INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014"

Transkript

1 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

2 Skolens adresse, telefonnumre og FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej Ebeltoft Telefon: (kontor) (vagtlæreren) Web: Eleverne må gerne have mobiltelefoner med, men I skal vide, at der er meget dårlige modtageforhold her på skolen pga. Mols Bjerge. Vi kan kun ringe i mobiltelefon, hvis vi står oppe på bakken overfor skolen. I bedes ringe til eleverne i deres fritid. Dvs. I kan bedst træffe eleverne på deres telefoner i tidsrummene kl og kl

3 Program for ankomstdagen søndag d.11. august 2013 Kl Ankomst til Femmøller Efterskole Ved ankomsten skal du møde i Aulaen, hvor du vil få udleveret nøgle til dit værelse. Din kontaktlærer viser dig op på værelset. Inden kl skal du sørge for, at alle dine ting er kommet op på værelset. Din cykel skal være sat om i cykelskuret, og at du har været henne og få taget et billede. Under ankomsten er der Ta selv kaffe/te i Spisesalen. Kl Velkomst i Aulaen Her vil forstander og personale byde dig og dine forældre velkommen til Femmøller Efterskole. Når vi er et stykke henne i programmet, skal du ud og mødes med din kontaktgruppe. I får en opgave, som skal løses inden aften. Kl Forældrene og Bogruppe-/Kontaktgruppelærere mødes Skolehjemsamarbejdet startes. Lærerne har forskelligt at informere om. Der er mulighed for at give oplysninger om eleverne til kontaktlæreren. Kl. ca Vinker vi farvel til forældrene Kl Spisning i Spisesalen Kl Aftenprogram i Teatersalen

4 Tanker om et år på efterskole Når man skal starte på efterskole, går der masser af tanker gennem hovedet på én: Hvordan er de andre? Kan jeg holde ud at være hjemmefra? Kan jeg følge med i timerne? Er lærerne til at snakke med? Hvad med reglerne, hvordan var det lige, de var? Hvad forventer skolen og de andre elever af mig? Hvad forventer jeg selv? Hvad vil jeg egentlig gerne have ud af efterskoleopholdet? Og mange flere spørgsmål af den slags. Vi kan ikke sige dig, hvordan dit efterskoleophold bliver men vi ved med sikkerhed, at hvis du positivt deltager, bidrager og er med til at skabe året, så bliver det bedst muligt for dig og de andre. Skolen er en ramme, som I det nye elevhold skal fylde ud. I rammen får du mulighed for at deltage i god faglig undervisning, forpligtende fællesskab og masser af teater- og musikaktiviteter. Vi forventer af dig: At du kender vores husorden og dagsrytme og er indstillet på at følge dem. Husordenen og dagsrytme indeholder normer for, hvordan vi omgås hinanden og regler for, hvornår I skal gøre forskellige ting: F.eks. hvornår I skal op om morgenen, skal til spisning, skal gøre rent, skal i seng om aftenen osv. Der er mange ting, vi i årets løb gerne vil diskutere med jer, men ikke vores husorden og dagsrytme, de er et udtryk for de færdselsregler, der er i vores lille samfund.

5 At du har lyst og mod til at være aktiv det gælder både i timerne og i fritiden. Det vil bl.a. sige, at du følger med i timerne og giver din mening til kende, så den kan brydes med de andres meninger. At du vil vise, hvem du er, så vi kan blive trygge ved hinanden. At du deltager i fritidsaktiviteterne og bedre endnu, at du selv er med til at sætte aktiviteter i gang. At du er taget på efterskole for at være en del af et fællesskab. Med det mener vi, at du er åben for, at andre tænker og opfører sig anderledes end du, og at det faktisk kan være spændende at prøve at forstå, hvorfor de gør det. At du påtager dig din del af de pligter, der er i et fællesskab. Her tænker vi på rengøring, køkkentjans osv. men også på omsorg at du er med til at skabe et fællesskab, hvor der er plads til alle. At du er villig til at samarbejde i alle de forskellige sammenhænge, du kommer i. Det kan være på værelset, i kontaktgruppen, i bogruppen, i klassen, på linjeholdet, med lærerne, i køkkenet osv. Med samarbejde forstår vi, at du er med til få tingene til at ende med de mål, der sættes for opgaven. Vi glæder os til at lære dig at kende og håber, vi kan leve op til hinandens forventninger, så vi til næste sommer kan se tilbage på et indholdsrigt, oplevelsesrigt og lærerigt år.

6 Kære forældre Et hæfte med oplysninger om det kommende skoleår, skal selvfølgelig også indeholde informationer og tanker om det kommende skolehjemsamarbejde. Som forældre er man lige så spændt på, hvordan året skal gå, som eleverne er, men spørgsmålene man stiller, er nok ikke helt de samme. Vi vil prøve at besvare nogle af jeres spørgsmål ved at beskrive, hvorledes vi strukturerer samarbejdet. Vi deler eleverne i kontaktgrupper og til gruppen er én kontaktgruppelærer tilknyttet. På ankomstdagen er der afsat tid til et møde med kontaktlæreren, som vil informere om skoleåret. I får også mulighed for at fortælle om specielle forhold, I gerne vil have, vi har kendskab til. Kontaktgruppelæreren mødes ca. en gang om ugen med hele kontaktgruppen. Nogle gange vil der være afsat tid til at mødes i bo-området (flere kontaktgrupper sammen) og nogle gange vil der være afsat tid til individuelle samtaler. Der tales om, hvordan det går, hvad der skal ske fremover, hvordan stemningen er i elevgruppen osv. I løbet af introperioden snakker kontaktlæreren med hver enkelt elev. Samtalen handler om, hvordan den enkelte elev er tilpas på skolen personligt, socialt og fagligt. I kan forvente at høre fra kontaktlæreren herefter enten pr. tlf. Vi udsender med mellemrum nyhedsbrev til alle forældre. I nyhedsbrevet kan man læse informationer om kommende arrangementer og aktiviteter. Vi har erfaring for, at det hjælper os og vores hverdag meget, hvis I også ved, hvad der sker og snakker med eleverne om det. Det vigtigste element i et godt skolehjemsamarbejde er dog tillid og løbende kontakt. I har allerede nu vist os stor tillid ved at melde jeres barn ind på Femmøller Efterskole en tillid vi gerne vil takke for, og som vi håber, vi kan leve op til. Den løbende kontakt er ofte nødt til at være digital (SkoleIntra) og pr. telefon. I kan regne med, at vi kontakter jer, hvis vi finder, at jeres barn ikke trives personligt, socialt eller fagligt eller hvis vi skulle få disciplinære problemer med jeres barn. I får nogle gange informationer om, hvad der sker eleverne imellem, som vi ikke får. Eleverne synes måske, at de selv skal ordne det, de kan være usikre på, hvordan vi reagerer osv. Vi håber, at I vil vise os den tillid, at dele jeres viden med os som vi deler vores med jer. I får også nogle gange informationer fra jeres børn om undervisningen, lærerne, hvordan vi administrerer regler osv. Undrer I jer, eller er der noget I ikke forstår, så må I endelig ringe og spørge, så vil vi gerne lytte og svare. Det er ikke altid problemfrit at være efterskoleelev. Det er en udfordring at starte på bar bund et nyt sted, at have mange nye mennesker omkring en og at skulle undvære det derhjemme. I vil måske opleve, at jeres børn er kede af det, når de ringer hjem. Det er som oftest sådan, at de ringer hjem, når de er triste, men glemmer at ringe hjem, når alt er på plads igen. I får et øjebliksbillede, når I snakker med jeres børn i telefon.

7 Er jeres barn ked af det vil I så ikke nok kontakte os? Det kan være, at de gemmer det for os, men vi kan ofte rent faktisk gøre noget ved det. Det er jo sådan, at problemer, som er opstået her også skal løses her det nytter ikke at tage hjem, når der er noget, der klemmer her. Eleverne ringer også nogle gange hjem og siger, at der ikke sker noget herude og om de ikke må tage før hjem på weekend. Vi kan en gang for alle sige, at der altid sker noget herude. Vi har altid planer med eleverne, der er altid aktiviteter det kan så godt være, at eleverne ikke altid synes at f.eks. rengøring og kontaktgruppemøde mv. er så vigtig, men det mener vi, det er. Er man medlem af et fællesskab, deltager man i det hele. Noget af det sværeste for eleverne og måske også for forældre at forstå er, at det kræver hele ens opmærksomhed at gå på efterskole. Vi mener, at har man valgt at gå på Femmøller Efterskole i 10 måneder, betyder det ind imellem, at man må fravælge en række aktiviteter i familien og i vennekredsen i de 10 måneder. At være på efterskole er at melde sig til et forpligtende fællesskab, hvor alle har en plads og en funktion. Så vi vil opfordre til, at I undlader at tage jeres barn hjem, at I de kommende 10 måneder respekterer, at jeres barn er en del af et fællesskab, hvor han eller hun er savnet, hvis vedkommende ikke er her. Vi glæder os til at se jer og jeres barn søndag d. 11.august og håber, vi får et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde.

8 Husorden for Femmøller Efterskole Du har ved indmeldelsen meldt dig til en helhed. For at den helhed kan fungere, har vi en række forventninger til dig: Vi forventer, at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet både den boglige undervisning, musik og teater samt fællesskabet i øvrigt Dvs. at vi forventer, at du kommer til tiden til undervisning, fællesarrangementer, måltider osv., hvor der er mødepligt, at du møder forberedt, deltager aktivt og bidrager til undervisning og samvær. Vi forventer, at du er en god kammerat Dvs. at vi forventer, at du viser hensyn til andre, at du arbejder på at opbygge et positivt samvær på skolen, og at du tager din del af ansvaret for, at alle trives og føler sig hjemme på skolen. Vi forventer, at du respekterer natteroen Dvs. at vi forventer, at du er på dit eget værelse fra kl til kl Der er endvidere ro, og der spilles ikke musik og lign., ligesom computeren er slukket. Vi forventer, at du er passer på skolens bygninger og inventar Dvs. at vi forventer, at du omgås bygninger og inventar med respekt, benytter faciliteter med omtanke og anvender inventar efter dets hensigt. Vi forventer, at du som en selvfølge følger de anvisninger, du får fra personalet. Endvidere er der to regler, som vi forventer, du er indforstået med: Som elev på Femmøller Efterskole skal du være røgfri Forbuddet mod rygning gælder hele efterskoleopholdet, hvilket er 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen, med mindre du er hjemme på weekend eller på ferie. Forbuddet gælder hvad enten der er tale om skoletid eller fritid, og hvad enten du opholder sig på skolens område eller et andet sted. Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold Alkohol er strengt forbudt i forbindelse med dit efterskoleophold, hvilket er 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen, med mindre du er hjemme på weekend eller på ferie. Det er endvidere strengt forbudt at ryge hash eller anvende andre euforiserende stoffer i hele det år, du går på skolen heller ikke i weekender eller ferier. Ved begrundet mistanke om brug af hash eller euforiserende stoffer sender vi dig til læge for at få taget en prøve, så tvivlen kan blive ryddet af vejen. Overtrædelse af ovenstående husorden kan medføre, at du mister retten til at være elev på Femmøller Efterskole.

9 Hverdagspædagogik på Femmøller Efterskole På Femmøller Efterskole ønsker vi at skabe udvikling for de unge mennesker. Det betyder, at vi i hverdagen arbejder udviklingsorienteret i forhold til eleverne. Vores vigtigste pædagogiske værktøj er samtalen, idet vi tror på, at udvikling sker gennem dialog, forståelse og beslutning. Dette betyder, at hvis vi har en situation, hvor en elev ikke lever op til husordenen, griber vi det mulighedsorienteret an ved at indlede en dialog. Målet med dialogen er at skabe den nødvendige forandring eller beslutning hos eleven. Denne dialog er typisk mellem kontaktlæreren og eleven. Senere kan det være, at forældrene inddrages og skolens ledelse inddrages. Målet er det samme at skabe den nødvendige forandring. Det er også nogle gange nødvendigt at bede en elev tage hjem for at snakke med forældrene eller bede forældrene komme på skole for at disse kan bidrage til at skabe den nødvendige forandring. Ved grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan det være nødvendigt med timeout indtil en direkte dialog mellem alle implicerede parter kan gennemføres. Hjemsendelse eller afbrydelse af samarbejdet forsøges i videst muligt omfang undgået men kan være nødvendig, når videre samarbejde ikke giver mening, eller hvis skolen vurderer, at opgaven er af en karakter, der kræver anden håndtering end den, der kan gives af efterskolen. Særligt i forbindelse med rygning: Når du er elev på Femmøller Efterskole har du sagt ja til at du er røgfri. Hvis du ryger, vil du blive bedt om at tage hjem og blive røgfri. Du er ikke smidt ud og heller ikke hjemme på time-out fra skolen. Du er derimod hjerteligt velkommen tilbage på skolen, når du er røgfri og kan klare en hverdag uden røg. I forhold til rygning er det altså elevens beslutning om at være røgfri og forældrenes opbakning hertil, der er målet.

10 En typisk dagsrytme på Femmøller Efterskole 07.00: Køkkenholdet møder : Klargøring til dagen : Morgenmad i spisesalen : Morgensamling i aulaen / Bevægelse : 1½ times lektion : Pause (formiddagsservering) : 1½ times lektion : Rengøring af fællesområder : Middag og pause : 1 times lektion : Pause : 1 times lektion : Pause (eftermiddagsservering) : 1 times lektion : Fri tid / åbne værksteder /evt. lektiecafé : Rengøring af værelser : Aftensmad : Stilletime på eget værelse eller i klasseværelse (efter aftale med vagtlæreren) : Aftenservering 22.00: Musiklokaler, kreativt værksted mv. lukker 22.30: På eget værelse musik og computere er slukket 23.00: Go nat (Lys slukkes) Fredag slutter undervisningen kl Herefter er der weekend, hvor man naturligvis kan tage hjem, men man er også meget velkommen til at blive på skolen og deltage i det særlige fællesskab, der er på en efterskole i weekenden.

11 Kostpolitik Kostpolitikken på Femmøller Efterskole baserer sig på følgende principper: Det ernæringsmæssige: Vi spiser groft (groft brød, grov pasta, rå og grove grøntsager mv.) Vi spiser frisk grønt (årstidens grøntsager leveret tre gange om ugen) Vi spiser varieret (alle måltider varieres i indhold) Vi spiser magert (magre kød og mælketyper) Vi anvender lødige råvarer og minimerer brugen af halvfabrikata Vi laver mad for alle sanser (smag, lugt og syn osv.) Vi anvender skånsomme tilberedningsmetoder (tilberedning ved lave temperaturer, lavt niveau for brug af fedt mv.) Vi holder anvendelsen af tilsat sukker på et minimum Vi er bevidste om ressourcer (i tilberedning og genanvendelse mv.) Vi spiser seks måltider om dagen tre hovedmåltider og tre mellemmåltider (af hensyn til at opnå stabilt blodsukker) Vi serverer den varme mad til middag og den kolde til aften Vi slukker tørsten i vand Oplysning: Vi lader elever deltage i alle arbejdsprocesser i køkkenet Vi tilstræber at give eleverne viden om kost og ernæring Vi tilstræber at give eleverne viden om hygiejne Vi tilstræber at give eleverne gode erfaringer med sund kost og deraf gode kostvaner Vi er lydhøre overfor elevernes ønsker og forslag Dannelse: Vi lægger vægt på måltidfællesskabet. De tre hovedmåltider er obligatoriske. De indtages i faste spisegrupper og har dermed en lighed med familiemåltidet. Målet er at sikre ro og tryghed omkring indtagelsen af maden. De tre mellemmåltider er frivillige. Vi lægger vægt på bordskik og respekten for maden og fællesskabet. Værsgo og Velbekomme er rammen om måltidet. Man sidder ved sit bord og deltager i hele måltidet.

12 Huskeliste Du skal medbringe: Almindeligt tøj, regntøj, gummistøvler, idrætstøj & idrætssko, badetøj, løst tøj til teatertræning, tøj til køkkenarbejde og til praktisk arbejde. Så meget tøj som muligt navnemærkes. Håndklæder, toiletgrej, vasketøjskurv, rullemadras, dyne, hovedpude, sengelinned Hængelås til værdiboks på værelset. Krus, tallerken, bestik til brug på værelset. Kopi af uddannelsesplan (for alle) og kopi af afgangsbevis (for 10. klassernes vedkommende) skal afleveres på skolens kontor. Gerne bærbar computer. Sovepose og liggeunderlag - skal både bruges i introperioden og flere gange i løbet af året. Cykel Skoletaske, penalhus med skriveredskaber, passer, tegnetrekant og vinkelmåler. Lommeregner, ordbøger til sprogundervisning Bogpapir til indbinding af de bøger, som skolen udleverer. Saks, vækkeur og lommelygte Du kan medbringe: Cd-afspiller og cd er men måske skulle du vente, til du har talt med din(e) værelseskammerater Termokande Musikinstrumenter husk at de medtages på eget ansvar Du må ikke medbringe: Kaffemaskine, elkedel, toastmaskine, TV o. lign.

13 Computer/IT Skolen er udstyret med trådløst netværk med adgang til Internet. Netværket er tænkt til studieaktiviteter og kommunikation. Man kan således surfe på Internettet, anvende mailservices osv., men man kan ikke game over Internettet. Vi opfordrer til at man tager en bærbar computer med, hvis man har mulighed for det. En bærbar computer er meget anvendelig både i undervisningen og fritiden. Skolen har et antal computere stående, som man kan bruge, hvis man ikke har sin egen. Man kan ikke medtage en stationær computer på skolen.

14 Praktiske oplysninger Skolens læge: Sundhedscentret, Nørreport 4, 8400 Ebeltoft. Sygesikringsbevis: Alle, som har et sygesikringsbevis, skal medbringe det. Kortet er til brug ved lægebesøg. Medicin: Medicin af enhver slags også håndkøbsmedicin f.eks. hovedpinepiller, skal afleveres til kontaktlæreren, så medicinen kan blive opbevaret på lærerværelset. Tandlæge: Elever har fortsat ret til gratis tandbehandling ved hjemkommunens skoletandpleje. Forsikring: Elevernes ejendele dækkes ved brand, tyveri og vandskade af hjemmets indboforsikring. Forsikringen dækker som oftest også, hvis en elev forvolder skade på skolens, lærernes eller andre elevers effekter, samt ved personskade. Udsættes eleven for tyveri på skolen eller andre steder, er det forældrenes indboforsikring, der skal dække. Bortkomne ting erstattes ikke af skolen. Skolen har Falckabonnement, der bl.a. dækker transport af eleverne til skadestue, hvis de kommer til skade, men kun hvis skaden er så alvorlig, at offentlige transportmidler ikke kan anvendes. Transport til og fra læge og medicinforbrug er for egen regning. Depositum: Vi har opkrævet et depositum på 2500,- kr., som skal dække evt. skader, eleven kan have lavet på skolens inventar i løbet af skoleåret. Da vi heldigvis sjældent har brug for pengene, plejer vi at trække elevbillede, selvfremstillede musik- & film-dvd er, skoletrøjer og sangbøger over depositummet. I skal kontakte skolen, hvis ikke I vil have, at vi trækker den slags udgifter over depositummet. Når skoleåret er slut, får I en afregning fra skolen, hvor I kan se, hvad der er brugt af depositummet. Resten tilbagebetales.

15 Elevbank Skolen har en elevbank, som bestyres af skolens sekretær Bente Haugaard. Man kan sætte penge direkte ind på skolens elevbank reg. nr kontonr HUSK AT PÅFØRE ELEVNUMMERET PÅ BILAGET, så vi kan se, hvem der har indbetalt penge. I skal være opmærksomme på, at der går 2 dage før de indsatte penge er til disposition på jeres barns konto. I kan lave aftaler med Bente om f.eks. ugentlige eller månedlige overførelser. Elevbanken har åbent mandag, onsdag og fredag i middagspausen. Har du penge med på skolen søndag aften, som du ønsker sat ind i elevbanken, kan du give dem til vagtlæreren, som sørger for, at Bente får pengene. Vi opfordrer alle til at bruge elevbanken. Man bliver så ked af det, hvis man har tabt sine penge, eller hvis en anden har taget dem. Hvis du bliver syg på skolen: Føler du dig syg, når dit vækkeur ringer kl. 7.00, skal du ud af sengen og ned i spisesalen og snakke med morgenvagten, hvor det besluttes om du skal sygemeldes, skal til læge eller om du skal op og prøve at gå i skole. Er man syg med feber, skal man som udgangspunkt hjem og ligge syg. Vi vil meget gerne undgå, at vi smitter hinanden på skolen, og vi bor ret tæt. Hvis du bliver syg i løbet af dagen, skal du henvende dig på skolens kontor, som så beslutter, om du skal sygemeldes. Hvis du har brug for at komme til læge, aftales det med morgenvagten. Herefter henvender du dig på kontoret kl.9.00 og får hjælp til at bestille tid. Din kontaktgruppe sørger for, at du får noget at spise og drikke. Når man er syg, kommer der en lærer og ser til én i stilletimen og ved godnattid. I løbet af dagen får man besøg af køkkeneleverne, som kommer med te. Det registreres, hver gang du er syg og dine forældre informeres. Al medicin også almindelig håndkøbsmedicin f.eks. hovedpinepiller skal opbevares på lærerværelset.

16 Fritagelse: Som beskrevet i afsnittet til forældrene er vi kede af fravær i det hele taget. Fritagelser bør holdes på et minimum. Det kan dog ikke undgås, at en elev skal til tandlæge el.lign. derhjemme. Derfor lidt information om, hvordan man forholder sig i forhold til fritagelse: Frihed på mindre end en dag, f.eks. hvis en elev skal til tandlæge mandag morgen, hvorefter eleven kommer på skolen, kan aftales med kontaktlæreren. (Se lærernes adresser på Frihed ud over en dag gives kun af forstanderen. Der skal således skrives til skolens mail: i sådanne tilfælde. Ønsker man at tage sit barn ud af skolen en hel uge, for f.eks. at tage på ferie, skal man være opmærksom på de særlige regler, herunder en ekstrabetaling, der gælder i den situation. Se skolekontrakten. Står man f.eks. søndag og skal give en akut besked til vagtlæreren, at f.eks. elev er syg og ikke kommer tilbage til skole, kan der naturligvis ringes på skolens telefon: # lærerværelset, men der kan også skrives til følgende -adresse:

17 Om undervisningen På skemaet vil du finde Fagtimer Linjefag Fællesundervisning Specialiseringsfag På årsplanen, kan du se, at skemaet ind imellem bliver afbrudt af anderledes uger eller dage. Fagtimer består af dansk, engelsk og matematik, hvor eleverne er delt på stamhold. I fagene arbejdes der ofte sammen på tværs af holdene. Fysik/kemi og tysk/fransk er på mindre hold, der kan adskille sig fra stamholdet. 9.klasse har endvidere biologi og geografi. Alle har desuden faget medborgerskab. Dette fag dækker fagområderne samfundsfag, historie og kristendomskundskab. For 10. klasses vedkommende er fysik-kemi og tysk/fransk valgfrie fag. Linjefag: Alle elever har enten musik, dans, teater- eller elektronisk musiklinje. Dette er valgt allerede ved indmeldelsen. Specialiseringsfag: Vælges inde skolestart i august. Turné: I foråret bliver alle linjefagstimer og valgfagstimer til Turnéforberedelse. Vi tager alle på forskellige turnéer i foråret. Fællesundervisning består af morgensamlinger, kor, bevægelse, idræt og mødetid. Til morgensamlinger vil vi synge og beskæftige os med fortælling. Alle synger endvidere i kor. Alle har tillige idræt. Vores idræt har en særlig vægt på dans og rytmetræning. Du kommer også til at lege og spille bold. På bogruppemødet vil vi målrettet arbejde med deltagelse i demokratiske processer. Når vi lever så mange sammen er det vigtigt, at vi taler med hinanden om, hvad vi vil have ud af fællesskabet. I løbet af året inviteres der til forældredage, hvor vi danser, spiller teater og musik, og hvor vi synger sammen mv. Der bliver også mulighed for at tale med kontaktlæreren. Den prøvefri 10. årgang på Femmøller Efterskole: Den prøvefri årgang dækker som udgangspunkt undervisningen i dansk, medborgerskab, engelsk og de naturvidenskavelige fag baseret på tværfaglighed, æstetiske læreprocesser og projektarbejde. Der kan indgå flere fag i løbet af året, afhængig af de enkelte projekter der arbejdes med. Eleverne på den prøvefri årgang deltager på lige fod med skolens andre elever i linjefagsundervisning, specialiseringsfag og fællesfag. Som elev på 10. årgang forventer vi, at du har et faglig niveau i de almene boglige fag der

18 beretter dig til optagelse på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, seriøst og fokuseret med de opgaver og projekter du vil blive stillet over for i løbet af dit efterskoleår på 10. årgang. Du kan forvente, at blive udfordret og få videreudviklet dine faglige kompetencer i forhold til fordybelse, studieteknik, formidling og projektstyring. Du kan yderlig forvente, at du får mulighed for at arbejde med din studie- og uddannelsesparathed i forhold til videre studier som STX, HTX, HHX og HF. I årsplan kan man følge med i, hvad der sker på skolen. På forhånd kan man notere sig følgende datoer, hvor man allerede nu er inviteret på skolen: Søndag d.11.august: Ankomstdag Lørdag d.5.oktober: Forældredag bl.a. med teater, dans- og musikforestilling Lørdag d. 14.december: Forældreforestillinger inkl. spisning Søndag d.2.februar: Forældresamtaler Søndag d.23.april: Turnéforestillinger (Alle forældre, søskende, bedsteforældre osv. er velkomne) Lørdag d.28.juni: Afslutningsdag Der vil komme yderligere invitationer i løbet af året.

19 Skolens personale Ledelse Maria Vinding Thomas Hagge Lærere Bjarne Hjort Jensen Bjarne Mosegaard Jepsen Eva Klinting Karina Sørensen Lasse Sandfeld Andersen Lise Bach Mads Horsbøl Nielsen Matilde Tollestrup Mette Louise Hadrup Forstander Viceforstander, medborgerskab, musik Matematik, musik Naturfag, matematik, teater, dans, idræt Dansk, medborgerskab, teater, idræt Dansk, teater, kunst, idræt Dansk, tysk, engelsk, medborgerskab, idræt Engelsk, musik, sang Musik, Idræt Matematik, fysik/kemi, naturfag Dansk, engelsk, fransk, medborgerskab, teater Skolevejledningen varetages af Bjarne Hjort Jensen, Lise Bach og Matilde Tollestrup Køkken Iben Sørensen Ulla Rost Åse Hansen Køkkenleder Souschef i køkkenet Køkken- og rengøringsassistent Pedel Henrik Sørensen Kontor Bente Haugaard Bogholder

20 Vi glæder os rigtigt meget til at se jer alle sammen søndag d.11.august.

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk Ankomst Den dag du ankommer, vil der være personale på kajen til at byde dig velkommen. Du vil ankomme nogle dage før skolestart, så der er tid til at finde sig til rette. Besøg på skolen Forældre, søskende

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole Orienteringshæfte for Roholte Efterskole 2010/2011 Praktiske oplysninger om Roholte Efterskole Adresse m.m. Vindbyholtvej 29 a 4640 Faxe Kontor: 56 72 55 58 Telefax: 56 72 55 76 E-mail: kontor@roholteefterskole.dk

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2016/2017

Velkommen til skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 E F T E R S K O L E N LINDENBORG Borrevejlevej 26, Lejre 4000 Roskilde Telefon 49 12 10 40 E-mail: kontoret@efterskolen.dk 1 Indhold INDLEDNING... 3 KONTAKT TIL SKOLEN...

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Sommerkurser 2014 Kære elev Vi har hermed fornøjelsen at fremsende de praktiske oplysninger for dit ophold på Djurslands Folkehøjskole. Har du behov for at der tages specielle kosthensyn

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE Du skal medbringe: c sengetøj - dyne, betræk, hovedpude og lagen samt skånemadras (rullemadras) ca. 70 x 190 cm. c håndklæder og toiletgrej c ekstra skiftetøj c idrætstøj og idrætssko (kun til indendørs

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

12. Nyhedsmail fra Frijsenborg Efterskole. Selvevalueringens. Diagram 1. Baggrund for, - og behandling af Selvevalueringen:

12. Nyhedsmail fra Frijsenborg Efterskole. Selvevalueringens. Diagram 1. Baggrund for, - og behandling af Selvevalueringen: Kære forældre! Hammel torsdag d. 18. april 2013 12. Nyhedsmail fra Frijsenborg Efterskole Selvevalueringen 2013 Baggrund for, - og behandling af Selvevalueringen: I februar 2013 bad vi skolens elever og

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole LANGE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole LANGE KURSER VELKOMMEN LANGE KURSER VELKOMMEN NORDFYNSFOLKEHØJSKOLE OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Skolens ABC Orientering til elever og forældre om praktiske forhold på Hardsyssel Efterskole

Skolens ABC Orientering til elever og forældre om praktiske forhold på Hardsyssel Efterskole Skolens ABC Orientering til elever og forældre om praktiske forhold på Hardsyssel Efterskole 2016-2017 r livet G e og m slå hæ o fo Venner bru p, når ftet g fo du r de har t Hardsyssel Efterskole Hardsysselvej

Læs mere

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Magleby Efterskole Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Bemærk at der nederst i dette nyhedsbrev er evaluering, som vi beder Jer forældre om at deltage i. Omberegning af elevstøtten Til glæde for de

Læs mere