Nyttig information for Stilling IF badminton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyttig information for Stilling IF badminton"

Transkript

1 Nyttig information for Stilling IF badminton OPGAVER/ARRANGEMENTER UDOVER NORMAL TRÆNING/TURNERING: 1. Natbadminton a. Reservere hallen; der skal være 1-2 trænere plus 1-2 forældre om natten; sørge for at der er mad/kage/frugt for aften og nat plus lidt morgen mad. Tidsrum kl 19:30-7: Klubmesterskab a. Reservere hal, sørge for tilmeldinger inkl forældre til efetrfølgende spisning, program laves sammen med træneren 3. Tarmturen a. Reservere Tarm-hallerne, få tilmeldinger, få hente/bringe på plads 4. Hjælp ved OK-benzin dag ved Brugsen a. Indkalde forældre til vagter af 1-2 timers varighed en aftermiddag fra kl Hjælp ved Danmarks Højeste Cykelløb a. Indkalde forældre til at tage 2-3 timers vagter/opgaver 6. Hjælp til Skanderborg Halvmaraton a. Indkalde forældre til at tage 2-3 timers vagter/opgaver 7. Afvikle stævne i Stilling Hallen a. Reservere hal, sætte baner op, betjene kamp-program, stå til rådighed for ad hoc problemer. 2 mand per dag. BESTYRELSENS OPGAVER: Formand: - Koordinere bestyrelsens arbejde og formulere visioner for afdelingen - Indkalde til og lede bestyrelsesmøderne samt sikre kontinuitet - Deltage i møder med hovedbestyrelsen - Skrive månedsbrev Næstformand: - Stedfortræder for formand - Sørge for kontakt og tilmeldinger til DGI og DBF - Indkøb og salg af tøj med klub logo

2 Kasserer: - Føre regnskabet - Betale regninger - Rykke for manglende kontingent indbetalinger Bestyrelsesmedlem/ansvar for ungdomsafdeling/turneringshold: - Have tæt kontakt til træneren og tage temperaturen - Tilmelde hold til turneringer og stille hold - Modtage og videresende invitationer til stævner og lejre - Checke op om betalinger overfor kassereren Bestyrelsesmedlem/ansvar for motionister: - Checke op om betalinger overfor kassereren - Står for indkøb og administration af bolde - Evt arrangementer for motionister Bestyrelsesmedlem/ansvar for senior: - Kontaktperson overfor Vorup i SSV-samarbejdet - Evt opbygge ungt hold fra egne rækker Bestyrelsesmedlem/sekretær: - Skrive mødereferater - Opdatere hjemmeside - Sørge for meddelelser/annoncer til Ugebladet Bestyrelsesmedlem: - Deltage i bestyrelsesmøder - Udføre ad-hoc opgaver ifm Arrangementer - Skrive artikler og tage fotos ved arrangementer Suppleant: - Opdatere hjemmeside - Skrive artikler og tage fotos ved arrangementer KONTAKTER: Hovedformand i SIF: Ulrik Dam Lauersen, Tlf Ulrik har mange kontakter, og kan hjælpe med mange ting.

3 Cafeteria, Stilling Hallen: Jette Damsgaard. Tlf.nr ; Aftal arrangementer i Hallen. Pedel på Stilling skole: Flemming Hansen. Det er Flemming som styre hallen. Der er som bekendt kommet et nyt låse system i hallen, som foregår elektronisk. Så snart vi har en dato og tidspunkt for en aktivitet, om det er et enkeltstående arrangement eller det køre gentagende gange. Så plejer jeg at sende en mail/sms til Flemming og hallen bliver låst op. I de få tilfælde det har vist sig ikke at fungere, så har jeg ringet til ham og han kan låse hallen op hjemme fra sin computer. Vi har fået 4 brikker så vi selv kan låse op. Trænerne har hver en. Henrik har en og Jeg har en, som Jannik ligger inde med i øjeblikket. Mail: Mobil: Pedel Niels Ebbesen hallen: Flemming. Når vi går igang med Teknik træning så kontaktes Flemming for dette og han sørger for der er åbent i hallen. Mobil nr SIF s venner som vi er i kontakt med vedr. OK arrangementer og når vi søger tilskud til f.eks. Tarmturen og LM Kontakten hedder Janick. Mail adr. Tarm turen er booket til kommende sæson. kontakten i Tarm idrætscenter hedder Per Østergaard mail er tlf nr Haltids kordinator, Lars Jørgensen som står for alt hal tids kordination i Skanderborg kommune har mail Der kommer en mail på når der er tid til booking af hal tider til næste sæson. Der er også er vejledning med om hvordan man skal gøre det. Ugebladet som jeg primært bruger når noget skal i avisen. Mail: Trænere: Mikkel Assing, mail: Andreas Riisgaard-Dam, mail:

4 Stillingbadminton formands mail er Password til denne mail adr, er Formand1 Her kommer alt info fra DGI, DBF og kontakter fra det offentlige: DGI kontakt for skolebadminton: Projektleder for badminton i skole og SFO Rune Svenningsen DGI Østjylland Badminton Tlf STÆVNER: Spilleren skal oprette en profil, og kan derpå tilmelde sig relevante stævner. Klubben betaler det halve til stævner, men du betaler selv i første omgang, her skal du gemme kvittering så du kan få penge tilbage. Forældrene sørger selv for kørsel og der skal være en voksen i hallen, kan aftales indbyrdes hvis der er flere af sted. Du skal tilmeldes badmintonpeople hvis du vil med til et stævne, er ikke helt sikker på det behøves ved begynderstævne. For at deltage skal du kunne serve og ramme bolden. Når du er på badmintonpeople kan du klikke øverst oppe på sæsonplan, dernæst klikke på forbund dernæst badminton Midtjylland, klik på den næste og dernæst DGI Østjylland og på søg, så kommer alle stævner op, dog ikke begynderstævne. De der er på badmintonpeople kender sikkert søgesystemet. Fra denne sæson kan vi også finde holdturnering ungdom på badmintonpeople. Begynderstævner: DGI Østjylland afholder en del begynderstævner i løbet af sæsonen. Det er ikke pointgivende stævner for "begyndere" og en god måde at starte op på til stævne. Der spilles på kort tid forholdsvis mange kampe. Tidligere var det ikke tilladt at have point, når man tilmeldte sig disse stævner, men nu er det tilladt at have point med fra holdkampe i mindre omfang. Så hvis du er en af de U11 spillere, som taber flere kampe end du vinder i holdkampe vil tilmelding være ok. Overvej at tage dit hold med til begynderstævne. Her er listen over stævner: _[a34993].aspx

5 DGI klubstævner: En række klubber afholder DGI klubstævner, som vi opfordrer til at deltage i. Den samlede oversigt kan findes her: omsst%c3%a6vner_dgi_%c3%98stjylland_ _[a21397].aspx Egne stævner: I 2013/2014 havde SIF 4 stævner. Man ansøger DBF/DGI om at få lov, da de er eftertragtede pga indtægtsmulighederne. Man skal kunne betjene et bestemt program under stævnerne. Pt har Jannik Ø taget sig af dette. DGI-HOLDTURNERING: Arne Tophøj, Thorsager-Rønde IF er en vigtig person. For at give spillerne en god oplevelse af en holdkamp er her nogle retningslinjer mht. afvikling. Det er den arrangerende klub (klubben som lægger hal til), som har alle forpligtelser: Gøre hallen klar til badminton Have holdkort udskrevet (kan udskrives fra Badmintonpeople) Sørge for bolde Notere resultater på holdkortene Indtaste resultater på Badmintonpeople alle sæt og cifre skal indtastes senest mandag aften (kræver administrationsrettigheder på BP) Opbevare holdkort i klubben til evt. brug ved protester. Klargøring til holdkamp: Du skal udskrive alle holdkort til en runde som arrangør også de holdkort, som involverer 2 fremmede klubber. Det gøres ved at gå ind på Badmintonpeople under Indtast resultat og hente holdseddel ved at indtaste fx kamp nr. Holdsedlen kan udfyldes med navne inden udskrift eller udskrives uden navne, som påføres manuelt. Spiller-id. eller fødselsdag på alle holdkampsedler: For at der ikke skal opstå tvivl om spillerens identitet, skal Spillerid./førselsdag skrives på alle anvendte spille: 1. S Rasmus Tophøj 2. S Xxx Yyy

6 Osv er et spiller-id. Det er bygget op med år/mdr./dato-løbenr. Spilleren er altså fødet den er en fødselsdato bruges hvis spiller-id. Ikke er kendt. Efter endt holdkamp skal holdkort underskrives af holdledere og dette gemmes i tilfælde af evt. uoverensstemmelser af resultatindberetningen. Arrangerende klub bestemmer selv, om resultater indtastes i hallen i forbindelse med kampen eller om dette sker senere dog senest mandag aften af hensyn til opdatering af ranglister på Badmintonpeople! Golden set: Ved uafgjort 3 3 spilles et golden set. Det er en double en ny konstellation, som ikke er anvendt tidligere i holdkampen. Vinderen af golden set vinder kampen 4 3. Golden set spilles ikke nødvendigvis i forlængelse af sidste kamp, hvis det udsætter kampplanen for alle hold. Kan I så fald spilles efter anden holdkamp den pågældende dag. Arrangørklubben bestemmer gerne under hensyntagen til de øvrige klubbers interesse hvilken rækkefølge kampene skal afvikles i. Der kan være forskellige typer stævnerunder, som med fordel kan afvikles på forskellig vis (se senere). Resultatindtastning på Badmintonpeople: En spillet kamp indberettes med de rigtige cifre på BP. Husk at trykke GEM! Hvis man laver en fejl i indberetningen, kan det ikke rettes af klubben, når man har godkendt resultatet. Turneringslederen kan da åbne kampen igen En ikke spillet kamp, som det ene har vundet indberettes med Afgjort uden kamp (afbud/udeblivelse). Kampe som udsættes skal ikke indberettes, men påsættes ny spilletid Hvis det ene hold mangler en spiller anvendes Ikke fremmødt som spillernavn Hvis det ene hold har anvendt en spiller, som ikke er oprettet på Badmintonpeople, skal holdets kontaktperson (og turneringslederen

7 som Cc:) kontaktes, så spilleren bliver oprettet. En klubadministrator kan kun oprette spillere i egen klub. Hvis det ikke lykkes at få oprettet spilleren inden mandag aften må kampen indberettes med ukendt spiller, som efterfølgende skal rettes af den klub, som spilleren kommer fra Hvis begge hold har anvendt færre spillere end det nødvendige, kan der forekomme situationer, hvor der ikke er spillet 6 kampe. Det vil da være ok, kun at indtaste de spillede kampe Hvis 2 hold udebliver fra en stævnerunde, skal begge hold tildeles 0 point. Kontakt da turneringslederen, da man ikke kan gøre det på normal vis (hvis man skriver 0 0, får begge hold et point) Indtastning af holdopstilling på Badmintonpeople: En ny facilitet er indtastning af holdopstilling for udeholdet, som i denne sammenhæng en den klub, som ikke er arrangør. Det er muligt at indtaste holdopstilling, og den bliver synlig, når hjemmeholdet har indtastet deres opstilling. Kan fx bruges af en holdleder, som ikke selv er til stede i hallen den pågældende dag. Det er en god idé at udskrive opstillingen, da arrangørforeningen kun kan se den, hvis de har netforbindelse i hallen. Evt. ændringer i den indtastede opstilling, fx ved sygdom, kan rettes frem til kampstart. Opdatering af Badmintonpeople: Hvis der opstår uoverensstemmelser om spilletidspunkt, er Badmintonpeople altid den, som gælder. En mundtlig aftale om flytning af kamptidspunkt er derfor først endeligt gældende, når Badmintonpeople er opdateret. Hvis en kamp flyttes kan der ske følgende: Der aftales straks nyt tidspunkt, som rettes på Badmintonpeople af en klubadministrator ellers kan turneringslederen gøre det Kampen flyttes, men tidspunkt ikke aftalt endnu. Kampen kan så stå på BP uden kamptid (en kampdato i parentes er ikke endelig afklaret) Procedure ved afbud/udeblivelse: For at få en turnering med færrest mulige udeblivelser/afbud har det forskellige konsekvenser at melde afbud eller udeblive fra kampe: Kr. 500,- ved udeblivelse fra en spillerunde, dvs. ingen afbud Kr. 200,- ved afbud senere end kl. 18 dagen før Kr. 100,- ved afbud til en spillerunde i gentagelsestilfælde for samme hold fordobles bøden

8 Kr. 100,- ved manglende indtastning af resultater eller manglende oprettelse af spillere på Badmintonpeople. Der gives dog en advarsel til klubben ved første forseelse Hvordan meldes afbud: Telefonisk besked til den anden klub find holdleder på Badmintonpeople under informationer om kampen Mail eller i nødstilfælde en sms som er besvaret af modparten. Det er altså ikke nok at skrive en mail eller sms, den skal også være registreret modtaget Ved afbud i stævnerunder skal følgende informeres: o Modstanderholdene o Den arrangerende klub også selv om man ikke skal spille mod dem, da det kan have indfllydelse på afviklingen o Turneringslederen fra DGI, dvs. Arne Tophøj,

9 FAQ - Ofte stillede spørgsmål: 1. Hvad betyder det at stille op i styrkeorden? o Det betyder, at den bedste spiller er 1. single, næstbedste er 2. single osv. Bedste par, men ikke nødvendigvis de 2 bedste spillere (1. og 2. single) spiller 1. double osv. 2. Kan styrkeorden ændre sig fra kamp til kamp? o Fra en weekend til en anden JA o Fra 1. til 2. holdkamp i en stævnerunde NEJ. 3. Skal man følge ungdomsklassifikationen mht. styrkeorden o Nej ikke i alle tilfælde ungdomsklassifikationen fortæller ikke i alle tilfælde hvilken spiller som er bedst. Antallet af stævner kan variere, og der kan være forskel på, hvor point er opnået (single, double eller mix) og styrken på sine doublemakkere kan gøre billedet uklart. I de fleste tilfælde er ungdomsklassifikationen dog en god pejling for styrkeforholdet 4. Skal piger altid spille de(n) sidste singler i en kamp o NEJ altid i styrkeorden uanset køn 5. Må et hold skifte ud af spillere mellem første og anden holdkamp i en stævnerunde? o Ja det må de gerne. Dog skal samme styrkeorden anvendes i den nye holdkamp 6. Må man skifte doublekonstellation mellem første og anden holdkamp o Ja det må de gerne de nye konstellationer skal være i styrkeorden. Der må ikke byttes rundt på de samme doubler, da de så ikke er i styrkeorden 7. Må en spiller nøjes med at spille single eller double o Ja der må anvendes i alt 8 spillere på 4 mandshold, så der kan være spillere, som kun spiller en kategori

10 8. Må alle spille på holdtypen 4 spillere? o Ja der er ingen regler for sammensætningen af drenge og piger, dog gælder der regler for, hvordan holdet må sættes sammen: o Holdets pointtal skal overholdes (se skema) o Holdets bedste spillers niveau skal overholdes o Holdets næstbedste spillers niveau skal overholdes 9. Må en yngre spiller spille på ældre hold? o JA man må spille en aldersgruppe over den man tilhører - også her tæller klassifikationen en lavere, fx en U13A spiller tæller som en U15B spiller. Der må kun være en yngre spiller på holdet, medmindre der er indhentet dispensation 10. Må en ældre spiller spille på yngre hold? o JA hvis det er C- og D-rækkehold og styrkeforholdet er indenfor rammerne 11. Hvis et hold kun er 3 spillere, må en af spillerne da spille 2 singlekampe og ingen doublekampe? o NEJ der kan kun være en single, som tæller i regnskabet. Hvis et hold mangler en spiller har man tabt 4. single og 2. double. Klubberne kan dog aftale, at spille en 4. single, for at få spillet nogle flere kampe, men den kan ikke indberettes ved indtastning 12. Kan et hold med kun 2 spillere stille op til holdkamp? o JA og de stiller da op i 1. single, 2. single og 1. double. Hvis de vinder alle 3 kampe ender kampen 3-4, 13. Må en spiller spille for flere klubber? DGI s reglement siger følgende: 14. Hvem er tilladt at bruge som reserver ved sygdom, skader mv.?

11 o DGI s reglement siger følgende: o Hvis skaden sker under en holdkamp, fx i double, må en ny spiller indtræde i single. 15. Må en reserve være bedre end dem, der er på holdet? o JA hvis han ikke gør holdet ulovligt, er der ingen regler, som forhindrer en stærkere spiller i at deltage på holdet Listen er tænkt som en, der kan udvides med netop dit spørgsmål!

12 Stævnerunder: 3 hold som spiller alle mod alle: Arrangørklub spiller normalt første og tredje holdkamp, så de tilrejsende hold har mindst ventetid 3 hold alle mod alle kan godt give en del ventetid, men normalt går det bedst, hvis der er færrest mulig skift mellem single og double, så rækkefølgen kunne være: o 1 2 double o 1 2 single o 2 3 single o 2 3 double o 1 3 double o 1 3 single 4 hold som spiller 2 holdkampe hver: Kampene afvikles parvis. Hvis der fx er 6 baner, kan hele hallen udnyttes på denne måde: o 1 2 spiller doubler på 2 baner o 3 4 spiller single på 4 baner o 3 4 spiller doubler på 2 baner o 1 2 spiller single på 4 baner o Og så fremdeles i næste runde Hvis der er 5 baner, kan man fx spille sådan her: o 1 2 spiller double o o o o o o o 3 4 spiller double 1 2 spiller single 3 4 spiller single 1 3 spiller single 2 4 spiller single 1 3 spiller double 2 4 spiller double 5 hold som spiller 2 holdkampe hver: Denne model kræver lidt mere planlægning, da der er et oversidder hold med her, men følgende er en god mulighed med 6 baner til rådighed: 1. single 2. single 3. single 4. single 1. double 2. double A B

13 C D A E B C D - E Afhængig af kampenes forskellige længde, kan det selvfølgeligt blive nødvendigt at springe i kampenes rækkefølge. 6 hold som spiller 2 holdkampe hver: Vi har nogle enkelte puljer, hvor 6 hold spiller 2 holdkampe hver. Her anbefaler vi, at der skal være mindst 6 baner, hvis alle hold skal møde ind fra start. Det kunne se sådan ud med 5 baner: 1. single 2. single 3. single 4. single 1. double 2. double A B C D E F A - C B E D - F Det kunne se sådan ud med 6 baner: 1. single 2. single 3. single 4. single 1. double 2. double A B C D E F A - C B E

14 D - F Det vil være fint, hvis arrangerende klub sender en kampplan ud inden runden, så holdene ved, hvordan der bliver spillet den pågældende dag, så hold ikke skal sidde unødvendigt længe og vente. Cafeteriafaciliteter: Det er forskelligt, hvilke cafeteriafaciliteter, som klubberne kan byde på. Det vil være en fin service overfor de fremmede hold at meddele, hvis det ikke er muligt at købe noget i hallen, hvor de skal spille. Der arbejdes på en generel oversigt, men der kan også være forskel fra gang til gang. Omvendt vil det så også være fint, at man ikke slæber en kæmpe frokostkurv ind i haller, hvor der faktisk sælges mad og drikke. Hvis spillerne alligevel ikke køber noget, kan man jo ikke fortænke cafeteriet i, at de ikke gider holde åbent.

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2013 2014....... 6 Hvad får man for Kontingentet.... 7 Nyt fra Ungdomsafdelingen....

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Indbydelse til MOO SA Kamp CUP - Skanderborg

Indbydelse til MOO SA Kamp CUP - Skanderborg Arrangør: Skanderborg Taekwondo Klub Dato: 03-10-2015 Sted: Niels Ebbesen Hallen Højvangens Torv 4 8660 Skanderborg Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske veste, alle

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Brande Badminton Club

Brande Badminton Club Brande Badminton Club December 2010 - Nummer 2-28. årgang Indhold Side 2: Forord ved formanden Aktivitetskalender Side 3: Badmintonstævner Side 4 Tilmelding til stævner Holdbilleder Side 5: Hilsen fra

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Informationsfolder 2015/16. Brøndby Bordtennis Club

Informationsfolder 2015/16. Brøndby Bordtennis Club Informationsfolder 2015/16 Brøndby Bordtennis Club Brøndby Bordtennis Club 2015/2016 - Version 2 Velkommen Vi håber, at den følgende information vil give jer et indtryk af Brøndby Bordtennis Club og klubbens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere