Eksamensordning. for eksamener ved. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensordning. for eksamener ved. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet"

Transkript

1 Eksamensordning for eksamener ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gældende fra efterårssemesteret 2014 for studerende, der har påbegyndt uddannelsen 1. september 2014, og fra efterårssemesteret 2015 for alle andre studerende.

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Betingelser for deltagelse i eksamen Tilmelding og afmelding til undervisning og eksamen Tilmelding og afmelding til undervisning Tilmelding og afmelding til eksamen Tilmelding og afmelding til reeksamen Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Dispensation fra frister Studerende, der har påbegyndt uddannelsen før 1. september Skriftlige eksamener Regler og procedurer ved anvendelse af computer ved skriftlig eksamen Regler for brug af egen computer/printer og brug af universitetets computer/printer til eksamen Opbevaring af eksamensopgaver og opgavebesvarelser Mundtlige eksamener og kombinerede mundtlige/skriftlige eksamener Generelle retningslinjer Mundtlig eksamen Projektaflevering Gruppefremstillede projekter Kandidatspecialet Lydoptagelse Særlige eksamensvilkår Eksamenssprog Afholdelse af eksamen i udlandet Eksamenssnyd Reeksamen Eksamensresultater Overordnede oplysninger om eksamensresultater Offentliggørelse af eksamensresultater

3 12. Karakterer Særlige regler for første studieår af bacheloruddannelserne Krav om deltagelse i eksamener Krav om beståede eksamener Eksamensklager Udstedelse af studiejournal og eksamensbevis Studiejournal Eksamensbeviser Generelt om bevisudstedelse Yderligere oplysninger Kontakt Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Åbningstider Henvisninger Revideringsdato

4 1. Forord Denne eksamensordning gælder for alle eksamener ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Eksamensordningen henvender sig til dig som studerende og er ment som en hjælp til at få overblik over, hvad du skal foretage dig og hvordan du skal forholde dig, når du skal tilmelde dig og deltage i eksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det er til enhver tid dit ansvar at sætte dig ind i reglerne. Eksamensordningen bygger på gældende lovgivning på området og opdateres løbende, når der sker ændringer i love/bekendtgørelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem gældende lovgivning og denne eksamensordning, vil det altid være lovgivningen, der gælder. Sidst i dokumentet finder du oplysninger om, hvornår sidste opdatering har fundet sted. 2. Betingelser for deltagelse i eksamen Der er flere betingelser som skal være opfyldt for, at du kan tilmelde dig eksamen og deltage i en eksamen: - Du er indskrevet på den uddannelse, der udbyder pågældende eksamen. - Du kan også tilmelde dig eksamen, hvis du f.eks. har en forhåndsgodkendelse fra studienævnet til at tage et fag ved en anden uddannelse på Aalborg Universitet og har tilmeldt dig undervisningen. - Du har ikke orlov. - Du har ikke overskredet det tilladte antal eksamensforsøg. Du har ret til at deltage i eksamen i et fag tre gange. Deltagelse i yderligere eksamensforsøg kræver en dispensation efter forudgående ansøgning til og bevilling fra studienævnet. Det er en forudsætning for at opnå yderligere eksamensforsøg, at der foreligger usædvanlige forhold. 3. Tilmelding og afmelding til undervisning og eksamen 2 gange årligt skal du tilmelde dig til undervisningen. Skal du tilmeldes dit 3. eksamensforsøg og eventuelt yderligere eksamensforsøg, skal du også selv tilmelde dig eksamen, tilmeldingsperioderne er: 4

5 Undervisningstilmelding Efterårs-/vintersemester 15. november 1. december Forårs-/sommersemester 15. maj 1. juni Eksamenstilmelding til 3. forsøg (og evt. yderligere forsøg) 15. september 1. oktober 15. februar - 1. marts Ordinære eksamener udbydes kun i forlængelse af undervisningen på samme semester, som undervisningen afvikles. Tilmelding til undervisning og eksamen foregår via STADS-selvbetjening. Bemærk at det er en forudsætning for at tilmelde dig undervisning og eksamen, at du har gyldigt brugernavn og adgangskode til STADS-selvbetjening. Har du brug for hjælp til at logge på, kan du læse mere på STADS-selvbetjenings hjemmeside. Det er dit eget ansvar at registrere dig i STADS og tilmelde dig undervisning og eksamen - dog gælder der særlige regler for førsteårsstuderende på bacheloruddannelserne (1. og 2. semester) og HD- og masterstuderende, hvilket fremgår af punkt 3.1 og 3.2. Du kan ikke deltage i eksamen, hvis din tilmelding ikke er registreret som godkendt i STADSselvbetjening. Derfor anbefaler vi, at du kontrollerer, at din tilmelding er godkendt i god tid inden eksamens afholdelse. Vi anbefaler desuden, at du udskriver dokumentation for den godkendte tilmelding til eksamen fra STADS-selvbetjening og medbringer den til eksamen. 3.1 Tilmelding og afmelding til undervisning Tilmelding til undervisning skal - som tidligere beskrevet - ske via STADS-selvbetjening. Er du førsteårsstuderende (1. og 2. semester af en bacheloruddannelse), vil du automatisk blive undervisningstilmeldt ved indskrivning. Er du studerende på HD eller masteruddannelserne bliver du ligeledes automatisk tilmeldt undervisningen. 5

6 Du har dog altid pligt til at sikre, at du bliver tilmeldt de rigtige undervisningsaktiviteter. Du skal på hvert semester være tilmeldt fag svarende til 30 ECTS-point. Tilmelding skal ske, uanset om du mangler at bestå fag fra tidligere semestre. Universitetet kan dog framelde dig undervisningen i et eller flere fag, hvis: 1) Du ikke vil være i stand til at gennemføre på normeret studietid, fordi a. Du er eliteidrætsudøver eller b. Der foreligger usædvanlige forhold, herunder funktionsnedsættelse 2) Der er tale om forudsætningsfag, dvs. tilmelding til et fag forudsætter, at et forudgående fag er bestået, og det vil være til væsentlig gene eller fare for andre, at undervisningen i det senere fag påbegyndes, før forudsætningsfaget er bestået. Hvis du er frameldt undervisningen i et eller flere fag i et semester, vil faget indgå i opgørelsen af ECTS-point i dit følgende studieår eller semester. Ønsker du at framelde dig undervisning, kan dette kun ske i henhold til ovenstående regler og kun ved ansøgning om dispensation hos studienævnet. Bemærk: Hvis du ønsker at komme på studieophold på en anden institution, eventuel i udlandet, eller på praktikophold, træder opholdet i stedet for den hjemlige tilmelding til 30 ECTS. Derfor skal forhåndsgodkendelsen fra studienævnet foreligge senest d. 1. maj, hvis du ønsker at komme på studieophold eller praktikophold i efterårssemesteret, eller senest d. 1. november, hvis du ønsker at komme på studieophold eller praktikophold i forårssemesteret. 3.2 Tilmelding og afmelding til eksamen Tilmelding til ordinær eksamen skal - som tidligere beskrevet - ske via STADS-selvbetjening. Som førsteårsstuderende (1. og 2. semester af bacheloruddannelsen) skal du deltage i førsteårsprøverne og kan ikke afmelde dig disse. Du vil via fakultetskontoret automatisk blive tilmeldt alle ordinære eksamener på første studieår. Har du efter første studieår eksamener, som ikke er bestået, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for at tilmelde dig de manglende eksamener indenfor tilmeldingsperioden, såfremt du har fået dispensation til at fortsætte uddannelsen. 6

7 Er du studerende på HD eller masteruddannelserne bliver du automatisk tilmeldt eksamen og du skal derfor ikke foretage eksamenstilmelding. Du har dog altid pligt til at sikre, at du bliver tilmeldt de rigtige eksamensaktiviteter. Ønsker du at afmelde dig eksamen, skal du søge dispensation hos studienævnet. Det er ikke muligt at afmelde sig eksamen uden dispensation. Hvis du får dispensation til at blive afmeldt eksamen, kan Universitet samtidig tilmelde dig til et nyt prøveforsøg. Bemærk: Det er ikke muligt at afmelde sig eksamen uden dispensation. Hvis du ikke deltager i eller ikke består den ordinære eksamen, vil du automatisk blive tilmeldt reeksamen, jf. punkt 3.3 og 10. Hvis du udebliver fra eller dumper til både den ordinære eksamen og reeksamen har du allerede brugt to forsøg ud af tre mulige. I det følgende semester skal du tilmeldes 30 nye ECTS, uanset om der er prøver, du mangler at bestå. 3.3 Tilmelding og afmelding til reeksamen Reeksamen 2. prøveforsøg Tilmelding til 2. prøveforsøg, dvs. reeksamen, sker automatisk, hvis du ikke har deltaget i eller ikke har bestået ved den ordinære eksamen. Hvis du får dispensation til at blive afmeldt en eksamen, jf. punkt 3.2, kan Universitetet samtidig tilmelde dig til et nyt prøveforsøg. Hvis du får dispensation til at blive frameldt undervisningen i et fag, jf. punkt 3.1., vil du ikke automatisk blive tilmeldt et nyt prøveforsøg. Afmelding fra 2. prøveforsøg er omfattet af samme regler som under 3.2 om afmelding af den ordinære eksamen. Der skal altså søges om dispensation hos studienævnet. Det er ikke muligt at afmelde sig 2. prøveforsøg uden dispensation. Læs mere om reeksamen under punkt Reeksamen 3. prøveforsøg 3. prøveforsøg kan som udgangspunkt frit placeres, hvis prøven udbydes, og hvis det ikke er i et forudsætningsfag. Det kan fastsættes i studieordningen, hvornår du senest skal deltage i 3. prøveforsøg i et fag, der ikke længere udbydes. Afmelding fra 3. prøveforsøg skal ske via STADS-selvbetjening senest 10 hverdage før eksamens afholdelse inden kl (lørdage tæller ikke med). 7

8 Ved afholdelse af skriftlige reeksamener over flere dages varighed regnes tidspunktet for rettidig afmelding som 10 hverdage før opgavens offentliggørelse. Ved aflevering af projektopgaver skal afmelding ske senest 10 hverdage før afleveringsfristen. Læs mere om reeksamen under punkt Ansøgning om yderligere eksamensforsøg Fristen for ansøgning om yderligere prøveforsøg er hhv. 1. november for sommereksamen og 1. maj for vintereksamen. Har du f.eks. brugt dit 3. prøveforsøg i juni uden at bestå, er fristen for ansøgning om 4. prøveforsøg altså 1. november. Se punkt omkring ansøgning om yderligere eksamensforsøg til kandidatspecialet. 3.5 Dispensation fra frister Studienævnet kan efter ansøgning dispensere fra tilmeldingsfristerne og fristerne for afmelding, såfremt der foreligger usædvanlige forhold. Der kan under normale omstændigheder ikke gives dispensation efter det tidspunkt, hvor prøven skulle have været påbegyndt. 3.6 Studerende, der har påbegyndt uddannelsen før 1. september 2014 Er du studerende, der har påbegyndt din uddannelse før 1. september 2014, og mangler du 1. september 2015 at bestå et eller flere fag, kan faget/fagene tælle med i de 30 ECTS, som du skal tilmeldes hvert semester. Dumper du derefter faget/fagene, skal det lægges oveni de 30 nye ECTS, som du skal tilmeldes hvert semester, jf. punkt 3.1. og Skriftlige eksamener Skriftlige eksamener under tilsyn foregår normalt med brug af computer. Se regler og procedurer for brug af computer under punkt 4.1. Med udgangspunkt i eksamenstilmeldingerne planlægger studiet afholdelsen af de skriftlige eksamener. 8

9 Studiet offentliggør datoen for afholdelse af eksamener på dennes hjemmeside og konferencesystem. Samtidig med offentliggørelsen meddeles tilladte hjælpemidler ved eksamen og datoen for bedømmelsens offentliggørelse. Det er dit eget ansvar at holde dig løbende orienteret om eksamens afholdelse i tilfælde af ændringer. 4.1 Regler og procedurer ved anvendelse af computer ved skriftlig eksamen Det forventes, at du har læst og er indforstået med nedenstående regler og procedurer, inden du går til eksamen. Information om hvilke hjælpemidler, der må bruges til eksamen, f.eks. graden af internet adgang, regneark, osv. vil fremgå af studiets hjemmeside i forbindelse med den enkelte eksamen. Dette gælder også, hvis der er specifikke regler for den enkelte eksamen. Generelt: Det er dit eget ansvar, at du forstår at anvende computeren og den software, der er installeret på den. Husk at gemme din besvarelse løbende. Ved eventuelle systemsvigt skal du fortsætte eksamen ved at skrive med kuglepen på papir. Den samlede eksamenstid forlænges dog ikke. Det er ikke tilladt at sende eller modtage information under eksamen. Det vil sige, at eksempelvis mobiltelefoner skal være slukkede, og der må ikke etableres forbindelse til trådløst netværk fra computeren. Der kan dog forekomme specifikke tilfælde, hvor løsning af en eksamensopgave forudsætter adgang til opslagsværker på internettet i sådanne tilfælde skal det dog sikres, at relevante sikkerhedsregler overholdes og godkendelse er indhentet forud for eksamen. Det er ikke tilladt at lytte til musik med høretelefoner via eksempelvis computer eller Ipod. Det er ikke tilladt at låne skrivemateriale og hjælpemidler af hinanden i eksamenssituationen. Du skal medbringe dit studiekort samt eventuelle dispensationer og lægge det/dem frem synligt på dit bord i eksamenslokalet. Til eksamen skal du selv medbringe skrivematerialer og tilladte hjælpemidler. 9

10 Papir og kuverter til aflevering udleveres på stedet og benyttes ved eksamen. Skriver du i hånden, skal du skrive med kuglepen. Du må ikke forlade lokalet de første 30 minutter og de sidste 30 minutter af eksamen. Hvis du forlader eksamen uden at løse opgaven, skal du alligevel aflevere et ark papir, hvor dit studienummer står på. Hvis du forlader eksamen inden eksamens afslutning må hverken opgaven eller besvarelsen medtages. Når der er 30 minutter tilbage af eksamenstiden, vil eksamensvagterne gøre opmærksom herpå. Når eksamensvagterne har erklæret eksamen for afsluttet, skal du blive siddende på din plads, uden at samtale med nogen, indtil alle besvarelser er afleveret til eksamensvagterne. Hvis du bliver syg under eksamen og må afbryde den, skal du fortælle eksamensvagten, hvorvidt du ønsker din besvarelse bedømt, eller du vil indsende en lægeerklæring. 4.2 Regler for brug af egen computer/printer og brug af universitetets computer/printer til eksamen Brug af egen computer/egen printer Før eksamen Du har adgang til eksamenslokalet 45 minutter før eksamens start. Computer og printer skal være opsat 30 minutter, før eksamens start. Du skal printe en testside på din printer, inden eksamen går i gang. Testsiden placeres på dit bord, så det kan konstateres, at printeren virker. Virker printeren ikke, skal du skrive din besvarelse på papir med kuglepen. 10

11 Du skal være på din plads senest 15 minutter før eksamens start, hvor eksamensvagten orienterer. Under eksamen Det er muligt at blive lukket ind i eksamenslokalet indtil ½ time efter eksamens begyndelse, men du må ikke opstille computer og printer og du får ikke ekstra besvarelsestid. Under eksamen tillades løbende udprint. Hvis du forlader eksamen inden eksamens afslutning, skal du undgå at forstyrre de andre eksaminander. Eksamensafslutning Din besvarelse skal afleveres i papirformat. Du skal printe din besvarelse ud indenfor eksamenstiden. Der slukkes for strømmen, når eksamenstiden udløber. I forbindelse med udprintning er det dit ansvar at du har forsynet alle sider i dit dokument med studienummer og sidetal, inden du sender det til print. Nødprocedure : Ved printsvigt vil der ved eksamens afslutning være IT-medarbejdere til stede som vil forsøge at afhjælpe problemet. Eksamensvagten har et antal USB-nøgler i kuverter, du kan få udleveret ved printersvigt. Du skal gemme besvarelsen på USB-nøglen og lægge den i kuverten, hvor der skrives studienummer på. Kuverten lukkes. Eksamensvagten noterer dit studienummer på en seddel, der afleveres til IT-medarbejderen. Du skal blive siddende på din plads, indtil alle besvarelser er indsamlet. Herefter kan du gå hen til ITmedarbejderen med kuverten, der vil forsøge at printe besvarelsen ud. Lykkes det ikke, konstateres det, at der ikke er afleveret en brugbar eksamensbesvarelse. Overtrædelse af ovenstående regler og retningslinjer vil blive betragtet som omgåelse af eksamensbestemmelserne og vil blive behandlet herefter og kan medføre bortvisning fra eksamen Opbevaring af eksamensopgaver og opgavebesvarelser Studienævnet opbevarer alle bedømte skriftlige opgaver og opgaveformuleringer i mindst et år. Masteropgaver, bachelorprojekter, afgangsprojekter og afsluttende hovedopgaver (f.eks. HD 2. del) opbevares af studienævnet i mindst 5 år. 11

12 Alle specialeafhandlinger skal oploades på Det Digitale Projektbibliotek. Du skal selv oploade dit speciale ved at gå ind på Projektbibliotekets hjemmeside og logge dig ind via adgangskontrollen. Spørg evt. din studiesekretær eller kontakt projektbiblioteket på Når du oploader specialet, modtager du en kvittering, som du afleverer til studiesekretæren sammen med de trykte eksemplarer af specialet til censor og vejleder. 5. Mundtlige eksamener og kombinerede mundtlige/skriftlige eksamener 5.1 Generelle retningslinjer Alle eksamener er beskrevet i uddannelsens studieordning og/eller i den til studieordningen hørende vejledning. Her kan du hente oplysninger om den enkelte eksamens form og varighed, om den har intern eller ekstern censur, om der må anvendes hjælpemidler og om, hvilke læringsmål og vurderingskriterier, der gælder i forbindelse med den enkelte eksamen. Oplysninger om konkrete krav til projektarbejdet og projektrapporten - herunder gruppearbejde, antal medlemmer i en projektgruppe og gruppeeksamen - findes ligeledes i studieordningen og dertil hørende vejledning. Uddannelsen offentliggør datoen for afholdelse af eksamener på uddannelsens hjemmeside og/eller konferencesystem. Samtidig med offentliggørelsen, meddeles tilladte hjælpemidler ved eksamen og datoen for bedømmelsens offentliggørelse. Det er dit eget ansvar at holde dig løbende orienteret om eksamens afholdelse i tilfælde af ændringer. 5.2 Mundtlig eksamen Det er vigtigt, at du møder frem i god tid før eksamens afholdelse. Du skal medbringe gyldigt studiekort eller anden gyldig billedlegitimation, som fremvises på forlangende. Mundtlige eksamener er offentlige. Studienævnet kan dog begrænse adgangen til lokalet på grund af særlige omstændigheder, pladsmæssige hensyn, risiko for uro, eller hvis hensyn til de studerende taler herfor. Kun eksaminanden/eksaminanderne og bedømmerne må medvirke aktivt under eksaminationen. 12

13 Under voteringen må kun bedømmerne være til stede. 5.3 Projektaflevering Studienævnet fastsætter en frist for aflevering af projekter og offentliggør denne samt oplysninger om afleveringssted og form på uddannelsens hjemmeside. Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om afleveringsfristen. Hvis du overskrider afleveringsfristen, tæller det som et eksamensforsøg. 5.4 Gruppefremstillede projekter Gruppefremstillede projekter skal ikke individualiseres. Ved eksamen tages der udgangspunkt i hele projektet, og bedømmelsen gives på baggrund af den mundtlige præstation. Bedømmelsen ved alle eksaminer er individuel. Studerende, der sammen har udarbejdet den skriftlige opgavebesvarelse, der skal eksamineres i, går til eksamen sammen. Den enkelte studerende præsenterer indledningsvis et oplæg, hvorefter eksamen foregår som gruppedrøftelse og individuel spørgerunde. Bedømmelsen af den individuelle præstation kan gives til gruppen samlet eller til den enkelte hver for sig. Gruppen skal inden eksaminationen begynder meddele eksaminator og censor om bedømmelsen kan gives samlet eller hver for sig. 5.5 Kandidatspecialet Som indledning til specialeforløbet skal du indgå en specialekontrakt med vejleder og studieleder/studiets specialekoordinator. Som en del af specialeaftalen skal specialets foreløbige problemformulering/emne og afleveringstidspunkt fremgå, og aftalen skal indeholde en plan for vejledningsforløbet. Specialekontrakten underskrives af vejleder og af studieleder/specialekoordinator. Skriver du speciale sammen med andre, skal deres navn også fremgå af aftalen. Afleveringsfristen ligger senest 6 måneder efter underskrivning af kontrakten. Afleveringsfristen kan ikke ændres, og en forsinket aflevering tæller som et eksamensforsøg. Studienævnet kan dog dispensere, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 13

14 For krav til kandidatspecialet og oplysninger om afvikling af eksamen, se studieordningen eller eventuelt uddybende forklaringer i den til studieordningen hørende vejledning Tilmelding til eksamen i kandidatspeciale Udover at indgå en specialekontrakt med vejleder og studieleder/studiets specialekoordinator skal du også tilmelde dig specialeforløbet via STADS-selvbetjening. Der må højst gå 2 måneder fra specialet er afleveret til afholdelse af eksamen. Juli måned indgår ikke i beregningen af de 2 måneder Kandidatspecialer, som ikke afleveres rettidigt Hvis du ikke afleverer specialet inden for den aftalte tid, registreres det som et eksamensforsøg, og du skal indgå en ny specialekontrakt af 3 måneders varighed. Af denne kontrakt skal fremgå samme oplysninger som beskrevet ovenfor. Problemformuleringen skal i den forbindelse ændres, men du skal ikke skrive et helt nyt speciale. Såfremt denne tidsfrist heller ikke overholdes, følges samme procedure som anført her. Du har mulighed for at få studievejledning, hvis dit specialeforløb trækker ud Ansøgning om yderligere eksamensforsøg ved kandidatspeciale Fristen for ansøgning om 4. eksamensforsøg for kandidatspecialet er 14 dage efter, du har brugt dit 3. eksamensforsøg. Hvornår du har brugt 3. eksamensforsøg afhænger af, om du har afleveret inden for afleveringsfristen og om dit speciale er blevet godkendt til forsvar. Fristen for ansøgning om 4. eksamensforsøg er derfor efter enten 1. eksamens afholdelse 2. afleveringsfristen, hvis du ikke har afleveret inden afleveringsfristen 3. du har fået meddelelse om, at specialet ikke er godkendt. Fristen for ansøgning om yderligere eksamensforsøg er ligeledes 14. dage efter sidste eksamensforsøg er brugt. 5.6 Lydoptagelse 14

15 Lydoptagelse i forbindelse med eksamen er ikke tilladt, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af universitetet. 6. Særlige eksamensvilkår Universitetet kan tilbyde særlige eksamensvilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder af hensyn til ligestilling med andre studerende i eksamenssituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker en sænkning af eksamens niveau. Ønsker du at søge om særlige eksamensvilkår, skal du stile ansøgningen til studienævnet i god tid forud for eksamens afholdelse. Det er studienævnet, der afgør, om der kan tilbydes særlige eksamensvilkår i det enkelte tilfælde. 7. Eksamenssprog Eksamenssproget er dansk i uddannelser, hvor uddannelsen er udbudt på dansk. Dog kan eksamen aflægges på norsk eller svensk, med mindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk. Uddannelser, der udbydes på andre sprog, afholder eksamen på dette sprog, med mindre det er prøvens formål at dokumentere færdigheder i et andet sprog end undervisningssproget. 8. Afholdelse af eksamen i udlandet Universitetet kan i særlige tilfælde og efter forudgående ansøgning til studienævnet afholde prøver på en dansk repræsentation eller andre steder i udlandet. Afholdelse af prøver i udlandet skal finde sted efter eksamensbekendtgørelsens regelsæt. Universitetet udpeger eller godkender tilsynsførende og andre personer, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet. Den studerende skal forud for prøvens afholdelse indgå en aftale med universitetet vedr. afholdelse af de særlige udgifter, der er i denne forbindelse. 9. Eksamenssnyd Hvis du uretmæssigt skaffer dig hjælp til besvarelse af en opgave ved at få hjælp af andre i eller udenfor eksamenslokalet, ved at benytte dig af ikke tilladte hjælpemidler, ved plagiering eller ved at fortsætte med opgavebesvarelsen, efter at eksamensvagten har erklæret eksamen for afsluttet, 15

16 regnes det for overtrædelse af eksamensbestemmelserne. Overtrædelse af eksamensreglerne kan føre til bortvisning fra eksamenslokalet og medføre andre disciplinære foranstaltninger. Skriftlige hjemmeopgaver eller projekter, hvor der er mistanke om plagiat, bliver også behandlet efter Aalborg Universitets regler om disciplinære foranstaltninger: Reeksamen Du vil automatisk blive tilmeldt reeksamen i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamenstermin, hvis du har deltaget i den ordinære eksamen uden at bestå, eller hvis du ikke har deltaget i den ordinære eksamen. Dog vil du ikke blive tilmeldt reeksamen, hvis du er frameldt undervisning i faget på baggrund af dispensation, jf. punkt 3.1. Er du afmeldt eksamen på baggrund af dispensation, jf. punkt 3.2, kan Universitetet samtidig tilmelde dig næste prøveforsøg. Hvis du bliver forhindret i at deltage i eller gennemføre eksamen på grund af sygdom, skal du meddele det til studiesekretæren. Derefter skal du snarest muligt indhente en lægeattest som dokumentation herfor og indlevere denne til studiesekretæren. Efter indlevering af lægeattest bliver du registreret som syg og udeblivelsen tæller således ikke som et eksamensforsøg. Reeksamen ligger senest den 28. februar for vintereksamen og den 31. august for sommereksamen. Lægeerklæring skal indleveres hurtigst muligt og senest 14 dage efter eksamens afholdelse. Det kan fastsættes i studieordningen, at reeksamen har en anden eksamens- eller bedømmelsesform end den ordinære eksamen. Hvis du ikke består reeksamen, kan du deltage i næste ordinære eksamen. Du kan som udgangspunkt frit placere 3. prøveforsøg, hvis prøven udbydes, og hvis der ikke er tale om forudsætningsfag. Du skal selv holde dig orienteret om reeksamen på studiets hjemmeside. Bemærk: Du vil automatisk blive tilmeldt 2. prøveforsøg (reeksamen) uanset om du har deltaget uden at bestå, eller er udeblevet fra den ordinære eksamen. 16

17 3. prøveforsøg kan som udgangspunkt frit placeres, hvis prøven udbydes, og hvis der ikke er tale om forudsætningsfag. Du skal dog i efterfølgende semestre tilmeldes 30 nye ECTS. Det samme er tilfældet for yderligere prøveforsøg, hvis du opnår dispensation dertil. Det kan fastsættes i studieordningen, hvornår du senest skal deltage i 3. prøveforsøg i et fag, der ikke længere udbydes. Du har som studerende ret til 3 eksamensforsøg til at bestå en eksamen. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan du ansøge studienævnet om yderligere eksamensforsøg. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold. Fristen for ansøgning om yderligere eksamensforsøg er hhv. 1. november for sommereksamen og 1. maj for vintereksamen. Se dog punkt vedr. kandidatspeciale. Udeblivelse fra eksamen tæller som et eksamensforsøg. En bestået eksamen kan ikke tages om. En eksamen er bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået. Hvis en eksamen består af flere deleksamener, skal karakteren for den samlede eksamen være mindst 02 for at være bestået. Er den samlede eksamen bestået, kan deleksamener med karakteren 00 eller -3 ikke tages om, med mindre særlige beståelseskrav fremgår af studieordningen. Hvis en eksamen består af flere deleksamener, fremgår det af studieordningen. 11. Eksamensresultater 11.1 Overordnede oplysninger om eksamensresultater Umiddelbart efter bedømmelsen sendes eksamensprotokollerne til fakultetskontoret til registrering i STADS. Bedømmelsen kan ses i STADS-selvbetjening, når fakultetskontoret har registreret resultaterne i STADS. Der bliver i den forbindelse automatisk sendt en besked til den studerendes registrerede AAU . Oplysninger vedrørende eksamensresultater gives ikke telefonisk, hverken på fakultetskontoret eller på studiet Offentliggørelse af eksamensresultater Ved mundtlige eksamener meddeles bedømmelsen umiddelbart efter eksamenens afholdelse. 17

18 Ved skriftlige eksamener meddeles bedømmelsen senest 4 uger efter eksamenens afholdelse. Datoen for offentliggørelsen af bedømmelsen meddeles samtidig med meddelelsen om eksamenens afholdelse, enten ved opslag eller på anden måde. Juli måned indgår ikke i beregningen af de 4 uger. Skriftlige opgaver skal som hovedregel være bedømt inden 1. juli ved sommereksamen og inden 1. februar ved vintereksamen. For bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterafhandling skal bedømmelsen dog være offentliggjort senest 2 måneder efter projektets/specialets aflevering. Juli måned indgår ikke i beregningen af de 2 måneder. Bedømmelsen er privat. Ved mundtlige eksamener har du således ret til at få meddelt bedømmelsen i enrum. Bedømmelsen af skriftlige eksamener meddeles via STADS-selvbetjening. 12. Karakterer Eksamenerne bedømmes med udgangspunkt i 7-trins-skalaen, som består af karaktererne 12, 10, 7, 4, 02, 00 og -3. En eksamen er bestået med karakteren 02. Nærmere oplysninger om 7-skalaen findes her. 13. Særlige regler for første studieår af bacheloruddannelserne 13.1 Krav om deltagelse i eksamener Inden udgangen af første studieår (1. og 2. semester) på bacheloruddannelsen skal du have deltaget i alle eksamener, der ifølge studieordningen er en del af førsteårsprøven, for at kunne fortsætte uddannelsen. Studerende, der ikke har deltaget i alle eksamener på første studieår, bliver udmeldt fra universitetet efter første studieår, såfremt dispensation fra reglerne ikke er opnået Krav om beståede eksamener De eksamener, der er en del af førsteårsprøven, skal være bestået senest ved udgangen af andet studieår (4. semester) efter studiestart, for du kan fortsætte uddannelsen. Har du ikke bestået eksamenerne ved udgangen af andet studieår, bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg, såfremt dispensation fra reglerne ikke er opnået. 18

19 14. Eksamensklager En klage over eksamen indleveres til Det Samfundsvidenskabelige Fakultetskontor senest 2 uger efter resultatet er offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. En eksamensklage kan vedrøre: retlige spørgsmål eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lignende) prøveforløbet bedømmelsen En eksamensklage kan ikke vedrøre undervisningen, en underviser eller andre forhold, der ligger forud for eksamen. Fakultetet gør opmærksom på at klage over bedømmelsen kan medføre en lavere karakter. Se nærmere om eksamensklager på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside under Klagevejledning vedrørende eksamensklager 15. Udstedelse af studiejournal og eksamensbevis 15.1 Studiejournal Under din indskrivning på Aalborg Universitet og en måned efter udstedelse af dit bevis, kan du selv se og printe en studiejournal i STADS-selvbetjening Eksamensbeviser Eksamensbevis udstedes automatisk af fakultetskontoret, når oplysninger om alle eksamensresultater foreligger. Beviset sendes med posten til din folkeregisteradresse, med mindre du skriftligt har anmodet om at få sendt beviset til en anden adresse. En sådan anmodning skal være afsendt fra din AAU , sendt til Fakultetet via din studiesekretær eller afleveret personligt på fakultetskontoret mod forevisning af studiekort Generelt om bevisudstedelse 19

20 Eksamensbeviset skal ifølge gældende bekendtgørelse være dig i hænde senest to måneder efter, at du har afsluttet den sidste eksamen og resultatet er offentliggjort. Juli måned tæller ikke med i beregningen af de to måneder. Eksamensbeviset udstedes på dansk og engelsk. Fakultetskontoret udsteder kun ét originalt bevis. Såfremt beviset bortkommer, kan du få en attesteret kopi heraf. Fakultetet anbefaler, at du scanner dit bevis ind digitalt. 16. Yderligere oplysninger 16.1 Kontakt Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Øst Telefon: Web: Åbningstider Mandag : Tirsdag : Onsdag : Torsdag : (dog lukket fra kl ) Fredag : Henvisninger Relevante bekendtgørelser på fakultetets hjemmeside: Revideringsdato Eksamensordningen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er sidst revideret i ultimo november

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Eksamensordning for eksamener ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Undervisnings- og eksamenstilmelding... 4 2.1

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013 EKSAMENSORDNING Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet 3. Maj 2013 Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Dato: 29-04-2015 Sagsnr.: [Sagsnr.] Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet,

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Tillæg til rammestudieordningen. Eksamensordning. for prøver ved

Tillæg til rammestudieordningen. Eksamensordning. for prøver ved Tillæg til rammestudieordningen Eksamensordning for prøver ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Opdateret: 22.04.2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til rammestudieordningen. Eksamensordning. for prøver ved

Tillæg til rammestudieordningen. Eksamensordning. for prøver ved Tillæg til rammestudieordningen Eksamensordning for prøver ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Opdateret: 16.09.2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regelsæt for studerende på diplomingeniøruddannelserne

Regelsæt for studerende på diplomingeniøruddannelserne Regelsæt for studerende på diplomingeniøruddannelserne Indhold 1. Tilmelding til kurser og tilhørende prøver... 3 2. Framelding af kurser og prøver... 3 3. Forudsætninger for indstilling til prøve... 3

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 10. februar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitetskrav... 4 3 Uddannelsernes struktur... 4 3.1 Bacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Eksamensreglement 2017

Eksamensreglement 2017 Opdateret d. 24/3-17 Eksamensreglement 2017 Skriftlige og mundtlige eksamener AU Akademiuddannelser på deltid 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse kan du læse om eksamensreglerne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet

Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet ROSKILDE UNIVERSITET Rektor Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 13.december 2012 2012-844 Bestemmelserne i denne eksamensordning fastsættes i henhold til

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Gældende pr. 1. oktober 2015. Godkendt af Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet 30. september 2015.

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere