Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april 2014."

Transkript

1 Dato: 12. maj 2014 Dansk Træ Dansk Træs ordinære generalforsamling fredag den 25. april 2014 på Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade København Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse 4. Budget for 2014 til godkendelse 5. Valg til bestyrelse På valg er Carsten Knudsen, Jens Hjort og Niels Kristensen. Jens Hjort ønsker ikke genvalg. Carsten Knudsen og Niels Kristensen har erklæret sig villige til genvalg. I stedet for Jens Hjort opstiller bestyrelsen Per Lauridsen, Store-Hedebyg Entreprise A/S, Solrød Strand 6. Valg af suppleant Bestyrelsen opstiller Morten Egeriis-Maj, Nyt Hjem A/S, Herning 7. Valg af kritisk revisor for 1-årig periode På valg er Erik Nimb, Botica Entreprise A/S, han har erklæret sig villig til genvalg 8. Forslag fra medlemmerne Eventuelle forslag skal være Dansk Træ i hænde senest den 4. april Eventuelt

2 Mødedeltagere: Firma 4B Byggemontering 4B Byggemontering A/S Botica Entreprise A/S Botica Entreprise A/S Botica Entreprise ason a/s Beatræ A/S bgb a.s. BNS BNS BNS C.C. Brun Entreprise A/S C.C. Brun Entreprise A/S Carsten Knudsen tømrer & snedker Carsten Knudsen tømrer & snedker DEKO loft+væg p/s DEKO loft+væg p/s DEKO loft+væg p/s Egil Rasmussen A/S Elindco Byggefirma A/S Elindco Byggefirma A/S Elindco Byggefirma A/S Enemærke & Petersen A/S Enemærke & Petersen A/S Enemærke & Petersen A/S Enemærke & Petersen A/S GoBo Byg A/S HHM A/S Hald & Halberg A/S Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S Intern Juul & Nielsen A/S Juul & Nielsen A/S Magnus Truelsen & Buch MT Højgaard A/S MT Højgaard A/S MT Højgaard A/S Norisol A/S Deltagere Finn K. Petersen Erik Burman Henrik Helth Hierbæk John Nolsøe Erik Nimb Jørn Pilegaard Ole Thorgersen Jens Hjort Tjørn Djurhus Jens Dentov Jakob Søbroe Brian Aarestrup Kristian Lind Claus Damgaard Nielsen Carsten Knudsen Niels Kristensen Ebbe Brøns Mogens Christensen Christian Duus Steen Justesen Per Bager Poul B Jørgensen Hans Peter Dietz Bjarne Jensen Erik Jannsen Alf Mortensen Dennis Rusholt Henrik Wulff-Høyer Flemming Hald Dirk Voss Niels Johansen Niels H. Rasmussen Per Starck Torben Schou Poul Sørensen Michael Vestergaard Thomas Rosentoft Jack Sejr Johansen Carsten Sørensen Side 2/12

3 Norisol A/S Henrik Jakobsen Norisol A/S Peter Olsen Nyt Hjem A/S Morten Egeriis-Maj Odense Bygningsservice A/S Lars Chr. Jensen Planet Huse A/S Torben Basse Planet Huse A/S Jørn Friis RTS A/S Bent Brøndum Nielsen SB Entreprise A/S Benny Larsen S. Guldfeldt Nielsen A/S Frederik Rasmussen S. Guldfeldt Nielsen A/S Frank Bern S. Guldfeldt Nielsen A/S Erik Petersen S. Guldfeldt Nielsen A/S Troels Brunholm Scandi Byg a/s Johannes Frandsen Scandi Byg a/s Flemming Dalgaard SKANDI-BO Finn B. Rasmussen SKANDI-BO John Mortensen SKANDI-BO Lars Birk Biller Store-Hedebyg Entreprise A/S Per Lauridsen Store-Hedebyg Entreprise A/S Ole Lund Tømrer- & Snedkerfirma Frede Lars Krog West West A/S Tømrer- og snedkerfirma Kolster Tue Christiansen A/S Tømrer- og snedkerfirma Kolster Carsten Thorsager A/S Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Peter Ellegaard Ellegaard A/S TMK Hans H. Sørensen Villy Jønsson AS Jan Birch Nielsen Villy Jønsson AS Allan Bundgaard Torben Sigh Gæster mv. Licitationen Dansk Byggeri Thorsten Wilstrup Dansk Byggeri Holger Jørgensen Carsten Knudsen, velkommen til Dansk Træs ordinære generalforsamling den 25. april 2014 på Copenhagen Admiral Hotel, København. En særlig velkomst til jer der deltager for første gang, samt til vore gæster som i dag er Thorsten Wilstrup og Torben Sigh fra Dagbladet Licitationen. Torben er klar ved tasterne og er således klar til nye spændende historier og meget gerne fra denne forsamling, så hold jer ikke tilbage. Side 3/12

4 Dagens program er: Generalforsamling, den detaljerede dagsorden har I foran jer. Da det er vores 30 års jubilæum har vi inviteret vores bedre halvdel med, dem har vi netop sendt på rundvisning i Skuespilhuset Efter generalforsamling ser programmet således ud: Kl Kaffe for alle deltagere på Copenhagen Admiral Hotel Kl Skal vi se byggeriet fra vandsiden vi afhentes af båden lige udenfor hotellet. På turen guides vi af Peter Olesen Kl Pause til indkvartering og omklædning Kl Velkomstdrink Kl Festmiddag med underholdning og dans Kl Musikken slutter, og der serveres natmad Dagen slutter her på hotellet med festmiddag, hvor I forhåbentlig har nogle gode historier i ærmet. Vi tager nu fat på dagsordenen. Ad.1 Valg af dirigent Jeg vi foreslå Thorsten Wilstrup, er der andre forslag? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så jeg vil bede Thorsten om at varetage jobbet. Thorsten Wilstrup, tak for valget. Generalforsamlingen skal afvikles i april måned og varsles med 1 måneds varsel, begge dele ses at være opfyldt. Dagsordenen er udsendt sammen med indkaldelsen, så generalforsamlingen er ifølge vedtægterne beslutningsdygtig. Der er 9 punkter på dagsordenen, som vi skal igennem, så lad os komme i gang. Jeg vil straks give ordet til formanden for beretningen. Ad. 2 Beretning 1. Årets gang Dette er den 12. generalforsamling, som afholdes i Landsforeningen Dansk Træ, og samtidig er det 30. år siden den oprindelige forening/sektion blev dannet. Denne beretning omhandler, som tidligere beretninger før denne, perioden fra sidste generalforsamling og til i dag, og ikke kun kalenderåret Som tidligere føler vi i bestyrelsen at vores vigtigste formål er at sikre særdeles aktuelle, relevante og interessante arrangementer, rettet mod både fagligt og socialt indhold. Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at Dansk Træ er det rette forum til dette formål, og mener at deltagertilslutningen på mellem 60 og 90 til medlemsmøder, generalforsamlinger og studieture til stadighed beviser behovet og berettigelsen for Dansk træ. Deltagerantallet får mange andre sektioner, sammenslutninger eller regioner i Dansk Byggeri til at blegne, så når vi husker på at deltagelsen her i Dansk Træ er frivillig, syntes vi det er fantastisk. Side 4/12

5 2. Status for branchen blev igen et barskt år for branchen, hvilket med al tydelighed gik op for den danske befolkning da Phil gik konkurs. Her i starten af 2014 ser vi i flere dele af landet positive tegn på vækst. Vi vil således i 2014 se en fremgang i boligbyggeriet. Renovering af almene boliger vil kunne mærkes, og det offentlige nybyggeri vil også stige takket være de store hospitalsbyggerier. Som det ser ud nu, vil der i 2014 formegentlig komme op mod 5000 flere i arbejde i branchen set i forhold til sidste år. Selv om der er udsigt til flere opgaver, er kreditsituationen for flere virksomheder stadig stram, det er frustrerende at se ellers sunde virksomheder gå i banken og få et nej til simpel arbejdskapital til fornuftige projekter. Det er derfor vigtigt at vi ved enhver lejlighed møder banker og finanssektor med krav om bedre og lempeligere muligheder for finansiering, herunder også muligheder for garantistillelse, måske er tiden inde til at tænke nyt omkring garantistillelse idet virksomhederne generelt har mange dobbelt garantier stående, som eksempel herpå kan nævnes at en hovedeller total entreprenør stiller garanti overfor bygherrer og bagud kræver garanti hos de respektive underentreprenører, er tiden ikke inde til at disse underentreprisegarantier kan transporteres direkte til bygherrer så dobbelt garantistillelse undgås. Igen i 2013 fyldte udenlandsk arbejdskraft meget i byggeriet. Globaliseringen betyder ikke kun, at danske industrivirksomheder flytter til udlandet. Den betyder også, at udenlandske virksomheder kommer til Danmark. Markedet er grundlæggende forandret, og vi må hver især beslutte, hvordan vi klarer udfordringerne. En ting er sikkert Udenlandsk aktivitet i Danmark skal foregå inden for rammerne af de love og regler, der gælder. Og det skal være under forhold, som overholder Dansk overenskomst. Arbejdsmiljø var også i 2013 et fokusområde, således har mange virksomheder i byggeriet oplevet at modtage et påbud fra arbejdstilsynet, men det har vist sig at mange påbud kunne tilbagevises. Det er tegn på, at flere virksomheder i branchen får styr på tingene. Det er også et tegn på, at det godt kan betale sig at få vurderet sit påbud. Det er noget som Dansk Byggeri gerne hjælper med. Eksempelvis har der senest i et aktuelt tilfælde hvor en person kom til skade ved et styrt ned i en støbt grav hvor der tidligere havde stået en flaskesorterings maskine. Hullet var mangelfuldt afdækket, arbejdstilsynet mente at entreprenøren var ansvarlig for sikkerheden på pladsen, selvom den tilskadekomne var ansat i en anden virksomhed. Sagen blev efter klage fra Danske Byggeri trukket af Arbejdstilsynet, da sagen handlede om bygherres pligt at udforme, koordinere og gennemføre en plan for sikkerhed og sundhed. Sagen er principiel vigtig fordi den gør op med, at ansvaret for sikkerheden først og fremmest ligger hos entreprenøren i sager, hvor det rettelig burde være bygherrer der tager det koordinerende ansvar for sin byggeplads. Side 5/12

6 3. Træsektionen & Hovedbestyrelsen i Dansk Byggeri. Fælles for os alle er, at vi har en særlig tilknytning til Dansk Byggeris Træsektion. Jeg vil ikke komme nærmere ind på Træsektionens virke, alle her i forsamlingen modtager informationsmaterialet, som Træsektionen jævnligt udsender. Fra Dansk Træs medlemsvirksomheder er der 1 deltager i bestyrelsen for Træsektionen, det er Erik Nimb, A/S Botica Entreprise. Hvis I har noget på hjertet af mere politisk karakter, modtager Erik meget gerne input og holdninger fra kredsen her. Udover Erik der som sagt sidder i Træsektionens bestyrelse, har vi Michael Kristensen direktør i BT Gulve A/S siddende i Dansk Byggeris Hovedbestyrelse. Jeg skulle hilse fra Michael der desværre ikke kan være til stede i dag at han også meget gerne modtager input og holdninger. Så kære venner benyt jer nu af muligheden for hurtig og direkte kommunikation med beslutningstagerne. 4. Medlemsforhold. Medlemstallet er, siden sidste års generalforsamling desværre faldet med 2 til i alt 53 virksomheder. Vi har således modtaget udmeldelse fra firmaerne: Georg Berg A/S, Slagelse HOFFMANN A/S, Næstved Set i betragtning af al den turbulens, der har været omkring strukturen i branchen, finder bestyrelsen det tilfredsstillende, at det stort set er lykkedes at fastholde medlemstallet. Vi må dog være ærlige overfor os selv og erkende at sidste års målsætning med at skaffe 2-4 nye virksomheder ikke er lykkedes trods bestyrelsens ihærdige forsøg på at indlemme nye virksomheder i Dansk Træ. Så jeg vil her komme med et opråb - Hjælp bestyrelsen med at udpege nye virksomheder, som vil kunne passe ind i vores selskab. Fat telefonen, skriv en mail eller på anden måde gør bestyrelsen eller Holger opmærksom på mulige nye emner, vi klarer herefter den videre kontakt. 5. Antal svende & lærlinge. I dag er vi repræsenteret fra ca. 2/3 del af medlemsvirksomhederne. Ud fra det seneste kendskab Holger havde, beskæftiger vi her i Dansk Træ ca svende samt ca elever. Generelt blev der i 2013 indgået 4450 uddannelsesaftaler indenfor bygge- og anlæg. Det er et fald på knap 15 % i forhold til 2012, hvor antallet af indgåede aftaler var 5200, alle faggrupper har været ramt af tilbagegang i antallet af indgåede aftaler. Personligt er jeg ikke i tvivl om at praktikplads præmien der blev afskaffet pr. 1. januar 2014 ikke gør det lettere for de op mod 3000 unge der i øjeblikket søger en praktikplads indenfor bygge og anlægsbranchen. Så jeg kan kun opfordre til at Dansk Byggeri og regeringen finder nye muligheder for kompensation til de virksomheder der uddanner lærlinge. Side 6/12

7 6. Medaljelærlinge. Vi har siden sidste generalforsamling modtaget indberetning om 1 lærlinge, der har udmærket sig så meget, at det har udløst medalje ved svendeprøven. Det er: Theis Dahlstrøm, Hansson & Knudsen A/S, Odense Tillykke med det flotte resultat til såvel lærling som firma. 7. Generalforsamling og medlemsmøde. Vi havde valgt at henlægge generalforsamlingen 2013 til Hotel Kongebrogården i Middelfart. 65 oplagte deltagere deltog i generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen havde vi 2 faglige indlæg omkring OPP, fra entreprenør siden hørte vi erfaringer fortalt af Jens Skinnerbach projektleder hos A. Enggaard A/S og fra bygherrer siden hørte vi Koldings borgmester Jørn Pedersen. Begge fortalte de medrivende om Deres erfaringer og sammenfattende kunne vi konstaterer at begge var fortalere for byggeri efter OPP modellen. Frokosten og den efterfølgende eftermiddag foregik på den lille ø Fænø. Her fik vi en fin frokost, en historie om Flemming Skovbos bevæggrunde for at han i år 2000 købte øen. Vi hørte også om ideen med at bevarer de gamle harmoniske huse på øen, der dog skulle vise sig ikke at være muligt da bygningerne og særligt bygningernes fundament var i meget dårlig stand. Flemming Skovbo valgte derfor at opføre et helt nyt Fænø Gods med i alt 2600 etage meter samt 5 nye huse fordelt over øen - alt tegnet af Arkitekt Smidt Hammer & Lassen. Et eksklusivt besøg som kun få oplever. Den 1. november 2013 afholdte vi vort årlige medlemsmøde der denne gang var henlagt til Hindsgavl Slot i Middelfart. Her var vi vidne til flere spændende indlæg, første indlæg kom fra viseborgmester Simon Pihl Sørensen i Lyngby/Tårbæk Kommune. Simon Pihl fortalte medlevende om sit syn på hvordan vi som entreprenører skulle angribe de offentlige bygherrer. Kim Enevoldsen fra Simens fortalte om Deres erfaringer med Simens energi renoveringer i forhold til ESCO forretningsmodellen. Mathias Schested Høeg fra Teknologisk Institut gav os et dybtgående kendskab til træ og træets anvendelse i byggerier, ligeledes fik vi en overordnet gennemgang af certificering og mærkning af træ. Hummels ejer Christian Stadil fortalte om at vore opfindsom og det at kunne improviserer. Side 7/12

8 Slutteligt hørte vi om vanetænkning, langsommelige forandringsprocesser, slap mentalitet, manglende gejst, der alt sammen blev fortalt af Jan Sargent Larsen i en strøm af ord. Ja Jan kunne sågar få formanden til at tage det store udspring ned i en bunke af glasskår. 8. Kurser. Som tidligere meddelt er kurser i dette regi tilpasset således at vi ikke kommer til at konkurrere direkte med de kurser som Træsektionen udbyder. Efter at vi i 2013 måtte aflyse det ene af vore 2 planlagte lærlinge kurser er det igen lykkedes at få vore lærlingekurser fyldt op - tak for det. At kurserne er værdsat af vore lærlinge ses tydeligt af evalueringsskemaerne. Generelt ligger den samlede evaluering af kurserne på 4,1 vurderet på en skala fra 1 til 5 hvor 5 angiver højeste vurdering. Lærlingekurserne indeholder emner: -Fortælling fra en naver. -Samarbejde. -Motivation -Positive/negative ting ved at være lærling -Lærlingens ti bud. -Sygefravær. -Akkorder. -Licitationer. -Faglige aftaler 3 F -Trim Byg -Byggepladsens økonomi. Af kommentarer fra lærlingene kan jeg fra sidste kursus nævne følgende: -Generelt supergodt kursus. -Gode emner der kan bruges i hverdagen. -Det var skide godt. -Dygtige kompetente undervisere og vittige. -Fede mennesker/motiverende. -Karakter 10 ud af 10. På negativsiden nævner lærlingene stort set ingenting, dog et par enkelte kommentarer fra sidste kursus: -Kunne godt blive lidt kedeligt efter et stykke tid. -Lidt useriøst ude i grupperne til tider. På kurserne er det vores egen Holger der er spydspids og koordinator og fra medlemsvirksomhederne er det Hans Peter Dietz og Lars Christian Jensen der underviser, herudover underviser Christian Dyrberg fra Forbundet 3 F på lærlingekurset. Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke Hans Peter og Lars Christian der begge er til stede i dag for Jeres store indsats på kurserne gennem snart mange år. Idet der hele tiden er brug for nye kræfter til at undervise, skal jeg hermed opfordre Dem, der eventuelt skulle have lyst til at deltage med undervisningen til at melde sig. Side 8/12

9 Og husk, det føles altid lettere at melde sig firvilligt, frem for en kraftig opfordring, som jo ikke kan afslås. 9. Markedsføring. Vores hjemmeside informerer kort og godt om de fordele og muligheder vi har gennem vort medlemskab i Dansk Træ. Alle har mulighed for markedsføring, under punktet nyheder. I skal blot sende relevant materiale til Holger. Vi har i årets løb fået udarbejdet en ny folder med titlen Du har brug for Dansk Træ. Folderen er udsendt til Jer alle og er tænkt anvendt til udlevering til evt. nye medlemmer. 10. Studietur. Christian Duus var arrangement chef på studieturen d september Rejsemålet var, Island vi måtte melde totalt udsolgt med 90 deltagere næsten inden invitationerne var rundsendt. Efter en tur med den tidlige morgenflyver og en kort bustur ankom vi til Den Blå Lagune, hvor vi efter en dukkert og et par kolde fadøl serveret i det isblå vand satte os til et veldækket frokostbord i de meget smukke omgivelser. Turen bød også på Off Road kørsel i særligt ombyggede firhjuls trækkere, vi så Islands barske landskab, besøgte vandfald og gletsjer. Hvalsafari bød på frisk vejr, lad mig blot konstaterer at de søstærke så enkelte hvaler, mens mange havde nok i at pleje eget heldbred. Det faglige besøg var Harpa Koncert Hall, Sigurour Ragnarsson der var projektleder fortalte medlevende om byggeriet og byggeriets udfordringer med pludselig finanskrise, konkurs m.v. Nogle få af os kunne konstaterer at selv en aktiveret brandalarm på hotellet midt på natten ikke kunne få hverken Falck, politi eller sågar Dansk Træs medlemmer til at reagerer. 25 minutters konstant ringende alarm, Securitas vægteres løben op og ned ad hotellets trapper gjorde ikke det store indtryk da kun ca. 20 af Dansk Træs 90 deltagere tog opstilling på gaden, mange kun iført underbukser og en lille trøje. Herfra skal kun lyde en høflig opfordring til at i reagerer hurtigere i Jeres daglige virke hjemme i virksomhederne. Igen en super tur med Dansk Træ, var fuldført. Særlig tak til dig Christian og vores rejsebureau Mach Travel. 11. Arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder. Side 9/12

10 I bestyrelsen har vi som sædvanlig bestræbt os på at være på forkant, med den udvikling der sker i branchen og efter bedste evne forsøgt at varetage medlemmernes interesser, men vi vil meget gerne have nogle tilbagemeldinger på de initiativer vi tager på alles vegne, så skulle der mod forventning være nogen i forsamlingen som syntes, at der er ting som kunne gøres bedre eller anderledes modtager vi gerne ris eller ros. Jeg er nu tæt på afslutning af min 3. og sidste beretning som formand for Dansk Træ, det har været 3 spændende og begivenhedsrige år, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jer alle for Jeres gode humør og opbakning, der har været med til at gøre det til en fornøjelse at være formand. Når vi senere under pkt. 5 skal foretage nyvalg til bestyrelsen vil I opleve en lidt anderledes fremgangsmåde end normalt, da jeg trods min afgang som formand har indvilliget i at genopstille til bestyrelsen, dette skyldes alene at Jens Hjort efter eget ønske har valgt at forlade bestyrelsen og at en planlagt rotation hvor Lars Erik Nielsen fra Hans Jørgensen & Søn ikke som planlagt kan vælges til bestyrelsen da Lars Erik Nielsen her kort før generalforsamlingen har fået nyt job i en anden virksomhed der ikke er tilknyttet Dansk Træ. Under disse omstændigheder er det den øvrige bestyrelses ønske at der bliver en rolig og glidende rotation hvor kun et nyt medlem ønskes indvalgt. Bestyrelsen har derfor overtalt mig til at fortsætte bestyrelsesarbejdet som menigt medlem frem til næste års generalforsamling, hvor jeg så træder af i utide efter samlet 8 meget spændende år i bestyrelsen, naturligvis under forudsætning af at jeg vælges. Med disse ord vil jeg slutte min sidste beretning med en varm tak til de personer der har lagt deres frivillige arbejdskraft i foreningen i årets løb, samt til de virksomheder der har stillet medarbejdere til rådighed. Endvidere skal der lyde en tak til sekretariatet og administrationen for det altid gode og positive samarbejde, samt en tak til mine bestyrelses kollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde. Også en tak til jer medlemmer, for jeres altid trofaste opbakning omkring foreningens arrangementer. Sluttelig skal også lyde en tak til Jens Hjort der senere forlader bestyrelsen, tak for din indsats og for dit gode humør. Dirigenten, er der spørgsmål/kommentarer til beretningen? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så vi vil straks gå vider til næste punkt på dagsordenen, og det er Ad.3 Det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse Her det Christian Duus der har ordet. Christian Duus, som I har set er resultatet ikke for godt, men det er stort set som budgetteret sidste år. Det kan ikke bortforklares, men jeg vil gerne redegøre for resultatet. At underskuddet er stort i 2013 skyldes bl.a., at vi ikke i 2012 kunne fratrække forudbetalingen til studieturen til Island. Denne forudbetaling er med i dette regnskab. Side 10/12

11 I 2012 havde vi et overskud på kr. bl.a., fordi de nødvendige forudbetalinger til studieturen ikke kunne fratrækkes i Men når vi ser på 2012 og 2013 samlet, så er underskuddet stadigvæk ca kr. Underskuddet skal bl.a. ses i den store succes med studieturen til Island med 87 deltagere, det er meget positivt. Men det var nok lidt flere, end vi havde budgetteret med. I 2013 regnskabet er også medtaget et tab fra Lars Mouridsens konkurs i En af mulighederne for at rette op på økonomien kan evt. være lidt større egenbetaling næste gang vi skal på studietur, men der er ikke vedtaget noget endnu. En anden mulighed er, at følge Carstens opfordring om at skaffe flere nye medlemmer til Dansk Træ. Dirigenten, er der kommentarer til det forelagte? Det er ikke tilfældet, så vi går videre til punkt 4. Ad. Punkt 4 Budget for 2014 til godkendelse. Også her er det Christian Duus, der vil fremlægge det. Igen tegner der sig et underskud, det ved vi godt ikke kan fortsætte. Men vi har i år valgt at holde vores 30 års jubilæum ved at tage vores ledsagere med til dette års generalforsamling. Udgiften for dette er stort set det underskud, vi budgetterer med her. Vi har tidligere talt om det, og det er accepteret af medlemmerne at bruge lidt af formuen. Vi mener vi nok skal få balance i økonomien igen. Dirigenten, er der bemærkninger hertil? Det er der ikke, vi går videre til næste punkt. Ad. Punkt 5 valg til bestyrelsen Dirigenten, på valg er Carsten Knudsen, Jens Hjort og Niels Kristensen. Jens Hjort ønsker ikke genvalg. Carsten Knudsen og Niels Kristensen har erklæret sig villige til genvalg. I stedet for Jens Hjort opstiller bestyrelsen Per Lauridsen, Store-Hedebyg Entreprise A/S, Solrød Strand. Dirigenten, er der andre forslag? Det er ikke tilfældet, så er ovenstående vedtaget. Næste punkt er nr. 6 Ad. Punkt 6 valg af suppleant. Dirigenten, bestyrelsen opstiller Morten-Egeriis Maj som ny suppleant. Er der andre forslag? Det er der ikke, så er Morten-Egeriis Maj valgt. Dirigenten, vi går straks til næste punkt. Ad. Punkt 7 Valg af kritisk revisor for 1-årig periode Side 11/12

12 Dirigenten, på valg er Erik Nimb, Botica Entreprise A/S, han her erklæret sig villig til genvalg. Er der andre forslag? Det er der ikke, så er Erik valgt. Ad. Punkt 8 Forslag fra medlemmerne Dirigenten, der er ikke indkommet forslag. Vi går straks videre. Ad. Punkt 9 Eventuelt Dirigenten, ordet er frit, hvem vil lægge ud? Der er ingen der ønsker ordet her, så vil jeg erklære generalforsamlingen for afsluttet, og lade formanden få ordet. Carsten Knudsen, tak for det, jeg vil blot takke Thorsten Wilstrup for den udmærkede ledelse af generalforsamlingen. Nu er der kaffe og en forfriskning i lokalet lige her udenfor. Afsender og referent Holger Jørgensen Side 12/12

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Dato: 29. april 2015 Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Referat fra generalforsamlingen: Dagsoden til Dansk Træs generalforsamling

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen tirsdag den 18. marts 2014 på Byggecentrum Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Jørn Berner Pedersen 3. Indkomne

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Knud Erik Kastrup foreslog på bestyrelsens vegne, at direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri, blev valgt til dirigent. Mogens Hansen blev valgt.

Knud Erik Kastrup foreslog på bestyrelsens vegne, at direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri, blev valgt til dirigent. Mogens Hansen blev valgt. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 14. november 2008 kl. 9:00 på Entreprenørskolen Der var 58 deltagere fra 24 medlemsvirksomheder samt direktør Mogens Hansen og sektionens

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 16. november 2007 kl. 9:00 på Entreprenørskolen Der var 60 deltagere fra 25 medlemsvirksomheder samt direktør Mogens Hansen og sektionens

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Ad a) Valg af dirigent Vejbygningssektionens formand, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, bød velkommen og glædede sig over det store fremmemøde.

Ad a) Valg af dirigent Vejbygningssektionens formand, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil A/S, bød velkommen og glædede sig over det store fremmemøde. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 19. november 2010 på Entreprenørskolen Der var 41 deltagere fra 18 medlemsvirksomheder samt advokat Mogens Hansen og sektionens konsulent

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 32. ÅRGANG MARTS 2015 Beretning fra Klub-kl. Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Endnu et år er gået, og tiden er igen inde til en beretning fra bestyrelsen.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB

Side 3 Lederen. Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger. Side 8-9 Grenaa banen. Side 10-11 Ny i DSB Side 3 Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Side 8-9 Grenaa banen Side 10-11 Ny i DSB Side 12-23 Nyt fra Lokalgrupperne Side 23 Opslagstavlen Det Blå Blad Udgives

Læs mere