1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge"

Transkript

1 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af ). STU Skovbrynet er baseret på et aktivt anerkendende miljø, som fremmer udviklingen af basale personlige, sociale faglige kompetencer gennem undervisning, praktisk træning, arbejde praktik/produktion. Visionen er, at unge med særlige behov/udviklingshæmning skal kunne tilbydes et forløb, der er tilrettelagt ud fra den enkeltes forudsætninger derved opnå personlige, sociale faglige kompetencer. STU Skovbrynet lægger stor vægt på praktik arbejde for at give de unge indsigt i strukturen kulturen på en arbejdsplads, således at de får erfaringer med arbejde samarbejde, hvilket er nødvendigt for at opnå en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet. De unge skal have en så selvstændig aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Målgruppe: Unge med særlige behov i alderen år, der ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdoms uddannelse. STU Skovbrynet kan modtage unge med generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har erfaringer med unge der har Down syndrom, unge med svære generelle indlæringsvanskeligheder, spasticitet, lettere fysiske handicaps, sent udviklede unge udviklingshæmmede. 2 Beliggenhed: STU Skovbrynet er placeret på en folkeskole i forlængelse af en gruppeordning for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Skovbrynet skole er kendetegnende ved stor social kulturel rummelighed. Skolen lægger vægt på, at eleverne kan vise omsorg for andre mennesker med indlevelse respekt. STU Skovbrynet har eget område i store lokaler med køkken, adgang til internet, toilet bad. STU Skovbrynet ligger tæt på offentlig transport, svømmehal, sportshal, indkøbsmuligheder, rekreative områder lokale private kommunale virksomheder, som vi samarbejder med. STU Skovbrynet vil naturligvis benytte skolens kantine, hvor der dagligt er varm mad stor salatbuffet. Uddannelsens struktur: Formål: Formålet med ungdomsuddannelsen er at de unge udvikler personlige, sociale faglige færdigheder, der giver dem et så selvstændigt, aktivt værdigt voksenliv som muligt. Og om muligt videre uddannelse beskæftigelse/job. Afklarings forløb: Gennem et 12 ugers afklarings forløb finder elev lærer ud af, hvilke ønsker muligheder den unge har. Forløbet har til formål at afdække den unges ressourcer udviklingspotentialer. Eleven introduceres for arbejdsmarkedet gennem et eller flere praktikforløb, ud fra de ønsker eleven har i samarbejde med lærerne. Der vil endvidere blive

2 lavet en PAS (pædagisk analyse system) test for at afdække elevens indgangsvinkel til 3 indlæring, intelligenser knitive stil, samt at eleven selv får indsigt i egen måde at lære på, huske på at tilrettelægge en arbejdsproces på. I forlængelse af afklaringsforløbet udarbejder UU-vejledningen sammen med den unge evt. forældrene en helhedsorienteret individuel uddannelses/arbejdsplan med oversigt over de praktik ophold, aktiviteter vejledningssamtaler den unge tilbydes for den videre uddannelse på STU Skovbrynet. Uddannelsen generelt: Med udgangspunkt i den enkelte unges udvikling bliver uddannelsen tilrettelagt, så den passer individuelt fra år til år med de ønsker potentialer den unge har. Hvert år evalueres sættes nye mål for det kommende år i samarbejde mellem forældre, den unge, lærere UUvejledningen. For at opnå stor erfaring med erhvervslivets muligheder vil der det første år indgå mange virksomhedsbesøg andre relevant ekskursioner. Senere kan der blive brug for specialkurser, hvor den unge har brug for at lære særlige kompetencer for at kunne bestride et job. Vekselvirkning mellem almendannende undervisning praktik planlægges, så det er optimalt for den enkelte elevs handlemuligheder. Der arbejdes til enhver tid i et stabilt, forudsigeligt genkendeligt miljø, således at den unge føler sig tryg sikker i uddannelsen. Eleverne arbejder individuelt i grupper. De arbejder i perioder med temaer projekter. Etablering af tiltag til et aktivt fritidsliv ligger i sidste del af uddannelsen, hvor den unge er på vej ud skal klare sig i et aktivt værdigt voksenliv. Ligeledes udarbejdes en ressource profil i samarbejde med jobcenteret, hvor der hovedsagelig fokuseres på arbejdsevne udviklingsmuligheder. De helbredsmæssige problemer har så betydning, men det afgørende er, om de unge på trods af handicap har ressourcer, der kan anvendes på arbejdsmarkedet, f.eks. via revalidering eller flexjob. 4 Skovbrynet STU indeholder: Almendannende undervisning: I dansk styrkes elevens allerede opnåede kompetencer. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer muligheder for selv at læse, lære at læse eller lære at bruge lydbøger. Eleven får mulighed for at opnå kendskab til IT relevante prrammer til f.eks. oplæsning på computeren. Eleven skal blive ved med at opnå større sprforståelse gennem daglig træning. Gennem dial trænes de unge i at fortælle om oplevelser, film eller kulturelle begivenheder, der kan være interessante for deres kammerater. De unge vil lære om ungdomskultur ved f. eks at inddrage film, tegneserier tv. Dansk vil så indgå som en integreret del af et relevant emne. I matematik styrkes ligeledes de allerede opnåede kompetencer. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle standpunkt. De 4 regningsarter trænes i det omfang, den unge kan lære det. Den unge skal opnå størst mulig kendskab til eget budget forbrug, samt arbejde med indkøb, priser tilbud. Gennem konkret undervisning trænes måneder, dage år, temperatur, samt anvende pengesystemet i praktisk handel, mål vægt i f.eks. opskrifter andre praktiske situationer temaer fra hverdagen, som de unge har behov for. Hvis det er tjenligt for de unge udarbejdes der så diagnostiske test, hvor det kan hjælpe

3 læreren den unge til at tilrette undervisningen. I samfundsfag vil den unge opnå kendskab til andre kulturer, værdier normer. Der indgår emner, der udvikler de unges indsigt i husholdning, økonomi selvstændighed. Det handler så om nyheds læsning, opsamling af information, samt stillingtagen til, hvad man kan læse i forskellige blade. Gennem avislæsning aktuelle hjemmesider snakkes om fortolkes, hvad der foregår ude i verdenen hos os selv på det niveau, de unge befinder sig. Desuden brug af hjemmesider til at læse eller få oplæst aktuelle tilbudsaviser til planlægning af indkøb i forlængelse af bo undervisningen. Undervisning i spr vil blive inddraget, hvor det falder naturligt i forhold til den øvrige undervisning, de emner som de unge lærerne finder spændende relevante. Vi bestræber os på at vedligeholde allerede indlærte sprkundskaber i engelsk, men så at undersøge andre spr. Der vil til enhver tid være mulighed for individuelle forløb for den enkelte elev. 5 Personlig udvikling: Kend din krop, hvor vi arbejder med kroppens udvikling fra barn til voksen. Hvordan passer man på sin krop, hvordan passer plejer man sin krop? De unge skal opnå forståelsen for vigtigheden af den personlige hygiejne, herunder så tøjvask. Herudover vil der være besøg hos f.eks. tandlæge, fodterapeut, sundhedsplejerske, kosmetol eller andre relevante fag personer. Der vil hvert år i samarbejde med Kridthuset indgå et forløb om seksualitet følelsesliv, hvor de unge lærer om egne andres grænser, hvad er passende, hvad er upassende andre vigtige emner der har relevans for de unge. Sociale fag, hvor de unge trænes i at håndtere konflikter, der opstår i omgangskredsen familien. De unge skal prøve at opnå forståelse af vigtigheden betydningen af venskaber. Derudover arbejdes der med at udvikle tolerance forståelse for hinandens forskelligheder. Endvidere arbejdes med elevens egen identitet i forhold til dem selv omverdenen/det offentlige rum. Styrke de unges selvopfattelse, selvværd, arbejde med selvindsigt, personlig udvikling, sociale kontakter relationer er alt sammen emner vi arbejder løbende med gennem hele uddannelsen. Foruden spørgsmål som: Hvordan flytter man hjemmefra, hvor kan vil jeg bo? Bo -undervisningen foregår et sted, der er møbleret som en almindelig bolig, udstyret med et almindeligt husholdningskøkken, indeholdende de mest almindelige køkkenmaskiner til køkkenbrug, rengøring tøjvask. Der undervises f. eks i indkøb, huskesedler indsigt i hvad en dagligdag indeholder af nødvendige gøremål. Og selvfølgelig i den miljøbevidsthed omkring daglig forbrug, der kræves i dag for at passe på kloden. Kost sundhed, hvor de unge skal opnå kendskab til den mest almindelige madlavning. Der undervises i vigtigheden af, at kroppen bliver tilført det rigtige brændstof, hvad er sundt, hvad er usundt? At de unge i fællesskab aktivt deltager i planlægning, fremstilling servering af et sundt måltid mad. Gennem dial at fortælle om råvarer, redskaber arbejdsprocessen, som er nødvendig ved fremstillingen af et måltid. ADL (almindelig daglig læring) er en vigtig del af undervisningen, så de unge opnår størst mulige kompetencer frihed til at klare sig selv blive så selvstændige som muligt. Det gælder alt fra indkøb til læsning af køreplaner eller udfyldning af offentlige papirer. 6 Praktik arbejde På STU Skovbrynet kan man komme med ønsker til, hvad man kunne tænke sig at arbejde med i sit voksenliv. Vi har gode muligheder for at kunne efterkomme netop disse særlige ønsker. Vi

4 finder i fællesskab med de unge frem til flere jobs, der skal afprøves i forskellige praktikker, hvor den unge kan få lov at bruge deres evner. Vi tilstræber, at de unge får en meningsfuld praktik, hvor de udnytter deres potentialer i forhold til deres arbejdsevne. Der vil altid være en føl ordning med en lærer eller medhjælper i begyndelsen af forløbet, således at de unge kan føle sig trygge langsomt blive vejledt frem mod større selvstændighed i den arbejdsfunktion, de skal varetage. I denne forbindelse gør vi meget ud af, at de unge bliver så selvstændige som det er muligt. Dels kan man lære at transportere sig selv, dels kan praktikken være et fast ugentligt tidspunkt, hvor man forventer, at den unge passer sit job, dels kan man afprøve, hvor mange timer man kan holde om dagen, etc. etc. Der skrives et udførligt kompetence bevis for hvilke arbejdsopgaver den unge har udført magter. Kompetencekurser skal give den unge mulighed for bedre at kunne udføre et bestemt stykke arbejde følelsen af ligeværd. STU Skovbrynet samarbejder med Gladsaxe Ungdomsskole hvor vi tilkøber kurser til de unge hvor det er relevant gavner den unges udvikling. Gennem virksomheds besøg vil vi dels give de unge mulighed for at se, hvordan andre arbejder i Danmark, dels udvide deres horisont med hensyn til muligheder fremtidig afprøvelse af jobfunktioner. Ekskursioner, der beriger de unges kompetencer for selv at planlægge, udføre finde frem til de mål, de må have lyst til at se. Førstehjælps kursus, hvor de unge får et grundlæggende kendskab til den mest basale førstehjælp, samt et kompetence bevis herpå. 7 Aktiv fritid: Motion træning, samt sport leg. De unge deltager i fysisk aktivitet, der styrker motorik, balance kropsbevidsthed. Gennem opvarmning, boldspil, lege, gymnastik, atletik andre idrætsaktiviteter vil vi styrke den enkeltes lyst til at udfordre bruge sig selv på en fysisk aktiv måde, både individuelt i samspil med andre. Ved holdopdelt sport styrkes fællesskabsfølelsen. I et anerkendende fællesskab med fysisk aktivitet får den unge en oplevelse af egen fysisk formåen i samspil med andre. Vi arbejder med tolerance accept af andre på trods af forskellige evner kompetencer. Vi vil bestræbe os på at få de unge i gang med idrætsaktiviteter i fritiden, således at det naturligt vil indgå i den unges opfattelse af en almindelig hverdag. Svømning vil være en ofte indlagt aktivitet, der giver kroppen god bevægelighed stimulering af musklerne. Ligeledes vil gå- løbeture i vores lokale omgivelser være en del af hverdagen. De unge skal få forståelsen af egen sundhed ved at holde kroppen fysisk aktiv. Musik. De unge får mulighed for at udtrykke sig musikalsk både kropsligt verbalt - ved at synge spille på instrumenter. Igennem det sociale samvær omkring musikken oplever deltagerne ligeværdighed i samværet. Man tør synge spille, når man er tryg. Vi lærer at lytte til hinanden dermed styrke det musikalske udtryk udvikle musikalske kompetencer. Kunst kultur. I de kreative fag at udvikle evner i en tryg atmosfære fremme skaberglæden hos den enkelte. At give den enkelte mulighed for at udtrykke sig gennem kreative processer troen på egne styrker. Lade de unge få mulighed for at overskride egne grænser for hvad de selv tror, de tør kaste sig ud i. Vise et bredt spekter af materialer til at udtrykke eget billedspr. Tage på besøg på aktuelle udstillinger få kendskab til, på hvilke måder kunstnere udtrykker sig. Få glæde ved at dele kulturelle oplevelser med andre, såvel som at få kendskab til de mest kendte kulturelle begivenheder steder i Danmark. IT indgår som en naturlig del af undervisningen, hvor det er hensigtsmæssigt nødvendigt

5 for den enkelte elev. Skolen har adgang til de fleste hjælpeprrammer indenfor den udvidede specialundervisning. Vi vil give de unge størst mulig kendskab til IT, således at man kan bruge computeren dels som hjælpemiddel, men så som søgemaskine til almindelig nysgerrighed adspredelse. 8 Fritidstilbud: STU Skovbrynet samarbejder med Gladsaxe kommunes specialfritidstilbud Kridthuset, Gladsaxevej 17, 2860 Søborg, hvor unge under 18 år, der har behov for et særligt tilrettelagt fritids tilbud, kan visiteres via Støtte Forebyggelse. For unge over 18 år kan visiteres gennem Psykiatri - Handicap afdelingen. Henvendelse til Kridthuset på tlf ved Poul Hansen/ Thomas Hjerrild mail: Optagelse visitation: Indstillingen udarbejdelsen af uddannelsesplanerne foregår hos UU-Nord, Rustenborgvej 3, 2800 Kgs. Lyngby. Gladsaxe kommunes særlige visitations udvalg bestående af repræsentanter fra Social- Sundheds forvaltningen (Psykiatri- Handicapafdelingen Arbejdsmarkeds afdelingen) Børne Kulturforvaltningen. Der samarbejdes mellem Gentofte, Gladsaxe Lyngby-Taarbæk kommuner. Man er selvfølgelig så velkommen fra andre kommuner til at henvende sig til UU- vejledningen i bopælskommunen. Vi optager elever løbende gennem hele året på STU Skovbrynet. Undervisningsåret: Undervisningen følger det almindelige skoleår med 40 undervisnings uger fra august til udgangen af juni med lektioner pr. uge fordelt mandag-torsdag fredag Økonomi: Det koster pr. år. Kontakt: Nærmere information aftale om besøg fås hos: STU Skovbrynet, Skovbrynetvej 156,2880 Bagsværd, Gertrud Lundsteen tlf , mail:

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter-

Læs mere

Rosenkilde Ungdomsuddannelse

Rosenkilde Ungdomsuddannelse Rosenkilde Ungdomsuddannelse -et sikkert valg! STU Særlig tilrettelagt Uddannelse USB Unge med Særlige Behov Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Indholdsfortegnelse Indledning... 5

Læs mere

Indholdsplan 2014-2015

Indholdsplan 2014-2015 Indholdsplan 2014-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Generelt om Finderup Efterskole og undervisningen... 3 Værdigrundlag... 3 Elevgruppen... 3 Målet med undervisningen på Finderup

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3

1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3 Sdr. Bork Efterskoles værdier... 3 Det pædagogiske grundlag på Sdr. Bork Efterskole... 3 Specialundervisning... 4 Hverdagsliv og praksis...

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og fri fagskole: Værdigrundlag... 4 Formål... 4 Hovedsigtet

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2015 BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34. Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger. Bo & Erhverv

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34. Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger. Bo & Erhverv Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34 Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2015-16 juli 2015 Indholdsplan for linien Bo

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version Dato 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Kristian Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere