Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april 2014."

Transkript

1 Dato: 12. maj 2014 Dansk Træ Dansk Træs ordinære generalforsamling fredag den 25. april 2014 på Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade København Dagsorden til Dansk Træs generalforsamling den 25. april Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse 4. Budget for 2014 til godkendelse 5. Valg til bestyrelse På valg er Carsten Knudsen, Jens Hjort og Niels Kristensen. Jens Hjort ønsker ikke genvalg. Carsten Knudsen og Niels Kristensen har erklæret sig villige til genvalg. I stedet for Jens Hjort opstiller bestyrelsen Per Lauridsen, Store-Hedebyg Entreprise A/S, Solrød Strand 6. Valg af suppleant Bestyrelsen opstiller Morten Egeriis-Maj, Nyt Hjem A/S, Herning 7. Valg af kritisk revisor for 1-årig periode På valg er Erik Nimb, Botica Entreprise A/S, han har erklæret sig villig til genvalg 8. Forslag fra medlemmerne Eventuelle forslag skal være Dansk Træ i hænde senest den 4. april Eventuelt

2 Mødedeltagere: Firma 4B Byggemontering 4B Byggemontering A/S Botica Entreprise A/S Botica Entreprise A/S Botica Entreprise ason a/s Beatræ A/S bgb a.s. BNS BNS BNS C.C. Brun Entreprise A/S C.C. Brun Entreprise A/S Carsten Knudsen tømrer & snedker Carsten Knudsen tømrer & snedker DEKO loft+væg p/s DEKO loft+væg p/s DEKO loft+væg p/s Egil Rasmussen A/S Elindco Byggefirma A/S Elindco Byggefirma A/S Elindco Byggefirma A/S Enemærke & Petersen A/S Enemærke & Petersen A/S Enemærke & Petersen A/S Enemærke & Petersen A/S GoBo Byg A/S HHM A/S Hald & Halberg A/S Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S Intern Juul & Nielsen A/S Juul & Nielsen A/S Magnus Truelsen & Buch MT Højgaard A/S MT Højgaard A/S MT Højgaard A/S Norisol A/S Deltagere Finn K. Petersen Erik Burman Henrik Helth Hierbæk John Nolsøe Erik Nimb Jørn Pilegaard Ole Thorgersen Jens Hjort Tjørn Djurhus Jens Dentov Jakob Søbroe Brian Aarestrup Kristian Lind Claus Damgaard Nielsen Carsten Knudsen Niels Kristensen Ebbe Brøns Mogens Christensen Christian Duus Steen Justesen Per Bager Poul B Jørgensen Hans Peter Dietz Bjarne Jensen Erik Jannsen Alf Mortensen Dennis Rusholt Henrik Wulff-Høyer Flemming Hald Dirk Voss Niels Johansen Niels H. Rasmussen Per Starck Torben Schou Poul Sørensen Michael Vestergaard Thomas Rosentoft Jack Sejr Johansen Carsten Sørensen Side 2/12

3 Norisol A/S Henrik Jakobsen Norisol A/S Peter Olsen Nyt Hjem A/S Morten Egeriis-Maj Odense Bygningsservice A/S Lars Chr. Jensen Planet Huse A/S Torben Basse Planet Huse A/S Jørn Friis RTS A/S Bent Brøndum Nielsen SB Entreprise A/S Benny Larsen S. Guldfeldt Nielsen A/S Frederik Rasmussen S. Guldfeldt Nielsen A/S Frank Bern S. Guldfeldt Nielsen A/S Erik Petersen S. Guldfeldt Nielsen A/S Troels Brunholm Scandi Byg a/s Johannes Frandsen Scandi Byg a/s Flemming Dalgaard SKANDI-BO Finn B. Rasmussen SKANDI-BO John Mortensen SKANDI-BO Lars Birk Biller Store-Hedebyg Entreprise A/S Per Lauridsen Store-Hedebyg Entreprise A/S Ole Lund Tømrer- & Snedkerfirma Frede Lars Krog West West A/S Tømrer- og snedkerfirma Kolster Tue Christiansen A/S Tømrer- og snedkerfirma Kolster Carsten Thorsager A/S Tømrer & Snedkerfirmaet Peter Peter Ellegaard Ellegaard A/S TMK Hans H. Sørensen Villy Jønsson AS Jan Birch Nielsen Villy Jønsson AS Allan Bundgaard Torben Sigh Gæster mv. Licitationen Dansk Byggeri Thorsten Wilstrup Dansk Byggeri Holger Jørgensen Carsten Knudsen, velkommen til Dansk Træs ordinære generalforsamling den 25. april 2014 på Copenhagen Admiral Hotel, København. En særlig velkomst til jer der deltager for første gang, samt til vore gæster som i dag er Thorsten Wilstrup og Torben Sigh fra Dagbladet Licitationen. Torben er klar ved tasterne og er således klar til nye spændende historier og meget gerne fra denne forsamling, så hold jer ikke tilbage. Side 3/12

4 Dagens program er: Generalforsamling, den detaljerede dagsorden har I foran jer. Da det er vores 30 års jubilæum har vi inviteret vores bedre halvdel med, dem har vi netop sendt på rundvisning i Skuespilhuset Efter generalforsamling ser programmet således ud: Kl Kaffe for alle deltagere på Copenhagen Admiral Hotel Kl Skal vi se byggeriet fra vandsiden vi afhentes af båden lige udenfor hotellet. På turen guides vi af Peter Olesen Kl Pause til indkvartering og omklædning Kl Velkomstdrink Kl Festmiddag med underholdning og dans Kl Musikken slutter, og der serveres natmad Dagen slutter her på hotellet med festmiddag, hvor I forhåbentlig har nogle gode historier i ærmet. Vi tager nu fat på dagsordenen. Ad.1 Valg af dirigent Jeg vi foreslå Thorsten Wilstrup, er der andre forslag? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så jeg vil bede Thorsten om at varetage jobbet. Thorsten Wilstrup, tak for valget. Generalforsamlingen skal afvikles i april måned og varsles med 1 måneds varsel, begge dele ses at være opfyldt. Dagsordenen er udsendt sammen med indkaldelsen, så generalforsamlingen er ifølge vedtægterne beslutningsdygtig. Der er 9 punkter på dagsordenen, som vi skal igennem, så lad os komme i gang. Jeg vil straks give ordet til formanden for beretningen. Ad. 2 Beretning 1. Årets gang Dette er den 12. generalforsamling, som afholdes i Landsforeningen Dansk Træ, og samtidig er det 30. år siden den oprindelige forening/sektion blev dannet. Denne beretning omhandler, som tidligere beretninger før denne, perioden fra sidste generalforsamling og til i dag, og ikke kun kalenderåret Som tidligere føler vi i bestyrelsen at vores vigtigste formål er at sikre særdeles aktuelle, relevante og interessante arrangementer, rettet mod både fagligt og socialt indhold. Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at Dansk Træ er det rette forum til dette formål, og mener at deltagertilslutningen på mellem 60 og 90 til medlemsmøder, generalforsamlinger og studieture til stadighed beviser behovet og berettigelsen for Dansk træ. Deltagerantallet får mange andre sektioner, sammenslutninger eller regioner i Dansk Byggeri til at blegne, så når vi husker på at deltagelsen her i Dansk Træ er frivillig, syntes vi det er fantastisk. Side 4/12

5 2. Status for branchen blev igen et barskt år for branchen, hvilket med al tydelighed gik op for den danske befolkning da Phil gik konkurs. Her i starten af 2014 ser vi i flere dele af landet positive tegn på vækst. Vi vil således i 2014 se en fremgang i boligbyggeriet. Renovering af almene boliger vil kunne mærkes, og det offentlige nybyggeri vil også stige takket være de store hospitalsbyggerier. Som det ser ud nu, vil der i 2014 formegentlig komme op mod 5000 flere i arbejde i branchen set i forhold til sidste år. Selv om der er udsigt til flere opgaver, er kreditsituationen for flere virksomheder stadig stram, det er frustrerende at se ellers sunde virksomheder gå i banken og få et nej til simpel arbejdskapital til fornuftige projekter. Det er derfor vigtigt at vi ved enhver lejlighed møder banker og finanssektor med krav om bedre og lempeligere muligheder for finansiering, herunder også muligheder for garantistillelse, måske er tiden inde til at tænke nyt omkring garantistillelse idet virksomhederne generelt har mange dobbelt garantier stående, som eksempel herpå kan nævnes at en hovedeller total entreprenør stiller garanti overfor bygherrer og bagud kræver garanti hos de respektive underentreprenører, er tiden ikke inde til at disse underentreprisegarantier kan transporteres direkte til bygherrer så dobbelt garantistillelse undgås. Igen i 2013 fyldte udenlandsk arbejdskraft meget i byggeriet. Globaliseringen betyder ikke kun, at danske industrivirksomheder flytter til udlandet. Den betyder også, at udenlandske virksomheder kommer til Danmark. Markedet er grundlæggende forandret, og vi må hver især beslutte, hvordan vi klarer udfordringerne. En ting er sikkert Udenlandsk aktivitet i Danmark skal foregå inden for rammerne af de love og regler, der gælder. Og det skal være under forhold, som overholder Dansk overenskomst. Arbejdsmiljø var også i 2013 et fokusområde, således har mange virksomheder i byggeriet oplevet at modtage et påbud fra arbejdstilsynet, men det har vist sig at mange påbud kunne tilbagevises. Det er tegn på, at flere virksomheder i branchen får styr på tingene. Det er også et tegn på, at det godt kan betale sig at få vurderet sit påbud. Det er noget som Dansk Byggeri gerne hjælper med. Eksempelvis har der senest i et aktuelt tilfælde hvor en person kom til skade ved et styrt ned i en støbt grav hvor der tidligere havde stået en flaskesorterings maskine. Hullet var mangelfuldt afdækket, arbejdstilsynet mente at entreprenøren var ansvarlig for sikkerheden på pladsen, selvom den tilskadekomne var ansat i en anden virksomhed. Sagen blev efter klage fra Danske Byggeri trukket af Arbejdstilsynet, da sagen handlede om bygherres pligt at udforme, koordinere og gennemføre en plan for sikkerhed og sundhed. Sagen er principiel vigtig fordi den gør op med, at ansvaret for sikkerheden først og fremmest ligger hos entreprenøren i sager, hvor det rettelig burde være bygherrer der tager det koordinerende ansvar for sin byggeplads. Side 5/12

6 3. Træsektionen & Hovedbestyrelsen i Dansk Byggeri. Fælles for os alle er, at vi har en særlig tilknytning til Dansk Byggeris Træsektion. Jeg vil ikke komme nærmere ind på Træsektionens virke, alle her i forsamlingen modtager informationsmaterialet, som Træsektionen jævnligt udsender. Fra Dansk Træs medlemsvirksomheder er der 1 deltager i bestyrelsen for Træsektionen, det er Erik Nimb, A/S Botica Entreprise. Hvis I har noget på hjertet af mere politisk karakter, modtager Erik meget gerne input og holdninger fra kredsen her. Udover Erik der som sagt sidder i Træsektionens bestyrelse, har vi Michael Kristensen direktør i BT Gulve A/S siddende i Dansk Byggeris Hovedbestyrelse. Jeg skulle hilse fra Michael der desværre ikke kan være til stede i dag at han også meget gerne modtager input og holdninger. Så kære venner benyt jer nu af muligheden for hurtig og direkte kommunikation med beslutningstagerne. 4. Medlemsforhold. Medlemstallet er, siden sidste års generalforsamling desværre faldet med 2 til i alt 53 virksomheder. Vi har således modtaget udmeldelse fra firmaerne: Georg Berg A/S, Slagelse HOFFMANN A/S, Næstved Set i betragtning af al den turbulens, der har været omkring strukturen i branchen, finder bestyrelsen det tilfredsstillende, at det stort set er lykkedes at fastholde medlemstallet. Vi må dog være ærlige overfor os selv og erkende at sidste års målsætning med at skaffe 2-4 nye virksomheder ikke er lykkedes trods bestyrelsens ihærdige forsøg på at indlemme nye virksomheder i Dansk Træ. Så jeg vil her komme med et opråb - Hjælp bestyrelsen med at udpege nye virksomheder, som vil kunne passe ind i vores selskab. Fat telefonen, skriv en mail eller på anden måde gør bestyrelsen eller Holger opmærksom på mulige nye emner, vi klarer herefter den videre kontakt. 5. Antal svende & lærlinge. I dag er vi repræsenteret fra ca. 2/3 del af medlemsvirksomhederne. Ud fra det seneste kendskab Holger havde, beskæftiger vi her i Dansk Træ ca svende samt ca elever. Generelt blev der i 2013 indgået 4450 uddannelsesaftaler indenfor bygge- og anlæg. Det er et fald på knap 15 % i forhold til 2012, hvor antallet af indgåede aftaler var 5200, alle faggrupper har været ramt af tilbagegang i antallet af indgåede aftaler. Personligt er jeg ikke i tvivl om at praktikplads præmien der blev afskaffet pr. 1. januar 2014 ikke gør det lettere for de op mod 3000 unge der i øjeblikket søger en praktikplads indenfor bygge og anlægsbranchen. Så jeg kan kun opfordre til at Dansk Byggeri og regeringen finder nye muligheder for kompensation til de virksomheder der uddanner lærlinge. Side 6/12

7 6. Medaljelærlinge. Vi har siden sidste generalforsamling modtaget indberetning om 1 lærlinge, der har udmærket sig så meget, at det har udløst medalje ved svendeprøven. Det er: Theis Dahlstrøm, Hansson & Knudsen A/S, Odense Tillykke med det flotte resultat til såvel lærling som firma. 7. Generalforsamling og medlemsmøde. Vi havde valgt at henlægge generalforsamlingen 2013 til Hotel Kongebrogården i Middelfart. 65 oplagte deltagere deltog i generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen havde vi 2 faglige indlæg omkring OPP, fra entreprenør siden hørte vi erfaringer fortalt af Jens Skinnerbach projektleder hos A. Enggaard A/S og fra bygherrer siden hørte vi Koldings borgmester Jørn Pedersen. Begge fortalte de medrivende om Deres erfaringer og sammenfattende kunne vi konstaterer at begge var fortalere for byggeri efter OPP modellen. Frokosten og den efterfølgende eftermiddag foregik på den lille ø Fænø. Her fik vi en fin frokost, en historie om Flemming Skovbos bevæggrunde for at han i år 2000 købte øen. Vi hørte også om ideen med at bevarer de gamle harmoniske huse på øen, der dog skulle vise sig ikke at være muligt da bygningerne og særligt bygningernes fundament var i meget dårlig stand. Flemming Skovbo valgte derfor at opføre et helt nyt Fænø Gods med i alt 2600 etage meter samt 5 nye huse fordelt over øen - alt tegnet af Arkitekt Smidt Hammer & Lassen. Et eksklusivt besøg som kun få oplever. Den 1. november 2013 afholdte vi vort årlige medlemsmøde der denne gang var henlagt til Hindsgavl Slot i Middelfart. Her var vi vidne til flere spændende indlæg, første indlæg kom fra viseborgmester Simon Pihl Sørensen i Lyngby/Tårbæk Kommune. Simon Pihl fortalte medlevende om sit syn på hvordan vi som entreprenører skulle angribe de offentlige bygherrer. Kim Enevoldsen fra Simens fortalte om Deres erfaringer med Simens energi renoveringer i forhold til ESCO forretningsmodellen. Mathias Schested Høeg fra Teknologisk Institut gav os et dybtgående kendskab til træ og træets anvendelse i byggerier, ligeledes fik vi en overordnet gennemgang af certificering og mærkning af træ. Hummels ejer Christian Stadil fortalte om at vore opfindsom og det at kunne improviserer. Side 7/12

8 Slutteligt hørte vi om vanetænkning, langsommelige forandringsprocesser, slap mentalitet, manglende gejst, der alt sammen blev fortalt af Jan Sargent Larsen i en strøm af ord. Ja Jan kunne sågar få formanden til at tage det store udspring ned i en bunke af glasskår. 8. Kurser. Som tidligere meddelt er kurser i dette regi tilpasset således at vi ikke kommer til at konkurrere direkte med de kurser som Træsektionen udbyder. Efter at vi i 2013 måtte aflyse det ene af vore 2 planlagte lærlinge kurser er det igen lykkedes at få vore lærlingekurser fyldt op - tak for det. At kurserne er værdsat af vore lærlinge ses tydeligt af evalueringsskemaerne. Generelt ligger den samlede evaluering af kurserne på 4,1 vurderet på en skala fra 1 til 5 hvor 5 angiver højeste vurdering. Lærlingekurserne indeholder emner: -Fortælling fra en naver. -Samarbejde. -Motivation -Positive/negative ting ved at være lærling -Lærlingens ti bud. -Sygefravær. -Akkorder. -Licitationer. -Faglige aftaler 3 F -Trim Byg -Byggepladsens økonomi. Af kommentarer fra lærlingene kan jeg fra sidste kursus nævne følgende: -Generelt supergodt kursus. -Gode emner der kan bruges i hverdagen. -Det var skide godt. -Dygtige kompetente undervisere og vittige. -Fede mennesker/motiverende. -Karakter 10 ud af 10. På negativsiden nævner lærlingene stort set ingenting, dog et par enkelte kommentarer fra sidste kursus: -Kunne godt blive lidt kedeligt efter et stykke tid. -Lidt useriøst ude i grupperne til tider. På kurserne er det vores egen Holger der er spydspids og koordinator og fra medlemsvirksomhederne er det Hans Peter Dietz og Lars Christian Jensen der underviser, herudover underviser Christian Dyrberg fra Forbundet 3 F på lærlingekurset. Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke Hans Peter og Lars Christian der begge er til stede i dag for Jeres store indsats på kurserne gennem snart mange år. Idet der hele tiden er brug for nye kræfter til at undervise, skal jeg hermed opfordre Dem, der eventuelt skulle have lyst til at deltage med undervisningen til at melde sig. Side 8/12

9 Og husk, det føles altid lettere at melde sig firvilligt, frem for en kraftig opfordring, som jo ikke kan afslås. 9. Markedsføring. Vores hjemmeside informerer kort og godt om de fordele og muligheder vi har gennem vort medlemskab i Dansk Træ. Alle har mulighed for markedsføring, under punktet nyheder. I skal blot sende relevant materiale til Holger. Vi har i årets løb fået udarbejdet en ny folder med titlen Du har brug for Dansk Træ. Folderen er udsendt til Jer alle og er tænkt anvendt til udlevering til evt. nye medlemmer. 10. Studietur. Christian Duus var arrangement chef på studieturen d september Rejsemålet var, Island vi måtte melde totalt udsolgt med 90 deltagere næsten inden invitationerne var rundsendt. Efter en tur med den tidlige morgenflyver og en kort bustur ankom vi til Den Blå Lagune, hvor vi efter en dukkert og et par kolde fadøl serveret i det isblå vand satte os til et veldækket frokostbord i de meget smukke omgivelser. Turen bød også på Off Road kørsel i særligt ombyggede firhjuls trækkere, vi så Islands barske landskab, besøgte vandfald og gletsjer. Hvalsafari bød på frisk vejr, lad mig blot konstaterer at de søstærke så enkelte hvaler, mens mange havde nok i at pleje eget heldbred. Det faglige besøg var Harpa Koncert Hall, Sigurour Ragnarsson der var projektleder fortalte medlevende om byggeriet og byggeriets udfordringer med pludselig finanskrise, konkurs m.v. Nogle få af os kunne konstaterer at selv en aktiveret brandalarm på hotellet midt på natten ikke kunne få hverken Falck, politi eller sågar Dansk Træs medlemmer til at reagerer. 25 minutters konstant ringende alarm, Securitas vægteres løben op og ned ad hotellets trapper gjorde ikke det store indtryk da kun ca. 20 af Dansk Træs 90 deltagere tog opstilling på gaden, mange kun iført underbukser og en lille trøje. Herfra skal kun lyde en høflig opfordring til at i reagerer hurtigere i Jeres daglige virke hjemme i virksomhederne. Igen en super tur med Dansk Træ, var fuldført. Særlig tak til dig Christian og vores rejsebureau Mach Travel. 11. Arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder. Side 9/12

10 I bestyrelsen har vi som sædvanlig bestræbt os på at være på forkant, med den udvikling der sker i branchen og efter bedste evne forsøgt at varetage medlemmernes interesser, men vi vil meget gerne have nogle tilbagemeldinger på de initiativer vi tager på alles vegne, så skulle der mod forventning være nogen i forsamlingen som syntes, at der er ting som kunne gøres bedre eller anderledes modtager vi gerne ris eller ros. Jeg er nu tæt på afslutning af min 3. og sidste beretning som formand for Dansk Træ, det har været 3 spændende og begivenhedsrige år, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jer alle for Jeres gode humør og opbakning, der har været med til at gøre det til en fornøjelse at være formand. Når vi senere under pkt. 5 skal foretage nyvalg til bestyrelsen vil I opleve en lidt anderledes fremgangsmåde end normalt, da jeg trods min afgang som formand har indvilliget i at genopstille til bestyrelsen, dette skyldes alene at Jens Hjort efter eget ønske har valgt at forlade bestyrelsen og at en planlagt rotation hvor Lars Erik Nielsen fra Hans Jørgensen & Søn ikke som planlagt kan vælges til bestyrelsen da Lars Erik Nielsen her kort før generalforsamlingen har fået nyt job i en anden virksomhed der ikke er tilknyttet Dansk Træ. Under disse omstændigheder er det den øvrige bestyrelses ønske at der bliver en rolig og glidende rotation hvor kun et nyt medlem ønskes indvalgt. Bestyrelsen har derfor overtalt mig til at fortsætte bestyrelsesarbejdet som menigt medlem frem til næste års generalforsamling, hvor jeg så træder af i utide efter samlet 8 meget spændende år i bestyrelsen, naturligvis under forudsætning af at jeg vælges. Med disse ord vil jeg slutte min sidste beretning med en varm tak til de personer der har lagt deres frivillige arbejdskraft i foreningen i årets løb, samt til de virksomheder der har stillet medarbejdere til rådighed. Endvidere skal der lyde en tak til sekretariatet og administrationen for det altid gode og positive samarbejde, samt en tak til mine bestyrelses kollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde. Også en tak til jer medlemmer, for jeres altid trofaste opbakning omkring foreningens arrangementer. Sluttelig skal også lyde en tak til Jens Hjort der senere forlader bestyrelsen, tak for din indsats og for dit gode humør. Dirigenten, er der spørgsmål/kommentarer til beretningen? Det ser ikke ud til at være tilfældet, så vi vil straks gå vider til næste punkt på dagsordenen, og det er Ad.3 Det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse Her det Christian Duus der har ordet. Christian Duus, som I har set er resultatet ikke for godt, men det er stort set som budgetteret sidste år. Det kan ikke bortforklares, men jeg vil gerne redegøre for resultatet. At underskuddet er stort i 2013 skyldes bl.a., at vi ikke i 2012 kunne fratrække forudbetalingen til studieturen til Island. Denne forudbetaling er med i dette regnskab. Side 10/12

11 I 2012 havde vi et overskud på kr. bl.a., fordi de nødvendige forudbetalinger til studieturen ikke kunne fratrækkes i Men når vi ser på 2012 og 2013 samlet, så er underskuddet stadigvæk ca kr. Underskuddet skal bl.a. ses i den store succes med studieturen til Island med 87 deltagere, det er meget positivt. Men det var nok lidt flere, end vi havde budgetteret med. I 2013 regnskabet er også medtaget et tab fra Lars Mouridsens konkurs i En af mulighederne for at rette op på økonomien kan evt. være lidt større egenbetaling næste gang vi skal på studietur, men der er ikke vedtaget noget endnu. En anden mulighed er, at følge Carstens opfordring om at skaffe flere nye medlemmer til Dansk Træ. Dirigenten, er der kommentarer til det forelagte? Det er ikke tilfældet, så vi går videre til punkt 4. Ad. Punkt 4 Budget for 2014 til godkendelse. Også her er det Christian Duus, der vil fremlægge det. Igen tegner der sig et underskud, det ved vi godt ikke kan fortsætte. Men vi har i år valgt at holde vores 30 års jubilæum ved at tage vores ledsagere med til dette års generalforsamling. Udgiften for dette er stort set det underskud, vi budgetterer med her. Vi har tidligere talt om det, og det er accepteret af medlemmerne at bruge lidt af formuen. Vi mener vi nok skal få balance i økonomien igen. Dirigenten, er der bemærkninger hertil? Det er der ikke, vi går videre til næste punkt. Ad. Punkt 5 valg til bestyrelsen Dirigenten, på valg er Carsten Knudsen, Jens Hjort og Niels Kristensen. Jens Hjort ønsker ikke genvalg. Carsten Knudsen og Niels Kristensen har erklæret sig villige til genvalg. I stedet for Jens Hjort opstiller bestyrelsen Per Lauridsen, Store-Hedebyg Entreprise A/S, Solrød Strand. Dirigenten, er der andre forslag? Det er ikke tilfældet, så er ovenstående vedtaget. Næste punkt er nr. 6 Ad. Punkt 6 valg af suppleant. Dirigenten, bestyrelsen opstiller Morten-Egeriis Maj som ny suppleant. Er der andre forslag? Det er der ikke, så er Morten-Egeriis Maj valgt. Dirigenten, vi går straks til næste punkt. Ad. Punkt 7 Valg af kritisk revisor for 1-årig periode Side 11/12

12 Dirigenten, på valg er Erik Nimb, Botica Entreprise A/S, han her erklæret sig villig til genvalg. Er der andre forslag? Det er der ikke, så er Erik valgt. Ad. Punkt 8 Forslag fra medlemmerne Dirigenten, der er ikke indkommet forslag. Vi går straks videre. Ad. Punkt 9 Eventuelt Dirigenten, ordet er frit, hvem vil lægge ud? Der er ingen der ønsker ordet her, så vil jeg erklære generalforsamlingen for afsluttet, og lade formanden få ordet. Carsten Knudsen, tak for det, jeg vil blot takke Thorsten Wilstrup for den udmærkede ledelse af generalforsamlingen. Nu er der kaffe og en forfriskning i lokalet lige her udenfor. Afsender og referent Holger Jørgensen Side 12/12

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Carsten Knudsen tømrer & snedker. Elindco Byggefirma A/S. Enemærke & Petersen A/S. Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S

Carsten Knudsen tømrer & snedker. Elindco Byggefirma A/S. Enemærke & Petersen A/S. Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S Dato: 30. april 2013 Dansk Træ Dansk Træs ordinære generalforsamling den 12. april 2013 på Hotel Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart Referat af generalforsamlingen Dagsorden til Dansk Træs

Læs mere

Michael Lund Kristensen

Michael Lund Kristensen Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Træ 1. maj 2012 Dansk Træs ordinære generalforsamling den 27. april 2012 på DE NORDISKE LANDES AMBASSADER I BERLIN Dagsorden for generalforsamlingen 2012: 1.

Læs mere

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Dato: 29. april 2015 Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Referat fra generalforsamlingen: Dagsoden til Dansk Træs generalforsamling

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere