MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT. Indhold. Index til årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT. Indhold. Index til 1. - 30. årgang 1967-1997"

Transkript

1 MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT Index til årgang Indhold Redaktion: Hans Christian Bjerg Ole Louis Frantzen og Birger Thomsen 1985 Barbara Zalewski, Ole Louis Frantzen, Birger Thomsen og Ole Ventegodt, Jan Bendtsen 1986 Jan Bendtsen, Ole Louis Frantzen, Birger Thomsen, Ole Ventegodt, Hans Christian Bjerg Ole Ventegodt, Hans Christian Bjerg Udgivet af: Marinehistorisk Selskab Selskabet Orlogsmuseets Venner Selskabet Fregatten Jyllands Venner (indtil medio 1989) Selskabet Danske Tordenskjold Venner ( ) Orlogsmuseets Modelbyggerlaug (fra medio 1989) Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab (fra medio 1993) Index udarbejdet af Mogens Dithmer Artikler (forfatter alfabetisk, titel kronologisk) Artikler (ordnet efter forfatter) Bibliografier, ordbøger og andre hjælpemidler Institutioner og organisationer Søværnet og dets tjenestegrene Historiske behandlinger, længere og kortere tidsrum Søkrigshistorie Skibs- og bådebygning, fremdrivningsmidler Skibstyper, deres historie og grupper af fartøjer Skibes anvendelsesområder, enkelte rejser Enkelte skibe Søulykker, bjergning, redningsvæsen Vrag og dykning Farvandsbeskrivelse Navigation og meddelelsesmidler Forhold ombord Udsmykning, symboler, skorstensmærker, kendingsflag Uniformer og våben Skibsmodeller og portrætter Sømandsarbejder, husflid, souvenirs Foreninger, institutioner og interessegrupper Grupper af personer Enkeltpersoner Nekrologer

2 ARTIKLER (forfatter alfabetisk, titel kronologisk) * Indlæg af forskellig art, som ikke kan henføres under artikler Bibliografier, ordbøger og andre hjælpemidler * Marinens Kortsamling...2/1970 p. 47 * Louis R. Hansens personalhistoriske samling... 2/1970 p. 47 Den dansk-norske sømagt En oversigt /1971 p Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1973 Søetatens Kort- og Tegningssamling. En proveniensoversigt...1/1975 p /1975 p H.C Bjerg Kommandørkaptajn R. Steen Steensens forfatterskab /1977 p H.C Bjerg Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1978 p Mogens Dithmer Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1987 p Mogens Dithmer Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1993 p Mogens Dithmer Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang / 1997 p Hans Funch-Rasmussen Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1985 p Claus F. Jensen Orlogskaptajn Preben Holcks arkiv... 1/1986 p Birger Thomsen Søartilleritegninger i danske arkiver og museer 1...1/1981 p * Danmarks søkrigshistorie på 5 minutter...4a/1968 p * Kilder til Søværnets historie. I /1971 p. 51 II... 4/1971 p. 96 III... 3/1972 p * Marinehistoriske spørgsmål og svar /1974 p /1974 p. 84 Marinehistorisk Tidsskrift. * Orientering fra redaktionen... 1/1985 p. 2 Marinehistorisk Tidsskrift. * Hvad er det? Orlogsmuseet spørger læserne...2/1985 p. 20 Marinehistorisk Tidsskrift. * Til læserne...1/1986 p

3 Institutioner og organisationer Orlogsmuseet - jeg er bange...4/1988 p Den marinehistoriske forskning og Søværnets museumsproblemer... 1/1973 p Drømmen om et Orlogsmuseum /1973 p * Orlogsmuseet opretter filial på Valdemar Slot /1974 p. 4 Preben Harhoff Hilsen til Orlogsmuseet... 4/1989 p. 28 Det nye Orlogsmuseum i det gamle Søkvæsthus... 4/1989 p B. v. Munthe af Morgenstierne Orlogsmuseet - dets virksomhed og lidt om dets fremtidsplaner... 1/1969 p B. v. Munthe af Morgenstierne Den marinehistoriske forskning og Søværnets museums problemer - en supplerende kommentar... 2/1973 p. 30 B. v. Munthe af Morgenstierne * Orlogsmuseets udstilling på Hotel Admiralen... 1/1978 p B. v. Munthe af Morgenstierne Det "nye" Orlogsmuseum på Quinti Lynette... 1/1979 p. 3-4 Ola/Olsen Orlogsmuseet gør Danmark rigere... 4/1989 p. 27 J. Teisen Marinens Bibliotek... 3/1969 p Gosta Webe Museumsgenstande - kuriosa eller dokumenter? /1971 p Per Wessel-Tolvig Den lange vej til Søkvæsthuset... 4/1989 p Ole Ventegodt Orlogsmuseets samlinger... 4/1989 p * Orlogsmuseet - Samlingerne på Valdemar Slot /1974 p. 58 Søværnet og dets tjenestegrene Marinehjemmeværnets 40 års jubilæum... 1/1992 p E. Borg Uret på Nyholms Vagt... 3/1968 p Erhardt Martin Justesen "10 dage i spjældet"... 3/1994 p Marianne Reimer Hvorfor Nyboder ikke blev som det burde eller træk af 1700-tallets bygningshistorie... 4/1981 p Birger Thomsen Forsøgene på at oprette et marinekorps i Danmark... 4/1972 p B. v. Munthe af Morgenstierne Orlogsmuseet runder sine første 25 år... 2/1982 p

4 Anette Vasstrom Nyboder - kulturelle variationer i et 300-årigt lokalsamfund... 3/1979 p Anette Vasstrom Holmens gule by. En præsentation... 1/1985 p Barbara Zalewski Orlogsmuseets etnologiske undersøgelsesprojekt... 4/1984 p. 5-6 Barbara Zalewski Nyværk - en væbnet arm. Et 300-års jubilæum... 1/1985 p. 3-9 Barbara Zalewski De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet... 3/1987 p og De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet. (2)... 4/1987 p Carl Østen *Ikke mere æres-admiraler i den danske flåde?... 3/1972 p. 70 * Marinestabens historiske konsulent /1974 p. 54 * Søværnets Officersskoles jubilæum forberedes /1974 p. 87 * Boggave til Marinens Bibliotek... 1/1975 p. 6 Historiske behandlinger, længere og kortere tidsrum Vor flåde og vor skibsfart i nutidens historieskrivning... 1/1976 p Lidt om bådsmændene og deres hjemsted på Christian V's tid... 3/1986 p. 3-5 Lidt om bådsmænd og bøsseskytter i 1500-tallet... 3/1997 p Martin Bellamy En englænders beretning om den danske flåde, /1995 p Venstre, Jøhnke og de flydende forter... 1/1967 p Det danske søofficerskorps gennem 275 år... 1/1976 p * En amerikaner ser på dansk marinehistorie... 3/1978 p Ib Brorson "Affairen ved Eckernforde" den 5. April De militærmedicinske aspekter for lægetjenesten på de danske orlogsskibe... 1/1997 p Erik Franch Marinens fly... 4/1988 p Ole Louis Frantzen Den romerske flåde i kejsertiden... 1/1979 p Ib Gram-Jensen Danske orlogsskibes journaler som klimahistorisk kilde... 3/1987 p H. Harms Flyvning i Østgrønland Uddrag af oberstløjtnant i FLV H. Harms erindringer... 2/1989 p

5 Steffen Heiberg Søetatens økonomiske forvaltning under Christian IV... 1/1980 p Kort over København fra En detalje fra et svensk søkort... 4/1987 p Bremerholm eller Gammelholm... 3/1988 p * Dansk-russiske flådeforbindelser gennem 300 år... 2/1994 p. 59 Bente Kjølbye Den store ildsvåde... 3/1995 p Flemming Larsen Københavns Søbefæstning... 3/1976 p C.E. Neble Et lille glimt af marinehistorien... 1/1990 p. 3-7 Jan Olsen Søetatens Bygmestre /1975 p Jan Olsen Søetatens Bygningsadministration /1977 p Sven S. Thostrup Flådesamtaler i Holsten /1996 p Peder S. Toft Mytteriet på H.M.S. BOUNTY... 3/1981 p Ole Ventegodt Holmen - flådens fem øer... 2/1988 p Ole Ventegodt Classis Britannica - den romerske flåde i Britannien... 3/1988 p Søkrigshistorie 1. Før 1720 Søslagene i Listerdyb maj /1968 p. 4-7 Rigskanslerens spil i vinteren (om tilkaldelsen af C. Tromp)... 4a/1968 p. 4-7 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p Gennembruddet. En kommentar til Ib Gram-Jensen 4/1991 p /1991 p. 26 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1993 p. 61 Skibsjournaler fra Den store nordiske Krig... 1/1995 p Emanuel Bassols Slaget i Køge Bugt Om vinden... 3/1992 p * En kommentar - En marinehistorisk julesteg... 1/1970 p. 4 Åke Boquist og Leif Lindin Danskt Karlskronaspionage for 300 år sedan... 2/1991 p

6 Jesper Christiansen Den danske flådes forsyningssituation i den Nordiske Syvårskrigs første år... 1/1982 p.3-17 Ib Gram-Jensen Slaget i Køge Bugt 1. juli en kommentar... 4/1991 p Ib Gram-Jensen Gennembruddet 1. juli en afsluttende kommentar. 1/1992 p Ib Gram-Jensen Slaget i Køge Bugt - en korrektion... 4/1992 p Ib Gram-Jensen Marquor Rodsten, Draken og "gennembruddet" 1. juli /1993 p Mogens Hærning Nogle betragtninger over slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p og 2/1992 p Da STORA KRONAN eksploderede... 2/1992 p Stig Hornshøj Møller Den spanske armada /1970 p Niels M. Probst Nordisk søtaktik i og 1600-tallet - og Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1992 p Niels M. Probst Realkritik og kilderne omkring Slaget i Køge Bugt - en replik til Ib Gram-Jensen... 2/1993 p S.A. Saugmann Søslaget ved Greifswalder-Oie år /1983 p S.A. Saugmann En marinehistorisk fortielse... 1/1991 p Torbjørn Ødegaard "Den spanske armadas" forlis i kongeriket Danmark-Norge i /1992 p Torbjørn Ødegaard Arven fra Spania... 2/1995 p Dan Andersen Linieskibet GRØNLAND. Historien bag en konvoj i Middelhavet /1991 p * Diskussion om slaget på Rheden... 3/1970 p * Kampen i Eckernførde 5. april /1974 p Flådens ran /1982 p Poul T. Cohrt Træfningen ved Helgoland 4. juni /1979 p Maria Ekberger Københavns sødefension i foråret /1984 p Ole Louis Frantzen Kampen ved Tripolis (Uddrag af matros Chr. Nielsen Smidts levnedsskildring )... 3/1978 p

7 Kampen mod linieskibet AFRICA syd for Dragør i oktober /1978 p Kvartermand Magnus Jonasen Rosenbergs dagbog , skrevet i Norge under englænderkrigene... 1/1994 p Per Jessen Kanonbådskrigen /1996 p H. Daugaard Larsen Väderö. Stedet, hvor englænderne begravede deres døde efter Slaget på Rheden /1975 p I.C. Lundsgaard *"Copenhagen" den 2. april (vedr. diskussionen om slaget på Rheden, 3/1970)... 1/1971 p Gunnar Olsen Den Slesvig-holstenske marine /1977 p Frank Allan Rasmussen Dannelsesrejse eller industrispionage? Marinens tekniske efterretningsvirksomhed i 1700-tallets Europa... 3/1994 p Henrik Saxtorph Det britiske angreb og Københavns søforsvar /1990 p Henrik Saxtorph Flåden gøres klar til ødelæggelse /1990 p Reginald Spink H.M.S. ANHOLT. En episode fra Napoleonskrigene /1974 p Barbara Zalewski En skæbne fra /1986 p Efter 1914 Rudolph Arendt Ombord på NIELS JUEL den 29. august /1993 p John Arentoft De sidste Augustdage /1993 p Tiden 1940 til /1993 p Nordsøslaget /1968 p * Placeringen af flådens skibe den 29. august /1968 p * Inspektionsskibet HVIDBJØRNENS undergang i Store Bælt /1968 p E. Bisp Søndag den 29. august (Om begivenhederne ombord på inspektionsskibet INGOLF)... 4/1968 p Jan Bak Harder Tysk territorialkrænkelse ved Møns Klint 1916?... 4/1982 p LtCmdr. Daniel G. Harris CD., RCNR (ret.) Den danske Flåde /1989 p Ole Ventegodt En ung søofficer under Englænderkrigene... 1/1986 p

8 Paul Langballe En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige. (I)... 4/1986 p og 1/1987 p og 2/1987 p.7-26 J.S. Lorenzen Uddrag af dagbog fra den august /1993 p Jørgen Møller Mytteri på SØRIDDEREN... 1/1989 p Holger Munchaus Petersen *Opbringeise af neutralt skib - eller? (Vedr. artikel i Marinehistorisk Tidsskrift 4/1982)... 1/1983 p Palle Ros lyng-jens en Flådens sænkning den 29. august 1943 i illegal presse og litteratur... 4/1968 p Kmd. A.O. Schulze HAVØRNEN. Foredrag holdt i Frihedsmuseet /1993 p Sven S. Thostrup Erindringer om den danske marine i Sverige... 2/1995 p Finn Wiberg-Jørgensen Natten til den første juni (Jyllandsslaget 1916)... 4/1982 p Beretning udgivet på det illegale "Frit Forlag", (forfatteren anonym) Sænkningen af den danske Flaade d. 29. August /1989 p *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1968 p H.-H. Wesche... 2/1968 p J.J. Westrup... 2/1969 p /1969 p H.-H. Wesche... 3/1969 p J.J. Westrup... 3/1969 p P.T. Cohrt... 3/1969 p F.H. Kjølsen... 4/1969 p /1970 p Egil Barfod... 2/1970 p J.J. Westrup... 2/1970 p F.H. Kjølsen... 2/1970 p Tillæg... 3/1970 p. 55 * Hvor blev militærhistorien af? En diskussion om forskning i militærhistorie /1974 p. 7-8 * Flådens faldne den 29. august /1993 p. 89 Skibs- og bådebygning, fremdrivningsmidler Dokken på Christianshavn fra 1739, - en teknisk præstation... 3/1996 p Frank Allan Rasmussen SVANEN - "Eller hvorledis et Skib paa een let og ey tilforae opfunden Maade kand tegnes"... 3/1986 p Frank Allan Rasmussen Værft, værksted og værktøj; En dokumentation af virksomheden ved Orlogsværftet.... 4/1990 p Frank Allan Rasmussen Orlogsværftet. Et indsamlings- og dokumentationsprojekt... 2/1991 p Frank Allan Rasmussen og Henrik S. Johansen Industriel arkæologi; - eller når Orlogsværftet skal på museum... 4/1991 p

9 Frank Allan Rasmussen Damp, hammer, anker og knæ; - et bidrag til Holmens teknologihistorie... 3/1992 p Asbjørn Starcke Kong Hans lod bygge hovedskibe!... 2/1996 p Birger Thomsen Et orlogsskib bliver til. HOLSTEEN fra tegning til stabelafløbning... 4/1983 p Skibstyper, deres historie og grupper af fartøjer Bidrag til undervandsbådens forhistorie... 2/1972 p Et dansk u-båds-projekt /1973 p E. Borg Bidrag til vore kongeskibes historie... 2/1972 p Emil Wigelsen Bruun A floating machine... 2/1972 p Benny Christensen Bidrag til vore kongeskibes historie... 1/1972 p Henrik Christiansen Flådens skibe /1983 p og 2/1983 p Henrik Christiansen Flådens skibe Fregatter... 3/1985 p Volmer Lau Lauritzen * Et indlæg, (om "Vore Krydsere" af R. Steen Steensen)...3/1972 p. 60 Gunnar Olsen MS-bådene. 50 år i tjeneste... 1/1991 p Erling Pade Skotten Patrick Miller introducerer Trimaranen i Danmark... 4/1980 p Niels M. Probst Van de Velde portrætter af danske orlogsskibe... 1/1981 p Niels M. Probst Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. Van de Velde tegninger. (II)... 3/1984 p Niels M. Probst QUINTUS-tegningerne. Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (III)... 2/1985 p Niels M. Probst Slaget i Femern Bælt 13. oktober Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (IV)... 2/1986 p Birger Thomsen De dansk-norske kanonbåde /1975 p Birger Thomsen De dansk-norske kanonbåde II... 4/1977 p M. Winge Danske hospitalsskibe i det 18. århundrede... 2/1981 p * Torpedobåden og torpedoen 100 år... 3/1975 p. 55 Henrik Christiansen Flådens skibe Korvetter... 4/1985 p

10 * Efterlysning (kystbevogtningskutterne med 0-numre 1945-ca. 1947)... 1/1980 p. 31 Skibes anvendelsesområder, enkelte rejser Finn Askgaard Fregatten JYLLANDs togt til Vestindien /1983 p Jens Chr. Christensen "Bedstefars dagbog". Optegnelser fra Vestindienstogtet af Jens Christian Christensen (Steen) ført ombord på fregatten SJÆLLAND. Indledning ved... 3/1969 p og 4/1969 p A.H. Jensen Dagbogsblade fra fregatten SJÆLLAND Indledning ved... 1/1970 p * Flåden og Dansk Vestindien... 3/1997 p Eyjolfur Thor Jonsson Island. Monopolhandel, fiskeri og fiskeriinspektion... 1/1988 p Ludvig Monberg Under russisk flag... 1/1992 p Poul Erik Pedersen Et dansk, maritimt indslag i Meiji-tidens Japan... 3/1995 p M. Winge Orlogsskibet HOLSTEENs togt til Afrika /1983 p Carl Østen VALKYRIENS første togt i /1972 p. 5-8 Enkelte skibe Finn Askgaard Fregatten JYLLAND... 3/1985 p Fregatten JYLLAND - en kulturhistorisk redegørelse... 4/1969 p Tegninger af danske krigsskibe i svenske arkiver... 3/1972 p Fregatten HUMMEREN Forsøg på identifikation af den ældste, bevarede kgl. approberede danske skibstegning /1974 p og R. Steen Steensen * Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse. (fregatten JYLLAND) /1974 p Przemyslaw Budzbon BLYSKAWICA. Polsk destroyer og veteranskib... 2/1989 p. 3-9 Ole Louis Frantzen og Birger Thomsen Linieskibet HOLSTENs historie... 3/1982 p. 8 Ole Louis Frantzen Linieskibet HOLSTENs fødsel... 3/1982 p Kai Hertz Fregatten JYLLAND - En redegørelse... 1/1977 p Sørøverskibet ADOLPHO... 4/1993 p H H Kjølsen På maven på fregatten JYLLANDs flagknap... 4/1968 p

11 H.H. Kjølsen Det eneste oceangående egetræssejlskib fra søfartens tidehverv, der er bevaret, har vi, men det må istandsættes, (fregatten JYLLAND)... 4a/l968 p Bernt Kure Nyt fra fregatten JYLLAND... 4/1981 p og 2/1982 p. 3-4 og 2/1983 p og 4/1985 p Bernt Kure Fregattens konservering. (JYLLAND)... 4/1982 p. 5-6 Bernt Kure Skibsrestaureringsprojekter i England. CUTTY SARK, GREAT BRITAIN, HMS VICTORY, MARY ROSE... 1/1984 p Christian Lund Artilleriskibet PEDER SKRAMs sidste 10 år... 2/1997 p Ole Mortensøn Et orlogsskib fra Chr. d. IV's tid... 2/1996 p Erik Munch Branden i Aalborg og andre lokale minder fra fregatten JYLLANDs tilknytning til egne og byer... 1/1988 p Niels M. Probst SNARENSVEND, et orlogsskib fra Christian IV's tid... 1/1987 p Niels M. Probst Hovedskibet MARIA Et rekonstruktionsforsøg... 2/1990 p R. Steen Steensen En mærkedag. (om udrangeringen af det sidste dampdrevne skib i den danske flåde, minelæggeren LINDORMEN)... 2/1970 p R. Steen Steensen og * Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse, (fregatten JYLLAND) /1974 p R. Steen Steensen GANGES... 1/1990 p Michael Teisen Orlogsskibet INFØDSRETTENs historie... 4/1979 p Birger Thomsen Nyt dansk skoleskib på farten... 1/1980 p Birger Thomsen Hvad skal der blive af JYLLAND?... 2/1980 p H. -H. Wesche Fregatten JYLLANDs skæbne... 1/1973 p. 4-6 Carl Østen Krydserkorvetten VALKYRIEN... 4/1971 p * Debatten omkring fregatten JYLLAND. (fra Berlingske Aftenavis) /1971 p * Et forsinket juleeventyr, (fregatten JYLLAND)... 1 /l 978 p. 22 * Gave til fregatten JYLLAND... 3/1986 p. 31 H.E. Raun Fregatten JYLLAND. Oversigt over 70 års bestræbelser på at bevare fregatten JYLLAND... 2/1979 p

12 Søulykker, bjergning, redningsvæsen Ib Brorson "Der Brandtauchers" forlis indenfor det daværende danske monarkis område, - i Kiels havn-, den 1. februar /1995 p HMS RAMILLIES og 1700-tallets største skibskatastrofe...1/1993 p Georg Peter Krogh-Jensen U-Baadsstrandingen /1993 p Asbjørn Starcke Skibsforliset ved Jernhatten...1/1996 p WRANGELS PALAIS - et formodet dansk skibsvrag ved Shetlandsøerne!... 3/1991 p R. Steen Steensen Et af verdens mest berømte skibe fundet /1974 p Birger Thomsen PRJDE OF BALTIMORE - et maritimt-arkæologisk eksperiment... 4/1983 p Birger Thomsen Kanonerne ved Anholt... 4/1994 p Vrag og dykning Jørgen Christoffersen DANNEBROGE baggrunden for et projekt om vraget i Køge Bugt... 3/1987 p. 3-8 Ole Crumlin-Pedersen Undervandsarkæologi og Vragbeskyttelse /1974 p Ole Louis Frantzen Nyt fra havets bund. Fund fra vraget af SNARENSVEND... 4/1985 p Jens Schou Hansen og H. C. Bjerg Vragene i Øresund af danske krigsskibe fra 1801 og /1974 p Orlogsskibet SNARENSVEND. Et vrag i det nordlige Øresund... 1/1987 p

13 Farvandsbeskrivelse De danske farvande og mulighederne for deres... 3/1996 p besejling i sidste halvdel af 1600-tallet. (I)... og 4/1996 p Gamle danske Søkort... 1/1993 p Navigation og meddelelsesmidler Cyril R. Andrésen Baadsmandspiben... 3/1989 p Anholt fyr og dets skæbne før /1996 p Poul Damell Om et originalt Ole Rømer instrument, som blev benyttet på Søkadetakademiet... 2/1987 p. 3-6 Udsmykning, symboler, skorstensmærker, kendingsflag Navngivningen af dansk-norske orlogsskibe /1967 p. 4-8 Mogens Dithmer Lindormen som galionsornament... 1/1994 p Christian Lund Tanker omkring at flage med Dannebrog... 1/1997 p * Søheltenavne til Søværnets nye torpedobåde p Uniformer og våben * Ankerknappen 200 år i den danske Marine... 4/1975 p. 120 Forhold ombord Lone Allingstrup og Allan Engquist Søe-Spise-Taxt anno /1991 p. 3-9 F.S. Grove-Stephensen Marinens jurisdiktionsforhold før /1984 p G. Honnens de Lichtenberg Småpluk fra sanitetstjenesten til søs i ældre tid... 2/1968 p (bearbejdelse) "Klart skib øvelse" på den gamle fregat. Skildring af Prlt. Chr. Middelboe fra togt med fregatten JYLLAND /1996 p

14 Ole Louis Frantzen Fregatten JYLLANDs artilleri... 3/1980 p Kurt Lenum Tre sjældne danske marinedolke... 1/1973 p Kay Søren Nielsen Fregatten JYLLANDs håndvåben... 4/1984 p M. Winge Lægernes position og uniformering i Søetaten... 1/1979 p Frank H. Winther Raketterne ved Københavns Belejring en milepæl i rakettens historie... 4/1978 p Skibsmodeller og portrætter Ove Andreasen H.M.S. PRINCE /1988 p Peter Beisheim *Er du interesseret i modeller af krigsskibe fra det 20. århundrede?... 4/1982 p. 4 Peter Beisheim Den historiske krigsskibsmodel... 3/1988 p Orlogsmuseets model af CHRISTIANUS QUINTUS - Forsøg på en endelig identifikation... 4/1971 p Maleriet "Danske Orlogsskibe i det 18de Aarhundrede" - hvilke skibe ses på maleriet?... 1/1975 p Orlogsmuseets såkaldte model nr. 47. Forsøg på en re-identifikation... 2/1975 p Orlogsmuseets model nr. 1 - forsøg på nyidentificering... 2/1979 p Niels Lind Hansen VASA-modellen... 2/1989 p * Maleri, udateret, signeret af Jean Berg... 2/1991 p. 31 Per Jessen Modelbyggerlauget bygger vikingeskib... 1/1992 p Peter Lomholt Maack Hvordan kommer jeg videre?... 1/1989 p Peter Lomholt Maack Om Detailleringsgraden i Skibsmodeller... 3/1990 p B. v. Munthe af Morgenstierne Modelsamlingen gennem tre århundreder... 2/1970 p Torben Plesberg Skibsmodeller - modelskibe... 1/1990 p Niels M. Probst Orlogsskibet GYLDENLØVE Noget om skibet og rekonstruktionen af den nybyggede model i Orlogsmuseet... 1/1995 p Ole Ventegodt Nye modeller til Orlogsmuseet... 4/1986 p

15 Ole Ventegodt Modeller. Virkelighed og illusion... 2/1988 p Jørgen Østergaard Modelskibe i kirkerne... 4/1990 p Sømandsarbejder, husflid, souvenirs F.H. Kjølsen Lad tingene tale... 2/1976 p Foreninger, institutioner og interessegrupper Marinehistorisk Selskab, marts /1991 p. 3-8 Peter Beisheim Orlogsmuseet og dets modelbyggerlaug... 4/1989 p V.P. Heise Marineforeningen gennem 75 år... 2/1988 p * Nyt æresmedlem i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 3/1995 p. 91 R. Steen Steensen Marinehistorisk Selskab... 1/1967 p. 3 Ole Ventegodt Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 1/1988 p * Marinehistorisk Selskabs stiftelse og virksomhed /1976 p * Forslag til fusion af Marinehistorisk Selskab og selskabet Orlogsmuseets Venner... 1/1993 p. 27 * Selskabet Orlogsmuseets Venner/ Marinehistorisk Selskab... 1/1993 p * Den selvejende institution Forlaget Marinehistoriske Skrifter... 1/1993 p Grupper af personer Et fotografi af fregatten JYLLANDs officerer... 2/1968 p Enkeltpersoner Jørgen Andersen Da jeg var i Kongens Klæder (I)... 2/1993 p og 4/1993 p * Tak til Ole Ventegodt... 1/1992 p. 24 Olav Bergersen Peter Tordenskiold.(I)... 4/1970 p og 1/1971 p Nogle kommentarer til O. Bergersens artikel om Tordenskiold /1971 p Tordenskiolds mindesten i Gleidingen... 3/1972 p. 72 Kommandørkaptajn R. Steen Steensens forfatterskab /1977 p

16 Claus Bjørn Captain Mahan og hans betydning for stormagternes flådepolitik op til /1973 p E. Borg Tordenskiolds sarkofag - endnu engang /1971 p E. Borg Mindesmærket på Nyholm for J. C. Schrødersee... 1/1972 p Miriam Christiansen Marinemaleren Christoffer Wilhelm Eckersberg ( )... 4/1994 p Birgitte Hauglund Iver Først Heiberg En portrætskitse... 2/1994 p H.D. Lind De senere Aar af Admiral Niels Barfods Levnetsløb... 1/1972 p /1972 p /1972 p /1973 p B. v. Munthe af Morgenstierne Endnu en Tordenskiold-sarkofag... 1/1971 p. 7-8 Ole Nederland Østen Hansen - langelandsk bådsmand på DANNEBROGE /1980 p Niels M. Probst Villum Hornbolt, hoffets og Holmens maler... 4/1994 p Frank Allan Rasmussen Fabrikmester Diderik de Thurah - et ikonografisk studie... 1/1988 p Frank Allan Rasmussen Tordenskiold som kartograf? Eller når historikeren kommer til kort... 1/1991 p H.-H. Wesche Admiral Christopher Lindenow... 2/1978 p P. Wessel-Tolvig Obertømmermand Johan Daniel Schäffer's dagbog... 2/1984 p Per Wessel-Tolvig Naja Salto på Orlogsmuseet... 1/1996 p M. Winge Søetatens kirurg Nicolai Boye... 2/1977 p M Winge Marinelægen James Lind - "Den maritime medicins fader". 4/1986 p Niels Winkel Eckersberg til søs... 1/1995 p Børge Ørsted Tordenskiolds sidste togt og havn. I anledning af 250-årsdagen for hans død... 4/1970 p * Mindehøjtidelighederne i anledning af Peter Tordenskiolds 250-års dødsdag... 1/1971 p. 5-6 * Jens Munk medaljen /1978 p. 24 * Den gamle Redacteur takker af. (v/ole L. Frantzen og Birger Thomsen)... 1/1979 p

17 NEKROLOGER. Erik Borg in memoriam. ()... 3/1975 p. 51 Søren Brunoe. (Peter Beisheim)... 4/1994 p. 120 Axel Hansborg in memoriam ()... 3/1969 p. 51 Preben Harhoff. (P. Wessel-Tolvig)... 4/1995 p. 111 Frederik J. Hedemann in memoriam. (F.H. Kjølsen)... 4/1970 p. 67 P.G. Honnens de Lichtenberg in memoriam. (R. Steen Steensen)... 2/1968 p. 3-4 Sven Røgind in memoriam. (R. Steen Steensen)... 1/1969 p. 4 Rolf Scheen (Gunnar Christie Wasberg)... 2/1987 p. 27 R. Steen Steensen in memoriam. ()... 1/1977 p. 3-4 V. Topsøe-Jensen in memoriam. (E. Friisager)... 2/1976 p. 38 ARTIKLER (ordnet efter forfatter) Allingstrup, Lone og Allan Engquist Søe-Spise-Taxt anno /1991 p. 3-9 Andersen, Dan Linieskibet GRØNLAND. Historien bag en konvoj i Middelhavet /1991 p Andersen, Jørgen Da jeg var i Kongens Klæder. (I)... 2/1993 p Da jeg var i Kongens Klæder. (II+III)... 4/1993 p Andreasen, Ove H.M.S. PRINCE /1988 p Andrésen, Cyril R. Baadsmandspiben... 3/1989 p Arendt, Rudolph Ombord på NIELS JUEL den 29. august /1993 p Arentoft, John De sidste Augustdage /1993 p Askgaard, Finn Fregatten JYLLANDs togt til Vestindien /1983 p Fregatten JYLLAND... 3/1985 p Barfod, Egil *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1970 p. 43 Barfod, Jørgen H. Navngivningen af dansk-norske orlogsskibe /1967 p. 4-8 Søslagene i Listerdyb maj /1968 p. 3-8 Rigskanslerens spil i vinteren a/1968 p. 4-7 Vor flåde og vor skibsfart i nutidens historieskrivning. 1/1976 p Lidt om bådsmændene og deres hjemsted på Chr.V's tid. 3/1986 p. 3-5 Orlogsmuseet - jeg er bange... 4/1988 p Marinehistorisk Selskab marts /1991 p. 3-8 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p Gennembruddet. Kommentar til Ib Gram-Jensen 4/ /1991 p. 26 Marinehjemmeværnets 40 års jubilæum... 1/1992 p * Tak til Ole Ventegodt... 1/1992 p. 24 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1993 p. 61 Tiden 1940 til /1993 p Skibsjournaler fra Den store nordiske Krig... 1/1995 p Anholt fyr og dets skæbne før /1996 p De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet (I)... 3/1996 p De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet (II)... 4/1996 p Lidt om bådsmænd og bøsseskytter i 1500-tallet... 3/1997 p Bassols, Emanuel Slaget i Køge Bugt Om vinden... 3/1992 p Beisheim, Peter * Er du interesseret i modeller af krigsskibe fra det 20. årh.... 4/1982 p

18 Den historiske krigsskibsmodel... 3/1988 p Orlogsmuseet og dets modelbyggerlaug... 4/1989 p Bellamy, Martin En englænders beretning om den danske flåde, /1995 p Bergersen, Olav Peter Tordenskiold. (I)... 4/1970 p Peter Tordenskiold. (II)... 1/1971 p Bisp, E. Søndag den 29. august (Om begivenhederne ombord på insp.skibet INGOLF)... 4/1968 p Bjerg, H.C. Venstre, Jøhnke og de flydende forter... 1/1967 p * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1968p. 5-6 Et fotografi af fregatten JYLLANDs officerer... 2/1968 p Nordsøslaget /1968 p * Placeringen af flådens skibe den 29. august /1968 p * Inspektionsskibet HVIDBJØRNENS undergang i Store Bælt /1968 p * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p. 56 Fregatten JYLLAND - en kulturhistonsk redegørelse... 4/1969 p * En kommentar - En marinehistorisk julesteg... 1/1970 p. 4 * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1970 p. 42 * Louis R. Hansens personalhistoriske samling... 2/1970 p. 47 * Marinens Kortsamling... 2/1970 p. 47. * Diskussionen om slaget på Rheden /1970 p Den dansk-norske sømagt En oversigt /1971 p Nogle kommentarer til O. Bergersens artikel om Tordenskiold /1971 p Orlogsmuseets model af CHRISTIANUS QUINTUS - Forsøg på en endelig identifikation... 4/1971 p Bidrag til undervandsbådens forhistorie... 2/1972 p Tegninger af danske krigsskibe i svenske arkiver... 3/1972 p * Tordenskiolds mindesten i Gleidingen... 3/1972p. 72 * Marinehistorisk Tidsskrift. Index til årgang /1973 Den marinehistoriske forskning og Søværnets museumsproblemer... 1/1973 p Et dansk u-båds-projekt /1973 p Drømmen om et Orlogsmuseum /1973 p * Orlogsmuseet opretter filial på Valdemar Slot /1974 p. 4 * Kampen i Eckemførde 5. april /1974 p Fregatten HUMMEREN 1664 Forsøg på identifikation af den ældste, bevarede kgl. approberede danske skibstegning /1974 p *Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse. (fregatten JYLLAND) /1974 p Maleriet "Danske Orlogsskibe i det 18de Aarhundrede" - hvilke skibe ses på maleriet?... 1/1975 p Søetatens Kort- og Tegningssamling. En proveniensoversigt... 1/1975 p /1975 p Orlogsmuseets såkaldte model nr. 47. Forsøg på en re-identifikation... 2/1975 p * Ankerknappen 200 år i den danske Marine... 4/1975 p. 120 Det danske søofficerskorps gennem 275 år... 1/1976 p Kommandørkaptajn R. Steen Steensens forfatterskab /1977 p * En amerikaner ser på dansk marinehistorie... 3/1978 p * Marinehistorisk Tidsskrift. Index til årgang /1978 p Orlogsmuseets model nr. 1 - forsøg på nyidentificering... 2/1979 p Flådens ran /1982 p Bjerg, H.C. og Jens Schou Hansen Vragene i Øresund af danske krigsskibe fra 1801 og /1974 p

19 Bjørn, Claus Captain Mahan og hans betydning for stormagternes flådepolitik op til /1973 p Boquist, Åke og LeifLindin Danskt Karlskronaspionage for 300 år sedan... 2/1991 p Borg, E. Uret på Nyholms Vagt... 3/1968 p Tordenskiolds sarkofag - endnu engang /1971 p Mindesmærket på Nyholm for J. C. Schrødersee... 1/1972 p Bidrag til vore kongeskibes historie... 2/1972 p Brorson, Ib "Der Brandtauchers" forlis indenfor det daværende danske monarkis område, - i Kiels havn-, den 1. februar /1995 p "Affairen ved Eckernforde" den 5. April De militærmedicinske aspekter for lægetjenesten på de danske orlogsskibe... 1/1997 p Bruun, Emil Wigelsen A floating machine... 2/1972 p Budzbon, Przemyslaw BLYSKAWICA. Polsk destroyer og veteranskib... 2/1989 p. 3-9 Christensen, Benny Bidrag til vore kongeskibes historie... 1/1972 p Christensen, Jens Chr. "Bedstefars dagbog". Optegnelser fra Vestindienstogtet af Jens Christian Christensen (Steen) ført ombord på fregatten SJÆLLAND. (Indled. v/)... 3/1969 p /1969 p Christiansen, Henrik Flådens skibe /1983 p Flådens skibe /1983 p Flådens skibe Fregatter...3/1985 p Flådens skibe Korvetter...4/1985 p Christiansen, Jesper Den danske flådes forsyningssituation i den Nordiske Syvårskrigs første år... 1/1982 p Christiansen, Miriam Marinemaleren Christoffer Wilhelm Eckersberg ( )... 4/1994 p Christoffersen, Jørgen DANNEBROGE baggrunden for et projekt om vraget i Køge Bugt... 3/1987 p. 3-8 Cohrt, Poul T. *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p Træmingen ved Helgoland 4. juni /1979 p Crumlin-Pedersen, Ole Undervandsarkæologi og Vragbeskyttelse /1974 p Darnell, Poul Om et originalt Ole Rømer instrument, som blev benyttet på Søkadetakadetniet...2/1987 p. 3-6 Dithmer, Mogens * Marinehistorisk Tidsskrift. Index årgang /1987 p * Marinehistorisk Tidsskrift. Index årgang /1993 p Lindormen som galionsomament...1/1994 p * Marinehistorisk Tidsskrift. Index årgang /1997 p

20 Ekberger, Maria Københavns sødefension i foråret /1984 p Engquist, Allan og Lone Aliingstrup Søe-Spise-Taxt anno /1991 p. 3-9 Franck, Erik Marinens fly... 4/1988 p Frantzen, Ole Louis Kampen ved Tripolis /1978 p Den romerske flåde i kejsertiden...1/1979 p Fregatten JYLLANDs artilleri... 3/1980 p Linieskibet HOLSTENs fødsel...3/1982 p Nyt fra havets bund. Fund fra vraget af SNARENS VEND...4/1985 p Frantzen, Ole Louis og Birger Thomsen Linieskibet HOLSTENs historie...3/1982 p. 8 Funch-Rasmussen, Hans * Marinehistorisk Tidsskrift. Index til årgang /1985 p Gram-Jensen, Ib Danske orlogsskibes journaler som klimahistorisk kilde....3/1987 p Slaget i Køge Bugt 1. juli en kommentar...4/1991 p Gennembruddet 1. juli en afsluttende kommentar...1/1992 p Slaget i Køge Bugt - en korrektion....4/1992p Marquor Rodsten, Draken og "gennembruddet" 1. juli /1993p Grove-Stephensen, F.S. Marinens jurisdiktionsforhold før /1984 p Hansen, Niels Lind VASA-modellen...2/1989 p Hansen, Jens Schou og Vragene i Øresund af danske krigsskibe fra 1801 og /1974 p Harder, Jan Bak Tysk terntorialkrænkelse ved Møns Klint 1916?... 4/1982 p Harhoff, Preben Hilsen til Orlogsmuseet... 4/1989 p. 28 Harms, H. Flyvning i Østgrønland Uddrag af oberstløjtnant i FLV H. Harms erindringer... 2/1989 p Harris, Lt.Cmdr. Daniel G. CD, RCNR (ret.) Den danske Flåde /1989 p Hauglund, Birgitte Iver Først Heiberg En portrætskitse... 2/1994 p Heiberg, Steffen Søetatens økonomiske forvaltning under Christian IV... 1/1980 p Heise, V.P. Marineforeningen gennem 75 år... 2/1988 p Hertz, Kai Fregatten JYLLAND - En redegørelse... 1/1977 p Hærning, Mogens Nogle betragtninger over slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p Mere om slaget i Køge Bugt... 2/1992 p Jensen, A.H. Dagbogsblade fra fregatten SJÆLLAND Indledning ved... 1/1970 p

21 Jensen, Claus F. Orlogskaptajn Preben Holcks arkiv... 1/1986 p Jensen, Ole Lisberg Kampen mod linieskibet AFRJCA syd for Dragør i oktober /1978 p Orlogsskibet SNARENSVEND. Et vrag i det nordlige Øresund... 1/1987 p Kort over København fra En detalje fra et svensk søkort... 4/1987 p Bremerholm eller Gammelholm... 3/1988 p Det nye Orlogsmuseum i det gamle Søkvæsthus...4/1989 p *Maleri, udateret, signeret af Jean Berg...2/1991 p. 31 WRANGELS PALAIS - et formodet dansk skibsvrag ved Shetlandsøerne!... 3/1991 p Da STORA KRONAN eksploderede...2/1992 p Gamle danske Søkort... 1/1993 p HMSRAMILLIES og 1700-tallets største skibskatastrofe...1/1993 p Sørøverskibet ADOLPHO....4/1993 p Kvartermand Magnus Jonasen Rosenbergs dagbog , skrevet i Norge under englænderkrigene...1/1994 p * Dansk-russiske flådeforbindelser gennem 300 år...2/1994 p. 59 * Nyt æresmedlem i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 3/1995 p. 91 Dokken på Christianshavn fra 1739, - en teknisk præstation...3/1996 p "Klart skib øvelse" på den gamle fregat. Skildring af Prlt. Chr. Middelboe fra togt med fregatten JYLLAND (bearbejdelse)...4/1996 p * Flåden og Dansk Vestindien... 3/1997 p Jessen, Per Modelbyggeriauget bygger vikingeskib...1/1992 p Kanonbådskrigen /1996 p Johansen, Henrik S. og Frank Allan Rasmussen Industriel arkæologi; - eller når Orlogsværftet skal på museum... 4/1991 p Jonsson, Eyjoljur Thor Island. Monopolhandel, fiskeri og fiskeriinspektion... 1/1988 p Justesen, Erhardt Martin "10 dage i spjældet"... 3/1994 p Kjølbye, Bente Den store ildsvåde... 3/1995 p Kjølsen, F.H. * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p. 73 2/1970 p.46 Lad tingene tale... 2/1976 p Kjølsen, H.H. På maven på fregatten JYLLANDs flagknap... 4/1968 p. 5-7 Det eneste oceangående egetræssejlskib fra søfartens tidehverv, der er bevaret, har vi, men det må istandsættes, (fregatten JYLLAND)... 4a/l 968 p Krogh-Jensen, Georg Peter U-Baadsstrandingen /1993 p Kure, Bernt Nyt fra fregatten JYLLAND... 4/1981 p Sidste nyt om fregatten. (JYLLAND)... 2/1982 p. 3-4 Fregattens konservering. (JYLLAND)... 4/1982 p. 5-6 Nyt fra fregatten JYLLAND /1983 p Skibsrestaureringsprojekter i England. CUTTY SARK, GREAT BRITAIN, HMS VICTORY, MARY ROSE... 1/1984 p Nyt fra fregatten JYLLAND... 4/1985 p Langballe, Paul En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige. (1. del)... 4/1986 p En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige. (2. del)... 1/1987 p

22 En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Floulle" i Sverige. (3. del)...2/1987 p Larsen, Flemming Københavns Søbefæstning...3/1976 p Larsen, H. Daugaard Vådero. Stedet, hvor englænderne begravede deres døde efter Slaget på Rheden /1975 p Lauritzen, Volmer Lau * Et indlæg, (om "Vore Krydsere" af R. Steen Steensen)...3/1972 p. 60 Lenum, Kurt Tre sjældne danske marinedolke...1/1973 p Lichtenberg, G. Honnens de Småpluk fra sanitetstjenesten til søs i ældre tid...2/1968 p Lind, H.D. De senere Aar af Admiral Niels Barfods Levnetsløb...1/1972 p /1972 p /1972 p /1973 p Lindin, Leif ogåke Boquist Danskt Karlskronaspionage for 300 år sedan... 2/1991 p Lorenzen, J.S. Uddrag af dagbog fra den august /1993 p Lund, Christian Tanker omkring at flage med Dannebrog... 1/1997 p Artilleriskibet PEDER SKRAMs sidste 10 år...2/1997 p Lundsgaard, I.C. * "Copenhagen" den 2. april (Vedr. diskussion om slaget på Reden, 3/1970 p )... 1/1971 p Maack, Peter Lomholt Hvordan kommer jeg videre?... 1/1989 p Om Detailleringsgraden i Skibsmodeller... 3/1990 p Monberg, Ludvig Under russisk flag...1/1992 p Mortensøn, Ole Et orlogsskib fra Chr. d. r V *s tid... 2/1996 p Morgenstierne, B. v. Munthe af Orlogsmuseet - dets virksomhed og lidt om dets fremtidsplaner...1/1969 p.7-14 Modelsamlingen gennem tre århundreder...2/1970 p Endnu en Tordenskiold-sarkofag...1/1971 p.7-8 Den marinehistoriske forskning og Søværnets museums problemer - en supplerende kommentar...2/1973 p. 30 * Orlogsmuseets udstilling på Hotel Admiralen...1/1978 p Det "nye" Orlogsmuseum på Quinti Lynette...1/1979 p.3-4 Orlogsmuseet runder sine første 25 år...2/1982 p Munch, Erik Branden i Aalborg og andre lokale minder fra fregatten JYLLANDs tilknytning til egne og byer...1/1988 p Møller, Jørgen Mytteri på SØRIDDEREN /1989 p Møller, Stig Hornshøj Den spanske armada /1970 p Neble, C.E. Et lille glimt af marinehistorien...1/1990 p. 3-7 Nederland, Ole Østen Hansen - langelandsk bådsmand pådannebroge /1980 p

23 Nielsen, Kay Søren Fregatten JYLLANDs håndvåben... 4/1984 p Olsen, Gunnar Den Slesvig-holstenske marine /1977 p Olsen, Gunnar MS-bådene. 50 år i tjeneste... 1/1991 p Olsen, Jan Søetatens Bygmestre /1975 p Søetatens Bygningsadministration /1977 p Olsen, Olaf Orlogsmuseet gør Danmark rigere... 4/1989 p. 27 Pade, Erling Skotten Patrick Miller introducerer Trimaranen i Danmark... 4/1980 p Pedersen, Poul Erik Et dansk, maritimt indslag i Meiji-tidens Japan... 3/1995 p Petersen, Holger Munchaus * Opbringelse af neutralt skib - eller?... 1/1983 p Plesberg, Torben Skibsmodeller - modelskibe... 1/1990 p Probst, Niels M. Van de Velde portrætter af danske orlogsskibe... 1/1981 p Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. Van de Velde tegninger (H)... 3/1984 p QUINTUS-tegningerne. Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (IH)... 2/1985 p Slaget i Femern Bælt 13. oktober Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (IV)... 2/1986 p SNARENSVEND, et orlogsskib fra Christian IV's tid... 1/1987 p Hovedskibet MARIA Et rekonstruktionsforsøg... 2/1990 p Nordisk søtaktiki og 1600-tallet - og Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1992 p Realkritik og kilderne omkring Slaget i Køge Bugt - en replik til Ib Gram-Jensen... 2/1993 p Villum Hornbolt, hoffets og Holmens maler... 4/1994 p Orlogsskibet GYLDENLØVE Noget om skibet og rekonstruktionen af den nybyggede model i Orlogsmuseet... 1/1995 p Rasmussen, Frank Allan SVANEN - "Eller hvorledis et Skib paa een let og ey tilforne opfunden Maade kand tegnes"... 3/1986 p Fabrikmester Diderik de Thurah - et ikonografisk studie... 1/1988 p Værft, værksted og værktøj; En dokumentation af virksomheden ved Orlogsværftet... 4/1990 p Tordenskiold som kartograf? Eller når historikeren kommer til kort... 1/1991 p Orlogsværftet. Et indsamlings- og dokumentationsprojekt. 2/1991 p Damp, hammer, anker og knæ; - et bidrag til Holmens teknologihistorie... 3/1992 p Dannelsesrejse eller industrispionage? Marinens tekniske efterretningsvirksomhed i 1700-tallets Europa... 3/1994 p Rasmussen, Frank Allan og Henrik S. Johansen Industriel arkæologi; - eller når Orlogsværftet skal på museum... 4/1991 p Raun, H.E. Fregatten JYLLAND. Oversigt over 70 års bestræbelser på at bevare fregatten JYLLAND... 2/1979 p. 5-8 Reimer, Marianne Hvorfor Nyboder ikke blev som det burde eller træk af 1700-tallets bygningshistorie... 4/1981 p

24 Roslyng-Jensen, Palle Flådens sænkning den 29. august 1943 i illegal presse og litteratur... 4/1968 p Saugmann, S.A. Søslaget ved Greifswalder-Oie år /1983 p En marinehistorisk fortielse... 1/1991 p * Saxtorph, Henrik Det britiske angreb og Københavns søforsvar /1990 p Flåden gøres klar til ødelæggelse /1990 p Schulze, A.O., Kmd. "Havørnen". Foredrag holdt i Frihedsmuseet /1993 p Spink, Reginald H.M.S. ANHOLT. En episode fra Napoleonskrigene /1974 p Starcke, Asbjørn Skibsforliset ved Jernhatten... 1/1996 p Kong Hans lod bygge hovedskibe!... 2/1996 p Steensen, R. Steen Marinehistorisk Selskab... 1/1967 p. 3 En mærkedag. (om udrangeringen af det sidste dampdrevne skib i den danske flåde, minelæggeren LINDORMEN)... 2/1970 p Et af verdens mest berømte skibe fundet /1974 p *Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse. (fregatten JYLLAND) /1974 p GANGES... 1/1990 p Teisen, J. Marinens Bibliotek... 3/1969 p Teisen, Michael Orlogsskibet INFØDSRETTENs historie... 4/1979 p Thomsen, Birger Forsøgene på at oprette et marinekorps i Danmark... 4/1972 p De dansk-norske kanonbåde /1975 p De dansk-norske kanonbåde H... 4/1977 p Nyt dansk skoleskib på farten... 1/1980 p Hvad skal der blive af JYLLAND?... 2/1980 p Søartilleritegninger i danske arkiver og museer /1981 p Et orlogsskib bliver til. HOLSTEN fra tegning til stabelafløbning... 4/1983 p PRIDE OF BALTIMORE - et maritimt-arkæologisk eksperiment... 4/1983 p Kanonerne ved Anholt... 4/1994 p Thomsen, Birger og Ole Louis Frantzen Linieskibet HOLSTENs historie... 3/1982 p. 8 Thostrup, Sven S. Erindringer om den danske marine i Sverige... 2/1995 p Flådesamtaler i Holsten /1996 p Toft, Peder S. Mytteriet på H.M. S. BOUNTY... 3/1981 p Vasstrom, Anette Nyboder - kulturelle variationer i et 300-årigt lokalsamfund... 3/1979 p Holmens gule by. En præsentation... 1/1985 p Ventegodt, Ole En ung søofficer under Englænderkrigene... 1/1986 p Nye modeller til Orlogsmuseet... 4/1986 p Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 1/1988 p Holmen - flådens fem øer... 2/1988 p Modeller. Virkelighed og illusion... 2/1988 p Classis Britannica - den romerske flåde i Britannien... 3/1988 p Orlogsmuseets samlinger... 4/1989 p

25 Webe, Gosta Museumsgenstande - kuriosa eller dokumenter? p Wesche, H.-H. *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1968 p /1969 p Fregatten JYLLANDs skæbne... 1/1973 p. 4-6 Admiral Christopher Lindenow... 2/1978 p Wessel-Tolvig, Per Obertømmermand Johan Daniel Schåffer's dagbog... 2/1984 p Den lange vej til Søkvæsthuset... 4/1989 p Naja Salto på Orlogsmuseet... 1/1996 p Westrup, J.J. *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p /1969 p /1970 p Wiberg-Jørgensen, Finn Natten til den første juni (Jyllandsslaget 1916)... 4/1982 p Winge, M. Søetatens kirurg Nicolai Boye... 2/1977 p Lægernes position og uniformering i Søetaten... 1/1979 p Danske hospitalsskibe i det 18. århundrede... 2/1981 p Orlogsskibet HOLSTEENs togt til Afrika /1983 p Marinelægen James Lind - "Den maritime medicins fader". 4/1986 p Zalewski, Barbara Orlogsmuseets etnologiske undersøgelsesprojekt...4/1984 p. 5-6 Nyværk - en væbnet arm. Et 300-års jubilæum...1/1985 p. 3-9 En skæbne fra /1986 p De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet... 3/1987 p De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet. (2)...4/1987 p Ødegaard, Torbjørn "Den spanske armadas" forlis i kongeriket Danmark-Norge i /1992 p Arven fra Spania... 2/1995 p Ørsted, Børge Tordenskiolds sidste togt og havn. I anledning af 250-årsdagen for hans død...4/1970 p Østen, Carl Krydserkorvetten VALKYRIEN... 4/1971 p VALKYRIENS første togt i /1972 p. 5-8 * Ikke mere æres-admiraler i den danske flåde?...3/1972 p. 70 Østergaard, Jørgen Modelskibe i kirkerne...4/1990 p Winkel, Niels Eckersberg til søs... 1/1995 p Winther, Frank H. Raketterne ved Københavns Belejring en milepæl i rakettens historie... 4/1978 p

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015 DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen til Jubilæumsåret 2015 Selskabet har 3 årlige arrangementer Alle afsluttes med skafning og skipperskrøner En generalforsamling om foråret som regel med et foredrag

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Kieler Expeditionary Force, Sommeren 1945 Hjemtagningen af danske orlogs- og handelsskibe fra tyske havne i 1945.

Kieler Expeditionary Force, Sommeren 1945 Hjemtagningen af danske orlogs- og handelsskibe fra tyske havne i 1945. Kieler Expeditionary Force, Sommeren 1945 Hjemtagningen af danske orlogs- og handelsskibe fra tyske havne i 1945. Af Søren Nørby, stud. mag. Ved flådens sænkning den 29. august 1943 lykkedes at hindre

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog FORÅR 2009

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog FORÅR 2009 Den Kgl. Mønt Møntkatalog FORÅR 2009 Indhold Velkommen... 2 Nyheder... 3 Færøske sedler... 4 Børnemøntsæt... 5 Komplet samlersæt... 6 Tårnmøntsæt... 6 Eventyrmøntsæt... 7 Proof møntsæt... 8 Møntsæt...

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Peymann blev konstitueret som kommandant med uindskrænket militær magtbeføjelse

Peymann blev konstitueret som kommandant med uindskrænket militær magtbeføjelse Forsvarssamarbejdet mellem kanonbåde og landstyrker 1807 - de otte udfald mod fjenden. Af Henrik Saxtorph Henrik Saxtorph (*1955) er cand.phil. i historie med speciale i Københavns Søforsvar 1807. Fra

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Ferieregler Tinglev Indhold

Ferieregler Tinglev Indhold Ferieregler Tinglev Indhold Ferieordning generelt...2 Sommerperioden...4 Vinterperioden...5 Feriegrupper Rotation... 6 Afspadsering... 7 det er muligt at søge afspadsering gennem feriesystemet...7 Ferienumre...

Læs mere