MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT. Indhold. Index til årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT. Indhold. Index til 1. - 30. årgang 1967-1997"

Transkript

1 MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT Index til årgang Indhold Redaktion: Hans Christian Bjerg Ole Louis Frantzen og Birger Thomsen 1985 Barbara Zalewski, Ole Louis Frantzen, Birger Thomsen og Ole Ventegodt, Jan Bendtsen 1986 Jan Bendtsen, Ole Louis Frantzen, Birger Thomsen, Ole Ventegodt, Hans Christian Bjerg Ole Ventegodt, Hans Christian Bjerg Udgivet af: Marinehistorisk Selskab Selskabet Orlogsmuseets Venner Selskabet Fregatten Jyllands Venner (indtil medio 1989) Selskabet Danske Tordenskjold Venner ( ) Orlogsmuseets Modelbyggerlaug (fra medio 1989) Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab (fra medio 1993) Index udarbejdet af Mogens Dithmer Artikler (forfatter alfabetisk, titel kronologisk) Artikler (ordnet efter forfatter) Bibliografier, ordbøger og andre hjælpemidler Institutioner og organisationer Søværnet og dets tjenestegrene Historiske behandlinger, længere og kortere tidsrum Søkrigshistorie Skibs- og bådebygning, fremdrivningsmidler Skibstyper, deres historie og grupper af fartøjer Skibes anvendelsesområder, enkelte rejser Enkelte skibe Søulykker, bjergning, redningsvæsen Vrag og dykning Farvandsbeskrivelse Navigation og meddelelsesmidler Forhold ombord Udsmykning, symboler, skorstensmærker, kendingsflag Uniformer og våben Skibsmodeller og portrætter Sømandsarbejder, husflid, souvenirs Foreninger, institutioner og interessegrupper Grupper af personer Enkeltpersoner Nekrologer

2 ARTIKLER (forfatter alfabetisk, titel kronologisk) * Indlæg af forskellig art, som ikke kan henføres under artikler Bibliografier, ordbøger og andre hjælpemidler * Marinens Kortsamling...2/1970 p. 47 * Louis R. Hansens personalhistoriske samling... 2/1970 p. 47 Den dansk-norske sømagt En oversigt /1971 p Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1973 Søetatens Kort- og Tegningssamling. En proveniensoversigt...1/1975 p /1975 p H.C Bjerg Kommandørkaptajn R. Steen Steensens forfatterskab /1977 p H.C Bjerg Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1978 p Mogens Dithmer Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1987 p Mogens Dithmer Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1993 p Mogens Dithmer Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang / 1997 p Hans Funch-Rasmussen Marinehistorisk Tidsskrift. * Index til årgang /1985 p Claus F. Jensen Orlogskaptajn Preben Holcks arkiv... 1/1986 p Birger Thomsen Søartilleritegninger i danske arkiver og museer 1...1/1981 p * Danmarks søkrigshistorie på 5 minutter...4a/1968 p * Kilder til Søværnets historie. I /1971 p. 51 II... 4/1971 p. 96 III... 3/1972 p * Marinehistoriske spørgsmål og svar /1974 p /1974 p. 84 Marinehistorisk Tidsskrift. * Orientering fra redaktionen... 1/1985 p. 2 Marinehistorisk Tidsskrift. * Hvad er det? Orlogsmuseet spørger læserne...2/1985 p. 20 Marinehistorisk Tidsskrift. * Til læserne...1/1986 p

3 Institutioner og organisationer Orlogsmuseet - jeg er bange...4/1988 p Den marinehistoriske forskning og Søværnets museumsproblemer... 1/1973 p Drømmen om et Orlogsmuseum /1973 p * Orlogsmuseet opretter filial på Valdemar Slot /1974 p. 4 Preben Harhoff Hilsen til Orlogsmuseet... 4/1989 p. 28 Det nye Orlogsmuseum i det gamle Søkvæsthus... 4/1989 p B. v. Munthe af Morgenstierne Orlogsmuseet - dets virksomhed og lidt om dets fremtidsplaner... 1/1969 p B. v. Munthe af Morgenstierne Den marinehistoriske forskning og Søværnets museums problemer - en supplerende kommentar... 2/1973 p. 30 B. v. Munthe af Morgenstierne * Orlogsmuseets udstilling på Hotel Admiralen... 1/1978 p B. v. Munthe af Morgenstierne Det "nye" Orlogsmuseum på Quinti Lynette... 1/1979 p. 3-4 Ola/Olsen Orlogsmuseet gør Danmark rigere... 4/1989 p. 27 J. Teisen Marinens Bibliotek... 3/1969 p Gosta Webe Museumsgenstande - kuriosa eller dokumenter? /1971 p Per Wessel-Tolvig Den lange vej til Søkvæsthuset... 4/1989 p Ole Ventegodt Orlogsmuseets samlinger... 4/1989 p * Orlogsmuseet - Samlingerne på Valdemar Slot /1974 p. 58 Søværnet og dets tjenestegrene Marinehjemmeværnets 40 års jubilæum... 1/1992 p E. Borg Uret på Nyholms Vagt... 3/1968 p Erhardt Martin Justesen "10 dage i spjældet"... 3/1994 p Marianne Reimer Hvorfor Nyboder ikke blev som det burde eller træk af 1700-tallets bygningshistorie... 4/1981 p Birger Thomsen Forsøgene på at oprette et marinekorps i Danmark... 4/1972 p B. v. Munthe af Morgenstierne Orlogsmuseet runder sine første 25 år... 2/1982 p

4 Anette Vasstrom Nyboder - kulturelle variationer i et 300-årigt lokalsamfund... 3/1979 p Anette Vasstrom Holmens gule by. En præsentation... 1/1985 p Barbara Zalewski Orlogsmuseets etnologiske undersøgelsesprojekt... 4/1984 p. 5-6 Barbara Zalewski Nyværk - en væbnet arm. Et 300-års jubilæum... 1/1985 p. 3-9 Barbara Zalewski De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet... 3/1987 p og De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet. (2)... 4/1987 p Carl Østen *Ikke mere æres-admiraler i den danske flåde?... 3/1972 p. 70 * Marinestabens historiske konsulent /1974 p. 54 * Søværnets Officersskoles jubilæum forberedes /1974 p. 87 * Boggave til Marinens Bibliotek... 1/1975 p. 6 Historiske behandlinger, længere og kortere tidsrum Vor flåde og vor skibsfart i nutidens historieskrivning... 1/1976 p Lidt om bådsmændene og deres hjemsted på Christian V's tid... 3/1986 p. 3-5 Lidt om bådsmænd og bøsseskytter i 1500-tallet... 3/1997 p Martin Bellamy En englænders beretning om den danske flåde, /1995 p Venstre, Jøhnke og de flydende forter... 1/1967 p Det danske søofficerskorps gennem 275 år... 1/1976 p * En amerikaner ser på dansk marinehistorie... 3/1978 p Ib Brorson "Affairen ved Eckernforde" den 5. April De militærmedicinske aspekter for lægetjenesten på de danske orlogsskibe... 1/1997 p Erik Franch Marinens fly... 4/1988 p Ole Louis Frantzen Den romerske flåde i kejsertiden... 1/1979 p Ib Gram-Jensen Danske orlogsskibes journaler som klimahistorisk kilde... 3/1987 p H. Harms Flyvning i Østgrønland Uddrag af oberstløjtnant i FLV H. Harms erindringer... 2/1989 p

5 Steffen Heiberg Søetatens økonomiske forvaltning under Christian IV... 1/1980 p Kort over København fra En detalje fra et svensk søkort... 4/1987 p Bremerholm eller Gammelholm... 3/1988 p * Dansk-russiske flådeforbindelser gennem 300 år... 2/1994 p. 59 Bente Kjølbye Den store ildsvåde... 3/1995 p Flemming Larsen Københavns Søbefæstning... 3/1976 p C.E. Neble Et lille glimt af marinehistorien... 1/1990 p. 3-7 Jan Olsen Søetatens Bygmestre /1975 p Jan Olsen Søetatens Bygningsadministration /1977 p Sven S. Thostrup Flådesamtaler i Holsten /1996 p Peder S. Toft Mytteriet på H.M.S. BOUNTY... 3/1981 p Ole Ventegodt Holmen - flådens fem øer... 2/1988 p Ole Ventegodt Classis Britannica - den romerske flåde i Britannien... 3/1988 p Søkrigshistorie 1. Før 1720 Søslagene i Listerdyb maj /1968 p. 4-7 Rigskanslerens spil i vinteren (om tilkaldelsen af C. Tromp)... 4a/1968 p. 4-7 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p Gennembruddet. En kommentar til Ib Gram-Jensen 4/1991 p /1991 p. 26 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1993 p. 61 Skibsjournaler fra Den store nordiske Krig... 1/1995 p Emanuel Bassols Slaget i Køge Bugt Om vinden... 3/1992 p * En kommentar - En marinehistorisk julesteg... 1/1970 p. 4 Åke Boquist og Leif Lindin Danskt Karlskronaspionage for 300 år sedan... 2/1991 p

6 Jesper Christiansen Den danske flådes forsyningssituation i den Nordiske Syvårskrigs første år... 1/1982 p.3-17 Ib Gram-Jensen Slaget i Køge Bugt 1. juli en kommentar... 4/1991 p Ib Gram-Jensen Gennembruddet 1. juli en afsluttende kommentar. 1/1992 p Ib Gram-Jensen Slaget i Køge Bugt - en korrektion... 4/1992 p Ib Gram-Jensen Marquor Rodsten, Draken og "gennembruddet" 1. juli /1993 p Mogens Hærning Nogle betragtninger over slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p og 2/1992 p Da STORA KRONAN eksploderede... 2/1992 p Stig Hornshøj Møller Den spanske armada /1970 p Niels M. Probst Nordisk søtaktik i og 1600-tallet - og Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1992 p Niels M. Probst Realkritik og kilderne omkring Slaget i Køge Bugt - en replik til Ib Gram-Jensen... 2/1993 p S.A. Saugmann Søslaget ved Greifswalder-Oie år /1983 p S.A. Saugmann En marinehistorisk fortielse... 1/1991 p Torbjørn Ødegaard "Den spanske armadas" forlis i kongeriket Danmark-Norge i /1992 p Torbjørn Ødegaard Arven fra Spania... 2/1995 p Dan Andersen Linieskibet GRØNLAND. Historien bag en konvoj i Middelhavet /1991 p * Diskussion om slaget på Rheden... 3/1970 p * Kampen i Eckernførde 5. april /1974 p Flådens ran /1982 p Poul T. Cohrt Træfningen ved Helgoland 4. juni /1979 p Maria Ekberger Københavns sødefension i foråret /1984 p Ole Louis Frantzen Kampen ved Tripolis (Uddrag af matros Chr. Nielsen Smidts levnedsskildring )... 3/1978 p

7 Kampen mod linieskibet AFRICA syd for Dragør i oktober /1978 p Kvartermand Magnus Jonasen Rosenbergs dagbog , skrevet i Norge under englænderkrigene... 1/1994 p Per Jessen Kanonbådskrigen /1996 p H. Daugaard Larsen Väderö. Stedet, hvor englænderne begravede deres døde efter Slaget på Rheden /1975 p I.C. Lundsgaard *"Copenhagen" den 2. april (vedr. diskussionen om slaget på Rheden, 3/1970)... 1/1971 p Gunnar Olsen Den Slesvig-holstenske marine /1977 p Frank Allan Rasmussen Dannelsesrejse eller industrispionage? Marinens tekniske efterretningsvirksomhed i 1700-tallets Europa... 3/1994 p Henrik Saxtorph Det britiske angreb og Københavns søforsvar /1990 p Henrik Saxtorph Flåden gøres klar til ødelæggelse /1990 p Reginald Spink H.M.S. ANHOLT. En episode fra Napoleonskrigene /1974 p Barbara Zalewski En skæbne fra /1986 p Efter 1914 Rudolph Arendt Ombord på NIELS JUEL den 29. august /1993 p John Arentoft De sidste Augustdage /1993 p Tiden 1940 til /1993 p Nordsøslaget /1968 p * Placeringen af flådens skibe den 29. august /1968 p * Inspektionsskibet HVIDBJØRNENS undergang i Store Bælt /1968 p E. Bisp Søndag den 29. august (Om begivenhederne ombord på inspektionsskibet INGOLF)... 4/1968 p Jan Bak Harder Tysk territorialkrænkelse ved Møns Klint 1916?... 4/1982 p LtCmdr. Daniel G. Harris CD., RCNR (ret.) Den danske Flåde /1989 p Ole Ventegodt En ung søofficer under Englænderkrigene... 1/1986 p

8 Paul Langballe En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige. (I)... 4/1986 p og 1/1987 p og 2/1987 p.7-26 J.S. Lorenzen Uddrag af dagbog fra den august /1993 p Jørgen Møller Mytteri på SØRIDDEREN... 1/1989 p Holger Munchaus Petersen *Opbringeise af neutralt skib - eller? (Vedr. artikel i Marinehistorisk Tidsskrift 4/1982)... 1/1983 p Palle Ros lyng-jens en Flådens sænkning den 29. august 1943 i illegal presse og litteratur... 4/1968 p Kmd. A.O. Schulze HAVØRNEN. Foredrag holdt i Frihedsmuseet /1993 p Sven S. Thostrup Erindringer om den danske marine i Sverige... 2/1995 p Finn Wiberg-Jørgensen Natten til den første juni (Jyllandsslaget 1916)... 4/1982 p Beretning udgivet på det illegale "Frit Forlag", (forfatteren anonym) Sænkningen af den danske Flaade d. 29. August /1989 p *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1968 p H.-H. Wesche... 2/1968 p J.J. Westrup... 2/1969 p /1969 p H.-H. Wesche... 3/1969 p J.J. Westrup... 3/1969 p P.T. Cohrt... 3/1969 p F.H. Kjølsen... 4/1969 p /1970 p Egil Barfod... 2/1970 p J.J. Westrup... 2/1970 p F.H. Kjølsen... 2/1970 p Tillæg... 3/1970 p. 55 * Hvor blev militærhistorien af? En diskussion om forskning i militærhistorie /1974 p. 7-8 * Flådens faldne den 29. august /1993 p. 89 Skibs- og bådebygning, fremdrivningsmidler Dokken på Christianshavn fra 1739, - en teknisk præstation... 3/1996 p Frank Allan Rasmussen SVANEN - "Eller hvorledis et Skib paa een let og ey tilforae opfunden Maade kand tegnes"... 3/1986 p Frank Allan Rasmussen Værft, værksted og værktøj; En dokumentation af virksomheden ved Orlogsværftet.... 4/1990 p Frank Allan Rasmussen Orlogsværftet. Et indsamlings- og dokumentationsprojekt... 2/1991 p Frank Allan Rasmussen og Henrik S. Johansen Industriel arkæologi; - eller når Orlogsværftet skal på museum... 4/1991 p

9 Frank Allan Rasmussen Damp, hammer, anker og knæ; - et bidrag til Holmens teknologihistorie... 3/1992 p Asbjørn Starcke Kong Hans lod bygge hovedskibe!... 2/1996 p Birger Thomsen Et orlogsskib bliver til. HOLSTEEN fra tegning til stabelafløbning... 4/1983 p Skibstyper, deres historie og grupper af fartøjer Bidrag til undervandsbådens forhistorie... 2/1972 p Et dansk u-båds-projekt /1973 p E. Borg Bidrag til vore kongeskibes historie... 2/1972 p Emil Wigelsen Bruun A floating machine... 2/1972 p Benny Christensen Bidrag til vore kongeskibes historie... 1/1972 p Henrik Christiansen Flådens skibe /1983 p og 2/1983 p Henrik Christiansen Flådens skibe Fregatter... 3/1985 p Volmer Lau Lauritzen * Et indlæg, (om "Vore Krydsere" af R. Steen Steensen)...3/1972 p. 60 Gunnar Olsen MS-bådene. 50 år i tjeneste... 1/1991 p Erling Pade Skotten Patrick Miller introducerer Trimaranen i Danmark... 4/1980 p Niels M. Probst Van de Velde portrætter af danske orlogsskibe... 1/1981 p Niels M. Probst Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. Van de Velde tegninger. (II)... 3/1984 p Niels M. Probst QUINTUS-tegningerne. Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (III)... 2/1985 p Niels M. Probst Slaget i Femern Bælt 13. oktober Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (IV)... 2/1986 p Birger Thomsen De dansk-norske kanonbåde /1975 p Birger Thomsen De dansk-norske kanonbåde II... 4/1977 p M. Winge Danske hospitalsskibe i det 18. århundrede... 2/1981 p * Torpedobåden og torpedoen 100 år... 3/1975 p. 55 Henrik Christiansen Flådens skibe Korvetter... 4/1985 p

10 * Efterlysning (kystbevogtningskutterne med 0-numre 1945-ca. 1947)... 1/1980 p. 31 Skibes anvendelsesområder, enkelte rejser Finn Askgaard Fregatten JYLLANDs togt til Vestindien /1983 p Jens Chr. Christensen "Bedstefars dagbog". Optegnelser fra Vestindienstogtet af Jens Christian Christensen (Steen) ført ombord på fregatten SJÆLLAND. Indledning ved... 3/1969 p og 4/1969 p A.H. Jensen Dagbogsblade fra fregatten SJÆLLAND Indledning ved... 1/1970 p * Flåden og Dansk Vestindien... 3/1997 p Eyjolfur Thor Jonsson Island. Monopolhandel, fiskeri og fiskeriinspektion... 1/1988 p Ludvig Monberg Under russisk flag... 1/1992 p Poul Erik Pedersen Et dansk, maritimt indslag i Meiji-tidens Japan... 3/1995 p M. Winge Orlogsskibet HOLSTEENs togt til Afrika /1983 p Carl Østen VALKYRIENS første togt i /1972 p. 5-8 Enkelte skibe Finn Askgaard Fregatten JYLLAND... 3/1985 p Fregatten JYLLAND - en kulturhistorisk redegørelse... 4/1969 p Tegninger af danske krigsskibe i svenske arkiver... 3/1972 p Fregatten HUMMEREN Forsøg på identifikation af den ældste, bevarede kgl. approberede danske skibstegning /1974 p og R. Steen Steensen * Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse. (fregatten JYLLAND) /1974 p Przemyslaw Budzbon BLYSKAWICA. Polsk destroyer og veteranskib... 2/1989 p. 3-9 Ole Louis Frantzen og Birger Thomsen Linieskibet HOLSTENs historie... 3/1982 p. 8 Ole Louis Frantzen Linieskibet HOLSTENs fødsel... 3/1982 p Kai Hertz Fregatten JYLLAND - En redegørelse... 1/1977 p Sørøverskibet ADOLPHO... 4/1993 p H H Kjølsen På maven på fregatten JYLLANDs flagknap... 4/1968 p

11 H.H. Kjølsen Det eneste oceangående egetræssejlskib fra søfartens tidehverv, der er bevaret, har vi, men det må istandsættes, (fregatten JYLLAND)... 4a/l968 p Bernt Kure Nyt fra fregatten JYLLAND... 4/1981 p og 2/1982 p. 3-4 og 2/1983 p og 4/1985 p Bernt Kure Fregattens konservering. (JYLLAND)... 4/1982 p. 5-6 Bernt Kure Skibsrestaureringsprojekter i England. CUTTY SARK, GREAT BRITAIN, HMS VICTORY, MARY ROSE... 1/1984 p Christian Lund Artilleriskibet PEDER SKRAMs sidste 10 år... 2/1997 p Ole Mortensøn Et orlogsskib fra Chr. d. IV's tid... 2/1996 p Erik Munch Branden i Aalborg og andre lokale minder fra fregatten JYLLANDs tilknytning til egne og byer... 1/1988 p Niels M. Probst SNARENSVEND, et orlogsskib fra Christian IV's tid... 1/1987 p Niels M. Probst Hovedskibet MARIA Et rekonstruktionsforsøg... 2/1990 p R. Steen Steensen En mærkedag. (om udrangeringen af det sidste dampdrevne skib i den danske flåde, minelæggeren LINDORMEN)... 2/1970 p R. Steen Steensen og * Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse, (fregatten JYLLAND) /1974 p R. Steen Steensen GANGES... 1/1990 p Michael Teisen Orlogsskibet INFØDSRETTENs historie... 4/1979 p Birger Thomsen Nyt dansk skoleskib på farten... 1/1980 p Birger Thomsen Hvad skal der blive af JYLLAND?... 2/1980 p H. -H. Wesche Fregatten JYLLANDs skæbne... 1/1973 p. 4-6 Carl Østen Krydserkorvetten VALKYRIEN... 4/1971 p * Debatten omkring fregatten JYLLAND. (fra Berlingske Aftenavis) /1971 p * Et forsinket juleeventyr, (fregatten JYLLAND)... 1 /l 978 p. 22 * Gave til fregatten JYLLAND... 3/1986 p. 31 H.E. Raun Fregatten JYLLAND. Oversigt over 70 års bestræbelser på at bevare fregatten JYLLAND... 2/1979 p

12 Søulykker, bjergning, redningsvæsen Ib Brorson "Der Brandtauchers" forlis indenfor det daværende danske monarkis område, - i Kiels havn-, den 1. februar /1995 p HMS RAMILLIES og 1700-tallets største skibskatastrofe...1/1993 p Georg Peter Krogh-Jensen U-Baadsstrandingen /1993 p Asbjørn Starcke Skibsforliset ved Jernhatten...1/1996 p WRANGELS PALAIS - et formodet dansk skibsvrag ved Shetlandsøerne!... 3/1991 p R. Steen Steensen Et af verdens mest berømte skibe fundet /1974 p Birger Thomsen PRJDE OF BALTIMORE - et maritimt-arkæologisk eksperiment... 4/1983 p Birger Thomsen Kanonerne ved Anholt... 4/1994 p Vrag og dykning Jørgen Christoffersen DANNEBROGE baggrunden for et projekt om vraget i Køge Bugt... 3/1987 p. 3-8 Ole Crumlin-Pedersen Undervandsarkæologi og Vragbeskyttelse /1974 p Ole Louis Frantzen Nyt fra havets bund. Fund fra vraget af SNARENSVEND... 4/1985 p Jens Schou Hansen og H. C. Bjerg Vragene i Øresund af danske krigsskibe fra 1801 og /1974 p Orlogsskibet SNARENSVEND. Et vrag i det nordlige Øresund... 1/1987 p

13 Farvandsbeskrivelse De danske farvande og mulighederne for deres... 3/1996 p besejling i sidste halvdel af 1600-tallet. (I)... og 4/1996 p Gamle danske Søkort... 1/1993 p Navigation og meddelelsesmidler Cyril R. Andrésen Baadsmandspiben... 3/1989 p Anholt fyr og dets skæbne før /1996 p Poul Damell Om et originalt Ole Rømer instrument, som blev benyttet på Søkadetakademiet... 2/1987 p. 3-6 Udsmykning, symboler, skorstensmærker, kendingsflag Navngivningen af dansk-norske orlogsskibe /1967 p. 4-8 Mogens Dithmer Lindormen som galionsornament... 1/1994 p Christian Lund Tanker omkring at flage med Dannebrog... 1/1997 p * Søheltenavne til Søværnets nye torpedobåde p Uniformer og våben * Ankerknappen 200 år i den danske Marine... 4/1975 p. 120 Forhold ombord Lone Allingstrup og Allan Engquist Søe-Spise-Taxt anno /1991 p. 3-9 F.S. Grove-Stephensen Marinens jurisdiktionsforhold før /1984 p G. Honnens de Lichtenberg Småpluk fra sanitetstjenesten til søs i ældre tid... 2/1968 p (bearbejdelse) "Klart skib øvelse" på den gamle fregat. Skildring af Prlt. Chr. Middelboe fra togt med fregatten JYLLAND /1996 p

14 Ole Louis Frantzen Fregatten JYLLANDs artilleri... 3/1980 p Kurt Lenum Tre sjældne danske marinedolke... 1/1973 p Kay Søren Nielsen Fregatten JYLLANDs håndvåben... 4/1984 p M. Winge Lægernes position og uniformering i Søetaten... 1/1979 p Frank H. Winther Raketterne ved Københavns Belejring en milepæl i rakettens historie... 4/1978 p Skibsmodeller og portrætter Ove Andreasen H.M.S. PRINCE /1988 p Peter Beisheim *Er du interesseret i modeller af krigsskibe fra det 20. århundrede?... 4/1982 p. 4 Peter Beisheim Den historiske krigsskibsmodel... 3/1988 p Orlogsmuseets model af CHRISTIANUS QUINTUS - Forsøg på en endelig identifikation... 4/1971 p Maleriet "Danske Orlogsskibe i det 18de Aarhundrede" - hvilke skibe ses på maleriet?... 1/1975 p Orlogsmuseets såkaldte model nr. 47. Forsøg på en re-identifikation... 2/1975 p Orlogsmuseets model nr. 1 - forsøg på nyidentificering... 2/1979 p Niels Lind Hansen VASA-modellen... 2/1989 p * Maleri, udateret, signeret af Jean Berg... 2/1991 p. 31 Per Jessen Modelbyggerlauget bygger vikingeskib... 1/1992 p Peter Lomholt Maack Hvordan kommer jeg videre?... 1/1989 p Peter Lomholt Maack Om Detailleringsgraden i Skibsmodeller... 3/1990 p B. v. Munthe af Morgenstierne Modelsamlingen gennem tre århundreder... 2/1970 p Torben Plesberg Skibsmodeller - modelskibe... 1/1990 p Niels M. Probst Orlogsskibet GYLDENLØVE Noget om skibet og rekonstruktionen af den nybyggede model i Orlogsmuseet... 1/1995 p Ole Ventegodt Nye modeller til Orlogsmuseet... 4/1986 p

15 Ole Ventegodt Modeller. Virkelighed og illusion... 2/1988 p Jørgen Østergaard Modelskibe i kirkerne... 4/1990 p Sømandsarbejder, husflid, souvenirs F.H. Kjølsen Lad tingene tale... 2/1976 p Foreninger, institutioner og interessegrupper Marinehistorisk Selskab, marts /1991 p. 3-8 Peter Beisheim Orlogsmuseet og dets modelbyggerlaug... 4/1989 p V.P. Heise Marineforeningen gennem 75 år... 2/1988 p * Nyt æresmedlem i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 3/1995 p. 91 R. Steen Steensen Marinehistorisk Selskab... 1/1967 p. 3 Ole Ventegodt Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 1/1988 p * Marinehistorisk Selskabs stiftelse og virksomhed /1976 p * Forslag til fusion af Marinehistorisk Selskab og selskabet Orlogsmuseets Venner... 1/1993 p. 27 * Selskabet Orlogsmuseets Venner/ Marinehistorisk Selskab... 1/1993 p * Den selvejende institution Forlaget Marinehistoriske Skrifter... 1/1993 p Grupper af personer Et fotografi af fregatten JYLLANDs officerer... 2/1968 p Enkeltpersoner Jørgen Andersen Da jeg var i Kongens Klæder (I)... 2/1993 p og 4/1993 p * Tak til Ole Ventegodt... 1/1992 p. 24 Olav Bergersen Peter Tordenskiold.(I)... 4/1970 p og 1/1971 p Nogle kommentarer til O. Bergersens artikel om Tordenskiold /1971 p Tordenskiolds mindesten i Gleidingen... 3/1972 p. 72 Kommandørkaptajn R. Steen Steensens forfatterskab /1977 p

16 Claus Bjørn Captain Mahan og hans betydning for stormagternes flådepolitik op til /1973 p E. Borg Tordenskiolds sarkofag - endnu engang /1971 p E. Borg Mindesmærket på Nyholm for J. C. Schrødersee... 1/1972 p Miriam Christiansen Marinemaleren Christoffer Wilhelm Eckersberg ( )... 4/1994 p Birgitte Hauglund Iver Først Heiberg En portrætskitse... 2/1994 p H.D. Lind De senere Aar af Admiral Niels Barfods Levnetsløb... 1/1972 p /1972 p /1972 p /1973 p B. v. Munthe af Morgenstierne Endnu en Tordenskiold-sarkofag... 1/1971 p. 7-8 Ole Nederland Østen Hansen - langelandsk bådsmand på DANNEBROGE /1980 p Niels M. Probst Villum Hornbolt, hoffets og Holmens maler... 4/1994 p Frank Allan Rasmussen Fabrikmester Diderik de Thurah - et ikonografisk studie... 1/1988 p Frank Allan Rasmussen Tordenskiold som kartograf? Eller når historikeren kommer til kort... 1/1991 p H.-H. Wesche Admiral Christopher Lindenow... 2/1978 p P. Wessel-Tolvig Obertømmermand Johan Daniel Schäffer's dagbog... 2/1984 p Per Wessel-Tolvig Naja Salto på Orlogsmuseet... 1/1996 p M. Winge Søetatens kirurg Nicolai Boye... 2/1977 p M Winge Marinelægen James Lind - "Den maritime medicins fader". 4/1986 p Niels Winkel Eckersberg til søs... 1/1995 p Børge Ørsted Tordenskiolds sidste togt og havn. I anledning af 250-årsdagen for hans død... 4/1970 p * Mindehøjtidelighederne i anledning af Peter Tordenskiolds 250-års dødsdag... 1/1971 p. 5-6 * Jens Munk medaljen /1978 p. 24 * Den gamle Redacteur takker af. (v/ole L. Frantzen og Birger Thomsen)... 1/1979 p

17 NEKROLOGER. Erik Borg in memoriam. ()... 3/1975 p. 51 Søren Brunoe. (Peter Beisheim)... 4/1994 p. 120 Axel Hansborg in memoriam ()... 3/1969 p. 51 Preben Harhoff. (P. Wessel-Tolvig)... 4/1995 p. 111 Frederik J. Hedemann in memoriam. (F.H. Kjølsen)... 4/1970 p. 67 P.G. Honnens de Lichtenberg in memoriam. (R. Steen Steensen)... 2/1968 p. 3-4 Sven Røgind in memoriam. (R. Steen Steensen)... 1/1969 p. 4 Rolf Scheen (Gunnar Christie Wasberg)... 2/1987 p. 27 R. Steen Steensen in memoriam. ()... 1/1977 p. 3-4 V. Topsøe-Jensen in memoriam. (E. Friisager)... 2/1976 p. 38 ARTIKLER (ordnet efter forfatter) Allingstrup, Lone og Allan Engquist Søe-Spise-Taxt anno /1991 p. 3-9 Andersen, Dan Linieskibet GRØNLAND. Historien bag en konvoj i Middelhavet /1991 p Andersen, Jørgen Da jeg var i Kongens Klæder. (I)... 2/1993 p Da jeg var i Kongens Klæder. (II+III)... 4/1993 p Andreasen, Ove H.M.S. PRINCE /1988 p Andrésen, Cyril R. Baadsmandspiben... 3/1989 p Arendt, Rudolph Ombord på NIELS JUEL den 29. august /1993 p Arentoft, John De sidste Augustdage /1993 p Askgaard, Finn Fregatten JYLLANDs togt til Vestindien /1983 p Fregatten JYLLAND... 3/1985 p Barfod, Egil *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1970 p. 43 Barfod, Jørgen H. Navngivningen af dansk-norske orlogsskibe /1967 p. 4-8 Søslagene i Listerdyb maj /1968 p. 3-8 Rigskanslerens spil i vinteren a/1968 p. 4-7 Vor flåde og vor skibsfart i nutidens historieskrivning. 1/1976 p Lidt om bådsmændene og deres hjemsted på Chr.V's tid. 3/1986 p. 3-5 Orlogsmuseet - jeg er bange... 4/1988 p Marinehistorisk Selskab marts /1991 p. 3-8 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p Gennembruddet. Kommentar til Ib Gram-Jensen 4/ /1991 p. 26 Marinehjemmeværnets 40 års jubilæum... 1/1992 p * Tak til Ole Ventegodt... 1/1992 p. 24 Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1993 p. 61 Tiden 1940 til /1993 p Skibsjournaler fra Den store nordiske Krig... 1/1995 p Anholt fyr og dets skæbne før /1996 p De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet (I)... 3/1996 p De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet (II)... 4/1996 p Lidt om bådsmænd og bøsseskytter i 1500-tallet... 3/1997 p Bassols, Emanuel Slaget i Køge Bugt Om vinden... 3/1992 p Beisheim, Peter * Er du interesseret i modeller af krigsskibe fra det 20. årh.... 4/1982 p

18 Den historiske krigsskibsmodel... 3/1988 p Orlogsmuseet og dets modelbyggerlaug... 4/1989 p Bellamy, Martin En englænders beretning om den danske flåde, /1995 p Bergersen, Olav Peter Tordenskiold. (I)... 4/1970 p Peter Tordenskiold. (II)... 1/1971 p Bisp, E. Søndag den 29. august (Om begivenhederne ombord på insp.skibet INGOLF)... 4/1968 p Bjerg, H.C. Venstre, Jøhnke og de flydende forter... 1/1967 p * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1968p. 5-6 Et fotografi af fregatten JYLLANDs officerer... 2/1968 p Nordsøslaget /1968 p * Placeringen af flådens skibe den 29. august /1968 p * Inspektionsskibet HVIDBJØRNENS undergang i Store Bælt /1968 p * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p. 56 Fregatten JYLLAND - en kulturhistonsk redegørelse... 4/1969 p * En kommentar - En marinehistorisk julesteg... 1/1970 p. 4 * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1970 p. 42 * Louis R. Hansens personalhistoriske samling... 2/1970 p. 47 * Marinens Kortsamling... 2/1970 p. 47. * Diskussionen om slaget på Rheden /1970 p Den dansk-norske sømagt En oversigt /1971 p Nogle kommentarer til O. Bergersens artikel om Tordenskiold /1971 p Orlogsmuseets model af CHRISTIANUS QUINTUS - Forsøg på en endelig identifikation... 4/1971 p Bidrag til undervandsbådens forhistorie... 2/1972 p Tegninger af danske krigsskibe i svenske arkiver... 3/1972 p * Tordenskiolds mindesten i Gleidingen... 3/1972p. 72 * Marinehistorisk Tidsskrift. Index til årgang /1973 Den marinehistoriske forskning og Søværnets museumsproblemer... 1/1973 p Et dansk u-båds-projekt /1973 p Drømmen om et Orlogsmuseum /1973 p * Orlogsmuseet opretter filial på Valdemar Slot /1974 p. 4 * Kampen i Eckemførde 5. april /1974 p Fregatten HUMMEREN 1664 Forsøg på identifikation af den ældste, bevarede kgl. approberede danske skibstegning /1974 p *Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse. (fregatten JYLLAND) /1974 p Maleriet "Danske Orlogsskibe i det 18de Aarhundrede" - hvilke skibe ses på maleriet?... 1/1975 p Søetatens Kort- og Tegningssamling. En proveniensoversigt... 1/1975 p /1975 p Orlogsmuseets såkaldte model nr. 47. Forsøg på en re-identifikation... 2/1975 p * Ankerknappen 200 år i den danske Marine... 4/1975 p. 120 Det danske søofficerskorps gennem 275 år... 1/1976 p Kommandørkaptajn R. Steen Steensens forfatterskab /1977 p * En amerikaner ser på dansk marinehistorie... 3/1978 p * Marinehistorisk Tidsskrift. Index til årgang /1978 p Orlogsmuseets model nr. 1 - forsøg på nyidentificering... 2/1979 p Flådens ran /1982 p Bjerg, H.C. og Jens Schou Hansen Vragene i Øresund af danske krigsskibe fra 1801 og /1974 p

19 Bjørn, Claus Captain Mahan og hans betydning for stormagternes flådepolitik op til /1973 p Boquist, Åke og LeifLindin Danskt Karlskronaspionage for 300 år sedan... 2/1991 p Borg, E. Uret på Nyholms Vagt... 3/1968 p Tordenskiolds sarkofag - endnu engang /1971 p Mindesmærket på Nyholm for J. C. Schrødersee... 1/1972 p Bidrag til vore kongeskibes historie... 2/1972 p Brorson, Ib "Der Brandtauchers" forlis indenfor det daværende danske monarkis område, - i Kiels havn-, den 1. februar /1995 p "Affairen ved Eckernforde" den 5. April De militærmedicinske aspekter for lægetjenesten på de danske orlogsskibe... 1/1997 p Bruun, Emil Wigelsen A floating machine... 2/1972 p Budzbon, Przemyslaw BLYSKAWICA. Polsk destroyer og veteranskib... 2/1989 p. 3-9 Christensen, Benny Bidrag til vore kongeskibes historie... 1/1972 p Christensen, Jens Chr. "Bedstefars dagbog". Optegnelser fra Vestindienstogtet af Jens Christian Christensen (Steen) ført ombord på fregatten SJÆLLAND. (Indled. v/)... 3/1969 p /1969 p Christiansen, Henrik Flådens skibe /1983 p Flådens skibe /1983 p Flådens skibe Fregatter...3/1985 p Flådens skibe Korvetter...4/1985 p Christiansen, Jesper Den danske flådes forsyningssituation i den Nordiske Syvårskrigs første år... 1/1982 p Christiansen, Miriam Marinemaleren Christoffer Wilhelm Eckersberg ( )... 4/1994 p Christoffersen, Jørgen DANNEBROGE baggrunden for et projekt om vraget i Køge Bugt... 3/1987 p. 3-8 Cohrt, Poul T. *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p Træmingen ved Helgoland 4. juni /1979 p Crumlin-Pedersen, Ole Undervandsarkæologi og Vragbeskyttelse /1974 p Darnell, Poul Om et originalt Ole Rømer instrument, som blev benyttet på Søkadetakadetniet...2/1987 p. 3-6 Dithmer, Mogens * Marinehistorisk Tidsskrift. Index årgang /1987 p * Marinehistorisk Tidsskrift. Index årgang /1993 p Lindormen som galionsomament...1/1994 p * Marinehistorisk Tidsskrift. Index årgang /1997 p

20 Ekberger, Maria Københavns sødefension i foråret /1984 p Engquist, Allan og Lone Aliingstrup Søe-Spise-Taxt anno /1991 p. 3-9 Franck, Erik Marinens fly... 4/1988 p Frantzen, Ole Louis Kampen ved Tripolis /1978 p Den romerske flåde i kejsertiden...1/1979 p Fregatten JYLLANDs artilleri... 3/1980 p Linieskibet HOLSTENs fødsel...3/1982 p Nyt fra havets bund. Fund fra vraget af SNARENS VEND...4/1985 p Frantzen, Ole Louis og Birger Thomsen Linieskibet HOLSTENs historie...3/1982 p. 8 Funch-Rasmussen, Hans * Marinehistorisk Tidsskrift. Index til årgang /1985 p Gram-Jensen, Ib Danske orlogsskibes journaler som klimahistorisk kilde....3/1987 p Slaget i Køge Bugt 1. juli en kommentar...4/1991 p Gennembruddet 1. juli en afsluttende kommentar...1/1992 p Slaget i Køge Bugt - en korrektion....4/1992p Marquor Rodsten, Draken og "gennembruddet" 1. juli /1993p Grove-Stephensen, F.S. Marinens jurisdiktionsforhold før /1984 p Hansen, Niels Lind VASA-modellen...2/1989 p Hansen, Jens Schou og Vragene i Øresund af danske krigsskibe fra 1801 og /1974 p Harder, Jan Bak Tysk terntorialkrænkelse ved Møns Klint 1916?... 4/1982 p Harhoff, Preben Hilsen til Orlogsmuseet... 4/1989 p. 28 Harms, H. Flyvning i Østgrønland Uddrag af oberstløjtnant i FLV H. Harms erindringer... 2/1989 p Harris, Lt.Cmdr. Daniel G. CD, RCNR (ret.) Den danske Flåde /1989 p Hauglund, Birgitte Iver Først Heiberg En portrætskitse... 2/1994 p Heiberg, Steffen Søetatens økonomiske forvaltning under Christian IV... 1/1980 p Heise, V.P. Marineforeningen gennem 75 år... 2/1988 p Hertz, Kai Fregatten JYLLAND - En redegørelse... 1/1977 p Hærning, Mogens Nogle betragtninger over slaget i Køge Bugt den 1. juli /1991 p Mere om slaget i Køge Bugt... 2/1992 p Jensen, A.H. Dagbogsblade fra fregatten SJÆLLAND Indledning ved... 1/1970 p

21 Jensen, Claus F. Orlogskaptajn Preben Holcks arkiv... 1/1986 p Jensen, Ole Lisberg Kampen mod linieskibet AFRJCA syd for Dragør i oktober /1978 p Orlogsskibet SNARENSVEND. Et vrag i det nordlige Øresund... 1/1987 p Kort over København fra En detalje fra et svensk søkort... 4/1987 p Bremerholm eller Gammelholm... 3/1988 p Det nye Orlogsmuseum i det gamle Søkvæsthus...4/1989 p *Maleri, udateret, signeret af Jean Berg...2/1991 p. 31 WRANGELS PALAIS - et formodet dansk skibsvrag ved Shetlandsøerne!... 3/1991 p Da STORA KRONAN eksploderede...2/1992 p Gamle danske Søkort... 1/1993 p HMSRAMILLIES og 1700-tallets største skibskatastrofe...1/1993 p Sørøverskibet ADOLPHO....4/1993 p Kvartermand Magnus Jonasen Rosenbergs dagbog , skrevet i Norge under englænderkrigene...1/1994 p * Dansk-russiske flådeforbindelser gennem 300 år...2/1994 p. 59 * Nyt æresmedlem i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 3/1995 p. 91 Dokken på Christianshavn fra 1739, - en teknisk præstation...3/1996 p "Klart skib øvelse" på den gamle fregat. Skildring af Prlt. Chr. Middelboe fra togt med fregatten JYLLAND (bearbejdelse)...4/1996 p * Flåden og Dansk Vestindien... 3/1997 p Jessen, Per Modelbyggeriauget bygger vikingeskib...1/1992 p Kanonbådskrigen /1996 p Johansen, Henrik S. og Frank Allan Rasmussen Industriel arkæologi; - eller når Orlogsværftet skal på museum... 4/1991 p Jonsson, Eyjoljur Thor Island. Monopolhandel, fiskeri og fiskeriinspektion... 1/1988 p Justesen, Erhardt Martin "10 dage i spjældet"... 3/1994 p Kjølbye, Bente Den store ildsvåde... 3/1995 p Kjølsen, F.H. * Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p. 73 2/1970 p.46 Lad tingene tale... 2/1976 p Kjølsen, H.H. På maven på fregatten JYLLANDs flagknap... 4/1968 p. 5-7 Det eneste oceangående egetræssejlskib fra søfartens tidehverv, der er bevaret, har vi, men det må istandsættes, (fregatten JYLLAND)... 4a/l 968 p Krogh-Jensen, Georg Peter U-Baadsstrandingen /1993 p Kure, Bernt Nyt fra fregatten JYLLAND... 4/1981 p Sidste nyt om fregatten. (JYLLAND)... 2/1982 p. 3-4 Fregattens konservering. (JYLLAND)... 4/1982 p. 5-6 Nyt fra fregatten JYLLAND /1983 p Skibsrestaureringsprojekter i England. CUTTY SARK, GREAT BRITAIN, HMS VICTORY, MARY ROSE... 1/1984 p Nyt fra fregatten JYLLAND... 4/1985 p Langballe, Paul En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige. (1. del)... 4/1986 p En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige. (2. del)... 1/1987 p

22 En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Floulle" i Sverige. (3. del)...2/1987 p Larsen, Flemming Københavns Søbefæstning...3/1976 p Larsen, H. Daugaard Vådero. Stedet, hvor englænderne begravede deres døde efter Slaget på Rheden /1975 p Lauritzen, Volmer Lau * Et indlæg, (om "Vore Krydsere" af R. Steen Steensen)...3/1972 p. 60 Lenum, Kurt Tre sjældne danske marinedolke...1/1973 p Lichtenberg, G. Honnens de Småpluk fra sanitetstjenesten til søs i ældre tid...2/1968 p Lind, H.D. De senere Aar af Admiral Niels Barfods Levnetsløb...1/1972 p /1972 p /1972 p /1973 p Lindin, Leif ogåke Boquist Danskt Karlskronaspionage for 300 år sedan... 2/1991 p Lorenzen, J.S. Uddrag af dagbog fra den august /1993 p Lund, Christian Tanker omkring at flage med Dannebrog... 1/1997 p Artilleriskibet PEDER SKRAMs sidste 10 år...2/1997 p Lundsgaard, I.C. * "Copenhagen" den 2. april (Vedr. diskussion om slaget på Reden, 3/1970 p )... 1/1971 p Maack, Peter Lomholt Hvordan kommer jeg videre?... 1/1989 p Om Detailleringsgraden i Skibsmodeller... 3/1990 p Monberg, Ludvig Under russisk flag...1/1992 p Mortensøn, Ole Et orlogsskib fra Chr. d. r V *s tid... 2/1996 p Morgenstierne, B. v. Munthe af Orlogsmuseet - dets virksomhed og lidt om dets fremtidsplaner...1/1969 p.7-14 Modelsamlingen gennem tre århundreder...2/1970 p Endnu en Tordenskiold-sarkofag...1/1971 p.7-8 Den marinehistoriske forskning og Søværnets museums problemer - en supplerende kommentar...2/1973 p. 30 * Orlogsmuseets udstilling på Hotel Admiralen...1/1978 p Det "nye" Orlogsmuseum på Quinti Lynette...1/1979 p.3-4 Orlogsmuseet runder sine første 25 år...2/1982 p Munch, Erik Branden i Aalborg og andre lokale minder fra fregatten JYLLANDs tilknytning til egne og byer...1/1988 p Møller, Jørgen Mytteri på SØRIDDEREN /1989 p Møller, Stig Hornshøj Den spanske armada /1970 p Neble, C.E. Et lille glimt af marinehistorien...1/1990 p. 3-7 Nederland, Ole Østen Hansen - langelandsk bådsmand pådannebroge /1980 p

23 Nielsen, Kay Søren Fregatten JYLLANDs håndvåben... 4/1984 p Olsen, Gunnar Den Slesvig-holstenske marine /1977 p Olsen, Gunnar MS-bådene. 50 år i tjeneste... 1/1991 p Olsen, Jan Søetatens Bygmestre /1975 p Søetatens Bygningsadministration /1977 p Olsen, Olaf Orlogsmuseet gør Danmark rigere... 4/1989 p. 27 Pade, Erling Skotten Patrick Miller introducerer Trimaranen i Danmark... 4/1980 p Pedersen, Poul Erik Et dansk, maritimt indslag i Meiji-tidens Japan... 3/1995 p Petersen, Holger Munchaus * Opbringelse af neutralt skib - eller?... 1/1983 p Plesberg, Torben Skibsmodeller - modelskibe... 1/1990 p Probst, Niels M. Van de Velde portrætter af danske orlogsskibe... 1/1981 p Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. Van de Velde tegninger (H)... 3/1984 p QUINTUS-tegningerne. Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (IH)... 2/1985 p Slaget i Femern Bælt 13. oktober Samtidige illustrationer af danske 1600-tals orlogsskibe. (IV)... 2/1986 p SNARENSVEND, et orlogsskib fra Christian IV's tid... 1/1987 p Hovedskibet MARIA Et rekonstruktionsforsøg... 2/1990 p Nordisk søtaktiki og 1600-tallet - og Slaget i Køge Bugt den 1. juli /1992 p Realkritik og kilderne omkring Slaget i Køge Bugt - en replik til Ib Gram-Jensen... 2/1993 p Villum Hornbolt, hoffets og Holmens maler... 4/1994 p Orlogsskibet GYLDENLØVE Noget om skibet og rekonstruktionen af den nybyggede model i Orlogsmuseet... 1/1995 p Rasmussen, Frank Allan SVANEN - "Eller hvorledis et Skib paa een let og ey tilforne opfunden Maade kand tegnes"... 3/1986 p Fabrikmester Diderik de Thurah - et ikonografisk studie... 1/1988 p Værft, værksted og værktøj; En dokumentation af virksomheden ved Orlogsværftet... 4/1990 p Tordenskiold som kartograf? Eller når historikeren kommer til kort... 1/1991 p Orlogsværftet. Et indsamlings- og dokumentationsprojekt. 2/1991 p Damp, hammer, anker og knæ; - et bidrag til Holmens teknologihistorie... 3/1992 p Dannelsesrejse eller industrispionage? Marinens tekniske efterretningsvirksomhed i 1700-tallets Europa... 3/1994 p Rasmussen, Frank Allan og Henrik S. Johansen Industriel arkæologi; - eller når Orlogsværftet skal på museum... 4/1991 p Raun, H.E. Fregatten JYLLAND. Oversigt over 70 års bestræbelser på at bevare fregatten JYLLAND... 2/1979 p. 5-8 Reimer, Marianne Hvorfor Nyboder ikke blev som det burde eller træk af 1700-tallets bygningshistorie... 4/1981 p

24 Roslyng-Jensen, Palle Flådens sænkning den 29. august 1943 i illegal presse og litteratur... 4/1968 p Saugmann, S.A. Søslaget ved Greifswalder-Oie år /1983 p En marinehistorisk fortielse... 1/1991 p * Saxtorph, Henrik Det britiske angreb og Københavns søforsvar /1990 p Flåden gøres klar til ødelæggelse /1990 p Schulze, A.O., Kmd. "Havørnen". Foredrag holdt i Frihedsmuseet /1993 p Spink, Reginald H.M.S. ANHOLT. En episode fra Napoleonskrigene /1974 p Starcke, Asbjørn Skibsforliset ved Jernhatten... 1/1996 p Kong Hans lod bygge hovedskibe!... 2/1996 p Steensen, R. Steen Marinehistorisk Selskab... 1/1967 p. 3 En mærkedag. (om udrangeringen af det sidste dampdrevne skib i den danske flåde, minelæggeren LINDORMEN)... 2/1970 p Et af verdens mest berømte skibe fundet /1974 p *Lidt om at tælle kanonporte - en berigtigelse. (fregatten JYLLAND) /1974 p GANGES... 1/1990 p Teisen, J. Marinens Bibliotek... 3/1969 p Teisen, Michael Orlogsskibet INFØDSRETTENs historie... 4/1979 p Thomsen, Birger Forsøgene på at oprette et marinekorps i Danmark... 4/1972 p De dansk-norske kanonbåde /1975 p De dansk-norske kanonbåde H... 4/1977 p Nyt dansk skoleskib på farten... 1/1980 p Hvad skal der blive af JYLLAND?... 2/1980 p Søartilleritegninger i danske arkiver og museer /1981 p Et orlogsskib bliver til. HOLSTEN fra tegning til stabelafløbning... 4/1983 p PRIDE OF BALTIMORE - et maritimt-arkæologisk eksperiment... 4/1983 p Kanonerne ved Anholt... 4/1994 p Thomsen, Birger og Ole Louis Frantzen Linieskibet HOLSTENs historie... 3/1982 p. 8 Thostrup, Sven S. Erindringer om den danske marine i Sverige... 2/1995 p Flådesamtaler i Holsten /1996 p Toft, Peder S. Mytteriet på H.M. S. BOUNTY... 3/1981 p Vasstrom, Anette Nyboder - kulturelle variationer i et 300-årigt lokalsamfund... 3/1979 p Holmens gule by. En præsentation... 1/1985 p Ventegodt, Ole En ung søofficer under Englænderkrigene... 1/1986 p Nye modeller til Orlogsmuseet... 4/1986 p Orlogsmuseets Modelbyggerlaug... 1/1988 p Holmen - flådens fem øer... 2/1988 p Modeller. Virkelighed og illusion... 2/1988 p Classis Britannica - den romerske flåde i Britannien... 3/1988 p Orlogsmuseets samlinger... 4/1989 p

25 Webe, Gosta Museumsgenstande - kuriosa eller dokumenter? p Wesche, H.-H. *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1968 p /1969 p Fregatten JYLLANDs skæbne... 1/1973 p. 4-6 Admiral Christopher Lindenow... 2/1978 p Wessel-Tolvig, Per Obertømmermand Johan Daniel Schåffer's dagbog... 2/1984 p Den lange vej til Søkvæsthuset... 4/1989 p Naja Salto på Orlogsmuseet... 1/1996 p Westrup, J.J. *Diskussionen om officerernes holdning den 9. april /1969 p /1969 p /1970 p Wiberg-Jørgensen, Finn Natten til den første juni (Jyllandsslaget 1916)... 4/1982 p Winge, M. Søetatens kirurg Nicolai Boye... 2/1977 p Lægernes position og uniformering i Søetaten... 1/1979 p Danske hospitalsskibe i det 18. århundrede... 2/1981 p Orlogsskibet HOLSTEENs togt til Afrika /1983 p Marinelægen James Lind - "Den maritime medicins fader". 4/1986 p Zalewski, Barbara Orlogsmuseets etnologiske undersøgelsesprojekt...4/1984 p. 5-6 Nyværk - en væbnet arm. Et 300-års jubilæum...1/1985 p. 3-9 En skæbne fra /1986 p De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet... 3/1987 p De's og du's og andre omkalfatringer. Orlogsmuseets etnologiske undersøgelse af dagliglivet i Søværnet. (2)...4/1987 p Ødegaard, Torbjørn "Den spanske armadas" forlis i kongeriket Danmark-Norge i /1992 p Arven fra Spania... 2/1995 p Ørsted, Børge Tordenskiolds sidste togt og havn. I anledning af 250-årsdagen for hans død...4/1970 p Østen, Carl Krydserkorvetten VALKYRIEN... 4/1971 p VALKYRIENS første togt i /1972 p. 5-8 * Ikke mere æres-admiraler i den danske flåde?...3/1972 p. 70 Østergaard, Jørgen Modelskibe i kirkerne...4/1990 p Winkel, Niels Eckersberg til søs... 1/1995 p Winther, Frank H. Raketterne ved Københavns Belejring en milepæl i rakettens historie... 4/1978 p

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT Index til 36.-40. årgang 2003-2007 Redaktion: Niels M. Probst (ansv.h. redaktør) Tom Wismann (Layout) Artikler og anmeldelser (forfattere alfabetisk, titler kronologisk) *Indlæg

Læs mere

Niels Juels flåde 1660-1720. (1997) Niels Juel. A Danish Admiral. (1977) Flåden den 29. august 1943. (1993)

Niels Juels flåde 1660-1720. (1997) Niels Juel. A Danish Admiral. (1977) Flåden den 29. august 1943. (1993) SØKRIGSHISTORIE Forfatter Titel Finn Askgaard Kampen om Østersøen 1654-60 (1974) Halfdan Barfod Vor Flaade i Fortid og Nutid. (1941) Jørgen H. Barfod Flådens fødsel. (1990) Jørgen H. Barfod Christian 3.s

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT. Index til årgang

MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT. Index til årgang 22 MARINEHISTORISK TIDSSKRIFT Redaktion: Niels M. Probst (ansv.h. redaktør), Tom Wismann (Layout) Indhold Artikler og anmeldelser (forfattere alfabetisk, titler kronologisk) Emner: Søværnet og dets tjnestegrene...22

Læs mere

~aritte4istorish. '(fiibsshrift OK TOB ER ÅRGANG NR. 3

~aritte4istorish. '(fiibsshrift OK TOB ER ÅRGANG NR. 3 ~aritte4istorish '(fiibsshrift OK TOB ER 197 8 11. ÅRGANG NR. 3 50 Medlemmer indbydes til møde MARINEHISTORISK SELSKAB tirsdag den 28. november 1978 kl. 20 i Søofficersforeningens lokaler, Ovengaden o.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danske Orlogsskibe 1870-1943

Danske Orlogsskibe 1870-1943 Danske Orlogsskibe 1870-1943 2004 M a r i n e k a l e n d e r Panserskibet HELGOLAND 1878-1907 Mønstring på dækket af Panserbatteriet HELGOLAND Panserbatteriet, der blev søsat på 14-årsdagen for den danske

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring 09-05-2015 14:47:09 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen 10-103 Ammitsbøl SG&I 198/08 199/11 397/19 2 101491

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg.

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg. FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45 Forord af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Søværnet 1995 Indholdsfortegnelse Forord ved overarkivar H. C. Bjerg 11 I. Indledning. 17 Af kommandør

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 1 - Januar 2015

NYHEDSBREV nr. 1 - Januar 2015 NYHEDSBREV nr. 1 - Januar 2015 INDHOLD Christian Lemée med sidste nyt og ønsker om godt nytår Medlemsbesøg på Orlogsmuseet Donationer fra ANKERET og AL-Fonden Kyndelmisseaften 6. februar i Gule Hal Kommende

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m

RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m RESULTATLISTE Kirke Hyllinge Sommerstævne 25, 50, 200 m DDS SP v.3.12.6.2 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 75089 Marcus G. Poulsen 12-073 Ballerup Skf. 198/14 200/12 398/26 G 2 58160 Victor Straus 12-033

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere