Indbydelse til Beg/Talent Cup - Fredericia LÄrdag den 18. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbydelse til Beg/Talent Cup - Fredericia LÄrdag den 18. september 2010"

Transkript

1 Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 27. august 2010 Fredericia Taekwondo Klub Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç pç forbundets hjemmeside. 18. september 2010 DTaF SMS service Çbnes: Sted: 29. august 2010 Fredericia IdrÅtscenter Vestre Ringvej Fredericia Kampregler: DTaF s kampreglement Deltager krav: Se vedhåftede oversigt. Tilmelding: Kan kun ske via forbundets online tilmelding: Max antal deltagere: 200 Tilmeldingsfrist: 27. august 2010 Tilmeldingsgebyr: 220 kr. pr deltager, husk at pçfäre klub pç betaling Overnatning og pris: Ingen overnatning. Der henvises til hoteller og vandrehjem ved idråtscenteret Mulighed for bespisning: Cafeteria/restaurant i Fredericia IdrÅtscenter. Entre: EntrÑ kr. 30,-. BÄrn under 7 Çr gratis. Konto til deltagergebyr: reg konto Kontakt person ved betaling: Mogens L. Bjerre, tlf , mail: Kontakt person fra arrangärklub for yderligere spärgsmçl Freddie Larsen, Fredericiavej 32, Sanddal, 7000 Fredericia. Tlf.: , mail: Deltagergebyr skal våre arrangär klub i hånde: 3. september 2010 Udsendelse af endelig orientering og deltagerliste: 12. september 2010 Vejning, (sted og tidspunkt kommer i endelig orientering): 16. september 2010 Udsendelse af klublister efter vejning, via , SMS og pç forbundets hjemmeside: 16. september 2010 Sidste frist for at komme med rettelser kl. 1830, evt opdaterede lister udsendes, via , SMS og pç forbundets hjemmeside: 17. september 2010 StÅvne dag: HoldledermÄde: StÅvne start: Frokost: Start efter frokost: LÄbende pråmieoverråkkelse Forbehold for dato og tidspunkt VIGTIGT Det er kun den klubansvarlige der mç tilmelde, lave Åndringer eller tråkke deltagere til ståvnet. Alle klubber der Änsker at have deltagere til ståvnet skal informere StÅvneadministrator om hvem der er klub ansvarlig. Se vedhåftede holdledervejledning

2 DELTAGERKRAV KAMPSTÉVNER PR. 21/ Talent ståvner BÖRN JUNIOR SENIOR Minimum 8 Çr Maksimum 14 Çr 11 vundne kampe ved DTaF ståvner Ingen hovedkontakt Minimum 15 Çr Maksimum 17 Çr 11 vundne kampe ved DTaF ståvner Aldrig pç landshold Begynder ståvner BÖRN JUNIOR SENIOR Minimum 8 Çr Maksimum 14 Çr 1 Çrs medlemskab af en klub under DTaF, hvor der kan fremvises Licens Maksimum 10 vundne Kampe ved DTaF ståvner MÇ ikke have kåmpet talent ved DTaF ståvne/dm Kval./DM eller internationale ståvner pç talentniveau. Ingen hovedkontakt Minimum 15 Çr Maksimum 17 Çr 1 Çrs medlemskab af en klub under DTaF, hvor der kan fremvises Licens Maksimum 10 vundne kampe ved DTaF ståvner MÇ ikke have kåmpet talent ved DTaF ståvne/dm Kval./DM eller internationale ståvner pç talentniveau. Ingen hovedkontakt Minimum 18 Çr 11 vundne kampe ved DTaF ståvner Ikke våret pç landshold som senior de sidste 3 Çr Minimum 18 Çr 1 Çrs medlemskab af en klub under DTaF, hvor der kan fremvises Licens Maksimum 10 vundne kampe ved DTaF ståvner MÇ ikke have kåmpet talent ved DTaF ståvne/dm Kval./DM eller internationale ståvner pç talentniveau. Ingen hovedkontakt. Deltagerens alder den 31. december 2009 er gåldende ved ståvnedeltagelse i 2009, alderen den 31. december 2010 er gåldende for deltagelse ved ståvner i 2010 osv. Landshold defineres som de kåmpere der er pç den officielle landsholdsliste, men ikke de der er pç bruttolandshold/talenthold osv. NM betragtes som et internationalt ståvne i denne opgärelse. DTaF StÅvneadministrator skal spärges sçfremt er i tvivl om landsholds status. For MON ståvner gålder at det er alder pç ståvnedag der er gåldende

3 DISPENSATIONS MULIGHEDER FOR DELTAGERKRAV KAMPSTÉVNER PR. 15/ Dispensations ansägninger til de gåldende Deltagerkrav ved KampstÅvner skal sendes til DTaF s ståvne administrator, via DTaF har som mçl, at antallet af dispensationer skal våre sç lavt som muligt. AnsÄgninger fra forbundets landsholdtrånere, talentudviklings trånere og Ävrige udpegede fra DTaF, der omhandler kåmpere pç DTaF officielle hold, vil normalt blive positivt behandlet. DTaF klubber kan ligeledes ansäge om dispensation, men mç forvente at der vil gives meget fç dispensationer fra deltager kravene. Der kan ikke säges dispensation til, at deltage pç lavere niveau end det, kåmperen normalt skal deltage pç. Eksempelvis vil en senior kåmper ikke fç lov til kåmpe i junior råkken, eller en talent i begynderråkken. SpÄrgsmÇl omkring dispensationer, skal sendes til forbundets ståvne administrator.

4 GÅldende vågtklasser pr. 1. januar 2010 Gruppe StÅvne type Ultra Fin Fin Fly Bantam Feather Light Welter Light middle Middle Light heavy Piger Beg/Tal Piger DM Drenge Beg/Tal Drenge DM Junior Beg/Tal damer Junior DM damer Junior Beg/Tal herre Junior herre DM Senior damer Senior damer Senior herre Beg/Tal DM Alle Heavy

5 Holdleder vejledning ved DTaF kampståvner pr. 22. maj 2010 Alle klubber skal op til kampståvnet meddele DTaF StÅvneadministrator(STA), hvem der er klubansvarlig for tilmeldinger, Åndringer og afbud for deltagerne til ståvnet. Indvejning: Kun holdledere, som er klubansvarlig, kan stille sig i kä til indvejning - der bliver ingen liste, som man kan skrive sig pç. SÇfremt holdleder ikke kan deltage i indvejning skal der inden indvejning fremsendes til StÅvneadministrator, hvem der er ansvarlig for indvejning. Det betyder samtidig, at holdlederen er ansvarlig for at alle klubbens kåmpere er mädt ind og samlet er klar til indvejning nçr det bliver klubbens tur til at komme ind. Holdleder kan udpege en af modsat kän, til at hjålpe ved indvejning. Eks. holdleder er mand og beder en dame om at hjålpe ved vejning af damer. Dette oplyses af holdleder overfor den ansvarlige fra DTaF. BÄrn og juniorer har Ñt forsäg pç vågten. Holder kåmperen ikke den tilmeldte vågtklasse rykker kåmperen en vågtklasse op eller ned. Senior har 2 forsäg. Holdlederen fälger med ind og har pligt til at notere kåmperens vågt ned pç den udleverede seddel. Det er udelukkende holdlederen der mç våre tilstede ved indvejning. Vejningen foregçr som udgangspunkt i undertäj og evt. t-shirt. Der gives 100g for undertäj. SÇfremt anvisninger fra den ansvarlige fra DTaF ikke fälges, diskvalificeres/bortvises kåmper/holdleder og der sker indberetning til STA. Éndring af de udsendte klubsedler: Det er holdlederens opgave, at kontrollere alle klubbens oplysninger og at kontrollere at klubbens kåmpere er korrekt placeret, Åndringerne sendes til STA, indenfor de fastsatte frister. Holdleder skal våre tilmeldt DTaF SMS service. Der vil ikke kunne ske Åndringer lärdag af det udsendte materiale. StÅvnedag: Ved holdledermäde er det en holdleder fra hver klub der mç mäde op. Det er kun pç dagen registrerede holdledere der kan forespärge ved ståvneleder(stl) 2 holdledere kan gratis tilmeldes kampdagens SMS service, alle Åndringer, pauser osv udsendes via SMS Protester kan kun afleveres af dagens registrerede holdledere Afbud skal komme fra holdleder.

6 Gebyr og deltagerpolitik i forbindelse med stävner Gebyr for manglende licens: Gebyr for manglende pas: Gebyr for manglende eller ikke vellignende pasbillede: Politik ved indvejning kamp: Gebyr for skift af klasse i kamp: Gebyr for skift af klasse/gruppe/figur i teknik: Gebyr ved for sen tilmelding: 1. gang i et licensçr: Gebyr og advarsel samt markering i pas. Betales gebyr ikke mistes deltagelsen i ståvnet og pas inddrages, hvorefter sekretariatet orienteres/tilsendes pas. Pas returneres til klub efter betaling af licens. 2. gang i et licensçr (checkes ved markering i pas): Afvisning af tilmelding. Opstillingsgebyr mistes. Pas inddrages, hvorefter sekretariatet orienteres/tilsendes pas. Pas returneres til klub efter betaling af licens. Dispensationsmulighed omkring licensperiodes start f.eks. 1/1-31/1 af hensyn til evt. arbejdspres i sekretariat. Det skal dog dokumenteres at indbetaling er sket til forbundet ved forevisning at kvittering. Ved manglende licens resten af Çret, vil udskrift fra forbundets medlemskartotek accepteres som dokumentation for at licens er betalt. Gebyr og advarsel. Person skrives pç liste af ståvneledelsen. Ved manglende foto opkråves kr. 100,- Ved ikke vellignende pasbillede gives advarsel 1. gang og gebyr som ved manglende billede 2. gang. VÅgten for bärn og juniorer ved färste indvejning er den for ståvnet gåldende, der kan ikke vejes ind igen. Undtaget er dog internationale ståvner ved DTaF regi, hvor WTF regler fälges. det gålder pt.wctt og ISO Seniorer kan forsäge ny indvejning 1 gang. Anden vejning er den gåldende. Undtaget er dog internationale ståvner ved DTaF regi, hvor WTF regler fälges. Senest 5 dage (mandag) fär ståvne: 50% af tilmeldingsgebyr 4 dage til ståvnedag: 100% af tilmeldingsgebyr BÄrn og juniorer er gebyr fri ved vågtskift Der betales gebyr ved skift af vågtklasse for seniorer. Gruppeskift ved manglende modstandere er gebyrfrit. Senest 5 dage (mandag) fär ståvne: 50% af tilmeldingsgebyr 4 dage til ståvnedag: 100% af tilmeldingsgebyr Der betales gebyr ved skift af vågtklasse for seniorer. Gruppeskift ved manglende modstandere er gebyrfrit. Figurskift 6 dage fär og til ståvnedag 50% af tilmeldingsgebyr 100 % af tilmeldingsgebyr, sçfremt tilmelding sker efter ståvnets sidste tilmeldings dato. Dog max kr. Tilmelding foretages via ståvneadministrator. StÅvnelederen kan afvise eftertilmelding bl.a. hvis dette vil medfäre at der skal bruges flere baner for at ståvnet kan afvikles inden for tidsrammerne. Ved teknikståvner kan eftertilmelding ogsç afvises, hvis

7 Gebyr ved protest: Manglende deltagergebyr ved ståvner: Registrering af advarsler: Registrerings politik ved teknik ståvner: Venteliste administration: Tilbagebetaling af deltagergebyr: Indbydelse til endelig tidsplan med råkkefälge for grupper er lavet. Ved indgivelse af protest, betales et gebyr pç 200 kr. Gebyr tilbagebetales sçfremt protesten godkendes. Ved afvisning af protest tilbage betales gebyret ikke. Protest skal afleveres skriftligt pç DTaF s officielle skema til protester. SÇfremt deltagergebyr og evt. betaling for overnatning til arrangärklub ikke er betalt, senest en uge efter sidste tilmeldingsfrist, vil ståvneadministrator rykke medlemsklub for den manglende betaling. Et gebyr opkråves af klubben ved ståvne indvejning / registrering. SÇfremt der ikke er betalt 1 uge fär ståvne, kan ståvneadministratoren afvise ståvne deltagelse. Forseelser der kun giver advarsel ved 1. gangs forseelse registreres pç ståvne pcáerne, sçledes efterfälgende ståvnelederen kan se og 1. advarsel er givet. Klubber/deltagere der ikke har afleveret pas og dermed er registreret inden lärdag kl senest, slettes af deltagerlisten og mister deltagergebyret. StÅvneadministrator kan til et ståvne, fastsåtte et max antal ståvne deltagere. Tilmelding vil sçdanne tilfålde våre efter färst til mälle princippet. Deltagere der kommer pç venteliste fçr besked via fra ståvneadministrator. Senest 1 uge efter sidste tilmeldingsfrist, skal arrangärklub have tilmeldingsgebyr i hånde, efter denne dato vil deltagere der ikke er betalt for, blive flyttet bagerst pç ventelisten. Ventelisten administreres af DTaF s ståvne administrator, alle spärgsmçl omkring ventelisten skal rettes til ståvneadministrator. Ved afbud indtil 8 dage fär ståvne, refunderes hele deltagergebyret, ved senere afbud refunderes deltagergebyr ikke. Dog refunderes deltagergebyr sçfremt der ikke er en modstander til ståvnet. StÅvnelederen / StÅvneadministratoren. Kontrol/opkrÅvning foretages af: GebyrfastsÅttelse: Gebyr Kr. 200,00 (IKKE incl. licens!!!) Gebyret er fastsat af hovedbestyrelsen. Godkendt af Dansk Taekwondo Forbunds Hovedbestyrelse den 21/

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 17. september 010 Gladsaxe Taekwondo Klub Samheon Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç

Læs mere

Indbydelse til MOO SA Kamp CUP - Skanderborg

Indbydelse til MOO SA Kamp CUP - Skanderborg Arrangør: Skanderborg Taekwondo Klub Dato: 03-10-2015 Sted: Niels Ebbesen Hallen Højvangens Torv 4 8660 Skanderborg Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske veste, alle

Læs mere

ONLINE TILMELDING DTAF TEKNIK STÆVNER Ver01

ONLINE TILMELDING DTAF TEKNIK STÆVNER Ver01 Dansk Taekwondo Forbund(DTaF) er ved at udvikle et nyt Dansk online tilmelding til Stævnebrug, det er det samme system som allerede nu bruges til kurser og lejre. Stævne tilmelding er baseret på DTaF licens

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB AFSNIT 4 DTAF S KAMPREGLEMENT

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER... 1 AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG... 1 AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB... 1 AFSNIT

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Du kan købe medlemskab og lokalt medlemskab via Herning Kommunes hjemmeside til de fleste aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015. 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14

AaB Ishockey. Kontingentcirkulære 2015/2016. Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015. 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14 Kontingentcirkulære 2015/2016 Ver. 20150617 Vedtaget af bestyrelsen 18. juni 2015 520150617 Kontingentcirkulære 2012-2016 Side 1 af 14 Kontingentcirkulære for AaB Ishockey Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere