~ill~rn~rn~mmlwuj~rn. ..'v'~," \\\ll.~ o - Genoptryk 1996 OVER "BOPA"-MEDLEMMER. v', / ./., r ;rtl~n\. PERSON-FORTEGNELSE. !I'r ::..<-. {. ~ ;" <",..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ill~rn~rn~mmlwuj~rn. ..'v'~," \\\ll.~ o - Genoptryk 1996 OVER "BOPA"-MEDLEMMER. v', / ./., r ;rtl~n\. PERSON-FORTEGNELSE. !I'r ::..<-. {. ~ ;" <",.."

Transkript

1 ,.;. ::-:'; '':...:t:... i r...: 'V \ \\\ll. -,...e.j;..j,. J.,...,,'.'.,.). '/.) '- /.- ( ' i..-f, t 1./..'v', v', / r; _,'.:(,.{.A,j,. /:J J r,? J ,.'.,..,.., / t'., './ _,'),:,... // i (,<..(.l.:....; r-----'...:.---.: ,./., r ;rtln\. PERSON-FORTEGNELSE!!'r OVER BOPA-MEDLEMMER i: :_.'ijv.,i.l,;,h ' f'j, r 1_ :,t,,;,l.t.'.., ) / ::..<-. {. ; <,..,;.-t.'.,.'--, ' ;,. mm illrnrnmmlwujrn Genptryk 1996

2 222 j! ' t,j J ' l j 'li Jl i' i j j 1 f l l l. j j j l i l! l j l j j j,j J \.\ \... L / 5' ' / (U& ' 'ed,(æ4 ty tth hvfi,d,c;.. b/ M..vcrl'Aq. i ----., ,,--, ,.._ , _, _._,. '- '-'..,'

3 7. januar 1971 KæreEigil ermed det i går lånte matetiale retur. Jeg mener at der: mangler i hvert fald følgende i Bpa-frtegnelsen, sm jeg ganske bestemt mener er gdkendte Erik agnussen, 1945: Bag SØndenrarken? var ansat ];å ekspeditinen G-.lldhlm, brder tu BØrge Gyldhlm, gså svgeren: SØrensen de var blandt de ti <l> fra Shell#J1uset - det var da Bpa-flk?) E:tgil M2rch søn af en tandlæge fra Vrdingbrg, nu selv tandlæge i S4. Årtlus. -'{'JOk.(. L:-. cs 3Jt.=ndAge Nielsen, t'jpcgrai; ansat her i' huset i mange år, nu p3. Berl.Tid...arw,ns--navn?-<l< ngang-svigersøn---trl-v1nevendsen,-var--med._ :til at nine adispbm Var kinl.ærline'eldengang.,...arej..adj..g - -'1 [th:l!t - var ansat i Terpe i 19lj 6-48, brderen liggel i }findelunden. Det k1.mne tyde p3., at din liste ikke er fuldstændig, nåske kan den blive' reguleret ved henvenlse til Bengt 015sn, der vist er fmand - kun dette til rienteril'.g. Øvrigt tusind tak fr materialet, sm hjalp gdt på vej til fuld løsning af fangcswrgsjnet, men der mangler stadig en del - m3.ske kan jeg ved at snakke med Jha'.nes finde frem til yderligere pa:sner, jeg vil prpve ej Tage..

4 f- 224.,_ lia:7.:1.1<: m.dlcc:\, l)::.:.,,: (;:J.4 v) lz:v - llm-c.lrl!!i;'c:v.) :!;;:U.J. '-222 Z;Jf j rrl ,. '1-3:?. ha' l...c,c:n::l-.j;:..f.:.d,jc::'cc.:' ;;' hrvt'/j -- Jnn.j m.010c:.!; :';:;:::'-:'. :=C:-:10 l f).;t{ - ViGg!2:J,?!l.r:::G7;j235 'Z>tTbt' O'... <:< )...,.... :F (r ' -''''1''' :t 9.. ' l.j llbl'-:' S:::rcc) r::!.:..'::lbcj.j.::llj 25, G=OlC St::a..'ld. _ u..,...,... J?c-;...-n'''''' T.,, l 'C..1O i 'J q _..J /..,.J..!... :${ ';'.J :.1,-_-,,:, C..._v _w. ---'---7 OO i...,.r,,'tl!... r.;,,,,,' cr-..,,...11 W... _..._... ji _.,,-,,. 11!J, r VJMU Ø..,., Cæ.lrh:::Jcn, f.:::j::':l:::7j:52 J)/6 -l..nk!:::..':.u:;, JC:1!J JulC10 52./{?{ -Jh:.nnc:J G3..'7::::i;}:D::::c:':l.nGcn ;5 :h/ - h;/2. Jh:!ll Villy m.dc:1., (-::...Z'CSC7c;j G79 J) Vr!llC:lnb::::!:!?:::,.Glt-':1! JJd cn:'y Jccc,n.7LC!tc17cj7 E'...l C',, -'i r... c..,...,1,'\ O s.. - RO:J.ld ;:'C::.:l:.l,,:r..:J.r:n:;:tla l J?,{,( L!a:-tin (TC!::::::T:JC::.::!.:.!:'::::l:;..!!!:t 53 c/ :t ;jr::jcn?wffj.... ' ' P,..,., 1... n... j...:\..' ,,f',;z,-t,!...A'.L:!'J!-;,ttL.,..f.-(}.L-/. r:u.r Bl.c::.::;cl:::, :-::=::.::: =:.:ntl'j 7.3. jstrejju - W1-W/S r;, - Cl 2.. 'tgl zj';:' OU_.i.C.1 ':'C_:_JL.:. l#;j.\j7.,- rf;-c) (f,...,. Ejvind Jc.r:.::JC71,!;:'::.f'cJ.<1'Jcj 9 '-- t'lu1 t.:r:: i3,;c.:l.::;c:'1 r::jc=-j'1jr'. G!Ctc Fe'l,c'1''-''n,7'M#11...,...,.,, ej lj. 'Z>d... \, J.. 'Y ,w ' n,.,n... _,.. Q l'''.,..ri,-,_...ṇ (':.,1... r-; l,._.ov.ic.. l') J., O-C'l't _..J\''rJ.....OJ f/ Od ' n..,' 1'1 (j: p... i u. cj1.;... _... :;r?..?.....l..,...j. _,i-_u cc..ej _v.,,, -.:.,(;., (npg Snith) <.J;J,.t ;2ØF.2.ti'.jJ-.z,f'.6 4t..ci'J.r; - l l70 36? /J4'' /7'2. - ()/.71/69/ ',' (J l - S- /193. SVClpC Olc r::,1d Echl, r:c=::!lju:;;7ej atttr/i '/';;#/l. ncmudc h::ll' jc.1 ::8, CC:' ::.1::''':0 tnn:: :1. rr.r.jsc1'qr:.:::;;:..;: ::c!:ct. D:J c::-!=c=!:=_::... ;; 'Tea Dc.::.11.i::1:::.3r:d, j'. c:.: C!. 1:- :1.(10 r:::, G:t c:; C:::::::!'J ::'):',.. t.,, 1

5 225 f'... :.J'.,. f ' c/ C:'stcnse,Sbyhl7cj 3,Vb.'... j/ Adlpfscn, Jrgen C/O Asl!:'.ls Ee..'1sen,8.mderbr 13,l:l.ders1ev v J,nderberg, Lauri.ds, l;attergalevej 94, lv.. y Andersen, a.v.,.d;...,antn, lif; '.A..'1der3Cn,.Drge, Ke.strtcuvej 175, S (}. Sd, fl4-<. / K u Vdrffsvej 22, V y Andersen, Carl, 1e:i1desalle 19, S,,,Andersen, liakn Pedc=sen, Dparkcn 5, Vb. / An1ercn, ans Ott, Trrebrgndc 230, N t l!... '1c.::r=sc::l, ilenry Osk.r, Snedetften 11,!rV / Andersen, b, Easade 12, Nyk. F. yr Andesen,Jrgen, 0.Parizsg.de 24.2.tv. ø t i/.and.=cscn, Alf. jdcvej tv. S / Aszen, Arc Ueingal:l.rd,Vesterbrgede V Erling; Khplevcj 99,Lyngby.. Asge Pul, Frederiksbergalle 27.1.tv..Bardr, gens Tietgen, gcrf11edvej 26.1.S, ;; Bau.r, ciich, Olufsvej ø y Bautz, Carl Emil, Tr'eva.nger.. 8,Charl. r Beckit, enry, Viserslevstræde 17, Vb. f' Btimdts l1, Fl:r:rcr, Eiil';7svej40, F /Ze 'V r Benten,.Richard, St.Knscnsg C8,K ' :':..'..,,' ,.., , _._----_ ,. --_......

6 226,nlædel, Leif, Gefisgade 1, O VBrch, Carl, Kæmicrvej 2 st. 1fV 2 V Brch, Eilcl, Kc:nnervcj 2, lv r 3ral;t;:: (!.,,.'..'(:y;t';- fwå'j 2/{ lj ( 2- BreJlclt, AlfreQ, Vilhele Birdalsvej 1 ry r'/j'latj/v, /:;!,Sh,:. :'{{(.d'-::j 110, 2;- f Buc, Eigil, Vcgnæandsmarken 2 B,8..,*, :l',..tf...,_t. 'l YCristensen, elge, Vibekegade 9,0 y Christensen elr:mth, Tdr.Fasa.'1vej255 t,::3.tv. J'Christensen, enning, Sdr. Vedby Skle, ltyk. F y' Cistensen, eif, C.T.Earfedsvej 13 st. F /Christeren, zart Ott beruus, Vigerslevlle Vb. Christensen, Pcr Emil, ern'1 Tricrs Plads 6 st. V r Chriti'1Sell, EDil jgaard, Jagtvej 43(FrJgtfrretningen). y Christiansen, Pul, Nrregade 3,adsund Christffersen, Knud Aage, Rdersgade ø Clemmenzen, Jørgen, ørdusgaae 37. SV rclerjmleen, Geert, Thrsgade l,n )'i' r Clenmenscn, Jesper O.G., Tu11insgade 3.4.tv. Y'Clemmensen, Mgens, yldegaardsvej 38 A.l., Ordp y Christensen, arry, Frederikssundsvej 208 B.4., Brh. l/ C;tv...:. l:7.p-'f/rue.v... V. y Dahl, Børge, Vesterbrgade 30, v.dencher, Pul Nielsen, VamdrJ:fvej 41, Vb. JYDørge, Carl Fritz ax, Trrereade 66 B.N y Drge: b Crl c/ 1L:cr Petcren,Eirlds7cj 27, 2.th.,F. :_'.. - _--.._ ;; =.-.-.;.;..._.4.._..... ' _._._.._.. _..

7 ., ErntgCJ.urd, Karl Jhan, RO:Jldldevcj 140, Vb. t/ Fldin, Svend Richart. Aalel:istevcj 246,Ynl.:{r.r ';'$,/7;. V - - 9/t n(/'-c:/ -..,,{.;'-,, Vl ;, / P:?:,cdri1:scn, Jens Egn,Lindch8.vcn 3,Th. J/ Fuks, Trl:ilc. EsildsgClde V Fyrst, Verner Frii, Djsvej 8 st. v. / Færk, Vagn g9, ranevej 2,NV Fritbger, Osk8.r, VltersgClde 16, S / Gausting,.Arnld, Snedestrcde 3,Valby t/ Gerlufsen, y -',,- y Gertns:J., e.. 'l.ins, Bl1ddingcvej 72 A,Lyngcy >jjur;;:'i/ cl;/.n'-uc'cf/...;2. 1. <? Bernhard, KrnbrGfude 4, N Glarrild, Svend Aage; FrederiksslLdsvej ;/ Glavihd, Jhw..nes, Dsseringen 36, i lfduvhl'j iz.. - }t.:'u.7.c';z t' Gradert, Eril::, Refnæsgade 40,lT Gravesen, Kell Ey, Bykildevej 4.1. Vb. /' Gyldhl!1, Bcrge, Byhjen 13, Vnl. tk,tdvvt'/a-::>/t /7 yiaastrp, Lis, vidvrevej 279, c. y Ea..'1sen, Carl, Enghaveplads 11.2.V. v' sen, Ejind P.eran, Valtygaardsvej 4,Vb. V ansen, Gunner, Aalekistevej 219,Vnl. ti Ea.scr.,bs!!..J., lty Carlsbcrg.'ej 91.V. -._-----_ a..

8 228 / nansen, elge jrth, snv:;:=15ets Alle l,. y ansen, elder 3puu.r, :'eclstrupvej 4,O ( sen, Jrgcn, Gthersg2de171,K / nr..se:=1,jcrgen Fr. senberb, Snec.eb:-:-::ark,Padbrg / ansen, {;.udfriis-, Degnemseall 15,Brh y - \- V a.'1s en, y r nasld, ett, Peter Bangsvej 127 St.F. /as1und Peter Eil Vilh. Bjergagervej 26,r. y enriksen, b Kngshaug, Platapvej 6, V 'inke, Waage, GilbjerGsgade 4, N jarup, Jh2.n, G.Kzgevej 296 A st.th.,valby ' jelg2.ard, Kjell Orla, Frederiksvej F v lgergen, Alie, Egilsgade S j/ 1sersen, irj.lllcln, Egilsgade S / ld, Arne, Peder L kkesvej 9 st. S t2 l!:, Valcl. Bispeparlen 22, :rr., nare,?ierre, KQngensstrde 63.2., Fredericia -- uns8aard, nen..1ing,o1mbl Brugsfrening,rrdbrg,Als ej ---/.. - r OTViitz, ug, Tr1ega2.rdsvej 69,ell. / V' underup, Ber::har<it Rbert A.,Kastanie Alle 2 B, Vnl. V underup, Søren P.A.. Kasta:r>..ie Alle 2.B. Vnl. -_._-.. _-- --_ _...:;0....,_. _.:: _-... _.. '. ' _.---_...'.._._..._.._.... _....._.,..... _..._. _.....

9 --_.---_._ _._ V versen, CaT,l, 1:ldaug:J.d.e 5, S /versen, Eril;;Richardt, Regerslcv pr.edehuse ' Jc.cbsei, Eirsevej 7, Brh ;/ Jacb::en. / Jacbsezi, Cal Oe'hle'ct-,'<>'e- -p,..,.,...,.,,'da 7' '+ +' T.....J--, '-... i,e'd;,;,;-.l..j c.. ' -' t.ju....,. v_) f/. ;::P.s;t,5. J b 1-j5Jb'(,'- t;;;el,rtlcbetgs Jule 31,Sb ø / Jacc::en, Thrkild, EnGvevej l2,sv akn8en, Erik B::Jrge,Jgtvej 116 st. r Janhldt, elge E.Palle, GuldberGs Plds l8,r Jensen, Axel, N=stvedgade J/ JenS0::lBrr Skytte / Jcnncn, Carl Evald flyttet - /' Jenne:::,Chr. lst, Jencn,E6::m, RiGensgade 32, K ;/ Jensen, lger naer:lybcr6vej 4,Kastrup.Jensen, Jørgen Darner, Lgbrlej 4,Kastrup Jensen, Jørgen enrik, Taasingegade 2.2.0,vrJensen, Jgen Qvistgaard, Bgtrykkervej lv Jensen,Kjeld, V.Fælledvej 43.1.tv. V. P/jensen, Anud Børge, Vendersgade 5,K t/.gzjlf P/Jenscn,Knud Vc.ldear,Refsrsgadc 67 st. N -_.-.-.' _ _--_. --._ ,--:--- --: _ ,_ '';':.'.:;: ,_,._'.._,..

10 .._ _-_-,..., _. _::.....:.::=.:.=..::.;.:-_,- Jensen, Jensen, Syed,Dalg: Eulevard 120,P V Jensen, 3vend, Skjulhøj Alle 76, Vnl. l' 'Jensen, Svend Ove, Uvedvejen 119 B,Glstrup. ;v Jespersen, Eli, Td.PrihuvnDgQde 26,0 Jespersen, Jørgn, Ndr.Prihuvnscade 26,0 ;/Jessen, Jens,JOlUlS, athildcvej 22, E r Jhans en, Aage, Bremensgade 58, S pr JhDcn, Christian, Syrnuvej 32, S Jhsen, elge, arstalsgade Jhans en, 1rtin Vldja, Falknervænget 33, V. ;' Jørgensen, Erling, ringersgadc /'JørGensen, ans Ott, Ber.-tznvej 39, li' ;- Jørgensen, 11c';,..._--, El!1c.gade20.4. c/ Jepse:l, li t/'jørgenser:, Jørgen, rs.ensga..t:.e 3 st.0 J/ Jørgensen, K.Eørge, EO:::lbladsgade107 J.S. yr,jørgensen, Ludvig Bislefeldt, Røde Mellemvej 30,S r Jørgensen, Palle nge, Stenløsevej 27,Brh./ Y Jørgensen, Sven Aage, tiagnersvej 15 C.9. sv Kauffeldt, Jørgen, Nørregade 19,NørresQUuuy Ai.l., v_ysø LeJ. :f'svmn-,....cj 1,.LW -..._...1:'- _:af _... _. _ _.-.._-.,...--<-. _. < -=-..._:.: _:...:_-..:.': ;::.._:.: _..

11 231. t // KnucDen, Carl JrGcm, Glel1tevcj 44,117 p Krr..e:::- Ca-l, R;y-parl:cl1124, ø Kølnf, Kai, Slehlervej 2l,11V r Kste:::-,Enric, Lynghy vedcc.dc 84 A,Lyngb::r. r LJJ.rscn,J.::igil,Bjelks Alle 27,lti;(,,!feJle/f; 1/ - '..LarGcn, enni Ott Skv, Fredcriciag.de 3.1.,Aalb=G... ' L.rSCl1 Jhn Ott, rtevej 9.l.tv. Brh r Larsen, Leif Eg:=l,K.strupvej 123, S YLarsen, lalvr 1:e, Schelnn::;vej 47,Chz.rl. r L:lss(m,Fle=n.ing,Nrgcsgade 31:,S V' Lauerze, Ove, Bispeparken l6,n'!,, egene, Le, llcrregc.de 49,Odense rlenau, OscQr, rederiksstldsvcj NV r Levir..scn, enri1:, Sct.l..nr..æ Plads lb,k },vl,evinscn, Søren Alfred, Sct.læ Plads 18,K y Ludvigsen, Kai,.F, Aadalsvej F 'LUdvig8en, Orla.D.,ilerlsevcj P'Llltken, Olga Spur,'Ernst Kapersvej 25,V t/ L:Jvcl.C!., Eli 2r..s: BlegC!.x::.Gvcj ø Yi'''''''''''' b!'.! K:iT, Fr,-:,,..,... v...j : ; , ' - ' J_,;,/.1../, L..,.._. -,:_._._._...;._: :_::::._-..,;..- _.. - _, :.-: r :'_...:......

12 v r'...,':.-;;tw /' L:ai 1'T' f''y'-:-j.,... -(,, f;--d::-v uztgen, n.c.crsteqsvej 23, l../_.. (...v.:. (.1-1. r 1rG!lsen, ::::-vir.!1 Bjerg, Schnecklthvej 29, F Utensen, Per Gylling,:::,iclystvej 2,F rtcnscn,rcnnr,ravrevej 12,Vnl. llscgnard,pul, Jhan cllersvej 34 et.sv y Mlcr, Eent,Csterbr l2,anlbrg V llørck, Ott,:vidvrevej 209,Vb. r rv(,!-j-:t-;.t d-t'm? Uagbll, Er:,J3legda.r.'.svej7,fi; YNees, Preben, c/ Lindahl,rjsedsvej r Nicla.jsen, Jhn E.S.Præstefælledvej l5,aastp ;/!jielsen Bent,.l:'l:ler,Ecind..lsG2.de 3,N y nielsen, Brink; A'-lstralier..svej 1,O l. J Nielsen Gerge, Enlvevej 214 SV.-El1ebjer5vej 18 J/ Nielsen, Gerr..er Vigg,J'Zeersbree:.de 22.4l. Yliclser..,Ta.rr:l,Stefansgac.e 47.3.tv. lt c/ Frederiksen y r:-ielsen,elr:..'uth,c-udenaavej 12, Vnl. ruielsen,1ger l:øller,b;;-h.:jjen 8.2. Vnl. / liels en, ug, E'inrisg8.de tv. ir JY'Nielen, Jørn, Mjscnsgade 4,S, -_ r Kielsc:l: r:i,nrc 69 _tl.0 i/ -..- Ku-j (S-;:'/..c:''':-!.:.;., 201, c.y/? , _._. --_._ '-' '0- _..,. _..

13 233.' i 6 r llielsen,::::.tmd,3r.:lehldervej 21.1;V raels er..,k:::;;:.::raaschl.l Stck s 8'Te j 5 st. S / lielsen,ole Trlle,Gl.angevej V. V Nielsen, Sren Arne Brinch, lyhavn 29,K F lrielsen, Svend.A2.Ge,Bic Lu..!10Salle 1.4.V. 1/ ielsen, i7illy Eil,Ruttcg2.lcVCj 75,UV role13cn, Pinn,ved.gaden 84 C,LYllSby -ubekendt YOlescr. LCif,vedgaden 84 C.Lyngby r Olesen, 3arner Christian, Vendc:'::Jf2;p.de K.1 Olen, B:,sc Christi8.0.'l,Sd::,.r::L.'1vej 36, p Olsen, Crnclius,Astridsvej 8,Kastp ;. y rasen, Erik,A:::.lel:istevej 248. Vr..l. -ubekendt VPederZCZl1 Erik, Sul tvcr:syej 53,Ka.strup.,.r.:./ ned'-..._.._; -..., il..., _... -.;,_,... -:,. L _

14 234. ) 10 rcderc, R2ger, h1eb Par Alle )/Pedcrscn, Kjeld elcipr, RaaandsGadc 84, l' r p e..l. e:::-scn, b,.ere -;, d'k e:::-l ssur..l:.svj ' e' '_0'_. 4.-::h. _ L' l:rv' /' Petersel:,Jesper Juul,l;yste:dvej 26, \t. -ubekendt /' Petcrsen,J:.'sen; Guldbcrgsgadc 59,lT YPcterscn,:irsten 1l.K!'J.use, Vdrffs TvrGade 2,F.-ubekendt-,rPeterscn,urt, jertensfrydgade 7,K Peter8cn, Ott, øster Statinnvej 9,Skdsbrg F Petersen Pul,LerGrcvsvej 25.1.tv.,S r Petersen,Ssnd,jerten=frydgade 7,K y Petersen, Vieg KjGJrulf,Finsensvej 51.4.Vnl. ;/l'etteren,eigil,cresundsvej S / Petersen, Brge Seier,Strclsvcj , l...._.,t7'sn:l:trp, Eri!: 8ylvcst, Sa:::gad.6.4. V h :- -: _.:-_ -.:....?6., S r:;, '7--..»,. D -/ Zct6- Y6/ ,

15 235.'-t,_., y Svendsen, Gerharc, Larengvej l, S y Svendsen,Knud, L2.uggaards Alle 65, Sb. r Srensen, Erik, Backersvej 97,S Sørensen, Frank, c/ ns.larsen,eygaards llc 63,ilell.... /Sørensen.,nglf, Eellebæksade 25,11 t/' Sørensen,Y-2.i, r.talie Zcl.Llesyej 3, V r Sørensen, Jørgen Kaj, Backersyej 2.3. S YS.';:' L... Tid ' øren:>cl, uvend Aage, ange utre.ndvcj 2,r_a ers.:..e-, p.t.trrevldgade 62,K r Søren:;l,Svend Ac.ge Chr.Tubrgvej 265, NY v Sørensen, Villy, ;)klehlcervcj 2l,:rv Thnsen, Søren, Syendeldden 9,etterslY...Thrnne, Eigil, Guldbrgvej 21,F..rVennits, urvey 17erner,Gdservej ll,1ryk. F y Ve.r:'-its,#Pu.l;ere=,-Gdse!'7cj J.l,Kk.F. ;/ J/Y-u.,f,-z--/.;.,;.-,.,_ 1lC ::;T. V )r c 2,,.,... t/vindiug, Pul Pleing,Vester Bulevard 23,V Vss, Osvalc.,Klcr1:cGade 2, St.A:'l::gade ll,k tf:illadsen, :ay b,lystrupsvej 12,Brh v/aar0e,birger,jesl;(ej 4.2.thCharl._._-...,...' _..- _. --._ _.._ _.._---_ _......,, f.r-.:.''... _;_.'

16 . Jense, Vldc, Rdsc6ade ansen, Frddy Bliche, ltrdbanegc..de 20. :5'. 59,,.., - -''ll.lu;r_. r: rr - t _._.....:...:: _..,'_' 1:-. '00' _ _----.-, # '\. -_... _ _-_..._._ _.. _ _'.- ---, _0.. :..

17 C\.-f.-f C\ C\ e Ī.-f l'c'\. r:;j...,,',.p.,.;,'1';,;!j: M O ::r: :.i' O tld :3 ::z::.p r s:::., G Ø '.... ' il '.' D ().' i- N.-/.-4 ri - \ s:l li>.q re :::$ S O) al p::: O 0.0 li>!:..j t. O l\l a. q O) ',-4 < re t j O

18 C'J 238 L!'\ N O r:;). N O t<\ <t:. r-l L!'\ N U en :n l:'- V) N N Q OJ O Q Q) Q) (f) r Q r q tu M t\' D..Q t\' -;> O Q) -;> Q) S.p 'd r-l ) +> r-l.r-;) t\' :> ::r:: tf) lx1 +> Q) r r-l al t). +> :>.r-;) Q P i::4 (f) /Xl <).,-4 'O M. < Q t\' +> ) Cl) ed Cl) ::r:: (f) 'd.. -as 'O r O F J j j.. t<\ '. N.1 0\ 1 (l) <t O r-l N N s::l 0\ O t> re (f) 0\ r-l N.<t- O 'O... Q 4) --.d al (f) O :j t\' Q) ) ' ) :1 J2 +> Q() C> Pl {$l Q +> ). ; :> C>. Cl) +> Q r-l..,-4 al ) (f) (f) ::c: as r Q æ Q C æ tl 'ri r-l.r-;) P. r v Q ) r (f) bo al i::4 bo ri Ai :>

19 1 0'\,...;. 0'\ t Ī 239 r 1.0 N,...; (\J,...;,...;,...; 0'\ n t<\,...;..!:l l1. 4:. 'M æ '::t s:: l3il (l) a as r P:: r af. ::;j a > El.> ai,...; r d,...; <Xl.p,...; al l1. as 'M l1..p 'M > () s:: Cl1 'M > () P4 bo r.p () r s:: ::s +' r > Cl1 r-f ';) 3 ::='l.:.,...; (\J t<\,...;,...; s:: (l) r r ::;j () r,...; ::;j.p t> e q..q

20 .-i 240 -q. C\J tsl C\J (S,..., r-l 0:0.J r-l r-l -.::T 0'\ s:: '-;) r s:: V :> f/) r-l «> d> E- V..q O '.-1 r-l..c: O tj. >< O,.1... r-l C\J O r-l.p 'ls..!:l '.-1 V P:l.p as - V S r-l r-l 11 il.,j l r t> QD ai S fx) r-l ai bo l.. '.-1 r-l \.O C\J Q) r s:: Q) V a.l :> s:: Q) r-l lsl r ai.. i! j '.-1 tu, s::, ::::t '.- N,,.p r-l..!:l. ' ; C\J r al :! a.l :al Q) -;),. C\J r-l,0'\ C\J s:: Q) 02 r- '.- V Z Q) s r- LC\ Q), S r-l C\J, l:>. s:: Q.l Q.l 't';) el r::cl UJ «> C\J ' s:: a.l :'- ed åd Q) LC\ r-l lsl :::.- '=l - : :i;'. ','., ti,:.,,,. '. l?ri.

21 '01' 241 N N i.!'\ O r-l t r-l -::- C\J O r-l r-l rc'\ / C\! r-l N 2- CO C\! J tn r-l r-l Q r-l 1: G> ti rj) C\! <) s:::: '1 D s:::: r, \..t> s::l t-;) t> s::l : r D Q C!) 0 f D Cf.l, S b.o b.o r lsl s:::: s:::: D... O ':> 1:\0 r-l D Q) Q D r-l b.o 0 æ b.o r r-l tll -;) r-l q al r-l rj)... lsl -;) S q, Q) ::-, Cf. s:: r 1-1..xl q O..xl < P r-f.....cl l l as t-;) , \O C\! -.;t 1.0 Q O) Cf. t C\! t- r l q D <:tt-<.q.p C\! Cf V 1-1 s::::,..cl O D S r.:xl as... l....p ri:1 tb r-l s:::: r s:::: l Q D i b.o 'O l æ rj) 1-1 :;j 1-1 r-l Q) r 0.p l!l4 q l r.1-;) r x: r, > r..cl,. r as O s::l t> Q) -;) y., t- (\J i1...,.., 'J,

22 i 3 242!< C\J r-f r-f \:l V (j'\ C\J C\ tjj 0\ l:- a s::: r-f..j li> m \D!< () s::: : c' 0\ s::: r-f li> s::: m (1) G.) s::: m Q) s:: 'O Q) C> B'= -:> +:',. r-f QD ::3 Cl'! ::cl lsl :>.. 'fl P; rx:l d u Q) l:q,. QD Cl'! s::: li> en 'd +:' C> r-f C> QD.. Pi r-l ::cl ;.

23 h... r-f (\J r-f (\J l.!'\ \O 1- l'c\ (\J (\J /,,).q. ex:> l'c\,- r-f...-f r-f 243 l.!'\ l.!'\ JJ C\J s:: J:J Q) to s:: s:: d> El t>.-1 D V.-1 r-f <1).q ;:j El O r-f CO,..., Cf:l O ):.j P=: p, æ... > Q) r-f Cl bo m s:: d> r-f ):.j s::.-1 _'1 ;;L1 lsl...-f d>..!:cl 'U) -1 D ):.j æ c q lsl r-f =a s:: ):.j s::,w!w Pl D k ed Q) 0.al. C\ r: Ī 0\ \.O r-f C\ l.!'\ r-f C\J s:: r-f G) r:- r-f r-f D r-f r-f.-1 ) s:: Q) 0\ r-f.jzj bo..!:cl to r s: '.-1 ):.j 'M Z ) r-f r ):.j s: D < bo s:: ):.j s:: (::] Cl r-f 0 to c: c. s:.q ):.j ed ):.j d> Cl :r:: Q)..!:cl, 'O.p..!:cl lsl QD t-:l.-1,.. r-f..!:cl.,!=q..!:cl... ed r%.l,.j.-4 to '.-1 Z ::r::. ' '.',Jf - ' :

24 - ;..,,)1 - t<'\ Jjl. CO,,j /' '! r. : i!l! ',J , j,j /' l,!1 r, t : 244 \t. 0\. fl. J: \\ t lo,, i., r. å r', l, f h ;, f f f l l C) S S ') i }. t4 '.. : l' ;.- ''-''''' : '. :r. :- -t- f 'J/ ;.. ' --.,,..,,. -:_i''''''-' ; 1;... -:. '\..{ l J 11'p \. -,:... ;,.;;.r-:-',_ '. /.

25 . (j- O 2 ::> t \, --J 'ti. \) ' ' N S '() + '... N... N f', :<,.; : l;) ') t'.. 'i '..l;3 l '!! l '.., i' ' \' i ' f,.., S,..,. O \a... S 1 ' S....;: '

26 i -J Ṡ., l,.t.' O ' : '. 2.r.) :) \l c:q..., '\j 'i tl s l.\).\i..., 'i t:, ' '.f ' :.T,.,,.' l\ ' i s '1..\, cj. \l 'l '\i.! C) i 0(\1... '...

27 - 247 S! \ t 11 ri +l r l\ -.a O :J -=> r -J X ' 1 N i l! ri r./ '/ li.'.. tt S - Cl. \,.\& t f>( ;:; S.r: ( i '... l:. ;::. S {.'.J- tf.:>. '. J.;-

28 ' N 248 '''- : { r\ () O.. '\a l.i.l. 'l i r; 't t, fi ' \l, r s -l..!,,= l'.. -.J f' '-) f! l' li : r s [ ' \, i --l',,.1 : -... s s t, ft......t:: 'S '' 'i,.....,,.,'..

29 l'a s +l. N!'. { 'es fil a. N 'f. ti Q\ 'i l.'.

30 :r-. 250, '--, O :2 -:) -.!.'!J., l.(i. '\l.- /Vi 'Y') l,., 'ti q) l Cl 1'\ ';j.., S S... r. 01\1 '\. h. ':t., ::..> '.. ' l,,....',. t,.. '.

31 \ S 2,. r\, O S -J '.1.-'... f' J::... x \) 't 11,, ':' l;). 'O) q t'.., \j, '<. Q\ ' \l \S l' c\ \j '1'J li S 'i ' '..:'.-.:.- _,,r..l.

32 'l3 ''-...::) ---,. '>.' Q :7 ::> - S -J.. '. :: t. ' \)., ftt:\:'j -) 'i-.. fil,; ;,, 'll f6 r l, \) tt i. i ';, :.,: 'l'.''1..r l:. ',,' ',L,,;;:* t',;:;,:::!.::'}:;;'-tt

33 ., (1--. l- l W.(:::1 N ::..., Q\ 'l.i t,/j S.... S, i... '. 'S.,... 'j..'0, r 'i;. ':''i- ':'. ':1':,i,. J.. ',.. '. i : i i: (:. '. r i,1. t, + '. t,...',,' ). i

34 . ; 254 'l, \e r,,,- l c!,. S!.lLJ S '<i..... w '-'i ' {. (:J. (, i l!! \) ' 4 r$ 1'\ ' S S '\.a...,..... \!'t (.....!.,!,_,;l._o.'

35 4 - Q l;,). e- 255, 'q J S lo '1 Qj. '() h C::! \l 111 ' ' i '\.i.,.. ' i i l:. t \;j :, f-g 'j 'i L S?r '..,.. l \ i V t::. llj....'\1 l:l....,.. 'C1 et.. '..t., \l i... ' ' i' i i l! l! t L,,' 4 tjt!1:'.8. Æ!. - -l JfbtZ. h7lch.

36 N 256 X \1 d, \a )..,j, S \ lit :r- > W...., \l 'l.... \) lt q)., \) ' ) 1 l,;.,.,. -. s... ' \l ' ','. t, 't' -..'.. <. \l s::.., ',,.

37 N 257!'! r:::l ) «(l S l \ / i (J,. t't l: <N LU,(). j 'i, '. l.!(;jf ; ':'):' ';,.,. ';'-....,.} '1',.,i.,,:f',r., f',::>,_';t. ;.1 ;'l,..rl..-

38 258 l! i l,. r r r!,,t,(\.'. - r: i, \'1... in '.. r: 01\1...,.. -:::..., '.::t r f: li U,,t9/Ze' /. &hn.. /,. /. M2.t'k4l'h12 t6,!/al!....

39 evt' 0J t/t, rn '2 s, <t :r s:: i:., 259 lsl' l' r-f t- C\ ' r-f t- s:: m. f al s:: t) El m,.!>:l OD 51 Q.) tf.) n :> P=l rtj t) OD ::l t) s::: Ql) n n G.i r-l r < r d... -n Cl:! 1;1 :::c: t> al r-l j:i1 s::: -r ::.:l. :::c: f:.l t:r1 :S P-t e: (),. O Q;l C\.!'\.. C\ C\ P-t P-t t- C\ C\J r-l s:: t) r) s:: s:: t) (]) t-;> m s:: rtj.q al :::c: al n al ; QD,.!>:l ::l t) C) ::l r l' t> a. t:r1 rll l s::: QD () r-l ::l. t> QD r r.0 rtj tr::: n rtj :>- i+< P-t e: r al Ej t. l>.l lf.l (]) 1:1 i s::: < s:: as t>.;, L :::c: C\.1 U\ U\! - t

40 260, _. 'r C\ <::t- s:: tl r(j '1j i ''''; )... G:> li O)...),.!a:: ''''; M r-i O Cl) r-i r-i as P-! M t>,.!a:: r M ''''; r as.., ;, C\ C\ r- ' C\ s::l Cl) r s::l t) M 19..., M ) i r- r- 19 Cl)!:lO M 19 j:q tl q M 19 j:q ::a r;l.f,-, 't't r- O, r- 1:- s::l V ø M tl æ ø p... r- P ' ) r- ', r.,

41 Ul, ' 261.,..' - > '1?!.D.../l -.J,-l. \., \ j ':a. +. ::l '\ <ti <ti. <i ' \li. ' i. <) ':'...

42 , \. rj M l j ' 1,, l.ci:l 262. V UJ t, ' 11 C i.j. t.. 'i., j: 'Cl f ' l ti \j l': * 'l ' 'l \l r,..,l }'.. t).,' :;. '.. 'l l \, f: \.:,, '. '.l;' \l ' ' 'J f' '1:. (;: '\l 1; 'l. :' l,'.,.. l,., :. :t: ';'., '::. :', ' J;'Zjen..t,yÆ. 4au7 j/{y/!. 9 // -ld!. i f.....,',''.;-,... tt

43 C'J, r; a \ j q 263 l l -. \) <!: z..! j f.'.*'00\. '5 \ ft i.\1 't,'-')!.;:: ' ;,1 \) \l '-,) '\J. )i ),. i '0 tf\.....:... v_ 'k S til \1.. 'C: ), F,... il.....l 'l,;j l l. /ll ',.'..,,, i,-....;-, '/.', :. ' ',;... J.. '::,J., c.. 'l,,.' '-,..

44 '' (, C'V. r\.5 \) l '!,l +l '\i ', ' 't 1 J. i :,.'. 'e \l..'.. ;;1. h:' n - 84C C-..te '.l. 9 A!6- #4Sk.e;'L

45 ).. f - N l..u 'l.-j..j \S i <[ Q-- '-.). <:.1l :':l... i lt l:q '.,. ' Q\ : r, - \ti V 't'. :' :\;. '1 t j; ; t t i.; r t } l',. fl d t '\.1,,, i l, l j.,.. ', :. :n::j*v.,.' : :.cf;!,>.,:';t::,.. l!> 'ii ',;,.1,

46 , S. \l! i, ' '\1 lt\ C\ CO.., CO E:/ Q) O) s::: t> O) M. lt-!..s:::.._.(,) s::: Q).. t> lt-!,af r-f r-f ; ---- r,.1.:, lt\ 00::1-1 \l). \l ' t: \ M. l:q S '), j r-f lt-! as O) (,).r-f s::::.r-f..!l4 O) r t> as :l t> O) :;j,'..s:::,., r-! r-! tv () et:! as as Oi D D ' lt-! s:::: t> ::z:: 4i..::,,. j, t;1./'j,{.! <.,.j,. '. :.l. -' ',., ',. ';' :',,,. _, ,. -

47 (VJ ' l j 267 q l '.le- t> 10,;-r. C\) C,' rd t:l l.!\..., q. S S..s::l lo 1.0 C\J,., QD llj.. t>. q. 1%1 f../ l'::s:l.q-,. \ as c-..- C\J.!:4C\J..- q t> f../o Q) rn f:clr-i rn.e. r-i'\.o Q) r-i '\ r r-i Q).s::l 0-t S i.,. Cl) \l. 'l t l t:: t-:l t> 'M r-i.s::l Q) t\1 '.:t rn f../,,' A cl s:l Q) tl QD tg..- O... ' C\J l'c\, C\J C\J C\J. <ls --- '., r-i.1-.-l ' : '-O C\J '\t C\J C\J rd J: r c: al >!' (J). r-i > t al M i - 1 l> l Q) O c: r.1.!:4 OM 10.. c: cl >..... ;at t. -, ' tg, 'j' : f.'i1 i c: D f! td \ \l ' >l (J) \l.. al...:l :1, i t.i \1 \1. >l c:.. '\\ t> f../.'\1 ' >l f../ \l lsl : S ti t-:l l. is P... al t> 'M rn r-f (J)! ri a1 OM - :> ' t '. ;' (. i1.. '! tf '.,>. :.,..(.l;., '1(;,... -.' -_,l:, -,;.:. :.;.1. '; _'1 ;.,.rr':. -,.l:..,. 'f i' '.',' : ;;ti::':;..:::.;tj:':f.'../!.:';.',:i,::'::'l'i..':,lr.

48 UJ l!'\ (\ 8 l r-i O r-i S CO ' ls1 tl...:\1 r.. l>.. r t> tr.:l Pl '' 268 t> '1'';1 til) t>l!'\ >-.:r t;-l t> 'dt<'\ D l:ld\.o r-i... :> 'd U'\ -.:r 'd t> te' > -.:r c C\l \.O r-i t> U'\ q! '1'';1 -.:r t> E-l r-l :> Q) 'O El, s:: D El t> l:ld Cl$ r t> s:: Q 'd lll l1j :> t> -;) 83 > :> 'O '1'';1 t> al t> >.. b: 83 l1j t> A -;) <d '1'';1 :'f : as r-l as fkl ;\ :.:!\:: ;1,,.' r ;:.r:' t.. _.. f...,; 0,-.,, - ';1,}W.r i. : Jt_.. 'e.' 'i: :}:.'.., ',:.'t'>-,-.- <. ;'J.,. '.;',) '.' 'l,' '., ',.j ' ''. '::..... i. 'l'.,..,;( <..,t' tf,: 'l.. -\--... :,::, j.f'::'...\. ';:. l h:-'-;;;,_,., ' ' ', '., ' t,',...::,'.,.,:i,.i,', l,;t}.:\ht r,r:.'.-, :f:'. ','\,.' ':',,. '',.,',,,..;,,:.T.:,,'. :..:.',',' n ii%i;'...,'.,.,u,,..,.;j<', _,..-:>..k'l. _... :tle:l!.,;\l '''''''V' ' ','.,' ',':', : J'\f. j:-., 't,',.' _.A ; :1;;'.b: ::.'-'L:t, l..;..>.:,).';':.

49 1 269 ''''.q. 6 lsl lt' M r-l 1S O r-l Y r-l r-l m V') (\J Pi '2 y t) m P-t r-l Q) D f- 'n,.. '.2; t) < as as,..,.. < t l> CS t en,..,..,..,.. Q) 51 P.j:) t f s:: E-l as,....s:: j:q i i.' *. v (\J l:-.:lt tg l,,,. ' f..r. l CO M :'.. M 4.',.,' -.,. :a Pi '. i f J: ; i:-l.: :--''''... ;i.::.,. ',-r l...,. l-; '.;..'..1--.;..',,' ',!. 3-, ',' :... '.:!{,,:;: ' ',,' {. J,-..;..:'t.,. '. :1

50 s- ọ,.... s::: \- J) Q G),!lj D :e s:: a$ <. -J (.::1 ct-l as c:j. d O s:: as ) l!- D d Y-!:U) 'M «> l>. 'd, al O 'M ct-l M O as s:: 't'f S..p 'M ', J l :) Ufl\... 't'f ::a f) Pi. 10,r';t C) M C\, CO af Lt'\ M C\ s::: 'M D Q) D q. al!:u) O S -;) '.- «> «> l> as cg.r; 'd... s:: C) l> «> Cl) bol) a$bo ' (',) A) ed l> 1:4 en 270.., +';.,'..!.,..... ',...::.....' : ',:'... ' l, r 4),. D '1';1 Pt O C) O C\J... +:», as C\l :» tc'\ C\J C) Si 'd S Q +:» a.:l til tv t::: l> as ) -<. æ M > CfJ 't'f Q) 1\ bo. 't'f... Cl tv ) ed bo.bt: S al G>...p> C) Mu.:l..Cl -< ) -.., E-! A '..- +:» l ' ti '::,. l'< l 1, 1, :: i' i, '., ;1';. j:.!...,'1:., : : :r. -...;:.,' l i i N l' ll. lo) ''l ;{, <:t.:.. 'J l S,.. t, S 'ij (.'. r '-., ' '..

51 Wt ;j\ (1 ''-.,. 271 : ':: 1 c:i <:> \.L. 0'1 '... 't' \... Cl..'::L, 'C. ( l'l.. $ '\i S :--..,,,' :-- -:. ','.....'..,, -,'. v- f,: '.>;:.' ;,:W); ;':10;: E;' it'l',...;.:. -...;.P.,. ltl ' ;., '(.1 r: /r;;.-, t', t, -,- '() { ' tjt ',.., ).'-'';i-.,.)!: r:' c. -...

52 ('J l'f\ l '1 }- UJ i.l ) :\i r D.. '. J --, ',),r- ';') l. ltl -a. S - 'i., 't.,), i> J :' - - Y),.! \l { i, 'l S., l.t b \l -' s. ;1' \:S ii..., ' l -:, t 'f'.. N ' f: l' :, t.> '01!b,_:,i

53 273 'Q 1 1 l,) \\ \O) t.,.l ',,,, r;,, '.',.-',', '. l ''''r... r. i..' :11, r,.,,' ( '..u't:... ',..,

54 274 \)l... fl fl 1'\, 1-, l.1j ijj '2 S <r LL. 2,. LJ} i i' ::>.-.J -a '. s ti i..?: ' \.O C\. \.O '.l', C\, t. '. 1 ;

55 v,. 275 'M '..', ::,:;,- t:l D r \- r-f LU r lt'\ 1..0 (li.q- C\J!JJ J tr\.:..-,,. J t(\ '..l --r «>,:- C\J!Xl c::: C\J t- 'M l!\ O --r J a:l r J e> t),. s:::.p C> C> Cl) p r.p f: C> r t> al r:4 'M t-:> r-l.p 'd 'M Cl) s::: C> 'M Cl) r:i:1.p > r D C>,. r-f O < Q) (Xl, = , i '.

56 S ,.,,., ' ;,..,,CS,s;:f.}.,..(,'O (\,!lll l!il (Q \5;4 Ln al r-l =a e> r-l rø :r r-l (\ (\ - )..D0 r-l ;', ' C\ O. rt\ (\..... (\. li>..-...r t> Cl),., s:t s:: «> t>.,..( to Cl) uj$ e>,., d l s:: C1.l,.,. tsl t> e> «>!Xl +=' > :A,., ti)..q Cl) O Cl) O to ;:;t r-l r-l r-l, O.,..( r-l O.. -- r-l +=' Q) ::.å :=J s;:f li< v O t> +=' < P-f +=' l:\o D e> l:\o,., '1':1 as tsl l> l-;).,..(,.,,,-f t>! '. O 1-1,.. : ::cl li) al. r-f l> 'M rt.:l! M r l> S f%l l,: l l '.. li) t> C1.l P-f '\l..a..:a f: l ' r-l. P. -.::{. (\ C>..' O ' 't:1 r-l 'M +=' r-f ' s:: as,., t> t> Cl) s:: l (\ l> li) Cl).,,) Cl) 'O d +=' ::! S t> r-l Cl) C1.l.,..( f-y t> +=' l:\o Cl)..-f t:el Ql),l-l t> CS t ' 1 +=, E- k JJ!.+ ';,., '. ; «?- 'l;, :. l... ;:,...,.' \ 'l ;h..., O'' r ;i:: t,t t- 1 i'b> '... ',,,..'f...' f-:.1:,, jr. }.l r:tl:>{t, '! '. '''; l)' e> +=',( tul. A ( '3. M,. P '. t> 'l ::i m t::r:;,.,j!..q t>.; as a s:: () r-f C1.l r-l to +=' al '\ J..l M A O 1-1 \S (j) O,., l> 'ri... t>,!lll. Q) Cl).., :-;<,:-.' r' ''', :i> ', r'!

57 ,,'r ';'....'...'''''.K :',,,:..:.j',,' i J i j,ii 1,.. >:>}.' -.,,:'::... r... '.f.., : n,, ).',t,.... i;,1,._ '. ; :..;.\i: ''_.\....,.t;:;:.. ::. :.; ' : \!-.. ;..,!,..'.'l;+,;.. _.:..\ -,,t,.,';,1 l'.., {, i.l,:.-, :..;J

58 T.,Q... J,., J,., l-.!) as \j s::: '1:1 - '.-1 & r:;;d. ' l1j ' l.!'\ Wn 't' r... C\J..-- :æ:l t> '>' 't1 - r-l...r r-i.../)\.0,..-- C\ O l::tl. t<\ C\..., s:::.. C\, Q) q G> r lj1) s::: Cl s::: 11) Q) r '.. '.-1 p l> -O -l r r s::: r &.,-l t> Cl l> i%l p l> tf.) Q) Q) r O..-- r-i..-- O.-1 r-l O S , Q)..., s::: >< ti O t>..., < Pl.p!:D D t>!:d 'r-:l QO, as & 11) :> t;) p:; 8 -,-l r-l t> O ;:q.. Cl r..-- l> -M ej) -.- r l> el rzl O C\ t>!:d 'M J.., r> i.-t Pl O C\, r-i r-l, n ' s::: () r l:q t>!:lo.,..., () l> en r-l... p p : P...c: C) r Q) r-i.p p r 'r-:l t> ao Q) r Cl QO..-- fl>.;:q l> () r-i.p '.-1 f=l t> A.,.,;

59 l -4 :::s- ti) J.., 279, 1ft.. \l.. S l t 1 f!'. ';;. :-... g '.. l't c7 S l S.,.' 3. { \' 2\l:(), t S s 'l..l S., w'. h \J &t r.,. l' l. l.! ',.., ': i 'i,,d', '..;.. '. \:, f. { 1 'i r9 '. 4...,...1-.,. :»;'.. :j J'+ t r,.,.4.. ;.... :;..;.:,. '., f;'., if {',. :l<t: '\,'.l ',, r r: t,,t...j.... :. 1.:!-.:../...'..::r.t '.1...\ '

60 280 \A). li),... S '1 N. '() ';u l N {:..., i'.. N... ' i..\1

61 S \8 '\'1 <:) t \l '-) 1M '. '\ 281 'j,. S...,.... 4) '') ' N \) t: >N ti '\j \\ '.. '1 +l 'ij 'l..,). N g ;'..-. L-. -

62 11 J. l'., \ ;J '\; '\ 1 J <!l, l l '!!} '',j +.l -l C'. i :1 N \J.. l. J tv l\, +l. X '.. '\ N

63 283 t ( '-l, l.\1 \J., ' :J l ;t C> V.., ' < '!! S ' <l { >ll ] l, 1 ''7. i f ),} J S. l 1,'),.,. PaL/tr..006/ t{h«./. j' '-l.2.5jf/b'sh?l!!d

64 . q,:, , '-9. 'l '() 11:1 t '\l l l '$ {!. ; ' ).... 'i '\l,lll.. \J <J (: r t 'i

65 \). J h'd6e2r. //en,, Pl!1:/L.-ft4n. J'. 9./6' a.sknat6.

66 286 ;' '\. ' ', ') i:: '\J +: Q ), -l 'l4 'V :?. 'l,. ;'- & ; r : <,r'., :., \1,.. : ''J, {-,.'. -j c: \i l... '\J... v.. ' '... r -'.', J...',,:}

67 1.y... (l'..l; ','f,..,,,:'.! ;,r,,. ;. :t ', ' t \l, \l i \. \J.... ;\ l:'i,.. '-,-t' :,.\ 'l_ ---- j, ) l\ \l '\l.1 l't ' -rl't.(.,'o

68 .....)... <':' i,,-,,..,:. 288 ') t' i.,., \: 0\ f>.( \.) \J rt [.,;... : ' l!,,:\(.t.. :-... J /' ':' ;'t i. ' '>l 1-,s ';l /\ 'il ;'. S \1, , -,

69 289 ;/rd-tjf- ama' - tøv-d <tf ui S'a..-r lit!;æ,f/wv1.. f JJ;'M/fÆ gf:. kvz:etrr h1 r'

70 l l,1j i, e t1 i,./ 1 \,... 1 r.: 1,., l :f.. l F,., l J t!.j { G. 1 '1.. 't f..... J. ;; -! f :f: f 4-. i=,_;. 1: _..;,. t;?,,.:.: i -r.:' 10;- '.*',',J f- f,.,'} <' p'-;;. ';i't -':'1-.,

71 291 t J. l l i \.... ' f... f t

72 \l 1 292

73 (3 \ '\. :.,N > J..,. \ \.' -- ' l --.- C) 293 (lj O') ''''' s... (lj > V') M' :;t' m: r- J l -:,'.. ;:, =s' S-l.' (l) :. '. N :;j'l m: r- l s... ClJ'.' E' Q}l u l ClJ Cl d:: 0.: O' cal LO O') ClJ V - Q} (l).,... r- r-.,... ClJ (l) E to S- ClJ ClJ e S- s:: (J) S- ClJ, V..c: r- S- ClJ.:>!. ClJ.:>!..-1..) :::l \j- W ' 4-' V') Q) Q) V O').,... > r-.g n::i '+-... E..., l/1 l/1..., r- r- m -..).,.... l/1..c: to s- tf- S- m :::l s-.., N

74 G \ 294 f CJ s..jj S- ClJ- Vl(l; - r- c,...- 'r- E 4- rn Sc.. + OJ O..c,...- O S0- lii S- tr (lj ClJ - c ClJ,-tf O) O) ft r- =!/ r-;) >, 'r- S- ClJ V,...- (1) _,<: 12 S- Vl l ClJ ClJm t::.. Ol Vl m S- (]) - S-'r- Cl ::s 0-1-' s-..s- s-., e::( ClJ S-.. Ol (]) m r- 1+..t::ClJ t 11 J -- t:: ': _ V O) ::c 'r- <Ll'r- (/)... +' s- r- s:: V (J)S-... L;: (J).- llj (J) c (]J Ol (V) ::s r- S. t:: ClJ<:j- E S-O>EO'l E (J) c m E r- 1f s- - cm (]) S::+JCJ+Js:: <:::...,...- ::s (lj..-vlq.l. s- 4- (]) C..-- S0- xi w 'k r- V >... cq.j -r- :. 1 :J:: c S- ::; E r-.', m ::c s:: - S- E -: E tf, O) cn s- (])4-+J Vl s::...t ClJ L-J c V rcl Q) S- r- Q) VS- ClJ+J ::s..j Q) S-. > (!) s- -, m.r-... c.. >r-st Q) Q)..04- s- r- Ol m Q) (]) Q) (\J r-- er- er- 01..Cl S- S- -O CO V,.- O -O Q) Q) s::...- r ) m tr LO S-ClJ E ws- + S-c V (ljs-..-0 s- e') r-li- es'- (]) d- OJ. S-V > en (.'r r- D... > s:: O) x til r- <lj s-.0 s- C Cj.. ClJ ClJ+, N...Vl l- r--. (]) s- V) E..ClJ t-< s-. ::sser.: u D Cl V s-:: et. ::c...-. Ole::( m l!- c...j O- CO';:::- ) + Q) LO,...- c $...- } l -O c lf- (]J c E s:: -O ClJ V) C c - (J) m (]J s:: 'r- r- V cu s-.....c lf- V) > s- 4''.-,0<+-. ClJ r Q). +J ''- lf (]J +' R:l +.> V s.... ClJ >, ClJ r- -O : r- O) e') s... c ::c ::s.'.. +J... V) <::: <J +J 0'\ > r- lf- s- Q) s:: 'r') lfm <J E r 'r- +J +J - +J OJ s:: (V) - > c r <:::, V en OJ s... r-. +' Q) s... S- r '$. s... - 'r') r E... c r :> ce O'l ::s E l!- r- e --z> s:: r Q)... V > r- Q) OJ - Cl /.-;::7. s... s... ::s -O Q) ClJ Q) e::( Cl- +' +l s- O r V V ClJ = Q) Q) - E V s... s... 'r- O ::r.: s... s- r- Ul ;:c r r en c )( r- N e') <:::

75 295 (V) l Ol l, r- l r 1-. tf) l :::J l ø l => <to: l :.,.... s:: l :;:'1 : l l '. 0.: l al '.. (J s.. (J s:: <!J en (J Ol.,... s.. tf) t-... r-.,... s:: (J.- N

76 @.'... ) ' 1, }, ' :,,'_. <'1 296 m-m ø.,.., ø. s.. r ø.> -... V) +> f:l s... i/ N +> ø ø. s.. - ø, u r- tj-. T' t :c tj- r + ø s.. ø E ø \ t s.. ø E E N ø...) ø - ø O) <..\ s.. r ø, - ø +> S- - r- ø tj- ''-' E ø -:- c. ( ''J.c s.. r s- V). ø N - s- ' - m r... +> ø r-. r :: s.. :::> r-, ø s.. f..l - s- f..l,...,. ø, ø ø ø -, tj- - E - s::, + +> (!) tu ø s.. s::.c r- - m r ø f..l. r- E s.. ''- ffi ø E ø.,.., ø r- ti).c s.. tj- ø - V) ''- +> r0- V) O) r tjs:: $.c.;..,. lt QJ s- f..l -- Ol l:: '. ø Ol QJ ::::s - s:: tj- - ::::s s:: r.,.., M..,. s.. ø E s- QJ r s- ø en. QJ '. s... r- - ø - r E ;;t- s:: s.. ::::s s.. e r r ø s... tjø QJ E r- Ol r 'O... s.. E tj- ''- r- E QJ' f..l '<lj ''- ø r- = s.. -O > 4- f..l s- r ::::s s.. O + li) QJ e - ø R - s- - s:: r- ø s:: ''- ::::s l r- ø +> O) S- i QJ. ø D ''-. +> e u s- s- s:: s- E ''- QJ ø ø tj- - ''- +> tj- 0- s- f..l V) - O ::J ø ø s.. > r ti) S- O) O ø m tjø QJ s-.. tu s.... +> V) ø ø -O li) V) +> ce... e ''-.c D -O 4- r -O O) S- ::J.. ;-- S- tsl «s C Ol CO... r V) V) O...,... Cl.-::. O <:... - i CO. O r0- ø r- N M Ll) > O)

77 ... i 297 s- B OJ D s::., S-,..- >. <lj lsl - t!- D r - r-' i c(.. O- V D a <lj..c c.a Vl 01 r- ::3 lsl (jj <lj.c c.a.:>tf. - r-.,..., r- l:: N D <lj D....c r..c. O-., \ } t: r- U1 - r ::3 r- + S- V), f <, <lj S- - <lj > s::: 'r- <lj' r s::: 'r- Vl s:: s::, <lj <lj E ':l S- <lj Vl <lj t:n j <lj Ol - f!:l r-, <lj 1 (V).:>tf. Vl.:>tf. Vl s- lsl <lj en <lj... r s- r- r- r- s- D r - 4- QJ s:: - + QJ s:: (.) (1) QJ en:! - en s::: s:: fu Q.l > s- t!- - QJ s- > ClJ s- -s- >..c ClJ s:: _..ø \2 Vl.. <lj r- ClJen u ClJ Vl r- ::c VlD -..-.r- QJ - s- 's- t!- t!- <ljd s- r-.c r- tj- fus-, =, lsl entj- (V) Vl ClJ.s:: s- (1) -=::t 01 Ol <lj 01 D r- lsl c.a Vl r- s:: en (!J S- m 01- s- - <lj E.. ::c s-s:: E :c cam s- en r- <lj D (.).s:: - s-.:>tf. -O D ClJ en:! Vl... E ' a E :=J,- D V) D s::....- m 01 r- Cl s-...,(1) s::tj- D - r-... s- e( r- s:: m S-E r4 O- D cs- D, s- S-m å:2 '+- ' c 0.' D c.- N (V) t= X - - -, <:::;...l;,,

78 298

79 e +J (Ll O s:: cu <lj..., s::: (Ll ' s... -' ClJ s.. Cl. res :::f s- s.. Q)...:'\ (JJ O) :]. '. s- <lj s:: N +J _..) (Ll O) 'ClJ S- s:: ::..., r- 10 (Ll - Æ.-J4- +-' O- r 'r- :::l 10 +-' \.;'1 S- (/) O) +-' '1 r- - - :::E ClJ s::: ;g r'\'- 4- E n;) til,-... s.....> (Ll (Ll ClJ C ' c r- Ol - s:: r-,' s::...,,-j s- <l....-i U (1J (1J =c c.,. :E. - f.ll s- s::: r :::f Q) E r O (/) Q) s:: +-' C(Ø r E -- (1J D - s:: C(Ø s:: E en- (Ll 'rt:rl +J - 'r- O) 'r- - n;) Z r-..., w s- (]J lsl (]J V, s:: O) W s- '-J (/) :::f O) -( 'rv) Z 4- r- 'rs- > O) Cl D O/tl O) z. Lu ' >- :::f :::f ::5 - V s- s:: E s:: O) c Vl s.. s- s:: s.. (1J... <li c - > c r, s- Q) 4-. Q) +-' Vl r. Vl QJ + O s-. D s:: G.,', +> <lj +J ::5 --'..,: (/) E (/) s...'::f r- '.. l +J O),:<.. Q) <lj <\ n,- s.. - +> +J s::: D s:: - (]J r- res s:: s:: 4- :::f res.s:: + D. s- O).:... en' es - (/) c G :S..., c '_) - c (]J... s-. +> <J s.. s.. D c (lj +> O) D (lj' +-' (1J c s.. O) +> - +> D U (Ll s- r- +J 'O D, 4- > +. - s:: - - n;) s:: '''i- Vl (lj 'r-,- s:: +J r- r <lj c... :::t (1J s.. :::t s.. n +> Vl 4- - 'r- D 0'1..:.! r- s:: r- r- c:(,' +> fl:l c r- (lj r- O) D... s.. s-. s.. <J D. S- c s- n <J D.... = +J.l53 (lj -.. s- s:: :::f :::l Vl..., r S- S- u D E Ol Ol :c > <C () () S- 'r- (/) s:: <li (/), 0.- s:: +J +J s:: 'r- <J 4- () D c, - () O' - +J +J... -, c -.\ r- N (\).:;;. c:::t c

80 r +.. S-..; >.:.. 'C'-' r- (') p r m s... e s- m E -. <1J - l-' (lj - e <li s:: i (') c:; r- <li 're s... (J) tj- - <li (,j e. S- ; (1) ce +',-, <1J e.';, O) (1)., 'r- CO. r- -- -O er.c: s... s- Ol s... <1J E E 'r r- 'r- E e r-!) s... - l-' r ::E. s- d ' +' Ol <1J s... (') z m >.LJ.c: (/) (')..., --' <1J r- <1J.LJ -O <li s- t-f <V <li z s-.s::: - r- ti) s:: <J s- «S Cl r- m 'r- Z - <J.LJ e --l-' ' : «S C > m e s- (') > r > s....c: <J e (') > +' <J O 'r- r-. t- + >...,m lsl Ol. - 'r- s... r- O x, ce... +'.l!l: E +'!!lo i:( C> Ol 181 C C r.,... m r- e m s- s... - m <lj 4- - r - (') e ::. (') <lj s- ::t e <J Ol ::t r.t,- en.s:::... --l-' c (') - Ol m e O- O 'r- > r O r0- s- :: +'.c: c (') - 0- '1) m... <J :: O e tj- > r r... Vl <lj E s... e '1) r e s- s- m s... O <J <J Ol <J C - C e.0- --l-'. 'r-. Cl! :: s- ::... s- <J <J s- > Ol. Cl) Ol Cl).,... s- e s:: <lj <1J... <C <lj s.. res (') > > s le <J Ol f (')... O-. S- O <J s....,. r- s- r- <J O O Cl.0 O : = et:l - _ N M d' LO

81 ..:.-' ::\ ' r:l,,)-0 5-l'-C, C to to fl jJ O) > ''- C'l.' 4->, \. O) 'r-.\. 4-> 5- O) to 'r- \ \ e r ::r:: s- s r-.::: GJ, r ClJ QJ V) - 'r- 0_ > V) s... QJ O) ti) s-,-- r}.!j F- 'r-.f3 s- ffi e E... 4-> 'r-.jj c: Ul s.. QJ 0:l 4-> O).jJ s.. s.. Q) Q) O) s.. > e c O O) ClJ..c O) O) s::: O... s...jj.jj O) <!J Cl:1. s r-- if 0:l - 'r- V) e c O) O to s.. V) s.. > <!J C 'r- 4-> N O) O) til C D... 4-> S- O) ft -O =:1 c V z... :E..c... V) V) w O) QJ.... (/) lsl 'r- e -1 O)!:Cl s.. -.J 'r- W S- QJ... E O) E..c s.. Z r- - O) e 4- V) - O) Cl + - z s.. r O- w... O) >- -.J N e s.. (/) V) N O) O) 1] to Q) r s.. O) V) O)... e e O) (1) D 'r- O) V) s.. QJ - ClJ -.J <lj Ul 4- E..., e s.. <lj <lj 4- e E to CQ s.. O) q- E <lj r-- m V)...,... 'to V) s- O) <lj 'u <lj lsl - <lj s.. E.c «<lj 4- (jj 4- s.. E m u <lj s- O) V)..c S- V) -... en <1J e <lj t. -.J!- D U.jJ O..c 4- <lj tl- <1J... - O) <lj 4- Q) O -.J (S <lj..c l m <lj c -..c u 4-> V) Ul O) U 'r- V)......!- V) C ::s e s.. s- D V) -.J O) O) m O) <lj O) ;... to O) > > r > s:: 0- m s-... (/).jj... s:::... s.. s.. 4- (5.c... QJ to V) > s:: -.J V) -.J <lj QJ <lj O e 0- c::e s.. s.. e <lj -.J - Q) QJ r O) O) s:: s:: s:: 0- s.. lsl <lj QJ <lj c :E: c c V) 'l? V) O c QJ <lj V)...,N (V) '<T LO \O l'-

82 302 Kaj e Ri i s Therke 1 (/aui!jtv--)1øma - /w,.j ( >v; /tcl. Felix Jens Mgens Brandt Viktr

83 303 Ott Martin ---- Pigby KK r '7 mig /f C! k1/t/z h. Er'i k fi nsen. Søndergård Age Nielsen wje::1. /J b

84 Svend Nielsen Aksel r A;:-;Z. O ' $3/:;ez6 Tm enry Bi 11e. Bent Dagdri verbanden Jhn Erling /,.,-e!{(ji #TZkv Kaj arry /' (drl) Frde (kurer fr Svend NElsen) J/ 0tP... S7Yf/d7 7:f.

85 305. Aksel Jensen G jeg begyndte i fråret 1942 p:;:-imitivt med. brå.tld.stiftcler i sidste halvdel af 1942 km vi i frbindelse med KOPA hvr vi arbe,ic3.gcle under ''herkel=- Sv. allstrørn frår0t 1943 blc7 vi verflyttet til BOPA stadig Ul'l.der '1'he1'k818 ledclse. BO!r.tr.ren km vi under ledelse af Jens=Viktcr Ken Ott:::.1-l.kseJ.tClBenleder af gr. 7. Jeg leder af gr 8 Kaj 1944 km vi under ledelse af Brandt..' l!acksn Peter l elge Kresjan l Bb Lars l i}-j<el lartin r lfa;i Erik Frantz l Niels i anuel t Stump l Julius Ott t Ole Svend Bent Jørgen Freddy Bang iriartin: \artirl Evald Jensen, arresteret juli 44 l1je:n 18/5.45 Jacksn =: Brge Jacbsen. arresteret juni 49.hjem maj 45 Peter= Lykke Nielsen arrestert, død i NeUJlgamme Sverrig Kresjan Wåge inke arresteret Niels-Knud nve:;:- Tielsen. skød sie selv. VE;,deskud. Bb=?? er nu befalingsr.land i hæren Lars= Knud Christensen MilrJ<el= Knud Råskn Nielsen Kaj=: Olger adsen Erik. 11

86 c Frlt Jens Ove Pulsen. SverriB,hj m. Brigaden død efter ulykke med håndgranat. Manuel= Svend Emanuel Osn. Sverrig Brigaden Stump=? Bauer.e.rresteret,Tyskland, hjem maj 45 Julius '?? arresteret Åge. Pul Aarø Ott Bang-?? Sverrig Ole= 11 arresteret Svend 11 Bent= Børge Jørgensen JørGen:::Ott Rårup. skudt af ip Freddy :.:Gunnar Bruun Jensenp skudt af ip sammen med. Jørgen. Spørgsmålstegnene dældcer at jeg ikke har kendt navnene eller ikke mere kan huske Qem Martin Evald Jensen ti uy} AGE T --

Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT

Thisted Revisionskontor Revisor A. BRANDT Tillæg til Thisted Amtsavis. Gennem Handels- g landbrugsbanken -~Ofl!!!Je ~~ Thisted Revisinskntr Revisr A. BRANDT Østergade 7. Telefn 425. REVISION, Bghlderianlæg g regnskabsmæssig Opgørelse af enhver

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TNGLYST DOKUMENT DOKUMENT: 02.04.2013-1 004453 1 84 TNGLYSNNGSDATO: 02.04.2013 16:30:49 EJENDOM: Adresse: Lyngvejen 8 7323 Give Elkær Gde., Ringive 0001a Gammelby By, Ringive 00061 SERVTUT: Dkument

Læs mere

,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

,,,,, <\10'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ .,. .. .. r,., .\,Lal.fn ~..,J ,,,.~. f'r jw,i , n~,,~..., cl IH.,I., Ul ø, hl... r'r li... Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE 1982 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret 1981-82 80. 80. SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen 1982 1982 MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED Skolens

Læs mere

REGISTRATURER BIND 6

REGISTRATURER BIND 6 GODSARKIVER PÅ SJÆLLAND REGISTRATURER BIND 6 Indholdsfortegnelse Side Løvenborg 1-90 Marienberg og Snertingegaard 91-92 Marienborg 93-99 Marienlyst 100-102 Merløsegaard 103-117 Mørkegaard st. - se Toftholm

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den 6.1.09.

Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den 6.1.09. T Referat fra bestyrelsesmødet bestyrelsesmsdet den 6.1.09. Til stede: Anne, Birgitte 8., Jens K., Rene Ren6 Vi fik sammensat punkterne til det kommende stonnøde: stormsde: I. l. Punkter til arbejdslørdag

Læs mere

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt ja nej 502 ØSTVENDSYSSEL BOLIGSELSKAB 9330 DRONNINGLUND VEDR. SOLPARKEN 15 SLOTSGADE

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: 03.08.2007

Læs mere

SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDEN INT-2o2o9)

SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDEN INT-2o2o9) SP0RGESKEMA til Brug for milit< re og civile M yndigheder ved Afh0ring angaaende observerede >) Raketter«o. 1. ( RCS: CHODDE IT-2o2o9) Iagttagerens avn: ~!11111111!!~~~~--~~~~~~~~~~"-------- Stilling:

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive

Læs mere

Bestillingsbilleder på lager Bestillingsbillederne koster 7 DKK pr. stk. Nr. 861101 861102 861201 861203 880602 880901 890103 890401 890601 890602

Bestillingsbilleder på lager Bestillingsbillederne koster 7 DKK pr. stk. Nr. 861101 861102 861201 861203 880602 880901 890103 890401 890601 890602 Bestillingsbilleder på lager Vær opmærksom på, at nogle af billederne findes i helt ned til ét eksemplar, så der kan godt være en, der har bestilt uden at bestillingsbilledet er nået at blive slettet på

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere