Nyttig information for Stilling IF badminton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyttig information for Stilling IF badminton"

Transkript

1 Nyttig information for Stilling IF badminton OPGAVER/ARRANGEMENTER UDOVER NORMAL TRÆNING/TURNERING: 1. Natbadminton a. Reservere hallen; der skal være 1-2 trænere plus 1-2 forældre om natten; sørge for at der er mad/kage/frugt for aften og nat plus lidt morgen mad. Tidsrum kl 19:30-7: Klubmesterskab a. Reservere hal, sørge for tilmeldinger inkl forældre til efetrfølgende spisning, program laves sammen med træneren 3. Tarmturen a. Reservere Tarm-hallerne, få tilmeldinger, få hente/bringe på plads 4. Hjælp ved OK-benzin dag ved Brugsen a. Indkalde forældre til vagter af 1-2 timers varighed en aftermiddag fra kl Hjælp ved Danmarks Højeste Cykelløb a. Indkalde forældre til at tage 2-3 timers vagter/opgaver 6. Hjælp til Skanderborg Halvmaraton a. Indkalde forældre til at tage 2-3 timers vagter/opgaver 7. Afvikle stævne i Stilling Hallen a. Reservere hal, sætte baner op, betjene kamp-program, stå til rådighed for ad hoc problemer. 2 mand per dag. BESTYRELSENS OPGAVER: Formand: - Koordinere bestyrelsens arbejde og formulere visioner for afdelingen - Indkalde til og lede bestyrelsesmøderne samt sikre kontinuitet - Deltage i møder med hovedbestyrelsen - Skrive månedsbrev Næstformand: - Stedfortræder for formand - Sørge for kontakt og tilmeldinger til DGI og DBF - Indkøb og salg af tøj med klub logo

2 Kasserer: - Føre regnskabet - Betale regninger - Rykke for manglende kontingent indbetalinger Bestyrelsesmedlem/ansvar for ungdomsafdeling/turneringshold: - Have tæt kontakt til træneren og tage temperaturen - Tilmelde hold til turneringer og stille hold - Modtage og videresende invitationer til stævner og lejre - Checke op om betalinger overfor kassereren Bestyrelsesmedlem/ansvar for motionister: - Checke op om betalinger overfor kassereren - Står for indkøb og administration af bolde - Evt arrangementer for motionister Bestyrelsesmedlem/ansvar for senior: - Kontaktperson overfor Vorup i SSV-samarbejdet - Evt opbygge ungt hold fra egne rækker Bestyrelsesmedlem/sekretær: - Skrive mødereferater - Opdatere hjemmeside - Sørge for meddelelser/annoncer til Ugebladet Bestyrelsesmedlem: - Deltage i bestyrelsesmøder - Udføre ad-hoc opgaver ifm Arrangementer - Skrive artikler og tage fotos ved arrangementer Suppleant: - Opdatere hjemmeside - Skrive artikler og tage fotos ved arrangementer KONTAKTER: Hovedformand i SIF: Ulrik Dam Lauersen, Tlf Ulrik har mange kontakter, og kan hjælpe med mange ting.

3 Cafeteria, Stilling Hallen: Jette Damsgaard. Tlf.nr ; Aftal arrangementer i Hallen. Pedel på Stilling skole: Flemming Hansen. Det er Flemming som styre hallen. Der er som bekendt kommet et nyt låse system i hallen, som foregår elektronisk. Så snart vi har en dato og tidspunkt for en aktivitet, om det er et enkeltstående arrangement eller det køre gentagende gange. Så plejer jeg at sende en mail/sms til Flemming og hallen bliver låst op. I de få tilfælde det har vist sig ikke at fungere, så har jeg ringet til ham og han kan låse hallen op hjemme fra sin computer. Vi har fået 4 brikker så vi selv kan låse op. Trænerne har hver en. Henrik har en og Jeg har en, som Jannik ligger inde med i øjeblikket. Mail: Mobil: Pedel Niels Ebbesen hallen: Flemming. Når vi går igang med Teknik træning så kontaktes Flemming for dette og han sørger for der er åbent i hallen. Mobil nr SIF s venner som vi er i kontakt med vedr. OK arrangementer og når vi søger tilskud til f.eks. Tarmturen og LM Kontakten hedder Janick. Mail adr. Tarm turen er booket til kommende sæson. kontakten i Tarm idrætscenter hedder Per Østergaard mail er tlf nr Haltids kordinator, Lars Jørgensen som står for alt hal tids kordination i Skanderborg kommune har mail Der kommer en mail på når der er tid til booking af hal tider til næste sæson. Der er også er vejledning med om hvordan man skal gøre det. Ugebladet som jeg primært bruger når noget skal i avisen. Mail: Trænere: Mikkel Assing, mail: Andreas Riisgaard-Dam, mail:

4 Stillingbadminton formands mail er Password til denne mail adr, er Formand1 Her kommer alt info fra DGI, DBF og kontakter fra det offentlige: DGI kontakt for skolebadminton: Projektleder for badminton i skole og SFO Rune Svenningsen DGI Østjylland Badminton Tlf STÆVNER: Spilleren skal oprette en profil, og kan derpå tilmelde sig relevante stævner. Klubben betaler det halve til stævner, men du betaler selv i første omgang, her skal du gemme kvittering så du kan få penge tilbage. Forældrene sørger selv for kørsel og der skal være en voksen i hallen, kan aftales indbyrdes hvis der er flere af sted. Du skal tilmeldes badmintonpeople hvis du vil med til et stævne, er ikke helt sikker på det behøves ved begynderstævne. For at deltage skal du kunne serve og ramme bolden. Når du er på badmintonpeople kan du klikke øverst oppe på sæsonplan, dernæst klikke på forbund dernæst badminton Midtjylland, klik på den næste og dernæst DGI Østjylland og på søg, så kommer alle stævner op, dog ikke begynderstævne. De der er på badmintonpeople kender sikkert søgesystemet. Fra denne sæson kan vi også finde holdturnering ungdom på badmintonpeople. Begynderstævner: DGI Østjylland afholder en del begynderstævner i løbet af sæsonen. Det er ikke pointgivende stævner for "begyndere" og en god måde at starte op på til stævne. Der spilles på kort tid forholdsvis mange kampe. Tidligere var det ikke tilladt at have point, når man tilmeldte sig disse stævner, men nu er det tilladt at have point med fra holdkampe i mindre omfang. Så hvis du er en af de U11 spillere, som taber flere kampe end du vinder i holdkampe vil tilmelding være ok. Overvej at tage dit hold med til begynderstævne. Her er listen over stævner: _[a34993].aspx

5 DGI klubstævner: En række klubber afholder DGI klubstævner, som vi opfordrer til at deltage i. Den samlede oversigt kan findes her: omsst%c3%a6vner_dgi_%c3%98stjylland_ _[a21397].aspx Egne stævner: I 2013/2014 havde SIF 4 stævner. Man ansøger DBF/DGI om at få lov, da de er eftertragtede pga indtægtsmulighederne. Man skal kunne betjene et bestemt program under stævnerne. Pt har Jannik Ø taget sig af dette. DGI-HOLDTURNERING: Arne Tophøj, Thorsager-Rønde IF er en vigtig person. For at give spillerne en god oplevelse af en holdkamp er her nogle retningslinjer mht. afvikling. Det er den arrangerende klub (klubben som lægger hal til), som har alle forpligtelser: Gøre hallen klar til badminton Have holdkort udskrevet (kan udskrives fra Badmintonpeople) Sørge for bolde Notere resultater på holdkortene Indtaste resultater på Badmintonpeople alle sæt og cifre skal indtastes senest mandag aften (kræver administrationsrettigheder på BP) Opbevare holdkort i klubben til evt. brug ved protester. Klargøring til holdkamp: Du skal udskrive alle holdkort til en runde som arrangør også de holdkort, som involverer 2 fremmede klubber. Det gøres ved at gå ind på Badmintonpeople under Indtast resultat og hente holdseddel ved at indtaste fx kamp nr. Holdsedlen kan udfyldes med navne inden udskrift eller udskrives uden navne, som påføres manuelt. Spiller-id. eller fødselsdag på alle holdkampsedler: For at der ikke skal opstå tvivl om spillerens identitet, skal Spillerid./førselsdag skrives på alle anvendte spille: 1. S Rasmus Tophøj 2. S Xxx Yyy

6 Osv er et spiller-id. Det er bygget op med år/mdr./dato-løbenr. Spilleren er altså fødet den er en fødselsdato bruges hvis spiller-id. Ikke er kendt. Efter endt holdkamp skal holdkort underskrives af holdledere og dette gemmes i tilfælde af evt. uoverensstemmelser af resultatindberetningen. Arrangerende klub bestemmer selv, om resultater indtastes i hallen i forbindelse med kampen eller om dette sker senere dog senest mandag aften af hensyn til opdatering af ranglister på Badmintonpeople! Golden set: Ved uafgjort 3 3 spilles et golden set. Det er en double en ny konstellation, som ikke er anvendt tidligere i holdkampen. Vinderen af golden set vinder kampen 4 3. Golden set spilles ikke nødvendigvis i forlængelse af sidste kamp, hvis det udsætter kampplanen for alle hold. Kan I så fald spilles efter anden holdkamp den pågældende dag. Arrangørklubben bestemmer gerne under hensyntagen til de øvrige klubbers interesse hvilken rækkefølge kampene skal afvikles i. Der kan være forskellige typer stævnerunder, som med fordel kan afvikles på forskellig vis (se senere). Resultatindtastning på Badmintonpeople: En spillet kamp indberettes med de rigtige cifre på BP. Husk at trykke GEM! Hvis man laver en fejl i indberetningen, kan det ikke rettes af klubben, når man har godkendt resultatet. Turneringslederen kan da åbne kampen igen En ikke spillet kamp, som det ene har vundet indberettes med Afgjort uden kamp (afbud/udeblivelse). Kampe som udsættes skal ikke indberettes, men påsættes ny spilletid Hvis det ene hold mangler en spiller anvendes Ikke fremmødt som spillernavn Hvis det ene hold har anvendt en spiller, som ikke er oprettet på Badmintonpeople, skal holdets kontaktperson (og turneringslederen

7 som Cc:) kontaktes, så spilleren bliver oprettet. En klubadministrator kan kun oprette spillere i egen klub. Hvis det ikke lykkes at få oprettet spilleren inden mandag aften må kampen indberettes med ukendt spiller, som efterfølgende skal rettes af den klub, som spilleren kommer fra Hvis begge hold har anvendt færre spillere end det nødvendige, kan der forekomme situationer, hvor der ikke er spillet 6 kampe. Det vil da være ok, kun at indtaste de spillede kampe Hvis 2 hold udebliver fra en stævnerunde, skal begge hold tildeles 0 point. Kontakt da turneringslederen, da man ikke kan gøre det på normal vis (hvis man skriver 0 0, får begge hold et point) Indtastning af holdopstilling på Badmintonpeople: En ny facilitet er indtastning af holdopstilling for udeholdet, som i denne sammenhæng en den klub, som ikke er arrangør. Det er muligt at indtaste holdopstilling, og den bliver synlig, når hjemmeholdet har indtastet deres opstilling. Kan fx bruges af en holdleder, som ikke selv er til stede i hallen den pågældende dag. Det er en god idé at udskrive opstillingen, da arrangørforeningen kun kan se den, hvis de har netforbindelse i hallen. Evt. ændringer i den indtastede opstilling, fx ved sygdom, kan rettes frem til kampstart. Opdatering af Badmintonpeople: Hvis der opstår uoverensstemmelser om spilletidspunkt, er Badmintonpeople altid den, som gælder. En mundtlig aftale om flytning af kamptidspunkt er derfor først endeligt gældende, når Badmintonpeople er opdateret. Hvis en kamp flyttes kan der ske følgende: Der aftales straks nyt tidspunkt, som rettes på Badmintonpeople af en klubadministrator ellers kan turneringslederen gøre det Kampen flyttes, men tidspunkt ikke aftalt endnu. Kampen kan så stå på BP uden kamptid (en kampdato i parentes er ikke endelig afklaret) Procedure ved afbud/udeblivelse: For at få en turnering med færrest mulige udeblivelser/afbud har det forskellige konsekvenser at melde afbud eller udeblive fra kampe: Kr. 500,- ved udeblivelse fra en spillerunde, dvs. ingen afbud Kr. 200,- ved afbud senere end kl. 18 dagen før Kr. 100,- ved afbud til en spillerunde i gentagelsestilfælde for samme hold fordobles bøden

8 Kr. 100,- ved manglende indtastning af resultater eller manglende oprettelse af spillere på Badmintonpeople. Der gives dog en advarsel til klubben ved første forseelse Hvordan meldes afbud: Telefonisk besked til den anden klub find holdleder på Badmintonpeople under informationer om kampen Mail eller i nødstilfælde en sms som er besvaret af modparten. Det er altså ikke nok at skrive en mail eller sms, den skal også være registreret modtaget Ved afbud i stævnerunder skal følgende informeres: o Modstanderholdene o Den arrangerende klub også selv om man ikke skal spille mod dem, da det kan have indfllydelse på afviklingen o Turneringslederen fra DGI, dvs. Arne Tophøj,

9 FAQ - Ofte stillede spørgsmål: 1. Hvad betyder det at stille op i styrkeorden? o Det betyder, at den bedste spiller er 1. single, næstbedste er 2. single osv. Bedste par, men ikke nødvendigvis de 2 bedste spillere (1. og 2. single) spiller 1. double osv. 2. Kan styrkeorden ændre sig fra kamp til kamp? o Fra en weekend til en anden JA o Fra 1. til 2. holdkamp i en stævnerunde NEJ. 3. Skal man følge ungdomsklassifikationen mht. styrkeorden o Nej ikke i alle tilfælde ungdomsklassifikationen fortæller ikke i alle tilfælde hvilken spiller som er bedst. Antallet af stævner kan variere, og der kan være forskel på, hvor point er opnået (single, double eller mix) og styrken på sine doublemakkere kan gøre billedet uklart. I de fleste tilfælde er ungdomsklassifikationen dog en god pejling for styrkeforholdet 4. Skal piger altid spille de(n) sidste singler i en kamp o NEJ altid i styrkeorden uanset køn 5. Må et hold skifte ud af spillere mellem første og anden holdkamp i en stævnerunde? o Ja det må de gerne. Dog skal samme styrkeorden anvendes i den nye holdkamp 6. Må man skifte doublekonstellation mellem første og anden holdkamp o Ja det må de gerne de nye konstellationer skal være i styrkeorden. Der må ikke byttes rundt på de samme doubler, da de så ikke er i styrkeorden 7. Må en spiller nøjes med at spille single eller double o Ja der må anvendes i alt 8 spillere på 4 mandshold, så der kan være spillere, som kun spiller en kategori

10 8. Må alle spille på holdtypen 4 spillere? o Ja der er ingen regler for sammensætningen af drenge og piger, dog gælder der regler for, hvordan holdet må sættes sammen: o Holdets pointtal skal overholdes (se skema) o Holdets bedste spillers niveau skal overholdes o Holdets næstbedste spillers niveau skal overholdes 9. Må en yngre spiller spille på ældre hold? o JA man må spille en aldersgruppe over den man tilhører - også her tæller klassifikationen en lavere, fx en U13A spiller tæller som en U15B spiller. Der må kun være en yngre spiller på holdet, medmindre der er indhentet dispensation 10. Må en ældre spiller spille på yngre hold? o JA hvis det er C- og D-rækkehold og styrkeforholdet er indenfor rammerne 11. Hvis et hold kun er 3 spillere, må en af spillerne da spille 2 singlekampe og ingen doublekampe? o NEJ der kan kun være en single, som tæller i regnskabet. Hvis et hold mangler en spiller har man tabt 4. single og 2. double. Klubberne kan dog aftale, at spille en 4. single, for at få spillet nogle flere kampe, men den kan ikke indberettes ved indtastning 12. Kan et hold med kun 2 spillere stille op til holdkamp? o JA og de stiller da op i 1. single, 2. single og 1. double. Hvis de vinder alle 3 kampe ender kampen 3-4, 13. Må en spiller spille for flere klubber? DGI s reglement siger følgende: 14. Hvem er tilladt at bruge som reserver ved sygdom, skader mv.?

11 o DGI s reglement siger følgende: o Hvis skaden sker under en holdkamp, fx i double, må en ny spiller indtræde i single. 15. Må en reserve være bedre end dem, der er på holdet? o JA hvis han ikke gør holdet ulovligt, er der ingen regler, som forhindrer en stærkere spiller i at deltage på holdet Listen er tænkt som en, der kan udvides med netop dit spørgsmål!

12 Stævnerunder: 3 hold som spiller alle mod alle: Arrangørklub spiller normalt første og tredje holdkamp, så de tilrejsende hold har mindst ventetid 3 hold alle mod alle kan godt give en del ventetid, men normalt går det bedst, hvis der er færrest mulig skift mellem single og double, så rækkefølgen kunne være: o 1 2 double o 1 2 single o 2 3 single o 2 3 double o 1 3 double o 1 3 single 4 hold som spiller 2 holdkampe hver: Kampene afvikles parvis. Hvis der fx er 6 baner, kan hele hallen udnyttes på denne måde: o 1 2 spiller doubler på 2 baner o 3 4 spiller single på 4 baner o 3 4 spiller doubler på 2 baner o 1 2 spiller single på 4 baner o Og så fremdeles i næste runde Hvis der er 5 baner, kan man fx spille sådan her: o 1 2 spiller double o o o o o o o 3 4 spiller double 1 2 spiller single 3 4 spiller single 1 3 spiller single 2 4 spiller single 1 3 spiller double 2 4 spiller double 5 hold som spiller 2 holdkampe hver: Denne model kræver lidt mere planlægning, da der er et oversidder hold med her, men følgende er en god mulighed med 6 baner til rådighed: 1. single 2. single 3. single 4. single 1. double 2. double A B

13 C D A E B C D - E Afhængig af kampenes forskellige længde, kan det selvfølgeligt blive nødvendigt at springe i kampenes rækkefølge. 6 hold som spiller 2 holdkampe hver: Vi har nogle enkelte puljer, hvor 6 hold spiller 2 holdkampe hver. Her anbefaler vi, at der skal være mindst 6 baner, hvis alle hold skal møde ind fra start. Det kunne se sådan ud med 5 baner: 1. single 2. single 3. single 4. single 1. double 2. double A B C D E F A - C B E D - F Det kunne se sådan ud med 6 baner: 1. single 2. single 3. single 4. single 1. double 2. double A B C D E F A - C B E

14 D - F Det vil være fint, hvis arrangerende klub sender en kampplan ud inden runden, så holdene ved, hvordan der bliver spillet den pågældende dag, så hold ikke skal sidde unødvendigt længe og vente. Cafeteriafaciliteter: Det er forskelligt, hvilke cafeteriafaciliteter, som klubberne kan byde på. Det vil være en fin service overfor de fremmede hold at meddele, hvis det ikke er muligt at købe noget i hallen, hvor de skal spille. Der arbejdes på en generel oversigt, men der kan også være forskel fra gang til gang. Omvendt vil det så også være fint, at man ikke slæber en kæmpe frokostkurv ind i haller, hvor der faktisk sælges mad og drikke. Hvis spillerne alligevel ikke køber noget, kan man jo ikke fortænke cafeteriet i, at de ikke gider holde åbent.

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople.

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. For at tilmelde dig stævnet kræver det at du har oprettet en profil på BadmintonPeople. Vejledningen til at oprette profil kan ligeledes hentes

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger.

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. Vejledning til BadmintonPeople Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. 1. Opret bruger Hvis du har fået en invitation tilsendt fra klubben

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Badmintonafdeling Og inviterer til Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Sted: Deltagere: Kategorier: Bolde: Allesøhallen, Søhusvej

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

ReglementforUngdomsklassifikationenibadm

ReglementforUngdomsklassifikationenibadm ReglementforUngdomsklassifikationenibadm inton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Vejledning Tilmelding til ny sæson

Vejledning Tilmelding til ny sæson Vejledning Tilmelding til ny sæson I forbindelse med overgangen til Klubmodul som nyt medlemssystem i Triton, er proceduren for tilmelding og betaling af svømmehold ændret. Denne vejledning beskriver trinvis

Læs mere

Viby Badmintonklub U15M. Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013. Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM

Viby Badmintonklub U15M. Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013. Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM U15M Lørdag/søndag den 17. - 18.august 2013 Viby Badminton Klub RESULTATPROGRAM Viby Badminton Klub byder velkommen til U15M stævne. Vi håber på nogle dage med gode kampe, stemning i hallen og høj intensitet.

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Uofficiel DM i Håndbold, Volleyball og Badminton 2010 i Aalborg

Uofficiel DM i Håndbold, Volleyball og Badminton 2010 i Aalborg Aalborg, den 15. februar 2010 DDI prøver får genopliver igen både Volleyball, håndbold og badminton med uofficiel DM i Aalborg, skulle gør efterår 2009, det blev ikke nogen gennemføre men prøve START arranger.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Indhold 1 Kom godt i gang... 4 Overordnet navigation på stævneplanner.dk... 4 Begreber i denne vejledning... 5 2 Før du opretter det første stævne...

Indhold 1 Kom godt i gang... 4 Overordnet navigation på stævneplanner.dk... 4 Begreber i denne vejledning... 5 2 Før du opretter det første stævne... 1 Indhold 1 Kom godt i gang... 4 Overordnet navigation på stævneplanner.dk... 4 Begreber i denne vejledning... 5 2 Før du opretter det første stævne... 6 Opret stævneansvarlige eller stævnekontaktpersoner...

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Elektronisk registrering

Elektronisk registrering Onsdag den 24. september 2014 i Svendborg Idrætshal Mandag den 29. september 2014 i Idrættens Hus, Odense Onsdag den 9. oktober 2014 i Ejbyhallen Import af spillere Alle klubber er i fuld gang med overførsel

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 17. september 010 Gladsaxe Taekwondo Klub Samheon Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Ny Skjern -regel afprøves til Skjern Bank Jule Cup 2013. VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Skjern Håndbold - U10 stævne 28.-29. december i Tarm Idrætscenter VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Hermed skal der lyde

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

BBC ønsker alle medlemmer et godt

BBC ønsker alle medlemmer et godt Brande Badminton Club December 2009 - Nummer 2-27. årgang Indhold Side 2: Aktivitetskalender Side 3: Formanden for BBC er fyldt 50 år U13 B hold BBC ønsker alle medlemmer et godt Side 4 Vindere af BBCs

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Gratis banebooking via BadmintonPeople

Gratis banebooking via BadmintonPeople Gratis banebooking via BadmintonPeople Med Banebooking via BadmintonPeople kan klubben nu nemt og effektivt udleje baner til klubbens medlemmer og motionister. Systemet giver fuld kontrol over hvilke baner,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2012 2013....... 5 Det får du for dit Kontingent.... 6 Nyt fra Ungdomsafdelingen..

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Indhold Bokspersonale. Procedurer i forbindelse med kampe. Hvem laver hvad. Dommertegn og straffe. Gennemgang af kamprapporten. Brug af computeren

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Elektroniske holdkort. Dansk Boldspil-Union DBU IT

Elektroniske holdkort. Dansk Boldspil-Union DBU IT Elektroniske holdkort Elektroniske holdkort Hvor udfyldes de? Holdkort kan udfyldes via: 1. DBU s Fodbold app 2.KlubOffice 3.KampKlar (Mit DBU) Hvordan kobles spillere på? Kun registrerede fodboldspillere

Læs mere

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice.

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Nye digitale værktøjer til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Det skal de, fordi det giver klubberne nogle nye muligheder og værktøjer,

Læs mere

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub d.31 maj 2015 Sted: Løbs afviklingen:

Læs mere

HåndOffice Brugeropret og bruger

HåndOffice Brugeropret og bruger HåndOffice Brugeropret og bruger Brugeropret... 3 E-mail til bruger... 5 Rediger bruger info... 6 Bruger typer... 8 Foreningsbruger... 8 Holdkortbruger... 8 App -bruger i HO... 9 Hvervs tilknytning - Foreningshverv...

Læs mere

Indbydelse til DM teknik 2011 - Fredericia

Indbydelse til DM teknik 2011 - Fredericia Promotor: Dansk Taekwondo Klub ArrangÄr: 04-11-2011 Fredericia Taekwondo Klub Dato: 26-11-2011 Sted: Strib Fritids- og Aktivitetscenter Ny Billeshavevej 1-3 Strib 5500 Middelfart Regler: DTaF s regler

Læs mere