PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013"

Transkript

1 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom på, at priserne kan være afrundede ved kr. incl. moms. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i skatter og afgifter. Billund Vand Takster 2013

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Forbrugspriser Vand Afløb Tømning af bundfældningstank Tilslutning Tilslutning Vand Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Etablering af stikledninger Tilslutning Afløb Bolig Erhverv Afbrydelse Afbrydelse Vand Afbrydelse Spildevand Øvrige ydelser Gebyrer Rykkerprocedure Gebyr for manglende betaling Priseksempler Henvendelser Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S d. 8. november 2012 og godkendt af Billund Kommune d. 17. december Vær opmærksom på, at priserne kan være afrundede ved kr. incl. moms. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i skatter og afgifter.

3 1 Forbrugspriser 1.1 Vand Vand og Fast pris pr. måler Kr. excl. Moms Kr. incl. moms VAND Pr. målt m³ vand 4,87 6,09 Statsafgift pr. m3 5,46 6,82 Statslig drikkevandsbidrag pr. m3 I alt pr. målt m³ vand 0,67 11,00 0,84 13,75 FAST PRIS PR. MÅLER Qn 1,5 & 2,5 m³ 474,62 593,28 Qn 6 m³ 559,00 698,75 Qn 10 m³ 632,83 791,03 Qn 15 m³ / DN 50 flowmåler Qn 25 m³ / DN 65 flowmåler 875,41 954, , ,14 Qn 40 m³ / DN 80 flowmåler 1.033, ,02 Qn 60 m³ / DN 100 flowmåler 1.112, ,90 Qn 150 m³ / DN 150 flowmåler 1.603, , Afløb Spildevand og Fast pris pr. stik SPILDEVAND Pr. målt m³ vandforbrug *) 32,96 41,20 FAST PRIS PR. STIK Fast vandafledningsbidrag pr. stik 566,53 708,16 *) Taksterne er incl. statsafgift for ejendomme tilsluttet offentligt spildevandssystem. Afgiften udgør 60 øre/m³. For boliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget på basis af et skønnet forbrug på 170 m³ om året. For erhvervsejendomme uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget efter ejendommens benyttelse. Vand, der medgår i en produktion eller af anden grund ikke ledes til afløbssystemet, kan fritages for vandafledningsbidrag. Billund Vand kan oplyse vilkårene for fritagelse.

4 2 Tømning af bundfældningstank Samletanke og Trixtanke BIDRAG Samletank for spildevand: Bidrag pr. m³ 32,96 41,20 TØMNING Pr. boligenhed incl. behandlingsafgift (max. 3 m³). 670,00 837,50 Erhverv, skoler m.v. pr. påbegyndt 3 m³ tankvolumen. 670,00 837,50 Ekstraordinær tømning, incl. behandlingsafgift pr. tank , ,50 Forgæves kørsel, 1. gang (inden for rute). 222,00 277,50 Forgæves kørsel, 2. gang (inden for ruten). 222,00 277,50 Modtagelse og behandling af septisk slam o. lignende pr. m³ 280,00 350,00 3 Tilslutning 3.1 Tilslutning Vand Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Billund Vand etablerer stik med stophane ved grundskel Bolig (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed excl. stikledning) Enfamilie- og landejendomme uden erhverv , ,94 Rækkehuse, andelsboliger og lejligheder 6.750, ,70 Kollegieværelser uden eget køkken 5.168, ,12 Kolonihaver 4.746, ,76

5 Erhverv (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed excl. stikledning) STIKLEDNINGSDIMENSION 32 eller 40 mm , ,23 50 mm , ,11 63 mm , ,55 75 mm , ,48 90 mm , , mm , , mm , , Landzone (Zone 2) Billund Vand etablerer anboring med stophane ved forsyningsledning (incl. eventuel vejkrydsning) Bolig (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed excl. stikledning) Kr. excl. moms Kr. incl. Moms Enfamilie- og landeejendomme uden erhverv , ,47 Rækkehuse, andelsboliger og lejligheder , ,37 Kollegieværelser uden eget køkken 9.808, ,04 Kolonihaver 9.070, , Erhverv (Hovedanlægs- & forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed excl. stikledning) Kr. excl. moms Kr. incl. Moms STIKLEDNINGSDIMENSION 32 eller 40 mm , ,86 50 mm , ,28 63 mm , ,26 75 mm , ,36 90 mm , , mm , , mm , , Etablering af stikledninger Det samlede bidrag for tilslutning skal være indbetalt til Billund Vand før arbejdet påbegyndes. Ved stikledning større end 75 mm. og ved særligt anlægskrævende tilslutning, aftales afgiften i hvert enkelt tilfælde. Kunden etablerer og betaler selv jordledningen fra stophanen til brugsstedet.

6 Stikledning, som etableres samtidig med etablering af forsyningsledning 32 eller 40 mm. PE 80, PN 10 stikledning 5.273, ,96 50 mm. PE 80, PN 10 stikledning 5.800, ,15 63 mm. PE 80, PN 10 stikledning 6.433, ,19 75 mm. og der over Efter regning Stikledning, udført fra eksisterende forsyningsledning 32 eller 40 mm. PE 80, PN 10 stikledning , ,37 50 mm. PE 80, PN 10 stikledning , ,44 63 mm. PE 80, PN 10 stikledning , ,35 75 mm. og der over Efter regning 3.2 Tilslutning Afløb For ejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. Billund Vand kan oplyse vilkårene for tilslutning. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 60 % af standarttilslutningsbidraget. I særlige tilfælde kan tilslutningsbidraget efter en konkret bedømmelse fastsattes til et lavere beløb end standardbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsnettet. Priserne er fastsat efter reglerne i Betalingsvedtægter for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S, Spildevandsforsyning vedtaget af Billund byråd d. 1. marts Bolig Tilslutningsbidrag for en boligenhed, incl. stikledning til skel , , Erhverv Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal, incl. stikledning til skel , ,05

7 4 Afbrydelse 4.1 Afbrydelse Vand Tilslutning / afbrydelse af vandforsyning sker efter gældende bestemmelser i REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I BILLUND KOMMUNE. Afpropning af stikledning med anboring , ,00 Afpropning af stikledning med Tee-indskæring på forsyningsledning. Efter regning 4.2 Afbrydelse Spildevand Hvis et områdes funktion ændres, bæres omkostningerne til lukning af stik eller etablering af nye/ekstra, af bygherren. Ubenyttede kloakstik skal lukkes/afproppes ved hovedledningen af hensyn til udvandring af rotter. Billund Vand føre tilsyn med og godkender korrekt udførelse af arbejdet. Bygherre afholder de faktiske omkostninger. 5 Øvrige ydelser Erstatningsmåler Qn 1,5 og Qn 2,5 m³ 700,00 875,00 Qn 6 m³ 900, ,00 Qn 10 m³ 1.500, ,00 Kontrolafprøvning af måler Qn 1,5 Qn 10 m³ 900, ,00 Qn 15 Qn 60 m³ 1.500, ,00 Mag. Flowmåler Efter regning Replombering efter fjernelse uden anmeldelse Qn 1,5 Qn 150 m³ 600,00 750,00 Byggevand Pris for byggevand til enfamiliehus på egen Matrikel er inkluderet i tilslutningsbidraget. Øvrige bebyggelser *) 2.000, ,00 Vand fra vandfyldestation Pris pr. m³ incl. statsafgift 20,00 25,00 *) Af hensyn til drikkevandssikkerheden skal der monteres kontraventil som udleveres af Billund Vand.

8 6 Gebyrer Gebyr for aflæsningsbesøg 270,00 Pålignes ikke moms Flytteafregning 150,00 187,50 Rykker ved manglende måleraflæsning 100,00 Pålignes ikke moms 7 Rykkerprocedure 10 hverdage efter sidste betalingsfrist, sendes betalingspåmindelse(rykker 1.) ud til de forbrugere, der er i restance. Vandforsyning: Betaling af betalingspåmindelse(rykker 1.) skal være Billund Vand i hænde senest 10 hverdage efter udsendelse. Sker dette ikke udsendes rykkerskrivelse(rykker 2.) Betaling af rykker 2. skal være Billund Vand i hænde senest 10 hverdage efter udsendelse. Sker dette ikke, overdrager Billund Vand fordringen til inddrivelse hos SKAT. Spildevand og Tømningsordning: Betaling af rykker 1. skal være Billund Vand i hænde senest 10 hverdage efter udsendelse. Sker dette ikke, udsendes rykker 2. Betaling af rykker 2. skal ske senest 10 hverdage efter udsendelse, sker dette ikke overdrager Billund Vand fordringen til inddrivelse hos SKAT. 7.1 Gebyr for manglende betaling Rykker ,00 Pålignes ikke moms Rykker 2. inkasso varsel 150,00 Pålignes ikke moms Lukkegebyr 375,00 Pålignes ikke moms Genåbningsgebyr Gebyr for afdragsordning 300,00 150,00 375,00 187,50

9 8 Priseksempler Den faste pris for en almindelig husstandsmåler er 474,62 kr. årligt excl. moms. Den faste spildevandsafgift er 566,53 kr. årligt excl. moms. Samlet årlig pris for en beboelse med egen måler og med et årsforbrug på 120 m³, incl. målerafgift, spildevandsafgift, statsafgift og moms. Samlet pris for drikkevand pr. m³ Samlet årlig pris for vand og afløb Incl. gebyr, statsafgift og moms excl. fast pris pr. måler For en beboelse med egen måler og med et årsforbrug på 120 m³ Drikkevand 4,87 Incl. fast pris pr. måler, fast vandafledningsbidrag pr. stik gebyr, statsafgifter og moms. Statsafgift 6,13 Drikkevand 544,80 I alt excl. moms 11,00 Kortlægningsgebyr (anslået) 39,60 Moms 25 % 2,75 Fast pris pr. måler 474,62 I alt incl. moms 13,75 Statsafgift, drikkevand 735,60 Fast pris pr. afløbsstik 566,53 Samlet pris for afløb pr. m³ Vandafledning 3.903,60 Incl. statsafgift og moms excl. fast vandafledningsbidrag pr. stik Statsafgift spildevand (anslået) 51,60 Vandafledning 32,96 I alt excl. moms 6.316,35 Moms 25 % 8,24 Moms 25 % 1.579,09 I alt incl. moms 41,20 I alt incl. moms 7.895,44 Fast vandafledningsbidrag pr. stik 7% Vandafledningsbidrag 49% Statsafgift, vand 9% Fast pris pr. måler 6% Kortlægningsgebyr (anslået) 1% Vand 7% Moms 25 % 20% Statsafg. spildevand (anslået) 1%

10 9 Henvendelser Ønskes uddybende information om drikkevand, spildevand og tømningsordningen, kan der rettes henvendelse til os hos Billund Vand A/S. Telefontid på tlf.: : Mandag torsdag kl Fredag kl Ekspeditionstid på Grindsted Landevej: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag Lukket Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted CVR/SE-nummer Internet: Regningshenvendelse: Tlf Kontoret: Tlf Vagt uden for normal åbningstid: Tlf (der stilles automatisk om til vagthavendes mobiltelefon)

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Dagrenovationsordning

Dagrenovationsordning Takstblad 2014 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning,

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere