Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13"

Transkript

1 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0

2 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og som ikke får den nødvendige, støttende og stabile voksenkontakt. Forældrenes manglende omsorgskompetence er typisk udslagsgivende. Ligeledes er målgruppen børn og unge anbragt uden for hjemmet Formålet er at sikre barnet/den unge en fast og stabil voksenkontakt, men ikke at overtage forældrerollen. En kontaktperson kan bl.a.: Støtte barnet/den unge i dennes totale livssituation. Støtte barnet på det nære og personlige plan. Deltage i møder som tryghedsperson for barnet/den unge. Hjælp med kontakt til samfundet, skolen osv. Stille krav til, korrigere eller stoppe barnet/den unge ved uhensigtsmæssig adfærd. Foranstaltningen tildeles typisk større børn (over 12 år). Ligeledes indeholder foranstaltningen efterværn. Foranstaltningen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, for eksempel anskaffelse af selvstændig bolig. Det er myndighedsrådgiverne i Center Familie og Handicap, som vurderer om barnet/den unge har behov for en kontaktperson. Formålet er: At skabe gennemsigtighed i kontaktpersonernes ydelser således at myndighedsrådgiverne kan give det rigtige tilbud til banet/den unge Løbende at kvalificere tilbuddene At skabe bedre informationsgrundlag for interesserede om tilbuddets ydelser. Ydelseskataloget beskriver rammerne for ydelserne, hertil kan enkelte tilbud afvige fra de fremsatte rammer. 2

3 Procedure for ind- og udskrivning af egne tilbud Myndighedsrådgiver har forinden udarbejdet en børnefaglig undersøgelse og en handleplan Sagen sendes til leder af udførerledet, som finder en kontaktperson, der matcher opgaven Forløb igang Forløbet afsluttes når det vurderes at målene i handleplanen er opfyldt Bevilling forekommer i Center Familie og Handicap Opstartsmøde med deltagelse af myndighedsrådgiver Opfølgningssamtale med myndighedsrådgiver efter 3. mdr. Herefter hver 6. mdr. Myndighedsrådgiver giver leder af udførerledet besked herom 3

4 Lovgrundlag Serviceloven 52 stk. 3 pkt. 6. Sikre barnet/den unge en fast og stabil voksenkontakt. Kontaktpersonordningen sker i samarbejde med familien. Foranstaltningen kan også være en tvungen foranstaltning ved tiltalefrafald. Serviceloven 76 stk. 2, 3 og 5 (Efterværn). Særlig støtte der kan sikre, at den unge, der har haft iværksat hjælpeforanstaltninger forud for det 18 år, kan bibeholde støtte, til den unge fylder 23 år. 4

5 Kontaktpersoner Lovgrundlag Ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Omfang/ varighed Bemærkninger SEL 52 stk. 3. punkt 6 SEL 76 stk. 2, 3 og 5 Gruppe 1 Unge der har behov for en mere specifik og afgrænset støtte. Unge som er kendetegnet ved kontaktstabilitet og positiv udvikling. Unge som har været anbragt på institution, der skal udsluses til tilbud i egen kommune. Unge på efterskole eller under uddannelse. Kontakt, samtale og samvær - Selvstændiggørelse - Anerkendende tilgang - Afsluttende proces Opbakning til bl.a.: - At fastholde sociale relationer - At fastholde opnåede mestringsstrategier - At vælge uddannelsesretning som matcher den unges kompetencer - At fastholde uddannelsesforløb - At blive selvstændig Fysisk kontakt 1-2 gange om måneden suppleret med mail, sms og telefonisk kontakt. Første opfølgningssamtale skal ske efter 3. mdr. Herefter hver 6. mdr. Hver 6. mdr. skal det vurderes om kontaktpersonordningen skal fortsætte eller om der skal igangsættes nye foranstaltninger. Ansvaret lægger hos Myndighedsrådgiveren. Praktiske gøremål f.eks.: - Støtte til at besøge forskellige uddannelsessteder - Støtte til budgetlægning og indgåelse af aftaler med bank - Støtte til at finde og etablere sig i egen bolig - Støtte til koordinering af indsatser 5

6 Kontaktpersoner Lovgrundlag Ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Omfang/ varighed Bemærkninger SEL 52 stk. 3. punkt 6 SEL 76 stk. 2, 3 og 5 Gruppe 2 Unge der har behov for støtte. Børn og unge der er kendetegnet ved kontaktstabilitet og motiveret for indsatsen, men kan være udfordret ift. bl.a.: - At være misbrugsog/eller kriminalitetstruet - At have ustabil skolegang - At have manglende motivation/forståelse for uddannelse/job/forsørge lse - At have manglende sociale kompetencer - At have begrænset netværk - At have mindre god relation til forældrene Der er mindre kompleksitet i opgaven. Kontakt, samtale og samvær - Relationsdannelse - Tillidsskabende kontakt - Anerkendende tilgang - Støtte til indsigt og forståelse af eget ansvar - Konsekvensforståelse Opbakning til bl.a.: - At få bedre kost- og motionsvaner - At få vejledning til etablering i egen bolig - At skabe struktur i hverdagen hermed en normalisering af døgnrytme - At opstarte og fastholde misbrugsbehandling - At koordinere samspillet med andre fagpersoner og netværk - At skabe et bedre forhold til familien - At få støtte og vejledning til social træning herunder f.eks. aktiviteter, integrering i foreningsliv, klubber m.m. - At efterleve vilkår ifm. dom herunder f.eks. samtaler med kriminalforsorgen og samfundstjeneste En til to ugentlige fysiske kontakter i hverdagen suppleret med mail, sms og telefonisk kontakt. Første opfølgningssamtale skal ske efter 3. mdr. Herefter hver 6. mdr. Hver 6. mdr. skal det vurderes om kontaktpersonordningen skal fortsætte eller om der skal igangsættes nye foranstaltninger. Ansvaret lægger hos Myndighedsrådgiveren. Praktiske gøremål f.eks.: - Støtte og guidning til daglige gøremål - Støtte til at finde lejlighed - Støtte til økonomi - Støtte til udarbejdelse af ugeplaner - Støtte og guidning til indkøb - Støtte og guidning til personlig hygiejne - støtte til offentlig kontakt (f.eks. læge, UU, skole, kommune, fritid) - Støtte til fastholdelse af fritidsaktiviteter 6

7 Kontaktpersoner Lovgrundlag Ydelsen Målgruppe Ydelsens indhold Omfang/ varighed Bemærkninger SEL 52 stk. 3. punkt 6 SEL 76 stk. 2, 3 og 5 Gruppe 3 Unge der har behov for støtte af særlig karakter. Er ofte kendetegnet ved uforudsigelighed og manglende kontaktstabilitet der bl.a. kan skyldes: - Psykiatriske og/eller fysiske diagnoser. - Kriminalitet og/eller misbrug. - Dårlig relation til forældrene. - Psykiske og/eller adfærdsmæssige problemer. Der er stor kompleksitet i opgaven. Barnet/den unge kan have problemer med bl.a. manglende: Skolegang, realitetssans, sociale kompetencer, økonomi og evnen til at skabe struktur. Kontakt, samtale og samvær. - Relationsdannelse. - Tillidsskabende kontakt. - Anerkendende tilgang. - Vedholdende og insisterende i kontakten Fokus på identitetsskabelse herunder udvikling af selvværd og selvtillid. Opbakning til bl.a.: - At udvikle og mestre sociale relationer - At skabe struktur i hverdagen hermed en normalisering af døgnrytme - At håndtere konflikter - At lære sociale koder at kende. - At motivere til og komme til misbrugsbehandling - At fastholde den unge/barnet i behandlingsforløb - At få udredt psykiske problemer - At skabe gode/bedre familierelationer - At barnet/den unge får gode oplevelser f.eks. i form af aktiviteter - At fastholdelse af skole/uddannelse Mulighed for daglig kontakt ved enten opkald eller fysisk kontakt. Første opfølgningssamtale skal ske efter 3. mdr. Herefter hver 6. mdr. Hver 6. mdr. skal det vurderes om kontaktpersonordningen skal fortsætte eller om der skal igangsættes nye foranstaltninger. Ansvaret lægger hos Myndighedsrådgiveren. Praktiske gøremål f.eks.: - Hjælp til daglig vækning, telefonisk eller fysisk - Hjælp til at komme i skole - Hjælp til daglige gøremål - Hjælp til udarbejdelse af ugeplaner - Hjælp til at finde lejlighed - Hjælp til økonomi - Hjælp til indkøb - Hjælp til personlig hygiejne - Ledsager til offentlig kontakt (f.eks. læge, 7

8 UU, skole, kommune, fritid) - Hjælp/ledsagelse til deltagelse i fritidsaktiviteter 8

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere