MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT. Indhold. Index til årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT. Indhold. Index til 1. - 30. årgang 1967-1997"

Transkript

1 MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT Index til årgang Indhold Redaktion: Hans Christian Bjerg Ole Louis Frantzen og Birger Thomsen 1985 Barbara Zalewski, Ole Louis Frantzen, Birger Thomsen og Ole Ventegodt, Jan Bendtsen 1986 Jan Bendtsen, Ole Louis Frantzen, Birger Thomsen, Ole Ventegodt, Hans Christian Bjerg Ole Ventegodt, Hans Christian Bjerg Udgivet af: Marinehistorisk Selskab Selskabet Orlogsmuseets Venner Selskabet Fregatten Jyllands Venner (indtil medio 1989) Selskabet Danske Tordenskjold Venner ( ) Orlogsmuseets Modelbyggerlaug (fra medio 1989) Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab (fra medio 1993) Index udarbejdet af Mogens Dithmer Artikler (forfatter alfabetisk, titel kronologisk) Artikler (ordnet efter forfatter) Bibliografier, ordbøger og andre hjælpemidler Institutioner og organisationer Søværnet og dets tjenestegrene Historiske behandlinger, længere og kortere tidsrum Søkrigshistorie Skibs- og bådebygning, fremdrivningsmidler Skibstyper, deres historie og grupper af fartøjer Skibes anvendelsesområder, enkelte rejser Enkelte skibe Søulykker, bjergning, redningsvæsen Vrag og dykning Farvandsbeskrivelse Navigation og meddelelsesmidler Forhold ombord Udsmykning, symboler, skorstensmærker, kendingsflag Uniformer og våben Skibsmodeller og portrætter Sømandsarbejder, husflid, souvenirs Foreninger, institutioner og interessegrupper Grupper af personer Enkeltpersoner Nekrologer

2 ARTIKLER (forfatter alfabetisk, titel kronologisk) * Indlæg af forskellig art, som ikke kan henføres under artikler Bibliografier, ordbøger og andre hjælpemidler * Marinens Kortsamling...2/1970 p. 47 * Louis R. Hansens personalhistoriske samling... 2/1970 p. 47 Den dansk-norske sømagt En oversigt /1971 p Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1973 Søetatens Kort- og Tegningssamling. En proveniensoversigt...1/1975 p /1975 p H.C Bjerg Kommandørkaptajn R. Steen Steensens forfatterskab /1977 p H.C Bjerg Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1978 p Mogens Dithmer Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1987 p Mogens Dithmer Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1993 p Mogens Dithmer Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang / 1997 p Hans Funch-Rasmussen Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1985 p Claus F. Jensen Orlogskaptajn Preben Holcks arkiv... 1/1986 p Birger Thomsen Søartilleritegninger i danske arkiver og museer 1...1/1981 p * Danmarks søkrigshistorie på 5 minutter...4a/1968 p * Kilder til Søværnets historie. I /1971 p. 51 II... 4/1971 p. 96 III... 3/1972 p * Marinehistoriske spørgsmål og svar /1974 p /1974 p. 84 Marinehistorisk Tidsskrift. * Orientering fra redaktionen... 1/1985 p. 2 Marinehistorisk Tidsskrift. * Hvad er det? Orlogsmuseet spørger læserne...2/1985 p. 20 Marinehistorisk Tidsskrift. * Til læserne...1/1986 p

3 Institutioner og organisationer Orlogsmuseet - jeg er bange...4/1988 p Den marinehistoriske forskning og Søværnets museumsproblemer... 1/1973 p Drømmen om et Orlogsmuseum /1973 p * Orlogsmuseet opretter filial på Valdemar Slot /1974 p. 4 Preben Harhoff Hilsen til Orlogsmuseet... 4/1989 p. 28 Det nye Orlogsmuseum i det gamle Søkvæsthus... 4/1989 p B. v. Munthe af Morgenstierne Orlogsmuseet - dets virksomhed og lidt om dets fremtidsplaner... 1/1969 p B. v. Munthe af Morgenstierne Den marinehistoriske forskning og Søværnets museums problemer - en supplerende kommentar... 2/1973 p. 30 B. v. Munthe af Morgenstierne * Orlogsmuseets udstilling på Hotel Admiralen... 1/1978 p B. v. Munthe af Morgenstierne Det "nye" Orlogsmuseum på Quinti Lynette... 1/1979 p. 3-4 Ola/Olsen Orlogsmuseet gør Danmark rigere... 4/1989 p. 27 J. Teisen Marinens Bibliotek... 3/1969 p Gosta Webe Museumsgenstande - kuriosa eller dokumenter? /1971 p Per Wessel-Tolvig Den lange vej til Søkvæsthuset... 4/1989 p Ole Ventegodt Orlogsmuseets samlinger... 4/1989 p * Orlogsmuseet - Samlingerne på Valdemar Slot /1974 p. 58 Søværnet og dets tjenestegrene Marinehjemmeværnets 40 års jubilæum... 1/1992 p E. Borg Uret på Nyholms Vagt... 3/1968 p Erhardt Martin Justesen "10 dage i spjældet"... 3/1994 p Marianne Reimer Hvorfor Nyboder ikke blev som det burde eller træk af 1700-tallets bygningshistorie... 4/1981 p Birger Thomsen Forsøgene på at oprette et marinekorps i Danmark... 4/1972 p B. v. Munthe af Morgenstierne Orlogsmuseet runder sine første 25 år... 2/1982 p

4 Anette Vasstrom Nyboder - kulturelle variationer i et 300-årigt lokalsamfund... 3/1979 p Anette Vasstrom Holmens gule by. En præsentation... 1/1985 p Barbara Zalewski Orlogsmuseets etnologiske undersøgelsesprojekt... 4/1984 p. 5-6 Barbara Zalewski Nyværk - en væbnet arm. Et 300-års jubilæum... 1/1985 p. 3-9 Barbara Zalewski De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet... 3/1987 p og De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet. (2)... 4/1987 p Carl Østen *Ikke mere æres-admiraler i den danske flåde?... 3/1972 p. 70 * Marinestabens historiske konsulent /1974 p. 54 * Søværnets Officersskoles jubilæum forberedes /1974 p. 87 * Boggave til Marinens Bibliotek... 1/1975 p. 6 Historiske behandlinger, længere og kortere tidsrum Vor flåde og vor skibsfart i nutidens historieskrivning... 1/1976 p Lidt om bådsmændene og deres hjemsted på Christian V's tid... 3/1986 p. 3-5 Lidt om bådsmænd og bøsseskytter i 1500-tallet... 3/1997 p Martin Bellamy En englænders beretning om den danske flåde, /1995 p Venstre, Jøhnke og de flydende forter... 1/1967 p Det danske søofficerskorps gennem 275 år... 1/1976 p * En amerikaner ser på dansk marinehistorie... 3/1978 p Ib Brorson "Affairen ved Eckernforde" den 5. April De militærmedicinske aspekter for lægetjenesten på de danske orlogsskibe... 1/1997 p Erik Franch Marinens fly... 4/1988 p Ole Louis Frantzen Den romerske flåde i kejsertiden... 1/1979 p Ib Gram-Jensen Danske orlogsskibes journaler som klimahistorisk kilde... 3/1987 p H. Harms Flyvning i Østgrønland Uddrag af oberstløjtnant i FLV H. Harms erindringer... 2/1989 p

5 Steffen Heiberg Søetatens økonomiske forvaltning under Christian IV... 1/1980 p Kort over København fra En detalje fra et svensk søkort... 4/1987 p Bremerholm eller Gammelholm... 3/1988 p * Dansk-russiske flådeforbindelser gennem 300 år... 2/1994 p. 59 Bente Kjølbye Den store ildsvåde... 3/1995 p Flemming Larsen Københavns Søbefæstning... 3/1976 p C.E. Neble Et lille glimt af marinehistorien... 1/1990 p. 3-7 Jan Olsen Søetatens Bygmestre /1975 p Jan Olsen Søetatens Bygningsadministration /1977 p Sven S. Thostrup Flådesamtaler i Holsten /1996 p Peder S. Toft Mytteriet på H.M.S. BOUNTY... 3/1981 p Ole Ventegodt Holmen - flådens fem øer... 2/1988 p Ole Ventegodt Classis Britannica - den romerske flåde i Britannien... 3/1988 p Søkrigshistorie 1. Før 1720 Søslagene i Listerdyb maj /1968 p. 4-7 Rigskanslerens spil i vinteren (om tilkaldelsen af C. Tromp)... 4a/1968 p. 4-7 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p Gennembruddet. En kommentar til Ib Gram-Jensen 4/1991 p /1991 p. 26 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1993 p. 61 Skibsjournaler fra Den store nordiske Krig... 1/1995 p Emanuel Bassols Slaget i Køge Bugt Om vinden... 3/1992 p * En kommentar - En marinehistorisk julesteg... 1/1970 p. 4 Åke Boquist og Leif Lindin Danskt Karlskronaspionage for 300 år sedan... 2/1991 p

6 Jesper Christiansen Den danske flådes forsyningssituation i den Nordiske Syvårskrigs første år... 1/1982 p.3-17 Ib Gram-Jensen Slaget i Køge Bugt 1. juli en kommentar... 4/1991 p Ib Gram-Jensen Gennembruddet 1. juli en afsluttende kommentar. 1/1992 p Ib Gram-Jensen Slaget i Køge Bugt - en korrektion... 4/1992 p Ib Gram-Jensen Marquor Rodsten, Draken og "gennembruddet" 1. juli /1993 p Mogens Hærning Nogle betragtninger over slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p og 2/1992 p Da STORA KRONAN eksploderede... 2/1992 p Stig Hornshøj Møller Den spanske armada /1970 p Niels M. Probst Nordisk søtaktik i og 1600-tallet - og Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1992 p Niels M. Probst Realkritik og kilderne omkring Slaget i Køge Bugt - en replik til Ib Gram-Jensen... 2/1993 p S.A. Saugmann Søslaget ved Greifswalder-Oie år /1983 p S.A. Saugmann En marinehistorisk fortielse... 1/1991 p Torbjørn Ødegaard "Den spanske armadas" forlis i kongeriket Danmark-Norge i /1992 p Torbjørn Ødegaard Arven fra Spania... 2/1995 p Dan Andersen Linieskibet GRØNLAND. Historien bag en konvoj i Middelhavet /1991 p * Diskussion om slaget på Rheden... 3/1970 p * Kampen i Eckernførde 5. april /1974 p Flådens ran /1982 p Poul T. Cohrt Træfningen ved Helgoland 4. juni /1979 p Maria Ekberger Københavns sødefension i foråret /1984 p Ole Louis Frantzen Kampen ved Tripolis (Uddrag af matros Chr. Nielsen Smidts levnedsskildring )... 3/1978 p

7 Kampen mod linieskibet AFRICA syd for Dragør i oktober /1978 p Kvartermand Magnus Jonasen Rosenbergs dagbog , skrevet i Norge under englænderkrigene... 1/1994 p Per Jessen Kanonbådskrigen /1996 p H. Daugaard Larsen Väderö. Stedet, hvor englænderne begravede deres døde efter Slaget på Rheden /1975 p I.C. Lundsgaard *"Copenhagen" den 2. april (vedr. diskussionen om slaget på Rheden, 3/1970)... 1/1971 p Gunnar Olsen Den Slesvig-holstenske marine /1977 p Frank Allan Rasmussen Dannelsesrejse eller industrispionage? Marinens tekniske efterretningsvirksomhed i 1700-tallets Europa... 3/1994 p Henrik Saxtorph Det britiske angreb og Københavns søforsvar /1990 p Henrik Saxtorph Flåden gøres klar til ødelæggelse /1990 p Reginald Spink H.M.S. ANHOLT. En episode fra Napoleonskrigene /1974 p Barbara Zalewski En skæbne fra /1986 p Efter 1914 Rudolph Arendt Ombord på NIELS JUEL den 29. august /1993 p John Arentoft De sidste Augustdage /1993 p Tiden 1940 til /1993 p Nordsøslaget /1968 p * Placeringen af flådens skibe den 29. august /1968 p * Inspektionsskibet HVIDBJØRNENS undergang i Store Bælt /1968 p E. Bisp Søndag den 29. august (Om begivenhederne ombord på inspektionsskibet INGOLF)... 4/1968 p Jan Bak Harder Tysk territorialkrænkelse ved Møns Klint 1916?... 4/1982 p LtCmdr. Daniel G. Harris CD., RCNR (ret.) Den danske Flåde /1989 p Ole Ventegodt En ung søofficer under Englænderkrigene... 1/1986 p

8 Paul Langballe En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige. (I)... 4/1986 p og 1/1987 p og 2/1987 p.7-26 J.S. Lorenzen Uddrag af dagbog fra den august /1993 p Jørgen Møller Mytteri på SØRIDDEREN... 1/1989 p Holger Munchaus Petersen *Opbringeise af neutralt skib - eller? (Vedr. artikel i Marinehistorisk Tidsskrift 4/1982)... 1/1983 p Palle Ros lyng-jens en Flådens sænkning den 29. august 1943 i illegal presse og litteratur... 4/1968 p Kmd. A.O. Schulze HAVØRNEN. Foredrag holdt i Frihedsmuseet /1993 p Sven S. Thostrup Erindringer om den danske marine i Sverige... 2/1995 p Finn Wiberg-Jørgensen Natten til den første juni (Jyllandsslaget 1916)... 4/1982 p Beretning udgivet på det illegale "Frit Forlag", (forfatteren anonym) Sænkningen af den danske Flaade d. 29. August /1989 p *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1968 p H.-H. Wesche... 2/1968 p J.J. Westrup... 2/1969 p /1969 p H.-H. Wesche... 3/1969 p J.J. Westrup... 3/1969 p P.T. Cohrt... 3/1969 p F.H. Kjølsen... 4/1969 p /1970 p Egil Barfod... 2/1970 p J.J. Westrup... 2/1970 p F.H. Kjølsen... 2/1970 p Tillæg... 3/1970 p. 55 * Hvor blev militærhistorien af? En diskussion om forskning i militærhistorie /1974 p. 7-8 * Flådens faldne den 29. august /1993 p. 89 Skibs- og bådebygning, fremdrivningsmidler Dokken på Christianshavn fra 1739, - en teknisk præstation... 3/1996 p Frank Allan Rasmussen SVANEN - "Eller hvorledis et Skib paa een let og ey tilforae opfunden Maade kand tegnes"... 3/1986 p Frank Allan Rasmussen Værft, værksted og værktøj; En dokumentation af virksomheden ved Orlogsværftet.... 4/1990 p Frank Allan Rasmussen Orlogsværftet. Et indsamlings- og dokumentationsprojekt... 2/1991 p Frank Allan Rasmussen og Henrik S. Johansen Industriel arkæologi; - eller når Orlogsværftet skal på museum... 4/1991 p

9 Frank Allan Rasmussen Damp, hammer, anker og knæ; - et bidrag til Holmens teknologihistorie... 3/1992 p Asbjørn Starcke Kong Hans lod bygge hovedskibe!... 2/1996 p Birger Thomsen Et orlogsskib bliver til. HOLSTEEN fra tegning til stabelafløbning... 4/1983 p Skibstyper, deres historie og grupper af fartøjer Bidrag til undervandsbådens forhistorie... 2/1972 p Et dansk u-båds-projekt /1973 p E. Borg Bidrag til vore kongeskibes historie... 2/1972 p Emil Wigelsen Bruun A floating machine... 2/1972 p Benny Christensen Bidrag til vore kongeskibes historie... 1/1972 p Henrik Christiansen Flådens skibe /1983 p og 2/1983 p Henrik Christiansen Flådens skibe Fregatter... 3/1985 p Volmer Lau Lauritzen * Et indlæg, (om "Vore Krydsere" af R. Steen Steensen)...3/1972 p. 60 Gunnar Olsen MS-bådene. 50 år i tjeneste... 1/1991 p Erling Pade Skotten Patrick Miller introducerer Trimaranen i Danmark... 4/1980 p Niels M. Probst Van de Velde portrætter af danske orlogsskibe... 1/1981 p Niels M. Probst Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. Van de Velde tegninger. (II)... 3/1984 p Niels M. Probst QUINTUS-tegningerne. Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (III)... 2/1985 p Niels M. Probst Slaget i Femern Bælt 13. oktober Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (IV)... 2/1986 p Birger Thomsen De dansk-norske kanonbåde /1975 p Birger Thomsen De dansk-norske kanonbåde II... 4/1977 p M. Winge Danske hospitalsskibe i det 18. århundrede... 2/1981 p * Torpedobåden og torpedoen 100 år... 3/1975 p. 55 Henrik Christiansen Flådens skibe Korvetter... 4/1985 p

10 * Efterlysning (kystbevogtningskutterne med 0-numre 1945-ca. 1947)... 1/1980 p. 31 Skibes anvendelsesområder, enkelte rejser Finn Askgaard Fregatten JYLLANDs togt til Vestindien /1983 p Jens Chr. Christensen "Bedstefars dagbog". Optegnelser fra Vestindienstogtet af Jens Christian Christensen (Steen) ført ombord på fregatten SJÆLLAND. Indledning ved... 3/1969 p og 4/1969 p A.H. Jensen Dagbogsblade fra fregatten SJÆLLAND Indledning ved... 1/1970 p * Flåden og Dansk Vestindien... 3/1997 p Eyjolfur Thor Jonsson Island. Monopolhandel, fiskeri og fiskeriinspektion... 1/1988 p Ludvig Monberg Under russisk flag... 1/1992 p Poul Erik Pedersen Et dansk, maritimt indslag i Meiji-tidens Japan... 3/1995 p M. Winge Orlogsskibet HOLSTEENs togt til Afrika /1983 p Carl Østen VALKYRIENS første togt i /1972 p. 5-8 Enkelte skibe Finn Askgaard Fregatten JYLLAND... 3/1985 p Fregatten JYLLAND - en kulturhistorisk redegørelse... 4/1969 p Tegninger af danske krigsskibe i svenske arkiver... 3/1972 p Fregatten HUMMEREN Forsøg på identifikation af den ældste, bevarede kgl. approberede danske skibstegning /1974 p og R. Steen Steensen * Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse. (fregatten JYLLAND) /1974 p Przemyslaw Budzbon BLYSKAWICA. Polsk destroyer og veteranskib... 2/1989 p. 3-9 Ole Louis Frantzen og Birger Thomsen Linieskibet HOLSTENs historie... 3/1982 p. 8 Ole Louis Frantzen Linieskibet HOLSTENs fødsel... 3/1982 p Kai Hertz Fregatten JYLLAND - En redegørelse... 1/1977 p Sørøverskibet ADOLPHO... 4/1993 p H H Kjølsen På maven på fregatten JYLLANDs flagknap... 4/1968 p

11 H.H. Kjølsen Det eneste oceangående egetræssejlskib fra søfartens tidehverv, der er bevaret, har vi, men det må istandsættes, (fregatten JYLLAND)... 4a/l968 p Bernt Kure Nyt fra fregatten JYLLAND... 4/1981 p og 2/1982 p. 3-4 og 2/1983 p og 4/1985 p Bernt Kure Fregattens konservering. (JYLLAND)... 4/1982 p. 5-6 Bernt Kure Skibsrestaureringsprojekter i England. CUTTY SARK, GREAT BRITAIN, HMS VICTORY, MARY ROSE... 1/1984 p Christian Lund Artilleriskibet PEDER SKRAMs sidste 10 år... 2/1997 p Ole Mortensøn Et orlogsskib fra Chr. d. IV's tid... 2/1996 p Erik Munch Branden i Aalborg og andre lokale minder fra fregatten JYLLANDs tilknytning til egne og byer... 1/1988 p Niels M. Probst SNARENSVEND, et orlogsskib fra Christian IV's tid... 1/1987 p Niels M. Probst Hovedskibet MARIA Et rekonstruktionsforsøg... 2/1990 p R. Steen Steensen En mærkedag. (om udrangeringen af det sidste dampdrevne skib i den danske flåde, minelæggeren LINDORMEN)... 2/1970 p R. Steen Steensen og * Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse, (fregatten JYLLAND) /1974 p R. Steen Steensen GANGES... 1/1990 p Michael Teisen Orlogsskibet INFØDSRETTENs historie... 4/1979 p Birger Thomsen Nyt dansk skoleskib på farten... 1/1980 p Birger Thomsen Hvad skal der blive af JYLLAND?... 2/1980 p H. -H. Wesche Fregatten JYLLANDs skæbne... 1/1973 p. 4-6 Carl Østen Krydserkorvetten VALKYRIEN... 4/1971 p * Debatten omkring fregatten JYLLAND. (fra Berlingske Aftenavis) /1971 p * Et forsinket juleeventyr, (fregatten JYLLAND)... 1 /l 978 p. 22 * Gave til fregatten JYLLAND... 3/1986 p. 31 H.E. Raun Fregatten JYLLAND. Oversigt over 70 års bestræbelser på at bevare fregatten JYLLAND... 2/1979 p

12 Søulykker, bjergning, redningsvæsen Ib Brorson "Der Brandtauchers" forlis indenfor det daværende danske monarkis område, - i Kiels havn-, den 1. februar /1995 p HMS RAMILLIES og 1700-tallets største skibskatastrofe...1/1993 p Georg Peter Krogh-Jensen U-Baadsstrandingen /1993 p Asbjørn Starcke Skibsforliset ved Jernhatten...1/1996 p WRANGELS PALAIS - et formodet dansk skibsvrag ved Shetlandsøerne!... 3/1991 p R. Steen Steensen Et af verdens mest berømte skibe fundet /1974 p Birger Thomsen PRJDE OF BALTIMORE - et maritimt-arkæologisk eksperiment... 4/1983 p Birger Thomsen Kanonerne ved Anholt... 4/1994 p Vrag og dykning Jørgen Christoffersen DANNEBROGE baggrunden for et projekt om vraget i Køge Bugt... 3/1987 p. 3-8 Ole Crumlin-Pedersen Undervandsarkæologi og Vragbeskyttelse /1974 p Ole Louis Frantzen Nyt fra havets bund. Fund fra vraget af SNARENSVEND... 4/1985 p Jens Schou Hansen og H. C. Bjerg Vragene i Øresund af danske krigsskibe fra 1801 og /1974 p Orlogsskibet SNARENSVEND. Et vrag i det nordlige Øresund... 1/1987 p

13 Farvandsbeskrivelse De danske farvande og mulighederne for deres... 3/1996 p besejling i sidste halvdel af 1600-tallet. (I)... og 4/1996 p Gamle danske Søkort... 1/1993 p Navigation og meddelelsesmidler Cyril R. Andrésen Baadsmandspiben... 3/1989 p Anholt fyr og dets skæbne før /1996 p Poul Damell Om et originalt Ole Rømer instrument, som blev benyttet på Søkadetakademiet... 2/1987 p. 3-6 Udsmykning, symboler, skorstensmærker, kendingsflag Navngivningen af dansk-norske orlogsskibe /1967 p. 4-8 Mogens Dithmer Lindormen som galionsornament... 1/1994 p Christian Lund Tanker omkring at flage med Dannebrog... 1/1997 p * Søheltenavne til Søværnets nye torpedobåde p Uniformer og våben * Ankerknappen 200 år i den danske Marine... 4/1975 p. 120 Forhold ombord Lone Allingstrup og Allan Engquist Søe-Spise-Taxt anno /1991 p. 3-9 F.S. Grove-Stephensen Marinens jurisdiktionsforhold før /1984 p G. Honnens de Lichtenberg Småpluk fra sanitetstjenesten til søs i ældre tid... 2/1968 p (bearbejdelse) "Klart skib øvelse" på den gamle fregat. Skildring af Prlt. Chr. Middelboe fra togt med fregatten JYLLAND /1996 p

14 Ole Louis Frantzen Fregatten JYLLANDs artilleri... 3/1980 p Kurt Lenum Tre sjældne danske marinedolke... 1/1973 p Kay Søren Nielsen Fregatten JYLLANDs håndvåben... 4/1984 p M. Winge Lægernes position og uniformering i Søetaten... 1/1979 p Frank H. Winther Raketterne ved Københavns Belejring en milepæl i rakettens historie... 4/1978 p Skibsmodeller og portrætter Ove Andreasen H.M.S. PRINCE /1988 p Peter Beisheim *Er du interesseret i modeller af krigsskibe fra det 20. århundrede?... 4/1982 p. 4 Peter Beisheim Den historiske krigsskibsmodel... 3/1988 p Orlogsmuseets model af CHRISTIANUS QUINTUS - Forsøg på en endelig identifikation... 4/1971 p Maleriet "Danske Orlogsskibe i det 18de Aarhundrede" - hvilke skibe ses på maleriet?... 1/1975 p Orlogsmuseets såkaldte model nr. 47. Forsøg på en re-identifikation... 2/1975 p Orlogsmuseets model nr. 1 - forsøg på nyidentificering... 2/1979 p Niels Lind Hansen VASA-modellen... 2/1989 p * Maleri, udateret, signeret af Jean Berg... 2/1991 p. 31 Per Jessen Modelbyggerlauget bygger vikingeskib... 1/1992 p Peter Lomholt Maack Hvordan kommer jeg videre?... 1/1989 p Peter Lomholt Maack Om Detailleringsgraden i Skibsmodeller... 3/1990 p B. v. Munthe af Morgenstierne Modelsamlingen gennem tre århundreder... 2/1970 p Torben Plesberg Skibsmodeller - modelskibe... 1/1990 p Niels M. Probst Orlogsskibet GYLDENLØVE Noget om skibet og rekonstruktionen af den nybyggede model i Orlogsmuseet... 1/1995 p Ole Ventegodt Nye modeller til Orlogsmuseet... 4/1986 p

15 Ole Ventegodt Modeller. Virkelighed og illusion... 2/1988 p Jørgen Østergaard Modelskibe i kirkerne... 4/1990 p Sømandsarbejder, husflid, souvenirs F.H. Kjølsen Lad tingene tale... 2/1976 p Foreninger, institutioner og interessegrupper Marinehistorisk Selskab, marts /1991 p. 3-8 Peter Beisheim Orlogsmuseet og dets modelbyggerlaug... 4/1989 p V.P. Heise Marineforeningen gennem 75 år... 2/1988 p * Nyt æresmedlem i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 3/1995 p. 91 R. Steen Steensen Marinehistorisk Selskab... 1/1967 p. 3 Ole Ventegodt Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 1/1988 p * Marinehistorisk Selskabs stiftelse og virksomhed /1976 p * Forslag til fusion af Marinehistorisk Selskab og selskabet Orlogsmuseets Venner... 1/1993 p. 27 * Selskabet Orlogsmuseets Venner/ Marinehistorisk Selskab... 1/1993 p * Den selvejende institution Forlaget Marinehistoriske Skrifter... 1/1993 p Grupper af personer Et fotografi af fregatten JYLLANDs officerer... 2/1968 p Enkeltpersoner Jørgen Andersen Da jeg var i Kongens Klæder (I)... 2/1993 p og 4/1993 p * Tak til Ole Ventegodt... 1/1992 p. 24 Olav Bergersen Peter Tordenskiold.(I)... 4/1970 p og 1/1971 p Nogle kommentarer til O. Bergersens artikel om Tordenskiold /1971 p Tordenskiolds mindesten i Gleidingen... 3/1972 p. 72 Kommandørkaptajn R. Steen Steensens forfatterskab /1977 p

16 Claus Bjørn Captain Mahan og hans betydning for stormagternes flådepolitik op til /1973 p E. Borg Tordenskiolds sarkofag - endnu engang /1971 p E. Borg Mindesmærket på Nyholm for J. C. Schrødersee... 1/1972 p Miriam Christiansen Marinemaleren Christoffer Wilhelm Eckersberg ( )... 4/1994 p Birgitte Hauglund Iver Først Heiberg En portrætskitse... 2/1994 p H.D. Lind De senere Aar af Admiral Niels Barfods Levnetsløb... 1/1972 p /1972 p /1972 p /1973 p B. v. Munthe af Morgenstierne Endnu en Tordenskiold-sarkofag... 1/1971 p. 7-8 Ole Nederland Østen Hansen - langelandsk bådsmand på DANNEBROGE /1980 p Niels M. Probst Villum Hornbolt, hoffets og Holmens maler... 4/1994 p Frank Allan Rasmussen Fabrikmester Diderik de Thurah - et ikonografisk studie... 1/1988 p Frank Allan Rasmussen Tordenskiold som kartograf? Eller når historikeren kommer til kort... 1/1991 p H.-H. Wesche Admiral Christopher Lindenow... 2/1978 p P. Wessel-Tolvig Obertømmermand Johan Daniel Schäffer's dagbog... 2/1984 p Per Wessel-Tolvig Naja Salto på Orlogsmuseet... 1/1996 p M. Winge Søetatens kirurg Nicolai Boye... 2/1977 p M Winge Marinelægen James Lind - "Den maritime medicins fader". 4/1986 p Niels Winkel Eckersberg til søs... 1/1995 p Børge Ørsted Tordenskiolds sidste togt og havn. I anledning af 250-årsdagen for hans død... 4/1970 p * Mindehøjtidelighederne i anledning af Peter Tordenskiolds 250-års dødsdag... 1/1971 p. 5-6 * Jens Munk medaljen /1978 p. 24 * Den gamle Redacteur takker af. (v/ole L. Frantzen og Birger Thomsen)... 1/1979 p

17 NEKROLOGER. Erik Borg in memoriam. ()... 3/1975 p. 51 Søren Brunoe. (Peter Beisheim)... 4/1994 p. 120 Axel Hansborg in memoriam ()... 3/1969 p. 51 Preben Harhoff. (P. Wessel-Tolvig)... 4/1995 p. 111 Frederik J. Hedemann in memoriam. (F.H. Kjølsen)... 4/1970 p. 67 P.G. Honnens de Lichtenberg in memoriam. (R. Steen Steensen)... 2/1968 p. 3-4 Sven Røgind in memoriam. (R. Steen Steensen)... 1/1969 p. 4 Rolf Scheen (Gunnar Christie Wasberg)... 2/1987 p. 27 R. Steen Steensen in memoriam. ()... 1/1977 p. 3-4 V. Topsøe-Jensen in memoriam. (E. Friisager)... 2/1976 p. 38 ARTIKLER (ordnet efter forfatter) Allingstrup, Lone og Allan Engquist Søe-Spise-Taxt anno /1991 p. 3-9 Andersen, Dan Linieskibet GRØNLAND. Historien bag en konvoj i Middelhavet /1991 p Andersen, Jørgen Da jeg var i Kongens Klæder. (I)... 2/1993 p Da jeg var i Kongens Klæder. (II+III)... 4/1993 p Andreasen, Ove H.M.S. PRINCE /1988 p Andrésen, Cyril R. Baadsmandspiben... 3/1989 p Arendt, Rudolph Ombord på NIELS JUEL den 29. august /1993 p Arentoft, John De sidste Augustdage /1993 p Askgaard, Finn Fregatten JYLLANDs togt til Vestindien /1983 p Fregatten JYLLAND... 3/1985 p Barfod, Egil *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1970 p. 43 Barfod, Jørgen H. Navngivningen af dansk-norske orlogsskibe /1967 p. 4-8 Søslagene i Listerdyb maj /1968 p. 3-8 Rigskanslerens spil i vinteren a/1968 p. 4-7 Vor flåde og vor skibsfart i nutidens historieskrivning. 1/1976 p Lidt om bådsmændene og deres hjemsted på Chr.V's tid. 3/1986 p. 3-5 Orlogsmuseet - jeg er bange... 4/1988 p Marinehistorisk Selskab marts /1991 p. 3-8 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p Gennembruddet. Kommentar til Ib Gram-Jensen 4/ /1991 p. 26 Marinehjemmeværnets 40 års jubilæum... 1/1992 p * Tak til Ole Ventegodt... 1/1992 p. 24 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1993 p. 61 Tiden 1940 til /1993 p Skibsjournaler fra Den store nordiske Krig... 1/1995 p Anholt fyr og dets skæbne før /1996 p De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet (I)... 3/1996 p De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet (II)... 4/1996 p Lidt om bådsmænd og bøsseskytter i 1500-tallet... 3/1997 p Bassols, Emanuel Slaget i Køge Bugt Om vinden... 3/1992 p Beisheim, Peter * Er du interesseret i modeller af krigsskibe fra det 20. årh.... 4/1982 p

18 Den historiske krigsskibsmodel... 3/1988 p Orlogsmuseet og dets modelbyggerlaug... 4/1989 p Bellamy, Martin En englænders beretning om den danske flåde, /1995 p Bergersen, Olav Peter Tordenskiold. (I)... 4/1970 p Peter Tordenskiold. (II)... 1/1971 p Bisp, E. Søndag den 29. august (Om begivenhederne ombord på insp.skibet INGOLF)... 4/1968 p Bjerg, H.C. Venstre, Jøhnke og de flydende forter... 1/1967 p * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1968p. 5-6 Et fotografi af fregatten JYLLANDs officerer... 2/1968 p Nordsøslaget /1968 p * Placeringen af flådens skibe den 29. august /1968 p * Inspektionsskibet HVIDBJØRNENS undergang i Store Bælt /1968 p * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p. 56 Fregatten JYLLAND - en kulturhistonsk redegørelse... 4/1969 p * En kommentar - En marinehistorisk julesteg... 1/1970 p. 4 * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1970 p. 42 * Louis R. Hansens personalhistoriske samling... 2/1970 p. 47 * Marinens Kortsamling... 2/1970 p. 47. * Diskussionen om slaget på Rheden /1970 p Den dansk-norske sømagt En oversigt /1971 p Nogle kommentarer til O. Bergersens artikel om Tordenskiold /1971 p Orlogsmuseets model af CHRISTIANUS QUINTUS - Forsøg på en endelig identifikation... 4/1971 p Bidrag til undervandsbådens forhistorie... 2/1972 p Tegninger af danske krigsskibe i svenske arkiver... 3/1972 p * Tordenskiolds mindesten i Gleidingen... 3/1972p. 72 * Marinehistorisk Tidsskrift. Index til årgang /1973 Den marinehistoriske forskning og Søværnets museumsproblemer... 1/1973 p Et dansk u-båds-projekt /1973 p Drømmen om et Orlogsmuseum /1973 p * Orlogsmuseet opretter filial på Valdemar Slot /1974 p. 4 * Kampen i Eckemførde 5. april /1974 p Fregatten HUMMEREN 1664 Forsøg på identifikation af den ældste, bevarede kgl. approberede danske skibstegning /1974 p *Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse. (fregatten JYLLAND) /1974 p Maleriet "Danske Orlogsskibe i det 18de Aarhundrede" - hvilke skibe ses på maleriet?... 1/1975 p Søetatens Kort- og Tegningssamling. En proveniensoversigt... 1/1975 p /1975 p Orlogsmuseets såkaldte model nr. 47. Forsøg på en re-identifikation... 2/1975 p * Ankerknappen 200 år i den danske Marine... 4/1975 p. 120 Det danske søofficerskorps gennem 275 år... 1/1976 p Kommandørkaptajn R. Steen Steensens forfatterskab /1977 p * En amerikaner ser på dansk marinehistorie... 3/1978 p * Marinehistorisk Tidsskrift. Index til årgang /1978 p Orlogsmuseets model nr. 1 - forsøg på nyidentificering... 2/1979 p Flådens ran /1982 p Bjerg, H.C. og Jens Schou Hansen Vragene i Øresund af danske krigsskibe fra 1801 og /1974 p

19 Bjørn, Claus Captain Mahan og hans betydning for stormagternes flådepolitik op til /1973 p Boquist, Åke og LeifLindin Danskt Karlskronaspionage for 300 år sedan... 2/1991 p Borg, E. Uret på Nyholms Vagt... 3/1968 p Tordenskiolds sarkofag - endnu engang /1971 p Mindesmærket på Nyholm for J. C. Schrødersee... 1/1972 p Bidrag til vore kongeskibes historie... 2/1972 p Brorson, Ib "Der Brandtauchers" forlis indenfor det daværende danske monarkis område, - i Kiels havn-, den 1. februar /1995 p "Affairen ved Eckernforde" den 5. April De militærmedicinske aspekter for lægetjenesten på de danske orlogsskibe... 1/1997 p Bruun, Emil Wigelsen A floating machine... 2/1972 p Budzbon, Przemyslaw BLYSKAWICA. Polsk destroyer og veteranskib... 2/1989 p. 3-9 Christensen, Benny Bidrag til vore kongeskibes historie... 1/1972 p Christensen, Jens Chr. "Bedstefars dagbog". Optegnelser fra Vestindienstogtet af Jens Christian Christensen (Steen) ført ombord på fregatten SJÆLLAND. (Indled. v/)... 3/1969 p /1969 p Christiansen, Henrik Flådens skibe /1983 p Flådens skibe /1983 p Flådens skibe Fregatter...3/1985 p Flådens skibe Korvetter...4/1985 p Christiansen, Jesper Den danske flådes forsyningssituation i den Nordiske Syvårskrigs første år... 1/1982 p Christiansen, Miriam Marinemaleren Christoffer Wilhelm Eckersberg ( )... 4/1994 p Christoffersen, Jørgen DANNEBROGE baggrunden for et projekt om vraget i Køge Bugt... 3/1987 p. 3-8 Cohrt, Poul T. *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p Træmingen ved Helgoland 4. juni /1979 p Crumlin-Pedersen, Ole Undervandsarkæologi og Vragbeskyttelse /1974 p Darnell, Poul Om et originalt Ole Rømer instrument, som blev benyttet på Søkadetakadetniet...2/1987 p. 3-6 Dithmer, Mogens * Marinehistorisk Tidsskrift. Index årgang /1987 p * Marinehistorisk Tidsskrift. Index årgang /1993 p Lindormen som galionsomament...1/1994 p * Marinehistorisk Tidsskrift. Index årgang /1997 p

20 Ekberger, Maria Københavns sødefension i foråret /1984 p Engquist, Allan og Lone Aliingstrup Søe-Spise-Taxt anno /1991 p. 3-9 Franck, Erik Marinens fly... 4/1988 p Frantzen, Ole Louis Kampen ved Tripolis /1978 p Den romerske flåde i kejsertiden...1/1979 p Fregatten JYLLANDs artilleri... 3/1980 p Linieskibet HOLSTENs fødsel...3/1982 p Nyt fra havets bund. Fund fra vraget af SNARENS VEND...4/1985 p Frantzen, Ole Louis og Birger Thomsen Linieskibet HOLSTENs historie...3/1982 p. 8 Funch-Rasmussen, Hans * Marinehistorisk Tidsskrift. Index til årgang /1985 p Gram-Jensen, Ib Danske orlogsskibes journaler som klimahistorisk kilde....3/1987 p Slaget i Køge Bugt 1. juli en kommentar...4/1991 p Gennembruddet 1. juli en afsluttende kommentar...1/1992 p Slaget i Køge Bugt - en korrektion....4/1992p Marquor Rodsten, Draken og "gennembruddet" 1. juli /1993p Grove-Stephensen, F.S. Marinens jurisdiktionsforhold før /1984 p Hansen, Niels Lind VASA-modellen...2/1989 p Hansen, Jens Schou og Vragene i Øresund af danske krigsskibe fra 1801 og /1974 p Harder, Jan Bak Tysk terntorialkrænkelse ved Møns Klint 1916?... 4/1982 p Harhoff, Preben Hilsen til Orlogsmuseet... 4/1989 p. 28 Harms, H. Flyvning i Østgrønland Uddrag af oberstløjtnant i FLV H. Harms erindringer... 2/1989 p Harris, Lt.Cmdr. Daniel G. CD, RCNR (ret.) Den danske Flåde /1989 p Hauglund, Birgitte Iver Først Heiberg En portrætskitse... 2/1994 p Heiberg, Steffen Søetatens økonomiske forvaltning under Christian IV... 1/1980 p Heise, V.P. Marineforeningen gennem 75 år... 2/1988 p Hertz, Kai Fregatten JYLLAND - En redegørelse... 1/1977 p Hærning, Mogens Nogle betragtninger over slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p Mere om slaget i Køge Bugt... 2/1992 p Jensen, A.H. Dagbogsblade fra fregatten SJÆLLAND Indledning ved... 1/1970 p

21 Jensen, Claus F. Orlogskaptajn Preben Holcks arkiv... 1/1986 p Jensen, Ole Lisberg Kampen mod linieskibet AFRJCA syd for Dragør i oktober /1978 p Orlogsskibet SNARENSVEND. Et vrag i det nordlige Øresund... 1/1987 p Kort over København fra En detalje fra et svensk søkort... 4/1987 p Bremerholm eller Gammelholm... 3/1988 p Det nye Orlogsmuseum i det gamle Søkvæsthus...4/1989 p *Maleri, udateret, signeret af Jean Berg...2/1991 p. 31 WRANGELS PALAIS - et formodet dansk skibsvrag ved Shetlandsøerne!... 3/1991 p Da STORA KRONAN eksploderede...2/1992 p Gamle danske Søkort... 1/1993 p HMSRAMILLIES og 1700-tallets største skibskatastrofe...1/1993 p Sørøverskibet ADOLPHO....4/1993 p Kvartermand Magnus Jonasen Rosenbergs dagbog , skrevet i Norge under englænderkrigene...1/1994 p * Dansk-russiske flådeforbindelser gennem 300 år...2/1994 p. 59 * Nyt æresmedlem i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 3/1995 p. 91 Dokken på Christianshavn fra 1739, - en teknisk præstation...3/1996 p "Klart skib øvelse" på den gamle fregat. Skildring af Prlt. Chr. Middelboe fra togt med fregatten JYLLAND (bearbejdelse)...4/1996 p * Flåden og Dansk Vestindien... 3/1997 p Jessen, Per Modelbyggeriauget bygger vikingeskib...1/1992 p Kanonbådskrigen /1996 p Johansen, Henrik S. og Frank Allan Rasmussen Industriel arkæologi; - eller når Orlogsværftet skal på museum... 4/1991 p Jonsson, Eyjoljur Thor Island. Monopolhandel, fiskeri og fiskeriinspektion... 1/1988 p Justesen, Erhardt Martin "10 dage i spjældet"... 3/1994 p Kjølbye, Bente Den store ildsvåde... 3/1995 p Kjølsen, F.H. * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p. 73 2/1970 p.46 Lad tingene tale... 2/1976 p Kjølsen, H.H. På maven på fregatten JYLLANDs flagknap... 4/1968 p. 5-7 Det eneste oceangående egetræssejlskib fra søfartens tidehverv, der er bevaret, har vi, men det må istandsættes, (fregatten JYLLAND)... 4a/l 968 p Krogh-Jensen, Georg Peter U-Baadsstrandingen /1993 p Kure, Bernt Nyt fra fregatten JYLLAND... 4/1981 p Sidste nyt om fregatten. (JYLLAND)... 2/1982 p. 3-4 Fregattens konservering. (JYLLAND)... 4/1982 p. 5-6 Nyt fra fregatten JYLLAND /1983 p Skibsrestaureringsprojekter i England. CUTTY SARK, GREAT BRITAIN, HMS VICTORY, MARY ROSE... 1/1984 p Nyt fra fregatten JYLLAND... 4/1985 p Langballe, Paul En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige. (1. del)... 4/1986 p En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige. (2. del)... 1/1987 p

22 En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Floulle" i Sverige. (3. del)...2/1987 p Larsen, Flemming Københavns Søbefæstning...3/1976 p Larsen, H. Daugaard Vådero. Stedet, hvor englænderne begravede deres døde efter Slaget på Rheden /1975 p Lauritzen, Volmer Lau * Et indlæg, (om "Vore Krydsere" af R. Steen Steensen)...3/1972 p. 60 Lenum, Kurt Tre sjældne danske marinedolke...1/1973 p Lichtenberg, G. Honnens de Småpluk fra sanitetstjenesten til søs i ældre tid...2/1968 p Lind, H.D. De senere Aar af Admiral Niels Barfods Levnetsløb...1/1972 p /1972 p /1972 p /1973 p Lindin, Leif ogåke Boquist Danskt Karlskronaspionage for 300 år sedan... 2/1991 p Lorenzen, J.S. Uddrag af dagbog fra den august /1993 p Lund, Christian Tanker omkring at flage med Dannebrog... 1/1997 p Artilleriskibet PEDER SKRAMs sidste 10 år...2/1997 p Lundsgaard, I.C. * "Copenhagen" den 2. april (Vedr. diskussion om slaget på Reden, 3/1970 p )... 1/1971 p Maack, Peter Lomholt Hvordan kommer jeg videre?... 1/1989 p Om Detailleringsgraden i Skibsmodeller... 3/1990 p Monberg, Ludvig Under russisk flag...1/1992 p Mortensøn, Ole Et orlogsskib fra Chr. d. r V *s tid... 2/1996 p Morgenstierne, B. v. Munthe af Orlogsmuseet - dets virksomhed og lidt om dets fremtidsplaner...1/1969 p.7-14 Modelsamlingen gennem tre århundreder...2/1970 p Endnu en Tordenskiold-sarkofag...1/1971 p.7-8 Den marinehistoriske forskning og Søværnets museums problemer - en supplerende kommentar...2/1973 p. 30 * Orlogsmuseets udstilling på Hotel Admiralen...1/1978 p Det "nye" Orlogsmuseum på Quinti Lynette...1/1979 p.3-4 Orlogsmuseet runder sine første 25 år...2/1982 p Munch, Erik Branden i Aalborg og andre lokale minder fra fregatten JYLLANDs tilknytning til egne og byer...1/1988 p Møller, Jørgen Mytteri på SØRIDDEREN /1989 p Møller, Stig Hornshøj Den spanske armada /1970 p Neble, C.E. Et lille glimt af marinehistorien...1/1990 p. 3-7 Nederland, Ole Østen Hansen - langelandsk bådsmand pådannebroge /1980 p

23 Nielsen, Kay Søren Fregatten JYLLANDs håndvåben... 4/1984 p Olsen, Gunnar Den Slesvig-holstenske marine /1977 p Olsen, Gunnar MS-bådene. 50 år i tjeneste... 1/1991 p Olsen, Jan Søetatens Bygmestre /1975 p Søetatens Bygningsadministration /1977 p Olsen, Olaf Orlogsmuseet gør Danmark rigere... 4/1989 p. 27 Pade, Erling Skotten Patrick Miller introducerer Trimaranen i Danmark... 4/1980 p Pedersen, Poul Erik Et dansk, maritimt indslag i Meiji-tidens Japan... 3/1995 p Petersen, Holger Munchaus * Opbringelse af neutralt skib - eller?... 1/1983 p Plesberg, Torben Skibsmodeller - modelskibe... 1/1990 p Probst, Niels M. Van de Velde portrætter af danske orlogsskibe... 1/1981 p Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. Van de Velde tegninger (H)... 3/1984 p QUINTUS-tegningerne. Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (IH)... 2/1985 p Slaget i Femern Bælt 13. oktober Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (IV)... 2/1986 p SNARENSVEND, et orlogsskib fra Christian IV's tid... 1/1987 p Hovedskibet MARIA Et rekonstruktionsforsøg... 2/1990 p Nordisk søtaktiki og 1600-tallet - og Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1992 p Realkritik og kilderne omkring Slaget i Køge Bugt - en replik til Ib Gram-Jensen... 2/1993 p Villum Hornbolt, hoffets og Holmens maler... 4/1994 p Orlogsskibet GYLDENLØVE Noget om skibet og rekonstruktionen af den nybyggede model i Orlogsmuseet... 1/1995 p Rasmussen, Frank Allan SVANEN - "Eller hvorledis et Skib paa een let og ey tilforne opfunden Maade kand tegnes"... 3/1986 p Fabrikmester Diderik de Thurah - et ikonografisk studie... 1/1988 p Værft, værksted og værktøj; En dokumentation af virksomheden ved Orlogsværftet... 4/1990 p Tordenskiold som kartograf? Eller når historikeren kommer til kort... 1/1991 p Orlogsværftet. Et indsamlings- og dokumentationsprojekt. 2/1991 p Damp, hammer, anker og knæ; - et bidrag til Holmens teknologihistorie... 3/1992 p Dannelsesrejse eller industrispionage? Marinens tekniske efterretningsvirksomhed i 1700-tallets Europa... 3/1994 p Rasmussen, Frank Allan og Henrik S. Johansen Industriel arkæologi; - eller når Orlogsværftet skal på museum... 4/1991 p Raun, H.E. Fregatten JYLLAND. Oversigt over 70 års bestræbelser på at bevare fregatten JYLLAND... 2/1979 p. 5-8 Reimer, Marianne Hvorfor Nyboder ikke blev som det burde eller træk af 1700-tallets bygningshistorie... 4/1981 p

24 Roslyng-Jensen, Palle Flådens sænkning den 29. august 1943 i illegal presse og litteratur... 4/1968 p Saugmann, S.A. Søslaget ved Greifswalder-Oie år /1983 p En marinehistorisk fortielse... 1/1991 p * Saxtorph, Henrik Det britiske angreb og Københavns søforsvar /1990 p Flåden gøres klar til ødelæggelse /1990 p Schulze, A.O., Kmd. "Havørnen". Foredrag holdt i Frihedsmuseet /1993 p Spink, Reginald H.M.S. ANHOLT. En episode fra Napoleonskrigene /1974 p Starcke, Asbjørn Skibsforliset ved Jernhatten... 1/1996 p Kong Hans lod bygge hovedskibe!... 2/1996 p Steensen, R. Steen Marinehistorisk Selskab... 1/1967 p. 3 En mærkedag. (om udrangeringen af det sidste dampdrevne skib i den danske flåde, minelæggeren LINDORMEN)... 2/1970 p Et af verdens mest berømte skibe fundet /1974 p *Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse. (fregatten JYLLAND) /1974 p GANGES... 1/1990 p Teisen, J. Marinens Bibliotek... 3/1969 p Teisen, Michael Orlogsskibet INFØDSRETTENs historie... 4/1979 p Thomsen, Birger Forsøgene på at oprette et marinekorps i Danmark... 4/1972 p De dansk-norske kanonbåde /1975 p De dansk-norske kanonbåde H... 4/1977 p Nyt dansk skoleskib på farten... 1/1980 p Hvad skal der blive af JYLLAND?... 2/1980 p Søartilleritegninger i danske arkiver og museer /1981 p Et orlogsskib bliver til. HOLSTEN fra tegning til stabelafløbning... 4/1983 p PRIDE OF BALTIMORE - et maritimt-arkæologisk eksperiment... 4/1983 p Kanonerne ved Anholt... 4/1994 p Thomsen, Birger og Ole Louis Frantzen Linieskibet HOLSTENs historie... 3/1982 p. 8 Thostrup, Sven S. Erindringer om den danske marine i Sverige... 2/1995 p Flådesamtaler i Holsten /1996 p Toft, Peder S. Mytteriet på H.M. S. BOUNTY... 3/1981 p Vasstrom, Anette Nyboder - kulturelle variationer i et 300-årigt lokalsamfund... 3/1979 p Holmens gule by. En præsentation... 1/1985 p Ventegodt, Ole En ung søofficer under Englænderkrigene... 1/1986 p Nye modeller til Orlogsmuseet... 4/1986 p Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 1/1988 p Holmen - flådens fem øer... 2/1988 p Modeller. Virkelighed og illusion... 2/1988 p Classis Britannica - den romerske flåde i Britannien... 3/1988 p Orlogsmuseets samlinger... 4/1989 p

25 Webe, Gosta Museumsgenstande - kuriosa eller dokumenter? p Wesche, H.-H. *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1968 p /1969 p Fregatten JYLLANDs skæbne... 1/1973 p. 4-6 Admiral Christopher Lindenow... 2/1978 p Wessel-Tolvig, Per Obertømmermand Johan Daniel Schåffer's dagbog... 2/1984 p Den lange vej til Søkvæsthuset... 4/1989 p Naja Salto på Orlogsmuseet... 1/1996 p Westrup, J.J. *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p /1969 p /1970 p Wiberg-Jørgensen, Finn Natten til den første juni (Jyllandsslaget 1916)... 4/1982 p Winge, M. Søetatens kirurg Nicolai Boye... 2/1977 p Lægernes position og uniformering i Søetaten... 1/1979 p Danske hospitalsskibe i det 18. århundrede... 2/1981 p Orlogsskibet HOLSTEENs togt til Afrika /1983 p Marinelægen James Lind - "Den maritime medicins fader". 4/1986 p Zalewski, Barbara Orlogsmuseets etnologiske undersøgelsesprojekt...4/1984 p. 5-6 Nyværk - en væbnet arm. Et 300-års jubilæum...1/1985 p. 3-9 En skæbne fra /1986 p De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet... 3/1987 p De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet. (2)...4/1987 p Ødegaard, Torbjørn "Den spanske armadas" forlis i kongeriket Danmark-Norge i /1992 p Arven fra Spania... 2/1995 p Ørsted, Børge Tordenskiolds sidste togt og havn. I anledning af 250-årsdagen for hans død...4/1970 p Østen, Carl Krydserkorvetten VALKYRIEN... 4/1971 p VALKYRIENS første togt i /1972 p. 5-8 * Ikke mere æres-admiraler i den danske flåde?...3/1972 p. 70 Østergaard, Jørgen Modelskibe i kirkerne...4/1990 p Winkel, Niels Eckersberg til søs... 1/1995 p Winther, Frank H. Raketterne ved Københavns Belejring en milepæl i rakettens historie... 4/1978 p

Nr. 2 juni 2010 13. årgang

Nr. 2 juni 2010 13. årgang Nr. 2 juni 2010 13. årgang Venneforeningens blad juni 2010 1 Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm og Jens Møller. Grafisk konsulent: Finn

Læs mere

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT 39. årgang Nr. 3 - august 2006 ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Planlagte aktiviteter 2006 2007. Med forbehold for ændringer har bestyrelsen med baggrund i erfaringerne fra vintersæsonen

Læs mere

danmarks flåde i 500 år

danmarks flåde i 500 år udgivet i samarbejde med blandt andet: DEN DANSKE MARITIME FOND Sikorsky Aircraft Corporation er førende indenfor design og produktion af helikoptere, der blandt andet benyttes af samtlige fem værn i det

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS

Læs mere

SØVÆRNET 2-2010. Ansvarshavende redaktør Kommadørkaptajn Mikael A. J. Bill Redaktion Pernille Kroer (redaktør) Per Andreasen

SØVÆRNET 2-2010. Ansvarshavende redaktør Kommadørkaptajn Mikael A. J. Bill Redaktion Pernille Kroer (redaktør) Per Andreasen SØVÆRNET 2-2010 Udgiver Søværnets Operative Kommando Sødalsparken 20 Postboks 1483 8220 Brabrand E-mail: lesek@sok.dk Web: www.sok.dk Telefon: 89433099 Ansvarshavende redaktør Kommadørkaptajn Mikael A.

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III København 1978 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...19 Andre institutioner

Læs mere

Personale (Juni 1991)

Personale (Juni 1991) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets komité Direktør Torkild Reedr? Funder* fnrmanrl Personale (Juni 1991) Museumsdirektør TTan«Ipnnpspn X.X.X. xxx^xxx^x Jxx.xX.XX^ Jx. r rx.^x.xx

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Personale (Juni 1993)

Personale (Juni 1993) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. R.eedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT 42. årgang Nr. 3 - august 2009 ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG Arrangementer efterår/vinter 2009 2010 Alle medlemsmøderne (onsdagsmøderne) starter kl. 1930. Bemærk dog, at julearrangementet

Læs mere

Personale (Juni 1994)

Personale (Juni 1994) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Ten s-t (/ireren Absalnns^n x/ J ^ ~0 ~~x x xxox-xi. Kantineleder Britt Andrés

Læs mere

Det var Marinehistorisk Selskab, dannet i 1951, der indbød til konferencen i 1972. side 1

Det var Marinehistorisk Selskab, dannet i 1951, der indbød til konferencen i 1972. side 1 40 år efter den første danske Maritimhistoriske Konference fandt den 21. i rækken sted i et solbeskinnet Aabenraa. Kontaktudvalgets organisationsgruppe med museumsinspektør Stephanie Robl Matzen i spidsen

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

MARINEFORENINGEN A561 GUNNAR SEIDENFADEN SØVÆRNETS HAVARIKURSUS TIDSSKRIFTET UNDER DANNEBROG TEMA

MARINEFORENINGEN A561 GUNNAR SEIDENFADEN SØVÆRNETS HAVARIKURSUS TIDSSKRIFTET UNDER DANNEBROG TEMA MARINEFORENINGEN TIDSSKRIFTET UNDER DANNEBROG MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS MARINEFORENING OKTOBER 2010 NR. 5 97. ÅRGANG A561 GUNNAR SEIDENFADEN eskorteret af MHV 803 ARIES på vej gennem Masnedsund Broen. Forude

Læs mere

NR 2 2011 74. ÅRGANG. Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven

NR 2 2011 74. ÅRGANG. Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven NR 2 2011 74. ÅRGANG Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

Kannibaløen af Nichlas Werth Anmeldt af Rasmus Wichmann Dansk viden 1941 1945 om Holocaust belyst ved den illegale presse af Palle Andersen

Kannibaløen af Nichlas Werth Anmeldt af Rasmus Wichmann Dansk viden 1941 1945 om Holocaust belyst ved den illegale presse af Palle Andersen Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 207 Flåden i Rigsråd Billes fodspor fordi det giver mening Kontreadmiral Finn Hansen Flådens historie Kommandør Poul Grooss Artikler uden for tema The Danish Way

Læs mere

Mine 42 år i søværnet

Mine 42 år i søværnet Mine 42 år i søværnet af kommandør Jørgen Vilhelm Stilling. Som fortalt til Søren Nørby. Fra fregatten F352 PEDER SKRAMs præsentationssejlads for Kong Frederik 9. den 11. oktober 1966 i Kattegat. På broen

Læs mere

MARINEFORENINGEN TEMA. medlemsblad for

MARINEFORENINGEN TEMA. medlemsblad for MARINEFORENINGEN tidsskriftet under dannebrog medlemsblad for danmarks marineforening APRIL 2010 nr. 2 97. årgang Forsvarets Mediecenters fotograf Alex Berg f ilmede Sirius Patruljen i næsten to år Fra

Læs mere

MARINEFORENINGEN TEMA. medlemsblad for. for SØVÆRN og SØFART. Indlagt 4 sider med 2 vinderindlæg fra Søværnets 500 års opgavekonkurrence.

MARINEFORENINGEN TEMA. medlemsblad for. for SØVÆRN og SØFART. Indlagt 4 sider med 2 vinderindlæg fra Søværnets 500 års opgavekonkurrence. MARINEFORENINGEN tidsskriftet under dannebrog medlemsblad for danmarks marineforening APRIL 2011 nr. 2 98. årgang Kystredningstjenesten og ESVAGT er to sider af samme sag. Redning af menneskeliv og materiel.

Læs mere

Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997

Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997 Jørgen Worm 1909-1997 96 Jørgen Worm In memoriam - 1909-1997 Med vemod modtog Handels- og Søfartsmuseet og Venneselskabet den sørgelige meddelelse, at den tidligere chef for Søfartsafdelingen i Erhvervsministeriet

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Seniorsergent L.O. Nielsen

Seniorsergent L.O. Nielsen Seniorsergent L.O. Nielsen 2 Nyt fra Redaktøren At lave årets sidste blad er normalt lidt højtideligt, måske på grund af den sig nærmende Jul. Men i år er det nok noget mere specielt, fordi det også er

Læs mere

( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold.

( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold. DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr. 16 - DECEMBER 1995 Nr. 16-6. årgang december 1995 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Momgolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf GilbeRG (ansvarshavende),

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Med Orlogsflaget på Halv

Med Orlogsflaget på Halv Med Orlogsflaget på Halv Udlevering af søværnets torpedobåde i foråret 1941. Den 5. februar 1941 beordrede Kong Christian X Rigets Flag på Batteri Sixtus på halv. Noget sådant sker normalt kun ved dødsfald

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER Jf:*B< \/~c:c-') ~/ANSE 3 /qr6 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Il. RÆKKE - 9. BIND RØNNE 1976 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI IS B N

Læs mere