~ill~rn~rn~mmlwuj~rn. ..'v'~," \\\ll.~ o - Genoptryk 1996 OVER "BOPA"-MEDLEMMER. v', / ./., r ;rtl~n\. PERSON-FORTEGNELSE. !I'r ::..<-. {. ~ ;" <",..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ill~rn~rn~mmlwuj~rn. ..'v'~," \\\ll.~ o - Genoptryk 1996 OVER "BOPA"-MEDLEMMER. v', / ./., r ;rtl~n\. PERSON-FORTEGNELSE. !I'r ::..<-. {. ~ ;" <",.."

Transkript

1 ,.;. ::-:'; '':...:t:... i r...: 'V \ \\\ll. -,...e.j;..j,. J.,...,,'.'.,.). '/.) '- /.- ( ' i..-f, t 1./..'v', v', / r; _,'.:(,.{.A,j,. /:J J r,? J ,.'.,..,.., / t'., './ _,'),:,... // i (,<..(.l.:....; r-----'...:.---.: ,./., r ;rtln\. PERSON-FORTEGNELSE!!'r OVER BOPA-MEDLEMMER i: :_.'ijv.,i.l,;,h ' f'j, r 1_ :,t,,;,l.t.'.., ) / ::..<-. {. ; <,..,;.-t.'.,.'--, ' ;,. mm illrnrnmmlwujrn Genptryk 1996

2 222 j! ' t,j J ' l j 'li Jl i' i j j 1 f l l l. j j j l i l! l j l j j j,j J \.\ \... L / 5' ' / (U& ' 'ed,(æ4 ty tth hvfi,d,c;.. b/ M..vcrl'Aq. i ----., ,,--, ,.._ , _, _._,. '- '-'..,'

3 7. januar 1971 KæreEigil ermed det i går lånte matetiale retur. Jeg mener at der: mangler i hvert fald følgende i Bpa-frtegnelsen, sm jeg ganske bestemt mener er gdkendte Erik agnussen, 1945: Bag SØndenrarken? var ansat ];å ekspeditinen G-.lldhlm, brder tu BØrge Gyldhlm, gså svgeren: SØrensen de var blandt de ti <l> fra Shell#J1uset - det var da Bpa-flk?) E:tgil M2rch søn af en tandlæge fra Vrdingbrg, nu selv tandlæge i S4. Årtlus. -'{'JOk.(. L:-. cs 3Jt.=ndAge Nielsen, t'jpcgrai; ansat her i' huset i mange år, nu p3. Berl.Tid...arw,ns--navn?-<l< ngang-svigersøn---trl-v1nevendsen,-var--med._ :til at nine adispbm Var kinl.ærline'eldengang.,...arej..adj..g - -'1 [th:l!t - var ansat i Terpe i 19lj 6-48, brderen liggel i }findelunden. Det k1.mne tyde p3., at din liste ikke er fuldstændig, nåske kan den blive' reguleret ved henvenlse til Bengt 015sn, der vist er fmand - kun dette til rienteril'.g. Øvrigt tusind tak fr materialet, sm hjalp gdt på vej til fuld løsning af fangcswrgsjnet, men der mangler stadig en del - m3.ske kan jeg ved at snakke med Jha'.nes finde frem til yderligere pa:sner, jeg vil prpve ej Tage..

4 f- 224.,_ lia:7.:1.1<: m.dlcc:\, l)::.:.,,: (;:J.4 v) lz:v - llm-c.lrl!!i;'c:v.) :!;;:U.J. '-222 Z;Jf j rrl ,. '1-3:?. ha' l...c,c:n::l-.j;:..f.:.d,jc::'cc.:' ;;' hrvt'/j -- Jnn.j m.010c:.!; :';:;:::'-:'. :=C:-:10 l f).;t{ - ViGg!2:J,?!l.r:::G7;j235 'Z>tTbt' O'... <:< )...,.... :F (r ' -''''1''' :t 9.. ' l.j llbl'-:' S:::rcc) r::!.:..'::lbcj.j.::llj 25, G=OlC St::a..'ld. _ u..,...,... J?c-;...-n'''''' T.,, l 'C..1O i 'J q _..J /..,.J..!... :${ ';'.J :.1,-_-,,:, C..._v _w. ---'---7 OO i...,.r,,'tl!... r.;,,,,,' cr-..,,...11 W... _..._... ji _.,,-,,. 11!J, r VJMU Ø..,., Cæ.lrh:::Jcn, f.:::j::':l:::7j:52 J)/6 -l..nk!:::..':.u:;, JC:1!J JulC10 52./{?{ -Jh:.nnc:J G3..'7::::i;}:D::::c:':l.nGcn ;5 :h/ - h;/2. Jh:!ll Villy m.dc:1., (-::...Z'CSC7c;j G79 J) Vr!llC:lnb::::!:!?:::,.Glt-':1! JJd cn:'y Jccc,n.7LC!tc17cj7 E'...l C',, -'i r... c..,...,1,'\ O s.. - RO:J.ld ;:'C::.:l:.l,,:r..:J.r:n:;:tla l J?,{,( L!a:-tin (TC!::::::T:JC::.::!.:.!:'::::l:;..!!!:t 53 c/ :t ;jr::jcn?wffj.... ' ' P,..,., 1... n... j...:\..' ,,f',;z,-t,!...A'.L:!'J!-;,ttL.,..f.-(}.L-/. r:u.r Bl.c::.::;cl:::, :-::=::.::: =:.:ntl'j 7.3. jstrejju - W1-W/S r;, - Cl 2.. 'tgl zj';:' OU_.i.C.1 ':'C_:_JL.:. l#;j.\j7.,- rf;-c) (f,...,. Ejvind Jc.r:.::JC71,!;:'::.f'cJ.<1'Jcj 9 '-- t'lu1 t.:r:: i3,;c.:l.::;c:'1 r::jc=-j'1jr'. G!Ctc Fe'l,c'1''-''n,7'M#11...,...,.,, ej lj. 'Z>d... \, J.. 'Y ,w ' n,.,n... _,.. Q l'''.,..ri,-,_...ṇ (':.,1... r-; l,._.ov.ic.. l') J., O-C'l't _..J\''rJ.....OJ f/ Od ' n..,' 1'1 (j: p... i u. cj1.;... _... :;r?..?.....l..,...j. _,i-_u cc..ej _v.,,, -.:.,(;., (npg Snith) <.J;J,.t ;2ØF.2.ti'.jJ-.z,f'.6 4t..ci'J.r; - l l70 36? /J4'' /7'2. - ()/.71/69/ ',' (J l - S- /193. SVClpC Olc r::,1d Echl, r:c=::!lju:;;7ej atttr/i '/';;#/l. ncmudc h::ll' jc.1 ::8, CC:' ::.1::''':0 tnn:: :1. rr.r.jsc1'qr:.:::;;:..;: ::c!:ct. D:J c::-!=c=!:=_::... ;; 'Tea Dc.::.11.i::1:::.3r:d, j'. c:.: C!. 1:- :1.(10 r:::, G:t c:; C:::::::!'J ::'):',.. t.,, 1

5 225 f'... :.J'.,. f ' c/ C:'stcnse,Sbyhl7cj 3,Vb.'... j/ Adlpfscn, Jrgen C/O Asl!:'.ls Ee..'1sen,8.mderbr 13,l:l.ders1ev v J,nderberg, Lauri.ds, l;attergalevej 94, lv.. y Andersen, a.v.,.d;...,antn, lif; '.A..'1der3Cn,.Drge, Ke.strtcuvej 175, S (}. Sd, fl4-<. / K u Vdrffsvej 22, V y Andersen, Carl, 1e:i1desalle 19, S,,,Andersen, liakn Pedc=sen, Dparkcn 5, Vb. / An1ercn, ans Ott, Trrebrgndc 230, N t l!... '1c.::r=sc::l, ilenry Osk.r, Snedetften 11,!rV / Andersen, b, Easade 12, Nyk. F. yr Andesen,Jrgen, 0.Parizsg.de 24.2.tv. ø t i/.and.=cscn, Alf. jdcvej tv. S / Aszen, Arc Ueingal:l.rd,Vesterbrgede V Erling; Khplevcj 99,Lyngby.. Asge Pul, Frederiksbergalle 27.1.tv..Bardr, gens Tietgen, gcrf11edvej 26.1.S, ;; Bau.r, ciich, Olufsvej ø y Bautz, Carl Emil, Tr'eva.nger.. 8,Charl. r Beckit, enry, Viserslevstræde 17, Vb. f' Btimdts l1, Fl:r:rcr, Eiil';7svej40, F /Ze 'V r Benten,.Richard, St.Knscnsg C8,K ' :':..'..,,' ,.., , _._----_ ,. --_......

6 226,nlædel, Leif, Gefisgade 1, O VBrch, Carl, Kæmicrvej 2 st. 1fV 2 V Brch, Eilcl, Kc:nnervcj 2, lv r 3ral;t;:: (!.,,.'..'(:y;t';- fwå'j 2/{ lj ( 2- BreJlclt, AlfreQ, Vilhele Birdalsvej 1 ry r'/j'latj/v, /:;!,Sh,:. :'{{(.d'-::j 110, 2;- f Buc, Eigil, Vcgnæandsmarken 2 B,8..,*, :l',..tf...,_t. 'l YCristensen, elge, Vibekegade 9,0 y Christensen elr:mth, Tdr.Fasa.'1vej255 t,::3.tv. J'Christensen, enning, Sdr. Vedby Skle, ltyk. F y' Cistensen, eif, C.T.Earfedsvej 13 st. F /Christeren, zart Ott beruus, Vigerslevlle Vb. Christensen, Pcr Emil, ern'1 Tricrs Plads 6 st. V r Chriti'1Sell, EDil jgaard, Jagtvej 43(FrJgtfrretningen). y Christiansen, Pul, Nrregade 3,adsund Christffersen, Knud Aage, Rdersgade ø Clemmenzen, Jørgen, ørdusgaae 37. SV rclerjmleen, Geert, Thrsgade l,n )'i' r Clenmenscn, Jesper O.G., Tu11insgade 3.4.tv. Y'Clemmensen, Mgens, yldegaardsvej 38 A.l., Ordp y Christensen, arry, Frederikssundsvej 208 B.4., Brh. l/ C;tv...:. l:7.p-'f/rue.v... V. y Dahl, Børge, Vesterbrgade 30, v.dencher, Pul Nielsen, VamdrJ:fvej 41, Vb. JYDørge, Carl Fritz ax, Trrereade 66 B.N y Drge: b Crl c/ 1L:cr Petcren,Eirlds7cj 27, 2.th.,F. :_'.. - _--.._ ;; =.-.-.;.;..._.4.._..... ' _._._.._.. _..

7 ., ErntgCJ.urd, Karl Jhan, RO:Jldldevcj 140, Vb. t/ Fldin, Svend Richart. Aalel:istevcj 246,Ynl.:{r.r ';'$,/7;. V - - 9/t n(/'-c:/ -..,,{.;'-,, Vl ;, / P:?:,cdri1:scn, Jens Egn,Lindch8.vcn 3,Th. J/ Fuks, Trl:ilc. EsildsgClde V Fyrst, Verner Frii, Djsvej 8 st. v. / Færk, Vagn g9, ranevej 2,NV Fritbger, Osk8.r, VltersgClde 16, S / Gausting,.Arnld, Snedestrcde 3,Valby t/ Gerlufsen, y -',,- y Gertns:J., e.. 'l.ins, Bl1ddingcvej 72 A,Lyngcy >jjur;;:'i/ cl;/.n'-uc'cf/...;2. 1. <? Bernhard, KrnbrGfude 4, N Glarrild, Svend Aage; FrederiksslLdsvej ;/ Glavihd, Jhw..nes, Dsseringen 36, i lfduvhl'j iz.. - }t.:'u.7.c';z t' Gradert, Eril::, Refnæsgade 40,lT Gravesen, Kell Ey, Bykildevej 4.1. Vb. /' Gyldhl!1, Bcrge, Byhjen 13, Vnl. tk,tdvvt'/a-::>/t /7 yiaastrp, Lis, vidvrevej 279, c. y Ea..'1sen, Carl, Enghaveplads 11.2.V. v' sen, Ejind P.eran, Valtygaardsvej 4,Vb. V ansen, Gunner, Aalekistevej 219,Vnl. ti Ea.scr.,bs!!..J., lty Carlsbcrg.'ej 91.V. -._-----_ a..

8 228 / nansen, elge jrth, snv:;:=15ets Alle l,. y ansen, elder 3puu.r, :'eclstrupvej 4,O ( sen, Jrgcn, Gthersg2de171,K / nr..se:=1,jcrgen Fr. senberb, Snec.eb:-:-::ark,Padbrg / ansen, {;.udfriis-, Degnemseall 15,Brh y - \- V a.'1s en, y r nasld, ett, Peter Bangsvej 127 St.F. /as1und Peter Eil Vilh. Bjergagervej 26,r. y enriksen, b Kngshaug, Platapvej 6, V 'inke, Waage, GilbjerGsgade 4, N jarup, Jh2.n, G.Kzgevej 296 A st.th.,valby ' jelg2.ard, Kjell Orla, Frederiksvej F v lgergen, Alie, Egilsgade S j/ 1sersen, irj.lllcln, Egilsgade S / ld, Arne, Peder L kkesvej 9 st. S t2 l!:, Valcl. Bispeparlen 22, :rr., nare,?ierre, KQngensstrde 63.2., Fredericia -- uns8aard, nen..1ing,o1mbl Brugsfrening,rrdbrg,Als ej ---/.. - r OTViitz, ug, Tr1ega2.rdsvej 69,ell. / V' underup, Ber::har<it Rbert A.,Kastanie Alle 2 B, Vnl. V underup, Søren P.A.. Kasta:r>..ie Alle 2.B. Vnl. -_._-.. _-- --_ _...:;0....,_. _.:: _-... _.. '. ' _.---_...'.._._..._.._.... _....._.,..... _..._. _.....

9 --_.---_._ _._ V versen, CaT,l, 1:ldaug:J.d.e 5, S /versen, Eril;;Richardt, Regerslcv pr.edehuse ' Jc.cbsei, Eirsevej 7, Brh ;/ Jacb::en. / Jacbsezi, Cal Oe'hle'ct-,'<>'e- -p,..,.,...,.,,'da 7' '+ +' T.....J--, '-... i,e'd;,;,;-.l..j c.. ' -' t.ju....,. v_) f/. ;::P.s;t,5. J b 1-j5Jb'(,'- t;;;el,rtlcbetgs Jule 31,Sb ø / Jacc::en, Thrkild, EnGvevej l2,sv akn8en, Erik B::Jrge,Jgtvej 116 st. r Janhldt, elge E.Palle, GuldberGs Plds l8,r Jensen, Axel, N=stvedgade J/ JenS0::lBrr Skytte / Jcnncn, Carl Evald flyttet - /' Jenne:::,Chr. lst, Jencn,E6::m, RiGensgade 32, K ;/ Jensen, lger naer:lybcr6vej 4,Kastrup.Jensen, Jørgen Darner, Lgbrlej 4,Kastrup Jensen, Jørgen enrik, Taasingegade 2.2.0,vrJensen, Jgen Qvistgaard, Bgtrykkervej lv Jensen,Kjeld, V.Fælledvej 43.1.tv. V. P/jensen, Anud Børge, Vendersgade 5,K t/.gzjlf P/Jenscn,Knud Vc.ldear,Refsrsgadc 67 st. N -_.-.-.' _ _--_. --._ ,--:--- --: _ ,_ '';':.'.:;: ,_,._'.._,..

10 .._ _-_-,..., _. _::.....:.::=.:.=..::.;.:-_,- Jensen, Jensen, Syed,Dalg: Eulevard 120,P V Jensen, 3vend, Skjulhøj Alle 76, Vnl. l' 'Jensen, Svend Ove, Uvedvejen 119 B,Glstrup. ;v Jespersen, Eli, Td.PrihuvnDgQde 26,0 Jespersen, Jørgn, Ndr.Prihuvnscade 26,0 ;/Jessen, Jens,JOlUlS, athildcvej 22, E r Jhans en, Aage, Bremensgade 58, S pr JhDcn, Christian, Syrnuvej 32, S Jhsen, elge, arstalsgade Jhans en, 1rtin Vldja, Falknervænget 33, V. ;' Jørgensen, Erling, ringersgadc /'JørGensen, ans Ott, Ber.-tznvej 39, li' ;- Jørgensen, 11c';,..._--, El!1c.gade20.4. c/ Jepse:l, li t/'jørgenser:, Jørgen, rs.ensga..t:.e 3 st.0 J/ Jørgensen, K.Eørge, EO:::lbladsgade107 J.S. yr,jørgensen, Ludvig Bislefeldt, Røde Mellemvej 30,S r Jørgensen, Palle nge, Stenløsevej 27,Brh./ Y Jørgensen, Sven Aage, tiagnersvej 15 C.9. sv Kauffeldt, Jørgen, Nørregade 19,NørresQUuuy Ai.l., v_ysø LeJ. :f'svmn-,....cj 1,.LW -..._...1:'- _:af _... _. _ _.-.._-.,...--<-. _. < -=-..._:.: _:...:_-..:.': ;::.._:.: _..

11 231. t // KnucDen, Carl JrGcm, Glel1tevcj 44,117 p Krr..e:::- Ca-l, R;y-parl:cl1124, ø Kølnf, Kai, Slehlervej 2l,11V r Kste:::-,Enric, Lynghy vedcc.dc 84 A,Lyngb::r. r LJJ.rscn,J.::igil,Bjelks Alle 27,lti;(,,!feJle/f; 1/ - '..LarGcn, enni Ott Skv, Fredcriciag.de 3.1.,Aalb=G... ' L.rSCl1 Jhn Ott, rtevej 9.l.tv. Brh r Larsen, Leif Eg:=l,K.strupvej 123, S YLarsen, lalvr 1:e, Schelnn::;vej 47,Chz.rl. r L:lss(m,Fle=n.ing,Nrgcsgade 31:,S V' Lauerze, Ove, Bispeparken l6,n'!,, egene, Le, llcrregc.de 49,Odense rlenau, OscQr, rederiksstldsvcj NV r Levir..scn, enri1:, Sct.l..nr..æ Plads lb,k },vl,evinscn, Søren Alfred, Sct.læ Plads 18,K y Ludvigsen, Kai,.F, Aadalsvej F 'LUdvig8en, Orla.D.,ilerlsevcj P'Llltken, Olga Spur,'Ernst Kapersvej 25,V t/ L:Jvcl.C!., Eli 2r..s: BlegC!.x::.Gvcj ø Yi'''''''''''' b!'.! K:iT, Fr,-:,,..,... v...j : ; , ' - ' J_,;,/.1../, L..,.._. -,:_._._._...;._: :_::::._-..,;..- _.. - _, :.-: r :'_...:......

12 v r'...,':.-;;tw /' L:ai 1'T' f''y'-:-j.,... -(,, f;--d::-v uztgen, n.c.crsteqsvej 23, l../_.. (...v.:. (.1-1. r 1rG!lsen, ::::-vir.!1 Bjerg, Schnecklthvej 29, F Utensen, Per Gylling,:::,iclystvej 2,F rtcnscn,rcnnr,ravrevej 12,Vnl. llscgnard,pul, Jhan cllersvej 34 et.sv y Mlcr, Eent,Csterbr l2,anlbrg V llørck, Ott,:vidvrevej 209,Vb. r rv(,!-j-:t-;.t d-t'm? Uagbll, Er:,J3legda.r.'.svej7,fi; YNees, Preben, c/ Lindahl,rjsedsvej r Nicla.jsen, Jhn E.S.Præstefælledvej l5,aastp ;/!jielsen Bent,.l:'l:ler,Ecind..lsG2.de 3,N y nielsen, Brink; A'-lstralier..svej 1,O l. J Nielsen Gerge, Enlvevej 214 SV.-El1ebjer5vej 18 J/ Nielsen, Gerr..er Vigg,J'Zeersbree:.de 22.4l. Yliclser..,Ta.rr:l,Stefansgac.e 47.3.tv. lt c/ Frederiksen y r:-ielsen,elr:..'uth,c-udenaavej 12, Vnl. ruielsen,1ger l:øller,b;;-h.:jjen 8.2. Vnl. / liels en, ug, E'inrisg8.de tv. ir JY'Nielen, Jørn, Mjscnsgade 4,S, -_ r Kielsc:l: r:i,nrc 69 _tl.0 i/ -..- Ku-j (S-;:'/..c:''':-!.:.;., 201, c.y/? , _._. --_._ '-' '0- _..,. _..

13 233.' i 6 r llielsen,::::.tmd,3r.:lehldervej 21.1;V raels er..,k:::;;:.::raaschl.l Stck s 8'Te j 5 st. S / lielsen,ole Trlle,Gl.angevej V. V Nielsen, Sren Arne Brinch, lyhavn 29,K F lrielsen, Svend.A2.Ge,Bic Lu..!10Salle 1.4.V. 1/ ielsen, i7illy Eil,Ruttcg2.lcVCj 75,UV role13cn, Pinn,ved.gaden 84 C,LYllSby -ubekendt YOlescr. LCif,vedgaden 84 C.Lyngby r Olesen, 3arner Christian, Vendc:'::Jf2;p.de K.1 Olen, B:,sc Christi8.0.'l,Sd::,.r::L.'1vej 36, p Olsen, Crnclius,Astridsvej 8,Kastp ;. y rasen, Erik,A:::.lel:istevej 248. Vr..l. -ubekendt VPederZCZl1 Erik, Sul tvcr:syej 53,Ka.strup.,.r.:./ ned'-..._.._; -..., il..., _... -.;,_,... -:,. L _

14 234. ) 10 rcderc, R2ger, h1eb Par Alle )/Pedcrscn, Kjeld elcipr, RaaandsGadc 84, l' r p e..l. e:::-scn, b,.ere -;, d'k e:::-l ssur..l:.svj ' e' '_0'_. 4.-::h. _ L' l:rv' /' Petersel:,Jesper Juul,l;yste:dvej 26, \t. -ubekendt /' Petcrsen,J:.'sen; Guldbcrgsgadc 59,lT YPcterscn,:irsten 1l.K!'J.use, Vdrffs TvrGade 2,F.-ubekendt-,rPeterscn,urt, jertensfrydgade 7,K Peter8cn, Ott, øster Statinnvej 9,Skdsbrg F Petersen Pul,LerGrcvsvej 25.1.tv.,S r Petersen,Ssnd,jerten=frydgade 7,K y Petersen, Vieg KjGJrulf,Finsensvej 51.4.Vnl. ;/l'etteren,eigil,cresundsvej S / Petersen, Brge Seier,Strclsvcj , l...._.,t7'sn:l:trp, Eri!: 8ylvcst, Sa:::gad.6.4. V h :- -: _.:-_ -.:....?6., S r:;, '7--..»,. D -/ Zct6- Y6/ ,

15 235.'-t,_., y Svendsen, Gerharc, Larengvej l, S y Svendsen,Knud, L2.uggaards Alle 65, Sb. r Srensen, Erik, Backersvej 97,S Sørensen, Frank, c/ ns.larsen,eygaards llc 63,ilell.... /Sørensen.,nglf, Eellebæksade 25,11 t/' Sørensen,Y-2.i, r.talie Zcl.Llesyej 3, V r Sørensen, Jørgen Kaj, Backersyej 2.3. S YS.';:' L... Tid ' øren:>cl, uvend Aage, ange utre.ndvcj 2,r_a ers.:..e-, p.t.trrevldgade 62,K r Søren:;l,Svend Ac.ge Chr.Tubrgvej 265, NY v Sørensen, Villy, ;)klehlcervcj 2l,:rv Thnsen, Søren, Syendeldden 9,etterslY...Thrnne, Eigil, Guldbrgvej 21,F..rVennits, urvey 17erner,Gdservej ll,1ryk. F y Ve.r:'-its,#Pu.l;ere=,-Gdse!'7cj J.l,Kk.F. ;/ J/Y-u.,f,-z--/.;.,;.-,.,_ 1lC ::;T. V )r c 2,,.,... t/vindiug, Pul Pleing,Vester Bulevard 23,V Vss, Osvalc.,Klcr1:cGade 2, St.A:'l::gade ll,k tf:illadsen, :ay b,lystrupsvej 12,Brh v/aar0e,birger,jesl;(ej 4.2.thCharl._._-...,...' _..- _. --._ _.._ _.._---_ _......,, f.r-.:.''... _;_.'

16 . Jense, Vldc, Rdsc6ade ansen, Frddy Bliche, ltrdbanegc..de 20. :5'. 59,,.., - -''ll.lu;r_. r: rr - t _._.....:...:: _..,'_' 1:-. '00' _ _----.-, # '\. -_... _ _-_..._._ _.. _ _'.- ---, _0.. :..

17 C\.-f.-f C\ C\ e Ī.-f l'c'\. r:;j...,,',.p.,.;,'1';,;!j: M O ::r: :.i' O tld :3 ::z::.p r s:::., G Ø '.... ' il '.' D ().' i- N.-/.-4 ri - \ s:l li>.q re :::$ S O) al p::: O 0.0 li>!:..j t. O l\l a. q O) ',-4 < re t j O

18 C'J 238 L!'\ N O r:;). N O t<\ <t:. r-l L!'\ N U en :n l:'- V) N N Q OJ O Q Q) Q) (f) r Q r q tu M t\' D..Q t\' -;> O Q) -;> Q) S.p 'd r-l ) +> r-l.r-;) t\' :> ::r:: tf) lx1 +> Q) r r-l al t). +> :>.r-;) Q P i::4 (f) /Xl <).,-4 'O M. < Q t\' +> ) Cl) ed Cl) ::r:: (f) 'd.. -as 'O r O F J j j.. t<\ '. N.1 0\ 1 (l) <t O r-l N N s::l 0\ O t> re (f) 0\ r-l N.<t- O 'O... Q 4) --.d al (f) O :j t\' Q) ) ' ) :1 J2 +> Q() C> Pl {$l Q +> ). ; :> C>. Cl) +> Q r-l..,-4 al ) (f) (f) ::c: as r Q æ Q C æ tl 'ri r-l.r-;) P. r v Q ) r (f) bo al i::4 bo ri Ai :>

19 1 0'\,...;. 0'\ t Ī 239 r 1.0 N,...; (\J,...;,...;,...; 0'\ n t<\,...;..!:l l1. 4:. 'M æ '::t s:: l3il (l) a as r P:: r af. ::;j a > El.> ai,...; r d,...; <Xl.p,...; al l1. as 'M l1..p 'M > () s:: Cl1 'M > () P4 bo r.p () r s:: ::s +' r > Cl1 r-f ';) 3 ::='l.:.,...; (\J t<\,...;,...; s:: (l) r r ::;j () r,...; ::;j.p t> e q..q

20 .-i 240 -q. C\J tsl C\J (S,..., r-l 0:0.J r-l r-l -.::T 0'\ s:: '-;) r s:: V :> f/) r-l «> d> E- V..q O '.-1 r-l..c: O tj. >< O,.1... r-l C\J O r-l.p 'ls..!:l '.-1 V P:l.p as - V S r-l r-l 11 il.,j l r t> QD ai S fx) r-l ai bo l.. '.-1 r-l \.O C\J Q) r s:: Q) V a.l :> s:: Q) r-l lsl r ai.. i! j '.-1 tu, s::, ::::t '.- N,,.p r-l..!:l. ' ; C\J r al :! a.l :al Q) -;),. C\J r-l,0'\ C\J s:: Q) 02 r- '.- V Z Q) s r- LC\ Q), S r-l C\J, l:>. s:: Q.l Q.l 't';) el r::cl UJ «> C\J ' s:: a.l :'- ed åd Q) LC\ r-l lsl :::.- '=l - : :i;'. ','., ti,:.,,,. '. l?ri.

21 '01' 241 N N i.!'\ O r-l t r-l -::- C\J O r-l r-l rc'\ / C\! r-l N 2- CO C\! J tn r-l r-l Q r-l 1: G> ti rj) C\! <) s:::: '1 D s:::: r, \..t> s::l t-;) t> s::l : r D Q C!) 0 f D Cf.l, S b.o b.o r lsl s:::: s:::: D... O ':> 1:\0 r-l D Q) Q D r-l b.o 0 æ b.o r r-l tll -;) r-l q al r-l rj)... lsl -;) S q, Q) ::-, Cf. s:: r 1-1..xl q O..xl < P r-f.....cl l l as t-;) , \O C\! -.;t 1.0 Q O) Cf. t C\! t- r l q D <:tt-<.q.p C\! Cf V 1-1 s::::,..cl O D S r.:xl as... l....p ri:1 tb r-l s:::: r s:::: l Q D i b.o 'O l æ rj) 1-1 :;j 1-1 r-l Q) r 0.p l!l4 q l r.1-;) r x: r, > r..cl,. r as O s::l t> Q) -;) y., t- (\J i1...,.., 'J,

22 i 3 242!< C\J r-f r-f \:l V (j'\ C\J C\ tjj 0\ l:- a s::: r-f..j li> m \D!< () s::: : c' 0\ s::: r-f li> s::: m (1) G.) s::: m Q) s:: 'O Q) C> B'= -:> +:',. r-f QD ::3 Cl'! ::cl lsl :>.. 'fl P; rx:l d u Q) l:q,. QD Cl'! s::: li> en 'd +:' C> r-f C> QD.. Pi r-l ::cl ;.

23 h... r-f (\J r-f (\J l.!'\ \O 1- l'c\ (\J (\J /,,).q. ex:> l'c\,- r-f...-f r-f 243 l.!'\ l.!'\ JJ C\J s:: J:J Q) to s:: s:: d> El t>.-1 D V.-1 r-f <1).q ;:j El O r-f CO,..., Cf:l O ):.j P=: p, æ... > Q) r-f Cl bo m s:: d> r-f ):.j s::.-1 _'1 ;;L1 lsl...-f d>..!:cl 'U) -1 D ):.j æ c q lsl r-f =a s:: ):.j s::,w!w Pl D k ed Q) 0.al. C\ r: Ī 0\ \.O r-f C\ l.!'\ r-f C\J s:: r-f G) r:- r-f r-f D r-f r-f.-1 ) s:: Q) 0\ r-f.jzj bo..!:cl to r s: '.-1 ):.j 'M Z ) r-f r ):.j s: D < bo s:: ):.j s:: (::] Cl r-f 0 to c: c. s:.q ):.j ed ):.j d> Cl :r:: Q)..!:cl, 'O.p..!:cl lsl QD t-:l.-1,.. r-f..!:cl.,!=q..!:cl... ed r%.l,.j.-4 to '.-1 Z ::r::. ' '.',Jf - ' :

24 - ;..,,)1 - t<'\ Jjl. CO,,j /' '! r. : i!l! ',J , j,j /' l,!1 r, t : 244 \t. 0\. fl. J: \\ t lo,, i., r. å r', l, f h ;, f f f l l C) S S ') i }. t4 '.. : l' ;.- ''-''''' : '. :r. :- -t- f 'J/ ;.. ' --.,,..,,. -:_i''''''-' ; 1;... -:. '\..{ l J 11'p \. -,:... ;,.;;.r-:-',_ '. /.

25 . (j- O 2 ::> t \, --J 'ti. \) ' ' N S '() + '... N... N f', :<,.; : l;) ') t'.. 'i '..l;3 l '!! l '.., i' ' \' i ' f,.., S,..,. O \a... S 1 ' S....;: '

26 i -J Ṡ., l,.t.' O ' : '. 2.r.) :) \l c:q..., '\j 'i tl s l.\).\i..., 'i t:, ' '.f ' :.T,.,,.' l\ ' i s '1..\, cj. \l 'l '\i.! C) i 0(\1... '...

27 - 247 S! \ t 11 ri +l r l\ -.a O :J -=> r -J X ' 1 N i l! ri r./ '/ li.'.. tt S - Cl. \,.\& t f>( ;:; S.r: ( i '... l:. ;::. S {.'.J- tf.:>. '. J.;-

28 ' N 248 '''- : { r\ () O.. '\a l.i.l. 'l i r; 't t, fi ' \l, r s -l..!,,= l'.. -.J f' '-) f! l' li : r s [ ' \, i --l',,.1 : -... s s t, ft......t:: 'S '' 'i,.....,,.,'..

29 l'a s +l. N!'. { 'es fil a. N 'f. ti Q\ 'i l.'.

30 :r-. 250, '--, O :2 -:) -.!.'!J., l.(i. '\l.- /Vi 'Y') l,., 'ti q) l Cl 1'\ ';j.., S S... r. 01\1 '\. h. ':t., ::..> '.. ' l,,....',. t,.. '.

31 \ S 2,. r\, O S -J '.1.-'... f' J::... x \) 't 11,, ':' l;). 'O) q t'.., \j, '<. Q\ ' \l \S l' c\ \j '1'J li S 'i ' '..:'.-.:.- _,,r..l.

32 'l3 ''-...::) ---,. '>.' Q :7 ::> - S -J.. '. :: t. ' \)., ftt:\:'j -) 'i-.. fil,; ;,, 'll f6 r l, \) tt i. i ';, :.,: 'l'.''1..r l:. ',,' ',L,,;;:* t',;:;,:::!.::'}:;;'-tt

33 ., (1--. l- l W.(:::1 N ::..., Q\ 'l.i t,/j S.... S, i... '. 'S.,... 'j..'0, r 'i;. ':''i- ':'. ':1':,i,. J.. ',.. '. i : i i: (:. '. r i,1. t, + '. t,...',,' ). i

34 . ; 254 'l, \e r,,,- l c!,. S!.lLJ S '<i..... w '-'i ' {. (:J. (, i l!! \) ' 4 r$ 1'\ ' S S '\.a...,..... \!'t (.....!.,!,_,;l._o.'

35 4 - Q l;,). e- 255, 'q J S lo '1 Qj. '() h C::! \l 111 ' ' i '\.i.,.. ' i i l:. t \;j :, f-g 'j 'i L S?r '..,.. l \ i V t::. llj....'\1 l:l....,.. 'C1 et.. '..t., \l i... ' ' i' i i l! l! t L,,' 4 tjt!1:'.8. Æ!. - -l JfbtZ. h7lch.

36 N 256 X \1 d, \a )..,j, S \ lit :r- > W...., \l 'l.... \) lt q)., \) ' ) 1 l,;.,.,. -. s... ' \l ' ','. t, 't' -..'.. <. \l s::.., ',,.

37 N 257!'! r:::l ) «(l S l \ / i (J,. t't l: <N LU,(). j 'i, '. l.!(;jf ; ':'):' ';,.,. ';'-....,.} '1',.,i.,,:f',r., f',::>,_';t. ;.1 ;'l,..rl..-

38 258 l! i l,. r r r!,,t,(\.'. - r: i, \'1... in '.. r: 01\1...,.. -:::..., '.::t r f: li U,,t9/Ze' /. &hn.. /,. /. M2.t'k4l'h12 t6,!/al!....

39 evt' 0J t/t, rn '2 s, <t :r s:: i:., 259 lsl' l' r-f t- C\ ' r-f t- s:: m. f al s:: t) El m,.!>:l OD 51 Q.) tf.) n :> P=l rtj t) OD ::l t) s::: Ql) n n G.i r-l r < r d... -n Cl:! 1;1 :::c: t> al r-l j:i1 s::: -r ::.:l. :::c: f:.l t:r1 :S P-t e: (),. O Q;l C\.!'\.. C\ C\ P-t P-t t- C\ C\J r-l s:: t) r) s:: s:: t) (]) t-;> m s:: rtj.q al :::c: al n al ; QD,.!>:l ::l t) C) ::l r l' t> a. t:r1 rll l s::: QD () r-l ::l. t> QD r r.0 rtj tr::: n rtj :>- i+< P-t e: r al Ej t. l>.l lf.l (]) 1:1 i s::: < s:: as t>.;, L :::c: C\.1 U\ U\! - t

40 260, _. 'r C\ <::t- s:: tl r(j '1j i ''''; )... G:> li O)...),.!a:: ''''; M r-i O Cl) r-i r-i as P-! M t>,.!a:: r M ''''; r as.., ;, C\ C\ r- ' C\ s::l Cl) r s::l t) M 19..., M ) i r- r- 19 Cl)!:lO M 19 j:q tl q M 19 j:q ::a r;l.f,-, 't't r- O, r- 1:- s::l V ø M tl æ ø p... r- P ' ) r- ', r.,

41 Ul, ' 261.,..' - > '1?!.D.../l -.J,-l. \., \ j ':a. +. ::l '\ <ti <ti. <i ' \li. ' i. <) ':'...

42 , \. rj M l j ' 1,, l.ci:l 262. V UJ t, ' 11 C i.j. t.. 'i., j: 'Cl f ' l ti \j l': * 'l ' 'l \l r,..,l }'.. t).,' :;. '.. 'l l \, f: \.:,, '. '.l;' \l ' ' 'J f' '1:. (;: '\l 1; 'l. :' l,'.,.. l,., :. :t: ';'., '::. :', ' J;'Zjen..t,yÆ. 4au7 j/{y/!. 9 // -ld!. i f.....,',''.;-,... tt

43 C'J, r; a \ j q 263 l l -. \) <!: z..! j f.'.*'00\. '5 \ ft i.\1 't,'-')!.;:: ' ;,1 \) \l '-,) '\J. )i ),. i '0 tf\.....:... v_ 'k S til \1.. 'C: ), F,... il.....l 'l,;j l l. /ll ',.'..,,, i,-....;-, '/.', :. ' ',;... J.. '::,J., c.. 'l,,.' '-,..

44 '' (, C'V. r\.5 \) l '!,l +l '\i ', ' 't 1 J. i :,.'. 'e \l..'.. ;;1. h:' n - 84C C-..te '.l. 9 A!6- #4Sk.e;'L

45 ).. f - N l..u 'l.-j..j \S i <[ Q-- '-.). <:.1l :':l... i lt l:q '.,. ' Q\ : r, - \ti V 't'. :' :\;. '1 t j; ; t t i.; r t } l',. fl d t '\.1,,, i l, l j.,.. ', :. :n::j*v.,.' : :.cf;!,>.,:';t::,.. l!> 'ii ',;,.1,

46 , S. \l! i, ' '\1 lt\ C\ CO.., CO E:/ Q) O) s::: t> O) M. lt-!..s:::.._.(,) s::: Q).. t> lt-!,af r-f r-f ; ---- r,.1.:, lt\ 00::1-1 \l). \l ' t: \ M. l:q S '), j r-f lt-! as O) (,).r-f s::::.r-f..!l4 O) r t> as :l t> O) :;j,'..s:::,., r-! r-! tv () et:! as as Oi D D ' lt-! s:::: t> ::z:: 4i..::,,. j, t;1./'j,{.! <.,.j,. '. :.l. -' ',., ',. ';' :',,,. _, ,. -

47 (VJ ' l j 267 q l '.le- t> 10,;-r. C\) C,' rd t:l l.!\..., q. S S..s::l lo 1.0 C\J,., QD llj.. t>. q. 1%1 f../ l'::s:l.q-,. \ as c-..- C\J.!:4C\J..- q t> f../o Q) rn f:clr-i rn.e. r-i'\.o Q) r-i '\ r r-i Q).s::l 0-t S i.,. Cl) \l. 'l t l t:: t-:l t> 'M r-i.s::l Q) t\1 '.:t rn f../,,' A cl s:l Q) tl QD tg..- O... ' C\J l'c\, C\J C\J C\J. <ls --- '., r-i.1-.-l ' : '-O C\J '\t C\J C\J rd J: r c: al >!' (J). r-i > t al M i - 1 l> l Q) O c: r.1.!:4 OM 10.. c: cl >..... ;at t. -, ' tg, 'j' : f.'i1 i c: D f! td \ \l ' >l (J) \l.. al...:l :1, i t.i \1 \1. >l c:.. '\\ t> f../.'\1 ' >l f../ \l lsl : S ti t-:l l. is P... al t> 'M rn r-f (J)! ri a1 OM - :> ' t '. ;' (. i1.. '! tf '.,>. :.,..(.l;., '1(;,... -.' -_,l:, -,;.:. :.;.1. '; _'1 ;.,.rr':. -,.l:..,. 'f i' '.',' : ;;ti::':;..:::.;tj:':f.'../!.:';.',:i,::'::'l'i..':,lr.

48 UJ l!'\ (\ 8 l r-i O r-i S CO ' ls1 tl...:\1 r.. l>.. r t> tr.:l Pl '' 268 t> '1'';1 til) t>l!'\ >-.:r t;-l t> 'dt<'\ D l:ld\.o r-i... :> 'd U'\ -.:r 'd t> te' > -.:r c C\l \.O r-i t> U'\ q! '1'';1 -.:r t> E-l r-l :> Q) 'O El, s:: D El t> l:ld Cl$ r t> s:: Q 'd lll l1j :> t> -;) 83 > :> 'O '1'';1 t> al t> >.. b: 83 l1j t> A -;) <d '1'';1 :'f : as r-l as fkl ;\ :.:!\:: ;1,,.' r ;:.r:' t.. _.. f...,; 0,-.,, - ';1,}W.r i. : Jt_.. 'e.' 'i: :}:.'.., ',:.'t'>-,-.- <. ;'J.,. '.;',) '.' 'l,' '., ',.j ' ''. '::..... i. 'l'.,..,;( <..,t' tf,: 'l.. -\--... :,::, j.f'::'...\. ';:. l h:-'-;;;,_,., ' ' ', '., ' t,',...::,'.,.,:i,.i,', l,;t}.:\ht r,r:.'.-, :f:'. ','\,.' ':',,. '',.,',,,..;,,:.T.:,,'. :..:.',',' n ii%i;'...,'.,.,u,,..,.;j<', _,..-:>..k'l. _... :tle:l!.,;\l '''''''V' ' ','.,' ',':', : J'\f. j:-., 't,',.' _.A ; :1;;'.b: ::.'-'L:t, l..;..>.:,).';':.

49 1 269 ''''.q. 6 lsl lt' M r-l 1S O r-l Y r-l r-l m V') (\J Pi '2 y t) m P-t r-l Q) D f- 'n,.. '.2; t) < as as,..,.. < t l> CS t en,..,..,..,.. Q) 51 P.j:) t f s:: E-l as,....s:: j:q i i.' *. v (\J l:-.:lt tg l,,,. ' f..r. l CO M :'.. M 4.',.,' -.,. :a Pi '. i f J: ; i:-l.: :--''''... ;i.::.,. ',-r l...,. l-; '.;..'..1--.;..',,' ',!. 3-, ',' :... '.:!{,,:;: ' ',,' {. J,-..;..:'t.,. '. :1

50 s- ọ,.... s::: \- J) Q G),!lj D :e s:: a$ <. -J (.::1 ct-l as c:j. d O s:: as ) l!- D d Y-!:U) 'M «> l>. 'd, al O 'M ct-l M O as s:: 't'f S..p 'M ', J l :) Ufl\... 't'f ::a f) Pi. 10,r';t C) M C\, CO af Lt'\ M C\ s::: 'M D Q) D q. al!:u) O S -;) '.- «> «> l> as cg.r; 'd... s:: C) l> «> Cl) bol) a$bo ' (',) A) ed l> 1:4 en 270.., +';.,'..!.,..... ',...::.....' : ',:'... ' l, r 4),. D '1';1 Pt O C) O C\J... +:», as C\l :» tc'\ C\J C) Si 'd S Q +:» a.:l til tv t::: l> as ) -<. æ M > CfJ 't'f Q) 1\ bo. 't'f... Cl tv ) ed bo.bt: S al G>...p> C) Mu.:l..Cl -< ) -.., E-! A '..- +:» l ' ti '::,. l'< l 1, 1, :: i' i, '., ;1';. j:.!...,'1:., : : :r. -...;:.,' l i i N l' ll. lo) ''l ;{, <:t.:.. 'J l S,.. t, S 'ij (.'. r '-., ' '..

51 Wt ;j\ (1 ''-.,. 271 : ':: 1 c:i <:> \.L. 0'1 '... 't' \... Cl..'::L, 'C. ( l'l.. $ '\i S :--..,,,' :-- -:. ','.....'..,, -,'. v- f,: '.>;:.' ;,:W); ;':10;: E;' it'l',...;.:. -...;.P.,. ltl ' ;., '(.1 r: /r;;.-, t', t, -,- '() { ' tjt ',.., ).'-'';i-.,.)!: r:' c. -...

52 ('J l'f\ l '1 }- UJ i.l ) :\i r D.. '. J --, ',),r- ';') l. ltl -a. S - 'i., 't.,), i> J :' - - Y),.! \l { i, 'l S., l.t b \l -' s. ;1' \:S ii..., ' l -:, t 'f'.. N ' f: l' :, t.> '01!b,_:,i

53 273 'Q 1 1 l,) \\ \O) t.,.l ',,,, r;,, '.',.-',', '. l ''''r... r. i..' :11, r,.,,' ( '..u't:... ',..,

54 274 \)l... fl fl 1'\, 1-, l.1j ijj '2 S <r LL. 2,. LJ} i i' ::>.-.J -a '. s ti i..?: ' \.O C\. \.O '.l', C\, t. '. 1 ;

55 v,. 275 'M '..', ::,:;,- t:l D r \- r-f LU r lt'\ 1..0 (li.q- C\J!JJ J tr\.:..-,,. J t(\ '..l --r «>,:- C\J!Xl c::: C\J t- 'M l!\ O --r J a:l r J e> t),. s:::.p C> C> Cl) p r.p f: C> r t> al r:4 'M t-:> r-l.p 'd 'M Cl) s::: C> 'M Cl) r:i:1.p > r D C>,. r-f O < Q) (Xl, = , i '.

56 S ,.,,., ' ;,..,,CS,s;:f.}.,..(,'O (\,!lll l!il (Q \5;4 Ln al r-l =a e> r-l rø :r r-l (\ (\ - )..D0 r-l ;', ' C\ O. rt\ (\..... (\. li>..-...r t> Cl),., s:t s:: «> t>.,..( to Cl) uj$ e>,., d l s:: C1.l,.,. tsl t> e> «>!Xl +=' > :A,., ti)..q Cl) O Cl) O to ;:;t r-l r-l r-l, O.,..( r-l O.. -- r-l +=' Q) ::.å :=J s;:f li< v O t> +=' < P-f +=' l:\o D e> l:\o,., '1':1 as tsl l> l-;).,..(,.,,,-f t>! '. O 1-1,.. : ::cl li) al. r-f l> 'M rt.:l! M r l> S f%l l,: l l '.. li) t> C1.l P-f '\l..a..:a f: l ' r-l. P. -.::{. (\ C>..' O ' 't:1 r-l 'M +=' r-f ' s:: as,., t> t> Cl) s:: l (\ l> li) Cl).,,) Cl) 'O d +=' ::! S t> r-l Cl) C1.l.,..( f-y t> +=' l:\o Cl)..-f t:el Ql),l-l t> CS t ' 1 +=, E- k JJ!.+ ';,., '. ; «?- 'l;, :. l... ;:,...,.' \ 'l ;h..., O'' r ;i:: t,t t- 1 i'b> '... ',,,..'f...' f-:.1:,, jr. }.l r:tl:>{t, '! '. '''; l)' e> +=',( tul. A ( '3. M,. P '. t> 'l ::i m t::r:;,.,j!..q t>.; as a s:: () r-f C1.l r-l to +=' al '\ J..l M A O 1-1 \S (j) O,., l> 'ri... t>,!lll. Q) Cl).., :-;<,:-.' r' ''', :i> ', r'!

57 ,,'r ';'....'...'''''.K :',,,:..:.j',,' i J i j,ii 1,.. >:>}.' -.,,:'::... r... '.f.., : n,, ).',t,.... i;,1,._ '. ; :..;.\i: ''_.\....,.t;:;:.. ::. :.; ' : \!-.. ;..,!,..'.'l;+,;.. _.:..\ -,,t,.,';,1 l'.., {, i.l,:.-, :..;J

58 T.,Q... J,., J,., l-.!) as \j s::: '1:1 - '.-1 & r:;;d. ' l1j ' l.!'\ Wn 't' r... C\J..-- :æ:l t> '>' 't1 - r-l...r r-i.../)\.0,..-- C\ O l::tl. t<\ C\..., s:::.. C\, Q) q G> r lj1) s::: Cl s::: 11) Q) r '.. '.-1 p l> -O -l r r s::: r &.,-l t> Cl l> i%l p l> tf.) Q) Q) r O..-- r-i..-- O.-1 r-l O S , Q)..., s::: >< ti O t>..., < Pl.p!:D D t>!:d 'r-:l QO, as & 11) :> t;) p:; 8 -,-l r-l t> O ;:q.. Cl r..-- l> -M ej) -.- r l> el rzl O C\ t>!:d 'M J.., r> i.-t Pl O C\, r-i r-l, n ' s::: () r l:q t>!:lo.,..., () l> en r-l... p p : P...c: C) r Q) r-i.p p r 'r-:l t> ao Q) r Cl QO..-- fl>.;:q l> () r-i.p '.-1 f=l t> A.,.,;

59 l -4 :::s- ti) J.., 279, 1ft.. \l.. S l t 1 f!'. ';;. :-... g '.. l't c7 S l S.,.' 3. { \' 2\l:(), t S s 'l..l S., w'. h \J &t r.,. l' l. l.! ',.., ': i 'i,,d', '..;.. '. \:, f. { 1 'i r9 '. 4...,...1-.,. :»;'.. :j J'+ t r,.,.4.. ;.... :;..;.:,. '., f;'., if {',. :l<t: '\,'.l ',, r r: t,,t...j.... :. 1.:!-.:../...'..::r.t '.1...\ '

60 280 \A). li),... S '1 N. '() ';u l N {:..., i'.. N... ' i..\1

61 S \8 '\'1 <:) t \l '-) 1M '. '\ 281 'j,. S...,.... 4) '') ' N \) t: >N ti '\j \\ '.. '1 +l 'ij 'l..,). N g ;'..-. L-. -

62 11 J. l'., \ ;J '\; '\ 1 J <!l, l l '!!} '',j +.l -l C'. i :1 N \J.. l. J tv l\, +l. X '.. '\ N

63 283 t ( '-l, l.\1 \J., ' :J l ;t C> V.., ' < '!! S ' <l { >ll ] l, 1 ''7. i f ),} J S. l 1,'),.,. PaL/tr..006/ t{h«./. j' '-l.2.5jf/b'sh?l!!d

64 . q,:, , '-9. 'l '() 11:1 t '\l l l '$ {!. ; ' ).... 'i '\l,lll.. \J <J (: r t 'i

65 \). J h'd6e2r. //en,, Pl!1:/L.-ft4n. J'. 9./6' a.sknat6.

66 286 ;' '\. ' ', ') i:: '\J +: Q ), -l 'l4 'V :?. 'l,. ;'- & ; r : <,r'., :., \1,.. : ''J, {-,.'. -j c: \i l... '\J... v.. ' '... r -'.', J...',,:}

67 1.y... (l'..l; ','f,..,,,:'.! ;,r,,. ;. :t ', ' t \l, \l i \. \J.... ;\ l:'i,.. '-,-t' :,.\ 'l_ ---- j, ) l\ \l '\l.1 l't ' -rl't.(.,'o

68 .....)... <':' i,,-,,..,:. 288 ') t' i.,., \: 0\ f>.( \.) \J rt [.,;... : ' l!,,:\(.t.. :-... J /' ':' ;'t i. ' '>l 1-,s ';l /\ 'il ;'. S \1, , -,

69 289 ;/rd-tjf- ama' - tøv-d <tf ui S'a..-r lit!;æ,f/wv1.. f JJ;'M/fÆ gf:. kvz:etrr h1 r'

70 l l,1j i, e t1 i,./ 1 \,... 1 r.: 1,., l :f.. l F,., l J t!.j { G. 1 '1.. 't f..... J. ;; -! f :f: f 4-. i=,_;. 1: _..;,. t;?,,.:.: i -r.:' 10;- '.*',',J f- f,.,'} <' p'-;;. ';i't -':'1-.,

71 291 t J. l l i \.... ' f... f t

72 \l 1 292

73 (3 \ '\. :.,N > J..,. \ \.' -- ' l --.- C) 293 (lj O') ''''' s... (lj > V') M' :;t' m: r- J l -:,'.. ;:, =s' S-l.' (l) :. '. N :;j'l m: r- l s... ClJ'.' E' Q}l u l ClJ Cl d:: 0.: O' cal LO O') ClJ V - Q} (l).,... r- r-.,... ClJ (l) E to S- ClJ ClJ e S- s:: (J) S- ClJ, V..c: r- S- ClJ.:>!. ClJ.:>!..-1..) :::l \j- W ' 4-' V') Q) Q) V O').,... > r-.g n::i '+-... E..., l/1 l/1..., r- r- m -..).,.... l/1..c: to s- tf- S- m :::l s-.., N

74 G \ 294 f CJ s..jj S- ClJ- Vl(l; - r- c,...- 'r- E 4- rn Sc.. + OJ O..c,...- O S0- lii S- tr (lj ClJ - c ClJ,-tf O) O) ft r- =!/ r-;) >, 'r- S- ClJ V,...- (1) _,<: 12 S- Vl l ClJ ClJm t::.. Ol Vl m S- (]) - S-'r- Cl ::s 0-1-' s-..s- s-., e::( ClJ S-.. Ol (]) m r- 1+..t::ClJ t 11 J -- t:: ': _ V O) ::c 'r- <Ll'r- (/)... +' s- r- s:: V (J)S-... L;: (J).- llj (J) c (]J Ol (V) ::s r- S. t:: ClJ<:j- E S-O>EO'l E (J) c m E r- 1f s- - cm (]) S::+JCJ+Js:: <:::...,...- ::s (lj..-vlq.l. s- 4- (]) C..-- S0- xi w 'k r- V >... cq.j -r- :. 1 :J:: c S- ::; E r-.', m ::c s:: - S- E -: E tf, O) cn s- (])4-+J Vl s::...t ClJ L-J c V rcl Q) S- r- Q) VS- ClJ+J ::s..j Q) S-. > (!) s- -, m.r-... c.. >r-st Q) Q)..04- s- r- Ol m Q) (]) Q) (\J r-- er- er- 01..Cl S- S- -O CO V,.- O -O Q) Q) s::...- r ) m tr LO S-ClJ E ws- + S-c V (ljs-..-0 s- e') r-li- es'- (]) d- OJ. S-V > en (.'r r- D... > s:: O) x til r- <lj s-.0 s- C Cj.. ClJ ClJ+, N...Vl l- r--. (]) s- V) E..ClJ t-< s-. ::sser.: u D Cl V s-:: et. ::c...-. Ole::( m l!- c...j O- CO';:::- ) + Q) LO,...- c $...- } l -O c lf- (]J c E s:: -O ClJ V) C c - (J) m (]J s:: 'r- r- V cu s-.....c lf- V) > s- 4''.-,0<+-. ClJ r Q). +J ''- lf (]J +' R:l +.> V s.... ClJ >, ClJ r- -O : r- O) e') s... c ::c ::s.'.. +J... V) <::: <J +J 0'\ > r- lf- s- Q) s:: 'r') lfm <J E r 'r- +J +J - +J OJ s:: (V) - > c r <:::, V en OJ s... r-. +' Q) s... S- r '$. s... - 'r') r E... c r :> ce O'l ::s E l!- r- e --z> s:: r Q)... V > r- Q) OJ - Cl /.-;::7. s... s... ::s -O Q) ClJ Q) e::( Cl- +' +l s- O r V V ClJ = Q) Q) - E V s... s... 'r- O ::r.: s... s- r- Ul ;:c r r en c )( r- N e') <:::

75 295 (V) l Ol l, r- l r 1-. tf) l :::J l ø l => <to: l :.,.... s:: l :;:'1 : l l '. 0.: l al '.. (J s.. (J s:: <!J en (J Ol.,... s.. tf) t-... r-.,... s:: (J.- N

76 @.'... ) ' 1, }, ' :,,'_. <'1 296 m-m ø.,.., ø. s.. r ø.> -... V) +> f:l s... i/ N +> ø ø. s.. - ø, u r- tj-. T' t :c tj- r + ø s.. ø E ø \ t s.. ø E E N ø...) ø - ø O) <..\ s.. r ø, - ø +> S- - r- ø tj- ''-' E ø -:- c. ( ''J.c s.. r s- V). ø N - s- ' - m r... +> ø r-. r :: s.. :::> r-, ø s.. f..l - s- f..l,...,. ø, ø ø ø -, tj- - E - s::, + +> (!) tu ø s.. s::.c r- - m r ø f..l. r- E s.. ''- ffi ø E ø.,.., ø r- ti).c s.. tj- ø - V) ''- +> r0- V) O) r tjs:: $.c.;..,. lt QJ s- f..l -- Ol l:: '. ø Ol QJ ::::s - s:: tj- - ::::s s:: r.,.., M..,. s.. ø E s- QJ r s- ø en. QJ '. s... r- - ø - r E ;;t- s:: s.. ::::s s.. e r r ø s... tjø QJ E r- Ol r 'O... s.. E tj- ''- r- E QJ' f..l '<lj ''- ø r- = s.. -O > 4- f..l s- r ::::s s.. O + li) QJ e - ø R - s- - s:: r- ø s:: ''- ::::s l r- ø +> O) S- i QJ. ø D ''-. +> e u s- s- s:: s- E ''- QJ ø ø tj- - ''- +> tj- 0- s- f..l V) - O ::J ø ø s.. > r ti) S- O) O ø m tjø QJ s-.. tu s.... +> V) ø ø -O li) V) +> ce... e ''-.c D -O 4- r -O O) S- ::J.. ;-- S- tsl «s C Ol CO... r V) V) O...,... Cl.-::. O <:... - i CO. O r0- ø r- N M Ll) > O)

77 ... i 297 s- B OJ D s::., S-,..- >. <lj lsl - t!- D r - r-' i c(.. O- V D a <lj..c c.a Vl 01 r- ::3 lsl (jj <lj.c c.a.:>tf. - r-.,..., r- l:: N D <lj D....c r..c. O-., \ } t: r- U1 - r ::3 r- + S- V), f <, <lj S- - <lj > s::: 'r- <lj' r s::: 'r- Vl s:: s::, <lj <lj E ':l S- <lj Vl <lj t:n j <lj Ol - f!:l r-, <lj 1 (V).:>tf. Vl.:>tf. Vl s- lsl <lj en <lj... r s- r- r- r- s- D r - 4- QJ s:: - + QJ s:: (.) (1) QJ en:! - en s::: s:: fu Q.l > s- t!- - QJ s- > ClJ s- -s- >..c ClJ s:: _..ø \2 Vl.. <lj r- ClJen u ClJ Vl r- ::c VlD -..-.r- QJ - s- 's- t!- t!- <ljd s- r-.c r- tj- fus-, =, lsl entj- (V) Vl ClJ.s:: s- (1) -=::t 01 Ol <lj 01 D r- lsl c.a Vl r- s:: en (!J S- m 01- s- - <lj E.. ::c s-s:: E :c cam s- en r- <lj D (.).s:: - s-.:>tf. -O D ClJ en:! Vl... E ' a E :=J,- D V) D s::....- m 01 r- Cl s-...,(1) s::tj- D - r-... s- e( r- s:: m S-E r4 O- D cs- D, s- S-m å:2 '+- ' c 0.' D c.- N (V) t= X - - -, <:::;...l;,,

78 298

79 e +J (Ll O s:: cu <lj..., s::: (Ll ' s... -' ClJ s.. Cl. res :::f s- s.. Q)...:'\ (JJ O) :]. '. s- <lj s:: N +J _..) (Ll O) 'ClJ S- s:: ::..., r- 10 (Ll - Æ.-J4- +-' O- r 'r- :::l 10 +-' \.;'1 S- (/) O) +-' '1 r- - - :::E ClJ s::: ;g r'\'- 4- E n;) til,-... s.....> (Ll (Ll ClJ C ' c r- Ol - s:: r-,' s::...,,-j s- <l....-i U (1J (1J =c c.,. :E. - f.ll s- s::: r :::f Q) E r O (/) Q) s:: +-' C(Ø r E -- (1J D - s:: C(Ø s:: E en- (Ll 'rt:rl +J - 'r- O) 'r- - n;) Z r-..., w s- (]J lsl (]J V, s:: O) W s- '-J (/) :::f O) -( 'rv) Z 4- r- 'rs- > O) Cl D O/tl O) z. Lu ' >- :::f :::f ::5 - V s- s:: E s:: O) c Vl s.. s- s:: s.. (1J... <li c - > c r, s- Q) 4-. Q) +-' Vl r. Vl QJ + O s-. D s:: G.,', +> <lj +J ::5 --'..,: (/) E (/) s...'::f r- '.. l +J O),:<.. Q) <lj <\ n,- s.. - +> +J s::: D s:: - (]J r- res s:: s:: 4- :::f res.s:: + D. s- O).:... en' es - (/) c G :S..., c '_) - c (]J... s-. +> <J s.. s.. D c (lj +> O) D (lj' +-' (1J c s.. O) +> - +> D U (Ll s- r- +J 'O D, 4- > +. - s:: - - n;) s:: '''i- Vl (lj 'r-,- s:: +J r- r <lj c... :::t (1J s.. :::t s.. n +> Vl 4- - 'r- D 0'1..:.! r- s:: r- r- c:(,' +> fl:l c r- (lj r- O) D... s.. s-. s.. <J D. S- c s- n <J D.... = +J.l53 (lj -.. s- s:: :::f :::l Vl..., r S- S- u D E Ol Ol :c > <C () () S- 'r- (/) s:: <li (/), 0.- s:: +J +J s:: 'r- <J 4- () D c, - () O' - +J +J... -, c -.\ r- N (\).:;;. c:::t c

80 r +.. S-..; >.:.. 'C'-' r- (') p r m s... e s- m E -. <1J - l-' (lj - e <li s:: i (') c:; r- <li 're s... (J) tj- - <li (,j e. S- ; (1) ce +',-, <1J e.';, O) (1)., 'r- CO. r- -- -O er.c: s... s- Ol s... <1J E E 'r r- 'r- E e r-!) s... - l-' r ::E. s- d ' +' Ol <1J s... (') z m >.LJ.c: (/) (')..., --' <1J r- <1J.LJ -O <li s- t-f <V <li z s-.s::: - r- ti) s:: <J s- «S Cl r- m 'r- Z - <J.LJ e --l-' ' : «S C > m e s- (') > r > s....c: <J e (') > +' <J O 'r- r-. t- + >...,m lsl Ol. - 'r- s... r- O x, ce... +'.l!l: E +'!!lo i:( C> Ol 181 C C r.,... m r- e m s- s... - m <lj 4- - r - (') e ::. (') <lj s- ::t e <J Ol ::t r.t,- en.s:::... --l-' c (') - Ol m e O- O 'r- > r O r0- s- :: +'.c: c (') - 0- '1) m... <J :: O e tj- > r r... Vl <lj E s... e '1) r e s- s- m s... O <J <J Ol <J C - C e.0- --l-'. 'r-. Cl! :: s- ::... s- <J <J s- > Ol. Cl) Ol Cl).,... s- e s:: <lj <1J... <C <lj s.. res (') > > s le <J Ol f (')... O-. S- O <J s....,. r- s- r- <J O O Cl.0 O : = et:l - _ N M d' LO

81 ..:.-' ::\ ' r:l,,)-0 5-l'-C, C to to fl jJ O) > ''- C'l.' 4->, \. O) 'r-.\. 4-> 5- O) to 'r- \ \ e r ::r:: s- s r-.::: GJ, r ClJ QJ V) - 'r- 0_ > V) s... QJ O) ti) s-,-- r}.!j F- 'r-.f3 s- ffi e E... 4-> 'r-.jj c: Ul s.. QJ 0:l 4-> O).jJ s.. s.. Q) Q) O) s.. > e c O O) ClJ..c O) O) s::: O... s...jj.jj O) <!J Cl:1. s r-- if 0:l - 'r- V) e c O) O to s.. V) s.. > <!J C 'r- 4-> N O) O) til C D... 4-> S- O) ft -O =:1 c V z... :E..c... V) V) w O) QJ.... (/) lsl 'r- e -1 O)!:Cl s.. -.J 'r- W S- QJ... E O) E..c s.. Z r- - O) e 4- V) - O) Cl + - z s.. r O- w... O) >- -.J N e s.. (/) V) N O) O) 1] to Q) r s.. O) V) O)... e e O) (1) D 'r- O) V) s.. QJ - ClJ -.J <lj Ul 4- E..., e s.. <lj <lj 4- e E to CQ s.. O) q- E <lj r-- m V)...,... 'to V) s- O) <lj 'u <lj lsl - <lj s.. E.c «<lj 4- (jj 4- s.. E m u <lj s- O) V)..c S- V) -... en <1J e <lj t. -.J!- D U.jJ O..c 4- <lj tl- <1J... - O) <lj 4- Q) O -.J (S <lj..c l m <lj c -..c u 4-> V) Ul O) U 'r- V)......!- V) C ::s e s.. s- D V) -.J O) O) m O) <lj O) ;... to O) > > r > s:: 0- m s-... (/).jj... s:::... s.. s.. 4- (5.c... QJ to V) > s:: -.J V) -.J <lj QJ <lj O e 0- c::e s.. s.. e <lj -.J - Q) QJ r O) O) s:: s:: s:: 0- s.. lsl <lj QJ <lj c :E: c c V) 'l? V) O c QJ <lj V)...,N (V) '<T LO \O l'-

82 302 Kaj e Ri i s Therke 1 (/aui!jtv--)1øma - /w,.j ( >v; /tcl. Felix Jens Mgens Brandt Viktr

83 303 Ott Martin ---- Pigby KK r '7 mig /f C! k1/t/z h. Er'i k fi nsen. Søndergård Age Nielsen wje::1. /J b

84 Svend Nielsen Aksel r A;:-;Z. O ' $3/:;ez6 Tm enry Bi 11e. Bent Dagdri verbanden Jhn Erling /,.,-e!{(ji #TZkv Kaj arry /' (drl) Frde (kurer fr Svend NElsen) J/ 0tP... S7Yf/d7 7:f.

85 305. Aksel Jensen G jeg begyndte i fråret 1942 p:;:-imitivt med. brå.tld.stiftcler i sidste halvdel af 1942 km vi i frbindelse med KOPA hvr vi arbe,ic3.gcle under ''herkel=- Sv. allstrørn frår0t 1943 blc7 vi verflyttet til BOPA stadig Ul'l.der '1'he1'k818 ledclse. BO!r.tr.ren km vi under ledelse af Jens=Viktcr Ken Ott:::.1-l.kseJ.tClBenleder af gr. 7. Jeg leder af gr 8 Kaj 1944 km vi under ledelse af Brandt..' l!acksn Peter l elge Kresjan l Bb Lars l i}-j<el lartin r lfa;i Erik Frantz l Niels i anuel t Stump l Julius Ott t Ole Svend Bent Jørgen Freddy Bang iriartin: \artirl Evald Jensen, arresteret juli 44 l1je:n 18/5.45 Jacksn =: Brge Jacbsen. arresteret juni 49.hjem maj 45 Peter= Lykke Nielsen arrestert, død i NeUJlgamme Sverrig Kresjan Wåge inke arresteret Niels-Knud nve:;:- Tielsen. skød sie selv. VE;,deskud. Bb=?? er nu befalingsr.land i hæren Lars= Knud Christensen MilrJ<el= Knud Råskn Nielsen Kaj=: Olger adsen Erik. 11

86 c Frlt Jens Ove Pulsen. SverriB,hj m. Brigaden død efter ulykke med håndgranat. Manuel= Svend Emanuel Osn. Sverrig Brigaden Stump=? Bauer.e.rresteret,Tyskland, hjem maj 45 Julius '?? arresteret Åge. Pul Aarø Ott Bang-?? Sverrig Ole= 11 arresteret Svend 11 Bent= Børge Jørgensen JørGen:::Ott Rårup. skudt af ip Freddy :.:Gunnar Bruun Jensenp skudt af ip sammen med. Jørgen. Spørgsmålstegnene dældcer at jeg ikke har kendt navnene eller ikke mere kan huske Qem Martin Evald Jensen ti uy} AGE T --

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil

t6'?- \'- az\ /\ /\\ (r\tb {^ lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil az\ t6'?- \'- r\ t^ /\ /\\ /\ -'z- (r\tb {^ w lt0rlb[re l[rh$t0fflllllg ffii $P[nlil Helmuth Hansen blikkenslagermester Gå til rltls fagmandenl aut. gas- & vandmester Bækgade 2 - Telefn (0'4 5 t6 4 AMTSMESTRE

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni YuSee Plus... få mere ud af dit tv Nvember 29 '73, fn ffitn,@ Kabel-tv - Bredbånd - Telefni E Følg striberne g p frdelene ved Yu Med Kabel-tv fra YuSee kan du få meget mere dag. Med YuSee Plus kan du se

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23 A+, Att: Ann Løwén, Roholmsvej 19, 2620 Albertslund ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 BBC Worldwide Channels, c/o missword, ATT: Marie-Louise Munter, Dronning Sofies Vej

Læs mere

'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden".

'/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er Parcelforeningen Nordstranden. '"/edtægter for " Parcelforeningen Nordstranden" Navn, hjemsted og formål s1 Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden". s2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens ret, der er foreningens

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>!

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>! " #$%&'()*+*,)+-&.)%$&.-).+*/%0$1)+%*'$1).0+1-./0121*31045""67108+*3/9.)/0+:;A "#$%&'()&$*)%($+,-).%)+*./0/*)1)+,-).%)#(/2"0&3++')

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere