne. Poster-præsentationen, "A Multicenter, Randomized, Controlled, Phase III Trial of Fixed-dose Brexpiprazole for the Treatment of Adults with Acute Schizophrenia" ( Et multicenter-, randomiseret, kontrolleret, fase III-forsøg med fast dosis brexpiprazol til behandling af voksne med akut skizofreni ), (NCT ) fremviste resultater fra et klinisk fase III-studie, der randomiserede 674 patienter med akut skizofreni til faste doser af brexpiprazol (1 mg, 2 mg, 4 mg) eller placebo (i forholdet 3:3:2:3) i 6 uger. Resultaterne indikerede: Brexpiprazol 4 mg udviste forbedring i forhold til placebo i det primære effektmål PANSS totalscore fra baseline til uge 6 (-20,0 sammenlignet med -13,5, p=0,0022), mens 2 mg (-16,6) og 1 mg (-16,9) doser udviste numerisk forbedring sammenlignet med placebo (-13,5, p>0,05). Vigtige sekundære effektmålsresultater, ændringen i Clinical Global Impression- Severity Scale (CGI-S) -score i uge 6, understøttede de primære resultater (4 mg: - 1,2, p=0,0015; 2 mg: -1,0, p>0,05; 1 mg: -0,9, p>0,05 vs. placebo -0,8). Alt i alt fuldførte ca. 68 % af patienterne det 6 uger lange studie. Seponeringer på grund af uønskede hændelser var 9,2 %, 5,9 %, 7,1 % og 12,0 %, mens seponering 11. december 2014 Pressemeddelelse Side 2 af 5

3 på grund af manglende effekt var henholdsvis 7,5 %, 10,8 %, 8,7 % og 11,4 % i brexpiprazol 1 mg, 2 mg, 4 mg og placebogrupperne. De hyppigst rapporterede TEAE'er (over 5 % i mindst én brexpiprazolbehandlingsgruppe og hyppigere end placebo) var dyspepsi (5,8 %, 3,8 %, 3,3 %, 3,3 %, søvnløshed (12,5 %, 13,4 % og 15,2 % vs. 14,7 %) og agitation (8,3 %, 8,6 % og 7,1 % vs. 7,1 %) henholdsvis for behandlingsgrupperne 1 mg, 2 mg og 4 mg brexpiprazol sammenlignet med placebo. "Vi og Lundbeck er stolte af at præsentere disse dataresultater for første gang som en vigtig del af det kliniske program, som understøtter sikkerheden og effekten af brexpiprazol hos voksne med skizofreni", sagde William Carson, MD, administrerende direktør, Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. "Det er vores håb, at brexpiprazol vil give skizofrenipatienter en anden mulighed for at behandle symptomerne, mens de lever med denne sygdom." "Skizofreni er en kompliceret sygdom, som ca. 2,4 millioner voksne oplever i USA. Det er kritisk nødvendigt at have flere behandlingsmuligheder for at imødegå sygdommens udækkede behov. Vi mangler stadig en virkelig effektiv og forudsigelig vej frem mod behandling", sagde Anders Gersel Pedersen, koncerndirektør for forskning og udvikling hos Lundbeck. "Selvom der er sket fremskridt på området, mener vi, at brexpiprazol kan blive et godt nyt behandlingstilbud til patienterne. Otsuka og Lundbeck fremlagde desuden resultater af to fase III-studier, som evaluerede effekten af brexpiprazol som supplerende behandling til antidepressiv behandling (ADT) hos patienter med svær depression (MDD) i ACNP. Dataene blev fremlagt i en posterpræsentation, "Efficacy and Safety of Adjunctive Brexpiprazole (OPC-34712) in Major Depressive Disorder: Results of Two Pivotal Clinical Studies." ( Effekt og sikkerhed af supplerende brexpiprazol (OPC-34712) ved svær depression: resultater af to pivotale kliniske studier ). Om brexpiprazol (OPC-34712) Brexpiprazol er en psykoterapeutisk udviklingskandidat opdaget af Otsuka og under udvikling i samarbejde med Lundbeck. Brexpiprazol er en serotonin-dopamine activity modulator (SDAM), der optræder som en partiel agonist på 5-HT1A- og dopamin D2-receptorerne, samt en antagonist på 5-HT2A- og noradrenalin alpha1b/2c-receptorerne, alle med en tilsvarende højere styrke (< 1nM). De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) har accepteret Otsuka og Lundbecks registreringsansøgning for brexpiprazol til behandling af skizofreni og til kombinationsbehandling af svær depression. PDUFA-datoen er i juli Lundbeck-kontakter: Mads Kronborg Lars Otto Andersen-Lange Pressechef Media relations Telefon (direkte): Telefon: december 2014 Pressemeddelelse Side 3 af 5

4 Otsuka-kontakter: Investorer: Yoko Ishii Otsuka Holdings Co., Ltd Medier: Japan/Asien USA Jeffrey Gilbert Rose Weldon Leader, Pharmaceutical PR Communication Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd. Otsuka America Pharmaceuticals, Inc , Om Lundbeck H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, slagtilfælde og symptomatisk neurogen orthostatisk hypotension (NOH). Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind. Læs mere på Vores ca medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,3 mia. DKK i 2013 (2,1 mia. EUR eller 2,7 mia. USD). For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside Om Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Otsuka Pharmaceutical er en global medicinalvirksomhed, som arbejder ud fra følgende virksomhedsfilosofi: "Otsuka mennesker der skaber nye produkter til bedre sundhed verden over." Otsuka forsker i, udvikler, fremstiller og markedsfører innovative og originale produkter med fokus på farmaceutiske produkter til behandling af sygdomme og konsumentprodukter til den daglige opretholdelse af sundheden. 11. december 2014 Pressemeddelelse Side 4 af 5

5 Inden for lægemidler er Otsuka førende på det udfordrende område med psykiske lidelser, og selskabet har også forskningsprogrammer inden for flere utilstrækkeligt behandlede sygdomme, herunder tuberkulose, som udgør et stort sundhedsproblem globalt. Disse tiltag illustrerer, hvordan Otsuka inderst inde er et "big venture"-selskab med en ungdommelig og kreativ ånd i alt, hvad det foretager sig. Otsuka Pharmaceutical beskæftiger ca medarbejdere i hele verden og er et 100 procent ejet datterselskab af Otsuka Holdings Co., Ltd., som har hovedsæde i Tokyo, Japan. Otsuka koncernen har forretning i 26 lande og regioner rundt om i verden, med et konsolideret salg på ca. USD 14,1 mia. for regnskabsåret 2013 (1/4/ /3/2014). Otsuka henviser til deres globale hjemmeside på https://www.otsuka.co.jp/en/. 11. december 2014 Pressemeddelelse Side 5 af 5

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby den 7. april 2014 Månedlig behandling

Læs mere

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse Otsukas og Lundbecks Abilify

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

ALK offentliggør årsrapport for 2011

ALK offentliggør årsrapport for 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Hørsholm 22. februar 2012 Side 1/87 ALK offentliggør årsrapport for 2011 2011 blev et rekordår for ALK. Omsætning og indtjening nåede det højeste

Læs mere

Indhold. Ledelsens beretning 4. Vigtige begivenheder i 2002 8. Produktportefølje 10. Alzheimers sygdom 11. Depression 18. Parkinsons sygdom 27

Indhold. Ledelsens beretning 4. Vigtige begivenheder i 2002 8. Produktportefølje 10. Alzheimers sygdom 11. Depression 18. Parkinsons sygdom 27 Indhold Ledelsens beretning 4 Vigtige begivenheder i 2002 8 Produktportefølje 10 Alzheimers sygdom 11 Depression 18 Parkinsons sygdom 27 Skizofreni 32 Andre CNS-sygdomme 39 Risici 42 Forventninger til

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet

Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet Innovative antistoffer, forbedret livskvalitet Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev til aktionærerne....................... 4 Væsentligste begivenheder i 2011.............. 6 Nøgletal

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

Improving treatments Improving lives

Improving treatments Improving lives 2008 LifecyCle Pharma A/S å r s r a p p o r t Improving treatments Improving lives Om LifeCycle Pharma A/S (LCP) LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, Danmark, og

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S

Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2009 Værdifastsættelse af H. Lundbeck A/S Forfatter: Brian Larsen, cpr.nr.: Vejleder: Jesper Banghøj

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

som er vores igangværende fase 3 forsøg med PROSTVAC til behandling af metastatisk

som er vores igangværende fase 3 forsøg med PROSTVAC til behandling af metastatisk Årsrapport 2012 Indhold Brev fra den administrerende direktør 4 Vores virksomhed 6 Milepæle 2012 og 2013 8 Fokusområder og kortsigtede mål 9 Hoved- og nøgletal 10 Regnskabsberetning 2012 11 Forventninger

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

årsr apport science-to-life

årsr apport science-to-life årsr apport 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 science-to-life Indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 5 Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal 2002-2007 Mission og vision 16 18 19

Læs mere

SSRI og moderat depression

SSRI og moderat depression SSRI og moderat depression Er der evidens for brug af SSRI ved moderate depressioner? Et litteraturstudie Af: Vicky Andersen og Joan Vesterager Holm Indledning Depression er en sygdom man kan dø af! Hos

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

Orphan drugs fordele og ulemper

Orphan drugs fordele og ulemper Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere